Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Mehmet Ali ÇORLU a İstanbul Ticaret Üniversitesi M. Sencer ÇORLU Texas A&M Üniversitesi Öz Öğretmen adaylarının mesleğe özgü gelişmeleri, bilimsel sorgulama yetilerine bağlı olarak yenilenen ve yinelenen eylem (yineylem) araştırmaları ve öğrenme döngüsü ile sağlanabilir. Bu çalışmada bir yüksek öğretim kurumunda özel öğretim yöntemleri metot dersindeki 48 fizik öğretmen adayının, fizik deneylerini araştırmacı bir bilim insanı gibi bilimsel araştırma formatında tasarlamaları ve uygulamaları ele alınmakta, geliştirilen ve uygulanan modellerin etkinliği nicel ve nitel olarak incelenmektedir. Öğretmen adaylarının deneysel ve araştırma projelerindeki sorgulama becerilerindeki gelişmeyi değerlendikleri ön- ve son test değerlerinde istatiksel anlamlı sonuçlara ulaşılmış; bu sonuçlar yüksek etki büyüklüğünde pratik anlamlılık göstermiştir. Nitel veri analizine göre, öğretmen adaylarının matematik formülasyonunu uygulamaya aktarmakta zorlandıkları; ileri düşünce ve yenilik üretiminde ise yetersiz kaldıkları gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler Meslek Geliştirme Modelleri, Fizik Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Bilimsel Sorgulama, Yineylem Araştırmaları. Bilimsel sorgulama, öğrencilerin bilim insanı gibi düşünmelerine ve bilginin yapılandırılması konusunda kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yardım eder (Schneider, Krajcik, Marx ve Soloway, 2002). Bilimsel sorgulamanın başarıya etkisi ve bilimsel alana karşı tutum üzerinde pozitif katkısı bir çok araştırma ile sabittir (Anderson, 2002). Bu nedenle bugün fen öğretiminde bilimsel sorgulama yaygın bir uygulama olarak kabul edilmektedir (National Research Council, 1996, 2000). Öğretmen adaylarının mesleğe özgü gelişmeleri, teori-pratik dengesine bağlıdır (National Science Teachers Association [NSTA], 1990, 2004, 2006). Bu dengeyi sağlamak için yaygın olarak a Dr. Mehmet Ali ÇORLU Fizik Eğitimi alanında Profesördür. Çalışma alanları arasında öğretmen eğitimi [fizik ve matematik] ve bilimsel sorgulama yer almaktadır. İletişim: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Selman-ı Pak Cad Üsküdar / İstanbul. Elektronik posta: gmail.com. Tel: iki strateji uygulanmaktadır: Yenilenen ve yinelenen eylem (yineylem) araştırmaları ve Öğrenme döngüsü (Elliot, 1993; Hopkins, 1993; Lawson, 1995; Stenhouse, 1975). Yineylem araştırmaları sınıfta öğretmenliğin görünen yüzeysel becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, öğrenme döngüsü ile düşünme sürecinin öğretimi ve gelişmesi amaçlanmaktadır. Aktif uygulamalardaki öğrenme döngüsü ile öğretmen adaylarının kavramları derinliğine anlamaları sağlanmış olur. Bu çalışmada özel öğretim yöntemleri dersinde Lawson un geliştirdiği öğrenme döngüsünün (1995) yineylem araştırmalarıyla yorumlanarak nasıl birleştirildiği, kavram öğretiminde derinleşen bir sorgulamayla nasıl geliştirildiği ve uygulandığı sunulan özgün iki farklı modelle açıklanacak ve modellerin istatiksel ve pratik etkileri, nitel ve nicel veri analizleri ile sorgulanacaktır. Öğretmen adaylarının derslerindeki başarı notları ile bilimsel muhakeme ve sorgulamaları hakkındaki test verileri arası korelasyonel ilişki sonuçları ve test edilen liner regresyon modeli sunulacaktır.

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Uygulamanın Teorik Çerçevesi Bilimsel Sorgulama ve Fen Bilimlerinde Bilimsel Sorgulamalı Eğitim: Doğanın araştırılabilir olaylarını ve kavramsal öğrenme sürecini bir bilim insanı gibi sorgulayan öğrencilerin soru sorma ve bilimsel sorgulama becerileri gelişmektedir (National Research Council, 1996). Bilimsel sorgulama yardımı ile örtülü bilgiler bulunarak açıklanmakta ve kritik düşünme becerileri otantik ortamlarda geliştirilmektedir (Roth ve Roychoudhury, 1993). Fen eğitimi standartları ile birlikte bilimsel sorgulamalarla ilgili çok sayıda eğitim araştırmaları bulunmaktadır (Lawson, 1995; National Research Council, 2000). Araştırma bulgularına göre diğer akademik alanlarda da sorgulama odaklı öğrenme ortamları, akademik başarıya katkı vermekte ve olumlu tutuma yol açmakta ve özgüveni geliştirmektedir (Anderson, 2002; Çorlu ve Corlu, 2007). Öğretim Becerilerini ve Niteliğini Geliştirmek İçin Yineylem Araştırmaları: Eğitimi araştırma stratejileri arasında sayılan yineylem araştırmalarının kökleri, Stenhouse ın sosyal bilim müfredat projesindeki araştırmacı öğretmen hareketine kadar uzanır (1975) ve amacı eğitim araştırmalarını demokratikleştirmek olarak açıklanmıştır (1985). Yineylem araştırmalarının temel ilkesi, planlanan gözlemler sonucu öğretim becerilerini geliştirmek için uygun eylemleri bulmaktır. Bu şekilde, uygun eylemlerle öğretim becerileri ve stratejileri geliştirilmektedir (Çorlu, 2005). Yineylem araştırmaları bilimsel dayanaklar sunmakla kalmamakta, ayrıca pratisyenler hakkında bazı bilgileri de desteklemektedir (Çorlu, Niğdelioğlu ve Kaymak, 2008). Birinci dereceden yineylem araştırmaları, meslek becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal durumları gözlemleyerek incelemekte iken, ikinci dereceden yineylem araştırmalarının hedefi ise eğitim araştırmalarıdır (Elliot, 1993). Avrupa ülkelerini de kapsayan İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD]) nın yaptırmış olduğu Uluslararası Eğitim ve Öğretim Anketi ne (Teaching and Learning International Survey [TALIS]) göre, nitelikli öğretmen eksikliğini gösteren Şekil 1 de, Türkiye nin ihtiyacı (%78), OECD nin araştırma ortalamasının (%38) iki katından fazla gösterilmektedir (OECD, 2009). Bu verilerin ışığında yineylem araştırmalarının öğretmen adaylarının öğretim becerilerini ve niteliklerini arttırma konusunda Türk üniversiteleri ndeki öğretmen eğitimi için arzettiği önem aşikardır. Sorgulama Tekniğini ve Kavramlarını Öğrenme Döngüsü ve Kavramsal Öğrenmeyi Sorgulayan Öğrenme Döngüsü: Bu çalışmada sunulan iki özgün modelin temel amaçları birbirinden farklıdır. Sorgulama tekniğini geliştirme modeli (STGM), sorgulama tekniğini ve sorgulama becerilerini yineylem araştırmalarıyla geliştirmeye odaklanır (Brydon-Miller, Greenwood ve Maguire, 2003). Halbuki, öğrenmeyi sorgulayarak geliştirme modelinde (ÖSGM), yineylem araştırmaları ile üst düzey öğrenmenin sorgulayarak geliştirilmesi hedeflenir. STGM ve/veya ÖSGM için her uygulama döngüsünde gerçekleştirilen üç adım; planlama, gözlem ve değerlendirme şeklinde ifade edilir. Modellerin ana hedefleri, (i) sorgulama tekniğinin ve/veya kavramsal üstdüzey öğrenmenin sorgulayarak planlanması, (ii) sorgulama tekniğini ve/veya kavramsal üstdüzey öğrenmeyi sorgulayarak, geliştiren eylemlerin gözlenmesi ve araştırılması, (iii) sorgulama tekniğini ve/veya kavramsal üstdüzey öğrenmeyi sorgulayarak geliştiren eylemlerin değerlendirilmesi, gerekirse yeni planlar ve tasarımlar oluşturulmasıdır. Böylece sorgulamadaki teknik kavramları (sorgulama tekniklerini) ve/veya konuya ilişkin üst düzey öğrenme kavramlarını sorgulayan öğrenme döngülerinde mesleği geliştiren yeni eylemler araştırıl- Şekil 1. Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Öğretimi Engelleyen Nitelikli Öğretmen Eksikliği (OECD İlk sonuçlar raporundan (2009) adapte edilmiştir). 508

3 ÇORLU, ÇORLU / Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri maktadır. Bu şekilde, (i) sorgulama tekniği ve becerileri geliştirilmekte (problem tanımlama, analiz etme, hipotez oluşturma, senteze ulaşma, problem çözümü ve ders/deney geliştirme), (ii) düşünme ve akıl yürütme becerileri geliştirilmekte, dolayısıyla, (iii) kavramsal üstdüzey öğrenme geliştirilmektedir. Örneklem Yöntem İstanbul ilinde üniversite kabul sonuçlarına göre yüksek puanla öğrenci alan bir devlet üniversitesinin liselere fizik öğretmeni hazırlayan bölümünde okuyan, lisans eğitimini tamamlamış ve lisansüstü seviyesinde kabul edilen, 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan çalışmanın örneklemi N = 48 öğrenciden oluşmuş, eşit sayıdaki kız ve erkek katılımcılar elverişlilik yöntemiyle belirlenmiştir. Veri Toplama Araçları ve Analizi Deneysel araştırma ve öğretmenlik tasarımı ödevinin ilk oturumunda (deneysel araştırma 1. ödevi), veri toplama araçları olarak öğretmenlik becerilerini değerlendirme formu, video kayıtları ile öğrenme verimi değerlendirme testleri (Doran, Chan, Tamir ve Lenhardt, 2002) kullanılmaktadır. İlk deney uygulaması için derlenen bu veriler öğretmen adayları tarafından analiz edilerek sonuçlar diğer öğretmen adayları ile birlikte tartışılmaktadır. Araştırmacı öğretmenlik ödevinin ikinci oturumunda (deneysel araştırma 2. ödevi) öğretmen adaylarının mesleğe özgü öğretim ve araştırma niteliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İlk gruptaki uygulama sonuçlarına göre beklenen gelişme alanları: (i) Ön- ve son testlerle ölçülen öğrenme verimi, (ii) bilimsel sorgulama becerileri. Bu çalışma özelinde deney tasarımı ve araştırma projelerinden doğan öğretmen adaylarının değerlendirmeleriyle, kendi öğrenme verimleri Doran ve arkadaşları (2002, s. 63) testlerinin 24 soru ve 1-5 değerli Likert tipi hale getirilmesiyle oluşturulan önve son-testlerle ölçülmüştür. Ayrıca Lawson (1995) ve Flick ve Tomlison (2006) anketlerinden türetilmiş bilimsel sorgulama anketi (25 soru, 0-4 Likert değerli) dönem sonunda uygulanmış ve sonuçların öğretmen adaylarının ortalama ders notlarıyla korelasyonlarına bakılmıştır. Nitel veri, uzman eğitimcinin sınıf içi ve vidyo kayıtlarından gözlemlerini yazdığı notlarının incelenmesinden oluşmuş, analizler diğer ders materyalleriyle desteklenmiştir. Sonuçlar öğretmen adaylarıyla paylaşılarak yorumların doğruluğu kontrol edilmiştir (Lincoln ve Guba, 1985). Bu çalışmada bu iki değerlendirmenin sonuçları bulgular bölümünde tartışılacak; ön ve son testler arasında anlamlı istatiksel ve pratik anlamlılık olup olmadığı belirlenecektir. Özet olarak, sunulan uygulama dersi kapsamında öğretmen adaylarının ya da uzman eğitimcinin kullandığı diğer ölçme verileri şu bölümlerden oluşmuştur: (i) Sorgulama odaklı meslek gelişimi dosyası, öğretim materyalleri, uzman eğitimcinin değerlendirdiği video kayıtları (ders/deney planları, çalışma yaprakları, deney yönergeleri, raporlar ve deneysel verilerin analizleri), (ii) sorgulama odaklı meslek gelişimine ait uzman eğitimcinin gözlem verileri ve performans değerlendirme raporu, (iii) Bloom (1995) sınıflamasına göre soru analizi gözlem formu verileri (bir takım elemanının ve öğrenci asistanının gözlemleyerek kayıt ettiği veriler), (iv) bilimsel sorgulama anketi, (v) bilimsel sorgulamalı deney tasarımının özdeğerlendirmesi (öğrenme verimi ölçeği), (vi) bilimsel sorgulamalı araştırma projesinin özdeğerlendirmesi (öğrenme verimi ölçeği). Bulgular Fizik Özel Öğretim Yöntemleri Dersi İçeriği Deney Tasarımı: Seçilmiş deneylerin tanıtımı yapıldıktan sonra öğretmen adaylarının takım halinde çalışacakları deneyler kura çekilerek belirlenmektedir. Her grup kurada çektiği deney için gerekli tasarımlarını planlayarak arkadaşlarına sunmakta ve araştırma gözlemlerini yapmaktadır. Birinci sunumdan kazanılan yineylem araştırması sonuçlarına göre aynı takımın ikinci deney çalışmalarında mesleki gelişmelerini yansıtmaları beklenmektedir. Bu şekilde her grup bilimsel sorgulamaya bağlı meslek gelişimini sağlayan en az iki deneysel çalışma uygulamaktadır. Öğretmen adayları farklı ve üçüncü bir araştırma projesi ile diğer gruplarla yarışmaktadırlar. Proje ekibi üç veya dört kişiden oluşmakta, daha bağımsız çalışılan proje sonuçlarında özgünlük, özel beceriler, ve/veya araç tasarımlarında sağlanan gelişmeler değerlendirilmektedir. Özel öğretim yöntemleri metot dersinin başarı derecesi (ders notu) ağırlıklı olarak bu çalışmalarla belirlenmektedir, ancak doğal olarak bilimsel sorgulamalı özdeğerlendirmelerinin (öğrenme verimi ölçeği) ders notuna etkisi yoktur. Sonuç olarak, öğretmen adayları kendi laboratuvar araçlarını tasarlayarak üretim yapmakta, yetkinliklerini araştırmakta, özgün deneyler tasarlayarak öğretmenlik deneyimlerini geliştirmektedirler. 509

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Örnek Durum 1: Bilimsel Sorgulama Tekniğini Geliştirme Modeli (STGM Modeli). Problem: Salınım yapan sistemlerde olası bağıntı nedir ve nasıl tanımlanmaktadır? Öğretmen adayları deney konusunda takım olarak hazırlanmaktadırlar. İşbirliği gerektiren takım çalışmalarının kapsamında deneysel tasarım, sorgulamalı sınıf/deney yönetimi, değerlendirme ve gözlem araştırmaları bulunmaktadır. Bağımsız çalışan öğretmen adaylarının araç ve malzeme desteğini laboratuvar teknisyeni (öğrenci asistanı) sağlamaktadır. Uzman eğitimci olarak ders sorumlusunun rolü ve görevi, hazırlanan deney tasarımlarının, öğretim materyallerinin ve sorgulama sürecinin bilimsel sorgulama yaklaşımında olup olmadığının kontrolü şeklindedir. Bu aşamada uzman eğitimci deneysel tasarım aşamalarında adaylara aşağıdaki araştırma problemlerini önerilebilmektedir: (t) Bilimsel sorgulama süreç kontrolü ve sorgulama kavramları için araştırma probleminin tanımlanması, analiz edilmesi, hipotezlerin oluşturulması, sentez oluşturulması, ve gelişmenin değerlendirilmesi, (ii) öğretmen adayları basit sarkaç salınımları için araştırma problemini nasıl tanımlamaktadırlar? (iii) bağımlı ve bağımsız değişkenler arası bağıntıda kısmi diferansiyel kavramının rolü nedir? (iv) T (Sarkaç peryodu) l, g, m, φ değişkenlerine bağlı bir fonksiyon mudur? Değişkenler arası bağıntı nedir? Deneysel olarak bu bağıntıya nasıl ulaşılacaktır? T= f(l, g, m, φ) (v) sarkaç peryodundaki toplam değişme, matematiksel olarak denklem (1) deki gibi ise, deneysel olarak nasıl gösterilebilir? Uzunluk(l), yerçekimi ivmesi(g), kütle(m) ve açısal genlik() ise (1) (vi) temel problemi tanımlayan yukarıdaki terimlerin, ölçülen verilerdeki karşılıkları ve anlamları nedir? (Öğretmen adaylarından problemi tanımlamaları, analiz etmeleri ve çözmeleri istenmiştir), (vii) matematiksel denkleme göre ölçme hipotezi ve alternatif hipotez nasıl oluşturulur?, (viii) problemin grafik gösteriminde yukarıdaki matematiksel denklemin rolü nedir?, (ix) verilen denkleme göre değerlendirme ve/ veya geliştirme aşaması icin hata analizi yapınız, (x) sarkaç deneyinin doğal ve/veya özfrekansı nasıl tanımlanabilir? Gösteri deneyi ile nasıl öğretilebilir? X L = f(w, L) (2) Deneysel öğretimi hazırlayarak sunan ve öğrenci rolündeki arkadaşlarından oluşan sınıfı yöneten ekipten iki aday, öğretmen ve yardımcısı rolündedir. Ekipteki üçüncü kişi gözlem yapan araştırmacı rolünde, dördüncü kişi verileri istatistik olarak değerlendirerek gelişmeyi analiz etmektedir. Yukarıda sunulan deneysel temel araştırma problemi tartışılarak analiz edilmekte, tanımlanan alt problemler sınıftaki öğrenci rolündeki öğretmen adaylarına araştırma yol haritası ve yönergeleri ile verilmektedir. Dersin sonunda ise farklı alt problemlerden elde edilen grafiklerin tartışılması ile (sentez) tek bir bağıntıya ulaşılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim tasarımında kavramsal üstdüzey öğrenmenin gelişmesi: Aynı deneyi ikinci kez hazırlayarak sunması beklenen ekip ise, ilk sunumun verilerine göre bazı gelişmeleri planlayarak arkadaşlarına göstermekle yükümlüdür. Örneğin, bu deneyi ikinci kez üstlenen bir ekip, akım makarasının içine demir çubukları farklı uzunluklarda yerleştirerek indüktif direnci değiştirmeye çalıştılar. Bu ise seri devrede lambanın ışığında artma veya azalmaya sebep olduğunda, öğretmen adayları parlamanın arkasındaki mantığı tartıştılar. Böylece kavramsal üstdüzey öğrenmeyi gerçekleştirdiler. Sonuç olarak bu deneyi geliştiren ekip, reostaya benzer değişken bir indüktif akım makarası devresinde lambaların yanıp sönmesini kontrol eden bir gösteri deneyinin sınıfta tartışılmasını yöneterek öğrenme ve düşünme derinliği sağlamış oldu. Öğretmen adaylarının verilen problem ışığında, geliştirdikleri deney ve keşfettikleri matematiksel bağıntıya göre dizayn ettikleri ders materyellerinden bir örnek Şekil 2 de görülebilmektedir. Örnek Durum 2: Kavramsal Üstdüzey Öğrenmeyi Geliştirme Modeli (ÖSGM). Problem: RLC devresinde indüktif direnç nelere bağlıdır ve nasıl değişmektedir? Şekil 2. Öğretmen Adayları Tarafından Geliştirilen Deneysel Tasarım/ Ders Materyeli Fotoğrafı. 510

5 ÇORLU, ÇORLU / Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Yineylem Araştırmaları: Özel öğretim yöntemleri metot dersindeki yineylem araştırmaları Tablo 1 de açıklanan üç aşamalı periodlar şeklinde uygulanmaktadır. Öğretmen adayları okul uygulamalarına başlamadan önce, yineylem araştırmalarının kapsamı ve hedefleri, gözlem becerileri ve stratejileri hakkında video çalışmaları ile hazırlanmaktadırlar. Özet olarak yineylem araştırmalarının amacı, öğretmenlik beceri ve stratejilerini oluşturmak ve geliştirmektir. Bilimsel sorgulama tekniğini geliştirme modelinin (STGM) amacı, bilimsel sorgulama tekniğini, sorgulama kavramlarını ve becerilerini yinelenen eylemlerle geliştirmektir. İkinci modelin (ÖSGM) amacı ise öğrenme kavramlarını sorgulayarak, yinelenen eylemlerle kavramsal öğrenmede derinleşme ve düşünme becerilerinde gelişme sağlamaktır. Tablo 1. Öğretim ve Sorgulama Becerilerini Geliştiren Yineylem Araştırmaları Döngüsü Yineylem araştırmaları döngüsü 1. Hazırlık aşaması 2. Deneme kayıtları 3. Kayıt deneyimi tartışmaları Birinci döngü 1. Öğretim ve gözlem planlaması 2. Akran öğretimi/ deney-video kaydı 3. Gözlem sonuçlarını tartışmak Takım çalışmalarının açıklaması Gözlem yapma becerileri kazandırılır Hazırlık aşamasında arkadaşlarını kaydeder. Örnek kayıtlar tartışılır ve değerlendirilir, asıl eylem araştırmasına son hazırlıklar tamamlanır. Gözlem yapılacak eylem için, geliştirmeyi planlamak Uygulamayı / öğretimi gözlemlemek Gelişme yetersiz ise ikinci döngünün eylem planlaması İkinci döngü ve üç aşamalı döngülerle geliştirmeye devam. Bu çalışmada örnek olarak sunulan öğretimi geliştirme döngülerinin üçüncü aşamalarında yenilenen öğretim planlarında: (i) Öğretim gözlemlerinde uzman, akran ve özdeğerlendirme verileri analiz edilmekte, (ii) ön ve son test analizlerine bağlı öğrenme kazancı hesaplanmakta, (iii) bilimsel sorgulama testi verilerinin analizleri yapılarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde yineylem araştırmaları ile aşağıdaki konularda örnek eylemleri araştıran yeni modeller tasarlayarak öğretimin kalitesini geliştirmek mümkündür: (i) Ders/laboratuvar yönetim becerilerini geliştirmek, (ii) sunum becerilerini geliştirmek, (iii) ders ve deneylerde aktif katılım faktörünü geliştirmek, (iv) zaman yönetimini ve planlamasını geliştirmek, (v) ders ve laboratuvarda güvenlik önlemlerini geliştirmek, (vi) soru ve sorgulama tekniklerini geliştirmek. Kısaca öğretmen adayları ilk deneylerinde yukarıda açıklanan konularda gözlem yapmış veya gözlenmiş olurlar. İlk deney gösterilerinden sonra ikinci döngüdeki ders/ deney tasarımlarını ve planlarını geliştirmek üzere beklenen ve/veya önerilen alternatif yöntemleri uygulamış olurlar. Nicel Bulgular Bu çalışmanın temel amacı, fizik eğitimi metot dersine kayıtlı öğretmen adaylarının meslek niteliklerindeki gelişmelerinin bilimsel verilere dayanarak açıklanmasıdır. Öğretmen adaylarının ön ve son test skorları Likert ölçeklerinde toplanıp, değişkenler oluşturulduktan sonra, istatistiksel olarak analiz edildiğinde, örnek metot dersinin, öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirdikleri öğrenme kazançları üzerindeki etkinliğine bilimsel olarak da güçlü kanıtlar bulunduğu görülmüştür. Bilimsel sorgulamalı deneysel tasarımları ile öğretmen adaylarının mesleki gelişmelerini test ettikleri anket sonuçları Tablo 2 de gösterilmektedir. Bu amaçla 24 sorudan oluşan beşli likert tipi uyarlanmış bir ölçek kullanılmıştır (Doran ve ark., 2002). Tablo 2. Deneysel Tasarımda Sorgulama Becerilerindeki Gelişmenin Özdeğerlendirmesi Ön test toplam ± std.hata Son test toplam ± std. hata 78,25 ± 13,7 105,25 ± 14,78 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,84 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,82 Gelişme (Etki büyüklüğü) Cohen s d= 1,9 (p<0,001) Pearson r Korelasyonu r = 0,69 (p< 0,001) Bilimsel sorgulamalı araştırma projeleri ile meslek gelişmelerinin test edildiği anket sonuçları Tablo 3 te gösterilmektedir. Tablo 3. Araştırma Projelerinde Sorgulama Becerilerindeki Gelişmenin Özdeğerlendirmesi Ön test toplam ± std.hata Son test toplam ± std. hata 71,96 ± 17,18 103,25 ± 13,8 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,84 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,85 Gelişme (Etki büyüklüğü) Cohen s d= 2,0 (p<0.001) Pearson r Korelasyonu r = 0,71 (p< 0,01) Tablolardan görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinde artışlar yaklaşık iki standard sapma ile ölçülen pratik anlamlılık ortaya koymaktadır. Her iki testin skorlarından da %80 üzerinde güvenilirlik tahmininde bulunulabilir. Bu araştırmada uygulanan bilimsel sorgulama test (25 soru, 0-4 Likert değerli, 100 tam puan üzerinden) puanları (Lawson, [1995] ve Flick ve Tomli- 511

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ son [2006] anketlerinden türetilmiş) ile öğretmen adaylarının yüksek öğretim hayatları boyunca devam ettikleri matematik (4 temel matematik dersi), fizik (4 temel fizik dersi), fizik laboratuvar dersleri (6 temel fizik laboratuvar dersi), genel okul ortalamaları ve bu çalışmada sunulan metot dersinden aldıkları son notları (tüm derslerle birlikte 100 tam puan üzerinden) arasında sorgulanan korelasyonel ilişki dereceleri metot dersi, fizik laboratuvar ve genel not ortalamaları ile anlamlı sonuçlar belirtmektedir. Deneysel tasarımda bilimsel sorgulama test puanları ile öğrencilerin başarı notları arasındaki korelasyonal ilişki derecesi en yüksek özel öğretim yöntemleri metot değişkeninde ( r=0,584 ; p<0,01) bulunmuştur. Bakınız Tablo 4. Tablo 4. Korelasyon Matrisi Değişken (Ortalama, standard sapma) Bilimsel Sorgulama (66, 18) Metot Dersi (72, 9) Matematik (58, 6) 1,000 Metot Dersi 0,584** 1,000 Bilimsel Sorgulama Matematik 0,082 0,241 1,000 Fizik Fizik (56, 4) 0,123 0,343* 0,601** 1,000 Fizik 0,431* Laboratuvar (63, 6) Genel Ortalama (60, 8) 0,559** 0,421** 0,577** 1,000 Fizik Genel Laboratuvar Ortalama 0,398* 0,466** 0,554** 0,734** 0,745** 1,000 Notlar: **. Korelasyon 0,01; *. Korelasyon 0,05 için anlamlıdır. Bilimsel sorgulama testindeki varyansı açıklamak üzere, yukarıdaki değişkenler regres edildiğinde (etki büyüklüğünü tahmin eden R 2 = 0,46 ve düzeltilmiş R 2 = 0,35), p<0,05 kriterine göre anlamlı tek değişkenin özel öğretim yöntemleri metot dersi (standard Beta değeri = 0,48; p = 0,01) olduğu görülmüştür. Diğer ders ortalamalarının standard Beta değerleri şu şekilde verilebilir: Matematik (Beta = 0,17; p = 0,37), fizik (Beta = -0,43; p = 0,06), fizik laboratuvar (Beta = 0,31; p = 0,24) ve genel ortalama (Beta =0,04; p = 0,88). Bu sonuçlardan, bir öğrencinin bilimsel sorgulama puanını yaklaşık yarım standard sapma arttırmak için, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, metot dersinden bir standard sapmalık başarı kazandırmanın yeterli olduğu sonucu çıkarılabilir. Labaratuvar desteği olmayan teorik fizik derslerinin bilimsel sorgulamayı eksi yönde etkilebileyeceği de bir başka çarpıcı sonuç olarak görülmektedir. Doğrusal regresyon modelinin eğitim araştırmaları kriterleri açısından oldukça başarılı olduğu, açıklanan varyans değerinden söylenebilir. Model denklem 3 te açık haliyle verilmiştir, metot_dersi değişkeni için p < 0.05 tir. Bilimsel_Sorgulama = 0,48*Zmetot_dersi + 0,17*Zmatematik 0,43*Zfizik + 0,31*Zfizik_laboratuvar + 0,04*Zgenel_ortalama (3) Nitel Bulgular Nitel veri analizlerinden, öğretmen adaylarının bilimsel sorgulama test sonuçları yüksek kabul edilebilir olmasına karşın, matematik formülasyonu uygulamaya aktarmakta ve düşünce üretiminde gözlenen performanslarının yetersiz kaldığı görülmüştür. Öğretmen adayları, fizik ve matematik alan bilgilerini eğitim pratiğine dönüştürmekte güçlük ve acemilik yaşamaktadırlar, ancak deney değişkenlerini tanımlayarak bilimsel sorgulama tekniklerinde anlamlı deneyimler kazanmışlardır. Öğretmen adayları, uygulama fırsatı buldukları bilimsel sorgulamalı deney tasarımlarının başlangıcında çok zorlandıklarını ancak bunun çok yararlı olduğuna inandıklarını ifade etmektedirler ve bu derste uygulama fırsatı buldukları alan öğretimi stratejilerinin ve alan öğretimi derslerinin lisans öğretimi düzeyinde başlamasını önermektedirler. Tartışma Öğrenme döngülerini izleyen uzman verilerinin nitel analizlerine göre, öğretmen adayları araştırma probleminin matematik formülasyonunu, ölçme değerlendirme işlemlerine aktarmakta ve ilişkilendirmekte güçlük çekmektedirler. Bu durum özellikle matematiğin yoğunlukla kullanıldığı fizik dersleri için önemlidir (Pratt, 1985). Bu açıdan öğretmen adayları temel matematik bilgilerini geliştirmeye ihtiyaç duymakta ve fen bazlı bilimsel sorgulamada başarı için güçlü bir matematik işlem ve kavram bilgisinin önemi ortaya çıkmaktadır (Aydin ve Delice, 2007; Corlu, Capraro ve Çorlu, 2011). Doğrusal regresyon modeline göre, bilimsel sorgulamanın üniversite eğitiminde metot dersleri dışında etkin uygulanabilirliği sadece fizik labaratuvar derslerinde görülmekte, bu durum fizik dersinin teorik ve uygulama olarak bir bütün olarak öğretiminde eksiklikleri işaret etmektedir. Benzer şekilde matematik derslerinde de bilimsel sorgulama konusuna ağırlık verilip, fen derslerinden faydalanarak branşlar arası iletişim arttırılabilir ve matematiğin soyut doğası fen dersleriyle somut şekilde öğretilebilir (Tchudi ve Lafer, 1996). 512

7 ÇORLU, ÇORLU / Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Meslekte geliştirme modellerinin uygulanabilmesi için, mesleği geliştiren eylemleri gözlemleyerek önerilerde bulunmak üzere dersi izleyecek ikinci bir alan öğretmenine veya alan eğitimi uzmanına ihtiyaç vardır. Ayrıca bu çalışmada önerilen meslek geliştirme modellerinde gözlem ve araştırmayı planlamak ve bulgularını yorumlayabilmek için alan eğitiminde uzmanlık gerekmektedir. Öğretmen eğitiminde görev alan uzman eğiticilerin bu alanın uzmanlarından seçilmesi, ancak bu sayede özellikle yineylem araştırmalarının geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarının başarısının olumlu etkileneceği öngörülmektedir. Bu açıdan pedagojik alan bilgisinin bilimsel sorgulamaya etkisi ve otantik ortamlarda öğretilmesinin önemi aşikardır (Shulman, 1986; Wu ve Krajcik, 2006). Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, mesleğini geliştirmesi gereken öğretmenlere, alan eğitiminde meslek geliştirme programlarına başvurmaları önerilmeli ve öğretmenler bu konuda desteklenmelidirler (Capraro, Capraro, Parker, Kulm ve Raulerson, 2005). Öğretmen eğitimi akademik kariyer odaklı eğitimcilerle birlikte, profesyonel kariyer odaklı ve öğretmenlik tecrübesi yüksek eğitimcilerin üniversitelerde istihdamı ile de desteklenebilir. 513

8 Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Winter Educational Consultancy and Research Center Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education Mehmet Ali ÇORLU a Istanbul Commerce University M. Sencer ÇORLU Texas A&M University Abstract Scientific inquiry helps students develop critical thinking abilities and enables students to think and construct knowledge like a scientist. The study describes a method course implementation at a major public teachers college in Turkey. The main goal of the course was to improve research and teaching abilities of prospective physics teachers (N=48) by developing scientific inquiry skills. The impact of the course was measured in two-folds: (a) The results obtained from pre- and post-course scientific inquiry self-evaluations of student teachers, which showed a statistically significant improvement, (b) independently measured scientific inquiry levels, which were found highly correlated with student grades from practical courses. Qualitative data indicated that the student teachers were having difficulties in applying mathematical formula into physics applications. Key Words Professional Development Models, Physics Education, Teacher Education, Action Research, and Scientific Inquiry. Scientific inquiry based classroom activities help students develop critical thinking skills and enable them to construct knowledge like a scientist (Schneider, Krajcik, Marx, & Soloway, 2002). A strong foundational understanding of scientific inquiry has positive effects on both student achievement and attitudes towards mathematics and science (Anderson, 2002). Therefore, scientific inquiry is widely accepted as an effective instructional practice to teach science in today s classrooms and teachers need to excel in guiding their students to construct knowledge like scientists (National Research Council, 1996, 2000). The success of professional development of student teachers depends on the balance between theoretical and practical teaching applications offered a Mehmet Ali ÇORLU, Ph.D., is a Professor of Physics Education. His research interests include teacher education, scientific inquiry models, and professional development of physics and mathematics teacher education. Correspondence: Prof. Mehmet Ali ÇORLU, Istanbul Commerce University, Faculty of Sciences, Department of Mathematics, Istanbul/Turkey. m.ali. Phone: in teacher education programs (National Science Teachers Association [NSTA], 1990, 2004, 2006). To achieve this balance, two common learning strategies are used to develop teaching abilities: action research and learning cycle. The student teachers use action research approach to improve their teaching in the classroom, whereas learning cycle helps them utilize teaching knowledge in the mental domain and helps student teachers understand the science concepts in depth by authentic handson activities (Elliot, 1993; Hopkins, 1993; Lawson, 1995; Stenhouse, 1975). Both strategies are at the core of the models developed in this study and they guide the implementation of the methods course. Thus, the main problem of the study was to describe the methods course in a physics teacher education program at a Turkish university and to determine its effectiveness in terms of student teachers selfevaluations of their teaching and independent assessment of their scientific inquiry levels. Specifically, the study investigated whether scientific inquiry levels of the participants were statistically significantly regressed by their grades in theoretical and practical teacher education courses.

9 ÇORLU, ÇORLU / Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education Theoretical Framework Scientific Inquiry and Inquiry Oriented Learning: Scientific inquiry develops students abilities to question the researchable events of the nature in a critical way. As students learn the concepts and the scientific processes, they develop skills on approaching phenomena like a scientist (National Research Council, 1996). The scientific inquiry helps students explore the unexplored knowledge by improving their critical thinking skills in authentic contexts (Roth & Roychoudhury, 1993). The proposition that links learning concepts and scientific inquiry is backed up by empirical research results, which indicated practically significant improvements in student achievement scores in multiple academic disciplines, including physics and mathematics (Anderson, 2002; Çorlu & Corlu, 2007; Lawson, 1995; National Research Council, 2000). Action Research for Improving Teaching Skills and Strategies: Action research is an educational research strategy that was developed during the teacher as a researcher movement (Stenhouse, 1975). Scientific inquiry aims to democratize the educational research by actively including teachers in the inquiry process (Stenhouse, 1985). The first order action research, according to Elliot (1993), is the study of a social situation with a view of improving the quality of professional action within it, while the objective of the second order action research encompasses educational research. Action research approach is based on observation and action research intends to find out the proper actions to improve teaching skills (Çorlu, 2005). Action research does not only provide scientific evidence to such actions that may improve teaching skills but it also generates important practitioner-relevant information (Çorlu, Niğdelioğlu, & Kaymak, 2008). Action research is particularly important in creating the 21 st century workforce by well-educated teachers, given the results of a recent international comparison study that low teacher quality is a major problem in many developed countries (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2009). Professional Development Models: Learning Cycle for Inquiry Concept (LCIC) and Learning Cycle for Conceptual Inquiry (LCCI) The importance of scientific inquiry for teacher education, thus for the professional actions of teachers, is well supported in the literature (National Research Council, 1996, 2000). The importance of action research for the professional development purposes is also clearly established (Brydon- Miller, Greenwood, & Maguire, 2003). Under the guidance of previously documented links between professional development, scientific inquiry, and action research, two related models are developed in this paper. However, the main objectives of the models were different from one another. LCIC focused on improving the inquiry concepts and related skills through action research, which is identified as a descriptive learning cycle. The latter, LCCI, however, focused on improving the conceptual high-level learning through inquiry approaches based on action research. The common phases of LCIC and LCCI can be summarized as follows: (i) Planning of inquiry concepts and skills/conceptual understanding, (ii) learning, developing and investigating actions that improve inquiry concepts and skills/conceptual understanding, (iii) evaluating and creating a new plan (if necessary) for deeper understanding of inquiry concepts/conceptual understanding. Through the common phases of LCIC and LCCI, certain competencies are anticipated to develop, such as; (i) conceptual inquiry skills (identifying the problem-analyzing-setting hypotheses-generating a synthesis-problem solving and developing a course/ experiment), (ii) critical thinking skills, (iii) conceptual high level learning of the content knowledge. Participants Method Participants (N=48, 24 females) were fifth-year physics teacher candidates (student teachers). Sample was drawn with a convenient sampling method from a highly popular (in terms of students university admittance scores) public teacher s college in Istanbul, Turkey. Student teachers were considered at postgraduate level. They had completed their area-specialised courses (physics and other content courses) before taking the methods course. Data Collection and Analysis In the first teaching phase of the course (experimental investigation assignment #1), data were collected using tools which were teaching skills evaluation form, digital video recording, and learning gains evaluation forms. After the first teaching phase, the collected data were analysed by the student teachers and discussed with the student teachers. In the second phase, (experimental investigation assignment #2) student teachers were expected 515

10 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE to further develop the teaching and research quality of their designs and improve their teaching practices. After the completion of both phases, learning gains in terms of the difference between pre- and post test results and scientific inquiry skills at the end of the course were expected to improve. Student teachers assessed their own learning gains in experimental design and investigation projects by using the survey adapted from Doran, Chan, Tamir, and Lenhardt, (2002, p. 63). The adaptation included 24 items with 1-5 Likert scales and it was implemented as pre- and post-tests. In addition, items from Lawson (1995) and Flick and Tomlinson (2006) surveys were compiled to create the scientific inquiry survey, which included 25 items with 0-4 Likert scales. Scientific inquiry survey was implemented as a post-course survey and collected data were used to investigate statistical significance of the correlations with student teachers grades in their subject courses, such as practical courses (methods course and physics laboratory), theoretical courses (physics and mathematics), and their overall GPA. Qualitative data were composed of the methods course instructor s observations based on in-class interactions and video recordings, in addition to artefacts, such as course related materials, worksheets, lab reports, lesson plans, and experiment instructions. A member check procedure (Lincoln & Guba, 1985) was implemented at the end of the course with the student teachers by sharing and discussing course instructor s reports that included the narrative of instructor s observations. The tools used to collect data as parts of the method course activities are listed as follows: (i) Inquiryoriented learning files/portfolios of student teachers, which included several educational materials (including lesson plans, worksheets, reports and evaluation of the experimental data), which were designed by the student teachers, (ii) recorded videos during student teachers microteaching and experimental designs, (iii) course instructor s evaluation notes focusing on inquiry-oriented learning processes, (iv) self- and peer evaluations of a member of the working teams (and of external teaching assistant), who recorded their observations according to the instructional questioning analysis form designed according to Bloom s Taxonomy (1995), (v) end of the course scientific inquiry test, (vi) self assessment of inquiry-oriented experimental design and instruction (with learning gains survey), and (vii) self assessment of the research projects (with learning gains survey). Results The Implementation of the Methods Course Experimental Design: Each group of student teachers had to plan, prepare, and present an experimental design. Groups recorded their observations in explanatory narratives during their work and as they watched their microteaching on the video recordings. They completed the given surveys, during and after their first experimental designs. The second experimental design was the assignment in which the teams were expected to reflect on their professional development through the results obtained from their action research activities and the feedback given by the course instructor. Lastly, teacher candidates were challenged with an extra investigation project, through which a third experimental design was assigned to the teams and they were expected to compete against each other. During the experimental design and investigation projects, teams consisting of three or four student teachers, worked independently in order to show their ability in the form of a genuine and original output. As a result, student teachers developed their own laboratory instruments, designed their experiments, tested their learning gains, and evaluated their teaching. Two examples will be presented in this paper to display how the course instructor applied the proposed LCIC and LCCI models to facilitate the experimental designs. The course instructor assumed that the student teachers were not familiar with the theoretical formula for the assigned problems (otherwise, they should have been given another problem they did not know already). Example for LCIC: The overarching objective of the LCIC model is to help student teachers learn the inquiry concept and to teach it effectively. Thus, the focus is on learning the inquiry process rather than a conceptual understanding of the scientific phenomenon. Question: What are the possible relationships between the parameters in the pendulum system, and how are they defined? In order to answer the question (thus to learn to teach through scientific-inquiry based methods), student teachers started to work on their experimental designs as a team. The teamwork included the collaborative work in the experimental design, classroom management, and managing the experiment through inquiry, evaluation and observational research. The materials needed by student teachers, who worked independently in the laboratory, were prepared by themselves with the help of a labora- 516

11 ÇORLU, ÇORLU / Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education tory technician so that the instructor was able to check the inquiry process in real-time and to evaluate the quality of the designed learning materials (lesson plan, handouts, and worksheets prepared by the student teachers). The course instructor was also responsible of ensuring the lesson and the materials were scientific-inquiry oriented and of providing appropriate feedback, whenever necessary. The instructor presented additional investigative problems during the experimental design phase: (i) The inspection of the scientific method process and the inquiry concepts including identifying the problem, analyzing, hypothesizing, making synthesis and evaluation, (ii) how the student teachers are identifying the main investigation problem for the simple pendulum, (iii) how they describe the relationship between independent and dependent variable(s) using partial differentiation? Several other questions were asked to the student teachers: (i) If the pendulum s period T is hypothesized at some point to be a function of l, g, m, orf, (or any other function), what is the relationship between the variables and how this relationship can be shown experimentally? Given, length: (l), gravity: (g), mass: (m), and angular amplitude: (F) in dt = ( f/ l).dl + ( f/ g).dg + ( f/ m).dm + ( f/ Φ).dΦ +... (1) (ii) how can you explain the terms in the main problem with respect to the measured quantities? (Student teachers are required to identify, analyze and solve the problem), (iii) how can you create a hypothesis or alternative hypothesis according to the given mathematical equation?, (iv) what is the role of the given equation in graphical representation of the problem solution?, (v) conduct an error analysis at the evaluation phase of the experiment according to the given equation, (vi) how can you show the Eigen frequencies in the pendulum experiments? How can it be taught by a demonstration? Example for LCCI: Generally, more advanced problems were used in LCCI model to foster in depth conceptual understanding of the problems, rather than focusing on the inquiry process. Question: What factors affect the inductive resistance of a coil in RLC circuit and how do they change? In order to answer the question (and to learn to teach in depth conceptual understanding), student teachers started to work on their experimental designs as a team. The team consisted of four student teachers, two of whom were casted in the role of the classroom teacher and the teacher assistant. The role of the third person in the team was to be the observational researcher, while the fourth person was statistically analyzing collected data on team s learning gains. The problem was first analyzed through discussions within the team and sub problems (in the form of different parameters) were created to be assigned to the other student teachers, who were in student role in a physics classroom. The sub problems were supposed to come with some guidelines and instruction. At the end of the teaching period, course instructor expected the leading team to be able to combine the assigned sub problems by discussing and thus, synthesising the graphical representations (i.e., considering integration as the area under the curve) obtained from the sub problems to reach one final equation. Given, X L : Inductive resistance; L : Induction coefficient; w : angular frequency; etc. X L = [f (w, L)]= ( f/ w).dw + ( f/ L).dL +. (2) Improving In Depth Conceptual Understanding: Following the evaluations of the first team s teaching, the same problem was assigned to a second team. The members of the team were expected to reflect on the findings and teaching of the first team. The objective was to find a better method to improve their friends conceptual understanding of inductive resistance in RLC circuits. For example, one of the secondary teams tried to change the inductive resistance with various core lengths in the inductive coil, which resulted in a change in the intensity of gloving of the lamp in series RL circuit. The team discussed the possible reasons behind the change in glowing. The second team directed the discussion and the inquiry session in the classroom, so that they could improve their critical thinking and conceptual understanding of RLC circuits. At this point, two photos are presented in Figures 2, and 3, as examples of student teachers designs. 517

12 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Figure 2. An Instructional Material Created by Student Teachers as a Part of Their Experimental Design New and revised teaching plan of the cycle was based on the evaluation of: (i) Expert, peer, and self-evaluation of teaching/observation, (ii) assessment of learning gain (analysis of the pre- and post test results), (iii) analysis of scientific inquiry test. Other secondary skills concurrently developed through action research cycles can be listed as: (i) Laboratory management skills, (ii) presentation skills, (iii) skills to increase student participation, (iv) time management, (v) safety procedures, (vi) questioning techniques. In short, student teachers observed or were observed during their efforts to improve on the above items during the first experiment phases. After the demonstration of the first experiment, they developed their lesson plans/experiment designs as part of the second cycle, where they suggested and explained the possible alternative methods to improve the design according to the evaluation results. Figure 3. A Video Snapshot Showing a Student Teacher in Action with His Team s Design. Action Research as an Integral Component of LCIC and LCCI Models: Action research in the professional development models presented in this paper was carried out periodically in three-steps, which are explained in Table 1. Initially, an additional training was provided on how to effectively use a video camera during in class observations in order to improve student teachers teaching and observational skills. Table 1. Action Research Cycle to Improve Teaching and Scientific Inquiry Skills Action Research Cycles Team Work Explanation 1. Preparation cycle Observation skills are improved 2. Demo recordings 3. Discussions on the recordings 1 st Cycle 1. Teaching and observation planning 2. Peer-teaching/ experimentvideo recordings 3. Discussions on the observation results 2 nd Cycle and continue developing in three phases. Peer video recordings in the preparation phase. Sample recordings are discussed, evaluated and last preparations for the actual recording. Planning the development for the action to be observed Observing the application/teaching If the development is not assessed as satisfactory, planning the second cycle Summary The LCIC model aims to provide opportunities to student teachers to develop and improve their scientific inquiry skills, while LCCI model focuses on high level, in depth, and conceptual understanding by improving critical thinking skills. The main role of the action research activities in the proposed models is to construct and improve student teachers teaching skills and strategies, and they are considered as integral parts of both LCIC and LCCI models. Quantitative Findings Student teachers self-assessments, which were conducted at the beginning and end of the course, reflected how they perceived their self-development in experimental design and projects. The learning gains survey was consisted of 24 Likert type items with five scales and adapted from the work of Doran et al. (2002). The numerical results were summarised in Table 2 and Table 3 where it was shown that we found a strong practical significance between the pre- and post course differences compared to expected effect sizes in educational research. 518

13 ÇORLU, ÇORLU / Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education Table 2. Self-evaluation of Learning Gains in Experimental Design Pre-test ± SD Post-test ± SD ± ± Score Reliability Cronbach s α = 0.84 Score Reliability Cronbach s α = 0.82 Gain (Effect size) Cohen s d= 1.9 (p <.001) Pearson s r Correlation Coeff. r =.69 (p<.001) Table 3. Self-evaluation of Learning Gains in Investigation Projects Pre-test ± SD Post-test ± SD ± ± 13.8 Score Reliability Cronbach s α = 0.84 Score Reliability Cronbach s α = 0.85 Gain (Effect size Cohen s d= 2.0 (p <.001) Pearson s r Correlation Coeff. r =.71 (p <.01) Secondly, student teachers were tested independently in terms of their scientific inquiry skills with a second survey (25 items, 0-4 Likert scales, range) adapted from Lawson (1995) and Flick and Tomlison (2006). The student teachers scientific inquiry skill scores were investigated, in terms of their correlations with their average grades in mathematics (mean of four fundamental mathematics courses), physics (mean of four fundamental physics courses); physics laboratory (mean of six laboratory courses) and their grand point averages (GPA). All grades were within the range of The correlation coefficients were statistically significant from zero between their scientific inquiry skills scores and their final course grades in the methods course, physics laboratory grades, and their grand point averages (GPA). The highest correlated variable with their scientific inquiry skills was their final grades in the methods course (r =.584; p <.001). See Table 4. The data were tested for fit to a linear regression model and to explain the variance in scientific inquiry test scores of the student teachers. The data showed that only the methods course grades were statistically significant at p =.01 with a standardized Beta score of.48. The variance explained in our model was estimated to be R 2 =.46 and adjusted R 2 =.35. The other standardized Beta coefficients of the variables were found as follows: Mathematics (Beta =.17; p =.37), physics (Beta = -.43; p =.06), physics laboratory (Beta =.31; p =.24) and GPA (Beta =.04; p =.88). Thus, the linear regression equation was formed in equation 3 as follows: Scientific_Inquiry =.48*Zmethods course * +.17*Zmatematics.43*Zphysics +.31*Zphysics_ lab. +.04*ZGPA. (3) It is noteworthy to emphasize the practical meaning of this equation, which indicates that one standard deviation improvement in student teachers grades, from the methods course explained in this paper, may indicate a.48 standard deviation increase in their scientific inquiry skills. Remarkable it is also to see the likeliness that the physics course grades (when the lab component is kept constant) does not have a positive effect on scientific inquiry. Qualitative Findings One of the themes emerged from the qualitative analysis of the data was student teachers difficulties, particularly applying mathematical formula into experimental designs. Some student teachers indicated that they were used to think from a single perspective and struggled in creating multiple ideas and solutions. Similarly, course instructor described student teachers to be inefficient in transitioning from theoretical content knowledge Table 4 Correlation matrix Mean, SD Scientific (66, 18) Methods (72, 9) Inquiry Course Mathematics (58, 6) Scientific Inquiry 1.00 Methods Course.58** 1.00 Mathematics Physics Physics (56, 4).12.34*.60** 1.00 Physics Laboratory (63, 6) Physics Laboratory.43*.56**.42**.58** 1.00 GPA (60, 8).40*.47**.55**.73**.75** 1.00 Notlar: **. p <.01; *. p <.05. GPA 519

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE to practical pedagogical content knowledge. It was also found that student teachers believed that applying LCIC and LCCI models would be exhaustive, if the course instructor were alone in the class, and thus, the role of the teaching assistant was critical and necessary. Student teachers, who were in the role of the teacher, also appreciated their peers, who were in the role of a teaching assistant. We observed that the key to the successful implementation of our models was that the course instructor needed to be equipped with a solid content knowledge and pedagogical content knowledge with teaching experience in the high school level. The overwhelming majority of the student teachers indicated that the methods course was harder than what they initially had thought, and that they struggled to succeed at the beginning. However, almost all student teachers indicated they believed they needed such an approach, or showed consent that it was a useful way to learn physics teaching. Another emerged theme was the timing of this methods course. Many of the student teachers believed it would be better to have this methods course during earlier years of their teacher education program. Discussion The moderately high correlation (and the highest among others) between the methods course grades and the scientific inquiry test scores, in addition to the variable s statistically significant and relatively high standardized beta coefficient in the linear regression model show that the LCIC and LCCI may be effective pedagogical professional development models. This finding can be explained by the proposition that a good content knowledge in physics and/or mathematics is not enough to implement either LCIC or LCCI models successfully which is supported by previous research findings that indicated that pedagogical content knowledge was a critically important aspect of any scientific inquiry based model in teacher education (Shulman, 1986; Wu & Krajcik, 2006). It would be a significant setback in the quality of instruction at schools, if subject-educated teacher educators did not educate subject teachers. Alternative situations may harm the effectiveness of teacher education programs, particularly in terms of action research opportunities provided to our teachers. We also foresee the necessity of an additional expert teacher or a welltrained student assistant to implement the LCIC and LCCI models successfully in teacher education. Student teachers had difficulties in transferring their subject content knowledge into the pedagogical field (cf. Capraro, Capraro, Parker, Kulm, & Raulerson, 2005) but also between subjects (cf. Tchudi & Lafer, 1996). This finding can be due to the lack of pedagogical approaches in content courses, such as in physics and mathematics. Lack of correlational relationship between student teachers grades from these courses and scientific inquiry test may indicate that content courses in physics or mathematics are not helping student teachers learn to think and act like a scientist. Solid mathematics knowledge emerges as a prerequisite to develop scientific inquiry skills in physics (Pratt, 1985). This coincides with the previous research findings that science teaching and mathematics teaching should support each other at school and during teacher education levels (Aydin & Delice, 2007; Corlu, Capraro, & Çorlu, 2011). References/Kaynakça Anderson, R.D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13 (1), Aydin, E., & Delice, A. (2005, November). Experiences of mathematics teachers in a series of science experiments. Paper presented at 6 th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, Venice, Italy. Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik). Istanbul: MEB Yayınları Öğretmen Kitapları. Brydon-Miller, M., Greenwood, D., & Maguire, P. (2003). Why action research? Action Research, 1 (1), Capraro, R.M., Capraro, M.M., Parker, D., Kulm, G., & Raulerson, T. (2005). The mathematics content knowledge role in developing preservice teachers pedagogical content knowledge. Journal of Research in Childhood Education, 20, Çorlu, M.A. (2005). Bilimsel sorgulamalı ders tasarımı ve yönetimi [Özel Sayı]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, Çorlu, M.A., & Corlu, M.S. (2007, March). Developmental model in methods course for physics teacher candidates. Paper presented at National Science Teachers Association (NSTA) International Conference, St. Louis, IL. Çorlu, M.A., Niğdelioğlu, R., & Kaymak, K. (2008, March). Development of experimental design and research based inquiry skills of prospective physics teachers. Paper presented at National Science Teachers Association (NSTA) International Conference, Boston, MA. Corlu, M.S., Capraro, R.M., & Çorlu, M.A. (2011). Developing algorithmic computations with the help of science: A Turkish middle and high grades study. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10 (2), Doran, R., Chan, F., Tamir, P., & Lenhardt, C. (2002). Science educators guide to laboratory assessment. Arlington, Virginia: NSTA Press. Elliot, J. (1993). Reconstructing teacher education-teacher development. London: Falmer Press. 520

15 ÇORLU, ÇORLU / Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education Flick, L.B., & Tomlinson, M. (2006). Helping students understand the minds-on side of learning science. In M. McMahon (Ed.), Assessment in science: Practical experiences and education research (pp ). Arlington, Virginia: NSTA Press. Hopkins, D. (1993). A teachers guide to classroom research. Buckingham, UK: Open University Press. Lawson, A.E. (1995). Science teaching and the development of thinking. Belmond, CA: Wadsworth Publishing Company. Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: SAGE Publications. National Research Council. (1996). National science education standards (Q183.3.A1N ). Washington, DC: National Academy Press. National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning. Retrieved April 29, 2011 from National Science Teachers Association. (1990). NSTA position statement: Scientific inquiry. Retrieved April 29, 2011 from National Science Teachers Association. (2004). Position statement on science teacher preparation. Arlington, VA: National Science Teachers Association. National Science Teachers Association. (2006). NSTA position statement: Professional development in science education. Retrieved April 29, 2011 from Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). Creating effective teaching and learning environments (First Results from TALIS). Retrieved April 29, 2011 from Pratt, D.L. (1985). Mathematics usage in secondary science courses and textbooks. School Science and Mathematics, 85, Roth, W-M., & Roychoudhury, A. (1993). The development of science process skills in authentic contexts. Journal of Research in Science Teaching, 30 (2), Schneider, R.M., Krajcik, J.S., Marx, R.W., & Soloway, E. (2002). Performance of students in project-based science classrooms on a national measure of science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 39 (5), Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, Stenhouse, L. (1975). An introduction to curriculum research and development. London, UK: Heinemann. Stenhouse, L. (1985). Research as a basis for teaching. London, UK: Heinemann. Tchudi, S., & Lafer, S. (1996). The interdisciplinary teacher s handbook: Integrated teaching across the curriculum. NH: Boynton/Cook Publishers. Wu, H-K., & Krajcik, J.S. (2006). Inscriptional practices in two inquiry-based classrooms: A case study of seventh graders use of data tables and graphs. Journal of Research in Science Teaching, 43 (1),

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Uzmanlık Alan Dersi İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Specialization Field Course Kodu (Code) KMM5 Lisansüstü Program (Graduate Program) Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı UZMANLIK ALAN DERSİ Kodu (Code) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name SPECIALIZATION FIELD Yarıyıl (Semester) COURSE Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARISINDA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF TEACHING METHODS ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT LEVELS IN CHEMISTRY Nihal SÖKMEN Marmara Üniversitesi

Detaylı

TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE

TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE Yasemin DEVECIOGLU, Ali Rıza AKDENIZ, Nagihan YILDIRIM yasemindeveci19@hotmail.com nagihan_beren@hotmail.com Karadeniz Technical

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ Dr. Mahmut Sarı Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS. Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS. Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours Credit ECTS Human Sources Management İŞL307 5 3+0 3 5 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) 2014-2015 Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans Dersleri (Zorunlu) I.DÖNEM T U K I.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER T U K EPÖ 751 Program Geliştirmenin Temelleri

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ Senior Exit Survey

MEZUNİYET ANKETİ Senior Exit Survey MEZUNİYET ANKETİ Senior Exit Survey İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği Lisans Programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı