872. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "872. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz?"

Transkript

1 A - UCP 600 & AKREDİTİF SORU LİSTESİ MADDE UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulama alanı nedir? 871. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulanmayacağı durumlar var mıdır? 872. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz? 873. Akreditifte belirtilen yükleme liman dışında teslim alma ve/veya teslim etme yeri gösteren taşıma belgelerine 22.Madde uygulanabilir mi? 874. Charter Party kayıt/belirti ve göstergeleri nelerdir? 875. Charter party konşimentonun başlığının akreditifte yer aldığı şekilde olması gerekir mi? 876. Charter Party nedir? 877. Çarter (Charter Party) ve Kırkambar Navlun sözleşmesi arasındaki fark nedir? 878. Charter party konşimento ciro ile devredilebilir mi? 879. Charter party konşimento nasıl imzalanmalıdır? 880. Charter Party konşimentoyu imzalayan tarafların isimlerinin belirtilmesine gerek var mıdır? 881. Charter party konşimento acenta tarafından imzalanırsa kaptan, gemi sahibi ve kiralayan (charterer) isminin belirtilmesine gerek var mıdır? 882. Taşımacının (carrier) isminin charter party konşimento üzerinde yer alması zorunlu mudur? 883. Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde carrier tanılanmasına gerek var mıdır? 884. Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? 885. Bir Acenta tarafından kaptan adına imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? 886. Bir acentanın bir charter party konşimentoyu imzalaması halinde mutlaka adına imza attığı tarafı belirtmesi gerekir mi? 887. Charter party konşimento bir Freight Forwarder tarafından kendi sıfatı kullanılarak imzalanabilir mi? 888. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihine esas eylem nedir? 889. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl yer alır? 890. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl tespit edilir? 891. Charter party konşimento üzerinde neden farklı tarih bulunabilir?

2 892. Charter party konşimento üzerinde önceden basılı (pre-print) olarak received for shipment yer alıyorsa ayrı bir yükleme kaydına gerek var mıdır? 893. Yükleme kaydında (on board) bulunması gereken bilgi nedir? 894. Mal ön taşımayı yapan (pre-carriage) gemiye yüklenmiş ve aktarma ana gemiye (ocean vessel) yapılmışsa bu gemilerin charter party konşimento üzerinde nasıl gösterilmesi gerekir? 895. Mal bir gemiye yüklenmişse ve charter party konşimento 2 gemi ismi gösteriyorsa on board kaydında sadece ilk geminin yer alması yeterli midir? (charter party konşimentoda aktarma yapılabileceği notu var) 896. Charter party konşimento üzerinde akreditifte belirtilmeyen farklı bir yükleme limanı veya teslim alma yeri yer alabilir mi? 897. Charter party konşimento üzerinde gemi ve liman ile ilgili olarak intended veya benzer nitelikte bir kayıt olabilir mi? 898. Charter party konşimento üzerinde ayrı bir kayıt ile tarihli bir yükleme kaydı varsa ve bu tarih düzenlenme tarihinden sonra olursa hangi tarih yükleme tarihi olarak alınır? 899. Laden on board, clean on board veya shipped veya on board gibi ifadeler Shipped on board ile aynı anlama gelir mi? 900. Charter party konşimento üzerinde yükleme limanı veya boşaltma limanı olarak coğrafi bir bölge gösterilebilir mi? 901. Charter party konşimento üzerinde place of receipt veya place of final destination alanları boş bırakılabilir mi? 902. Charter party konşimento üzerinde yükleme ve boşaltma limanlarının gösterilmesi zorunlumudur? 903. Charter party konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanını ilgili hanede göstermediği takdirde ayır bir yükleme kaydı ile gösterilebilir mi? 904. Charter party konşimentoda yükleme limanı ayrı bir kayıt ile gösterilirse yükleme kaydında bulunması gereken bilgiler nelerdir? 905. Charter party konşimento kaç orijinal olmalıdır? 906. Charter party konşimento kaç orijinal olduğunu göstermek zorunda mıdır? 907. Üzerinde Duplicate veya Triplicate gibi işaretler bulunan nüshalar orijinal kabul edilir mi? 908. Charter party konşimentonun bir akreditif altında kabul edilmesi için original olarak işaretlenmesine gerek var mıdır? 909. Gemi sahibi veya kiralayan (charterer) tarafından imzalanan ve üzerinde original kaşesi olan fotokopi bir charter party konşimento kabul edilir mi?

3 910. Üzerinde gemi sahibi, kiralayan, kaptan veya acentenın orijinal imzası olmayan ancak bilgisayar yazıcısından taşımacının antetli kağıdına basılan charter party konşimento kabul edilir mi? 911. Full set charter party konşimento ne anlama gelir? 912. Taşıma şartlarını içermeyen charter party konşimento kabul edilir mi? 913. Charter Party konşimento Short Form veya Blank Back olarak ibraz edilebilir mi? 914. Charter party sözleşmelerini bankalar incelemek zorunda mıdır? 915. Akreditifte Charter party sözleşmesinin ibrazı istenmişse bankaların bu sözlemeyi incelemesi gerekir mi? 916. UCP 600 ın 22.Maddesi kapsamında aktarma ne anlama gelir? 917. Akreditifte aktarma yasaklanmışsa ibraz edilen charter party konşimentonın üzerinde aktarmanın yapılacağı yer alabilir mi? 918. Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla charter party konşimento ibraz edilmesi mümkün müdür? 919. Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla yükleme limanından farklı tarihlerde malın alınması mümkün müdür? 920. Farklı yükleme tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, ibraz süresinin hesaplanmasında hangi tarih esas alınır? 921. Birden fazla gemiye yapılan yükleme kısmi yükleme olur mu? 922. Charter party konşimento to order veya to the order of düzenlenebilir mi? 923. Charter party konşimento yükleten adına bir başkası tarafından ciro edilebilir mi? 924. Akreditifte to order veya to the order of düzenlenmesi istenen bir charter party konşimento consigned to olarak düzenlenebilir mi? 925. Akreditifte charter party konşimentonun belirtilen bir isme düzenlenmesi istendiği taktirde ibraz edilen belge to order veya to the order of olabilir mi? 926. Charter party konşimento üzerinde Notify Party için bir kısım varsa bu kısmının dolu olması zorunlu mudur? 927. Charter party konşimentonun temiz (clean) olması için üzerinde clean sözcüğünün bulunmasına gerek var mıdır? 928. Belge üzerinde üzeri çizili bulunan bir clean kelimesi belgenin temiz olmdığını gösterir mi? 929. Malların veya ambalajın kusurlu bir durumunu açıkça beyan etmeyen ibareler belgenin temiz olmasını engeller mi? 930. Charter party konşimento üzerinde mal tanımı nasıl olmalıdır? 931. Charter party konşimento üzerinde mal tanımı yer almalı mıdır?

4 932. Charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmelerin ayırca onaylanmasına gerek var mıdır? 933. Charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmelerin kimin tarafından onaylanması gerekir? 934. Charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmeleri onaylayan acente belgeyi imzalayan acenteden farklı olabilir mi? 935. Kopya charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmelerin onaylanmasına gerek var mıdır? 936. Charter party konşimentonde navlun bedelinin ödenip ödenmediğinin yer alması gerekir mi? 937. İbraz edilen charter party konşimento üzerinde navluna ek masrafların varlığı kabul edilebilir mi? 938. Charter party konşimento üzerinde görülebilen ve navluna ek masraf anlamına gelen ifadeler nelerdir? 939. Navluna ek masraf olarak görülmemesi gereken unsurlar nelerdir? MADDE UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulama alanı nedir? Bu maddenin uygulama alanı bir akreditifte, bir charter party konşimentonun ibrazı istendiği veya ibrazına izin verildiği ve bir charter party konşimentonun ibraz edildiği durumlardır. Bir akreditifte, bir charter party konşimentonun ibrazı istendiği veya ibrazına izin verildiği ve bir charter party konşimento ibraz edildiği takdirde UCP 600 ün 22.Maddesi uygulanır. Bir charter party ye tabi olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt/belirti içeren bir taşıma belgesi UCP 600 ün 22.Maddesi altında bir charter party konşimentodur UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulanmayacağı durumlar var mıdır? Akreditif charter party konşimentonun ibraz edilmesini istemişse ibraz edilen belgenin charter party konşimento olması veya içerisinde charter party e ilişkin kayıt veya belirti olması gerekir. Akreditif charter party konşimentonun ibrazını istemişse 22.Madde uygulanır, ancak akreditif charter party konşimento istenemiş ancak charter party e izin vermişse o halde ibraz edilen belge charter party bir belge olabilir veya olmayabilir, ibraz edilen belge charter party konşimento ise 22.Madde, değilse ibraz edilen belgeye uygun madde (19, 20, 21 md.) uygulanır UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz?

5 22.Maddenin uygulama tablosu Akreditifi Şartı İbraz edilen belge Uygulanacak madde Kabul/ret durumu 46A:Required Docs. +Charter Party B/L 46A:Required Docs. +Charter Party B/L Charter Party B/L Belge Başlığı: Ocean B/L Belge içerisinde yer alan ifade: subject to charter party 22 Kabul 22 Kabul 46A:Required Docs. +Charter Party B/L 46A:Required Docs. +Charter Party B/L 46A:Required Docs. +Charter Party B/L Belge başlığı : Marine B/L Belge içerisinde yer alan ifade: To be used with charter party Belge başlığı : Bill of Lading Belge içerisinde yer alan ifade: Freight payable as per charter party Belge Başlığı: Tanker Bill of Lading (tanker b/l charter 22 Kabul 22 Kabul 22 kabul

6 46A:Required Docs. + B/L party nin bir türüdür) Charter Party B/L 22 Kabul 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L Belge Başlığı: Ocean B/L Belge içerisinde yer alan ifade: subject to charter party Belge başlığı : Marine B/L Belge içerisinde yer alan ifade: To be used with charter party Belge başlığı : Bill of Lading Belge içerisinde yer alan ifade: Freight payable as per charter party Belge başlığı : Tanker Bill of Lading 22 Kabul 22 Kabul 22 Kabul 22 Kabul

7 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + NON- NEGOTIABLE SEA WAYBILL Yukarıdaki durumlar bu akreditif şartı içinde aynı olacaktır. 22 Kabul 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT Yukarıdaki durumlar bu akreditif şartı içinde aynı olacaktır. 22 Kabul 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT B/L (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt veya belirti yok) Multimodal transport Document (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt 20 Kabul 19 Kabul

8 47A:Additional Conditions veya belirti yok) +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + Charter Party B/L 46A:Required Docs. + Charter Party B/L B/L (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt veya belirti yok) Multimodal B/L (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt veya belirti yok) 22 Kabul edilmez 22 Kabul edilmez 873. Akreditifte belirtilen yükleme liman dışında teslim alma ve/veya teslim etme yeri gösteren taşıma belgelerine 22.Madde uygulanabilir mi? Evet, akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanlarını gösteren bir charter party konşimentosuna UCP 600 ın 22.Maddesi uygulanır. Akreditifte yer almayan teslim alma ve teslim etme yerlerinin belge üzerinde ayrıca yer alması 22.Maddenin uygulanmasına engel değildir. Akreditif şartı: charter Party Bill of Lading 44E : Mersin 44F : Barcelona 44C : 2 Dec 20xx İbraz edilen belgenin başlığı: BILL OF LADING to be used with charter parties Pre-carriage by Vessel Daisy Port of Discharge Barcelona Place of Receipt Gaziantep Port of Loading Mersin Place of Delivery Cordoba Bu akrediti f şartı ve ibraz edilen belgeye UCP 600 ın 22.Mad desi

9 uygulanır. Akreditifte yer almayan Gaziantep ve Cordoba nın belge üzerinde yer alması 22.Maddenin uygulanmasına engel değildir Charter Party kayıt/belirti ve göstergeleri nelerdir? Charter Party genel kayıt, gösterge ve belirtiler aşağıdaki tabloda yer alan ifadelerdir Charter party e ilişkin bazı gösterge veya belirtiler şunlardır BILL OF LADING To be used with charter party Belgenin herhangi bir yerinde aşağıdaki gibi yer alır; Freight payable as per charter party dated. Subject to charter party Tanker Bill of Lading Charter Party Bill of Lading C/P Charter Party contract nr.12 CP 875. Charter party konşimentonun başlığının akreditifte yer aldığı şekilde olması gerekir mi? Charter party konşimentosu ile ilgili olarak adı ne olursa olsun yani however named kuralı uygulanır. Buna göre ibraz edilen belgenin başlığı önemli değildir, önemli olan

10 belgenin 22.Madde gereklerini yerine getirmesi ve akreditifte belirtilen şartları içermesidir. Akreditifte talep edilen belge charter party bir konşimento veya charter party e izin veren bir belge ise ve ibraz edilen belge bir charter party konşimento veya içerisinde charter party e ilişkin bir kayıt/belirti bulunduran bir belge ise UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulanması gerekir. Belgenin başlığında charter party veya charter kelimeleri yer alabilir veya almayabilir bu önemli değildir. Örneğin;Akreditifte istenen belgelenin ismi Charter Party Bill of Lading ise ibraz edilen belgenin başlığı Marine Bill of Lading veya Ocean Bill of Lading veya sadece charter party Bill of Lading olabilir. Ancak içerisinde charter party e ilişkin kayıt veya belirti olması gerekir. Akreditif normal bir konşimento istemiş ve charter party konşimentoya izin vermişse o halde ibraz edilen belge charter party konşimento olmayabilir. Akreditifte istenen belgenin başlığı Charter Party Bill of Lading Ocean B/L (charter party b/l acceptable) Marine B/L (charter party b/l acceptable) Port-to-Port B/L (charter party b/l acceptable) Sea B/L (charter party b/l acceptable) İbraz edilen belgenin başlığı Ocean B/L (içerisinde charter party kaydı var) Charter Party B/L B/L (to be used with charter party) Tanker Bill of Lading C/P B/L Kabul edilir Kabul edilir Kabul edilir Kabul edilir Kabul edilir Sonuçta; Charter party konşimentosu ile ilgili olarak belgenin başlığı kriter değildir. Başlığı ne olursa olsun ; Akreditif şartlarına uyan 22.Madde gereklerini karşılayan Taşıma şekline uygun bir taşıma belgesi kabul edilir Charter Party nedir? Taşıtan geminin tümünü veya bir bölümünü bir sefer için kiraladığında gemi sahibi ile charter party sözleşmesi yapar. Taşıyan daha sonra yükletene taşıma belgesi verir. Taşımanın ayrıntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözleşmeye tabidir. Bu durumda düzenlenen konşimentoya subject to charter party kaydı konulur. Sözleşme belirli bir süre için yapılırsa buna time charter, belirli bir sefer için yapılıyorsa buna da trip charter sözleşmeleri denir. Bu tür konşimentoların bankalarca kabul edilmesi ancak akreditifte buna izin verilmesi şartıyla mümkündür. Hukuki nedenlerden dolayı bankalar

11 bu tür konşimentoyu içeren vesaiki teminata almakta çekimser davranırlar. Zira charter party navlun sözleşmeleri iki taraf arasında yapılan özel bir sözleşmedir. Bu nedenle genel esasların üzerinde olup, anlaşmazlık halinde öncelik taşırlar. Alıcının sözleşme ayrıntılarından haberi olmadığı için herhangi bir sorunda sözleşmenin bir maddesi alıcının aleyhine çalışabilir. Ayrıca navlun ödenmediğinde gemi sahibinin mallara el koyması vs. sözkonusu olabilir. Yükletenin hakları gemi sahibinin taşıyanla yaptığı sözleşmenin yanında ikinci derecede kalır. Charter party konişmentolar yalnızca taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişikiyi düzenler. Bu bakımdan kırkambar taşıma için düzenlenen konişmentolardan farklıdırlar. Kırkambar konşimentolar hem taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişkiyi hem de taşıtan ile taşıyan arasındaki ilişkiyi düzenler. Kırkambar sözleşmesi, konusu çeşitli mallar veya mal partileri olan navlun sözleşmesidir, bu sözleşmede taşıyan geminin tamamını veya bir kısmını taşıtana tahsis etmez, sadece belli miktarda malı veya mal partisini ücret karşılığında deniz yoluyla taşımayı taahhüt eder. Ön planda olan, taşıyanın taşıma taahhüdünü ferdileştiren gemi değil taşınacak maldır. Çarter parti sözleşmesine dayanmadan yüklenen mallara ait olan sözleşmeler malın miktar ve cinsi ne olursa olsun kırkambar sözleşmesidir Çarter (Charter Party) ve Kırkambar Navlun sözleşmesi arasındaki fark nedir? Çarterde taşıyanın karşısında tek ve nadiren birkaç taşıtan, kırkambarda ise çok sayıda taşıtan bulunur. Çarter, taşıtanın ihtiyaç ve arzularına göre yapılan ferdi bir sözleşme, kırkambar ise taşıtanın arzularına hemen hemen hiç yer bırakmayan kitlevi bir sözleşmedir. (Kaynak:Deniz Ticaret Hukuku II, Çağa/Kender,sh.9) 878. Charter party konşimento ciro ile devredilebilir mi? Charter party konşimento denizyolu konşimnetosu ise ve ciro edilebilir formda düzenlenmişse ciro yoluyla devredilebilir, yani ciro edilebilir Charter party konşimento nasıl imzalanmalıdır? Charter party konşimentonın kaptan veya kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından, gemi sahibi veya gemi sahibi adına ismi belirtilen bir acente tarafından veya kiralayan (charterer) veya kiralayan adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanması gerekir. Kaptan, gemi sahibi, kiralayan veya acente tarafından atılan herhangi bir imza kaptana, gemi sahibine, kiralayana veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır. Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin kaptan, gemi sahibi veya kiralayan adına imza attığını belirtmelidir. Gemi sahibi veya kiralayan adına imza atan bir acente gemi sahibinin veya kiralayanın ismini belirtmelidir. İmzalama şekileri; Charter Party Taşıma Belgesini İmzalayan Taraf Master, Owner, Charterer Acenta (Agent) Kaptan (master) John Doe, master ABC Co Ltd. as agent for (or 'on behalf of ') the Master

12 Gemi Sahibi (Owner) Kiralayan (Charterer) Michel Cock, Owner Thomas Beyns, Charterer (Kaptanın ismi yer almayabilir) ABC Co Ltd. as agent for (or 'on behalf of ') the owner, Michel Cock (Owner ismi belirtilmelidir) ABC Co Ltd. as agent for (or 'on behalf of ') the Charterer, Thomas Beyns (Charterer ismi belirtilmelidir) 880. Charter Party konşimentoyu imzalayan tarafların isimlerinin belirtilmesine gerek var mıdır? Evet, charter party konşimentoyu imzalayan gemi sahibi ve kiralayanın isminin belirtilmesi gerekir. Kaptanın ismi ile ilgili olarak UCP ve ISBP de bilgi yoktur ancak kaptanın isminin belirtilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz Charter party konşimento acenta tarafından imzalanırsa kaptan, gemi sahibi ve kiralayan (charterer) isminin belirtilmesine gerek var mıdır? Charter party konşimentoyu kaptan, kiralayan veya gemi sahibi adına bir acente imzaladığı takdirde acente kaptanın, kiralayanın veya gemi sahibinin acentesi olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda kaptanın isminin belirtilmesine gerek yoktur, fakat kiralayanın veya gemi sahibinin ismi belirtilmelidir Taşımacının (carrier) isminin charter party konşimento üzerinde yer alması zorunlu mudur? Hayır, taşımacı (carrier) nın charter party konşimento üzerinde tanımlanmasına gerek yoktur. Taşımacı (carrier) nın charter party konşimento üzerinde yer alabilir veya yer almayabilir Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde carrier tanılanmasına gerek var mıdır? Hayır, yoktur.

13 884. Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? Kaptanın ismi ile ilgili olarak UCP ve ISBP de açık bilgi yoktur ancak kaptanın isminin belirtilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz Bir Acenta tarafından kaptan adına imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? Hayır, yoktur Bir acentanın bir charter party konşimentoyu imzalaması halinde mutlaka adına imza attığı tarafı belirtmesi gerekir mi? Evet, bir acentanın bir charter party konşimentoyu imzalaması halinde mutlaka adına imza attığı tarafı belirtmesi gerekir. Örnek ; Adam Collins as agent for (or 'on behalf of ') Mark Byrne, Owner 887. Charter party konşimento bir Freight Forwarder tarafından kendi sıfatı kullanılarak imzalanabilir mi? Normal şartlarda uygulamada charter party bir konşimentoyu navlun komisyoncunun imzaladığı görülmez ancak yinede böyle bir durum söz konusu olursa akreditifte izin verilmemişse Freight Forwarder kendi sıfatını kullanarak charter party konşimentoyu imzalayamaz. İmzalayabilmesi için akreditifte Freight Forwarder s Charter Party B/L is acceptable (Navlun Komisyoncusunun charter party konşimentosu kabul edilir) veya benzer bir ifadenin kullanılmış olması gerekir. Akreditifte Freight Forwarder s C/P B/L is acceptable (Navlun Komisyoncusunun charter party konşimentosu kabul edilir) veya benzer bir ifade kullanıldığı takdirde charter party konşimento bir navlun komisyoncusu tarafından bir navlun komisyoncusu sıfatıyla, kendi kimliğini kaptan, kiralayan veya gemi sahibi veya ismi belirtilen kaptan, kiralayan veya gemi sahibi acentesi olarak tanımlamasına gerek olmaksızın imzalanabilir. UCP ve ISBP de bu durum düzenlenmediği için böyle bir durumda mutlaka akreditif altında gerekli yazışmaların yapılması ve bu konuda açık bir mutabakata ulaştıktan sonra işlem yapılması gerekir Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihine esas eylem nedir? Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi için esas olan eylem malların akreditifte belirtilen yükleme limanında gemiye yüklendiğini (shipped on board) belirten eylemdir.

14 889. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl yer alır? Yükleme tarihi matbu bir kayıtla gösterilebilir, veya malların gemiye yüklendiği tarihi belirten bir yükleme kaydıyla (on board notation) gösterilebilir. Yükleme tarihinin matbu bir kayıt ile (pre-printed) gösterilmesi SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx Yükleme tarihinin ayrı bir kayıt ile (notation) gösterilmesi ON BOARD xx RECEIVED FOR SHIPMENT from the MERCHANT in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 890. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl tespit edilir? Charter party konşimento yükleme tarihini belirten bir yükleme kaydı içermediği sürece belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınır. Charter party konşimentoda yükleme kaydı (on board notation) varsa bu kayıtta yer alan tarih belgenin düzenlenme tarihine bakılmaksızın yükleme tarihi olarak alınır.

15 ON BOARD xx (yükleme tarihi) SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 891. Charter party konşimento üzerinde neden farklı tarih bulunabilir? Yükleme belgesinin yükleme anında veya sonrasında düzenlendiği durumlarda önceden basılı formlar (pre-printed worded) kullanılır, bu durumda ayrıca bir yükleme kaydına gerek olmaz, belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olur. Diğer taraftan yükleme belgesinin yükleme yapılmadan önce düzenlendiği durumlarda yükleme sırasında belgenin üzerine yükleme kaydı (on board notation) tarihli olarak eklenir. Bu durumda yükleme kaydında bulunan tarih yükleme tarihi olur. Ayrı bir yükleme kaydı (on board notation) taşıyan belgelerin düzenlenme tarihine bakılmaksızın yükleme kaydında yer alan tarih yükleme tarihi olarak alınır Charter party konşimento üzerinde önceden basılı (pre-print) olarak received for shipment yer alıyorsa ayrı bir yükleme kaydına gerek var mıdır? Evet, charter party konşimento üzerinde önceden basılı (pre-printed) olarak received for shipment veya benzeri bir ifade varsa tarihli ayrı bir on board kaydına gerek vardır. pre-printed olarak shipped on board veya benzeri bir ifade varsa o halde ayrı bir on board kaydına gerek yoktur Yükleme kaydında (on board) bulunması gereken bilgi nedir? Yükleme kaydında bulunması gereken bilgi malın gemiye yüklendiği tarihtir, ancak duruma göre gemi ve liman ile ilgili olarak kullanılması gerekiyorsa (intended, additional to ) o halde tarih ile birlikte duruma göre gemi veya liman ismi de yükleme kaydında bulunması gereken bilgidir. Ancak UCP ve ISBP de buna ilişkin düzenleme yoktur. Charter party üzerinde böyle bir durum varsa yani intended veya benzeri bir ifade kullanılmışsa konşimento kısmında yer aldığı gibi işlem yapılması gerektiği kanaatindeyiz Mal ön taşımayı yapan (pre-carriage) gemiye yüklenmiş ve aktarma ana gemiye (ocean vessel) yapılmışsa bu gemilerin charter party konşimento üzerinde nasıl gösterilmesi gerekir?

16 Bu durum ön taşımayı yapan geminin (pre-carrige vessel) veya ana geminin (ocean vessel) akreditifte belirtilen yükleme limanından hareket edip etmediğine bağlıdır. Eğer ön taşımayı yapan gemi aynı zamanda yükleme limanında malı alan ve yükleme limanını terk eden gemi ise ve çarter party konşimento üzerinde pre-carriage alanında yer alıyorsa o halde on board ve on board kaydında akreditifte yer alan yükleme limanı, gemi ismi ve yükleme tarihinin yer alması gerekir. Eğer ön taşımayı yapan gemi (pre-carrige, feeder) akreditifte belirtilen limanı terk eden gemi ise ve çarter party konşimento üzerinde ana geminin (ocean vessel) alanında yer alıyorsa ve ana gemi akreditifte geçiyorsa (ör.aktarma ABC limanında XYZ gemisine yapılacaktır) o halde önceden shipped on board basılı bir belge veya yükleme tarihini gösteren ayrı bir on board kaydı yeterli olur. Pre-carriage alanında farklı bir gemi varsa her halükarda bir tarihli bir on board kaydı, gemi ismi ve yükleme limanı yer almalıdır Mal bir gemiye yüklenmişse ve charter party konşimento 2 gemi ismi gösteriyorsa on board kaydında sadece ilk geminin yer alması yeterli midir? (charter party konşimentoda aktarma yapılabileceği notu var) Evet, on board kaydında tarih ilk geminin isminin olması yeterlidir. Charter party konşimento daha sonra aktarma yapılacak geminin ismini de gösteriyorsa ve aktarma akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanları arasında yapılsa bile aktarma yapılan gemi ile ilgili olarak ayrı bir on board kaydına gerek yoktur Charter party konşimento üzerinde akreditifte belirtilmeyen farklı bir yükleme limanı veya teslim alma yeri yer alabilir mi? Charter party konşimento (akreditifte belirtilenlere) ek olarak, farklı bir yükleme limanı veya teslim alma yeri gösterebilir ancak akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanının mutlaka yer alması gerekir. akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanları belge üzerinde ilgili oldukları alanda değilse o halde tarihli ayrı bir kayıt ile akreditifte belirtilen yükleme limanında charter party konşimento üzerinde yer alan gemiye yüklendiğinin gösterilmesi gerekir, aynı şekilde boşaltmanında akreditifte belirtilen limanda yapıldığının ilgili alanda veya ayrı bir kayıtta gösterilmesi gerekir. Örnek 1 Akreditif şartı: 44E:Loading on Board/Airport of Departure IZMIR 44F:Port of Discharge/Airport of Destination NEW YORK 46A:Required Documents + CHARTER PARTY BILL OF LADING

17 İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel DAISY M/V Port of Discharge NEW YORK Place of Receipt GAZIANTEP Port of Loading İZMİR Place of Delivery CHICAGO Yukarıd aki belge üzerind e ayrı bir yüleme kaydın a gerek YOKTU R. Örnek 2 Akreditif şartı: 44E:Loading on Board/Airport of Departure IZMIR 44F:Port of Discharge/Airport of Destination NEW YORK 46A:Required Documents + CHARTER PARTY BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: CHARTER PARTY BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel Port of Discharge DAISY M/V NEW YORK ON BOARD, xx Place of Receipt İZMİR Port of Loading Place of Delivery CHICAGO Yukarıd aki belge üzerind e ayrı bir yüleme kaydın a gerek VARDI R. İZMİR, DAISY M/V 897. C har ter party konşimento üzerinde gemi ve liman ile ilgili olarak intended veya benzer nitelikte bir kayıt olabilir mi?

18 Evet, olabilir, ancak UCP ve ISBP de buna ilişkin düzenleme yoktur. Charter party üzerinde böyle bir durum varsa yani intended veya benzeri bir ifade kullanılmışsa konşimento kısmında yer aldığı gibi işlem yapılması gerektiği kanaatindeyiz Charter party konşimento üzerinde ayrı bir kayıt ile tarihli bir yükleme kaydı varsa ve bu tarih düzenlenme tarihinden sonra olursa hangi tarih yükleme tarihi olarak alınır? Matbu shipped on board tip bir charter party konşimento ibraz edildiği takdirde belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınır. Ancak charter party konşimentoda ayrı ve tarihli bir yükleme kaydı (on board notation) varsa bu yükleme kaydının tarihi, charter party konşimentonun düzenlenme tarihinden önce veya sonra olduğuna bakılmaksızın yükleme tarihi olarak alınır. ON BOARD xx (yükleme tarihi) SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 899. Laden on board, clean on board veya shipped veya on board gibi ifadeler Shipped on board ile aynı anlama gelir mi? Evet, Shipped in apparent good order, Laden on board, clean on board veya shipped veya on board gibi sözcükleri içeren diğer ifadeler Shipped on board ile aynı anlama gelirler Charter party konşimento üzerinde yükleme limanı veya boşaltma limanı olarak coğrafi bir bölge gösterilebilir mi? Yükleme limanı için; hayır, boşaltma limanı için; evet. Akreditifte yükleme veya boşaltma limanlarıyla ilgili olarak coğrafi bir bölge veya limanlar dizisi (örneğin, Herhangi bir Avrupa Limanı ) verilmişse charter party konşimento, belirtilen coğrafi bölgede veya limanlar dizisinde olması gereken fiili bir yükleme limanını göstermelidir, ancak boşaltma limanı olarak akreditifte belirtildiği biçimde bir saha veya coğrafi bölge olarak da gösterilebilir. Boşaltma limanının akreditifte gösterilen saha veya coğrafi bölge dahilinde fiili bir liman olarak gösterilmesi mümkündür.

19 44E:Loading on Board/Airport of Departure ANY EUROPEAN PORT 44F:Port of Discharge/Airport of Destination ANY EUROPEAN PORT 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET CHARTER PARTY BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: CHARTER PARTY BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel DAISY M/V Port of Discharge BARCELONA (OLUR) ANY EUROPEAN PORT (OLUR) Place of Receipt Port of loading ANY EUROPEAN PORT (OLMAZ) (OLUR) Place of Delivery 901. Charter party konşimento üzerinde place of receipt veya place of final destination alanları boş bırakılabilir mi? Belge üzerinde port of loading veya port of discharge gibi alanların akreditif şartına uygun bilgiler ile dolu olması halinde belge üzerinde yer alan place of receipt veya place of final destination gibi alanlar boş olabilir. 44E:Loading on Board/Airport of Departure 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET CHARTER PARTY BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: CHARTER PARTY BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel DAISY M/V Port of Discharge BARCELONA Place of Receipt Port of loading Place of Delivery 902. Charter party konşimento üzerinde yükleme ve boşaltma limanlarının gösterilmesi zorunlumudur? Evet, charter party konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına (boşaltma limanı akreditifte belirtilen bir saha veya coğrafi bölge olabilir) yapılan sevkiyatı göstermelidir. 44E:Loading on Board/Airport of Departure

20 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET C/P BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Place of Receipt Vessel Port of loading DAISY M/V Port of Discharge Place of Delivery BARCELONA bir yükleme kaydı ile gösterilebilir mi? 903. Charter party konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanını ilgili hanede göstermediği takdirde ayrı Evet, gösterilebilir. 44E:Loading on Board/Airport of Departure 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET C/P BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel Port of Discharge ON BOARD xx port DAISY M/V BARCELONA (yükleme kaydı) Place of Receipt Port of loading Place of Delivery 904. Charter party konşimentoda yükleme limanı ayrı bir kayıt ile gösterilirse yükleme kaydında bulunması gereken bilgiler nelerdir? DAISY M/V (vessel) Yükleme kaydında akreditifte belirtilen yükleme limanı, yükleme tarihi ve geminin ismi olmalıdır. Bu hüküm ismi belirtilen bir gemiye yükleme (loading on board / shipment) yapıldığının charter party konşimentoda matbu yazıyla belirtilmiş olması halinde dahi uygulanır.

21 44E:Loading on Board/Airport of Departure 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET C/P BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Place of Receipt Vessel DAISY M/V Port of loading Port of Discharge BARCELONA Place of Delivery ON BOARD xx port DAISY M/V (vessel) (yükleme kaydı) SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 905. Charter party konşimento kaç orijinal olmalıdır? Charter party konşimento tek asıl (orijinal) taşıma belgesi olmalı veya birden fazla orijinal düzenlenmişse belgede belirtildiği gibi tam takım olmalıdır. Charter party konşimentonun üzerinde kaç orijinal düzenlendiği bilgisi yer almalıdır. Akreditifte tam takım yani Full Set olarak belgenin ibraz edilmesi istenmişse o halde belge üzerinde sayısı belirtilen tüm orijinallerin ibraz edilmesi gerekir. Akreditifte bir veya birden fazla orijinal nüshanın tabi tutulacağı işleme ilişkin açık şart varsa o şartın da yerinin getirildiğini görmek bakımından kontrol gerekir. Örneğin; akreditif şartı olarak bir orijinal çarter party konşimentonun direk olarak alıcıya gönderileceği şartı varsa ibraz edilen belgenin üzerinde üzerinde yer alan orijinal sayısının bir eksiği kadar orijinal ibraz edilmesi gerekir. Böyle bir durumda belgenin üzerinde orijinal sayısı 3 olarak belirtilmişse o halde 2 orijinal nüshanın ibraz edilmesi gerekir.

22 906. Charter party konşimento kaç orijinal olduğunu göstermek zorunda mıdır? UCP 600 ün 22. maddesine tabi bir charter party konşimento düzenlenen orijinallerin sayısını belirtmelidir Üzerinde Duplicate veya Triplicate gibi işaretler bulunan nüshalar orijinal kabul edilir mi? Evet, First Original, Second Original, Third Original, Original, Duplicate, Triplicate, vs. veya benzeri ifadelerle işaretlenmiş taşıma belgelerinin hepsi orijinal imzalı olmak kaydıyla orijinal kabul edilir. Belgenin Third Original, Original, Duplicate, Triplicate, vs. veya benzeri ifadelerle işaretlenmiş olması o belgenin orijinalliğini ortadan kaldırmaz Charter party konşimentonun bir akreditif altında kabul edilmesi için original olarak işaretlenmesine gerek var mıdır? Hayır, charter party konşimentonun bir akreditif altında olarak işaretlenmesine gerek yoktur. kabul edilmesi için original 909. Gemi sahibi veya kiralayan (charterer) tarafından imzalanan ve üzerinde original kaşesi olan fotokopi bir charter party konşimento kabul edilir mi? Evet, charter party konşimento fotokopisinin üzerinde gemi sahibi veya kiralayanın orijinal imzası ve orijinal kaşesi varsa kabul edilir. Orijinal imza ve kaşenin fotokopi üzerine basılmış olması gerekir, yoksa imzalı bir charter party konşimentonun fotokopisi kabul edilmez Üzerinde gemi sahibi, kiralayan, kaptan veya acentenın orijinal imzası olmayan ancak bilgisayar yazıcısından taşımacının antetli kağıdına basılan charter party konşimento kabul edilir mi? Hayır, kabul edilmez. Üzerinde gemi sahibi, kiralayan, kaptan veya acentalarının onların adına atığı imza olmalıdır Full set charter party konşimento ne anlama gelir? Charter party konşimentonun tüm orijinalleri anlamındadır. Akreditifte Full set C/P B/L istenmişse belge üzerinde sayısı belirtilen tüm orijinallerin ibraz edilmesi gerekir Taşıma şartlarını içermeyen charter party konşimento kabul edilir mi?

23 Evet, UCP de charter party konşimentonun taşıma şartlarını içermesi gerektiğine dair düzenleme yoktur Charter Party konşimento Short Form veya Blank Back olarak ibraz edilebilir mi? Evet, edilebilir. Short Form veya Blank Back charter party konşimentolar kabul edilir. Bu konuda ICC bankacılık komisyonuna gönderilen bir olayda komisyon görüşü talep edilmiştir. Olay kısaca şudur; (R577) Akreditif şartında ilgili kısımlar aşağıdaki gibidir: 46A:Documents required +Full set clean on board ocean bill of lading. 47A:Additional conditions Charter party B/L acceptable Short form B/L not acceptable Soru: UCP de taşıma belgelerinin taşıma şartları için başka bir kaynağa ilgi kurabileceklerine yani bir başka deyişle kısa form (short form) olabileceklerine ilişkin düzenleme UCP nin konşimentoya ilişikin maddesinde vardır. Charter party sözleşmeside konşimento dışında bir kaynaktır. Bu kapsamda charter party konşimentoların hepsini kısa form (short form) kabul etmemiz doğrumudur? Akreditif şartında Charter party B/L in ibrazına izin verilmesi karşısında Short form B/L in yasaklanması bir çelişki değil midir? Short form B/L tip konşimento taşıma şartları için belirli bir kaynağa ilgi kurduğundan Charter Party sözleşmesi de başka bir belirli kaynak olarak değerlendirildiğinden Charter Party B/L in de bir tür short form B/L olduğunu düşünüyoruz. Yukarıdaki soruya ICC bankacılık komisyonunun verdiği cevap aşağıdaki gibidir; Her iki ibarenin akreditifte yer almasının çelişki oluşturup oluşturmayacağı akreditif şartına göre değerlendirilmelidir. Short form B/L not acceptable şartı akreditifte istenen, limandan limana taşımayı kapsayan bir B/L in ibrazı halinde dikkate alınacak olup, akreditifte ibrazına izin verilen Charter Party B/L in ibrazı halinde uygulanmayacaktır. Bankacılık komisyonu yukarıdaki olaya o olay kapsamında cevap verdiği için akreditif şartı olarak yer alan Short form B/L not acceptable şartının deniz konşimentosusunu işaret ettiğini ve charter party ile ilgili olmadığını belirtmiştir. Charter party konşimento isteyen bir akreditifte Short form B/L not acceptable şartının yer alması halinde nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bilgi vermemiştir. Bu konuda bizim görüşümüz, bu tür şartların akreditifte yer alması çelişki yaratır. Bu tür bir akreditifi açmamak gerekir. Alınan bir akreditifte charter party konşimento istendiği halde short form/blank back B/L not acceptable gibi bir şart varsa bu şartın çıkarılması için amir banka ile temasa geçmek ve değişiklik talep etmek gerekir, aksi halde akreditifin şartına uymak gerekir.

24 914. Charter party sözleşmelerini bankalar incelemek zorunda mıdır? Hayır, bankalar charter party sözleşmesini incelemek zorunda değildir Akreditifte Charter party sözleşmesinin ibrazı istenmişse bankaların bu sözlemeyi incelemesi gerekir mi? Hayır, akreditif şartları gereği ibrazı istenmiş olsa bile bankalar charter party sözleşmelerini incelemek zorunda değildirler UCP 600 ın 22.Maddesi kapsamında aktarma ne anlama gelir? UCP 600 ın 22.Maddesi kapsamında aktarma düzenlenmemiştir. Ancak yinede aktarma akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan taşıma sırasında bir gemiden boşaltma yapmak ve diğer bir gemiye tekrar yükleme yapmak anlamına gelir Örneğin;Bir gemiden malın boşaltılması ve diğer bir gemiye yüklenmesi aktarmadır Akreditifte aktarma yasaklanmışsa ibraz edilen charter party konşimentonın üzerinde aktarmanın yapılacağı yer alabilir mi? Akreditif aktarmayı yasaklamışsa belge üzerinde aktarma yapıldığı gözükmemelidir Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla charter party konşimento ibraz edilmesi mümkün müdür? Evet, mümkündür ancak kısmi yüklemeyi yasaklayan bir akreditif altında bir veya birden fazla (akreditifte özellikle izin verilen veya belirtilen coğrafi bölge) yükleme limanından yapılan sevkiyatı kapsayan birden fazla orijinal charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde bu belgeler, aynı gemiyle, aynı seferde ve aynı boşaltma limanına giden malların sevkiyatını kapsamaları kaydıyla kabul edilir. Farklı yükleme tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, herhangi bir ibraz süresinin hesaplanmasında bu yükleme tarihlerinden en geç olanı esas alınacak olup bu tarih, akreditifte belirtilen en geç yükleme tarihiyle aynı veya ondan önceki bir tarih olmalıdır. Birden fazla gemiye yapılan yükleme, gemiler aynı varış limanına gitmek üzere aynı gün yola çıksalar bile kısmi yüklemedir. Akreditif şartı: 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ SEFER BOŞALTMA LİMANI B/L (A) VESSEL A VOYAGE 123

25 B/L (B) VESSEL A VOYAGE 123 B/L (C) VESSEL A VOYAGE 123 Bu tabloda 3 B/L ibraz edildiği halde gemi, sefer ve varış limanı aynı olduğu için kısmi sevkiyat yoktur. 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI B/L (A) VESSEL A XX 13:00 MERSİN B/L (B) VESSEL B XX 13:00 MERSİN Bu tabloda 2 GEMİ aynı tarih ve saate aynı varış limanına hareket ettikleri halde kısmi sevkiyat olarak kabul edilir. Nedeni;birbirinden bağımsız iki ayrı araç vardır. 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ve SEFER ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI B/L (A) VESSEL A VOYAGE XX 13:00 MERSİN B/L (B) VESSEL A VOYAGE XX 14:00 İZMİR B/L (C) VESSEL A VOYAGE XX 15:00 H.PAŞA Aynı gemi ve sefer ile aynı varış yerine farklı tarihlerde farklı limanlardan yükleme yapıldığı ve birden çok belge ibraz edildiği halde kısmi sevkiyat yoktur. Çünkü aynı gemi aynı sefer ile aynı boşaltma limanına gitmiştir Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla yükleme limanından farklı tarihlerde malın alınması mümkün müdür? Evet, mümkündür ancak aynı gemiyle, aynı seferde ve aynı boşaltma limanına giden malların sevkiyatını kapsaması gerekir. 43P:Partial Shipment

26 NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY B/L GEMİ ve SEFER ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI C/P B/L (A) VESSEL A VOYAGE XX 13:00 MERSİN C/P B/L (B) VESSEL A VOYAGE XX 14:00 İZMİR C/P B/L (C) VESSEL A VOYAGE XX 15:00 H.PAŞA 920. Farklı yükleme tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, ibraz süresinin hesaplanmasında hangi tarih esas alınır? Farklı yükleme, sevk veya teslim alma tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, herhangi bir ibraz süresinin hesaplanmasında bu yükleme tarihlerinden en geç olanı esas alınacak olup bu tarih, akreditifte belirtilen en geç yükleme tarihiyle aynı veya ondan önceki bir tarih olmalıdır. 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED 44C:Latest Date of Shipment xx0520 (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ve SEFER ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI C/P B/L (A) VESSEL A VOYAGE XX 13:00 MERSİN C/P B/L (B) VESSEL A VOYAGE XX 14:00 İZMİR C/P B/L (C) VESSEL A VOYAGE XX 15:00 H.PAŞA İbraz süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak tarih xx olmalıdır Birden fazla gemiye yapılan yükleme kısmi yükleme olur mu? Birden fazla gemiye yapılan yükleme, gemiler aynı varış limanına gitmek üzere aynı gün yola çıksalar bile kısmi yüklemedir. 43P:Partial Shipment

27 NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI C/P B/L (A) VESSEL A XX 13:00 MERSİN C/P B/L (B) VESSEL B XX 13:00 MERSİN Bu tabloda 2 GEMİ aynı tarih ve saate aynı varış limanına hareket ettikleri halde kısmi sevkiyat olarak kabul edilir. Nedeni;birbirinden bağımsız iki ayrı araç vardır 922. Charter party konşimento to order veya to the order of düzenlenebilir mi? Evet, düzenlenebilir. Akreditif şartıda buna uygun olmalıdır. Akreditif şartı; ISSUING BANK : JAPANESE COMMERCIAL BANK, GINZA BRANCH 46A:Required Documents +COMMERCIAL INVOICE, +B/L ISSUED TO THE ORDER OF ISSUING BANK İbraz edilen konşimentonun ilgili bölümü; 923. Charter party konşimento yükleten adına bir başkası tarafından ciro edilebilir mi? Evet, yükleten adına (for the shipper) veya namına (on behalf of the shipper) ciro edilebilir. yükleten adına (for the shipper) veya namına (on behalf of the shipper) yapıldığını belirten bir ciro kabul edilir Akreditifte to order veya to the order of düzenlenmesi istenen bir charter party konşimento consigned to olarak düzenlenebilir mi?

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA)

ingilizce.com-akreditif Mektubu2-L/C-Letter of Credit 2 SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) SAMPLE LETTER OF CREDIT (AKREDĠTĠF ÖRNEĞĠ-L/C) TEMPLATE / PROFORMA (ÖRNEK/ PROFORMA) TO: { BUYER} PROFORMA INVOICE: KĠME: (ALICI) PROFORMA FATURA YOUR REF.: SĠZĠN REFERANSINIZ: YOUR REF. DATE: REFERANSINIZIN

Detaylı

UCP 600. Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller Ve Uygulama

UCP 600. Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller Ve Uygulama UCP 600 Akreditiflere İlişkin Bir Örnek Usuller Ve Uygulama 1 MADDE 1 UCP'NİN UYGULANMASI Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama, 2007 Revizyonu, 600 sayılı ICC Yayını (UCP), akreditif metni

Detaylı

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com. AKREDİTİF VE STANDBY REZERV KONULARI (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.tr Yaklaşık 600 sayfalık kitabın yaklaşık 440 sayfası Uygulama ve Testler

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. BELGELERİN ÖNEMİ Belgeler düzenlenmediğinde; ihracat gerçekleşmez Alıcı

Detaylı

-Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading)

-Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading) -Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading) Bu belge bir gemi şirketinin veya onun yetkili acentesinin veya yükleme limanında acentesi yoksa gemi kaptanının malı yükletene verdiği, emre ve nama düzenlenebilen

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

ALT / ÜST TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE KONİŞMENTO DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

ALT / ÜST TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE KONİŞMENTO DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR ALT / ÜST TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE KONİŞMENTO DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Deniz ticareti uygulamasında alt taşıma ilişkisi karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Buna göre taşıyan taşıtan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Dış Ticarette Kullanılan Belgeler İçindekiler 1- Deniz Konşimentosu (Marine Bill Of Lading) 2- Kısa Konşimento (Short Form- Blank Back B/L) 3- Düzgün Konşimento (Liner Bill Of Lading) 4- Konteyner Konşimento

Detaylı

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ

DAĞITIM SÜRECİ. Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Ünite 9 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Dağıtım Yetki Belgeleri Yurt içi dağıtım yapmak isteyen firmaların faaliyette bulunabilmesi için öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından faaliyet

Detaylı

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR EXW FCA CPT CIP

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI

UTİKAD SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI SİGORTALI KONŞİMENTO UYGULAMASI 1 GRAS SAVOYE 1907 de kuruldu 1992 den beri Fransa nın & Avrupa nın en büyük brokeri Dünyanın en büyük 10 brokerinden biri 5 milyar Euro dan fazla prim üretimi 39 ülkede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI SEVK (TAŞIMA) BELGELERİ 840UH0057

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI SEVK (TAŞIMA) BELGELERİ 840UH0057 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI SEVK (TAŞIMA) BELGELERİ 840UH0057 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir?

73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir? BÖLÜMXII: NAKLİYE VE BELGELER 73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir? Nakliye Aracısı(forwarder), malların kara, deniz ve hava yolu ile nakliyesini düzenleyen acentadır.

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

Nil Merve ÇELİKBAŞ *

Nil Merve ÇELİKBAŞ * NAVLUN SÖZLEŞMESİ İLE KONİŞMENTO ARASINDAKİ İLİŞKİ Relation Between the Contract of Affreightment and the Bill of Leading * ÖZET Ticaret hayatının en büyük aktörlerinden biri şüphesiz ki deniz yoluyla

Detaylı

YÜKÜN KONİŞMENTODA YAZILI OLAN LİMANDAN BAŞKA BİR LİMANDA TESLİMİ

YÜKÜN KONİŞMENTODA YAZILI OLAN LİMANDAN BAŞKA BİR LİMANDA TESLİMİ YÜKÜN KONİŞMENTODA YAZILI OLAN LİMANDAN BAŞKA BİR LİMANDA TESLİMİ Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Deniz Hukuku Köşemizde Temmuz ayında yayımlanmış olan konişmentosuz yük teslimi ile ilgili konuya ek olarak bu

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi 1 İN CO TERMS 2010 International Commercial Terms (Trade terms) 2 DIŞ TİCARET MEVZUATI İç Mevzuat İhracat İthalat Serbest Bölge Dir Hir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci İÇİNDEKİLER Giriş... 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 1.1. İthalat... 1.1.1. İthalatı Gümrük Vergisinden Muaf Eşya... 1.1.2. İthalatı Yasak Olan Mallar... 1.1.3. İthalatında Belirli Mercilerin Ön İzni Olan

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

Average (Avarya) : Denizcilikte, zarar, hasar amlamına gelir. "Müşterek Avarya" ve "Genel Avarya" gibi türleri vardır.

Average (Avarya) : Denizcilikte, zarar, hasar amlamına gelir. Müşterek Avarya ve Genel Avarya gibi türleri vardır. TAŞIMACILIKTA EN SIK KULLANILAN TERİMLER Air waybill : Malların hava nakliyatı ile taşındığını gösteren sevkiyat belgesidir. Alongside Vessel : Kargonun rıhtıma veya gemi palangası altındaki mavnaya, gemiye

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI)

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI) Staj Komisyonu Onay Sıra No / Tarih KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (KARA STAJI) ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DEFTERİ BELGE NUMARASI

Detaylı

ICC 600 ile Gelen Yenilikler

ICC 600 ile Gelen Yenilikler ICC 600 ile Gelen Yenilikler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y ICC 600 ile Gelen Yenilikler Bu çalışmada;

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri GÜNDEM Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri İşlemlerin tabi olduğu kurallar Ödeme yöntemi seçimi Ödeme yöntemleri ayrıntıları Teslim şekilleri Uluslararası Ticarette Başvuru Kaynakları Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ

AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ AYLIK PİRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ GENELGE 16-347 Ek I-GENEL AÇIKLAMALAR: Bilindiği gibi, 2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

Neden İhracat Yapmalıyız?

Neden İhracat Yapmalıyız? Neden İhracat Yapmalıyız? Satış ve karları artırmak Dünya pazarlarından pay almak İç pazara olan bağımlılığı azaltmak Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak Rekabet gücünü artırmak Kimler İhracat Yapabilir?

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber

Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber 1- Giriş Özet Beyanı Nedir? Giriş özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents)

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) 1 FATURA (Invoice) Satılan veya üretilen bir mal veya verilen bir hizmet veya elde edilen bir menfaat karşılığında verilen

Detaylı

YÜKÜN KONİŞMENTO VERİLMEKSİZİN TESLİMİ. 1.Konişmento ve fonksiyonu

YÜKÜN KONİŞMENTO VERİLMEKSİZİN TESLİMİ. 1.Konişmento ve fonksiyonu YÜKÜN KONİŞMENTO VERİLMEKSİZİN TESLİMİ 1.Konişmento ve fonksiyonu Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Konişmento taşıyan veya taşıyanın temsilcisi vasfı ile kaptan ya da bu hususta yetkili bulunan acente tarafından

Detaylı

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller https://www.youtube.com/watch?v=c3hxjltrzgu E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller http://www.orka.com.tr/dosyalar/edeffteruygulama.pdf Tablo 1. Kılavuzda Bahsedilen

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

ÇARTER SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU

ÇARTER SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU ÇARTER SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Uygulamada pek çok uyuşmazlık çarter sözleşmesinin oluşup oluşmadığı bakımından ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, taraflardan biri sözleşmenin meydana gelmediğini

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin iştiraki olarak 2010 yılında kurulan TOBB UND LOJİSTİK YATIRIM A.Ş, ülkemiz ihracatının

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERİLENİN YÜKÜ TESLİM ALMAMASI

NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERİLENİN YÜKÜ TESLİM ALMAMASI NAVLUN SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERİLENİN YÜKÜ TESLİM ALMAMASI Av. Muhittin Doğrucu I NAVLUN SÖZLEŞMESİ VE TARAFLARI 1. Navlun Sözleşmesi Navlun sözleşmesi 1, deniz yoluyla eşya (yük) taşımayı konu alan ve farklı

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Giriş DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS Dış ticarette; mallar bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderilmekte, gönderme yeri ile varma yeri arasında belli bir mesafe bulunmakta, satılan malın, satıcının

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER AÇIK PAZAR AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ AÇIK POZİSYON AKP ÜLKELERİ AKREDİTİF (L/C) ANTREPO ARBİTRAJ ATR BELGESİ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) Open market Alıcılar ya da satıcılar

Detaylı

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları

Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları Gümrük Tanımları Gümrükçü Tanımları Konteyner Tanımları Ödeme Şekli Tanımları Teslimat Tanımları İhracat Gerçekleştirme Konsimento Talimatı Packing List Ceki Listesi Commercial Proforma Invoice Proforma

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU

ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU ĠÇĠNDEKĠLER TABLO LĠSTESĠ... XĠ GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DENĠZ YOLU TAġIMACILIĞI... 7 1.1. Deniz Yolu Taşımacılığının Genel Özellikleri... 7 1.2. Dünya Ticaretinde Deniz Yolu Taşımacılığı ve Dünya Deniz

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT) PEŞİN ÖDEME-1 TAM GÜVEN ESASTIR. RİSK TAMAMEN İTHALATÇI ÜZERİNDEDİR. İHRACATÇI AÇISINDAN EN ELVERİŞLİ ÖDEME ŞEKLİ. SEVK GECİKMESİ, FAİZ GELİRİNİ

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS EXW ( Ex Works ): Ex works Kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan EXW, tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren uluslararası ticaret terimidir. Bu teslim şeklinde

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM)

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C)

1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ 1- DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF (REVOCABLE L/C) İthalatçının bankası tarafından hazırlanan KÜŞAT MEKTUBU nda akreditifin dönülebilir ya da dönülemez olduğu belirtilir. Eğer bu konuda akreditif

Detaylı

Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz olan 2 adet vesikalık resim (Biyometrik ve Poloraid resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.)

Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz olan 2 adet vesikalık resim (Biyometrik ve Poloraid resimler kesinlikle kabul edilmemektedir.) *TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN: imzalanmış ve ek beyannameleri olmalıdır. 18 yaş altı çocukların vize başvuru Konsolosluk pasaportunuzun 1, 2, 3 ve 4.sayfaların ve 60.sayfanın (Kimlik Vize talep dilekçesi;

Detaylı

BÖLÜM I Genel Bilgiler

BÖLÜM I Genel Bilgiler BÖLÜM I Genel Bilgiler 1. Şirket Bilgileri Tüzel Kişi Şirket Unvanı ve Şirket Türü* Kuruluş Tarihi* Kayıtlı Adresi* Faaliyet Adresi* Çalışılan Banka Bilgileri* Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN GEMİYE YÜK VERİLMEMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİ

NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN GEMİYE YÜK VERİLMEMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİ İBD C.84 Sayı:2010/3 NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN GEMİYE YÜK VERİLMEMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİ Av. Muhittin Doğrucu * I NAVLUN SÖZLEŞMESİ 1- Navlun ve Navlun Sözleşmesi Navlun sözleşmesi, bir tarafında taşıyanın

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 85593407.0.04.00-156.04.38 Konu: Beyannameye eklenen tasdikli sözleşme suretlerinde damga vergisi 14.02.2013 / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 8 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : a) 05/11/2013 tarih ve 80258768-663.04-46227502/667-6865 sayılı yazı. b) 07/10/2013 tarih ve 87 nolu yazı. c) Teftiş Kurulu Başkanlığının 07/05/2013 tarih ve 9 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN MEVZUAT (KAMBİYO MEVZUATI)

İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN MEVZUAT (KAMBİYO MEVZUATI) İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN MEVZUAT (KAMBİYO MEVZUATI) Kambiyo mevzuatının temeli, l567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunla Bakanlar Kurulu na verilen yetkidir. Bu

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

*TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN:

*TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN: *TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN: tarafından imzalanmış olmalıdır. 18 yaş altı çocukların vize başvuru Vize talep dilekçesi; Şirket antetli kağıdına seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten, şirkette

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Dış Ticarette; ülkelerin mevzuatlarının birbirinden farklı olması ve gerek çıkış, gerekse giriş işlemlerinin yapılabilmesi için mutlak surette gümrükleme rejimlerine tabi

Detaylı