KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU"

Transkript

1 T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU SERAP YALÇIN TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR İSTANBUL, 2005

2 ii

3 ÖZ Bu tez çalışmasında, konteyner terminallerinde gerçekleşen operasyonlar ve bu operasyonları doğrudan etkileyen konteyner stok sahasının tahsisi problemi üzerinde çalışılmıştır. Bu problem terminal operasyonlarındaki tüm kaynaklarla (rıhtım vinci, saha vinci, depolama alanı, terminal taşıtları) ilgilidir. Problem ulaştırma modeli olarak formüle edilmiştir. İki aşamalı bir çözüm yaklaşımı uygulanmıştır. İlk aşamada sahadaki blokların ihraç konteynerlere tahsisi; ikinci aşamada ise blokların ithal konteynerlere tahsisi yapılmıştır. Konteynerlerin depolama blokları ve gemi yanaşma yeri arasındaki taşıma mesafesini minimize edecek şekilde her bir gemiden bloklara gidecek konteyner sayısı belirlenmiştir. ABSTRACT In this dissertation project, container terminal operations and container stock yard, which directly affects the operations, allocation problem are studied. This problem is related to all the resources in terminal operations, including quay cranes, yard cranes, storage space and terminal trucks. The problem is formulated as a transportation model. A solution approach with two levels is applied. At the first level, storage blocks are allocated for export containers and at the second level blocks are allocated to import containers.in order to minimise the total distance between storage blocks and ship berthing places, the number of containers from each ship to block is determined. iii

4 ÖNSÖZ Bu çalışmada, konteyner terminali stok sahasının optimizasyonu, konteynerlerin gemilerle bloklar arasındaki taşıma mesafelerini minimize edecek şekilde yerleşim planlarının belirlenmesi ile sağlanmıştır. Yaptığım bu çalışma için sayın hocalarım Doç.Dr. Necdet Özçakar a, Yrd.Doç.Dr. Faik Başaran a ve Yrd.Doç.Dr. Ş. Alp Baray a teşekkür ederim. Tez çalışması süresince her konuda göstermiş olduğu ilgi ve yardımı için sayın hocam Doç.Dr. Necmettin Akten e teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışma süresince en zor zamanlarımda yanımda olan ve yardımlarını hiç esirgemeyen değerli dostlarım Sibel Bayar a ve Gülay Akçay a teşekkür ederim. iv

5 İÇİNDEKİLER TABLOSU ÖZET...II ABSTRACT...II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER TABLOSU... V TABLOLAR LİSTESİ... VIII ŞEKİLLER LİSTESİ... X GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1. KONTEYNERİZASYON KONTEYNERİN TANIMI KONTEYNER ÇEŞİTLERİ GENEL KARGO KONTEYNERLERİ Genel Amaçlı (Standart) Konteynerler Özel Amaçlı Konteynerler Flat (Düz) Konteynerler ÖZEL KARGO KONTEYNERLERİ Termal Konteynerler KONTEYNERİN TARİHSEL GELİŞİMİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞI DÜNYADA KONTEYNER TAŞIMACILIĞI TÜRKİYE DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI BÖLÜM 2. KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER TERMİNALİNİN FONKSİYONLARI KONTEYNER TERMİNALİNİN YAPISI KONTEYNER TERMİNALİNİN ÖZELLİKLERİ KONTEYNER TERMİNALLERİNİN AMAÇLARI KONTEYNER ELLEÇLEME VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ v

6 İSTİFLENMİŞ KONTEYNERLERE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN İYİLEŞTİRİLMESİ ARAZİ KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ KONTEYNER TERMİNAL SİSTEMLERİ ŞASİ ( TREYLER) SİSTEMİ STRADDLE TAŞIYICI SİSTEMİ GANTRY KREYN SİSTEMİ FORKLİFT SİSTEMİ KOMPÜTERİZE KONTEYNER ELLEÇLEME SİSTEMİ KARIŞIK SİSTEM KONTEYNER RO-RO SİSTEMİ ( CONRO) BÖLÜM 3. TERMİNAL LOJİSTİĞİ VE OPTİMİZASYON METODLARI GEMİ PLANLAMA SÜRECİ RIHTIM TAHSİSİ YÜKLEMENİN PLANLANMASI VİNÇ DAĞILIMI DEPOLAMA VE İSTİF LOJİSTİĞİ TAŞIMALARIN OPTİMİZASYONU RIHTIM TARAFINDAKİ TAŞIMALAR KARA TARAFINDAKİ TAŞIMALAR VİNÇ TAŞIMALARININ OPTİMİZASYONU SİMÜLASYON SİSTEMLERİ BÖLÜM 4. UYGULAMA KUMPORT LİMANI RIHTIM TAHSİSİ: YÜKLEMENİN PLANLANMASI VİNÇ DAĞILIMI DEPOLAMA TAŞIMALAR PROBLEM TANIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMI NOTASYON MODELİN YAPISI vi

7 MODEL FORMÜLASYONU MODELİN UYGULANMASI SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER vii

8 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Konteyner Kapasiteleri... 6 Tablo 2 Dünyanın en büyük konteyner hatları işletmecileri Tablo Yılı Türkiye Limanları Konteyner Elleçleme Miktarı Tablo 4 Konteyner Terminali İle Bağlantılı Taşıma Modlarının Özellikleri Tablo 5. Gemiler ile bloklar arasındaki taşıma mesafeleri Tablo 6. Her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo 7. İhraç konteynerler için belirlenen çözüm Tablo 8. Limanın ihraç konteynerler için yerleşim planı Tablo 9. Mevcut sistemin ihraç konteynerleri için toplam taşıma mesafeleri Tablo 10. İthal konteynerler için belirlenen çözüm Tablo 11. Limanın ithal konteynerler için yerleşim planı Tablo 12 Mevcut sistemin ithal konteynerler için toplam taşıma mesafeleri Tablo Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 15 2.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 16 3.Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 18 3.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 19 4.Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 21 4.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 22 5.Durum için her bir geminin ithal ve ihraç konteyner sayısı viii

9 Tablo Durum İhraç Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 24 5.Durum İthal Konteynerler İçin Belirlenen Çözüm Tablo 25 Sonuçların Karşılaştırılması ix

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil lik ve 40 lik genel kargo konteynerleri... 6 Şekil 2. Open top konteyner... 7 Şekil 3. Flat(düz) Konteyner... 7 Şekil 4. Sırasıyla tank ve izoleli konteyner... 8 Şekil Döneminde dünyanın en büyük 10 konteyner terminalinin konteyner cirosu Şekil 6 Konteynerleşme trendi: konteyner cirosunun büyük gelişimi Şekil 7 Türk deniz ticaret konteyner gemi filosunun gelişimi Şekil 8 Dünyadaki Başlıca Limanların Hinterlant Ulaşımının Taşıma Modları Arasındaki Dağılımı Şekil 9 Straddle Taşıyıcı Şekil 10.Bir konteyner terminalinin diyagramı Şekil 11 Bir konteyner terminalindeki operasyonel kararların hiyerarşik yapısı Şekil 13 Konteyner terminal sistemi Şekil 14 Kumport Limanı Rıhtım Krokisi Şekil 15 Kumport Limanının krokisi Şekil 16 Ulaştırma Modeli x

11 GİRİŞ Taşımacılık anlayışı hızla evrim geçirmektedir. Eskiden dünya coğrafyasına koşut olarak limandan limana yapılan taşımalar artık konteynerin de devreye girmesiyle kapıdan kapıya yapılır olmuş; bunda da taşıtan diye nitelendirdiğimiz alıcı/satıcının tek taşıyanla muhattap olma ve malını kapısında teslim etme/alma talepleri etkin olmuştur. Taşıma hizmeti bir zincirdir. Bunun ağırlıklı kısmını yükün taşıt(lar)la taşınması oluşturur; ancak kapıdan kapıya hizmet anlayışına bağlı olarak yükün bir araçtan diğerine kesintisiz ve anında aktarılabilmesi konteynerin varlığı ile çok kolaylaşmış; yükün - herhangi bir değişiklik ve denetime tabi olmaksızın sadece konteynerin bir taşıttan diğerine aktarılması ile - alıcısına taşıma zinciri içinde ulaştırılması mümkün olmuştur. Ancak hizmetin kesiksiz ve seri biçimde yapılması beraberinde aktarma noktası durumundaki liman terminallerinin/terminallerin sisteme uyarlanmasını gerektirmiştir. Konteynerin terminal içindeki hareketi terminal sahasının yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Eskiden kırk ambar yükünün elleçlendiği limanlarda gemi yanaşma yeri ile yükün depolandığı antrepo sistemi arasında metre arasında değişen yük aktarma mesafesi bulunurdu. Bu mesafede forklift ve traktörle çekilen römork katarları gemiden alınan yükleri antrepoya aktarırlardı. Günümüzde ise konteynerin devreye girmesi ile birlikte antrepo, sundurma gibi yükün atmosferik şartlara karşı koruyan kapalı depolama sistemleri ortadan kalkmış; yerine açık depolamanın yapıldığı düz saha gelmiştir. Açık depolama rejiminde on binlerce konteyner anlık hareket içinde terminal depolama sahasında istiflenmekte ve hatta hinterlant ulaşımı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu bakımdan, indi-bindi hareketinin yoğun ve büyük çapta olduğu konteyner terminallerinde stok sahası optimizasyonu- hizmette tıkanıklıkla karşılaşmayı önlemek açısından önem arzetmektedir.

12 Bu çalışmada, konteyner hareketinin yoğun olması beklenen bir konteyner terminalinde stok sahasının optimal ölçekte nasıl kullanılması gerektiği hususlarına yer verilmiş; depolama alanının tahsisi modeli bu bağlamda irdelenmiştir. 2

13 BÖLÜM 1. KONTEYNERİZASYON 1960 lı yılların başında başlayan konteyner taşımacılığı büyük bir hızla gelişmiştir. Klasik taşımacılığın yerini, birçok alanda konteyner taşımacılığı almaya başlamıştır. Konteyner kullanımının, tüm kara ve deniz taşıma teknolojisinde bir İhtilal olduğu üzerinde en çok fikir birliğine varılan bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir taraftan konteyner taşımacılığının deniz taşımacılığında Sanayileşme olduğu, çeşitli bilimsel araştırmalarda yer almaktadır. Genel kargo yüklerinde insan gücünün çokça kullanılması, konteyner yüklemesinde ise mekanik yüklemeye geçilmiş olması bu görüşü büyük ölçüde doğrulamaktadır. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) Konteynerlerle yapılan taşımacılığın tüm faaliyet kapsamı konteynerizasyon başlığı altında incelenebilir. Bu taşımacılık tipinin kendine özgü gemileri, limanları, terminalleri, elleçleme ekipmanları ve operasyon şekilleri mevcuttur. Konteynerizasyon taşımacılığa bir yenilik getirmiş, multimodal transport kavramıyla, diğer bir deyişle kara, deniz, hava, demiryolu, boruhattı vasıtasıyla çoklu taşıma anlam kazanmıştır. (Yercan, 1996: 62) Bu bağlamda, deniz ve kara taşıtlarının standart konteyner boyutlarına uyarlanması sebebiyle hem yüklükleri taşıyan taşıtlarda yitik hacim söz konusu olmaz, olsa bile minimumdur; hem de indi-bindi /aktarma süresinde sağlanan büyük ölçekli tasarrufla taşıtın yıllık sefer cirosu artar; bunun anlamı ise, gelir artışıdır. (Chadwin ve diğ., 1990: 1) Konteynerler, uluslararası deniz taşımacılığında son kırk yıl içerisinde yük birimleştirme anlayışının önemli bir parçası olarak şüphesiz önem kazanmışlardır. Giderek artan konteynerizasyon ile birlikte, konteyner terminallerinin sayısı ve buna bağlı olarak da bu terminaller arasındaki rekabet oldukça belirginleşmiştir. Uygun optimizasyon metodları gibi bilgi teknolojisinin etkin ve verimli kullanımı olmaksızın operasyonların uygulanması düşünülemez hale gelmiştir. (Steenken, VoB, Stahlbock, 2004:3) 3

14 1.1. KONTEYNERİN TANIMI Konteyner bir taşıma gereci olarak kullanılan, boyutları ve darası bir-örnek olan standart bir kaptır. (Akten, Albayrak, 1988:127) İngilizce container (muhafaza etme) kelimesinden türemiştir. Türkçe karşılığı olarak kapsak, yüklük kelimeleri yerleştirilmek istenmişse de bütün dillere girdiği gibi ülkemizde de konteyner adı yadırganmamış ve yerleşmiştir. ISO nun verdiği tarife göre konteyner: Tekrar tekrar kullanabilmek için devamlılık özelliğine sahip ve bu sağlamlıkta olan, Yüklerin açılıp kapanmadan bir veya birkaç vasıtada taşınmasını kolaylaştıracak tarzda inşa edilmiş, Özellikle bir vasıtadan diğerine bindirme sırasında kolaylıkla elden geçirilmesini sağlayan Kolay doldurulup boşaltılacak şekilde yapılmış taşıma kaplarıdır. Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere konteynerler, yükleri içinde bulunduran, bir nakil vasıtasından diğerine aktarılabilen ve bu vasıtalardan kolayca ayrılabilen, yüklenmiş durumuyla birim yük vasfına sahip, büyüklük ve teçhizat bakımından mekanik yüklemeye elverişli, tekrar kullanılabilir olan taşıma kaplarıdır. (Çancı, Erdal, 2003: 247) Konteynerde en ve çoklukla yükseklik sabit olup, 224 cm dir. Boy ise 10, 20 (TEU), 30 ve 40 kadem olarak temelde 4 çeşittir. Bu boylar içinde en çok kullanılanları 20 kademlik yani TEU ve 40 kademliktir (FEU). Ancak,son zamanlarda taşıtanların talebi çerçevesinde uygulama alanı bulmuş, boyları 45 kadem, yükseklikleri 9 ve 9.5 kadem olan büyük kübajlı high cube veya oversize sınıfı yüklükler de standartlar ailesine katılmıştır (Akten, Albayrak, 1988:128) 4

15 Mevzuatımızda ise konteyner şu şekilde tanımlanmaktadır; 1972 tarihli, konteynerlerle ilgili gümrük sözleşmesinin 4 no lu ekinde yer alan teknik şartlara uygun olarak imal edilmiş, yine bu sözleşmenin 5 no lu ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre onaylanmış, iç hacmi en az 1 metreküp olan ve taşıma işlerinde kullanılan büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri ile, İçerisine eşya koymak için kompartıman oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kapatılmış, Sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam, Taşıma türü veya vasıta değiştirmesini gerektiren hallerde içindeki eşyanın boşaltılıp yüklenmesine yol açmayacak şekilde özel olarak imal edilmiş, Özellikle bir taşımacılık türünden diğerine transfer hallerinde, pratik kullanım özelliğine sahip biçimde yapılmış, Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiş bir taşıma aracıdır. (Çancı, Erdal, 2003: ) Konteynerler, satıcının deposunda yada terminalde önceden doldurularak mühürlenir ve terminaldeki stok sahasına gönderilir. Buradan da gemiye yüklenir. Konteynerlerin yüklenip boşaltılmasında özel teçhizat ve ekipman kullanılır. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) 1.2. KONTEYNER ÇEŞİTLERİ Konteynerler boylarıyla birbirinden ayırt edilir. 40'lık Konteyner denildiğinde boyu 40 kadem olan konteyner anlaşılır. Konteynerlerin darası, iç hacmi, iç boyutları ve dolayısıyla yük kapasitesi yapım malzemesine bağlı olarak değişebilmektedir. Konteyner boyutlarına göre özellikleri karşılaştırmalı olarak Tablo 1 de verilmektedir : ( Akten, Albayrak, 1988:135 ) 5

16 Tablo 1 Konteyner Kapasiteleri Konteyner Kapasiteleri Tür ISO Kodu İç Hacmi(m3) Azami Yük Kapasitesi ton A AA B BB C CC D GENEL KARGO KONTEYNERLERİ Hava taşımacılığında kullanılmayan, sıcaklık kontrolü gerektiren kargo, sıvı, gaz, hayvan, otomobil v.b. gibi özel yüklerin taşınması yapılmayan konteynerlerdir.(arpacıoğlu, 1995: 22-23) Şekil lik ve 40 lik genel kargo konteynerleri (çevrimiçi, 1) Genel Amaçlı (Standart) Konteynerler Tamamı hava koşullarına karşı korunmuş, sağlam çatısı, zemini ve yan duvarları olan, arka-ön duvarlarından birinde kapısı olan büyük yüklere uygun konteynerlerdir. Üstü açılabilenleri de vardır. 6

17 Şekil 2. Open top konteyner Özel Amaçlı Konteynerler Yüklenip boşaltılmaları için herhangi bir uçtaki kapı haricinde, değişik özel dizayna sahip, ayrıca tüm genel yük konteynerleri gibi olup, havalandırma özellikleri mevcuttur. Bu tipteki konteynerler kendi aralarında aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir: Kapalı havalandırmalı konteynerler, doğal yada özel bir sistemle havalandırma özelliğine sahip genel amaçlı, Üstü açık konteynerler, çatıları, esnek yada hareketli branda veya plastikle örtülü, genel amaçlı, Platform konteynerler, yan duvarları sağlam olmayan veya hiç bulunmayan genel amaçlıdırlar Flat (Düz) Konteynerler Yapıları basit, tek tabandan oluşan ve bağlama elemanları mevcut konteynerlerdir. Şekil 3. Flat(düz) Konteyner 7

18 ÖZEL KARGO KONTEYNERLERİ Taşınmasında bir takım özellikler isteyen yüklerin yapısına bağlı olarak dizayn edilmiş konteynerlerdir. Bunlarında yük özelliklerine göre çeşitleri vardır: (Arpacıoğlu, 1995: 23-24) Termal Konteynerler Tüm çeperleri ısıya karşı korunmuş, özel yapıdaki konteynerlerdir. Termal konteynerler ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: İzoleli konteynerler Soğutma sistemli konteynerler Mekanik soğutmalı konteynerler Isıtmalı konteynerler Soğutmalı ve ısıtmalı konteynerler Tank konteynerler Yüke göre isimlendirilmiş konteynerler Şekil 4. Sırasıyla tank ve izoleli konteyner 1.3. KONTEYNERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Konteyner, taşımalarda ilk kez 1955 yılında kullanılmaya başlamıştır.malcolm McLean, yükün imal yerinde treylere konup, bu treylerle alıcısına gönderilmesinin zaman kazandırıcı ve ekonomik olacağını düşündü.ona göre, yük bir kere treyler üzerine istiflenince fabrikadan limana, oradan gemiye,varma limanında boşaltıldıktan sonra da alıcının ardiyesine treylerle birlikte indi-bindisiz sevk edilebilirdi. 8

19 Malcolm McLean, North Caroline da bir kamyon firmasının sahibiydi.onun düşüncesine göre,yükün satıcının deposunda treylere yüklenip alıcının ardiyesinde / mağazasında boşaltılması, yükleme/tahliye limanlarında ve ara taşımalarda yükü indi-bindiden kurtaracaktı.mclean, düşüncesini uygulamak üzere küçük çaplı bir denizcilik firmasını satın aldı,adını Sealand olarak değiştirdi ve 1956 yılında New York-Meksiko Körfezi-Porto Riko limanları arasında deneme taşımalarına başladı.sonrasında da yeniden yapılandırdığı II.Dünya Savaşından kalma bir T2 tankerini Atlantik-aşırı taşımalarda kullandı. (Chadwin ve diğ., 1990: 2) Konvansiyonel yük taşımacılığından modern konteynercilik bağlamında ilk ayrılış, 1957 senesinde Pan SteamShip Company nin altı konvansiyonel gemisinde konteyner petekleri yapmasıyla başlar. Bu firma 8x8x35 footluk konteynerler kullanmaya başlamış, ayrıca gemide ortalama gross ağırlığı 25 ton olan bu konteynerlerin tahliye ve yüklenmesi için özel vinçler koydurmuştur. Konteynerler çok kuvvetli ve dirençli olarak yapılmış olup, 4 tanesi üst üste sıralanabiliyordu.1959 un başlarında Matson Navigation Company Hawai ile Amerika arasında konteyner taşımaya başladı. (İçelli, R., 1976) Görüldüğü gibi, konteynerler, yaklaşık 50 yıldan beri yük taşıma aracı olarak piyasada yer almaktadır. Konteynerler, her bir transfer noktasında içerisindekilerin açılıp boşaltılmak zorunda kalınmadığı diğerlerine göre oldukça tek şekilli kutulardır. Konteynerler, yükün hızlı ve kolay elleçlenmesi için tasarlanmışlardır. Tahliye ve yükleme süreçlerindeki avantajlarıyla birlikte metal kutuların standartlaştırılması müşteriler için de pek çok avantaj (hava koşullarından ve hırsızlıktan korunma, iyileştirilmiş ve basitleştirilmiş çizelgeleme ve kontrol, yükün daha karlı fiziksel akışı) sağlamaktadır. Yavaş başlangıcı izleyen patlama, amacına uygun tasarlanmış gemiler, uygun ekipmanlarla donatılmış ve bu taşımacılığa uyarlanmış liman terminalleri ve satın alınma veya kiralama yoluyla edinilen konteynerlere yapılan büyük yatırımlar sayesinde gerçekleşmiştir. Büyük çaplı konteyner aktarmaları ekonomik verimlilik ve hızla büyüyen pazar payını oluşturdu. Bu bağlamda konteyner aktarması 9

20 konteyner sahasında konteynerin geçici süre ile depolanması ile birlikte bir araçtan bir diğerine transferini de tanımlamaktadır. (Steenken, VoB, Stahlbock, 2004:3) 1.4. KONTEYNER TAŞIMACILIĞI Konteyner, taşımacılıkta bir yeni bir dönem açmıştır. İlk olarak limanlarda elleçlenen yüklerin miktarı artmış, buna bağlı olarak da üretim artmıştır. Konteynerlerle birlikte, limana bağımlı klasik taşımacılığı, kapıdan kapıya hizmet anlayışını esas alan günümüz taşımacılığına dönüşmüştür. Konteyner taşımacılığında limanlar yükün geçiş noktaları durumuna gelmiştir. Konteyner taşımacılığının gelişmesiyle limanların konteyner yükleme, tahliye, depolama işlemlerine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Yüklerin konteynerleşmeye başlandığı son yirmi yıllık dönemde, genel yük (kırkambar) taşımacılığı bu değişimden etkilenmiştir. Konteyner taşımacılığı için gereken teknolojik yeniliklere uyum gösterememesinin ulaştırma sistemine olumsuz etkileri vardır. Bu tür olumsuz etkiler, tüm ulusal ekonomide hissedildiği gibi denizcilik sektöründe de gözlemlenebilir. Böyle bir darboğazdan yüksek büyüme oranlarına sahip, gelişmekte olan ülkeler çıkabilmiştir. Konteynerler, bir taşıma ortamının aracından diğerine aktarılmak sureti ile taşımacılıkta kolaylıklar yaratırlar. Taşımacılığın konteynerleşmesinin hedefi taşıma maliyetlerini en aza indirerek ürünlerin yer değiştirmesi sağlamaktır. ( Öztek, t.y.: ) Konteynerleşememenin verdiği olumsuzluk, konteyner gemileri ile konvansiyel gemilerin arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, konteyner ve konvansiyonel gemi ile deniz taşımacılığının gerçekleştirilmesinde sonuçlar, üstünlükler açısından karşılaştırılabilir. Buna göre: 1. Konvansiyonel gemi ile taşıma ücreti yüksek olan bir yük ya konteynere konularak ya da en azından birimleştirilerek daha ucuza taşınabilir. Konteyner taşımacılığına yönelmeyen layner (liner) işletmeler, yük paylarının bir kısmını kaybederler. 10

21 2. Konteyner gemilerine öncelik tanıyan limanlarda, layner işletmelerin konvansiyonel gemileri bekletilebilir. 3. Limanların konteyner hizmeti verememesi, ulusal ekonomi açısından ticaret kaybına neden olur. Arıca, söz konusu ülkeye uygulanan taşıma ücretleri yükselir. 4. Dış alımlarında konteyner taşımacılığına yönelen ülkeler, yurtdışı satışlarında deniz taşımacılığı için bir seçenek oluştururlar. Aksi durumda, dış alım nedeniyle ülkeye gönderilen konteynerler yurtdışı satışta konteyner kullanılmadığı için boş bekler ve boş geri döner. Bu olay, konteyner taşımacılığında maliyetleri yükseltir. Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş ülkelerdeki taşımacılık işletmeleri ile konteyner sistemine uyum göstermeleri gerekir. Bu modern taşımcılık teknolojisine geçişte, düzenli (layner-liner) taşımacılık işletmeleri liman ve yurtiçi taşımacılığı gerçekleştirecek işletmelerin yetkilileri birlikte çalışmalıdır. Bu ortak çalışma, değişik alanlarda yatırımların aynı anda başlamasına neden olur. Konteyner taşımacılığına uyum sağlamamış bir limanı konteynerlerle doldurmak limanda verim düşüklüğüne yol açar. Konteyner kullanımı, ancak sistem bütünlüğü sağlandığında karlı sonuçlar verir. Taşımacılık sisteminde, konteyner kullanımı tüm liman işlemlerini içerir. Sistemi oluşturan işlemlerin eş zamanlılığı ( senkronizasyon) üstünlükler yaratır. Bu nedenle, düzenli bir işlemler bütünü konteyner kullanımını olası kılar. Konteyner kullanımına, limandan limana bir taşımacılık olarak bakmak çok yanlıştır. Limanların taşımacılık sistemine uyumundan sonra liman gerisi bölgelere konteynerlerin dağılımını gerçekleştirecek kara, demiryolu taşımacılığı da yatırım gerektirir. Deniz taşımacılığında, konteynerlerin ağırlık kazanmasına bağlı olarak, sektörün ticari ve pazarlama anlayışının yanı sıra gemilerin yapısal özellikleri, tasarımları da değişmiştir. 11

22 Konteyner, diğer birimleştirilmiş yük sistemlerine yeni bir düşünce yapısını getirmiştir. Bu, Ekspres Taşıma Sistemi dir.) Bilgisayar denetiminde, el değmeden yükleme-tahliye için limanda gemilerin bekleme süresini en aza indiren ekspres taşıma sistemi, kusursuz gemiciden çok, sisteme egemen yöneticiler gerektirir. Konteynerizasyon, özellikle limanlardaki işçi sorunları ve daha fazla verimlilik gereksinmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Düzenli taşımacılık (liner) hizmetinden konteyner dolayısıyla, ekspres taşıma sistemine geçiş yüksek maliyetlidir. Örneğin, konteyner taşımasına göre limanların uyumlandırılması, önemli bir sabit sermaye yatırımın gerektirir. Bu nedenle konteynerizasyona bağlı olarak doğan ekspres taşımacılık sistemi, gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin sabit sermaye yatırımını kendi başlarına sağlamaları zor olduğundan uluslar arası ortak girişimler için verimli bir alan oluşmaktadır. ( Öztek, t.y.: ) Bugün gemi büyüklüğü ve kapasitesine hız faktörünün eklenmesiyle belirginleşen yüksek verimlilik ve karlılık oranı, konteynerlerin deniz taşımacılığındaki öneminin ortaya koymaktadır. Bir konteyner gemisi, taşıma bölgesindeki 7,9 konvansiyonel geminin işini yapabilecek güçtedir. Bu güce, yüksek hız, minimum liman süresi ve büyütülmüş taşıma kapasitesiyle erişilmiştir. Limana bağlılığı azaltması nedeniyle de taşıma maliyetlerinde düşüş sağlanmaktadır. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) DÜNYADA KONTEYNER TAŞIMACILIĞI İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, savaşta başarıyla uygulanmış birçok teknoloji gibi, bu taşıma sistemi de sivil hayata adapte edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı nda ve sonrasında konteyner taşıması normal inşa edilmiş gemilerle ve geminin konteyner sığabilecek yerlerinde, özellikle güverteye konularak yapılıyordu. Ancak askeri malzeme haricinde, ticari eşya taşıması söz konusu olduğunda tek otorite yerine, bir çok tarafın çıkarları söz konusu olacağı için standart ambalajların (konteyner) sağlanması, mülkiyeti yada kiralanması, taşımanın çeşitli aşamalarında el değiştirmesi ile ilgili birçok soruna ve bu tip ambalajla taşınan ticari yükün 12

23 satıcıdan teslim alınması, limana sevki sırasında satıcı/taşıyıcı daha sonra gemi/taşıyıcı/alıcı arasındaki ilişkileri düzenlemek ve çıkabilecek karmaşık hukuki sorunlara çözüm bulmak gerekmiştir. Ambalajlar standart hale getirilip, mümkün olan en fazla adedi taşıyarak, konteyner başına maliyetin düşürülmesine çalışılmıştır. Konvansiyonel ticaret gemileri ile taşınan yükler genellikle yükleme, taşıma ve tahliye sırasında bazı hasarlara uğramaları nedeniyle yüklerin Konteyner denilen çelik kasalara, kaplara konularak taşınmasına başlanmış ve bu taşıma son yıllarda önemli derecede artış göstermiştir. Bu çelik kapların taşınması için yapılan özel gemilere de Konteyner Gemileri denmiştir. Konteyner yükleme ve boşaltılmasının standart ekipmanlar kullanılarak çok hızlı yapılması da çok büyük bir avantaj olarak kabul edilmektedir. Dünya deniz ticaretinin önemli bir bölümünde kullanılan konteyner taşımacılığı, her geçen gün yeni boyutlara ulaşarak gelişmesini sürdürmüştür. Kuru yük, standart konteynerlerin hızlı ve yaygın kullanımı, gelişmiş ülkelerin taşıma yapılarında değişikliklere, denizle, kara ve hava taşıma sistemlerinin entegrasyonuna; konteynerlerin birim yük olarak kapıdan kapıya taşınmasına ve bu fiziksel gelişmelerin tümü, ulaştırma zincirinde idari değişikliklere neden olmuştur. Bu nedenle, dünya limanlarındaki konteyner elleçleme miktarında sürekli bir artış görülmüştür yılı başlarında, konteyner filosu, toplam 1590 gemiyle, dünya filosu içerisinde yüzde 4,3 oranında bir paya sahipken, 1996 başlarında 1747 gemiyle yüzde 4,7 oranına ulaşmıştır. Konteyner gemi siparişleri de son yıllarda artarak devam etmiştir. (Denizcilik Müsteşarlığı, 1997:87) Dünya üzerindeki TEU kapasitesinin % 75 i ve bütün tam bölmeli konteyner gemilerinin % 65 i sadece 15 işletici (operator) tarafından kontrol edilmektedir. Bunların en büyüğü, dünya filo kapasitesinin % 13.5 ini oluşturan TEU kapasitesini işletmekte olan Maersk Sealand şirketidir. Bu en büyük 15 işleticinin 9 tanesinin filolarının büyük kısmı küresel ittifak içinde yer almaktadır. Tüm konteyner kapasitesinin yaklaşık % 28 i 3 ittifak içinde (Chky ittifakı, Grand 13

24 Amerıcana dahil Grand ittifak ve New World ittifakı) çalıştırılmaktadır. 3 Büyük ve bağımsız taşıyıcı ile beraber (Maersk Sealand, MSC ve Evergreen), bu küresel oyuncular, dünya konteyner taşımacılığındaki tüm TEU kapasitesinin yaklaşık % 55 ini oluşturan pazar payına sahiptirler. (DTO, 2004) Tablo 2 de Dünya nın en büyük konteyner hat işletmecilerinin toplam TEU kapasitesi, kiradaki gemilerinin yüzdeleri ve ortalama gemi boyutları yer almaktadır. Tablo 2 Dünyanın en büyük konteyner hatları işletmecileri İŞLETEN TOTAL % KİRALAMA ORTALAMA ADET 1000 TEU ADET TEU GEMİ BOYUTU TEU MAERSK ,093 MSC ,793 EVERGREEN ,126 PONL HANJIN ,724 APL ,885 CMA-CGM , ,283 COSCO ,000 K-LINE ,279 NYK ,858 MOL ,042 OOCL ,902 HARAG-LLOYD ,970 CP SHIPS ZIM , ,925 OTHERS 629 1, ,040 TOTAL 1,831 5, ,764 14

25 Günümüzde açık-deniz genel yükünün (kırk ambar eşyasının) %60 ından fazlası konteynerlerle taşınmaktadır. Bazı hatlarda özelliklede ekonomik yönden güçlü ve istikrarlı ülkeler arasında, bu oran %100 e kadar çıkmıştır. Bir uluslar arası pazar analizi, 1995 yılında kullanımda 9,2 milyon TEU olduğunu belirtmiştir. Konteyner filosu 1985 yılındaki 4,9 milyon TEU luk çapını 10 yıl içerisinde iki katına çıkarmıştır. Konteyner yük taşımacılığı için olumlu bir tahmine göre benzer bir gelişme gelecekte de beklenebilir. Şekil 5, döneminde en büyük 10 konteyner terminalinin cirosunu göstermektedir. Şekil 6, yüksek artış oranlı konteynerleşme trendini, dünya ticareti, denizyolu taşımacılığı ve dünya gayrisafi milli hasıla hadleriyle kıyaslamalı olarak vermektedir. Şekil Döneminde dünyanın en büyük 10 konteyner terminalinin konteyner cirosu 15

26 Şekil 6 Konteynerleşme trendi: konteyner cirosunun büyük gelişimi Konteyner taşımalarının sayısal artışı konteyner terminallerinde, konteyner lojistiğinde ve yönetiminde ve aynı zamanda da teknik ekipmanda yüksek talebe yol açmıştır. Limanlar özellikle de coğrafi konum olarak birbirine yakın olanlar arasındaki artan rekabet bu gelişmenin bir sonucudur. Deniz limanları; okyanus (açık-deniz) taşımacıları ve yakın-sefer taşımacıları kadar karayolu ve demiryolu hizmeti veren taşımacılar için de rekabet ederler. Bir konteyner limanının rekabetçiliği özellikle gemilerin yükleme ve tahliye işlemleri için limanda kalma süresi gibi değişik başarı faktörleriyle belirlenir. O yüzden çok önemli bir diğer rekabetçilik avantajı da konteynerlerin hızlı devridir ki, bu da gemilerin limanda kalma süresinin ve aktarma işleminin kendisinin maliyetinin azalmasına neden olur. Terminal operasyonları için kapsamlı amaç, geminin rıhtımda kalma süresinin minimizasyonu yönündedir. (Steenken ve diğ., 2004: 5) TÜRKİYE DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI Türkiye de konteyner taşımacılığı, kırkambar tabir edilen konvansiyonel gemilerle (güverte yükü olarak) ya semi-konteyner gemileri ile yada çok maksatlı gemiler ile 16

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR KONTEYNER TERMİNALİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK ÇİZELGELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR KONTEYNER TERMİNALİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK ÇİZELGELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR KONTEYNER TERMİNALİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK ÇİZELGELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU Anabilim Dalı: Endüstri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1 Genel Bir Bakış...1 Taşımacılık Şekilleri...2 a. Karayolu Taşımacılığı...2 b. Demiryolu Taşımacılığı...2 c. İçsu Taşımacılığı...3 d. Havayolu

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ. Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ

BARTIN BELEDİYESİ. Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ BARTIN BELEDİYESİ Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ Bu Fizibilite Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır. BARTIN BELEDİYESİ Bartın

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Cilt 2 Sayı 2 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1 Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL i LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL ii T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1995-27 TAŞIMACILIK KILAVUZU. Kaptan Necmettin AKTEN

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1995-27 TAŞIMACILIK KILAVUZU. Kaptan Necmettin AKTEN İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1995-27 TAŞIMACILIK KILAVUZU Kaptan Necmettin AKTEN Besin kaynağımız olan denizlerimizi kirletmeyelim. Temiz deniz toplumun moralitesini yükselteceği gibi, turizm gelirlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı