ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ"

Transkript

1 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım ve fiasma kararlarıda rasyoelliği yakalamak içi paraızamadeğeriileilgilihesaplamalarıbilmekgerekir. Paraı zama değeri kavramı; gelecekte elde edilecek paraı, bugü elimizdeki ayı miktar parayla eşdeğer olmadığıı ifade eder. Bugü cebimizde ola 1 TL ile bir yıl sora sora elimize geçecek 1 TL de daha değerlidir. Çükü; bugü eliizde ola 1TL ibir gelir kazamaimkaıvardır. Öreği, % 3 faiz oraı ile 1 TL i yıllara göre değeri şöyle olacaktır ,7 Diğer bir ifadeyle bugükü 1 ile üç see soraki 1 arasıda bir değer farkı olacaktır. İşte bu durum paraı zama değeri kavramıileaçıklaır ,92 59,17 45,5 76,92 59, , Faiz Kavramı ve Faiz Oraı Alamı Paraı zama itibariyledeğeriifarklılaştıraolguufaizoraıolduğu söyleebilir. Faiz kavramı geel olarak fo arz ve fo talebii eşitleye bir fiyat olarak taımlamaktadır. Borç ala açısıda faiz ödüç alıa folar içi yapıla maliyet, Borç vere açısıda harcamayarak tasarruf edile foları başkalarıa verilmesi karşılığıda elde edile kazaç şeklide taımlaabilir. Faiz Kavramı ve Faiz Oraı Alamı Alıa bir borç içi faiz oraı, yapıla ek ödemei aaparaya oraıdır. Başka bir ifade ile faiz oraı, borçlaıla miktarı yüzdesi ile ifade edile borçlamaı maliyetidir. Faiz oraları geellikle yıllık bazda ifade edilirke; tüketici kredilerie uygulaa faiz oraları aylık olarak açıklamaktadır

2 Basit Faiz Basit faiz, aapara üzeride sadece bir kez hesaplaa faiz türüdür. Belirli bir vade souda elde edile faiz aaparaya ekleip tekrar bakaya yatırılmıyorsa, diğer bir ifadeyle faize faiz işletilmiyorsa, sadece aapara değerlediriliyorsa bu durumda basit faiz hesaplamasıkullaılır. = = = = ( ü ü ğ ) = = Basit Faiz Faiz oraıı yıllık, aylık veya gülük olmasıa göre basit faiz hesaplaırkeaşağıdakiformüllerkullaılır. = (YıllıkFaizHesaplaması) = (AylıkFaizHesaplaması) =. (GülükFaizHesaplaması) 7 8 Basit Faizle Gelecek Değer Basit Faizle Gelecek Değer Gelecek değer bir yatırımı faiz kazadıkta sora ulaşacağı tutarıifadeetmektedir. ğ = + = (1 + ) Örek: Yıllık %1 faiz oraı üzeride yatırdığımız 1. i basit faizesasıagöre5yılsoraulaşacağıdeğeredir? =. = 5 TL ğ = =1.5TL Örek = Yıllık % 25 faiz oraı üzeride 1. TL yi sırasıyla 12 yıllığıa, 12 aylığıa 12 gülüğüe basit faizle ödüç verdiğiiz zamabu paraıfaiztutarıvegelecekdeğerieolacaktır? =. =3.TL(=1.TL+3.TL=4.TL) =.. =.. =25TL(=1.TL+25TL=1.25TL) =8,33TL(=1.TL+8,33TL=1.8,33TL) 9 1 Bileşik faiz: aapara üzeride elde edile faizi takip ede yıllarda çekilmeyerek aapara eklemesiyle hesaplaa bir faiz hesaplamaçeşididir. Bileşik faiz, kazaılmış faizleri de aaparaya ekleerek faizi de faiziihesapladığıbirfaiztürüdür. Bir soraki döemde aapara, öceki döemde elde edile faiz kadar arttığıda elde edile faiz de daha fazla olmaktadır ve değerbirsorakidöeme(1+i)oraıda artarakgitmektedir. 1. yıl = = 1 x (1 +,1) = 11 TL 2. yıl = = 11 x (1 +,1) = 121 TL 3. yıl = = 121 x (1 +,1) = 133 TL Aşağıdaki formül yardımıyla bileşik faize göre paraı gelecek değeri hesaplaabilir. Gelecek Değer Formülü = BD x (1+i) yıl sora elde edilecek tutar BD = yıl sora elde edilecek tutarı bugükü değeri i= faiz yada iskoto oraı = süre (yıl)

3 Örek: Yıllık %2 faiz oraı üzeride bugü yatırdığımız 1. i bileşik faiz esasıa göre 1 yıl sora ulaşacağı değer edir?? BD = 1. TL i= % 2 = 1 (yıl) 1 = 1. x (1+,2) = 6.191,74TL Bileşik faizle gelecek değeri hesaplamaı diğer bir yolu Gelecek DeğerFaizFaktörütablosuukullamaktır. Bu tabloda faiz oraı ile yıl sayısıı kesiştiği yerdeki rakamla bugüküdeğerçarpılarakgelecekdeğerhesaplaabilir Örek: Yıllık %25 faiz oraı üzeride bugü yatırdığımız 1. i bileşik faiz esasıa göre sırasıyla 12 yıl sora ulaşacağı değeredir?? BD = 1. TL i= % 2 = 1 (yıl) = BD x (F) = 1. x (6,1917) = 6.191,7 TL Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi faiz oraı büyüdükçe yatırım miktarı daha hızlı büyüyecektir Bileşik Faizle Bugükü Değer Bileşik Faizle Bugükü Değer Belli bir süre soudaelimize geçecek belli tutarparaı değeri ile bugüküdeğeribirbirieeşitdeğildir. Belli bir süre sora elde edilecek paraı bugükü değerii bulmak içi belli bir faiz veya ıskoto oraı ile başlagıçtaki yılıa idirgemekgerekmektedir. Bugükü Değer, gelecekte elde edilecek bir tutarı, belli bir faiz veyaıskotooraıdabaşlagıçyılıaidirgemektir. Başka bir değişle bir yıl sora elimize geçecek ola 1 TL, bugü 1TLdeğeridedeğildir. BugüküDeğerhesaplaması,gelecekdeğer hesaplamasııtersidir. Gelecek Değer Formülü Bugükü Değer Formülü = BD x (1+i) yıl sora elde edilecek tutar BD = (1+i) BD = yıl sora elde edilecek tutarı bugükü değeri i= faiz yada iskoto oraı = süre (yıl)

4 Bugükü Değer Örek: 3 yıl sora ele geçecek ola 133 TL i % 1 faiz veya ıskotooraıüzeridebugüküdeğeriedir?? Bugükü Değer BD =? i= % 1 = 3 yıl 133 TL 133 BD = (1+, 1) 3 1 TL Bugükü Değer Örek: Yıllık %2 faiz oraı üzeride 1 yıl sora eliize 6.191,7 TL geçmesii istiyorsaız bugü bakaya kaç TL yatırmaız gerekmektedir? Bugükü Değer BD =? i= % 2 = 1 yıl 6.191,7 TL 6.191,7 BD = 1. TL 1 ( 1+,2) 19 2 Bugükü Değer Faktörü Tablosu Bugükü Değer ve Bugükü Değer Faktörü Bugükü Değeri hesaplamaı bir başka yolu Bugükü DeğerFaktörütablosuukullamaktır. Bugükü değer faktörü olarak da ifade edile Bugükü Değer faktörü, (BDF), gelecekte elde edilecek ola 1 i çeşitli faizoraları üzeridebugüküdeğeriiifadeeder. Herhagi bir döemdeki 1 i Bugükü Değerii hesaplamayı kolaylaştırmak amacıyla gelecek değer faktörüde olduğu gibi Bugükü Değer faktörüde de tablolarda faydalaılabilir. ŞDF Tablosu, gelecekteki 1 i, çeşitlifaiz oralarıüzeridebugüküdeğeriigösterir Bugükü Değer Örek: Yıllık %2 faiz oraı üzeride 1 yıl sora eliize 6.191,7 TL geçmesii istiyorsaız bugü bakaya kaç TL yatırmaız gerekmektedir? Bugükü Değer ve Bugükü Değer Faktörü Bugükü Değer BD = x ŞDF(,i) BD =? 6.191, 7 TL i= %2 = 1 (yıl) BD = 6.191,7 x,1615 = 1. TL

5 Bugükü Değer Faktörü Aüite (BDFA) Bugükü Değer Faktörü Aüite (BDFA), belli bir döem boyuca her döem souda yapıla her 1 ödemei belli bir faiz oraı üzeride bugükü değerii ifade eder. BDFA, her bir eşit ödemei (taksiti) belli bir faiz (iskoto) oraı üzeride ayrı ayrı hesaplaa bugükü değerlerii toplamıdır. 1 BDFA(,i)= (1+i) t=1 Bugükü Değer Faktörü Aüite (BDFA) Belirli bir süre içeriside her devre alıacak yada verilecek eşit taksitleri bugükü değeri (ABD) aşağıdaki şekilde hesaplaabilir. (1+i) -1 Aüiteleri Bugükü Değeri(ABD)= A (1+i) i Bugükü Değer Faktörü Aüite (BDFA) Örek: Gelecek üç yıl boyuca her yıl souda elde edilecek 1. TL leri % 1 faiz oraı üzeride bugükü toplam değeri edir? Bugükü Değer Faktörü Aüite (BDFA) Toplam Bugükü Değer= 2.486,9TL (1+.1) (1+.1) (1+.1) yada 3 (1+.1) -1 3 Aüiteleri Bugükü Değeri(ABD)= ,9TL (1+.1) Bugükü Değer Faktörü Aüite (BDFA) Kredi Türleri Örek: Gelecek üç yıl boyuca her yıl souda elde edilecek 1. TL leri % 1 faiz oraı üzeride bugükü toplam değeri edir? Aüiteleri Bugükü Değer Faktörü(ABD)= 1. 2, ,9 TL Nakit akışıı zamalamasıa göre sermaye piyasalarıda dört çeşitkreditürüvardır. Basit kredi Sabitödemelikredi Kupoödemelitahvil İskotolu tahvil

6 Basit Kredi Basit kredi işlemleride borç ala kişi ödüç aldığı fou (aapara) belirli bir döem içi (vade) kullaır. Bu vadei bitimide, aaparayı ve faiz ödemesii yaparak borcuu ortada kaldırır. Öreği, bir bakada bir yıl vade ve yıllık %14 faizle 1. TL borç para alıp, vade dolduğuda 1. TL ve 1.4 TL faizii ödemesi gibi. Güümüzde mal ve hizmet alımlarıda kullaıla ticari kredilerde uygulaa yötem geellikle basit kredi işlemleri türüdedir. Sabit Ödemeli Kredi Sabit ödemeli krediler, vade soua kadar aapara ve faiz geri ödemesii bir dizi periyodik eşit ödemelerle gerçekleştiği kredi işlemlerdir. Bu tür kredi işlemleride vade süresice faiz oraı sabittir ve geri ödemeler eşit miktarlarda yapılır. Her sabit ödeme aapara ve faiz ödemesi olmak üzere iki bileşede oluşur Sabit Ödemeli Kredi Kupo Ödemeli Tahvil Ödeme plaı ilk yıllarıda faiz ödemeleri daha fazla aapara ödemeleri daha az alıırke; soraki yıllarda faiz ödemeleri daha az aapara ödemeleri daha fazla olarak alıır. Vadei bitimide aapara bakiyesi sıfıra düşmekte ve faiz ödemesi tamamlamaktadır. Tüketici kredileri örek olarak gösterilebilir. Kupo ödemeli tahvil, vade boyuca belirli periyotlarla faiz ödemesii yapıldığı ve vade souda aapara geri ödemesii gerçekleştirildiği kredi işlemidir. Kupo ödemeli tahviller, üç hususu açıklığa kavuşturularak ihraç edilirler: Tahvil değeri (üzeride yazılı değer, omial değer) Vade Kupo oraı Kupo Ödemeli Tahvil İskotolu (Sıfır Kupolu) Tahvil Bu işlemde kupo oraı aaparaı yüzdesi olarak ödeecek faiz oraııifadeeder. Tahvili elide buludura kişi tahvile eklemiş kupoları belirlee tarihlerde(öreği, her 6 ayda bir, yılda bir gibi) ihraç edee gödererek faiz ödemesii tahsil eder. Acak güümüzde kupoları gödermesie gerek yoktur. Vadei bitimide tahvil sahibi, tahviliaaparasııtahsileder. % 15 faiz oralı 1. TL lik 5 yıllık vadeli bir tahvil her yıl 15 TL faiz, 5. yıldaiseayrıca1.tlaaparaödemesiyapacaktır. İskotolu tahvil, üzeride yazılı(omial değer) değerde daha düşük bir bedelle satıla ve vade dolduğuda ise üzeride yazılı değerleödeebirkrediişlemidir. Öreği, üzeride yazılı değeri 1. TL ola sıfır kupolu ve bir yıl vadeli tahvil 9 TL ye satı alıırsa; vade souda 1. TL tahsiledileceğialamıagelir. Hazie tarafıda çıkarıla boolar iskotolu boolara örek olarakgösterilebilir. 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 15(Faiz) 15(Faiz) 15(Faiz) 15(Faiz) 1.15(Aapara +Faiz)

7 Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Basit kredi işlemleride bugükü değer formülü kullaılarak vadeye kadar getiri hesaplaabilir. Basit kredi işlemide bugükü borç verile değer ile gelecekte tahsil edilecek değeri eşitleye faiz oraı vadeye kadar getiri olarak hesaplaır. Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Örek: Pete kız kardeşide 1 $ borç almıştır ve Pete i kız kardeşi gelecek yıl 11 $ geri istemektedir. Bu borcu vadeye kadargetirisiedir? 11 $ BD = 1 $ i=? = 1 yıl 11 $ 1 $ = 1 $+1i 11 $ 1 (1+i) 1 $ 1i = 11 $ -1 $ 1i 1$ i= %1 1 $ Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Sabit Ödemeli kredi işlemleride vade boyuca her yıl ayı tutarda akit akışı söz kousudur. Sabit oralı morgage krediside olduğu gibi borçlu vade tarihie kadar her ay bakaya ayı ödemeyi yapar. Sabit ödemeli kredi işlemleride vadeye kadar getiriyi hesaplamak içi yıllar itibariyle elde edilecek akit akımlarıı toplamıı bugükü değere eşitleyecek faiz oraıı hesaplamamız gerekir. FP FP FP FP LV (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) LV Borcu Değeri FV = Yıllık Sabit Nakit Akımı = Vadeye kadar yıl sayısı Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Sabit Ödemeli kredi işlemleride getiri oraıı hesaplamak içi aşağıdaki formül kullaılabilir. Acak bu hesaplamaları yapmak içi fiasal hesap makiesi yada Eterpolasyo (deeme yaılma) yoluyla hesaplaabilir. Sabit ödemeli kredi işlemleride getirii hesaplaması içi aşağıdaki formüllerde yararlaılabilir: FP FP FP FP (1+i) LV = FP x (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) x i LV LV Borcu Değeri FV = Yıllık Sabit Nakit Akımı = Vadeye kadar yıl sayısı 39 4 Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Örek, yei bir ev almak içi 1. TL lik bir morgage kredisie ihtiyacıız bulumaktadır. 2 yıl vadeye sahip kredii yıllık ödemeleri 9.439,29 TL olduğua göre faiz oraı (vadeye kadar getirioraı) e kadardır ,29$ 9.439,29$ 9.439,29$ 9.439,29$ 1.$ (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) 1.$ 9.439, 29$ x 2 (1+i) -1 2 (1+i) x i Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Örek, yei bir ev almak içi 1. TL lik bir morgage kredisie ihtiyacıız bulumaktadır. 2 yıl vadeye sahip kredii yıllık ödemeleri 9.439,29 TL olduğua göre faiz oraı (vadeye kadar getirioraı) e kadardır. İlk olarak faiz oraıı % 6 olarak kabul edersek; 1.$ 9.439,29$ x 2 (1+,6) -1 2 (1+,6) x,6-1. $ + (9.439,29 $ x 11,4714) = -1. $ + ( $) = $

8 Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Örek, yei bir ev almak içi 1. TL lik bir morgage kredisie ihtiyacıız bulumaktadır. 2 yıl vadeye sahip kredii yıllık ödemeleri 9.439,29 TL olduğua göre faiz oraı (vadeye kadar getirioraı) e kadardır. İkici olarak faiz oraıı % 8 olarak kabul edersek; 1.$ 9.439,2 9$ x 2 (1+,8) -1 2 (1+,8) x,8-1. $ + (9.439,29 $ x 9,8176) = -1. $ + (92.671,6 $) = ,4 $ Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Örek, yei bir ev almak içi 1. TL lik bir morgage kredisie ihtiyacıız bulumaktadır. 2 yıl vadeye sahip kredii yıllık ödemeleri 9.439,29 TL olduğua göre faiz oraı (vadeye kadar getirioraı) e kadardır. Faiz Oraı %6 ile % 8 arasıda bir oradır. Faiz Oraları Arasıdaki Fark =%8-%6 =%2 Tutarlar Arasıdaki Fark = 8.282$ ,4$ 15.61,4$ Faiz oraıı hesaplamak içi oratı hesabıda yararlaılır: % ,4$ %x $ 15.61,4$ x 165,64$ 165,64$ x, ,4$ Faiz Oraı(Vadeye kadar getiri) =,6 +,1 =,7= % Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Kupo ödemeli tahvili vadeye kadar getirisii hesaplamak içi sabit ödemeli kredileri formülü kullaılır. Acak kupo ödemeli tahvilisoyılıdakiaaparaödemesidedikkatealıır. C C C C F P (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) (1+i) P = C (1+i) F (1+i) x i P Tahvili Fiyatı (1+i) C = Yıllık Kupo Ödemesi F = Tahvili Nomial Değeri = Vadeye Kadar Yıl Sayısı i= Faiz Oraı ( Vadeye kadar getiri oraı) Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Kupo faizoraı %1olaomial değeri 1.$ ola 8yıl vadeli tahvil889,2$ a satılmıştır.vadeyekadargetirioraııbuluuz. P 889,2 $ C = 1 $ F = 1. $ = 8 Yıl i= Faiz Oraı (Vadeye kadar getiri oraı) 8 (1+i) ,2 $ = 1 $ + 1.$ ( 1+i) i (1+i) Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Kupo faizoraı %1olaomial değeri 1.$ ola 8yıl vadeli tahvil889,2$ asatılmıştır.vadeyekadargetirioraııbuluuz. İlk olarak faiz oraıı % 1 olarak kabul edersek; 8 (1+,1) ,2 $ 1$ (1+,1),1 (1+,1) 889,2 $ ( 1$ 5,3349) (1.$, 4665) 889,2 $ (533,49$) (466,5$) 1.$ 889,2 $ 11,8$ Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Kupo faizoraı %1olaomial değeri 1.$ ola 8yıl vadeli tahvil889,2$ a satılmıştır.vadeyekadargetirioraııbuluuz. İkici olarak faiz oraıı % 14 olarak kabul edersek; 8 (1+,14) ,2 $ 1$ (1+,14),1 (1+,14) 889,2 $ ( 1$ 4,6389) (1.$, 356) 889,2 $ (463,89$) (35, 6$) = 814,49$ - 889,2 $ = -74,71 $

9 Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Kupo faizoraı %1olaomial değeri 1.$ ola 8yıl vadeli tahvil889,2$ asatılmıştır.vadeyekadargetirioraııbuluuz. Faiz Oraı %1 ile % 14 arasıda bir oradır. Faiz Oraları Arasıdaki Fark =%14 - %1 = %4 Tutarlar Arasıdaki Fark = 11,8 $ + 74,11 $ 184,91 $ Faiz oraıı hesaplamak içi oratı hesabıda yararlaılır: % 4 184,91 $ %x 11,8 $ 184,91 $ = 4,432 $ 4,432 $ x,24 184,91 $ Faiz Oraı(Vadeye kadar getiri) =,1 +,24 =,124 = %12,4 Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması İskotolu tahvili vadeye kadar getirisii hesaplaması basit kredihesaplamasıabezer. İskotolu tahvili vadeye kadar getirisi aşağıdaki formülle hesaplaır: FV PV= (1+i) PV = Tahvili iskotolu değeri FV = Tahvili Nomial Değeri i = İskoto veya Faiz Oraı(Vadeye kadar getiri) 49 5 Ödeme Biçimie Göre Vadeye Kadar Getirii Hesaplaması Reel Faiz Öreği, 1. $ lık bir omial değer sahip hazie boosuu bugü 9 $ satıldığıı varsaydığımızda vadeye kadar getirisi aşağıdakigibihesaplaır: PV = 9 $ FV = 1. $ i =? 1. $ 9 $ 9 $ + 9i =1. $ (1+i) 9i = 1. $ - 9 $ 9i = 1 $ 1 $ i = = %11,1 9 $ 51 Piyasada ila edile ve bakaları uyguladıkları faiz oraı omial faiz olarak ifade edilir. Acak eflasyou olduğu ekoomilerde faize yatırıla tutarı gerçekte omial faiz kadar kazacı olmaz. Nomial faizde eflasyou etkisi giderildikte sora reel faize ulaşılır başka bir ifadeyle faiz oraıda eflasyou etkisi düşüldükte sora reel kazaca ulaşılır Reel Faiz Oraı Formülü: 1+Nomial Faiz ReelFaiz= -1 1+Eflasyo Oraı 52 Örek: Bir yıl vade ile %3 faiz oraıda bakaya yatırıla mevduatı, ayı döemde eflasyo hızı %12 olarak gerçekleştiği dikkate alıırsa reel faiz oraı e olur? 1 + N o m i al F aiz R e elf aiz= E fla syo O ra ı R e elf aiz= -1 = Vergi Sorası Faiz Oraı Fiasal araçlarda elde edile faiz geliri «mekul kıymet sermaye iradı» adı altıda gelir vergisie tabidir. Bazı mekul kıymetlerde elde edile faiz geliri ise vergide muaf tutulabilir. Vergi sorası faiz oraı, omial faiz oraıı ödemesi gereke vergi oraıa göre düzeltilmesi sorasıda elde edile faiz oraıdır. Aşağıdaki formül yardımıyla hesaplaabilir. i i(1 t) at i = Vergi sorası faiz oraı at t = Vergi oraı i = omial faiz

10 Vergi Sorası Faiz Oraı Öreği, yıllık faiz oraı % 13, gelir vergisi % 15 ise vergi sorası faiz oraı kaç olur? i at =? t = %15 i = %13 i,13 (1,15) %11,5 at Faiz Oralarıı Yapısı Bir mekul kıymeti değeri, piyasa faiz oralarıyla bu mekul kıymeti çıkara kurumu özelliklerie bağlıdır. Mekul kıymetleri getirileride farklılık oluştura faktörleri; Ödememe riski, Likidite riski, Vergi durumu, Vade yapısı, Özel koşullardır Faiz Oralarıı Yapısı Faiz Oralarıı Risk Yapısı Geri ödememe riski, ödememe riski, sağlaa folar içi aapara ve faiz ödemelerii zamaıda yapılamamasıyla ilgilidir. Geri ödeme riski hazie booları içi oldukça düşüktür. Özel sektörde ihraç edilecek booları hazie boolarıa göre daha fazla risk taşıdıkları içi daha yüksek düzeyde faiz oraı teklif edeceklerdir. Risk,faiz oraııartırıcıbiretkioluşturmaktadır. Geri ödeme riski taşıya fiasal varlıklar her zama risk primi taşırlar ve risk e kadar yüksek olursa primde o kadar yüksek olur. Likidite riski mekul kıymetleri kısa sürede ve değer kaybetmeksiziparayadöüşememesiolasılığıdır. Likidite riski, fiasal varlıkları fiasal piyasalarda likiditesii yüksek olması faiz oralarıı diğerlerie göre düşük düzeyde kalmasıilesouçlaır. Ülkemizde devlet borçlama araçları piyasasıı geiş ve deri olması edeiyle, devleti ihraç ettiği booları likiditesi özel şirketleriboolarıdadahayüksektir. Bu edele özel sektör boolarıı satı almak isteyeler ilave bir primtalepederler Faiz Oralarıı Risk Yapısı Faiz Oralarıı Yapısı Vergi durumu, yatırımcılar vergi öcesi gelirde çok vergi sorası gelirle ilgilidir. Vergisi yüksek ola mekul kıymetlerde beklee faiz oraı da yüksek olmaktadır. Diğer şartlar ayı ike daha düşük yada vergisiz olması edeiyle, daha yüksek et getiri sağlama olaağı ola hazie boolarıı faiz oraları düşük gerçekleşmekte, Daha yüksek vergiye tabi ola özel kesim boolarıı faizi daha yüksek gerçekleşmektedir. Vade yapısı, mekul kıymetlerde vadei uzaması faiz oraı artmasıa ede olacaktır. Ayı vadeye sahip çeşitli fiasal varlıkları risk, likidite ve vergi ayrıcalıkları gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıka faiz oraı farklılıkları, faiz oralarıı risk yapısıı oluşturmaktadır. Ayı risk, likidite ve vergi ayrıcalıklarıa sahip, acak vadeleri farklı ola fiasal varlıklarıı faiz farklılıkları ise faiz oralarıı vade yapısı ile açıklamaktadır

11 Faiz Oralarıı Vade Yapısı Fiasal varlıkları vade yapısı faiz oralarıı yapısıı belirleye öemli bir faktördür. Diğer şartlar sabit kalmak kaydıyla vadeleri farklı ola fiasal varlıklar farklı faiz oraları taşıyacaklardır. Kamu kesimi tarafıda ihraç edile mekul kıymetlerde bile vade edeiyle farklı faiz oraları ortaya çıkmaktadır. Kayakça Ahmet Aksoy, Ciha Tarıöve, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Aalizi, Gazi Kitabevi,Akara,27. AliCeyla,TuraKorkmaz, FiasalTekikler,EkiKitabevi,Bursa,21. GüveSayılga, SoruveYaıtlarıylaİşletmeFiasmaı,TurhaKitabevi,Akara,211. KürşatYalçıer,vd., FiasalTekiklerveTürevAraçları,DetayYayıcılık,Akara,211. MehmetBahaKara, YatırımAalizivePortföy Yöetimi,GaziKitabevi,Akara,211. MuharremAfşar,AslıAfşar, FiasalEkoomi DetayYayıcılık,Akara,21. Turha Korkmaz, Ali Ceyla, Sermaye Piyasası ve Mekul Değer Aalizi, Eki Kitapevi, Bursa,26. SadiUzuoğlu, ParaveDövizPiyasaları,LiteratürYayıevi,İstabul,23. TSPAKB TemelLisaslamaSıavlarıEğitimNotları İstabul Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeiz temeisiyle, iyi çalışmalar dilerim 63 11

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 2..28 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 18/07/2011 30.06.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır.

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. Örnekler 1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. a) Buzdolabı 35 ay sonra alınacak olsa kaç liraya alınabilir? b) Buzdolabının bugünkü peşin

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

HAFTA 4. P: Bugünkü Değer (Present Value), herhangi bir meblağın belirli bir faiz oranı ile bugüne indirgenmiş değeridir.

HAFTA 4. P: Bugünkü Değer (Present Value), herhangi bir meblağın belirli bir faiz oranı ile bugüne indirgenmiş değeridir. HAFTA 4 NAKİT AKIŞI Mühendislik ekonomisi hesaplarında işletmenin ekonomik ömrü süresi içinde nakit kazanımları (gelir) ve nakit harcamaları (gider) belirlenerek değerlendirme yapılır. Gelir ve gider farkı

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME AİT

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 2 Mayıs 2013 Portföy Yöneticileri

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları 1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları Bahar, 2016-2017 1 1.Aylık $800 tutarında kredi ödemelerini önümüzdeki 30 yıl boyunca yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nominal faiz oranı % 24 dür. Eğer toplam birikiminiz

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 05.02.2013 Portföy Yöneticileri 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Buğra BİLGİ, Maruf CEYLAN Fon Toplam 122.724.363,35

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi TAHVİL DEĞERLEMESİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Tahvillerin özellikleri Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması Tahvillerde fiyat ve piyasa faizi ilişkisi Vadeye kadarki getirinin hesaplanması

Detaylı

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur.

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur. ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 08

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

FİNANS MATEMATİĞİ / PARANIN ZAMAN DEĞERİ. Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL

FİNANS MATEMATİĞİ / PARANIN ZAMAN DEĞERİ. Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL FİNANS MATEMATİĞİ / PARANIN ZAMAN DEĞERİ Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL PARANIN ZAMAN DEĞERİ Araya zamanın girmesi bugünkü parayı, diğerine göre değerli kılmaktadır. Çünkü parayı sunan açısından o günkü

Detaylı

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI Faiz oranı, ödünç alanın belirli bir dönem boyunca aldığı borca karşılık ödediği faiz tutarının veya ödünç verenin verdiği

Detaylı

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Bir banka kredi kartı gecikmelerinde yıllık %14,5 faiz oranı ile aylık faizlendirme tahakkuk etmektedir. Bu tahakkukta bankanın yıllık etkin faiz oranı (%)

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

Nakit Yönetim Ürünleri

Nakit Yönetim Ürünleri Nakit Yönetim Ürünleri Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Nakit Ürünleri Risk Derecesi 1» Anapara kaybı yaşamazsınız.» Sabit getirili ve düşük risklidir.» Yatırımlarınıza değer katmanın en kolay

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN PORTFÖY BİLGİLERİ BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

İçerik PARANIN ZAMAN DEĞERİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ. Nominal ve Reel Faiz. Faiz Kavramı. Basit Faiz. Eşit Ödemeler. Bileşik Faiz

İçerik PARANIN ZAMAN DEĞERİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ. Nominal ve Reel Faiz. Faiz Kavramı. Basit Faiz. Eşit Ödemeler. Bileşik Faiz PARANIN ZAMAN DEĞERİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Faiz Kavramı Basit Faiz Bileşik Faiz Bugünkü Değer Nominal ve Reel Faiz Eşit Ödemeler Eşit Ödemelerde Bugünkü Değer ve Gelecek Değer 2 aittir. 1 İçerik

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Eylül 1997 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı