Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011"

Transkript

1 Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011

2 2

3 BAŞKANIN MESAJI Van ilinde Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen bir dizi yıkıcı sarsıntı, deprem gerçeğini bir kere daha ve güçlü bir şekilde bizlere hatırlattı. Bu afetlerde gene 600 ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyüktür. Bildiğiniz gibi, 1999 depremlerin ardından yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için gerek kamu gerek sivil toplum kesiminde başlatılan birçok projeden biri de Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesidir. MAG Vakfı, yıllar içerisinde kendisini ispatlayan bu projenin genişleyerek sürdürülmesini sağlayarak, Türkiye halkının afetlerle başa çıkma kapasitesinin arttırılmasına hizmet etmektedir. Bugüne kadar, beş ilde, 96 mahallede 4,400 den fazla gönüllü eğitilmiş ve gerekli ekipman ile donatılmıştır. Bu gönüllü arkadaşlarımız afetler konusunda öğrendiklerini mahallelerinde ve yakın çevrelerinde daha binlerce insana aktararak, Vakfımızın hedefi olan toplumda afet bilincinin yaratılması ve afetlere karşı yerel bir kapasitenin oluşturulması konusundaki çabalara ciddi katkıda bulunmuştur. Son olarak Van-Erciş depremi sırasında bölgeye giderek arama-kurtarma faaliyetlerinde de yer almışlardır. Vakfımız kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar, ortaya koyduğu somut projeler ve dünyada neredeyse bir standart haline gelmekte olan MAG uygulaması ile afet risklerinin azaltılması alanında çalışan ulusal ve uluslararası kurumlar arasında haklı bir itibar kazanmıştır. Bu gelişmelere karşın, Vakfımızın çalışmaları için gereken maddi kaynağın ülke içinden yaratılmasında karşılaşılan sorunlar büyüktür. Vakfın kuruluşundan beri MAG Projesinin ortaya çıkmasını sağlayan Đsviçre Hükümeti nden sağlanan ve önümüzdeki dönemlerde azalacağını bildiğimiz kaynaklar kullanılmaktadır. Elinizdeki raporda da özetlenen faaliyetleri gerçekleştirerek ülkemiz için hayati bir işlevi yerine getiren Vakfımızın ülke içinden daha güçlü desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sene yaptığımız Resmi Senet değişikliği ile Vakfımız artık Mütevelli Heyetimize yeni katılımları alabilecektir. Yaratılan bu yeni olanak Vakfımızın kuruluşundan bu yana katkı veren değerli kurucularımızın çabalarına ilave bir destek olacaktır. Bu konuda seçkin ve duyarlı kişi ve kurumların ilgisini ve desteğini bekliyoruz, onları aramızda görmek istiyoruz. Bu vesile ile şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına göstermiş olduğunuz güven ve verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılar sunarım. Vedat Kirişçi Başkan 3

4 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahaleyi yapmak, gerektiğinde profesyonel ekiplere destek olmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı alırlar ve ilk müdahalelerde kullanmak üzere ekipmanla donatılmışlardır. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir, Đstanbul ve Bursa illerinde oluşmuş yapılanmada, binlerce gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerler ve içerisindeki ekipman mahallelerine yerleştirmiştir. Öte yandan, ülkemizde geliştirilen bu model uluslararası platformda da çok ilgi çekmektedir. Sık sık afete maruz kalan Đran ve Fas da Mahalle Afet Gönüllüleri modeli uygulanmaktadır. Yakın bir zamanda Ürdün de de başlanılması söz konusudur. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, mahalle düzeyinde oluşan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak; iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakfımızın Misyonu Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımı içerisinde; halkın afet riskleri farkındalığını arttırarak, afete hazırlık ve afetlere müdahale için vatandaşların yerel bazda yeterli imkan ve kabiliyeti yaratmasına destek olarak,mahallelerde oluşan gönüllü gruplarla, kamu kurumları ve geniş halk kitleleri arasındaki işbirliğini genişleterek, vatandaşların kendilerini, ailelerini ve komşularını afetlerden korumalarını sağlamaktır. Vakfımızın Đşlevi Afetlere hazırlıklı olmak için, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve bu konuda gönüllü yerel kapasitenin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak, başta MAG eğitimi olmak üzere standartları oluşturmak, ilerletmek ve kollamak, gönüllü grup ve kuruluşların faaliyetlerini teknik ve mali kaynaklarla desteklemek, katılım ve bilgi alışverişi platformu oluşturmaktır. 4

5 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Vedat Kirişçi (Başkan) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Vekili) Sabri Vedit Engin (Başkan Vekili) Ünal Somuncu (Genel Sekreter) Cem Tanrıkılıcı (Eczacıbaşı Holding i temsilen) Muhammet Yenel (Muhasip üye) (Đstanbul Ticaret Odası nı temsilen) Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Tuğrul Paşaoğlu MAG VAKFI DENETLEME KURULU Đbrahim Betil Muktedir Đlhan Kubilay Keskin (Doğuş Holding A.Ş. i temsilen) 5

6 MAG VAKFI MÜTEVELLĐ HEYETĐ Kurumsal ABB Elektrik San. A.Ş. Anadolu Endüstri Holding Ben Boru Sanayi Tic. Ltd. Doğuş Holding A.Ş. Eczacıbaşı Holding A.Ş. Kadir Has Vakfı Istanbul Ticaret Odası Müstakil Sanayici ve Işadamları Derneği Nurol Đnşaat ve Ticaret A.Ş. Parador Properties Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş Bireysel Aka Gündüz Özdemir A. Nazmi Durbakayım Ahmet T. Altıner Ali Rıza Arslan Ali Müfit Gürtuna Atilla Özdikmen Ayşenur Yıldız Burhan Silahtaroğlu Celalettin Özel Cem Bakioğlu Erman Atasoy Erol Bilecik Ersin Arıoğlu Fazıl Say Gülay Barbarosoğlu Hakkı Polat Gülkan Halit Şarlak Haluk Sanver Haluk Ulusoy Hamit Doğan Başak Hasan Ulusoy Hüsnü M. Özyeğin Ibrahim Betil Iskender Nuri Aka Izzet Çevik Jan Nahum Mehmet Birgi Mehmet Celal Betil Mehmet Cengiz MeMetin Tayfun Đşeri MktMuktedir Đlhan Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Mustafa Farsakoğlu Mustafa Yılmaz Okan Balcı Oktay Yavuz Osman Faruk Loğoğlu Osman Kaya Osman Mayatepek Remzi Önder Karaduman Sabri Vedit Engin Saffet Karpat Sait Ali Bayrak Sedat Şükrü Ünlütürk Şerif Arı Şeyda Zeynep Akdurak Tavit Köletavitoğlu Tayfun Bayazıt Turan Eser Uğur Yüce Ünal Somuncu Vedat Kirişci Yasin Hilmi Yazan Yücel Yılmaz 6

7 MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLĐ? 1- Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir, 2- Türkiye de nüfusun %71 i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor, 3- Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan Đstanbul un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50 nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar, Olası bir Đstanbul depreminde bin arasında ölü, bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı), 4- Afetlerden sonraki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır. Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır, Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır, 5- Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz, Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur, 6- Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır, 7- Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir, 8- Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminin başarısının güvencesidir. 7

8 MAG VAKFI FAALĐYETLERĐ Giriş Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 12 Mart 2011 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında kabul edilen 2011 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler MAG Uygulamaları Mevcut Mahallelerin Takviyesi MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG ağına verilen destek Tanıtım ve kaynak yaratma Diğer etkinlikler ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü Vakfa yapılan nakit veya ayni bağışlardan, önemli bir bölümü ise Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı aracılığı ile Liechtenstein hükümetinden sağlanan proje desteğinden karşılanmıştır yılı itibariyle Vakfımıza ve Đktisadi Đşletmemize ait mali tablolar raporun sonunda verimiştir. Genel Değerlendirme Vakfımız kuruluşunun 4 yılını idrak ederken gerek kurum olarak gerekse Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının uygulayıcısı ve de hamisi olarak konumunu pekiştirmiştir. Vakfımızın en önde gelen faaliyeti olan Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması 2011 yılı sonu itibariyle 5 ilde 33 ilçede, 96 mahallede 4400 ü aşkın değişik sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerden gelen bireylerden oluşan büyük bir aile haline gelmiştir. Vakfımızca desteklenen ve mümkün olan her fırsatta işbirliği yapılan Mahalle Afet Gönüllü Dernekleri her geçen gün daha aktif hale gelmektedir. Mayıs ayında meydana gelen Simav depremi ve 23 Ekim 2012 tarihinde meydana gelen Van Erciş depremi ve ardından 9 Kasım 2011 Van depremi ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmış ve kamuoyunda konuya olan ilginin artmasına neden olmuştur. Depremleri takip eden günlerde gerek Vakfımız gerekse Mahalle Afet Gönüllüleri ağı aktif olarak depremzedelere yardım faaliyetlerinde yer almıştır. Haziran ayında gerçekleştirilen milletvekili genel seçiminin beklendiği gibi Vakıf eğitim faaliyetlerini geciktirici bir etkisi olmuştur. Bu nedenle, yılın ilk yarısında özellikle Mahalle Afet Gönüllüleri uygulamaları planlandığı şekilde gerçekleşmemiştir. 8

9 Operasyonel olarak değerlendirildiğinde, Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı vasıtası ile Liechtenstein hükümetinden sağlanan desteğin de katkısı ile 2011 yılı Vakfımız açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Raporun ilerleyen bölümlerinde de görüleceği üzere Vakıf gelirlerinde bütçelenen miktarların üzerinde kalınırken, faaliyetlerde de bizim dışımızdaki etmenlerle 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanamayan bazı faaliyeler dışında hedeflere ulaşılmıştır. Tamamiyle kamu yararına yönelik olan faaliyetlerimize resmi kurumların verdikleri desteğin arzulanan seviyede olmadığı açıktır. Bu desteğin artması merkezde gerekli politika değişikliklerinin yapılması ve illerde de mevcut olanakların açılmasının yanı sıra yeni kaynakların yaratılması ile mümkün olacaktır. Kamu Yöneticileri arasında afet yönetiminde gönüllülerin rolü ve bu konuda takip edilecek stratejiler için bir düşünce birliği, ortak bir yaklaşım yoktur. Özellikle Đstanbul ilinde bazı ilçelerde AFĐS konteynerlerinin kullanımı ile ilgili sorunlar aşılamamıştır. Afet Yönetim sisteminde 2009 yılında başlatılan çok kapsamlı değişiklik üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ciddi yapısal sorunlarını aşamamıştır. Geçen seneki raporda da belirtildiği gibi, özellikle gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin çerçevesini çizecek olan mevzuat geliştirilememiş, eski mevzuat çeşitli nedenlerle uygulanamaz hale gelmiş, illerde oluşturulan yeni müdürlüklerle olan işbirliğimiz ne yazık ki henüz yeniden yapılanma öncesi seviye dahi ulaşamamıştır. Yeni yapılanmada öngörülen akreditasyon uygulaması başlatılamadığı için gönüllülere kimlik verilmesi de mümkün olamamaktadır. Vakfımız, geçen yıllara göre artmakla birlikte, ne yazık ki 2011 yılında da ülke içinden çok sınırlı kaynak yaratabilmiştir. Yaratılan kaynakların önemli bir bölümü proje destekleri olarak verilen nakit veya ekipman bağışlarıdır. Bunun yanısıra çeşitli hizmetler ücretsiz olarak temin edilmiştir. Vakfın kalıcı ve düzenli gelir getirecek finansal yapıya bir an önce ulaşması hayatidir. Kuruluşunun 4. Yılında da Vakıf hala Vergi Muafiyetine Haiz Vakıf statüsü kazanmak için sermayesinin yetersizliği nedeni ile müracaat edememiştir. Mahalle Afet Gönüllülerinin, MAG uygulaması içerisinde daha aktif yer alması ve gönüllü gücümüzü daha etkin kullanımı sağlamak amacıyla Mahalle Afet Gönüllüleri derneklerinin kapasitelerini geliştirmek üzere bir strateji izlenmeye başlamıştır. Bu kapsamda Đstanbul, Kocaeli ve Yalova da Mahalle Afet Gönüllüleri Dernekleri ile kapsamlı işbirlikleri gerçekleştirilmişti. Đstanbul da Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık (ISMEP) projesinde Afetler konusunda halk eğitimleri ve yerel afet gönüllüsü uygulamalarını içeren bir ihale duyurusu yapılmıştır. Vakfımız bu çağrıya, Boğaziçi Üniversitesi ve Arme Eğitim Kurumu ile birlike teklif verme isteğini ihale makamına beyan etmiştir yılında Vakıf Yönetimi Vakfımızın 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Mütevelli Heyet toplantısında Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılmıştır. Bu seçim sonucunda Sayın Vedat Kirişci yeniden Başkan seçilirken Vakıf Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Sayın Mustafa Farsakoğlu, Sayın Sabri Vedit Engin, Sayın Ünal Somuncu, Sayın Cem Tanrıkılıç, Sayın Muhammet Yenel, Sayın Murat Sungur Bursa, Sayın Mustafa Erdik ve Sayın Tuğrul 9

10 Paşaoğlu seçilmiştir. Yönetim Kurulu bilahare kendi arasında yaptığı görev bölümü ile Sayın Mustafa Farsakoğlu ve Sayın Sabri Vedit Engin i Başkan Vekili, Sayın Ünal Somuncu yu Genel Sekreter ve Sayın Muhammet Yenel i de Muhasip üye olarak belirlemiştir. Denetim Kurulu üyelilerine de Sayın Đbrahim Betil, Sayın Muktedir Đlhan ve Sayın Kubilay Keskin seçilmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Vakfımız Yönetim Kurulu her ay düzenli olarak toplanarak başta kaynak geliştirme konuları olmak üzere Vakfın çalışmalarını belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Aynı Mütevelli Heyet toplantısında görüşülerek ve son halini alan Vakıf Resmi Senedi Değişikliği Önerisi taslağın onayı için Şişli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış ve değişiklikler tescil edilerek, yürürülüğe girmiştir. Vakfımız 2011 yılı içerisinde yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir. Vakıf ve Đktisadi işletmesine ait işlemler hem Vakıf Denetleme Kurulu hem de yeminli mali müşavir tarafından denetlenerek yasalara uygun bulunmuştur. Vakıf profesyonel kadrosunda 2011 yılı içerisinde sayıca bir değişiklik olmamış sadece lojistik sorumlusu değişmiştir. Ücretlerde bir önceki seneye göre ortalama %8 civarında bir artış sağlanmıştır. Vakıf personeli konuları ile ilgili çeşitli eğitim programlarına katılmışlardır. Vakıf personelinden Endüstri Mühendisi Sayın Sencer Bediz, kurulması planlanan Ortak Đş Sağlığı ve Güvenliği Birimi inde yararlanılmak üzere C Sınıfı Đş Güvenliği Uzmanı sertifikası almıştır. Afete Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi Uygulamaları 2011 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının oluşturduğu mahalle sayısı 96 ya yükselmiştir. Yıl içerisinde yürütülen çalışmalar ile 361 tanesi yeni mahallelerdeki eğitimlerde, 158 tanesi ise merkezi eğitimlerle olmak üzere toplam 519 gönüllü temel MAG eğitimini tamamlamışlar ve ekipmanlarını almışlardır. Bu şekilde MAG ağındaki mevcut gönüllü sayısı 4400'ü aşmıştır. Bu çalışmalar ilaveten, geçtiğimiz sene içerisinde tamamlanan ve yapılan protokol çerçevesinde AFIS ekipmanları teslim edilecek olan Avcılar ilçesindeki Ambarlı ve Gümüşpala mahallelerinde ilçe belediyesinin aksi yaklaşımı nedeni ile temin edilemeyen ekipmanın yerine Vakıf kaynaklarından ekipman alınmış ve gönüllülerin ekipman ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu çerçevede 2011 yılı sonu itibariyle Mahalle Afet Gönüllüleri 5 ilde 33 ilçede ve 96 mahallede örgütlenmiştir. Ayrıca Đstanbul, Kocaeli ve Yalova da acil durumlara da müdahale edebilecek şekilde eğitim almış ve teçhizatlanmış Acil Müdahale Ekipleri (MAG- AME) ile ülkemizde afetler konusunda en önde faaliyet gösteren sivil toplum yapılanmalarından biridir. 10

11 MAG Uygulamaları Yeni Mahalleler: 2011 yılı için 9 yeni mahallede Mahalle Afet Gönüllüsü yapılanmasının oluşturulması öngörülmüştü. Ocak 2012 itibari ile 10 mahalllede MAG uygulamalarını tamamlanmıştır. Tamamlanan 10 uygulamadan 2 tanesinde AFĐS ekipmanı kullanılmıştır. Kişisel malzemelerin temini, eğitimler ve diğer uygulama masrafları, yerel belediyelerin katkıları ve Vakıf kaynakları kullanılarak karşılanmıştır yılında daha önce Gebze ilçesinde 2 mahallede MAG uygulamalarını desteklemiş olan Procter & Gamble firmasının desteği ile bu kez Çayırova ilçesinde 3 mahallede işbirliği gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve diğer uygulama giderleri Vakıf kaynaklarından karşılanan bu mahallelerde ekipman Procter & Gamble firması tarafından yapılan bağışla temin edilmiştir. Öte yandan Đstanbul Rotary Kulübü ile imzalan bir protokol ile Şişli Đlçesinde 2 mahallede mahalle afet gönüllüsü uygulaması yapılması çalışmaları yürütülmüştür. Bu çerçevede Şişli Belediyesi de devreye girmiş ve AFIS konteynerlerinin kullanılması ile 2 mahallede uygulama yapılmıştır. 11

12 Şişli de çalışmalar devam etmektedir. Bu uygulamalarda gönüllü bulma, eğitim masrafları, gönüllülerin kişisel ekipmanı ve MAG standardında olup da AFIS konteynerlerinde bulunmayan eksik malzeme Rotary fonundan tedarik edilmektedir yılında gerçekleştirilen MAG mahalle uygulamalarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir. MAG Uygulamaları - Mevcut mahallelerın takviyesi: Gönüllülük esasına dayanan MAG uygulamasında zaman içerisinde, çeşitli sebeplerle MAG ekiplerinden ayrılanlar olmakta ve dolayısıyla mahallelerdeki mevcut MAG sayılarında azalma gözlenmektedir. MAG uygulaması aracılığı ile elde edilen, mahalle ölçeğinde afetlere müdahale kapasitesinin sürdürülmesi ve gönüllülerin motivasyonlarının yüksek tutulması, mevcut gönüllü tabanının ve gönüllü katılımının belli bir seviyede tutulması ile mümkündür. Bu ise belirli bir plan çerçevesinde belli aralıklarla organize edilecek merkezi destek eğitimlerini gerektirmektedir yılı içerisinde çeşitli bölgelerdeki MAG dernekleri ile koordineli bir şekilde 5 merkezde Merkezi Eğitim yapılması planlanmış ve bu hedefe ulaşılmıştır. Yalova ve Đstanbul un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimler neticesinde 158 MAG mahallerindeki ekiplere dahil olmuşlardır. Vakfımız bu eğitimlerin eğitmen ücretleri de dahil giderlerini ve yeni katılan MAG'ların eksik olan kişisel ekipmanlarını temin etmiştir. 12

13 MAG Standartlarının korunması ve güçlendirilmesi MAG standartlarının korunması için 2011 yılında özellikle MAG-DER ler aracılığı ile düzenlenen eğitimler düzenli olarak takip edilmiş ve gerektiğinde ek destek verilmiştir. Bursa da gönüllüler arasından saha elemanı yetiştirilmesi: Bursa da Gemlik ten başlayarak yaygınlaşan MAG uygulamalarının saha ve eğitim çalışmalarında yararlanılmak üzere Mahalle Afet Gönüllüleri arasından 15 kişilik bir gruba MAG standartları ve uygulama prensipleri üzerine bir eğitim verilmiştir. Bu gönüllüler daha sonra Gemlik ve Orhangazi uygulamalarında görev almışlardır. MAG Ekipmanları: Vakfımız yıl içerisinde çeşitli mahallelerde yıpranan, kaybolan veya hasar gören çeşitli malzemeyi yeniliyerek gönüllülerin eksiklerini gidermiştir. Temel Afet Bilincinin Geliştirilmesi Vakfımızın temel amaçlarından biri de toplumda afet bilincinin geliştirilmesidir. Mahalle Afet Gönüllüleri'nin kendi bölgelerinde temel afet bilincinin yayılmasına katkıda bulunması için çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede 2011 yılında Mahalle Afet Gönüllülerinin Ekim ayında Bursa da açılan bir kursla yeni katılan mahallelerden seçilen 20 gönüllü eğitmen eğitimini tamamlayarak Temel Afet Bilinci Eğitmeni olmuşlardır. Yeni 13

14 katılımlarla artan eğiticiler aracılığı ile Đstanbul, Yalova ve Kocaeli nden sonra Bursa da da Temel Afet Bilinci eğitimleri başlamıştır. Sayıları 100 ü aşan MAG eğitmenlerinin mahallelerindeki okullarda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimler tüm hızıyla devam etmekte ve binlerce kişiye seminerler aracılığı ile temel bilgiler verilmektedir. Türkiye Deprem Vakfı na ait Mobil Deprem Simulasyon aracı ile Ağustos 2011 günleri Avcılar merkezinde halk eğitimi verilmiştir. MAG Vakfı personeli, okullardan ve firmalardan gelen talep doğrultusunda buralarda temel afet bilinci eğitimleri vermeye devam etmektedir. MAG Vakfı ayrıca, 2010 yılında oluşturduğu ve toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan sitesinin Türkçe versiyonunu güncellemektedir. MAG Ağına verilen destek Mahalle Afet Gönüllüleri ni temsilen 25 gönüllü ve Vakfın katılımı ile Sivil Toplumu Güçlendirme Merkezi nin moderasyonunda gerçekleştirilen bir çalışma ile Mahalle Afet Gönüllüleri nin önümüzdeki 5 yıllık stratejik planı oluşturulmuştur. Bu çerçevede gönüllü yapılanmasının güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeler kararlaştırılmıştır. Mahalle Afet Gönüllülerinin en geniş istişare etkinliği olan MAG Çalıştaylarının 13 üncüsü Mayıs 2011 ayında Bağcılar da toplanmıştır. Toplantının organizasyonunda MAG Vakfı nın yanısıra Bağcılar Belediyesinin geniş katkısı olmuştur. Bu toplantıda hazırlanan stratejik plan katılımcıların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Öte yandan gönüllü grupları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, oluşturulan MAG Koordinasyon Kurulu yeni düzenleme ile il dernekleri temsilcileri ve Vakıf temsilcilerinden oluşan bir platform haline dönüştürülmüştür. MAG Platformu her ay düzenli olarak toplanıp MAG ları ilgilendiren konuları değerlendirmektedir. Vakıf düzenlediği eğitim faaliyetlerinde ve MAG uygulamaları saha çalışmalarında o ildeki mevcut MAG derneği ile imzalanan bir protokol çerçevesinde işbirliği yapmaktadır. Vakıf dernekler tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetlere para ve basılı malzeme desteği vermektedir. Ayrıca, gönüllülerin çeşitli kurumlardan alacakları eğitimler ve kamu kurumları ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri tatbikatlara katılımları için maddi desek sağlamaktadır. Simav ve Van depremlerine müdahale amaçlı giden ekiplerin çeşitli lojistik ihtiyaçları da vakıf tarafından karşılanmıştır. Mahale Afet Gönüllülerinin web sitesi olan sitesi Vakfımız tarafından yönetilmekte ve sürekli güncel tutularak, gerek gönüllülerin, gerekse kamu oyunun MAG faaliyetleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Depremler: 23 Ekim 2011 tarihinde Van ve Ercis'in merkez ve köylerinde büyük zarar veren 7.2 büyüklüğündeki bu deprem meydana geldiğinde; 14

15 Mahalle Afet Gönüllülerinin arasından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi, MAG-AME, harekete geçerek gece yarısını biraz geçe uçakla Van'a, oradan da Ercis'e intikal etmiştir. Arkadaşlarımız bölgedeki kriz merkezince görevlendirildikleri enkazlarda 28 Ekim 2011 günü sabahın erken saatlerine kadar canla başla çalışarak arama kurtarma faaliyetlerine katılmışlar ve 16 kişiyi enkaz altından çıkartmışlardır. MAG Vakfı GM personelinden Şeyda Sever ve Sencer Bediz 25 Ekim günü sabahı ekiplere katılarak bir yandan enkazda çalışan arkadaşlara lojistik destek vermişler, bir yandan da bölgede ilk ihtiyaç tespitlerini yapmışlardır. Ayrıca kriz merkezinde yabancı ekiplerin temaslarında tercüman olarak görev yaptılar. Arama Kurtarma çalışmalarının sonuna gelinmesini takiben bölgedeki Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi 28 Ekim günü öğleden sonra Đstanbul'a hareket etmiştir. MAG Vakfı bu süreç içerisinde bir taraftan sahadaki arkadaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan kamuoyu bilgilendirmesi görevini de yürütmüştür. MAG Vakfı Personeli Türkiye'nin uluslararası yardımları kabul edeceğini açıklamasını takiben bölgeye gelen Đsviçre Đnsani Yardım kuruluşu (SDC) heyetine yerel destek vermeye başlamıştır. Bu çerçevede geçici yerleşimlere dağıtılmak üzere ve kaynağı Đsviçre Yardım Kuruluşu tarafından sağlanan 1200 adet yangın ve Karbon Monoksit zehirlenmesine meydan vermeyen güvenli ısıtıcılar temin edilmiş ve kısa sürede bölgedeki yetkililere teslim edilmiştir. Ardından bölgedeki ihtiyacın büyüklüğü ve zorlaşan kış koşulları nedeni ile 1000 adet elektrikli radyatör daha Đstanbul dan temin edilerek bölgeye gönderilmiştir. 15

16 Kızılay Bölge sorumlularıyla toplanan SDC ve Vakıf çalışanları elde edilen bilgiler ışığında 800 kişilik Derebey köyüne iki hafta yetecek kadar erzak bırakmıştır. Son olarak Van-Basel Kardeş Şehirler Derneği tarafından yapılan düzenleme ile Van Belediyesi emrine 150 adet kış şartlarına uygun çadır gönderilmesi sağlanmıştır. Ocak başında gerçekleştirilen ikinci bir çalışma ile ilave olarak 85 çadır daha Van Belediyesine teslim edilmiştir. Tanıtım ve kaynak yaratma: Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerimiz bu konuda destekçimiz olan Unite Đletişim ve Tanıtım Hizmetlerinin katkıları ile yıl boyunca devam etmiştir. Çeşitli yazılı ve görsel yayın organında MAG Vakfının ve projelerinin tanıtıldığı haber ve röportajlar yayınlanmıştır. Her üç ayda bir yayınlanan MAG Bülteni Vakıf Kurucu ve destekçilerine, kamu kurum ve yöneticilerine, MAG ağına ve çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerine gönderilmektedir. Ancak son dönemde bu konuda iş yoğunluğundan kaynaklanan bir aksama meydana gelmiştir yılına ait Ajanda bastırılarak dağıtılmış ve Vakfımızın tanıtımına devam edilmiştir. Ajanda içerisinde afete hazırlık konusunda bilgilendirici bir metin de yer almıştır. Vakfımız ve sitelerini yönetmektedir. Temmuz ayında çeşitli gazetelerden köşe yazarlarına bir tanışma yemeği verilmiştir. 10 köşe yazarının katıldığı etkinliği takip eden günlerde basında Vakfı ve MAG uygulamasını anlatan ve destekleyen çeşitli yazılar çıkmıştır. Van depremini takip eden günlerde basının artan ilgisi neticesinde yerli yabancı çeşitli kanallarda canlı yayın programlarına katılınmış, gerçekleştirilen çeşitli eğitim ve tatbikatlar TRT,Show ve Habertürk kanalları tarafından canlı yayınlar ile kamuoyuna iletilmiştir. Bir halkla ilişkiler şirketi ile düzenli olarak çalışılmaması, tanıtım faaliyetlerine yeterli kaynakların ayrılamaması nedeni ile bu alanda arzulanan etki elde edilememekte ve bu kaynak yaratılması konusunda karşılaşılan sorunları arttırmaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde Vakıf faaliyetlerimizi devam ettirmek üzere sağlanan kaynaklar aşağıda özetlenmştir: Liechtenstien tarafından 2011 yılı için temin edilen 225,000 CHF P&G tarafından Çayırova ilçesinde 3 mahallede MAG uygulaması için alınan destek SDC ile yapılan görüşmeler neticesinde 2012 yılı için temin edilen maddi destek Şişli de 2 mahallede MAG uygulaması için Đstanbul Rotary Kulübünden toplam 65,000 TL destek. 16

17 Van daki depremzedelere yardım için SDC den sağlanan kaynak 485,772 TL. Microsoft Inc. den Vakfımızda kullanılan tüm yazılımlar için lisanslar hibe olarak temin edildi. ITO dan 40 kişilik yemek sponsorluğu ve hatıra plaketleri temin edildi Eşitli kurumlardan yapılan şartsız bağışlar (en büyüğü Saruhan Holding tarafından verilen 30,000 TL) Çeşitli kişi ve kurumlardan düzenlediğimiz etkinliklere ve basılı malzemeye destek mahiyetinde çok sınırlı miktarda alınan bağışlar. Geçtiğimiz dönem içersinde müracaat edilip henüz sonuçlanmayan Zurich Sigorta, Yalova Belediyesi, BUTTIM, Đzmir Valiliği, Đzmir Narlıdere Belediyesi, Đzmir Narlıdere Kaymakamığı ve Çayeli Vakfı proje önerileri bulunmaktadır. Bu projelerin 2012 yılı ilk diliminde uygulamaya başlaması öngörülmektedir. Sonuç olarak geçen yıllara oranla proje desteği olarak yurt içinden sağlanan katkıların artmasına karşın yaratılabilen toplam kaynak sınırlı kalmıştır. ISMEP Uygulaması için öneri: Đstanbul Valiliğince yürütülmekte olan Đstanbul Sismik Risklerin Azaltılması ve Depreme Hazırlık Projesi kapsamında öngörülen mahallelerde gönüllü eğitimi çalışmalarını hayata geçirmek üzere proje koordinasyon birimi ve il Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ne sunulan proje teklifimize herhangi bir yanıt gelmemiştir. Diğer etkinlikler : Uluslararası Etkinlikler: Mahalle Afet Gönüllüleri uygulamasının uluslararası alanda da bilinirliği artmakadır. Bu bağlamda çeşitli ülke ve kuruluşlardan heyetler proje uygulamalarını yerinde görmek üzere ülkemize gelmektedir. Mart ayında Ürdün den ülkedeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen bir proje çerçevesinde üst düzey yönetici ve uzmanların dahil olduğu bir heyet Đsanbul a gelmiş ve hem MAG hem de Đstanbul da yürütülmekte olan diğer afet risklerinin azaltılması projeleri hakkında bilgi almışlardır. Mayıs ayında Đsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması 3. Küresel Platformu toplantısında UN/ISDR, bir tanıtım sergisi açılmış ve Türkiye den götürülen bir MAG 17

18 konteyneri ve ekipmanlar konferans katılımcılarına tanıtılmıştır. Eylül ayında Đsviçre Đşbirliği ve Kalkınma Ajansı nın dünyanın çeşitli ülkelerindeki ofislerinde görev yapmakta olan Đsviçreli ve yerel uzmanlardan oluşan 30 kişinin katıldığı bir atölye çalışması Đstanbul da gerçekleştirilmiştir. Vakfımız tarafından organize edilen etkinlik 5 gün sürmüştür. Kasım ayında Fas Mahalle Afet Gönüllülerinin davetlisi olarak 15 kişilik bir heyet Fas a 4 günlük bir ziyaret yapmışlar ve karşılıklı fikir ve tecrübe alışverişinde bulunmuşlardır. Dünya Bankası ndan Küçük Hibeler fonundan alınan bir destek ile Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri derneği ile birlikte Genç MAG uygulaması Yalova da hayata geçirilmiştir. Öte yandan MAG Vakfı çeşitli kuruluşlara, özellikle afet yönetiminde halk eğitimi ve gönüllü katılımı konusunda, bilgi ve deneyim aktarımında bulunmaya devam etmiştir. Afet yönetim sisteminde başlatılan yeni oluşum içerisinde afetlerde gönüllülük ve gönüllü kuruluşların akreditasyonu gibi konularda kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmalar yapmaktadır. Đktisadi Đşletme Faaliyetleri: Vakıf Đktisadi Đşletmesi bünyesinde bir Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Sağlık Bakanlığı ndan sertifikalı ilk yardım eğitimleri Merkezimize bağlı 4 eğitmen aracılığı ile yürütülmektedir. Eğitim Merkezi şirketlere temel afet bilinci, yangın bilgisi, bina tahliyesi gibi konularda eğitim verme kapasitesine sahiptir. Eğitim merkezi çalışmalarında Mütevellilerimizden aldığımız destek çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu desteğin artarak devamı Vakıf için hayatidir. Đktisadi Đşletme eğitim faaliyetlerinin dışında yurtdışından talep edilen etkinliklerin de düzenlemesini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de Đktisadi Đşletme aracılığı ile verilmektedir. Tatbikatlar ve diğer eğitimler: Mahalle Afet Gönüllüleri kendi bölgelerindeki yerel acil müdahale kurumları ile ortaklaşa çeşitli eğitimler ve tatbikatlar düzenlemektedirler. Bu tatbikatlardan en kapsamlısı Eylül 18

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim.

Taahhüt Grubu. Tarımsal Sanayi Grubu. Emlak Geliştirme Grubu. Diğer Faaliyetler. Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Yönetim. Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler Sosyal Sorumluluk KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KÂR DAĞITIM POLİTİKASI RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2 Bölüm 2. Genel Değerlendirme...4 Bölüm 3. Yönetim Organları...10 Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 Bölüm 5. 2007 Yılı Çalışma Programı...18 EKLER Ek 1. Vergi

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010-31.12.2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 63 34398 Maslak-Đstanbul

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU 2014 2014 YILI FAALİYET 0000+ RAPORU www.isteataturk.com arşivinden İzmir den ayrılışında, Basmane Tren İstasyonu nda 9 Temmuz 1926 En iyi bireyler, kendilerinden çok, ait oldukları toplumu düşünen, onun

Detaylı

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı