KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU"

Transkript

1 T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU SERAP YALÇIN TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR İSTANBUL, 2005

2 ii

3 ÖZ Bu tez çalışmasında, konteyner terminallerinde gerçekleşen operasyonlar ve bu operasyonları doğrudan etkileyen konteyner stok sahasının tahsisi problemi üzerinde çalışılmıştır. Bu problem terminal operasyonlarındaki tüm kaynaklarla (rıhtım vinci, saha vinci, depolama alanı, terminal taşıtları) ilgilidir. Problem ulaştırma modeli olarak formüle edilmiştir. İki aşamalı bir çözüm yaklaşımı uygulanmıştır. İlk aşamada sahadaki blokların ihraç konteynerlere tahsisi; ikinci aşamada ise blokların ithal konteynerlere tahsisi yapılmıştır. Konteynerlerin depolama blokları ve gemi yanaşma yeri arasındaki taşıma mesafesini minimize edecek şekilde her bir gemiden bloklara gidecek konteyner sayısı belirlenmiştir. ABSTRACT In this dissertation project, container terminal operations and container stock yard, which directly affects the operations, allocation problem are studied. This problem is related to all the resources in terminal operations, including quay cranes, yard cranes, storage space and terminal trucks. The problem is formulated as a transportation model. A solution approach with two levels is applied. At the first level, storage blocks are allocated for export containers and at the second level blocks are allocated to import containers.in order to minimise the total distance between storage blocks and ship berthing places, the number of containers from each ship to block is determined. iii

4 ÖNSÖZ Bu çalışmada, konteyner terminali stok sahasının optimizasyonu, konteynerlerin gemilerle bloklar arasındaki taşıma mesafelerini minimize edecek şekilde yerleşim planlarının belirlenmesi ile sağlanmıştır. Yaptığım bu çalışma için sayın hocalarım Doç.Dr. Necdet Özçakar a, Yrd.Doç.Dr. Faik Başaran a ve Yrd.Doç.Dr. Ş. Alp Baray a teşekkür ederim. Tez çalışması süresince her konuda göstermiş olduğu ilgi ve yardımı için sayın hocam Doç.Dr. Necmettin Akten e teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışma süresince en zor zamanlarımda yanımda olan ve yardımlarını hiç esirgemeyen değerli dostlarım Sibel Bayar a ve Gülay Akçay a teşekkür ederim. iv

5 İÇİNDEKİLER TABLOSU ÖZET...II ABSTRACT...II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER TABLOSU... V TABLOLAR LİSTESİ... VIII ŞEKİLLER LİSTESİ... X GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1. KONTEYNERİZASYON KONTEYNERİN TANIMI KONTEYNER ÇEŞİTLERİ GENEL KARGO KONTEYNERLERİ Genel Amaçlı (Standart) Konteynerler Özel Amaçlı Konteynerler Flat (Düz) Konteynerler ÖZEL KARGO KONTEYNERLERİ Termal Konteynerler KONTEYNERİN TARİHSEL GELİŞİMİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞI DÜNYADA KONTEYNER TAŞIMACILIĞI TÜRKİYE DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI BÖLÜM 2. KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER TERMİNALİNİN FONKSİYONLARI KONTEYNER TERMİNALİNİN YAPISI KONTEYNER TERMİNALİNİN ÖZELLİKLERİ KONTEYNER TERMİNALLERİNİN AMAÇLARI KONTEYNER ELLEÇLEME VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ v

6 İSTİFLENMİŞ KONTEYNERLERE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN İYİLEŞTİRİLMESİ ARAZİ KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ KONTEYNER TERMİNAL SİSTEMLERİ ŞASİ ( TREYLER) SİSTEMİ STRADDLE TAŞIYICI SİSTEMİ GANTRY KREYN SİSTEMİ FORKLİFT SİSTEMİ KOMPÜTERİZE KONTEYNER ELLEÇLEME SİSTEMİ KARIŞIK SİSTEM KONTEYNER RO-RO SİSTEMİ ( CONRO) BÖLÜM 3. TERMİNAL LOJİSTİĞİ VE OPTİMİZASYON METODLARI GEMİ PLANLAMA SÜRECİ RIHTIM TAHSİSİ YÜKLEMENİN PLANLANMASI VİNÇ DAĞILIMI DEPOLAMA VE İSTİF LOJİSTİĞİ TAŞIMALARIN OPTİMİZASYONU RIHTIM TARAFINDAKİ TAŞIMALAR KARA TARAFINDAKİ TAŞIMALAR VİNÇ TAŞIMALARININ OPTİMİZASYONU SİMÜLASYON SİSTEMLERİ BÖLÜM 4. UYGULAMA KUMPORT LİMANI RIHTIM TAHSİSİ: YÜKLEMENİN PLANLANMASI VİNÇ DAĞILIMI DEPOLAMA TAŞIMALAR PROBLEM TANIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI NOTASYON MODELİN YAPISI vi

7 MODEL FORMÜLASYONU MODELİN UYGULANMASI SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER vii

8 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Konteyner Kapasiteleri... 6 Tablo 2 Dünyanın en büyük konteyner hatları işletmecileri Tablo Yılı Türkiye Limanları Konteyner Elleçleme Miktarı Tablo 4 Konteyner Terminali İle Bağlantılı Taşıma Modlarının Özellikleri Tablo 5. Gemiler ile bloklar arasındaki taşıma mesafeleri Tablo 6. Her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo 7. İhraç konteynerler için belirlenen çözüm Tablo 8. Limanın ihraç konteynerler için yerleşim planı Tablo 9. Mevcut sistemin ihraç konteynerleri için toplam taşıma mesafeleri Tablo 10. İthal konteynerler için belirlenen çözüm Tablo 11. Limanın ithal konteynerler için yerleşim planı Tablo 12 Mevcut sistemin ithal konteynerler için toplam taşıma mesafeleri Tablo Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 15 2.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 16 3.Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 18 3.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 19 4.Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 21 4.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 22 5.Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı viii

9 Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 24 5.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 25 Sonuçların Karşılaştırılması ix

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil lik ve 40 lik genel kargo konteynerleri... 6 Şekil 2. Open top konteyner... 7 Şekil 3. Flat(düz) Konteyner... 7 Şekil 4. Sırasıyla tank ve izoleli konteyner... 8 Şekil Döneminde dünyanın en büyük 10 konteyner terminalinin konteyner cirosu Şekil 6 Konteynerleşme trendi: konteyner cirosunun büyük gelişimi Şekil 7 Türk deniz ticaret konteyner gemi filosunun gelişimi Şekil 8 Dünyadaki Başlıca Limanların Hinterlant Ulaşımının Taşıma Modları Arasındaki Dağılımı Şekil 9 Straddle Taşıyıcı Şekil 10.Bir konteyner terminalinin diyagramı Şekil 11 Bir konteyner terminalindeki operasyonel kararların hiyerarşik yapısı Şekil 13 Konteyner terminal sistemi Şekil 14 Kumport Limanı Rıhtım Krokisi Şekil 15 Kumport Limanının krokisi Şekil 16 Ulaştırma Modeli x

11 GİRİŞ Taşımacılık anlayışı hızla evrim geçirmektedir. Eskiden dünya coğrafyasına koşut olarak limandan limana yapılan taşımalar artık konteynerin de devreye girmesiyle kapıdan kapıya yapılır olmuş; bunda da taşıtan diye nitelendirdiğimiz alıcı/satıcının tek taşıyanla muhattap olma ve malını kapısında teslim etme/alma talepleri etkin olmuştur. Taşıma hizmeti bir zincirdir. Bunun ağırlıklı kısmını yükün taşıt(lar)la taşınması oluşturur; ancak kapıdan kapıya hizmet anlayışına bağlı olarak yükün bir araçtan diğerine kesintisiz ve anında aktarılabilmesi konteynerin varlığı ile çok kolaylaşmış; yükün - herhangi bir değişiklik ve denetime tabi olmaksızın sadece konteynerin bir taşıttan diğerine aktarılması ile - alıcısına taşıma zinciri içinde ulaştırılması mümkün olmuştur. Ancak hizmetin kesiksiz ve seri biçimde yapılması beraberinde aktarma noktası durumundaki liman terminallerinin/terminallerin sisteme uyarlanmasını gerektirmiştir. Konteynerin terminal içindeki hareketi terminal sahasının yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Eskiden kırk ambar yükünün elleçlendiği limanlarda gemi yanaşma yeri ile yükün depolandığı antrepo sistemi arasında metre arasında değişen yük aktarma mesafesi bulunurdu. Bu mesafede forklift ve traktörle çekilen römork katarları gemiden alınan yükleri antrepoya aktarırlardı. Günümüzde ise konteynerin devreye girmesi ile birlikte antrepo, sundurma gibi yükün atmosferik şartlara karşı koruyan kapalı depolama sistemleri ortadan kalkmış; yerine açık depolamanın yapıldığı düz saha gelmiştir. Açık depolama rejiminde on binlerce konteyner anlık hareket içinde terminal depolama sahasında istiflenmekte ve hatta hinterlant ulaşımı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu bakımdan, indi-bindi hareketinin yoğun ve büyük çapta olduğu konteyner terminallerinde stok sahası optimizasyonu- hizmette tıkanıklıkla karşılaşmayı önlemek açısından önem arzetmektedir.

12 Bu çalışmada, konteyner hareketinin yoğun olması beklenen bir konteyner terminalinde stok sahasının optimal ölçekte nasıl kullanılması gerektiği hususlarına yer verilmiş; depolama alanının tahsisi modeli bu bağlamda irdelenmiştir. 2

13 BÖLÜM 1. KONTEYNERİZASYON 1960 lı yılların başında başlayan konteyner taşımacılığı büyük bir hızla gelişmiştir. Klasik taşımacılığın yerini, birçok alanda konteyner taşımacılığı almaya başlamıştır. Konteyner kullanımının, tüm kara ve deniz taşıma teknolojisinde bir İhtilal olduğu üzerinde en çok fikir birliğine varılan bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir taraftan konteyner taşımacılığının deniz taşımacılığında Sanayileşme olduğu, çeşitli bilimsel araştırmalarda yer almaktadır. Genel kargo yüklerinde insan gücünün çokça kullanılması, konteyner yüklemesinde ise mekanik yüklemeye geçilmiş olması bu görüşü büyük ölçüde doğrulamaktadır. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) Konteynerlerle yapılan taşımacılığın tüm faaliyet kapsamı konteynerizasyon başlığı altında incelenebilir. Bu taşımacılık tipinin kendine özgü gemileri, limanları, terminalleri, elleçleme ekipmanları ve operasyon şekilleri mevcuttur. Konteynerizasyon taşımacılığa bir yenilik getirmiş, multimodal transport kavramıyla, diğer bir deyişle kara, deniz, hava, demiryolu, boruhattı vasıtasıyla çoklu taşıma anlam kazanmıştır. (Yercan, 1996: 62) Bu bağlamda, deniz ve kara taşıtlarının standart konteyner boyutlarına uyarlanması sebebiyle hem yüklükleri taşıyan taşıtlarda yitik hacim söz konusu olmaz, olsa bile minimumdur; hem de indi-bindi /aktarma süresinde sağlanan büyük ölçekli tasarrufla taşıtın yıllık sefer cirosu artar; bunun anlamı ise, gelir artışıdır. (Chadwin ve diğ., 1990: 1) Konteynerler, uluslararası deniz taşımacılığında son kırk yıl içerisinde yük birimleştirme anlayışının önemli bir parçası olarak şüphesiz önem kazanmışlardır. Giderek artan konteynerizasyon ile birlikte, konteyner terminallerinin sayısı ve buna bağlı olarak da bu terminaller arasındaki rekabet oldukça belirginleşmiştir. Uygun optimizasyon metodları gibi bilgi teknolojisinin etkin ve verimli kullanımı olmaksızın operasyonların uygulanması düşünülemez hale gelmiştir. (Steenken, VoB, Stahlbock, 2004:3) 3

14 1.1. KONTEYNERİN TANIMI Konteyner bir taşıma gereci olarak kullanılan, boyutları ve darası bir-örnek olan standart bir kaptır. (Akten, Albayrak, 1988:127) İngilizce container (muhafaza etme) kelimesinden türemiştir. Türkçe karşılığı olarak kapsak, yüklük kelimeleri yerleştirilmek istenmişse de bütün dillere girdiği gibi ülkemizde de konteyner adı yadırganmamış ve yerleşmiştir. ISO nun verdiği tarife göre konteyner: Tekrar tekrar kullanabilmek için devamlılık özelliğine sahip ve bu sağlamlıkta olan, Yüklerin açılıp kapanmadan bir veya birkaç vasıtada taşınmasını kolaylaştıracak tarzda inşa edilmiş, Özellikle bir vasıtadan diğerine bindirme sırasında kolaylıkla elden geçirilmesini sağlayan Kolay doldurulup boşaltılacak şekilde yapılmış taşıma kaplarıdır. Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere konteynerler, yükleri içinde bulunduran, bir nakil vasıtasından diğerine aktarılabilen ve bu vasıtalardan kolayca ayrılabilen, yüklenmiş durumuyla birim yük vasfına sahip, büyüklük ve teçhizat bakımından mekanik yüklemeye elverişli, tekrar kullanılabilir olan taşıma kaplarıdır. (Çancı, Erdal, 2003: 247) Konteynerde en ve çoklukla yükseklik sabit olup, 224 cm dir. Boy ise 10, 20 (TEU), 30 ve 40 kadem olarak temelde 4 çeşittir. Bu boylar içinde en çok kullanılanları 20 kademlik yani TEU ve 40 kademliktir (FEU). Ancak,son zamanlarda taşıtanların talebi çerçevesinde uygulama alanı bulmuş, boyları 45 kadem, yükseklikleri 9 ve 9.5 kadem olan büyük kübajlı high cube veya oversize sınıfı yüklükler de standartlar ailesine katılmıştır (Akten, Albayrak, 1988:128) 4

15 Mevzuatımızda ise konteyner şu şekilde tanımlanmaktadır; 1972 tarihli, konteynerlerle ilgili gümrük sözleşmesinin 4 no lu ekinde yer alan teknik şartlara uygun olarak imal edilmiş, yine bu sözleşmenin 5 no lu ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre onaylanmış, iç hacmi en az 1 metreküp olan ve taşıma işlerinde kullanılan büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri ile, İçerisine eşya koymak için kompartıman oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kapatılmış, Sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam, Taşıma türü veya vasıta değiştirmesini gerektiren hallerde içindeki eşyanın boşaltılıp yüklenmesine yol açmayacak şekilde özel olarak imal edilmiş, Özellikle bir taşımacılık türünden diğerine transfer hallerinde, pratik kullanım özelliğine sahip biçimde yapılmış, Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiş bir taşıma aracıdır. (Çancı, Erdal, 2003: ) Konteynerler, satıcının deposunda yada terminalde önceden doldurularak mühürlenir ve terminaldeki stok sahasına gönderilir. Buradan da gemiye yüklenir. Konteynerlerin yüklenip boşaltılmasında özel teçhizat ve ekipman kullanılır. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) 1.2. KONTEYNER ÇEŞİTLERİ Konteynerler boylarıyla birbirinden ayırt edilir. 40'lık Konteyner denildiğinde boyu 40 kadem olan konteyner anlaşılır. Konteynerlerin darası, iç hacmi, iç boyutları ve dolayısıyla yük kapasitesi yapım malzemesine bağlı olarak değişebilmektedir. Konteyner boyutlarına göre özellikleri karşılaştırmalı olarak Tablo 1 de verilmektedir : ( Akten, Albayrak, 1988:135 ) 5

16 Tablo 1 Konteyner Kapasiteleri Konteyner Kapasiteleri Tür ISO Kodu İç Hacmi(m3) Azami Yük Kapasitesi ton A AA B BB C CC D GENEL KARGO KONTEYNERLERİ Hava taşımacılığında kullanılmayan, sıcaklık kontrolü gerektiren kargo, sıvı, gaz, hayvan, otomobil v.b. gibi özel yüklerin taşınması yapılmayan konteynerlerdir.(arpacıoğlu, 1995: 22-23) Şekil lik ve 40 lik genel kargo konteynerleri (çevrimiçi, 1) Genel Amaçlı (Standart) Konteynerler Tamamı hava koşullarına karşı korunmuş, sağlam çatısı, zemini ve yan duvarları olan, arka-ön duvarlarından birinde kapısı olan büyük yüklere uygun konteynerlerdir. Üstü açılabilenleri de vardır. 6

17 Şekil 2. Open top konteyner Özel Amaçlı Konteynerler Yüklenip boşaltılmaları için herhangi bir uçtaki kapı haricinde, değişik özel dizayna sahip, ayrıca tüm genel yük konteynerleri gibi olup, havalandırma özellikleri mevcuttur. Bu tipteki konteynerler kendi aralarında aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir: Kapalı havalandırmalı konteynerler, doğal yada özel bir sistemle havalandırma özelliğine sahip genel amaçlı, Üstü açık konteynerler, çatıları, esnek yada hareketli branda veya plastikle örtülü, genel amaçlı, Platform konteynerler, yan duvarları sağlam olmayan veya hiç bulunmayan genel amaçlıdırlar Flat (Düz) Konteynerler Yapıları basit, tek tabandan oluşan ve bağlama elemanları mevcut konteynerlerdir. Şekil 3. Flat(düz) Konteyner 7

18 ÖZEL KARGO KONTEYNERLERİ Taşınmasında bir takım özellikler isteyen yüklerin yapısına bağlı olarak dizayn edilmiş konteynerlerdir. Bunlarında yük özelliklerine göre çeşitleri vardır: (Arpacıoğlu, 1995: 23-24) Termal Konteynerler Tüm çeperleri ısıya karşı korunmuş, özel yapıdaki konteynerlerdir. Termal konteynerler ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: İzoleli konteynerler Soğutma sistemli konteynerler Mekanik soğutmalı konteynerler Isıtmalı konteynerler Soğutmalı ve ısıtmalı konteynerler Tank konteynerler Yüke göre isimlendirilmiş konteynerler Şekil 4. Sırasıyla tank ve izoleli konteyner 1.3. KONTEYNERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Konteyner, taşımalarda ilk kez 1955 yılında kullanılmaya başlamıştır.malcolm McLean, yükün imal yerinde treylere konup, bu treylerle alıcısına gönderilmesinin zaman kazandırıcı ve ekonomik olacağını düşündü.ona göre, yük bir kere treyler üzerine istiflenince fabrikadan limana, oradan gemiye,varma limanında boşaltıldıktan sonra da alıcının ardiyesine treylerle birlikte indi-bindisiz sevk edilebilirdi. 8

19 Malcolm McLean, North Caroline da bir kamyon firmasının sahibiydi.onun düşüncesine göre,yükün satıcının deposunda treylere yüklenip alıcının ardiyesinde / mağazasında boşaltılması, yükleme/tahliye limanlarında ve ara taşımalarda yükü indi-bindiden kurtaracaktı.mclean, düşüncesini uygulamak üzere küçük çaplı bir denizcilik firmasını satın aldı,adını Sealand olarak değiştirdi ve 1956 yılında New York-Meksiko Körfezi-Porto Riko limanları arasında deneme taşımalarına başladı.sonrasında da yeniden yapılandırdığı II.Dünya Savaşından kalma bir T2 tankerini Atlantik-aşırı taşımalarda kullandı. (Chadwin ve diğ., 1990: 2) Konvansiyonel yük taşımacılığından modern konteynercilik bağlamında ilk ayrılış, 1957 senesinde Pan SteamShip Company nin altı konvansiyonel gemisinde konteyner petekleri yapmasıyla başlar. Bu firma 8x8x35 footluk konteynerler kullanmaya başlamış, ayrıca gemide ortalama gross ağırlığı 25 ton olan bu konteynerlerin tahliye ve yüklenmesi için özel vinçler koydurmuştur. Konteynerler çok kuvvetli ve dirençli olarak yapılmış olup, 4 tanesi üst üste sıralanabiliyordu.1959 un başlarında Matson Navigation Company Hawai ile Amerika arasında konteyner taşımaya başladı. (İçelli, R., 1976) Görüldüğü gibi, konteynerler, yaklaşık 50 yıldan beri yük taşıma aracı olarak piyasada yer almaktadır. Konteynerler, her bir transfer noktasında içerisindekilerin açılıp boşaltılmak zorunda kalınmadığı diğerlerine göre oldukça tek şekilli kutulardır. Konteynerler, yükün hızlı ve kolay elleçlenmesi için tasarlanmışlardır. Tahliye ve yükleme süreçlerindeki avantajlarıyla birlikte metal kutuların standartlaştırılması müşteriler için de pek çok avantaj (hava koşullarından ve hırsızlıktan korunma, iyileştirilmiş ve basitleştirilmiş çizelgeleme ve kontrol, yükün daha karlı fiziksel akışı) sağlamaktadır. Yavaş başlangıcı izleyen patlama, amacına uygun tasarlanmış gemiler, uygun ekipmanlarla donatılmış ve bu taşımacılığa uyarlanmış liman terminalleri ve satın alınma veya kiralama yoluyla edinilen konteynerlere yapılan büyük yatırımlar sayesinde gerçekleşmiştir. Büyük çaplı konteyner aktarmaları ekonomik verimlilik ve hızla büyüyen pazar payını oluşturdu. Bu bağlamda konteyner aktarması 9

20 konteyner sahasında konteynerin geçici süre ile depolanması ile birlikte bir araçtan bir diğerine transferini de tanımlamaktadır. (Steenken, VoB, Stahlbock, 2004:3) 1.4. KONTEYNER TAŞIMACILIĞI Konteyner, taşımacılıkta bir yeni bir dönem açmıştır. İlk olarak limanlarda elleçlenen yüklerin miktarı artmış, buna bağlı olarak da üretim artmıştır. Konteynerlerle birlikte, limana bağımlı klasik taşımacılığı, kapıdan kapıya hizmet anlayışını esas alan günümüz taşımacılığına dönüşmüştür. Konteyner taşımacılığında limanlar yükün geçiş noktaları durumuna gelmiştir. Konteyner taşımacılığının gelişmesiyle limanların konteyner yükleme, tahliye, depolama işlemlerine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Yüklerin konteynerleşmeye başlandığı son yirmi yıllık dönemde, genel yük (kırkambar) taşımacılığı bu değişimden etkilenmiştir. Konteyner taşımacılığı için gereken teknolojik yeniliklere uyum gösterememesinin ulaştırma sistemine olumsuz etkileri vardır. Bu tür olumsuz etkiler, tüm ulusal ekonomide hissedildiği gibi denizcilik sektöründe de gözlemlenebilir. Böyle bir darboğazdan yüksek büyüme oranlarına sahip, gelişmekte olan ülkeler çıkabilmiştir. Konteynerler, bir taşıma ortamının aracından diğerine aktarılmak sureti ile taşımacılıkta kolaylıklar yaratırlar. Taşımacılığın konteynerleşmesinin hedefi taşıma maliyetlerini en aza indirerek ürünlerin yer değiştirmesi sağlamaktır. ( Öztek, t.y.: ) Konteynerleşememenin verdiği olumsuzluk, konteyner gemileri ile konvansiyel gemilerin arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, konteyner ve konvansiyonel gemi ile deniz taşımacılığının gerçekleştirilmesinde sonuçlar, üstünlükler açısından karşılaştırılabilir. Buna göre: 1. Konvansiyonel gemi ile taşıma ücreti yüksek olan bir yük ya konteynere konularak ya da en azından birimleştirilerek daha ucuza taşınabilir. Konteyner taşımacılığına yönelmeyen layner (liner) işletmeler, yük paylarının bir kısmını kaybederler. 10

21 2. Konteyner gemilerine öncelik tanıyan limanlarda, layner işletmelerin konvansiyonel gemileri bekletilebilir. 3. Limanların konteyner hizmeti verememesi, ulusal ekonomi açısından ticaret kaybına neden olur. Arıca, söz konusu ülkeye uygulanan taşıma ücretleri yükselir. 4. Dış alımlarında konteyner taşımacılığına yönelen ülkeler, yurtdışı satışlarında deniz taşımacılığı için bir seçenek oluştururlar. Aksi durumda, dış alım nedeniyle ülkeye gönderilen konteynerler yurtdışı satışta konteyner kullanılmadığı için boş bekler ve boş geri döner. Bu olay, konteyner taşımacılığında maliyetleri yükseltir. Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerdeki taşımacılık işletmeleri ile konteyner sistemine uyum göstermeleri gerekir. Bu modern taşımcılık teknolojisine geçişte, düzenli (layner-liner) taşımacılık işletmeleri liman ve yurtiçi taşımacılığı gerçekleştirecek işletmelerin yetkilileri birlikte çalışmalıdır. Bu ortak çalışma, değişik alanlarda yatırımların aynı anda başlamasına neden olur. Konteyner taşımacılığına uyum sağlamamış bir limanı konteynerlerle doldurmak limanda verim düşüklüğüne yol açar. Konteyner kullanımı, ancak sistem bütünlüğü sağlandığında karlı sonuçlar verir. Taşımacılık sisteminde, konteyner kullanımı tüm liman işlemlerini içerir. Sistemi oluşturan işlemlerin eş zamanlılığı ( senkronizasyon) üstünlükler yaratır. Bu nedenle, düzenli bir işlemler bütünü konteyner kullanımını olası kılar. Konteyner kullanımına, limandan limana bir taşımacılık olarak bakmak çok yanlıştır. Limanların taşımacılık sistemine uyumundan sonra liman gerisi bölgelere konteynerlerin dağılımını gerçekleştirecek kara, demiryolu taşımacılığı da yatırım gerektirir. Deniz taşımacılığında, konteynerlerin ağırlık kazanmasına bağlı olarak, sektörün ticari ve pazarlama anlayışının yanı sıra gemilerin yapısal özellikleri, tasarımları da değişmiştir. 11

22 Konteyner, diğer birimleştirilmiş yük sistemlerine yeni bir düşünce yapısını getirmiştir. Bu, Ekspres Taşıma Sistemi dir.) Bilgisayar denetiminde, el değmeden yükleme-tahliye için limanda gemilerin bekleme süresini en aza indiren ekspres taşıma sistemi, kusursuz gemiciden çok, sisteme egemen yöneticiler gerektirir. Konteynerizasyon, özellikle limanlardaki işçi sorunları ve daha fazla verimlilik gereksinmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Düzenli taşımacılık (liner) hizmetinden konteyner dolayısıyla, ekspres taşıma sistemine geçiş yüksek maliyetlidir. Örneğin, konteyner taşımasına göre limanların uyumlandırılması, önemli bir sabit sermaye yatırımın gerektirir. Bu nedenle konteynerizasyona bağlı olarak doğan ekspres taşımacılık sistemi, gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin sabit sermaye yatırımını kendi başlarına sağlamaları zor olduğundan uluslar arası ortak girişimler için verimli bir alan oluşmaktadır. ( Öztek, t.y.: ) Bugün gemi büyüklüğü ve kapasitesine hız faktörünün eklenmesiyle belirginleşen yüksek verimlilik ve karlılık oranı, konteynerlerin deniz taşımacılığındaki öneminin ortaya koymaktadır. Bir konteyner gemisi, taşıma bölgesindeki 7,9 konvansiyonel geminin işini yapabilecek güçtedir. Bu güce, yüksek hız, minimum liman süresi ve büyütülmüş taşıma kapasitesiyle erişilmiştir. Limana bağlılığı azaltması nedeniyle de taşıma maliyetlerinde düşüş sağlanmaktadır. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) DÜNYADA KONTEYNER TAŞIMACILIĞI İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, savaşta başarıyla uygulanmış birçok teknoloji gibi, bu taşıma sistemi de sivil hayata adapte edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı nda ve sonrasında konteyner taşıması normal inşa edilmiş gemilerle ve geminin konteyner sığabilecek yerlerinde, özellikle güverteye konularak yapılıyordu. Ancak askeri malzeme haricinde, ticari eşya taşıması söz konusu olduğunda tek otorite yerine, bir çok tarafın çıkarları söz konusu olacağı için standart ambalajların (konteyner) sağlanması, mülkiyeti yada kiralanması, taşımanın çeşitli aşamalarında el değiştirmesi ile ilgili birçok soruna ve bu tip ambalajla taşınan ticari yükün 12

23 satıcıdan teslim alınması, limana sevki sırasında satıcı/taşıyıcı daha sonra gemi/taşıyıcı/alıcı arasındaki ilişkileri düzenlemek ve çıkabilecek karmaşık hukuki sorunlara çözüm bulmak gerekmiştir. Ambalajlar standart hale getirilip, mümkün olan en fazla adedi taşıyarak, konteyner başına maliyetin düşürülmesine çalışılmıştır. Konvansiyonel ticaret gemileri ile taşınan yükler genellikle yükleme, taşıma ve tahliye sırasında bazı hasarlara uğramaları nedeniyle yüklerin Konteyner denilen çelik kasalara, kaplara konularak taşınmasına başlanmış ve bu taşıma son yıllarda önemli derecede artış göstermiştir. Bu çelik kapların taşınması için yapılan özel gemilere de Konteyner Gemileri denmiştir. Konteyner yükleme ve boşaltılmasının standart ekipmanlar kullanılarak çok hızlı yapılması da çok büyük bir avantaj olarak kabul edilmektedir. Dünya deniz ticaretinin önemli bir bölümünde kullanılan konteyner taşımacılığı, her geçen gün yeni boyutlara ulaşarak gelişmesini sürdürmüştür. Kuru yük, standart konteynerlerin hızlı ve yaygın kullanımı, gelişmiş ülkelerin taşıma yapılarında değişikliklere, denizle, kara ve hava taşıma sistemlerinin entegrasyonuna; konteynerlerin birim yük olarak kapıdan kapıya taşınmasına ve bu fiziksel gelişmelerin tümü, ulaştırma zincirinde idari değişikliklere neden olmuştur. Bu nedenle, dünya limanlarındaki konteyner elleçleme miktarında sürekli bir artış görülmüştür yılı başlarında, konteyner filosu, toplam 1590 gemiyle, dünya filosu içerisinde yüzde 4,3 oranında bir paya sahipken, 1996 başlarında 1747 gemiyle yüzde 4,7 oranına ulaşmıştır. Konteyner gemi siparişleri de son yıllarda artarak devam etmiştir. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) Dünya üzerindeki TEU kapasitesinin % 75 i ve bütün tam bölmeli konteyner gemilerinin % 65 i sadece 15 işletici (operator) tarafından kontrol edilmektedir. Bunların en büyüğü, dünya filo kapasitesinin % 13.5 ini oluşturan TEU kapasitesini işletmekte olan Maersk Sealand şirketidir. Bu en büyük 15 işleticinin 9 tanesinin filolarının büyük kısmı küresel ittifak içinde yer almaktadır. Tüm konteyner kapasitesinin yaklaşık % 28 i 3 ittifak içinde (Chky ittifakı, Grand 13

24 Amerıcana dahil Grand ittifak ve New World ittifakı) çalıştırılmaktadır. 3 Büyük ve bağımsız taşıyıcı ile beraber (Maersk Sealand, MSC ve Evergreen), bu küresel oyuncular, dünya konteyner taşımacılığındaki tüm TEU kapasitesinin yaklaşık % 55 ini oluşturan pazar payına sahiptirler. (DTO, 2004) Tablo 2 de Dünya nın en büyük konteyner hat işletmecilerinin toplam TEU kapasitesi, kiradaki gemilerinin yüzdeleri ve ortalama gemi boyutları yer almaktadır. Tablo 2 Dünyanın en büyük konteyner hatları işletmecileri İŞLETEN TOTAL % KİRALAMA ORTALAMA ADET 1000 TEU ADET TEU GEMİ BOYUTU TEU MAERSK ,093 MSC ,793 EVERGREEN ,126 PONL HANJIN ,724 APL ,885 CMA-CGM , ,283 COSCO ,000 K-LINE ,279 NYK ,858 MOL ,042 OOCL ,902 HARAG-LLOYD ,970 CP SHIPS ZIM , ,925 OTHERS 629 1, ,040 TOTAL 1,831 5, ,764 14

25 Günümüzde açık-deniz genel yükünün (kırk ambar eşyasının) %60 ından fazlası konteynerlerle taşınmaktadır. Bazı hatlarda özelliklede ekonomik yönden güçlü ve istikrarlı ülkeler arasında, bu oran %100 e kadar çıkmıştır. Bir uluslar arası pazar analizi, 1995 yılında kullanımda 9,2 milyon TEU olduğunu belirtmiştir. Konteyner filosu 1985 yılındaki 4,9 milyon TEU luk çapını 10 yıl içerisinde iki katına çıkarmıştır. Konteyner yük taşımacılığı için olumlu bir tahmine göre benzer bir gelişme gelecekte de beklenebilir. Şekil 5, döneminde en büyük 10 konteyner terminalinin cirosunu göstermektedir. Şekil 6, yüksek artış oranlı konteynerleşme trendini, dünya ticareti, denizyolu taşımacılığı ve dünya gayrisafi milli hasıla hadleriyle kıyaslamalı olarak vermektedir. Şekil Döneminde dünyanın en büyük 10 konteyner terminalinin konteyner cirosu 15

26 Şekil 6 Konteynerleşme trendi: konteyner cirosunun büyük gelişimi Konteyner taşımalarının sayısal artışı konteyner terminallerinde, konteyner lojistiğinde ve yönetiminde ve aynı zamanda da teknik ekipmanda yüksek talebe yol açmıştır. Limanlar özellikle de coğrafi konum olarak birbirine yakın olanlar arasındaki artan rekabet bu gelişmenin bir sonucudur. Deniz limanları; okyanus (açık-deniz) taşımacıları ve yakın-sefer taşımacıları kadar karayolu ve demiryolu hizmeti veren taşımacılar için de rekabet ederler. Bir konteyner limanının rekabetçiliği özellikle gemilerin yükleme ve tahliye işlemleri için limanda kalma süresi gibi değişik başarı faktörleriyle belirlenir. O yüzden çok önemli bir diğer rekabetçilik avantajı da konteynerlerin hızlı devridir ki, bu da gemilerin limanda kalma süresinin ve aktarma işleminin kendisinin maliyetinin azalmasına neden olur. Terminal operasyonları için kapsamlı amaç, geminin rıhtımda kalma süresinin minimizasyonu yönündedir. (Steenken ve diğ., 2004: 5) TÜRKİYE DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI Türkiye de konteyner taşımacılığı, kırkambar tabir edilen konvansiyonel gemilerle (güverte yükü olarak) ya semi-konteyner gemileri ile yada çok maksatlı gemiler ile 16

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ, VOLKAN ÇAĞLAR,2012 PROBLEM Ülkemiz limanlarda etkinlik ve verimlilik

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Global Lojistik. kita.com.tr

Global Lojistik. kita.com.tr 2014 Sunum KITA, 1995 yılında kurulmuş bir entegre lojistik hizmet üreticisidir. Taşımacılık ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alan KITA, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde; bilgiyle,

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu NAKLİYE ODLARI kara- hava-deniz- demiyolu ÇÖZÜ BULUNACAK KONULAR Hangi modlarla taşıma yapılabilir? odların avantaj ve dezavantajları nedir? 1 Tanımlar ve Terminoloji Transportasyon/Nakliye/Taşıma Bir

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

Lojistikte Bilişim Sistemleri

Lojistikte Bilişim Sistemleri Lojistikte Bilişim Sistemleri Karayolu Taşımacılığı Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

Lojistik Çözüm Ortağınız

Lojistik Çözüm Ortağınız 2017 Lojistik Çözüm Ortağınız KITA Lojistik, Türkiye merkez olmak üzere 6 ülkede 11 şubeyle faaliyet göstermektedir. 20 yıllık tecrübemize dayanarak sektörünüze özel en uygun çözümleri üretiyoruz. Hava

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Depo Yatırım Planlaması

Depo Yatırım Planlaması Depo Yatırım Planlaması Depo yatırım planlamasında bulunan işletmelerin zorlandıkları alanların başında ürün-depo-müşteri etkileşiminin düzeyinin tespiti gelmektedir. Bu düzey, depo hizmeti sunmak isteyen

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar Grup Şirketleri NET Lojistik hizmetler A.Ş ( NETLOG, FMCG ve Zincir Market Dağıtım Kanalında Türkiye nin en büyük Lojistik firmasıdır. Bunun yanında Plasiyer Kamyon yönetimi, katma değerli depolama hizmetleri,

Detaylı

Yüksek toplama performansı

Yüksek toplama performansı Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Kolay entegrasyon Enerji verimliliği Yüksek toplama performansı Geleceğin iç lojistik trendleri Fabrika ve iş süreçlerinizi değişim ve gelişime hazırlamanız

Detaylı

LİMAKPORT İSKENDERUN GÜNCEL KONTEYNER TARİFESİ

LİMAKPORT İSKENDERUN GÜNCEL KONTEYNER TARİFESİ LİMAKPORT İSKENDERUN GÜNCEL KONTEYNER TARİFESİ 1. Yükleme Boşaltma leri Boşaltma Dolu 95.00 $ Boş 35.00 $ Yükleme Dolu 90.00 $ Boş 35.00 $ Tekrar Sevk Dolu 110.00 $ Boş 70.00 $ Limbo Dolu 110.00 $ Boş

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 4.Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Antalya,2002 DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL(YTÜ), Doç. Dr. Esin ÇEViK (YTÜ) Yıldız Teknik Ünivesitesi,İnşaat

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Firmamız 2010 yılından beri Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Endüstrisinde lider kuruluş olan FOSFA nın A1 Sınıf üyesidir.

Firmamız 2010 yılından beri Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Endüstrisinde lider kuruluş olan FOSFA nın A1 Sınıf üyesidir. Uluslararası emtia ticaretinde 20 yılı aşkın tecrübesi olan AVES, başta Mersin Limanı olmak üzere Türk ham ayçiçeği yağı ithalatının toplam %25 ini tedarik etmektedir. 2012/13 sezonunda, firmamız Türk

Detaylı

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ajanda Genel Bakış Yeşil Uygulamalar Ekol Genel Bakış Kuruluş : 1990 Çalışan Sayısı : 4,200 Çalışan Sayısı Avrupa : 1,200 Müşteri Sayısı : 3.774 (Aktif) 2011 Cirosu

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

Ticaret yollarınız açık olsun...

Ticaret yollarınız açık olsun... Ticaret yollarınız açık olsun... Güçlü bir dayanışmanın eseri RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği İş kazaları ve meslek hastalıkları,

Detaylı

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır.

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır. Ek-6.3.2 Hizmet Tesislerinden Yararlanma Tarifesi 1 Genel Bilgi Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Ek-2.2 de belirtilen ve kendisinin kullanımında olan hizmet tesislerindeki hizmetler,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Direct Express Hızlı çözümler

Direct Express Hızlı çözümler Direct Express Hızlı çözümler Sizin için TNT Direkt Ekspres DİREKT: Gönderiler depo ve merkezleri atlayarak doğrudan yurtiçi dağıtım ağlarına gönderilir. EKSPRES:Hızlı, esnek ve güvenilir bir kapıdan kapıya

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI...

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 1. LOJİSTİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Lojistiğin Gelişimini Hızlandıran Etkenler... 7 2. LOJİSTİĞİN

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

w w w. g g i k l i m. c o m

w w w. g g i k l i m. c o m H A Z İ R A N B Ü LT E N İ w w w. g g i k l i m. c o m Biz kimiz? Hakkımızda GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. 2017 Nisan ayında faaliyet göstermeye başlamıştır. 2004 yılında kurulmuş olan İKLİM GRUP

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ 20 DC / 40 DC

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ 20 DC / 40 DC KONTEYNER ÖLÇÜLERİ 20 DC / 40 DC Bazı ticari yazışmalarda bu tip konteynerlere "dry van" yada " standart" denilmesine rağmen, çoğunlukla " genel amaçlı " terimi daha uygundur. Uluslararası kullanıma uygun

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

2004 Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu belgedeki bilgilerin tüm hakları Marport a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

2004 Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu belgedeki bilgilerin tüm hakları Marport a aittir. İzinsiz kullanılamaz. 2004 Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu belgedeki bilgilerin tüm hakları Marport a aittir. İzinsiz kullanılamaz. İÇİNDEKİLER: 1. MARPORT A DOLU İHRACAT KONTEYNER GİRİŞİ...2 2. MARPORT

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Ekim 2013 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Lojistik Yönetim Sürecinin Analitik Modeli Ve Sektörel Uygulaması Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Giriş İş dünyasında uluslar arası düzeyde rekabetin

Detaylı

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Air Waybill Akreditif Aktarma Yapmak Ambalaj/Koli Listesi (Çeki listesi) Ambar Arbitration Antrepo ATA Karnesi ATR Dolaşım Belgesi Hava konşimentosu Alıcı ve

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Nisan 2014 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI)

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI) Staj Komisyonu Onay Sıra No / Tarih KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI) ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DEFTERİ BELGE NUMARASI

Detaylı