SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (SAD) SUALTI ARKEOLOJİSİ ARAŞTIRMA GRUBU (SAAG)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (SAD) SUALTI ARKEOLOJİSİ ARAŞTIRMA GRUBU (SAAG)"

Transkript

1 SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (SAD) Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, araştırılması, tespiti, envanterlenmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994'de kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bu yana birçok yerel, ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Ulus genelinde 300 ü aşkın üyesi, 4 yerel temsilciliği, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan araştırma gurupları ile 50 ye yakın proje, araştırma, ekspedisyon, gençlere yönelik bilim kampları, sürekli eğitimler, kamuoyu oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirmiştir. SUALTI ARKEOLOJİSİ ARAŞTIRMA GRUBU (SAAG) SAD ın altgruplarından olan SAAG ın amacı, Türkiye karasuları ve iç sularında sualtı kültür mirasını tespit etmek, korumak, belgelemek, ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, akademik araştırmalara katkıda bulunmak ve bu mirası ortak bir envanterleme sistemi altında toplamaktır. SAAG, ulusal çapta her yıl düzenli olarak eğitim, seminer ve toplantılar düzenleyerek hem bilim insanı adaylarının hem de halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ulusal ve uluslar arası pek çok sualtı araştırmasında görev almış SAAG dalıcıları, Türkiye çapında projelerini bilimsel duyarlılıkla sürdürerek ve popüler ve bilimsel birçok yayına imza atmaktadır.

2 Kaş Arkeopark Projeleri nin temelleri, yöre halkının, bilim adamlarının ve tarihe ilgi duyan herkesin dikkatini Kaş ın tarihsel çevre potansiyeline çekme fikriyle 2006 yılında atılmıştır. Kaş Arkeopark Deneysel Arkeoloji Projesi (2006) ile sualtında Uluburun arkeolojik eserlerinin replikalarından oluşan bir alan yaratılmış, ULUBURUN III ile dünyanın en eski batığının replikası yapılıp batırılarak Uluburun un tanıtımı yapılmıştır. Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi (2007) ile internet ortamında bir müze oluşturulmuş, Erkut Arcak Kaş Arkeopark Bilim Kampı (2008) ile ulusal boyutta bir eğitim programı ile yeni nesil korumacı-araştırmacı bilim adamı adayları yetiştirilmiş, Sualtı Kültür Mirası (2008) ile bölgedeki arkeolojik buluntular tespit edilmiştir. Uzun vadede yöre halkını kapsamlı bir biçimde bilinçlendirmeye yönelik Kaş Tarihtir ve Tunç çağı mimarisi teknikleri kullanılarak antik bir limanın kurulacağı Tunç Çağı Limanı projeleri tasarlanmaktadır yılında yöre gençlerini hedef alan Genç Arkeopark projesi, bir önceki senenin geliştirilmiş içeriği ile bilim insanı adaylarının eğitimine yönelik Erkut Arcak Kaş Arkeopark Bilim Kampı (2009) ve bilimsel çalışmaların devamı niteliği ile Sualtı Kültür Mirası (2009) projeleri planlanmış, altyapıları tamamlanmıştır.

3 Kaş Arkeopark Projesi, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği (360 TAD), Kaş Deniz Tarihi Araştırmaları Derneği (DETAD) ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje Uluburun III teknesi ve Uluburun Batık Alanı nın 1982 de keşfedildiği halinin Uluburun Arkeolojik Alanı olarak yeniden canlandırılmasıyla oluşturulmuştur. Uluburun III teknesi, tarihleri arasında Sualtı Arkeoloji Enstitüsü nden (INA-Institute of Nautical Archaeology) Prof. Dr. Cemal Pulak tarafından kazılan, Geç Tunç Çağı na (M.Ö. 14. yy) ait ve dünyanın en eski batığı ünvanına sahip olan Uluburun Teknesi nin re-animasyonudur. 14 m. boy ve 5 m. genişliğindeki Uluburun III, 40 gün süren inşasının ardından 27 Ekim 2006 da imitasyon kargosu ile birlikte batırılmıştır. Batığın 1982 de bulunduğu hali ve kazı alanının bir kopyası yine imitasyon malzemelerle inşa edilmiştir. Arkeopark adını verdiğimiz bu alan, ülkemiz için olduğu kadar Dünya da da bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bugün deneysel arkeoloji çalışmaları ve sualtı arkeolojisi öğrencilerinin eğitimleri Arkeopark ta gerçekleştirilmektedir. Projeye ulusal ve uluslararası ilgi devam etmektedir.

4 Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi, öncelikle Türkiye deki sualtı kültür mirasına katkı amacıyla Kaş bölgesindeki tarihi ve arkeolojik batıkların ve buluntuların envanterlenmesini sağlamak, sualtı kültür mirasını görünür kılmak, sualtı arkeolojisi ve deniz tarihi ile ilgili bilgi paylaşımını gerçekleştirmektir. Proje kapsamında, belirlenen pilot bölge içerisinde bulunan tarihi ve arkeolojik eserlerin envanterlenmesi, envanterleme metotlarının belirlenmesi, sürecin ileri aşamalarında (2009 ve sonrası) toplanan bilgilerin internet üzerinden paylaşıma açılması ve internet kullanıcılarının katılımıyla büyüyen bir bilgi sistemi oluşturulması planlanmaktadır Proje, kamuoyunun dikkatini sualtına çekebilme ve Türkiye nin sualtı mirasını tanıtarak bu alanda hem bilimsel hem de kültürel etkinlikler yapılmasını sağlama amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, projenin nihai hedefi, Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek, suyun altındaki arkeolojik ve tarihi dünyayı su üstüne getirmenin de ötesinde, bu dünyayı sanal ortama taşıyarak internet üzerinde bir Sanal Müze oluşturmaktır.

5 Akdeniz in önemli antik deniz ticaret yolları Türkiye nin güney kıyılarından geçer. Kaybolmakta olan deniz tarihinin ve sualtı batıklarının araştırılması, envanterlenmesi, bilgi ve anlayışımızı arttırarak arkeolojik ve kültürel tahribatı engelleyeceği gibi, mevcut araştırmaların ilgili akademik yetkililere sunulmasını da sağlayacaktır. Bu çalışma ile, özelikle yaz aylarında dalış turizmi faaliyetinin arttığı, mevcut arkeolojik potansiyeli nedeniyle araştırma açısından büyük önem taşıyan Kaş-Kekova kıyı kesiminde, deniz tarihi incelemeleri amaçlanarak ülkemizde ulusal kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen, disiplinler arası, sistematik ve kapsamlı pilot projenin yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu araştırma noktalarının belirlenmesi için arkeoloji, aulatı yüzey araştırması, aletli derin su dalışı ve batık dalışı gibi farklı teknikler ve bilimsel disiplinlerden kurgulanacak bakış açıları içeren çalışmaların koordineli ve ortak hedefli olarak yürütülmesi ve bunların ortak bir veritabanına aktarılması planlanmaktadır.. Doğu Akdeniz ticaret yollarının bir bölümünü oluşturan bu bölgede geçtiğimiz senelerde yeni batık alanları keşfedilmiş, fakat bu bilgilerin yerel kişiler tarafından saklı tutulduğu görülmüşür. Diğer bir değişle, yerel bilgilerin ve akademik araştırmaların bir araya getirilmesi, bunun bir veri tabanı altında toplanması gerekmektedir.

6 Erkut Arcak Bilim Kampı, arkeolojik ve deniz tarihine ait eserlerin tespit ve belgeleme işlemlerine temel oluşturmak üzere sualtı araştırma metotlarının aktarıldığı teorik ve pratik çalışmaları içermektedir. Saha çalışmaları kapsamında katılımcılara aktarılan bilgiler, her hafta için farklı uzmanlıklara sahip moderatörler aracılığıyla öğrencilerle paylaşılmıştır. Amacımız sualtı arkeoloğu yetiştirmekten çok, katılımcıları sualtı arkeolojisi ve deniz tarihi konusunda bilinçlendirmektir. Sualtı buluntularının sistematik bir biçimde belgelenmesi ve ileride yapılacak kapsamlı sualtı araştırma çalışmalarına bir temel oluşturmak ana hedeflerimiz arasındadır. Diğer hedeflerimiz ise, proje kapsamında yapılacak sualtı araştırmasının etik ve metodolojik temel ilkelerini, coğrafik araştırma bölgesini tanıtmak, yüzey araştırmalarında esas olan buluntu temel bilgilerini sistematik olarak toplamak ve aktarmak, sualtı kültür mirasını koruma ve belgelemenin Türkiye için olduğu kadar, uluslararası bilim çevrelerince de olan önemini açıklamak ve dünya bilimsel literatürüne sunacağı katkısını vurgulamaktır. Ulusal çapta 2008 yılında başlayan bu bilim kampının 2009 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.

7 Genç Arkeopark, Kaş bölgesinde yaşayan, yaşları arasında değişen, farklı kültürlerde yetişmiş gençleri bir araya getirerek, araştırma, ekip çalışması, katılımcılık, dayanışma ve üretilen fikirlerin, yapılan analizlerin grup içinde sunum özelliklerinin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Projemiz, gençlerin yaşadıkları bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerini tanımaları, kavramaları ve bu paralelde, yaşadıkları bölgeyi sahiplenerek uzun vadede etkili koruma politikalarının oluşturulması sürecinde aktif rol üstlenmelerini hedefler. Ana hedefimiz olan sürdürülebilir koruma aşamasına ulaşmak için kullanılacak araçlar yoluyla elde etmeyi beklediğimiz sonuçlar, gençlerin su üstü ve sualtı doğal, tarihi ve kültürel çevreyi tanımaları, Kaş yöresinden veya değil, gençlerin bir arada etkileşimli bir eğitimle, bu çevrenin bir parçasını yeniden üretmesini kapsamaktadır. Bunlara bağlı olarak, yaşadıkları yerin özgünlüğünü kavrayan ve onu sahiplenen gençlerin uzun vadede Kaş için etkin koruma-kullanım politikası üretim süreçlerine doğrudan katılması da projenin öncelikli hedeflerinden biri olacaktır.

8 Tunç Çağı Limanı, binlerce yıllık tarihin üzerinde bulunan Antalya Kaş ilçesinin kültür değeri olan Uluburun Batığı nı ilçenin sembollerinden biri haline getirerek bu değerin tüm dünyaya tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Geç Tunç Çağı geleneksel bina yapım bilgileriyle akademik danışmanların gözetiminde iki yada üç binadan oluşan yapı grubunun önünde Uluburun II teknesinin bağlı bulunduğu dönemin ticari malzemelerinin istiflendiği bir küçük rıhtımın yapılması düşünülmektedir. Yapılacak limanın metrekare boyutlarında binalar, hem dönemi içinde nasıl kullandıklarına dair bir açık hava Arkeopark olması hem de daha sonra yapılması düşünülen farklı kültür etkinliklerine ev sahipliği yapması mümkün olacaktır. Bu çerçevede her yıl Kaş ta yapılması düşünülen uluslararası çapta deniz tarihi ve sualtı arkeolojisiyle ilgili bir bilgi şöleni ve atölye çalışmaları için bu oluşum mekan oluşturacaktır. Tamamı bilimsel tabanlı olan bu projenin önemli parçasını oluşturacak ve Kaş ilçesine uluslararası bir nitelik kazandıracaktır. Deneysel arkeoloji ve popüler kültür gibi alanları katkısı olacak bu projenin yapılması uzun vadede planlanmaktadır.

9 SAD-SAAG gerçekleştirdiği projelerle pek çok gazete, magazin, internet sitesi, popüler bilim ve keşif dergilerine haber konusu olmuş; medya bağlantıları ile projelerinin görünürlüğünü ve toplumsal etkisini arttırmıştır. Bu dergiler arasında en önemlileri Popüer dergiler: Atlas dergisi, Marine Photo, Deniz Magazin, Naviga, Sualtı Dünyası, Yelken Dünyası, National Geographic Türkiye, Sea Life, Sky Life, İzmir Life, Bodrum Life. TV: Ntv, Cnn Türk, Kanal D, TRT 1, TRT, Kanal B Gazete haberleri: Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Radikal, Deniz Ticaret Gazetesi. Akademik konferanslar: Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı ( ), İstanbul-İzmir, Türkiye 3th International Congress on Underwater Archaeology (IKUWA) 2008,Londra, İngiltere 30th Symposium on Excavation, Survey and Archaeometry Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA) 2008, Gazi Magusa, KKTC Poseidon Reich XIII, Seafaring as Reflection of the History of Mankind (DEGUWA 2008), Hamburg, Almanya The Past and Future of Museology in Turkey, Vehbi Koç and Ankara Research Center (VEKAM 2007), Ankara, Türkiye

10 Kaş Arkeopark Projelerine 2009 yılına kadar yüzlerce gönüllünün ayni, onlarca kurum ve kuruluşun nakdi destekleri olmuştur senesinde yapmayı planladığımız Erkut Arcak Kaş Arkeopark Bilim Kampı 2009, Sualtı Kültür Mirası 2009 ve Genç Arkeopark projelerinin. Bu bütçenin büyük bir kısmı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, SAD Ltd. Şti, Eko-natura Ltd. Şti, Kaş Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı tarafından karşılanacaktır. Sizin ve/veya kurumunuzun yapacağınız küçük bir katkı ile sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koç Topluluğu olarak sosyal sorumluluk ve kurumsal sorumluluk olmak üzere iki bileşen etrafında değerlendirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını, sürdürülebilirliğin

Detaylı

MAVİ PAYLAŞIM 2009 7. SUALTI SPORLARI

MAVİ PAYLAŞIM 2009 7. SUALTI SPORLARI MAVİ PAYLAŞIM 2009 7. SUALTI SPORLARI VE BİLİMLERİ TOPLANTISI DÜZENLEME KURULU KOÜSAT YÖNETİM KURULU 1-3 MAYIS 2009 KOCAELİ MAVİ PAYLAŞIM 2009 7. Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı EBAT Baskı Editör

Detaylı

EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ

EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ DTÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA ÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) EVÜDP HİBE PROGRAMI PROJE ÖYKÜLERİ TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERİN PİYASA A DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ (EVÜDP) HİBE PROGRAMI Küresel Çevre

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

2010-2011 Faaliyet Raporu

2010-2011 Faaliyet Raporu 2010-2011 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 - Kısaca AÇEV 2 - Amacımız, Strateji ve Eğitim Yaklaşımımız, Hedeflerimiz 4 - AÇEV in Programlarının Uygulandığı İllerimiz ve Yabancı Ülkeler 6 - Başkan ın Mesajı

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU

TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU 1997 yılında bir grup bilim adamı, denizci ve doğa sever tarafından Türkiye deniz ve iç sularında bilimsel araştırma yapmak amacıyla kuruldu. Türkiye deniz ve tatlı sularında

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Sayı: 65 Mayıs 2011 Dostluk treni ile İstanbul'dan Kars'a seyahat Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Türkiye nin yeni İklim Değişikliği

Detaylı

Hayata değer katmanın anlamını biliyoruz...

Hayata değer katmanın anlamını biliyoruz... Hayata değer katmanın anlamını biliyoruz... Eğitim Kültür Sanat 04-07 08-13 Öğretmen Akademisi Vakfı Öğretmenin Sınırı Yok Projesi İstanbul Modern Eğitim Sponsorluğu Gönüllü Yoncalar Toplum Gönüllüleri

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi

Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 4 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 5 Önsöz... 6 Kısaltmalar...

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

GÜNEY DOĞU AVRUPA 2014 KSS ÖDÜLLERİ. Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ortağı İşveren Örgütleri Tarafından Düzenlenen.

GÜNEY DOĞU AVRUPA 2014 KSS ÖDÜLLERİ. Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ortağı İşveren Örgütleri Tarafından Düzenlenen. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ortağı İşveren Örgütleri Tarafından Düzenlenen GÜNEY DOĞU AVRUPA 2014 KSS ÖDÜLLERİ TİSK Proje Ofisi

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bir Stüdyo Çalışması, İYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi* Nicel YILMAZ SAYGIN, Nilgün KİPER, Evrim GÜÇER İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ülkemizde doğal

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 8 2. Stratejik Eylem

Detaylı