FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2015 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

2 2

3 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2016 ANKARA T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ocak

4 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...7 TABLO ŞEKİL VE GRAFİK DİZİNİ...9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I-GENEL BİLGİLER...13 A. Misyon ve Vizyon...13 Misyon Vizyon...13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...13 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Projeler, Kısa Açıklamaları ve Kullanıcı Birimler Standartlar ve Kısa Açıklamaları İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Standart Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri Proje Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri Uygulama Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri Hukuk Koordinatörlüğünün Görevleri Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünün Görevleri MHRS Koordinatörlüğünün Görevleri İç Kontrol Koordinatörlüğünün Görevleri Entegre Karar Destek Projeleri Koordinatörlüğünün Görevleri Kullanıcı Hesapları Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörlüğünün Görevleri Proje Kaynakları ve Tanıtım Materyalleri Geliştirme Birimi Görevleri Yönetim ve İç Kontrol II- AMAÇ ve HEDEFLER A.İdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı ( ) Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi ni iyileştirmek Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının toplanması, izlenmesi ve güvenli bir ortamda erişimini. sağlamak ve paylaşmak üzere Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) sistemi ve portalı geliştirmek Sağlık Hizmetlerini planlamak amacıyla oluşturulan Karar Destek Sistemi için veri ambarları. kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını iyileştirmek

5 Sağlık hizmeti sunan ve kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET Online ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak Sağlık Bilgi Sistemlerini kullanan kişi ve kurumlar için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını belirlemek ve uygulamak Orta Vadeli Program ( ) Orta Vadeli Program ( ) Orta Vadeli Program ( ) Onuncu Kalkınma Planı ( ) III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...32 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Bütçe Hedef ve Gerçekleşmeleri: Yılı Bütçesinde Meydana Gelen Sapmaların Nedenleri: B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Standart Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Faaliyetleri Entegrasyon Standartları Yönetimi Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Yazılım (Uygulama) Standartları Geliştirme Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Kayıt Tescil Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Dijital Hastane Protokolü Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Proje Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Faaliyetleri Sağlık.NET Online, Karar Destek Sistemi(KDS) ve Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Karar Destek Sistemi ( KDS ) Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) Yazılımı ve Geliştirilmesi 2015 Faaliyet Bilgileri Yazılım Analiz Tasarım Ve Geliştirme Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Teleradyoloji Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Şehir Hastaneleri Bilişim Altyapısı Birimi

6 1.3. Uygulama Yönetimi Daire Başkanlığı 2015 Yılı Faaliyetleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri İnternet Siteleri Yönetimi Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Eğitim Hizmetleri Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2015 Yılı Faaliyetleri ve Projeleri Sistem Yönetimi Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Protokolü Yönetim Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Ağ Yönetimi ve Güvenliği Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Veri Tabanı Yönetim Sistemi Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri ). Oracle Veri Tabanları ). MS SQL Veri Tabanları SOME Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Lisans Planlama ve Yönetimi Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri İzleme Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Teknik Destek Birimi 2015 Faaliyet Bilgileri Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2015 Yılı Faaliyetleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Gelen ve Giden Evrak Sayıları MHRS Koordinatörlüğü 2015 Yılı Faaliyet Bilgileri MHRS Çağrı Merkezleri 2015 Faaliyet Bilgileri MHRS İstatistikleri İç Kontrol Koordinatörlüğü 2015 Yılı Faaliyet Bilgileri Entegre Karar Destek Projeleri (EKDP) Koordinatörlüğü 2015 Yılı Faaliyet Bilgileri Mevcut Sunucu Bilgileri Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü 2015 Yılı Faaliyet Bilgileri Kullanıcı Hesapları Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2015 Yılı Faaliyet Bilgileri Proje Kaynakları Tanıtım Materyalleri Geliştirme Birimi 2015 Yılı Faaliyet Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...83 A. Üstünlükler B. Zayıflıklar...83 C. Değerlendirme...83 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER...84 EKLER Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

7 KISALTMALAR AHBS : Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ANALİTİK BÜTÇE : Analitik Bütçe Veritabanı ATC : The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System/ Kullanım Yollarına Göre İlaçların Sınıflandırılma Sistemi BADEMAHBS : Badem Bilgi Sistemleri AHBS Yazılımı Veritabanı ÇKYS : Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi DKD : Dış Kalite Değerlendirme DEVAHBS : Beyhekim Devlet Hastanesi HBYS Yazılımı Veritabanı DICOM : Digital Imaging and Communications in Medicine / Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi EHR : Electronic Health Record (Elektronik Sağlık Kayıtları) ESAGLIK : Eski Sağlık-Net Veritabanı ESK : Elektronik Sağlık Kayıtları FKM : Felaket Kurtarma Merkezi GİRİSİM : Girişimsel İşlemler ve Hastane Klinik İşlemleri (Gün Sonu) Veri tabanı GMDN : Global Medical Devices Nomenclature / Evrensel Tıbbi Cihazlar Terminolojisi HSBS : Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Veritabanı HBYS : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi HIMSS : Healthcare Information and Management Systems Society/ Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu HİTAP : Hizmet Takip Projesi HSM : Halk Sağlığı Merkezi İTS : İlaç Takip Sistemi Veritabanı İKYS : İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ICD-10 : International Classification of Diseases and Related Health Problems Version 10/ Uluslararası Hastalık ve Sağlıkla ilgili Sınıflandırma/10 ICD-O3 : International Classification of Diseases for Oncology, 3rd- Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji V.3 ICT-PSP : Information and Communication Technologies-Programme of Support Policy/ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı KDS : Karar Destek Sistemleri KHK : Kanun Hükmünde Kararname KPS : Kimlik Paylaşım Sistemi LMS : Learning Management System/Uzaktan Eğitim Sistemi LOINC : Logical Observation Identifiers Names and Codes-Mantıksal Gözlem Tanımlayıcılarının İsimleri ve Kodları HBYS : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi DHBS : Diş Hekimliği Bilgi Sistemi LBYS : Laboratuvar Bilgi Sistemi VEM : HBYS Minimum Veri Modeli TTS : Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi SBYS : Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi BT : Bilgi Teknolojileri SUT : Sağlık Uygulama Tebliği TKHK : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu MBYS : Muayene Bilgi Yönetim Sistemi MHRS : Merkezi Hekim Randevu Sistemi MKYS : Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi 7

8 MSVS NKDS OBS OPROTOKOL ORGAN PACS RDP RIS SAMBA SBOZURLU SBSGM SISOHBYS SKRS SKYS TDMS THSK TSE TSIM TSM TÜBİTAK UBBK USVS VNTRAHBS WIY_SAGLIK YTS : Minimum Sağlık Veri Setleri : Sağlık-Net Karar Destek Sistemi Veritabanı : Ölüm Bildirim Sistemi Veritabanı : Online Protokol Veritabanı : Organ ve Doku Bilgi Sistemi Veritabanı : Picture Archiving and Communications System/ Tıbbi Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemi : Reçete Değerlendirme (E-Reçete) Projesi Veritabanı : Radyoloji Bilgi Sistemi : Sigara Alkol Ve Madde Bağımlılığı Uygulaması : Ulusal Özürlüler Veri Bankası Veritabanı : Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü : Gazi Devlet Hastanesi SISOFT Firması tarafından yazılan HBYS Yazılımı Veritabanı : Sağlık Kodlama Referans Sunucusu : Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi : Tek Düzen Muhasebe Sistemi : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu : Türk Sandartları Enstitüsü : Temel Sağlık İstatistikleri Modülü : Toplum Sağlığı Merkezi : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu : Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Veritabanı : Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü : Ventura Firması AHBS Yazılımı Veritabanı : Sağlık Bakanlığı Web Sayfası Veritabanı : Yatırım Takip Sistemi 8

9 TABLO ŞEKİL VE GRAFİK DİZİNİ Tablo-1 : Birim Fiziksel Mekân Bilgileri 3 Tablo-2 : Birim Ek Bina Fiziksel Mekân Bilgileri 4 Tablo-3 : Teknolojik Malzeme Dağılımı 6 Tablo-4a : Yürütülen Projeler ve Uygulamalar 13 Tablo-4b : Yürütülen Projelerin Kullandığı Standartlar 16 Tablo-5 : Birim insan kaynakları 17 Tablo-6 : Fiili Çalışan Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 17 Tablo-7 : Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu 18 Tablo-8 : Fiili Çalışan Personelin Hizmet Süreleri 18 Tablo-9 : Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Bütçe 27 Tablo-10 : Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 27 Tablo-11 : Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 28 Tablo-12 : 2015 Yılında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Satın Alma İşlemleri 29 Tablo-13 : 2015 Yılında Harcamaların Bütçe Terkiplerine Göre Dağılımı 29 Tablo-14 : KTS ye Kayıtlı Yazılım Üretici Sayısı 33 Tablo-15 : Rakamlarla EBYS 51 Tablo-16 : 2015 Yili EBYS Birimi Yazılım Destek Sistemi Çözümlenen Toplam Talepler ve Cevaplanan Resmi Yazı Sayıları Tablosu 49 Tablo-17 : Ocak Aralık 2015 Yazılım Destek Çağrı Talepleri 53 Tablo-18 : 2015 Yılı Yazılım Destek Çağrı Talepleri Sayısı 54 Tablo-19 : 2015 Yılı EBYS Cevaplanan Resmi Yazı Sayısı 54 Tablo-20 : Tasarımı Oluşturulan Dergi Sayısı 55 Tablo-21 : 2014 ve 2015 Yıllarına Göre Kurumsal Web Sayfasının Toplam Ziyaretçi Sayısı 56 Tablo-22 : Veri Merkezi Sunucu Disk Bilgileri 60 Tablo-23 : Sanallaştırma Platformları Kaynak Tablosu 60 Tablo-24 : Veri Merkezindeki Sanal Sunucu Platformu 61 Tablo-25 : Veri Tabanı Sunucuları 65 Tablo-26 : Arıza Talebi Raporu Tablosu 71 9

10 Tablo-27 : Dayanıklı Taşınır Malzemeler 2015 Yılı Hesap Hareketleri 73 Tablo-28 : Tüketim Malzemeler 2015 Yılı Hesap Hareketleri 74 Tablo-29 : Yıl Bazlı ve Karşılaştırmalı MHRS Genel İstatistikleri 79 Tablo-30 : Yıllara Göre MHRS Üzerinden Alınan Toplam Randevu Sayısı ve Artış Oranları 79 Tablo-31 : Randevu Kanalları Göre MHRS Üzerinden Verilen Randevu Dağılımı 92 Tablo-32 : 2013 Yılından 2015 Yılına Kadar Çağrı Merkezi İstatistikleri 82 Tablo-33 : MHRS Kalite Ekibi Tarafından Dinlenen/Değerlendirilen Çağrı Sayısı 83 Tablo-34 : Veri Tabanı Sunucuları 85 Tablo-35 : Uygulama Sunucuları 97 Tablo-36 : 2015 Yılı Yazılım Destek Sistemi Çözümlenen Toplam Talepler ve Cevaplanan Resmi Yazı Sayıları Tablosu 92 Şekil-1 : Birim Teşkilat Yapısı 5 Şekil-2 : Kayıt Tescil Süreci 32 Şekil-3 : Türkiye Geneli EBYS Geçiş Yapan İllerimiz Son Durum 47 Şekil-4 : Uzaktan Eğitim Web Portal 58 Şekil-5 : e-nabız Uzaktan Eğitim Canlı Konferans 58 Şekil-6 : Uzaktan Eğitim Web Adresi 64 Şekil-7 : Web Alan Barındırma Hizmeti 59 Şekil-8 : Sağlık Bilişim Ağı Veri Merkezleri 62 Şekil-9 : Harita Koordinatları ile Türkiye Geneli Lokasyonlar 69 Şekil-10 : Sağlık Bilişim Ağı Projesi Toplama Merkezleri 69 Şekil-11 : Servis Masası Uygulaması 70 Şekil-12 : Toplam Arıza Destek Kaydı 71 Şekil-13 : İç Kontrol Sistemi Web Sayfası 84 Şekil-14 : Kuş Gribi Coğrafi Bilgi Sistemi 85 Şekil-15 : Obezite Coğrafi Bilgi Sistemi 87 Şekil-16 : Tedavi Bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemi 87 Şekil-17 : Demografik Kene Haritası Coğrafi Bilgi Sistemi 88 Şekil-18 : İstanbul Hava Kirliliği Coğrafi Bilgi Sistemi 88 10

11 Şekil-19 : Personel Dağılımı Coğrafi Bilgi Sistemi 89 Şekil-20 : Sağlık Merkezleri Coğrafi Bilgi Sistemi 89 Şekil-21 : Türkiye İstatistikleri Coğrafi Bilgi Sistemi 90 Grafik-1 : Genel Müdürlüğümüz 2015 Yılı Harcamaları 28 Grafik-2 : Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Aylara Göre Talep Dağılımı 54 Grafik-3 : 2015 Yılı Yeni Ziyaretçi ve Geri Dönüş Yapan Ziyaretçi Sayısı 56 Grafik-4 : Konularına göre eğitim dağılım oranları 57 Grafik-5 : Sağlık Bilişim Ağı Geçiş Yüzdeleri 62 Grafik-6 : Güvenlik Seviyeleri 64 Grafik-7 : Firewall Kural Risk Seviyesi 64 Grafik-8 : Exadataların Ortalama Disk Kullanım Oranları 65 Grafik-9 : Exadataların Ortalama Memory Kullanım Oranları 66 Grafik-10 : MSSQL Server Veritabani Sunucuları Disk Kullanım Oranları 66 Grafik-11 : MSSQL Server Veritabanı Sunucuları Memory Kullanım Oranları 67 Grafik-12 : MSSQL Server Veritabanı Sunucuları CPU Kullanım Oranları 67 Grafik-13 : SBSGM Gelen Giden Evrak Sayısı 74 Grafik-14 : Randevu Kanallarına Göre Randevu Alma Oranı 78 Grafik-15 : Yıllar ve Aylar Bazlı Karşılaştırmalı MHRS Randevu Sayıları 80 Grafik-16 : 2014 Yılından 2015 Yılına MHRS Randevularındaki Aylık Değişim Oranı 80 Grafik-17 : 2015 Yılı Randevu Kanallarına Göre MHRS Üzerinden Verilen Randevu Dağılımı 81 Grafik-18 : 2013 Yılından 2015 Yılına Alo 182 Hattına Gelen Çağrı Sayısı 82 Grafik-19 : Yılları Arası Alo 182 Çağrı Değişim Grafiği 83 Grafik-20 : Yıllara Göre e-posta Kullanıcı Sayıları 91 Grafik-21 : Yıllara Göre e-posta Disk Kapasiteleri 92 11

12 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı; karar destek sistemlerine, erken uyarı sistemlerine ve veri madenciliği gibi sistemlere temel oluşturmaktadır. Kayıt tutma disiplini ile gelişmekte olan tıp bilimi, sağlık politikalarının üretilmesi ve bireye sunulan sağlık hizmetinin hızlı, kaliteli, etkili ve verimli şekilde sürdürülmesinde veri ve bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, sağlık sistemimizin ihtiyaç duyduğu veri ve bilgiyi zamanında, doğru ve tam olarak karşılamak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan "Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi"ni geliştirme hedefimize yönelik olarak 2015 yılında çok sayıda proje hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha hızlı, kaliteli, etkili ve etkin şekilde faydalanabilmesi için mobil cihazlar üzerinde çalışan uygulamalar kullanıma sunulmaktadır. e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Aile Hekimim Kim Uygulaması, Engelsiz Sağlık İletişim (ESİM) Merkezi, Sporcu Sağlığı Uygulaması ve 112 Acil Yardım Butonu uygulamalarına mobil cihazlardan erişim artık mümkündür. Bakanlığımız bünyesinde kurum ve vatandaş odaklı uygulamaların sayısı 11 e yükseltilmiştir. Sağlık Bilişim Ağı 2015 yılında genişletilmeye ve yaygınlaştırılmaya devam edilmiştir. Ülke genelinde 1706 sağlık kuruluşumuz bu sağlık özel ağına dahil edilmiştir. Genel Müdürlük olarak sağlık bilişimi konusundaki hedefimiz; sağlık bilişimi alanında ülkemizin, ürün, bilgi ve tecrübe ihraç eden, standart üreten, dünya sağlık verisi trafiğinin önemli aktörlerinden biri olmasıdır. Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü V. 12

13 I-GENEL BİLGİLER Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin (KHK) 11. Maddesine dayanılarak kurulmuş olup KHK öncesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı altında faaliyetlerini sürdüren Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını devralmıştır. A. Misyon ve Vizyon Misyon Sağlığının korunmasına, geliştirilmesine, iyileştirilmesine katkı sağlayacak olan ve bireylerin kendilerinin yönetebildikleri kendi verilerini barındıran Elektronik Sağlık Kaydı sistemini hayata geçirerek ulusal sağlık bilişim altyapısını güçlendirmek. Vizyon Sağlık bilişimi alanında kurumsal ve ulusal mükemmeliyeti oluşturarak ülkemizin bu alanda küresel bir aktör haline gelmesine katkı sağlamak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğümüzün görevleri 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK nin 11. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu madde; Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek, Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak, Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğu na karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Genel Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumluluklarının çerçevesi aşağıda ifade edildiği şekilde belirlenmiştir; 1. Sağlık Bakanlığı Politikaları ve Stratejik Plan ile belirlenmiş Sağlık Bilişim Sistemleri ve İletişim Tekno lojileri ile ilgili amaç, hedef ve strateji doğrultusunda, plan ve programlar hazırlamak, uygulamalara ilişkin standartları belirlemek, sağlık sektöründe kullanılan yazılım, donanım ve yerel ağ ürünlerinin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak, standartlara uygunluğu belgelendirmek, 2. Sağlık bilgi sistemlerinin ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak, 3. Sağlık hizmetine erişim ve kullanım hususunda hakkaniyet ve memnuniyetin artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanmaya yönelik projeler geliştirmek, uygu lamak ve/veya uygulatılmasına liderlik etmek, 4. Sağlık bilişim projelerini e-devlet uygulamaları ile bütünleştirmek, 5. Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatının yürütecekleri bilişim projelerini koordine etmek, 6. Bilişim teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek, sağlık bilişimi alanında ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını koordine et mek, 7. Sağlık Bakanlığının bilişim sistemlerini kurmak, işletmek, bakım, teknik destek, güncelleme ve eğitim 13m

14 işlerini yürütmek, 8. Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilâtının iş ve işlemleri ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulmasına rehberlik etmek, 9. Sağlık bilişim sektörünün gelişmesine öncülük etmek için üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 10. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında geliştirilen politikaları uygulamak üzere altyapı oluşturmak, 11. Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikteki gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek ve geliştirmek. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Genel Müdürlüğümüz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı altında faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü nün görevlerini devralarak Mart 2012 de kurulmuştur. Bakanlığımızın Mithatpaşa Caddesi No: 3 Sıhhiye adresinde bulunan merkez kampüsündeki binalarından B Blok 1. Katta genel müdür, daire başkanları ile 1. ve 6. Katta alt birimlerin çalışma odaları mevcuttur. D Blok 1.Katta sistem ve ağ yönetimi odaları, bilişim altyapı ve teknik servis odaları, D Blok 3.Katta EBYS şubesi yer almakta olup Genel Müdürlüğümüz m² kapalı alanda toplam 76 personel (fiili çalışan) ile Bakanlığımızın tüm birimlerine hizmet vermektedir. Bilişim projelerimizin üzerinde çalıştığı tüm sunucularımız ISO belgesine sahip bir veri merkezinde hizmet alımı yoluyla konuşlandırılmıştır. Sayısı (adet) Alanı (m²) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası (ofis) (ortalama) Toplantı Salonu (20 Kişilik) 1 46 Konferans Salonu - Fotokopi Odası - Kütüphane - Arşiv Odası - Sistem Odası Tablo-1: Birim Fiziksel Mekân Bilgileri 14

15 Not: Başkanlığımız merkez yerleşke D Blok 1. Kat ve Çankaya Ek hizmet binasında toplam 76 personel ile faaliyet göstermektedir. Sayısı (adet) Alanı (m²) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası (ofis) Toplantı Salonu (20 Kişilik) Konferans Salonu Fotokopi Odası - Kütüphane - Arşiv Odası - Sistem Odası 1 14 Tablo-2: Birim Ek Bina Fiziksel Mekân Bilgileri 2- Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüz, genel müdüre bağlı büro hizmetleri, Hukuk Koordinatörlüğü, İç Kontrol Koordinatörlüğü, Entegre Karar Destek Projeleri (EKDP) Koordinatörlüğü, Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü, Kullanıcı Hesapları Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Proje Kaynakları ve Tanıtım Materyalleri Geliştirme Birimi, Merkezi Hastane Randevu Sistemi Koordinatörlüğü (MHRS), daire başkanlıkları ile bunların altında yer alan birimlerden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün teşkilat şeması Şekil-1 de gösterilmektedir. 15

16 Şekil-1: Birim Teşkilat Yapısı ( tarihli ) 16 Sağlık.Net KDS Birimi Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Birimi E-Sağlık Standartları Araştırma Birimi Entegrasyon Standartları Yönetim Birimi İç Kontrol Koordinatörlüğü MHRS Koordinatörlüğü Entegre Karar Destek Projeleri (EKDP) Koordinatörlüğü Proje Kaynakları ve Tanıtım Materyalleri Geliştirme Birimi Teknik Hizmetler Birimi İzleme Birimi Lisans Planlama ve Yönetim Birimi Bilgi Edinme ve Soru Önergeleri Koordinasyon Birimi Evrak Yönetimi Birimi Arşiv Yönetimi Birimi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birimi Eğitim Hizmetleri Birimi Kullanıcı Hesapları Yönetimive Güvenliği Koordinatörlüğü İnsan Kaynakları Birimi Mutemetlik Birimi Kontrol ve Muayene Kabul İşlemleri Birimi Bütçe ve Tahakkuk Birimi Satın Alma Birimi Genel Koordinatörlük Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı SOME Birimi VTYS Birimi Ağ Yönetimi ve Güvenliği Birimi Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Protokolü Yönetim Birimi Sistem Yönetimi Birimi Genel Koordinatörlük Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ÇKYS KDS Birimi İnternet Siteleri Yönetim Birimi MKYS Birimi EBYS Birimi Yazılım Analiz Tasarım ve Geliştirme Birimi Şehir Hastaneleri Bilişim Altyapısı Birimi İKYS Birimi Genel Koordinatörlük Uygulama Yönetimi Daire Başkanlığı Tele Radyoloji Birimi Genel Koordinatörlük Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü HSBS Birimi Kayıt Tescil Birimi Hukuk Koordinatörlüğü Sağlık.Net Birimi Yazılım Uygulama Standartları Geliştirme Birimi Dijital Hastane Protokolü Birimi Genel Koordinatörlük Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Genel Koordinatörlük Standart Geliştirme Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜR

17 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar KULLANILAN TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ TOPLAM Masaüstü Bilgisayar 98 Dizüstü Bilgisayar 174 Tablet Bilgisayar 4 Yazıcı 33 Ip Kamera 12 Ip Telefon 14 Fotokopi Makinesi 3 Faks Makinası 1 Projeksiyon Cihazı 12 Tarayıcı 7 Telefon 121 Telsiz Telefon 20 Digital Kamera 1 Sunucu Bilgisayar 182 Lcd Televizyon 8 Buzdolabı Büro Tipi 9 Cep Telefonu 10 Video Konferans Cihazı 7 Genel Toplam 716 Tablo-3: Teknolojik Malzeme Dağılım 17

18 Projeler, Kısa Açıklamaları ve Kullanıcı Birimler Proje Adı Kısa Açıklama Kullanıcı/Faydalanan Birim Birinci, ikinci ve üçüncü basamakta sunulan Tüm Birimler hizmetlere ilişkin sağlık kayıtları, müstakil tıbbi laboratuvarlarda sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık.NET Online kayıtlar, radyolojik görüntü indeks kayıtlarının toplandığı, bu veriler üzerinden karar destek raporları ve kişisel bilgilerden arındırılmış elektronik sağlık dosyalarının oluşturulduğu sistemdir. Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Projesi MPLS VPN, Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Tüm Birimler saglik lokal Etki Alanı Altında Birleştirilmesi, Veri Merkezleri Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) E-Nabız Hasta Başvuru Bildirim Sistemi Vatandaşlarımızın, diledikleri hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezindeki uzman ve aile hekimleri için telefon, mobil cihazlar, hastaneler ve internet üzerinden muayene randevusu alabildikleri sistemdir. E-Nabız vatandaşlarımızın muayene, tetkik ve tedavilerinin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerini yönetebildiği, vatandaşlarımızın tıbbi özgeçmişine tek bir yerden ulaşabildiği bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat vatandaşlarımızın verdiği, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarının hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır. Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlığımız resmi web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın ihlal bildirimleri iletmelerini sağlayan uygulamadır. Bu web uygulaması bahse konu sağlık kuruluşunda (özel hastane, devlet hastanesi, aile hekimliği, ) görevli hasta hakları birim sorumlularının başvuruyu değerlendirip vatandaşa cevap dönebilmelerini, gerektiğinde başvurunun kurula havale edilmesi ve kurul kararının sisteme girilip vatandaş ile paylaşılabilmesini sağlar. Geçen yıl hazırlanan uygulama Birim tarafından istenilen büyük değişiklik talepleri doğrultusunda revize edilerek geniş raporlama çalışmaları yapılmıştır. 18 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Tüm Vatandaşlarımız Kamu Hastaneleri Kurumu Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Tüm Vatandaşlar

19 Stratejik İl Faaliyet Uygulaması Uyuşturucuyla Mücadele BEYAZKOD Göçmen Sağlık Otomasyon Dış Kalite Değerlendirme SAMBA (Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulaması) Teşhis İlişkili Guruplar Bakanlığımız tarafından belirlenen stratejik planın kaydedildiği illerin stratejik plan maddeleri ile ilgili aktivitelerini planlayıp onay aldıkları ve gerçekleştirmelerini kayıt altına alan uygulamadır. Uygulama iş akışlarında birim tarafından gelen talepler doğrultusunda büyük değişiklikler yapılarak raporlama modülü kapsamlı olarak geliştirilmiştir. İl yönetimlerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini sisteme girerek merkezden yönetiminin yapıldığı bir uygulamadır. Uygulama uyuşturucuyla mücadele kapsamında tüm Bakanlıklarımız Merkez ve Taşra teşkilatlarınca kullanılmaktadır. Sağlık Personeline yönelik şiddet ve hakaret bildirimlerinin kayıt altına alındığı ve çözüm çalışmalarının yapıldığı uygulamadır. Müşavirliğimizden gelen talepler doğrultusunda uygulama son halini alarak kullanıma açılmıştır. Raporlama çalışmaları ve entegrasyon işlemleri devam etmektedir. Uygulama ülkemize gelen göçmenlerin, Türkiye nin belirli şehirlerinde oluşturulan geçici sağlık tesisleri ve kamplarda, almış oldukları sağlık hizmetlerinin istatistik verilerini tutmaktadır. Türkiyedeki kamu, özel, askeri ve tıp fakültelerinin biyokimya laboratuvarlarının DKD verilerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Uygulamanın temel amacı biyokimya laboratuvarlarından gelen DKD verilerinin uygulamaya girilmesini zorunlu kılarak: 1- Laboratuvarlarda çalışılan testlerin DKD değerlendirme sonuçlarına göre uygun olup olmadığını saptamak. 2- Uygun olmayanlar için düzeltici ve önleyici faaliyet başlatarak uygun hale getirilmesini sağlamaktır. Bağımlılıkla mücadelede sağlık personelinin vatandaşa nasıl yaklaşması gerektiğiyle alakalı eğitim videolarının yayınlandığı ve girişlerin raporlandığı uygulamadır. İzleme ölçme ve değerlendirme kurumu, Klinik tanı ve maliyet yönetimi karar destek sistemidir. Bakanlık Merkez Bakanlıklarımız Merkez ve Taşra Teşkilatı Bakanlık Merkez ve Sağlık Çalışanları Bakanlık Merkez Tıbbi Laboratuvar Daire Başkanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu 19

20 Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi Sporcu Sağlığı Uygulaması İlgileniyoruz Hava İndeksi Basın Haber Elektronik Belge Yönetim Sistem(EBYS) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)/İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) E-İmza ve Mobil İmza 112 Acil Çağrı Merkezi ni kullanamayan işitme engelliler için yapılan mobil uygulamadır. Merkeze ihbar bildirimi yapılırken bilgi notu ekleme, olay resmi gönderme ve 112 personeli ile kameralı görüşme imkânı sağlamaktadır. Sporcuların uygulama üzerinden sorgulayabilecekleri ilaçların etken maddelerinin Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) yayınlarına göre doping etkisine sahip olup olmadığı içerik bilgisini görebilecekleri yazılımındır. Merkezi şekilde girilerek standart haline getirilen Hasta Onam Formlarının, sağlanacak web servislerle HBYS firmalarına sunulan sistemdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hava raporlarının 30 dakikada bir güncellenerek hava kalite takibinin sağlandığı uygulamadır. Uygulamanın Sağlık NET ve Coğrafi Bilgi Sistemleri servisleri sağlanarak entegrasyonu yapılmıştır. Bakanlığımız Basın Müşavirliği için hazırlanan uygulama Bakanlığımız Merkez ve bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Taşradan yayınlanacak haberlerin kayıt altına alındığı uygulamadır. Uygulamaya girilmiş haberler yöneticiler tarafından incelenerek düzenlenir ve yayınlanması kararının ardından Haber girişi gerçekleştirilir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortamda yapılmasını ve bu bilgilerin internet üzerinden gerçek zamanlı olarak yönetilebilmesini sağlayan sistemdir. Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatı personel verilerinin tutulduğu sistem Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan ve imza yetkisine sahip yöneticilere ve tüm hekimlere e-imza ve/veya mobil imza tedarik edilerek kâğıt üzerinde yapılan işlemlerin, yazışmaların azaltılmasını hedefleyen projedir. Tüm Vatandaşlarımız Sporcular Bakanlık Merkez Tüm Taşra Teşkilatı Tüm Birimler Basın Müşavirliği Merkez Birimleri ve Taşra Birimleri (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve 6 Taşra Kurumu Haricinde) Tüm Birimler İmzaya yetkili kurum personeli ve hekimler 20

21 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)/Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)/Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)/Yatırım Takip Sistemi (YTS) Hastane Bilgi Formları Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formları Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların depolarındaki malzemelerin takibini, taşınırların fiyatlarının izlenmesini, ihtiyaç fazlasının tespitini, demirbaşların zimmet takibini (İKYS ile entegre bir şekilde) gerçekleştiren sistem Özel sağlık kuruluşlarının kimlik, ruhsat, cihaz, ambulans, donanım, laboratuvar, personel, iletişim ve hizmet kapasite dağılımı gibi bilgilerinin çevrimiçi izlenebilmesini sağlayan sistem Bakanlığımızın mali kaynaklarının ve sabit tesis yatırımlarının ihtiyaca göre planlanması, Bakanlık birimleri arasında dağıtılması, kullanılması ve takip edilmesine yönelik kayıtların tutulduğu ve raporlandığı sistem Bakanlığımıza bağlı hastanelerin mevcut kaynakları ve bu kaynaklar kullanılarak üretilen sağlık hizmetlerinin takibini sağlayan sistem Tüm Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin mevcut kaynaklarının ve bu kaynaklar kullanılarak üretilen sağlık hizmetlerinin takibini sağlayan platform Tüm Birimler Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlükleri Özel Sağlık Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlükleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 21

22 Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formları Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Projesi ve Eğitimleri (İletişim altyapısı ve Katma değerli hizmetler protokolü) Açık Kaynak Kodlu Sunucu, Sanallaştırma ve Kullanıcı İşletim Sistemleri Teknik Destek Hizmeti Danışmanlık Hizmetleri Web Hosting Hizmeti TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı uyum çalışmaları kapsamında sertifika alınmıştır. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri Veri Merkezi Kurulum Altyapı Teknik Desteği Veri Merkezi Kiralama ve Bakım Destek Hizmeti Veri Merkezleri İçin; Sunucu /Network Donanımları, Yazılım, Danışmanlık ve Lisans Alımı ve Güncelleme Hizmetleri Özel Tıp ve Dal Merkezlerinin mevcut kaynaklarının ve bu kaynakları kullanılarak üretilen sağlık hizmetlerinin takibinin yapıldığı sistem Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlükleri Tüm Birimler Tüm Uygulamalar Tüm Uygulamalar Tüm Birimler (İsteğe Bağlı) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yetkilileri Talep Eden Kurumlar Tüm Uygulamalar Tüm Uygulamalar Tablo-4a: Yürütülen Projeler ve Uygulamalar 22

23 Standartlar ve Kısa Açıklamaları Sağlık Bilişimi Standartları Kısa Açıklama 1 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) Sağlık verilerinin tüm sağlık kurumlarından standartlar doğrultusunda toplanmasını, analizini ve değerlendirilmesini, böylelikle bilgi gösterimi ve karar destek süreçlerinin gerçekleştirilmesinde, bilginin diğer sistemler arasında etkin ve güvenilir bir biçimde paylaşımını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) üzerinden ulusal alanda referans olarak kullanılan kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin tanımlarını da içermektedir. 2 Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) Ulusal sağlık bilgi sisteminde bulunan kodlama ve sınıflandırma standartlarının yer aldığı bir referans sunucusudur. 3 HL-7 Mesajlaşma Standardı Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından geliştirilmiş klinik ve yönetsel verilerin iletimine yönelik bir mesajlaşma standardıdır. 4 ICD-10 (International Classification of Disease) Hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası kodlama ve sınıflama standardıdır. Bilinen hastalık ve yaralanmaların çok ayrıntılı tanımlanması ile oluşturulur. Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) yayımlanır; sağlık sektörü ve sağlık istatistikleri alanında dünya çapında ortak kullanımdaki kodlama dizgesidir. 5 ICD-O3 (International Classification of Diseases for Oncology, 3rd- Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji V.3) Kanser hastalıkları verilerinin standart bir biçimde toplanması için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) yayımlanır. Kanser izleme merkezleri tarafından yaygın olarak kullanılır. Sınıflandırma, tümörün morfolojisi ve vücutta bulunduğu yere göre yapılır. 23

24 Hastaya tanı amaçlı yapılan tüm tetkiklerin ve tetkiklerin sonucu olan çıktıların standart hale getirilmesi amacıyla oluşturulan bir kodlama sistemidir. 6 LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes/Mantıksal Gözlem Tanımlayıcılarının İsimleri ve Kodları) 7 DICOM Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği (NEMA, National Electrical Manufacturers Association) ve Amerikan Radyoloji Derneği (ACR, American College of Radiology) tarafından geliştirilmiş ve tıbbi görüntülerin dijital olarak saklanması ve taşınması konusundaki standart olarak kabul edilen görüntü biçimidir. Medikal görüntüleme cihazlarından alınan 2 ve 3 boyutlu bilimsel verilerin depolanması, görüntülenmesi ve analizinde kullanılmak maksadıyla geliştirilmiş olan bir dijital veri formatı standardıdır. 8 GMDN (Global Medical Devices Nomenclature) Tıbbi cihazların uluslararası kodlama ve sınıflandırma sistemidir. 9 VEM HBYS firmalarına veri aktarım süreçlerinde destek olmak, HBYS ler arasındaki veri aktarımı işleminde oluşabilecek veri kayıplarını mümkün olabildiğince önlemek, veri aktarımını kolaylaştırmak, bu süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve özellikle HBYS veri tabanı tasarımlarında standart bir yapı (model) oluşturmak amaçlarıyla kullanılan minimum veri modelidir. 24

25 10 11 PACS sistemleri arasındaki veri aktarımı işleminde oluşabilecek veri kayıplarını mümkün olabildiğince önlemek, veri aktarımını kolaylaştırmak, bu süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmak, vatandaşların hastanelerdeki PACS Minimum Veri Modeli (PVEM) geçmiş görüntülerinin kaybolması ile oluşabilecek mağduriyetin engellenmesi ve özellikle PACS veri aktarımı/tesliminde standart bir yapı (model) oluşturmak amaçlarıyla kullanılan veri modelidir. İlaç olarak ruhsatlandırılıp kullanılabilen tüm moleküllerin uluslararası seviyede kodlanması ve sınıflandırılmasını sağlayan sistemdir. ATC (Anatomic Therapeutic Chemical Classification) Tablo-4b: Yürütülen Projelerin Kullandığı Standartlar 4- İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde fiili olarak çalışan Bakanlık kadrosunda 76 personel görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri Sınıfında 18, Genel İdari Hizmetler Sınıfında 28, Teknik Hizmetler Sınıfında 27 ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında 3 personel görev yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün sahip olduğu insan kaynaklarının kadro ve çalışma şekillerine göre 2015 faaliyet dönemi sonundaki durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. KADRO UNVANI GENEL MÜDÜR DAİRE BAŞKANI ARAŞTIRMACI BAKANLIK MÜŞAVİRİ AYNİYAT SAYMANI ŞEF V.H.K.İ. PROGRAMCI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ S.G.K. UZMANI ÇÖZÜMLEYİCİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ Kadrosu birimde olup Kadrosu birimde Birimde geçici görevli başka birimde geçici olan personel sayısı çalışan personel sayısı görevli çalışan personel sayısı

26 İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 ZİRAAT MÜHENDİSİ 1 TEKNİKER 2 TEKNİSYEN 1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. 1 1 İSTATİSTİKÇİ 4 TABİP 3 1 BİYOLOG 1 HEMŞİRE 1 3 TIBBİ TEKNOLOG 1 SAĞLIK MEMURU 2 4 EBE 1 HİZMETLİ 2 1 TOPLAM Tablo 5: Birim İnsan Kaynakları ( tarihli ) Fiili Çalışan Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde Cinsiyet Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Toplam Kadın Erkek Kadın 5,26 10,52 9,21 11,84 2,63 39,46 Erkek 7,89 6,57 14,47 21,10 10,52 60,54 Tablo 6: Fiili Çalışan Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde Cinsiyet İlköğretim/ Yüksek Orta Öğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisans Doktora Toplam Kadın Erkek Kadın 2,63 2,63 30,26 3,94 39,46 Erkek 2,63 5,26 14,47 26,31 11,84 60,54 Tablo 7: Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu 26

27 Fiili Çalışan Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı Yüzde Cinsiyet 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl 21 - Üzeri Toplam Yıl Kadın Erkek Kadın 7,89 7,89 6,57 5,26 11,84 39,46 Erkek 7,89 3,94 2,63 17,10 9,21 19,7 60,54 Tablo 8: Fiili Çalışan Personelin Hizmet Süreleri 5- Sunulan Hizmetler Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıkları, İç Kontrol Koordinatörlüğü, Hukuk Koordinatörlüğü, Entegre Karar Destek Projeleri (EKDP) Koordinatörlüğü, Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü, Kullanıcı Hesapları Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Proje Kaynakları ve Tanıtım Materyalleri Birimi, MHRS Koordinatörlüğü ile ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen görevler aşağıda belirtilmiştir Standart Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri Sağlık Bilgi Sistemleri alanında ulusal/uluslararası yazılım ve diğer bileşenlerin standartlarının belirlenmesi, uygulanması, düzenlenmesi, standartlara uygunluk belgelendirme strateji ve süreçlerinin yürütülmesi ile dijital hastane konseptinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır Proje Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri Sağlık bilişimi projelerinin tasarlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi, projeler ile ilgili eğitim verilmesi, proje geliştirme standartlarının desteğinin verilmesi, ve entegrasyon kurulan tüm kurumlarla veri alışverişini sağlayan alt yapının kurulması ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve koordine edilmesidir Uygulama Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan kurumsal yazılımların mevzuata, ihtiyaca ve güncel teknolojiye göre geliştirilmelerini, bakımını, yönetimini sağlayarak bu yazılımlara ilişkin desteğin planlamasını ve eğitimlerin organizasyonunu yapmaktır Sistem Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulamalarının çalışacağı ana sunucular ve ağ bileşenlerinin tasarlanması, kurulması, konfigürasyonunun yapılması ve idamesi, Bakanlık veri merkezindeki sunucu bilgisayarların ve ağ güvenliğinin sağlanması, dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunması, lisansların yönetimi, e-posta hizmetlerinin sunulması, Bakanlık veri merkezlerinin (sistem odaları) fiziksel ortamının idamesi, Felaket Kurtarma Merkezi nde (FKM) bulunan sistemlerin planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi görevlerini yerine getirmektedir. 5.5-Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri Destek hizmetlerinin temini, kontrat yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kurum bütçesinin yapılması, 27

28 mutemetlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kurum hizmetlerinin gerektirdiği satınalma, evrak ve arşiv uygulamalarının yönetilmesidir Hukuk Koordinatörlüğünün Görevleri Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan bilişim hukuku, genel yönetim hukuku ve sağlık hukuku süreçlerini takip etmek; düzenleyici alt mevzuat geliştirmek ve yayımlamak, Genel Müdürlüğün temin ettiği tüm ürün ve hizmetlere ait sözleşmeleri takip etmektir Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünün Görevleri Genel Müdürlüğümüzle kurumlar arası koordinasyonu sağlamak Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünün görevidir MHRS Koordinatörlüğünün Görevleri Sağlık hizmetleri sunumunda vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çağrı merkezi yüklenicileri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle tek bir numara (182 numaralı telefon hattı), mobil cihazlar, hastaneler, aile hekimleri ve internet üzerinden ( muayene randevusu talep eden vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamak, diğer çağrı merkezi uygulamaları için altyapı kurmak ve süreç yönetmektir İç Kontrol Koordinatörlüğünün Görevleri Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması için, mevzuatın öngördüğü biçimde standartlarının oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve kurulan sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların, faaliyetlerde sürekliliği, hizmetlerde kaliteyi artırmak için projelendirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, yürütmek ve koordine etmek İç Kontrol Koordinatörlüğünün görevleridir Entegre Karar Destek Projeleri Koordinatörlüğünün Görevleri Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, bağlı kurumların ihtiyaçlarına yönelik toplamış oldukları verileri veriler üzerinden, veri madenciliğini hayata geçirerek ve geleceğe yönelik iş zekası sistemlerini Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre çalışmalar ile yine aynı kapsamda diğer kamu ve kuruluşlara ait uygulamalar ile Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında entegrasyon sağlayarak ortak bilgi havuzu oluşturarak uygulama üzerinde geliştirmeler devam etmektedir Kullanıcı Hesapları Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörlüğünün Görevleri Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Bakanlık tarafından yürütülen bilişim temelli tüm projelerde kullanılan ve kullanılacak olan, kullanıcı hesaplarının sürekliliğini sağlamak,hesapların güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak Proje Kaynakları ve Tanıtım Materyalleri Geliştirme Birimi Görevleri Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü nce yürütülen/yürütülecek ulusal ve uluslararası projeler için finansal kaynakların geliştirilmesi, özellikle de AB tarafından sunulan proje kaynaklarından etkin bir şekilde faydalanılması ve söz konusu projelerin tanıtımı için ilgili görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 28

29 6- Yönetim ve İç Kontrol Koordinatörlüğümüz; Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması için, mevzuatın öngördüğü biçimde standartlarının oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve kurulan Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların, faaliyetlerde sürekliliği, hizmetlerde kaliteyi artırmak için projelendirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamakta ve yürütmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Bu bölümde Biriminiz ile ilgili Sağlık Bakanlığı ( ) Yılı Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler Başkanlığımız tarafından yazılacaktır. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Genel Müdürlüğümüzün temel politikası, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde sağlık verilerinin elektronik ortamda toplanmasını, saklanmasını, ilgili tarafların katılımı ve onayıyla gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkelerine göre sağlık hizmetinin sunumunda en etkin düzeyde kullanılmasını sağlamaktır. Genel Müdürlüğümüzün politikalarını ve önceliklerini belirlerken dayandığı politika belgeleri ve ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir: 1. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı ( ) Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı nda Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren kısımlar şu şekildedir; Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi ni iyileştirmek Sağlık verisi üreten tüm aile hekimleri, hastaneler ve diğer işletmelerin Sağlık.Net Online ile entegrasyonunu tamamlamak Sağlık.Net Online ile entegre e-reçete uygulamasını tüm hekimler tarafından kullanılır hale getirmek Sağlık.Net Online ile entegre klinik radyoloji veri tabanını geliştirmek ve yaygınlaştırmak İlaç Takip Sistemi ni (İTS) Sağlık.Net Online ile entegre etmek Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ni (ÇKYS) Sağlık.Net Online ile entegre etmek Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının toplanması, izlenmesi ve güvenli bir ortamda erişimini sağlamak ve paylaşmak üzere Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) sistemi ve portalı geliştirmek e-devlet veya Sağlık.Net Online portalı üzerinden kişisel sağlık verilerine erişim sağlamak Mobil cihazlar ile bireylerin tüm sağlık verilerine ulaşabilecekleri ve paylaşabilecekleri sistemleri kurmak Bireylerin sağlık farkındalığını artırmak, sağlık hizmetleri konusunda geri bildirimlerini almak için sosyal ağları ve mobil uygulamaları kullanmak Halk Sağlığı Bilgi Sistemi ni (HSBS) kurmak ve yaygınlaştırmak Sağlık Hizmetlerini planlamak amacıyla oluşturulan Karar Destek Sistemi için veri ambarları kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını iyileştirmek Karar destek sistemleri kullanımını yaygınlaştırmak Veri Madenciliği çalışmaları için gerekli olacak bilişim altyapısını iyileştirmek Karar Destek Sistemi ile entegre Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak Sağlık verilerinin, uluslararası kuruluşlar ve örgütler tarafından belirlenen standartlara uygun 29

30 raporlanmasını sağlamak Tüm sağlık araştırmalarına ve sağlık bilgilerine tek bir noktadan erişimi sağlayacak sistemi kurmak Sağlık hizmeti sunan ve kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü nü yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek Sağlık idari ve mali veri setlerini iyileştirmek Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) veri setlerini iyileştirmek Sağlık Kodlama Referans Sunucusu nda (SKRS) yer alan kod ve sınıflandırma sistemlerini güncellemek Birlikte çalışabilirlik uygulamalarını iyileştirmek ve paydaşlarla işbirliği yapmak Tıbbî görüntü arşivleme, iletişim ve paylaşım için standartlar oluşturmak Tele-Tıp ve Tele-Sağlık alanında standartlar belirlemek Sağlık verilerinin Avrupa ülkeleri ile karşılıklı paylaşımı için standartlar Oluşturmak Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun kalitesini ve etkinliğini artırmak için sağlık bilgi sistemlerinin Sağlık.NET Online ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak Tele-Tıp ve Tele-Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak Evde sağlık hizmetlerini mobil teknolojiler ile desteklemek Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına bağlı tesislerde dijital hastane kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak İnternet üzerinden tıbbî danışmanlık (e-aile hekimliği) hizmeti vermek Tüm sağlık kurumlarını kapsayan e-randevu sistemini oluşturmak Kurumsal mobil uygulamalar ve giyilebilir/takılabilir kablosuz sensörler yardımıyla uzaktan hastalık takiplerini geliştirmek Hekimler arasında portal vasıtasıyla bilgi ve iletişim platformu kurmak Sağlık Bilgi Sistemlerini kullanan kişi ve kurumlar için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek Sağlık bilgi sistemlerinin kurumsal tedarik süreciyle ilgili donanım ve yazılım standartlarını iyileştirmek Sağlık bilişiminde kullanılan yazılım standartlarını iyileştirmek Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek Sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren firmaları, yazılım ürünlerini ve kullanıcıları kayıt altına almak ve tescil etmek Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) uygulamalarına yönelik standartlar oluşturmak ve bu uygulamaları akredite etmek Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını belirlemek ve uygulamak Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, paylaşımı ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mevzuatı güçlendirmek ve uygulamak Bilgi güvenliği politikalarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak Sağlık.Net, aile hekimliği ve hastane bilgi yönetim sistemi yazılımlarında kişisel ve kurumsal güvenliği sağlamak Sağlık bilgi sistemlerinde kimlik denetimi ve yetkilendirme amacıyla kullanılan sistemlerin (e-imza, akıllı kart, yeni akıllı T.C kimlik kartı vb.) yaygınlaştırılması için sektörler arası işbirliği yapmak 30

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur Sağlık.NET Sağlık.NET sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu - 18 2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR 19-22 Mayıs 2016 Belek, Antalya 1 Kamu Bilişim Platformu - 18 İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. KİŞİSEL BİLGİLER Adı- Soyadı Doğum Yeri/Yılı Medeni Durumu E-posta Twitter Youtube Adem ONAR Bayburt/1968 Evli, 3 Çocuk Babası ademonar@gmail.com @adem_onar http://www.youtube.com/ademonar ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769/700 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 11.11.2014 tarihli ve 2014.5679.84410

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

ÜTS PROJESİ PROJE TANITIMI

ÜTS PROJESİ PROJE TANITIMI ÜTS PROJESİ PROJE TANITIMI 5 Mayıs 2015 -BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 1 Projenin Tanımı Ürün Takip Sistemi Projesi ile ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen tüm tıbbi cihazların

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma . Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Fahrettin ÖZDEMİRCİ Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 1969 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BİRİM: ŞEMA NO: ŞEMA ADI: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Ocak 2016 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa SUNUŞ 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : 23776858/157.05 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 14.11.2014 tarihli ve 67523305-700/2014.5181.5446 sayılı yazı Kanser

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 1 TÜBİSAD BT Hizmetleri Komisyonu Amaç, Hedef ve Stratejiler BT hizmetleri pazarının büyütülmesi Hizmet kalitesi

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Takdim Planı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi

Detaylı

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği Ahmet Genç www.travelforcure.com Sağlık Turizmi Tanımı Kişilerin sağlık hizmetleri almak üzere seyahat etmesi ve bu hizmetlerden faydalanması

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL Nihayet! Türkiye nin Havacılık ve Uzay Teknolojileri Bakanlığı var!.. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlıkta Dönüşüm Programı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler

Takdim Planı. * Sağlıkta Dönüşüm Programı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler Takdim Planı * Sağlıkta Dönüşüm Programı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri

Detaylı

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız En doğru Teknoloji Yatırımı için Intercomp'u tercih edin! biz kimiz? Kuruluş, 1993, Bilişim 500 sıralamasında bilişim hizmetleri sıralamasında ilk 30 da, Sistem Entegratörü, 45 kişiden oluşan seritifikalı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:3 01.06.2016 2 A. Kurum Hakkında Bilgiler Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, 124 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları EK-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlık alanında kullanılan bilişim

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bağlı Müdürlükler Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bilişim Altyapısı Kurma ve İşletme Yüksek Güvenlik ve Yedeklilik 225 m2 lik sistem

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Söke Adsm 2014 Yılı Eğitim Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

Söke Adsm 2014 Yılı Eğitim Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 0 REVİZYON 3.05.04 SAYFA/ Sayfa / 3 Söke Adsm 04 Yılı Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

E-Sağlık Koordinatörü

E-Sağlık Koordinatörü Türkiye de e-sağlık Dr. Nihat YURT E-Sağlık Koordinatörü Sağlık Bakanlığı E-Devlet Paneli ODTÜ Vişnelik 25 Mart 2009 Gündem Veri Toplama Yöntemleri Veri Toplamada Sorunlar e-sağlık Kapsamında Sağlık-Net

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU No: Proje Konusu: Öğrenci Sayısı: Proje Süresi: Proje Özeti: 3G modem ile uzaktan ısı, aydınlatma, hareket, görüntü 1 3G ile Akıllı Ev Uygulaması 1 2 Dönem kontrolü. Gerekli donanımlar Mobil Kablosuz Ağlar

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kişisel Sağlık Kayıtları ve Kişisel Verilerin Güvenliği. Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Kişisel Sağlık Kayıtları ve Kişisel Verilerin Güvenliği. Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Kişisel Sağlık Kayıtları ve Kişisel Verilerin Güvenliği Dr. M. Mahir ÜLGÜ Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Kısaca; Ülkemizin Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi e-nabız Döküntü HealthKit

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

ISSA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ

ISSA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ 1) Elektronik Reçete: Mansiyon Ödülü Sosyal Güvenlik Kurumu, ülkemizde sosyal güvenlik alanındaki başat yetkili organ olarak Genel Sağlık Sigortasının bilgi altyapısını yürütmek üzere MEDULA sistemini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Biz Kimiz? Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.001 / 02 Yetiştiricilik

Detaylı