BaĢkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Eğitim ve Öğretim Yılı Bitirme Projeleri Öneri Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BaĢkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2012 2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Bitirme Projeleri Öneri Listesi"

Transkript

1 Prof. Dr. Ziya AKTAġ BaĢkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Eğitim ve Öğretim Yılı Bitirme Projeleri Öneri Listesi Proje Danışmanı Proje Adı Proje İçeriği Proje Çıktıları Microsoft s OLE DB for Data It is integrating Data Mining with Microsoft SQL Server 2008 Database. OLE: Mining and an Object Linking and Embedding Application Prof. Dr. Tofik MAMEDOV Prof. Dr. Necmettin TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan OĞUL Digital Scent Technology Good Governance Akıllı Durak DNA sarmallarının geometrik modellenmesi MyFM: Kendiliğinden kiģiselleģen müzik yayını ConfAlert: Konferans duyuru ve bilgilendirme sistemi pdfxer: Otomatik belge dizinleme Digital scent technology is a technology to sense, transmit and receive scentenabled digital media (such as video games, movies and music). Good governance is an indeterminate term used to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources in order to guarantee the realization of human rights. Otobüs durakları için güzergâh üzerindeki araçların durağa kaç dakika sonra varacaklarını (ve yol durumu hakkındaki baģka önemli bilgileri) yansıtan bir akıllı pano tasarımı. Araçlar ve pano arasındaki iletiģimin GPS üzerinden sağlanılacaktır. DNA sarmallarının ayakları olan dairesel helixlerin matematiksel yapısı iyice araģtırılacak. Bunlara dayanan birbirine paralel doğru parçaları ile oluģan basamaklarla meydana gelen sarmalların matematiksel formülleri araģtırılacak, bulunan formüller ve sarmallar Ģekilleriyle birlikte bilgisayar ortamına aktarılacak. KiĢisel bilgileri, sosyal ağındaki benzer kullanıcıları ve Ģarkı özelliklerini kullanarak, bir dinleyici için otomatik çalma listesi üreten ve çeģitli dinleme tercihleri sunan web tabanlı sistemin analiz, tasarım ve gerçekleģtirimi yapılacaktır. Bilgisayar ve biliģim bilimleri alanlarındaki konferans ve kongre benzeri ilanların gönderilebileceği ve konferans duyurularına akıllı eriģimin sağlanacağı web tabanlı sistemin analiz, tasarım ve gerçekleģtirimi yapılacaktır. pdf formatında saklanan belgelerin içerik tabanlı üst-verilerini (baģlık, yazar, tarih vs) otomatik olarak çıkarıp, bu belgelerin daha kolay eriģimi sağlayacak bir dizinleme mekanizmasının geliģtirilmesi ve bunun bir uygulamaya dönüģtürülmesi beklenmektedir. Belirlenecek gereksinimleri sağlayan, sorunsuz çalıģan bir sistem tasarımı. Proje bir donanım projesine de dönüģtürülebilir. Yapılacak programla birkaç noktası belirlenen bir DNA sarmalının tümünü gösteren program verilecek. Bölüm sunucusunda sorunsuz çalıģan ve makul Ģarkı önerileri veren bir web yazılımı. Bölüm sunucusunda sorunsuz çalıģan bir web yazılımı. Windows ve Android ortamında sorunsuz çalıģan yerel bir

2 Akıllı telefonlarda güvenli konuģmayı sağlayabilmek için konuģulan içeriğinin S-Talk: Akıllı Ģifrelenmesi ve alıcı tarafında konuģulan içeriğin çözümlenmesi Telefonlar için Güvenli KonuĢma üzerinde kriptolu konuģmayı faaliyetleri Uygulaması sağlayan yürütülecektir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERT Yrd. Doç. Dr. Bülent EMĠROĞLU S-SMS: Akıllı Telefonlar için Güvenli MesajlaĢma Uygulaması Akıllı Telefonlar için Çokluortam Veri Ambarı RFID tabanlı çalıģan devam sistemi Görme Engelliler Ġçin Sertifikasyon(CFB) Çevrimiçi Üniversite Dergisi Akıllı telefonlarda güvenli mesajlaģmayı sağlayabilmek için yazılan içeriğinin Ģifrelenmesi ve alıcı tarafında yazılan içeriğin çözümlenmesi faaliyetleri yürütülecektir. Akıllı telefonlardaki fotoğraf ve müzikleri düzenli (örneğin albüm) ve kolay eriģilebilir biçimde düzenleyen bir uygulamanın geliģtirilmesi faaliyetleri yürütülecektir. Projenin amacı, hangi çalıģanın ofise girdiğinin ve ofisten çıktığının belirlenmesidir. Ayın sonunda, maaģı devam durumuna göre hesaplanacaktır. Görme engellilerin sertifikasyon sınavlarını ve diğer sınavlarını geçmelerine yardımcı olacak sınav simülatörü. Görme engelli adaylar, gözetmenlerinin yardımıyla web sitemize kayıt yaptırdıklarında sınav merkezinde benzersiz bir kimlik oluģturulacak ve aday sesli komutlarla kimliğini girip teste katılacaktır. Üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin çeģitli makaleler gönderebileceği ve okuyabileceği, bu Ģekilde edebi kavrayıģı artıracak bir Çevrimiçi Üniversite Dergisi oluģturulması ve yönetilmesi. Makaleler, dünya üzerindeki herhangi bir kiģi tarafından aranabilecektir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedenleri: 1. Her öğrenci basılı dergiye eriģemez. 2. Öğrencilerin yaratıcılığının desteklenmesi gerekmektedir. 3. Öğrencilerin/öğretim üyelerinin fikirlerini paylaģabilecekleri, kullanıcı dostu, etkileģimli bir ortam oluģturulması. üzerinde kriptolu mesajlaģmayı sağlayan üzerinde çalıģan ve fotoğraf/müziklerin düzenlenebilmesini ve kolay eriģilebilmesini sağlayan (Detaylı proje dokümanında) * bahsi geçen kullanıcılara, uygulama devreye alma yöneticisine ve geliģtiriciye çevrimiçi veya çevrimdıģı yardım. Kaynak kodu içeren uygulama arģivi. Veritabanı yedekleme ve DDL Komut Dosyası. Tam kaynak kodu. *: Ayrıntılı bilgi için proje danıģmanı ile irtibata geçiniz.

3 Yrd. Doç. Dr. Emre SÜMER Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN CBS Tabanlı Konaklama ĠĢletmesi Sorgulama Sistemi Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Bitki Örtüsü ve Bina Tespiti Video görüntülerinden trafik kontrolü Akıllı YaĢam Alanları Güvenli YaĢam Alanları Akıllı ve Güvenli YaĢam Alanlarının Çevrim Ġçi Takip Sistemi Belli bir bölgeye ait ilgili veri katmanlarının sayısal ortamda temin edilmesi. Bir CBS programlama ortamında (Ör: MapBasic veya MapExtreme) kullanıcı dostu bir sorgulama sisteminin yaratılması. Uygulamanın web üzerinde çalıģabilir hale getirilmesi. 1-m konumsal çözünürlükte ve 4 spektral banda sahip (Kırmızı YeĢil Mavi Kızılötesi) uydu görüntüleri üzerinde bilinen bitki örtüsü indeksleri (NDVI, SRI, EVI gibi) kullanılarak bitki örtüsü sınıfının açığa çıkarılması. Ġndeks doğruluklarının hazırlanan bir referans veriye göre test edilmesi ve bir arayüz altında birleģtirilmesi. Aynı veri setleri üzerinde farklı algoritmalar tasarlanarak binaların tespiti ise 2. dönem gerçekleģtirilecektir. Uygulama ortamı olarak MATLAB kullanılabilir. [Ref: Sabit bir kameradan elde edilen (Motion jpeg (.mj2) uzantılı) trafik görüntülerinden araç geçiģ sıklığı ve araç hız tespitinin yapılması. Araç tespiti için farklı bölütleme algoritmalarının test edilmesi ve gerekiyorsa geometrik özniteliklerin kullanılması öngörülmektedir. Uygulama ortamı olarak MATLAB kullanılabilir. Akıllı yaģam alanları ile ilgili ön araģtırmalar yapılıp, gereksinimlerin analiz edilmesi. Kullanılacak sensörlerin ve bu sensörleri çalıģtıracak elektronik geliģtirme kartlarının tespiti. Uzaktan kontrollü Perdeler, IĢıklar, Isıtma/Soğutma Sistemleri, Elektronik ev eģyaları, Garaj kapıları vb. cihazların uzak eriģim ile çalıģtırılması. YaĢam alanlarının güvenliği ile ilgili ön araģtırmalar yapılıp, gereksinimlerin analiz edilmesi. Kullanılacak sensörlerin ve bu sensörleri çalıģtıracak elektronik geliģtirme kartlarının tespiti. Yangın ve duman tespiti, gaz kaçağı, kapı ve camlar için izinsiz giriģ algılayıcıları, su baskını, deprem uyarı sistemi gibi doğal afet veya kiģi bazlı olaylarda devreye giren alarm sisteminin tasarımı. Akıllı ve güvenli yaģam alanları ile ilgili ön araģtırmalar yapılıp, kullanılan yazılımların incelenmesi. Akıllı YaĢam Alanları ve Güvenli YaĢam Alanları isimli projelerde kullanılan sensörlerin devreye girmesi durumunda elektronik sistemlerin oluģturdukları çıktıların elektronik olarak ilgili kiģiye ve merkeze e-posta/kısa mesaj/telefon gibi iletiģim kanalları ile iletilmesi. Bu sistemi kullanan abonelerin üyelik, takip ve ödeme sistemlerinin gerçekleģtirilmesi. Mevcut öznitelik tabanlı sorgulama sistemlerinin yeteneklerine ek olarak konumsal sorgular da yapabilen ve web üzerinde çalıģabilen bir Matlab ortamında kullanıcı dostu bir arayüz altında çalıģan farklı bitki örtüsü indekslerinin sınıflandırılmıģ sonuçları ile birlikte tespit edilmiģ binaları gösterebilen bir Matlab ortamında kullanıcı dostu bir arayüz altında çalıģan bir trafik denetleme uygulaması. Gömülü Sistem Yazılımı gerçekleģtirilecek. Donanımsal olarak akıllı yaģam alanları prototipi oluģturulacak. (Önerilen 3 proje birbirleriyle ilintili olup donanım satın alınması gereklidir) Akıllı YaĢam Alanları ve Güvenli YaĢam Alanları isimli projelerin web/program ara yüzlerinin oluģturulması.

4 Çok Kaynaklı Internet ortamından eriģilebilir, çeģitli Ġngilizce / Türkçe sözlüklerden Elektronik Terim tanımlanacak Ġngilizce Sözcüğün birden çok Türkçe karģılığını bulan çok Sözlüğü Arama kaynaklı bir sözcük arama motoru geliģtirmek. Arama motoru Motoru Öğr. Gör. N. Kaya KILAN AraĢ. Gör. Mehmet DĠKMEN AraĢ Gör. Tülin ERÇELEBĠ Parmak Ġzi Tabanlı Sınıf Yoklaması Yazılımı Katlı Güvenlik-Ġki Yönlü ġifreleme Resim iģleme programı Yazılım Projeleri için Büyüklük ve Efor Tahmini Otomasyonu I (BETO I) Yazılım Projeleri için Büyüklük ve Efor Tahmini Otomasyonu II (BETO II) Bir sınıftaki öğrencilerin parmak izi Ģifresi giriģi ile girdikleri sınıfın; katılanlar yoklamasına dayalı, web üzerinde izlenebilir bir değerlendirme destek uygulamasını geliģtirilmesi. Kredi kartı yada diğer amaçlarla kullanılan Ģifre denetimi için biri değiģken biri sabit iki güvenli Ģifreme yöntem ve uygulama geliģtirmek, kullanıcının seçtiği (Ģifre-1) ve ona paralel bilgisayarın bir sonraki iģlem adımı için dinamik olarak seçtiği Ģifre (Ģifre-2) doğrulaması ile uygulamaya geçmeyi sağlayan bir Ģifreleme yöntemi- Ġki yönlü ġifreleme modeli geliģtirmek. DüĢük seviye bir programlama dili ile kullanımı kolay bir grafik kullanıcı arabirimi tasarımı yapılacaktır. Bu arabirimde temel geometrik ve renksel iģlemlerin yapılabilmesi beklenmektedir. Bu iģlemlerden bazıları aģağıda verilmiģtir: YakınlaĢtırma/uzaklaĢtırma, Boyut değiģtirme, Döndürme, Kırpma, Gri seviye dönüģümü, Kontrast ayarlama, Parlaklık ayarlama, BulanıklaĢtırma, KeskinleĢtirme. Yazılım projelerinin daha en baģında projenin büyüklüğünü ve ne kadar iģ gücü gerektireceğini tahmin etmeye yarayan bir sistemin gerçekleģtirilmesi beklenmektedir. Öğrenci, ilk olarak yazılım gereksinim dokümanlarından faydalanarak projenin fonksiyonel gereksinimlerini (functional requirements) belirleyecek, bu gereksinimlerden yola çıkarak ta projenin alan modellerini (domain model) oluģturacaktır. OluĢan domain modelleri kullanarak projenin büyüklük ve efor kestirimi yapılacaktır. Alan modeli için UML Rational Rose modelleme aracı kullanılacaktır. Yazılım projelerinde büyüklük ve efor kestirimi yaparken, fonksiyonel gereksinimler kadar fonksiyonel olmayan gereksinimlerde (non-functional requirements) hesaba katılmalıdır. Fonksiyonel olmayan gereksinimleri yazılım projelerinde ölçülebilir olarak göstermek oldukça zor bir iģtir. Bu projede öğrenci, ilk olarak yazılım gereksinim dokümanlarından faydalanarak projenin fonksiyonel olmayan gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin birbirleri ile iliģkisini belirleyecek, belirlediği gereksinimleri Softgoal Interdependency Graph (SIG) kullanarak ölçülebilir hale getirecektir. Uygulama yazılımı Bil491 için web üzerinde web eriģimli kaynaklar için, Bil 492 için telefon üzerinde kredi kartı için gerçekleģtirilmelidir. Açılan bir resim dosyası üzerinde temel görüntü iģleme tekniklerinin uygulanabildiği bir grafik kullanıcı arabirimi Gerekli veriler girildiğinde fonksiyonel büyüklükten yola çıkarak projenin büyüklük ve efor bilgisini otomatik olarak hesaplayan bir araç. Gerekli veriler girildiğinde fonksiyonel olmayan büyüklükten yola çıkarak projenin büyüklük ve efor bilgisini otomatik olarak hesaplayan bir araç. Ġki Proje Sonunda: Fonksiyonel ve Fonksiyonel olmayan gereksinimlerden yola çıkarak ayrı ayrı bulunan büyüklük ve efor kestirimleri

5 toplanarak, bütün bir projenin büyüklük ve efor kestirimi yapılmıģ olacaktır. Büyüklük= Proje1 çıktısı + Proje2 çıktısı Önemli Not: Almayı düģündüğünüz projeler için lütfen proje danıģmanları ile irtibata geçiniz.

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ 228424 Muammer ġule TÜFEKÇĠ 228502 Yunus Emre ORAL 228556 Sezgin

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama

Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Akıllı Evlerde Güvenlik Sistemleri ve Eğitimsel Bir Uygulama A. KeçebaĢ 1, Ġ. Yabanova 1, Y. Oğuz 1, S.V. NeĢe

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAREKETSĠZ HASTALAR ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI GÖZ KIRPMA ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ TASARIMI VE UYGULAMASI Orhan ÖZYURT YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Devrim ĠġLĠ

Detaylı

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MART 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ MoReCon: MOBĠL YAZILIM UYGULAMALARI ĠÇĠN BAĞLAM-DUYARLI VE SERVĠS TABANLI BĠR ARAKATMAN YAZILIMI ONUR SOYER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ

ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ YAZILIM KULLANARAK ĠNTERNET ÇIKIġININ KONTROLÜ VE ĠNCELENMESĠ Yüksek Lisans Tezi Murat Uğur ÖZÖREN Istanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI. Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI. Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAZILIMLARIN SERVĠS OLARAK SUNULMASI: SERVĠS- YÖNELĠMLĠ MĠMARĠ ĠLE GELĠġTĠRĠLEN BĠR SESLĠ ĠLETĠġĠM UYGULAMASI Gökhan ÖZTOPUZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ

Detaylı

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ Bölümün Genel Amacı: Windows XP iģletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma Bölümün DavranıĢsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü baģarıyla bitirip, uygulamaları yapıp,

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI GÖZETLEME VE ĠZLEME SĠSTEM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ÇALIġANLARIN STRES VE VERĠMLĠLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME

Detaylı

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Yüksek Lisans Tezi ELYASE ĠSKENDER ĠSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KURULUM SÜRECĠ VE BĠR VAKA ÇALIġMASI Mustafa Cahid ÜNĞAN * ve Melih MET Özet Kurumsal

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORTA ÖLÇEKLĠ BELEDĠYELERDE KULLANILABĠLECEK KAREKOD BARKOD DESTEKLĠ DOKÜMAN YÖNETĠM SĠSTEMĠ AYġE ÇELĠK TAġKIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GPS DESTEKLĠ MOBĠL YERSEL FOTOGRAMETRĠ SĠSTEMĠ Ġbrahim ASRĠ DOKTORA TEZĠ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ġubat-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

Çalışma Adı : Uzaktan programlanabilir kayan yazı sistemi

Çalışma Adı : Uzaktan programlanabilir kayan yazı sistemi Yönetici: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Çalışma Adı : Lego robot uygulaması Bölümümüzde mevcut lego robotlardan biri üzerinde muhtelif senaryoları gerçeklemek Genel programlama ve el becerisi gerektirir Lego

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI Ali ĠLBEY 36072 DanıĢman Y.Harita Mühendisi Akın KISA Ankara 2012 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1.

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1. TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM Sürüm 1.0 1. ÇALIġMA GRUBU http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu BiliĢim

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U

M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U DıĢ kapak T.C. BahçeĢehir Üniversitesi M O B Ġ L T A K Ġ P S Ġ S T E M Ġ V E O P T Ġ M Ġ Z A S Y O N U Yüksek Lisans Tezi Ġdris NAKIP Ġstanbul, 2010 Ġç kapak T.C. BahçeĢehir Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı