2013 YILI FAALİYET PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET PLANI"

Transkript

1 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET PLANI ŞUBAT 2013

2 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli Faaliyetler 3.Valilik Koordineli Faaliyetler 4.Yönetim Hizmetleri Şubesi Faaliyetleri 5.Sivil Savunma Şubesi Faaliyetleri 6.Planlama Şubesi faaliyetleri 7.Afad Yönetim Merkezi Şubesi Faaliyetleri 8.Proje Ofisi Faaliyetleri 9.Eğitim Komisyonu Faaliyetleri 10.Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı Faaliyetleri 11.Tatbikatlar 12.Usul ve Esaslar

3 GENEL FAALİYETLER 1.1. Bakım ve Onarımlar 1.2. Eğitim ve Tatbikatlar 1.3. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri 1.4. Tehlike ve Risk Belirleme Çalışmaları 1.5. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 1.6. Acil Yardım Faaliyetleri 1.7. Afet Önleme Plan ve Proje Geliştirilmesi 1.8. Toplantı ve Seminerler 1.9. Toplumsal Afet Bilinçlendirme Kampanyaları Afet ve Acil Durumlara İlişkin Koordinasyon

4 BAŞKANLIK KOORDİNELİ FAALİYETLER 2.1. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2.2. Tehlike ve Risk Bölgeleri Tespit Çalışmaları 2.3. Planlama Önleme ve Müdahale çalışmaları 2.4. Kurtarma ve Acil Yardım Çalışmaları 2.5. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri 2.6. Sosyal Yardım Kampanyaları 2.7. Afet Konutları 2.8. Hasar Tespit Çalışmaları 2.9. Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolleri Eğitim ve Tatbikatlar

5 VALİLİK KOORDİNELİ FAALİYETLER 3.1. Toplantı ve Seminerler 3.2. Konferans-Panel-Forum Faaliyetleri 3.3. Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 3.4. Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri 3.5. Eğitim ve Ortak Tatbikat Faaliyetleri 3.6. Kış Trafik Tedbirleri Faaliyetleri 3.7. Afet ve Acil Durum Uyarı Faaliyetleri 3.8. Taşkın Koordinasyon Faaliyetleri 3.9. KBRN Koordinasyon Faaliyetleri Mahalli İdareler İle Koordinasyon Faaliyetleri

6 YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 4.1. Personel İş ve İşlemleri 4.2. Kurumun Resmi Yazışmaları 4.3. Gelen Giden Evrak İşlemleri 4.4. Ambar İşlemleri 4.5. Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri 4.6. Norm Kadro İşlemleri 4.7. Aday Memurların Eğitimi 4.8. Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Yılı Mal ve Hizmet Alım İhaleleri Sosyal Yardım ve Destek Komisyonu Çalışmaları

7 SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 5.1. Sivil Savunma Faaliyetleri 5.2. Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesi 5.3. Doğal Afetler Çalışma Rehberinin Güncellenmesi 5.4. Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Toplantısı 5.5. İl Envanterinin Oluşturulması 5.6. Kaynak Sayım Cetvellerinin Güncellenmesi 5.7. Gönüllü Ekiplerinin Oluşturulması 5.8. Kamu Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması 5.9. Fabrikalara Afet ve Acil Durum Planı yaptırılması STK ile koordinasyon

8 PLANLAMA-ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 6.1. İlin Tehlike ve Risklerinin Belirlenmesi 6.2. Afet ve Acil Durum Planlarının Yapılması 6.3. İl Genelinde Meydana Gelmiş Afetlerin Tespiti 6.4. Sayısal Topografik ve Jeolojik Haritaların Temini 6.5. CBS kurulması ve UDSEP Çalışmaları 6.6. Olmuş Afetlerin 1/ Haritalara İşlenmesi 6.7. Çed ve Yer Seçimi Kurum Görüşlerin Bildirilmesi 6.8. Hasar Tespit Çalışmalarının Yapılması 6.9. Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması Afet Önleme ve Koruyucu Tedbirlerin aldırılması

9 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 7.1. Haberleşme Sistemlerinin Temini 7.2. Uydu Telefonların Alımı ve İşletilmesi 7.3. Alo Afad 122 Uygulamasının Takibi 7.4. Ortak Afet Frekansı Oluşturulması 7.5. Telsiz Sistemlerinin Faal Halde Bulundurulması 7.6. İtfaiye Teşkilleri Denetimi ve Koordinasyon 7.7. Denizlerde Can ve mal Güvenliğinin Sağlanması 7.8. Dalış Hizmetleri 7.9. Eğitim ve Tatbikatlar Arama ve Kurtarma Faaliyetleri

10 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE OFİSİ FAALİYETLERİ 8.1. Eğitim Parkuru Yapılması Projesi 8.2. Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi Projesi 8.3. Hizmet İçi Eğitim Projesi 8.4. Net-Cad CBS Eğitimi Projesi 8.5. UDSEP Projeleri 8.6. Afet Gönüllüleri Eğitimi Projesi 8.7. Toplum Bilinçlendirme (Halk Eğitimi) Projesi 8.8. Müdahale Kapasitesini Güçlendirme Projesi 8.9. Meydana Gelmiş Afetlerin Tespiti Projesi Önleme - Zarar Azaltma Projeleri ( Erken Uyarı)

11 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KOMİSYONU FAALİYETLERİ 9.1. Öğrenci Eğitimleri 9.2. STK Eğitimleri 9.3. Afet Gönüllüleri Eğitimi 9.4. Yerel Yönetimler Eğitimi 9.5. Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli Eğitimleri 9.6. Üniversite Öğrenci ve Personel Eğitimi 9.7. Halk Eğitimi (Apartman ve Site) 9.8. Fabrika Personeli Eğitimi 9.9. Toplum Liderleri - Kanaat Önderleri Eğitimi Basın Kuruluşları Bilgilendirme Eğitimi

12 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLERİ Deprem gözlem ağlarının geliştirilmesi Ön hasar tahmini ve erken uyarı sistemi Tehlike ve risk belirleme çalışmaları İnşaat sektöründe çalışanların eğitimi Öğretmenlere Afet ve Acil Durum Eğitimi Afet gönüllülük sisteminin kurulması İl Sağlık Afet Planı Hazırlanması Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması Özel sektörün işin içine çekilmesi Afet risklerinin azaltılması platformu

13 T A T B İ K A T L A R Plan işlerlik masa başı tatbikatı Arama ve kurtarma tatbikatı Acil müdahale tatbikatı Deprem ve kurtarma tatbikatı Yangın söndürme tatbikatı Sel ve boğulma kurtarma tatbikatı Heyelan ve göçük kurtarma tatbikatı Trafik kazalarına müdahale tatbikatı Su kuyusundan kurtarma tatbikatı Su üstü ve altı arama ve kurtarma tatbikatı

14 USUL VE ESASLAR Şubelerin Yıllık Plan Yapmalarının Sağlanması Şubelerin Aylık Çalışma Planı Yapmaları Personelin Günlük Çalışma Planı Yapması Çalışma Komisyonlarının Oluşturulması Önceliklerin Belirlenmesi Sorumlulukların Belirlenmesi Haftalık Toplantıların Yapılması Aylık Toplantıların Yapılması Yıllık Bütçenin Planlanması Yönerge ve Talimatların Hazırlanması

15 GENEL FAALİYETLER Bakım ve Onarımlar ) Müdürlük binalarının genel bakım ve onarımları 2) Araçların genel bakım ve onarımları 3) Teknik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı 4) AKT personeli araç ve gereçlerinin bakım ve onarımı 5) Müdürlük bahçesinin bakım ve temizliği Eğitim ve Tatbikatlar ) Masa başı tatbikatı 2) Arazi yer ve yön bulma tatbikatı 3) Arama tatbikatları 4) Kurtarma ve ilk yardım tatbikatı 5) Deprem tatbikatı Arama ve Kurtarma faaliyetleri ) Kayıp kişi arama 2) Selde kurtarma 3) Su kuyularından kurtarma 4) Denizde arama ve kurtarma 5) Baraj ve Gölette arama ve kurtarma Tehlike ve risk belirleme çalışmaları ) Tehlikeli binaların tespiti 2) Taşkın ve sıvılaşma alanların tespiti 3) Heyelan alanlarının tespiti 4) Boğulma risk bölgelerinin tespiti 5) Karayolu karanlık nokta alanlarının tespiti Ulusal Deprem stratejisi ve eylem planı (Udsep) ) Udsep plan hazırlama komisyonu kurulması 2) Tehlike ve risk belirleme komisyonu oluşturulması 3) Eğitim ve bilinçlendirme komisyonu oluşturulması 4) Raporlama ve koordinasyon grubunun oluşturulması 5) İzleme ve değerlendirme grubunun oluşturulması

16 Acil Yardım Faaliyetleri ) Sel afeti acil yardım faaliyetleri 2) Heyelan afeti acil yardım faaliyetleri 3) Fırtına ve kasırga acil yardım faaliyetleri 4) Büyük Yangınlar nedeniyle acil yardım faaliyetleri 5) Göç ve aşırı nüfus hareketi acil yardım faaliyetleri Afet Önleme Plan ve Proje Geliştirilmesi Faaliyetleri ) Depreme karşı binaların güçlendirilmesi 2) Güvenli yerleşim alanlarının tespiti 3) Heyelan önleme projelerinin yapılması 4) Taşkın önleme projelerinin yapılması ve uygulanması 5) Deniz ve barajlarda emniyet tedbirlerinin aldırılması Toplantı ve Seminerler ) Aylık kurum personeli bilgilendirme toplantısı 2) İl koordinasyon kurulu toplantısı 3) Taşkın koordinasyon kurulu toplantısı 4) Valilik İl Müdürleri toplantısı 5) Başkanlık İl Müdürleri toplantısı Toplumsal Afet Bilinçlendirme Kampanyaları ) Toplumun tüm kesimlerine eğitim verilmesi 2) Tanıtım broşürü ve afiş dağıtımı 3) İlan ve reklam panolarının kullanılması 4) Yerel medya kuruluşu yayınlarından yararlanma 5) Kurum, kuruluş, site ve apartman ziyaretleri Afet ve Acil Durumlara ilişkin koordinasyon ) Tehlike ve risk belirleme koordinasyonu 2) Ön hazırlık ve planlama koordinasyonu 3) Erken uyarı ve hazırlıklı olma koordinasyonu 4) Kaynak tespiti ve kaynak kullanımı koordinasyonu 5) Müdahale ve iyileştirme koordinasyonu

17 BAŞKANLIK KOORDİNELİ FAALİYETLER Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ) Plan hazırlama komisyonun oluşturulması 2) Toplantının planlanması 3) Plandaki görevlerin dağıtılması 4) İlgili komisyonların kurulması ve çalıştırılması 5) Plan kitapçığının bastırılarak dağıtılması Tehlike ve Risk Bölgeleri Tespit Çalışması ) Tehlike ve Risk Belirleme Komisyonunun Oluşturulması 2) Çalışma takviminin yapılması 3) Tehlike ve risk haritalarının çıkarılması 4) Risk azaltma ve önleme plan önerisi 5) Tehlike ve risk kitapçığının hazırlanması ve dağıtımı Planlama Önleme ve Müdahale Çalışmaları ) Risk azaltma strateji planlarının hazırlatılması 2) Kentsel risklerin belirlenmesi 3) Mekânsal planlamaya aktarılması 4) Bina envanterinin çıkarılması 5) Hasar görebilirliklerinin değerlendirilmesi Kurtarma ve Acil Yardım Çalışmaları ) Araç ve ekipmanlarının hazır bulundurulması 2) Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolleri 3) İl Kurtarma ve Yardım Komitesi nin güncel tutulması 4) Acil Kurtarma ve Yardım ekiplerinin sayısının arttırılması 5) Gönüllü ekiplerin sayısının arttırılması Arama ve Kurtarma Faaliyetleri ) Dağda arama - GPS ve Navigasyon cihazları aktif tutma 2) Denizde arama Kurtarma - Botunu aktif tutma 3) Dalgıç yetiştirilmesi faaliyetleri 4) Kuyudan brey çıkarma gerekli malzemeler aktif tutma 5) Koordinasyon, işbirliği, eğitim ve tatbikatlar

18 Sosyal Yardım Kampanyaları ) Sel afeti acil yardım faaliyetleri 2) Heyelan afeti acil yardım faaliyetleri 3) Fırtına ve kasırga acil yardım faaliyetleri 4) Büyük yangınlar nedeniyle acil yardım faaliyetleri 5) Göç ve aşırı nüfus hareketi acil yardım faaliyetleri Afet konutları ) Mevcut durum analizi 2) Müteahhitle koordinasyon 3) Binaların tamamlatılması 4) Konutların teslimi 5) Kesin borçlandırma işlemlerinin yapılması Hasar Tespit Çalışmaları ) Hasar tespit personelinin hazır tutulması 2) Personelin eğitilmesi 3) H.T.P listelerinin güncel tutulması 4) Meydana gelen hasarların tespiti 5) Hasar tespit raporlarının yapılması Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolleri ) Bölge illeri ile protokol yapılması 2) Gönüllü kuruluşlar ile protokol yapılması 3) Kamu ekipleri ile protokol yapılması 4) Yerel medya kuruluşları ile protokol yapılması 5) Özel sektör kuruluşları ile protokol yapılması Eğitim ve Tatbikatlar ) Başkanlık eğitimleri ve tatbikatı 2) Bölge İlleri arasında eğitim ve tatbikat 3) İl içindeki kuruluşların eğitimi ve ortak tatbikatı 4) Fabrika personeli eğitimi ve tatbikatı 5) Öğrenci eğitimleri ve tatbikatı

19 VALİLİK KOORDİNELİ FAALİYETLER Toplantı ve Seminerler ) İl planlama ve koordinasyon kurulu toplantısı 2) Taşkın koordinasyon kurulu toplantısı 3) Denizlerde can ve mal güvenliği toplantısı 4) İl Kurtarma ve Yardım Komitesi toplantısı 5) Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı Konferans-panel-forum-sempozyum faaliyetleri ) Deprem tehlikesi ve önlemleri çalıştayı 2) UDSEP eylem planı 3) Acil kurtarma ve ilkyardım sempozyumu 4) Trakya afet risk ve tehlikeleri paneli 5) MAG Mahalle Afet Gönüllüleri Forumu Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri ) Kızılay şube başkanları koordinasyon toplantısı 2) Hizmet grup başkanları koordinasyon toplantısı 3) Kent güvenlik danışma kurulu toplantısı 4) Sabotajlara karşı koruma kurulu toplantısı 5) Valilik bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri ) Başkanlık faaliyetlerinin basına duyurulması 2) Müdürlük faaliyetlerinin basına duyurulması 3) Meteorolojik uyarıların basına duyurulması 4) Toplum Afet bilinçlendirme duyuruları 5) Afet ve Acil Durum tedbirlerinin basına duyurulması Eğitim ve Ortak Tatbikat faaliyetleri ) Proje eğitimleri 2) Halkla ilişkiler eğitimleri 3) Sağlık-İtfaiye-Emniyet-Afad ortak tatbikatlar 4) İlkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve Acil Durum eğitimleri

20 Kış Trafik Tedbirleri Faaliyetleri ) Meteorolojik uyarıların yapılması 2) Acil müdahale planlamasının yapılması 3) Kış trafik tedbirlerinin aldırılması 4) Karla mücadele çalışmalarının koordine edilmesi 5) Emniyet-Sağlık-İtfaiye-Jandarma-Afad koordinasyonu Afet ve Acil Durum Uyarı ve İkaz Faaliyetleri ) Meteorolojik uyarılar 2) Boğulmalara karşı uyarılar 3) Zehirlenmelere karşı uyarılar 4) Kuyu zehirlenmelerine karşı uyarılar 5) Tehlike ve risklere karşı uyarılar Taşkın Koordinasyon Faaliyetleri ) Taşkın derelerin ıslahının koordinasyonu 2) Tehlike arz eden köprülerin iyileştirme koordinasyonu 3) Taşkın sınırlarının korunması koordinasyonu 4) Dere yataklarının temizliği ve bakımı koordinasyonu 5) Taşkın hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları KBRN Koordinasyon Faaliyetleri ) Kimyasal sızıntı ihbarlarının değerlendirilmesi 2) Nükleer korunma tedbirlerin aldırılması 3) Kimyasal korunma tedbirlerinin aldırılması 4) Biyolojik korunma tedbirlerinin aldırılması 5) KBRN eğitim ve tatbikatları Mahalli İdareler İle Koordinasyon Faaliyetleri ) Yerleşim yeri tespit komisyonu 2) Katı atık döküm alanları 3) Tehlike ve risk önleme planları 4) Kentsel dönüşüm çalışmaları 5) Afet ve Acil Durum Eğitim ve tatbikatları

21 YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Personel İş ve İşlemleri ) Personel maaşları ve diğer ödemeler 2) Personel izin ve raporları 3) Personel giyim ve kuşam malzemeleri 4) Yolluk, harcırah ve tazminat işlemleri 5) Tayin, terfi, intibak ve kadro iş ve işlemleri Kurumun Resmi Yazışmaları ) Personel dosyalarının tutulması 2) Her türlü yazışmaların dosyalanması 3) Arşiv iş ve işlemleri 4) Tebliğ ve tebellüğ işlemleri 5) Personel yazışmaları Gelen Giden Evrak İşlemleri ) Gelen Giden evrak kayıtlarının dijital ortamda tutulması 2) Evrak zimmetlerinin yapılması 3) Evrak dağıtımlarının yapılması 4) Posta işlemlerinin yapılması 5) Davetiye v.b. dağıtımlarının yapılması Ambar İşlemleri ) Ambar kayıtlarının tutulması 2) Tif işlemlerinin yapılması 3) Demirbaş kayıtlarının tutulması ve düşüm işlemleri 4) Eşya ve evrak imha işlemleri 5) Depoların tanzim ve düzeni Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri ) Kurum personelinin eğitimleri 2) Hizmetli personelin eğitimleri 3) Halkla ilişkiler eğitimleri 4) Teknik personel eğitimleri 5) Nöbetçi personel eğitimleri

22 Norm Kadro İşlemleri ) Yeni personel alımı işlemleri 2) Kadro değişikliklerin bildirilmesi 3) Kadro tahsis işlemleri 4) Yeni kadro talepleri 5) Kadro-derece-tahsis ve iptal işlemleri Aday memurların eğitimi İşleri ) Aday memurların Temel eğitimi 2) Aday memurların Hazırlayıcı eğitimi 3) Aday memurların Staj eğitimi 4) Aday memurların Staj değerlendirme Formları 5) Aday memurların Adaylıklarının kaldırılması Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri ) Nakil taleplerinin değerlendirilmesi 2) Muvaffakat verilmesi 3) Hizmet cetvelinin çıkarılması ve onaylatılması 4) Personelin ilişiğinin kesilmesi 5) Personel dosyasının ilgili kuruma gönderilmesi 2012 Yılı Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ) Haberleşme hizmeti ödemeleri 2) Su ve yemek hizmeti ödemeleri 3) Kıyafet alımı ödemeleri 4) Akaryakıt ve yakacak alımları ödemeleri 5) Temizlik hizmeti alımı ödemeleri Sosyal Yardım ve Destek Komisyonu İşlemleri ) Acil yardım ödenek talebi ve harcanması 2) Afetzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması 3) Yardım kampanyalarının düzenlenmesi 4) Kan bağışı kampanyasının düzenlenmesi 5) Hasara uğrayan afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması

23 SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Sivil Savunma Faaliyetleri ) Sivil savunma planlarının yaptırılması 2) Yangın önleme planlarının yaptırılması 3) KBRN hizmetlerinin planlanması 4) Sivil savunma teşkillerinin kurulması 5) Hassas bölgelerin tespiti ve planlaması Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesi ) Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları planı ve toplantısı 2) Tahliye ve seyrekleştirme planı 3) İkaz ve alarm planı 4) 24 saat esasına göre çalışma planı 5) Sivil savunma planı Doğal Afetler Çalışma Rehberinin Güncellenmesi ) Personel isim değişikliklerinin yapılması 2) Mevzuat değişikliklerinin yapılması 3) Usul ve esaslarda meydana gelen değişikliklerin yapılması 4) Görevlendirme değişikliklerinin yapılması 5) Diğer değişikliklerin yapılması Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Toplantısı ) Sivil savunma görevlilerinin tespiti 2) Toplantının organize edilmesi 3) Katılımcılara eğitim verilmesi 4) Uygulama birliğinin sağlanması 5) Sivil Savunma uzman ve amirleri koordinasyonu İl Envanterinin Oluşturulması ) Araç ve gereç durumu 2) Konaklama tesisleri-sosyal tesisler 3) Mal ve hizmet envanteri 4) Acil ve ilkyardım araçları 5) Nüfus bilgilerinin güncellenmesi

24 Kaynak Sayım Cetvellerinin Güncellenmesi ) İlçe kaynak sayım cetvelleri 2) İl kaynak sayım cetvelleri 3) Rapor haline getirilmesi ve onaya sunulması 4) Noksan ilçelerin tamamlanması 5) Kolordu Komutanlığına gönderilmesi Gönüllü Ekiplerin Oluşturulması ) STK ekipleri 2) Kamu kuruluşu ekipleri 3) Fabrika ekipleri 4) Mahalle afet gönüllüleri ekipleri 5) Gönüllü köy ekipleri Kamu Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması ) Kurulacak ekiplerin tespit edilmesi 2) Eğitimlerinin tamamlanması 3) Sertifikalarının verilmesi 4) Araç ve gereçlerinin tamamlatılması 5) Tatbikatlarının yaptırılması Fabrikalara acil müdahale planı yaptırılması ) Fabrikanın tehlike ve risklerinin belirlenmesi 2) Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 3) İnsan-mülk ve çevrenin korunması 4) Ekiplerin kurulması ve eğitimi 5) Diğer kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması STK ile koordinasyonun sağlanması ) STK ların tespitinin yapılması ve akreditasyon 2) Afet destek anlaşması ve İşbirliği protokollerinin yapılması 3) Eğitim ve Tatbikatların yapılması 4) AKYE Sertifikalarının verilmesi 5) Araç ve gereçlerinin tamamlatılması

25 PLANLAMA ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ İlin Tehlike ve Risklerinin Belirlenmesi ) Risk gruplarının oluşturulması (Deprem-sel-heyelan-yangın v.b.) 2) Köylerdeki tehlike ve risklerin tespiti 3) Beldelerdeki tehlike ve risklerin tespiti 4) İlçelerdeki tehlike ve risklerin tespiti 5) İldeki tehlike ve risklerin tespiti Afet ve Acil Durum Planlarının Yapılması ) İl Afet ve Acil Yardım Planı 2) Hizmet grupları planlaması 3) İl Afet bürosunun oluşturulması 4) İl kurtarma ve yardım komitesi 5) AADYM Servislerinin kurulması İl Genelinde Meydana Gelmiş Afetlerin Tespiti ) Arşiv taramasının yapılması 2) İlgili kurumlardan bilgi toplanması 3) İnternetten yararlanılması 4) Tabloların oluşturulması 5) Meydana gelmiş afetler raporunun oluşturulması Sayısal Topografik ve Jeolojik Haritaların Temini ) Harita Genel Komutanlığından talep edilmesi 2) Deprem dairesi başkanlığından istenmesi 3) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden istenmesi 4) MTA Genel Müdürlüğünden istenmesi 5) Mahalli idareler ile koordinasyon CBS Kurulması ve UDSEP Çalışmaları ) Haritaların temini 2) Verilerin toplanması 3) Verilerin koordinatlandırılması 4) Haritalara işlenmesi 5) CBS aktarılması ve analiz edilmesi

26 Olmuş Afetlerin 1/ Haritalara İşlenmesi ) Olmuş afetlerin yer ve listesinin çıkarılması 2) Oluş tarihlerinin belirlenmesi 3) Büyüklük ve hasar durumlarının bilinmesi 4) Önceliklerinin belirlenmesi 5) Haritalara işlenmesi Çed ve Yer Seçimi Kurum Görüşlerinin Bildirilmesi ) Arazinin yerinde incelenmesi 2) Fotoğraflama yapılması 3) Bölgedeki benzer görüşlerin irdelenmesi 4) Raporun yazılması ve onaylanması 5) Süresi içerisinde ilgili kurumlara gönderilmesi Hasar Tespit Çalışmalarının Yapılması ) Hasar tespit komisyonunun toplanması 2) Kriterlerin belirlenmesi 3) Hasar tespiti yapacak personelin görevlendirilmesi 4) Arazide hasar tespitlerinin yapılması 5) Kesin hasar icmallerinin yapılması Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması ) Arazide tespit yapılması 2) Genel hayata etkisizlik oluru alınması 3) Gözlemsel etüt yapılması 4) Etüt raporunun hazırlanması 5) Onay ve gereği için İlgili makamlara gönderilmesi Afet Önleme ve Koruyucu Tedbirlerin Aldırılması ) Tehlike ve risk tespiti yapılması 2) Bölge ile ilgili rapor düzenlenmesi 3) Raporun İlgili kuruluşlara gönderilmesi 4) Çalışma sonucundan bilgi istenmesi 5) İzleme ve takip

27 AFAD YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Haberleşme Sistemlerinin temini ve Kurulması ) Uydu telefonlarının alınması 2) 2.Telsiz rölesinin kurulması 3) Alo Afad 122 sisteminin kurulması 4) Dinleme ve kayıt sistemlerinin kurulması 5) Telsiz ve telefon çevrimlerinin yapılması Uydu Telefonlarının Teslimi ve İşletilmesi ) Telefonların teslim ve tesellümü 2) Her salı günü çevrim yapılması 3) Günlük ve 3 aylık raporların tutulması 4) Arızalı telefonların tamir ettirilmesi 5) 3 aylık raporların başkanlığa gönderilmesi Alo Afad Uygulamasının Takibi ) Alo Afad hattının bağlatılması ve sistemleri 2) Kullanma talimatının hazırlanması 3) Başkanlığa ve Kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulması 4) Personelinin eğitimi ve tatbikatı 5) Alo Afad kayıtlarının takip edilmesi Ortak Afet Frekansı Oluşturulması (Emniyet-Sağlık-İtfaiye-Jandarma) ) İlgili birimlerle toplantı yapılması 2) Yazılı olarak kurum görüşlerinin alınması 3) Teknik bilgilerin toplanması 4) Valilik oluru alınması 5) Uygulamaya konulması ve takip Telsiz Sistemlerinin Faal Halde Bulundurulması ) Mevcut telsizlerin bakım ve onarımı 2) Yeni 2.rölenin kurulması 3) Telsizlerin zimmetlerinin yenilenmesi 4) Telsiz kullanma eğitimi verilmesi 5) Telsiz kullanma tatbikatı yapılması

28 İtfaiye Teşkilleri Denetimi ve Koordinasyon ) Denetim komisyonu kurulması 2) Valilik oluru alınması 3) Denetimlerin yapılması 4) Denetim raporunun hazırlanması ve onaya sunulması 5) İtfaiye müdürleri toplantısının yapılması Denizlerde Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması ) Denetim komisyonu kurulması 2) Valilik oluru alınması 3) Denetimlerin yapılması 4) Denetim raporunun hazırlanması ve onaya sunulması 5) Gereği için raporun ilgili kurumlara gönderilmesi Dalış Hizmetleri ) Dalış malzemelerinin bakımlarının yapılması 2) Kurbağa adam 3 yıldız dalış eğitimlerinin yapılması 3) Gece dalışlarının yapılması 4) Yaz aylarında plajlarda dalış hizmetleri 5) Gece ve gündüz dalış tatbikatları Eğitim ve Tatbikatlar ) Okullarda eğitim ve tatbikat 2) Fabrikalarda eğitim ve tatbikat 3) Yerel yönetimlerde eğitim ve tatbikat 4) Kamu kurumlarında eğitim ve tatbikat 5) Müdürlük personel eğitim ve tatbikatı Arama ve Kurtarma Faaliyetleri ) Deniz ve göllerde su altı arama ve kurtarma 2) Dağda ve arazide arama ve kurtarma 3) Heyelan-göçük altında arama ve kurtarma 4) Kuyuda kurtarma 5) Yoğun kar yağışında arama ve kurtarma

29 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE OFİSİ FAALİYETLERİ Eğitim Parkuru Yapılması Projesi ) Örnek projelerin yerinde görülmesi 2) Öneri projesinin yapılması 3) Eğitim parkuru avan projesinin yapılması 4) Uygulama projesinin yapılması 5) Projenin uygulanması Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi Projesi ) Tehlike ve risk belirleme komisyonun oluşturulması 2) Valilik oluru alınması 3) İş planının yapılması 4) Gerekli araç ve gereçlerin temin edilmesi 5) Tehlike ve risk haritasının çıkarılması Hizmet İçi Eğitim Projesi ) Hizmet içi eğitim planın yapılması 2) Valilik oluru alınması 3) Planın uygulamaya konulması 4) Performans ölçümlerinin yapılması 5) Değerlendirme formu düzenlenmesi Net-Cad & CBS Eğitimi Projesi ) Net-cad programı satın alınması 2) Eğitim projesinin yapılması 3) Eğitimlerin alınması 4) Uygulama programı yapılması 5) Uygulamaya başlanması Udsep Projesi Uygulama Projeleri ) Udsep çalışma grubu oluşturulması 2) Valilik oluru alınması 3) Toplantının organize edilmesi 4) Tekirdağ Udsep Planının hazırlanması 5) Planın uygulanması izleme ve takip ve koordinasyon

30 Afet Gönüllüleri Eğitimi Projesi ) Gönüllü ekip sayılarının arttırılması 2) Araç ve gereçlerinin temin edilmesi 3) Eğitim programlarının yapılması 4) Teorik eğitimlerinin yapılması 5) Tatbikatlarının yapılması Toplum Bilinçlendirme Projesi ) Halk Eğitimi 2) Öğrenci Eğitimi 3) Fabrika Personeli Eğitimi 4) Kamu Personeli Eğitimi 5) Toplum Liderleri Eğitimi Müdahale Kapasitesini Güçlendirme Projesi ) Tam donanımlı bir müdahale aracı alınması 2) Gaz ölçüm cihazları alınması 3) Deniz kazaları için arama ve kurtarma botu alınması 4) Eğitim parkuru yapılması 5) Tüm personelin müdahale eğitimi ve tatbikatlarının yapılması Meydana Gelmiş Afetlerin Tespiti Projesi ) Arşiv araştırması yapılması 2) İnternetten tarama yapılması 3) Başkanlıktan bilgi istenmesi 4) Raporun tanzim edilmesi 5) Planlama, zarar azaltma ve önleme projelerinin yapılması Önleme-Zarar Azaltma Projeleri ( Erken Uyarı ) ) Sel erken uyarı projeleri 2) Taşkın önleme projeleri 3) Meteorolojik uyarı sistemleri 4) Taşkın önleme projeleri 5) Heyelan önleme projeleri

31 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KOMİSYONU FAALİYETLERİ Öğrenci Eğitimleri ) Yangın müdahale ve korunma eğitimleri 2) Deprem korunma eğitimleri 3) Afet bilinçlendirme eğitimleri 4) İkaz-alarm-sığınma eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri STK Eğitimleri ) Yangın müdahale eğitimleri 2) Deprem toplum bilinçlendirme eğitimleri 3) Acil kurtarma ve ilkyardım eğitimleri 4) İkaz alarm ve sığınma eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri Afet Gönüllüleri Eğitimi ) Yangın müdahale eğitimleri 2) Deprem toplum bilinçlendirme eğitimleri 3) Acil kurtarma ve ilkyardım eğitimleri 4) İkaz alarm ve sığınma eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri Yerel Yönetim Personeli Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri Kamu Personeli Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum hazırlık eğitimleri

32 Üniversite Öğrenci ve Personel Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum hazırlık eğitimleri Halk Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum hazırlık eğitimleri Fabrika Personeli Eğitimi ) Acil kurtarma ve ilkyardım eğitimi 2) Müdahale ve iyileştirme eğitimi 3) Afet ve acil durum bilinçlendirme eğitimi 4) Tahliye çalışmaları eğitimi 5) Depremde ilk 72 saat eğitimi Toplum Liderleri - Kanaat Önderleri Eğitimi ) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 2) Afet psikolojisi ve ekip organizasyonu eğitimi 3) Liderlik ve yönlendirme eğitimleri 4) Hafif düzeyde arama ve kurtarma eğitimleri 5) Depremde ilk 72 saat eğitimi Basın Kuruluşları Bilgilendirme Eğitimi ) Toplum afet bilgilendirme eğitimleri 2) Toplumu yönlendirme ve bilinçlendirme eğitimleri 3) Topluma moral motivasyon aşılanması eğitimi 4) Hayatın normale döndürme yönlendirme eğitimleri 5) Toplumu doğru bilgilendirme yöntemleri

33 T.C BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLERİ Deprem Gözlem Ağlarının Geliştirilmesi ) Mevcut istasyonların tespit edilmesi 2) İhtiyaç duyulan istasyon yerlerinin belirlenmesi 3) Alınan verilerin standartlara uygun hale getirilmesi 4) Yeni istasyonların kurulması 5) Kalite ve güvenirliğinin arttırılması Ön Hasar Tahmini ve Erken Uyarı Sistemleri ) Sistemin tasarlanması 2) Sistemin kurulması 3) Uyarı ve hasar tahminlerinin yapılması 4) Analiz ve değerlendirmelerin yapılması 5) Çıktıların ilgili kurumlarla ivedilikle paylaşılması Tehlike ve Risk Belirleme Çalışmaları ) Tehlikenin doğru olarak tanımlanması 2) Depremlerin büyüklük-zaman-yer ve sıklıklarının bilinmesi 3) Gerçekleşme tahminleri 4) Zemin yapısı ve Yer hareketlerinin bilinmesi 5) Deprem tehlikesinin neden olacağı riskler İnşaat Sektöründe Çalışanların Eğitimi ) Halk eğitimi merkezi ile işbirliği yapılması 2) Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile koordinasyon 3) İşçi kalfa ve ustaların eğitimleri 4) Demirci-betoncu-kalıpçı-tesisatçıların eğitimleri 5) Belgelerinin verilmesi Eğitim ve Tatbikatlar ) Afet yöneticilerinin eğitimi 2) Karar vericilerin eğitimi 3) Toplum liderleri ve kanaat önderleri eğitimi 4) Yerel yöneticilerin eğitimi 5) Afet müdahale personeli eğitimi

34 Afet Gönüllülük Sisteminin Kurulması ) Site Apartman Afet gönüllülük sistemi 2) Mahalle Afet gönüllülük sistemi 3) STK Afet gönüllülük sistemi 4) Üniversiteler bünyesinde afet gönüllük sistemi 5) Kamu ve özel sektör afet gönüllük sistemi İl Sağlık Afet Planının Hazırlanması ) İl sağlık müdürlüğü ile koordinasyon 2) Sağlık tesis bilgilerinin toplanması 3) Sosyal donatılarının belirlenmesi 4) Tahliye ve toplanma alanlarının belirlenmesi 5) Sağlık amaçlı kullanılacak tesislerin belirlenmesi Zorunlu Deprem Sigortasının Yaygınlaştırılması ) Toplum sigorta bilinçlendirme çalışmaları yapılması 2) Dask kampanyaları düzenlenmesi 3) İletişim araçlarının kullanılması 4) Mahalli idareler ile koordinasyon 5) Sigorta şirketleri ile koordinasyon Özel sektörün işin içine çekilmesi ) Fabrikalarda AKYE ekiplerinin kurdurulması 2) Depo şirketleri 3) Ulaştırma ve kargo şirketleri 4) İş makinesi dernekleri 5) AVM ve Süpermarketler Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun Kurulması ) Yerel yöneticiler 2) STK 3) Gönüllü kuruluşlar 4) Kent konseyleri 5) Basın mensupları

35 T A T B İ K A T L A R Plan işlerlik masa başı tatbikatı ) İl Afet ve Acil Durum planı uygulama tatbikatı 2) Acil kurtarma ve ilk yardım tatbikatı 3) Doğal afetler çalışma rehberi 4) Sivil savunma planı 5) Tahliye planı Arama ve kurtarma tatbikatı ) Enkaz altı arama ve kurtarma 2) Su altı arama ve kurtarma 3) Dağda arama ve kurtarma 4) Trafik kazaları yaralı kurtarma 5) Göçük altı arama ve kurtarma Acil müdahale tatbikatı ) Deprem acil müdahale 2) Sel acil müdahale 3) Heyelan acil müdahale 4) Boğulma acil müdahale 5) Trafik kazası acil müdahale Deprem ve kurtarma tatbikatı ) Kayıp kişi yeri tespit etme 2) Yaralıları kurtarma 3) İlkyardım ve müdahale 4) Yaralıların hastanelere tahliyesi 5) İyileştirme ve sosyal yardım faaliyetleri Yangın söndürme tatbikatı ) Fabrika ve işyeri yangınları 2) Ev ve ofis yangınları 3) Ahır ve samanlık yangınları 4) Doğalgaz ve petrol yangınları 5) Orman yangınları

2015 YILI FAALİYET PLANI

2015 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013 21-23 MART 2013 İŞ TAKİP CETVELİ YAPILACAK İŞLER, TAHMİNİ TAMAMLANMA ZAMANI VE SORUMLULUKLAR A. ŞURA YÜRÜTME KURULU () VE KARARLAR Rumuz Yapılacak İşlerin Tanımı Sorumlu Birim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL AYI 1. Dersliklerin şubelere göre belirlenmesi Abdülkadir GENÇ 2. Şube isimliklerinin yapılması Abdülkadir GENÇ 3okulun İhtiyaçlarının Belirlenmesi 4.Öğret. seminer konularının dağıtımı 5. Seminer

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

ÇOBANLAR ZAFER İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI AYLARA BAĞLI OLMAKSIZIN YAPILACAK İŞLER

ÇOBANLAR ZAFER İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI AYLARA BAĞLI OLMAKSIZIN YAPILACAK İŞLER 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇOBANLAR ZAFER İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI AYLARA BAĞLI OLMAKSIZIN YAPILACAK İŞLER 1 04.11.1995 gün ve 22453 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kamu Binalarının Yangından korunması

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRÜR ABDURRAHMAN SERTTAŞ İLK-ORTAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜDÜR YARDIMCISI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRÜR ABDURRAHMAN SERTTAŞ İLK-ORTAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜDÜR YARDIMCISI EYLÜL 11 işgünü Okulların açıldığı hafta İlköğretim Haftası 19 Eylül Gaziler Günü 25 Eylül haftası Yangından Korunma Haftası 26 Eylül Türk Dil Bayramı EYLÜL 2013 YAPILACAK İŞLER SORUMLU KİŞİ DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması Başkanlık Makamı Sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak Birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlanmak Başkanlık yetki alanında bulunan bütçelerin sağlıklı ve düzgün

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR EYLÜL 10 iģgünü Okulların açıldığı hafta Ġlköğretim Haftası EYLÜL Pazartesi 3 10 17 24 Salı 4 11 18 25 Çarşamba 5 12 19 26 Perşembe 6 13 20 27 Cuma 7 14 21 28 Cumartesi 1 8 15 22 29 Pazar 2 9 16 23 30

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK İŞ AKIŞ ŞEMALARI GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.09/01 24 SAAT DEVAMLI ÇALIŞMA PLANI Başbakanlık 9.03.1999 tarih ve 1210-7-99sayılı Seferberlik ve Savaş hali hazırlıkları Direktifi 2935

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

KABİN. MEMURLUĞU Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU KABİN MEMURLUĞU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

KABİN. MEMURLUĞU Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU KABİN MEMURLUĞU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI KABİN MEMURLUĞU Sivil Havacılık Programı ÖĞRENCİ STAJ FORMU 1 ÖĞRENCİ STAJ FORMU Adı Soyadı :... Kurumu :... Sınıf ve Dönemi :... Doğum Yeri ve Yılı :... Staj Yaptığı İşyeri :... İşyerinin Adresi :.........

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2015/312 Meclis Karar Tarihi : 14.12.2015 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 18.12.2015 Dayanak T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ

ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ -Uzman Büyük Endüstriyel Kazalar Şubesi Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM 30 KASIM 2012 ANTALYA İÇERİK ACİL

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı