AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır."

Transkript

1 AV. AHMET ÇALIK 1951 yılında İzmir de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur. Yurtiçinde ve yurtdışında akademik çalışma ve faaliyetlerde bulunmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin kuruluşunu gerçekleştiren ilk akademisyen kadroda görev almıştır. Bir süre tamgün akademisyen olarak çalıştıktan sonra serbest avukatlığa başlamıştır. Deniz Ticaret Odası, Deniz Nakliyecileri Derneği ile denizcilik sektöründe faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı denizcilik firmasının hukuk danışmanlığı ve avukatlığını üstlenmiştir. Deniz hukuku uyuşmazlıkları ve gemi alım satımları nedeniyle Dünyanın tüm kıtalarındaki önemli denizcilik merkezlerinde ve limanlarında görev yapmıştır ile 2009 yılları arasında D.E.Ü. Deniz İşletmeciliği Yüksek Okulu (Denizcilik Fakültesi) nde öğretim görevlisi sıfatı ile Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Kamusal Deniz Hukuku dersleri vermiştir. Deniz Hukuku ile ilgili birçok konferans, panel ve seminere konuşmacı veya katılımcı olarak katılmıştır. Birçok dergide yayınlanan deniz hukuku ile ilgili makalelerinin yanı sıra Deniz Ticaret Hukuku (Ankara 1994) (Prof. Dr. Adil İzveren ve Prof. Dr. Nisim Franko ile birlikte) ve Deniz Ticareti Tatbikatçıları İçin Uluslararası Kamusal Deniz Hukuku (İzmir2002) isimli kitapların yazarıdır. Deniz Hukuku Derneği üyesi; Piri Reis Denizcilik ve Deniz Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyesi ve Turmepa (Deniz Temiz) Derneği İzmir Şb.si denetçisidir yılından bu yana Malta Cumhuriyeti nin İzmir Fahri Konsolosluğu görevini ve 2007 yılından itibaren de aynı zamanda Türkiye Fahri Konsoloslar Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır.

2 Duvar Yayınları:14 Akademi Dizisi / Hukuk: 6 ANA HATLARI İLE YENİ TTK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DENİZ TİCARET HUKUKU DEĞİŞİKLİKLERİ (Genişletilmiş Konferans Metni) Genel Yayın Yönetmeni: Hasip Akgül Yayına Hazırlayan: Hakan Balpetek Bu kitap Deniz Nakliyecileri Derneği nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu kitabın yayın hakları Ahmet Çalık a aittir, Birinci Basım: Mayıs 2011 ISBN: Sertifika No:16122 Baskı ve Cilt: Yılmaz Matbaacılık 853 Sokak No: 13 B-06 Kemeraltı-Konak/İZMİR Sertifika No:20073 Duvar Yayınları 853 Sokak No:13 P.10 Kemeraltı-Konak / İZMİR Tel: (232) Fax: (232)

3 ANA HATLARI İLE YENİ TTK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DENİZ TİCARET HUKUKU DEĞİŞİKLİKLERİ (Genişletilmiş Konferans Metni) Av. AHMET ÇALIK Deniz Ticaret Odası ve Deniz Nakliyecileri Derneği Hukuk Danışmanı

4

5 ÖNSÖZ Bu çalışma, günü İzmir de Deniz Ticaret Odası, Deniz Nakliyecileri Derneği ve Maersk Denizcilik öncülüğü ile gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Deniz Ticaret Hukuku Semineri için hazırlamış olduğumuz konferans metninin ilgili yasa maddelerinin de eklenmesi suretiyle genişletilmiş bir halidir. Anılan seminere yanımız sıra Yeni Türk Ticaret Kanunu nun hazırlanmasında görev almış olan Deniz Ticaret Hukuku Alt Komisyonu nun en aktif üyesi olan Sayın Doç. Dr. Kerim Atamer de katılarak kendi tebliğini ve görüşlerini sunmuştur. Gerek Sayın Atamer in görüşleri, gerekse toplantıda katılımcıların katkı ve soruları da dikkate alınarak gerekli olan yerlerde metne işlenmiştir. Konferans metni aşağıda daha büyük puntolarla basılmış kısım olup, gerekli gördüğümüz noktalarda daha detaya girmek isteyen ilgililere kolaylık olması amacıyla küçük puntolarla bastığımız kısım ise yeni kanunların (TTK ve BK) ve yeni TTK.nun atıf yaptığı uluslararası sözleşmelerin hükümleridir. Metnin sonuna hatırlatıcı not ve özet olmak üzere konferans sırasında kullanmış olduğumuz power point yansıları da eklenmiştir.

6 Bu konferans metninin özellikle deniz ticaret sektörüne yararlı olması ve daha geniş bir dağıtıma kavuşması amacıyla kitap halinde de basılması düşüncesini destekleyen ve kitabın basımı için gayretlerini esirgemeyen Deniz Nakliyecileri Derneği ve Dernek Başkanı Sayın Jozef Çukurel ile kitabın basımı işinde emek harcayan Dernek sekreteri Sayın Mehti Bülent Bıkmaz a, keza daimi destek ve gayretleri nedeniyle çocuklarım ve mesai arkadaşlarım Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık a teşekkür ederim.

7 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ ACENTELİK GEMİ, GEMİ MÜLKİYETİ, GEMİ SİCİLİ DONATAN VE SORUMLULUĞU KAPTAN DENİZ TİCARET SÖZLEŞMELER A.GEMİ KİRALAMA (Bare Boat Charter / Demise Charter) SÖZLEŞMELERİ B.ZAMAN ÇARTERİ (Time Charter) SÖZLEŞMELERİ...69 C.NAVLUN SÖZLEŞMELERİ a.kavramlar, Kurumlar, Taraflar ve Hakları b.taşıma Senetleri c.gönderilenin Hukuki Durumu...87 d.hak düşümü ve Zamanaşımı Süreleri D. DENİZDE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ KARMA (ÇOKLU) TAŞIMALAR MÜŞTEREK AVARYA ÇATMA KURTARMA GEMİ ALACAĞI, DENİZ ALACAĞI, İHTİYATİ HACİZ VE CEBRİ İCRA TAMAMEN KALDIRILAN HÜKÜMLER DÜZENLENME YAPILMAMIŞ DENİZ TİCARET KONULARI DENİZ TİCARET UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI KONFERANS YANSILARI

8

9 Av. AHMET ÇALIK 9 1. GİRİŞ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yeni Türk Ticaret Kanunu yayınlanmış bulunmaktadır yılından bu yana uygulanan eski kanunun yerini almak üzere 1999 yılından itibaren başlatılan uzun çalışmaların sonucu olarak TBMM tarafından kabul edilmiş bu 6102 sayılı bu yeni Kanun tarihinde yürürlüğe girecektir. Türk hukuk sisteminde deniz ticaret hukuku bağımsız bir kanun ile değil genel olarak ticaretin tüm alanlarını düzenleyen Ticaret Kanunu içerisinde düzenlenmektedir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu yenilenmesi kendiliğinden deniz ticaret hukukun da yenilenmesi sonucuna yol açmıştır. Deniz ticaret hukukun halen en eski ve yaygın olarak uygulamaya sahip uluslararası yeknesak kurallar manzumesi Hagues/Visby, (1924/1968) kurallarıdır. Bu kurallar deniz ticaret piyasasında arz ve talep koşulları bakımından taşıyan tarafın ağırlıklı olduğu dönemde kaleme alınmış ve taşıyan lehine kuralları ile o dönemin taşımacılık anlayışına göre deniz taşımasının palangadan palanga ya (tacke to tackle) bölümünü düzenleyen hükümlerdir. Bu kurallar birçok batı ülkesi hukukuna, bazen doğrudan kanunlar içerisine alınması suretiyle bazen de onaylanmış uluslararası sözleşme metni olarak girmiştir tarihli eski Ticaret Kanunumuz da 1924 Hagues kurallarını benimsemiş olan Alman hukukundan alınmış hükümleri ile dolaylı yoldan bu kuralların ülke-

10 10 DENİZ TİCARET HUKUKU miz bakımından da geçerli olmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra Türkiye 1924 tarihli Hagues kurallarını da ayrıca uluslar arası sözleşme olarak kabul etmiş ve iç hukukuna dahil etmiştir. Zaman içerisinde limandan limana taşıma anlayışının gelişmesi, yeni devletlerin oluşumu, taşıtan ülkelerin çoğalması, deniz ticaret piyasasının arz ve talep dengelerinin değişerek taşıtan ların da önemli birer baskı gurubu haline gelmesi gibi nedenlerle yeni uluslararası eşya taşıma kuralları arayışı başlamış ve bunun sonucunda 1978 yılında bu isteklere uygun düzenlemeler getiren Birleşmiş Milletler Hamburg Kuralları nın yapılarak uluslararası kabule sunulmuştur. Ne var ki Hamburg Kuralları beklenen ilgiyi görmemiş, başta taşıyan konumundaki ülkeler olmak üzere geniş ve etkili bir uluslararası kabule hiç bir zaman kavuşamamıştır. Çoğunlukla da bazı konişmento klozlarında yapılan atıflar nedeniyle sözleşme hükmü olarak dolaylı ama zayıf bir uygulama alanına kavuşmanın ötesine geçememiştir. Hamburg Kurallarını benimsemeyerek uzak duran ülkelerden birisi de Türkiye olmuştur. Deniz Ticaretinde Hagues/Visby in ele aldığı palangadan palangaya (tackle to tacke) taşıma düzeninden limandan limana (port to port) taşıma düzenine geçilmesi ile bunu düzenleyen Hamburg Kuralları sonrasında taşımacılık anlayışı ve tekniği daha da gelişerek kapıdan kapıya (door to door) düzenine geçmekle gerek Hagues/ Visby, gerekse Hamburg Kurallarının bu yeni taşıma yöntemi için yetersiz kaldığı düşüncesi ile yeniden uluslararası karma taşıma kuralları arayışı başlamıştır. Bunun sonucunda 1980 yılında Multimodal Eşya Taşımaları

11 Av. AHMET ÇALIK 11 Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu yapılmış ise de bu konvansiyon da tam bir ölü doğum olmuş ve hiçbir zaman hiçbir yerde yürürlük kazanamamıştır. Son olarak henüz uluslar arası hukuki düzeni karşılanamamış olan bu kapıdan kapıya taşıma ihtiyacının giderilmesi amacıyla 2009 yılında yine Birleşmiş Milletler tarafından (Uncitral) Rotterdam Kuralları hazırlanarak katılım ve imzaya açılmıştır. Hagues/Visby kurallarına göre taşıyan ı, Hamburg Kurallarına göre ise taşıtan ı daha az koruyan ve bu yönleri ile bir tür kısmi uzlaşma metni özelliği de taşıyan bu kurallar, Hagues, Hamburg ve Rotterdam şehirlerinin coğrafi konumlarından hareketle Rotterdam a dönüş (back to Rotterdam) olarak tanımlanmaktadır. Henüz yürürlüğe girmemiş olan bu kuralların yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenilmektedir. Eski Ticaret Kanunun kaynağı olan Almanya ve onun da dayanağı olan Hagues/Visby kuralları daha ziyade taşıyan hakları konusunda daha duyarlı ve koruyucu olmakla kanunun bizde de kabul edilmesi yolu ile Türkiye de taşıyan ülkelere mahsus hukuksal düzenlemeye sahip olmuştur. Daha sonraki dönemde ortaya çıkan ve uluslar arası düzeyde yaygınlaşamayarak sınırlı uygulama alanı olan ve taşıtan hakları konusunda daha duyarlı ve koruyucu Hamburg Kuralları Türkiye tarafından kabul edilmemiştir. Bu tutumda da Türkiye nin bir taraftan mevcut yasal düzenlemesi ile çelişkilerin doğmaması diğer taraftan gelişmekte olan deniz ticaret sektörünün desteklenmesi düşüncesi etkili olmuştur. Ancak Yeni Türk Ticaret Kanunu temel olarak eski kanundaki gibi Hagues/Visby düzenini esas alırken, içerisine Hamburg Kuralları ile Rotterdam Kurallarından esinlenen kuralla-

12 12 DENİZ TİCARET HUKUKU rın da serpiştirilmiş olması, Türkiye nin yük bakımından da önemli bir ülke haline geldiğinin, uluslararası mal ticaretinin desteklemesi amacının da arttığının ve hatta bazıları yetkililerin ifadesi ile artık ağırlıklı olarak taşıyan değil taşıtan bir ülkeye dönüştüğünün göstergesi olarak kabul edilmektedir. Doğrudan doğruya eşya taşımacılığına ilişkin kuralların gelişimi bu şekilde olurken, eşya taşımanın yanı sıra uluslararası düzeyde donatanın sorumluluğu, gemi mülkiyeti, gemilerin ihtiyati haczi, yolcu taşımacılığı, gemiler üzerindeki rehin hakları, çatma, denizde kurtarma gibi birçok sair ticari konularda da uluslar arası sözleşmeler yapılarak bunların yaygın bir şekilde yürürlüğe girmesi gündeme gelmiştir. İşte yeni Ticaret Kanununun konuya ilişkin hükümleri bazı hallerde, örneğin, yolcu taşıma (Atina/Londra 2002), çatma (Brüksel 1910), kurtarma (Londra 1989), gemilerin ihtiyati haczi (Cenevre 1999), gemi rehini (Cenevre 1993) konularında olduğu gibi bu uluslararası sözleşme metinlerini aynen kendi metni haline getirmek suretiyle, bazı hallerde ise, örneğin sorumluluğun sınırlandırılması (Londra 1976/1996), petrol kirlenmesi sorumluluğu (Londra 1992), müşterek avarya (York/Anvers) konularında olduğu gibi bu uluslararası kuralları metnine dahil etmek yerine bunlara açık atıflar yapmak suretiyle bunlara uygun düzenlemeler yapmıştır. Elbette ki eski Ticaret Kanununun 54 senelik tatbikatı sırasında ortaya çözülmesi gereken birçok hukuki sorun çıkmış ; bunların bir kısmı fiili uygulama ile bir kısmı yargısal içtihatlar ile belli şekilde çözüme kavuşturulmuş, getirilen bazı çözümlerin tartışılmasına günümüze

13 Av. AHMET ÇALIK 13 kadar devam edilmiş ve bazı konular ise tamamen çözümsüz kalmayı sürdürmüştür. Yeni kanunun yapılması sırasında gerek bu tartışmalardan, gerek yargısal uygulamalardan oldukça yararlanılmış ise de bazı sorun kaynağı düzenlemeler ise aynen korunmuş gözükmektedir. Öte yandan yeni kanun, eski kanunun bazı ifadelerini daha netleştirmek, düzeltmek, günümüz diline uyarlamak amacı ile aynı düşünce ve ifadeleri birçok yerde yeniden veya yeni bir biçimde formüle etme gayretine de girmiş ve bunda oldukça başarılı olmuştur. Sistematik bakımından ise eskiden 5 kitaptan oluşan ve 4 ncü kitabında Deniz Ticaretini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu yeni versiyonunda 6 Kitaba ayrılmış ve Deniz Ticareti yeni kanunun 5 nci kitabında düzenlemiştir. Yeni kanunda bir fazla kitabın yer almış olmasının sebebi eski Kanunda ayrı bir kitap olarak düzenlenmemiş olan genel Taşıma İşleri nin yeni kanunda 4 ncü kitap olarak düzenlenmiş olmasıdır. Kanun, Deniz Ticareti kitabı içerisinde de ayrıca yeni sistematik değişiklikleri yapmış bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda yeni Türk Ticaret Kanunun Deniz Ticaretine ilişkin tüm düzenlemelerini ele almayacağız. Buna zaman ve yer yetmeyeceği gibi böyle bir girişim yeni kanunla getirilen değişiklikler konusu aşarak tüm deniz ticareti hukuku nun yeniden incelenmesini ve yazılmasını zorunlu kılardı. Bu nedenle bu çalışmada yeni kanunda aynen veya yeni ifadeleri ile korunmuş olan eski kanunun kurallarını değil sadece ve ana hatları ile getirilen temel yenilikler ve yapılan temel değişiklikler ele alınacaktır. Elbette ki çalışmamız bizi yeni Ticaret Kanunun Deniz Ticareti başlıklı 5 nci kitabı ile sınırlı

14 14 DENİZ TİCARET HUKUKU kalmayıp, yeni kanunun başka başlıkları altında düzenlenmiş ve deniz ticareti bakımından yaygın uygulaması olan acentelik, karma taşımalar ile yeni Borçlar Kanunu ile getirilen genel işlem şartları gibi konuları da içerisine almaya yöneltmiş bulunmaktadır. Bu çalışmamızda değinilen konular ana hatlarıyla ve özellikle hukukçu olmayan deniz ticareti uygulamacılarının dikkatlerini çekmek üzere temel başlıklar halinde işaret edilmiş ise de daha ziyade hukuk uygulamacıları ve ayrıntıları da izlemek isteyenler bakımından getirilen temel yenilikler ve yeni kavramlar küçük puntolarla metin içerisine monte edilmiştir.

15 Av. AHMET ÇALIK ACENTELİK - Eski Ticaret Kanunumuzda acentelik kurumu genel olarak tüm acenteleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş idi. Bu uygulama sırasında önce turizm acenteleri, bilahare gemi acenteleri ve son olarak da sigorta acenteleri hakkında özel düzenlemeler yapılmış ve bu tür acentelikler için bazı konularda farklı bazı kurallar getirilmiştir. Bu nedenle de bu düzenlemelerin TTK bakımından tartışılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle yeni Ticaret Kanunu taşıma, deniz ticareti, sigorta ve turizm acenteleri hakkında yapılan özel düzenlemeleri saklı hale getirerek (md. 102/3) bu düzenlemelerin TTK ile uyumu tartışmalarına son vermiştir. Ancak burada altı çizilmesi gereken husus, turizm ve sigorta acentelerinin hukuki statüsü kanun düzeyindeki metinlerle düzenlenmiş iken, deniz acenteleri için kullanılan norm türünün idari işlem niteliğindeki yönetmelik düzeyinde kalmış olmasıdır. - Acentelerin ücrete hak kazandıran işlemleri yeni kanunla genişletilerek tanımlanmıştır (md. 113). Eski kanunda sadece yapılan aracılık işleri acentelik ilişkisinin mevcut olduğu süre içerisinde olmak kaydıyla ücrete tabi iken yeni düzenleme ile acentenin yapacağı pazarlama, tanıtım olarak adlandırılabilecek müşteri kazanma faaliyetleri ile acentelik ilişkisi sırasında yapılmış işlerin sonuçları bu ilişkinin sonra ermesinden sonra çıktığı hallerde de acente ücrete hak kazanmaktadır. Keza acenteye tahsil ettiği meblağ üzerinden bir tahsil komisyonu ödenilmesi de öngörülmüştür. - Eski kanunda ücrete hak kazanma anı aracılık edi-

16 16 DENİZ TİCARET HUKUKU len sözleşmenin akdi anı iken yeni kanunda kural kurulan işlemin yerine getirilmesi, yani ifaya başlanması anı olmuştur. Yeni düzenleme ile aracılık edilen sözleşmeyi taraflardan birisi ifa etmiş ise ücret hakkı doğacaktır. İfa etmeme acentenin müvekkilinden kaynaklanıyorsa ücret hakkı yine söz konusudur. Ancak ifa etmeyen 3. şahıssa ve onun sözleşmeyi ifa etmeyeceği kesin ise acentenin ücret hakkı doğmaz. Ancak yeni kanun bir maddesinde (md.114) ücrete hak kazanma anını işlemin ifası anı olarak düzenlerken bir başka maddesinde ücrete hak kazanma anı olarak eski kanundaki düzenlemeyi tekrar ederek 3 ay olarak düzenlemektedir. Muhtemelen bir unutkanlık sonucu olan bu çelişkinin giderilmesi gerekli gözükmektedir. - Eski Ticaret Kanunumuza göre acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde müvekkiline yıllar boyunca acentelik hizmeti vererek ona ticari pazar yaratmış, tanıtımını yapmış acenteye geçen yıllar içerisinde verdiği bu hizmetleri karşılığında bir hak tanımamakta idi. Yeni Ticaret Kanunu ile acentelik sözleşmesinin sona ermesinde uğraması muhtemel ekonomik kayıplara karşı bir denkleştirme esası getirilmiş bulunmaktadır (md.122). Buna göre : (1) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra; a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa, b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kay-

17 Av. AHMET ÇALIK 17 bediyorsa ve c) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, ödenmesi hakkaniyete uygun düşüyorsa, acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir. (2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır. (3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi feshetmişse veya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse, acente denkleştirme isteminde bulunamaz. (4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir. (5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe, tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli sözleşme ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanacaktır. - Çoğunlukla akdedilen acentelik sözleşmelerinde, sözleşmenin sona ermesinden sonra acentenin faaliyetine devam etmesi akdi sona erdiren müvekkili bakımından muhtemel bir haksız rekabet sayılarak acentelere belli süre faaliyette bulunma yasağı getirilmektedir. Bu durum ise asli görevi acentelik olan bir kuruluşu müvekkili ile sözleşmesi sona erdi diye adeta ticaretten men etmeye zorlamakta idi. İşte bu durum karşısında Yeni Ticaret Kanununda acentelik sözleşmesinin sona ermesinde acentenin aynı işe devam etmesi nedeniyle doğan haksız-rekabet konusu denkleştirme esasını da kapsayan yeni kurallara bağlanmıştır (md.123). Buna göre : (1) Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı

18 18 DENİZ TİCARET HUKUKU şekilde yapılması ve anlaşma hükümlerini içeren ve müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaşma en çok, ilişkinin bitiminden itibaren iki yıllık süre için yapılabilir ve yalnızca acenteye bırakılmış olan bölgeye veya müşteri çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara ilişkin olabilir. Müvekkilin, rekabet sınırlaması dolayısıyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. (2) Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar, rekabet sınırlamasının uygulanmasından yazılı olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme beyanından itibaren altı ayın geçmesiyle tazminat ödeme borcundan kurtulur. (3) Taraflardan biri, diğer tarafın kusurlu davranışı nedeniyle haklı sebeplerle sözleşme ilişkisini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer tarafa yazılı olarak bildirebilir. (4) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir - Acenteler aleyhine açılan davalar eski Ticaret Kanunu uygulamasında uzun tartışmalara ve haksız uygulamalara yol açmış idi. Özellikle deniz ticareti alanında faaliyet gösteren acenteler bakımından çok ciddi haksızlıklar doğmuş, birçok acente haksız yere iflas durumuna düşmüş idi. Zira kanunda yer alan, aracılık ettikleri sözleşmelerin ifasından doğan uyuşmazlıklarda acentelere dava açılabileceği ve tebligat yapılabileceği yönündeki hükümler mahkemelerce müvekkillerinin kusur ve eylemleri nedeniyle acenteler aleyhinde hüküm kurulmasına yol açmış idi. Büyüyen haksızlıklar ve tartışmalar sonucunda Yargıtay konuyu kesin ve net olarak doğru bir çözüme kavuşturarak, müvekkillerinin eylemleri nedeniyle acentelere doğrudan doğruya değil ancak müvekkillerine izafeten dava açılabileceği ve müvekkilleri hakkında

19 Av. AHMET ÇALIK 19 kurulan mahkeme hükümlerinin acenteler hakkında uygulanamayacağını kararlaştırdı ve bu uygulama kesin bir istikrara kazandı. İşte bu uygulamaya göre oluşan yeni hukuki durumun yasallaşması amacıyla konu hakkında yeni hüküm getirilerek mahkemelerce verilecek hükmün acentenin değil onun müvekkili hakkında kurulması esası getirilmiştir (md.105/3). Buna göre : Acentelerin ad ve hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye de açılacak olan davalar sonucunda alınan kararlar acentelere uygulanamaz. - Kanımızca yine de eski kanun un uygulanması döneminde olduğu gibi, müvekkillerine izafeten açılmayan ve doğrudan doğruya acentelere yöneltilen davaların husumetten reddi uygulaması devam etmelidir. Yapılan bu değişiklik uygulamaya uygun ve olumlu ise de kanımızca daha iyi formüle edilebilirdi.

20 20 DENİZ TİCARET HUKUKU 3. GEMİ, GEMİ MÜLKİYETİ, GEMİ SİCİLİ - Yeni Ticaret Kanununda gemi nin tanımı yapılırken eski kanundaki denizde hareket etme kriteri yerine iç su taşımacılığını da kapsayacak şekilde suda hareket ibaresi kullanılmıştır.(md.931). Böylece suda hareket eden tanıma uygun araçlar da gemi kapsamı içerisine alınmış olmaktadır. - Yine gemi tanımı yapılırken de eski Ticaret Kanunundaki tekne ibaresi terk edilerek yerine araç ibaresi kullanılmış (md.931) ve böylece tekne vasfında olmayan ama yasal tanıma uygun diğer su araçları da gemi kapsamı içerisine alınmış olmaktadır. - Bunun gibi aynı tanım bakımından eski kanundaki kazanç elde etme kriteri de yeni kanunda ekonomik menfaat elde etme şekline dönüştürülmüştür (md. 931). - Özellikle bayrak çekme ilgili olarak eski kanunda yer almış olan ceza hukuku hükümleri yeni kanunda da korunmuş ancak yaptırımları güncelleştirilerek arttırılmıştır. (md ). - Türk Bayraklı bir geminin yetkili makam izni ile en az bir yıl süre ile yabancı bayrak çekmesi izninin eski kanunda iki yıl olan azami süresi kaldırılarak yabancı bayrağa bırakma sözleşmesi süresinin tümünü kapsayabilecek şekilde sınırsız bir hale getirilmiştir (md.941). Böylece eskiden iki yıldan uzun süre için izin verilemeyen bu yabancı bayrağa bırakma sözleşmelerinde artık daha uzun süre için de izin verilmesi imkanı doğmuştur.

21 Av. AHMET ÇALIK 21 - Yeni ticaret kanunu bakımından gerek Türk gerekse yabancı bayraklı gemiler ilke olarak taşınır mal olarak kabul edilmiş (md.936, md. 997) ve menkul mallara ilişkin hükümlere tabi tutulmuştur. Ancak gemilerin özellikleri itibarıyla bilhassa üzerlerinde rehin ve ipotek kurulmasının hükümleri bakımından istisnai olarak taşınmaz hükümlerine tabi tutuldukları haller mevcuttur. (md. 937) - Yapı sicili genelleştirilerek eski kanunda olduğu gibi sadece haciz ve ipotek hallerine bağlı olarak değil malikin istemi üzerine genel olarak da mülkiyete aleniyet kazandırmak üzere tescili öngörülerek gemi inşa ve finans sektörü ihtiyaçlarını karşılamak istenilmiştir (md.986). - Yeni Ticaret Kanununda, taşınır mal sayılmasının bir sonucu olarak gemi mülkiyetinin nakli için teslim ve zilyetlik devri zorunlu hale getirilmiştir (md.1001). Satış sözleşmesinin yazılı ve noterden tasdikli olması veya sicil memuru huzurunda yapılması öngörülmiştür. Böylece gemi satış sözleşmesine resmi şekil şartı gelmiş olmaktadır. Daha önceki eski düzenlemede gemi satış sözleşmesi ve gemi mülkiyetinin devri herhangi bir şekle bağlı olmadığından birçok uygulama sorunu doğmakta idi. Burada dikkat edilmesi gereken husus uluslararası uygulamada MOA olarak adlandırılan sözleşmenin değil, bunun bir eki ya da uzantısı olan bill of sale (satış senedi) nin resmi şekilde olması aranılması keyfiyetidir. - Gemi mülkiyetinin gemi yolculuk sırasında iken devredilmiş olması halinde, aksine sözleşme hükmü olmaması halinde o yolculuğun kar ve zararının gemiyi iktisab edene ait olacağı ilkesi yeni bir kural olarak kabul

22 22 DENİZ TİCARET HUKUKU edilmiştir. (md. 1002/3) - Eski Ticaret Kanunu uygulaması döneminde yapı halindeki geminin malikinin kim olacağı tartışmaları söz konusu olmakta idi. Genellikle Borçlar Kanunu nun istisna akdi esaslarından hareketle aksine sözleşme yoksa yapının tamamlanarak ve fiilen teslim edilmek suretiyle mülkiyet nakli gerçekleşinceye kadar yapı malikinin inşa eden olduğu benimsenmekte idi. Yeni Ticaret Kanununda bu uygumla tam tersine çevrilerek aksi sözleşme ile belirlenmemişse yapı halindeki geminin maliki iş sahibi olup, inşaatçının veya tersanenin yapı üzerinde kanuni ipotek hakkının varlığı tanınmıştır. (md.987, md.990, md.992). - Yeni düzenlemede geminin ziyaı gemi mülkiyetinin de ziyaı sayılmıştır (md.1003). Ancak geminin enkazın doğuracağı taşınır mülkiyeti hakları ile sorumlulukları (enkaz kaldırma, çevre koruma vb) gemi malikini bağlamaya devam edecektir. Buradan hareketle bundan böyle batık ve yararlanılabilir niteliği bulunmayan enkazların sahipsiz kaldığı sonucuna varılabilecektir. Kanımızca bu hukuki bakımdan tartışmalı bir durumdur. Zira gemi malikinin mülkiyeti terk (abandon) iradesi olmaksızın mülkiyetinin kaldırılması kolay izah edilebilir durum değildir. - Gemi üzerinde intifa hakkı kurulması hiçbir koşula bağlı olmaksızın serbest hale getirilmiştir (md. 1059) - Yeni kanuna göre gemi (veya yapı) ipoteği sözleşmesi ve gemi üzerinde intifa hakkı kurulması sözleşmesinin noterden veya sicil memuru önünde yapılması zorunludur. Böylece bu tür sözleşmeler için zaten var olan resmi şekil şartı uyarınca bu işlemlerin sicil memurunca

23 Av. AHMET ÇALIK 23 yapılabilmesi de öngörülmüş bulunmaktadır (md.1015/2). Aslında bu sözleşmelerin gemi sicil memuru önünde yapılma konusu, eski kanunda bulunmamasına rağmen Sicil Tüzüğünde de vardır. Fakat vergi (damga vs) gibi mali hususlarla ilgili uygun düzenleme olmadığından fiili uygulaması yapılamamaktadır. Bu alt yapı düzenin kurulmaması halinde getirilen yeniliğin yine aynı nedenle işlememe ihtimali bulunmaktadır. - Gemi ipoteği kapsamından navlun çıkartılmıştır (md.1020) - Türk gemi siciline kayıtlı bir geminin yurt dışında cebri icra yolu ile satılması halinde geminin Türk sicilinden de silinmesi için bu satışın en az 30 gün önceden Türk gemi siciline, sicildeki malikine ve sicilde kayıtlı hak ve alacakların sahiplerine bildirilmiş olması ve satışın Türkiye düzeyinde dağıtılan bir gazetede ilanı zorunludur (md.965/3, 1350).

24 24 DENİZ TİCARET HUKUKU 4. DONATAN VE SORUMLULUĞU - Donatan gemi adamları fiilinden sorumluluğuna kılavuz da eklenmiştir (md.1062) (mecburi sevk kılavuzu hariç). Yeni bir kural olarak getirilen bu düzenleme özelikle çatma, haksız fiil, çevre kirlenmesi durumlarında uygulama alanı bulabilecektir. Ancak taşıyanın gemi adamlarının teknik kusurundan sorumsuzluğu ilkesi yeni Ticaret Kanununda da (md.1180) devam ettiğine ve taşıyanın sorumluluğuna dair hükümlerin yeni bir kavram olarak kabul edilen ve gerçekte donatan olan fiili taşıyan hakkında da geçerli olması kabul edildiğine (md. 1191/2) göre kanımızca bu düzenlemenin navlun sözleşmesi açısından pratikte pek fazla bir anlamı da kalmamış olmaktadır. Bu hükme göre donatanın (taşıyanın) kılavuz kaptanın fiilinden sorumluluğu sadece, mesela kılavuz un yüke özen borcundaki ticari kusuru sebebiyle doğan zararlar bakımından söz konusu olacaktır. Ama gerçekte ise kılavuz kaptanın da genellikle yükle bir işi ve ilişkisi olmamaktadır. - Yeni Kanunla Donatanın sorumluluğu sistemi tamamen değiştirilmiştir. Bu durum kanımızca yeni kanunun getirdiği en büyük reformlardan birisidir. Eski kanunda yer alan ve dünyada nerede ise uygulaması kalmamış bulunan mahdut ayni mesuliyet (deniz serveti ile sorumluluk) kaldırılmış ve ilke olarak Borçlar Kanunundaki genel şahsi malvarlığı ile sorumluluk esası getirilmiştir. Ancak T.C. nin taraf olduğu uluslararası sorumluluğun sınırlandırılması

25 Av. AHMET ÇALIK 25 sözleşmelerine (Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme - Londra 1976) ve (1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme- Londra 1996) göre donatanın (ve/veya taşıyanın, işletenin, kaptanın) sorumluluklarını sınırlandırılmasını isteme hakkı tanınmıştır (md. 1062/2), (md.1089/4), (md.1328 vd.). Buna göre yeni sistemde sınırsız şahsi sorumluluk esas olup sınırlandırma ise ancak istenilen koşulların varlığına ve talebe bağlı olarak sorumluluğa yol açan olaya ve geminin türüne göre geminin tonajı başına beli bir meblağ ile sınırlandırılma biçimimde gündeme gelebilecektir. Kurulan bu yeni sisteme göre petrol kirliliği dışı sorumluluklarda, sınırlama isteyen taraf bunu mahkeme huzurunda talep etmelidir. Bu talep doğrudan sınırlama şeklinde olabileceği gibi, mahkeme nezdinde bir fon kurulması şeklinde de olabilecektir. Bu sınırlama hakkı yabancılık unsuru taşımayan (Türk gemileri) hallerde de aynı şekilde uygulanacaktır. Diğer bir deyişle uluslararası metin kuralları tamamen ulusal ilişkilere de yaygınlaştırılmıştır. Buna karşılık petrolden kaynaklanan sorumluluk bakımından zaten kurulmuş uluslar arası bir fon mevcut olup, husumet buraya yöneltilecek ve sınırlama ölçülerinde fon sorumluluğun muhatabı olacaktır. Sorumluluk sınırlandırılmasına ilişkin kurallar şu şekildedir :

26 26 DENİZ TİCARET HUKUKU 1996 PROTOKOLÜ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİLERE GÖRE DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRIL- MASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME BİRİNCİ BÖLÜM : SINIRLAMA HAKKI Madde 1 Mesuliyetlerini sınırlamağa hakkı olan şahıslar 1. Aşağıda açıklanan anlamda gemi malikleri ile yardımda bulunanlar, 2 nci maddede yazılı alacaklara karşı mesuliyetlerini işbu sözleşme hükümleri uyarınca sınırlayabilirler. 2. Gemi maliki sözü deniz gemisinin malikinden başka çarterer, donatan ve işleticisini de ifade eder. 3. Yardımda bulunan dan maksat ise, kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı hizmetleri gören kişilerdir. Bu faaliyetler, 2 nci maddenin 1 inci paragrafının (d), (e) ve (f) bentlerinle yazılı faaliyetleri kapsar. 4. İkinci maddede yazılı alacaklardan biri gemi maliki veya yardımda bulunanın fiil, ihmal ve kusurlarından mesul bulunduğu herhangi bir şahsa karşı ileri sürüldüğü takdirde bu şahıs da işbu sözleşmede öngörülen mesuliyet sınırlamasından faydalanmak hakkını haizdir. 5. Bu sözleşmede gemi malikinin mesuliyeti tabiri, bizzat gemiye yöneltilen bir takipten doğan mesuliyeti de kapsar. 6. Bu sözleşme hükümleri uyarınca sınırlamaya tabi alacaklar bakımından mesuliyeti sigorta etmiş bulunan sigortacı, bizzat sigortalı ile aynı ölçüde omak üzere sözleşme hükümlerinden faydalanmak hakkını haizdir. 7. Sınırlı mesuliyete dayanılması mesuliyetin kabulü anlamına gelmez. Madde 2 Sınırlamaya tabi alacaklar 1.3 ve 4 üncü maddeler saklı olmak üzere aşağıdaki alacaklar,

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler-

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler- TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER -Genel Hükümler- Prof.Dr. Tekin Memiş İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TBMM

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Barış PEKER Tez Danışmanı: Doç. Dr. TEKİN MEMİŞ İSTANBUL

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki R A P O R KONU İşlemler HAZIRLAYAN : Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki : İstanbul Noter Odası Araştırma - Geliştirme Komisyonu. AÇIKLAMALAR: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları

YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ SİGORTA HUKUKU 29 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Konferans Salonu Toplantı Notları YENİ TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA P&I SİGORTASI ve DENİZ

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ödeme Emri Düzenlenmesi Haciz Mal Varlığı Araştırması Üçüncü

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sistemimizde, ticari davaların yürütümünde uygulanacak özel bir usul de (ticari usul), bazı istisnalar dışında, mevcut değildir.

Sistemimizde, ticari davaların yürütümünde uygulanacak özel bir usul de (ticari usul), bazı istisnalar dışında, mevcut değildir. GĠRĠġ Bir davanın ticari sayılıp sayılamayacağının belirlenmesi bu davanın ticaret mahkemesinde görülüp görülemeyeceği ve bir özel bir takım usul kurallarına tabi olup olmayacağının tayini açısından önem

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı