Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011"

Transkript

1 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

2 2

3 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere hatırlattı. Bu afetlerde gene 600 ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyüktür. Bildiğiniz gibi, 1999 depremlerin ardından yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için gerek kamu gerek sivil toplum kesiminde başlatılan birçok projeden biri de Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesidir. MAG Vakfı, yıllar içerisinde kendisini ispatlayan bu projenin genişleyerek sürdürülmesini sağlayarak, Türkiye halkının afetlerle başa çıkma kapasitesinin arttırılmasına hizmet etmektedir. Bugüne kadar, beş ilde, 96 mahallede 4,400 den fazla gönüllü eğitilmiş ve gerekli ekipman ile donatılmıştır. Bu gönüllü arkadaşlarımız afetler konusunda öğrendiklerini mahallelerinde ve yakın çevrelerinde daha binlerce insana aktararak, Vakfımızın hedefi olan toplumda afet bilincinin yaratılması ve afetlere karşı yerel bir kapasitenin oluşturulması konusundaki çabalara ciddi katkıda bulunmuştur. Son olarak Van-Erciş depremi sırasında bölgeye giderek arama-kurtarma faaliyetlerinde de yer almışlardır. Vakfımız kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar, ortaya koyduğu somut projeler ve dünyada neredeyse bir standart haline gelmekte olan MAG uygulaması ile afet risklerinin azaltılması alanında çalışan ulusal ve uluslararası kurumlar arasında haklı bir itibar kazanmıştır. Bu gelişmelere karşın, Vakfımızın çalışmaları için gereken maddi kaynağın ülke içinden yaratılmasında karşılaşılan sorunlar büyüktür. Vakfın kuruluşundan beri MAG Projesinin ortaya çıkmasını sağlayan Đsviçre Hükümeti nden sağlanan ve önümüzdeki dönemlerde azalacağını bildiğimiz kaynaklar kullanılmaktadır. Elinizdeki raporda da özetlenen faaliyetleri gerçekleştirerek ülkemiz için hayati bir işlevi yerine getiren Vakfımızın ülke içinden daha güçlü desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sene yaptığımız Resmi Senet değişikliği ile Vakfımız artık Mütevelli Heyetimize yeni katılımları alabilecektir. Yaratılan bu yeni olanak Vakfımızın kuruluşundan bu yana katkı veren değerli kurucularımızın çabalarına ilave bir destek olacaktır. Bu konuda seçkin ve duyarlı kişi ve kurumların ilgisini ve desteğini bekliyoruz, onları aramızda görmek istiyoruz. Bu vesile ile şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına göstermiş olduğunuz güven ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılar sunarım. Vedat Kirişçi Başkan 3

4 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahaleyi yapmak, gerektiğinde profesyonel ekiplere destek olmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı alırlar ve ilk müdahalelerde kullanmak üzere ekipmanla donatılmışlardır. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir, Đstanbul ve Bursa illerinde oluşmuş yapılanmada, binlerce gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerler ve içerisindeki ekipman mahallelerine yerleştirmiştir. Öte yandan, ülkemizde geliştirilen bu model uluslararası platformda da çok ilgi çekmektedir. Sık sık afete maruz kalan Đran ve Fas da Mahalle Afet Gönüllüleri modeli uygulanmaktadır. Yakın bir zamanda Ürdün de de başlanılması söz konusudur. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, mahalle düzeyinde oluşan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak; iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakfımızın Misyonu Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımı içerisinde; halkın afet riskleri farkındalığını arttırarak, afete hazırlık ve afetlere müdahale için vatandaşların yerel bazda yeterli imkan ve kabiliyeti yaratmasına destek olarak,mahallelerde oluşan gönüllü gruplarla, kamu kurumları ve geniş halk kitleleri arasındaki işbirliğini genişleterek, vatandaşların kendilerini, ailelerini ve komşularını afetlerden korumalarını sağlamaktır. Vakfımızın Đşlevi Afetlere hazırlıklı olmak için, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve bu konuda gönüllü yerel kapasitenin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak, başta MAG eğitimi olmak üzere standartları oluşturmak, ilerletmek ve kollamak, gönüllü grup ve kuruluşların faaliyetlerini teknik ve mali kaynaklarla desteklemek, katılım ve bilgi alışverişi platformu oluşturmaktır. 4

5 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Vedat Kirişçi (Başkan) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Vekili) Sabri Vedit Engin (Başkan Vekili) Ünal Somuncu (Genel Sekreter) Cem Tanrıkılıcı (Eczacıbaşı Holding i temsilen) Muhammet Yenel (Muhasip üye) (Đstanbul Ticaret Odası nı temsilen) Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Tuğrul Paşaoğlu MAG VAKFI DENETLEME KURULU Đbrahim Betil Muktedir Đlhan Kubilay Keskin (Doğuş Holding A.Ş. i temsilen) 5

6 MAG VAKFI MÜTEVELLĐ HEYETĐ Kurumsal ABB Elektrik San. A.Ş. Anadolu Endüstri Holding Ben Boru Sanayi Tic. Ltd. Doğuş Holding A.Ş. Eczacıbaşı Holding A.Ş. Kadir Has Vakfı Istanbul Ticaret Odası Müstakil Sanayici ve Işadamları Derneği Nurol Đnşaat ve Ticaret A.Ş. Parador Properties Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş Bireysel Aka Gündüz Özdemir A. Nazmi Durbakayım Ahmet T. Altıner Ali Rıza Arslan Ali Müfit Gürtuna Atilla Özdikmen Ayşenur Yıldız Burhan Silahtaroğlu Celalettin Özel Cem Bakioğlu Erman Atasoy Erol Bilecik Ersin Arıoğlu Fazıl Say Gülay Barbarosoğlu Hakkı Polat Gülkan Halit Şarlak Haluk Sanver Haluk Ulusoy Hamit Doğan Başak Hasan Ulusoy Hüsnü M. Özyeğin Ibrahim Betil Iskender Nuri Aka Izzet Çevik Jan Nahum Mehmet Birgi Mehmet Celal Betil Mehmet Cengiz MeMetin Tayfun Đşeri MktMuktedir Đlhan Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Mustafa Farsakoğlu Mustafa Yılmaz Okan Balcı Oktay Yavuz Osman Faruk Loğoğlu Osman Kaya Osman Mayatepek Remzi Önder Karaduman Sabri Vedit Engin Saffet Karpat Sait Ali Bayrak Sedat Şükrü Ünlütürk Şerif Arı Şeyda Zeynep Akdurak Tavit Köletavitoğlu Tayfun Bayazıt Turan Eser Uğur Yüce Ünal Somuncu Vedat Kirişci Yasin Hilmi Yazan Yücel Yılmaz 6

7 MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLĐ? 1- Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir, 2- Türkiye de nüfusun %71 i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor, 3- Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan Đstanbul un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50 nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar, Olası bir Đstanbul depreminde bin arasında ölü, bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı), 4- Afetlerden sonraki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır. Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır, Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır, 5- Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz, Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur, 6- Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır, 7- Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir, 8- Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminin başarısının güvencesidir. 7

8 MAG VAKFI FAALĐYETLERĐ Giriş Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 12 Mart 2011 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında kabul edilen 2011 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler MAG Uygulamaları Mevcut Mahallelerin Takviyesi MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG ağına verilen destek Tanıtım ve kaynak yaratma Diğer etkinlikler ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü Vakfa yapılan nakit veya ayni bağışlardan, önemli bir bölümü ise Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı aracılığı ile Liechtenstein hükümetinden sağlanan proje desteğinden karşılanmıştır yılı itibariyle Vakfımıza ve Đktisadi Đşletmemize ait mali tablolar raporun sonunda verimiştir. Genel Değerlendirme Vakfımız kuruluşunun 4 yılını idrak ederken gerek kurum olarak gerekse Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının uygulayıcısı ve de hamisi olarak konumunu pekiştirmiştir. Vakfımızın en önde gelen faaliyeti olan Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması 2011 yılı sonu itibariyle 5 ilde 33 ilçede, 96 mahallede 4400 ü aşkın değişik sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerden gelen bireylerden oluşan büyük bir aile haline gelmiştir. Vakfımızca desteklenen ve mümkün olan her fırsatta işbirliği yapılan Mahalle Afet Gönüllü Dernekleri her geçen gün daha aktif hale gelmektedir. Mayıs ayında meydana gelen Simav depremi ve 23 Ekim 2012 tarihinde meydana gelen Van Erciş depremi ve ardından 9 Kasım 2011 Van depremi ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmış ve kamuoyunda konuya olan ilginin artmasına neden olmuştur. Depremleri takip eden günlerde gerek Vakfımız gerekse Mahalle Afet Gönüllüleri ağı aktif olarak depremzedelere yardım faaliyetlerinde yer almıştır. Haziran ayında gerçekleştirilen milletvekili genel seçiminin beklendiği gibi Vakıf eğitim faaliyetlerini geciktirici bir etkisi olmuştur. Bu nedenle, yılın ilk yarısında özellikle Mahalle Afet Gönüllüleri uygulamaları planlandığı şekilde gerçekleşmemiştir. 8

9 Operasyonel olarak değerlendirildiğinde, Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı vasıtası ile Liechtenstein hükümetinden sağlanan desteğin de katkısı ile 2011 yılı Vakfımız açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Raporun ilerleyen bölümlerinde de görüleceği üzere Vakıf gelirlerinde bütçelenen miktarların üzerinde kalınırken, faaliyetlerde de bizim dışımızdaki etmenlerle 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanamayan bazı faaliyeler dışında hedeflere ulaşılmıştır. Tamamiyle kamu yararına yönelik olan faaliyetlerimize resmi kurumların verdikleri desteğin arzulanan seviyede olmadığı açıktır. Bu desteğin artması merkezde gerekli politika değişikliklerinin yapılması ve illerde de mevcut olanakların açılmasının yanı sıra yeni kaynakların yaratılması ile mümkün olacaktır. Kamu Yöneticileri arasında afet yönetiminde gönüllülerin rolü ve bu konuda takip edilecek stratejiler için bir düşünce birliği, ortak bir yaklaşım yoktur. Özellikle Đstanbul ilinde bazı ilçelerde AFĐS konteynerlerinin kullanımı ile ilgili sorunlar aşılamamıştır. Afet Yönetim sisteminde 2009 yılında başlatılan çok kapsamlı değişiklik üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ciddi yapısal sorunlarını aşamamıştır. Geçen seneki raporda da belirtildiği gibi, özellikle gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin çerçevesini çizecek olan mevzuat geliştirilememiş, eski mevzuat çeşitli nedenlerle uygulanamaz hale gelmiş, illerde oluşturulan yeni müdürlüklerle olan işbirliğimiz ne yazık ki henüz yeniden yapılanma öncesi seviye dahi ulaşamamıştır. Yeni yapılanmada öngörülen akreditasyon uygulaması başlatılamadığı için gönüllülere kimlik verilmesi de mümkün olamamaktadır. Vakfımız, geçen yıllara göre artmakla birlikte, ne yazık ki 2011 yılında da ülke içinden çok sınırlı kaynak yaratabilmiştir. Yaratılan kaynakların önemli bir bölümü proje destekleri olarak verilen nakit veya ekipman bağışlarıdır. Bunun yanısıra çeşitli hizmetler ücretsiz olarak temin edilmiştir. Vakfın kalıcı ve düzenli gelir getirecek finansal yapıya bir an önce ulaşması hayatidir. Kuruluşunun 4. Yılında da Vakıf hala Vergi Muafiyetine Haiz Vakıf statüsü kazanmak için sermayesinin yetersizliği nedeni ile müracaat edememiştir. Mahalle Afet Gönüllülerinin, MAG uygulaması içerisinde daha aktif yer alması ve gönüllü gücümüzü daha etkin kullanımı sağlamak amacıyla Mahalle Afet Gönüllüleri derneklerinin kapasitelerini geliştirmek üzere bir strateji izlenmeye başlamıştır. Bu kapsamda Đstanbul, Kocaeli ve Yalova da Mahalle Afet Gönüllüleri Dernekleri ile kapsamlı işbirlikleri gerçekleştirilmişti. Đstanbul da Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık (ISMEP) projesinde Afetler konusunda halk eğitimleri ve yerel afet gönüllüsü uygulamalarını içeren bir ihale duyurusu yapılmıştır. Vakfımız bu çağrıya, Boğaziçi Üniversitesi ve Arme Eğitim Kurumu ile birlike teklif verme isteğini ihale makamına beyan etmiştir yılında Vakıf Yönetimi Vakfımızın 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Mütevelli Heyet toplantısında Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılmıştır. Bu seçim sonucunda Sayın Vedat Kirişci yeniden Başkan seçilirken Vakıf Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Sayın Mustafa Farsakoğlu, Sayın Sabri Vedit Engin, Sayın Ünal Somuncu, Sayın Cem Tanrıkılıç, Sayın Muhammet Yenel, Sayın Murat Sungur Bursa, Sayın Mustafa Erdik ve Sayın Tuğrul 9

10 Paşaoğlu seçilmiştir. Yönetim Kurulu bilahare kendi arasında yaptığı görev bölümü ile Sayın Mustafa Farsakoğlu ve Sayın Sabri Vedit Engin i Başkan Vekili, Sayın Ünal Somuncu yu Genel Sekreter ve Sayın Muhammet Yenel i de Muhasip üye olarak belirlemiştir. Denetim Kurulu üyelilerine de Sayın Đbrahim Betil, Sayın Muktedir Đlhan ve Sayın Kubilay Keskin seçilmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Vakfımız Yönetim Kurulu her ay düzenli olarak toplanarak başta kaynak geliştirme konuları olmak üzere Vakfın çalışmalarını belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Aynı Mütevelli Heyet toplantısında görüşülerek ve son halini alan Vakıf Resmi Senedi Değişikliği Önerisi taslağın onayı için Şişli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış ve değişiklikler tescil edilerek, yürürülüğe girmiştir. Vakfımız 2011 yılı içerisinde yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir. Vakıf ve Đktisadi işletmesine ait işlemler hem Vakıf Denetleme Kurulu hem de yeminli mali müşavir tarafından denetlenerek yasalara uygun bulunmuştur. Vakıf profesyonel kadrosunda 2011 yılı içerisinde sayıca bir değişiklik olmamış sadece lojistik sorumlusu değişmiştir. Ücretlerde bir önceki seneye göre ortalama %8 civarında bir artış sağlanmıştır. Vakıf personeli konuları ile ilgili çeşitli eğitim programlarına katılmışlardır. Vakıf personelinden Endüstri Mühendisi Sayın Sencer Bediz, kurulması planlanan Ortak Đş Sağlığı ve Güvenliği Birimi inde yararlanılmak üzere C Sınıfı Đş Güvenliği Uzmanı sertifikası almıştır. Afete Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Uygulamaları 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının oluşturduğu mahalle sayısı 96 ya yükselmiştir. Yıl içerisinde yürütülen çalışmalar ile 361 tanesi yeni mahallelerdeki eğitimlerde, 158 tanesi ise merkezi eğitimlerle olmak üzere toplam 519 gönüllü temel MAG eğitimini tamamlamışlar ve ekipmanlarını almışlardır. Bu şekilde MAG ağındaki mevcut gönüllü sayısı 4400'ü aşmıştır. Bu çalışmalar ilaveten, geçtiğimiz sene içerisinde tamamlanan ve yapılan protokol çerçevesinde AFIS ekipmanları teslim edilecek olan Avcılar ilçesindeki Ambarlı ve Gümüşpala mahallelerinde ilçe belediyesinin aksi yaklaşımı nedeni ile temin edilemeyen ekipmanın yerine Vakıf kaynaklarından ekipman alınmış ve gönüllülerin ekipman ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu çerçevede 2011 yılı sonu itibariyle Mahalle Afet Gönüllüleri 5 ilde 33 ilçede ve 96 mahallede örgütlenmiştir. Ayrıca Đstanbul, Kocaeli ve Yalova da acil durumlara da müdahale edebilecek şekilde eğitim almış ve teçhizatlanmış Acil Müdahale Ekipleri (MAG- AME) ile ülkemizde afetler konusunda en önde faaliyet gösteren sivil toplum yapılanmalarından biridir. 10

11 MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler: 2011 yılı için 9 yeni mahallede Mahalle Afet Gönüllüsü yapılanmasının oluşturulması öngörülmüştü. Ocak 2012 itibari ile 10 mahalllede MAG uygulamalarını tamamlanmıştır. Tamamlanan 10 uygulamadan 2 tanesinde AFĐS ekipmanı kullanılmıştır. Kişisel malzemelerin temini, eğitimler ve diğer uygulama masrafları, yerel belediyelerin katkıları ve Vakıf kaynakları kullanılarak karşılanmıştır yılında daha önce Gebze ilçesinde 2 mahallede MAG uygulamalarını desteklemiş olan Procter & Gamble firmasının desteği ile bu kez Çayırova ilçesinde 3 mahallede işbirliği gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve diğer uygulama giderleri Vakıf kaynaklarından karşılanan bu mahallelerde ekipman Procter & Gamble firması tarafından yapılan bağışla temin edilmiştir. Öte yandan Đstanbul Rotary Kulübü ile imzalan bir protokol ile Şişli Đlçesinde 2 mahallede mahalle afet gönüllüsü uygulaması yapılması çalışmaları yürütülmüştür. Bu çerçevede Şişli Belediyesi de devreye girmiş ve AFIS konteynerlerinin kullanılması ile 2 mahallede uygulama yapılmıştır. 11

12 Şişli de çalışmalar devam etmektedir. Bu uygulamalarda gönüllü bulma, eğitim masrafları, gönüllülerin kişisel ekipmanı ve MAG standardında olup da AFIS konteynerlerinde bulunmayan eksik malzeme Rotary fonundan tedarik edilmektedir yılında gerçekleştirilen MAG mahalle uygulamalarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir. MAG Uygulamaları - Mevcut mahallelerın takviyesi: Gönüllülük esasına dayanan MAG uygulamasında zaman içerisinde, çeşitli sebeplerle MAG ekiplerinden ayrılanlar olmakta ve dolayısıyla mahallelerdeki mevcut MAG sayılarında azalma gözlenmektedir. MAG uygulaması aracılığı ile elde edilen, mahalle ölçeğinde afetlere müdahale kapasitesinin sürdürülmesi ve gönüllülerin motivasyonlarının yüksek tutulması, mevcut gönüllü tabanının ve gönüllü katılımının belli bir seviyede tutulması ile mümkündür. Bu ise belirli bir plan çerçevesinde belli aralıklarla organize edilecek merkezi destek eğitimlerini gerektirmektedir yılı içerisinde çeşitli bölgelerdeki MAG dernekleri ile koordineli bir şekilde 5 merkezde Merkezi Eğitim yapılması planlanmış ve bu hedefe ulaşılmıştır. Yalova ve Đstanbul un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimler neticesinde 158 MAG mahallerindeki ekiplere dahil olmuşlardır. Vakfımız bu eğitimlerin eğitmen ücretleri de dahil giderlerini ve yeni katılan MAG'ların eksik olan kişisel ekipmanlarını temin etmiştir. 12

13 MAG Standartlarının korunması ve güçlendirilmesi MAG standartlarının korunması için 2011 yılında özellikle MAG-DER ler aracılığı ile düzenlenen eğitimler düzenli olarak takip edilmiş ve gerektiğinde ek destek verilmiştir. Bursa da gönüllüler arasından saha elemanı yetiştirilmesi: Bursa da Gemlik ten başlayarak yaygınlaşan MAG uygulamalarının saha ve eğitim çalışmalarında yararlanılmak üzere Mahalle Afet Gönüllüleri arasından 15 kişilik bir gruba MAG standartları ve uygulama prensipleri üzerine bir eğitim verilmiştir. Bu gönüllüler daha sonra Gemlik ve Orhangazi uygulamalarında görev almışlardır. MAG Ekipmanları: Vakfımız yıl içerisinde çeşitli mahallelerde yıpranan, kaybolan veya hasar gören çeşitli malzemeyi yeniliyerek gönüllülerin eksiklerini gidermiştir. Temel Afet Bilincinin Geliştirilmesi Vakfımızın temel amaçlarından biri de toplumda afet bilincinin geliştirilmesidir. Mahalle Afet Gönüllüleri'nin kendi bölgelerinde temel afet bilincinin yayılmasına katkıda bulunması için çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede 2011 yılında Mahalle Afet Gönüllülerinin Ekim ayında Bursa da açılan bir kursla yeni katılan mahallelerden seçilen 20 gönüllü eğitmen eğitimini tamamlayarak Temel Afet Bilinci Eğitmeni olmuşlardır. Yeni 13

14 katılımlarla artan eğiticiler aracılığı ile Đstanbul, Yalova ve Kocaeli nden sonra Bursa da da Temel Afet Bilinci eğitimleri başlamıştır. Sayıları 100 ü aşan MAG eğitmenlerinin mahallelerindeki okullarda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimler tüm hızıyla devam etmekte ve binlerce kişiye seminerler aracılığı ile temel bilgiler verilmektedir. Türkiye Deprem Vakfı na ait Mobil Deprem Simulasyon aracı ile Ağustos 2011 günleri Avcılar merkezinde halk eğitimi verilmiştir. MAG Vakfı personeli, okullardan ve firmalardan gelen talep doğrultusunda buralarda temel afet bilinci eğitimleri vermeye devam etmektedir. MAG Vakfı ayrıca, 2010 yılında oluşturduğu ve toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan sitesinin Türkçe versiyonunu güncellemektedir. MAG Ağına verilen destek Mahalle Afet Gönüllüleri ni temsilen 25 gönüllü ve Vakfın katılımı ile Sivil Toplumu Güçlendirme Merkezi nin moderasyonunda gerçekleştirilen bir çalışma ile Mahalle Afet Gönüllüleri nin önümüzdeki 5 yıllık stratejik planı oluşturulmuştur. Bu çerçevede gönüllü yapılanmasının güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeler kararlaştırılmıştır. Mahalle Afet Gönüllülerinin en geniş istişare etkinliği olan MAG Çalıştaylarının 13 üncüsü Mayıs 2011 ayında Bağcılar da toplanmıştır. Toplantının organizasyonunda MAG Vakfı nın yanısıra Bağcılar Belediyesinin geniş katkısı olmuştur. Bu toplantıda hazırlanan stratejik plan katılımcıların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Öte yandan gönüllü grupları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, oluşturulan MAG Koordinasyon Kurulu yeni düzenleme ile il dernekleri temsilcileri ve Vakıf temsilcilerinden oluşan bir platform haline dönüştürülmüştür. MAG Platformu her ay düzenli olarak toplanıp MAG ları ilgilendiren konuları değerlendirmektedir. Vakıf düzenlediği eğitim faaliyetlerinde ve MAG uygulamaları saha çalışmalarında o ildeki mevcut MAG derneği ile imzalanan bir protokol çerçevesinde işbirliği yapmaktadır. Vakıf dernekler tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetlere para ve basılı malzeme desteği vermektedir. Ayrıca, gönüllülerin çeşitli kurumlardan alacakları eğitimler ve kamu kurumları ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri tatbikatlara katılımları için maddi desek sağlamaktadır. Simav ve Van depremlerine müdahale amaçlı giden ekiplerin çeşitli lojistik ihtiyaçları da vakıf tarafından karşılanmıştır. Mahale Afet Gönüllülerinin web sitesi olan sitesi Vakfımız tarafından yönetilmekte ve sürekli güncel tutularak, gerek gönüllülerin, gerekse kamu oyunun MAG faaliyetleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Depremler: 23 Ekim 2011 tarihinde Van ve Ercis'in merkez ve köylerinde büyük zarar veren 7.2 büyüklüğündeki bu deprem meydana geldiğinde; 14

15 Mahalle Afet Gönüllülerinin arasından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi, MAG-AME, harekete geçerek gece yarısını biraz geçe uçakla Van'a, oradan da Ercis'e intikal etmiştir. Arkadaşlarımız bölgedeki kriz merkezince görevlendirildikleri enkazlarda 28 Ekim 2011 günü sabahın erken saatlerine kadar canla başla çalışarak arama kurtarma faaliyetlerine katılmışlar ve 16 kişiyi enkaz altından çıkartmışlardır. MAG Vakfı GM personelinden Şeyda Sever ve Sencer Bediz 25 Ekim günü sabahı ekiplere katılarak bir yandan enkazda çalışan arkadaşlara lojistik destek vermişler, bir yandan da bölgede ilk ihtiyaç tespitlerini yapmışlardır. Ayrıca kriz merkezinde yabancı ekiplerin temaslarında tercüman olarak görev yaptılar. Arama Kurtarma çalışmalarının sonuna gelinmesini takiben bölgedeki Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi 28 Ekim günü öğleden sonra Đstanbul'a hareket etmiştir. MAG Vakfı bu süreç içerisinde bir taraftan sahadaki arkadaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan kamuoyu bilgilendirmesi görevini de yürütmüştür. MAG Vakfı Personeli Türkiye'nin uluslararası yardımları kabul edeceğini açıklamasını takiben bölgeye gelen Đsviçre Đnsani Yardım kuruluşu (SDC) heyetine yerel destek vermeye başlamıştır. Bu çerçevede geçici yerleşimlere dağıtılmak üzere ve kaynağı Đsviçre Yardım Kuruluşu tarafından sağlanan 1200 adet yangın ve Karbon Monoksit zehirlenmesine meydan vermeyen güvenli ısıtıcılar temin edilmiş ve kısa sürede bölgedeki yetkililere teslim edilmiştir. Ardından bölgedeki ihtiyacın büyüklüğü ve zorlaşan kış koşulları nedeni ile 1000 adet elektrikli radyatör daha Đstanbul dan temin edilerek bölgeye gönderilmiştir. 15

16 Kızılay Bölge sorumlularıyla toplanan SDC ve Vakıf çalışanları elde edilen bilgiler ışığında 800 kişilik Derebey köyüne iki hafta yetecek kadar erzak bırakmıştır. Son olarak Van-Basel Kardeş Şehirler Derneği tarafından yapılan düzenleme ile Van Belediyesi emrine 150 adet kış şartlarına uygun çadır gönderilmesi sağlanmıştır. Ocak başında gerçekleştirilen ikinci bir çalışma ile ilave olarak 85 çadır daha Van Belediyesine teslim edilmiştir. Tanıtım ve kaynak yaratma: Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerimiz bu konuda destekçimiz olan Unite Đletişim ve Tanıtım Hizmetlerinin katkıları ile yıl boyunca devam etmiştir. Çeşitli yazılı ve görsel yayın organında MAG Vakfının ve projelerinin tanıtıldığı haber ve röportajlar yayınlanmıştır. Her üç ayda bir yayınlanan MAG Bülteni Vakıf Kurucu ve destekçilerine, kamu kurum ve yöneticilerine, MAG ağına ve çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine gönderilmektedir. Ancak son dönemde bu konuda iş yoğunluğundan kaynaklanan bir aksama meydana gelmiştir yılına ait Ajanda bastırılarak dağıtılmış ve Vakfımızın tanıtımına devam edilmiştir. Ajanda içerisinde afete hazırlık konusunda bilgilendirici bir metin de yer almıştır. Vakfımız ve sitelerini yönetmektedir. Temmuz ayında çeşitli gazetelerden köşe yazarlarına bir tanışma yemeği verilmiştir. 10 köşe yazarının katıldığı etkinliği takip eden günlerde basında Vakfı ve MAG uygulamasını anlatan ve destekleyen çeşitli yazılar çıkmıştır. Van depremini takip eden günlerde basının artan ilgisi neticesinde yerli yabancı çeşitli kanallarda canlı yayın programlarına katılınmış, gerçekleştirilen çeşitli eğitim ve tatbikatlar TRT,Show ve Habertürk kanalları tarafından canlı yayınlar ile kamuoyuna iletilmiştir. Bir halkla ilişkiler şirketi ile düzenli olarak çalışılmaması, tanıtım faaliyetlerine yeterli kaynakların ayrılamaması nedeni ile bu alanda arzulanan etki elde edilememekte ve bu kaynak yaratılması konusunda karşılaşılan sorunları arttırmaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde Vakıf faaliyetlerimizi devam ettirmek üzere sağlanan kaynaklar aşağıda özetlenmştir: Liechtenstien tarafından 2011 yılı için temin edilen 225,000 CHF P&G tarafından Çayırova ilçesinde 3 mahallede MAG uygulaması için alınan destek SDC ile yapılan görüşmeler neticesinde 2012 yılı için temin edilen maddi destek Şişli de 2 mahallede MAG uygulaması için Đstanbul Rotary Kulübünden toplam 65,000 TL destek. 16

17 Van daki depremzedelere yardım için SDC den sağlanan kaynak 485,772 TL. Microsoft Inc. den Vakfımızda kullanılan tüm yazılımlar için lisanslar hibe olarak temin edildi. ITO dan 40 kişilik yemek sponsorluğu ve hatıra plaketleri temin edildi Eşitli kurumlardan yapılan şartsız bağışlar (en büyüğü Saruhan Holding tarafından verilen 30,000 TL) Çeşitli kişi ve kurumlardan düzenlediğimiz etkinliklere ve basılı malzemeye destek mahiyetinde çok sınırlı miktarda alınan bağışlar. Geçtiğimiz dönem içersinde müracaat edilip henüz sonuçlanmayan Zurich Sigorta, Yalova Belediyesi, BUTTIM, Đzmir Valiliği, Đzmir Narlıdere Belediyesi, Đzmir Narlıdere Kaymakamığı ve Çayeli Vakfı proje önerileri bulunmaktadır. Bu projelerin 2012 yılı ilk diliminde uygulamaya başlaması öngörülmektedir. Sonuç olarak geçen yıllara oranla proje desteği olarak yurt içinden sağlanan katkıların artmasına karşın yaratılabilen toplam kaynak sınırlı kalmıştır. ISMEP Uygulaması için öneri: Đstanbul Valiliğince yürütülmekte olan Đstanbul Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi kapsamında öngörülen mahallelerde gönüllü eğitimi çalışmalarını hayata geçirmek üzere proje koordinasyon birimi ve il Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ne sunulan proje teklifimize herhangi bir yanıt gelmemiştir. Diğer etkinlikler : Uluslararası Etkinlikler: Mahalle Afet Gönüllüleri uygulamasının uluslararası alanda da bilinirliği artmakadır. Bu bağlamda çeşitli ülke ve kuruluşlardan heyetler proje uygulamalarını yerinde görmek üzere ülkemize gelmektedir. Mart ayında Ürdün den ülkedeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen bir proje çerçevesinde üst düzey yönetici ve uzmanların dahil olduğu bir heyet Đsanbul a gelmiş ve hem MAG hem de Đstanbul da yürütülmekte olan diğer afet risklerinin azaltılması projeleri hakkında bilgi almışlardır. Mayıs ayında Đsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması 3. Küresel Platformu toplantısında UN/ISDR, bir tanıtım sergisi açılmış ve Türkiye den götürülen bir MAG 17

18 konteyneri ve ekipmanlar konferans katılımcılarına tanıtılmıştır. Eylül ayında Đsviçre Đşbirliği ve Kalkınma Ajansı nın dünyanın çeşitli ülkelerindeki ofislerinde görev yapmakta olan Đsviçreli ve yerel uzmanlardan oluşan 30 kişinin katıldığı bir atölye çalışması Đstanbul da gerçekleştirilmiştir. Vakfımız tarafından organize edilen etkinlik 5 gün sürmüştür. Kasım ayında Fas Mahalle Afet Gönüllülerinin davetlisi olarak 15 kişilik bir heyet Fas a 4 günlük bir ziyaret yapmışlar ve karşılıklı fikir ve tecrübe alışverişinde bulunmuşlardır. Dünya Bankası ndan Küçük Hibeler fonundan alınan bir destek ile Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri derneği ile birlikte Genç MAG uygulaması Yalova da hayata geçirilmiştir. Öte yandan MAG Vakfı çeşitli kuruluşlara, özellikle afet yönetiminde halk eğitimi ve gönüllü katılımı konusunda, bilgi ve deneyim aktarımında bulunmaya devam etmiştir. Afet yönetim sisteminde başlatılan yeni oluşum içerisinde afetlerde gönüllülük ve gönüllü kuruluşların akreditasyonu gibi konularda kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmalar yapmaktadır. Đktisadi Đşletme Faaliyetleri: Vakıf Đktisadi Đşletmesi bünyesinde bir Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Sağlık Bakanlığı ndan sertifikalı ilk yardım eğitimleri Merkezimize bağlı 4 eğitmen aracılığı ile yürütülmektedir. Eğitim Merkezi şirketlere temel afet bilinci, yangın bilgisi, bina tahliyesi gibi konularda eğitim verme kapasitesine sahiptir. Eğitim merkezi çalışmalarında Mütevellilerimizden aldığımız destek çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu desteğin artarak devamı Vakıf için hayatidir. Đktisadi Đşletme eğitim faaliyetlerinin dışında yurtdışından talep edilen etkinliklerin de düzenlemesini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de Đktisadi Đşletme aracılığı ile verilmektedir. Tatbikatlar ve diğer eğitimler: Mahalle Afet Gönüllüleri kendi bölgelerindeki yerel acil müdahale kurumları ile ortaklaşa çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenlemektedirler. Bu tatbikatlardan en kapsamlısı Eylül 18

19 ayında Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde düzenlenen Sivil Savunma, Đtfaiye, UMKE ve Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin de katıldığı tabikat olmuştur. Vakıf bu eğitimler, kamplar ve tatbikatlara ihtiyaç duyulduğunda ufak ölçekli destekler vermektedir MAG Acil Müdahale Ekipleri MAG-AME çalışmaları Afet niteliğinde olmayan ancak MAG ların bulundukları bölgede ciddi tehdit oluşturan acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak üzere MAG lar arasından Đstanbul da Anadolu ve Avrupa yakalarında, Kocaeli ve Yalova da Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuştur. Acil Müdahale Ekipleri Đstanbul, Kocaeli ve Yalova da yerel itfaiyelerden eğitimlerini düzenli olarak almaktadır. Vakfımız bu ekiplerin donanımlarının güçlendirilmesi konusunda maddi destek sağlamaktadır. Bu ekiplerin üyeleri arasından MAG eğitimlerinde yararlanılmak üzere eğitmen yetiştirilmesine de başlanmıştır. MAG-AME ekipleri 2011 yılı içerisinde Đstanbul ve Kocaeli nde çeşitli yangın, sel ve trafik kazası olaylarında resmi kurumlarla birlikte çalışmışlardır. Simav depremi ve Van depremlerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmışlardır. Savunuculuk Çalışmaları MAG vakfı çalışanları sivil toplum örgütleri ile ortak savunuculuk seminer programlarına devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında TBMM sunulan ve sivil toplumun yasama yapım sürecine aktif katılımı alanında hazırlanan politika belgeleri meclise sunulmuştur. Bu çalışmalar ve TBMM Kanun Kararlar Dairesi tarafından yürütülen MATRA projesi çerçevesinde MAG Vakfı TBMM de yapılan çalıştaylara davet edilmiştir. Çalıştaylarda sivil toplum örgütleri ve kamu idaresinden bürokratların katılımıyla hazırlanan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde parti gruplarına sunulması planlanmaktadır. MAG Vakfı bu süreçte aktif rol almakta ve ciddi katılımlarda bulunmaktadır. Sunulacak kanun teklifinde sivil toplum örgütlerinin vergi muafiyeti, kamu fonlarından ve vergi gelirlerinden faydalanmaları ve kamu yararı statusünün yeniden düzenlenmesine yönelik öneriler de yer almıştır. 19

20 20

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2009 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2010 2 BAŞKANIN MESAJI Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri; Afetlere hazırlık sadece kamu yönetimlerinin değil toplumun her

Detaylı

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu u Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 Faaliyet Raporu 2 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mütevelliler Heyetinin Değerli Üyeleri; Bildiğiniz gibi her an bir büyük depremin olma olasılığının

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1 Şubat 2013 - İstanbul 2 Giriş... 9 Genel Değerlendirme... 9 2012 yılında Vakıf Yönetimi... 10 Stratejik Plan çerçevesinde hedefler...

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI 2 İçerik Genel Değerlendirme... 6 Ülkemizde ve Dünyada Afetler ve Afet Yönetiminde Gelişmeler... 7 Gerçekleştirilen faaliyetler... 8 Kurumsal... 8 Networking ve uluslararası temaslar ve katılınan toplantılar...

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.02.2011 Sayı: 2011/51 Ref: 4/51 Konu: E-BEYANNAME SĐSTEMĐNDE 1 MART 2011 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN KABUL EDĐLMEYE BAŞLANACAK OLAN KESĐN MĐZAN BĐLDĐRĐMĐ'NĐN XML FORMATINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI 2014 yılı faaliyet MAG Vakfı Yönetimi tarafından 28 Mart 2015 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsar Raporu Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI

BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI BAK-KADIKÖY KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA TAKIMI 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır. 1 BAK-Kadıköy Asker Baran Olası Adaylar Cumali Hüzeyin 30.03.2007 BAK-Kadıköy ekibince hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI)

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Adres: Erciyes Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Binası Zemin Kat Tel: 0(352) 437 49 37 Dahili:13451 /

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006)

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Yaflamak ve yaflatmak için birbirimize destek olal m! Afetlere karfl yerel örgütlenmeye neden gerek var? Yaflam, bize verilen en de erli arma an fakat do al ve insan kaynakl afetler, bu arma an bir anda

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI 01.Ocak.2009-31.Aralık.2009 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLARI AKTĐF MALATYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMĐNE AĐT AYRINTILI BĐLÂNÇOSU

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014 Kurum Adı ÇALIŞMA ALANI NE YAPIYOR NEREDE HEDEF GRUP NE AŞAMADA KAPASITE ve EK BİLGİLER SİTAP adına Hayata Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Bilgi Yönetimi ve Planlama Soma

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 2003 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 2003 YILI FAALİYET RAPORU REF : TIKAV-FAAL.RAP.2003 A. YÖNETİM KURULU 1. Şafak AKIN Başkan Koza sok. No: 22 GOP ANKARA 2. Hamdi AKIN Başkan Vekili Koza sok.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi Acil Çağrı Merkezi 112 Sağlık Komuta Merkezi 112 Jandarma 112 Polis AÇM 112 Orman 112 İtfaiye 112 AFAD 3 Nisan 2014

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TAKIMI ŞUBAT 2005 ŞUBAT 2009 FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ 2005 yılı şubat ayında Kadıköy Belediyesi Yönetiminin talebiyle Kadıköy Belediyesi çalışanlarından oluşturulan, normal

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 13. ÇALIŞTAYI NA HOŞGELDİNİZ BAĞCILAR 8 MAYIS 2011

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 13. ÇALIŞTAYI NA HOŞGELDİNİZ BAĞCILAR 8 MAYIS 2011 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ 13. ÇALIŞTAYI NA HOŞGELDİNİZ BAĞCILAR 8 MAYIS 2011 GÜNDEM Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Protokol Konuşmaları Başkanlık Divanının oluşturulması ve yetki verilmesi MAG Stratejik

Detaylı

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM

TÜYAK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM TÜYAK HAKKINDA TÜYAK; Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği olmak üzere iki farklı tüzel kişilik altında fakat ayni amaçlara odaklanmış olarak faaliyette bulunmaktadır.

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

RLERĐ HĐBE PROGRAMI 2008 ĐSTĐHDAM FIRSATLARI KADININ ADI VAR

RLERĐ HĐBE PROGRAMI 2008 ĐSTĐHDAM FIRSATLARI KADININ ADI VAR AKTĐF ĐSTĐHDAM TEDBĐRLER RLERĐ HĐBE PROGRAMI 2008 DENĐZL ZLĐ TEKSTĐL L VE KONFEKSĐYON SEKTÖRÜNDE GENÇ KADIN ĐŞSĐZLER ĐÇĐN ĐSTĐHDAM FIRSATLARI DENĐZLĐ TEKSTĐLĐNDE KADININ ADI VAR Aktif Đstihdam Tedbirleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

13. MAG Çalıstayı Toplantı Notları. Gündem. Divan kurulunun oluşturulması

13. MAG Çalıstayı Toplantı Notları. Gündem. Divan kurulunun oluşturulması 13. MAG Çalıstayı Toplantı Notları Toplantı Yeri: Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi Tarih:8 Mayıs 2011 Saat: 10:00-17:00 Gündem Acılış saygı durusu ve istiklal marsı Protokol konusmaları Başkanlık divanın

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Anneler Gününü Kutluyoruz! KASIRGALAR KOPSA DA, YILDIZLAR DÖKÜLSE DE, SABIRLA, ŞEVKATLE, DİNGİN, SICAK, KORUYUCU, BAĞIŞLAYAN BİR LİMAN OLDUĞUNU BİLİRİZ. ANNE KUCAĞI!!!!!

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması yayınlandı 17 Ağustos 1999 da meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi,

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı