DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ. Uzm. Hem. Şehriban SERBEST ASG Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Hazırlanma Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ. Uzm. Hem. Şehriban SERBEST ASG Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 19.10."

Transkript

1 DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Uzm. Hem. Şehriban SERBEST ASG Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Hazırlanma Tarihi:

2 İçerik Bilimsel Bir Disiplin Hemşirelik Hemşirelik Eğitimi Mesleki eğitim Mezuniyet sonrası eğitim (Hizmet İçi Eğitim) 2

3 Hemşirelik Bilimsel Bir Disiplin Hemşirelik bilimi; hemşirelik uygulamalarına rehberlik eden bilimsel bilgidir. Teori Uygulama Araştırma 3

4 HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Mesleki Eğitim Mezuniyet Sonrası Eğitim Yetkin Hemşireler 4

5 MESLEKİ EĞİTİM Amerika Birleşik Devletleri nde ilk kez 1905 yılında üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimi Minnesota Üniversitesi nde başlamıştır. Avrupa da Hemşireler için ilk bilinen üniversite temelli eğitim programı 1929 larda Yeni Zellanda dadır. Türkiye de 1955 yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ülkemizde üniversite düzeyinde açılan ilk yüksekokuldur. 5

6 Türkiye de Hemşirelik Eğitiminde Tarihsel Süreç Türkiye de ilk defa 1911 yılında gönüllü hasta bakıcı kursu açılmış ve ilk formal hemşirelik eğitimine başlanmıştır yılında Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır. Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemşire okulu, Kızılay Hemşire Okulu dur ( ) yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Meslek Liseleri açılmıştır yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ülkemizde Üniversite düzeyinde açılan ilk yüksekokuldur (Avrupa da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur) yılında SML mezunlarına toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı ve medikal bölümlerinde yüksek öğrenim yaptırmak üzere Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü açılmıştır. 6

7 Hemşirelik Lisans Eğitimi 1955-Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1961-Hacettepe HYO, Florence Nightingale HYO 1982-Atatürk Üniversitesi HYO, Cumhuriyet Üniversitesi HYO GATA HYO 1985 sonrası Marmara, Dokuz Eylül, Gazi Üniversiteleri HYO ları açılmıştır. 7

8 1985 sonrası Üniversiteler bünyesinde yer alan ve eğitim süresi 2 yıl olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları açılmaya başlamıştır Anadolu Üniversitesinde SML mezunlarının devam edecekleri bir program olan Açık Öğretim Fakültesi Hemşirelik Ön Lisans Programı açıldı SYO açıldı. Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Hemşirelik-Ebelik ve Sağlık Memurluğu programına öğrenci alımına son verildi. SYO ların açılmasıyla farklı düzeylerdeki hemşirelik eğitimine son verilip Hemşirelik Eğitiminin Lisans düzeyine çıkarılması kararlaştırıldı. 8

9 Hemşirelikte Lisans Üstü Eğitim İlk kez Hacettepe Üniversitesinde 1968 yılında Hemşirelikte Yüksek Lisans ve 1972 yılında Doktora programları açılmıştır. Bugün Hemşirelikte yüksek lisans ve doktora programları; 1. Hemşirelik Esasları 2. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 3. Dahili Hastalıklar Hemşireliği 4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6. Halk Sağlığı Hemşireliği 7. Psikiyatri Hemşireliği 8. Hemşirelikte Yönetim 9. Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dallarında olmak üzere Toplam dokuz alanda yürütülmektedir. 9

10 Hemşirelik Kanunu 2007 yılında Hemşirelik Kanununda yeni düzenlemelere gidilmiştir. Hemşirelik eğitimi açısından; Erkekler de hemşire olabilmektedir, Hemşirelik için Lisans mezunu şartı getirilmiştir (bu şart 5 yıl geçerli tutulmuş olup beş yıl sonrasında da ikinci 5 yıllık süre ile SML eğitimine devam edilmektedir) Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenmiştir. Lisans üstü eğitim alanlar uzman hemşire olacaktır Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde Lisans ve Lisans Üstü eğitim alanların önceliği olacaktır. Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu programının adı hemşirelik programı olarak değiştirilecektir. 10

11 Hemşirelik Fakülteleri İlk olarak 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi olmuştur. Bugün itibariyle Hemşirelik Fakülteleri; İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 11

12 HİZMET İÇİ EĞİTİM 12

13 MEZUNİYET SONRASI HİZMET İÇİ EĞİTİM Hizmet içi eğitim çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin spesifik görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farkı kapatma süreci olarak tanımlanabilir. Sürekli eğitim kavramı çok boyutlu bir kavram olup özünde eğitimin sürekliliğini, yani yaşam boyu olduğunu ima etmektedir. Sürekli eğitim, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış kimselerin, yaşamlarının herhangi bir aşamasında hissettikleri öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere düzenlenmiş, mesleki ya da genel eğitim etkinliklerine ya da programlara denir. Hizmet içi eğitimin öğeleri arasında yer alan geliştirme kavramı ise, mevcut kapasiteyi iyileştirme ve deneyim elde etmeye yönelik bir davranış değişikliği oluşturma çabasıdır. 13

14 Hizmet içi eğitimlerde amaç; Yeni branşlara, çalışma alanlarına, farklı rollere uyumu sağlamak, Bilimsel inceleme, araştırma, istek ve yeteneğini geliştirmek, Üretkenliği ve verimliliği artırmak, İletişimi sağlamak, ekip çalışması ve işbirliği duygusunu geliştirmek, Rol ve işlevlerine ilişkin duygu, düşünce gelişimini, yetki ve sorumluluk bilincini artırmak, Hata riskini en aza indirmek, Çalıştığı bölümde yükselme olanağı sağlamak, Yeni prosedür, araç ve yöntemleri uygulama becerisini geliştirmek, 14 İşe yeni başlayan hemşireleri bilgilendirip, cesaretlendirmek, işe uyumlarını sağlamak, Hemşirelik bakım hizmetlerinde yer alan yeni teknolojiyi kullanmak, Hemşirelik işlevlerinde, işgücü devrinde devamsızlık ve disiplin olaylarını azaltmak, Hemşirelik işlevlerinin hiyerarşik yapısında, kontrol ve denetim yükünü azaltmak, Bireysel ve profesyonel gelişmeye katkıda bulunmak ve tüm bunların sonucunda hasta bakım kalitesini yükseltmek

15 Hizmet İçi Eğitimlerin Yürütülmesi Kamu Kurumlarında; Sağlık Bakanlığına bağlı personelin eğitimi SB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Özel Kurumlarda; Eğitimden sorumlu kişi veya eğitim birimleri tarafından Ulusal ve Uluslar arası referans alınan standartlarla kurum ihtiyaçları belirlenerek yürütülür. 15

16 Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Eğitimin esasları Yönetmeliği Eğitim teşkilatı ve görevleri Program yöneticisi ve eğitim görevlileri, Hizmetiçi eğitimin planlanması ve uygulanması Eğitimlerin değerlendirilmesi açıkça tanımlanmıştır. 16

17 Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi İşletmelerde; Organizasyonel düzeydeki eğitim ihtiyaçları; üst düzey yöneticiler, İş ve görev düzeyindeki ihtiyaçlar; orta kademe yöneticiler ya da gruplar, Kişisel düzeyde gereksinimler ise; personelin kendisi ve bağlı olduğu ilk yöneticisi tarafından analiz edilmelidir 17

18 Çalışanların niteliği ve eğitimine yönelik standartlar JCI (Joint Commission International) ANCC (American Nurses Credentialing Center) ISO (International Organization for Standardization) Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları 18

19 Hizmet İçi Eğitim Sınıflandırması Oryantasyon eğitimi Özel alan eğitimi Temel eğitim Hizmet İçi Eğitim Yükseltme eğitimi Tamamlama eğitimi Geliştirme eğitimi

20 Diğer HİE Türleri Kongre, Konferans ve Sempozyumlar Kurum Dışı Kurs ve Seminerlere Katılım Mesleki Yayınların İzlenmesi, Kişisel Gelişim Staj, Araştırma, İnceleme çalışmaları Mesleki Derneklere Üyelikler vb.

21 Sağlık Bakanlığı Kapsamında Sertifikalı Eğitim Programları Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca dernek ve üniversitelerle işbirliği içerisinde sertifikalı eğitim programları yürütülmektedir. Yoğun Bakım Hemşireliği Acil Bakım Hemşireliği Diyaliz Hemşireliği Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği İlkyardım Eğitimci Eğitimi Kemoterapi Hemşireliği Kursu Stoma Bakım Hemşireliği Kursu Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı bu programlar arasındadır. 21

22 Eğitimcilerin Rolleri Değişen ve gelişen uygulamaların takibi ve çalışanlara aktarımı Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak Hasta bakım kalitesini artırmak Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Eğitimlerin planlanması Uygulanması Değerlendirilmesi 22

23 Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları kapsamında HİE konu başlıkları Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Kimlik Doğrulama Düşmelerin Önlenmesi ve İzlenmesi İzolasyon Önlemleri Sözel Orderların Doğrulanması Eczaneye İade Edilecek İlaçların Hazırlanması ve İadesi Laboratuvar Örneklerinin Güvenli Taşınması Ameliyathanede Atıkların Yönetimi (tıbbi,evsel ) Yoğun Bakım Ünitesindeki Cihazların Bakımı ve Kalibrasyonu (Monitör, defibrilatör, ventilatör ) Doğum Eyleminin Yönetimi Boyunluk Kullanımı Eğitimi Acil Çalışılan Tetkik /Tahlil İşlemlerinin Sonuçlanma Süreleri Çalışan Güvenliği Eğitimi Kesici Delici Alet Yaralanmalarını Önleme Özel Alanların Temizliği (temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları) El hijyeni eğitimi (el hijyenin önemi el hijyeni endikasyonları, El hijyeni sağlama yöntemleri,eldiven kullanımı, El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler alkol bazlı 23

24 Profesyonel Gelişim Profesyonel gelişim kapsamında kurumlar aşağıdaki faaliyetlerle çalışanların gelişimini sağlayabilirler. Çalışanları araştırma yapmak konusunda desteklemek, araştırma becerilerini geliştirmek, Kurumsal mesleki yayınlarla deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak (Dergi, e dergi) Uluslar arası eğitimlerle global bilginin paylaşımı Kurum dışına açık bilimsel programlar Eğitim kurumları ve diğer kurumlarla işbirliği 24

25 Kaliteli Bir Hemşirelik Eğitimi Uygulamasının Yararları Yetkin Hemşireler Bilimsel yaklaşımla nitelikli bakım Güvenli bir bakım ortamı Hasta memnuniyeti Çalışan memnuniyeti Optimal bakım odaklı bir ekip anlayışı ile multidisipliner çalışma Nitelikli bakım- kısa yatış süresi düşük maliyet 25

26 Daha iyi hemşirelik eğitimi için el ele 26

27 KAYNAKLAR 1. Atay S, Gider D, Karadere G, Şenyüz P. (2009). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Görüşleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital. (2011). Joint Commission 3. Karagözoğlu Ş. (2005). Bilimsel Bir Disiplin Olarak Hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9 (1). 4. Karadağ G, Uçan Ö. (2006). Hemşirelik Eğitimi ve Kalite. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Özaydın Z. (2001). Hemşirelikte Bir Öncü Perihan Velioğlu, İstanbul. 6. Şenyuva E. (2013). Hemşirelikte Yaşam Boyu Öğrenme: Algılar ve Gerçekler. F.N. Hemşirelik Dergisi, Cilt:21-Sayı:1, Serbest S. (2009). Özel Bir Hastane Grubunda Çalışan Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Düşünceleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 8. Taşocak G. (2012). Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimine Genel Bakış. Atabek Aştı T, Karadağ A. (Ed). Hemşirelik Esasları. Pasifik Ofset, İstanbul, s Taymaz, H.A., Hizmet İçi Eğitim Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Personel Eğitim Geliştirme Merkezi,Yayın No:3, Ankara (1997). 10. Topuksak B, Kublay G. (2010). Florence Nightingale den Günümüze Hemşirelik Eğitiminde Neler Değişti? Avrupa ve Türkiye de Modern Hemşirelik Eğitimi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, Nisan 2011 tarihli Hemşirelik Yönetmeliği, Erişim tarihi: )

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti?

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Günümüzde sağlık kamu hizmeti görevlilerinin pek çoğu görevlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarından habersizdir.

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı