RĠSK ANALĠZĠ YAPILAN ĠġYERĠNĠN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĠSK ANALĠZĠ YAPILAN ĠġYERĠNĠN"

Transkript

1 RĠSK ANALĠZĠ YAPILAN ĠġYERĠNĠN ĠġYERĠ ADI: KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġVEREN: MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠġYERĠ ADRESĠ KALKINMA MAH. FAALĠYET ALANI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TEHLĠKE SINIFI Az Tehlikeli ACĠL DURUM PLANLARI Var ÇALIġMA ĠZĠN Gerekmiyor BELGELERĠ ÇALIġAN SAYISI 70 ERKEK 29 KADIN 41 ÇOCUK Yok ÖĞRENCĠ 961 Ġġ KAZASI KAYITLARI Yok MESLEK HASTALIKLARI Yok RAMAK KALA OLAY Yok KAYITLARI KAYITLARI MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI Kimyasal Madde Kullanılmıyor KULLANILAN EKĠPMANLAR L Tipi Matris 5x5 RĠSK ANALĠZĠ METODU YAPILDIĞI TARĠH RĠSK ANALĠZĠ SON GEÇERLĠLĠK TARĠHĠ 1 YIL * 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte uygulanma zorunluluğu getirilen risk değerlendirme uygulaması kapsamında, kazalara önlem alma açısından uygulanan sebep-sonuç ilişkisinin değerlendiren hesap yöntemlerinden birisidir.

2 ÇALIġMA ORTAMINDA MEVCUT TEHLĠKELER 1 ĠĢ Güvenliği ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmemesi / 27 Acil durumlarda yetersiz müdahale ve kaçıģ güçlüğü nedeniyle tehlike Ģiddetinin artması Yaralanma, ölümlü iģ kazaları, mesleki hastalıklar 2 Acil durum ve kaçıģ kapılarının olmaması, yetersiz olması / Acil durum aydınlatması yetersiz / Acil durum kaçıģ zorluğu / 28 yetersiz müdahale, yangın / hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Yaralanma, ölümlü iģ kazası 3 KaçıĢ yollarının iģaretlenmiģ olmaması / Panik, ÇıkıĢı bulamama Acil durum planının içeriği eksik/hatalı / Acil durum müdahale 29 / Yaralanma, ölümlü iģ kazası yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 4 Topraklama sistemi bulunmayan elektrik devresi / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 30 Acil durumlarda elektrik kesilmesi sonucu personelin kaçıģ güzergahını görememesi / Acil durum kaçıģ problemi / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 5 Islak Zeminler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm 31 Yerdeki yangın tüpleri 6 ĠĢyerinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri verilmemesi / eksik verilmesi sebebiyle oluģabilecek tehlikeler 32 ların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalıģmaları mevcut / Ergonomi, duruģ problemleri / Yaralanma, meslek hastalıkları 7 Acil Durum Destek Elemanları Yok/Yetersiz / Müdahale Asansör ve ön aydınlatmaları yeterli / DüĢme / Yaralanma, 33 yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası ölümlü iģ kazası 8 Yangınla mücadele eğitiminin verilmemesi / Panik, YanlıĢ Asansörlerin periyodik kontrolü / Arıza / Yaralanma, ölümlü iģ 34 müdahale / Yaralanma, ölümlü iģ kazası kazası 9 ĠĢ yükü ve iģ temposu / Psikososyal riskler / Stres Uygun olmayan merdiven geniģlikleri ve basamak 35 yükseklikleri / DüĢme / Yaralanma 10 ĠĢte çeģitliliğin çok olmaması / Psikososyal risk etmenleri / ÇalıĢma ortamında yemek ları giderilmesi / Biyolojik 36 risk etmenleri / Hastalık, meslek hastalıkları arası iliģkilerdeki bozukluklar / Psikososyal risk etmenleri ĠĢyerinde yapılan iģlerden kaynaklanan yüksek düzeyde gürültü / Gürültü, Dikkat Eksikliği, / Meslek Hastalığı, Yaralanma Ġstifleme alanının çalıģma alanı içinde olması / Malzeme düģmesi, istif devrilmesi / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası 38 Ağır malzemelerin dengesiz istiflenmesi / Devrilme / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası 39 Çevresel gürültünün sonucu olarak binalardan geçen yüksek gürültü / Gürültü, dikkat eksikliği / Meslek hastalığı, yaralanma Panolarda Elektrik kaçağı / Elektrik akımına kapılma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası

3 Asansör havalandırmasının periyodik kontrolü / Arıza, yetersiz havalandırma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Acil durum telefon listesi asılı değil / Acil durum müdahale gecikmesi, organizasyon eksikliği / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası ÇalıĢma ortamında sigara içilmesi / Açık alev kaynağı/ Kirli hava ortamı/ Hastalık, bağıl meslek hastalığı Pano kapaklarının açık olması / Elektrik çarpması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Pano önlerinde yalıtkan paspas olmaması / Elektrik Akımına Kapılma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Elektrikli ekipmanın uygunsuz kullanımı / Elektrik çarpılması / Yaralanma, iģ kazası Hasarlı fiģ ve prizler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm Ekranlı aracı Rahat çalıģma pozisyonuna göre ayarlayamama / Ergonomi, antropometri / Meslek hastalıkları 47 Uygun olarak boyutlandırılmamıģ ekran öğeleri / Ergonomi / Meslek Hastalıkları 48 ÇalıĢma ortamında sigara içilmemesi konusunda uyarı levha olmaması ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği (yangın yönünde) yetersiz / Acil durum kaçıģ yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Merdiven korkulukları arası dikme mesafesi çok fazla / DüĢme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Tuvalet sayıları yetersizliğinden kaynaklanabilecek problemler / Hijyen Kullanıcı gözleri ile ekran arası mesafe / Ergonomi, antropometri, görme bozuklukları / Meslek hastalıkları lara iģ sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmemiģ / Bilgisizlik / Yaralanma, ölümlü iģ kazası GeçiĢ güzergahı üzerindeki malzemeler / Takılıp DüĢme / Yaralanma Zeminlerde Pürüz, AĢınma, Delik ve Döküntüler / Kayıp DüĢme / Yaralanma Kaygan Zemin / DüĢme / Yaralanma ĠĢ yerinde hijyen kurallarına uyulmaması / eksik uyulması / Hijyen / Hastalık, meslek hastalıkları ların görüģünü etkileyen parlak kaynaklar-yüzeyler / Dikkat eksikliği, geç algılama, psikoloji / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası lara yaptıkları iģe uygun masa sandalye ve destek ekipmanları sağlanmaması / Ergonomi, duruģ / Yaralanma, meslek hastalıkları Büro içerisindeki raflar ve diğer malzemelerin düģmesi sebebiyle oluģabilecek tehlikeler/malzeme düģmesi, çarpma/yaralanma, ölümlü iģ kazası. ÇalıĢma ortamının yerleģimi çalıģan ini kısıtlaması / Kayma, düģme, sıkıģma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Depolarda Yanıcı malzeme depolanması / Yangın / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Depoda düzensiz istifleme / Çarpma, devrilme, ezilme / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Depoda yuvarlanabilen malzeme depolanması / Malzeme düģmesi, ezilme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası

4 1 ĠĢ Güvenliği ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmemesi / Yaralanma, ölümlü iģ kazaları, mesleki hastalıklar ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği risk: Belirlenen Eğitimleri, Acil Durum ve Doğal Afetler Eğitimleri ve ilgili tatbikatlar Üniversitemiz tarafından belirli aralıklarla verilmektedir (Ör.Ġlk Yardım Semineri 24 Eylül 2014 de verilmiģtir) Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 5 : 20 Önemli risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Acil Durum ve Doğal Afetler Eğitimleri ve ilgili tatbikatlar düzenli aralıklarla verilmeli ve yapılmalıdır. ġiddet: 3 : 6

5 Sorumlu 2 Acil durum ve kaçıģ kapılarının olmaması, yetersiz olması / yetersiz müdahale, yangın / hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Acil çıkıģ yolları ve kapıları "Acil Durum" panosunda ilan edilmiģtir Acil çıkıģ yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulmaktadıracil çıkıģ yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkıģı önleyecek hiçbir engel bulunmamaktadır Acil çıkıģ kapıları dıģarı doğru açılmaktadır Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Acil durumlarda çalıģanlar tarafından kolayca açılabilecek Ģekilde olacaktır. Acil çıkıģ yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. Acil çıkıģ yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkıģı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. Acil çıkıģ kapıları dıģarı doğru açılacaktır. ĠĢ yerinde personel sayısına uygun olarak acil durum ve kaçıģ kapılarının olması sağlanmalıdır. Acil çıkıģ yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. : 4

6 3 KaçıĢ yollarının iģaretlenmiģ olmaması / Panik, ÇıkıĢı bulamama / Yaralanma, ölümlü iģ kazası öğrenci KaçıĢ yolunu gösteren iģaretler mümkün olduğunca yalın, kullanıldıkları ortama uygun dayanıklı maddelerden yapılmıģtır. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Doğal ıģığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır. YeĢil zemin üzerine beyaz piktogram (yeģil en az % 50 ) olacak Ģekilde acil çıkıģ ve kaçıģ yolu iģaretlenmelidir. KaçıĢ yolunu gösteren iģaretlerin mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecek Ģekilde olması sağlanacaktır. ĠĢaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koģullarına dayanıklı maddelerden yapılacaktır. GörüĢ seviyesine uygun bir yere özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin giriģine, engeller dikkate alınarak, iyi aydınlatılmıģ, eriģimi kolay ve görünür bir Ģekilde yerleģtirilmelidir. ġidet: 2 : 4

7 4 Topraklama sistemi bulunmayan elektrik devresi / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Her türlü tehlikelere karģı çalıģma ortamlarındaki elektrik tesisatları yenilenmiģtir. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. ÇalıĢma ortamında topraklama sistemi kurulu olmadığından, elektrikli tüm aletlerle çalıģmalar durdurulacak, Topraklama levhası takılarak sistemde topraklama yapıldıktan sonra elektrikli aletlerin kullanılması sağlanacaktır. : 4

8 5 Islak Zeminler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm / öğrenci Islak zemin ve nemli ortamda elektrikli aletler mümkün olduğu kadar kullanılmaması sağlanmaktadır. FiĢlerin prize takılırken ellerin ıslak ve nemli olmamasına dikkat edilmektedir.. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Islak zemin ve nemli ortamda elektrikli aletlerin mümkün olduğu kadar kullanılmaması sağlanarak maruziyet kaynağından önlenmelidir. Elektrikli araç kullanımında çarpılma tehlikesine karģı kauçuk tabanlı ayakkabı kullanılması, el aleti kullanılırken ıslak zemine basılmaması, kullanılan elektrikli aletlerin topraklamasının yapılması ve kaçak akım rölelerinin takılı ve çarpılma değerindeki akımda enerjiyi kesecek Ģekilde çalıģması sağlanır. Islak zemin ve nemli ortamlarda elektrik kablolarının düzenli kablo kanalları içerisinde yerden yüksekte ve antigron kablo kullanılarak oluģturulması, FiĢlerin prize takılırken ellerin ıslak ve nemli olmaması sağlanmalıdır. Maris ġidet: 2 : 4

9 6 ĠĢyerine ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri verilmemesi / eksik Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam (1) Mesleki n önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalıģmaları da kapsayacak, iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iģveren; a) lar arasından iģ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. lar arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmasıhâlinde, tehlike sınıfı ve çalıģan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. b) Görevlendirdikleri kiģi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluģların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün larını karģılar. c) ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iģ birliği ve koordinasyonu sağlar. : 4

10 7 Acil Durum Destek Elemanları Yok/Yetersiz / Müdahale yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Bilgiyasar ĠĢletmeni Nuri ADANUR Acil durum personeli olarak görevlendirilmiģtir. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Az tehlikeli iģ yerleri için, arama, kurtarma, tahliye için 50 çalıģana 1 kiģi, yangınla mücadele için 50 çalıģana bir kiģi, ilk yardım için 20 çalıģana bir kiģi acil durum görevlisi olarak görevlendirilir. Ayrıca bunları aģan sayılarda çalıģanın bulunması halinde, her 50 kiģiye bir destek elemanı daha görevlendirilir. : 4

11 8 Yangınla mücadele eğitiminin verilmemesi / Panik, YanlıĢ Ziyaretçiler müdahale / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 6 aylık periyotlarla yangınla mücadele tatbikatı Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yapılmakta görevli personelin yangına yeterliliği ölçülmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ĠĢ yeri tehlike sınıfına uygun olarak yangınla ilgili eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Ayrıca 6 aylık periyotlarla yangınla mücadele tatbikatı yapılarak personelin yangına yeterliliği ölçülmelidir. Tüm personele yangınla mücadelede gerekli eğitimler verilmelidir. Eğitimin kapsamı: Yangın söndürme tüpü kullanma eğitimi: Yangın söndürme tüpü ve hidrantlar gibi yangınla mücadele sistemlerinin nasıl kullanılacağının eğitimi. Eğitimi raporlama: yangınla mücadele grubuna olduğu kadar, iģletmedeki diğer kiģilere de yangını bildirme, ihbar etme, raporlama yöntemlerini öğretme. Tahliye ve ilk yardım eğitimleri: Tahliye yollarının ayrılması, tahliye için kiģilere nasıl rehberlik edileceğinin ve tahliye araçlarının nasıl kullanılacağının öğretilmesi. Kapsamlı eğitim tatbikat : 1-3 de söz konusu edilen eğitimin yoğunlaģtırılması. ġiddet: 1 : 2

12 9 ĠĢ yükü ve iģ temposu / Psikososyal riskler / Stres altında bulunduğu değerlendirilen personelin, kabiliyetlerine daha uygun iģlere yönlendirilmesi, sürekli olarak sağlanmakta iģ verimi artırılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Personel hakkında a) Fazla çalıģma yada atıl kalma b) Makina devir hızları c) Zaman baskısı d) ĠĢ bitim tarihleri baskısı konularında değerlendirme yapılarak, risk altında bulunduğu değerlendirilen personelin, kabiliyetlerine daha uygun iģlere yönlendirilmesi, sağlanmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 3 : 3

13 10 ĠĢte çeģitliliğin çok olmaması / Psikososyal risk etmenleri / ların kurumlarına olan aidiyetlerini ve verimlerini artırmak amacıyla motive edilmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ları yönetimle ilgili kararlara katılım yönünden cesaretlendirilmeleri sağlanarak çalıģanlara daha esnek çalıģma düzeni sağlanmalıdır. : 4

14 11 arası iliģkilerdeki bozukluklar / Psikososyal risk etmenleri Gerekli görüldüğü durumda uzman desteği alması için destek verilebilir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇalıĢma ortamında kiģilerarası iliģkilerde bozuklukların giderilmesi için aģağıdaki sebepler araģtırılmalıdır. a) Sosyal yada fiziksel olarak izolasyon b) larla yada yöneticilerle olan iliģkiler c) arası çatıģmalar d) Sosyal desteğin azlığı : 4

15 12 Ġstifleme alanınnın çalıģma alanı içinde olması / Malzeme düģmesi, istif devrilmesi / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Malzeme istif alanlarının çalıģma alanı dıģında belirlenmesi Ġhtimal: 1 : 2

16 13 Ağır malzemelerin dengesiz istiflenmesi / Devrilme / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası TaĢınır Kayıt Malzeme deposu istiflemeye gerek kalmadan düzenlenmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Ġstifleme alanlarının devrilme bölgesi kadar sınırlandırılması Ġhtimal: 1 : 2

17 14 Asansör havalandırmasının periyodik kontrolü / Arıza, yetersiz havalandırma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Asansör bakımı sözleģme ile yetkili firma tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Asansör kuyularının havalandırma sistemlerinin periyodik kontrolü yetkili firma elemanları tarafından zamanında yapılmalıdır. Ġhtimal: 1 : 2

18 15 Acil durum telefon listesi asılı değil / Acil durum müdahale gecikmesi, organizasyon eksikliği / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası. ların acil durumlarda ulaģacağı telefon numaralarını gösterir liste Acil Durum panosunda asılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ların acil durumlarda ulaģacağı telefon numaralarını gösterir liste iģyerine görülebilecek bir Ģekilde asılacaktır. : 4

19 16 ÇalıĢma ortamında sigara içilmesi / Açık alev kaynağı/ Kirli hava ortamı/ Hastalık, bağıl meslek hastalığı Kapalı ortamlarda ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmemesi yasa gereği engellenmektedir ve uyarı levhaları de belirli noktalarda asılmaktadır. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Kapalı ortamlarda ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmesi engellenecek ve uyarı levhaları asılacaktır. : 4

20 17 Pano kapaklarının açık olması / Elektrik çarpması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası ĠĢyerinde bulunan elektrik panoları kapalı ve sadece yetkili personel tarafından açılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ĠĢyerinde bulunan elektrik panolarının kapalı olması, ve sadece yetkili kiģiler tarafından açılması sağlanmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 4 : 4

21 18 Pano önlerinde yalıtkan paspas olmaması / Operatör Elektrik Akımına Kapılma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Elektrik panolarının bulunduğu yerlerin zeminine yalıtkan paspas konularak, çarpılma tehlikesi giderilmelidir. ġiddet: 1 : 2

22 Elektrikli ekipmanın uygunsuz / 19 kullanımı / Elektrik teknisyen çarpılması / Yaralanma, iģ kazası ÇalıĢma ortamında kullanılan tüm elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması ve amacı dıģında kullanılmaması önerilmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇalıĢma ortamında kullanılan tüm elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması ve klavuzunda belirtilen dıģında iģlerde kullanılmaması, amacı dıģında kullanılmaması sağlanacaktır. : 4

23 20 Hasarlı fiģ ve prizler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm ÇalıĢma ortamı içerisinde kullanılan elektrik prizleri ile elektrikli ekipmanların fiģleri üzerindeki Öğrenciler/ yalıtkanların zarar görmesi halinde kesinlikle kullanılmamakta ve yenisi ile değiģtirilmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇalıĢma ortamı içerisinde kullanılan elektrik prizleri ile elektrikli ekipmanların fiģleri üzerindeki yalıtkanların zarar görmesi halinde kesinlikle kullanılmaması, yenisi ile değiģtirilmesi gerekmektedir. : 4

24 21 Ekranlı aracı rahat çalıģma pozisyonuna göre ayarlayamama / Ergonomi, antropometri / Meslek hastalıkları Fakültemiz de kullanılan ekranlı araçlar bilgisayarlardır. larda meslek hastalıklarına karģı gerekli önlemleri almaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Ekran, çalıģanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır. Ekran, çalıģanın çalıģma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. Ġhtimal: 1 : 2

25 22 Uygun olarak boyutlandırılmamıģ ekran öğeleri / Ergonomi / Meslek Hastalıkları Ekranda görünen karakterler, resmi yazıģma kurallarına uygun, kolayca seçilir Ģekil ve formda, uygun büyüklüktedir. satır ve karakterler arasında yeterli boģluk bulunmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir Ģekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boģluk bulunmalıdır. : 4

26 23 ÇalıĢma ortamında sigara içilmemesi konusunda uyarı levha olmaması 3. Ģahıslar Kapalı ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmesi engellenmekte ve uyarı levhaları belirli noktalarda asılmaktadır. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Kapalı ortamlarda ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmesi engellenecek ve uyarı levhaları asılacaktır. : 4

27 24 ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği (yangın yönünde) yetersiz / Acil durum kaçıģ yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği yangın yönünde 80 cm. ve üzerindedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği yangın yönünde 80 cm olmalıdır. : 4

28 Merdiven korkulukları arası / dikme mesafesi 25 öğrenci çok fazla / DüĢme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Korkuluklara konacak dikme mesafesi 2 m. Ve üzerindedir. olmalıdır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Korkuluklara konacak dikme mesafesi 2 m olmalıdır. : 4

29 26 Tuvalet sayıları yetersizliğinden kaynaklanabilecek problemler / Hijyen / Öğrenci YaklaĢık 1000 kiģinin bulunduğu binamızda yeteri kadar tuvalet bulunmakta ve günlük temizlikleri yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma 100 kiģiden fazla çalıģan/öğrencinın bulunduğu yerlerde 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet olmalıdır. 100 kiģiden az çalıģan/öğrenci olduğu yerlerde her 25 kadına 1 ve 25 erkeğe 1 tuvalet olmalıdır. : 4

30 27 Acil durumlarda yetersiz müdahale ve kaçıģ güçlüğü nedeniyle tehlike Ģiddetinin artması / öğrenci rmal aydınlatmanın kesilmesi halinde Jenaratör devreye girmektedir. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Bütün kaçıģ yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluģturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilkyardım emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatmasının, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika sağlanması Ģarttır. Acil durum çalıģma süresinin kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu taktirde en az 120 dakika olması gerekir. imalathane içerisinde acil durum aydınlatmaları mevcut, kaçıģ merdivenlerinde aydınlatma bulunmamaktadır. : 4

31 28 Acil durum aydınlatması yetersiz / Acil / durum kaçıģ öğrenci zorluğu / Yaralanma, ölümlü iģ kazası rmal aydınlatmanın kesilmesi halinde Jenaratör devreye girmektedir Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Bütün kaçıģ yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluģturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilkyardım emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatmasının, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika sağlanması Ģarttır. Acil durum çalıģma süresinin kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu taktirde en az 120 dakika olması gerekir. : 4

32 29 Acil durum planının içeriği eksik/hatalı / Acil / durum müdahale öğrenci yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Acil Durum panosunda duyurulmuģtur. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Acil durum planları içeriğinde; a) ĠĢyerinin ünvanı, adresi ve iģverenin adı, b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri f) AĢağıdaki unsurları gösteren iģyerini ve iģyeri bölümlerini gösteren kroki 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) Ġlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) KaçıĢ yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalıģanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletiģim bilgileri 5) Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma v eyangınla mücadele konularında iģyeri ġiddet: 3 : 6

33 30 Acil durumlarda elektrik kesilmesi sonucu personelin kaçıģ güzergahını / görememesi / Acil öğrenci durum kaçıģ problemi / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Fakültenin elektirik kesilmesi durumunda jenaratör devreye girdiğinden hissedilmemiģtir. Sorumlu ġiddet: 5 : 10 azaltma ĠĢletme içinde her alan için birer adet acil aydınlatma alınması gerekmektedir. : 4

34 31 Yerdeki yangın tüpleri / öğrenci Yangın tüpleri kolay ulaģılabilir olması için yerde durması daha uygun görülmüģtür. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Yerdeki yangın tüpünün 90 cm yükseklikte görülebilen bir yere asılmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 1 : 1

35 32 ların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalıģmaları mevcut / Ergonomi, postür problemleri / Yaralanma, meslek hastalıkları Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma lara gerekli eğitimler verilmelidir. Ġhtimal: 1 ġiddet: 1 : 1

36 33 Asansör ve ön aydınlatmaları yeterli / DüĢme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Ortam aydınlatmaları, nesneler kolayca seçilebilecek ve gözü yormayacak Ģekilde sağlanmaktadır. Bütün katlarda sensörlü lambalarda buna destek olmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Ortam aydınlatmaları, nesneler kolayca seçilebilecek ve gözü yormayacak Ģekilde ıģık Ģiddeti ile aydınlatılacaktır. : 4

37 34 Asansörlerin periyodik kontrolü / Arıza / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Asansörün periyodik kontrolü yetkili firma tarafından düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Asansörlerin periyodik kontrolü yetkili firmalarca düzenli periyotlarla yapılmalıdır. Ġhtimal: 1 : 2

38 35 Uygun olmayan merdiven geniģlikleri ve basamak yükseklikleri / DüĢme / Yaralanma Merdiven basamak yükseklikleri ile geniģlikleri projeye uygun tasarlanmıģ, 4 basamağın üzerindeki yükseklikteki merdivenlere korkuluk ve trabzan takılmıģtır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Merdiven basamak yükseklikleri ile geniģlikleri Yapı standartları ölçüsünde yeniden tasarlanacak 4 basamağın üzerindeki yükseklikteki merdivenlere korkuluk ve trabzan takılacak ġiddet: 1 : 2

39 36 ÇalıĢma ortamında yemek ları giderilmesi / Biyolojik risk etmenleri / Hastalık, meslek hastalıkları Dersliklerde ve çalıģılan alanlarda yeme içme vs. gibi yapılmaması için uyarılar yapılmaktadır. Gıda ları için kantin mevcuttur. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma ÇalıĢma ortamında ve çalıģılan alanlarda yeme içme vs. gibi yapılmaması, Gıda ları için ayrı hijyenik oda sağlanacaktır. : 4

40 37 ĠĢyerinde yapılan iģlerden kaynaklanan yüksek düzeyde gürültü / Gürültü, Dikkat Eksikliği, / Meslek Hastalığı, Ziyaretçiler Gerekli özen gösterilmektedir. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 ĠĢyeri ların Gürültü ile Ġlgili lerden Korunmaları Açısından Değerlendirilmelidir. ĠĢ yerindeki gürültü maruziyeti sebebiyle kadın çalıģanlar öncelikli olmak üzere çalıģma süreleri kısaltılmalı Gürültü yayan kaynakların gürültü değerlerinin makine imalat değerlerine uygun olup olmadığı kontrol edilip, belirtilen değerden yüksek gürültü yayan ekipmanların periyodik bakım ve i yaptırılmalıdır. Organizasyon ile iģ ortamındaki gürültüye maruziyetin azaltılması sağlanmalıdır. Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması gereklidir. Makinelerin yerleģtirildiği zeminde, gürültüye ve titreģime karģı yeterli önlemler alınmalıdır. Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kiģi arasında gürültü önleyici engeller koyulmalıdır. Gürültüye maruz kalan kiģilerin gürültü kaynağı ile olan mesafeleri arttırılmalıdır. Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerler ses emici Ġhtimal: 1 ġiddet: 3 : 3

41 38 Çevresel gürültünün sonucu olarak binalardan geçen yüksek gürültü / Gürültü, dikkat eksikliği / Meslek hastalığı, yaralanma / öğrenci Bina projede bilerlenen esaslara göre yeni Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Bina cepheleri ses geçirmez maddelerle kaplanarak, dıģarıdan gelen gürültülere maruziyet azaltılmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 3 : 3

42 39 Panolarda Elektrik kaçağı / Elektrik / akımına kapılma / öğrenci Yaralanma, ölümlü iģ kazası Elektrik panoları çatılardan gelen yağmur suyuyla ıslanmakta. Bunun giderilmesi için Rektörlük ve Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile temas halinde çalıģmalar yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Elektrik panolarının ıslanması önlenmelidir. : 4

43 40 Kullanıcı gözleri ile ekran arası mesafe / Ergonomi, antropometri, görme bozuklukları / Meslek hastalıkları Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Ekran, operatörün/çalıģanın çalıģma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. ġiddet: 1 : 2

44 41 lara iģ sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmemiģ / Bilgisizlik / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma lara belirli periyotlarda, ve belirli sürelerde iģ sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmelidir. lara verilecek eğitimler, çalıģanların iģe giriģlerinde ve iģin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a)az tehlikeli iģyerleri için en az sekiz saat, b) Tehlikeli iģyerleri için en az on iki saat, c) Çok tehlikeli iģyerleri için en az on altı saat olarak her çalıģan için düzenlenir. Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalıģanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kiģinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. : 4

45 42 GeçiĢ güzergahı üzerindeki malzemeler / Takılıp DüĢme / Yaralanma /öğrenci Malzemelere takılıp düģme sonucu oluģabilecek risklere karģı, çalıģma ortamında geçiģ güzergahları üzerinde herhangi bir malzeme bulundurulmamaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Malzemelere takılıp düģme sonucu oluģabilecek risklere karģı, çalıģma ortamında geçiģ güzergahları üzerinde herhangi bir malzeme bulundurulmayacaktır. ġiddet: 1 : 2

46 43 Zeminlerde Pürüz, AĢınma, Delik ve Döküntüler / Kayıp DüĢme / Yaralanma / öğrenci Bina içindeki bu tür hasarlar sık sık bakım ve onarımdan geçirilerek düzeltilmektedir. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma EğilmiĢ döģemeler, gevģek tahta döģemeler, eskimiģ veya çürük kalas döģemeler, kimyasal maddeler tarafından korozyona uğramıģ yerler veya binanın zamanla oturması sonucu eğrilmiģ döģemelerin onarımı yapılarak geçiģ güzergahlarının düz bir zeminden oluģması sağlanmalıdır. : 4

47 44 Kaygan Zemin / DüĢme / Yaralanma / öğrenci Gerekli tedbirler alınmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Zemin temizliği sonrası kalan ıslaklıklar giderilene kadar DĠKKAT KAYGAN ZEMĠN yazılı tabela kullanılmalıdır. Kaygan zemini belirten tabelanın kullanıldığı düzenli periyodlarla kontrol edilmelidir. : 4

Yapılan İş:(Kısaca Açıklayınız) İşçi Sayısı Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci

Yapılan İş:(Kısaca Açıklayınız) İşçi Sayısı Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci Risk Değerlendirme No: Tarih: : Adresi: Yapılan İş:(Kısaca Açıklayınız) İşçi Sayısı Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1. Daha önce hiç risk değerlendirmesi

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

AVUKATLIK BÜROLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

AVUKATLIK BÜROLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Çerçevesinde AVUKATLIK BÜROLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ OFİS/BÜRO Unvanı:. (AVUKATLIK BÜROSU) Adresi:.. Konak/İZMİR DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ 27 mayıs 2015 tarihinde yapılan riskli alanların tespitinde aşağıda belirtilen problemler tespit edilmiştir. Bu risklerin öncelikli yapılacak işler kapsamında değerlendirilmesi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır OFİS/BÜRO Unvanı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve iç zeminler düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Samed Ayhan ÖZSOY*, Engin UĞUR*, Cem AYDEMİR**, Bilge Nazlı Altay ***, Cem ÖZAKHUN** *İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1 HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1.0 AMAÇ Kinney (mathematical risk evaluation) ın metodu ile... Hazır beton santrallerinde beton üretimi, şantiyelere

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER

GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE Araç Hareketleri 1 Toz emisyonu Araç Hareketleri 2 Trafik kazası Aydınlatma Yetersizliği 3 Takılma, düşme Aydınlatma Yetersizliği 4

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ANA KONULAR 1. Binaların yapısı ve dayanıklılığı 2. Elektrik tesisatı 3. Acil çıkış yolları ve kapıları 4. Yangınla mücadele 5. Kapalı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Sayfa Sayfa 1 / 18 Bölüm ler 1. Bilgisayar Ergonomik bilgi yetersizliği Yanlış şekil ve pozisyonlarda bilgisayar kullanım a eğitim verilmemiştir 4 3 12 Bilgisayarla yapılan çalışmalarda; göz yorgunluğu,

Detaylı

Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Selçuk YAŞAR İSG Uzman Yardımcısı Makine Mühendisi 08.05.2013 İZMİR Sunum

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER 15.Ders Notu İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların,

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu

Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Kullanım Kılavuzu Acil Aydınlatma Sistemi Acil Aydınlatma Sistemi Şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin arıza sebepli kesilmesi, yangın - deprem gibi sebeplerle bina

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol Zeminde çökme, erime, engebe vb.

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

PROBLEM ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEM PROBLEM TANIMI

PROBLEM ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEM PROBLEM TANIMI 1 Data Kabloları düzenli değil. Düşük Seviye, 2 Elektrik panosu önünde yalıtkan paspas yoktur. 3 Yangın tüpleri Üretim alanında ve depoda yerdedir, duvara asılı değildir. 4 Raf araları doludur. 5 Elektrik

Detaylı

BAŞKANLIĞIMIZCA YOL GÖSTERMESİ ADINA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

BAŞKANLIĞIMIZCA YOL GÖSTERMESİ ADINA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. BAŞKANLIĞIMIZCA YOL GÖSTERMESİ ADINA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. OFİS/BÜRO Unvanı: ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI Adresi: KARŞIYAKA MAH. 940 NOLU SOK. NO.41/1-2-3-4 NOLU KATLAR ORDU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI

Detaylı

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Muayenehanenin Adresi Konumu Bina Özellikleri Değerlendirme i Geçerlilik i - GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile yapılmış yahut kaplanmıştır

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ GENEL& İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı