MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 0"

Transkript

1 MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 0

2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No. MEF Okulları Sivil Savunma Dosyası... 1 Amaç ve Varsayımlar... 2 İçerik... 2 Okul Tanıtımı... 3 Hazırlık, Dökümantasyon ve Tatbikatlar... 4 Sivil Savunma Komisyonu Yapısı... 8 MEF Sivil Savunma Komisyonunun Oluşum Şeması... 9 MEF Sivil Savunma Komisyonu Görev Tanımları Sivil Savunma İletişim Planı (SİP) Sivil Savunma Boşaltım Planı (BP) Buluşma ve Sayım Planı (BUSAP) Afet Sonrası Çalışma Planı (ASÇAP) Acil Eylem Planı (AEP) Sivil Savunma Komisyonu Üyeleri Kriz Yönetim Komisyonu Üyeleri Bina Sorumluları Arama Kurtarma Ekibi Psikolojik Yardım Ekibi Söndürme Ekibi Boşaltma Ekipleri İlkyardım Ekibi Ulaşım Haberleşme Ekibi Güvenlik Ekibi Lojistik Ekibi Lise Yerleşim ve Boşaltma Planı İlköğretim Okulu Yerleşim ve Boşaltma Planı Anaokulu Yerleşim ve Boşaltma Planı Acil Durum Oyunu ve Acil Sıra Uluslararası Okul Bina Boşaltma Planı Mesaj Formu Grup Durum Formu Kampus Durum Formu İlkyardım Durum Formu Çevresel Riskler Denetim Formu Okul Güvenlik Denetim Formu Bina Güvenlik Denetim Formu Sivil Savunma Eğitim Kayıt Formu Tatbikat Formu Önemli Telefonlar Sivil Savunma Araç-Gereç Listesi Deprem Bilincini Artırma Amaçlı Grup Etkinlikleri MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 1

3 MEF OKULLARI SİVİL SAVUNMA DOSYASI MEF Okullarında Sivil Savunma Çalışmaları, Olası risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesini, Güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini, Risklerin en aza indirgenmesi amacıyla iyileştirme çalışmalarının yapılmasını, Ortak eylem planları yapılarak tatbikatlarla geliştirilmesini içeren çok yönlü bir süreçtir. Sivil Savunma Çalışmaları, Sivil Savunma Komisyonu Başkanlığında ve tüm çalışanların katılımı ile yürütülür. Bu plan Sivil Savunma Komisyonunu tarafından hazırlanmıştır. Plan her yıl Mart ayında gözden geçirilir, güncelleştirilir. Sivil Savunma Çalışmaları Görüş Alışverişinde Bulunma ve Danışma Tehlikeleri, Zararları ve Riskleri Tanımlama Risk Analizi Risk Değerlendirmesi İzleme ve Gözden Geçirme Risklerin Ortadan Kaldırılması MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 2

4 AMAÇ VE VARSAYIMLAR Sivil Savunma Planının amacı, MEF Okullarında beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak, çocuk ve yetişkinlerin temel afet bilincini geliştirmek ve yaşanacak olağanüstü durumlarda profesyonel yardım ekipleri ulaşıncaya kadar oluşabilecek zararları en aza indirgeyecek önlemlerin alınmasını sağlamaktır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, afetin ilk aşamalarında MEF Okullarının kendi gereksinimlerini karşılayabilmesi varsayımı üzerine oluşturulmuştur: Acil yardım ekipleri afet ardından ilk saatlerde herkese ulaşamayabilir, Yangın olabilir, Bir süreliğine su, elektrik, haberleşme, ulaşım ve besin kaynakları bulunamayabilir, kullanılamayabilir ya da güvenli olmayabilir, Bazı binalar zarara uğramış olabilir, Öğrenci ve çalışanların felaket sırasında karşılaştıkları yaralanmalar okul ortamında bakım gerektirebilir. İÇERİK Sivil Savunma Planı, MEF Okulları Kampus alanı ile sınırlıdır. Binalarda ve bahçe alanlarındaki riskleri kapsar. İçerdiği planlar Sivil Savunma Dokümanları bölümünde belirtilmiştir. İçeriğinin anlaşılması ve uygulanabilmesi için Sivil Savunma Komisyonu yapısının, görev tanımlarının bilinmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Uluslararası Okulların özgün bina boşaltım planları ve yaş gruplarına göre belirlenmiş etkinlik uygulamaları mevcuttur. Afet sırasında koşullar nedeniyle oluşturulmuş eylem zinciri aksayabilir, buluşma veya yardım alanı olarak belirlenmiş güvenli alanlar zarar görmüş olabilir. Bu nedenle alınacak kararlarda, gerçekleştirilecek eylemlerde, dış etkenlerin etkili olabileceği dikkate alınmalıdır. Afet Genel Bilgilendirme Kitapçığında yer alan bilgilerden yararlanılması ve afet yönetimi bilgilerinin seminer ve kurslarla geliştirilmesi önerilmektedir. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 3

5 OKULUN TANITIMI MEF Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına tabidir. MEF Okullarında öğrenciler ve çalışanlar bulunmaktadır. Okullarda öğrenci sayısı 1444, çalışan sayısı 467 dir. Bu sayılar her yıl değişebilmektedir. Okulun Ulus Kapısı, Ortaköy Kapısı olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Okula giriş hem araçla hem de yaya olarak yapılabilmektedir. Okul, m2 açık alan ve m2 kapalı alan üzerine kurulmuş ve 5 ana binadan oluşan bir kampüstür. Okulun tüm binalardan uzak açık alanları vardır ve buralar önbahçe, basketbol ve tenis kortlarının bulunduğu alanlardır. Gündüz ve gece olmak üzere giriş kapıları ve okul çevresinde tam zamanlı çalışan güvenlik görevlileri tarafından koruma sağlamaktadır. MEF Okulları Kampus alanı çevresinde tehlikeli madde içeren bir alan bulunmamaktadır. Sınıflarda, odalarda ve bahçe alanlarında tehlikeli madde bulundurulmamaktadır, laboratuvar ve havuz kimyasalları çelik dolaplarda sınırlı olarak saklanılmaktadır. Okul zemini ve binalarının durumu, Eylül 1999 da İTÜ İnşaat Fakültesinin incelemesinde deprem öncesi yapı güvenliğine sahip olarak tanımlanmıştır. Elektrik Tesisatı Her binanın elektrik ana şalteri giriş katındadır. Şalterin yeri, binanın lojistik ekip üyesi olan kat görevlilerince bilinir. Bunun yanı sıra, her katta ilgili katın elektrik şalterleri bulunur ve yeri, kat çalışanlarınca bilinir. Okulun ana trafosu, Atatürk Heykeli altındaki elektrik atölyesi yanındadır. Bakım Onarım Şefi ve Elektrik Teknisyeni gerektiğinde trafonun kapatılmasından sorumludur. Jeneratör de aynı alanda yer almaktadır ve görevlilerce kapatılabilmektedir. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 4

6 Kazan Dairesi Okulun ısınma ve soğutma sistemleri kazan dairesinde bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ile, soğutma sistemi elektrik ile çalışmaktadır. Su ana dağıtım şebekesi kazan dairesinde bulunmaktadır. Her binanın üzerinde yangın söndürmede kullanılabilecek 5 tonluk su tankı ve kazan dairesinde hidrofor ile çalışan ve merkezden dağıtılan 40 tonluk su deposu bulunmaktadır. Doğalgaz sistemi sensörlü olduğundan gaz kaçağı, yangın, sarsıntı durumunda otomatik olarak kendini kapatmaktadır. Kazan dairesindeki sistemlerin işleyişinden sorumlu 2 tesistatçı dönüşümlü çalışmaktadır. HAZIRLIK, DOKÜMANTASYON VE TATBİKATLAR 1. Sivil Savunma Dokümanları: Tüm sivil savunma dokümanlarının örnekleri, ekler bölümünde yer almaktadır. a) Sivil Savunma Dosyası : Sivil Savunma Komisyonunun yapısı, görev tanımlarını, tüm Sivil Savunma Ekipleri listeleri ve telefon numaralarını, MEF Okullarının mevcut afet hazırlıklarını, acil durum formlarını ve acil durum planlarını içerir. Bu planlar SİVİL SAVUNMA İLETİŞİM PLANI (SİP) SİVİL SAVUNMA BOŞALTIM PLANI (BP) BULUŞMA VE SAYIM PLANI (BUSAP) AFET SONRASI ÇALIŞMA PLANI (ASÇAP) ACİL EYLEM PLANI (AEP) Olup, tüm çalışanların yanında taşıyabilecekleri formatta hazırlanmıştır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 5

7 AEP Yangın sırasında yapılacaklar, Deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar, Boşaltım eylem planı, Buluşma ve sayım eylem planı, Şiddetli fırtına/kar durumunda yapılacaklar, Bomba ihbarında yapılacaklar, Tehlikeli şahıslar farkedildiğinde yapılacaklar, İntihar girişimi farkedildiğinde yapılacaklar, Sel/su baskını durumunda yapılacaklar, Şimşek/yıldırım durumunda yapılacaklar, Nükleer tehlike durumunda yapılacaklar, b) Öğrencilere Yönelik Afet Eylem Planı Kitapçığı: Öğrencilerin afet anında ve sonrasında uygulamaları gereken eylemleri içerir. Bu eylemlerin uygulanmasında öğretmenler hatırlatma ve yönlendirme işlevini, yaş gruplarına uygun iletişim ile gerçekleştirirler. c) Afet Bilgilendirme El Kitabı: Afet yönetimi, tüm yaşamımızı ilgilendiren ve yaşamsal önem taşıyan bir konudur. Afet yönetimi hakkındaki temel kavramları hatırlatmak, olası riskleri en aza indirgeyecek önlemleri tartışmak ve beklenmedik durumlarda görevli yardım ekibi gelene kadar doğru hareketi yapmayı sağlayacak temel afet bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır. d) Afet Bilgi Formları Risk Değerlendirme ve Önlem Planlama Formları MEF Okullarında risklerin belirlenmesi ve bu risklere yönelik önlemlerin alınabilemesi amacıyla Risk Değerlendirme ve Önlem Planlama Formları kullanılır. Her yıl Mart ayında tanımlanan görevlilerce doldurularak Sivil Savunma Komisyonu Başkanına iletilir ve yapılması planlanan çalışmalar her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen komisyon toplantısında görüşülerek belirlenir. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 6

8 Çevresel Riskler Denetim Formu : Okulun çevresel risk değerlendirmesi yılda bir kez İdari İşler Birimi tarafından gerçekleştirilir ve Savunma Komisyonuna sunulur. (ÖRNEK 1) Mart ayında Sivil Kampus Güvenlik Denetim Formu: Kampus içindeki riskli alanlar, afet anında bulundurulması gereken araç-gereçler, yılda bir kez İdari İşler Birimi tarafından denetlenir. Her yıl Mart ayında, Bina Güvenlik Denetim Formları ulaştığında, mevcut önlemler ve ihtiyaçlar Sivil Savunma Komisyonuna sunulur. Yapılması kararlaştırılan yenileme ve düzenleme çalışmaları planlanır. (ÖRNEK 2) Her afet sonrası, en geç afeti izleyen gün içerisinde İdari İşler Birimi ve Bina Sorumluları tarafından binalar gezilerek incelenir, gerekiyorsa profesyonel inceleme yapılması sağlanır ve Sivil Savunma Komisyonu toplanır. Bina Güvenlik Denetim Formu: Okuldaki riskli alanlar, her binada bulundurulması gereken araç-gereçler, yılda bir kez bina sorumluları tarafından, İdari İşler Birimi işbirliği ile denetlenir ve Sivil Savunma Komisyonuna sunulur. Her afet sonrası olağanüstü durum güncellemesi yapılır. ( ÖRNEK 3) Sivil Savunma Eğitim Kayıt Formu: Sivil savunma çalışmalarının güncelliğini koruması amacıyla her yıl çalışanlara yönelik hatırlatma bilgilendirmeleri yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda, Sivil Savunma Ekiplerine özel eğitimler düzenlenerek bilgiler tazelenir. Bu bilgilendirmelerin tarihleri her yıl Mart ayında İnsan Kaynakları Birimi tarafından Sivil Savunma Komisyonuna iletilir ve yeni eğitim-öğretim yılı Sivil Savunma Eğitimleri planlanır. (ÖRNEK-4) Tatbikat Formu: Her dönem gerçekleştirilen tatbikatlar Sivil Savunma Komisyonuna Tatikat Formu ile iletilir. ( ÖRNEK 5) Afet Sonrası Çalışma Formları Grup Durum Formu: Afetin hemen sonrasında Bina Sorumlusu tarafından doldurularak Kriz Yönetimi Komisyonuna iletilir. (ÖRNEK 6) Kriz Yönetimi Komisyonu, bu formlardaki bilgilerden yola çıkarak kampus genelindeki ihtiyaçları belirler ve Sivil Savunma Ekip Başkanları ile müdahale planı oluşturur. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 7

9 Kampus Durum Formu: Bina sorumlularından iletilen bilgileri ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını kaydetmek amacıyla, Sivil Savunma Komisyonu tarafından tutulan formlardır. Ekip Denetim Formu : Buluşma alanında ekip başkanları tarafından sivil savunma ekiplerinin nerede görevlendirildikleri ve durumlarını takip için kulanılan formlardır.( ÖRNEK 7 ) Mesaj Formu: Sivil savunma ekipleri tarafından haberleşme amacıyla kullanılan ve ulakların taşıdıkları formlardır. ( ÖRNEK 8) 2. Tatbikatlar MEF Okullarında her dönem bir yangın, bir deprem tatbikatı gerçekleştirilir. Tatbikat sırasında çocuklar ve görevliler ne kadar çabuk harekete geçebileceklerini göstermelidirler. Öğrencilerle tatbikatların amacının anlatılması önemlidir. Öğretmenler ve görevliler tatbikatın ciddi algılanması için öğrencilere örnek teşkil ederler. İtfaiye servisi veya ilgili sivil savunma kuruluşu, tatbikatı gözlemlemesi için davet edilir ve önerileri alınır. Tatbikat sonrası bina sorumluları gözlemlerini not alır ve Sivil Savunma Komisyonu, tatbikatı izleyen hafta içerisinde planların gözden geçirilmesi amacıyla toplanır. Öğrencilerin tatbikat sırasında yapacakları Afet Eylem Planı Öğrenci Kitapçığında belirtilmiştir. Tatbikatlar sırasında kullanımı öngörülmüş olan formlardan yararlanılır. Tatbikatlarda yedek boşaltım alanları kullanılmalı ve uygulama güçlüğü çeken ekiplere destek bilgilendirmeler yapılmalıdır. Tatbikat sonuçlarını ve önerileri kaydetmek için ekteki Tatbikat Formu kullanılır. 3. Sivil Savunma Araç-Gereçleri MEF Okullarında afet anında kullanılabilmesi amacıyla iki taşınabilir afet araç-gereçleri odası (konteynır odalar) hazırlanmıştır. Bunların birinde araç-gereçler, diğerinde dayanıklı yiyecekler saklanmaktadır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 8

10 Araç-gereçler havuzun üzerinde bulunan, İlköğretim 1. kısım oyun park alanındadır ve yedek anahtarları arka bahçe güvenliğinde bulunmaktadır. Araç-gereçler İdari İşler Müdürlüğü tarafından altı ayda bir denetlenerek Sivil Savunma Komisyonuna Araç-gereç formu ile bilgi verilir ( Mart Eylül ) Araç-gereçlerin listesi ekler bölümünde yer almaktadır. SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU YAPISI Sivil Savunma Komisyonunun yapısı ve tüm sivil savunma ekiplerinin görevleri tanımlanmıştı. Sivil Savunma Komisyonu: Sivil Savunma Komisyonu Başkan ve Başkan Yardımcısı, Kriz Yönetimi Komisyonu ve bina sorumluları, Boşaltma ekipleri, Söndürme ekipleri, Arama-kurtarma ekipleri, Psikolojik yardım ekipleri, İlk yardım ekipleri, Güvenlik ekipleri, Ulaşım ve haberleşme ekipleri, Lojistik ekiplerinden oluşur. Sivil savunma ekiplerinde görevli kişilerin listeleri ekler bölümünde yer almaktadır. Afetin hemen sonrasında yapılacak çalışmalarda ve arama-kurtarma çalışmalarını planlarken, ekiplerde görevli öğretmenlerin izin günleri göz önünde bulundurulur. Öğretmenlerin izin günleri her dönem başında Sivil Savunma Dosyasına eklenerek Kriz Yönetimi Komisyonu çalışma odasında saklanır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 9

11 MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONUNUN OLUŞUM ŞEMASI MSSK (MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU) Genel Müdürlük Bina Sorumluları ve Yardımcıları Birim Yöneticileri Ekip Başkanları ve Yardımcıları GÜVENLİK EKİBİ Hasan Avcu Ali Özdemir Yaşettin Koçer KRİZ YÖNETİM KOMİSYONU Ayfer ARMAĞAN Ömer AKTAŞ Figen SÖNMEZ Emine AKSOY - Hafize BOZOK Fikret MULHAN Cory CARSON-Michael KEPPLER Ziya EMEK Yasemin ÖZDEMİR Hasan AVCU ULAŞIM ve HABERLEŞME EKİBİ Savaş Tanrıyaşükür Ali Çelik ASSG Emine AKSOY Jale Uslu İOSSG Hafize BOZOK Carolinne KURBAN LSSG Fikret MULHAN Mürüvvet GÜNEYKAYA UOSSG Michael KEPPLER John Mc KEOWN KBSSG Turhan ARIKAN Ömer Ekin JBSSG Bora SİNÇ IBSSG Sedat KOCAOĞLU Mustafa YAŞAR Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kur. Ekip Bşk. Alper HAKGÖR Hakan GÜMÜŞ Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Tüm Öğretmenler İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekip Bşk. Dr. Gökhan KURAL Hafize GÖNENLİ İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psikolojik Yrd.Bşk. Nilgün AKTAŞ Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Söndürme Ekip Bşk. Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Mehtap BUDAK Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Damla Şahin Lojistik Ekip Bşk. Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Birgül ÖZ Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Zeki UYSAL Lojistik Ekibi MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

12 MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU 1) MEF Okullarının olağan Sivil Savunma ihtiyaçlarını takip eder, planlarını hazırlar ve geliştirir. 2) MEF Sivil Savunma Ekiplerinin güncelliğini sağlar, ekiplerin görevlerini yerine getirebilmelesi ve çalışanların Afet ve Acil Durum bilinci kazanması konularında çalışmalar yapar. 3) Her yıl Nisan ayının ilk haftasında toplanır ve hazırlanmış formlar üzerinden yapılacak çalışmaları planlar. 4) O yıl içerisinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının zamanı Sivil Savunma Komisyonu Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. KRİZ YÖNETİMİ KOMİSYONU 1) Kriz Yönetimi Komisyonu, acil durumlarda toplanarak veya üyelerinin çoğunluğuyla görüşerek, oluşan acil duruma ilişkin aksiyon planı oluşturur. 2) Kriz Yönetimi Komisyonu üyeleri, konuyla ilgili edindikleri bilgi ve gözlemleri Kriz Yönetimi Komisyonuna iletirler. 3) Acil durum oluştuğunda bina sorumlularından gelen bilgiyi, en kısa zamanda diğer komisyon üyelerine iletir. Gerekiyorsa en kısa sürede toplanma çağrısı yapar. 4) Binayı etkilemeyen tüm durumlarda Genel Müdür odası, diğer durumlarda ön bahçedeki taşınabilir oda buluşma yeridir. 5) Bina sorumlularından gelen bilgiler doğrultıusunda alınan kararın okullara ve birimlere duyurur veya Bina sorumluları aracılığı ile duyurulmasını sağlar. 6) Buluşma alanında, bina sorumlularından gelen Grup Durum Tespit Formlarındaki bilgiler doğrultusunda, Sivil Savunma Ekip Başkanları ile birlikte müdahale önceliklerini belirler. Sivil Savunma Ekip Başkanlarından gelen bütün bilgileri Kampus Durum Tespit Formuna kaydeder. 7) Basına açıklama yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa açıklamanın ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda karara varır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

13 BİNA SORUMLULARI Her binada bir bina sorumlusu ve yardımcısı belirlenmiştir. 1) Bina sorumluları, Kriz Yönetimi Komisyonu tarafından alınan ve Genel Müdürlüğün anons, elektronik posta, dahili telefon veya cep telefonu ile ileteceği kararları bina sakinlerine duyurmak ve uygulanmasını yönetmekten sorumludur. 2) Bina sorumlusu yerinde olmadığında bina sorumlusu yardımcısı yetkilidir. Her ikisi de olay yerinde bulunmadıklarında boşaltım ekipleri bina sorumlusunun görevlerini üstlenir, buluşma alanında başkan seçerler. 3) Bina sorumluları sorumlu olduğu binada oluşan acil durumu gözler, tehlikeyi analiz eder ve öncelikli görevi sorumlu olduğu binadaki kişileri tehlikeli durum veya olaydan en güvenli ve en uygun şekilde uzaklaştırmaktır. 4) Yerel ve önlenebilir bir tehlike söz konusu ise Kriz Yönetimi Komisyonu Başkanına bilgi verir ve diğer binaların sivil savunma ekiplerinin desteğini ister. 5) Acil durum bina içindekiler için tehlike oluşturuyor ise itfaiyenin, polis, güvenlik, ambülans veya ilgili sivil savunma kuruluşunun aranmasından sorumludur. 6) Binanın lojistik ekip üyesi olan kat görevlisinin, elektrik, su ve doğalgaz tesisatını kapatmasını mümkün olan ilk zamanda takip eder. 7) Boşaltım görevlilerinin binalarda kimsenin kalmadığını kontrol etmelerini denetler. 8) Boşaltım sırasında binanın durumunu gözlemler. 9) Buluşma alanına güvenli ve düzenli ulaşımı sağlar ve buluşma alanında boşaltma ekipleri desteği ile sayım yaparak grubun durumu ile ilgili Kriz Yönetimi Komisyonuna Grup Durum Tespit Formu ile en hızlı şekilde ayrıntılı bilgi verir. 10) Grubunun ihtiyaçlarını takip eder ve ihtiyaçları Kriz Yönetimi Komisyonuna iletir. SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ 1) Mevcut sivil savunma ekipleri, sivil savunma ekip başkanları ve her binada bulunan sivil savunma ekip üyelerinden oluşur. 2) Sivil Savunma Ekipleri tüm çalışanlar gibi öncelikle kendi can güvenliklerinden sorumludur. Kendi ve diğer çalışanların hayatlarını tehlikeye atacak bireysel müdahalelerden uzak durmalı, bina sorumlusu ve ekip başkanlarının yönlendirmeleri ışığında olabildiğince çok kişiye destek vermelidirler. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

14 3) Sivil savunma ekipleri acil durum oluştuğunda Kriz Yönetimi Komisyonu tarafından alınan ve Bina Sorumlusunun ileteceği kararları uygulamakla sorumludur. 4) İlk tehlike atlatılıncaya, bina çalışanlarının güvenliği sağlanıncaya kadar tüm sivil savunma ekipleri kendi binalarında bina sorumlusu yönetiminde çalışırlar. Tehlikesiz yangın söndürme, hafif arama kurtarma, hafif ilk yardım yapabilirler. Yapılan çalışmalar konusunda ekip başkanları ve ilgili bina sorumlusuna en kısa sürede bilgi verirler. 5) Yerel acil durumlarda Kriz Yönetimi Komisyonu çağrısı ile tehlikedeki binaya, en kısa sürece araç-gereçleriyle ulaşarak destek verirler. Ekip başkanlarına danışır, yapılan çalışmalar konusunda ekip başkanı ve bina sorumlusuna en kısa sürede bilgi verirler. 6) Boşaltım yapılacaksa, buluşma alanında Krız Yönetimi Komisyonu bahçedeki taşınabilir çalışma odası yanında, görev kolluklarını takarak ekip başkanından gelecek eylem planını beklerler. 7) Tüm sivil savunma ekipleri sivil savunma ekip başkanlarına bağlı hareket ederler. 8) Buluşma alanından göreve giderken, sivil savunma ekipleri her zaman bir ulak ile hareket ederler. SİVİL SAVUNMA EKİP BAŞKANLARI 1) Sivil savunma ekip başkanları kriz yönetimi Komisyonu ile birlikte, Grup Durum Formları ile ulaşan bilgileri değerlendirerek, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını yönetir, güvenliğini gözetir ve tehlikeli olabilecek durumlarda ekibin müdahalesini durdurur. 2) Yerel acil durumlarda Kriz Yönetimi Komisyonu çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürede araç-gereçleriyle ulaşarak orada bulunan ekiplere destek verirler. 3) Yapılan çalışmaları yazılı olarak Ekip Denetim Formuna kaydeder, yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda Kriz Yönetimi Komisyonuna bilgi verirler. 4) Buluşma alanından göreve giderken, Sivil Savunma Ekip Başkanları her zaman bir ulak ile hareket ederler. BOŞALTMA EKİPLERİ 1) Boşaltma ekipleri bina sorumlusu başkanlığında, binada bulunanların alanı güvenli bir şekilde terketmelerinde yönlendirir ve buluşma alanına ulaşmalarına yardımcı olurlar. 2) Öğretmenler boşaltma ekibinin doğal bir üyesidir; ders verdikleri sınıfların boşaltılması ve öğrencilerin güvenli bir alana ulaştırılmasından sorumludurlar. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

15 3) Binayı boşaltmak için bina içinde bulunan kişilere seslenir, içeride kimsenin kalmamasına dikkat ederek, fiziksel desteğe ihtiyacı olan kişilere yardımcı olurlar. Gerektiğinde ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinden destek alırlar. 4) Boşaltım sırasında binada yaşanan tehlikenin durumuna göre korunma esaslarını hatırlatırlar (Eğilerek yürüyelim, başımızı koruyalım, ağzımızı ve burnumuzu örtelim, basamaklara dikkat edelim, ateş yakmayalım vb.) 5) İlk tehlike atlatıldığında en geç buluşma alanında bina sorumlusuna bilgi verirler. 6) Buluşma alanına ulaşıldığında gruplarının belirlenen alanda sakin biçimde kalmasına destek olurlar. 7) Sayım yapılmasında bina sorumlusuna yardımcı olurlar. Yaralı veya eksik kişi tespit edildiği durumda en kısa zamanada bina sorumlusuna bilgi verirler. 8) Aksi belirtilmediği sürece grubunun başında durur ve sessizliğin sağlanmasına ve grubun sakinleştirilmesine destek verirler SÖNDÜRME EKİPLERİ 1) Söndürme ekibi küçük ve tehlikeli olmayan yangınlara yangın söndürücü ile hemen müdahale ederler. 2) İtfaiye gelinceye kadar güvenliğini sağlamak ve yalnız çalışmamak koşulu ile yangınların yayılmasını önleyici tedbirler alırlar. 3) Yerel acil durumlarda bina sorumlusunun çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürece araçgereçleriyle ulaşarak orada bulunan söndürme ekiplerine destek verirler. Yapılan tüm çalışmalar konusunda bina sorumlusu ve ekip başkanlarına en kısa sürede bilgi verirler. 4) Buluşma Alanında Krız Yönetımı Komısyonuyanında kolluklarını takarak ekip başkanlarından gelecek bilgileri beklerler. 5) İtfaiye geldikten sonra gerekli ise uzmanlara yardım ederler. 6) Binalardaki yangın söndürme araçlarının yerini ve kullanımını bilir ve düzenli bakımı konusunda İdari İşler Birimine bilgi ve destek verirler. ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ 1) Boşaltım sırasında bina boşaltım ekiplerine yardımcı olurlar. 2) Okul genelince oluşabilecek kayıp öğrenci, yüksekte veya zor durumda kalan çalışanların korunmasında uzman ekipler gelinceye kadar destek olurlar. 3) Yerel acil durumlarda bina sorumlusunun çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürede araçgereçleriyle ulaşarak orada bulunan ekiplere destek verirler. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

16 4) Yapılan tüm çalışmalar konusunda bina sorumlusu ve ekip başkanlarına en kısa sürede bilgi verirler. 5) Buluşma Alanında Kriz Yönetimi Komisyonu kolluklarını takarak ekip başkanlarından gelecek bilgileri beklerler. İLK YARDIM EKİPLERİ 1) Öğrenci ve çalışanlardan ilk yardım müdahalesine ihtiyacı olanlara gerekli desteği sağlayacak hafif ilk yardım müdahalelerini yaparlar. 2) Boşaltımdan önce bina güvenli ise binada, değilse yaralıların incitilmeden ilk yardım alanına taşınmasına yardım ederek hastanın ilk yardım müdahalesini yaparlar (Kalp masajı, ağır yaralı hasta taşıması gibi yaşamsal faaliyetler üzerinde etkili eylemleri sadece doktor ve ilk yardım sertifikası olan kişiler yapabilirler). 3) Yerel acil durumlarda bina sorumlusunun çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürece araç gereçleriyle ulaşarak orada bulunan ekiplere destek verir. Yapılan tüm çalışmalar konusunda bina sorumlusu ve ekip başkanlarına en kısa sürede bilgi verirler. 4) Buluşma alanında Kriz Yönetimi Komisyonu yanında kolluklarını takarak yaralılar için ilk yardım alanınını oluştururlar ekip başkanına en kısa zamanda durum raporu verirler. PSİKOLOJİK DESTEK EKİPLERİ 1) Binalar boşaltıldıktan sonra buluşma alanında psikolojik desteğe ihtiyacı olanlara gerekli desteği sağlamak üzere grubun yanında bulunurlar. 2) İntihar girişimi vb. ağır psikolojik destek gerektiren yerel durumlarda bina sorumlusu çağrısı ile ekip başkanı müdahale eder. 3) Grubun durumu ve yapılan çalışmalar konusunda ekip başkanına bilgi verirler. GÜVENLİK EKİPLERİ 1) Okulun genel güvenliğini sağlarlar. Yıkıcı bir afet olmadığı sürece yerlerini terketmezler. 2) Kişilerin kötü niyetli saldırılarına karşı önlem alır, önlemleri denetler ve terörist saldırılarda uzmanların desteği ile ilk müdahaleyi yaparlar. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

17 3) Buluşma sonrası çalışmalarda Kriz Yönetim Komisyonu yanında hazır bulunur ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarında destek verir, sivil savunma ekiplerinin ve çalışma alanının güvenliği gözetirler. ULAŞIM VE HABERLEŞME EKİPLERİ 1) Acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında kurumun Kurum dışı haberleşme ve ulaşımını sağlarlar. Buluşma alanında Kriz Yönetimi Komisyonu yanında beklerler. 2) Haberleşme olanağı olmadığında, Kriz Yönetimi Komisyonunun Bina sorumluları ve sivil savunma ekiplerine yazılı haberlerini ulaştırmada ulaklık görevi yaparlar. 3) Buluşma alanında Kriz Yönetimi Komisyonu yanında kolluklarıyla hazır bulunurlar ve ekip başkanını çalışmalar konusunda bilgilendirirler. LOJİSTİK EKİPLERİ 1) Boşaltım öncesinde, her kat görevlisi, eğer tehlike yok ise, binanın elektrik, su ve doğalgaz tesisatını kapatır. 2) Bakım Onarım Şefi, ortam güvenli ise kampusun elektriğini trafodan kapatır. 3) Buluşma alanına ulaşan lojistik ekipler, araç-gereç odalarının anahtarını bahçe güvenliğinden alarak açarlar ve malzeme dağıtımına yardımcı olurlar. 4) Sivil Savunma amacıyla okulda bulunan malzemelerin takibi, güncellenmesi ve bir afet durumunda bina ekiplerinden destek alarak dağıtımından sorumludurler. SİVİL SAVUNMA İLETİŞİM PLANI (SİP) ÇALIŞMA SAATLERİNDE İLETİŞİM PLANI : GÖREN KİŞİ/ BİNA SORUMLUSU/ ÖĞRETMEN GENEL MÜD. ÇALIŞANLAR VELİYE ÖĞRENCİLER MAİL İLE BİLGİ İTFAİYE, AMBÜLANS KRİZ YÖN. KOM GEREKİYORSA TAHLİYE BASIN AÇIKLAMASI ANONS, MAİL İLE DUYURU EYLEM PLANI KARARI/DESTEK MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

18 1. Beklenmedik bir durum oluştuğunda öncelikle haber verilecek kişiler bina sorumlusu, Kriz Yönetimi Komisyonu başkanı veya yardımcılarıdır. (Bina sorumlusu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları) Başkan ve Yardımcılarına ulaşılamadığı durumlarda en yakın binadaki Sivil Savunma Kriz Yönetimi Komisyonu üyelerinden herhangi birine haber verilebilir. 2. Kriz Yönetimi Komisyonu, durumla ilgili bilgi toplayarak ve değerlendirerek karar alabilir; gerekli gördüğü durumda ilgili bina/birimlere destek gönderebilir. 3. Kararlar Genel Müdürlük veya Bina Sorumluları aracılığıyla çalışanlara duyurulur. 4. Bina Sorumluları bina sakinlerinin durumundan ve yapılan çalışmalardan Kriz Yönetimi Komisyonunu en kısa sürede haberdar ederler. 5.Genel Müdürlük velilere elektonik posta ile haber/bilgi verir. 6. Kriz Yönetimi Komsiyonu gerekiyorsa basın açıklaması yapar. ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA İLETİŞİM ZİNCİRİ: GENEL MÜDÜRLÜK & KRİZ YÖN. KOM. OKUL MÜDÜRLERİ İNSAN KAYNAKLARI MD. İDARİ İŞLER MD. MÜDÜR YARD. BİRİM MÜDÜRLERİ MÜDÜR YARDIMCILARI SEKRETERLER BÖLÜM BAŞKANLARI BİRİM ÇALIŞANLARI SERVİS ŞOFÖRLERİ VE İD.İŞL.ÇALIŞANLARI ÖĞRETMENLER MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

19 1. Genel Müdürlük, Kriz Yönetimi Komisyonu ile gerekli mercilerden bilgi alarak eylem planını belirler ve Okul Müdürü, İdari İşler Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürüne bilgi vererek telefon zincirini başlatır. 2. Okul Müdürleri iletişim zinciri alfabetik sıra ile işler. 3. Okul müdürleri müdür yardımcılarına, müdür yardımcıları bölüm başkanlarına, bölüm başkanları ise öğretmenlere ulaşır. Telefon zincirini tamamlayan kendisine haber veren kişiye onay mesajı gönderir. Bölüm Başkanları Müdür Yardımcılarına, Müdür Yardımcıları Okul Müdürlerine, Okul Müdürleri Genel Müdürlük e) 4. İnsan Kaynakları Birimi, santral, güvenlik ve birim yöneticilerine bilgi verir. Birim Yöneticileri ise çalışanlarına bilgi ulaştırır. 5. Servis kullanmayan çalışanlar birim yöneticilerinden bilgi alabilirler. 6. İdari İşler Müdürü servis şoförlerine bilgi verir. Servis kullanan çalışanlar, gerektiğinde Servis Şöförlerinden bilgi alabilirler. 7. Zincirini tamamlayan ilk arayan kişiye onay mesajı gönderecektir. KURUM DIŞINDAN YARDIM İSTEME : Kurum dışından yardım, bina sorumluları tarafından çağrılır. Acil durumlarda ise tüm çalışanlar ilgili kurumlara ulaşarak destek talep edebilirler. Acil durum bildirilirken belirtilmesi gereken bilgiler: Yardım konusu belirtilir.( örn: itfaiye, ambulans, polis vb) Acil durum hakkında bilgi Acil durumun kaynağı Hangi bölümde, kaç kişinin tehlikede olduğu Okulun adı - MEF Okulları Okulun adresi- Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. Beşiktaş Ortaköy Okulun Telefonu : Okulun üstünde bulunduğu ya da yakın olduğu alanlar: Beşiktaş tan Ortaköy Dereboyu Caddesinin sonundan Ulus a çıkarken Akmerkez yanında Ulus Parkından sağa devam ederek Ortaköy e inerken Yıldız dan gelişte Balmumcu girişi, Koçbank ın önünden Ortaköy e iniş yolunda ÖNEMLİ TELEFONLAR LİSTESİ : Önemli telefonlar katlarda müdür yardımcısı odalarında ve bina Danışmalarında bulunmaktadır. Telefonlar her yıl güncellenir. Önemli telefonlar listesi ekler bölümünde yer almaktadır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

20 SİVİL SAVUNMA BOŞALTIM PLANI (BP) BOŞALTIM EKİPLERİ/ ÖĞRETMENLER BİNA SORUMLUSU GÜVENLİ BOŞALTIMI SAĞLAMA KYK VE İTFAİYEYE HABER VERME KAT GÖREVLİSİ BİNA SİSTEMLERİNİ KAPAMA BULUŞMA ALANI BAKIM ONARIM ŞEFİ KRİZ YÖN. KOM TRAFODAN ELEKTRİĞİN KAPATILMASI EKİP BAŞKANLARINI HABERDAR EDEREK YARDIM GÖNDERME Sivil Savunma Boşaltım Planı tüm kampus için genel bir plandır. Okulların boşaltım planları ekler bölümünde yer almaktadır. Yangın Boşaltım Planı 1) Söndürme ekipleri, küçük ve tehlikesiz yangınlara yangın söndürücü ile müdahale ederler. 2) En kısa zamanda yangın alarmı verilir, Yangın diye bağırılarak haber verilir. 3) Bina sorumlularınca itfaiyeye haber verilir. 4) Boşaltma ekipleri ve öğretmenler, binaların boşaltım planları doğrultusunda binada bulunanların alanı güvenli, düzenli ve sessiz bir şekilde terketmelerinde yönlendirir ve buluşma alanına inerler. 5) Boşaltma ekiplerince korunma talimatları hatırlatılır. 6) Bina lojistik görevlilerince binanın elektrik ve doğalgaz şalterleri kapatılır ve bina sorumlusuna bilgi verilir. 7) Boşaltma ekipleri sınıflarda ve binalarda kimsenin kalmadığından emin olur. 8) Bina sorumluları Kriz Yönetimi Komisyonuna en kısa zamanda bilgi verir, destek gerekiyorsa destek ister. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI 1.YANGIN İHBARI VE ALARM VERİLMESİ Müdürlük binası içinde 1. kat, 2, kat ve havuzlu bahçe bölümlerinde yangın ihbar alarm düzeneği zemin kat kazan dairesi ile mutfakta gaz kaçak

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ Müftülüklerin ve din görevlilerinin toplumsal dayanışma ve barışı sağlayıcıfonksiyonları olan, yapıcı, birleştirici ve kaynaştırıcı

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ İÇERİK Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video) Yapısal Bilinç Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ/ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ/ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla

DESTEK EĞİTİM ODASI. Soru ve Cevaplarla 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODALARI Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır. Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2014 DESTEK

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU Okulun Fiziki Şartlarını Ve Donanımlarını İyileştirme Projesi ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 SARAYKÖY / DENİZLİ GİRİŞ : Atatürk Ortaokulu 1 Müdür

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

TÜRKİYE'DE AFET YÖNETİM ORGANİZASYONU

TÜRKİYE'DE AFET YÖNETİM ORGANİZASYONU 14.11.2013 09:00-11:00 K A Y I T 11:00-12:00 A Ç I L I Ş 12:00-13:00 Ö Ğ L E Y E M E Ğ İ 13:00-14:00 TÜRKİYE'DE AFET YÖNETİM ORGANİZASYONU Yönetim, Yönetim Teşkilatı, Ulusal Plan, Hazırlanma, Eğitim, Entegre

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER MESUL MÜDÜR AYŞE ÖNER ÜRETİM SORUMLUSU

YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER MESUL MÜDÜR AYŞE ÖNER ÜRETİM SORUMLUSU Sayfa No: 1 / 5 YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER SEKRETER SEMA TUNCEL KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ YASEMİN ÇOBANOĞLU DANIŞMAN FİRMA MURAT CAHİT

Detaylı

GÖREV SORUMLULUK VE RESMİ YAZI TEBLİĞ FORMU HASTANE KRİZ BÜROSU YETKİLİLERİ. Eczacı Baş Teknisyen

GÖREV SORUMLULUK VE RESMİ YAZI TEBLİĞ FORMU HASTANE KRİZ BÜROSU YETKİLİLERİ. Eczacı Baş Teknisyen KOD YÖN. FR.02 YAY.TRH 02.01.2013 REV.TRH REV. NO SAYFA 1 / 5 Tebliğin Konusu: 2015 Acil Afet Planında yer alan n görevlendirilmesi. Tebliğin içeriği: 16.03.2015 Acil Afet Planında yer alan n yeniden görevlendirilmesi.

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLER 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Kaynaklar 5 1.1 Personel 5 1.2 Araç 6 1.3 İstasyon 7 2. Müdahale Çalışmaları 8 2.1 İtfai olaylar 8 2.2 Yangınlar

Detaylı

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız?

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? Marmara depremi üsütünden 12 yıl geçmesine rağmen, depreme hâlâ acemiyiz. Depreme karşı en iyi savunmamız 'camdan atlamak!' Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2011

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI 26.12.2013 Sayfa 1 KONUSU ALT KONUSU TARİHİ 1 2 GENELGESİ GENELGESİ BİRİMİ 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MAAŞ MUTEMETLİĞİ 1 4 16.01.2014 UZM.DR.GÖKHAN BÜYÜKKARAMAN 2.01.2014 ALİ

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS ADBDP Sayfa No : 1 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS - ADBDP ATLAS ADBDP Sayfa No : 2 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.,

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI OCAK / 2016 İşyerinin Ünvanı İşyerinin Adresi İşverenin Adı- Soyadı Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi Yangın Sel Belirlenen

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRT.YILI VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRT.YILI VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ Öğrenci, öğretmen ve veliyi okul sisteminin birer parçası gibi düşünüyor ve tüm çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Bu nedenle yıl boyunca sizlerin desteği ve işbirliği bizim için çok önemli. Bu işbirliğini

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK EĞİTİM SANAT MERKEZİ VE PARKI PROJESİ İHTİYAÇ PROGRAMI Gaziantep te çocukların güvenli ve öğrenme süreçlerini destekleyici zengin uyarıcıların olduğu çevre koşulları ile yaşam deneyimlerini

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı 5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı DERS SAATLERİ İngilizce Main Course 12 Skills- Native 5+1 Türkçe 6 Matematik 5 Fen ve Teknoloji 4 Sosyal Bilgiler- 3 Beden Eğitimi 2 Din Kültürü - 2

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm İÇ YAZIŞMA FORMU Doküman No: F KY 033 Yayın Tarihi: NİSAN 2009 Revizyon No: 00 Revizyon Tar: - Sayfa No: 1/1 Kime Kimden : BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU : KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Tarih : 02.09.2014 Konu : HKS

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

T.C. KEPEZ KAYMAKAMLIĞI Baraj Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI EYLÜL 2015 T.C. KONYA/2011 1

T.C. KEPEZ KAYMAKAMLIĞI Baraj Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI EYLÜL 2015 T.C. KONYA/2011 1 T.C. KEPEZ KAYMAKAMLIĞI Baraj Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI T.C. EYLÜL 2015 KONYA/2011 1 I. BÖLÜM A- OKULUN ADI : Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B- KURUM KODU : 973217

Detaylı

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu

BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ. Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu BURDUR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Bölgesel Deprem ve KBRN Tatbikatı Senaryosu 07 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 14.00 DA BURDUR DA MEYDANA GELEN 6,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM SONUCU; MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

A C İ L E Y L E M P L A N I

A C İ L E Y L E M P L A N I AMAÇ: Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin hızlı ve

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : İSTANBUL İLÇESİ : KARTAL ADI : HASAN FERRUH ÖZGEN ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2 I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi B- KURUM KODU :

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak, Komite... 2 1.1. AMAÇ... 2 1.2. TANIMLAR:... 2 Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu,...

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. MDBF Laboratuvar Acil Müdahale Planı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi. MDBF Laboratuvar Acil Müdahale Planı Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi MDBF Laboratuvar Acil Müdahale Planı Kasım 2014 Amaç Bu planın amacı, meydana gelecek herhangi bir acil durumda yapılması gereken çalışmaları

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu DENİZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU, SİZİNLE HAYAT BULUYOR Denizköy İlköğretim Okulu 2012 1 1- ALT PROJENİN ADI VE KONUSU: Denizköy

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi

23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi 23-24 Mayıs 2014 Cuma - Cumartesi Programın Amacı Gelişen teknoloji kapsamında bilgi, deneyim ve bilincin arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca seminer uzman konuşmacıların tecrübelerini katılımcılar ile

Detaylı