872. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "872. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz?"

Transkript

1 A - UCP 600 & AKREDİTİF SORU LİSTESİ MADDE UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulama alanı nedir? 871. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulanmayacağı durumlar var mıdır? 872. UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz? 873. Akreditifte belirtilen yükleme liman dışında teslim alma ve/veya teslim etme yeri gösteren taşıma belgelerine 22.Madde uygulanabilir mi? 874. Charter Party kayıt/belirti ve göstergeleri nelerdir? 875. Charter party konşimentonun başlığının akreditifte yer aldığı şekilde olması gerekir mi? 876. Charter Party nedir? 877. Çarter (Charter Party) ve Kırkambar Navlun sözleşmesi arasındaki fark nedir? 878. Charter party konşimento ciro ile devredilebilir mi? 879. Charter party konşimento nasıl imzalanmalıdır? 880. Charter Party konşimentoyu imzalayan tarafların isimlerinin belirtilmesine gerek var mıdır? 881. Charter party konşimento acenta tarafından imzalanırsa kaptan, gemi sahibi ve kiralayan (charterer) isminin belirtilmesine gerek var mıdır? 882. Taşımacının (carrier) isminin charter party konşimento üzerinde yer alması zorunlu mudur? 883. Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde carrier tanılanmasına gerek var mıdır? 884. Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? 885. Bir Acenta tarafından kaptan adına imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? 886. Bir acentanın bir charter party konşimentoyu imzalaması halinde mutlaka adına imza attığı tarafı belirtmesi gerekir mi? 887. Charter party konşimento bir Freight Forwarder tarafından kendi sıfatı kullanılarak imzalanabilir mi? 888. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihine esas eylem nedir? 889. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl yer alır? 890. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl tespit edilir? 891. Charter party konşimento üzerinde neden farklı tarih bulunabilir?

2 892. Charter party konşimento üzerinde önceden basılı (pre-print) olarak received for shipment yer alıyorsa ayrı bir yükleme kaydına gerek var mıdır? 893. Yükleme kaydında (on board) bulunması gereken bilgi nedir? 894. Mal ön taşımayı yapan (pre-carriage) gemiye yüklenmiş ve aktarma ana gemiye (ocean vessel) yapılmışsa bu gemilerin charter party konşimento üzerinde nasıl gösterilmesi gerekir? 895. Mal bir gemiye yüklenmişse ve charter party konşimento 2 gemi ismi gösteriyorsa on board kaydında sadece ilk geminin yer alması yeterli midir? (charter party konşimentoda aktarma yapılabileceği notu var) 896. Charter party konşimento üzerinde akreditifte belirtilmeyen farklı bir yükleme limanı veya teslim alma yeri yer alabilir mi? 897. Charter party konşimento üzerinde gemi ve liman ile ilgili olarak intended veya benzer nitelikte bir kayıt olabilir mi? 898. Charter party konşimento üzerinde ayrı bir kayıt ile tarihli bir yükleme kaydı varsa ve bu tarih düzenlenme tarihinden sonra olursa hangi tarih yükleme tarihi olarak alınır? 899. Laden on board, clean on board veya shipped veya on board gibi ifadeler Shipped on board ile aynı anlama gelir mi? 900. Charter party konşimento üzerinde yükleme limanı veya boşaltma limanı olarak coğrafi bir bölge gösterilebilir mi? 901. Charter party konşimento üzerinde place of receipt veya place of final destination alanları boş bırakılabilir mi? 902. Charter party konşimento üzerinde yükleme ve boşaltma limanlarının gösterilmesi zorunlumudur? 903. Charter party konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanını ilgili hanede göstermediği takdirde ayır bir yükleme kaydı ile gösterilebilir mi? 904. Charter party konşimentoda yükleme limanı ayrı bir kayıt ile gösterilirse yükleme kaydında bulunması gereken bilgiler nelerdir? 905. Charter party konşimento kaç orijinal olmalıdır? 906. Charter party konşimento kaç orijinal olduğunu göstermek zorunda mıdır? 907. Üzerinde Duplicate veya Triplicate gibi işaretler bulunan nüshalar orijinal kabul edilir mi? 908. Charter party konşimentonun bir akreditif altında kabul edilmesi için original olarak işaretlenmesine gerek var mıdır? 909. Gemi sahibi veya kiralayan (charterer) tarafından imzalanan ve üzerinde original kaşesi olan fotokopi bir charter party konşimento kabul edilir mi?

3 910. Üzerinde gemi sahibi, kiralayan, kaptan veya acentenın orijinal imzası olmayan ancak bilgisayar yazıcısından taşımacının antetli kağıdına basılan charter party konşimento kabul edilir mi? 911. Full set charter party konşimento ne anlama gelir? 912. Taşıma şartlarını içermeyen charter party konşimento kabul edilir mi? 913. Charter Party konşimento Short Form veya Blank Back olarak ibraz edilebilir mi? 914. Charter party sözleşmelerini bankalar incelemek zorunda mıdır? 915. Akreditifte Charter party sözleşmesinin ibrazı istenmişse bankaların bu sözlemeyi incelemesi gerekir mi? 916. UCP 600 ın 22.Maddesi kapsamında aktarma ne anlama gelir? 917. Akreditifte aktarma yasaklanmışsa ibraz edilen charter party konşimentonın üzerinde aktarmanın yapılacağı yer alabilir mi? 918. Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla charter party konşimento ibraz edilmesi mümkün müdür? 919. Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla yükleme limanından farklı tarihlerde malın alınması mümkün müdür? 920. Farklı yükleme tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, ibraz süresinin hesaplanmasında hangi tarih esas alınır? 921. Birden fazla gemiye yapılan yükleme kısmi yükleme olur mu? 922. Charter party konşimento to order veya to the order of düzenlenebilir mi? 923. Charter party konşimento yükleten adına bir başkası tarafından ciro edilebilir mi? 924. Akreditifte to order veya to the order of düzenlenmesi istenen bir charter party konşimento consigned to olarak düzenlenebilir mi? 925. Akreditifte charter party konşimentonun belirtilen bir isme düzenlenmesi istendiği taktirde ibraz edilen belge to order veya to the order of olabilir mi? 926. Charter party konşimento üzerinde Notify Party için bir kısım varsa bu kısmının dolu olması zorunlu mudur? 927. Charter party konşimentonun temiz (clean) olması için üzerinde clean sözcüğünün bulunmasına gerek var mıdır? 928. Belge üzerinde üzeri çizili bulunan bir clean kelimesi belgenin temiz olmdığını gösterir mi? 929. Malların veya ambalajın kusurlu bir durumunu açıkça beyan etmeyen ibareler belgenin temiz olmasını engeller mi? 930. Charter party konşimento üzerinde mal tanımı nasıl olmalıdır? 931. Charter party konşimento üzerinde mal tanımı yer almalı mıdır?

4 932. Charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmelerin ayırca onaylanmasına gerek var mıdır? 933. Charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmelerin kimin tarafından onaylanması gerekir? 934. Charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmeleri onaylayan acente belgeyi imzalayan acenteden farklı olabilir mi? 935. Kopya charter party konşimento üzerinde yapılan değişiklik veya düzeltmelerin onaylanmasına gerek var mıdır? 936. Charter party konşimentonde navlun bedelinin ödenip ödenmediğinin yer alması gerekir mi? 937. İbraz edilen charter party konşimento üzerinde navluna ek masrafların varlığı kabul edilebilir mi? 938. Charter party konşimento üzerinde görülebilen ve navluna ek masraf anlamına gelen ifadeler nelerdir? 939. Navluna ek masraf olarak görülmemesi gereken unsurlar nelerdir? MADDE UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulama alanı nedir? Bu maddenin uygulama alanı bir akreditifte, bir charter party konşimentonun ibrazı istendiği veya ibrazına izin verildiği ve bir charter party konşimentonun ibraz edildiği durumlardır. Bir akreditifte, bir charter party konşimentonun ibrazı istendiği veya ibrazına izin verildiği ve bir charter party konşimento ibraz edildiği takdirde UCP 600 ün 22.Maddesi uygulanır. Bir charter party ye tabi olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt/belirti içeren bir taşıma belgesi UCP 600 ün 22.Maddesi altında bir charter party konşimentodur UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulanmayacağı durumlar var mıdır? Akreditif charter party konşimentonun ibraz edilmesini istemişse ibraz edilen belgenin charter party konşimento olması veya içerisinde charter party e ilişkin kayıt veya belirti olması gerekir. Akreditif charter party konşimentonun ibrazını istemişse 22.Madde uygulanır, ancak akreditif charter party konşimento istenemiş ancak charter party e izin vermişse o halde ibraz edilen belge charter party bir belge olabilir veya olmayabilir, ibraz edilen belge charter party konşimento ise 22.Madde, değilse ibraz edilen belgeye uygun madde (19, 20, 21 md.) uygulanır UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulandığı durumları bir tabloda gösterebilir misiniz?

5 22.Maddenin uygulama tablosu Akreditifi Şartı İbraz edilen belge Uygulanacak madde Kabul/ret durumu 46A:Required Docs. +Charter Party B/L 46A:Required Docs. +Charter Party B/L Charter Party B/L Belge Başlığı: Ocean B/L Belge içerisinde yer alan ifade: subject to charter party 22 Kabul 22 Kabul 46A:Required Docs. +Charter Party B/L 46A:Required Docs. +Charter Party B/L 46A:Required Docs. +Charter Party B/L Belge başlığı : Marine B/L Belge içerisinde yer alan ifade: To be used with charter party Belge başlığı : Bill of Lading Belge içerisinde yer alan ifade: Freight payable as per charter party Belge Başlığı: Tanker Bill of Lading (tanker b/l charter 22 Kabul 22 Kabul 22 kabul

6 46A:Required Docs. + B/L party nin bir türüdür) Charter Party B/L 22 Kabul 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L Belge Başlığı: Ocean B/L Belge içerisinde yer alan ifade: subject to charter party Belge başlığı : Marine B/L Belge içerisinde yer alan ifade: To be used with charter party Belge başlığı : Bill of Lading Belge içerisinde yer alan ifade: Freight payable as per charter party Belge başlığı : Tanker Bill of Lading 22 Kabul 22 Kabul 22 Kabul 22 Kabul

7 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + NON- NEGOTIABLE SEA WAYBILL Yukarıdaki durumlar bu akreditif şartı içinde aynı olacaktır. 22 Kabul 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT Yukarıdaki durumlar bu akreditif şartı içinde aynı olacaktır. 22 Kabul 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + B/L 47A:Additional Conditions +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT B/L (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt veya belirti yok) Multimodal transport Document (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt 20 Kabul 19 Kabul

8 47A:Additional Conditions veya belirti yok) +Charter Party acceptable 46A:Required Docs. + Charter Party B/L 46A:Required Docs. + Charter Party B/L B/L (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt veya belirti yok) Multimodal B/L (içerisinde charter party e ilişkin hiçbir kayıt veya belirti yok) 22 Kabul edilmez 22 Kabul edilmez 873. Akreditifte belirtilen yükleme liman dışında teslim alma ve/veya teslim etme yeri gösteren taşıma belgelerine 22.Madde uygulanabilir mi? Evet, akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanlarını gösteren bir charter party konşimentosuna UCP 600 ın 22.Maddesi uygulanır. Akreditifte yer almayan teslim alma ve teslim etme yerlerinin belge üzerinde ayrıca yer alması 22.Maddenin uygulanmasına engel değildir. Akreditif şartı: charter Party Bill of Lading 44E : Mersin 44F : Barcelona 44C : 2 Dec 20xx İbraz edilen belgenin başlığı: BILL OF LADING to be used with charter parties Pre-carriage by Vessel Daisy Port of Discharge Barcelona Place of Receipt Gaziantep Port of Loading Mersin Place of Delivery Cordoba Bu akrediti f şartı ve ibraz edilen belgeye UCP 600 ın 22.Mad desi

9 uygulanır. Akreditifte yer almayan Gaziantep ve Cordoba nın belge üzerinde yer alması 22.Maddenin uygulanmasına engel değildir Charter Party kayıt/belirti ve göstergeleri nelerdir? Charter Party genel kayıt, gösterge ve belirtiler aşağıdaki tabloda yer alan ifadelerdir Charter party e ilişkin bazı gösterge veya belirtiler şunlardır BILL OF LADING To be used with charter party Belgenin herhangi bir yerinde aşağıdaki gibi yer alır; Freight payable as per charter party dated. Subject to charter party Tanker Bill of Lading Charter Party Bill of Lading C/P Charter Party contract nr.12 CP 875. Charter party konşimentonun başlığının akreditifte yer aldığı şekilde olması gerekir mi? Charter party konşimentosu ile ilgili olarak adı ne olursa olsun yani however named kuralı uygulanır. Buna göre ibraz edilen belgenin başlığı önemli değildir, önemli olan

10 belgenin 22.Madde gereklerini yerine getirmesi ve akreditifte belirtilen şartları içermesidir. Akreditifte talep edilen belge charter party bir konşimento veya charter party e izin veren bir belge ise ve ibraz edilen belge bir charter party konşimento veya içerisinde charter party e ilişkin bir kayıt/belirti bulunduran bir belge ise UCP 600 ın 22.Maddesinin uygulanması gerekir. Belgenin başlığında charter party veya charter kelimeleri yer alabilir veya almayabilir bu önemli değildir. Örneğin;Akreditifte istenen belgelenin ismi Charter Party Bill of Lading ise ibraz edilen belgenin başlığı Marine Bill of Lading veya Ocean Bill of Lading veya sadece charter party Bill of Lading olabilir. Ancak içerisinde charter party e ilişkin kayıt veya belirti olması gerekir. Akreditif normal bir konşimento istemiş ve charter party konşimentoya izin vermişse o halde ibraz edilen belge charter party konşimento olmayabilir. Akreditifte istenen belgenin başlığı Charter Party Bill of Lading Ocean B/L (charter party b/l acceptable) Marine B/L (charter party b/l acceptable) Port-to-Port B/L (charter party b/l acceptable) Sea B/L (charter party b/l acceptable) İbraz edilen belgenin başlığı Ocean B/L (içerisinde charter party kaydı var) Charter Party B/L B/L (to be used with charter party) Tanker Bill of Lading C/P B/L Kabul edilir Kabul edilir Kabul edilir Kabul edilir Kabul edilir Sonuçta; Charter party konşimentosu ile ilgili olarak belgenin başlığı kriter değildir. Başlığı ne olursa olsun ; Akreditif şartlarına uyan 22.Madde gereklerini karşılayan Taşıma şekline uygun bir taşıma belgesi kabul edilir Charter Party nedir? Taşıtan geminin tümünü veya bir bölümünü bir sefer için kiraladığında gemi sahibi ile charter party sözleşmesi yapar. Taşıyan daha sonra yükletene taşıma belgesi verir. Taşımanın ayrıntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözleşmeye tabidir. Bu durumda düzenlenen konşimentoya subject to charter party kaydı konulur. Sözleşme belirli bir süre için yapılırsa buna time charter, belirli bir sefer için yapılıyorsa buna da trip charter sözleşmeleri denir. Bu tür konşimentoların bankalarca kabul edilmesi ancak akreditifte buna izin verilmesi şartıyla mümkündür. Hukuki nedenlerden dolayı bankalar

11 bu tür konşimentoyu içeren vesaiki teminata almakta çekimser davranırlar. Zira charter party navlun sözleşmeleri iki taraf arasında yapılan özel bir sözleşmedir. Bu nedenle genel esasların üzerinde olup, anlaşmazlık halinde öncelik taşırlar. Alıcının sözleşme ayrıntılarından haberi olmadığı için herhangi bir sorunda sözleşmenin bir maddesi alıcının aleyhine çalışabilir. Ayrıca navlun ödenmediğinde gemi sahibinin mallara el koyması vs. sözkonusu olabilir. Yükletenin hakları gemi sahibinin taşıyanla yaptığı sözleşmenin yanında ikinci derecede kalır. Charter party konişmentolar yalnızca taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişikiyi düzenler. Bu bakımdan kırkambar taşıma için düzenlenen konişmentolardan farklıdırlar. Kırkambar konşimentolar hem taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişkiyi hem de taşıtan ile taşıyan arasındaki ilişkiyi düzenler. Kırkambar sözleşmesi, konusu çeşitli mallar veya mal partileri olan navlun sözleşmesidir, bu sözleşmede taşıyan geminin tamamını veya bir kısmını taşıtana tahsis etmez, sadece belli miktarda malı veya mal partisini ücret karşılığında deniz yoluyla taşımayı taahhüt eder. Ön planda olan, taşıyanın taşıma taahhüdünü ferdileştiren gemi değil taşınacak maldır. Çarter parti sözleşmesine dayanmadan yüklenen mallara ait olan sözleşmeler malın miktar ve cinsi ne olursa olsun kırkambar sözleşmesidir Çarter (Charter Party) ve Kırkambar Navlun sözleşmesi arasındaki fark nedir? Çarterde taşıyanın karşısında tek ve nadiren birkaç taşıtan, kırkambarda ise çok sayıda taşıtan bulunur. Çarter, taşıtanın ihtiyaç ve arzularına göre yapılan ferdi bir sözleşme, kırkambar ise taşıtanın arzularına hemen hemen hiç yer bırakmayan kitlevi bir sözleşmedir. (Kaynak:Deniz Ticaret Hukuku II, Çağa/Kender,sh.9) 878. Charter party konşimento ciro ile devredilebilir mi? Charter party konşimento denizyolu konşimnetosu ise ve ciro edilebilir formda düzenlenmişse ciro yoluyla devredilebilir, yani ciro edilebilir Charter party konşimento nasıl imzalanmalıdır? Charter party konşimentonın kaptan veya kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından, gemi sahibi veya gemi sahibi adına ismi belirtilen bir acente tarafından veya kiralayan (charterer) veya kiralayan adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanması gerekir. Kaptan, gemi sahibi, kiralayan veya acente tarafından atılan herhangi bir imza kaptana, gemi sahibine, kiralayana veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır. Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin kaptan, gemi sahibi veya kiralayan adına imza attığını belirtmelidir. Gemi sahibi veya kiralayan adına imza atan bir acente gemi sahibinin veya kiralayanın ismini belirtmelidir. İmzalama şekileri; Charter Party Taşıma Belgesini İmzalayan Taraf Master, Owner, Charterer Acenta (Agent) Kaptan (master) John Doe, master ABC Co Ltd. as agent for (or 'on behalf of ') the Master

12 Gemi Sahibi (Owner) Kiralayan (Charterer) Michel Cock, Owner Thomas Beyns, Charterer (Kaptanın ismi yer almayabilir) ABC Co Ltd. as agent for (or 'on behalf of ') the owner, Michel Cock (Owner ismi belirtilmelidir) ABC Co Ltd. as agent for (or 'on behalf of ') the Charterer, Thomas Beyns (Charterer ismi belirtilmelidir) 880. Charter Party konşimentoyu imzalayan tarafların isimlerinin belirtilmesine gerek var mıdır? Evet, charter party konşimentoyu imzalayan gemi sahibi ve kiralayanın isminin belirtilmesi gerekir. Kaptanın ismi ile ilgili olarak UCP ve ISBP de bilgi yoktur ancak kaptanın isminin belirtilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz Charter party konşimento acenta tarafından imzalanırsa kaptan, gemi sahibi ve kiralayan (charterer) isminin belirtilmesine gerek var mıdır? Charter party konşimentoyu kaptan, kiralayan veya gemi sahibi adına bir acente imzaladığı takdirde acente kaptanın, kiralayanın veya gemi sahibinin acentesi olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda kaptanın isminin belirtilmesine gerek yoktur, fakat kiralayanın veya gemi sahibinin ismi belirtilmelidir Taşımacının (carrier) isminin charter party konşimento üzerinde yer alması zorunlu mudur? Hayır, taşımacı (carrier) nın charter party konşimento üzerinde tanımlanmasına gerek yoktur. Taşımacı (carrier) nın charter party konşimento üzerinde yer alabilir veya yer almayabilir Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde carrier tanılanmasına gerek var mıdır? Hayır, yoktur.

13 884. Kaptan tarafından imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? Kaptanın ismi ile ilgili olarak UCP ve ISBP de açık bilgi yoktur ancak kaptanın isminin belirtilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz Bir Acenta tarafından kaptan adına imzalanan charter party konşimento üzerinde kaptanın isminin belirtilmesine gerek var mıdır? Hayır, yoktur Bir acentanın bir charter party konşimentoyu imzalaması halinde mutlaka adına imza attığı tarafı belirtmesi gerekir mi? Evet, bir acentanın bir charter party konşimentoyu imzalaması halinde mutlaka adına imza attığı tarafı belirtmesi gerekir. Örnek ; Adam Collins as agent for (or 'on behalf of ') Mark Byrne, Owner 887. Charter party konşimento bir Freight Forwarder tarafından kendi sıfatı kullanılarak imzalanabilir mi? Normal şartlarda uygulamada charter party bir konşimentoyu navlun komisyoncunun imzaladığı görülmez ancak yinede böyle bir durum söz konusu olursa akreditifte izin verilmemişse Freight Forwarder kendi sıfatını kullanarak charter party konşimentoyu imzalayamaz. İmzalayabilmesi için akreditifte Freight Forwarder s Charter Party B/L is acceptable (Navlun Komisyoncusunun charter party konşimentosu kabul edilir) veya benzer bir ifadenin kullanılmış olması gerekir. Akreditifte Freight Forwarder s C/P B/L is acceptable (Navlun Komisyoncusunun charter party konşimentosu kabul edilir) veya benzer bir ifade kullanıldığı takdirde charter party konşimento bir navlun komisyoncusu tarafından bir navlun komisyoncusu sıfatıyla, kendi kimliğini kaptan, kiralayan veya gemi sahibi veya ismi belirtilen kaptan, kiralayan veya gemi sahibi acentesi olarak tanımlamasına gerek olmaksızın imzalanabilir. UCP ve ISBP de bu durum düzenlenmediği için böyle bir durumda mutlaka akreditif altında gerekli yazışmaların yapılması ve bu konuda açık bir mutabakata ulaştıktan sonra işlem yapılması gerekir Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihine esas eylem nedir? Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi için esas olan eylem malların akreditifte belirtilen yükleme limanında gemiye yüklendiğini (shipped on board) belirten eylemdir.

14 889. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl yer alır? Yükleme tarihi matbu bir kayıtla gösterilebilir, veya malların gemiye yüklendiği tarihi belirten bir yükleme kaydıyla (on board notation) gösterilebilir. Yükleme tarihinin matbu bir kayıt ile (pre-printed) gösterilmesi SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx Yükleme tarihinin ayrı bir kayıt ile (notation) gösterilmesi ON BOARD xx RECEIVED FOR SHIPMENT from the MERCHANT in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 890. Charter party konşimento üzerinde yükleme tarihi nasıl tespit edilir? Charter party konşimento yükleme tarihini belirten bir yükleme kaydı içermediği sürece belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınır. Charter party konşimentoda yükleme kaydı (on board notation) varsa bu kayıtta yer alan tarih belgenin düzenlenme tarihine bakılmaksızın yükleme tarihi olarak alınır.

15 ON BOARD xx (yükleme tarihi) SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 891. Charter party konşimento üzerinde neden farklı tarih bulunabilir? Yükleme belgesinin yükleme anında veya sonrasında düzenlendiği durumlarda önceden basılı formlar (pre-printed worded) kullanılır, bu durumda ayrıca bir yükleme kaydına gerek olmaz, belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olur. Diğer taraftan yükleme belgesinin yükleme yapılmadan önce düzenlendiği durumlarda yükleme sırasında belgenin üzerine yükleme kaydı (on board notation) tarihli olarak eklenir. Bu durumda yükleme kaydında bulunan tarih yükleme tarihi olur. Ayrı bir yükleme kaydı (on board notation) taşıyan belgelerin düzenlenme tarihine bakılmaksızın yükleme kaydında yer alan tarih yükleme tarihi olarak alınır Charter party konşimento üzerinde önceden basılı (pre-print) olarak received for shipment yer alıyorsa ayrı bir yükleme kaydına gerek var mıdır? Evet, charter party konşimento üzerinde önceden basılı (pre-printed) olarak received for shipment veya benzeri bir ifade varsa tarihli ayrı bir on board kaydına gerek vardır. pre-printed olarak shipped on board veya benzeri bir ifade varsa o halde ayrı bir on board kaydına gerek yoktur Yükleme kaydında (on board) bulunması gereken bilgi nedir? Yükleme kaydında bulunması gereken bilgi malın gemiye yüklendiği tarihtir, ancak duruma göre gemi ve liman ile ilgili olarak kullanılması gerekiyorsa (intended, additional to ) o halde tarih ile birlikte duruma göre gemi veya liman ismi de yükleme kaydında bulunması gereken bilgidir. Ancak UCP ve ISBP de buna ilişkin düzenleme yoktur. Charter party üzerinde böyle bir durum varsa yani intended veya benzeri bir ifade kullanılmışsa konşimento kısmında yer aldığı gibi işlem yapılması gerektiği kanaatindeyiz Mal ön taşımayı yapan (pre-carriage) gemiye yüklenmiş ve aktarma ana gemiye (ocean vessel) yapılmışsa bu gemilerin charter party konşimento üzerinde nasıl gösterilmesi gerekir?

16 Bu durum ön taşımayı yapan geminin (pre-carrige vessel) veya ana geminin (ocean vessel) akreditifte belirtilen yükleme limanından hareket edip etmediğine bağlıdır. Eğer ön taşımayı yapan gemi aynı zamanda yükleme limanında malı alan ve yükleme limanını terk eden gemi ise ve çarter party konşimento üzerinde pre-carriage alanında yer alıyorsa o halde on board ve on board kaydında akreditifte yer alan yükleme limanı, gemi ismi ve yükleme tarihinin yer alması gerekir. Eğer ön taşımayı yapan gemi (pre-carrige, feeder) akreditifte belirtilen limanı terk eden gemi ise ve çarter party konşimento üzerinde ana geminin (ocean vessel) alanında yer alıyorsa ve ana gemi akreditifte geçiyorsa (ör.aktarma ABC limanında XYZ gemisine yapılacaktır) o halde önceden shipped on board basılı bir belge veya yükleme tarihini gösteren ayrı bir on board kaydı yeterli olur. Pre-carriage alanında farklı bir gemi varsa her halükarda bir tarihli bir on board kaydı, gemi ismi ve yükleme limanı yer almalıdır Mal bir gemiye yüklenmişse ve charter party konşimento 2 gemi ismi gösteriyorsa on board kaydında sadece ilk geminin yer alması yeterli midir? (charter party konşimentoda aktarma yapılabileceği notu var) Evet, on board kaydında tarih ilk geminin isminin olması yeterlidir. Charter party konşimento daha sonra aktarma yapılacak geminin ismini de gösteriyorsa ve aktarma akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanları arasında yapılsa bile aktarma yapılan gemi ile ilgili olarak ayrı bir on board kaydına gerek yoktur Charter party konşimento üzerinde akreditifte belirtilmeyen farklı bir yükleme limanı veya teslim alma yeri yer alabilir mi? Charter party konşimento (akreditifte belirtilenlere) ek olarak, farklı bir yükleme limanı veya teslim alma yeri gösterebilir ancak akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanının mutlaka yer alması gerekir. akreditifte belirtilen yükleme ve boşaltma limanları belge üzerinde ilgili oldukları alanda değilse o halde tarihli ayrı bir kayıt ile akreditifte belirtilen yükleme limanında charter party konşimento üzerinde yer alan gemiye yüklendiğinin gösterilmesi gerekir, aynı şekilde boşaltmanında akreditifte belirtilen limanda yapıldığının ilgili alanda veya ayrı bir kayıtta gösterilmesi gerekir. Örnek 1 Akreditif şartı: 44E:Loading on Board/Airport of Departure IZMIR 44F:Port of Discharge/Airport of Destination NEW YORK 46A:Required Documents + CHARTER PARTY BILL OF LADING

17 İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel DAISY M/V Port of Discharge NEW YORK Place of Receipt GAZIANTEP Port of Loading İZMİR Place of Delivery CHICAGO Yukarıd aki belge üzerind e ayrı bir yüleme kaydın a gerek YOKTU R. Örnek 2 Akreditif şartı: 44E:Loading on Board/Airport of Departure IZMIR 44F:Port of Discharge/Airport of Destination NEW YORK 46A:Required Documents + CHARTER PARTY BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: CHARTER PARTY BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel Port of Discharge DAISY M/V NEW YORK ON BOARD, xx Place of Receipt İZMİR Port of Loading Place of Delivery CHICAGO Yukarıd aki belge üzerind e ayrı bir yüleme kaydın a gerek VARDI R. İZMİR, DAISY M/V 897. C har ter party konşimento üzerinde gemi ve liman ile ilgili olarak intended veya benzer nitelikte bir kayıt olabilir mi?

18 Evet, olabilir, ancak UCP ve ISBP de buna ilişkin düzenleme yoktur. Charter party üzerinde böyle bir durum varsa yani intended veya benzeri bir ifade kullanılmışsa konşimento kısmında yer aldığı gibi işlem yapılması gerektiği kanaatindeyiz Charter party konşimento üzerinde ayrı bir kayıt ile tarihli bir yükleme kaydı varsa ve bu tarih düzenlenme tarihinden sonra olursa hangi tarih yükleme tarihi olarak alınır? Matbu shipped on board tip bir charter party konşimento ibraz edildiği takdirde belgenin düzenlenme tarihi yükleme tarihi olarak alınır. Ancak charter party konşimentoda ayrı ve tarihli bir yükleme kaydı (on board notation) varsa bu yükleme kaydının tarihi, charter party konşimentonun düzenlenme tarihinden önce veya sonra olduğuna bakılmaksızın yükleme tarihi olarak alınır. ON BOARD xx (yükleme tarihi) SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 899. Laden on board, clean on board veya shipped veya on board gibi ifadeler Shipped on board ile aynı anlama gelir mi? Evet, Shipped in apparent good order, Laden on board, clean on board veya shipped veya on board gibi sözcükleri içeren diğer ifadeler Shipped on board ile aynı anlama gelirler Charter party konşimento üzerinde yükleme limanı veya boşaltma limanı olarak coğrafi bir bölge gösterilebilir mi? Yükleme limanı için; hayır, boşaltma limanı için; evet. Akreditifte yükleme veya boşaltma limanlarıyla ilgili olarak coğrafi bir bölge veya limanlar dizisi (örneğin, Herhangi bir Avrupa Limanı ) verilmişse charter party konşimento, belirtilen coğrafi bölgede veya limanlar dizisinde olması gereken fiili bir yükleme limanını göstermelidir, ancak boşaltma limanı olarak akreditifte belirtildiği biçimde bir saha veya coğrafi bölge olarak da gösterilebilir. Boşaltma limanının akreditifte gösterilen saha veya coğrafi bölge dahilinde fiili bir liman olarak gösterilmesi mümkündür.

19 44E:Loading on Board/Airport of Departure ANY EUROPEAN PORT 44F:Port of Discharge/Airport of Destination ANY EUROPEAN PORT 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET CHARTER PARTY BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: CHARTER PARTY BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel DAISY M/V Port of Discharge BARCELONA (OLUR) ANY EUROPEAN PORT (OLUR) Place of Receipt Port of loading ANY EUROPEAN PORT (OLMAZ) (OLUR) Place of Delivery 901. Charter party konşimento üzerinde place of receipt veya place of final destination alanları boş bırakılabilir mi? Belge üzerinde port of loading veya port of discharge gibi alanların akreditif şartına uygun bilgiler ile dolu olması halinde belge üzerinde yer alan place of receipt veya place of final destination gibi alanlar boş olabilir. 44E:Loading on Board/Airport of Departure 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET CHARTER PARTY BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: CHARTER PARTY BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel DAISY M/V Port of Discharge BARCELONA Place of Receipt Port of loading Place of Delivery 902. Charter party konşimento üzerinde yükleme ve boşaltma limanlarının gösterilmesi zorunlumudur? Evet, charter party konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına (boşaltma limanı akreditifte belirtilen bir saha veya coğrafi bölge olabilir) yapılan sevkiyatı göstermelidir. 44E:Loading on Board/Airport of Departure

20 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET C/P BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Place of Receipt Vessel Port of loading DAISY M/V Port of Discharge Place of Delivery BARCELONA bir yükleme kaydı ile gösterilebilir mi? 903. Charter party konşimento akreditifte belirtilen yükleme limanını ilgili hanede göstermediği takdirde ayrı Evet, gösterilebilir. 44E:Loading on Board/Airport of Departure 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET C/P BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Vessel Port of Discharge ON BOARD xx port DAISY M/V BARCELONA (yükleme kaydı) Place of Receipt Port of loading Place of Delivery 904. Charter party konşimentoda yükleme limanı ayrı bir kayıt ile gösterilirse yükleme kaydında bulunması gereken bilgiler nelerdir? DAISY M/V (vessel) Yükleme kaydında akreditifte belirtilen yükleme limanı, yükleme tarihi ve geminin ismi olmalıdır. Bu hüküm ismi belirtilen bir gemiye yükleme (loading on board / shipment) yapıldığının charter party konşimentoda matbu yazıyla belirtilmiş olması halinde dahi uygulanır.

21 44E:Loading on Board/Airport of Departure 44F:Port of Discharge/Airport of Destination BARCELONA 46A: Documents Required 1. SIGNED AND DATED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES 2. FULL SET C/P BILL OF LADING İbraz edilen belgenin başlığı: C/P BILL OF LADING Pre-carriage by Place of Receipt Vessel DAISY M/V Port of loading Port of Discharge BARCELONA Place of Delivery ON BOARD xx port DAISY M/V (vessel) (yükleme kaydı) SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF Signed by DONALD SMITH AS MASTER ISSUE DATE: xx 905. Charter party konşimento kaç orijinal olmalıdır? Charter party konşimento tek asıl (orijinal) taşıma belgesi olmalı veya birden fazla orijinal düzenlenmişse belgede belirtildiği gibi tam takım olmalıdır. Charter party konşimentonun üzerinde kaç orijinal düzenlendiği bilgisi yer almalıdır. Akreditifte tam takım yani Full Set olarak belgenin ibraz edilmesi istenmişse o halde belge üzerinde sayısı belirtilen tüm orijinallerin ibraz edilmesi gerekir. Akreditifte bir veya birden fazla orijinal nüshanın tabi tutulacağı işleme ilişkin açık şart varsa o şartın da yerinin getirildiğini görmek bakımından kontrol gerekir. Örneğin; akreditif şartı olarak bir orijinal çarter party konşimentonun direk olarak alıcıya gönderileceği şartı varsa ibraz edilen belgenin üzerinde üzerinde yer alan orijinal sayısının bir eksiği kadar orijinal ibraz edilmesi gerekir. Böyle bir durumda belgenin üzerinde orijinal sayısı 3 olarak belirtilmişse o halde 2 orijinal nüshanın ibraz edilmesi gerekir.

22 906. Charter party konşimento kaç orijinal olduğunu göstermek zorunda mıdır? UCP 600 ün 22. maddesine tabi bir charter party konşimento düzenlenen orijinallerin sayısını belirtmelidir Üzerinde Duplicate veya Triplicate gibi işaretler bulunan nüshalar orijinal kabul edilir mi? Evet, First Original, Second Original, Third Original, Original, Duplicate, Triplicate, vs. veya benzeri ifadelerle işaretlenmiş taşıma belgelerinin hepsi orijinal imzalı olmak kaydıyla orijinal kabul edilir. Belgenin Third Original, Original, Duplicate, Triplicate, vs. veya benzeri ifadelerle işaretlenmiş olması o belgenin orijinalliğini ortadan kaldırmaz Charter party konşimentonun bir akreditif altında kabul edilmesi için original olarak işaretlenmesine gerek var mıdır? Hayır, charter party konşimentonun bir akreditif altında olarak işaretlenmesine gerek yoktur. kabul edilmesi için original 909. Gemi sahibi veya kiralayan (charterer) tarafından imzalanan ve üzerinde original kaşesi olan fotokopi bir charter party konşimento kabul edilir mi? Evet, charter party konşimento fotokopisinin üzerinde gemi sahibi veya kiralayanın orijinal imzası ve orijinal kaşesi varsa kabul edilir. Orijinal imza ve kaşenin fotokopi üzerine basılmış olması gerekir, yoksa imzalı bir charter party konşimentonun fotokopisi kabul edilmez Üzerinde gemi sahibi, kiralayan, kaptan veya acentenın orijinal imzası olmayan ancak bilgisayar yazıcısından taşımacının antetli kağıdına basılan charter party konşimento kabul edilir mi? Hayır, kabul edilmez. Üzerinde gemi sahibi, kiralayan, kaptan veya acentalarının onların adına atığı imza olmalıdır Full set charter party konşimento ne anlama gelir? Charter party konşimentonun tüm orijinalleri anlamındadır. Akreditifte Full set C/P B/L istenmişse belge üzerinde sayısı belirtilen tüm orijinallerin ibraz edilmesi gerekir Taşıma şartlarını içermeyen charter party konşimento kabul edilir mi?

23 Evet, UCP de charter party konşimentonun taşıma şartlarını içermesi gerektiğine dair düzenleme yoktur Charter Party konşimento Short Form veya Blank Back olarak ibraz edilebilir mi? Evet, edilebilir. Short Form veya Blank Back charter party konşimentolar kabul edilir. Bu konuda ICC bankacılık komisyonuna gönderilen bir olayda komisyon görüşü talep edilmiştir. Olay kısaca şudur; (R577) Akreditif şartında ilgili kısımlar aşağıdaki gibidir: 46A:Documents required +Full set clean on board ocean bill of lading. 47A:Additional conditions Charter party B/L acceptable Short form B/L not acceptable Soru: UCP de taşıma belgelerinin taşıma şartları için başka bir kaynağa ilgi kurabileceklerine yani bir başka deyişle kısa form (short form) olabileceklerine ilişkin düzenleme UCP nin konşimentoya ilişikin maddesinde vardır. Charter party sözleşmeside konşimento dışında bir kaynaktır. Bu kapsamda charter party konşimentoların hepsini kısa form (short form) kabul etmemiz doğrumudur? Akreditif şartında Charter party B/L in ibrazına izin verilmesi karşısında Short form B/L in yasaklanması bir çelişki değil midir? Short form B/L tip konşimento taşıma şartları için belirli bir kaynağa ilgi kurduğundan Charter Party sözleşmesi de başka bir belirli kaynak olarak değerlendirildiğinden Charter Party B/L in de bir tür short form B/L olduğunu düşünüyoruz. Yukarıdaki soruya ICC bankacılık komisyonunun verdiği cevap aşağıdaki gibidir; Her iki ibarenin akreditifte yer almasının çelişki oluşturup oluşturmayacağı akreditif şartına göre değerlendirilmelidir. Short form B/L not acceptable şartı akreditifte istenen, limandan limana taşımayı kapsayan bir B/L in ibrazı halinde dikkate alınacak olup, akreditifte ibrazına izin verilen Charter Party B/L in ibrazı halinde uygulanmayacaktır. Bankacılık komisyonu yukarıdaki olaya o olay kapsamında cevap verdiği için akreditif şartı olarak yer alan Short form B/L not acceptable şartının deniz konşimentosusunu işaret ettiğini ve charter party ile ilgili olmadığını belirtmiştir. Charter party konşimento isteyen bir akreditifte Short form B/L not acceptable şartının yer alması halinde nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bilgi vermemiştir. Bu konuda bizim görüşümüz, bu tür şartların akreditifte yer alması çelişki yaratır. Bu tür bir akreditifi açmamak gerekir. Alınan bir akreditifte charter party konşimento istendiği halde short form/blank back B/L not acceptable gibi bir şart varsa bu şartın çıkarılması için amir banka ile temasa geçmek ve değişiklik talep etmek gerekir, aksi halde akreditifin şartına uymak gerekir.

24 914. Charter party sözleşmelerini bankalar incelemek zorunda mıdır? Hayır, bankalar charter party sözleşmesini incelemek zorunda değildir Akreditifte Charter party sözleşmesinin ibrazı istenmişse bankaların bu sözlemeyi incelemesi gerekir mi? Hayır, akreditif şartları gereği ibrazı istenmiş olsa bile bankalar charter party sözleşmelerini incelemek zorunda değildirler UCP 600 ın 22.Maddesi kapsamında aktarma ne anlama gelir? UCP 600 ın 22.Maddesi kapsamında aktarma düzenlenmemiştir. Ancak yinede aktarma akreditifte belirtilen yükleme limanından akreditifte belirtilen boşaltma limanına yapılan taşıma sırasında bir gemiden boşaltma yapmak ve diğer bir gemiye tekrar yükleme yapmak anlamına gelir Örneğin;Bir gemiden malın boşaltılması ve diğer bir gemiye yüklenmesi aktarmadır Akreditifte aktarma yasaklanmışsa ibraz edilen charter party konşimentonın üzerinde aktarmanın yapılacağı yer alabilir mi? Akreditif aktarmayı yasaklamışsa belge üzerinde aktarma yapıldığı gözükmemelidir Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla charter party konşimento ibraz edilmesi mümkün müdür? Evet, mümkündür ancak kısmi yüklemeyi yasaklayan bir akreditif altında bir veya birden fazla (akreditifte özellikle izin verilen veya belirtilen coğrafi bölge) yükleme limanından yapılan sevkiyatı kapsayan birden fazla orijinal charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde bu belgeler, aynı gemiyle, aynı seferde ve aynı boşaltma limanına giden malların sevkiyatını kapsamaları kaydıyla kabul edilir. Farklı yükleme tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, herhangi bir ibraz süresinin hesaplanmasında bu yükleme tarihlerinden en geç olanı esas alınacak olup bu tarih, akreditifte belirtilen en geç yükleme tarihiyle aynı veya ondan önceki bir tarih olmalıdır. Birden fazla gemiye yapılan yükleme, gemiler aynı varış limanına gitmek üzere aynı gün yola çıksalar bile kısmi yüklemedir. Akreditif şartı: 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ SEFER BOŞALTMA LİMANI B/L (A) VESSEL A VOYAGE 123

25 B/L (B) VESSEL A VOYAGE 123 B/L (C) VESSEL A VOYAGE 123 Bu tabloda 3 B/L ibraz edildiği halde gemi, sefer ve varış limanı aynı olduğu için kısmi sevkiyat yoktur. 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI B/L (A) VESSEL A XX 13:00 MERSİN B/L (B) VESSEL B XX 13:00 MERSİN Bu tabloda 2 GEMİ aynı tarih ve saate aynı varış limanına hareket ettikleri halde kısmi sevkiyat olarak kabul edilir. Nedeni;birbirinden bağımsız iki ayrı araç vardır. 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ve SEFER ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI B/L (A) VESSEL A VOYAGE XX 13:00 MERSİN B/L (B) VESSEL A VOYAGE XX 14:00 İZMİR B/L (C) VESSEL A VOYAGE XX 15:00 H.PAŞA Aynı gemi ve sefer ile aynı varış yerine farklı tarihlerde farklı limanlardan yükleme yapıldığı ve birden çok belge ibraz edildiği halde kısmi sevkiyat yoktur. Çünkü aynı gemi aynı sefer ile aynı boşaltma limanına gitmiştir Kısmi sevkiyatı yasaklayan bir akreditif altında birden fazla yükleme limanından farklı tarihlerde malın alınması mümkün müdür? Evet, mümkündür ancak aynı gemiyle, aynı seferde ve aynı boşaltma limanına giden malların sevkiyatını kapsaması gerekir. 43P:Partial Shipment

26 NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY B/L GEMİ ve SEFER ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI C/P B/L (A) VESSEL A VOYAGE XX 13:00 MERSİN C/P B/L (B) VESSEL A VOYAGE XX 14:00 İZMİR C/P B/L (C) VESSEL A VOYAGE XX 15:00 H.PAŞA 920. Farklı yükleme tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, ibraz süresinin hesaplanmasında hangi tarih esas alınır? Farklı yükleme, sevk veya teslim alma tarihleri içeren birden fazla charter party konşimento takımının ibraz edilmesi halinde, herhangi bir ibraz süresinin hesaplanmasında bu yükleme tarihlerinden en geç olanı esas alınacak olup bu tarih, akreditifte belirtilen en geç yükleme tarihiyle aynı veya ondan önceki bir tarih olmalıdır. 43P:Partial Shipment NOT ALLOWED 44C:Latest Date of Shipment xx0520 (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ve SEFER ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI C/P B/L (A) VESSEL A VOYAGE XX 13:00 MERSİN C/P B/L (B) VESSEL A VOYAGE XX 14:00 İZMİR C/P B/L (C) VESSEL A VOYAGE XX 15:00 H.PAŞA İbraz süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak tarih xx olmalıdır Birden fazla gemiye yapılan yükleme kısmi yükleme olur mu? Birden fazla gemiye yapılan yükleme, gemiler aynı varış limanına gitmek üzere aynı gün yola çıksalar bile kısmi yüklemedir. 43P:Partial Shipment

27 NOT ALLOWED (KISMİ SEVKİYAT YASAKLANMIŞ) CHARTER PARTY KONŞİMENTO GEMİ ÇIKIŞ TARİHİ ve LİMANI BOŞALTMA LİMANI C/P B/L (A) VESSEL A XX 13:00 MERSİN C/P B/L (B) VESSEL B XX 13:00 MERSİN Bu tabloda 2 GEMİ aynı tarih ve saate aynı varış limanına hareket ettikleri halde kısmi sevkiyat olarak kabul edilir. Nedeni;birbirinden bağımsız iki ayrı araç vardır 922. Charter party konşimento to order veya to the order of düzenlenebilir mi? Evet, düzenlenebilir. Akreditif şartıda buna uygun olmalıdır. Akreditif şartı; ISSUING BANK : JAPANESE COMMERCIAL BANK, GINZA BRANCH 46A:Required Documents +COMMERCIAL INVOICE, +B/L ISSUED TO THE ORDER OF ISSUING BANK İbraz edilen konşimentonun ilgili bölümü; 923. Charter party konşimento yükleten adına bir başkası tarafından ciro edilebilir mi? Evet, yükleten adına (for the shipper) veya namına (on behalf of the shipper) ciro edilebilir. yükleten adına (for the shipper) veya namına (on behalf of the shipper) yapıldığını belirten bir ciro kabul edilir Akreditifte to order veya to the order of düzenlenmesi istenen bir charter party konşimento consigned to olarak düzenlenebilir mi?

-Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading)

-Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading) -Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill of Lading) Bu belge bir gemi şirketinin veya onun yetkili acentesinin veya yükleme limanında acentesi yoksa gemi kaptanının malı yükletene verdiği, emre ve nama düzenlenebilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI SEVK (TAŞIMA) BELGELERİ 840UH0057

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI SEVK (TAŞIMA) BELGELERİ 840UH0057 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI SEVK (TAŞIMA) BELGELERİ 840UH0057 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYĠĞĠT * ÖZET Uluslararası ticarette mal veya hizmetin alımı ve satımı süreci çerçevesinde kullanılan belgeler (vesaik) uluslararası ticari

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents)

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER. TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER TİCARİ BELGELER: (Commercial documents) 1 FATURA (Invoice) Satılan veya üretilen bir mal veya verilen bir hizmet veya elde edilen bir menfaat karşılığında verilen

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER. *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER *Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup, hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur. BELGELERİN ÖNEMİ Belgeler düzenlenmediğinde; ihracat gerçekleşmez Alıcı

Detaylı

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.

REZERV KONULARI AKREDİTİF VE STANDBY. (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP. Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com. AKREDİTİF VE STANDBY REZERV KONULARI (Uygulamalar ve Testler) ABDURRAHMAN ÖZALP Türkmen Kitabevi, 2012, www.turkmenkitabevi.com.tr Yaklaşık 600 sayfalık kitabın yaklaşık 440 sayfası Uygulama ve Testler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da dış ticaret kuruluşlarının

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y Dış Ticarette Kullanılan lan

Detaylı

ALT / ÜST TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE KONİŞMENTO DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

ALT / ÜST TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE KONİŞMENTO DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR ALT / ÜST TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE KONİŞMENTO DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Deniz ticareti uygulamasında alt taşıma ilişkisi karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Buna göre taşıyan taşıtan

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 143-165. KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN

Detaylı

AKREDİTİFLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER OLAN UCP 500 VE UCP 600 ÜN MUKAYESELİ ANALİZİ

AKREDİTİFLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER OLAN UCP 500 VE UCP 600 ÜN MUKAYESELİ ANALİZİ SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 379 AKREDİTİFLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER OLAN UCP 500 VE UCP 600 ÜN MUKAYESELİ ANALİZİ Mutlu YILMAZ * Gökşen TOPUZ ** Ahmet ÖZKEN Aslıhan KOCAEFE

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri GÜNDEM Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri İşlemlerin tabi olduğu kurallar Ödeme yöntemi seçimi Ödeme yöntemleri ayrıntıları Teslim şekilleri Uluslararası Ticarette Başvuru Kaynakları Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER Hazırlayan Esin ŞEN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA KULLANILAN ULUSLAR ARASI BELGELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Eylül 2005 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN. Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004

MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN. Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004 MARKA KANUNU ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 5118 Kabul Tarihi : 7.4.2004 MADDE 1. - 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen Marka

Detaylı

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Mayıs 2003 İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM

Detaylı

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER

ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER ULUSLARARSI TİCARİ TERİMLER AÇIK PAZAR AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ AÇIK POZİSYON AKP ÜLKELERİ AKREDİTİF (L/C) ANTREPO ARBİTRAJ ATR BELGESİ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) Open market Alıcılar ya da satıcılar

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER

INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER Journal of Yasar University 2011 23(6) 3814-3825 ÖZET INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOTERMS 2000 AND 2010 AND DEFICIENCIES

Detaylı