BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : Adı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası: Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul

2 T. GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Bankacılık Hizmetleri Sözleşme Öncesi Formu ( Form ) ekte tarafınıza sunmuş olduğumuz Bankacılık Hizmet Sözleşmesi ( BHS ) de yer alan maddelerle ilgili olarak bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. BHS nin aşağıda içerikleri hakkında bilgi verilen maddelerini ve diğer tüm maddelerini Türk Borçlar Kanunu nun Genel İşlem Koşullarına ilişkin hükümleri çerçevesinde incelemenizi rica eder, maddelerin hukuki ve finansal sonuçları hakkında sizinle görüşmeye ve müzakere etmeye hazır olduğumuzu beyan ederiz. 1. BHS, Bankamızdan alacağınız temel bankacılık hizmetlerine ilişkin olarak hazırlanmış olup, Bankamız ürünlerinden faydalanmak için, bu ürünlere ilişkin olarak düzenlenmiş sözleşmeleri ayrıca imzalamanız gerekecektir. 2. Tarafınıza işbu Form ekinde bir nüshasını teslim etmiş olduğumuz BHS; 15 maddeden oluşmakta olup, BHS de yer alan Ortak Hükümler, yararlanmakta olduğunuz hizmet ne olursa olsun, tarafınıza uygulanacak olan hükümlerdir. BHS de yer alan hükümler sırasıyla şöyledir; Madde 1. Tanımlar Madde 2. Sözleşmenin Konusu, Amacı ve Kapsamı Madde 3. Müşterinin Beyanı Madde 4. Yabancı Para Üzerinden Yapılan İşlemler Madde 5. Hesapların Açılışı ve İşleyişi Madde 6. Havale ile İlgili Genel Hükümler Madde 7. Otomatik Havale / Otomatik Ödeme ile İlgili Hükümler Madde 8. Şubesiz Bankacılık Kanalları Madde 9. Ücret, Komisyon, Vergi ve Masrafa ilişkin hükümler Madde 10. Ortak Hükümler Madde 11. Hesabın Kapatılması ve Sözleşmenin Feshi Madde 12. Müşteri Sırrı Madde 13. Müşteri Olma Amacı Madde 14. Sözleşmenin Dili Madde 15. Son Hükümler 3. Bankamız, BHS nin maddesi tahtında; merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş / gelmemiş bilcümle alacak, mevduat hesaplar, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler üzerinde işbu Sözleşme den kaynaklanan alacaklar ile sınırlı olmak üzere Bankamızın rehin, hapis takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sayılan hususlar mahkeme kararı ya da yetkili mercilerin kararları ile bloke edilebilecek ya da sınırlandırılabilecektir. 4. BHS nin imzalanması ile faydalanmaya başlayacağınız bankacılık hizmetlerine ilişkin ücretler, ayrı bir ücret formu eki ile bilginize sunulmakta olup, söz konusu ücretlere ilişkin yapılan güncellemeler ve daha detaylı ücret bilgileri için Bankamızın internet sitesini (www.garanti.com.tr) ziyaret etmenizi rica ederiz. *Bilgilendirmemiz bu hususlar ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda imzalayacağınız Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi nin bir nüshası ile ücretleri içerir bilgi formu tarafınıza verilecektir. İşbu Form Müşteri tarafından imzalanmış olup aşağıda imzası bulunan Müşteri, Form un bir nüshasını teslim almıştır. 1/24

3 Lütfen bu alanı doldurmayınız. Bu alan, kurye barkoduna ayrılmıştır. TARİH : / / FORM NUMARASI : TCKN / YKN : GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ / TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİ ADI SOYADI / UNVANI : ADRES : İMZASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası: Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 2/24

4 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI MÜŞTERİNİN BEYANI YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER HESAPLARIN AÇILIŞI VE İŞLEYİŞİ PARA TRANSFERİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER OTOMATİK PARA TRANSFERİ / OTOMATİK ÖDEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ŞUBESİZ BANKACILIK KANALLARI ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ VE MASRAFA İLİŞKİN HÜKÜMLER ORTAK HÜKÜMLER HESABIN KAPATILMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ MÜŞTERI SIRRI MÜŞTERİ OLMA AMACI SÖZLEŞMENİN DİLİ SON HÜKÜMLER /24

5 BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve şubeleri ( Banka ) nezdindeki tüm işlemler ile sunulan tüm hizmetlere aşağıdaki hükümlerin uygulanması hususunda taraflar mutabık kalmıştır. 1. TANIMLAR İşbu BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ nde ( Sözleşme ) yer alan aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. ATM Alo Garanti BSMV CepBank Elektronik İmza Garanti Paracard Hesap Hesap Özeti :Bankanın belirlediği güvenli yöntemleri ile ya da kart ve şifreler kullanılarak işlem yapılabilen, para yatırma ve para çekme özelliklerine sahip olabilen ve Banka ağında (network) yer alan makinelerini, :Müşteri nin sesli görüşme ile Banka ya talimat iletebildikleri ya da bankacılık işlemleri gerçekleştirebildikleri sistemi, :Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ni, :Cep telefonu numarasının doğrulanması (SMS veya MSISDN bilgisinin GSM operatörleri üzerinden alınması) ve müşteri tarafından belirlenen bir şifre yolu ile para transferi, fatura ödeme, kayıtlı EFT, havale gibi çeşitli bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilebildiği sistemi, :Müşteri nin, yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak yetkili kurumlar aracılığı ile temin etmiş olduğu ve Banka nın işbu Sözleşme hükümleri tahtında düzenlenen bankacılık işlem, ürün ve hizmetlerini kullanmasına imkan veren elektronik imza ya da mobil imzayı, :Banka nın kartlı sistemi içerisinde kart hamilinin, mevduat hesabı ile bağlantılı olarak doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazları aracılığı ile hesabını kullanmasını ve diğer bankacılık hizmetleri ile Banka tarafından düzenlenen ödül programından, Banka ve/veya Banka nın anlaşmalı olduğu 3. kişiler tarafından sunulan avantajlardan faydalanmasını sağlayan, Banka tarafından muhtelif marka ve ürün özelliklerinde çıkartılabilen, mülkiyeti Banka ya ait olan kartı, :İşbu Sözleşme de düzenlenen her türlü hesapları, :Hesaptaki borç ve alacak hareketlerini, işlem tarihlerini ve valörünü, açıklamayı ve hesap bakiyesini gösterir hesap dökümünü, 4/24

6 İnternet Bankacılığı KKDF Mobil İmza Müşteri :Müşteri nin internet iletişimi ile Banka ağında (network) yer almayan bilgisayar ve diğer mobil cihazlar gibi her türlü internet bağlantılı cihazlar ile igaranti, cepşubesi ve internet şubesi gibi adlar altında kullanılabilen, her türlü internet protokolü / web / wap gibi iletişim protokolleri üzerinden talimat iletebildikleri ya da bankacılık işlemleri gerçekleştirebildikleri sistemi, :Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu nu, :5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen ve imza sahibinin elektronik ortamda kimlik doğrulama ve imza atmak amacıyla cep telefonları üzerinden kullandığı bir tür elektronik imzayı, :Banka tarafından kendisine bankacılık hizmetleri sunulacak, işbu Sözleşme yi müşteri sıfatı ile imzalayan gerçek ya da tüzel kişiyi, Özel Bankacılık Hizmetleri :Banka nın Özel Bankacılık Şubeleri aracılığıyla sunulan bankacılık hizmetlerini, Para Transferi SMS (Short Message Service) Şifre Şifrematik :Havale, virman, EFT, SWIFT işlemlerini, :Cep telefonu üzerinden gönderilen kısa mesajı, :Banka nın şubeleri nezdinde ya da herhangi bir şubesiz bankacılık kanalına erişmek ve / veya bu kanallar nezdinde Bankaca uygun görülen bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile kullanılan ve Müşteri ye Banka tarafından teslim edilen ya da Müşteri tarafından şahsen Alo Garanti, IVR (Interactive Voice Response), Web / Wap siteleri üzerinden oluşturulabilen her türlü şifreyi, :Banka nın internet, Alo Garanti, ATM, Mobil Bankacılık gibi Şubesiz Bankacılık Kanalları na Şifre oluşturmak sureti ile erişime ve bankacılık işlemleri yapılmasına imkân veren cihazı, Şubesiz Bankacılık Kanalları :Banka nın şubelerinin yanı sıra, işbu Sözleşme konusu hizmetlerini verdiği; ATM, Alo Garanti, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü alternatif dağıtım kanallarını, TCMB :Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nı, ifade etmektedir. 5/24

7 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI 2.1. İşbu Sözleşme nin konusu, Müşteri ile Banka arasında Sözleşme nin imza tarihinden itibaren gerçekleştirilecek tüm bankacılık hizmetlerinin koşul ve hükümlerini düzenlemektir İşbu Sözleşme hükümleri, Müşteri adına Banka nın tüm şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak bütün Hesaplar ı kapsar. 3. MÜŞTERİNİN BEYANI Müşteri, işbu Sözleşme yi imzalamakla, Banka nın Sözleşme kapsamında sunacağı her türlü hizmeti, bankacılık ürün ve işlemlerini tamamı ile kendi nam ve hesabına gerçekleştireceğini, kullanacağını, kendi adına ve başkası hesabına hareket etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER Yabancı para mevduat işlemleri ile, işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen her türlü yabancı para işlemlerinde, yapılacak işlemin ve yabancı paranın türüne göre, işlemin yapıldığı tarihte Banka tarafından uygulanan döviz alış ve satış gişe kurları esas alınacaktır. 5. HESAPLARIN AÇILIŞI VE İŞLEYİŞİ 5.1. Müşteri nin Hesap ı, işbu Sözleşme nin taraflarca imzalanmasından sonra açılacaktır İşbu Sözleşme de düzenlenen Hesaplar dan yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinde, işlemin Banka gişelerinden veya Şubesiz Bankacılık Kanalları ndan yapılması arasında bir ayırım gözetmeksizin para çekme işlemlerinde, yapılan işlemin valörü aynı iş günü; para yatırma işlemlerinde ise valör, işlem tarihini izleyen iş günü olacaktır Vadesiz Hesaplar Vadesiz Hesap, önceden herhangi bir vade tayin edilmeksizin, Müşteri tarafından talep edildiğinde Banka tarafından hesaptaki mevcut tutarların ödenebildiği hesap türüdür Vadesiz Hesaplar a Müşteri ile Banka nın anlaşmaya varması halinde mevzuatça belirlenen oranlarda faiz tahakkuk ettirilebilir. Faiz tahakkuku ettirilmeye taraflarca karar verilmesi halinde, bu faizler yılsonunda anaparaya eklenecektir Müşteri, talebi halinde, Vadesiz Hesaplar da bulunan mevcudunu, Türk Medeni Kanunu nun rehinlere ve hapis hakkına ve Borçlar Kanunu nun alacağın devir ve takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile geri alma hakkına sahiptir Vadeli Hesaplar Vadeli Hesap, Müşteri nin talep ettiği vadede, Banka tarafından belirli aralıktaki limitler için TCMB ye bildirilmiş ve ilan edilmiş faiz oranları tahtında, mevcut tutar üzerinden hesaplanarak 6/24

8 nemalandırılan hesap türüdür Banka, Vadeli Hesap a uygulayacağı faiz oranını, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile varsa taraflar arasındaki anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydı ile vade sonuna kadar değiştirmeyecektir Vadeli Hesaplar dan vadesinden önce para çekilmesi halinde çekilen tutara, paranın çekildiği tarihte Banka nın Vadesiz Hesaplar a uyguladığı faiz oranından faiz işletip işletmemesi tarafların anlaşmasına bağlıdır. Hesapta bırakılacak paraya ise, vade sonuna kadar Vadeli Hesap açılış tarihinde mutabık kalınan faiz oranı üzerinden faiz işletmeye devam edilip edilmeyeceği yine tarafların anlaşmasına bağlıdır Vadeli Hesaplar da Hesap ın, vadenin sona erdiği gün anaparanın ve biriken faizinin belirlenmiş olan bir vadesiz hesaba aktarılması yönünde Müşteri den alınmış bir talimat olmaması durumunda ve söz konusu Vadeli Hesap ın mesai saati bitimine kadar kapatılmaması halinde; i. Müşteri nin, yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda yeni bir vade ve vade yenileme tarihinde Banka da geçerli olan faiz oranı üzerinden, ii. Müşteri nin vadenin yenilenmesine ilişkin talimat vermemesi halinde ise, aynı vade ile ve vade yenileme tarihinde Banka da geçerli olan faiz oranı üzerinden, yenilenmiş sayılacaktır Madde te belirtilen her iki durumda da Müşteri nin Banka dan vade bitimindeki ödeme yapılmasını talep hakkı, Hesap ın açılış tarihindeki ya da Hesap temdit ettiyse temdit ettiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutarda olacaktır Vadeli Hesaplar ın yenilenmesi halinde Müşteri nin aksine bir yazılı talimatı olmadığı müddetçe, Müşteri nin imzalamış olduğu işbu Sözleşme koşulları da geçerli olmaya devam edecektir Döviz Tevdiat Hesapları Döviz cinsinden açılmış ve açılacak Hesaplar la ilgili tüm işlemler, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Hesap ın açıldığı döviz cinsinden yapılacaktır. Ancak, Müşteri nin talebi üzerine Banka ile Müşteri nin mutabık kalması halinde, Hesaplar tahtındaki işlemler, Hesap ın açıldığı döviz cinsi dışında kalan herhangi bir para birimi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Banka, işlemin yapıldığı tarihte uyguladığı döviz kurunu esas alacaktır Hesap a, Hesap ın açılmış olduğu para cinsinden başka bir döviz cinsi üzerinden para gelmesi halinde Banka, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile ve Müşteri nin aksine bir talimatı bulunmamakta ise, Hesap a gelen bu tutarı Hesap ın açıldığı döviz cinsine çevirebilir veya Hesap a gelen para cinsi üzerinden Müşteri adına başka Hesap(lar) açabilir Müşteri nin Vadesiz Döviz Tevdiat Hesapları arasında yapılacak virman işlemleri sırasında iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğabilecek kurlar arasındaki farktan doğan zarara ilişkin tutar ile bundan doğacak BSMV, Banka tarafından Müşteri ye bildirilecek olup, Müşteri nin uygun bulması halinde söz konusu virman işlemi gerçekleştirilecektir. 7/24

9 Döviz Tevdiat Hesapları için, hesabın cinsine göre, işbu Sözleşme deki Vadeli veya Vadesiz Hesap şart ve koşulları aynen geçerlidir Altın Hesapları Altın Hesapları, uluslararası standartlarda 24 ayar 1000/1000 olarak gram cinsinden belirtilen tutardaki altının Banka tarafından Müşteri ye satışı karşılığında açılır Altın cinsinden açılmış ve açılacak Hesaplar la ilgili tüm işlemler, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile, altın cinsinden yapılacaktır. Ancak, Müşteri nin talebi üzerine Banka ile Müşteri nin mutabık kalması halinde, Hesaplar tahtındaki işlemler, Altın dışında kalan herhangi bir para birimi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Banka, işlemin yapıldığı tarihte uyguladığı altın ve döviz kurunu esas alacaktır Müşteri nin vadesiz altın hesapları arasında yapılacak virman işlemleri sırasında altın ve herhangi bir para birimi arasında değiştirilmesinden doğabilecek farktan oluşan zarara ilişkin tutar ile bundan doğacak BSMV, Banka tarafından Müşteri ye bildirilecek olup, Müşteri nin uygun bulması halinde söz konusu virman işlemi gerçekleştirilecektir Müşteri, Banka daki diğer Hesaplarında bulunan tutarlarla, işlemin yapıldığı tarihte Banka nın uyguladığı altın ve döviz kuru üzerinden altın alım-satımı yapabilecek ve açacağı Altın Hesabı na uluslararası standartlarda 24 ayar 1000/1000 olarak gram cinsinden altın yatırabilecektir Altın Hesapları için, hesabın cinsine göre, işbu Sözleşme deki Vadeli veya Vadesiz Hesap şart ve koşulları aynen geçerlidir İşbu Sözleşme nin imzalanması ile beraber, Müşteri sadece Banka Şubelerindeki gişelerden ve Şubesiz Bankacılık Kanallarından altın alış-satışı ve diğer Hesaplar arası virman yapabilecektir. Söz konusu kaydi işlemler dışında Altın Hesabı nda var olan altının fiziken kendisine ödenmesi, Altın Hesabı ndan gram ve kilogram külçe altın çekimi ya da Altın Hesabı na fiziken ziynet, gram ve kilogram külçe altın yatırma işlemlerini yapabilmesi için Müşteri ayrıca Banka şubelerine başvurarak Banka nın bu işlemler için gerekli gördüğü sözleşme ve taahhütnameyi imzalayacaktır Altın Hesapları na ilişkin düzenlenen yukarıdaki hükümler altın cinsinden yapılacak EFT (bankalar arası para transferi) işlemlerini kapsamamaktadır. 6. PARA TRANSFERLERİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 6.1. Müşteri nin verdiği her Para Transferi talimatında, Para Transferi nin lehdarı, lehdarın açık adresi, Para Transferi ne konu edilecek meblağ, Para Transferi nin lehdarına ödemede bulunacak banka ve şube bilgisi, Para Transferi nin ne şekilde yapılacağı ve Banka nın söz konusu Para Transferi işlemini yerine getirmek için gerekli gördüğü diğer bilgileri açıkça belirtecektir Bu bilgilerden bir veya birkaçının eksik, yanlış ve şüpheye yer verecek derecede belirsiz olduğu durumlarda Banka, Müşteri den gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep edebilecek; söz konusu 8/24

10 düzeltmelerin yapılmaması halinde Para Transferi talimatlarını yerine getirmeyebilecektir Para Transferleri nin, lehdarları tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesi, otomatik virman için son ödeme gününde Hesap ın müsait olmaması, Para Transferi yapılacak hesaplara ya da Müşteri Hesap ına haciz veya tedbir konulmasından ötürü Para Transferi nin zamanında yapılamaması sonucu, Para Transferi lehdarının hesabına geç ulaşması ya da başka bir nedenle hiç ulaşmaması gibi durumlarda Banka nın Para Transferi talimatını işleme almış olması halinde, tutarın lehtarın hesabına geçmesinden evvel, Banka Para Transferi işleminden dönebilir veya işlemi iptal edebilir. Ancak tutarın lehtarın hesabına geçmesi halinde ve Banka nın bu nedenle söz konusu tutara ilişkin herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde Müşteri tutarın, işlem tarihinden fiilen geri ödemeyi yapacağı güne kadar geçecek süre için işleyecek faiz oranı üzerinden hesaplanacak olan temerrüt faizi ile birlikte, Banka nın talebi üzerine ödeyecektir Banka, Müşteri nin vereceği Para Transferi talimatında belirtilen Hesap ının müsait olmaması halinde Para Transferi işlemini yerine getirmeyecek olup Müşteri nin Banka nezdindeki başkaca hesaplarının müsait olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir Para Transferi talimatında belirtilen Para Transferi gününün tatil gününe rastlaması ve / veya Para Transferi talimatının Banka nın aynı gün işlem yapabilmesi için ilan ettiği saatlerden sonra gelmesi halinde Para Transferi talimatı, işlemi izleyen işgününde gerçekleştirilecektir Para Transferi nin herhangi bir şarta bağlanmadan veya mevzuatın zorunlu kıldığı durumlar hariç Para Transferi ne açıklama mahiyetinde bilgi eklenmeden gönderilmesi esas olup, Para Transferi ni gerçekleştiren tarafından Para Transferi nde belirtilen açıklama / şart, Banka yı taraflar arasındaki ilişkinin muhatabı haline getirmeyecektir. Ayrıca Banka nın, Para Transferi açıklamaları ile şartlarını yerine getirme / kontrol / takip ve değerlendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır Para Transferi bedellerinin lehdarlara ödenmesiyle, Banka nın Para Transferi işlemine ilişkin her türlü sorumluluğu sona erer Bu bölümdeki Para Transferi ilişkin hükümler, Para Transferi işlemlerine imkan tanıyan, işbu Sözleşme konusu tüm bankacılık hizmetlerine uygulanır Banka, Para Transferi lehdarı olmaması halinde, Müşteri Hesap ına alacak kaydedilen Para Transferi tutarını geri almaya yetkilidir Müşteri, adına veya hesabına gelecek Para Transferi ne ilişkin bedellerin kendisine ihbarda bulunulmadan Banka tarafından kabulünü ve Banka da mevcut veya adına açılacak bir hesaba alacak kaydedilmesini, Banka ya karşı herhangi bir borcu olduğu takdirde Para Transferi tutarı üzerinden bu borcun tahsil edilebileceğini kabul eder. 7. OTOMATİK PARA TRANSFERİ / OTOMATİK ÖDEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 7.1. Müşteri, bedeli Hesap tan karşılanmak üzere otomatik / düzenli olarak ödenmesini istediği fatura ve benzeri ödemeler için yeterli ve doğru bilgileri içeren talimat / formu imzalayarak Banka ya teslim edebileceği gibi, Banka nın internet ve telefon bankacılığı hizmetinden yararlanarak da otomatik para 9/24

11 transferi / otomatik ödeme talimatı verebilecektir. Müşteri, Banka ya teslim ettiği anılan talimat / formda yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklikleri Banka ya bildirecek, aksi takdirde, Banka mevcut talimat / formda yer alan bilgilere istinaden işlemleri yapacaktır. Banka nın otomatik fatura ödeme işlemlerini yapabilmesi için, anlaşma yaptığı kuruluşlara ait fatura bilgileri de dahil olmak üzere gerekli tüm bilgilerin Banka ya eksiksiz ve doğru olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin eksik ya da hatalı iletilmesinden dolayı oluşacak faiz, masraf ve gecikme bedelinden Müşteri sorumlu olacaktır Müşteri, Banka nın otomatik para transferi / otomatik ödeme uygulaması kapsamında, talebi halinde kendisine gönderilen Hesap Özeti ne 1 (bir) ay içinde itiraz etme hakkına sahip olup, aksi durumda Hesap Özeti içeriği kesinleşecektir Otomatik ödeme / otomatik para transferi için Müşteri nin talimatında belirttiği Para Transferi tarihi itibariyle Hesap ın müsait olmamasından; Hesap a haciz veya tedbir konulmasından ötürü ödemenin zamanında yapılamaması sonucu ödemenin, Para Transferi yapılan Hesap a geç ulaşmasından ya da başka bir nedenle hiç ulaşmamasından; otomatik para transferi aracılığı ile yapılacak Para Transferi nin lehdarları tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesinden; işbu Sözleşme koşullarına göre yapılacak işlemlerde teknik nedenlerle veya haberleşmeden ya da benzeri nedenlerden doğabilecek gecikme, aksama ve kaybolmalarla ilgili olarak kişi ya da kuruluşlar tarafından talep edilecek gecikme faizi ve ceza gibi işlemler sebebiyle Banka nın herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde Müşteri, Banka tarafından ödenen tutarı, Banka nın talebi üzerine Banka ya ödeyecektir Müşteri nin, Banka nın anlaşma yaptığı kuruluşlara ait fatura bedelleriyle ilgili olarak ATM aracılığıyla yapacağı ödemeler ancak Hesap tan ödeme yoluyla gerçekleşebilecektir. Müşteri ATM ye nakit para yatırmak suretiyle ödeme yapmayacaktır Müşteri, Banka nın anlaşma yaptığı kişiler ve / veya kuruluşlar arasında imzalanmış bulunan sözleşme ya da protokolle ATM aracılığıyla ödeme yapılmayacaktır Müşteri nin otomatik ödeme / otomatik para transferi talimatlarının Banka tarafından basılan kredi kartlarına tanımlanması halinde, kredi kartı limitinin müsait olmaması, kartın herhangi bir nedenle yenilenmemesi ya da iptal edilmesinden dolayı ödemeler gerçekleştirilemeyecektir Müşteri, otomatik ödeme / otomatik para transferi talimatından caymak için son işlem tarihinden bir ay önceden Banka ya yazılı bildirimde bulunmalıdır. 8. ŞUBESİZ BANKACILIK KANALLARI 8.1. Ortak Hükümler Banka, Şubesiz Bankacılık Kanalları ve Hesap ın işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatine varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın her zaman, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın hizmete son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan Müşteri yükümlülükleri (masraflar, komisyonlar dahil) hizmete son verildikten sonra da devam eder. 10/24

12 İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şubesiz Bankacılık Kanalları üzerinden verilecek hizmetlerden Şifre yoluyla yararlanma hakkı münhasıran Müşteri ye ait olacak, Şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerde Banka nın Müşteri nin kimliğini araştırma yükümlülüğü olmayacaktır. Müşteri Şifre nin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterecek, bu Şifre yi herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacak ve Şifre nin bu nedenle herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından kendisi sorumlu olacaktır Müşteri, Banka ya bildirdiği adresinde, elektronik iletişim adreslerinde, faks, telefon ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik olması halinde, değişikliği Banka ya bildirecek, aksi durumda, Banka da mevcut eski iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır Müşteri nin Şubesiz Bankacılık Kanalları nı kullanmak için Banka ya bildirmiş olduğu cep telefonunun bağlı olduğu SIM kartın çalınması, kaybolması halinde, bu durumun derhal Banka ya bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, gerek bu sebeplerle gerekse SIM kartın herhangi bir nedenle üçüncü şahıslar tarafından kullanılması veya GSM operatörleri veya üçüncü şahıslar tarafından kopyalanması sonucunda ortaya çıkan zararlardan Müşteri, kusuru oranında sorumlu olacaktır İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri ye Banka tarafından Şifrematik tahsis edilmesi durumunda, söz konusu cihazı kaybetme ve çaldırma durumunda Müşteri Banka ya vakit kaybetmeksizin iptal talebinde bulunacaktır. Kayıp / çalıntı tarihinden iptal tarihine kadar geçen süre zarfında, gerek internet ortamında yapılacak gerekse hesabı üzerinden yapılan işlemlerden Müşteri sorumlu olacaktır Banka, hizmetin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacak ve Müşteri ile arasındaki tüm görüşmeleri, kendisine bildirilmek suretiyle ses ve görüntü kayıt yöntemleriyle kayıt altına alabilecek ve bu kayıtları gerekli sürelerce saklayabilecektir Banka, her bir Şubesiz Bankacılık Kanalı için ayrı ayrı olmak üzere gün içinde ve / veya işlem bazında yapılabilecek en yüksek işlem tutarlarını ve Müşteri nin varlıklarını başkaca hesaplara transfere ilişkin üst limitlerini belirleyerek ilan eder ve gerektiğinde ilan ederek bu tutarları değiştirebilir ATM ve KİOSK ile İlgili Hükümler Müşteri, ATM lerde ve KİOSK larında yapacağı işlemleri, Garanti Paracard ı ve / veya Banka nın doğrudan üyesi olduğu uluslararası kart sistemlerine bağlı olarak çıkardığı kredi kartlarını veya kart kullanmaksızın yapılan diğer şifreli yöntemleri kullanmak suretiyle, Bankaca kendisine tanınan limitler dahilinde gerçekleştirecektir Müşteri nin Garanti Paracard a ilişkin sorumluluğu, kartın kendisine teslim edildiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını öğrendiği andan itibaren başlayacaktır Banka Müşteri den, Garanti Paracard kullanımına bağlı olarak bu Sözleşme de belirtilen ücret, komisyon, masraf ve vergiler dışında herhangi bir ödeme talep etmeyecektir Bankaca Müşteri ye verilen Garanti Paracard, üzerinde yazılı son kullanma tarihi geçerlidir. 11/24

13 Garanti Paracard ın yurtdışında kullanılması durumunda, bu kartın kullanımdan doğan borç ve alacak kayıtları Bankaca işleme alınan döviz cinslerine, uluslararası kart kuruluşları (Mastercard-Visa) tarafından belirlenen kurlar üzerinden dönüştürülecek ve bu işlemler Banka ya iletilen tarihteki Banka döviz satış kurundan TL ye dönüştürülecek, Müşteri nin Hesap ına borç geçilecektir Garanti Paracard ın arka yüzünde bulunan imza paneli, kart teslim alınır alınmaz Müşteri tarafından imzalanacaktır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek ihtilaflardan Müşteri sorumlu olacaktır Bankaca Müşteri ye verilen Garanti Paracard aracılığı veya fiziken kart kullanılmadan, sadece kart numarası veya hesap numarası girilmesi ile ATM lerden yararlanmak suretiyle yapılacak para yatırma, fatura ödeme, kredi kartı borcu ödeme işlemlerinde, Banka nın fiili para sayımı neticesinde saptayacağı tutar, işlemin yapıldığı sırada Müşteri tarafından iptal edilmediği sürece esas alınacaktır Garanti Paracard numarası ile şifre kullanılarak yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk Müşteri ye ait olup Müşteri, mevzuat uyarınca Garanti Paracard ın kullanılması için gerekli şifre bilgileri güvenli bir şekilde korumak; bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Kart Hamili; bunların kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda bu hususu Banka ya derhal bildirecektir. Söz konusu bildirim, Banka nın çağrı merkezine, şubelerine veya hesap özeti aracılığı ile kendisine bildirilen telefon numaralarına yapılabilecektir. Müşteri, Garanti Paracard ın ve Garanti Paracard ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde Banka ya yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olup, bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise 150 (yüzelli) Türk Lirası (TL) ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacaktır; ancak hukuka aykırı kullanımın, Müşteri nin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmayacaktır. Müşteri, talep etmesi ve ilgili sigorta prim bedelini ödemesi koşuluyla bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili olarak yasal sorumluluk tutarı olan 150 (yüzelli) TL için sigorta yaptırabilecektir. Kart Hamili, kayıp/çalıntı bildiriminin Banka ya ulaşmasından itibaren Garanti Paracard la üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden (bildirim öncesinde yapılıp da Banka kayıtlarına bildirim sonrasında intikal eden harcamalar hariç) sorumlu tutulmaz. Kayıp veya çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra, Müşteri, Garanti Paracard ı bulsa dahi, kullanmadan Banka ya iade eder Garanti Paracard ile veya fiziken kart kullanılmadan para çekmeyi sağlayacak herhangi bir tanımlayıcı numara (kart numarası, müşteri numarası, TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası şifre gibi) girilmesi veya Şifrematik ya da Mobil İmza kullanılması ile yapılan para çekme işlemlerinde, yapılan işlemin valörü aynı iş günü; para yatırma işlemlerinde ise valör, işlem tarihini izleyen iş günü olacaktır. Para yatırma işlemlerinde direkt banknotları kabul eden ATM ler aracılığı ile gerçekleştirilen para yatırma işlemlerinde, yatırılmak istenen tutar, banknotların sayımı, para yatıranın işleme onayı ve yatırma işleminin ATM tarafından tamamlanmasını müteakip Müşteri hesabına geçer Herhangi bir şekilde Müşteri ye fazla ödeme yapıldığının Bankaca tespit edilmesi halinde, Müşteri bunu derhal iade edecek, işlemin yapıldığı tarih ile iade ettiği tarih arasında geçecek günler için Banka da cari kısa vadeli kredilere uygulanan faiz oranı üzerinden temerrüt faizi ödeyecektir. 12/24

14 Banka, Müşteri nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde veya güvenlik nedeniyle Garanti Paracard ın iadesini talep edebilir, müşteriye bilgi vermek suretiyle Garanti Paracard a el koyabilir. Sayılan nedenlerle, Müşteri ye bilgi vermek suretiyle süresi dolan kartları yenilemeyebilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir Müşteri, Banka nezdindeki Hesap ını kapattığı takdirde Garanti Paracard ını Banka ya iade edecektir Banka, Müşteri nin Garanti Paracard ile diğer bankalara ait ATM ile POS vasıtasıyla yapılacak nakit çekme, bakiye inceleme gibi işlemlerden dolayı, diğer bankalar ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara ödeyeceği ve belirtilmiş olan ve ilan olunan ücret ve komisyonu Müşteri den talep edebilecektir Banka nın Garanti Paracard a bağlı düzenleyeceği promosyonlar, işbu Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup Müşteri; bu promosyon şartlarına uyacaktır. Gerek bu promosyonlar gerekse Garanti Paracard ın kullanımı ya da bulundurulması neticesinde kazanılan bonusların / ödüllerin / promosyonların kullanımı için Müşteri nin Banka ya olan borçları veya Sözleşme ye aykırı kullanımı nedeniyle Banka tarafından veya kendi talepleri üzerine kullanım dışı bırakılmamış / iptal edilmemiş olması gerekir; aksi takdirde ödüllerin kullanılmayan kısmı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulamayacak ve kapatılan/iptal edilen Garanti Paracard üzerinde biriken bonuslar / ödüller / promosyonlar Banka tarafından her bir takvim yılı sonunda silinerek Bankaya gelir kaydedilir. Ayrıca Banka, bir takvim yılı içerisinde kullanılmayan ödül ve bonusları geri alabilecek, bunlara ilişkin son kullanım tarihi belirleyebilecektir. Müşteri, Garanti Paracard ını kullanmak suretiyle elde edeceği ödülleri, Banka tarafından kendilerine bildirilen / bildirilecek olan işyerlerinde kullanabilecek, ödül tutarlarını üçüncü şahıslara devredemeyecek ve bu tutarlar karşılığında kendilerine nakit ödeme yapılmasını talep edemeyecek olup, Banka uygulamakta olduğu ödül kazanma esaslarını değiştirebilecek ve bunlar Müşteri için kazanılmış hak teşkil etmeyecek; Müşteri nin kazandığı ödül bir diğer cins ödüle dönüştürülebilecektir. Müşteri, ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış olduğu mal ve/veya hizmeti iade ettiği takdirde, kullanılan ödül tutarı ile ilgili olarak Banka dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacak olup, kendilerine verilecek ödüller nedeni ile doğacak her türlü vergi ve harçlar Müşteri ye ait olur ve bu tutarlar Müşteri Hesabı na borç kaydedilir Alo Garanti ile İlgili Hükümler Bankaca telefon cihazı aracılığı ile verilecek hizmetler ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanacaktır Alo Garanti aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler, yazılı belge / talimat olmaksızın yapılan, sesli ve veya tuşlu telefon kayıtları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir Müşteri, Banka nın sunduğu kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmak suretiyle Alo Garanti kanalına erişebilecek ve bu kanaldan gerçekleştirilebilen bankacılık işlemlerini yapabilecektir Müşteri bu hizmetle ilgili Şifre yi Alo Garanti görevlisi dahil kimseye beyan etmeyecek, bu 13/24

15 Şifre nin kendisi dışındaki şahıslarca kullanımı suretiyle işlem yapılmaması için gerekli önlemleri alacaktır. Müşteri işbu Sözleşme nin maddesindeki yükümlülüklerine ilave olarak, kendisine ait Alo Garanti hizmeti kapsamındaki telefon görüşmelerinin dinlenmesi sebebiyle kendisine, Hesaplar ına ve Şifresi ne ait bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi nedeniyle oluşabilecek zararlardan kusuru oranında sorumlu olacaktır Banka, hizmetin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacaktır. Müşteri ile Alo Garanti görevlisi arasındaki görüşmeler ses kayıt sistemi ile tespit edilip, Banka tarafından güvenlik nedeniyle kayda alınabilecektir Müşteri tarafından, Şifresi nin ve Banka nın güvenlik nedeniyle gerekli göreceği diğer yöntemlerin kullanılması suretiyle telefonda sözlü olarak verilen talimatlar üzerine, Banka tarafından talimat konusu işlemler gerçekleştirilecektir Müşteri, telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar gibi teknik arızalar sonucu hizmetin verilememesi sebebiyle uğrayacağı zararlardan kusuru oranında sorumlu olacaktır İnternet Bankacılığı ile İlgili Hükümler Bankaca İnternet Bankacılığı aracılığı ile verilen hizmetlere aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Bu hükümler, hizmetin her türlü internet bağlantısı ile veya avuç içi bilgisayar veya sair kablolu veya kablosuz cihaz veya sistemler aracılığı ile sağlanması halinde de geçerli olacaktır Müşteri, İnternet Bankacılığı aracılığı ile sunulan hizmetlerden, Banka tarafından ilan edilen internet adresini kullanmak suretiyle faydalanacaktır. Banka, internet adresini ilan yolu ile değiştirebilecektir Banka, İnternet Bankacılığı na dair riskler hakkında gerekli bilgilendirmelere, internet sitesinde yer verecek, teknolojinin imkan verdiği tüm güvenlik tedbirlerini alacak, Şifre dışında da zaman zaman güvenlik tedbirleri geliştirip yürürlüğe koyabilecektir. Müşteri ise, Banka nın sunduğu ve sunacağı güvenlik tedbirlerini takip edip uygulama konusunda gerekli özen ve dikkati gösterecektir Müşteri, İnternet Bankacılığı aracılığı ile işlem yaptığı sırada güvenlik nedeniyle, kendisine kimlik doğrulaması için iletilen Şifreler in gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterecektir. Bu yolla elde edilen Şifre nin üçüncü şahsılarca kullanılması halinde oluşabilecek zararlardan, Müşteri kusuru oranında sorumludur Müşteri nin, Banka nın SMS İle Doğrulama olarak geliştirdiği güvenlik tedbirinin, cep telefonunun SMS kutusunun dolu olması ve Banka tarafından gönderilen SMS in cep telefonuna bu nedenle ulaşmaması durumunda, işlemin gerçekleştirilememesinden ötürü Banka nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır Banka, Müşteri nin Banka nezdindeki hesabının kapanması ve Müşteri nin bu Sözleşme yi ihlal etmesi ya da güvenlik nedeniyle Müşteri nin Şifre sini iptal edebilir ve Müşteri nin bu hizmetten yararlanmasına son verebilecektir. 14/24

16 Müşteri, Banka nın sunduğu kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmak suretiyle Alo Garanti kanalına erişebilecek ve bu kanaldan gerçekleştirilebilen bankacılık işlemlerini yapabilecektir Banka tarafından Müşteri nin İnternet Bankacılığı hizmetinden faydalanması ancak Müşteri nin bu yönde açık bir talepte bulunması halinde sağlanabilecektir. Müşteri, İnternet Bankacılığı hizmetine erişimini kapatmışsa veya kapattırmışsa, bu konuda yeni bir talebi olmadan bu kanal Müşteri nin kullanımına açılmayacaktır Mobil Bankacılık ile İlgili Hükümler Müşteri, cep telefonu ile Banka nın bu Sözleşme nin imzalandığı tarihte sunduğu ve ileride sunacağı Mobil Bankacılık hizmetlerinden yararlanması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Bu hükümler, hizmetin her tülü internet bağlantısı ile veya avuç içi bilgisayar veya sair kablolu veya kablosuz cihaz veya sistemler aracılığı ile sağlanması halinde de geçerli olacaktır Müşteri, Banka tarafından geliştirilen CepBank ürünü yoluyla cep telefonu kullanmak ve Bankaca belirlenen ve ilan edilen numaraya SMS göndermek suretiyle Banka nın veya diğer herhangi bir bankanın müşterisine para transferi yapabilecektir. Müşteri, anılan SMS i oluştururken alıcının cep telefonu numarasını, transfer etmek istediği meblağı ve Banka nın internet sitesinden veya ATM lerinden belirlediği CepBank Şifresini yazacaktır. Lehine para transferi yapılan üçüncü kişi, cep telefonuna Banka dan gönderilen SMS içeriğinde yer alan CepBank Şifresini kullanarak Banka ya ait herhangi bir ATM den kendisine transfer edilen meblağı kartsız olarak çekebilecektir Müşteri, Banka tarafından geliştirilen CepBank ürünü yoluyla cep telefonu kullanmak suretiyle, Banka ile anlaşması bulunan herhangi bir kurum veya şirkete ait hesaba, CepBank a bağlı kredi kartından veya CepBank a bağlı Garanti Paracard ından veya yine CepBank a bağlı vadesiz Türk Lirası hesabından ödeme yapabilecektir Müşteri, SMS gönderme ve alabilme özelliğine sahip bir cep telefonu aracılığı ile Banka nezdindeki hesapları veya Banka nın SMS uygulamaları çerçevesinde bilgi almaya yönelik hizmetlerden herhangi birini talep etmesi halinde, hizmete ilişkin işlem kodunu belirttiği takdirde, söz konusu bilgiler ve Bankaca güvenlik bakımından uygun görülmesi halinde Müşteri nin Hesaplar ı ve Banka uygulamaları ile ilgili mesajlar işlem kodunu bildirmesine gerek olmaksızın Banka ya kendisi tarafından bildirilen cep telefonuna yollanabilecektir Cep telefonu aracılığı ile fatura, kredi kartı borcu ödemelerinin veya havale / EFT talimatlarının gerçekleştirilmesi, Banka tarafından bilgilendirme yapılması ve vadeli / vadesiz mevduat hesabı açılışı, yatırım fonu alım / satımı, kredi başvurusu ve kullandırımı şeklindeki bankacılık işlemleri, Mobil Bankacılık aracılığı ile Müşteri nin Banka ya beyan ettiği cep telefonu numarası ile yapılacaktır. Banka bu cep telefonu numarasından kendisine iletilen onay üzerine söz konusu işlemleri gerçekleştirecek; ancak gerekli onayların kendisine ulaşmaması halinde, işlemleri gerçekleştiremeyecektir Müşteri, Banka nın sağladığı Mobil Bankacılık uygulamalarının kullanımı sırasında abonesi olduğu mobil operatör tarafından ücretlendirilir. Mobil operatör tarafından Müşteri den talep edilen ücretlerin ödenmesi tamamen Müşteri nin sorumluluğundadır. 15/24

17 Müşteri, Banka nın Mobil Bankacılık uygulamalarına erişim için kullanmakta olduğu cep telefonuna ait cep telefonu numarası bilgisinin, Müşteri nin kimliğini tespit etmeyi sağlayan bir güvenlik bileşeni olarak kullanılmak üzere, müşterisi olduğu mobil operatör sistemleri üzerinden Banka ile paylaşılmasına onay vermektedir. 9. ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ VE MASRAFA İLİŞKİN HÜKÜMLER 9.1. Banka, işbu Sözleşme de düzenlenen her türlü bankacılık hizmeti, işlem ve ürünlerine ilişkin ve Şubesiz Bankacılık Kanalları ndan Alo Garanti, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarını kullanmak suretiyle Müşteri nin gerçekleştireceği işlemler sonucunda doğan işlem ücret, masraf ve komisyonları internet sitesinde ilan ederek Müşteriler e duyuracak ve değişmesi halinde güncelleyecektir Banka tarafından uygulanan her bir ücret, masraf ve komisyonlarda yapılacak her türlü ücret değişikliği, 30 gün önceden Müşteri ye etkin yollarla bildirilecektir. Değişikliğin Müşteri ye bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde Müşteri nin ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteri den hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkının Banka ya bildirilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacak ve belirtilen 15 günlük sürenin bitiminden sonra kullanılacak ürün ve hizmetlerde yeni fiyatlar geçerli olacaktır. Ürün veya hizmetin kullanımından Müşteri nin vazgeçmesi durumunda Banka nın, Müşteri ye bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Süreklilik arz etmeyen ve Banka tarafından işlem anında tahsil edilen, anlık bankacılık işlem ve hizmetlerinden alınan ücret, komisyon ve masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü, işlemin gerçekleştirildiği anda dekont vermek suretiyle yerine getirilecek olup, işbu maddede düzenlenen vazgeçme hakkı süresi söz konusu ücret, komisyon ve masraflar için geçerli olmayacaktır İşbu Sözleşme tahtında Müşteri den tahsil edilecek olan ücret, masraf ve komisyon tutarları, ilgili işlemin gerçekleştiği anda tahakkuk edecek olup, Hesap İşletim Ücreti geçmişe yönelik 6 (altı) ay için; banka kartlarına ilişkin ücretleri ise kartların basımı anında tahakkuk edecektir Müşteri, işbu Sözleşme konusu işlemler ile ilgili ilanen duyurulan ücret, komisyon, masraf ve gerekli vergi ile Müşteri nin talebi halinde yaptırılan sigorta primleri Müşteri tarafından nakden ya da hesaben ödenecek olup, ödenmediği takdirde Müşteri ye bildirilmek suretiyle Banka tarafından Müşteri nin hesap / hesaplarından tahsil edilebilecektir. Müşteri Hesap ında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka nın ilk talebinde nakden ve tamamen ödeyecektir Müşteri, Banka nın kendisine dönemsel olarak sunacağı birtakım şartlar ihtiva eden seçeneklerden faydalanabilecek olup, bu dönemler için müşteriden hesabının işletimi için ücret tahsil edilmeyebilecektir. Ancak Müşteri, söz konusu şartlar ortadan kalktığı takdirde, hesabın işletimi için talep edilecek tutarları Banka nın ilk talebinde nakden ve tamamen ödeyecektir Müşteri nin 180 gün boyunca hareket görmeyen vadesiz mevduat hesaplarından faiz, ücret ve/veya komisyon alınmadan 30 gün önce, Banka tarafından Müşteri ye etkin bir yol ile Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Müşteri nin, bildirimin yapıldığı tarihten sonraki 10 gün içinde ilave bir maliyete katlanmaksızın ilgili hesabı kapatma hakkı bulunmaktadır. Belirtilen süre dahilinde hesabın 16/24

18 kapatılmasına ilişkin bir talebin Banka ya iletilmemesi halinde Banka nın bildirimi Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacak ve Banka tarafından faiz, ücret ve/veya komisyon tahsilatı yapılacaktır Banka belirlediği kriterlere uyan Müşterileri ne, Özel Bankacılık Hizmetleri'ni sunabilecektir. Bu durumda Banka, Müşteri'nin anılan hizmetlerden yararlanmasının ön koşulu olarak, yine kendisi tarafından belirlenecek asgari tutarda mevduat, yatırım fonu ve diğer hak ve alacaklarının değerlerin Banka nezdinde bulundurulmasını isteyebilir. Müşteri, Özel Bankacılık Hizmetleri nin kendisine sağlanmasını talep etmesi nedeniyle, anılan hizmetlerden yararlanmaya başladığı tarihten itibaren, ilk üç ayın herhangi iki ayında ve yine takip eden her ayın sonundan itibaren geriye dönük üç aydan herhangi iki ayda, Banka nezdinde bulundurduğu mevduat, yatırım fonu, Sermaye Piyasası Araçları ve diğer her türlü hak ve alacağının ortalamasının Banka nın internet sitesinde ilan edilen tutarların altında kalması halinde, Özel Bankacılık Hizmetleri ücreti olarak her ay için yine Banka nın internet sitesinde ilan edilen tutarı ve buna bağlı BSMV, KKDF kesintilerini Banka ya ödeyecektir. Müşteri, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde bu tutarları Banka nın ilk talebinde nakden ve tamamen ödeyecektir Müşteri nin, işbu Sözleşme ile düzenlenen yükümlülükleri ve / veya bankacılık ürün, hizmet ve işlemleriyle ilgili olan her türlü tebligat ve posta masrafı, Banka tarafından Müşteri Hesapları ndan mahsuben tahsil edilecektir. Müşteri nin hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde Müşteri, bu tutarları Banka nın ilk talebinde nakden ve tamamen ödeyecektir Müşteri nin Banka ya tahsil için verdiği / vereceği, protestolu olsun olmasın bono / poliçe ve / veya çeklerin tahsil edilmesini müteakip tahsil edilen bono, poliçe veya çek bedelleri hesabına alacak; Banka nın tahsil işlemleri ile ilgili olarak komisyon, masraf ve diğer kesintileri ise borç geçilecektir., Müşteri nin hesabında bu tutarlara yetecek bakiye bulunmadığı takdirde Müşteri, bu tutarları Banka nın ilk talebinde nakden ve tamamen ödeyecektir Müşteri, Banka nın ortak sistem oluşturduğu bankalara ait ATM lerde yapılacak işlemlerle ilgili olarak Banka nın son sayfada belirtilen ücret ve komisyonları ödeyecek olup, belirtilen rakamlar hizmet maliyetlerinin artması nedeniyle Banka tarafından arttırılabilecektir. 10. ORTAK HÜKÜMLER Banka nın emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi olan Müşteri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri de dahil olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan Müşteri nin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayacaktır. Böyle bir durumda Banka, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 TL (elli Türk Lirası) ve üzerindeki Müşteri ye ait her türlü mevduat ve alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Müşteri yi iadeli taahhütlü mektupla uyaracaktır. Söz konusu mevduat ve alacaklar ile tutarı 50 TL nin (elli Türk Lirası) altındaki her türlü mevduat ve alacaklar, Şubat ayının başından itibaren Banka nın kendi internet sitesinde liste halinde üç ay müddetle ilan edilecektir. Ayrıca Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının on beşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan tirajı en yüksek iki gazetede iki gün süreyle de ilan edecektir. İnternet sitelerinde ilan edilen 17/24

19 listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na gönderilir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu listeleri Nisan ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar. İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat ve alacaklardan Mayıs ayının on beşinci gününe kadar Müşteri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faizi ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun TCMB hesaplarına Banka tarafından devredilecek ve devir tarihi itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nu tarafından gelir kaydedilecektir. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar. Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydı ile açtırılan hesaplarda zamanaşımı süresi, kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı, blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder Rehin ve Hapis Hakkı: İşbu Sözleşme den kaynaklanan alacaklar ile sınırlı olmak üzere Banka, Müşteri nin tüm şubelerde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş / gelmemiş bilcümle alacak, mevduat hesapları, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleleri üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkını kullanabilecektir. İşbu maddede sayılan Müşteri varlıkları, mahkeme kararı veya yetkili mercilerin kararları ile bloke edilebilecek ya da sınırlandırılabilecektir Faks ile Ulaşan Talimatlar: Müşteri nin Banka ya ulaştıracağı her türlü talimatın açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılı olması esastır. Ancak Banka, Müşteri ile bu hususta önceden mutabakat sağlamak koşulu ile faks ile kendisine iletilen talimatları da kabul eder. Banka bu yolla aldığı talimatların daha sonra ıslak imzalı hale dönüştürülerek teyit edilmesini Müşteri den talep edebilir. Banka faksla gelen talimatların teyit edilmesini talep ettiği takdirde Müşteri ya da vekili bunları derhal, gecikmeksizin Banka ya ulaştıracaktır. Banka çelişkili, belirsiz, içeriğinin anlaşılmasında tereddüt edilen yazılı talimatları kısmen veya tamamen kabul etmeyebilecek veya yerine getirmeyebilecektir. Söz konusu durumu Banka, aynı gün Müşteri ye veya onun vekiline yazılı ya da sözlü olarak bildirir. Müşteri, talimatlarını sadece Banka ya işbu Sözleşme de belirttiği faks numarasını kullanmak şartıyla verebilecek olup, söz konusu faks talimatını kendisine bildirilen faks numarasını kullanmak suretiyle Banka ya ulaştırabilir Müşteri nin Vefatı: Müşteri nin vefatı Banka ya bildirilmediği sürece, vefat eden müşteriye ait Şifre nin kullanılması suretiyle işbu Sözleşme deki bankacılık hizmetleri kapsamında çekilecek paralar ve yapılacak tüm işlemler nedeniyle Banka nın sorumluluğu bulunmayacaktır. Banka, vefat eden Müşteri nin tüm yasal mirasçıları ve / veya vekillerinin mevcudiyeti halinde Müşteri nin hesaplarından mirasçılarına ödeme yaparak vefat eden Müşteri ye ait olan Hesaplar ı kapatacaktır Çocuk / Küçük Hesabı: Velayet altında bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük Müşteri ye, velisinin işbu Sözleşme yi veli sıfatıyla çocuk adına imzalaması ve Banka nın uygun görmesi kaydıyla Hesap açılabilir. Evlilik birliği devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan Hesap ta işlem yapabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde sağ kalan, boşanma halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan Hesap ta işlem yapabilecektir. Ancak Banka, güvenlik nedeniyle çocuk adına açılan Hesap ile bağdaşmayan bankacılık hizmetlerini sunmayabilecektir. Veli, kendisine verilmiş Şifre kullanılarak çocuk tarafından gerçekleştirilen işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. 18/24

20 10.6. Vasi / Kayyım: Vasi / Kayyım, Müşteri adına Hesaplar da işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek, vasi / kayyım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Banka nın gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır. İşlemin gecikmesi ya da yapılamaması nedeniyle Müşteri ile vasinin / kayyımın uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Banka nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri adına hareket eden vasi / kayyım işbu Sözleşme de düzenlenen Müşteri nin yükümlülüklerinin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve yetkisini aşarak yapabileceği işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder Maaş Ödemeleri: Banka aracılığı ile Müşteri ye maaş ödemesi yapıldığı takdirde, maaş ödemesi yapan firma / kurum / kuruluş tarafından Banka ya bildirilen tutarlardan, yapılan kesintilerin mahiyetinden, tutarından veya herhangi bir sebepten dolayı ilgili kişiler ve / veya kuruluşlar ile aralarında doğabilecek herhangi bir ihtilafta Banka taraf olmayacaktır İşbu Sözleşme tahtında tüzel kişi müşteriye verilen Şifre nin başvuru formunda kimlik bilgileri yer alacak şekilde zikredilen yetkililerce kullanılarak Banka tarafından güvenlik nedeniyle tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yapılan işlemler, tüzel kişi Müşteri için bağlayıcı olacaktır. Kendisine Şifre verilen tüzel kişi yetkililerinin yetkilerinin sona erdiği Banka ya yazılı olarak bildirilmediği sürece, tüzel kişiyi temsile yetkili tarafından talep edilen işlemler Banka tarafından gerçekleştirilebilecektir. Tüzel kişi Müşteri, yetkileri sona eren yetkililere ait cep telefonu bilgisinin Banka kayıtlarından silinmesini Banka dan yazılı olarak talep etmediği müddetçe Banka, anılan cep telefonu numarasına Banka nın Şifre bilgileri de dahil olmak üzere gerekli bilgileri göndermeye devam edebilecektir Banka, bu Sözleşme konusu hizmetlerin Müşteri ye sunulması ile ilgili olarak teknolojik nedenlerle veya güvenlik gereksinimleri nedeniyle uygulama değişikliği yapabilecek veya hizmetin verilmesine ara verebilecek veya hizmeti tamamen durdurabilecektir Banka, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, sözü geçenlerin Banka nezdindeki kimlik bilgileri ve imzalarla karşılaştırmak suretiyle inceler. Banka, Müşteri tarafından bildirim yapılmadıkça Müşteri hesabına işlem yapmak üzere ibraz edilmiş olan vekaletnamelerde vekilin azledilmiş olup olmadığını araştırmadan işlem yapar Müşteri nin Banka nezdinde aynı ya da farklı türde birden fazla Hesap ının bulunması halinde, her Hesap için ayrı ayrı Sözleşme düzenlenmesine gerek olmayıp, işbu Sözleşme Müşteri nin tüm Hesapları nı kapsayacak, hüküm altına alacaktır Müşteri nin, işbu Sözleşme ile beyan etmiş olduğu iletişim bilgisi, kanuni ikametgâh edindiğini belirten beyanı ve sözü geçen yere yapılacak tebliğler kendilerine yapılmış sayılacak, yeni ikametgahını Banka ya bildirmediği takdirde, ilk ikametgahına yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu gereği geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır Banka ile Müşteri arasında bu Sözleşme den ve / veya Şifresi nin kullanımından doğacak uyuşmazlıklarda, Banka nın ve işlemle ilgili oldukları ölçüde uluslararası kredi kartı kuruluşları ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. nin defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır Banka, işbu Sözleşme konusu işlemler ve hizmetlerin sağlıklı biçimde gerçekleştirebilmesi için; ilgili kuruluşlar nezdindeki Müşteri ye ait bilgi ve belgelerin örneklerini almaya, kayıtlarına intikal 19/24

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİ FORMU Kişisel Bilgileriniz: ( ) BAY ( ) BAYAN Adınız:... Annenizin Adı:... İkinci Adınız:... Babanızın Adı:...... Soyadınız:... Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı:... Uyruğunuz: ( ) T.C.

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL HESAPLAR MÜŞTERİ, işbu Formu imzalamak suretiyle BANKA nezdinde, Mevzuatın izin verdiği ve Bireysel Müşteri Sözleşmesi nde ve işbu Form da belirtilmiş olan her türlü hesabı, BANKA nın kabulü halinde, açmaya

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KRTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : dı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası.Ş. Mersis No: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. ytar Cad. 2, Beşiktaş, 34340,

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı