MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 0"

Transkript

1 MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 0

2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No. MEF Okulları Sivil Savunma Dosyası... 1 Amaç ve Varsayımlar... 2 İçerik... 2 Okul Tanıtımı... 3 Hazırlık, Dökümantasyon ve Tatbikatlar... 4 Sivil Savunma Komisyonu Yapısı... 8 MEF Sivil Savunma Komisyonunun Oluşum Şeması... 9 MEF Sivil Savunma Komisyonu Görev Tanımları Sivil Savunma İletişim Planı (SİP) Sivil Savunma Boşaltım Planı (BP) Buluşma ve Sayım Planı (BUSAP) Afet Sonrası Çalışma Planı (ASÇAP) Acil Eylem Planı (AEP) Sivil Savunma Komisyonu Üyeleri Kriz Yönetim Komisyonu Üyeleri Bina Sorumluları Arama Kurtarma Ekibi Psikolojik Yardım Ekibi Söndürme Ekibi Boşaltma Ekipleri İlkyardım Ekibi Ulaşım Haberleşme Ekibi Güvenlik Ekibi Lojistik Ekibi Lise Yerleşim ve Boşaltma Planı İlköğretim Okulu Yerleşim ve Boşaltma Planı Anaokulu Yerleşim ve Boşaltma Planı Acil Durum Oyunu ve Acil Sıra Uluslararası Okul Bina Boşaltma Planı Mesaj Formu Grup Durum Formu Kampus Durum Formu İlkyardım Durum Formu Çevresel Riskler Denetim Formu Okul Güvenlik Denetim Formu Bina Güvenlik Denetim Formu Sivil Savunma Eğitim Kayıt Formu Tatbikat Formu Önemli Telefonlar Sivil Savunma Araç-Gereç Listesi Deprem Bilincini Artırma Amaçlı Grup Etkinlikleri MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 1

3 MEF OKULLARI SİVİL SAVUNMA DOSYASI MEF Okullarında Sivil Savunma Çalışmaları, Olası risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesini, Güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini, Risklerin en aza indirgenmesi amacıyla iyileştirme çalışmalarının yapılmasını, Ortak eylem planları yapılarak tatbikatlarla geliştirilmesini içeren çok yönlü bir süreçtir. Sivil Savunma Çalışmaları, Sivil Savunma Komisyonu Başkanlığında ve tüm çalışanların katılımı ile yürütülür. Bu plan Sivil Savunma Komisyonunu tarafından hazırlanmıştır. Plan her yıl Mart ayında gözden geçirilir, güncelleştirilir. Sivil Savunma Çalışmaları Görüş Alışverişinde Bulunma ve Danışma Tehlikeleri, Zararları ve Riskleri Tanımlama Risk Analizi Risk Değerlendirmesi İzleme ve Gözden Geçirme Risklerin Ortadan Kaldırılması MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 2

4 AMAÇ VE VARSAYIMLAR Sivil Savunma Planının amacı, MEF Okullarında beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak, çocuk ve yetişkinlerin temel afet bilincini geliştirmek ve yaşanacak olağanüstü durumlarda profesyonel yardım ekipleri ulaşıncaya kadar oluşabilecek zararları en aza indirgeyecek önlemlerin alınmasını sağlamaktır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, afetin ilk aşamalarında MEF Okullarının kendi gereksinimlerini karşılayabilmesi varsayımı üzerine oluşturulmuştur: Acil yardım ekipleri afet ardından ilk saatlerde herkese ulaşamayabilir, Yangın olabilir, Bir süreliğine su, elektrik, haberleşme, ulaşım ve besin kaynakları bulunamayabilir, kullanılamayabilir ya da güvenli olmayabilir, Bazı binalar zarara uğramış olabilir, Öğrenci ve çalışanların felaket sırasında karşılaştıkları yaralanmalar okul ortamında bakım gerektirebilir. İÇERİK Sivil Savunma Planı, MEF Okulları Kampus alanı ile sınırlıdır. Binalarda ve bahçe alanlarındaki riskleri kapsar. İçerdiği planlar Sivil Savunma Dokümanları bölümünde belirtilmiştir. İçeriğinin anlaşılması ve uygulanabilmesi için Sivil Savunma Komisyonu yapısının, görev tanımlarının bilinmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Uluslararası Okulların özgün bina boşaltım planları ve yaş gruplarına göre belirlenmiş etkinlik uygulamaları mevcuttur. Afet sırasında koşullar nedeniyle oluşturulmuş eylem zinciri aksayabilir, buluşma veya yardım alanı olarak belirlenmiş güvenli alanlar zarar görmüş olabilir. Bu nedenle alınacak kararlarda, gerçekleştirilecek eylemlerde, dış etkenlerin etkili olabileceği dikkate alınmalıdır. Afet Genel Bilgilendirme Kitapçığında yer alan bilgilerden yararlanılması ve afet yönetimi bilgilerinin seminer ve kurslarla geliştirilmesi önerilmektedir. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 3

5 OKULUN TANITIMI MEF Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına tabidir. MEF Okullarında öğrenciler ve çalışanlar bulunmaktadır. Okullarda öğrenci sayısı 1444, çalışan sayısı 467 dir. Bu sayılar her yıl değişebilmektedir. Okulun Ulus Kapısı, Ortaköy Kapısı olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Okula giriş hem araçla hem de yaya olarak yapılabilmektedir. Okul, m2 açık alan ve m2 kapalı alan üzerine kurulmuş ve 5 ana binadan oluşan bir kampüstür. Okulun tüm binalardan uzak açık alanları vardır ve buralar önbahçe, basketbol ve tenis kortlarının bulunduğu alanlardır. Gündüz ve gece olmak üzere giriş kapıları ve okul çevresinde tam zamanlı çalışan güvenlik görevlileri tarafından koruma sağlamaktadır. MEF Okulları Kampus alanı çevresinde tehlikeli madde içeren bir alan bulunmamaktadır. Sınıflarda, odalarda ve bahçe alanlarında tehlikeli madde bulundurulmamaktadır, laboratuvar ve havuz kimyasalları çelik dolaplarda sınırlı olarak saklanılmaktadır. Okul zemini ve binalarının durumu, Eylül 1999 da İTÜ İnşaat Fakültesinin incelemesinde deprem öncesi yapı güvenliğine sahip olarak tanımlanmıştır. Elektrik Tesisatı Her binanın elektrik ana şalteri giriş katındadır. Şalterin yeri, binanın lojistik ekip üyesi olan kat görevlilerince bilinir. Bunun yanı sıra, her katta ilgili katın elektrik şalterleri bulunur ve yeri, kat çalışanlarınca bilinir. Okulun ana trafosu, Atatürk Heykeli altındaki elektrik atölyesi yanındadır. Bakım Onarım Şefi ve Elektrik Teknisyeni gerektiğinde trafonun kapatılmasından sorumludur. Jeneratör de aynı alanda yer almaktadır ve görevlilerce kapatılabilmektedir. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 4

6 Kazan Dairesi Okulun ısınma ve soğutma sistemleri kazan dairesinde bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ile, soğutma sistemi elektrik ile çalışmaktadır. Su ana dağıtım şebekesi kazan dairesinde bulunmaktadır. Her binanın üzerinde yangın söndürmede kullanılabilecek 5 tonluk su tankı ve kazan dairesinde hidrofor ile çalışan ve merkezden dağıtılan 40 tonluk su deposu bulunmaktadır. Doğalgaz sistemi sensörlü olduğundan gaz kaçağı, yangın, sarsıntı durumunda otomatik olarak kendini kapatmaktadır. Kazan dairesindeki sistemlerin işleyişinden sorumlu 2 tesistatçı dönüşümlü çalışmaktadır. HAZIRLIK, DOKÜMANTASYON VE TATBİKATLAR 1. Sivil Savunma Dokümanları: Tüm sivil savunma dokümanlarının örnekleri, ekler bölümünde yer almaktadır. a) Sivil Savunma Dosyası : Sivil Savunma Komisyonunun yapısı, görev tanımlarını, tüm Sivil Savunma Ekipleri listeleri ve telefon numaralarını, MEF Okullarının mevcut afet hazırlıklarını, acil durum formlarını ve acil durum planlarını içerir. Bu planlar SİVİL SAVUNMA İLETİŞİM PLANI (SİP) SİVİL SAVUNMA BOŞALTIM PLANI (BP) BULUŞMA VE SAYIM PLANI (BUSAP) AFET SONRASI ÇALIŞMA PLANI (ASÇAP) ACİL EYLEM PLANI (AEP) Olup, tüm çalışanların yanında taşıyabilecekleri formatta hazırlanmıştır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 5

7 AEP Yangın sırasında yapılacaklar, Deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar, Boşaltım eylem planı, Buluşma ve sayım eylem planı, Şiddetli fırtına/kar durumunda yapılacaklar, Bomba ihbarında yapılacaklar, Tehlikeli şahıslar farkedildiğinde yapılacaklar, İntihar girişimi farkedildiğinde yapılacaklar, Sel/su baskını durumunda yapılacaklar, Şimşek/yıldırım durumunda yapılacaklar, Nükleer tehlike durumunda yapılacaklar, b) Öğrencilere Yönelik Afet Eylem Planı Kitapçığı: Öğrencilerin afet anında ve sonrasında uygulamaları gereken eylemleri içerir. Bu eylemlerin uygulanmasında öğretmenler hatırlatma ve yönlendirme işlevini, yaş gruplarına uygun iletişim ile gerçekleştirirler. c) Afet Bilgilendirme El Kitabı: Afet yönetimi, tüm yaşamımızı ilgilendiren ve yaşamsal önem taşıyan bir konudur. Afet yönetimi hakkındaki temel kavramları hatırlatmak, olası riskleri en aza indirgeyecek önlemleri tartışmak ve beklenmedik durumlarda görevli yardım ekibi gelene kadar doğru hareketi yapmayı sağlayacak temel afet bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır. d) Afet Bilgi Formları Risk Değerlendirme ve Önlem Planlama Formları MEF Okullarında risklerin belirlenmesi ve bu risklere yönelik önlemlerin alınabilemesi amacıyla Risk Değerlendirme ve Önlem Planlama Formları kullanılır. Her yıl Mart ayında tanımlanan görevlilerce doldurularak Sivil Savunma Komisyonu Başkanına iletilir ve yapılması planlanan çalışmalar her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen komisyon toplantısında görüşülerek belirlenir. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 6

8 Çevresel Riskler Denetim Formu : Okulun çevresel risk değerlendirmesi yılda bir kez İdari İşler Birimi tarafından gerçekleştirilir ve Savunma Komisyonuna sunulur. (ÖRNEK 1) Mart ayında Sivil Kampus Güvenlik Denetim Formu: Kampus içindeki riskli alanlar, afet anında bulundurulması gereken araç-gereçler, yılda bir kez İdari İşler Birimi tarafından denetlenir. Her yıl Mart ayında, Bina Güvenlik Denetim Formları ulaştığında, mevcut önlemler ve ihtiyaçlar Sivil Savunma Komisyonuna sunulur. Yapılması kararlaştırılan yenileme ve düzenleme çalışmaları planlanır. (ÖRNEK 2) Her afet sonrası, en geç afeti izleyen gün içerisinde İdari İşler Birimi ve Bina Sorumluları tarafından binalar gezilerek incelenir, gerekiyorsa profesyonel inceleme yapılması sağlanır ve Sivil Savunma Komisyonu toplanır. Bina Güvenlik Denetim Formu: Okuldaki riskli alanlar, her binada bulundurulması gereken araç-gereçler, yılda bir kez bina sorumluları tarafından, İdari İşler Birimi işbirliği ile denetlenir ve Sivil Savunma Komisyonuna sunulur. Her afet sonrası olağanüstü durum güncellemesi yapılır. ( ÖRNEK 3) Sivil Savunma Eğitim Kayıt Formu: Sivil savunma çalışmalarının güncelliğini koruması amacıyla her yıl çalışanlara yönelik hatırlatma bilgilendirmeleri yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda, Sivil Savunma Ekiplerine özel eğitimler düzenlenerek bilgiler tazelenir. Bu bilgilendirmelerin tarihleri her yıl Mart ayında İnsan Kaynakları Birimi tarafından Sivil Savunma Komisyonuna iletilir ve yeni eğitim-öğretim yılı Sivil Savunma Eğitimleri planlanır. (ÖRNEK-4) Tatbikat Formu: Her dönem gerçekleştirilen tatbikatlar Sivil Savunma Komisyonuna Tatikat Formu ile iletilir. ( ÖRNEK 5) Afet Sonrası Çalışma Formları Grup Durum Formu: Afetin hemen sonrasında Bina Sorumlusu tarafından doldurularak Kriz Yönetimi Komisyonuna iletilir. (ÖRNEK 6) Kriz Yönetimi Komisyonu, bu formlardaki bilgilerden yola çıkarak kampus genelindeki ihtiyaçları belirler ve Sivil Savunma Ekip Başkanları ile müdahale planı oluşturur. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 7

9 Kampus Durum Formu: Bina sorumlularından iletilen bilgileri ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını kaydetmek amacıyla, Sivil Savunma Komisyonu tarafından tutulan formlardır. Ekip Denetim Formu : Buluşma alanında ekip başkanları tarafından sivil savunma ekiplerinin nerede görevlendirildikleri ve durumlarını takip için kulanılan formlardır.( ÖRNEK 7 ) Mesaj Formu: Sivil savunma ekipleri tarafından haberleşme amacıyla kullanılan ve ulakların taşıdıkları formlardır. ( ÖRNEK 8) 2. Tatbikatlar MEF Okullarında her dönem bir yangın, bir deprem tatbikatı gerçekleştirilir. Tatbikat sırasında çocuklar ve görevliler ne kadar çabuk harekete geçebileceklerini göstermelidirler. Öğrencilerle tatbikatların amacının anlatılması önemlidir. Öğretmenler ve görevliler tatbikatın ciddi algılanması için öğrencilere örnek teşkil ederler. İtfaiye servisi veya ilgili sivil savunma kuruluşu, tatbikatı gözlemlemesi için davet edilir ve önerileri alınır. Tatbikat sonrası bina sorumluları gözlemlerini not alır ve Sivil Savunma Komisyonu, tatbikatı izleyen hafta içerisinde planların gözden geçirilmesi amacıyla toplanır. Öğrencilerin tatbikat sırasında yapacakları Afet Eylem Planı Öğrenci Kitapçığında belirtilmiştir. Tatbikatlar sırasında kullanımı öngörülmüş olan formlardan yararlanılır. Tatbikatlarda yedek boşaltım alanları kullanılmalı ve uygulama güçlüğü çeken ekiplere destek bilgilendirmeler yapılmalıdır. Tatbikat sonuçlarını ve önerileri kaydetmek için ekteki Tatbikat Formu kullanılır. 3. Sivil Savunma Araç-Gereçleri MEF Okullarında afet anında kullanılabilmesi amacıyla iki taşınabilir afet araç-gereçleri odası (konteynır odalar) hazırlanmıştır. Bunların birinde araç-gereçler, diğerinde dayanıklı yiyecekler saklanmaktadır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 8

10 Araç-gereçler havuzun üzerinde bulunan, İlköğretim 1. kısım oyun park alanındadır ve yedek anahtarları arka bahçe güvenliğinde bulunmaktadır. Araç-gereçler İdari İşler Müdürlüğü tarafından altı ayda bir denetlenerek Sivil Savunma Komisyonuna Araç-gereç formu ile bilgi verilir ( Mart Eylül ) Araç-gereçlerin listesi ekler bölümünde yer almaktadır. SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU YAPISI Sivil Savunma Komisyonunun yapısı ve tüm sivil savunma ekiplerinin görevleri tanımlanmıştı. Sivil Savunma Komisyonu: Sivil Savunma Komisyonu Başkan ve Başkan Yardımcısı, Kriz Yönetimi Komisyonu ve bina sorumluları, Boşaltma ekipleri, Söndürme ekipleri, Arama-kurtarma ekipleri, Psikolojik yardım ekipleri, İlk yardım ekipleri, Güvenlik ekipleri, Ulaşım ve haberleşme ekipleri, Lojistik ekiplerinden oluşur. Sivil savunma ekiplerinde görevli kişilerin listeleri ekler bölümünde yer almaktadır. Afetin hemen sonrasında yapılacak çalışmalarda ve arama-kurtarma çalışmalarını planlarken, ekiplerde görevli öğretmenlerin izin günleri göz önünde bulundurulur. Öğretmenlerin izin günleri her dönem başında Sivil Savunma Dosyasına eklenerek Kriz Yönetimi Komisyonu çalışma odasında saklanır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/2014 9

11 MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONUNUN OLUŞUM ŞEMASI MSSK (MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU) Genel Müdürlük Bina Sorumluları ve Yardımcıları Birim Yöneticileri Ekip Başkanları ve Yardımcıları GÜVENLİK EKİBİ Hasan Avcu Ali Özdemir Yaşettin Koçer KRİZ YÖNETİM KOMİSYONU Ayfer ARMAĞAN Ömer AKTAŞ Figen SÖNMEZ Emine AKSOY - Hafize BOZOK Fikret MULHAN Cory CARSON-Michael KEPPLER Ziya EMEK Yasemin ÖZDEMİR Hasan AVCU ULAŞIM ve HABERLEŞME EKİBİ Savaş Tanrıyaşükür Ali Çelik ASSG Emine AKSOY Jale Uslu İOSSG Hafize BOZOK Carolinne KURBAN LSSG Fikret MULHAN Mürüvvet GÜNEYKAYA UOSSG Michael KEPPLER John Mc KEOWN KBSSG Turhan ARIKAN Ömer Ekin JBSSG Bora SİNÇ IBSSG Sedat KOCAOĞLU Mustafa YAŞAR Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Boşaltma Ekibi (Tüm Öğretmenler ve görevliler) Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kur. Ekip Bşk. Alper HAKGÖR Hakan GÜMÜŞ Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Arama Kurtarma Ekibi Tüm Öğretmenler İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekip Bşk. Dr. Gökhan KURAL Hafize GÖNENLİ İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi İlk yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psikolojik Yrd.Bşk. Nilgün AKTAŞ Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Psik. ve Sosyal Yardım Ekibi Söndürme Ekip Bşk. Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Mehtap BUDAK Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Söndürme Ekibi Damla Şahin Lojistik Ekip Bşk. Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Birgül ÖZ Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Lojistik Ekibi Zeki UYSAL Lojistik Ekibi MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

12 MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI MEF SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU 1) MEF Okullarının olağan Sivil Savunma ihtiyaçlarını takip eder, planlarını hazırlar ve geliştirir. 2) MEF Sivil Savunma Ekiplerinin güncelliğini sağlar, ekiplerin görevlerini yerine getirebilmelesi ve çalışanların Afet ve Acil Durum bilinci kazanması konularında çalışmalar yapar. 3) Her yıl Nisan ayının ilk haftasında toplanır ve hazırlanmış formlar üzerinden yapılacak çalışmaları planlar. 4) O yıl içerisinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının zamanı Sivil Savunma Komisyonu Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. KRİZ YÖNETİMİ KOMİSYONU 1) Kriz Yönetimi Komisyonu, acil durumlarda toplanarak veya üyelerinin çoğunluğuyla görüşerek, oluşan acil duruma ilişkin aksiyon planı oluşturur. 2) Kriz Yönetimi Komisyonu üyeleri, konuyla ilgili edindikleri bilgi ve gözlemleri Kriz Yönetimi Komisyonuna iletirler. 3) Acil durum oluştuğunda bina sorumlularından gelen bilgiyi, en kısa zamanda diğer komisyon üyelerine iletir. Gerekiyorsa en kısa sürede toplanma çağrısı yapar. 4) Binayı etkilemeyen tüm durumlarda Genel Müdür odası, diğer durumlarda ön bahçedeki taşınabilir oda buluşma yeridir. 5) Bina sorumlularından gelen bilgiler doğrultıusunda alınan kararın okullara ve birimlere duyurur veya Bina sorumluları aracılığı ile duyurulmasını sağlar. 6) Buluşma alanında, bina sorumlularından gelen Grup Durum Tespit Formlarındaki bilgiler doğrultusunda, Sivil Savunma Ekip Başkanları ile birlikte müdahale önceliklerini belirler. Sivil Savunma Ekip Başkanlarından gelen bütün bilgileri Kampus Durum Tespit Formuna kaydeder. 7) Basına açıklama yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa açıklamanın ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda karara varır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

13 BİNA SORUMLULARI Her binada bir bina sorumlusu ve yardımcısı belirlenmiştir. 1) Bina sorumluları, Kriz Yönetimi Komisyonu tarafından alınan ve Genel Müdürlüğün anons, elektronik posta, dahili telefon veya cep telefonu ile ileteceği kararları bina sakinlerine duyurmak ve uygulanmasını yönetmekten sorumludur. 2) Bina sorumlusu yerinde olmadığında bina sorumlusu yardımcısı yetkilidir. Her ikisi de olay yerinde bulunmadıklarında boşaltım ekipleri bina sorumlusunun görevlerini üstlenir, buluşma alanında başkan seçerler. 3) Bina sorumluları sorumlu olduğu binada oluşan acil durumu gözler, tehlikeyi analiz eder ve öncelikli görevi sorumlu olduğu binadaki kişileri tehlikeli durum veya olaydan en güvenli ve en uygun şekilde uzaklaştırmaktır. 4) Yerel ve önlenebilir bir tehlike söz konusu ise Kriz Yönetimi Komisyonu Başkanına bilgi verir ve diğer binaların sivil savunma ekiplerinin desteğini ister. 5) Acil durum bina içindekiler için tehlike oluşturuyor ise itfaiyenin, polis, güvenlik, ambülans veya ilgili sivil savunma kuruluşunun aranmasından sorumludur. 6) Binanın lojistik ekip üyesi olan kat görevlisinin, elektrik, su ve doğalgaz tesisatını kapatmasını mümkün olan ilk zamanda takip eder. 7) Boşaltım görevlilerinin binalarda kimsenin kalmadığını kontrol etmelerini denetler. 8) Boşaltım sırasında binanın durumunu gözlemler. 9) Buluşma alanına güvenli ve düzenli ulaşımı sağlar ve buluşma alanında boşaltma ekipleri desteği ile sayım yaparak grubun durumu ile ilgili Kriz Yönetimi Komisyonuna Grup Durum Tespit Formu ile en hızlı şekilde ayrıntılı bilgi verir. 10) Grubunun ihtiyaçlarını takip eder ve ihtiyaçları Kriz Yönetimi Komisyonuna iletir. SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ 1) Mevcut sivil savunma ekipleri, sivil savunma ekip başkanları ve her binada bulunan sivil savunma ekip üyelerinden oluşur. 2) Sivil Savunma Ekipleri tüm çalışanlar gibi öncelikle kendi can güvenliklerinden sorumludur. Kendi ve diğer çalışanların hayatlarını tehlikeye atacak bireysel müdahalelerden uzak durmalı, bina sorumlusu ve ekip başkanlarının yönlendirmeleri ışığında olabildiğince çok kişiye destek vermelidirler. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

14 3) Sivil savunma ekipleri acil durum oluştuğunda Kriz Yönetimi Komisyonu tarafından alınan ve Bina Sorumlusunun ileteceği kararları uygulamakla sorumludur. 4) İlk tehlike atlatılıncaya, bina çalışanlarının güvenliği sağlanıncaya kadar tüm sivil savunma ekipleri kendi binalarında bina sorumlusu yönetiminde çalışırlar. Tehlikesiz yangın söndürme, hafif arama kurtarma, hafif ilk yardım yapabilirler. Yapılan çalışmalar konusunda ekip başkanları ve ilgili bina sorumlusuna en kısa sürede bilgi verirler. 5) Yerel acil durumlarda Kriz Yönetimi Komisyonu çağrısı ile tehlikedeki binaya, en kısa sürece araç-gereçleriyle ulaşarak destek verirler. Ekip başkanlarına danışır, yapılan çalışmalar konusunda ekip başkanı ve bina sorumlusuna en kısa sürede bilgi verirler. 6) Boşaltım yapılacaksa, buluşma alanında Krız Yönetimi Komisyonu bahçedeki taşınabilir çalışma odası yanında, görev kolluklarını takarak ekip başkanından gelecek eylem planını beklerler. 7) Tüm sivil savunma ekipleri sivil savunma ekip başkanlarına bağlı hareket ederler. 8) Buluşma alanından göreve giderken, sivil savunma ekipleri her zaman bir ulak ile hareket ederler. SİVİL SAVUNMA EKİP BAŞKANLARI 1) Sivil savunma ekip başkanları kriz yönetimi Komisyonu ile birlikte, Grup Durum Formları ile ulaşan bilgileri değerlendirerek, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını yönetir, güvenliğini gözetir ve tehlikeli olabilecek durumlarda ekibin müdahalesini durdurur. 2) Yerel acil durumlarda Kriz Yönetimi Komisyonu çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürede araç-gereçleriyle ulaşarak orada bulunan ekiplere destek verirler. 3) Yapılan çalışmaları yazılı olarak Ekip Denetim Formuna kaydeder, yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda Kriz Yönetimi Komisyonuna bilgi verirler. 4) Buluşma alanından göreve giderken, Sivil Savunma Ekip Başkanları her zaman bir ulak ile hareket ederler. BOŞALTMA EKİPLERİ 1) Boşaltma ekipleri bina sorumlusu başkanlığında, binada bulunanların alanı güvenli bir şekilde terketmelerinde yönlendirir ve buluşma alanına ulaşmalarına yardımcı olurlar. 2) Öğretmenler boşaltma ekibinin doğal bir üyesidir; ders verdikleri sınıfların boşaltılması ve öğrencilerin güvenli bir alana ulaştırılmasından sorumludurlar. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

15 3) Binayı boşaltmak için bina içinde bulunan kişilere seslenir, içeride kimsenin kalmamasına dikkat ederek, fiziksel desteğe ihtiyacı olan kişilere yardımcı olurlar. Gerektiğinde ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinden destek alırlar. 4) Boşaltım sırasında binada yaşanan tehlikenin durumuna göre korunma esaslarını hatırlatırlar (Eğilerek yürüyelim, başımızı koruyalım, ağzımızı ve burnumuzu örtelim, basamaklara dikkat edelim, ateş yakmayalım vb.) 5) İlk tehlike atlatıldığında en geç buluşma alanında bina sorumlusuna bilgi verirler. 6) Buluşma alanına ulaşıldığında gruplarının belirlenen alanda sakin biçimde kalmasına destek olurlar. 7) Sayım yapılmasında bina sorumlusuna yardımcı olurlar. Yaralı veya eksik kişi tespit edildiği durumda en kısa zamanada bina sorumlusuna bilgi verirler. 8) Aksi belirtilmediği sürece grubunun başında durur ve sessizliğin sağlanmasına ve grubun sakinleştirilmesine destek verirler SÖNDÜRME EKİPLERİ 1) Söndürme ekibi küçük ve tehlikeli olmayan yangınlara yangın söndürücü ile hemen müdahale ederler. 2) İtfaiye gelinceye kadar güvenliğini sağlamak ve yalnız çalışmamak koşulu ile yangınların yayılmasını önleyici tedbirler alırlar. 3) Yerel acil durumlarda bina sorumlusunun çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürece araçgereçleriyle ulaşarak orada bulunan söndürme ekiplerine destek verirler. Yapılan tüm çalışmalar konusunda bina sorumlusu ve ekip başkanlarına en kısa sürede bilgi verirler. 4) Buluşma Alanında Krız Yönetımı Komısyonuyanında kolluklarını takarak ekip başkanlarından gelecek bilgileri beklerler. 5) İtfaiye geldikten sonra gerekli ise uzmanlara yardım ederler. 6) Binalardaki yangın söndürme araçlarının yerini ve kullanımını bilir ve düzenli bakımı konusunda İdari İşler Birimine bilgi ve destek verirler. ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ 1) Boşaltım sırasında bina boşaltım ekiplerine yardımcı olurlar. 2) Okul genelince oluşabilecek kayıp öğrenci, yüksekte veya zor durumda kalan çalışanların korunmasında uzman ekipler gelinceye kadar destek olurlar. 3) Yerel acil durumlarda bina sorumlusunun çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürede araçgereçleriyle ulaşarak orada bulunan ekiplere destek verirler. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

16 4) Yapılan tüm çalışmalar konusunda bina sorumlusu ve ekip başkanlarına en kısa sürede bilgi verirler. 5) Buluşma Alanında Kriz Yönetimi Komisyonu kolluklarını takarak ekip başkanlarından gelecek bilgileri beklerler. İLK YARDIM EKİPLERİ 1) Öğrenci ve çalışanlardan ilk yardım müdahalesine ihtiyacı olanlara gerekli desteği sağlayacak hafif ilk yardım müdahalelerini yaparlar. 2) Boşaltımdan önce bina güvenli ise binada, değilse yaralıların incitilmeden ilk yardım alanına taşınmasına yardım ederek hastanın ilk yardım müdahalesini yaparlar (Kalp masajı, ağır yaralı hasta taşıması gibi yaşamsal faaliyetler üzerinde etkili eylemleri sadece doktor ve ilk yardım sertifikası olan kişiler yapabilirler). 3) Yerel acil durumlarda bina sorumlusunun çağrısı ile ilgili binaya en kısa sürece araç gereçleriyle ulaşarak orada bulunan ekiplere destek verir. Yapılan tüm çalışmalar konusunda bina sorumlusu ve ekip başkanlarına en kısa sürede bilgi verirler. 4) Buluşma alanında Kriz Yönetimi Komisyonu yanında kolluklarını takarak yaralılar için ilk yardım alanınını oluştururlar ekip başkanına en kısa zamanda durum raporu verirler. PSİKOLOJİK DESTEK EKİPLERİ 1) Binalar boşaltıldıktan sonra buluşma alanında psikolojik desteğe ihtiyacı olanlara gerekli desteği sağlamak üzere grubun yanında bulunurlar. 2) İntihar girişimi vb. ağır psikolojik destek gerektiren yerel durumlarda bina sorumlusu çağrısı ile ekip başkanı müdahale eder. 3) Grubun durumu ve yapılan çalışmalar konusunda ekip başkanına bilgi verirler. GÜVENLİK EKİPLERİ 1) Okulun genel güvenliğini sağlarlar. Yıkıcı bir afet olmadığı sürece yerlerini terketmezler. 2) Kişilerin kötü niyetli saldırılarına karşı önlem alır, önlemleri denetler ve terörist saldırılarda uzmanların desteği ile ilk müdahaleyi yaparlar. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

17 3) Buluşma sonrası çalışmalarda Kriz Yönetim Komisyonu yanında hazır bulunur ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarında destek verir, sivil savunma ekiplerinin ve çalışma alanının güvenliği gözetirler. ULAŞIM VE HABERLEŞME EKİPLERİ 1) Acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında kurumun Kurum dışı haberleşme ve ulaşımını sağlarlar. Buluşma alanında Kriz Yönetimi Komisyonu yanında beklerler. 2) Haberleşme olanağı olmadığında, Kriz Yönetimi Komisyonunun Bina sorumluları ve sivil savunma ekiplerine yazılı haberlerini ulaştırmada ulaklık görevi yaparlar. 3) Buluşma alanında Kriz Yönetimi Komisyonu yanında kolluklarıyla hazır bulunurlar ve ekip başkanını çalışmalar konusunda bilgilendirirler. LOJİSTİK EKİPLERİ 1) Boşaltım öncesinde, her kat görevlisi, eğer tehlike yok ise, binanın elektrik, su ve doğalgaz tesisatını kapatır. 2) Bakım Onarım Şefi, ortam güvenli ise kampusun elektriğini trafodan kapatır. 3) Buluşma alanına ulaşan lojistik ekipler, araç-gereç odalarının anahtarını bahçe güvenliğinden alarak açarlar ve malzeme dağıtımına yardımcı olurlar. 4) Sivil Savunma amacıyla okulda bulunan malzemelerin takibi, güncellenmesi ve bir afet durumunda bina ekiplerinden destek alarak dağıtımından sorumludurler. SİVİL SAVUNMA İLETİŞİM PLANI (SİP) ÇALIŞMA SAATLERİNDE İLETİŞİM PLANI : GÖREN KİŞİ/ BİNA SORUMLUSU/ ÖĞRETMEN GENEL MÜD. ÇALIŞANLAR VELİYE ÖĞRENCİLER MAİL İLE BİLGİ İTFAİYE, AMBÜLANS KRİZ YÖN. KOM GEREKİYORSA TAHLİYE BASIN AÇIKLAMASI ANONS, MAİL İLE DUYURU EYLEM PLANI KARARI/DESTEK MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

18 1. Beklenmedik bir durum oluştuğunda öncelikle haber verilecek kişiler bina sorumlusu, Kriz Yönetimi Komisyonu başkanı veya yardımcılarıdır. (Bina sorumlusu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları) Başkan ve Yardımcılarına ulaşılamadığı durumlarda en yakın binadaki Sivil Savunma Kriz Yönetimi Komisyonu üyelerinden herhangi birine haber verilebilir. 2. Kriz Yönetimi Komisyonu, durumla ilgili bilgi toplayarak ve değerlendirerek karar alabilir; gerekli gördüğü durumda ilgili bina/birimlere destek gönderebilir. 3. Kararlar Genel Müdürlük veya Bina Sorumluları aracılığıyla çalışanlara duyurulur. 4. Bina Sorumluları bina sakinlerinin durumundan ve yapılan çalışmalardan Kriz Yönetimi Komisyonunu en kısa sürede haberdar ederler. 5.Genel Müdürlük velilere elektonik posta ile haber/bilgi verir. 6. Kriz Yönetimi Komsiyonu gerekiyorsa basın açıklaması yapar. ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA İLETİŞİM ZİNCİRİ: GENEL MÜDÜRLÜK & KRİZ YÖN. KOM. OKUL MÜDÜRLERİ İNSAN KAYNAKLARI MD. İDARİ İŞLER MD. MÜDÜR YARD. BİRİM MÜDÜRLERİ MÜDÜR YARDIMCILARI SEKRETERLER BÖLÜM BAŞKANLARI BİRİM ÇALIŞANLARI SERVİS ŞOFÖRLERİ VE İD.İŞL.ÇALIŞANLARI ÖĞRETMENLER MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

19 1. Genel Müdürlük, Kriz Yönetimi Komisyonu ile gerekli mercilerden bilgi alarak eylem planını belirler ve Okul Müdürü, İdari İşler Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürüne bilgi vererek telefon zincirini başlatır. 2. Okul Müdürleri iletişim zinciri alfabetik sıra ile işler. 3. Okul müdürleri müdür yardımcılarına, müdür yardımcıları bölüm başkanlarına, bölüm başkanları ise öğretmenlere ulaşır. Telefon zincirini tamamlayan kendisine haber veren kişiye onay mesajı gönderir. Bölüm Başkanları Müdür Yardımcılarına, Müdür Yardımcıları Okul Müdürlerine, Okul Müdürleri Genel Müdürlük e) 4. İnsan Kaynakları Birimi, santral, güvenlik ve birim yöneticilerine bilgi verir. Birim Yöneticileri ise çalışanlarına bilgi ulaştırır. 5. Servis kullanmayan çalışanlar birim yöneticilerinden bilgi alabilirler. 6. İdari İşler Müdürü servis şoförlerine bilgi verir. Servis kullanan çalışanlar, gerektiğinde Servis Şöförlerinden bilgi alabilirler. 7. Zincirini tamamlayan ilk arayan kişiye onay mesajı gönderecektir. KURUM DIŞINDAN YARDIM İSTEME : Kurum dışından yardım, bina sorumluları tarafından çağrılır. Acil durumlarda ise tüm çalışanlar ilgili kurumlara ulaşarak destek talep edebilirler. Acil durum bildirilirken belirtilmesi gereken bilgiler: Yardım konusu belirtilir.( örn: itfaiye, ambulans, polis vb) Acil durum hakkında bilgi Acil durumun kaynağı Hangi bölümde, kaç kişinin tehlikede olduğu Okulun adı - MEF Okulları Okulun adresi- Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. Beşiktaş Ortaköy Okulun Telefonu : Okulun üstünde bulunduğu ya da yakın olduğu alanlar: Beşiktaş tan Ortaköy Dereboyu Caddesinin sonundan Ulus a çıkarken Akmerkez yanında Ulus Parkından sağa devam ederek Ortaköy e inerken Yıldız dan gelişte Balmumcu girişi, Koçbank ın önünden Ortaköy e iniş yolunda ÖNEMLİ TELEFONLAR LİSTESİ : Önemli telefonlar katlarda müdür yardımcısı odalarında ve bina Danışmalarında bulunmaktadır. Telefonlar her yıl güncellenir. Önemli telefonlar listesi ekler bölümünde yer almaktadır. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

20 SİVİL SAVUNMA BOŞALTIM PLANI (BP) BOŞALTIM EKİPLERİ/ ÖĞRETMENLER BİNA SORUMLUSU GÜVENLİ BOŞALTIMI SAĞLAMA KYK VE İTFAİYEYE HABER VERME KAT GÖREVLİSİ BİNA SİSTEMLERİNİ KAPAMA BULUŞMA ALANI BAKIM ONARIM ŞEFİ KRİZ YÖN. KOM TRAFODAN ELEKTRİĞİN KAPATILMASI EKİP BAŞKANLARINI HABERDAR EDEREK YARDIM GÖNDERME Sivil Savunma Boşaltım Planı tüm kampus için genel bir plandır. Okulların boşaltım planları ekler bölümünde yer almaktadır. Yangın Boşaltım Planı 1) Söndürme ekipleri, küçük ve tehlikesiz yangınlara yangın söndürücü ile müdahale ederler. 2) En kısa zamanda yangın alarmı verilir, Yangın diye bağırılarak haber verilir. 3) Bina sorumlularınca itfaiyeye haber verilir. 4) Boşaltma ekipleri ve öğretmenler, binaların boşaltım planları doğrultusunda binada bulunanların alanı güvenli, düzenli ve sessiz bir şekilde terketmelerinde yönlendirir ve buluşma alanına inerler. 5) Boşaltma ekiplerince korunma talimatları hatırlatılır. 6) Bina lojistik görevlilerince binanın elektrik ve doğalgaz şalterleri kapatılır ve bina sorumlusuna bilgi verilir. 7) Boşaltma ekipleri sınıflarda ve binalarda kimsenin kalmadığından emin olur. 8) Bina sorumluları Kriz Yönetimi Komisyonuna en kısa zamanda bilgi verir, destek gerekiyorsa destek ister. MEF Okulları Sivil Savunma Planı, 2014 Revizyon 02/01/

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIM... 3 2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 3. ACİL DURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI... 3 4. ACİL DURUM MÜDAHALE ORGANİZASYONU... 4 4. ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN YAPISI.. 5 5. ACİL

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI Belge Kodu: GDH-ACP Page:ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... i İÇİNDEKİLER... ii REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... iv GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... iv REVİZYON ÖZET TABLOSU... v YÜRÜRLÜKTEKİ

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI www.mek.k12.tr Sayfa 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. Giriş 3 2. Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi.3 3. Acil Servis İstasyonları.4

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA)

AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) Dr. Bülent ÖZMEN Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi www.deprem.gazi.edu.tr İçerik Kurumsal Yapılanma Afet Profili

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi GÜVENLİ OKUL Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarımız için İSG Rehberi Nisan 2014 EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için Milli Eğitim

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Detaylı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999.405.01/ Tarih : 17.02.2014 Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999.405.01/ Tarih : 17.02.2014 Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel.. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : 999.405.01/ Tarih : 17.02.2014 Konu : İkaz-Alarm Tatbikatı ve Personel Tahliye Tatbikatı OKULUMUZ PERSONELİNE 21.02.2014 Cuma günü saat 17:30 da müdür

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ oztekin.deniz@gmail.com İçerik Genel güvenlik

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ SİTESİ ACİL DURUM PLANI S. ERUYAN MERCAN SİTESİ İŞLETME MÜDÜRÜ OCAK 2013 ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI A-AMAÇ Bu plan; İşletmemizde oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıklarımızı

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1 Ankara,... 2011... Baskı Bu kitap Türk Kızılayı nın ve... öğrencilerimize armağanıdır. Yazarlar: Grafik

Detaylı

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İçindekiler Hoş Geldiniz 1. Okulumuzun Temelleri Misyonumuz ve Amaçlarımız 2. Eğitim Felsefemiz Eğitim Yaklaşımımız Günlük Zaman Çizelgemiz Dil Eğitimimiz Psikolojik

Detaylı

2. AFET, ACİL DURUM VE İLK YARDIM NEDİR?

2. AFET, ACİL DURUM VE İLK YARDIM NEDİR? 2. AFET, ACİL DURUM VE İLK YARDIM NEDİR? Tehlikelerin yol açabileceği acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için öncelikle bazı tanımları bilmeliyiz. Bu bölümde ilk olarak tehlike, risk, acil durum,

Detaylı