AVRUPA YEŞİL BAŞKENT ÖDÜLÜ: İZMİR 20XX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA YEŞİL BAŞKENT ÖDÜLÜ: İZMİR 20XX"

Transkript

1 AVRUPA YEŞİL BAŞKENT ÖDÜLÜ: İZMİR 20XX Yrd.Doç.Dr.Koray Velibeyoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. YEŞİL BA ŞKENT Ö DÜ LÜ NEDİR? Her yıl düzenli olarak Avrupa Yeşil Başkenti Ödülü verme düşüncesi Estonya nın başkenti Tallinn kentinde 2006 yılında 15 Avrupa kentinin (Tallinn, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin, Warsaw, Madrid, Ljubljana, Prague, Vienna, Kiel, Kotka, Dartford, Tartu ve Glasgow) Belediye Başkanlarının katıldığı bir toplantıda ortaya çıkmıştır. Bu kentlerin yeşil vizyonları ortak bir mutabakat zaptı haline dönüştürülmüştür. Bu belgede çevre dostu kentsel yaşama öncülük eden kentlere ödül verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu düşünce Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2008 de alınan bir kararla ödül haline getirilmiştir. Ödülün Kapsamı ve Gerekçesi: Avrupa bir şehir medeniyetidir ve Avrupalıların %80 i kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla Avrupa da kentler insanların yaşam alanlarını iyileştirmek için önemli bir role sahiptir. Kentsel alanlar pek çok çevreci tartışma ve mücadelenin de ortasında yer almaktadır ancak diğer taraftan da bu yönde bir çözüm ve yenilikçilik isteğini de beraberinde getirmektedir. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü bu çabaları teşvik etmek ve ödüllendirmek üzere ortaya çıkmıştır. Avrupa Komisyonu nun bu ödülü konumlandırırken niyeti kentlerdeki yaşam alanlarını ve genel olarak tüm çevreyi iyileştirmek olmuş bu yönde her yıl bir kentin ödüllendirilmesi yoluyla diğer Avrupa kentlerine yol göstermesi, öncülük etmesi, iyi uygulama örnekleri sunması, deneyim, düşünce ve fikirlerini diğer kentlerle paylaşması öngörülmüştür. Ödül alacak kentin çevre dostu kentsel yaşam alanında öncü olması, çevresel standartları sağlama ve geliştirmede iyi bir kaydı olması, iddialı hedefleri gerçekleştirme yönünde sürekli bir taahhüdü bulunması, sürekli bir çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir gelişme çabası içinde olması beklenmektedir. Bu doğrultudaavrupa Yeşil Başkent Ödülü nün hedefleri; 1. Yüksek çevreci standartlara erişimde kayda değer bir ilerleme sağlayan kentleri ödüllendirmek 2. Çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir gelişme alanında sürekli ve iddialı hedefleri olan kentleri özendirmek 3. Diğer kentlere ilham veren bir rol model teşkil etmesi ve tüm diğer Avrupa kentleri için iyi uygulama örnekleri ve deneyimlerini teşvik ediyor olması olarak özetlenebilir. 2. YEŞİL BA ŞKENT Ö DÜ L SÜ REC İ NA SIL İŞLEMEKTEDİR? Başvuru yeterliliğine sahip her Avrupa kenti Avrupa Yeşil Başkent Ödülü resmi web sayfasından online başvuru formu teslim edebilir. İki Aşamalı bir değerlendirme süreci uygulanmaktadır. Birinci aşamada tüm başvurular uluslararası tanınırlığı olan uzman değerlendirici paneline ulaşır ve konu ile ilgili uzmanların eş-denetiminde değerlendirilir. Uzman panelinin final raporu doğrultusunda kısa listeye giren 3-4 kentin adı Ödül Jürisi ne bildirilir. Kısa listeye giren kentler davet edilir ve kendi vizyonlarını, eylem planlarını ve iletişim stratejilerini Ödül Jürisi ne sunarlar. Sunum sonrasında, Jüri kazanan kenti belirler. Kazananlar ödül töreninde açıklanır. Başvuru Koşulları Mevcut durumda başvuru için üç yeterlilik kriteri aranmaktadır: 1. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü tüm AB üyesi ülkelerinin kentleri, AB üyeliğine aday ülkeler (Türkiye dahil) ve Avrupa ekonomik bölgesindeki ülkelerin kentlerine açıktır. 2. İkiyüzbin ve üzeri nüfusa sahip yukarıda belirtilen ülkelerin tüm kentleri olan başvurabilir. 3. Bu ödülde kent tanımı seçimle belirlenmiş kent yönetiminin (İzmir için Büyükşehir Belediyesi)

2 sorumluluğu altındaki alanları kapsar. Değerlendirme Kriterleri ödülleri için yapılan ilk değerlendirmeler 10 kriter üzerinden gerçekleştirilmiştir yılından itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Yeşil Başkent Ödülü ne aday olan kentler aşağıda belirtilen 12 çevre göstergesi ile değerlendirilecektir: 1. Küresel iklim değişikliğine yerel katkısı 2. Yerel ulaşım 3. Sürdürülebilir arazi kullanımı ile ilşkilendirilen yeşil alanlar 4. Doğa ve biyolojik çeşitlilik 5. Yerel hava kalitesi 6. Gürültü kirliliği 7. Atık üretimi ve yönetimi 8. Su tüketimi 9. Atık su arıtması 10. Ekolojik yenilikçilik ve sürdürülebilir istihdam 11. Yerel yönetimin çevre yönetimi 12. Enerji performansı Başvuru sürecinde kentlerden bu 12 gösterge hakkında bilgi vermeleri istenmektedir. Bilgiler doldurulurken eylem planının mevcut detayları, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, hangi sürelerde ulaşılabileceği (5-10 yıl diliminde) ve uygulamaların sonuçları ve çıkarılan derslerin kaydedilmesi beklenmektedir. 3. KA ZANA N KENTLER HA NGİLERİDİR VE KA ZANIMLA RI NELERDİR? Avrupa Yeşil Başkent Ödülü finalistleri ve kazananları çevreye nasıl saygılı olunacağı, mükemmel kentsel yaşam kalitesi ve ekonomik gelişmenin nasıl başarılı bir şekilde bir arada olabileceği noktasında bizlere değerli gerçek yaşam örnekleri sundular Avrupa Yeşil Başkent Ödülü unvanına sahip olmanın getireceği avantajlar şöyle tanımlanmaktadır: Artan turizm faaliyetleri Daha çok yatırım ve genç profesyonellerin akınına uğrama (yüksek yaşam kalitesi) Kentin yükselen ünü ve imajı Dönemi İlk Avrupa Yeşil Başkent Ödülü 2010 yılında İsveç in başkenti Stockholm kentine verilmiştir. Kent ülkenin en büyük kentidir ve nüfusu kişidir. Ödülün veriliş gerekçesi şöyle açıklanmaktadır: Çevreci özelliklerin bütçede, operasyonel düzeyde raporlama ve izlemede göz önünde bulundurulduğu bütünleşik bir idari yapıya sahiptir dan itibaren karbon dioksit salınımını yüzde 25 oranında düşürmüştür den itibaren fosil yakıt kullanımını bırakmayı hedeflemektedir.

3 2011 de ise Hamburg bu ödüle layık görülmüştür. Hamburg metropoliten alanı 4.3 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır, merkezi alanında ise 1.8 milyon kişi yaşamaktadır. Avrupa nın 3. büyük limanını bünyesinde barındıran Hamburg bir liman şehridir. Kentin yerleşik kentsel alanının %16.7 sini orman, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmaktadır. Hamburg kentine Avrupa Yeşil Başkent Ödülü veriliş gerekçesi şöyle açıklanmaktadır: Çevre Koruma: İklim değişikliği kontrolü üzerinde iddialı hedefleri olması, ekonomik gelişme ve çevre korumanın uyumlu bir şekilde yürütülüyor olması Kentsel Gelişme: Uluslararası Yapı Fuarı (IBA) ve Uluslararası Bahçe Şovu (IGS) ile birlikte HafenCity ve Elbe Nehri kıyısında gerçekleştirilen çevreci kentsel gelişme stratejisi Otobanın yarattığı gürültü kirliliğini azaltmak için yapılan 3500 metre uzunluğundaki ses perdesi ve Elbe Nehri kıyısındaki yeşil yürüyüş yollarını yeni kamusal parklara bağlama düşüncesi Kamu taşımacılığının diğer Avrupa kentlerine oranla örnek teşkil eder nitelikte olması (hafif raylı sistem önerisi: kentin çeşitli noktalarına her beş dakikada hızlı, çevre dostu ve esnek çalışacak 240 yolcu kapasiteli çevre-kirletmeyen araçlar) Kentin mottosu: Öngörü ile büyüme (growth with foresight) ekonomik olarak başarılı ve aynı zamanda çevreyi de koruyup iyeleştiren uzun vadeli bir gelişme strateji izliyor olması Dönem i 2012 yılı kazananı İspanya Bask bölgesinden Vitoria-Gasteiz kenti olmuştur. Vitoria-Gasteiz kişilik nüfusuyla orta ölçekli bir Avrupa kentidir. İklim değişikliği ile mücadele, iyi hava kalitesi, kenti çevreleyen yeşil kuşakları, su koruma planı, atık yönetimi, enerji etkinliği, sürdürülebilir kentsel gelişim, park ve bahçeleri, bisiklet yolları ve modern kamu taşımacılığı hizmetleri ile bu ödüle layık görülmüştür. Kent yönetimi ödülü kazanmada birinci itici güç olarak kentte yaşayanların ödülü istemesi ve sahiplenmesini göstermektedir. Vitoria-Gasteiz Avrupa Yeşil Başkent Yılı için başlıca mücadele alanlarını şöyle tanımlamaktadır: 2012 boyunca kamu taşımacılığında %10 luk artış (sürdürülebilir hareketlilik eylem planı çerçevesinde) Belediye uygulamalarındaki enerji tüketimi seviyesinde %5 lik azalma Plastik poşetlerin ortadan kaldırılması ve yeniden kullanmaya elverişli, dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir olan çevreci türleriyle değiştirilmesi Pilot uygulama düzeyinde kentsel bahçe düzenleme planları yapılması Su tüketimini %5 oranında azaltmak Kentin mottosu: İçi ve dışı yeşil (green outside and green inside) Burada dışının yeşil olması çevre konularında yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler üretebilme yetisi olarak tariflenirken içinin yeşil olması o bölgede yaşayan insanların ve kurumların farkındalık düzeyi ve kalpten bağlılığını vurgulamak üzere kullanılmıştır yılı için ise Fransa nın Nantes kenti seçilmiştir. Nantes Barcelona, Malmö, Nuremberg ve Reykjavik ile birlikte yarışan Nantes belirlenen 12 çevresel gösterge üzerinden en olumlu aday seçilmiştir döneminde aday olan diğer kentler ve mottoları ise şöyledir: Reykjavik (İzlanda): Enerji sağlayan yanardağlar (volcanoes providing energy), İzlanda nın en büyük kenti ve nüfuslu ( kriterini sağlayamıyor ancak geçerli, bir başvuru çünkü ülkede daha büyük nüfuslu başka bir yerleşim yok Nuremberg (Almanya), Temiz hava için çevre dostu dolaşım (eco-friendly mobility for clean air) Bavyera da 1.2 milyon nüfuslu bir kent

4 Malmö (İsveç), 2030 da yüzdeyüz yenilenebilir enerji (100% renewable energy in 2030) Malmö İsveç in nüfuslu üçüncü büyük kenti Barcelona (İspanya), Uyumlu çalışma ve yereli güçlendirme (coordination and empowerment) Katalunya bölgesinin başkenti ve 5 milyon nüfuslu metropoliten alanıyla Avrupa nın en kalabalık kentlerindendir. 4. İZMİR NEDEN A VRU PA YEŞİL BA ŞKENT Ö DÜ LÜ NE BA ŞVU RMA LIDIR? İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kentin nüfusu 2009 TÜİK verilerine göre 2.7 milyon kişidir. İzmir metropoliten alanına bakıldığında ise nüfus 3.5 milyon kişiye ulaşmaktadır. Nüfus büyüklüğü itibarıyla 2011 kazananı Hamburg ile 2013 finalisti Barcelona ile benzeşmektedir. Avrupa ölçeğinde İzmir nüfus büyüklüğü yüksek kentler kategorisindedir (Avrupa kentlerinin %85 i bin nüfuslu orta ölçekli kentlerden oluşmaktadır). İzmir neden Avrupa Yeşil Başkent Ödülü ne aday olmalıdır sorusu kentin güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri içeren ayrıntılı bir SWOT analizi gerektirmektedir. Ayrıca şimdiye kadar ödüle hak kazanan kentlerle bir kıyaslama da (ör: benchmarking) yapılmalıdır. Diğer taraftan kentin yeşil vizyonunu (?) anlayabileceğimiz gelişme hedefleri, stratejik plan raporları ve diğer politika belgeleri ile geçmiş ve güncel uygulamalar sonucundaki çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir gelişme kayıtlarına da bakmak gerekmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve yaşanabilirlik açısından oluşturulan ulusal/uluslararası indekslerdeki sıralamalarına da göz atmak önem kazanmaktadır. Örneğin MasterCard Worldwide ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen "Türkiye'nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması" 2011 raporunda nesnel ölçütlere göre İzmir Yaşam Kalitesi ve Çevre Performansı açısından 1. sırada yer almaktadır (bkz. sf. 13). Bahsedilen çalışmaların zaman maliyeti göz önüne alındığında genel bir bakış açısı ve güçlü yönler ve fırsatlar odaklı bakarak, İZMİR YEŞİL BAŞKENT 2022 için 22 neden sayılabilir: 1. İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planında belirtilen kentin vizyonu En çok ödüllendiren Akdeniz şehri olmak ile Yeşil Başkent Ödülü adaylığı birbiriyle tutarlıdır. Doğa ile uyumlu Akdeniz kültürü İzmir de tasarım kenti vizyonu doğrultusunda ele alınabilir. 2. İzmir organik tarımın başkenti durumundadır, İzmir Kalkınam Ajansı (İZKA) kümelenme vizyonu İzmir saygın ve rekabetçi bir organik hammadde ve gıda tedarikçisidir olarak tanımlanmaktadır. 3. Kentte yerel yönetimler aracılığıyla çeşitli noktalarda ekolojik yaşam tarzını ve alışkanlıkları şekillendirmekte rol oynayabilecek eko-pazar alanları oluşturulmaktadır. 4. Akdeniz Akademisi ve eko-yerleşmeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları yapılan Akdeniz Akademisi çevre ve ekolojik kaygılara yönelik bir yerel eko-yerleşmeler sistemi oluşturarak tarım potansiyelini değerlendirmek ve Akdeniz çevresindeki eko yerleşmeler arasında eko-network oluşturması hedefi bulunmaktadır. 5. Seferihisar Türkiye nin ilk Sakin Şehri (Cittaslow- Slow City) ünvanını aldı. Cittaslow ağı biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir gelişim açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. 6. Özellikle Urla ve Çeşme merkezli Yarımada Slow Food hareketi de hız kazanmaktadır. Sakin Şehir hareketi ile birlikte ele alındığında ekolojik yenilikçilik ve sürdürülebilir istihdam ile doğa ve biyolojik çeşitlilik konularında yerel bilinci arttıran önemli bir çevreci harekettir. Yine Yarımada bölgesinde uç veren gastronomi turizmi ile de uyumludur. 7. İzmir Doğal Yaşam Parkı, İzmir Kuş Cenneti gibi büyük ölçekli tematik yeşil alanların varlığı ve ekoloji temalı yenilerinin eklenebilecek olması çok önemlidir ve fark yaratabilecektir. Ancak mevcut durumda kişi başına düşen yeşil alan miktarı düşüktür (İzmir de kişi başına düşen yeşil alan 2-3 m2 iken yasal minimum standart kişi başı 10m2 ve 2013 kazananı Nantes şehrinde kişi başı 57m2 dir) ve kent içinde dağılımı problemlidir. 8. İZGEP gibi kuruluşlar ve yerel yönetim işbirliğiyle geri dönüştürülebilir malzemenin toplanıyor olması önemlidir. 9. Sayıları artan arıtma tesisleri ve Büyük Kanal projesinin varlığı önemlidir, ancak kapsamı acilen

5 geliştirilmeli çünkü sorunlar devam etmektedir. 10. Gediz ve Küçük Menderes Havzalarının geri kazanılması için girişimler başlamış ve strateji belgelerinde hedefler arasına konmuştur ancak güncel durumda su kirliliği tarımsal sürdürülebilirliği tehdit eder boyuttadır. 11. Atık suyun arıtılarak yerel yönetim birimlerinde kullanılması ve su tasarrufunun özendirilmesi önemli bir ilk adımdır (ör: İZULAŞ atölyelerinde kurulan atık su arıtma tesisi) 12. Ulaşımın kesintisiz ve bütünleşik hale getirilmesi yönündeki güncel uygulamalar konfor ve erişilebilirlik açısından önemlidir. 13. Hafif raylı sistem ağının varlığı ve genişletilme düşüncesi, EGERAY, İZBAN, kent merkezi tramvay projesi dikkat çekicidir. 14. Yenilebilir enerji kaynaklarının varlığı ve kalitesi (özellikle Yarımada bölgesindeki jeotermal ve rüzgar enerjisi potansiyeli ve mevcut kurulu güç) ile yeşil teknolojilere kaynak, bilgi, kaynak desteği sağlayabilecek bir kenttir. 15. İzmir özellikle süs bitkileri ve su ürünleri üretiminde ve ayrıca organik tarımda ülkede önemli bir konumdadır. Doğal kaynak kullanımını sürdürülebilir ve yenilikçi değerlendirebilecek ekolojik iş geliştirme faaliyetleri için avantajlıdır. 16. Agro-turizm faaliyetleri ile doğal kaynaklarını tüketmeden, koruyup geliştirerek gelişebilecek bir konumdadır. Özellikle Yarımada bölgesi köylerinde ve yerleşmelerinde bu dönüşüm çoktan başlamıştır. 17. Evsel ısınmada doğal gaza geçiş hızla devam etmektedir. Ayrıca bazı bölgelerde jeotermal kaynaklar da kullanılmaktadır. Daha çevreci enerji kaynakları kullanımına rağmen kentin hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji etkin yapı kullanımı ve tasarrufu vb. konularda bir inisiyatif geliştirmede acil adımlar atılması gerektiği görülmektedir. 18. EXPO 2020 adaylığı ve İzmir in sağlık temasını seçmiş olması kentin sağlıklı yaşam ve kamu sağlığı alanında yapacağı yatırım ve yaşam tarzı tercihleri çevreci hareketleri besleyebilecek düzeydedir. 19. EXPO temasına paralel olarak İzmir in Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olması ve bu yöndeki çalışmaları İzmir in çevre alanında gerekli araştırma ve uygulama altyapısını sağlamlaştırabilecek niteliktedir. 20. Fikir önderleri ve iş çevresi tarafından geçmiş kayıtları, potansiyelleri ve nitelikli insan gücü ile çevreye en duyarlı yeşil bir ekonomi modelini, sürdürülebilir kalkınma fikrini en hızlı kavrayacak, katkı koyacak ve verim alacak kent İzmir olarak nitelenmektedir. 21. Çevre koruma ve çevre sağlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi temel stratejik hedefleri içinde ilk sıralardadır. Bu yöndeki hedeflerin performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 22. İzmir için bilişim-destekli kentsel hizmetler yaygınlaşır, e-ticaret üssü, dijital arşiv kent gibi projeler hayata geçirilebilirse kağıt kullanımının azaltılması, yolculuk talebinin azaltılması gibi çevre açısından olumlu çarpan etkileri mümkün olabilecektir. Bahsedilen tüm bu artılara rağmen İZKA verilerine göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su potansiyelinin ortalama 614 m3 olduğu İzmir de su fakirliği, hava kirliliği, çevre yönetim sistemlerinin kullanım oranının düşük olması çevreye ilişkin önemli sorun alanları arasında gösterilmektedir. Yine bahsedilen güçlü yönlerin bazıları henüz çok erken fikir aşamasındadır veya kurulma sürecindedir. Kentin çevre alanında bir rol model olabilmesi için olağanüstü potansiyelinin yanında olgunlaşmış ve mükemmelleşmiş uygulamalarının da bulunması şarttır. İzmir in Avrupa Yeşil Başkent Ödülü ne başvuru noktasında artıları eksilerinden fazladır ve konuya bardağın dolu tarafından bakılmalıdır. Bu aşamada en büyük eksik çevre alanında yeşil bir vizyon (motto ile beraber) ile iddialı hedeflerin konması ve bu yönde yukarıda bahsedilen parçacı çabaların bütünleştirilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde Avrupa Yeşil Başkent Ödülü adaylığının EXPO 2020 adaylığı ile birlikte İzmir e gereken hedefe odaklanma ve yönü verebileceği inancındayım.

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ PROJE RAPORU 2011 Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM in destekleri ile... YAYINA HAZIRLAYAN Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Grubu adına Dr. Gökhan İNCE Endüstri

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı