BÖLÜM 3. İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA BULGULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 3. İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA BULGULARI"

Transkript

1 BÖLÜM 3. İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA BULGULARI 33

2 3.1. KONUM 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Türkiye nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan ve Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş oluşturan Marmara Bölgesi nde yer alan İstanbul; Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı noktada yer almaktadır. Coğrafi konum olarak, 28 01' ve 29 55' doğu boylamları ile 41 33' ve 40 28' kuzey enlemleri arasında bulunan İstanbul İl i; km2 lik yüzölçümüyle km² lik Türkiye topraklarının % 0,7 sini kaplamaktadır (Harita 3.1). İl i kuzeyde Karadeniz, doğuda Kocaeli Sıradağları nın yüksek tepeleri, güneyde Marmara Denizi ve batıda ise Ergene Havzası nın su ayrım çizgisi sınırlarken, komşu iller de Kocaeli ve Tekirdağ olmaktadır. İstanbul Boğazı, Karadeniz i Marmara Denizi ile birleştirirken; Asya Kıtası ile Avrupa Kıtası nı da birbirinden ayırmakta ve aynı zamanda İstanbul kentini de ikiye bölmektedir. Ancak İstanbul sahip olduğu köprülerle kıtaları ve şehrin her iki yakasını bağlamaktadır. Harita 3.1. İstanbul İli nin Ülke İçindeki Coğrafi Konumu İstanbul İl toprakları toplam km² lik bir alanı kaplamaktadır. Yüzölçümü ile km² lik Marmara Bölgesi içinde %7,6 lik paya sahipken, km² lik alana sahip Türkiye yüzölçümü içerisinde %0,7 lik bir pay almaktadır. 34

3 KÜRESEL KONUM 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hinterlandına sahip önemli dünya metropollerinden biri konumundadır (Şekil 3.1). Şekil 3.1. İstanbul un Etkileşim Alanı İstanbul bugün; Avrupa Birliği ne üye veya aday statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20 sinden daha fazla nüfusa sahip olup, bu ülkelerin yaklaşık 7 tanesinin toplam nüfusu kadarını tek başına taşımaktadır. İstanbul; Malta, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Letonya ve Litvanya nın toplam nüfusuna tek başına sahip bir kenttir. Ayrıca İstanbul; Belçika, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin her birinden daha fazla nüfusu barındırmaktadır. Diğer bir deyişle; İstanbul a Avrupa ölçeğinde bakıldığında, kentin bir Ülke Kent boyutunun da ötesinde bir Ülkeler Bloğu niteliğindedir (Tablo 3.1). 35

4 Tablo 3.1. İstanbul un AB Üyesi Ülkeler ile Karşılaştırılması (2000 Yılı) ÜLKELER NÜFUS (Milyon) ÜLKELER NÜFUS (Milyon) Almanya 82,53 İsveç 8,94 Türkiye 67,80 Avusturya 8,06 Fransa 59,63 Bulgaristan 7,50 Birleşik Krallık 59,32 Danimarka 5,38 İtalya 57,32 Slovakya 5,37 İspanya 41,55 Finlandiya 5,20 Polonya 38,21 Hırvatistan 4,50 Romanya 22,35 İrlanda 3,96 Hollanda 16,19 Litvanya 3,46 Yunanistan 11,01 Letonya 2,33 Portekiz 10,40 Slovenya 1,99 Belçika 10,35 Estonya 1,35 Çek Cum. 10,20 GKRY 0,71 Macaristan 10,14 Lüksemburg 0,44 İSTANBUL 10,0 Malta 0,39 İstanbul, Avrupa nın büyük metropoliten bölgelerine benzer şekilde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir merkezdir. Bu özelliği ile diğer büyük yerleşme odaklarına benzese de, hızlı nüfus artışının sürmesi ve göç almaya devam etmesi ile farklı bir özellik göstermektedir. Türkiye nin en yüksek yoğunluklu bölgeleri olan İstanbul ve İzmir, Avrupa da da en yüksek yoğunluklu bölgeler içinde yer alırken (İstanbul için 1999 yılında kilometrekareye kişi), başkent Ankara Bölgesi yalnızca kilometrekareye 120 ile 200 kişi arasında bir değere sahiptir. Ekonomik faktörlerin en önemli etken olduğu göç eğilimi verilerine göre, Türkiye ve İstanbul un durumu AB genelinden oldukça farklı bir boyuttadır. İstanbul 1000 kişiye 100 ile 200 arasında göç alma oranı ile en çok göç alan bölgeler arasında yerini almaktadır. Gelir düzeyi açısından İstanbul, AB ortalamasının çok altındadır. AB ortalaması kişi başına GSYİH değerleri PPS iken, bu değer İstanbul için PPS olarak hesaplanmıştır. Bu verilere göre İstanbul da kişi başına gelir AB ortalamasının ancak 41 ine ulaşmaktadır. Bu oldukça düşük bir değer olup, gelir düzeyinin alım gücü 36

5 açısından hesaplandığında bile yetersiz olduğunu göstermektedir. Buna karşılık GSYİH rakamlarının değişimi açısından AB bölgeleri içinde oldukça iyi bir konumda bulunmaktadır. 10 yıllık dönem kapsamında İstanbul Bölgesinde sağlanan gelir artışı hızı, İstanbul un göreli dinamik yapısını göstermektedir. İstanbul Avrupa bölgeleri arasında potansiyel bölgeler kategorisinde yer almaktadır. Potansiyel bölgeler, işsizlik oranı AB ortalamasının altında (yüzde 9,4) ve GSYİH artış oranı yüzde 4,7 nin altında olan bölgeleri kapsamaktadır. İstanbul, insan gücü göstergeleri olarak kullanılan AR-GE personel sayısının aktif yaş grubu içindeki payı ve üniversite mezunlarının toplam nüfustaki payı açısından Avrupa nın en az gelişmiş bölgeleri arasında yer almaktadır. Ulaşım altyapısı açısından iyi durumda olan İstanbul un, sağlık altyapısı açısından AB nin çok gerisinde kalmaktadır. Beaverstock, Smith ve Taylor 1999 yılında, muhasebe, reklam, banka/finans ve avukat firmaların varlığına dayalı olarak, dünya kentlerini alfa, beta ve gamma dünya kentleri olarak sınıflamışlardır. Bu çalışma, Loughborough Üniversitesi Küreselleşme ve Dünya Kentleri Araştırma Grubunun 263 kentte 74 adet ileri üretici hizmet firma ofisinin kapsamlı verisine dayanarak yürütülmüştür. Söz konusu çalışmada İstanbul, en sonuncu kategori olan Gamma kentleri statüsündeki kentlerin en son basamağında yer almakta olup, 49. sıradadır (Şekil 3.2 ve Şekil 3.3). Alfa Dünya Kentleri 12 Puan: Londra, New York, Paris, Tokyo 10 Puan: Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milano, Singapur Beta Dünya Kentleri 9 Puan: San Francisco, Sidney, Toronto, Zürich 8 Puan: Brüksel, Madrid, Mexico City, San Paolo 7 Puan: Moskova, Seoul 37

6 Gamma Dünya Kentleri 6 Puan: Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, Cenevre, Houston, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prag, Santiago, Taipei, Washington 5 Puan: Bangkok, Pekin, Roma, Stockholm, Varşova 4 Puan: Atlanta, Barselona, Berlin, Buenos Aires, Budapeşte, Kopenhag, Hamburg, İstanbul, Kuala Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, Montreal, Münih, Shanghai Şekil 3.2. Loughborough Üniversitesi Küreselleşme ve Dünya Kentleri Araştırma Grubu 1999 yılı Kademelenme Çalışmasının Sonuçları 38

7 Şekil 3.3. GaWC Dünya Kentleri Haritası (Avrupa Kısmı) İstanbul un diğer 14 kentle birlikte oluşturduğu en alt Gama Grubu Kentlerin ortak özellikleri, Alfa Grubu nun oluşturduğu dört Dünya Kenti nin küresel güç paylaşımında yer tutamamaları, ancak onların baskınlığı altında işlevler üstlenebilmeleridir. Böylesine bir güç paylaşımının dünya siyasal ve ekonomik haritasına getirdiği değişiklikler, İstanbul un etki alanının uzantı boyutlarını ve sınırlarını belirlerken yeni fırsatlar oluşturmakta, fakat yeni tehditleri ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Yukarıdaki çalışmada, küresel reklamcılık hizmetleri sektöründe, İstanbul kentinin ikinci grup içinde yani önemli merkez olarak yer aldığı; küresel banka hizmetleri sektörü ile küresel hukuk hizmetleri sektöründe ise üçüncü önemdeki kentler içinde yani dünya çapında bir alt merkez olarak ön plana çıktığı saptanmıştır. Loughborough Üniversitesi ndeki aynı çalışma grubu tarafından yılları arasında ağırlıklı olarak Avrupa kentleri üzerinde yoğunlaşan bir başka çalışma yapılmış; hizmet sektörü içinde yer alan ve küresel düzeyde etkinlik gösteren firmaların merkezlerinin oluşturduğu ağ içinde kentlerin göreceli yerleri dikkate alınmıştır. Muhasebe, finans ve bankacılık, sigortacılık, reklamcılık, hukuk ve danışmanlık gibi 39

8 sektörleri içerecek biçimde tanımlanan bu genel hizmet sektörünün içinde yer alan finans ve bankacılık sektörü ayrıca incelenmiştir. Çalışmaya ayrıca medya sektörü firmalarının oluşturduğu ağlar, sivil toplum kuruluşları ağları ve bilimsel araştırma ağları da katılmış; bu alanlarda etkinlik gösteren firma ve kuruluşların oluşturdukları ağlar içinde kentlerin göreceli konumları incelenmiştir. Bu çalışmanın içinde İstanbul kenti de yer almış, genel hizmet sektöründe Avrupa kentleri içinde 14. sırada yer almıştır. Finans ve bankacılık sektörünün ayrıca incelendiği bölümde ise İstanbul kentinin önem sırası 7 olarak belirlenmiştir. Diğer alanlarda ise İstanbul sıralamada yer almamıştır (Tablo 3.2). Tablo 3.2. Loughborough Üniversitesi Küreselleşme ve Dünya Kentleri Araştırma Grubu Kademelenme Çalışması Hizmetler Sektörü ve Finans Sektörü Genel Hizmetler Sektörü Finans ve Bankacılık Sektörü London Paris Milan Madrid Amsterdam Frankfurt Brussels Zurich Stockholm Prague Dublin Barcelona Moscow İstanbul Vienna Warsaw Lisbon Copenhagen Budapest Hamburg Munich Dusseldorf Berlin Rome Athens Luxembourg Oslo Geneva Helsinki London Paris Frankfurt Madrid Milan Brussels İstanbul Amsterdam Warsaw Dusseldorf Moscow Luxembourg Dublin Zurich Athens Berlin Prague Hamburg Budapest Munich Geneva Barcelona Rome Lisbon Stuttgart Stockholm Cologne Kiev Bucharest 40

9 İki çalışma arasında sadece dört yıl gibi bir zaman farkı olduğu dikkate alındığında, İstanbul kentinin finans ve bankacılık alanında önemli bir gelişme gösterdiği ve dünya kentleri içinde önemini artırarak koruduğu sonucu çıkarılabilir. İstanbul un New York, Londra, Tokyo ve Paris gibi Dünya Kentleri ile yapısal karşılaştırmasının yapılması, onun küresel ilişkiler sistemi içerisinde nasıl bir konumda olduğunu açığa kavuşturmak bakımından önemlidir. Yüzölçümü ve nüfus ilişkilendirmesinde İstanbul kişi/km2 değeri ile Londra (1.846 kişi/km2) düzeyinde olup, Tokyo (1.546 kişi/km2), Paris (791 kişi/km2) ve New York (922 kişi/km2) düzeylerinin ise üstünde bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir. Yerel Yönetim bütçelerine bakıldığında, İstanbul un 3 milyar ABD doları bütçeyle Tokyo ve New York un çok gerisinde kaldığı görülmekte ve GSMH oranı söz konusu olduğunda da bu konum değişmemektedir. Kişi başına düşen GSMH İstanbul da ABD doları olup, bu gelir düzeyi sırasıyla Londra da ABD doları; Tokyo da ABD doları ve New York ta ABD doları dır (Tablo 3.3). Küresel ekonomik güç paylaşımının Dünya Kentleri arasındaki düzeyi ile küresel ekonomik güç dağılımında İstanbul a düşen payın hangi düzeyde olduğu, yukarıda belirtilen gruplandırma ve göstergelerden okunmaktadır. Toplu taşımacılığa bakıldığında 36 km lik metro ve hafif raylı sistem hattına karşılık Londra da 171 km, Paris te 200 km, Tokyo da 219 km ve New York ta 438 km kent içi raylı hat uzunluğu bulunmaktadır. Banliyö hatlarının uzunluğu ise İstanbul da 131 km, Paris te 115 km, Tokyo da 386 km ve New York ta km kadardır. İstanbul görece düşük gelir düzeyine karşın, ulaşımda tercihini karayolu araçlarına yöneltmiş bulunmaktadır. Toplu taşımacılıkta raylı sistemlerle İstanbul da günlük yaklaşık kişi taşınırken, bu sayı New York ta yaklaşık 2,4 milyon kişiye varmaktadır (Tablo 3.3). İstanbul u yılda yaklaşık 1,8 milyon turist ziyaret ederken; 2,2 milyon turist Tokyo yu, 5,4 milyon turist New York u, 12 milyon turist Paris i ve 19 milyon turist de Londra yı ziyaret etmektedir. 41

10 Dış bağlantılar bazında yapılan karşılaştırmalı analizlerin yanı sıra İstanbul ve diğer Dünya Kentleri nin sosyo-mekansal göstergesine dayanılarak yapılan değerlendirmede açığa çıkan tablo, kaçak yapı bulunmayan Tokyo da % 0,2; Londra da % 3 ve Paris te % 6 olan evsizlik oranına karşın, İstanbul da gecekondulaşma oranının % 51 düzeyinde olduğudur. Kültürel ve kökensel çeşitliliğin otantik bir bütün oluşturmasının arzulandığı bir dönemde, İstanbul un ekonomik, sosyal ve mekansal parçalanma, kopma ve kutuplaşmaların gözlemlendiği bir büyük kent konumunda olmaması gerekmektedir (Tablo 3.3). İstanbul tarih boyunca dünyanın en büyük kentlerinden biridir. Boğaz üzerindeki yeri ile Karadeniz, Akdeniz, Asya ve Avrupa arasında ekonomik ve kültürel bir kavşak noktasıdır. Bununla birlikte son iki yüzyıldır, dünya politik değişiminde göreceli düşüş yaşamıştır. Birinci olarak, ulusal devletin yükselişi, homojen kültürlü mekanlar yaratmış, böylece kültürel olarak kentler alt kademelere inmiştir. Başkentin Ankara ya taşınması İstanbul un önemini azaltmıştır. İkinci olarak, soğuk savaşta doruğa ulaşan imparatorluk rekabeti homojen güvenlikli mekanlar oluşturulmuş, böylece kentlerin stratejik önemi azalmıştır. İstanbul olayında, Türkiye nin NATO ya üyeliği, hinterlandının büyük kısmını dönüştürmüş, Karadeniz komşuları ve merkez Asya düşman bölgeleri içine girmiştir. İstanbul un Doğu ve Batı arasındaki köprü olarak tarihi rolünü bulmasında güçlükler bulunmaktadır. Bu iki gecikme ile son 20 yıldır, İstanbul un dünya kenti olma statüsü harekete geçmiştir. Soğuk savaşın sona ermesi ile sınır ötesi bağlantılar için yeni olanaklar ortaya çıkmıştı; İstanbul un Doğu ve Batı arasında köprü olma durumu ön plana çıkmıştır. 42

11 Tablo 3.3. İstanbul un Dünya Kentleri ile Yapısal Karşılaştırması 43

12 ÜLKESEL VE BÖLGESEL KONUM 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul İli, Türkiye nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan ve içinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli İlleri nin bulunduğu Marmara Bölgesi nde yer almaktadır. İstanbul Kenti nin geçmiş çağlardaki farklı kültürler ile meydana gelen kentsel değerleri, doğal güzelliği ve coğrafi konumu itibarı ile Dünya tarihinde ve Dünya metropolleri arasında özel bir yeri olup, ulusal ve uluslararası ticaret ve turizm gibi fonksiyonların çoğunlukla temsil edildiği bir merkezdir. Ülke düzeyinde ise en yüksek seviyede kentsel hizmetlere sahip olan 7. kademe merkezdir (Harita 3.2). DPT tarafından Türkiye'deki, yerleşme merkezi kademeli olarak 7 gruba ayrılmıştır. Kademelenmenin en altında adet köyün bulunduğu 1. kademe merkezler yer almaktadır. En üzerinde ise 7. kademe merkez olarak İstanbul yer almaktadır. 6. Kademe merkezler Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep illeridir. Sayıları 11 i bulan beşinci kademe merkezler Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas ve Trabzon dur. Ülke düzeyinde hizmet veren donatı alanları, ulusal ve uluslar arası kuruluşların genel merkezleri, vb. ile Türkiye deki diğer 80 ile de hizmet vermektedir. İstanbul, Türkiye nin GSYH sı ile hizmetler sektöründeki istihdamın beşte birine sahiptir. 44

13 Harita 3.2. Türkiye Yerleşim Merkezleri Kademelenmesi Bugün 37 ilin toplamı büyüklüğünde bir nüfusa sahip olan İstanbul, ülkenin sosyoekonomik anlamdaki merkezi ve Dünya ya açılan kapısı konumundadır. Devlet in kaynaklarının kısıtlı olduğu dönemlerde ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ulusal sanayinin geliştirilmesi amacıyla, yatırımların genellikle kaynakların bol ve ulaşım olanaklarının iyi olduğu batı yörelerine yönlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bölgeler arası dengesizlik, başta İstanbul un ve komşu illerinin çekiciliğiyle zaman içerisinde artmıştır (Şekil 3.4). Şekil 3.4. İstanbul un Türkiye İçindeki Çekim Gücü 45

14 Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük illerden kopan kaynaklar, İstanbul ve Doğu Marmara Bölgesi önde gelmek üzere, ülkenin ekonomik yaşamı canlı ve gelişmişlik düzeyi yüksek illerine ve bölgelerine geçmişte yönelmiş olup, ülkenin kademeli yerleşim merkezleri arasındaki ölçülerin giderek kutuplaşmasına neden olmuştur. Ülkenin doğu ve batısı arasında çok önemli gelir farklılıkları bulunmaktadır. Bu durum Türkiye nin ekonomik gelişmesinde ve özellikle Avrupa ile bütünleşmesinde önemli sorun alanlarının başında gelmektedir. Türkiye deki ortalama gelirin Avrupa Birliği ortalamasına göre düşük olması yanı sıra gelirin dengesiz dağılımı da önemli bir engeldir. Ekonomik açıdan güçlü konumu İstanbul u 1950 li yıllardan bu yana nüfus hareketlerinin yöneldiği ana merkez haline getirirken, doğal olarak bu hızlı nüfus artışına koşut olarak ekonomik faaliyetlerin artırılması gereklidir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de ve İstanbul da yeni istihdam olanakları yaratmak çok pahalı hale gelmiştir. Bu nedenle yeterli iş yaratılamamakta ve İstanbul da ulaşılan ortalama gelir ve refah düzeyinde düşüşler yaşanmaktadır. İstanbul İli ile ülkenin diğer illeri arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi sürekli farklılık arz ederken, böylesine farklılığın Marmara Bölgesi ile diğer ülke illeri arasında olduğu kadar İstanbul ile diğer Marmara Bölgesi illeri arasında da var olduğu bir gerçektir (Şekil 3.5). 46

15 Şekil 3.5. İstanbul ve Marmara Bölgesi Etkileşim Ağı İstanbul İli nin Türkiye ve Marmara Bölgesi içindeki konumu ve yüklendiği işlevler çeşitli sosyo-ekonomik istatistiki veriler karşılaştırılarak ortaya konabilir. Raporun bundan sonraki bölümünde, çeşitli başlıklar altında İstanbul un ulusal sistem içerisindeki konumu incelenmiştir Demografik Yapı Göstergeleri İstanbul un demografik göstergeler açısından ülke içerisindeki yeri Tablo 3.4 te yer almaktadır. Tablo 3.4. Demografik Göstergeler GÖSTERGELER TÜRKİYE (DİE-2000) MARMARA (DPT-2000) İSTANBUL (DPT-2000) SIRA (81 İL İÇİNDE) Toplam Nüfus Nüfus Artış Hızı (%) 1,8 2,7 3,3 3 Şehirleşme Oranı (%) 64,90 79,07 90,69 1 Kentsel nüfus artış hızı (binde) 32, , Kentsel nüfus oranı (%) 59,25 79,07 90,6 --- Nüfus Yoğunluğu (kişi/km 2 ) Doğurganlık Hızı (Çocuk sayısı) 2,53 1,91 1,97 67 Kaba Doğum Hızı (%) 20,2 19,1 19,7 --- Kaba Ölüm Hızı (binde) 6, Bebek Ölüm Hızı (binde) 28, Beş Yaş Altı Ölüm Hızı (binde) 32, Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 4,50 3,85 3,

16 Türkiye yüzölçümünün % 0,7 ini oluşturan İstanbul, 2000 Nüfus Sayımı na göre olan ülke nüfusunun % 14,7 sine karşılık gelen kişiyi barındırmaktadır. Türkiye deki kent nüfusunun % 32 si Marmara Bölgesi nde yaşamakta; İstanbul kent nüfusu da Türkiye kent nüfusunun içinde % 21 lik bir pay almaktadır. Marmara Bölgesi ndeki kentlerde yaşayan nüfusun ise % 66 sı İstanbul da yaşamaktadır. İstanbul İli nin Türkiye nüfusu içindeki payı 1950 de % 5,6 iken 2000 yılında % 15 olmuştur. İstanbul un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Düzce İlleri nin oluşturduğu Marmara Bölgesi nüfusunun % 57,7 si İstanbul İli nde yaşamaktadır döneminde Türkiye de artan nüfusun 1/4 ü İstanbul da konumlanmıştır. Aşağıdaki haritada nüfusun Türkiye deki yığılma bölgeleri görülmektedir (Harita 3.3). Harita 3.3. Türkiye de Nüfusun Yığılma Bölgeleri (2000 Yılı) döneminde yıllık yüzde 3.37 olan nüfus artış hızı, 1950 lerden başlayan hızlı nüfus artışının biraz düşmesine karşın, hala doğal artışın çok üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu göstermektedir. İstanbul daki doğal nüfus artışının Türkiye ortalamasının altında olduğu da göz önüne alındığında, İstanbul un nüfus hareketleri açısından çekiciliğini sürdürdüğü, İstanbul bölgesinin de nüfus hareketlerinden İstanbul merkez kadar olmasa da ülkenin diğer bölgelerinden nüfus çektiği görülmektedir. Hızlı 48

17 nüfus artışı ve İstanbul a sürmekte olan göç İstanbul da yaşanan pek çok süreci olumlu veya olumsuz şekilde etkilemektedir. Şehirleşme oranı, toplam nüfus içindeki il ve ilçe merkezinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranını göstermektedir. Türkiye de 2000 yılı verilerine göre, şehirleşme oranı en yüksek olan iller İstanbul, Ankara ve İzmir iken, en düşük iller Bartın ile Ardahan dır. Marmara Bölgesi, %79,07 ile en yüksek orana sahipken, %64,9 olan Türkiye ortalamasının da üzerindedir. Sakarya dan Tekirdağ a kadar uzanan İstanbul metropoliten bölgesi (%90,69), Marmara nın şehirleşme oranını yükselttiği gibi, aynı zamanda ülke genelinde kentsel bölge özelliği taşıyan tek bölgedir (Harita 3.4). Harita 3.4. Türkiye de Kentsel Nüfus Yığılmasının Mekansal Dağılımı (2000 Yılı) Yukarıdaki haritaya göre Türkiye de kentsel nüfus payı açısından 4 ana öbeklenme noktası olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan ülkenin doğusunda yer alan illerde de kentsel nüfus artışının son yirmi yılda ciddi boyutlara ulaştığı ancak belli yığılma alanları göstermediği izlenmektedir. Bu bölgelerde kentsel nüfusun artmasına ve yüksek doğurganlık oranlarına rağmen toplam nüfusta bir artış olmaması doğu illerinden batıya olan göçün önemli bir göstergesi olmaktadır. İstanbul 1,97 doğurganlık hızı ile ülke ortalamasının (2,53 çocuk) altında kalmakla beraber, bölge ortalamasının (1,91 çocuk) üzerindedir (Harita 3.5). 49

18 Harita 3.5. Türkiye de Şehirleşme Oranı ve Doğurganlık Hızı (2000 Yılı) Şehirleşme oranı ve GSYİH nin ülke içindeki dağılımına baktığımızda 4 temel yapı dikkati çekmektedir. Birinci grupta şehirleşme oranı ve GSYİH değerleri yüksek olan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler yer almaktadır. İkinci grup şehirleşme oranı %51-65 aralığında değişen ancak GSYİH değerleri yüksek olan Konya, Mersin, Antalya gibi illerden oluşmaktadır. Diğer bir grup şehirleşme oranı yüksek GSYİH değerleri oldukça düşük olan Van, Hakkari, Batman, Şırnak gibi doğu sınırına yakın iller ile Ankara-Konya aksının doğusunda kalan Nevşehir, Kırşehir, Karaman gibi Orta Anadolu illeridir. Son olarak Erzurum çevresinde ve özellikle kentin doğu sınırına komşu olan, hem GSYİH hem de şehirleşme oranının oldukça düşük olduğu, doğu illeri yer almaktadır (Harita 3.6). 50

19 Harita 3.6. Türkiye de Şehirleşme Oranı ve GSYİH Dağılımı (2001 Yılı) Ekonomik Yapı Göstergeleri İstanbul un ekonomi ve istihdam göstergeleri açısından ülke içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 3.5). Tablo 3.5. Ekonomi ve İstihdam Göstergeleri GÖSTERGELER TÜRKİYE MARMARA İSTANBUL SIRALAMA (DPT-2000) (DPT-2000) (DPT-2000) (81 İL İÇİNDE) Kişi Başına GSMH ($) GSMH Pay (%) ,04 22,11 1 GSMH Gelişme Hızı (%) 46, İşsizlik Oranı (%) 6, ,7 --- Toplam İşyeri Oranı (DİE 2002) , Toplam İşgücü Oranı (DİE 2002) , Sanayide Çalışanların Oranı (%) 13,35 25,67 32,15 1 Ticarette Çalışanların Oranı (%) 9,69 14,28 18,73 1 Mali Kurumlarda Çalışanlar (%) 3,11 5,39 8,16 2 Ücretli Çalışanların Toplam Çalışanlara Oranı (%) 43,52 62,23 75,95 1 Ücretli Çalışan Kadınların Toplam Çalışanlara Oranı (%) 8,81 14,68 19,39 1 İşverenlerin Toplam Çalışanlara Oranı (%) 2,61 4,29 5,

20 GSYİH 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul, Türkiye nin toplam GSYİH sına %22 düzeyinde olmak üzere en büyük katkıyı yapan il konumundadır. Diğer bir deyişle ulusal gelirin beşte birinden fazlası bir metropoliten alanda üretilmektedir yılı verilerine göre, ülke ortalaması ABD doları olan kişi başına yıllık gelir düzeyi İstanbul da ABD dolarıdır. İstanbul ve çevresi, üretkenliğin arttığı, kişi başı GSYİH değerlerinin yükseldiği bir kentsel bölge halini almıştır. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli ve Yalova İstanbul ile beraber bir gelişme eğilimi göstermektedir. Bu sebeple, Marmara Bölgesinin sosyoekonomik gelişmişliğinin temel belirleyeni de ülkenin en önemli kutbu olan İstanbul un bu özelliğini sürdürmeye devam etmesidir. İstihdam ve İşsizlik İstanbul un Türkiye ekonomisi içindeki önemi tartışmasızdır. Türkiye de çalışan nüfusun yaklaşık % 27 si Marmara Bölgesi nde ve bu nüfusun da % 51 i İstanbul İli içerisinde istihdam edilmektedir. İstanbul daki işgücünün Türkiye içindeki payı ise % 14 tür. İstanbul %12,7 işsizlik oranı ile % 6,5 olan Türkiye işsizlik oranının oldukça üstünde yer almakta ve Türkiye deki işsizlerin % 20 sini barındırmaktadır. Konu bölge düzeyinde değerlendirildiğinde ise; Türkiye deki işsizlerin % 30 unun Marmara Bölgesi nde, bunun da % 67 sinin İstanbul da bulunduğu görülmektedir. Sektörel Dağılım İstihdamın sektörel dağılımının, illerin temel ekonomik faaliyetlerinin yapısını göstermesi bakımından önemli bir gösterge olması nedeniyle, sanayi, ticaret ve mali sektörde çalışanların toplam işgücüne oranı incelenmiştir. Buna göre İstanbul da işgücünün %32 si sanayi sektöründe, %60 ı hizmetler sektöründe, %8 i de tarım sektöründe çalışmaktadır. Ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranı %75,95 ile ülke (%43,52) ve bölge (%62,23) ortalamasının üzerindedir. Sanayileşme sürecinin hız kazandığı 1960 lı yıllarda görülen, büyümenin kutuplardan çevre illere doğru yayılmaya başlamasının ardından, son yıllarda gelişmiş bölgelerde yer alan sanayi kuruluşlarının, Anadolu da yatırım arayışları içine girmesi, sanayi sektöründeki mekansal dağılımın genişlemesine neden olmaktadır yılı verilerine 52

21 göre, sanayi sektöründe çalışanların oranının en yüksek olduğu bölge Marmara Bölgesi, en yüksek olduğu iller ise İstanbul ve Bursa dır. Türkiye deki tüm çalışanlar içinde İstanbul İli nde çalışanların payı % 13 iken; sadece sanayi sektörü dikkate alındığında, bu pay % 32 ye çıkmaktadır. Türkiye nin batısında sanayi sektöründe çalışanların oranının yüksek olduğu görülürken, bu oran doğuya doğru azalmaktadır (Harita 3.7). Harita 3.7. Sanayi Sektörü İşgücü Dağılımı (2000 Yılı) İstihdamın hizmetler sektörü dağılımına göre ise, en yüksek oranın Ankara da görüldüğü, bunu sırasıyla Şırnak, İstanbul ve Tunceli illerinin izlediği görülmektedir (Harita 3.8). İstanbul, hem ülkenin hem de Marmara Bölgesi nin merkezi ve uluslar arası şirketlerin ana yönetim birimlerinin konumlandığı bir küresel kent, diğer bir deyişle dünya kenti konumundadır. 53

22 Harita 3.8. Hizmetler Sektörü İşgücü Dağılımı (2000 Yılı) Tarım sektöründeki istihdam, Türkiye nin doğusunda, batısından daha yüksektir. Batıda ise, Ege bölgesinin bazı illeri (İzmir, Denizli ve Muğla dışında), Ankara dışındaki Batı Anadolu illeri ile Orta Anadolu ve Batı Karadeniz in çoğu ilinde, tarım sektöründe çalışanların toplam istihdama oranı %60 ile %80 arasında değişmektedir. Tarım sektöründe çalışanların toplam istihdama oranı bakımından %8-%20 grubunda yer alan İstanbul ve Ankara illeri, Türkiye genelinde en düşük orana sahip olmalarına rağmen, Avrupa ortalamasının üzerindedirler (Harita 3.9). 54

23 Harita 3.9. Tarım Sektörü İşgücü Dağılımı (2000 Yılı) İstanbul ve yakın çevresi, sanayinin Türkiye de en çok yığıldığı bölgedir. Aynı şekilde hizmet sektöründe de İstanbul ve yakın çevresi lider konumdadır (Harita 3.10). 55

24 Harita Sektörlere Göre Coğrafi Yığılmalar Mali Göstergeler İstanbul un mali sektör göstergeleri açısından ülke içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İstanbul banka şube sayısı, toplam banka mevduatı içindeki pay, toplam banka kredileri içindeki pay, fert başına krediler, fert başına vergiler göstergeleri açısından ilk sırada yer almaktadır (Tablo 3.6). 56

25 Tablo 3.6. Mali Göstergeler 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu GÖSTERGELER TÜRKİYE MARMARA İSTANBUL SIRALAMA (DPT-2000) (DPT-2000) (DPT-2000) (81 İL) Banka Şube Sayısı Fert Başına Banka Mevduatı (Milyon TL) Toplam Banka Mevduatı İçindeki Pay Toplam Banka Kredileri İçindeki Pay ,87 1 Fert Başına Sınai, Ticari Ve Turizm Kredileri (Milyon TL) Fert Başına Belediye Gelirleri (Milyon TL) Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri (Milyon TL) Fert Başına Gelir Ve Kurumlar Vergisi (Milyon TL) Fert Başına Kamu Yatırımları Miktarı (Milyon TL) Fert Başına Teşvik Belgeleri Yatırım Tutarı (Milyon TL) Fert Başına İhracat Miktarı (ABD Doları) Fert Başına İthalat Miktarı (ABD Doları) sonrasında İstanbul da önemi artan ekonomik faaliyetlerin başında mali kurumlar yer almaktadır. İstanbul daki toplam çalışanlar içindeki payı 1980 yılında yüzde 5,6 olan mali kurumların payının 2000 yılında yüzde 8,66 ya ulaşmıştır. Bu eğilim dünyadaki genel eğilimler ile tutarlılık göstermektedir. Dünya ile eklemlenme sürecinde dünyadaki önemli kentlerde benzer şekilde mali kurumların öne çıktığı ve bu sektörlerde sağlanan istihdamın önemli boyutlara vardığı izlenmektedir. İstanbul 2000 verilerine göre toplam banka mevduatının yüzde 44,80 ini sağlamaktadır Yine, İstanbul bankacılık sisteminin sağladığı kredilerin en yoğun olarak kullanıldığı yöredir. Türkiye toplamında 2000 yılında sağlanan kredilerin yüzde 42,87 si İstanbul da yaşayan işadamları veya tüketiciler tarafından kullanılmıştır. Bu veriler İstanbul un ve İstanbul bölgesinin az gelişmiş yörelere bankacılık sistemi ile yapılabilecek kaynak transferine fazlaca bir katkısı olmadığını göstermekte, bankacılık sistemi ile bölgeden topladığı mevduatın önemli bir bölümünün aynı yörede kredi olarak kullanıldığı izlenmektedir. İTO nun 2004 yılı verilerine göre, kamu yatırımlarının % 16 sının gerçekleştiği İstanbul da ülke toplam banka mevduatlarının % 40,4 ü İstanbul da toplanırken, banka kredilerinin % 40,8 i yine İstanbul da kullanılmaktadır. 57

26 İstanbul un gelişme süreci daha çok özel sektörün kaynaklarına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Ancak özel sektör yatırımlarının gerçekleşebilmesi için kamu kesimi tarafından yapılan altyapı yatırımlarına da gereksinim bulunmaktadır. Eldeki veriler İstanbul un kamu yatırımlarından aldığı payın oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Kamu yatırım harcamalarına ilişkin yukarıda belirtilen eğilimler İstanbul un gelişmesinde kamu yatırımlarının yeterince katkı sağlamadığını, tam tersine altyapı gereksinimi artan nüfus nedeniyle hızla artan bu metropoliten alandaki sorunlar nedeniyle kamu yatırımlarına hala gereksinim olduğunu göstermektedir. Ülkenin en gelişmiş yerleşmesi olması nedeniyle kişi başına düşen kamu yatırımlarının az olması doğal olmakla birlikte, İstanbul u bir dünya kenti haline getirebilmek İstanbul un yapısal ve mekansal dönüşümünü gerektirmekte, bu çerçevede altyapı yatırımları için kaynak oluşturulması gerekmektedir. İstanbul tek başına ülkenin dışsatımının yarısından fazla paya sahiptir ve bu özelliğiyle de mal akımları yönünden İstanbul Türkiye'nin dış dünyaya açılan ana kapısı durumundadır Sanayi Göstergeleri İstanbul un sanayi göstergeleri açısından ülke içerisindeki yeri Tablo 3.7 de yer almaktadır. İstanbul imalat sanayi işyeri sayısı, imalat sanayi yıllık ortalama çalışan sayısı ve imalat sanayi kurulu güç kapasite miktarı açısından ülke içerisinde ilk sıradadır. Küçük sanayi siteleri işyeri sayısında dördüncü, organize sanayi bölgesi parsel sayısında ise yedinci sıradadır. 58

27 Tablo 3.7. Sanayi Göstergeleri 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu GÖSTERGELER TÜRKİYE MARMARA İSTANBUL SIRALAMA (DPT-2000) (DPT-2000) (DPT-2000) (81 İL İÇİNDE) OSB Parsel Sayısı Küçük Sanayi Siteleri İşyeri Sayısı İmalat Sanayi İşyeri Sayısı (%32) 1 İmalat Sanayi Yıllık Ortalama Çalışan Sayısı (%27) 1 İmalat Sanayi Kurulu Güç Kapasite Miktarı (Beygir Gücü) Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi (Kws) Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri (Milyon TL) Türkiye de dönemi içinde özellikle tekstil, giyim ve deri sanayi, metal eşya, araç gereç sanayi hızla büyümüş, ihracat içinde en önemli paylara sahip olmuşlardır. Bu sanayiler İstanbul ve çevresinde yoğun bir şekilde gelişmişlerdir. Metal eşya, araç ve gereç sanayi Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir yönünde yayılırken, Tekstil sanayi İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Denizli, Ankara gibi yerlerde yığılmaktadır. Bu iki sanayi ülkede başka bölgelere de yayılarak odaklanmış yaygın desantralize bir gelişme göstermektedirler. Ancak birçok firmanın hem üretim hem de yönetim merkezi İstanbul ve yakın çevresidir. Bu çerçevede İstanbul, ihracatın merkezi haline gelmiştir. Örneğin tekstil sanayi de İstanbul da yığılmaya devam etmektedir. Bu sanayi dalının artan Uzakdoğu rekabeti karşısında olumsuz etkilenmesi, tüm kenti etkileyecektir. Bu nedenle bu sanayi dalı içinde çeşitlenme ve rekabet gücünün artırılması hayati önem taşımaktadır. Bu aşamada da KOBİ ler büyük rol oynamaktadır Tarım Göstergeleri İstanbul un tarım sektörü göstergeleri açısından ülke içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tarım işkolunda çalışanlara, tarımsal üretim değerine ve tarımsal kredi kullanımına ilişkin göstergelere bakıldığında; bu değerlerin İstanbul İli nde son derece düşük düzeyde kaldığı görülmektedir (Tablo 3.8). 59

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET DÜNYASI/2 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET ŞUBESİ R.A.B / 01 Nisan 2010 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR Türkiye de toplam antrepo sayısı 1326 dır. Bu antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar

Detaylı

Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi

Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi Avi Alkaş, MRICS, CRX, CSM, CMD, CLS JLL Türkiye Ülke Başkanı 1 Mayıs 216 Türkiye Perakende Pazarı Türkiye Perakende Pazarı Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte Türkiye organize

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de Türkiye de üst yönetim ile idari seviyeler arasında 11.1 kat fark var Hay Group, Türkiye ve dünyadaki üst yönetim - CEO ve çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarını araştırdı Hay Group Türkiye Bilgi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299 2.8 Satın Alma Gücü Paritesi 2.8.1 Hacim Endeksleri Uluslararası Karşılaştırma Programı (UKP) esas alınarak, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ve bileşenleri temelinde uluslararası hacim karşılaştırmalarını

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

I. GENEL F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER. BiLGiLER

I. GENEL F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER. BiLGiLER I. GENEL BiLGiLER F. KENTE İLİŞKİN BİLGİLER İstanbul a ilişkin genel bilgiler nüfus ve göç, coğrafi alan, kentsel gelişme, ekonomik durum, sosyal ve kültürel hayat ana başlıkları altında ortaya konmuştur.

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

HIZLA ARTAN VE DENGESIZ DAĞILAN NÜFUS

HIZLA ARTAN VE DENGESIZ DAĞILAN NÜFUS BÖLGESEL SANAYİ POLİTİKASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME DİNAMİKLERİ TRC 1 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 1 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme

Detaylı

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017 GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU 20 Temmuz 2017 1 GEÇİŞ HAREKETLERİ 2017 NİN İLK YARISINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR 201.478 154.144 72.233 83.845 %31 %16 Yeni Gayrimenkule Geçiş

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1 HABER BÜLTENİ 03.03.2017 Sayı 86 GELECEĞE DAİR UMUTSUZLUK PERAKENDE GÜVENİNİ DÜŞÜRÜYOR 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk iki ayında da bu eğilimine devam ederek son

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1 HABER BÜLTENİ 02.02.2017 Sayı 85 PERAKENDE GÜVENİ 12 AYDIR NEGATİFTE 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk ayında da bu eğilimine devam ederek son 12 ayı negatif seviyede

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Piyade Okul Komutanlığı İstanbul da Anadolu yakasında bulunmaktadır. İstanbul Avrupa yakasında Büyük İstanbul Otogarı (Esenler)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı