FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 BANKA PROMOSYONLARINDA VERGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 BANKA PROMOSYONLARINDA VERGİ"

Transkript

1 BANKA PROMOSYONLARINDA VERGİ *Active Line Dergisi Ocak 2009 sayısında yayınlanmıştır ZİHNİ KARTAL MALİYE BAKANLIĞI BAŞ HESAP UZMANI Zihni Kartal 1973 yılında Çorum da doğdu yılında İzmir Maliye Meslek Lisesinden mezun oldu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı, 1998 yılında Hesap Uzmanı, 2005 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu yılında ABD de University of Illinois at Urbana- Champaign ekonomi dalında master derecesi aldı. Bir süre Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yrd görevini yürüttü. Yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan Zihni Kartal, halen Marmara Üniversitesi nde Muhasebe Finansman Dalında doktora çalışmalarına ve Hesap Uzmanları Kurulu nda Baş Hesap Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Giriş Promosyon kelimesi, Fransızca dan dilimize geçmiş bir kelimedir ve arttırma, çoğaltma gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde, promosyon denildiğinde akla ilk gelen, hediyelik eşyalardır. Ancak, promosyon hediyelik eşyadan ibaret saymamak gerekir, zira firmanın, ürünün, markanın ve/veya logonun tanıtımı, yaygınlaştırması, bilinilirliği ve akılda kalmasını sağlayan araçlardan biridir. Bu özellikleri nedeniyle bir tür reklam aracıdır. Amerikan Pazarlama Birliğinin tanımı gereği, kişisel satış, reklam ve tanıtma dışında kalan iletişim çalışmaları olmasından dolayı kapsamı ve uygulamaları çok değişiklikler göstermektedir. Promosyon satılan ürüne ek olarak, özel bir şeylerin teklif edilmesi ve sunulmasıdır. Satışa dönük reklamlarda amaç, satışın arttırılmasıdır. Bu bağlamda, satış elemanları çalışmalarında, promosyon taktiklerini çok sık olarak uygulayabilmektedirler (belirli bir miktarda akaryakıt satın alanlara bedelsiz bardak verilmesi gibi). Ayrıca, kullanılan mesajlar, promosyon için kullanılan mesajların aynası olabilmektedir ( )

2 2 Kısaca, promosyon, özellikleri açısından daha çok satışın arttırılmasına yönelik olarak alıcıya bedelsiz sunulan olanaklardır. Daha açık bir ifadeyle, promosyon üreticiden tüketiciye kadar geçen kanalda ürünün hareketini hızlandırmayı ve satışı arttırmayı amaçlar. Bu makalede, değişik işyerlerinde çalışanlara işverenlerince ödenen maaş, ücret gibi maddi menfaatlerin banka kanalıyla yapılması karşılığında bankalar tarafından bedelsiz olarak sunulan maddi menfaatlerin vergisel yönü ele alınacaktır. 1. Bankalarca Promosyon Verilmesi Uygulamada, bankacılık faaliyetinde bulunan birçok kuruluş; ödeme vadesinden birkaç gün önce tahsil ederek ücret ödeme gününe kadar paranın zaman değerinden kazanç sağlamak, sahibi bulundukları kredi kartlarını ve diğer kartları pazarlamak kredi müşteri sayısını yükseltmek, mevduat müşteri sayısını arttırmak, kişilerin aylık mutat ödemelerini (su, telefon, elektrik fatura bedeli veya taksit gibi) yapmak üzere kredi açmak havale ve EFT gibi bankacılık işlemlerinin bankalarından yapılmasını sağlamak gibi amaçlarla çapraz satış olanaklarını da kullanmak amacıyla müşteri işverenlerle personel ücret ödemelerine ilişkin anlaşmalar yapmaktadır. Bankalar işverenlerle yaptıkları personel ücret ödeme anlaşmaları kapsamında sağlayacakları kazançlara karşılık olarak anlaşma yaptıkları işverene, promosyon adı verilen birtakım maddi menfaat temin etmektedirler. Bu maddi menfaatler, parasal bir değer olabildiği gibi, fotokopi makinesi, faks cihazı, telefon, ofis mobilyası gibi paradan başka kıymetler de olabilmektedir. İşverenler söz konusu promosyonları kısmen veya tamamen kendi bünyelerinde faaliyetleri çerçevesinde kullanabilmekte ya da kısmen veya tamamen çalışanlara ücretleri oranında ya da kişi başına eşit olarak transfer edebilmektedir.

3 3 2. Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılma Gereği 1. bölümde belirtildiği üzere, bankacılık faaliyetinde bulunan mevduat bankaları ve katılım bankaları, personel ücretlerinin bankaları aracılığıyla ödenmesinin sağlanması karşılığında ürettikleri hizmetlerin pazarlaması ve kazançlarının arttırılması amacıyla karşı tarafa bazı menfaatler temin etmektedirler. Bu uygulama taraflar için olumlu yanlarının bulunması nedeniyle her iki taraf açısından da tercih edilmesinin yanında, artık bir zorunluluk olmaya doğru yol almaktadır. Zira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çıkarılan ve 18 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik işçilerin, gazetecilerin ve gemi adamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, artık işverenlerle bankaların bir protokol yaparak çalışanların ücretlerinin banka kanalıyla ödemeleri, bazılarının menfaatleri gereği tercih ettikleri değil, zorunluluk gereği yapmak durumunda kalacakları bir rutin hale gelecektir. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik te bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu kılınan ücret ödemeleri konusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır; 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler (Madde 6). Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda 'işçi' tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler (Madde 7). Deniz İş Kanunu na tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler (Madde 8).

4 4 Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanunu nun 6 ncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır. Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur (Madde 9). İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler (Madde 10). İşveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından işçi, gemi adamı ve gazetecilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir (Madde 12). Yukarıya aktarılan zorunluluklar, sözü edilen Yönetmelik in 17 nci maddesi uyarınca tarihinde yürürlüğe girmektedir. 3. Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılmaması 18 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik ile zorunlu tutulduğu hâlde; gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili birimi 2, gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimi 3, 2 Söz konusu Yönetmelik Md Söz konusu Yönetmelik Md. 15

5 5 işçiye, İş Kanunu ndan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanunu nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili birimi 4 tarafından idarî para cezası verilecektir. Görüldüğü üzere, 18 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu tutulan, gazeteci, gemi adamı ve işçi ücretlerinin bankalar kanalıyla yapılmaması cezai yaptırımla tehdit edilmiş bulunmaktadır. 4. Banka Promosyonlarının Vergisel Yönü 4.1. Bankaların Ödedikleri Promosyonlar Ücret midir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir" şeklinde tanımlanırken, aynı maddenin devamında ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 62 nci maddesinde ise; iş verenlerin, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir. Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre bir ödemenin ücret sayılabilmesi için; 4 Söz konusu Yönetmelik Md. 16

6 6 işi yapanın işverene tabi olması, işi yapanın belli bir işyerine bağlı olarak çalışması, ödemenin bir hizmetin karşılığı olarak verilmesi verilen şeyin para, ayın veya para ile temsil edilebilen bir menfaat olması gerekmektedir. Bankalar tarafından ödenen maaş promosyonu ya da ücret promosyonu olarak adlandırılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu nun ücreti düzenleyen hükümleri karşısındaki durumu konusunda, 4 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde değerlendirme yapılmıştır. Bu sirkülere göre, bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri; Maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığından, Bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum aracı durumunda olacağından, Çalışanlara yapılan bu türden ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, kamu kurum veya kuruluşlarıyla yapılan protokollere istinaden çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri ile ödemelerin kamu kurum veya kuruluşlarına yapılması ve bu tutarların çalışanlara aktarılmasında ilgili kurumun aracı olması halinde ücret olarak değerlendirilmeyecektir. Buna karşın, promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara yapılması ve yapılan ödemelerin kazanca dahil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir.

7 Bankaların Ödedikleri Promosyonlar Veraset ve İntikal Vergisine Tabi Midir? 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu nun 1 inci maddesi uyarınca, Türk uyruklu kişilere ait mallar ile Türkiye de bulunan malların herhangi bir suretle karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahısa intikal etmesi Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Buna göre, bir maddi değerin bir şahıstan diğer şahısa intikalinin Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutulabilmesi için devirin herhangi bir maddi menfaat karşılığında yapılmaması gerekir. Diğer bir ifadeyle, hibe suretiyle yapılan transferler veya herhangi bir tarzda olan karşılıksız maddi değer edinimleri İntikal Vergisinin konusuna girmektedir. Bir maddi karşılığı olan intikaller ise bu vergiye tabi değildir. Bankalar, işverenlerin çalışanlarına ödemek durumunda oldukları ücretleri ödemede aracılık yaparken; ödeme vadesinden birkaç gün önce tahsil ederek ücret ödeme gününe kadar paranın zaman değerinden kazanç sağlamak, sahibi bulundukları kredi kartlarını ve diğer kartları pazarlamak kredi müşteri sayısını yükseltmek, mevduat müşteri sayısını arttırmak, kişilerin aylık mutat ödemelerini (su, telefon, elektrik fatura bedeli veya taksit gibi) yapmak üzere kredi açmak havale ve EFT gibi bankacılık işlemlerinin bankalarından yapılmasını sağlamak gibi amaçlarla çapraz satış olanaklarını dikkate almaktadırlar. Bu amaçların hepsi, bir ticari işletme olan bankanın ticari faaliyetleri içinde yer almaktadır. Bankalar söz konusu faaliyetler ile hesaplarındaki atıl finansal kaynakları kullanarak ticari faaliyetlerini genişletmeyi ve ticari kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu ticari faaliyetler kapsamında katlanacakları giderler ticari gider, bu faaliyetler sonucunda elde edecekleri kazançların tamamı kuşkusuz ticari kazanç olacaktır. Bu nedenle, bankalar tarafından yapılan protokol çerçevesinde söz konusu kurumlarda çalışan personele promosyon adı altında yapılan ödemeler karşılıksız değildir. Bu nedenle, ivazsız bir intikal niteliği taşımayan söz konusu promosyon ödemeleri, veraset ve intikal vergisi kapsamında değerlendirilemez 5. Dolayısıyla, söz konusu ödemelerin ivazlı bir intikal olması nedeniyle veraset ve intikal vergisine tabi tutulması mümkün değildir. 5 4 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri

8 Bankaların Ödedikleri Promosyonlar Ticari Kazanç Mıdır? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 6 ncı maddesinde, Kurumlar Vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, vergiye tabi safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfınca sahip veya sahiplerce, işletmeye ilave olunan değerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave edileceği; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu nun değerlemeye ait hükümleri ile Kanunu nun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu nun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin 1 inci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler ile kanunlarda tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme giderleri adı verilebilir. Bankalar ile işverenler arasında yapılan personel ücret ödeme anlaşmaları kapsamında sağlayacakları kazançlara karşılık olarak bankalar tarafından anlaşma yaptıkları işverene, promosyon adı verilen birtakım maddi menfaat temin edilmektedirler. İşverenler söz konusu promosyonları kısmen veya tamamen kendi bünyelerinde faaliyetleri çerçevesinde kullanabilmekte ya da kısmen veya tamamen çalışanlara ücretleri oranında ya da kişi başına eşit olarak transfer edebilmektedir. Bankalar ile maaşını bankadan alan çalışanlar arasında bir hukuki ilişki bulunmadığından, promosyon ödemeleri banka tarafından doğrudan çalışanlara yapılmamaktadır. Bu durumda, banka tarafından yapılan promosyon ödemelerinin ilk aşamada, maaş ödeme anlaşmanın diğer tarafı olan işverene yapılmakta olduğu kuşkusuzdur. Bu, aslında gayet normal bir uygulamadır. Zira, maaşların hangi banka aracılığıyla ödeneceğine karar veren, banka ile ödeme koşullarında anlaşma yapan, maaş olarak ödenmek üzere bankaya para transfer eden, çalışanların isimlerini bankaya teslim ederek bankaya potansiyel müşteri bilgileri sunan kişi işverendir. Dolayısıyla, bu hizmetler karşılığında ödenecek promosyonların da işverene ödenmesi doğaldır.

9 9 Bu bilgiler ve yukarıda yer verilen yasal açıklamalar karşısında, bankalar tarafından, ilgili protokoller gereği işverenlere yapılan promosyon ödemelerinin, bankaların ve işverenlerin ticari faaliyetleri çerçevesinde gerçekleşen gelir/gider olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda, söz konusu ödemeler, bankalar açısından bir gider, işverenler açısından ise gelir kalemi olarak değerlendirilmeli ve muhasebe kayıtlarına bu şekilde yansıtılmalıdır. İşverenlerin ticari faaliyetinin bulunmaması (kamu kurumu gibi) durumunda bir ticari bir gelirden bahsedilemeyecektir. 4 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde de, ilgili protokoller gereği işveren olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan promosyon ödemelerinin, işverenin iktisadi faaliyetinin bulunması halinde ticari/kurum kazancı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu ödemenin ikinci aşaması ise bankadan temin edilen promosyon ödemelerinin çalışanlara transfer edilmesidir. Bu aşamada çalışanlara yapılan ödemelerin ücret olarak vergiye tabi tutulup tutulmayacağı konusu 4.1. bölümünde açıklanmıştır Bankaların Ödedikleri Promosyonlar Katma Değer Vergisine Tabi Midir? Katma Değer Vergisinin temel konularından biri, Türkiye'de yapılan hizmet ifalarıdır. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1 inci maddesinde göre, Türkiye'de ticari faaliyet çerçevesinde yapılan hizmetler katma değer vergisine tabidir. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca, hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

10 10 Bankalar tarafından işverenlere yapılan promosyon adı verilen nakdi ve gayrinakdi ödemeler işverenler tarafından kendilerine yapılan bir hizmet karşılığı yapılan ödemelerdir. Hizmet, personel ücretlerinin bankaya aktarılmasının taahhüt edilmesi ve sözleşmede belirtilen süreler içinde ödeme gününden önce bankaya yatırılması şeklinde gerçekleşmektedir. Banka bu hizmet ile 1. bölümde sayılan ticari kazanımları elde etmektedir. İşletmelerin personel maaşlarının belirli bir bankaya aktarılmasının taahhüt edilmesi ve sözleşmede belirtilen süreler içinde söz konusu bankaya çalışanların maaşlarının yatırılması hizmet niteliğindedir. Zira, işletmeler bu uygulamada çalışanlara ödeyecekleri maaşları ödeme gününden bir kaç gün önceki bir tarihte bankaya aktararak bankanın bu maaşları kısa vadeli kullanmak suretiyle (gecelik repo yapmak gibi) getiri elde etmelerine olanak sağlamakta; ayrıca çalışanların isimlerini bankaya vermek suretiyle bankanın 1. bölümde sayılan ürünleri çalışanlara pazarlayabilmesine olanak tanımaktadır. Bu işlemin yukarıda tanımlanan hizmet kavramı kapsamında değerlendirileceği kuşkusuz olduğundan, bankalar tarafından işverenlere yapılan bu ödemeler KDV ne tabidir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı da kendisine intikal eden bir olay dolayısıyla aynı doğrultuda görüş bildirmiştir 6. Öte yandan, 4 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde, ilgili protokoller gereği işveren olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan promosyon ödemelerinin, işverenin iktisadi faaliyetinin bulunması halinde ticari/kurum kazancı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu açıklama da dikkate alındığında, bankalar tarafından işverenlere yapılan söz konusu ödemeler ticari faaliyet çerçevesinde sayılacağından kuşkusuz KDV ne tabi olacak ve dolayısıyla ilgili işveren tarafından promosyon ödemesini yapan banka adına bu ödeme ile ilgili fatura düzenlenmesi ve yapılan ödemeler üzerinden KDV hesaplanması gerekir. 5. Sonuç tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde 10 ve üzerinde işçi çalıştırdıkları takdirde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapmak zorundadır. 6 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının tarihli, 6054 sayılı Özelgesi

11 11 Ödemelerde bankaların aracı kılınması işleminde bankaların ödedikleri promosyonlar; Veraset ve İntikal Vergisinin konusuna girmemekte, İşverene yapıldığı takdirde işveren tarafından ticari kazanca dahil edildikten sonra çalışanlara ödenmesi halinde yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu yönünden personele ödenen ücret kapsamında değerlendirilmekte, işverenin iktisadi faaliyetinin olması halinde ticari kazanç kapsamına girmekte, ticari faaliyet çerçevesinde yapıldığı takdirde katma değer vergisine tabi olmaktadır. Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAKlanır

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır. ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Gayrimenkul sermaye iradı,

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 13/03/2013 Sayı : 62030549-125[8-2012/386]-389 Konu : Yola ve parka terk edilen

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin, başka bir mal ve hizmetle ödemesini ifade eden barter

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Sayfa 1 / 268 Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 ilgili maddeleri ile 13/2/2011

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı