İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455"

Transkript

1 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN: GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj Fak, Elektrk Elektrok Müh Bölümü, 860, Düzce, TÜRKİYE Düzce Üv, Tekk Eğtm Fak, Elektrk Eğtm Bölümü, 860, Düzce, TÜRKİYE 3 Düzce Üv, Mühedslk Fak, Elektrk Elektrok Müh Bölümü, 860, Düzce, TÜRKİYE Güümüz düyasıda gelşe tekoloj le brlkte her geçe gü sa hayatıa ye chazlar grmektedr Buu soucuda se eerj htyacı gerek breysel gerekse edüstryel olarak artmaktadır Bu artış Eerj Kaltes kavramıı ortaya çıkarmıştır Eerj kaltes etkleye usurlarda br de Harmokler dr Bu çalışmada Güç Sstem Krtk Değerler dedğmz, sstemde taşıacak maksmum güç ve sstem krtk gerlm değerlere harmokler etks celeecektr Bu kapsamda örek br sstemde Harmok Güç Akışı yapılacak; sora da bu şlem soucuda buluacak ola sstemdek baralara at aktf ve reaktf güç değerler le gerlm gelk ve faz açısı değerler kullaılarak elde edle PV eğrs üzerde sstemde harmok bleşeler olması halde krtk değerlerdek değşm hakkıda br yargıya varılacaktır Aahtar Kelmeler- Eerj Kaltes, Güç Akışı, Harmokler, Krtk Değerler THE EFFECTS OF HARMONICS TO CRITICAL VALUES AT THE POWER SYSTEMS At the today world, together techologcal developmet ew devces to be serted to the persoal lfe Of ths result, the ecessty of eergy to be creased selfly or dustral The cocept of eergy qualty s to arse together ths crease I addto to effect factors of eergy qualty s Harmocs I ths study the effects of we sayg crtcal values to power system maxmum power ad crtcal voltage values are trasmsso to harmocs to power systems wll be aalyssed For ths, basc power flow soluto ad harmoc power flow soluto wll be realzed at a patter system; tha the values of actve powers, the values of reactve powers, the values of voltages ad the values of voltage agles wll be foud for all buses at the system The curves of PV wll be ploted usg ths values ad the about effects of harmocs to crtcal values at power systems wll be to draw a cocluso Key Words- Crtcal Values, Eergy Qualty, Harmocs, Power Flow Soluto

2 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 9 GİRİŞ (INTRODUCTION Harmok Taımı(Idedfy of Harmoc Elektrk güç sstemlerde eerj üretlmes, letlmes ve dağıtımı sırasıda, akım ve gerlm 50 Hz frekasta salıa ve süsodal dalga şeklde olması ster Bu durum, elektrk eerjs kaltes belrleye aa faktörlerde brdr Acak şletmede kayaklaa bazı etklerle (bu etkler başlıca ede, chazları elektrk ve magetk devrelerde bulua leer olmaya elemalardır akım ve gerlm süs formuda uzaklaşır Bu alamda harmok; Güç sstemlerde akım veya gerlm ya da her ks dalga şeklde meydaa gele peryodk sürekl hal bozulmaları olarak taımlaablr[] Harmokler, devrede leer olmaya elemaları veya süsodal olmaya kayakları buluması veya buları her ks de olması durumuda meydaa gelrler Bu şeklde çeştl elemaları veya olayları etks soucuda eerj sstemdek süsodal dalga bçm bozulur Bu bozuk dalgalar Noleerleer olmaya-dalga olarak adladırılır[] Süsodal olmaya dalga bçmler, peryodk olmakla brlkte süsodal dalga(temel Dalga le frekas ve gelğ farklı dğer süsodal dalgaları toplamıda oluşmaktadır Temel dalga dışıdak süsodal dalgalara harmok bleşe adı verlr[,] Güç sstemlerde süsodal dalgaı smetrsde dolayı 3, 5, 7,, gb tek harmok bleşeler buluur Çft harmokl bleşeler bulumaz Şekl de yarı peryottak temel bleşe ve harmok bleşeler gösterlmştr[] Şekl Harmok Bleşeler[] (Harmoc Compoets Harmokler Matematksel Aalz(Mathematcal Aalyss Of Harmocs Güç sstemlerde akım ve gerlm dalga şekl deal olarak süsodal olmasıı ster Acak oleer elemalar ve sstemdek bazı olaylar edeyle bu her zama mümkü olmaz ve dalga bozulur Bozulmuş ola dalgaya Nosüsodal Dalga (Süsodal Olmaya Dalga der[3] Nosüsodal Dalgalar ı aalz Fourer Serler le yapılır Frasız Fzkç ve Matematkç Joseph Fourer osüsodal peryodk dalgaları gelk ve frekasları farklı brçok süsodal dalgaı toplamıda meydaa geldğ dğer br fadeyle bu tür dalgaları gelk ve frekasları farklı (temel dalga frekasıı tam katları ola süsodal dalgalara bölüebleceğ göstermştr Peryodk dalgaı fourer serse açılablmes ç Drchlet Koşulları olarak ble koşulları sağlaması gerekldr[3,4] Bu koşullar:

3 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 9 T peryodu çersde solu sayıda sürekszlk oktası bulumalıdır Foksyou T peryodu ç ortalaması solu değer olmalıdır 3 Foksyou solu sayıda mmum ve maksmum oktaları olmalıdır Elektrk güç sstemlerdek dalga şekller her zama bu şartları sağlar dolayısı le her zama fourer serler elde edleblr[3] Fourer Döüşümü(Fuorer Trasform Br f(t foksyouu Fourer döüşümü: F jt ( f ( t e dt ( Şeklde fade edlr[3] F ( ı ters fourer döüşümü: f jt ( t F( e dt ( Şekldedr[3] Nosüsodal peryodk br foksyou Fourer Aalz sorasıda zama domedek fades aşağıdak deklemlerde br le gösterlr[3,4] f ( t A A * S( t B * Cos( t (3 0 f ( t A C St (4 0 * f ( t A C Cost 0 * * S( t t C terme f(t foksyouu brc harmoğ veya temel dalga der (Elektrk devrelerde temel bleşe olarak fade edlr YÖNTEM (METHOD Newto Raphso Yötem(Newto Raphso Method Br f(x foksyouu köküü lk tahm x se foksyou eğrse ( x,f( x oktasıda teğet ola doğru uzatılablr Teğet (x ekse kestğ okta kökü daha y br tahmdr Bu durum grafksel olarak şekl dek gb fade edlr[5] Şekl Newto-Raphso Yötem Matematksel İfades[5]

4 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 93 (Graphcal Form Of Newto-Raphso Method X oktasıdak brc türev ' f ( x 0 ( x x x f ( Şeklde olur[5] Bu fade düzelerse (+ İterasyodak x değerler x ( x f ( x f '( x ( İfades le hesaplaır[5] Eğer brde fazla sayıda foksyo varsa bu durumda matrsel çözüm yapılır[5] Newto Raphso Yötem Leer Güç Sstemlere Uygulaması (The Applcato Of Newto Raphso Method To Lear Power Systems Noleer br matrs deklem f ( x f x ( f 3( x f x ( y (3 Şeklde verls[ 6,7] Bu eştlk Taylor Sers e açılıp ve daha yüksek derecel termler hmal edlrse (+ terasyoda bu eştlğ sağlaya x değerler, x( x( j( * y f ( x( (4 Eştlğ le hesaplaır[6,7] Herhag br terasyoda ( ( ( x x (5 Eştszlğ sağlaırsa algortma durur; sağlamazsa br öcek terasyoda bulua x değerler başlagıç değerler olarak alıır ve yede (+ İterasyodak x değerler hesaplaır [6,7] x,y ve f(x vektörler, 3, 4,, vg, vg T x, v (6 y, qhat (7 phat, phat3, phat4, phat, qhatg, qhatg ( x p T, p3, p4, p, qg, qg q f, (8 Şekldedr[6,7] Burada vektörler üzerdek (T smges traspozey gösterr Ya bu vektörler ormalde sütu vektörüdür x vektörü sstemdek bara gerlm gelkler ve faz açılarıda, y vektörü hatlarda aka aktf ve reaktf güçlerde, f(x vektörü se baraları aktf ve reaktf güçlerde oluşmaktadır y-f(x vektörü baralara at aktf ve reaktf güç dege T

5 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 94 deklemler souçlarıda oluşmaktadır J vektörü Jacoba Matrs olup bara sayısı ( olmak üzere (* boyutuda br matrstr Jacoba Matrs geel fades aşağıdadır [6,7] J ( df dx xx( df dx df dx df dx df dx df dx df dx df dx df dx df dx xx( (9 Jacoba Matrs, matrs deklem oluştura her br foksyou, hesaplaması stee değşkeler her bre göre kısm türevlerde oluşur 3 Güç Sstemlerde Harmok Güç Akışı (Harmoc Power Flow At The Power Systems Harmok güç akışı çalışması, hatlardak ve baralardak akım ve gerlmler temel bleşe ve harmok bleşeler hesapladığı br aalzdr Harmok güç akışıda şebeke gerlm ve akımları Fourer serler formuda fade edlr veya grafk şeklde ble yük akımı Fast Fourer Trasformu (FFT yardımıyla elde edlr Harmok güç akışı şlemde akım-gerlm karakterstğ leer ola elemaları bağlı olduğu baralar "Leer lar" olarak taımlaır[] Leer yüklü sstemlerde güç akışı ç taımlaa üretm (PV baraları ve yük (PQ baraları harmok güç akışıda leer baralar olarak göz öüe alıır Br üretm barası ola salıım barası da leer baradır Noleer karakterstkl elemaları buluduğu baralar se "Noleer lar" (doğrusal olmaya baralar olarak adladırılır Harmok Güç Akışı Hesaplamaları da Newto Raphso Yötem kullaılablr acak algortmada ve matrsler yapısıda bazı değşklkler yapılması gerekr Newto-Raphso Metodu u geel fades (4 eştlğde belrtlmşt Harmokl sstemde bu fadedek matrsler yapısı aşağıdak şeklde olur [3,7] X vektörü bara gerlm gelk ve faz açıları le oleer elema parametrelerde oluşur Geel gösterm aşağıdak şekldedr Göstermlerdek (T smges traspozey gösterr Ya bu vektörler ormalde sütu matrsdr [3,7] x ( ( (7 (7, v,, v,, v,, v, ( ( ( ( T, 3, ( ( ( ( v T g, vg, v T (0 ( v ( ( ve ( v vektörler aa harmok bara gerlm gelk ve faz açılarıda oluşur ( h T,, v v v T,, (7 (7, v,, v (3 v (4 (h (h, v vektörler se aa harmok dışıda göz öüe alıa ya hesaplamaya kou ola harmok mertebelerdek bara gerlm gelk ve faz açılarıda oluşur Vektörü se her oleer bara ç taımlaa oleer elema parametrelerde oluşur Öreğ br vertör ç bu parametreler tetkleme açısı (α ve yük drec (R değerler olablr [3,7] T m, Rm,, R (5 y phat phat, phat, phat, qhat, qhat, qhat (6, 3 4 g g T

6 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 95 y f ( x p, q, I, I, I, I, I, I (7 r r Bu göstermlerde =İlk leer bara umarası, m=lk oleer bara umarası, = sstemdek bara sayısı Olarak kullaılmaktadır [3,7] Ya buradak göstermde barada N baraya kadar ola baralar leer baralar, m barada baraya kadar ola baralar se oleer baralardır [3,7] 3 BULGULAR (FINDINGS Bu çalışmada Isttute of Electrcal ad Electrocs Egeers (IEEE 9 lı sstem kullaılmıştır Sstemde,, ve 3 olu baralar geeratör barası dğer baralar se yük barasıdır Geeratör baralarıda ( olu geeratör barası salıım barası olarak alımıştır Öcelkle sstem stadart verler le Temel Bleşe Güç Akışı yapılmıştır Daha sora da sstemde sırasıyla 5, 7 ve 9 umaralı yük baralarıdak yükler kaldırılarak bu yükler yere her seferde aa harmokte çektğ aktf güç 060 pu ve aa harmokte çektğ reaktf güç se 070 pu ola br oleer yükü bağladığı Kabul edlmştr Sstemde Aa Harmok le brlkte sadece 5 Harmok bleşe göz öüe alımıştır ( r ( T Şekl 3 IEEE Stadart 9 lı Sstem[8](IEEE Stadart 9 Bus System 3 Ssteme İlşk Verler (System Datas Ssteme lşk hat verler tablo 3 de, geeratör ve yük verler se tablo 3 de verlmştr Tablo 3 Hat Verler[8] (Le Datas HAT NO R(pu X(pu B(pu Tablo 3 Geeratör Ve Yük Verler[8] (Geerators Ad Loads Datas BARA NO BARA TİPİ ÜRETİM YÜK GERİLİM REAKTİF GÜÇ LİMİTLERİ P(MW Q(MVAr P(MW Q(MVAr (b Qm(MVAr Qmax(MVAr PV SALINIM BARASI 04 PV PV PQ 5 PQ PQ

7 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 96 7 PQ PQ 9 PQ 5 50 Güç Akışı Algortması da kolaylık sağlaması açısıda Aa Harmok Akımları ve Noleer Elema Parametreler hmal edlmştr Ya Jacoba Matrs te Aa Harmok Akımları a ve Noleer Elema Parametreler e göre türevler hmal edlmştr Noleer Elema ı akım eştlkler aşağıda tablo 33 de verlmştr Noleer Yük 5 ya Bağlı Noleer Yük 7 ya Bağlı Noleer Yük 9 ya Bağlı Tablo 33 Noleer Yük Harmokl Akım Eştlkler[3] (Curret Equaltes Of Nolear Load ( 3 ( g r 0,5*( v5 *cos(3* 5 0,5*( v5 *cos(* 5 ( 3 ( g 0,5*( v5 *s(3* 5 0,5*( v5 *s(* 5 5 ( 3 ( 0,5*( v *cos(3* 0,5*( v *cos(* g ( r ( 3 ( g 0,5*( v7 *s(3* 7 0,5*( v7 *s(* 7 ( 3 ( g r 0,5*( v9 *cos(3* 9 0,5*( v9 *cos(* 9 ( 3 ( g 0,5*( v9 *s(3* 9 0,5*( v9 *s(* 9 Bu şartlar altıda güç akışı şlemler yapıldığıda Harmoksz sstem ç aa harmok (50Hz güç akışı souçları tablo 34 dek gb elde edlmştr Tablo 34 Harmoksz Güç Akışı Souçları(Power Flow Solutos For Harmocless Gerlm Gelğ V (PU Gerlm Faz Açısı( (Derece Geeratör Aktf Geeratör Reaktf Güçler (PU Hatlarda Aka Aktf Güçler (PU Hatlarda Aka Reaktf Güçler (PU olu baraya harmokl yük bağlı ke elde edle temel bleşe ve 5 Harmok bleşe ç güç akışı souçları sırasıyla tablo 35 ve tablo 36 da verlmştr Bu çalışmada kullaıla harmokl güç akışı algortmasıda her harmok bleşe ç ayrı olarak hesaplama yapılmaktadır Bu edele souçlar ayrı tablolarda verlmştr Gerlm Gelğ V(PU Tablo 35 Harmok Güç Akışı Souçları (Aa Harmok (Harmoc Power Flow Solutos For Ma Harmoc Gerlm Faz Açısı Delta (Derece Gerçek Değerler Esas Ölçüler ANA HARMONİK Geeratör Geeratör Aktf Reaktf Hatlarda Aka Aktf Güçler (PU Hatlarda Aka Reaktf Güçler (PU e e e-5

8 Vr ( V ( faz-nötr Vr ( V ( faz-nötr İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( e-5 30e Gerlm Gelğ V5 (PU Tablo 36 Harmok Güç Akışı Souçları(5 Harmok (Harmoc Power Flow Solutos For 5th Harmoc Gerlm Faz Açısı Delta5(Derece Gerçek Değerler (0e+004 * Esas Ölçüler 5 HARMONİK Geeratör Aktf Geeratör Reaktf Hatlarda Aka Aktf Güçler P5 (PU Hatlarda Aka Reaktf Güçler Q5 (PU e Yukarıdak tablolarda verle souçlar göz öüe alıarak sstem harmokl durumda aa harmok ve 5 harmok bleşeler ç elde edle PV eğrler şekl 3 de verlmştr Aa Harmok PV Eğrs 5 Harmok PV Eğrs 5 x 05 cos(f=095 p-v egrler ANA HARMONİK cos(f=095 0 x 04 9 cos(f=095 p-v egrler 5HARMONİK cos(f=095 X: 4739e+008 Y: 79e X: 8468e+006 Y: 4875e Pr ( W x Pr ( W x 0 7 Şekl 3 5 Numaralı Aa Harmok ve 5 Harmok İç PV Eğrler (Ma Harmoc ad 5th Harmoc PV Curves For 5th Bus Şekl 3 dek PV eğrler üzerde aa harmok ve 5 harmok bleşe ç elde edle krtk değerler brlkte değerledrldğde 5 umaralı barada harmok bleşeler buluması durumuda bu baraya at krtk güç ve krtk gerlm değerler her ks de arttığı görülmektedr Hesaplaa krtk değerler tablo 37 de verlmştr Tablo 37 5 Numaralı Aa Harmok ve 5 Harmok İç Krtk Değerler (Ma Harmoc ad 5th Harmoc Crtcal Values For 5th Bus Aa Harmok 5Harmok Aa Harmok+5Harmok Brlkte Etks P kr 4739 MW 8468 MW ((4739 (8468 = MW V kr 79 KV 4875 KV ((79 (4875 = KV

9 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 98 7 olu baraya harmokl yük bağlı ke elde edle temel bleşe ve 5 Harmok bleşe güç akışı souçları sırasıyla tablo 38 ve tablo 39 de verlmştr Gerlm Gelğ V(PU Tablo 38 Harmok Güç Akışı Souçları (Aa Harmok (Harmoc Power Flow Solutos For Ma Harmoc Gerlm Faz Açısı Delta (Derece Gerçek Değerler Esas Ölçüler ANA HARMONİK Geeratör Aktf Geeratör Reaktf Hatlarda Aka Aktf Güçler (PU Hatlarda Aka Reaktf Güçler (PU e- 07e e- 084e e e Gerlm Gelğ V5 (PU Tablo 39 Harmok Güç Akışı Souçları(5 Harmok (Harmoc Power Flow Solutos For 5th Harmoc 5 HARMONİK Gerlm Faz Açısı Delta5(Derece Gerçek Değerler (0e+003 * Esas Ölçüler Geeratör Aktf Geeratör Reaktf Hatlarda Aka Aktf GüçlerP5 (PU Hatlarda Aka Reaktf Güçler Q5 (PU e Yukarıdak tablolarda verle souçlar göz öüe alıarak sstem harmokl durumda aa harmok ve 5 harmok bleşeler ç elde edle PV eğrler şekl 33 de verlmştr Aa Harmok PV Eğrs 5 Harmok PV Eğrs

10 Vr ( V ( faz-nötr Vr ( V ( faz-nötr İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 99 3 x 05 cos(f=095 p-v egrler ANA HARMONİK cos(f= cos(f=095 p-v egrler 5HARMONİK cos(f= X: 89e+008 Y: 708e X: 34e+004 Y: Pr ( W x Pr ( W x 0 4 Şekl 33 7 Numaralı Aa Harmok ve 5 Harmok İç PV Eğrler (Ma Harmoc ad 7th Harmoc PV Curves For 7th Bus Şekl 33 dek PV eğrler üzerde aa harmok ve 5 harmok bleşe ç elde edle krtk değerler brlkte değerledrldğde 7 umaralı barada harmok bleşeler buluması durumuda bu baraya at krtk güç ve krtk gerlm değerler her ks de arttığı görülmektedr Hesaplaa krtk değerler tablo 30 da verlmştr Tablo 30 7 Numaralı Aa Harmok ve 5 Harmok İç Krtk Değerler (Ma Harmoc ad 7th Harmoc Crtcal Values For 7th Bus Aa Harmok 5Harmok Aa Harmok+5Harmok Brlkte Etks P kr 89 MW 034 MW V kr 708 KV 36 KV ((89 (034 = MW ((708 (36 = KV 9 olu baraya harmokl yük bağlı ke elde edle temel bleşe ve 5 Harmok bleşe güç akışı souçları sırasıyla tablo 3 ve tablo 3 de verlmştr Gerlm Gelğ V(PU Tablo 3 Harmok Güç Akışı Souçları (Aa Harmok (Harmoc Power Flow Solutos For Ma Harmoc ANA HARMONİK Gerlm Faz Açısı Delta (Derece Gerçek Değerler Esas Ölçüler Geeratör Aktf Geeratör Reaktf Hatlarda Aka Aktf Güçler (PU Hatlarda Aka Reaktf Güçler (PU Gerlm Gelğ Tablo 3 Harmok Güç Akışı Souçları(5 Harmok (Harmoc Power Flow Solutos For 5th Harmoc 5 HARMONİK Gerlm Faz Açısı Delta5(Derece Geeratör Aktf Geeratör Reaktf Hatlarda Aka Aktf Hatlarda Aka Reaktf Güçler

11 Vr ( V ( faz-nötr Vr ( V ( faz-nötr İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 00 V5 (PU Gerçek Değerler Esas Ölçüler GüçlerP5 (PU Q5 (PU e Yukarıdak tablolarda verle souçlar göz öüe alıarak sstem harmokl durumda aa harmok ve 5 harmok bleşeler ç elde edle PV eğrler şekl 34 de verlmştr Aa Harmok PV Eğrs 5 Harmok PV Eğrs 5 x 05 cos(f=095 p-v egrler ANA HARMONİK cos(f=095 4 x 04 cos(f=095 p-v egrler 5HARMONİK cos(f=095 X: 598e+008 Y: 834e X: 08e+007 Y: 7409e Pr ( W x Pr ( W x 0 7 Şekl 34 9 Numaralı Aa Harmok ve 5 Harmok İç PV Eğrler (Ma Harmoc ad 9th Harmoc PV Curves For 9th Bus Şekl 34 dek PV eğrler üzerde aa harmok ve 5 harmok bleşe ç elde edle krtk değerler brlkte değerledrldğde 9 umaralı barada harmok bleşeler buluması durumuda bu baraya at krtk güç ve krtk gerlm değerler her ks de arttığı görülmektedr Hesaplaa krtk değerler tablo 33 de verlmştr Tablo 33 9 Numaralı Aa Harmok ve 5 Harmok İç Krtk Değerler (Ma Harmoc ad 9th Harmoc Crtcal Values For 9th Bus Aa Harmok 5Harmok Aa Harmok+5Harmok Brlkte Etks P kr 598 MW 08 MW ((598 (08 = MW V kr 834 Kv 7409 Kv ((834 (7409 = KV 4 SONUÇ VE TARTIŞMA (CONCULUSION AND DISCUSSION Souçlar celedğde Harmok bleşeler güç sstemde gerlm kararlılığı krtk değerler üzerde olumsuz etkye sebep olduğu görülmektedr Harmokl durumda sstemdek krtk gerlm ve krtk güç değerler her ks de artmaktadır Artış oraı oleer yükü bağladığı baraya bağlı olarak değşmekle brlkte souçta her k değerde de artış gözlemektedr Krtk gücü artması olumlu olsa da krtk gerlm artması kararlılık açısıda

12 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 0 olumsuzdur Güümüzde hızlı tekolojk gelşmeler etcesde eredeyse her geçe gü sa hayatıa ye chazlar grmektedr Bu chazlar yarı letkeler (öreğ dyot, trasstör, etegreler vs, bobler gb oleer elemalar çerdğ ç güç sstemlerde oluşa harmok bleşeler artmaktadır Dolayısı le güç sstemlerde harmok bleşeler mutlaka kotrol altıda tutulması gerekldr Bu ş ç güç sstem harmok aalz yapılması gerekr 5 KAYNAKLAR (REFERENCES [] BİLGE M Güç Sstemlerde Harmokler Pasf Fltrelerle Elmasyou Yüksek Lsas Tez, Kahrama Maraş Sütçü İmam Üverstes, (008 [] İLASLANER İ Güç Kaltesde Harmokler Ve Fltrelemes, Yüksek Lsas Tez, Gaz Üverstes, (006 [3] KOCATEPE C, UZUNOĞLU M, YUMURTACI R, KARAKAŞ A, ARIKAN O, Elektrk Tesslerde Harmokler, Baskı, Brse Yayıev (003 [4] CANER F Güç Sstemlerde Harmokler Ve Fltrelemeler İcelemes, Yüksek Lsas Tez, Kırıkkale Üverstes, (006 [5] STEVEN C C, CANALE RP, Çevreler (HEPERKAN H, KESGİN U, Mühedsler İç Sayısal Yötemler, 4 Baskı, Lteratür Yayıcılık (008 [6] ARİFOĞLU U, Güç Sstemler Blgsayar Destekl Aalz,Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım LtdŞt, (00 [7] AYDEMİR E O, Elektrk Sstemlerde Harmok Güç Akışı, Yüksek Lsas Tez, Sakarya Üverstes, (009 [8] ÖZTÜRK A, Güç Sstemlerdek Gerlm Kararlılığıı Geetk Algortma İle İcelemes, Doktora Tez, Sakarya Üverstes, (007 [9] ŞENYURT Ö, Elektrk Tesslerde Harmokler, Gaz Üverstes Yüksek Lsas Semer, (005 [0] ÖZSÜREKCİ O Fltrel Damk Kompazasyo, Yüksek Lsas Tez, Gaz Üv, (008 [] BAYSAL M, Harmok İçere Güç Sstemler Gerlm Kararlılığıı Yük Modellemeler Ve Facts Elemaları Bakımıda İcelemes, Doktora Tez, Yıldız Tekk Üverstes, (008 [] BAŞARAN Ü Türkye dek 380 Kv Luk Eterkoekte Güç Sstemde Çeştl Güç Akışı Ve Ekoomk Dağıtım Aalzler, Yüksek Lsas Tez, Aadolu Üv,(004 [3] ÇELİK Ç Dağıtım Sstemlerde Eerj Kaltes, Yüksek Lsas Tez, Gaz Üv, (008 [4] Efe S B Güç Sstemlerde Harmokler Ve Harmokler Aalz, Yüksek Lsas Tez, İöü Üverstes, (006

13 İler Tekoloj Blmler Dergs, 5( 0 [5] ÖZTÜRK O, Dağıtım Sstemlerde Harmokl Güç akışı Algortmalarıı ve Yük Modeller Karşılaştırılması, Yüksek Lsas Tez, Gebze Yük Tek Es, (0 [6] BAYRAK M Elektrk Güç Sstemlerde Eerj Kaltes [7] ERTAY M, ALBOYACI B, DURU HT, VE YEĞİN EM Edüstryel Güç Sstemlerde Oluşa Harmokler Pasf Fltrelerle Yok Edlmes, IV Eerj Vermllğ Sempozyumu EVK(0, (0, [8] TUNÇALP K, KAKİLLİ A, SUCU M Br Alçak Gerlm Elektrk Eerj Tessde Harmok Ölçüm Souçlarıı Matlab de Smülasyou Ve Pasf Fltre Uygulaması, Türkye 9 Eerj Kogres, (003 [9] NİL MUSTAFA, DEMİR M, NİL METİN, ÇAKIR B Evrclerde Yumuşak Geçş Tekkler İcelemes MTBF Aalz Ve Harmokler Azaltılmasıda Kullaıla Yötemler, Tmmob Elektrk-Elektrok ve Blgsayar Sempozyumu, (0, [0] KAKİLLİ A TUNÇALP K VE SUCU M Harmokler Reaktf Güç Kompazasyo Sstemlere Etkler İcelemes Ve Smülasyou, Fırat Üv Fe Ve Müh Bl Dergs 0 (, (008, 09-5 [] DEMİRBAŞ Ş, BAYHAN S, Güç Sstemlerde Harmokler Gerçek Zamalı Ölçüm Ve Aalz Gaz Üv Müh Mm Fak Dergs, Clt 4, No 3, (009, [] TUNÇALP K ve SUCU M, Elektrk Eerj Sstemlerde Oluşa Harmokler Fltrelemesde Pasf Fltre Ve Fltrel Kompazasyou Kullaımı Ve Smülasyo Örekler, Poltekk Dergs, Clt: 9, Sayı: 4, (006, [] [5] KOCATEPE C, KÖROĞLU S, ARIKAN O, Nosüsodal Şartlar Altıda Güç Faktörüü Ve Güç Taımlarıı İcelemes, Sgma Müh ve Fe Bl Dergs, 005( (

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç Sayısal Türev Sayısal İtegrasyo İterpolasyo Ekstrapolasyo Bölüm Üç Bölüm III 8 III-. Pvot Noktaları Br ( ) oksyouu değer, geellkle ekse üzerdek ayrık oktalarda belrler. Bu oktalara pvot oktaları der. Bu

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ Değşkeler Arasıdak İlşkler Regresyo ve Korelasyo Dr. Musa KILIÇ http://ks.deu.edu.tr/musa.klc 1. Grş Buda öcek bölümlerde celedğmz koular, br tek değşke ç yorumlamalar yapmaya yöelk statstk yötemler üzerde

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Quality Planning and Control

Quality Planning and Control Qualty Plag ad Cotrol END 3618 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Dokuz Eylül Üverstes Edüstr Mühedslğ Aablm Dalı 1 Qualty Maagemet İstatstksel Proses Kotrol Kotrol Kartları 2 END 3618

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Polinom İnterpolasyonu

Polinom İnterpolasyonu Polom İterpolasyou (Ara Değer Bulma Br foksyou solu sayıdak, K, R oktalarıda aldığı f (, f (,, f ( değerler bls (foksyou keds blmyor. Bu oktalarda geçe. derecede br tek, P a + a + a + + a (... polumu vardır

Detaylı

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir :

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir : 5 9. BÖLÜM YÜK AKIŞI (GÜÇ AKIŞI) 9.. Grş İletm sstemlernn analzlernde, bara sayısı arttıkça artan karmaşıklıkları yenmek çn sstemn matematksel modellenmesnde kolaylık getrc bazı yöntemler gelştrlmştr.

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ Taımlayıcı İstatstkler (Descrptve Statstcs) Dr. Musa KILIÇ TANIMLAYICI ÖRNEK İSTATİSTİKLERİ YER ÖLÇÜLERİ (Frekas dağılışıı abss eksedek durumuu belrtr.) DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ ( Frekas dağılışıı şekl belrtr.).

Detaylı

Giriş. Değişkenlik Ölçüleri İSTATİSTİK I. Ders 5 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri. Değişkenlik. X i ve Y i aşağıdaki gibi iki seri verilmiş olsun:

Giriş. Değişkenlik Ölçüleri İSTATİSTİK I. Ders 5 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri. Değişkenlik. X i ve Y i aşağıdaki gibi iki seri verilmiş olsun: Grş İSTATİSTİK I Ders Değşkelk ve Asmetr Ölçüler Ortalamalar, serler karşılaştırılmasıda her zama yeterl ölçüler değldr. Ayı ortalamayı sahp serler arklı dağılım göstereblrler. Bu edele serler karşılaştırılmasıda,

Detaylı

SIMULINK kullanarak güç sistem geçici hal kararlılık analizi. Power system transient stability analysis using SIMULINK

SIMULINK kullanarak güç sistem geçici hal kararlılık analizi. Power system transient stability analysis using SIMULINK SAÜ Fe Bl Der 9. Clt,. Sayı, s. -, 5 SIMULINK kullaarak güç sstem geçc hal kararlılık aalz Serdar Ekc * ÖZ 9..5 Gelş/Receved, 4.5.5 Kabul/Accepted SIMULINK, damk sstemler modellemes, aalz ve smülasyou

Detaylı

denklemini sağlayan tüm x kompleks sayılarını bulunuz. denklemini x = 64 = 2 i şeklinde yazabiliriz. Bu son kompleks sayıları için x = 2iy

denklemini sağlayan tüm x kompleks sayılarını bulunuz. denklemini x = 64 = 2 i şeklinde yazabiliriz. Bu son kompleks sayıları için x = 2iy Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Necp ŞİMŞEK Problem. deklem sağlaya tüm kompleks sayılarıı buluu. Çöüm deklem şeklde yaablr. Bu so y kompleks sayıları ç y yaalım. Bu taktrde deklemde, baı y ( ) y elde edlr. Burada

Detaylı

HAFTA 6 DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY)

HAFTA 6 DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY) HAFTA 6 DEĞİŞEN VARYANS (HETEROSCEDASTICITY) Klask doğrusal regresyo model öeml varsayımlarıda brs hata termler sabt varyaslı olduğudur. Bu varsayımı sağlamadığı durumda ler. Değşe varyası telğ edr?. Doğurduğu

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERİN. YÜKSEK LISANS TEZI İnş. Müh. Bedri Sinan GÜL 501021123. Prof.Dr. Yalçın AKÖZ (Maltepe Üniversitesi)

PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERİN. YÜKSEK LISANS TEZI İnş. Müh. Bedri Sinan GÜL 501021123. Prof.Dr. Yalçın AKÖZ (Maltepe Üniversitesi) İSTANBU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMERİN DİNAMİK ANAİZİ YÜKSEK SANS TEZ İş. Mü. Bedr Sa GÜ 53 Tez Esttüye Verldğ Tar : 8 Mayıs Tez Savuulduğu Tar : Hazra Tez Daışmaı :

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '1 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Artırma/Azaltma Lmtl ve Yasak İşletm Bölgel Ekoomk Güç Dağıtımı Problemler Yerçekmsel Arama Algortması le Çözümü

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Doç. Dr. Mehmet AKSARALI www.mehmetaksarayl İstatstksel araştırmalarda k yada daha çok değşke arasıdak lşk celemes ç e çok kullaıla yötemlerde brs regresyo aalzdr. Değşkeler arasıdak lşk matematksel br

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

) ( k = 0,1,2,... ) iterasyon formülü kullanılarak sabit

) ( k = 0,1,2,... ) iterasyon formülü kullanılarak sabit Karadez Te Üverstes Blgsayar Mühedslğ Bölümü 5-6 Güz Yarıyılı Sayısal Çözümleme Ara Sıav Soruları Tarh: Kasım 5 Perşembe Süre: daa. f ( ( + a e fosyouu sabt otası olmadığı bldğe göre, a 'ı alableceğ e

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Ders Notları MART 27, 2016 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAYISAL ANALİZ. Ders Notları MART 27, 2016 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ANALİZ Ders Notları MART 7, 06 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PAÜ, Müh. Fak., Make Müh. Böl., Sayısal Aalz Ders Notları, Z.Grg Ösöz Mühedslkte aaltk olarak

Detaylı

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI 03 III. ULUSAL HIDROLIK PNÖMATIK KONGRESI VE SERGISI 411 EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI Mehmet YUNT Ark YETIS Koray K. SAFAK Osma S. TÜRKAY ÖZET Pömatk sstemler

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

Bir Alışveriş Merkezinde Hizmet Sektörü Đçin En Kısa Yol Problemi ile Bir Çözüm

Bir Alışveriş Merkezinde Hizmet Sektörü Đçin En Kısa Yol Problemi ile Bir Çözüm Br Alışverş Merkezde Hzmet Sektörü Đç E Kısa Yol Problem le Br Çözüm Pıar Düdar, Mehmet Al Balcı, Zeyep Örs Yorgacıoğlu Ege Üverstes, Matematk Bölümü, Đzmr Yaşar Üverstes, Matematk Bölümü, Đzmr par.dudar@ege.edu.tr,

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Gerçek Zamalı Grş Şeklledrc Tasarımı Desg of Real Tme Iput Shaper Sa ÜNSL, Sırrı Suay GÜRLEYÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ

Detaylı

BİR KARMAŞIK SİSTEMİN GÜVENİLİRLİK BLOK DİYAGRAMI İÇİN OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONUNUN OLUŞTURULMASI VE İSTATİSTİKSEL GÜVENİLİRLİK HESAPLAMALARI*

BİR KARMAŞIK SİSTEMİN GÜVENİLİRLİK BLOK DİYAGRAMI İÇİN OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONUNUN OLUŞTURULMASI VE İSTATİSTİKSEL GÜVENİLİRLİK HESAPLAMALARI* BİR KARMAŞIK SİSTEMİN GÜVENİLİRLİK BLOK DİYAGRAMI İÇİN OLILIK YOĞUNLUK FONKSİYONUNUN OLUŞTURULMI VE İSTATİSTİKSEL GÜVENİLİRLİK HESAPLAMALARI* Costructo O Probablty Desty Fucto For The Relablty Block Dagram

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24 İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ... KISALTMA LİSTESİ... v ÇİZELGE LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... v ÖNSÖZ... v ÖZET... x ABSTRACT... x GİRİŞ... BÖLÜM : OLASILIK DAĞILIMLARI VE OLASILIK YOĞUNLUKLARI... BÖLÜM : OLASILIK

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

Asım Kaygusuz 1, Ozan Gül 2, Barış Baykant Alagöz 1. İnönü Üniversitesi

Asım Kaygusuz 1, Ozan Gül 2, Barış Baykant Alagöz 1. İnönü Üniversitesi Yeleeblr Dağıtık Üretm Koşullarıı Güç Sstemler Yük Akışıa Etkler Aalz A Load Flow Aalyss for Impacts of Reewable Dstrbuted Geerato Codtos o Power Systems Asım Kaygusuz, Oza Gül, Barış Baykat Alagöz Elektrk-Elektrok

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON)

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON) BÖÜM 4 KASİK OPTİMİZASYON TEKNİKERİ KISITI OPTİMİZASYON 4. GİRİŞ Öcek bölülerde de belrtldğ b optzaso probleler çoğuluğu kısıtlaıcı oksolar çerektedr. Kısıtlaasız optzaso problelerde optu değer ede oksou

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI Ahmet ERGÜLEN * Halm KAZAN ** Muhtt KAPLAN *** ÖZET Arta rekabet şartları çersde karlılıklarıı korumak ve

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir.

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir. Bölüm 2 Matrsler aım 2.1 F br csm, m, brer doğal sayı olsu. a F ( 1,.., m; j 1,..., ) olmak üzere, a11... a1 fadese m satır sütuda oluşa (veya m tpde) br F matrs der. am 1... a m Böyle br matrs daha sade

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

EKONOMİK YÜK DAĞITIMI İÇİN YENİ BİR ALGORİTMA VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

EKONOMİK YÜK DAĞITIMI İÇİN YENİ BİR ALGORİTMA VE HESAPLAMA YÖNTEMİ EKONOMİK YÜK DAĞITIMI İÇİN YENİ BİR AGORİTMA VE HESAAMA YÖNTEMİ Nurett Çetkaya Abdullah Ürkmez İsmet Erkme Takut Yalçıöz 4, Selçuk Üverstes Elektrk-Elektrok Mühedslğ Bölümü Koya ODTÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ

Detaylı

AÇIK ARTIRMALI EKONOMİK YÜK DAĞITIM PROBLEMİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM

AÇIK ARTIRMALI EKONOMİK YÜK DAĞITIM PROBLEMİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM AÇIK ARTIRMALI EKONOMİK YÜK DAĞITIM ROBLEMİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM Adem KÖK () Takut YALÇINÖZ () Nğde Tedaş, Nğde, ademkok@yahoo.com Nğde Üverstes, Elektrk-Elektrok Mühedslğ Bölümü, tyalcoz@gde.edu.tr

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü. Zekeriya Girgin DENİZLİ, 2015 OTOMATİK KONTROL DERS NOTLARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü. Zekeriya Girgin DENİZLİ, 2015 OTOMATİK KONTROL DERS NOTLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühedlk Fakülte, Make Mühedlğ Bölümü Zekerya Grg DENİZLİ, 05 OTOMATİK KONTROL DERS NOTLARI Ööz Mühedlkte vermeye başladığım Otomatk Kotrol der daha y alaşılablme ç bu otlar hazırlamaya

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

5.1 Olasılık Tarihi. 5.2. Temel Olasılık Kavramları

5.1 Olasılık Tarihi. 5.2. Temel Olasılık Kavramları 5 OLSILIK 5.. Olasılık Tarh 5.. Temel Olasılık Kavramları 5.3. Deeysel Olasılık 5.4. Temel olasılık Teoremler 5.5. Olasılığı Tolaablrlk Kuralı: 5.6. Olasılığı çarım kuralı: 5.7. Değl ağıtısı: 5.8. Koşullu

Detaylı

Denklem Çözümünde Açık Yöntemler

Denklem Çözümünde Açık Yöntemler Denklem Çözümünde Bu yöntem, n yalnızca başlangıç değer kullanılan ya da kökü kapsayan br aralık kullanılması gerekmez. Açık yöntemler hızlı sonuç vermesne karşın, başlangıç değer uygun seçlmedğnde ıraksayablr.

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : - PERDE ÇERÇEVE

Detaylı

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ 2. HAFTA Doç. Dr. Haka GÜLER (2015-2016) 1. TRAFİK AKIM PARAMETRELERİ Üç öeml rafk akım parameres vardır: Hacm veya akım oraı, Hız, Yoğuluk. 2. KESİNTİSİZ AKIM HACİM E AKIM

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2 l Ta rr ım ı Ekooms Kog rres 6-8 - Eylül l 2000 Tek rrdağ TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ (980-998) (TRANLOG MALİYET FONKİYONU UYGULAMAI) Yaşar AKÇAY Kemal EENGÜN 2. GİRİŞ Türkye tarımı

Detaylı

ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ

ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Gaz Üv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gaz Uv. Clt 5, No 3, 60-60, 00 Vol 5, No 3, 60-60, 00 ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Özka DEMİREL, Ada KAKİLLİ ve Mehmet TEKTAŞ Elektrk

Detaylı

RANKI 2 OLAN SERBEST LIE CEBİRLERİNİN OTOMORFİZM GRUPLARININ SUNUMLARI 1 Reports Of Free Groups Otomorfizm Rank 2 Lie Algebras

RANKI 2 OLAN SERBEST LIE CEBİRLERİNİN OTOMORFİZM GRUPLARININ SUNUMLARI 1 Reports Of Free Groups Otomorfizm Rank 2 Lie Algebras RANKI OLAN SERBEST LIE CEBİRLERİNİN OTOMORFİZM GRUPLARININ SUNUMLARI Reports Of Free Groups Otomorfzm Rak Le Algebras Özge ÖZTEKİN Matematk Aa Blm Dalı Name EKİCİ Matematk Aa Blm Dalı ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR GRAFIN TERS WIENER ENERJĠSĠ VE TERS WIENER-ESTRADA ĠNDEKSĠ Sez ÇĠZMECĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Matemat Aablm Dalı OCAK-0 KONYA Her Haı Salıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Sülema Demrel Üverstes B Türe E Sarııar e Blmler Esttüsü Dergs - (00 - lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Bahr TÜREN E SRIPINR Sülema Demrel Üverstes

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:0-Sayı/No: : 455-465 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE İKİ PARAMETRELİ WEIBULL DAĞILIMINDA

Detaylı

BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. M.Emin ÖNCÜ 1, Yusuf CALAYIR 2

BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. M.Emin ÖNCÜ 1, Yusuf CALAYIR 2 BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ M.Em ÖNCÜ, Yusuf CALAYIR ocume@dcle.edu.tr, ycalayr@frat.edu.tr Öz: Çalışmada, betoarme yapıları Türk Deprem Yöetmelğde (ABYYHY,998) verle talep

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION Süleyma Demrel Üverstes Mühedslk Blmler ve Tasarım Dergs 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Araştırma Makales Suleyma Demrel Uversty Joural of Egeerg Sceces ad Desg 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Research

Detaylı

Tekil değerlerin ayrıştırılması (TDA) yöntemi ile duyarlılık analizi

Tekil değerlerin ayrıştırılması (TDA) yöntemi ile duyarlılık analizi tüdergs/d mühedslk Clt:, Sayı:--4-5, 87-99 Ekm 4 ekl değerler ayrıştırılması (DA) yötem le duyarlılık aalz aka ERSOY *, Ata MUĞAN İÜ Maka Fakültes, Maka Mühedslğ Bölümü, 447, Gümüşsuyu, İstaul Özet Bu

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '1 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Zıt koumlu Yerçekmsel Arama Algortmasıı Termk Üretm Brmlerde Oluşa Emsyo Kısıtlı Ekoomk Güç Dağıtım Problemlere

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Blezl Asero Geeratörü Gerlm ve Freasıı Deetm ç Yapay Sr Ağı Tabalı Br Aıllı Deetleyc Tasarımı ve Uygulaması Araştırma Altyapı Projes Kes Souç Raporu ARAŞTIRMA

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça Hatce TÜRKAN GÜVENİLİRLİK ANALİZİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM MODELLERİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Okan Yurduseven 1, Ahmet Serdar Türk 2. Marmara Üniversitesi oyurduseven@marmara.edu.tr. Yıldız Teknik Üniversitesi asturk@yildiz.edu.tr.

Okan Yurduseven 1, Ahmet Serdar Türk 2. Marmara Üniversitesi oyurduseven@marmara.edu.tr. Yıldız Teknik Üniversitesi asturk@yildiz.edu.tr. Mkrodalga Radar Stemler İç Koekat-Kare Işıma Deel Dışbükey Parabolk Yaıtıcı Ate Taarımı Covex Parabolc Reflector Atea Deg Wth Coecat-Squared Radato Patter For Mcrowave Radar Sytem Oka Yurdueve, Ahmet Serdar

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI Süleyma Demrel Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2008, C.3, S.2 s.335-350. Suleyma Demrel Uversty The Joural of Faculty of Ecoomcs ad Admstratve Sceces Y.2008, vol.3, No.2 pp.335-350. PORTFÖY

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Dinamik Programlama. Örnek 3: Tıbbi Müdahale Ekiplerinin Ülkelere Dağıtımı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III. Dinamik Programlama. Örnek 3: Tıbbi Müdahale Ekiplerinin Ülkelere Dağıtımı YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI III Hafta Determstk Damk Programlama (devam) Damk Programlama Geçe derste küçük ölçekl problemler damk programlamayla yelemel olarak asıl çözüldüğüü gördük. Bu derste, öreklere devam

Detaylı

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Sürekl Olasılık Dağılım Brkml- KümülatFonksyonu Yrd. Doç. Dr. Tjen ÖVER ÖZÇELİK tover@sakarya.edu.tr Sürekl olasılık onksyonları X değşken - ;+ aralığında tanımlanmış br sürekl rassal değşken olsun. Aşağıdak

Detaylı

TABU ARAŞTIRMASI UYGULANARAK EKONOMİK YÜK DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TABU ARAŞTIRMASI UYGULANARAK EKONOMİK YÜK DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ TABU ARAŞTIRMASI UYGULANARAK EKONOMİK YÜK DAĞITIMI ROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ T. YALÇINÖZ T. YAVUZER H. ALTUN Nğde Üverstes, Mühedslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektrok Mühedslğ Bölümü, Nğde 5200 / Türkye e-posta:

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu TAP Fzk Olmpyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün

Detaylı

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar www.saskcler.org İsaskçler Dergs (8) 64-74 İsaskçler Dergs Rasgele sayıda bağımlı aküeryal rskler beklee değer ç al ve üs sıırlar Fah Tak Kırıkkale Üverses Fe-Edebya Faküles, İsask Bölümü 7-ahşha,Kırıkkale,

Detaylı

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

(DERS NOTLARI) Hazırlayan: Prof.Dr. Orhan ÇAKIR. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü FİZ433 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DERS NOTLARI Hazırlaya: Pro.Dr. Orha ÇAKIR Akara Üverstes, Fe Fakültes, Fzk Bölümü Akara, 7! İÇİNDEKİLER. LİNEER OLMAYAN DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN BULUNMASI I/II. LİNEER

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pel İYİ GENETİK ALGORİTMA UYGULANARAK VE BİLGİ KRİTERLERİ KULLANILARAK ÇOKLU REGRESYONDA MODEL SEÇİMİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 006

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde fazla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla veya ayrıca örek verlerde hareketle frekas dağılışlarıı sayısal olarak düzeleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlede

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

S.Erhan 1 ve M.Dicleli 2

S.Erhan 1 ve M.Dicleli 2 1. Türkye Deprem Mühedslğ ve Ssmoloj Koferası 11-14 Ekm 2011 ODTÜ ANKARA ÖZET: SİSMİK YÜKLERİN İNTEGRAL KÖPRÜ KAZIKLARINDA DÜŞÜK DEVİRLİ YORULMAYA ETKİLERİ S.Erha 1 ve M.Dclel 2 1 Araştırma Görevls, Mühedslk

Detaylı

MOS TRANZİSTORLARDA SICAK TAŞIYICI ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

MOS TRANZİSTORLARDA SICAK TAŞIYICI ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ MOS TRANZİSTORLARDA SICAK TAŞIYICI ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Fırat KAÇAR 1 Ayte KUNTMAN Haka KUNTMAN 3 1, Elektrk-Elektrok Mühedslğ Bölümü Mühedslk Fakültes, İstabul Üverstes, 34800,

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı