Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır."

Transkript

1 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ

2 Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Doğa Eğitim Merkezi Eğitim Stratejisi 2010 Ankara T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. Katkıda Bulunanlar: Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye İzcilik Federasyonu, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Derneği,Kuş Araştırmaları Derneği, WWF Türkiye, Kırklareli Istıranca Gençlik Doğa Sporları Kulübü, Kırklareli İzcilik federasyonu, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ankara, 2010 Doğa Eğitim Merkezi Eğitim Stratejisi; Yıldız Dağlarında Biyolojik çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişmesi Projesi kapsamında Kırklareli ne 28 km. Bulgaristan sınırına 8 km. mesafede Dereköy ün bitişiğinde tadilatı tamamlanan Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi için hazırlanmıştır.

3 ÖNSÖZ Doğa eğitimi sadece öğrenme demek değildir. Bizim bireysel hırslarımızla değiştirmeye çalıştığımız çevreyi tanıma ve aynı zamanda gelecek için kaynakların sürdürülebilirliğini de anlamaya çalışmaktır. Yine doğa eğitimi; doğal kaynakların tanınması, öğrenilmesi ve korunmasının yanı sıra doğayı iyi yönetme, doğayı yerinde yaşayarak ve tanıyarak bilgiye dayalı kararlar üretme ve bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma ve gelecek nesillere bırakabilmek için sahiplenmeyi sağlamada en etkili bir araçtır. Doğayı anlayabilmek için öğrenmek ve bilmek gerekir. Bunun için de en etkili araç doğayı doğada öğrenme ve anlama yani yaparak ve uygulayarak öğrenmedir. Doğaya olan olumsuz etkileri ortadan kaldırmanın diğer bir yolu da doğayı bilen ve ona dost bireylerin yetiştirilmesidir. Her alanda olduğu gibi doğayı öğrenme ve öğretme sürecinin en temel hedef kitlesi ise elbette ki çocuklarımızdır. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğü ve karar vericisi olacaktır. Ve atalarımızın da söylediği gibi Ağaç yaş iken eğilir. Geleceğimiz olan çocuklara tüm insanlık için çok önemli olan doğamızı, kaynaklarımızı ve çevreyi tanıtmak ve sahiplenmelerini sağlamak öncelikli amacımız olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda gerek ulusal ve gerekse uluslar arası düzeyde pek çok girişimler olmaktadır. Doğa eğitim merkezlerinin oluşturulması, doğa kampları, düzenli doğa eğitim programlarının uygulanması bunlardan bazılarıdır. Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi de Yıldız Dağlarının ha. kısmında doğal kaynakları ortaya koyarak tanıtma ve doğadaki işleyişin anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir dizi çalışmaları desteklemiştir. Çünkü bozulan doğal dengenin düzelmesinin, çevre kirliliğinin ve yer kürenin karşı karşıya geldiği diğer bazı felaketlerin önlenmesinin bir yolu da öncelikle sorunu, mevcut durumu ve değerleri ortaya koymak ve nihayetinde doğayı bilen ve tanıyan doğaya dost bireyler yetiştirmekle mümkün olabilecektir. İşte, hem Yıldız Dağlarının sahip olduğu eşsiz ve nadir ekosistemleri geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak, hem de doğayı doğada yaşayarak ve uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi tesis edilmiş ve bu merkezdeki uygulamaların belli bir program ve sistem içinde yürütülmesi için Eğitim Stratejisi hazırlanmıştır. Bu strateji ile doğa bilinci oluşturmak, doğayı korumak ve iyileştirmek için öncelikle çocukların gerekli bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlayacak olanakları ortaya koymak ve çocuklardan başlayarak ailelerde ve bütün toplumda doğaya saygı ve sevgi kazandırmak için bir dizi adımlar atılmış ve programlar geliştirilmiştir. Bu strateji doğrultusunda düzenlenecek doğa eğitimleri ile doğaya bakıp da göremediğimiz halleriyle tanıma ve tanıtma fırsatı verilebilecektir. Yıldız Dağlarında yaşayanlardan başlayarak Türkiye nin diğer bölgelerine ve hatta sınır ötesine aşması öngörülen eğitimlerin ve uygulamaların doğa bilincini geliştireceği, doğaya ve çevreye duyarlı-olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri yaratabileceği, doğal tarihi, sosyokültürel değerlerin korunması, çevresel konulara ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılımı ve sorunların çözümünde etkin bir şekilde yer alabilecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını inanıyor ve doğa ile aynı dili konuşabilecek ve doğayı anlayabilecek nesil lere yararlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü

4 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 BÖLÜM 1 - GİRİŞ... 2 BÖLÜM 2 - KAPSAM... 4 BÖLÜM 3 - METODOLOJİ... 5 BÖLÜM 4 - SWOT ANALİZİ... 7 BÖLÜM 5 - VİZYON ve STRATEJİK HEDEFLER... 8 BÖLÜM 6 - MATERYALLER VE ARAÇLAR Doğa Eğitimi Sürecinde kullanılabilecek olan materyaller Eğitmenler için El Kitabı (Doğa Eğitimi için El Kitabı) Ziyaretçiler/çocuklar için not defteri (Benim Yıldız Dağları Defterim) BÖLÜM 7 - EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜM 8 - ROLLER VE ORTAKLIKLAR BÖLÜM 9 - EYLEM PLANI BÖLÜM 10 - İLKELER EKLER EK 1. Eğitim materyalleri EK 2. Eğitim Programları Ek 3. Akıcı Öğrenme Doğa Eğitiminde Farklı Bir Yöntem Eğitim Kiti- Doğa Derneği. 32 EK 4. Doğa Çantam Yaş Çocukları için Doğa Eğitimi Programı Doğa Derneği 33 EK 5. Yeşil Kutu CD REC Türkiye EK 6. Örnek İşbirliği Protokolü EK 7. H&S Güvenlik EK 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği... 37

5 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ YÖNETİCİ ÖZETİ Hazırlanan bu eğitim stratejisi Yıldız Dağları Doğa Eğitim merkezi için gerekli olan eğitim ve öğretim süreçleri için bir yol çizmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda eğitim merkezi için bir eylem planı oluşturulmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve tanımlanması için bir kaynak niteliğindedir. Bu strateji aynı zamanda eğitim merkezinde kullanılacak olan materyalleri ve bunların niteliklerini de tanımlamaktadır. Bu stratejide alanın güçlü ve zayıf yanları tanımlanmış, Doğa Eğitim Merkezi nin vizyonu ve misyonu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bu strateji içerisinde özellikle çocuklar için kullanılacak olan materyaller olmak üzere eğitim merkezinde kullanılabilecek eğitim materyalleri ve bu materyallerin üretim prensipleri tanımlanmıştır. Bu stratejide eğitim merkezinden faydalanacak olan hedef gruplar ve bu gruplara yönelik olarak uygulanacak olan eğitim programlarının amaçları, içerikleri, eğitim yöntemleri ve eğitmenlerin nitelikleri de tanımlanmıştır. Strateji kapsamında eylem planı oluşturularak Doğa Eğitim Merkezi nde uygulanması planlanan bir yıllık eğitim eylem planı belirlenmiştir. Stratejide ayrıca Doğa Eğitim Merkezi için ilkeler belirlenmiş ve bu ilkelerle birlikte doğaya ve insan haklarına saygılı olacak şekilde uygulamaların gerçekleştirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra stratejinin ekleri olarak örnek eğitim programları ve örnek doğa eğitimi uygulamaları ve kurumlar arası yapılabilecek protokol örneği sunulmaktadır. Bu strateji Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi nin eğitim çalışmalarının belirli standartlarda ve kalitede yürütülebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için temel oluşturacak çok önemli bir dokümandır. Bununla birlikte bu strateji, ortaya çıkacak güncel ihtiyaçlara ve uygulamaların ardından düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonuçlarına göre güncellenmelidir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 1

6 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 1 GİRİŞ İnsan, doğada var oluşundan buyana, doğadan yararlanmış, doğayı işlemiş, bilgi birikimi ve teknik ilerlemelerle doğaya egemen olmaya çalışmıştır. Çevre, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından gelecek kaygısı duyulmadan işlenmiş, doğanın zenginliklerinden hiç bitmeyecekmişçesine yararlanılmıştır. Doğal kaynaklar önceleri; beslenme, barınma, savunma ve sağlık amaçlı ihtiyaçları karşılamak için kullanılırken, bilimsel gelişmelerle insanın doğayı işleyerek ve doğanın üstünde kendi egemenliğini kurduğu bir süreç başlamıştır. Bilimin verdiği olanaklar ve insanın sınırsız beklentileri doğayı aşırı kullanmaya, doğayı düşünmeden denemelere girişmesine ve tahribine itmiştir. Üstelik insanoğlu, uzun yıllar doğaya verilen zararın farkında olmadan yaşamıştır. İnsanoğlu bu bozulmaların farkına ancak hava ve su kirlenmesi sonucunda karşılaşılan kitlesel ölümler ve gıda güvenliğine yönelik gözlemlenen tehditler sonucunda varabilmiştir. Hava, su, toprak kirlenmesiyle başlayıp, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarının yok olmasına varan çevre sorunları, en azından sorunlarla karşılaşanlarda belli bir gelecek kaygısı uyandırmıştır. Bu kaygı ile birlikte koruma, doğayı ve çevreyi daha fazla tanıma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Çevre ve doğa eğitimi ise bu ihtiyacı karşılamak için kullanılan önemli birer araç haline gelmiştir. Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, kalıcı ve olumlu davranış değişikliklerinin kazandırılması ve doğal, tarihi, kültürel, sosyoestetik değerlerin korunması, aktif olarak katılımın sağlanması ve sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır. Çevre ve doğa eğitimi; doğal kaynakların tanınması, öğrenilmesi ve korunmasının yanı sıra doğayı iyi yönetme, doğayı yerinde yaşayarak ve tanıyarak bilgiye dayalı kararlar üretme ve bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma ve gelecek nesillere bırakabilmek için sahiplenmeyi sağlamada en etkili bir araçtır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi nin önemli bir bileşeni, sınırın ötesinde yani Bulgaristan da yaşayanlar da dâhil, genç nesle ve özellikle de okullara ve gençlik gruplarına yönelik doğa koruma odaklı çevre eğitimleridir. Eğitim ve öğretim amaçlı bu açık hava etkinliklerinin Yıldız Dağlarına ilişkin farkındalığı, anlayışı ve desteği de artırması amaçlanmaktadır. Hazırlanan bu Eğitim Stratejisi, Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi için gerçekçi bir eğitim ve öğretim stratejisi ve bir eylem planı oluşturulabilmesine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve tanımlanması sürecinin ilk kilometre taşı niteliğini taşımaktadır. Ayrıca stratejinin projeye olduğu kadar bölgedeki paydaşların ve nihai yararlanıcıların da özellikle doğayı tanıma ve öğrenme amaçlı ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt verebilmesine özen gösterilmiştir. Eğitim ve öğretim planı, aynı zamanda, yeni eğitsel materyaller geliştirmek suretiyle hem eğiticilerin hem de öğrencilerin eğitilmesini de hedeflemektedir. Tek amacı doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda eğitim vermek olan Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi, sağladığı konaklama ve diğer olanakları ile Türkiye nin ilk tam donanımlı doğa eğitim merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Merkezin eğitim stratejisi, merkezin gelecekteki eğitim faaliyetlerinin yönlendirilmesine yardımcı olmakla sınırlı kalmayıp, gelecekte kurulacak buna benzer merkezler için bir örnek Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 2

7 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ teşkil edecek ve Türkiye de doğa eğitimine ilişkin ulusal politikaların oluşturulmasına da katkı sağlayabilecektir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 3

8 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 2 KAPSAM Çevre ve Orman Bakanlığı, çoğu ulusal ölçekli sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından yürütülen çeşitli projeler ile çevre ve doğa eğitimi programlarına destek vermektedir. Yine, doğa koruma ile ilgili olan kurumlar ve TÜBİTAK ile birlikte üniversiteler de gençlere ve yetişkinlere doğa eğitimleri konusunda çalışmalar gerçekleştirmekte ve doğa eğitimlerini desteklemektedirler. Ancak, Türkiye de yaşayan 70 milyon insana hizmet götürülmesi gerektiği düşünüldüğünde, bu çalışmaların genellikle sınırlı gayretler olduğu ve daha fazlasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Doğada çevre eğitimi ne ilişkin ulusal bir strateji bulunmamaktadır. Ulusal Çevre Eylem Planı nın 1997 de hazırlanan Eğitim ve Katılım ile ilgili bölümünde; İlköğretim II. kademesi ile ilgili olarak her üç sınıf düzeyinde yapılan araştırmalar, bu öğrencilerin çevre duyarlılığı düzeylerinin arzu edilen seviyenin altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çevre değerlerinin öğrencilerde oluşabilmesi, Çevre konularının sadece Fen Bilgisi dersi müfredatı içinde yer alması ile mümkün değildir. Mutlak surette, tüm derslerde çevre değerlerinin oluşturulabilmesi için çaba sarf edilmeli ve değer yargılarındaki değişim gözlenmelidir. Bu tür erken eğitim dönemlerinde çevre konuları teorik olmaktan çıkartılarak yaparak ve yaşayarak, problem çözmenin ön planda olduğu öğrenci merkezli olarak verilmelidir. Ayrıca bu düzeyde görevli öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında duyarlılık düzeyleri artırılmalıdır ifadesine yer verilmektedir. Bu verilerin ışığında eğitim stratejisinin kapsamını; öncelikle yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilecek etkinlikler ile Yıldız Dağlarında yaşayan yöre halkı ve pek çok sektörü temsilen sürece dahil olacak eğitmenler için katılım modeli, eğitim plan ve programları oluşturmaktadır. Strateji belgesi ayrıca Merkez in yönetiminden sorumlu olacak kurum ve bireyler için kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 4

9 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 3 METODOLOJİ Eğitim stratejisi; Çevre ve Orman Bakanlığı, ulusal ve yerel eğitim kurumları, STK lar ve yerel çevre kulüpleri, izci grupları ve diğer ilgili toplulukların temsilcilerinin ve uzmanların bir araya getirildiği ve eğitim-öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlayan katılımcı çalıştaylar yardımıyla geliştirilmiştir. Projede görevli uzmanlar, bölgedeki eğitim kurumlarını ziyaret etmişler ve yetkililerle, STK larla ve izci gruplarıyla görüşmeler yapmışlardır. Ekim ve Aralık 2009 da, Ankara da, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çevre ve doğa eğitimi konusunda çalışmalar yapmakta olan uzmanların buluştuğu ulusal çapta iki çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu verilerin ve Eğitim Uzmanı nın Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki benzer çalışmalar ve Türkiye deki mevcut durumla ilgili yaptığı araştırmaların harmanlanması sonucu bu strateji belgesi ortaya çıkmıştır. Strateji belgesinin hazırlığı sürecinde; Doğa eğitimine yönelik güçlü ve zayıf yanlar, tehditler ve fırsatlar ortaya konmuş, Mevcut durum analizi ışığında vizyon, kısa/orta ve uzun vadeli hedefler ve bu hedeflere ilişkin etkinlikler belirlenmiş, Hedef gruplar ve bu hedef gruplara yönelik eğitim materyalleri ve eğitim programlarının içeriği ve yöntemi tanımlanmış, Ortaklık yapılabilecek olası kuruluşlar ve bu kuruluşlarla yapılabilecek işbirliği konuları listelenmiş, 1 senelik bir etkinlik zaman çizelgesi hazırlanmış ve bütçelendirilmiştir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 5

10 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Mevcut Durumun Tanımlanması-Ortaya Konması SWOT Analizi Görüşmeler Toplantılar Arazi çalışmaları İlk Taslak Stratejinin Hazırlanması İlgili taraflarla çalıştay İlgili taraflarla görüşme Taslak stratejiyi paylaşma Doğa Eğitim Merkezi Eğitim Stratejisinin ikinci taslağını hazırlama ve Kurum Görüşüne Sunma NİHAİ STRATEJİ VE ONAY Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 6

11 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 4 SWOT ANALİZİ SWOT Analizinde; Doğa Eğitimine Yönelik Güçlü Yanlar, Zayıf yanlar, tehditler ve fırsatların tanımlanmasına odaklanılmıştır. Böylece doğa eğitimleri konusunda ulusal düzeydeki mevcut durumun ortaya konmasına çalışılmıştır. Doğa Eğitimi Konusundaki Mevcut Durum Analizi Güçlü yanlar Bakanlığın yeni bir doğa eğitim merkezi inşa etmesi Doğa Eğitimine ilişkin yeni materyaller hazırlanması Daha önce doğa eğitimi ile ilgili olan kurum, kuruluş, STK, gibi birimlerle işbirliğine girmesi, Bakanlık çalışanları ile birlikte diğer ilgili kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşan bir eğitici havuzunun oluşturulması, Yıldız Dağları için Valilik başkanlığında bir Yönetim Biriminin oluşturulması ve yetkinin yereldeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılıyor olması Tehditler Doğa eğitim merkezinin Bakanlıklar tarafından yeterince sahiplenilmemesi ve uygulamalara başlamadan binaların atıl durumda bırakılması, Yeterli eğiticinin zamanında işlevlendirilememesi, Zayıf Yanlar Eğitim kurumlarının veya ilgili diğer kuruluşların ya da yöre halkının doğa eğitimine ilişkin beklentilerinin net olmaması, Doğa eğitimine ilişkin talep analizinin olmaması, Doğa eğitim merkezi için yeterli personel istihdamın yapılmamış olması, Ulusal ölçekte özellikle korunan alanlardaki doğa eğitimlerini içerecek bir stratejinin olmaması. Fırsatlar Çeşitli fonlardan eğitim çalışmaları için yaralanılabilecek olunması, Doğa eğitimleri için bölgesinden gönüllülerle çalışılabilmesi, Genç kılavuzluk programının başlatılması. Finansal sürdürülebilirliğin sağlanamamamsı Yöre halkının merkezi benimsemememsi ve sahiplenmemesi, Merkezin tanıtımına yönelik girişimlerin olmamamsı veya yetersizliği Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 7

12 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 5 VİZYON ve STRATEJİK HEDEFLER Vizyon Doğa Eğitim Merkezi, Yıldız Dağları Biyosferi nin her anlamda merkezi olacaktır. Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi nin vizyonu; doğanın korunması için öncelikle çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirileceği bir merkez olmaktır. Misyon Doğa Eğitim Merkezi nin misyonu; başta Yıldız Dağları Biyosferi nin sahip olduğu doğal değerleri, doğanın korunması için gerekli bilgiyi ve deneyimi tüm ziyaretçilere aktarmak için bir araç olmak ve doğa eğitimlerinin verileceği bir merkez olarak Türkiye de gerçekleştirilen doğa eğitimlerine/çevre eğitimlerine ev sahipliği yapmak olacaktır. Buna göre Doğa Eğitim Merkezi için aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir. Kısa Orta Dönemli Stratejik Hedefler Hedef 1. Eğlenceli yol ve yöntemlerle ziyaretçilerin Yıldız Dağları Biyosferi ve doğa hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarının sağlanması. Etkinlik 1: Günübirlik, iki günlük (hafta sonu) ve beş günlük (hafta içi) olmak üzere üç eğitim programı hazırlamak. Etkinlik 2: Eğitim kılavuzu ve eğitim materyalleri hazırlamak. Etkinlik 3: Dış mekan eğitimlerinin gerçekleştirileceği alanları tanımlamak (köyler, yürüyüş rotaları, gözlem rotaları vb.). Alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere göre her alan için eğitim materyal ve araçları belirlemek ve hazırlamak. Etkinlik 4: Pilot eğitmen eğitimi programı hazırlamak ve uygulamak. İlk pilot uygulamalar doğa eğitimi deneyimi olan katılımcılar ile gerçekleştirmek. Etkinlik 5: Günübirlik, iki günlük (hafta sonu) ve beş günlük (hafta içi) eğitim programlarını eğitmen eğitimin ardından yöredeki okullardan gelen çocuklarla yürütmek ve değerlendirmeleri yapmak. Değerlendirmelere göre programları yeniden gözden geçirerek nihai programları oluşturmak. Hedef 2. Doğa Eğitimi Merkezi nde eğitmen olarak görev alacak kişilerin eğitmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. Etkinlik 1: Pilot uygulamaların değerlendirilmesinin ardından geniş katılımlı bir eğitmen eğitimi düzenlemek. İkinci eğitmen eğitimini geniş bir duyuru kapsamında gerçekleştirmek ve bu eğitime bölgede yaşayan gençlerin, yöre üniversitelerinden gençlerin, öğretmenlerin, izcilerin, gönüllülerin katılımlarını sağlamak. (Bu eğitim için katılımcı profili olarak bir Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 8

13 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ sınırlama getirilmeyecektir. Eğitmen eğitimlerinin içeriği, doğa eğitimi üzerinde yoğunlaşarak teorik ve pratik çalışmaları içerecektir. Bunun yanı sıra Doğa Eğitim Merkezi için hazırlanmış olan eğitim materyallerinin kullanımı ve geliştirilmesi için de etkinlikler olacaktır.) Etkinlik 2: Bir eğitmen havuzu oluşturmak ve eğitmenler için düzenli eğitim programları düzenlemek. Belirli aralıklarla (6 ila 8 aylık periyotlar olabilir) gerçekleştirilen eğitimleri değerlendirmek, değerlendirmeler sonucunda programları geliştirmek ve eğitmenlerin kişisel gelişimleri desteklenmek için 2 ya da 3 günlük hizmet içi eğitim programları düzenlemek Hedef 3. Yıldız Dağları nda yaşayanların sürece dahil edilerek Eğitim Merkezini sahiplenmelerinin teşvik edilmesi. Etkinlik 1: Bölge sakinlerinin, özellikle de civar okullardaki çocuklar ile ebeveynlerinin ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin eğitim programlarının planlanması ve uygulanmasına dahil edilmesine öncelik vermek. Etkinlik 2: Eğitim merkezini, merkezin öncelikleri göz önünde bulundurularak, özellikle geleneksel yerel etkinlikler için yöre halkı tarafından kullanılabilir bir mekan haline getirmek (merkezde yerel bir festival gerçekleştirilmesi gibi). Etkinlik 3: Eğitim merkezini desteklemek için bir gönüllülük programını geliştirmek (pilot uygulamaların ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonuçlarına göre bu gönüllülük programının çerçevesi geliştirilecektir). Etkinlik 4: Yöre okullarında ki Çevre Kulüplerini doğa eğitimi için teşvik etmek ve Çevre Kulüpleri üzerinden ilköğretim okullarında çalışmalar yürütmek. Öncelikle Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırklareli nde yer alan ilköğretim okullarında Çevre Kulübü öğretmenleri ve gönüllü olacak öğretmenler ile toplantılar gerçekleştirmek ve Çevre Kulüpleri nin bir yıl boyunca uygulayacakları eğitim programı oluşturmak. Bir sonraki eğitim öğretim döneminde pilot okullarda eğitim uygulamalarına başlamak ve değerlendirmek. Değerlendirmelerin ardından eğitim programlarını güncellemek ve gelecek dönemlerde uygulanmak üzere revize etmek. Hedef 4. Çalışanlar, eğitmenler, ziyaretçiler, gönüllüler ve küçük kılavuzlar a yönelik politikaların da yer alacağı sürdürülebilir bir örgütsel yapı için kurumsal çerçevenin-yönetim mekanizmasının oluşturulması. Etkinlik 1: Gerçekleştirilen pilot eğitmen eğitimi ve ziyaretçilerle/çocuklarla gerçekleştirilen pilot uygulamalar sonrasındaki değerlendirmelere göre eğitim uzmanı tarafından eğitim merkezinin ihtiyaç analizi ve merkezden beklentilerle ilgili analiz çalışmaları gerçekleştirmek ve sonucu bir rapor haline getirmek. Rapor sonuçlarına göre revizyonlar yapmak. Etkinlik 2: Merkeze, eğitim eylem planının uygulanmasından sorumlu olmak üzere iki (2) tam zamanlı personel görevlendirmek (Bu pesonellerin görevi; eğitim etkinliklerinin organizasyonu, uygulanması, koordine edilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi olacaktır. Eğitmen havuzunun sürdürülebilirliği ve koordinasyonu ile eğitim programının yeni deneyimler ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve güncellenmesi de, bu personelin görev ve sorumlulukları arasında yer alacaktır) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 9

14 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Etkinlik 3: Merkezde eğitim çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için en az iki yarı zamanlı personel görevlendirmek (bu personellerin görevi; eğitim merkezinin bakımı, temizliği ve eğitimler için lojistik destek sağlamak olacaktır). Etkinlik 4: Eğitmenlere ilişkin iş tanımı ve çalışma ilkelerini belirlemek (çalışma koşulları, ücretlendirme vb). Etkinlik 5: Ziyaretçilere ilişkin ilkeleri belirlemek (merkezin kullanımına yönelik uyulması gereken kurallar vb). Etkinlik 6: Merkezde gönüllülük uygulamalarına yönelik ilkeleri belirlemek. Etkinlik 7: Merkezde Küçük Kılavuzlar sertifikasyon sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. (Doğa Eğitim Merkezi nde eğitilen yaş grubu çocuklar 18 yaşına geldiklerinde potansiyel alan kılavuzları olabilirler. Eğitimin gelecekte alternatif bir gelir kaynağı olarak kullanılabilecek olması, katılım ve sahipliği artıracaktır. Çocukların bölge dışından gelecek akranları için eğitici ya da rehber görevini üstlenebilecekleri Küçük Kılavuzlar gibi bir sistemi kurmakla mümkün olabilecektir). Hedef 5. Bulgaristan dan öğrencilerin ve eğiticilerin Doğa Eğitim Merkezi uygulamalarına ve etkinliklerine dahil edilmesi. Etkinlik 1: Eğitim stratejisini Bulgaristan da ki konuyla ilgili taraflarla paylaşmak. Etkinlik 2: Bulgaristan dan gelecek çocuklar için bir eğitim faaliyeti düzenlemek ve bu faaliyetleri düzenli hale getirmek için Türkiye den ve Bulgaristan dan ilgili taraflarla işbirliği protokolü yapmak. Etkinlik 3: Türkiye den ve Bulgaristan dan çocukların bir araya gelecekleri ortak eğitim etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinlikleri değişim programı haline getirmek. Hedef 6. Yıldız Dağları nı ziyaret eden kişilerin eğitim deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak için ulusal ve yerel yetkili makamlar, STK lar, sponsorlar ve gönüllülerle ortaklıkların kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Etkinlik 1: İlgili merkez ve taşra kuruluşlarıyla ortaklıkların kurulması ve sürdürebilirliğin sağlanması için çalıştaylar ve toplantılar yapmak. Etkinlik 2: Toplantılara ve pilot uygulamaların sonuçlarına istinaden ilgili taraflarla protokoller hazırlamak ve uygulamak. Etkinlik 3: Çevre ve doğa ile ilgili uluslararası olarak kabul edilmiş olan (5 Haziran Çevre Günü, 2 Şubat Sulak Alanlar Günü, 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü vb.) etkinliklerde doğa eğitim merkezinin etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar gerçekleştirmek. Etkinlik 4: Merkezin ve eğitimlerin tanıtımı için çeşitli tanıtım materyalleri hazırlamak. Etkinlik 5: İğneada Ziyaretçi Merkezi ve Doğa Eğitim Merkezinin ortak yönetimi ve birlikte kullanımının sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek. Hedef 7. Eğitim programlarının kalitesinin sürekli olarak artırılması amacıyla etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve uygulanması. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 10

15 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Etkinlik 1: Pilot uygulamaların ardından eğitimlere katılan eğitmenler tarafından başarı kriterlerinin ve bir izleme ve değerlendirme sisteminin belirlenmesi ve yerleştirilmesi için çalışmak. Etkinlik 2: İzleme ve değerlendirme sistemini merkezde çalışan eğitim görevlilerinin kullanımına sunmak. Etkinlik 3: Faaliyetleri, materyalleri ve eğitim planını düzenli olarak değerlendirmek ve stratejik planı güncellemek. Uzun Dönemli Stratejik Hedefler 1. Yıldız Dağları Biyosferi nin doğal, kültürel, tarihi ve peyzaj değerlerinin gelecek nesiller üzerinde yaratacağı farklara ilişkin deneyimi geliştirmek. 2. Araştırma, eğitim ve öğretim alanında gerek ülkenin altyapısını gerekse çevresel ve kırsal kalkınma konularını ele alma yeteneğini güçlendirmede önemli bir rol oynayacak olan bir merkez olmak. 3. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının bir parçası olarak daha geniş öğrenme deneyimlerinin paylaşılması için gereken kaynakların ayrılmasını temin edecek yeni çalışma yol ve yöntemleri bulmak. 4. Üretilen eğitim materyallerinin ve Eğitim Merkezinin Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kuruluşları tarafından alanda organize edilen kamplarda ve diğer eğitim çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, bu eğitim merkezindeki ilgililerin kamplara katılım sağlayarak merkezdeki çalışmaları yaygınlaştırmak. 5. Merkezi yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya yönelik girişimlerde bulunmak ve uluslar arası fuar ve çalışmalara katılmak. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 11

16 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 6 MATERYALLER VE ARAÇLAR Doğanın kendisi bir eğitim materyali olmakla birlikte eğitim merkezlerinde kullanılacak olan eğitim materyalleri destekleyici ve tamamlayıcı olmalıdır. Çünkü çocuklar kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri sürece öğrenmeye daha çok istek duyarlar. Bu nedenle doğa eğitiminde öğrenmeyi desteklemek amaçlı olarak materyaller kullanılmalıdır. Doğa eğitiminde, doğanın temel materyal olarak kullanılmasının yanı sıra kullanılacak olan diğer materyaller çocuklar için ilgi çekici ve çocukların kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak nitelikte tasarlanır. Tüm doğa eğitimi materyalleri, çocukları pasif dinleyici konumundan çıkarıp sürecin bir parçası olduklarını hissettirecek özellikte geliştirilir. Eğitim merkezi ile birlikte hazırlanacak materyaller ile birlikte yaşanacak deneyim, okullardaki sınıf içi deneyimlerinden tamamen farklı, interaktif bir deneyim olacak şekilde tasarlanmalıdır. Doğa eğitimi için üretilecek olan materyallerin üretiminde aşağıda verilen prensipler dikkate alınmalıdır. - Materyaller; doğayla uyumlu (dönüşebilen) malzemeden üretilmelidir. - Materyaller; çocukların kurgulamalarını sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. - Materyaller; ilgi çekici şekilde renkli ve görsel açıdan cazip olacak şekilde tasarlanmalıdır. - Materyaller; çocukların dikkatini dağıtmayacak şekilde basit bir şekilde tasarlanmalıdır. - Materyaller; çocukların, materyallerden zarar görmelerini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. - Materyaller; ÇOB Milli Eğitim Bakanlığı nın politikaları ile çelişmeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. - Materyaller; Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde uzmanların görüş ve öneri önerileri doğrultusunda düzenlenmeli ve üretilmelidir. Doğa Eğitimi Merkezi nde çeşitli yaş grupları ile uygulanacak olan eğitimler hem arazi gezilerini hem de teorik dersleri içerecek şekilde programlanacaktır. Materyaller de bu iki program için uygun olacak şekilde seçilecektir. Açık havada gerçekleştirilecek olan etkinliklerin bir kısmı yürüyüş şeklinde olurken bir kısmı Yıldız Dağları Biyosferi nin farklı alanlarına araçla ziyaret şeklinde olacaktır. Bu nedenle bu etkinlikler için minibüs kiralanması ya da merkez için sabit bir aracın temin edilmesi gerekmektedir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 12

17 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ 6.1. Doğa Eğitimi Sürecinde kullanılabilecek olan materyaller Eğitim programlarında kullanılacak olan materyaller eğitim programı hem dış hem de iç mekânda uygulanacak şekilde tasarlandığından, materyaller eğitim programına uygun olarak üretilecektir. Eğitmenin ve çocukların kullanacakları materyaller farklı olarak tasarlanacaktır. Çünkü her iki grup tarafından kullanılacak materyallerin hem kullanım amacı ve hem de kullanım yeri farklıdır. Ayrıca; kullanılacak materyaller arasındaki farklılıkların olmasının bir diğer nedeni de, özellikle keşif gezileri sırasında çevredeki canlıların ve çocukların herhangi bir şekilde zarar görmesini engellemektir. Örneğin; bir böceğe eğitmenin gözetiminde daha yakından bakmak böceğin zarar görmesini engelleyeceği gibi doğa eğitimi felsefesini (zarar vermemek) destekleyecek bir davranış olacaktır. Bunun yanı sıra zehirli bir böcek olması olasılığına karşın çocuklar da korunmuş olacaklardır. Örneğin; büyüteç; daha yakından çevrelerindeki canlıları görmelerini ve detaylara inmelerini sağlayacak ve çocukların ilgilerini odaklayacak bir materyal olacaktır. Eğitimler esnasında kullanılabilecek bazı materyaller aşağıda sıralanmıştır; o Büyüteç o Fotoğraf makinesi o Dürbün o Kamera Eğitim merkezinde kullanılacak olan materyaller; - Doğa Eğitimi Merkezi nin bahçesi; Bahçe eğitim programlarının bir parçası olacaktır. Merkeze gelen çocukları ilk karşılayacak olan alan bahçe olduğundan bu alanda yer alacak olan materyallerin ilgi uyandırıcı ve bilgi verici olması gerekmektedir. Bu materyaller Ek 1 içerisinde ayrıntılı olarak verilmektedir. - Doğa Eğitimi Merkezi nin içi; Doğa Eğitimi Merkezi doğayla uyumlu olacak şekilde kurgulanmış ve inşa edilmiştir. Merkez ziyaretçilerin/çocukların doğayla uyumlu yaşamı görebilmeleri için oldukça önemli bir eğitim aracıdır. Bu nedenle doğa eğitimi merkezini tanıtıcı şekilde iç ve dış mekânda materyaller hazırlanmalıdır. Ek 1 içerisinde bu materyaller ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu materyaller proje sahasının doğal dünyasını göstermek üzere tasarlanmış paneller ve posterler şeklinde geliştirilmiştir. Eğitimler esnasında ihtiyaç duyulacak olan malzemeler eğitmen eğitimleri sonunda belirlenecektir. Ziyaretçilerle/çocuklarla uygulanacak olan etkinliklere göre belirlenecek olan materyaller eğitim uygulamaları esnasında etkinliklerin renkli ve akılda kalıcı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 6.2 Eğitmenler için El Kitabı (Doğa Eğitimi için El Kitabı) El kitabı merkezde eğitmenleri yönlendirecek ve eğitimlerin belli bir düzen içinde gitmesini sağlamak amacıyla hazırlanacaktır. Eğitimler esnasında eğitmenlere yardımcı olacak açıklayıcı ancak kısa ve özlü bilgiler, oyunlar, alıştırmalar ve deneyler ile Yıldız Dağları Biyosferi nin önemini anlatan bilgiler ve ziyaretçilerle/çocuklarla birlikte uygulanabilecek etkinlikler yer alacaktır. Ayrıca, doğaya nasıl davranılması gerektiği, sahada nasıl Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 13

18 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ ilerlenmesi gerektiği, arazinin, hayvanların ve bitkilerin nasıl izlenmesi, nasıl dinlenmesi ve nasıl not alınması gerektiğine ilişkin bilgilere de yer verilecektir. Eğitmen el kitabı beş ana başlıktan oluşabilir. Bunlar; - İnsan ve Doğa - Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi - Doğa koruma nedir ve Türkiye de korunan alanlar - Yıldız Dağları Biyosferi ve Önemi - Doğa Eğitimi ve örnek etkinlikler Her bir bölüm renkli ve anlaşılır görseller ve çizimlerle desteklenecek ayrıca her bir bölümün uygulanmasına yönelik uygulama örnekleri yer alacaktır. 6.3 Ziyaretçiler/çocuklar için not defteri (Benim Yıldız Dağları Defterim) Not defterleri, eğitimler esnasında ziyaretçilerin/çocukların merak duygularını yönlendirmede ve gözlem kapasitelerini geliştirmede kullanılan çok önemli bir araçtır. Bu bağlamda eğitimler esnasında not almanın eğitmenler tarafından teşvik edilmesi ile ziyaretçilerin/çocukların görüş ve deneyim alışverişini teşvik edilecek, ilginin artmasını sağlayacak ve ziyaretçilerin/çocukların görüşlerini, tartışma konularını ve gözlemlerini not defterlerine yazmalarına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra doğa eğitiminin en önemli adımlarından biri olan geri bildirim için de iyi bir kaynak olacaktır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 14

19 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 7 EĞİTİM PROGRAMLARI Hedef gruplar Doğa Eğitimi Merkezi Bölüm 5 te de belirtildiği gibi doğa eğitimi amaçlı olarak kullanılacak olan bir merkez olarak herkese açık bir yer olacaktır. Bununla beraber öncelikli olarak gerçekleştirilecek pilot uygulamalarda yaş grubu hedef grubu olacaktır. Pilot uygulamalarda özellikle yöreden okullarının katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Eğitim merkezinde eğitimlere katılmaları hedeflenen yaş grupları; 5 6; okul öncesi grubu çocuklar 7 9; ilköğretim ilk kademe çocuklar 10 11; ilköğretim ilk ve ikinci kademe çocuklar 12 15; ilköğretim ilk ve ikinci kademe çocuklar ve gençler 16 18; orta öğretim gençler 18 ve üzeri; gençler ve yetişkinler Uzun vadede Doğa Eğitimi Merkezi yukarıda belirtilen her yaş grubundan ziyaretçi için farklı programları uygulayabilecek kapasiteye ulaşabilecektir. Eğitim merkezinde eğitimlere katılmaları beklenen gruplar; - Üniversite öğrencileri (üniversite kulüpleri ve grupları) - İzci grupları - Özel gruplar (şirketler, turistik amaçlı ziyaretçiler vb.) - Engelli grupları (koşulların uygunlaştırılması durumunda) - Çocuk esirgeme vb. kurum çocukları - Sivil toplum kuruluşları Doğa Eğitim Merkezi bünyesinde uygulanacak eğitimlerin yanı sıra yukarıda da belirtildiği gibi doğa eğitimi için çeşitli kurum ve kuruluşların doğa eğitimi olarak kullanabileceği bir mekân olacağından eğitim merkezi hedef grubu bu taleplerle beraber genişleyebilecektir. Eğitimlerin amaçları Doğa Eğitim Merkezi nde uygulanacak olan eğitimlerin amacı; Yıldız Dağları Biyosferi nin biyolojik çeşitlilik değerlerini, doğa koruma anlayışını ve kültürel değerleri katılımcılara/çocuklara anlatmaktır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 15

20 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Eğitimler doğa eğitiminin beş temel amacına hizmet edecektir; - Doğa ve doğa sorunlarına karşı Farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, - Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel Bilgi ve anlayışı geliştirmek, - Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak, - Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak, - Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak. Eğitimlere katılan ziyaretçilerin/çocukların eğitimler sonucunda; - Doğa ile uyumlu mekânlar hakkında bilgi sahibi olmaları, - Yıldız Dağları Biyosferi nin değerleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları, - Biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları, - Doğa ve doğa-insan etkileşimine ilişkin bir anlayış ve bilgiye sahip olmaları, doğa koruma konusunda farkındalıklarının artması ve uzun dönemde bu farkındalığın davranışa dönüşmesi, - Yöredeki yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Eğitimlerin içerikleri Yukarıda tanımlanan eğitim amaçları doğrultusunda eğitimlerin içeriğinde sabit olarak yer alacak olan konu başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır; - Doğa Eğitimi Merkezi nin tanıtımı - Yıldız Dağları Biyosferi nin tanıtımı - Biyolojik çeşitlilik - Doğa koruma - Kültürel değerler ve yöre halkı Başlangıç olarak bir günlük, iki günlük ve beş günlük olmak üzere üç periyotluk programlar geliştirilmiştir. Eğitimlerin içerikleri yukarıda belirtilen genel başlıklar sabit kalmak üzere çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Eğitim programları ve içeriklerinin ayrıntılarına Ek- 2 de yer verilmiştir. Eğitim Yöntemi Doğada eğitim deneyseldir. Sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır. Doğada eğitim, doğayla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder. (Yeni Zelanda Ulusal Çevre Eğitimi Stratejisi) Doğa eğitimine yönelik olarak uygulanacak programlar etkileşimli olarak planlanmalı ve uygulamalar esnasında ziyaretçileri/çocukları öğrenme sürecine aktif olarak dahil etmelidir. Eğitim merkezinde uygulanacak olan eğitim programları yaşayarak öğrenme yöntemine Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 16

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK "MÜDAHALE MODELİNİN" GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMANIN İLGİ: EDU/TURA/2014-A DESTEKLENMESİ Program/Proje/Faaliyetin Adı ve

Detaylı

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 2015-2016 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI PROJENİN SÜRESİ PROJENİN HİTAP ETTİĞİ KESİM PROJENİN BÜTÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

MENTÖR DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük

MENTÖR DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI Modülün Hedef Kitlesi Öğretmenler Okul ve eğitim yöneticileri Maarif müfettişleri Modülün Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar:

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu,

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu, Sayın Basın Mensubu, BASIN DAVETİ Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen, OTİZM VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ PROJESİ uygulamaya geçirilmiştir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı