10. KOMBİNE TAŞIMACILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. KOMBİNE TAŞIMACILIK"

Transkript

1 10. KOMBİNE TAŞIMACILIK Günümüzde bir yük, çıkış noktasından varış yerine kadar değişik ulaştırma türlerini kullanarak ulaşır. Bu nedenle taşımacılıkta malın kısa sürede, ekonomik ve güvenli olarak hedefine ulaşmasında ulaştırma türlerinin seçimi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yükün çıkış noktasından varış yerine kadar ulaşımında birden fazla ulaştırma türünün kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Birden fazla ulaştırma türünün entegrasyonuyla yapılan ve artan bir hızla yaygınlaşan taşımacılıkta, çok türlü taşımacılık (multi-modal transport), türler arası taşımacılık (inter-modal transport) ve kombine taşımacılık (combined transport) ifadeleri kullanılmaktadır. Değişik taşıma araçları ile yapılan kombine taşımacılığın iki koşulu yerine getirmesi ilgili uzmanlarca benimsenmiştir. Bu koşullardan birincisi, taşımanın karayolu taşıma aracı, tren, mavna, gemi ve uçak gibi araçlardan en az ikisini içermesi, ikincisi ise taşınacak yüklerin birim yük haline getirilmiş olmasıdır. Aslında çok türlü taşımacılık, türler arası taşımayı ve kombine taşımayı içeren genel bir kavramdır. Kombine taşıma ise türler arası taşımanın özel halidir. Kombine taşımacılığın açıklanması için önemli olan bu ifadelerin genel kabul gören tanımları aşağıda verilmiştir: Çok türlü taşımacılık (multi-modal transport) : Yüklerin taşınmasının iki veya daha fazla ulaştırma türü ile yapıldığı taşıma şeklinin genel adıdır. Türler arası taşımacılık (Inter-modal transport): Taşınacak yüklerin (malların) birim yük haline getirilerek, tüm taşıma zinciri (değişik ulaştırma türleri) boyunca aynı birim yük olarak taşınmasıdır. Kombine taşımacılık (combined transport) : Türler arası taşımacılıktaki taşıma zincirinin asıl büyük kısmının demiryolu veya iç suyolu ya da denizyolu ile, başlangıç ve bitiş ayaklarının ise mümkün olduğunca kısa olarak karayolu ile yapılmasıdır. Avrupa Birliği, asıl taşıma bölgesinde demiryolu, iç suyolu veya denizyolu taşıma hattının kuş uçusu mesafe olarak 100 km. yi geçmesi gerektiği şeklinde bir kısıtlama koymaktadır. Yukarıda tanımı verilen kombine taşımacılık, genel anlamda ulaştırma türlerinin teknik ve ekonomik açıdan en etkin oldukları yerlerde kullanıldıkları son derece akılcı bir ulaştırma türleri zinciri bütünüdür. Bu bağlamda hem etkin bir ulaştırma sağlanmakta, hem de sistemin dengesindeki bozuklukların düzelmesi olanağı elde 10-1

2 edilmiş olmaktadır. Kombine taşımacılıkta hedeflenen, karayolunun yüksek oranlı taşıma payını, demiryolu veya denizyolu/iç suyoluna kaydırmaktır. Belirtilen nitelikleri son çeyrek yüzyılda kombine taşımacılığın hızlı gelişmesinin itici gücü olmaktadır. Kombine taşımacılık kuşkusuz geleceğin taşıma sistemidir. Ülkemizde de kombine taşımacılık bağlamında, konteyner taşımacılığı ve Ro- Ro taşımacılığı gelişme içindedir. Kamyonların Avrupa ya gidiş gelişleriyle ilgili sorunlar nedeniyle gelişen Ro-Ro taşımaları yanında, karayolu taşıma araçlarının çekicili veya çekicisiz olarak demiryolu ile taşınması (Ro-La /Piggy-back) için, TCDD ile Ro-Ro işletmecileri işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Sorunlar bulunmasına ve güzergah üzerindeki demiryolu yönetimlerindeki çalışmaların yavaş yürümesine karşın, sonuca yönelik çabalar sürdürülmektedir. Günümüzde yurtiçi ve ithalat-ihracat taşımalarında kombine taşımacılık artarken, coğrafik konumumuz ve son dönemin ticari ve siyasi gelişmeleri nedeniyle transit kombine taşımalarda da önemli artışlar beklenmektedir. AB nin kuzeybatı-güneydoğu kombine taşımacılık ekseni birkaç ana eksenden biridir. Bu eksen, İngiltere, Hollanda, Belçika dan Almanya ve Avusturya üzerinden Türkiye ye uzanmaktadır. Bu nedenle ülkemiz limanlarını, demiryollarını ve tüm ulaştırma altyapılarını kombine taşımacılık anlayışına uygun hale getirerek etkinliğini arttırmalıdır. Diğer yandan kombine taşımacılık açısından malların iç bölgelere veya ülkemiz üzerinden komşu ülkelere denizyolu ile taşınmasında limanlarımız önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri nin, Baltık-Karadeniz, Ren-Tuna su yolu ile dünya ticaretinin Batı ile Doğu arasında gelişmesini sağlayarak Transkafkasya koridorunda bulunan Trabzon limanı kara ve hava yolu bağlantılarıyla Türkiye nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olma potansiyelini taşımaktadır. Batının sanayi mamullerinin Doğu ya, Doğu nun sanayi ham maddelerinin batıya aktarılmasında dünya ticaretine ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunacak Trabzon limanının sorunlarını gidermek ve Trabzon limanını demiryolu ağına bağlamak Doğu Karadeniz bölgesine yapılacak en yararlı yatırımlar olacaktır. Diğer yandan Antalya Limanı da demiryolu ile bağlandığında kombine taşımacılığa katkı sağlayacaktır. Avrupa nın sanayileşmiş ülkelerinden Ortadoğu ülkelerine yönelik kombine taşımacılığı geliştirmek amacıyla Mersin Limanı nda demiryolu feribot yanaşma rıhtımı mevcuttur. Kuzey Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ülkelerine ekonomik mal sevkiyatını sağlamak için, Köstence-Samsun Limanları arasında denizyolu-demiryolu kombine taşımacılığı yapılmaktadır. Kısa süreli olarak Haydarpaşa, uzun süreli olarakta Samsun ve Trabzon limanları Tuna iç suyolu vasıtasıyla Orta ve Kuzey Avrupa ile Ortadoğu ve hatta Uzakdoğu ülkeleri arasındaki ulaştırma için büyük önem taşımaktadırlar. Kombine taşımacılık limanları ve kara terminalleri de kombine taşımacılığın en önemli öğeleridir. İstanbul ve Marmara Limanları Boğaz geçişleri nedeniyle daha az tercih edilmelidir. İlke olarak Boğaz geçişlerini azaltan çözümler yararlı olacaktır. Ülkemizde İzmir ve Mersin Limanları bu konuda önemli olup, seçilmiş limanlardır. Bunlar, Boğazları devre dışı bırakan limanlar olarak anlamlıdır. Samsun ve Trabzon Limanları da aynı anlamda değerlendirilebilir. TRACECA bağlamında Samsun limanı 10-2

3 üzerinden taşımaların yer alması çok önemli bir gelişmedir Hem deniz hem de kara alanlarından oluşan limanlar, taşınan ticari eşya ve yüklerin bir taşıma aracından diğerine aktarıldığı bir ara taşıma birimidir. Yüklerin taşınması, ya karayolu ve demiryolu araçlarından gemiye veya tam tersi gemiden kara araçlarına doğru yapılır. Son yıllarda Dünya taşımacılık sektörü, yükleri birimleştirerek konteyner taşımacılığına yönelmiştir. Böylece karayolu, demiryolu, iç suyolu ve denizyolu gibi farklı taşıma türlerini kullanarak yükün üretim yerinden tüketim yerine kadar ulaşımı güvenli, hasarsız, ekonomik ve daha hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Yüklerin farklı taşıma türleri arasındaki dağılımı, taşıma mesafesine ve iç taşıma şeklinin kolaylığına bağlıdır. Ulaştırma Ana Planı nda kombine taşımayı geliştirme çabası, her alanda ve aşamada mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, kombine taşımacılığın özel konumu, ayrıca ele alınarak ayrıntılı bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Kombine taşımacılığın özel bir organizasyon becerisi gösterdiği, bu amaçla konunun uzmanlarınca özel bir iş olarak yürütülmesi gereği gözden uzak tutulmamalıdır. Lojistiğin gelişimi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Kombine taşımacılıkta bulunmaktadır: Altyapı Üstyapı Taşıtlar İşletme Kuralları Yönetim ve kontrol Mevzuat Maliyet denetimi aşağıdaki öğelerin amaca uygun olması gereği Demiryolu açısından altyapı ile ilgili iki konu bulunmaktadır. Birincisi hatlarla, diğeri denizyolu ve karayolu ile arasındaki aktarmaların gerektirdiği tesisler, donanımlar, organizasyonla ilgili konulardır. Hatlardaki gabariler ve özellikle tünel gabarilerinin yetersizliği en önemli sorundur. Ülkemizde de bu sorun bulunmaktadır. Son dönemlerde Avrupa ve Orta Asya ile yapılan konteyner blok taşımalarında bu sorun ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda Edirne ile Halkalı arasındaki tünellerde gabari sorunları vardır ve bunların ortadan kaldırılması için çözümler araştırılmaktadır. Avrupa da yetersiz gabarilere uyum sağlamak için Bombardier nin geliştirildiği küçük tekerlekli vagonlardan yararlanılmaktadır. Modalohr adı verilen ve B+ gabarisi içinde 4 m. yüksekliğindeki kamyonların uyumlu duruma gelmesini sağlayan kamyon taşıyıcı vagonlar gündemdedir. Ancak bu vagonlarda, vagonların kabul edilebilir uzunluklarıyla ilgili kısıtlar söz konusudur. Demiryolu-karayolu arasındaki aktarma işlemleri için yararlanılacak kara terminalleri için, TCDD tarafından seçilen yerlerden Gaziantep kara terminali yapılmış 10-3

4 ve işletmeye açılmıştır. Ankara için de durum aynıdır. Denizli kara terminalinin de yapım ihalesi için hazırlıklar yapılmaktadır. Demiryollarımızın liman bağlantıları önemli bir olanaktır. Bunun değerlendirilmesi için mutlaka gerekli incelemeler yapılmalıdır. Bunun sonucunda demiryolumuzun canlanmasına katkı sağlayacak gelişmeler ortaya çıkabilir. Demiryolunun kombine taşımacılık zincirine girmesi sistemdeki dengeye katkı sağlayacaktır. Ancak bu amaçla özel çabaya gereksinim olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda demiryolunun kombine taşımacılığa katılımı üzerinde durmaya değer bir konudur. Demiryolu yatırımları öncelikleri belirlenirken ve gerçekleştirilirken, kombine taşımacılığa katkı sağlayabilecek biçimde çözümler tercih edilmelidir. Limancılık hizmetlerindeki gelişmelerin iyi izlenmesi gemilerin limanlarda kalma ve bekleme sürelerini en aza indirecek gemiye ve yüke yönelik iyi hizmet sunacak teknolojik yatırımlar yapmak, limanların rehabilitasyonu gerçekleştirmek ana sorundur. Limanlar Master Planı sonuçlarının öngördüğü üzere gelecekte ülkemize strateji ve diğer ülkelerle rekabet gücüde kazandıracak Mersin ve Kuzey Ege konteyner limanlarının aktarma liman olarak yapılanması gerekmektedir. Bu projelerin gerçeklenmesi için gerekli finans sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Ülkemizin coğrafi ve stratejik üstünlüklerinin bilinçli bir şekilde kullanılması yanında sektördeki kuruluşların hükümetle birlikte çalışmaları ile kombine ve transit taşımacılığın odak noktalarından biri Türkiye olabilir. Türkiye deki başlıca kamu ve özel sektör limanlarının yılları arasındaki taşımaları ve taşıma payları % olarak Denizyolu Bölümü Tablo ; Tablo ve Tablo te gösterilmiştir. Türkiye deki konteyner taşımacılığı ile ilgili kamu ve özel sektör limanlarının durumu da yine Denizyolu Bölümü Şekil ; Şekil ; Şekil ve Şekil te verilmiştir. Limanlar kamu kuruluşları içerisinde gelirin gideri karşılama oranı yüksek karlı birimler olmasına karşın, liman kazançları liman yatırımına dönüşmemektedir. Özelleştirme kapsamında uzun süre bırakılmaları liman altyapı yatırımlarının gecikmesine ve kapasite kaybına neden olmaktadır. Bu bağlamda TDİ limanlarının özelleştirilmesindeki deneyimlerden yararlanılarak, özelleştirilme kapsamına alınan TCDD limanlarının en çok parayı verene değil, en iyi yatırımı yaparak ülke ulaştırma sistemini geliştirecek projeyi sunan yatırımcılara verilmesi geçiktirilmeden sağlanmalıdır. Kombine taşımacılığa ilişkin en önemli konulardan biri mevzuattır. Ülkemizde yıllardır yakınılan sorunlardan bir çoğu henüz çözülmemiştir. Örneğin, konteyner, mevzuatımızda ticari emtiadır. İthali söz konusudur. Üç ay içinde dışarı çıkarılamadığı taktirde, ağır vergi cezaları ile cezalanır. Konteyner fiyatları yurt dışındakinin birkaç katıdır. Bu örneğe benzer bir çok sorunu, uluslararası konteyner taşıması yapan firmalar yaşamaktadırlar. Diğer yandan Gümrük işlemleri nedeniyle yüklerin liman sahalarında ve terminallerde uzun süre beklemesi sonunda taşıma türleri arasında aksamalar olmaktadır. Böylece ihraç yüklerinin rekabet edebilirliği azalmakta, ithal malların ise maliyeti yükselmektedir. Bu nedenle mevzuat sorunu bir bütün olarak ele alınmalı ve AB müktesebatı ile uyumlu bir biçimde çözülmeye çalışılmalıdır. 10-4

5 Genelde uluslararası taşımaların başlıca sorunlarından biri olan sınır geçişleri kombine taşımacılık açısından daha büyük önem taşımaktadır. Burada alınacak önlemler genelde sınır geçişleri olarak gündemdedir. Bu konu uluslararası taşıma çerçevesinde ele alınacaktır. Avrupa ülkeleri kombine taşımanın altyapı (karayolu, demiryolu, denizyolui iç suyolu ve havayolu) ve teminal standartlarını belirleyen bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşma kapsamına giren hatların listesi de belirlenmiştir. Konteynerler konusunda Gümrük Konvansiyonu Cenova 1956 konvansiyonudur de revize edilmiştir. Güvenli konteynerler Konvansiyonu yine Cenova da ve 1972 yılında yapılmıştır. Bu alanda son anlaşma 1991 dir. Kombine taşımacılık yük taşıması yanında, yurtiçi ve kentiçi yolcu taşımacılığında da önem arzetmektedir. Yurtiçi kombine yolcu taşımacılığında feribot ile otobüs veya demiryolu entegrasyonu ile yapılan İstanbul- Bandırma- İzmir hattı önemli bir örnektir. Kentiçi yolcu taşımacılığında İstanbul ve İzmir de karayoludemiryolu-denizyolu, diğer büyük şehirlerimizde ise karayolu- demiryolu bağlantılı yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Kombine taşıma maliyetleri taşıma araçlarının ve taşıma hatlarının özelliklerine göre değişmektedir. Ulaştırma sistemlerinin taşıma maliyeti analizi başlıklı dokuzuncu bölümde tekli ve kombine ulaştırma türlerinin ekonomik yönden avantajlı olduğu şartlar ve hat/taşıma uzunlukları belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamaların ışığında alınması gereken önlemler aşağıdadır: 1) JICA hibesi çercevesinde yürütülen ve Türkiye Limanları Master Planında öngörülen Mersin ve Kuzey Ege konteyner limanlarının, ana aktarma limanı olarak yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlanarak bir an önce uygulanmalıdır. 2) Ana limanlarımızda EDI (Elektronic Data Interchange) sisteminin uygulanması ve istatistiki bilgilerin bilgisayar ortamında tutulması sağlanmalıdır. 3) Limanlarımızın tanıtımı ve pazarlaması yapılarak lojistik üs haline gelmeleri sağlanmalıdır. 4) Trabzon, Antalya ve Tekirdağ limanları demiryolu ağına bağlanmalıdır. 5) Demiryolları kombine taşımacılıkta yer alabilmek için taşımayı zamanında ve istenen koşullarda yapabileceği hususunda güvence verebilmelidir. 6) Kombine taşımacılığın genel planlamasında demiryolunu devreye sokabilecek olanaklar özellikle incelenmelidir. 7) Yeni yapılacak demiryolu altyapı ve taşıt yatırımlarında kombine taşımacılık olanakları gözetilmelidir. 8) Demiryolumuzun liman ayaklarından payının %5 lerde kalmasının nedenleri, kombine taşımacılık bağlamında da araştırılmalı ve bu payı arttırmak için gerekli önlemler belirlenmelidir. 9) Boğaz geçişlerini azaltmak üzere özellikle Samsun, İzmir Limanlarında kombine taşımacılığın yoğunlaşmasına çaba gösterilmelidir. 10) Kara terminali yapımları öncelik gözeterek özenle sürdürülmelidir 10-5

6 11) Kombine taşımalar için hat ve özellikle tünel gabarilerinin durumuna göre çözümler üretilmelidir. 12) Lojistik etkinlikleri ile bütünleşme amacına yönelik olarak gerekli çabalar gösterilmelidir. 13) Kombine taşımacılığa ilişkin mevzuat ile gümrük mevzuatı ve işlemleri, kolaylaştırıcı yönde düzeltilmelidir. 14) Özelleştirme kapsamına alınan TCDD nin altı limanının özelleştirilmesinde mevcut limanların gelişmesini sağlayacak yatırımları sunan yatırımcılara gecikilmeden ve hukuki gerekçeleri sağlam tutularak verilmelidir KAYNAKLAR 1. İstanbul Deniz Ticaret Odası, 2002 ve 2003 Yılı Denizcilik Sektör Raporu, İstanbul 2003 ve TCDD Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı İstatistikleri, Ankara TCDD Limanlarının Kapasite ve İşletme Faaliyetleri, 2004 ve Yetkililerle Görüşme 4. Mersin Konteyner Limanı Fizibilite Çalışması Raporu, Ocak Haydarpaşa Liman Müdürlüğü nü Ziyaret ve Yetkilileriyle Görüşme 6. DİE İstatistikleri ve Yetkililerle Görüşme 7. Report on the current state of combined transport in Europe, ECMT Akport Tekirdağ Limanı, Marketing Brief Akport Container Terminal HPC Hamburg Port Consulting GmbH, April Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Samsun, Derince, Tekirdağ, Anbarlı Limanları Ziyaret Edilerek, Liman Yetkilileriyle Yapılan Görüşmeler ve İncelemeler 10. Limanlarımız ve Kombine Taşımacılık, R.Baykal, Transport, Kasım Marlim Liman İşletmecileri Derneği İstatistikleri ve Yetkililerle Görüşme, İstanbul Land Access to Sea Port, ECMT-European Conference of Minister of Transport, Paris, 10 th -11 th December White Paper, European Transport Policy for 2010, European Committes, TRACEA Programı, Transport Coridor Europe Caucasus Asia, UND Mine Kaya 2003, Ankara Avrupa Birliği nde Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı, T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2005 Ankara. 17. CNT, Transport Combine, Juillet Erşan, G., Ekonomik ve Hukuki Yönüyle Konteyner ve Konteyner Taşımacılığı, Mersin Deniz Ticaret Odası, Nisan CEMT, Les Nouvel des Tendances de la Logistique en Europe, Table Ronde 104, ECMT; Report on the current state of combined transport in Europe, İTÜ, Konteyner Taşımacılığı Fizibilite Etüdü, TCDD nin istemiyle gerçekleştrilmiş etüd,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir?

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir? Forum Üretimin küreselleşmesi ve dış pazarlara açılım, taşıma maliyetlerini önemli bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle küresel üretim zincirine ara halkalardan katılan tedarikçi

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri Doç. Dr. Erol Kutlu Yrd. Doç. Dr. Banu Başar Doç. Dr. Erol KUTLU Yrd. Doç. Dr. Banu BAŞAR Anadolu Üniversitesi İİBF Özet Alıcı ve satıcı arasında önemli bağ kuran

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003 7.4. HAVAYOLU Genel Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küreselleşme, ülkeler arası ticari rekabet, insanların zaman ve konfora daha fazla önem verir olmaları ve turizm amaçlı yolculuklarda

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Mehmet TANYAġ Prof.Dr.Murat ERDAL Y.Doç.Dr.Fikret ZORLU Dr.Can Fuat GÜRLESEL Öğr.Gör.Fevzi FĠLĠK Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Lojistik

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı 4.6. LOJİSTİK 4.6.1. Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Katılım Öncesi Türkiye ye Mali Yardım Ulusal Programı 2003 Türkiye nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Bu proje Avrupa Birliği TINA Türkiye Ortak Girişimi tarafından

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

ÜNİTE. TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI. Ali Karaaslan İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERMODAL VE KARMA TAŞIMACILIK

ÜNİTE. TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI. Ali Karaaslan İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNTERMODAL VE KARMA TAŞIMACILIK HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNTERMODAL VE KARMA TAŞIMACILIK Temel Kavramlar Karma Taşımacılık Karma Taşımacılığın Faydaları Karma Taşımacılık Yönetimi Modlar Arası Taşımacılık Konteyner Taşımacılığında Güvenlik

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

ISBN 978-975 19 4052-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4052-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4052-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ. Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ

BARTIN BELEDİYESİ. Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ BARTIN BELEDİYESİ Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ Bu Fizibilite Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır. BARTIN BELEDİYESİ Bartın

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

BATI AKDENİZ BÖLGESİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI BATI AKDENİZ BÖLGESİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI 14 TEMMUZ 2011 ÖNSÖZ Süleyman TAPSIZ Burdur Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Ülkemizde son yıllarda demiryolu yatırımları ve hızlı

Detaylı

Türkiye de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları. Sait KAYA. 1. Giriş

Türkiye de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları. Sait KAYA. 1. Giriş Türkiye de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve Sorunları 1. Giriş Ulaştırma sisteminde yaşanmakta olan sorunlar, ülke ekonomisine büyük boyutlarda zarar veriyor. Türkiye de özellikle yolcu ve yük taşımacılığında

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı