Afet Sonrası İlk Müdahale Kapasitesinin Arttırılması Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afet Sonrası İlk Müdahale Kapasitesinin Arttırılması Projesi"

Transkript

1 Afet Sonrası İlk Müdahale Kapasitesinin Arttırılması Projesi Toplumda Depremden Korunma Kültürünün Oluşturulmasında Birlikte Yol Alıyoruz! Bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve/veya T.C. Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili sorumluluk Türkiye Deprem Vakfı na aittir tarihleri arasında gerçekleştirilen MODSEA ile Görsel ve Uygulamalı Eğitimler/Etkinlikleri, İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. D ü z e n l e y e n : T ü r k i y e D e p r e m V a k f ı - M a r t 2 1 5

2 MODSEA- Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile Yapılan Eğitimler / Etkinlikler Faaliyet Raporu Giriş Rapor; İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı destekleri ile, Kağıthane Belediyesi tarafından yürütülen AFET SONRASI, İlk Müdahale Kapasitesinin Arttırılması projesi çerçevesinde gerçekleştirilen, Türkiye Deprem Vakfı / MODSEA - Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile görsel ve uygulamalı depreme hazırlık bilinci eğitimlerine/etkinliklerine ait: Projenin amaç ve hedefleri, Eğitim gerçekleştirilen yer bilgileri, Eğitim verilen kişi sayısı, Eğitim sonrasında dağıtılan doküman miktarı, Eğitim sonrası değerlendirme formları içerikleri, verilerine ait tablo, grafik ve istatistikleri içermektedir. Amaç ve Hedefler: Proje kapsamında verilecek eğitimler sonucunda afetlere hazırlık konusunda genel bir bilinç oluşturulması, kurulan ekipler ve düzenlenen alanlar sayesinde olası bir afet durumunda, bölgede ikamet eden vatandaşların tüm imkan ve kaynaklara doğru şekilde ve zamanında ulaşabilmesi amaçlanmıstır. Projenin uygulama çalışmalarının, kaynakların yönetiminin ve ilgili kurumlarla koordinasyonun daha etkili ve amaca hizmet eden sürdürülebilir bir sistemin oluşturulmasının mümkün hale gelmesine katkı sağlayacağı yönünde olması hedeflenmiştir. Ayrıca proje kapsamında; Kagıthane de ikamet eden kişilerde afet bilinci oluşturulması, Afet sonrasında gönüllü olarak görev alacak Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekiplerinin kurulması, Olası bir afet durumunda afet yönetiminin yerinde gerçekleştirilebilmesi için Mahalle Afet Koordinasyon Alanları (MAKA) olusturulması, Yaşam ve mekan kalitesi yüksek, güvenli İstanbul yaratmak üzere; Afet Yönetim Sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin arttırılması ve afet risklerinin azaltılması hedefenmiştir. Eğitimler/Etkinlikler, tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe Mesire Alanında hafta sonlarında pikniğe gelen ailelere, ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile aracın gidebildiği okullarda MODSEA da görsel ve uygulamalı olarak 1

3 Türkiye Deprem Vakfı Uzman Eğitmenleri ve Hürriyet Mahallesi MAG Gönüllülerin destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Farklı kesimlerden ve her yaştan olmak üzere, toplamda 5141 kişiye eğitim verilmiştir. Bilgi Notu: Okullarda öncelikli hedef grubu okul öncesi, ilköğretim ve 3. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. MODSEA projesinin içerik, amaç ve kapsamı konusunda ayrıntılı bilgiler ve uygulama detayları aşağıda aktarılmıştır. 1. MODSEA Projesi İçeriği, Kapsamı ve Amacı Hakkında MODSEA -Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında, bilgi eksikliği, belirsizlikler ve çaresizlik hissi ile beslenen korku dolu yaklaşımları, hazırlıklı olma ve güvende hissetme duygularına dönüştürmektir. Diğer taraftan, ulusal çapta depremden korunma kültürü bilincini kazandırmak, sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak ve toplumsal duyarlılık, sahiplenmeyi, gönüllülük kavramının anlaşılmasını ve bireysel bilinçlenmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Amacı, ev, işyeri ve sınıf gibi mekanlarda, depremin eşya ve insanlar üzerindeki etkilerini göstermek, depremin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenler hakkında görsel ve uygulamalı eğitimlerle toplumda depremden korunma kültürünün oluşturulmasına, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaktır. Diğer taraftan, deprem sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilgilenerek depremi en az kayıpla ve en az panikle atlatmanın uygulama tatbikatları yapılmaktadır. Görsel ve uygulamalı eğitimlerin öğrenmedeki ve davranış değişikliğine olan etkinliği dikkate alınarak, Deprem Simülasyon odasında yer alan mobilyalar ve aksesuarlar, (YOTA) Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması konusunda toplumda bilinç yaratılması amaçlı uygun malzeme ve tekniklerle sabitlenmiştir. Böylece, Sarsıntı sırasında oluşacak tehlikelerin eğitimlerle ve önceden alınabilen önlemlerle küçük adımlarla- önlenebileceği olgusunun verilmesi amaçlanmaktadır. Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracının Tanımı: Mobil Treyler üstüne yerleştirilen deprem simülasyon sistemi, sarsıcı platform üzerinde yer alan 12 m² odadan ve, ayrı bir yerde (platform dışında) bulunan kontrol ünitesinden meydana gelmektedir. Gerçek deprem esnasında elde edilen veriler, simülatör kütlesine oranlanarak odanın deprem esnasındaki hareketleri simüle edilmiştir. Operatör tarafından kontrol ünitesi ara yüzüne deprem büyüklüğü ve süresi bilgileri girilerek istenilen büyüklükte deprem verilebilecek şekilde bir sistem çalışması yapılmıştır. 2

4 Sarsıntı odası mobilyalı ve aksesuarlı, gerçek hayata uygun döşenmiş oturma odası ve mutfak olarak tasarlanmıştır. Uzun olan ön yüzü, yarı açık ve içi gözlenebilir konumdadır. Kocaeli Depremi ni şiddeti %4 azaltılmış olarak -MODSEA- Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı nda deneyimleyerek önceden hazırlıklarımız konusunda görsel ve uygulamalı bilinçlenme eğitimi verilmektedir. Böylece, ulusal çapta depremden korunma kültürü bilincini kazandırmak; sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak, depreme hazırlıklı olma bilincini yerleştirmek; korkutmadan deprem olgusunun anlaşılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Uygulama Hakkında: Araç ta her uygulama süresi; ortalama 5dk. Kişi sayısı; 5 kişi olarak planlanmıştır. Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirme broşürü verilir, herhangi bir katılımcı belgesi verilmez. Gün içinde uygulamaya katılımcı sayısı kişi ile sınırlıdır. Etkinlik iki eğitmen (duruma göre 1 eğitmen) bir asistan ile verilir. Katılımcı hedef kitle: 5 yaş üzeri tüm yaş gruplarını kapsar. Etkinlikler ARAÇ ın gidebileceği yerlerde, yerinde yapılır. Araç, gün içinde sadece 1 (bir) yerleşkede etkinlik gerçekleştirir. 3

5 2. Eğitim Gerçekleştirilen Yer ve Eğitim Verilen Kişi Sayıları Hasbahçe Mesire Alanında Eğitim Verilen Kişi Sayısı: 317 Eğitim Verilen Öğrenci / Öğretmen Sayısı: 1891 Kağıthane Belediyesi ne Eğitim Verilen Kişi Sayısı: 8 Eğitim Yeri Eğitim Tarihleri Katılımcı Sayısı Hasbahçe Mesire Alanı İmece İlköğretim Okulu Atatürk İlköğretim Okulu Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Mesire Alanı Toplam Eğitim Sonrasında Kişilere Dağıtılan Doküman Miktarı Broşür Adel Kalem Fay Hattı Gazetesi Deprem Bölge Haritası Sismail Çıkartma ODH Poster Aile afet hazırlık Planı formu

6 4. Eğitim Sonrasında Kişilere Dağıtılan Dokümanlar Aile Afete Hazırlık Planı İş Yeri, Okul, Kurum Afete Hazırlık Planı Broşür ODH Poster TDV - Fay Hattı Gazetesi MODSEA - Eğitimleri Değerlendirme Formu Örneği Deprem Bölgesi Haritası Adel Kalem Sismail Çıkartma Deprem Maskotu 5

7 Karikatürlerle Kağıthane Kağıthane Belediyesi Kumbarası Afacan Dünya Deprem ve Birlikte Yaşamak 6

8 5. Eğitim Sonrası Değerlendirme Formu Yanıtları (Hasbahçe Mesire Alanı) Önemli ama yapamam, çünkü; KONU Bu eğitimden önce yaptık Çok önemli, ilk fırsatta yapacağım pahalı becerim yok Çok önemli Önemli değil değil Daha Yapılmasa da sonra yaparım olur Bu konudaki hazırlık ilgimi çekmiyor Aile Toplantısı ve planı Su Depolanması Yiyecek Depolanması Pilli Radyo ve Yedek Pil El Feneri ve Yedek Pil Tesisatların Kapatılmasının Öğrenilmesi Bölge DıĢı Bağlantı KiĢisinin Belirlenmesi Yangın Söndürücü Kullanımının Öğrenilmesi Yatağın Yanında Ayakkabı Bulundurulması Ġlk Yardım Seti Deprem Çantası Sarsıntı Sonrası Çakmak, Kibrit gibi Yangına Neden Olacak ġeylerin Kullanılmayacağının Öğrenilmesi Sarsıntı Sonrası Telefonun Kullanılmayacağının Bilinmesi Ġlk Yardım Eğitimi Alınması EĞĠTĠM DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çok Etkin Etkin Kararsızım Etkin Değil Açıklama (eklemek istedikleriniz) Eğitmenin Konuya Hakimiyeti Eğitimin VeriliĢ ġekli Eğitimin Ġçeriğinin Yeterliliği Eğitim Materyalleri Eğitimde Verilen Konuların Uygulanabilirliği Çok Kısa Kısa Yeterli Uzun Çok Uzun Eğitim Programının Süresi

9 6. Eğitim Sonrası Değerlendirme Formu Yanıtları (Okullar) Önemli ama yapamam, çünkü; KONU Bu eğitimden önce yaptık Çok önemli, ilk fırsatta yapacağım pahalı becerim yok Çok önemli Önemli değil değil Daha Yapılmasa da sonra yaparım olur Bu konudaki hazırlık ilgimi çekmiyor Aile Toplantısı ve planı Su Depolanması Yiyecek Depolanması Pilli Radyo ve Yedek Pil El Feneri ve Yedek Pil Tesisatların Kapatılmasının Öğrenilmesi 1 24 Bölge DıĢı Bağlantı KiĢisinin Belirlenmesi Yangın Söndürücü Kullanımının Öğrenilmesi Yatağın Yanında Ayakkabı Bulundurulması Ġlk Yardım Seti Deprem Çantası Sarsıntı Sonrası Çakmak, Kibrit gibi Yangına Neden Olacak ġeylerin Kullanılmayacağının Öğrenilmesi Sarsıntı Sonrası Telefonun Kullanılmayacağının Bilinmesi 1 25 Ġlk Yardım Eğitimi Alınması EĞĠTĠM DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çok Etkin Etkin Kararsızım Etkin Değil Açıklama (eklemek istedikleriniz) Eğitmenin Konuya Hakimiyeti Eğitimin VeriliĢ ġekli Eğitimin Ġçeriğinin Yeterliliği Eğitim Materyalleri Eğitimde Verilen Konuların Uygulanabilirliği Çok Kısa Kısa Yeterli Uzun Çok Uzun Eğitim Programının Süresi

10 7. Eğitim Sonrası Değerlendirme Formu Geri Bildirimler Bence Bu Eğitim Programı; Kesinlikle her insana yapılması gereken bir program. Bu programla gözlemlemeyerek ve yaşayarak öğrenme kullanıldığı için öğrenme kalıcı olacaktır. Deprem ve deprem sonrası neler apabileceğimizi öğrenmek konusunda yararlı bir eğitim programı oldu. Düz anlatımın yanı sıra, canlandırmanın olması öğrenilenlerin kalıcı olması çin çok etkili. Programı çok başarılı buldum. Farkındalık yaratan, çok faydalı,bilgimiz arttı. Öğrencilerin ilgisini oldukça çeken bir program. Oldukça iyi bir uygulama. Faydalı oldu. Fakat süresi kısa. Sadece bilgi içermiyor, uygulama da var. Öğrenme daha kalıcı oluyor. Çok yararlandık. Çok faydalı.çok gerekli. Öğrencilerin ilgisini çeken, oldukça etkili. Öğrenciler açısından oldukça bilgilendiriciydi. Gerçeğe yakın ortam oluşturlması kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmiştir. Bu nedenle etkili bir program olmuştur. Kısa ve öz. Oldukça yeterli. Çocukların deprem kavramını ve tanımını öğrenmesi açısından güzel bir adım. Çok gerekli. Dikkat çekici ve zevkli. Kaliteli ve kalıcı bir eğitim. Hafta sonu ve mesira alanında olması çok iyi düşünülmüş. Depremi Ailemizle birlikte deneyimlemek ve bilgilenmek çok faydalı oldu. Depremi yaşamış ailelerin önlem almasına, depremi yaşamamış çocukların deperm anında nasıl davranacaklarını öğrenmesi bakımından çok faydalı. Bu eğitimde en çok hoşuma giden; Öğrencilerimizin depremi yüzeysel değil yaşayarak öğrenmiş olmaları. Yani Simülasyon yöntemini kullanmak oldukçu etkili oldu. Uygulama safhaları. Aracın materyallerinin çok çeşitli olması. Yaşayarak öğrenme kalıcıdır. Öğrencilerin birebir katılması. Böyle bir felaket olmadan bütün koşulların sağlanıp iyi bir canlandırma (simülasyon) yapılması. Kullanılan materyaller ve gerçek bir deprem ortamının yaratılmış olması. Deprem anındaki sarsıntıının çocuklara hisseettirilmesi. MODSEA Araç muhteşem. Eğitimin uygulamalı olarak verilmesi. Sarsıntının hissettirilerek eğitimin yapılıyor olmasıydı. Öğrencilerin etkin olarak sürece katılması. Anlatan kişinin sakin ve sade bir dille anlatmasıydı.kısa ve öz bilgileri vermesi. Depremin bir yer sarsıntısı olduğunu ve sarsıntı esnasında hareketlerimizin çok kısıtlı olduğunu çocuklar anlayabilmiştir. Sarsıntının gerçekçi olması ve çocukların nasıl korunacaklarını görmeleri. Bir evin depreme karşı nasıl döşenmesi gerektiğini gösteriyor olması. Aracın sallanma pozisyonu gerçeğe yakın ve ilgi çekici. Bu eğitimde keşke; Ailelerle birlikte verilse. Daha fazla kişiye ulaşılabilse. Tüm velilere de verilebilse. 3 ayda bir tekrarlansa daha verimli olur. Maskot Sismail olsaydı. Farkındalık için süre yeterli fakat, daha uzun olabilirdi. Etkili ve kısa bir anlatımdı ilave edilecek pek bir eksiklik göremedim. Konu için süre çok kısıtlı. Daha çok zaman ayırmalı diye düşünüyorum. Biraz daha kapsamlı olsaydı. 9

11 Sabitlenmediğinde neler olabileceği, yangın söndürücünün tanıtılması olabilirdi, alan daha büyük olabilirdi. Süre olarak öğrenciler biraz daha kalabilselerdi. Bu programdan sonra ihtiyacım olan; Konusuna oldukça hakim bir eğitmen. Güler yüzlü ve konuya hakim. İşini itina ile yapan, başarılı. Her seferinde aynı ilgi ve özveri ile tek tek herkesle ilgilenmesi. Bıkmadan, usanmadan herkesin öğrenmesini sağlaması. Çocuklara eğitimi tekrarlatmak, sınıfta deprem çantası hazırlamak ve bunun önemini anlatmak. Bu konuda eksiklerimi tamamlamak. Bu felaketi yaşayan birisi olarak çok çabuk unuttuğumuzu sürekli hazırlık içinde olmamız gerektiği. Yangın tüpünün kullanılması konusundaki eksiliğimi gidermek. İlkyardım konusunda bilinçlenmek. İlkyardım eksikliği. İlkyardım. Ev ve işyerlerindeki dolap ve çekmece kapaklarının kilitlenmesi. İlkyardım ve deprem çantası hazırlamak. Deprem öncesi ve sonrası hazırlıklarım tam değil, en kısa sürede yapmam gerekiyor. Öğrendiğimiz bilgileri uygulamak. Eşyaların sabitlenmesi, ilkyardım eğitimi. İlk yardım eğitimi depremde yapılacaklar. Kendini koruma, depremden korkmama. İlkyardım eğitimi. Göz ardı ettiklerimizi bir kere daha hatırlattı. Eğitmen hakkında görüşleriniz; Oldukça bilgili ve anlatımı akıcı, etkileyici. Yeterli Bilgi ve beceriye sahip bir şekilde, verilen konuya hakim şekilde bilgi aktarımını yaptı. Öğretme isteği ile dolu bir kişi, ve çocukların seviyesinde aktarımı çok güzel. İnsanlarla diyaloğu çok güzel. Mesleğini severek yapan biri. Alçak gönüllü ve çalışkan. Gaytet kibar. Oldukça donanımlı, sürenin kısıtlı olmasından dolayı fazla faydalanamadık. İşin öneminin bilincinde donanımlı. Yeterli donanıma sahip ve görevinin öneminin bilincinde. Çalışmalarında başarılar dilerim. Oldukça bilgili ve iyi bir eğitimci. Gayet başarılı ve sade bir dille anlatım yaptı. Diğer Görüşleriniz; Böyle bir programın bizim okulumuzda da yapılmış olması çok büyük şanstı. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Deprem eğitiminin devamlılığının sağlanması ve eğitimin toplumun tüm kesimlerine verilmesi gerekir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları da olası bir depreme hazırlıklı olmalıdırlar. Katkısı olan bütün kurum ve kişilere de teşekkür ederiz İnsanları bilinçlendirmek adına atılan her adımı taktir ediyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Katkı verenlere müteşekkiriz. Kağıthane Belediyesi çok hayırlı bir iş yapmış. Teşekkür ederiz. Bizim ilçemizde (Kağıthane) böyle bir etkinliğin yapılması bizler için çok büyük bir fırsat. Keşke herkesin katılımı sağlanabilse. Zaman biraz daha uzun tutulabilirdi. Katkı veren bütün kurum ve şahıslara öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz. İşleri çok zor, Kolay gelsin. Her ilçeye bir adet deprem simülasyon merkezi kurulabilir. Bütün okullar ve vatantaşlar bu eğitimden yararlanabilir. Bu tür eğitimlerin çoğalarak Türkiye geneline yayılması. Başarılar dileriz. Çalışmalarınızı takip edeceğiz. 1

12 8. Eğitim Sonrası Değerlendirme Formu Geri Bildirim Kelime Balonu Bu grafik; altıncı bölümde paylaşılmış olan görüş bildirimlerinde, en sık kullanan kelimeler ön plana çıkarılarak oluşturulmuştur. 11

13 Etkinlik Fotoğrafları (Hasbahçe Mesire Alanı) 12

14 Etkinlik Fotoğrafları (Hasbahçe Mesire Alanı) 13

15 Etkinlik Fotoğrafları (Hasbahçe Mesire Alanı) 14

16 Etkinlik Fotoğrafları (Okullar - Kağıthane İlçesi) 15

17 Etkinlik Fotoğrafları (Okullar - Kağıthane İlçesi) 16

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 Hazırlayan: Zeynep M. Türkmen Sanduvac, MA Araştırma Danışmanı ve Takım Lideri Mavi Kalem - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr Yönetici Kılavuzu Murat ŞENTÜRK Parayla Satılmaz. Murat ŞENTÜRK www aep gov.tr www agoivl.etr Murat Şentürk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM DESTEK MODELİ KILAVUZU

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM DESTEK MODELİ KILAVUZU KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM DESTEK MODELİ KILAVUZU TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet Mahallesi Abide-i

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAYIS - HAZİRAN 2014 YÜZKIRKÜÇ DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Editörden Sevgili okurlar;

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi Sayfa 1 Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi İçerik Giriş 3 Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir? 4 Küresel İlkeler 5 Vizyon ve Değerlerimiz 6 Actavis Türkiye Hakkında Bilgi

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı