Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler"

Transkript

1 Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir

2 İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya genelinde, iklimimiz üzerindeki belirleyici faktör şehirlerdir. Siemens, benzersiz çevreci portföyüyle, sürdürülebilir şehirlerin gelişimi için mükemmel bir ortaktır Peter Löscher, Siemens AG - Başkan ve CEO 2 Sürdürülebilir Şehirler

3 Caption İçindekiler Konu başlıkları Değişen dünya 4 Araştırmalarımız ve sizin başarınız 8 Finanstan konuşalım 10 Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz Ulaşım 14 Enerji 16 Binalar, aydınlatma güvenlik ve emniyet 18 Su ve su arıtma 20 Sağlık 22 Finansman 24 Önemli etkinlikler 26 Kamu idaresi 27 Başarılı geleceğin anahtarı 28 Sürdürülebilir Şehirler 3

4 Değişen dünya Osaka Değişen dünya Küresel trendler geleceği şekillendiriyor. Şehirleri yönetenler geleceği daha iyi veya daha kötü şekillendirecek dört mega trendle karşı karşıya: Şehirleşme, iklim değişimi, küreselleşme ve nüfus değişimi. Bu dört trendden ilk ikisi dünyanın her yerindeki şehirler üzerinde daha büyük etkiye sahip. Şehirler yükselişte 2010 da dünyanın kentsel nüfusu ilk kez kırsal nüfusu geçti; gelecekte daha fazla insan, başta Asya, Afrika ve Güney Amerika olmak üzere yoğun nüfuslu megaşehirlerde, tüm sorunlarıyla birlikte yaşıyor olacak. Gelişen dünyada her ay 5 milyon kişi kırsal bölgelerden şehre göç ediyor. Önümüzdeki 20 yılda küresel şehir nüfusunun 1,4 milyar kişi artacağı tahmin ediliyor. Küresel GSYH nin (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 50 den fazlasını 750 binden fazla insanla en büyük 645 şehri oluşturuyorken, 2025 e kadar şehirlerin GSYH sinin kırsal bölgelere göre neredeyse yüzde 1 artması bekleniyor. (Yıllık yüzde 4,4 e karşılık, yüzde 3,5) Bu arada dünyamızın sınırlı kaynaklarının aşırı tüketimi ile şehirleşme seviyesi arasında belirgin ve doğrusal bir ilişki de bulunuyor. Bir şehrin ekolojik ayak izinin büyüklüğü, iklim değişikliğine önemli ölçüde etki ediyor. Aynı zamanda şehirler iklim koruma konusunda da çok önemli etkilere sahip. Büyük şehirler, küresel sera gazı salımının %80 i ve enerji tüketiminin %75 inden sorumlu oldukları için bu salımları önemli oranda düşürmede için uygulanacak stratejilerin uygun odak noktalarıdır. Artık şehirlerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor; çünkü yoğun nüfusları ve kırılgan altyapılarıyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız durumdalar. 4 Sürdürülebilir Şehirler

5 Bangkok Masdar Şehri 2006 da, Stern Dergisi tarafından hazırlanan iklim değişikliği ekonomisi hakkındaki değerlendirme, şehirlerin pasif maliyetinin etkisini ortaya koyuyor. Bu değerlendirme, kontrol edilemeyen iklim değişiminin 2030 yılına kadar küresel gayri safi hasılanın yüzde 3 üne mal olacağını öngörüyor. Dünyamız için bir şeyler yapmanın faydalarını anlamaya gerçekten ihtiyacımız var. Ulusal ekonomiler için önemli hedefler Bir ülkenin genel ekonomik durumu, artan çarpık şehirleşme ile ters oranlı olarak gelişir. Şu anda dünyanın gayri safi hasılasının beşte biri ekonomik olarak öne çıkan 10 şehirde üretiliyor. Rekabet içinde kalabilmek için bu şehirlerin yakın bir gelecekte altyapıya ve iklim değişikliği ile savaşmaya trilyonlarca Euro yatırmak zorunda kalacakları tahmin ediliyor. Sıklıkla kullanılan, ama pek anlaşılamayan sürdürülebilirlik burada ana terim olmalı. Bazı şehirler çoktan harekete geçti ve karbondioksit salımını azaltmak için önemli hedefler belirledi. Örneğin Kopenhag, 2025 e kadar karbon-nötr olmayı, Londra ise % 60 daha az salımı hedefledi. Sadece bu hedefleri belirlemek bile bir siyasi başarıdır. Bu hedefleri gerçekleştirmek ise başka bir seviyede, başka bir konu olarak yer almaktadır. Şehirlerin büyük eylem planlarına ihtiyacı var. Büyük yatırımların yapılması ve tahsis edilmesi gerekiyor. Birçok paydaş bu eylem planlarında işin içine dahil, ancak bütçeler sınırlı. Ayrıca, bu faaliyetlerin çoğunun sonuçları uzun sürede görülebilmekte ve etkilerinin ölçülmesi de oldukça zor olabilmekte. Değişim Bu alanda ortaya çıkan yeni karmaşık durumların sonucu olarak şehir planlamacıları ve mimarlar köklü bir değişimle kendilerini entegre planın içinde buldular. Şehirlerin Sürdürülebilir Şehirler 5

6 Değişen dünya New York geleceğini şekillendirenler artık sosyal bilimcileri, farklı paydaş kuruluşları temsil eden kişileri ve finans veya teknoloji gibi alanları kapsayan özel sektörden uzmanları da görüşmelerin çok erken aşamalarında işin içine dahil ediyorlar. Amaç, fizibilitesi kanıtlanmış çözüm senaryoları oluşturmak ve bir şeyler yapmanın ekonomik, çevresel ve sosyal faydalarını açıkça gösteren somut ticari örneklerini sunmak. Başka bir deyişle gereken uzun vadeli büyük yatırımları belirlemek. Bu nedenle, belirli bir politika çerçevesi içinde farklı ihtiyaç ve yasaları biraraya getiren kamu ve özel sektörlerden paydaşların beraberce dahil olduğu kamu-özel ortaklı işbirliği modelleri yükselişini sürdürüyor. Trendler ve sonuçları Yukarıda açıklanan küresel megatrendlerin, dünya üzerindeki insan varlığının odak noktası olarak şehirler için somut ve önemli sonuçları bulunuyor. Artık şehirlerin tarih boyunca yaptığı; şimdi büyü, sonra temizlersin yaklaşımı da uygulanabilirliğini yitirmiş durumda. Eski ve yeni şehirler, iklim değişimini göz önünde bulundurarak, kaynak verimliliğine yoğunlaşmak zorundalar. Şehirler daha iyi bir gelecek için çıktıkları yolculukta yalnız değil. Ortak amaçları ve fırsatları öngören Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), Şehir Altyapı İnisiyatifi ni (UII) destekliyoruz. Siemens in eşbaşkanlarından biri olduğu bu küresel ve çok şirketli inisiyatif, orta ölçekli şehirlerin sürdürülebilir altyapılarını geliştirmek ve daha iyi çözüm yolları bulabilmelerini sağlamak için üç yıl boyunca çeşitli araştırmalar yapmak amacıyla Şubat 2010 da işe koyuldu. 6 Sürdürülebilir Şehirler

7 São Paulo 20 sene 1.4 milyarı Önümüzdeki içinde şehir nüfusları yeni şehirler bulacak. Şehir Altyapı İnisiyatifi, şehirlerin geçmişinin incelenmesi ve yeni fikirler geliştirilmesi, engellerin aşılması, risklerin azaltılması ve eylem için harekete geçmek konularında yardımcı olunması amacını taşıyor ve tamamen sonuç odaklı hareket ediyor. Şehirlerin altyapı yatırımlarını başlatmak için net bir tez oluşturmalarına yardımcı olmak, ekonomik olarak uygun, sosyal olarak kabul edilebilir ve siyasi olarak uygulanabilir çözümleri belirlemek UII nin öncelikli amaçları arasında bulunuyor. İyi bir yönetim rakamlara önem verir Bir şehri yönetenler, şehirlerini sürdürülebilir hale getirmek için nasıl bir yönetim sergilemeli? Bazen rakamlar karmaşık problemlerin çözümüdür. Pragmatik maliyet - fayda analizi, potansiyel girişimlerin başlatılmasında en yararlı yöntem olabilir. Her ölçüm, işaret ettiği ekonomik, sosyal, çevresel, siyasi ve maliyet faydaya göre değerlendirilir. Bu tür bir analizin amacı iyi anlaşılmalıdır. Yani, siyasi karar almak için kuvvetli bir araç olarak kullanılabilir. Sonuçlar, kaliteyle tespit edilse de, net rakamlar ve şeffaflıkla desteklendiğinde iyi bir yönetim; sağlam, doğru bilgilere ve fikir birliğine dayalı karar alma süreçleri ile işler. Sürdürülebilirliğin ana hatlarında devam etmek bir şehir için önemlidir. Çünkü, belirli bir seviyede uyum sağlamak için farklı paydaşların menfaatlerinin entegre edilmesi gerekir. Böylece bir şehir, olumsuz şartlar altında bile organik olarak gelişmeye devam edebilir. Şehriniz hangi yolu seçerse seçsin, Siemens sizi yolunuzda ileri taşıyacak çevreci teknolojiler, uzmanlık ve finansal modeller sunmaktadır. Sürdürülebilir Şehirler 7

8 Araştırmalarımız - sizin başarınız Singapur Şehir Kokpiti Şehir Kokpitine Erişim Neden Siemens? İleri teknoloji ve derinlemesine araştırma Siemens, bir süredir dünyanın içinde bulunduğu şehirleşme mücadelesini inceliyor. İklim değişikliklerinde sorumluluğun şehirlerde olduğu çok açık. Şehirlerin içinde bulundukları yoğun rekabet ortamının yok olmayacağı da net bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bugün her şehir, küresel seviyede ekonomik, entelektüel ve yaratıcı faaliyet rekabetine sahne oluyor. Bu nedenle, şehirleri yönetenlerin, bu şehirlerin uygun şekilde gelişimine kılavuzluk etmeleri gerekiyor. Bazı durumlarda eski şehirler yeniden keşfedilmeye ve canlandırılmaya ihtiyaç duyarken, hızla büyüyen şehirler ise ortak bir ruh ve amaçla bütünleyici bir planlama stratejisine ihtiyaç duyabiliyor. Özgün araştırmalarımız bize üstünlük veriyor Şehirlerin geleceği söz konusu olduğunda, dolaylı bilgiler yeterince güvenilir olmaktan çıkıyor. Bu nedenle, dünya genelindeki şehirlerin durumları üzerine geniş kapsamlı ve özgün bir araştırma yapmak için bağımsız araştırma ortaklarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bu tip araştırmalarda, şehirlerinin durumu hakkındaki düşüncelerini paylaşmaktan mutluluk duyan pek çok yöneticinin görüşlerini alıyoruz. Belediye başkanları, şehir planlamacıları, şehirleşme uzmanları, mühendislik firmaları, sağlık hizmetleri ve ulaşım konusundaki yöneticiler ile görüşülerek araştırma sonuçlarımızı zenginleştiriyoruz. Bir şehri idare etmenin her ayrıntısı gözden geçirilirken, birçok alanda dikkat gerektiren acil durumlar bulunduğuna dair görüşlerimiz de destekleniyor. Bu araştırmalarda en büyük öncelik ulaştırma olarak ön plana çıkarken, temiz içme suyu, enerji verimliliği, sağlık hizmetleri ve enerji verimli binalar bu başlığı takip ediyor. Siemens olarak, topladığımız özgün bilgileri, şehirler için teknoloji çözümleri konusundaki etkileyici portföyümüzü geliştirmek hedefiyle çalışan birinci sınıf mühendislerimize ilham vermek için kullanıyoruz. Mevcut teknolojiyi sadece kullanmakla yetinmeyip, onu geliştirerek başta enerji verimliliği olmak üzere diğer küresel eğilimlerin ışığında şehirleri daha rekabetçi kılan çözümlere imza atıyoruz. Şehirler için geleceği destekleyen portföy Şehirlere, hedeflerine ulaşabilecekleri eşsiz bir teknoloji portföyü sunuyoruz. Portföyümüzde yaşam kalitesini ve genel şehir cazi- 8 Sürdürülebilir Şehirler

9 Grid Laboratuvarı Siemens, Erlangen besini yükselten, şehrin idari verimliliğini artıran ve iklim değişimini kontrol etme çabalarına destek veren unsurlar ön plana çıkıyor. Şehirlerdeki yüksek yoğunluklu yaşama olumsuz bakış açısıyla yaklaşmıyor, bunu hem şehirleri hem de dünyayı daha yaşanır bir hale getirme fırsatı olarak görüyoruz. Gerçek çözüm için derinlemesine çalışmalar Şehirler konusunda farklı seviyelerde araştırmalar içinde bulunuyoruz. Önde gelen uzmanlarla yaptığımız Megacity Challenges gibi çalışmalarla şehirlerin karşı karşıya olduğu zorluklar ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca algının daha net oluşması için Economist Intelligence Birimi ile Yeşil Şehir Endeksi adını verdiğimiz araştırmalara imza atıyoruz. Bu endeks, en iyi uygulamaları tespit etmek için 100 den fazla şehri analiz ederken, şehirlerin ulaşım, atık yönetimi, hava kalitesi veya yeşil alan yönetimi gibi altyapı alanındaki birçok kriteri çevresel performanslarıyla ele alıyor ve karşılaştırılabilir olmasını sağlıyor. Böylece şehir yöneticileri, bu endeksteki verilere bakarak hangi alanda önde olduklarını, hangi alanda geride bulunduklarını ya da hangi alanlarda yatırıma ihtiyaç duyulduğunu kolaylıkla görebiliyor. Londra, Dublin ve Ekaterinburg da yapılan çalışmalar, enerji tasarrufu ve verimliliğine odaklanırken, karbondioksit salımının azaltılmasına destek veren özellikleriyle dikkat çekiyor. Değişen verimlilik ve teknoloji seviyeleri, farklı maliyet içerikleriyle açıklama olanağı sunan bu araştırmalarda ayrıntılı hesaplamaların sonuçları genellikle şaşırtıcı oluyor. Ancak bu şaşırtıcı sonuçlar, zorlu siyasi tartışmaları kolaylaştırabiliyor. Yeşil Şehir Endeksi, altyapı teknolojisine yatırım yapmanın faydalarını ortaya çıkarıyor. Yoğun araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyle şehirleri sürdürülebilir bir geleceğe ulaştıran ve bazen zorlu olabilecek bu yolculuklarında desteklemek için çalışıyoruz. Kendimizi, şehirlerin mükemmellik için sarf ettiği günlük çabalarının bir ortağı olarak görüyor, doğru altyapı yatırımlarını gerçekleştirme arayışında onlara destek veriyoruz. Uzmanlığımız, teknolojimiz ve finansal çözümlerimizle şehirleri hedeflerine ulaştırmak için her zaman hazırız. Yakından bakın: Çalışmalarımızın tümünü internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen internet sitemizi ziyaret edin Sürdürülebilir Şehirler 9

10 Finansal çözümler Sağlam finansal çözümler Biraz da finansal çözümlerden bahsedelim Finansman ihtiyacınıza yardımcı olabiliriz Altyapı iyileştirmeleri yıllar içinde kendilerini geri ödeseler de, ilk başta hepsinin finanse edilmeleri gerekir bu konudaki genel finansman ihtiyacı çok büyüktür. OECD, dünya genelinde karayolu, demiryolu, haberleşme, elektrik ve su altyapıları için gereken yatırımın 2030 a kadar 41 trilyon Euro ya, yani tüm dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %3,5 ine ulaşacağını tahmin etmektedir. Bu yatırımın önemli bir kısmı, su teminine ve atık su işlemlerine harcanırken, bu yatırımları elektrik üretimi ve ulaşım yatırımları takip edecektir. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerin gelişmekte olan ekonomiler ve gelişen pazarlardaki ülkelerden farklı öncelikleri olsa da hepsi önemli altyapı yatırımları gibi genel bir ihtiyacı paylaşmaktadırlar. Projelerinizi ertelemeyin Bu yatırımları ertelemek veya yarım tedbirlerle yetinmek rekabetçilik açısından çok önemli bir kayıp anlamına gelebilir ve birçok şehir geride kalmayı kaldıramaz. Gereklilikleri karşılamak için şehirlerin yeni finansman programları geliştirmeleri gerekir. Çünkü merkezi yönetimlerin yatırımları gerçekleştirmek için, kaynakları az ve yetersiz olabilmektedir. Aynı zamanda bankalar da geniş altyapı projeleri için kredi vermek konusunda her geçen gün daha da isteksiz davranmaktadır. Siemens olarak, özellikle kamu kaynaklarının yetersiz geldiği zamanlarda yeni yatırımlara karar verirken, şehirleri yönetenlerin yaşadıkları zorlukların farkındayız. Sürekli değişen yasal gereklilikler, dalgalanan ve genellikle tahmin edilemeyen kamu gelirleri ve azımsanmayacak bir baskı unsuru olarak oy verenleri memnun etme isteği mali planlamaya engel olabilmektedir. Birçok karar verici, ilginç bir şekilde proje finansmanı için mevcut olan farklı kaynakların tamamen farkında değildir. Çoğumuz, büyük altyapı yatırımlarını finanse etmek için iyi bilinen modeller arasında olan Kamu Özel Sektör Ortaklıklarını (PPP ler) duymuşuzdur. İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde, bu tür çalışmaların %15 inden fazlası PPP modeliyle finanse edilmektedir. Genele bakıldığında, altyapı için özel sektörün borç vermesi son 10 yılda 5 kat artış göstermiştir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı beklenmektedir. 10 Sürdürülebilir Şehirler

11 Caption İhtiyaçlarınızı karşılamak için size uygun finansman Siemens in finans bölümü olan Siemens Finansal Hizmetler (SFS), müşterilerimizi büyük kamu projelerine finansman bulma arayışında desteklemek için, bir çok etkileyici finansman modeli oluşturmaktadır. Ortaklarımızla birlikte sizin için en uygun finansal ürünleri sunmak için çalışmaktayız. Uzmanlarımız, şehirleri yönetenlerin tam olarak nerede desteğe ihtiyacı olduğunu, öncelik verdikleri konuları ve ideal finansman durumlarının bilerek emin olarak bu modelleri müşterilerimizle yakın işbirliği içinde geliştirmektedirler. Sunduğumuz hizmetler varlığa dayalı finansmanı ve finansal kiralamayı, yapılandırılmış finansmanı, banka işlemlerini (kredi finansmanı) ve tabii ki PPP olarak bilinen proje ve özkaynak iştirakini içermektedir. PPP ler genel olarak 100 milyon Euro dan 1 milyar Euro ya varan farklı hacimlerdeki projelerde kullanılabilmektedir. SFS Siemens in ayrılmaz parçası, sizin avantajınız Şehir yöneticileri ve gelişiminden sorumlu kişiler için SFS ile çalışmanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Siemens, 160 yıldan uzun bir süredir, neredeyse dünya üzerinde bilinen tüm ülkelerdeki kamusal altyapı projelerinde aktif olarak rol oynamaktadır. Engin tecrübemiz sayesinde şehrinizin küresel ölçekte rekabet gücüne ve bütçenize fayda sağlıyor ve size kılavuzluk ediyoruz. Siemens in faaliyet gösterdiği pazarlar ve sanayilere doğrudan erişim imkanı size daha etkin karar alımları anlamına gelir ve gereksinimleriniz için başarılı bir finansman çözümü bulma şansınızı büyük oranda artırır. Kamu altyapı yatırımlarındaki uzun yıllara dayanan tecrübemiz, her tür şehir ile ortaklık yapabileceğimiz anlamına da gelmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüyen şehirler, eski altyapısı ile yerleşik Avrupa veya bazen zor koşullar altında bulunan, dünyanın farklı bölgelerindeki mega şehirler. Daha iyi bir geleceğe ulaşmanız için buradayız. Sürdürülebilir Şehirler 11

12 Sustainable Cities 12

13 Havaalanları Geleceğin çevreci ve verimli havaalanları pek çok unsuru bünyesinde barındırıyor. Siemens, çevresel uyumluluk için mimarinin, teknolojinin ve lojistiğin tasarlanmasına katkıda bulunuyor. Ekolojik sorunlar için çözüm niteliğindeki ürün ve sistemlerimiz, çevreye uyum, sağlığa uygunluk, geri dönüşümlü materyaller ve düşük kaynak kullanımı gibi özellikler taşıyor. Limanlar SIPLINK iletim sistemine dayanan SIHARBOR çözümümüz, limana demirleyen gemilerin kara bazlı enerji şebekelerine bağlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede, demirlemiş durumdaki gemiler artık egsoz gazı, kurum, ince toz ve gürültüye yol açan dizel jeneratörler kullanmak zorunda kalmıyor. Aynı zamanda SIHARBOR yakıt tasarrufu sağlıyor, hava ve gürültü kirliliği azaltıyor. Bu sayede limanlar daha çevreci alanlar haline geliyor. Binalar Sürdürülebilir yeşil bina stratejileri bilgi yönetimini kolaylaştıran ve operasyon verimliliğini artıran teknolojiler gerektirir. Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, tesislerin yaşam döngüsü boyunca devrede kalırken; binaların yeni çevreci teknolojilerden yararlanmasını, karbon ayak izlerini azaltmalarını, iç mekanlardaki hava kalitesini ve enerji verimliliğini iyileştirmeyi sağlıyor. Kamu idaresi Şehirler için izlenecek yol, e-yönetimdir. Kamu sektöründeki geniş süreç uzmanlığımız ile bilgi işlem sektöründeki kapsamlı deneyimimizi birleştirerek kamu yönetiminin modernizasyonunu ve dönüşümünü destekliyoruz. Gelecekteki maliyet etkinliğinin ve iyileştirilmiş hizmet kalitesinin tohumlarını ekiyoruz. Sağlık Siemens, Yeşil+ Hastanelerden görüntülemeye, teşhisten tedavi ve sağlık bilişimine kadar en yeni teknolojilerle sağlık sektörünü daha verimli kılmaya, aynı zamanda kaliteyi artırmaya büyük bir önem veriyor. İleri görüntüleme teknolojileri, hasta ve laboratuvar takip yazılımı ile bina teknolojilerindeki son gelişmeler aktif olduğumuz alanların yalnızca birkaçı. Daha kapsamlı bilgi için:

14 Havaalanları Limanlar Binalar Kamu İdaresi Sağlık

15 Enerji Su ve atıksu yönetimi Finansman Spor Tesisleri Güvenlik ve emniyet Ulaşım

16 Enerji Siemens Toplam Entegre Enerji (TIP) teknoloji platformu ve konfigürasyona yönelik araç ve destekler ile, enerji dağıtım sistemlerine yönelik ürün ve sistemleri içerir. Haberleşme modülleri, bu sistemleri ile daha üst seviyedeki yönetim sistemleri arasında arayüz oluşturur ve yatırımdan operasyona proje döngüsünün tamamında önemli bir tasarruf potansiyeli sunar. Su ve atıksu yönetimi Siemens danışman mühendislerin belediyeler için en iyi arıtma seçeneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için, güçlü teknik uzmanlık ve kanıtlanmış kurulum deneyimi ile endüstrinin en geniş teknoloji portföyünü bir araya getiriyor. Çoklu teknoloji gereken projelerde en düşük enerji tüketimi ve kullanım ömrü maliyetinde yüksek performans standartlarını yakalayan entegre yaklaşımlar sunar. Finansman Siemens sürdürülebilir şehirlerde yapılması gereken yatırımları uzun vadeli ve düşük faizli finansman imkanları ile destekler. Müşterilerinin taleplerine ve projelerin özelliklerine göre oluşturduğu, finansal kiralamadan, yapılandırılmış kredilere kadar uzanan finansman seçenekleri sunar. Bunların ötesinde kullanım başına ödeme programları gibi, ekipman yatırımlarına yönelik esnek ve kullanım tabanlı finansman seçenekleri de hizmet kapsamında bulunmaktadır. Spor tesisleri Spor ve etkinlik tesisleri, pek çok açıdan şehir altyapısını zorlar. Bu tür tesislerin şehir altyapısına entegrasyonu için gerek alanın içinde gerekse dışında son derece karmaşık bir ağla birleştirilmiş çözümler gereklidir. Siemens, teknolojik yeniliklerin sınırlarını ileriye götürmek konusundaki uzun vadeli küresel taahüdünün bir parçası olarak dünya standartlarında etkinlik çözümleri sağlar. Güvenlik ve emniyet Siemens güvenlik çözümlerinin temelinde yer alan Siveillance portföyü, yenilikçi kumanda ve kontrol sistemlerini, akıllı yazılım tabanlı video analitiğini ve güvenlik yönetimini birleştirmektedir. Böylece müdahale ekibi, kritik altyapılar (enerji santralleri, havaalanları vb.), kurumlar ve binalar için son derece etkin güvenlik çözümleri sağlar. Ulaşım Siemens in en gelişmiş teknolojilere dayanan Entegre Ulaşım çözümleri, büyüyen küresel nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki güçlüklere çözüm üretir. Siemens Entegre Ulaşım modeli şehir içi ve şehirler arası ulaşım ve lojistik için entegre çözümler sunar, insanlar, endüstri ve çevre için önemli faydalar sağlar.

17 17 Sustainable Cities Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz

18 Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz Ulaşım Toplu taşıma, bir şehrin sürdürülebilirliğinin önemli bir bileşenidir Yeni Oslo Metrosu nun vagonları eski vagonlara göre 30% kullanıyor ve daha az enerji % 95 geri dönüşümlü malzemeden üretiliyor. Şehir yöneticilerine şehirlerin sürdürülebilirliğini artırmak için en acil altyapı yatırımının ne olduğu sorulduğunda büyük bir çoğunluk ulaşım cevabını verir. Şehirler, hızlı, verimli ve ucuz bir toplu taşıma sistemi olmadan işleyemez. Trafiği tıkanmış bir şehir, her yıl milyarlarca dolar değerinde üretkenlik kaybına uğrayan bir şehirdir. Ayrıca, özel araçların kullanımı, şehirlerin azaltmaya çalıştığı CO 2 emisyonlarının başlıca kaynaklarından biridir. Ulaşım geniş bir alandır ve bir şehrin durumunu iyileştirmenin önündeki engel, özellikle de kaynak (finansman) eksikliği, sık sık işleri güçleştirir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler çoğu zaman şaşırtıcı bir sürede maliyetlerini çıkartır. Siemens, Entegre Ulaşım çözümleriyle, büyüyen küresel nüfus, hızlı şehirleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki sorunlara çözüm sunmaktadır. Entegre Ulaşım, insanların ve taşınacak malların ekonomik, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan entegre bir trafik sistemi için verimli ulaşım çözümleri anlamına gelir. Bu konuda daha kapsamlı bilgiye, internet üzerinden ulaşılabilen Sürdürülebilir Şehirsel Altyapı - Viyana Baskısı (9) başlıklı çalışmasından ulaşabilirsiniz. Siemens in Şehir Portföyünde yer alan toplu taşıma ile yolculuk, kolay, güvenli ve hepsinden önemlisi cazip bir seçenek hale gelen entegre ulaşım çözümlerinden biri olarak başarıyla hayata geçmektedir. 14 Sürdürülebilir Şehirler

19 Oslo Metrosu Incheon Uluslararası Havaalanı, Kore Cumhuriyeti Toplu Taşıma Araçlarının Yönetimi Almanya Halle de, toplu taşıma araçlarının hizmete girmesinden bu yana, sürücülerin %50 sinden fazlası tramvayı tercih etmeye başladı. Sürücüler, trafik durumu, ücretsiz otopark ve tramvay kalkış saatleri hakkında bilgilendirilmekte. Kurulan bu akıllı alt yapı ve Straffic sistem modülü sayesinde, toplu taşıma araçları daha cazip hale gelerek trafik akışı düzene girdi. Entegre bir ulaşım çözümü için temel zorluklardan birisi insanların ve taşınacak malla yerine raylı ulaşım sistemlerine yönlendirilmesidir. Siemens, küresel anlamda bu tür konseptler geliştirme ve bu konseptleri diğer sektör portföyleriyle uygulama yeterliliğine sahip tek şirkettir. Müşterilerimize daha kapsamlı önerilerde bulunmak için ulaşım danışmanlığından, stratejik planlama ve ulaşım süreçlerinin optimizasyonuna, ticari değerlendirmelerden elektrikli otomobil gibi yeni ve son tüketiciye yönelik altyapı ve teknojinin sunulması konularında hizmetler sunmaktayız. Ulaşım, şüphesiz şu anki şehirleşmede büyük önem taşıyor. Havaalanlarından limanlara, karayollarından, raylı sistemlere kadar ulaşımın her alanında uzmanlığa ve ileri teknolojiye sahibiz. Günümüzde hızla artan kullanımıyla havayolu trafiği, öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda bir havaalanının faaliyette bulunabilmek için ihtiyaç duyduğu ürün, çözüm ve hizmetleri içeren kapsamlı bir portföye sahip dünyadaki sayılı şirketlerden biriyiz. Gemilerin limanlara yanaşması sırasındaki salımlarını, Siemens SIHARBOR teknolojisi ile önemli oranda azaltarak yaklaşık % 35 daha az karbondioksit ve % 97 daha az nitrojen oksit salımı şeklinde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Biz, yenilikçi çözümler için bir yandan AR-GE ye yatırım yaparken diğer bir yandan da tüm liman operasyonlarında mevcut olan büyük enerji tasarrufu potansiyelini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Bunların dışında mükemmel ray altyapısı ekipmanı ve raylı taşıtlarla ilgilenerek, birçok ülkede tren yolu şirketlerine en ileri çözümleri sunuyoruz. Bu şirketlerin enerji verimliliklerini büyük ölçüde artırıyor, karbondioksitsiz bir gelişim veya mevcut salımlarda önemli derecede iyileştirme sağlıyoruz. Toplu taşımayı çekici bir seçenek haline getirmek için gerekli tüm deneyim ve uzmanlığa sahip bir şirket olarak, şehirlere tasarruf imkanı sağlıyor ve gelişimleri boyunca ekolojik ayak izlerini azaltmada yardımcı oluyoruz. Sürdürülebilir Şehirler 15

20 Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz Dünyanın en yenilikçi gaz türbini yüksek verimliliği sayesinde, ton CO 2 emisyonunu önlüyor Bu miktar, her biri yılda kilometre yol yapan Enerji otomobilin CO 2 emisyonlarının toplamına eşittir. Bireysel eylemler ve teknolojik ilerlemeler büyük tasarruflar sağlar Şehirler, küresel enerji talebinin % 75 inden sorumludur ve tüm sera gazı emisyonlarının % 80 ini üretmektedir. CO 2 emisyonlarını kabul edilebilir düzeylerin üzerine çıkarmaksızın işletmelerin ve hane halklarının giderek artan enerji taleplerini karşılamak, bugün karşı karşıya kalınan başlıca güçlüklerden biridir. Sürdürülebilir enerji, talebin yönetilmesini, enerjinin daha verimli kullanılmasını, daha verimli ve temiz bir şekilde üretilmesini mümkün kılan teknolojiler olarak düşünülebilir. Talebin yönetilmesi, dağıtımın izlenmesi, güvenli ödeme araçları ve enerji santralinin korunması gibi kontrol ve güvenlik sistemlerini gerektirir. Verimlilik ve güvenilirlik, çoklu enerji kaynaklarıyla ve değişken voltaj/amperajla çalışabilen hibrit cihazlar ve akıllı enerji şebekesi yönetimiyle desteklenebilir. Sürdürülebilir enerji, hem uygulamaların sayısının hem de elektrik tüketimimizin artmaya devam edeceğini akıldan çıkarmadan; güvenli bir enerji arzı, uygun maliyet ve çevresel etki arasında dengeyi bulmak anlamına gelir. Ayrıca, doğal kaynakların giderek azaldığı ve bu durum enerjiyi tasarruflu kullanmaya zorladığı unutulmamalıdır. Siemens in şehirlerin çevresel ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunabilecek 16 Sürdürülebilir Şehirler

21 Taipei London Array rüzgâr çiftliği Siemens, bir süre önce, Thames halicinde yer alan London Array rüzgâr çiftliğini enerji şebekesine bağlamak için açılan ihaleyi kazandı. Bu proje kapsamında deniz tipi dağıtım merkezi platformu için elektrik teçhizatı sağlanıyor. Bu tesisat doğrudan rüzgâr çiftliğinde monte ediliyor. Yüksek gerilim dağıtım merkezi, 175 Siemens rüzgâr türbininin ürettiği enerjiyi bir araya getiriyor ve daha sonra, bu enerji deniz altından geçen kablolarla kıyıya iletiliyor. Bu çalışma, Londra nın enerji sistemini 2012 Olimpiyatları na hazırlamak için de önemli bir adım olarak görülmektedir. çevreci ürünlerden ve çözümlerden oluşan benzersiz bir portföyü bulunmaktadır. E.ON un Irsching deki Kombine Çevrim Enerji Santrali nde hizmet vermeye başlayan ve dünyanın en büyük gaz türbini olan inovatif gaz türbinimiz buna en iyi örnektir. Artan enerji talebini karşılayabilmek için, akıllı ve esnek bir şebeke altyapısı vazgeçilmez önemdedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken üretim potansiyelleri, geleneksel şebeke topolojisini ve dolayısıyla bu şebekelerin yönetilme tarzını tamamen değiştiriyor. Akıllı şebekeler ile üretici ve tüketici bir denge oluşturabiliyor. Siemens in bir süre önce Londra üzerine yürüttüğü bir araştırma, bugün mevcut olan tüm teknolojiler uygulandığı takdirde, şehrin toplam emisyonlarının 2025 e kadar %44 oranında düşürülebileceğini gösteriyor. Enerji alanında sürdürülebilirliğin davranışlarda yarattığı değişimde, gerçek bir farklılık olarak hayata katılıyor. Kullanımından kaçınılan her megavat, emisyonları azaltmanın ve kaynakları korumanın en ucuz ve en temiz yolu olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte, davranışları değiştirmek kolayca başarılabilecek bir şey değil. Bu nedenle, şehirlerin enerji verimliliğini artırmak için tüm teknik olanakları da kullanmaları gerekiyor. Sürdürülebilir Şehirler 17

22 Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz Malmoe Akıllı bina teknolojisi, enerji tüketiminin 50% ye kadar azaltılmasına yardımcı olur Binalar, aydınlatma, emniyet ve güvenlik Genellikle gözden kaçırılsa da binalar çok büyük enerji tasarrufu potansiyeli barındırır Çoğu zaman, binalar hakkında gerçekten durup düşünmeyiz. Onları sadece kullanırız. Ancak, şehrinizi sürdürülebilir kılmaya yönelik bir görev üstlenmişseniz, binalara daha yakından bakmaya değer: Binalar, küresel enerji tüketiminin % 40 gibi şaşırtıcı bir oranından sorumludur. Bu tüketimin içinde aydınlatma ise tek başına %50 lik paya sahiptir. Binaların maksimum konfor sağlaması, enerjiyi tutumlu bir şekilde kullanması ve harici iklimsel etkilere otomatik olarak tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, binalar insanları, maddi varlıkları ve iş süreçlerini izinsiz girişlere, hırsızlığa ve yangına karşı korumalıdır. Yenlikçi bina otomasyonu ve kontrol sistemlerimiz yalnız yeni binalarda değil varolan binalarda da önemli verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlar. Toplam Bina Çözümleri (TBS) yaklaşımımızda, hem konfor ve enerji verimliliği sağlamak hem de CO 2 emisyonlarını azaltmak için, elektrik tesisatı teknolojisi ve bina otomasyonuna yönelik akıllı bir ağla birleştirilmiş altyapı, yenilikçi sistemler ve çözümler kullanılır. Binanıza yapacağınız her hangi bir yatırım gelecekte kendini amorti etmekle kalmaz maliyet tablolarınızda kalıcı pozitif etki bırakır, hatta bir müddet sonra bu yatırım maliyetinden söz etmezsiniz bile. 18 Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

Yeşil gelecek. Şehrin doğası Megakentler yeni teknolojiler sayesinde daha yeşil görünecek.

Yeşil gelecek. Şehrin doğası Megakentler yeni teknolojiler sayesinde daha yeşil görünecek. Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araşt rmalar dergisi l Haziran 2010 www.siemens.com.tr Şehrin doğası Megakentler yeni teknolojiler sayesinde daha yeşil görünecek. Yeşil gelecek İklim değişikliğiyle

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Committed to More. UPS 2014 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Committed to More. UPS 2014 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Committed to More UPS 2014 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu UPS, paketler ve kargonun taşınması, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve iş dünyasını daha verimli biçimde yönetmek üzere ileri teknolojiden

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Sıradaki büyük dalgaya hazır mısınız?

Sıradaki büyük dalgaya hazır mısınız? KÜRESEL İNŞAAT ARAŞTIRMASI 2013 Sıradaki büyük dalgaya hazır mısınız? kpmg.com/building KPMG International 2013 KPMG International Cooperative ( KPMG International ). KPMG International müşteriye hizmet

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını 2013-11 / Nisan SiemensWorld Türkiye Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Endüstri Siemens, WIN 13 Fuarı na damgasını vurdu 2013 te 20. yılını kutlayan ve

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Gelir artışı Ana rakiplerimizden daha fazla büyüme İnovasyona dayalı büyüyen pazarlara odaklanmak Lider çevreci portföy Gelişmekte

Detaylı

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ SAYI 4 / 2012 REKABETTE YENİ FIRSAT: MOBİLİTE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ AKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TURGUT GÜNEY:

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 İçindekiler 1 Binalarda Enerji Tüketimi Uyarı Çağrısı 2 Güvence Grubu Başkanı nın Açıklaması

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

146 tüzel kuruluş 10,300 den fazla çalışan

146 tüzel kuruluş 10,300 den fazla çalışan AVRUPA DA HITACHI Hitachi nin Avrupa Ayağına Hoşgeldiniz Hitachi, sürdürülebilir kentsel gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik hedeflerini yakalayarak ve değerli doğal kaynakları koruyarak,

Detaylı

Satınalma. Ücretsiz Uzaktan Eğitim Fırsatı. 6552 Sayılı Yasa İle Hizmet Alımlarında Neler Değişti?

Satınalma. Ücretsiz Uzaktan Eğitim Fırsatı. 6552 Sayılı Yasa İle Hizmet Alımlarında Neler Değişti? Satınalma www.satinalmadergisi.com Yıl: 2 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi Sayı: 22 EKİM 2014 Prof. Dr. Selim YAZICI Tedarik Zincirinde İş Sürekliliği Yönetimi Sertaç Sedat KÖKSAL 6552

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

ÇÖZÜMLER SEKTÖRLERE GÜÇ VEREN PERAKENDE SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALAR ENERJİ SEKTÖRÜNDE FARK YARATAN ÇÖZÜMLER SPOR VE EĞLENCEYE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

ÇÖZÜMLER SEKTÖRLERE GÜÇ VEREN PERAKENDE SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALAR ENERJİ SEKTÖRÜNDE FARK YARATAN ÇÖZÜMLER SPOR VE EĞLENCEYE TEKNOLOJİ DESTEĞİ SAYI 8 / 2013 SEKTÖRLERE GÜÇ VEREN ÇÖZÜMLER PERAKENDE SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALAR ENERJİ SEKTÖRÜNDE FARK YARATAN ÇÖZÜMLER SPOR VE EĞLENCEYE TEKNOLOJİ DESTEĞİ ... ÖNSÖZ SAP NİN BENZERSİZ SEKTÖREL UZMANLIĞI

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

yayınıdır. SAYI. 5 YIL. 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır.

yayınıdır. SAYI. 5 YIL. 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır. yayınıdır. 14 SAYI. 5 YIL. 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır. 14 SAYI: 5 YIL: 2015 Securitas Yıllık Süreli Yayındır. SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ. ADINA SAHİBİ E. MURAT KÖSEREİSOĞLU - ÜLKE BAŞKANI

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

Endüstrİ 4.0. Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi EKOIQ. Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye Akıllı Üretime Hazır mı?

Endüstrİ 4.0. Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi EKOIQ. Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye Akıllı Üretime Hazır mı? Endüstrİ 4.0 Akıllı Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Bilişimin Endüstriyle Buluştuğu Yer Türkiye Akıllı Üretime Hazır mı? EKOIQ Dergisi nin Özel Eki /Aralık 2014 Sabancı Üniversitesi Avrupa

Detaylı

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek...

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek... Sürdürülebilirliği içselleştirmek... 1 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 Genel Müdür Mesajı 6 Bir Bakışta 10 Rapor Hakkında 12 Kurumsal Profil 13 Hakkında 15 Yönetim Anlayışımız 20 Mükemmellik

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

İŞ MODELLERİ. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları İŞ MODELLERİ Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Hazırlayan: İTKİB Mayıs 2012 İstanbul Birleşmiş Milletler Ortak Programı MDG-F (Binyıl Kalkınma Fonu) 2067,

Detaylı

Günlük kiralama büyük bir potansiyel barındırıyor

Günlük kiralama büyük bir potansiyel barındırıyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2013 SAYI: 68 Günlük kiralama büyük bir potansiyel barındırıyor Günlük kiralama bizim açımızdan önemli bir satış kanalı Haydar YENİGÜN Ford

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı