Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır."

Transkript

1 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ

2 Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Doğa Eğitim Merkezi Eğitim Stratejisi 2010 Ankara T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. Katkıda Bulunanlar: Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye İzcilik Federasyonu, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Derneği,Kuş Araştırmaları Derneği, WWF Türkiye, Kırklareli Istıranca Gençlik Doğa Sporları Kulübü, Kırklareli İzcilik federasyonu, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ankara, 2010 Doğa Eğitim Merkezi Eğitim Stratejisi; Yıldız Dağlarında Biyolojik çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişmesi Projesi kapsamında Kırklareli ne 28 km. Bulgaristan sınırına 8 km. mesafede Dereköy ün bitişiğinde tadilatı tamamlanan Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi için hazırlanmıştır.

3 ÖNSÖZ Doğa eğitimi sadece öğrenme demek değildir. Bizim bireysel hırslarımızla değiştirmeye çalıştığımız çevreyi tanıma ve aynı zamanda gelecek için kaynakların sürdürülebilirliğini de anlamaya çalışmaktır. Yine doğa eğitimi; doğal kaynakların tanınması, öğrenilmesi ve korunmasının yanı sıra doğayı iyi yönetme, doğayı yerinde yaşayarak ve tanıyarak bilgiye dayalı kararlar üretme ve bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma ve gelecek nesillere bırakabilmek için sahiplenmeyi sağlamada en etkili bir araçtır. Doğayı anlayabilmek için öğrenmek ve bilmek gerekir. Bunun için de en etkili araç doğayı doğada öğrenme ve anlama yani yaparak ve uygulayarak öğrenmedir. Doğaya olan olumsuz etkileri ortadan kaldırmanın diğer bir yolu da doğayı bilen ve ona dost bireylerin yetiştirilmesidir. Her alanda olduğu gibi doğayı öğrenme ve öğretme sürecinin en temel hedef kitlesi ise elbette ki çocuklarımızdır. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğü ve karar vericisi olacaktır. Ve atalarımızın da söylediği gibi Ağaç yaş iken eğilir. Geleceğimiz olan çocuklara tüm insanlık için çok önemli olan doğamızı, kaynaklarımızı ve çevreyi tanıtmak ve sahiplenmelerini sağlamak öncelikli amacımız olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda gerek ulusal ve gerekse uluslar arası düzeyde pek çok girişimler olmaktadır. Doğa eğitim merkezlerinin oluşturulması, doğa kampları, düzenli doğa eğitim programlarının uygulanması bunlardan bazılarıdır. Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi de Yıldız Dağlarının ha. kısmında doğal kaynakları ortaya koyarak tanıtma ve doğadaki işleyişin anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir dizi çalışmaları desteklemiştir. Çünkü bozulan doğal dengenin düzelmesinin, çevre kirliliğinin ve yer kürenin karşı karşıya geldiği diğer bazı felaketlerin önlenmesinin bir yolu da öncelikle sorunu, mevcut durumu ve değerleri ortaya koymak ve nihayetinde doğayı bilen ve tanıyan doğaya dost bireyler yetiştirmekle mümkün olabilecektir. İşte, hem Yıldız Dağlarının sahip olduğu eşsiz ve nadir ekosistemleri geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak, hem de doğayı doğada yaşayarak ve uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi tesis edilmiş ve bu merkezdeki uygulamaların belli bir program ve sistem içinde yürütülmesi için Eğitim Stratejisi hazırlanmıştır. Bu strateji ile doğa bilinci oluşturmak, doğayı korumak ve iyileştirmek için öncelikle çocukların gerekli bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlayacak olanakları ortaya koymak ve çocuklardan başlayarak ailelerde ve bütün toplumda doğaya saygı ve sevgi kazandırmak için bir dizi adımlar atılmış ve programlar geliştirilmiştir. Bu strateji doğrultusunda düzenlenecek doğa eğitimleri ile doğaya bakıp da göremediğimiz halleriyle tanıma ve tanıtma fırsatı verilebilecektir. Yıldız Dağlarında yaşayanlardan başlayarak Türkiye nin diğer bölgelerine ve hatta sınır ötesine aşması öngörülen eğitimlerin ve uygulamaların doğa bilincini geliştireceği, doğaya ve çevreye duyarlı-olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri yaratabileceği, doğal tarihi, sosyokültürel değerlerin korunması, çevresel konulara ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılımı ve sorunların çözümünde etkin bir şekilde yer alabilecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını inanıyor ve doğa ile aynı dili konuşabilecek ve doğayı anlayabilecek nesil lere yararlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü

4 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 BÖLÜM 1 - GİRİŞ... 2 BÖLÜM 2 - KAPSAM... 4 BÖLÜM 3 - METODOLOJİ... 5 BÖLÜM 4 - SWOT ANALİZİ... 7 BÖLÜM 5 - VİZYON ve STRATEJİK HEDEFLER... 8 BÖLÜM 6 - MATERYALLER VE ARAÇLAR Doğa Eğitimi Sürecinde kullanılabilecek olan materyaller Eğitmenler için El Kitabı (Doğa Eğitimi için El Kitabı) Ziyaretçiler/çocuklar için not defteri (Benim Yıldız Dağları Defterim) BÖLÜM 7 - EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜM 8 - ROLLER VE ORTAKLIKLAR BÖLÜM 9 - EYLEM PLANI BÖLÜM 10 - İLKELER EKLER EK 1. Eğitim materyalleri EK 2. Eğitim Programları Ek 3. Akıcı Öğrenme Doğa Eğitiminde Farklı Bir Yöntem Eğitim Kiti- Doğa Derneği. 32 EK 4. Doğa Çantam Yaş Çocukları için Doğa Eğitimi Programı Doğa Derneği 33 EK 5. Yeşil Kutu CD REC Türkiye EK 6. Örnek İşbirliği Protokolü EK 7. H&S Güvenlik EK 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği... 37

5 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ YÖNETİCİ ÖZETİ Hazırlanan bu eğitim stratejisi Yıldız Dağları Doğa Eğitim merkezi için gerekli olan eğitim ve öğretim süreçleri için bir yol çizmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda eğitim merkezi için bir eylem planı oluşturulmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve tanımlanması için bir kaynak niteliğindedir. Bu strateji aynı zamanda eğitim merkezinde kullanılacak olan materyalleri ve bunların niteliklerini de tanımlamaktadır. Bu stratejide alanın güçlü ve zayıf yanları tanımlanmış, Doğa Eğitim Merkezi nin vizyonu ve misyonu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bu strateji içerisinde özellikle çocuklar için kullanılacak olan materyaller olmak üzere eğitim merkezinde kullanılabilecek eğitim materyalleri ve bu materyallerin üretim prensipleri tanımlanmıştır. Bu stratejide eğitim merkezinden faydalanacak olan hedef gruplar ve bu gruplara yönelik olarak uygulanacak olan eğitim programlarının amaçları, içerikleri, eğitim yöntemleri ve eğitmenlerin nitelikleri de tanımlanmıştır. Strateji kapsamında eylem planı oluşturularak Doğa Eğitim Merkezi nde uygulanması planlanan bir yıllık eğitim eylem planı belirlenmiştir. Stratejide ayrıca Doğa Eğitim Merkezi için ilkeler belirlenmiş ve bu ilkelerle birlikte doğaya ve insan haklarına saygılı olacak şekilde uygulamaların gerçekleştirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra stratejinin ekleri olarak örnek eğitim programları ve örnek doğa eğitimi uygulamaları ve kurumlar arası yapılabilecek protokol örneği sunulmaktadır. Bu strateji Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi nin eğitim çalışmalarının belirli standartlarda ve kalitede yürütülebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için temel oluşturacak çok önemli bir dokümandır. Bununla birlikte bu strateji, ortaya çıkacak güncel ihtiyaçlara ve uygulamaların ardından düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonuçlarına göre güncellenmelidir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 1

6 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 1 GİRİŞ İnsan, doğada var oluşundan buyana, doğadan yararlanmış, doğayı işlemiş, bilgi birikimi ve teknik ilerlemelerle doğaya egemen olmaya çalışmıştır. Çevre, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından gelecek kaygısı duyulmadan işlenmiş, doğanın zenginliklerinden hiç bitmeyecekmişçesine yararlanılmıştır. Doğal kaynaklar önceleri; beslenme, barınma, savunma ve sağlık amaçlı ihtiyaçları karşılamak için kullanılırken, bilimsel gelişmelerle insanın doğayı işleyerek ve doğanın üstünde kendi egemenliğini kurduğu bir süreç başlamıştır. Bilimin verdiği olanaklar ve insanın sınırsız beklentileri doğayı aşırı kullanmaya, doğayı düşünmeden denemelere girişmesine ve tahribine itmiştir. Üstelik insanoğlu, uzun yıllar doğaya verilen zararın farkında olmadan yaşamıştır. İnsanoğlu bu bozulmaların farkına ancak hava ve su kirlenmesi sonucunda karşılaşılan kitlesel ölümler ve gıda güvenliğine yönelik gözlemlenen tehditler sonucunda varabilmiştir. Hava, su, toprak kirlenmesiyle başlayıp, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarının yok olmasına varan çevre sorunları, en azından sorunlarla karşılaşanlarda belli bir gelecek kaygısı uyandırmıştır. Bu kaygı ile birlikte koruma, doğayı ve çevreyi daha fazla tanıma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Çevre ve doğa eğitimi ise bu ihtiyacı karşılamak için kullanılan önemli birer araç haline gelmiştir. Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, kalıcı ve olumlu davranış değişikliklerinin kazandırılması ve doğal, tarihi, kültürel, sosyoestetik değerlerin korunması, aktif olarak katılımın sağlanması ve sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır. Çevre ve doğa eğitimi; doğal kaynakların tanınması, öğrenilmesi ve korunmasının yanı sıra doğayı iyi yönetme, doğayı yerinde yaşayarak ve tanıyarak bilgiye dayalı kararlar üretme ve bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma ve gelecek nesillere bırakabilmek için sahiplenmeyi sağlamada en etkili bir araçtır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi nin önemli bir bileşeni, sınırın ötesinde yani Bulgaristan da yaşayanlar da dâhil, genç nesle ve özellikle de okullara ve gençlik gruplarına yönelik doğa koruma odaklı çevre eğitimleridir. Eğitim ve öğretim amaçlı bu açık hava etkinliklerinin Yıldız Dağlarına ilişkin farkındalığı, anlayışı ve desteği de artırması amaçlanmaktadır. Hazırlanan bu Eğitim Stratejisi, Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi için gerçekçi bir eğitim ve öğretim stratejisi ve bir eylem planı oluşturulabilmesine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve tanımlanması sürecinin ilk kilometre taşı niteliğini taşımaktadır. Ayrıca stratejinin projeye olduğu kadar bölgedeki paydaşların ve nihai yararlanıcıların da özellikle doğayı tanıma ve öğrenme amaçlı ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt verebilmesine özen gösterilmiştir. Eğitim ve öğretim planı, aynı zamanda, yeni eğitsel materyaller geliştirmek suretiyle hem eğiticilerin hem de öğrencilerin eğitilmesini de hedeflemektedir. Tek amacı doğanın korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda eğitim vermek olan Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi, sağladığı konaklama ve diğer olanakları ile Türkiye nin ilk tam donanımlı doğa eğitim merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Merkezin eğitim stratejisi, merkezin gelecekteki eğitim faaliyetlerinin yönlendirilmesine yardımcı olmakla sınırlı kalmayıp, gelecekte kurulacak buna benzer merkezler için bir örnek Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 2

7 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ teşkil edecek ve Türkiye de doğa eğitimine ilişkin ulusal politikaların oluşturulmasına da katkı sağlayabilecektir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 3

8 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 2 KAPSAM Çevre ve Orman Bakanlığı, çoğu ulusal ölçekli sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından yürütülen çeşitli projeler ile çevre ve doğa eğitimi programlarına destek vermektedir. Yine, doğa koruma ile ilgili olan kurumlar ve TÜBİTAK ile birlikte üniversiteler de gençlere ve yetişkinlere doğa eğitimleri konusunda çalışmalar gerçekleştirmekte ve doğa eğitimlerini desteklemektedirler. Ancak, Türkiye de yaşayan 70 milyon insana hizmet götürülmesi gerektiği düşünüldüğünde, bu çalışmaların genellikle sınırlı gayretler olduğu ve daha fazlasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Doğada çevre eğitimi ne ilişkin ulusal bir strateji bulunmamaktadır. Ulusal Çevre Eylem Planı nın 1997 de hazırlanan Eğitim ve Katılım ile ilgili bölümünde; İlköğretim II. kademesi ile ilgili olarak her üç sınıf düzeyinde yapılan araştırmalar, bu öğrencilerin çevre duyarlılığı düzeylerinin arzu edilen seviyenin altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çevre değerlerinin öğrencilerde oluşabilmesi, Çevre konularının sadece Fen Bilgisi dersi müfredatı içinde yer alması ile mümkün değildir. Mutlak surette, tüm derslerde çevre değerlerinin oluşturulabilmesi için çaba sarf edilmeli ve değer yargılarındaki değişim gözlenmelidir. Bu tür erken eğitim dönemlerinde çevre konuları teorik olmaktan çıkartılarak yaparak ve yaşayarak, problem çözmenin ön planda olduğu öğrenci merkezli olarak verilmelidir. Ayrıca bu düzeyde görevli öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında duyarlılık düzeyleri artırılmalıdır ifadesine yer verilmektedir. Bu verilerin ışığında eğitim stratejisinin kapsamını; öncelikle yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilecek etkinlikler ile Yıldız Dağlarında yaşayan yöre halkı ve pek çok sektörü temsilen sürece dahil olacak eğitmenler için katılım modeli, eğitim plan ve programları oluşturmaktadır. Strateji belgesi ayrıca Merkez in yönetiminden sorumlu olacak kurum ve bireyler için kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 4

9 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 3 METODOLOJİ Eğitim stratejisi; Çevre ve Orman Bakanlığı, ulusal ve yerel eğitim kurumları, STK lar ve yerel çevre kulüpleri, izci grupları ve diğer ilgili toplulukların temsilcilerinin ve uzmanların bir araya getirildiği ve eğitim-öğretim ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlayan katılımcı çalıştaylar yardımıyla geliştirilmiştir. Projede görevli uzmanlar, bölgedeki eğitim kurumlarını ziyaret etmişler ve yetkililerle, STK larla ve izci gruplarıyla görüşmeler yapmışlardır. Ekim ve Aralık 2009 da, Ankara da, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çevre ve doğa eğitimi konusunda çalışmalar yapmakta olan uzmanların buluştuğu ulusal çapta iki çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu verilerin ve Eğitim Uzmanı nın Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki benzer çalışmalar ve Türkiye deki mevcut durumla ilgili yaptığı araştırmaların harmanlanması sonucu bu strateji belgesi ortaya çıkmıştır. Strateji belgesinin hazırlığı sürecinde; Doğa eğitimine yönelik güçlü ve zayıf yanlar, tehditler ve fırsatlar ortaya konmuş, Mevcut durum analizi ışığında vizyon, kısa/orta ve uzun vadeli hedefler ve bu hedeflere ilişkin etkinlikler belirlenmiş, Hedef gruplar ve bu hedef gruplara yönelik eğitim materyalleri ve eğitim programlarının içeriği ve yöntemi tanımlanmış, Ortaklık yapılabilecek olası kuruluşlar ve bu kuruluşlarla yapılabilecek işbirliği konuları listelenmiş, 1 senelik bir etkinlik zaman çizelgesi hazırlanmış ve bütçelendirilmiştir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 5

10 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Mevcut Durumun Tanımlanması-Ortaya Konması SWOT Analizi Görüşmeler Toplantılar Arazi çalışmaları İlk Taslak Stratejinin Hazırlanması İlgili taraflarla çalıştay İlgili taraflarla görüşme Taslak stratejiyi paylaşma Doğa Eğitim Merkezi Eğitim Stratejisinin ikinci taslağını hazırlama ve Kurum Görüşüne Sunma NİHAİ STRATEJİ VE ONAY Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 6

11 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 4 SWOT ANALİZİ SWOT Analizinde; Doğa Eğitimine Yönelik Güçlü Yanlar, Zayıf yanlar, tehditler ve fırsatların tanımlanmasına odaklanılmıştır. Böylece doğa eğitimleri konusunda ulusal düzeydeki mevcut durumun ortaya konmasına çalışılmıştır. Doğa Eğitimi Konusundaki Mevcut Durum Analizi Güçlü yanlar Bakanlığın yeni bir doğa eğitim merkezi inşa etmesi Doğa Eğitimine ilişkin yeni materyaller hazırlanması Daha önce doğa eğitimi ile ilgili olan kurum, kuruluş, STK, gibi birimlerle işbirliğine girmesi, Bakanlık çalışanları ile birlikte diğer ilgili kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşan bir eğitici havuzunun oluşturulması, Yıldız Dağları için Valilik başkanlığında bir Yönetim Biriminin oluşturulması ve yetkinin yereldeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılıyor olması Tehditler Doğa eğitim merkezinin Bakanlıklar tarafından yeterince sahiplenilmemesi ve uygulamalara başlamadan binaların atıl durumda bırakılması, Yeterli eğiticinin zamanında işlevlendirilememesi, Zayıf Yanlar Eğitim kurumlarının veya ilgili diğer kuruluşların ya da yöre halkının doğa eğitimine ilişkin beklentilerinin net olmaması, Doğa eğitimine ilişkin talep analizinin olmaması, Doğa eğitim merkezi için yeterli personel istihdamın yapılmamış olması, Ulusal ölçekte özellikle korunan alanlardaki doğa eğitimlerini içerecek bir stratejinin olmaması. Fırsatlar Çeşitli fonlardan eğitim çalışmaları için yaralanılabilecek olunması, Doğa eğitimleri için bölgesinden gönüllülerle çalışılabilmesi, Genç kılavuzluk programının başlatılması. Finansal sürdürülebilirliğin sağlanamamamsı Yöre halkının merkezi benimsemememsi ve sahiplenmemesi, Merkezin tanıtımına yönelik girişimlerin olmamamsı veya yetersizliği Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 7

12 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 5 VİZYON ve STRATEJİK HEDEFLER Vizyon Doğa Eğitim Merkezi, Yıldız Dağları Biyosferi nin her anlamda merkezi olacaktır. Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi nin vizyonu; doğanın korunması için öncelikle çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirileceği bir merkez olmaktır. Misyon Doğa Eğitim Merkezi nin misyonu; başta Yıldız Dağları Biyosferi nin sahip olduğu doğal değerleri, doğanın korunması için gerekli bilgiyi ve deneyimi tüm ziyaretçilere aktarmak için bir araç olmak ve doğa eğitimlerinin verileceği bir merkez olarak Türkiye de gerçekleştirilen doğa eğitimlerine/çevre eğitimlerine ev sahipliği yapmak olacaktır. Buna göre Doğa Eğitim Merkezi için aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir. Kısa Orta Dönemli Stratejik Hedefler Hedef 1. Eğlenceli yol ve yöntemlerle ziyaretçilerin Yıldız Dağları Biyosferi ve doğa hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarının sağlanması. Etkinlik 1: Günübirlik, iki günlük (hafta sonu) ve beş günlük (hafta içi) olmak üzere üç eğitim programı hazırlamak. Etkinlik 2: Eğitim kılavuzu ve eğitim materyalleri hazırlamak. Etkinlik 3: Dış mekan eğitimlerinin gerçekleştirileceği alanları tanımlamak (köyler, yürüyüş rotaları, gözlem rotaları vb.). Alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere göre her alan için eğitim materyal ve araçları belirlemek ve hazırlamak. Etkinlik 4: Pilot eğitmen eğitimi programı hazırlamak ve uygulamak. İlk pilot uygulamalar doğa eğitimi deneyimi olan katılımcılar ile gerçekleştirmek. Etkinlik 5: Günübirlik, iki günlük (hafta sonu) ve beş günlük (hafta içi) eğitim programlarını eğitmen eğitimin ardından yöredeki okullardan gelen çocuklarla yürütmek ve değerlendirmeleri yapmak. Değerlendirmelere göre programları yeniden gözden geçirerek nihai programları oluşturmak. Hedef 2. Doğa Eğitimi Merkezi nde eğitmen olarak görev alacak kişilerin eğitmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. Etkinlik 1: Pilot uygulamaların değerlendirilmesinin ardından geniş katılımlı bir eğitmen eğitimi düzenlemek. İkinci eğitmen eğitimini geniş bir duyuru kapsamında gerçekleştirmek ve bu eğitime bölgede yaşayan gençlerin, yöre üniversitelerinden gençlerin, öğretmenlerin, izcilerin, gönüllülerin katılımlarını sağlamak. (Bu eğitim için katılımcı profili olarak bir Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 8

13 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ sınırlama getirilmeyecektir. Eğitmen eğitimlerinin içeriği, doğa eğitimi üzerinde yoğunlaşarak teorik ve pratik çalışmaları içerecektir. Bunun yanı sıra Doğa Eğitim Merkezi için hazırlanmış olan eğitim materyallerinin kullanımı ve geliştirilmesi için de etkinlikler olacaktır.) Etkinlik 2: Bir eğitmen havuzu oluşturmak ve eğitmenler için düzenli eğitim programları düzenlemek. Belirli aralıklarla (6 ila 8 aylık periyotlar olabilir) gerçekleştirilen eğitimleri değerlendirmek, değerlendirmeler sonucunda programları geliştirmek ve eğitmenlerin kişisel gelişimleri desteklenmek için 2 ya da 3 günlük hizmet içi eğitim programları düzenlemek Hedef 3. Yıldız Dağları nda yaşayanların sürece dahil edilerek Eğitim Merkezini sahiplenmelerinin teşvik edilmesi. Etkinlik 1: Bölge sakinlerinin, özellikle de civar okullardaki çocuklar ile ebeveynlerinin ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerin eğitim programlarının planlanması ve uygulanmasına dahil edilmesine öncelik vermek. Etkinlik 2: Eğitim merkezini, merkezin öncelikleri göz önünde bulundurularak, özellikle geleneksel yerel etkinlikler için yöre halkı tarafından kullanılabilir bir mekan haline getirmek (merkezde yerel bir festival gerçekleştirilmesi gibi). Etkinlik 3: Eğitim merkezini desteklemek için bir gönüllülük programını geliştirmek (pilot uygulamaların ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonuçlarına göre bu gönüllülük programının çerçevesi geliştirilecektir). Etkinlik 4: Yöre okullarında ki Çevre Kulüplerini doğa eğitimi için teşvik etmek ve Çevre Kulüpleri üzerinden ilköğretim okullarında çalışmalar yürütmek. Öncelikle Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırklareli nde yer alan ilköğretim okullarında Çevre Kulübü öğretmenleri ve gönüllü olacak öğretmenler ile toplantılar gerçekleştirmek ve Çevre Kulüpleri nin bir yıl boyunca uygulayacakları eğitim programı oluşturmak. Bir sonraki eğitim öğretim döneminde pilot okullarda eğitim uygulamalarına başlamak ve değerlendirmek. Değerlendirmelerin ardından eğitim programlarını güncellemek ve gelecek dönemlerde uygulanmak üzere revize etmek. Hedef 4. Çalışanlar, eğitmenler, ziyaretçiler, gönüllüler ve küçük kılavuzlar a yönelik politikaların da yer alacağı sürdürülebilir bir örgütsel yapı için kurumsal çerçevenin-yönetim mekanizmasının oluşturulması. Etkinlik 1: Gerçekleştirilen pilot eğitmen eğitimi ve ziyaretçilerle/çocuklarla gerçekleştirilen pilot uygulamalar sonrasındaki değerlendirmelere göre eğitim uzmanı tarafından eğitim merkezinin ihtiyaç analizi ve merkezden beklentilerle ilgili analiz çalışmaları gerçekleştirmek ve sonucu bir rapor haline getirmek. Rapor sonuçlarına göre revizyonlar yapmak. Etkinlik 2: Merkeze, eğitim eylem planının uygulanmasından sorumlu olmak üzere iki (2) tam zamanlı personel görevlendirmek (Bu pesonellerin görevi; eğitim etkinliklerinin organizasyonu, uygulanması, koordine edilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi olacaktır. Eğitmen havuzunun sürdürülebilirliği ve koordinasyonu ile eğitim programının yeni deneyimler ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve güncellenmesi de, bu personelin görev ve sorumlulukları arasında yer alacaktır) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 9

14 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Etkinlik 3: Merkezde eğitim çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için en az iki yarı zamanlı personel görevlendirmek (bu personellerin görevi; eğitim merkezinin bakımı, temizliği ve eğitimler için lojistik destek sağlamak olacaktır). Etkinlik 4: Eğitmenlere ilişkin iş tanımı ve çalışma ilkelerini belirlemek (çalışma koşulları, ücretlendirme vb). Etkinlik 5: Ziyaretçilere ilişkin ilkeleri belirlemek (merkezin kullanımına yönelik uyulması gereken kurallar vb). Etkinlik 6: Merkezde gönüllülük uygulamalarına yönelik ilkeleri belirlemek. Etkinlik 7: Merkezde Küçük Kılavuzlar sertifikasyon sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. (Doğa Eğitim Merkezi nde eğitilen yaş grubu çocuklar 18 yaşına geldiklerinde potansiyel alan kılavuzları olabilirler. Eğitimin gelecekte alternatif bir gelir kaynağı olarak kullanılabilecek olması, katılım ve sahipliği artıracaktır. Çocukların bölge dışından gelecek akranları için eğitici ya da rehber görevini üstlenebilecekleri Küçük Kılavuzlar gibi bir sistemi kurmakla mümkün olabilecektir). Hedef 5. Bulgaristan dan öğrencilerin ve eğiticilerin Doğa Eğitim Merkezi uygulamalarına ve etkinliklerine dahil edilmesi. Etkinlik 1: Eğitim stratejisini Bulgaristan da ki konuyla ilgili taraflarla paylaşmak. Etkinlik 2: Bulgaristan dan gelecek çocuklar için bir eğitim faaliyeti düzenlemek ve bu faaliyetleri düzenli hale getirmek için Türkiye den ve Bulgaristan dan ilgili taraflarla işbirliği protokolü yapmak. Etkinlik 3: Türkiye den ve Bulgaristan dan çocukların bir araya gelecekleri ortak eğitim etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinlikleri değişim programı haline getirmek. Hedef 6. Yıldız Dağları nı ziyaret eden kişilerin eğitim deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak için ulusal ve yerel yetkili makamlar, STK lar, sponsorlar ve gönüllülerle ortaklıkların kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Etkinlik 1: İlgili merkez ve taşra kuruluşlarıyla ortaklıkların kurulması ve sürdürebilirliğin sağlanması için çalıştaylar ve toplantılar yapmak. Etkinlik 2: Toplantılara ve pilot uygulamaların sonuçlarına istinaden ilgili taraflarla protokoller hazırlamak ve uygulamak. Etkinlik 3: Çevre ve doğa ile ilgili uluslararası olarak kabul edilmiş olan (5 Haziran Çevre Günü, 2 Şubat Sulak Alanlar Günü, 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü vb.) etkinliklerde doğa eğitim merkezinin etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar gerçekleştirmek. Etkinlik 4: Merkezin ve eğitimlerin tanıtımı için çeşitli tanıtım materyalleri hazırlamak. Etkinlik 5: İğneada Ziyaretçi Merkezi ve Doğa Eğitim Merkezinin ortak yönetimi ve birlikte kullanımının sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek. Hedef 7. Eğitim programlarının kalitesinin sürekli olarak artırılması amacıyla etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve uygulanması. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 10

15 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Etkinlik 1: Pilot uygulamaların ardından eğitimlere katılan eğitmenler tarafından başarı kriterlerinin ve bir izleme ve değerlendirme sisteminin belirlenmesi ve yerleştirilmesi için çalışmak. Etkinlik 2: İzleme ve değerlendirme sistemini merkezde çalışan eğitim görevlilerinin kullanımına sunmak. Etkinlik 3: Faaliyetleri, materyalleri ve eğitim planını düzenli olarak değerlendirmek ve stratejik planı güncellemek. Uzun Dönemli Stratejik Hedefler 1. Yıldız Dağları Biyosferi nin doğal, kültürel, tarihi ve peyzaj değerlerinin gelecek nesiller üzerinde yaratacağı farklara ilişkin deneyimi geliştirmek. 2. Araştırma, eğitim ve öğretim alanında gerek ülkenin altyapısını gerekse çevresel ve kırsal kalkınma konularını ele alma yeteneğini güçlendirmede önemli bir rol oynayacak olan bir merkez olmak. 3. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının bir parçası olarak daha geniş öğrenme deneyimlerinin paylaşılması için gereken kaynakların ayrılmasını temin edecek yeni çalışma yol ve yöntemleri bulmak. 4. Üretilen eğitim materyallerinin ve Eğitim Merkezinin Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kuruluşları tarafından alanda organize edilen kamplarda ve diğer eğitim çalışmalarında kullanılmasını sağlamak, bu eğitim merkezindeki ilgililerin kamplara katılım sağlayarak merkezdeki çalışmaları yaygınlaştırmak. 5. Merkezi yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya yönelik girişimlerde bulunmak ve uluslar arası fuar ve çalışmalara katılmak. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 11

16 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 6 MATERYALLER VE ARAÇLAR Doğanın kendisi bir eğitim materyali olmakla birlikte eğitim merkezlerinde kullanılacak olan eğitim materyalleri destekleyici ve tamamlayıcı olmalıdır. Çünkü çocuklar kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri, süreçleri kendileri deneyimledikleri sürece öğrenmeye daha çok istek duyarlar. Bu nedenle doğa eğitiminde öğrenmeyi desteklemek amaçlı olarak materyaller kullanılmalıdır. Doğa eğitiminde, doğanın temel materyal olarak kullanılmasının yanı sıra kullanılacak olan diğer materyaller çocuklar için ilgi çekici ve çocukların kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak nitelikte tasarlanır. Tüm doğa eğitimi materyalleri, çocukları pasif dinleyici konumundan çıkarıp sürecin bir parçası olduklarını hissettirecek özellikte geliştirilir. Eğitim merkezi ile birlikte hazırlanacak materyaller ile birlikte yaşanacak deneyim, okullardaki sınıf içi deneyimlerinden tamamen farklı, interaktif bir deneyim olacak şekilde tasarlanmalıdır. Doğa eğitimi için üretilecek olan materyallerin üretiminde aşağıda verilen prensipler dikkate alınmalıdır. - Materyaller; doğayla uyumlu (dönüşebilen) malzemeden üretilmelidir. - Materyaller; çocukların kurgulamalarını sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. - Materyaller; ilgi çekici şekilde renkli ve görsel açıdan cazip olacak şekilde tasarlanmalıdır. - Materyaller; çocukların dikkatini dağıtmayacak şekilde basit bir şekilde tasarlanmalıdır. - Materyaller; çocukların, materyallerden zarar görmelerini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. - Materyaller; ÇOB Milli Eğitim Bakanlığı nın politikaları ile çelişmeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. - Materyaller; Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol çerçevesinde uzmanların görüş ve öneri önerileri doğrultusunda düzenlenmeli ve üretilmelidir. Doğa Eğitimi Merkezi nde çeşitli yaş grupları ile uygulanacak olan eğitimler hem arazi gezilerini hem de teorik dersleri içerecek şekilde programlanacaktır. Materyaller de bu iki program için uygun olacak şekilde seçilecektir. Açık havada gerçekleştirilecek olan etkinliklerin bir kısmı yürüyüş şeklinde olurken bir kısmı Yıldız Dağları Biyosferi nin farklı alanlarına araçla ziyaret şeklinde olacaktır. Bu nedenle bu etkinlikler için minibüs kiralanması ya da merkez için sabit bir aracın temin edilmesi gerekmektedir. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 12

17 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ 6.1. Doğa Eğitimi Sürecinde kullanılabilecek olan materyaller Eğitim programlarında kullanılacak olan materyaller eğitim programı hem dış hem de iç mekânda uygulanacak şekilde tasarlandığından, materyaller eğitim programına uygun olarak üretilecektir. Eğitmenin ve çocukların kullanacakları materyaller farklı olarak tasarlanacaktır. Çünkü her iki grup tarafından kullanılacak materyallerin hem kullanım amacı ve hem de kullanım yeri farklıdır. Ayrıca; kullanılacak materyaller arasındaki farklılıkların olmasının bir diğer nedeni de, özellikle keşif gezileri sırasında çevredeki canlıların ve çocukların herhangi bir şekilde zarar görmesini engellemektir. Örneğin; bir böceğe eğitmenin gözetiminde daha yakından bakmak böceğin zarar görmesini engelleyeceği gibi doğa eğitimi felsefesini (zarar vermemek) destekleyecek bir davranış olacaktır. Bunun yanı sıra zehirli bir böcek olması olasılığına karşın çocuklar da korunmuş olacaklardır. Örneğin; büyüteç; daha yakından çevrelerindeki canlıları görmelerini ve detaylara inmelerini sağlayacak ve çocukların ilgilerini odaklayacak bir materyal olacaktır. Eğitimler esnasında kullanılabilecek bazı materyaller aşağıda sıralanmıştır; o Büyüteç o Fotoğraf makinesi o Dürbün o Kamera Eğitim merkezinde kullanılacak olan materyaller; - Doğa Eğitimi Merkezi nin bahçesi; Bahçe eğitim programlarının bir parçası olacaktır. Merkeze gelen çocukları ilk karşılayacak olan alan bahçe olduğundan bu alanda yer alacak olan materyallerin ilgi uyandırıcı ve bilgi verici olması gerekmektedir. Bu materyaller Ek 1 içerisinde ayrıntılı olarak verilmektedir. - Doğa Eğitimi Merkezi nin içi; Doğa Eğitimi Merkezi doğayla uyumlu olacak şekilde kurgulanmış ve inşa edilmiştir. Merkez ziyaretçilerin/çocukların doğayla uyumlu yaşamı görebilmeleri için oldukça önemli bir eğitim aracıdır. Bu nedenle doğa eğitimi merkezini tanıtıcı şekilde iç ve dış mekânda materyaller hazırlanmalıdır. Ek 1 içerisinde bu materyaller ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu materyaller proje sahasının doğal dünyasını göstermek üzere tasarlanmış paneller ve posterler şeklinde geliştirilmiştir. Eğitimler esnasında ihtiyaç duyulacak olan malzemeler eğitmen eğitimleri sonunda belirlenecektir. Ziyaretçilerle/çocuklarla uygulanacak olan etkinliklere göre belirlenecek olan materyaller eğitim uygulamaları esnasında etkinliklerin renkli ve akılda kalıcı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 6.2 Eğitmenler için El Kitabı (Doğa Eğitimi için El Kitabı) El kitabı merkezde eğitmenleri yönlendirecek ve eğitimlerin belli bir düzen içinde gitmesini sağlamak amacıyla hazırlanacaktır. Eğitimler esnasında eğitmenlere yardımcı olacak açıklayıcı ancak kısa ve özlü bilgiler, oyunlar, alıştırmalar ve deneyler ile Yıldız Dağları Biyosferi nin önemini anlatan bilgiler ve ziyaretçilerle/çocuklarla birlikte uygulanabilecek etkinlikler yer alacaktır. Ayrıca, doğaya nasıl davranılması gerektiği, sahada nasıl Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 13

18 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ ilerlenmesi gerektiği, arazinin, hayvanların ve bitkilerin nasıl izlenmesi, nasıl dinlenmesi ve nasıl not alınması gerektiğine ilişkin bilgilere de yer verilecektir. Eğitmen el kitabı beş ana başlıktan oluşabilir. Bunlar; - İnsan ve Doğa - Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi - Doğa koruma nedir ve Türkiye de korunan alanlar - Yıldız Dağları Biyosferi ve Önemi - Doğa Eğitimi ve örnek etkinlikler Her bir bölüm renkli ve anlaşılır görseller ve çizimlerle desteklenecek ayrıca her bir bölümün uygulanmasına yönelik uygulama örnekleri yer alacaktır. 6.3 Ziyaretçiler/çocuklar için not defteri (Benim Yıldız Dağları Defterim) Not defterleri, eğitimler esnasında ziyaretçilerin/çocukların merak duygularını yönlendirmede ve gözlem kapasitelerini geliştirmede kullanılan çok önemli bir araçtır. Bu bağlamda eğitimler esnasında not almanın eğitmenler tarafından teşvik edilmesi ile ziyaretçilerin/çocukların görüş ve deneyim alışverişini teşvik edilecek, ilginin artmasını sağlayacak ve ziyaretçilerin/çocukların görüşlerini, tartışma konularını ve gözlemlerini not defterlerine yazmalarına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra doğa eğitiminin en önemli adımlarından biri olan geri bildirim için de iyi bir kaynak olacaktır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 14

19 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ BÖLÜM 7 EĞİTİM PROGRAMLARI Hedef gruplar Doğa Eğitimi Merkezi Bölüm 5 te de belirtildiği gibi doğa eğitimi amaçlı olarak kullanılacak olan bir merkez olarak herkese açık bir yer olacaktır. Bununla beraber öncelikli olarak gerçekleştirilecek pilot uygulamalarda yaş grubu hedef grubu olacaktır. Pilot uygulamalarda özellikle yöreden okullarının katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Eğitim merkezinde eğitimlere katılmaları hedeflenen yaş grupları; 5 6; okul öncesi grubu çocuklar 7 9; ilköğretim ilk kademe çocuklar 10 11; ilköğretim ilk ve ikinci kademe çocuklar 12 15; ilköğretim ilk ve ikinci kademe çocuklar ve gençler 16 18; orta öğretim gençler 18 ve üzeri; gençler ve yetişkinler Uzun vadede Doğa Eğitimi Merkezi yukarıda belirtilen her yaş grubundan ziyaretçi için farklı programları uygulayabilecek kapasiteye ulaşabilecektir. Eğitim merkezinde eğitimlere katılmaları beklenen gruplar; - Üniversite öğrencileri (üniversite kulüpleri ve grupları) - İzci grupları - Özel gruplar (şirketler, turistik amaçlı ziyaretçiler vb.) - Engelli grupları (koşulların uygunlaştırılması durumunda) - Çocuk esirgeme vb. kurum çocukları - Sivil toplum kuruluşları Doğa Eğitim Merkezi bünyesinde uygulanacak eğitimlerin yanı sıra yukarıda da belirtildiği gibi doğa eğitimi için çeşitli kurum ve kuruluşların doğa eğitimi olarak kullanabileceği bir mekân olacağından eğitim merkezi hedef grubu bu taleplerle beraber genişleyebilecektir. Eğitimlerin amaçları Doğa Eğitim Merkezi nde uygulanacak olan eğitimlerin amacı; Yıldız Dağları Biyosferi nin biyolojik çeşitlilik değerlerini, doğa koruma anlayışını ve kültürel değerleri katılımcılara/çocuklara anlatmaktır. Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 15

20 DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ Eğitimler doğa eğitiminin beş temel amacına hizmet edecektir; - Doğa ve doğa sorunlarına karşı Farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, - Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel Bilgi ve anlayışı geliştirmek, - Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak, - Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak, - Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak. Eğitimlere katılan ziyaretçilerin/çocukların eğitimler sonucunda; - Doğa ile uyumlu mekânlar hakkında bilgi sahibi olmaları, - Yıldız Dağları Biyosferi nin değerleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları, - Biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları, - Doğa ve doğa-insan etkileşimine ilişkin bir anlayış ve bilgiye sahip olmaları, doğa koruma konusunda farkındalıklarının artması ve uzun dönemde bu farkındalığın davranışa dönüşmesi, - Yöredeki yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Eğitimlerin içerikleri Yukarıda tanımlanan eğitim amaçları doğrultusunda eğitimlerin içeriğinde sabit olarak yer alacak olan konu başlıkları şu şekilde sıralanmaktadır; - Doğa Eğitimi Merkezi nin tanıtımı - Yıldız Dağları Biyosferi nin tanıtımı - Biyolojik çeşitlilik - Doğa koruma - Kültürel değerler ve yöre halkı Başlangıç olarak bir günlük, iki günlük ve beş günlük olmak üzere üç periyotluk programlar geliştirilmiştir. Eğitimlerin içerikleri yukarıda belirtilen genel başlıklar sabit kalmak üzere çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Eğitim programları ve içeriklerinin ayrıntılarına Ek- 2 de yer verilmiştir. Eğitim Yöntemi Doğada eğitim deneyseldir. Sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır. Doğada eğitim, doğayla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder. (Yeni Zelanda Ulusal Çevre Eğitimi Stratejisi) Doğa eğitimine yönelik olarak uygulanacak programlar etkileşimli olarak planlanmalı ve uygulamalar esnasında ziyaretçileri/çocukları öğrenme sürecine aktif olarak dahil etmelidir. Eğitim merkezinde uygulanacak olan eğitim programları yaşayarak öğrenme yöntemine Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Raporlar Serisi 16

Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi

Yıldız Dağları nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi YILDIZ DAĞLARI DOĞA EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME PLANI YILDIZ DAĞLARI BİYOSFER PROJESİ RAPORLAR SERİSİ Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Doğa Eğitim Merkezi İşletme Planı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr Yönetici Kılavuzu Murat ŞENTÜRK Parayla Satılmaz. Murat ŞENTÜRK www aep gov.tr www agoivl.etr Murat Şentürk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

Akdenİz den Alınan Dersler

Akdenİz den Alınan Dersler DENİZ KORUMA ALANLARININ BAŞARISINI SAĞLAMAK Akdenİz den Alınan Dersler Yazarlar Marina Gomei ve Giuseppe Di Carlo Katkıda Bulunanlar Nilay Akca, Nilüfer Araç, Yassine Belhimer, Sami Dhouib, Fadhel Ghariani,

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK!

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! G. Mine Çelik, Setenay Bayer, Burcu Meltem Arık Akyüz, Deniz Kahriman Öztürk, Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Ayşegül Ergül,

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı