2. YATAY KURBALAR Basit daire kurbaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları"

Transkript

1 2. YATAY KURBALAR Yatay kurbalar genel olarak daire yaylarından ibarettir. Ancak, kurbaya ait dairenin yarıçapı küçük ise süratin fazla olduğu durumlarda alinyimandan kurbaya geçiş noktasında ortaya çıkan merkezkaç kuvvetin ani etkisi taşıt dengesini bozar ve yolcuyu fazla derecede rahatsız eder. Bu yüzden alinyiman ile dairesel kurbalar arasında geçiş eğrisi ya da rakortman eğrisi adı verilen özel eğriler yerleştirilir. 2.1 Kurba çeşitleri ve karakteristikleri Dairesel yatay kurbalar üç kısma ayrılır. Basit daire kurbaları İki alinyimanı birbirine bağlayan daire yaylarıdır. Bileşik daire kurbaları Farklı yarıçaplı fakat ortak bir teğeti bulunan ve bu ortak teğetin aynı yanında olan dairesel kurbalardan oluşur. Ters daire kurbaları Ortak bir teğetin iki yanında bulunan iki dairesel kurbadan oluşur. Dairesel kurbalar genellikle ( R) yarıçapları veya daha seyrek olmak üzere belirli bir çevre uzunluğuna karşılık gelen (D) merkez açıları ile belirlenir. Bu belirli çevre uzunluğu 100 m. olarak alınırsa (2 R).D /360 = /2 R =D /360 R=5729,58/D Basit daire kurbaları İki aliyinmanı birbirine bağlayan bu kurbalarda aliyinmanların (S) kesişme noktasına some noktası, bunlar arasında kalan ( ) dış açısına sapma açısı, some noktası ile kurba orta noktası arasındaki mesafeye bisektris uzunluğu, kurbanın başlangıç TO ve bitiş TF noktaları arasındaki yay uzunluğuna açınım veya devolopman adı verilir ve bunların uzunlukları şöyle hesaplanır: Teğet uzunluğu => t=r*tg ( /2) Bisektris uz. => b=r(sec /2 1) Devolopman => d= 2 R. /360 Kiriş uzunluğu => 2R.Sin / Bileşik Kurbalar Bir ortak teğetin aynı tarafında bulunan ve genellikle farklı yarıçaplı iki dairesel yaydan oluşan bileşik kurbalar çok zorunlu haller dışında tavsiye edilmez. Ayrıca, büyük kurba yarıçapının, küçük kurbanınkinin en çok 1,5 katı olması istenir. İki basit kurbadan oluşan bileşik kurbaların, 1, 2,R1,R2,t1 ve t2 olmak üzere yedi karakteristiği vardır. Bu şekilde bir kurbanın çizimi ve ya piketajı için ikisi uzunluk olmak üzere en az dört karakteristiğinin bilinmesi gerekir ve diğerleri bunların yardımı ile hesaplanır Ters Kurbalar Ortak bir teğetin iki yanında bulunan iki dairesel kurbadan oluşan ters kurbalara uygulamada daha çok düşük standartlı yollarda rastlanır. Bir kurbadan diğerine geçişin güvenli olabilmesi için araya geçiş eğrisinin yerleştirilmesi zorunludur. Bu yapılamıyorsa, birinci kurbanın bitiş noktası ile ikinci kurbanın başlangıç noktası arasında düşük standartlı yollarda, her iki kurba için en az dever uygulamasına yeterli olacak kadar düz kısım bulunması istenir. Bu mesafe en az 60 m dir. Ters kurbalarda da verilen karakteristiklere göre değişik kombinezonlar vardır.

2 KURP ÇEŞİTLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ Dairesel yatay kurplar üç kısıma ayrılır. 100 Basit daire kurpları --- iki alinymanı birbirine bağlayan daire yaylarıdır. 101 Bileşik daire kurpları --- farklı yarıçaplı fakat ortak bir teğeti bulunan ve bu ortak teğetin aynı yanında olan dairesel kurplardan oluşur. 102 Ters daire kurpları --- ortak bir teğetin iki yanında bulunan iki dairesel kurptan oluşur. Basit Daire Kurpları İki alinymanı birbirine bağlayan bu kurplarda alinymanların (S) kesişme noktasına some noktası, bunlar arasında kalan ( ) dış açısına sapma açısı, some noktası ile kurp orta noktası arasındaki mesafeye bisektris uzunluğu, kurpun başlangıç PC ve bitiş PT noktaları arasındaki yay uzunluğuna açının developman adı verilir ve

3 bunların uzunlukları aşağıdaki trigonometrik bağıntılarla hesaplanabilir. Developmanın B orta noktasına bisektris noktası denir. Teğet uzunluğu T= R*tan( /2) Bisektris uzunluğu b= R*(sec( /2)-1) Kurp uzunluğu (developman) L= п*r* /180 Kiriş uzunluğu AB = 2*R*sin( /2) Kurpun herhangi bir noktasından çizilen kiriş ile bu noktadaki teğetin arasındaki sapma açısının (α) değeri ise ; α=1/2*β α= 1/2*(360/2 пr*yay) α= /R*yay Bileşik Kurplar Bir ortak teğetin aynı tarafında bulunan ve genellikle yarıçaplı iki dairesel yaydan oluşan bileşik kurplar çok zorunlu haller dışında tavsiye olunmazlar. Ayrıca, büyük kurba ait yarıçapın, küçük kurba ait yarıçapın en çok 1.5 katı olması istenir. İki basit kurptan oluşan bileşik kurpların, 1, 2, R 1, R 2, T 1, T 2, olmak üzere yedi karakteristiği vardır. Bu şekildeki bir kurbun çizimi veya piketajı için ikisi uzunluk olmak üzere en az dört karakteristiğin bilinmesi gerekir ve diğerleri bunların yardımıyla hesaplanır. Ters Kurplar Ortak bir teğetin iki yanında bulunan iki dairesel kurptan oluşan ters kurplara uygulamada daha çok düşük standartlı yollarda rastlanır. Bir kurptan diğerine geçişin güvenli olabilmesi için araya geçiş eğrisinin yerleştirilmesi zorunludur. Bu yapılamıyorsa, birinci kurbun bitiş noktası ile ikinci kurbun başlangıç noktası arasındaki düşük standartlı yollarda, her iki kurp için en az dever uygulamasına yeterli olacak kadar üst kısım bulunması istenir. Bu mesafe en az 60 m dir. Yüksek standartlı yollarda bu mesafe en az iki kurp için geçiş eğrileri uygulayabilmeye yeterli uzunlukta olmalıdır. YATAY KURPLARDA UYGULANAN KRİTERLER Dever:Taşıta kurp içinde etkiyen merkezkaç kuvvetinin savurma ve devirme tesirlerine kısmen karşı koymak için yol en kesitine verilen enine yöndeki yükseltme dever olarak tanımlanır. Taşıtın ağırlık merkezine etkiyen merkezkaç kuvveti (mv 2 /R) Taşıtın ağırlığı ( W ) Dever ( e tanα ) Yolun kesitteki eğimi ( α ) Kurp yarıçapı ( R ) Taşıtın kütlesi ( m ) Sürtünme kuvveti (f) N=W*cosα + m*v 2 /R*sinα

4 Fx=0 m*v 2 /R*cosα - W*sinα f*n =0 m*v 2 /R*cosα - W*sinα f*(w*cosα + m*v 2 /R*sinα) =0 m*v 2 /R*cosα -mg*sinα f*(mg*cosα + m*v 2 /R*sinα) =0 V 2 /R g*tanα f*(g+v 2 /R* tanα) =0 V 2 /R g*e f*g f*v 2 /r*e =0 V 2 /R(1 e*f) = g*(e + f) V=0.75V alınarak sürtünme kuvvetinin hızın %25 ini karşıladığı kabul edilir.(türkiye için) e =V 2 /gr e =(0.75V) 2 /(3.6 2 *9.81*R) e = *V 2 /R Deveri etkileyen bir kaç faktör vardır. Bunlar; - Kar ve buzun miktarı ve sıklığı - Alanın tipi (şehir içi veya dışı) - Ağır taşıt sıklığı Kar ve buzun olmadığı şehirlerarası yollarda dever(e) değeri maksimum %10 a kadar varır. Kar ve buzun egemen olduğu yerlerde dever değeri %8 ile %10 arasındadır. Pratikte uygun olmamasına rağmen daha yüksek dever değerleri özel yerler için istenilebilir (tek yönlü yol ve iniş rampalarda). En yaygın dever değeri %8 dir. Tüm karayolları sınıflarında şehiriçi yollarda genellikle dever kullanılmaz. Diğer ülkelerde dever maksimum değeri yaygın olarak %7 dir. Deverin uygulanacağı uzunluk Ls =V 3 /(P*R) bağıntısı ile hesaplanır. P=0.605 m/sec 2 /sec (Türkiye için) Ls =V 3 /(3.6 3 *0.605*R) Ls =0.0354*V 3 /R Verilen bağıntı ile hesaplanan dever, kurbun başlangıç noktasından 2/3Ls kadar önce alınan bir nokta ile, 1/3Ls kadar sonra alınan bir nokta arasına lineer bir artış gösterecek şekilde uygulanır. Minimum Ls değeri 45 m dir. Kurp genişletmesi: (R W) 2 + L 2 = R 2 W = R - (R 2 L 2 ) W = Kurp genişletme miktarı (m) R = Kurp yarıçapı (m) L = Taşıtın ön ve arka dingilleri arasındaki mesafe Kurp genişletmesi kurbun iç tarafında dever uygulaması ile aynı, Ls uzunluğu boyunca yapılır. Türkiye de 200 m den büyük yarıçaplı kurplarda genişletme yapılmamaktadır. Daha küçük yarıçaplı kurplar için uygulanan genişletme miktarları aşağıdaki gibidir. R (m) W (m) Geçiş eğrileri V hızı ile hareket eden bir taşıtın alinymandan kurba girişinde veya bir kurptan eğrilik yarıçapı farklı bir diğer kurba girişte ani bir merkezkaç kuvveti doğar. Taşıtı

5 kurbun dışına doğru savurma ve devirme etkisi gösteren bu kuvveti dengelemek için kurba girişte daha önce belirtildiği gibi dever uygulaması yanında alinyman ile kurp arasına bir geçiş eğrisi yerleştirilir. Bu eğri sayesinde merkezkaç kuvvetinden dolayı oluşan etkileri belirli bir uzunluk boyunca dağıtılmış, alinymandan kurba giriş noktasındaki ani etki ortadan kaldırılmış olur. Geçiş eğrisinin bir ucu alinymana, bir ucuda dairesel kurba teğettir. Geçiş eğrisinin uzunluğu saptanırken hareket dinamiği ile ilgili olmak üzere, kurba geçişte taşıtın maruz kaldığı açısal ivmenin belirli bir değeri aşmaması kabul edilir. Taşıtın birleştirme eğrisine girişte maruz kaldığı ivme değeri sıfırken birleştirme eğrisinin bitiminde yani esas kurba girişte V 2 /R değerine ulaşmaktadır. İvmedeki bu değişme t = L/V süresi içnde olduğuna göre, ivmenin zamana göre değişimi, P=(V 2 /R)/(L/V) Bağıntıdaki hız proje hızı olarak ve km/sa cinsinden alındığında geçiş eğrisinin uzunluğu için, Ls = V 3 /(46.7*R*P) genel bağıntısı bulunur. Bu bağıntıdaki P değeri hızlara göre aşağıdaki değerleri alır; V (km/sa) P < < 0.30 Başlıca üç değişik eğri tipi vardır. Bunlar klotoid, kübik parabol ve lemniskatdır. YATAY KURPLARDA GÖRÜŞ: Yatay kurplarda güvenli ve konforlu bir geçiş için kurp yarıçapı ile deverin ve genişletmenin başta proje hızı olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak doğru şekilde hesaplanıp uygulanması zorunlu fakat yeterli değildir. Güvenli bir geçiş için bunların yanında kurpta yeterli bir görüş uzunluğunun sağlanması da gereklidir. Minimum duruş ve geçiş uzunluklarının temini bazı durumlarda kurp içine düşen bir bina, yarma şevi veya benzeri bir engel sebebiyle mümkün olmayabilir. Görüşe mani olan fakat geriye çekilmesi kolaylıkla mümkün olmayan engel bina veya benzeri sabit bir tesis ise bu durumda yapılacak olan, geçişi bu kesimde kaydırıp kurp yarıçapını büyütmektir. Kurbun yarma içinde olması yani görüşün yarma şevi tarafından kapatılması durumunda ise yarma şevinin kazılıp şev eğiminin düşürülmesi söz konusu olabilir. Yatay kurpta öngörülen görüş uzunluğunun sağlanabilmesi için görüşe mani engel ile yol ekseni arasında bulunması gereken serbest yanal açıklık kolaylıkla hesaplanabilir. Bu hesaplar sırasında kurp uzunluğunun sağlanması istenen görüş uzunluğundan büyük ve küçük olmasına göre iki durum vardır.

6 1.Durum S L ACB = S (gerekli görüş uzunluğu) R 2 = x 2 + (R M) x 2 = (S/2) 2 + M ve 2 numaralı denklemlerden M = S 2 /8R 2.Durum S>L (S/2) 2 = x 2 + M L + 2*l = S l = (S L)/2 x 2 = d 2 (R M) d 2 = ((S L)/2) 2 + R , 2 ve 3 numaralı denklemlerden M = L*(2S L)/8R Yatay alinyman için genel kontroller 1- Arazi ile birbirine uyan alinymanlar olabildiğince doğru olmalı. 2- Maksimum eğrilikten olabildiğince kaçınılmalı. 3- Birbirine uyan alinymanlar elde edilmeye çalışılmalı. Uzun teğetlerin sonunda ve uzun düz kurpların sonunda yapılacak keskin kurplardan kaçınılmalı. 4- Uzunluğu kısa olan kurplardan hatta sapma açısı küçük olan kurplardan kaçınılmalı. 5- Düz kurplar uzun dolgular sağlamalı. 6- Yarıçapları farkı çok büyük olan bileşik dairesel kurplardan kaçınılmalı. 7- Doğrudan ters kurplardan kaçınılmalı.aralarında gerekli teğet uzunluğu kullanılmalı. 8- Kırık kurplardan (kısa teğet ve büyük yarıçapları olan aynı yöndeki iki kurp) kaçınılmalı.

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı