Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri"

Transkript

1 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

2 Veri tabanı Yönetim Sistemleri 1-Veri tabanına ilişkin kavramlar 2-Veri tabanı Tasarımı 3-Veri tabanı modelleri 4-Veri normalizasyonu 5-CBS de veritabanı işleyişi

3 1-Veri tabanına ilişkin kavramlar

4 -Veri tabanı birbirleriyle ilişkili veriler topluluğudur. - Bir organizasyonun etkili olarak işletilebilmesi için doğru ve zamanında bilgiye ihtiyaç vardır. - Veri şeması: Veri organizasyonunu anlatır.

5 Çalışanlar Adı SAdı IDN DTarih Adres Cinsiyet Maaş BolNo Bölümler BolAdı BolNo Kod Çalışılır Bolum_ Yerleri IDN PNo Saat BolNo BolYer Proje PAdı PNo PYeri BolNo Bir iş yerine ait basit bir ilişkisel veritabanı şeması

6 Veri dosyalarının dosya işleme çerçevesinde uygulamalar arasında paylaşımı: Data File1 Data File2 Data File3 Uygulama Program 1 Uygulama Program 2 Çıktı 1 Çıktı 2 Veritabanı

7 Veritabanı yönetim sistemi çerçevesinde Uygulamalar arasında veri paylaşımı Data File1 Data File2 Data File3 Veritabanı İşletim Sistemi (DBMS) Uygulama Program 1 Uygulama Program 2 Çıktı 1 Çıktı 2 Veritabanı

8 Çoklu kullanım görünümleri sunulan veritabanı bilgi sunumu Veritabanı Alıcı adlarıi and adresleri Satış bilgisi Envanter verisi Satıcılar DBMS Client Name Address... Date City Item Unit Price Total Item Supplier INVENTORY HISTORY MONTH Units Units Units Sold Reserved on Hand Jan Feb March...

9 Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) VTYS veritabanı oluşturan ve sürdüren programların topluluğudur. VTYS çeşitli uygulamalar için veritabanlarının; tanımlama (veri tipleri ie. İnt, real, character), yaratma (verinin bir depolama medyasında depolanması VTİS tarafından kontrol edilen bir işlemdir) işlem yapmayı (sorgulanması, güncellenmesi) sağlayan genel amaçlı bir yazılımdır. Veritabanı + VTYS (yazılım) = Veritabanı Sistemi

10 VTYSin bileşenleri Kullanıcı Uygulama programcısı İleri kullanıcı Veritabanı işletimcisi Özellikli Arayüz Programlama Arayüzü Sorgulama Arayüzü Veri Tanımlama Arayüzü Sorgulama Veri İşleticisi Veritabanı İşletim Sistemi İndeksler Depolanmış Veri Veri Tanımı Disk Deposu

11 Veritabanı sistemi mimarisi

12 VTYS (DBMS)nin avantajları: Merkezi kontrol Veri etkili bir şekilde paylaşılabilir Veri bağımsızlığı Yeni veritabanı uygulamalarında kolaylık Kullanıcıya direk ulaşım Veri tekrarı kontrol altında tutulabilir Kullanıcı görünümleri Verinin yeniden çağrılmasını sağlar Veri tutarlılığını sağlar

13 VTYS (DBMS)nin dezavantajları : Fiyat Karmaşıklık Yetişmiş insan

14 Veri Şeması -Veri şeması veri organizasyonunu anlatır. Tasarım sırasında belirlenir ve çok sık değişmemesi beklenir. -Veri şeması birçok değişik formda bulunabilir.

15 Formal Veri Şeması Formal veri şeması veri organizasyonunu anlatan yapısal bir dil kullanır. Veri şemasını gösteren diagrama şema diagramı denir. Parcel ID Acquisition Year Name Address Parcel Owned By Person Contains Corner Points X,Y SIN

16 Grafik Veri Şemasında kullanılan kavramlar: Varlık tipi (Class: Similar entities define an entity type, which is a set of entities that have the same attributes.i.e. Employee) Fiziksel: araba, kişi Kavramsal: iş, kurum Öznitelik: property of an entity that describe it Kişi: isim, adres Araba: renk, seri#, İlişki Tipleri: İki veya daha çok varlık arasında ilişki Sahip olma (Parsel, Kişi) Kapsama (Parsel, Köşe noktaları)

17 Tablo tabanlı Şema: Tablo PARCEL(ID,YEAR,OWNER_SIN) Tablo CORNER_POINTS(Parcel_Id, X,Y) Tablo PERSON(SIN,Name,Address) PARCEL ID YEAR OWNER_SIN CORNER_POINTS PARCEL_ID X Y PERSON SIN NAME ADDRESS Bu tip şema diagramı dosyanın yapısını gösterir fakat gerçek verileri ve ilişkileri göstermez.

18 Düz dosya veritabanı (attribute) Öznitelik Öznitelik Öznitelik (record)kayıt Değer(value) Değer Değer Kayıt Değer Değer Değer Kayıt Değer Değer Değer

19 Tablo tabanlı Veri şeması Örneği Tablo PARSEL ID YEAR OWNER_SIN P Tablo CORNER_PT PARCEL_ID X Y P P P Tablo PERSON SIN NAME ADDRESS K.Smith 10 Main St. P

20 Tablo tabanlı veri şemasında kullanılan kavramlar: -Tablo öznitelik değerlerinin tutulduğu sabit sayıda alanları kapsar. Veri kayıtlar şeklinde depolanır. -Tablodaki herbir kayıt tek olmalıdır. -Herbir kayıt aynı sayıda alana (field) sahip olmalıdır. -Herhangi bir kayıt başka bir tabloya referans olamaz, fakat diğer bir tablodaki kayıtlar ile çapraz referanslama olabilir. PAR EL_ID MUNICIPAL OWNER AQU_YR P100 Keçiören Demir, A 1986 P200 Çankaya Çam, M 1963 P300 KEçiören Akay, O 1934 P200 Çankaya Çam, M. PAR EL_ID 1963 MUNICIPAL OWNER AQU_YR P100 Keçiören Demir, A P200 Çankaya Çam, M P300 KEçiören Akay, O P200 Çankaya Çam, M. 1986

21 2-VERİTABANI TASARIMI

22 Veritabanı Tasarımı Veritabanı Tasarımını Ne Belirler? Kullanıcı gereksinimleri CBS uygulama gereksinimleri Mevcut veri ve dönüşüm maliyeti Veri dönüşüm taslağı Gelecekteki gelişim Bakım

23 CBS VERİTABANI TASARIMI CBS veritabanı uygulaması: Tek kullanıcılı Çok kullanıcılı, büyük ölçek - Büyük paylaşımlı veritabanları için önemli noktalar: Aynı zamanda erişim ve çok kullanıcılı güncellemeler için gereksinmeler. Büyük işlerin yönetimi için gereksinmeler Aynı veritabanından farklı pencereler veya birçok görüntü için gereksinmeler.

24 Daha az sistem bağımlılığı Daha çok sistem bağımlılığı Veritabanı Tasarım Adımları Veritabanı veritabanı tasarımcısı tarafından tasarlanır. Kavramsal veritabanı tasarımı: - Yüksek seviye veri modeli kullanılır - Varlıklar, ilişkiler, öznitelikler ve şartlar. - Tüm müdahaleler belirlenir. Mantıksal veritabanı tasarımı: Yüksek seviye veri modelinden uygulama veri modeline geçiş sağlanır. İlişkisel, ağ, hiyeyarşik. Fiziksel veritabanı tasarımı: Veritabanı için depolama yapıları ve dosya organizasyonu seçilir. Herbir VTİS verinin organize edilmesinde değişik seçeneklere sahiptir: indeks seçimi, emniyet, vb.

25 Neden veritabanı tasarımı önemlidir? Veri CBSnin temelidir. Veri içeriği, kalitesi, ve yapısal tasarımı CBS kullanımını sınırlar. Veri CBSnin en pahalı parçasıdır. Verinin düzeltilmesi veya değiştirilmesi pahalıdır.

26 Neden veritabanı tasarımı önemlidir? İyi tasarlanmış veritabanı... Kullanıcıları tasarım sırasında içine alır Hali hazırdaki uygulamaları ve gelecektekileri destekler Değişik veri kümeleri arasında tutarlıdır. İyi organize edilmiş ve geliştirilmesi kolaydır Titizlikle test edilmiştir

27 Tüm kullanıcıların erişimi Paylaşılan Veri Şimdiki ve gelecekteki birçok kullanıcıya destek Uygulamaya bağımlı veri güncellemesi

28 Paylaşılan veri Yararları Verinin yeniden çağrılmasındaki, analizlerdeki ve sonuçtaki esnekliği arttırır. Tekraradan doğan depolamayı minimize eder. Veri toplanmasında, depolanmasında ve kullanılmasındaki bedeli dağıtır.

29 Veritabanı Tasarım Adımları Kullanıcı Gereksinimleri Veri Envanteri ve Belirlenmesi Taslak Veritabanı Tasarımı Pilot Testi Son Veritabanı Tasarımı

30 Amaç Açıklamaları Kullanıcı Gereksinimleri Data Veri Inventory Envanteri and ve Belirlenmesi Evaluation Taslak Veritabanı Pilot Test Tasarımı Draft Pilot Database Test Design Final Son Veritabanı Database Tasarımı Design Veri gereksinimleri belirlenir Veri belirlenir ve örnekler toplanır Mevcut veritabanları, donanım, yazılım ve karar prosedürü belirlenir. Hangi verinin oluşturulacağı yaratılır. Veri öncelikleri tanımlanırveri/fonksiyon matriksi. Kompleks iş akışları için veri akış diagramları geliştirilir.

31 Amaç Açıklamaları Kullanıcı Gereksinimleri Data Veri Inventory Envanteri and ve Belirlenmesi Evaluation Taslak Veritabanı Tasarımı Pilot Test Veri kaynaklarının bir envanteri çıkarılır Mevcut CBS veya CAD veritabanaları Mevcut elektronik (tablosal) veritabanları Kağıt haritalar veya fotoğraflar Mikrofiş dosyalar Veri kaynakları tespit edilir Son Veritabanı Tasarımı

32 Amaç Açıklamaları Kullanıcı Gereksinimleri Data Veri Inventory Envanteri and ve Belirlenmesi Evaluation Taslak Veritabanı Tasarımı Pilot Test Son Veritabanı Tasarımı Uygulama gereksinimleri Performans gereksinimleri Kullanım kolaylılığının testi Tekrarın minimize edilmesi Esnekliğin/geliştirilmenin sağlanması Kritik iş gereksinimlerini desteklemesi Basit tutulmalı

33 Amaç Açıklamaları Kullanıcı Gereksinimleri Data Veri Inventory Envanteri and ve Belirlenmesi Evaluation Taslak Veritabanı Tasarımı Pilot Test Son Veritabanı Tasarımı Pilot bir alan test edilir Veri değişim işlemleri geliştirilir ve test edilir Veritabanı tasarımı test edilir Deneme uygulamaları Veritabanı pilot çalışma sonucunun belirlenmesi için tasarım dondurulur Birçok veritabanı tasarımı değişimleri pilot alanın yeniden dönüşümünü gerektirir.

34 Amaç Açıklamaları Kullanıcı Gereksinimleri Data Veri Inventory Envanteri and ve Belirlenmesi Evaluation Taslak Veritabanı Tasarımı Pilot Test Son Veritabanı Tasarımı CBS veritabanı açıklaması Belirgin veri elemanları Fiziksel format Kodlama şeması Son raporun hazırlanması Veri sözlüğünün hazırlanması

35 Veri sözlüğünde önde gelen Bileşenler Kartografik katmanlar Öznitelik tabloları Geliştirilen veri tabloları İlişkili lookup tabloları Harita notasyonları (text) Harita kütüphanesi yapısı

36 3-Veri modelleri

37 Veri tabanı modeli Nedir? Bilginin depolanması ve yeniden çağrılması için mantıksal bir oluşumdur.

38 Geçmişte veri tabanları hiyerarşik olarak sıralanmışlardı... USA Oregon California New York Ventura Santa Barbara Contra Costa

39 Hiyerarşik veri modeli: Bir alan anahtar alan olarak tanımlanır. İlişkiler: Bire bir Çoktan bire Bilgiye hierarşik ağaç yapısı takip edilerek ulaşılır Öznitelik alanlarda sorgulama yapılamaz.

40 Klasik veri Modelleri: Avantajları: Daha esnek Büyük veri kümelerine daha hızlı erişim Teorik bir tabanları ve matamatiksel teorisi mevcut Anlaşılması ve güncellenmesi kolay Daha az tekrar Hava yolları bilet rezervasyonları için uygun Dezavantajları: Uygulama yapması ve düzeltilmesi daha zor Düşük performans

41 Ağ Veri Modelleri Bir entity birçok ebeveyn ve çocuk sahibi olabilir ve bir kök gerekmez. İlişkiler çoktan-çoka olabilir. Hierarşik modele göre veri depolamasında daha az tekrara sahiptir. Daha hızlı tekrar ulaşımı sağlamakta fakat veri ilişkilerinin düzeltilmesi zor. CODASYL(Conference on Data System Languages), 1960 ortalarında gleiştirilmiştir.

42 Yakın zamanda kullanılan CBS VTYS ilişkisi ilişkisel veritabanları ile olmakta Veriler için birçok düz dosyalara bağlıdır Aynı olmayan öznitelik yapıları Ortak öznitelik anahtarı ile bağlanırlar. Anahtar her bir veri için atomik seviyede TEK belirteçtir.

43 İlişkisel Veritabanları File Patient Record Key Check-in Check Out Room No. 42 2/1/96 2/4/96 N /3/96 2/4/96 N712 Purchase Record Item Date Price Customer Key Skate Board 2/1/ John Smith 42 Baseball Bat 2/1/ James Brown 978 File File Accident Report Date Injury Name Key Location 2/1/96 Broken Leg John Smith Elm Street 2/2/96 Concussion Sylvia Jones State Street 2/2/96 Cut on Ear Robert Doe Broad Street

44 İlişkisel Veri Modeli Domain kavramı (değer kümesi) Herbir öznitelik değeri için alabileceği kabul edilen değerler kümesi vardır. Domain veri tipi ve ek olarak bir takım kısıtlamalar ile belirlenir. Örneğin bir kişinin yaşının değer kümesi 0 ile 120 arasında olan tam sayılardır. TABLE STUDENT(ID,AGE,NAME) AGE(INT,0-120) Değer kümesi kavramı tutarlılık ve hata durumlarını kontrol etmede faydalıdır..

45 İlişkisel Veri Modeli Atomic Değerler Kavramı İlişkideki herbir veri değeri atomik olmalıdır. Atomik değer başka kısımlara bölünemiyen ve geri çağrılmada esas birimdir. Sorgulama atomik değerin bir kısmını adresliyemez. Adress(cadde numarası, cadde adı,ve posta kodu) Atomik değer içiçe girmiş ilişkilere izin vermez. Çokdeğerli öznitelikler farklı ilişkiler ile temsil edimelidir (Renkleri için tek renkli arabalar bir değere, iki renkli arabalar iki değere sahiptir) Composite öznitelikler sadece basit bir bileşeni ile temsil edilirler (adress değeri 300 Koru Caddesi, Ankara.

46 İlişkisel Veri Modeli kayıtı tek olarak belirten bir veya birkaç öznitelik anahtarı oluşturur. Bir ilişkinin kayıtları diğer bir ilişkinin kayıtları ile anahtar yardımı ile bağlanabilirler. Örnek: PARCEL_ID ve MUNICIPAL bileşeni anahtardır. PARCELS PARCEL_I D 100 Çankaya 200 Çankaya 100 Keçiören MUNICIPAL OWNER AQU_YR

47 4-Veri normalizasyonu

48 Veritabanı tasarımında neden normalizasyon? Yer kazandırır Farklı tipteki ilişkileri tutar Birden çokluya Çokludan bire Diğer tipteki ilişkiler. Öznitelik verisini saklar Mevcut veritabanlarına bağlantıyı sağlar. Veri tekrarını azaltır Veritabanı stabilitesini ve esnekliğini arttırır. Veri tutarsızlığını azaltır.

49 Birinci Normal Form Tekrar Eden Gruplar Atılır Normalizasyon yapılmamış durum: Parcel Id Corner Points ,3482, 2384,3821, 2348,3842, 2399,3492, 2395, ,3891, 5418,3812, 5420,3889 Normalizasyon yapılmış (Tüm satırlar aynı uzunlukta ve herbir veri değeri atomik) Parcel Id Corner Points ,3482, , , , , , , ,3889

50 İkinci Normal Form Çok değerli Anahtarın bir Kısmına Bağımlılık Gösteren Veri Atılır Normalize edilmemiş form: PID Municipal Area Land Registration Office 1011 Ankara Yaprak cad, Mamak Ankara Yaprak cad, Mamak Konya Kozlu cad. Meram Konya Kozlu cad. Meram 670 Normalize edilmiş formlar: PID Municipal Area 1011 Ankara Ankara Konya Konya 670 Municipal Ankara Konya Land Registration Office Yaprak cad, Mamak Kozlu cad. Meram İkinci ve üçüncü normal formlar anahtar olmayan ve anahtar olan öznitelikler arasındaki ilişki ile ilgilidir.

51 Üçüncü Normal Form: Anahtara Bağlı Olmayan Veri Atılır Normalize edilmemiş form: PID Municipal OwnerSIN OwnerName Area 1011 Ankara A.Deniz Ankara A.Deniz Konya H.Uzun Konya H.Uzun 670 Normaize edilmiş Forms: PID Municipal OwnerSIN Area 1011 Ankara Ankara Konya Konya OwnerSIN OwnerName A.Deniz H.Uzun Üçüncü normal form her hangi bir anahtar olmayan öznitelik değerinin diğer bir anahtar olmayan öznitelik değerine bağımlılığı durumunda oluşur. Üç normal form içinde, 1NF zorunludur, çünkü SQL gibi ilişkisel bir sorgulama dili 1NF ilişkisinde olmayan durumları ele alamaz. Güncelleme sırasında oluşacak tutarsızlıkların önlenmesi için 2NF ve 3NF önerilmektedir.

52 ÖRNEK

53 ÖRNEK

54 ÖRNEK

55 ÖRNEK

56 5-CBS de veritabanı işleyişi

57 CBS öznitelik veri ile harita verisini bağlar Öznitelik Veri Düz dosyalar İlişkiler Harita verisi Nokta dosyası Doğru dosyası Alan dosyası Topoloji Tema

58 CBS şu soruya cevap verir: Ne nerede? Ne: Özniteliklerin karakteristikleri. Nerede: Coğrafi konum.

59 VTYS ile CBS Arasındaki Farklar VTMS büyük hacimli verinin işletim amacıyla kurulan genel amaçlı sistemdir. Geleneksel olarak, VTMS ler iş uygulamaları amaçlı tasarlanır ve kullanılırlar. CBS büyük hacimli mekansal verinin işletimi ve analizi için oluşturulan bir sistemdir. CBS bir VTYS bileşenini kapsar. Birçok veri organizasyonu coğrafi sorgulama yapamamaktadır. CBS sistemleri içlerinde VTYS leri bulundurur veya ticari bir VTYS e bağlanır. Örnekler: Dbase, ORACLE, Excel, Paradox

60 İlişkilendirme

61 İlişkilendirme

62 Sorgulamalar CBS sorgulaması genelde emir satırları, menü veya makro ile olmaktadır. Birçok CBS yazılımları hem menu tipindeki sorgulama arayüzünü hem de makro veya programlama dillerini desteklemek amacıyla bilgisayar işletim sisteminin GUI paketlerini kullanırlar. SQL ilişkisel veritabanlarında standart bir arayüzdür ve pek çok CBS tarafından desteklenir.

63 Procedural Query Languages (PQL): Kullanıcının hiyerarşiyi bilmesini gerektirir. Non-Procedural Query Languages (NPQL): Sorgulamayı yapmak için kullanıcının veritabanı yapısını bilmesine gerek yoktur. SQL(Sequential Query Language developed by IBM) SQL İşlemleri: İlişkisel: > < = >= <= Aritmetik: = + * / Boolean: AND OR NOT XOR

64 VTYS sorgulama dilleri ile sorgulama Diz (sort) Yeniden numarala (renumber) Altküme (subset) Tara (search)

65 Emirler ile öznitelik sorgula ması (Comma nd line attribute query) find in states where state_name = California <1 record in result> use states calculate in states population_density = population / area <50 records in result> restrict in states where population_density > 1000 <20 records selected in result>

66 (SQL)

67 (SQL) Yeni bir Tablonun Oluşturulması Yeni bir tabloyu, tablo ismini ve içerdiği sütün isimlerini veri türleri ile birlikte belirterek oluşturabilirsiniz: CREATE TABLE weather ( city varchar(80), temp_lo int, temp_hi int, prcp real, date date );

68 (SQL) Tablolara Satırların Girilmesi INSERT cümlesi tablolara veri girişi için kullanılır: INSERT INTO weather VALUES ('San Francisco', 46, 50, 0.25, ' ');

69 (SQL) Eğer bir tabloya artık ihtiyacınız kalmadıysa ya da onu baştan oluşturmak istiyorsanız şu komutu kullanabilirsiniz: DROP TABLE tabloismi;

70 (SQL) SELECT * FROM weather; aynı sonuç böyle de alınacaktır: SELECT city, temp_lo, temp_hi, prcp, date FROM weather; Çıktı şöyle olmalıdır: city temp_lo temp_hi prcp date San Francisco San Francisco Hayward (3 rows)

71 (SQL) SELECT city, (temp_hi+temp_lo)/2 AS temp_avg, date FROM weather; Bunun çıktısı şöyle olacaktır: city temp_avg date San Francisco San Francisco Hayward (3 rows)

72 (SQL) SELECT * FROM weather WHERE city = 'San Francisco' AND prcp > 0.0; Sonuç: city temp_lo temp_hi prcp date San Francisco (1 row)

73 (SQL) Sorgu sonucunun sıralanmış olmasını da isteyebilirsiniz: SELECT * FROM weather ORDER BY city; Sonuç: city temp_lo temp_hi prcp date Hayward San Francisco San Francisco

74 Coğrafi elemanların özellikleri boyut dağılım desen tamlık komşuluk şekil Ölçek yön

75 Doğru Sembollerinin ele Alınması ve Look-up tablolar MunicipalBdry Dash+space NationBdry ProvinBdry Dash+space+Dot+Space Dot+space Point Symbol File A municipal boundary Display

76 Doğru Sembollerinin ele Alınması ve Look-up tablolar

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

1. Veri Tabanı Sistemine Giriş

1. Veri Tabanı Sistemine Giriş 1. Veri Tabanı Sistemine Giriş Dr. Hidayet Takçı VTYS den önce verilerin tutulması için dosyalama sistemleri kullanılmaktaydı. Dosyalama sistemlerinde başta veriler arasındaki ilişkilerin kurulması olmak

Detaylı

MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI. Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI. Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ETKİNLİK SAYISI VE YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA (%) ETKİSİ Etkinlik Sayı Yıl

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME İsmail Rakıp KARAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA İLE VERİTABANI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

Autodesk Map 3D tanıtma ve kullanma kılavuzu

Autodesk Map 3D tanıtma ve kullanma kılavuzu Autodesk Map 3D tanıtma ve kullanma kılavuzu SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr SAYISAL GRAFİK Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. İnönü Cad. 75/3 Gümüşsuyu 80090 İstanbul Tel: +90.212.293 04 23 Faks: +90.212.252

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN VERİ TABANI YÖNETİMİ Sunu 2: Veri Modelleri Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN Veri Modeli Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler topluluğuna veri modeli (data model)

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2009 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı