B KATEGORİSİ B1 KİTAPÇIĞI. (14-19 Yaş Arası) 1 Diğer sayfaya geçiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B KATEGORİSİ B1 KİTAPÇIĞI. (14-19 Yaş Arası) 1 Diğer sayfaya geçiniz."

Transkript

1 1) Görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 2) Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanları doldurunuz. Cevap kâğıdında kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Aksi durumda cevaplar dikkate alınmayacaktır. 3) Sınav süresi 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 4) Sınav salonunda kalan son 2 kişiden birinin sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 5) Sınav salonundan çıkan aday, tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır. SINAVDA UYULACAK Ufka Yolculuk KURALLAR Kültür Yarışmaları - 4 B KATEGORİSİ (14-19 Yaş Arası) B1 KİTAPÇIĞI B1 6) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. 7) Sınava sadece su ve şeker getirilebilir. Aksi takdirde sınav geçersiz sayılacaktır. 8) Cevap kâğıdında gereken bilgileri eksiklik ve/veya yanlışlık olan adayların sınavı değerlendirilmemektedir. 9) Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır. 10) Cevap kâğıdında doğru alan işaretlenmediğinde veya eksik doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 11) Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla yanınızda kalabilir. 1. Sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin. Bu, imanın asgari gereğidir. Bu hadis-i şerifteki ana düşünce aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? A) Kader B) Tevekkül C) İhsan D) Emr-i bi l-ma rûf nehy-i ani l-münker E) Tevhid 3. Rasulullah (sas.) hangi iki şeyin ümmetinin erkeklerine haram kılındığını haber vermiştir? A) Yün ve Gümüş B) İpek ve Altın C) Mücevher ve Kadife D) Şal ve Akik E) Altın ve Gümüş 2. Bir gün oruç tutup bir gün iftar yapmak şeklinde tanımlanan oruç hangi peygamberin adı ile özdeşleştirilir? A) Hz. Hud B) Hz. İsa C) Hz. İbrahim D) Hz. Musa E) Hz. Davud 4. Oruçluların gireceği cennet kapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Firdevs B) Naîm C) Adn D) Reyyan E) Me vâ 1 Diğer sayfaya geçiniz.

2 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 5. Ümmü Seleme nin (ra.) Hz. Peygamber den (sas.) rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, kurbanı olan kimsenin hacılara benzemek için Zilhicce ayının girişinden, kurbanını kesinceye kadar aşağıdaki hangi davranışları yapması yasaklanmıştır? A) Kurbanlık hayvanını otlatması B) Saçından ve tırnağından bir şeyler kesmesi C) Yağ ve koku sürünmesi D) Diş çektirmesi E) Seyahate çıkması 7. Rasulullah (sas.) tarafından cennet hurfesi (zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan hurmadır) toplamaya benzetilen davranış hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Bir yetimi doyurmak B) İhtiyacı olan Müslüman kardeşine yardımda bulunmak C) Hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret etmek D) Anne babasına yardımda bulunmak E) Müslüman kardeşinin davetine icabet etmek 8. Ebû d-derdâ dan (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre peygamberlerin vârisleri olarak isimlendirilenler kimlerdir? A) Öğretmenler B) Hakimler C) Âlimler D) Tabipler E) Mücahitler 6. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.) şöyle buyurmuştur: Allah, sizin kalıbınıza ve şeklinize değil ve bakar. Hadis-i şerifte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse hadis metni doğru bir şekilde tamamlanmış olur? A) yaşınıza-başınıza B) ellerinize-yüzlerinize C) üstünüze-başınıza D) ibadetlerinize-duanıza E) kalplerinize-amellerinize 9. Peygamberimiz (sas.), Allah ın zikredildiği ev ile zikredilmediği evi aşağıdakilerden seçeneklerden hangisne benzetmiştir? A) Gece ile gündüze B) Genç ile yaşlıya C) Zengin ile fakire D) Diri ile ölüye E) Güneş ile Ay a 2 Diğer sayfaya geçiniz.

3 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 10. I. Benim adıma yemin ettiği halde yerine getirmeyen kişi II. Ezanı duyduğu halde namaza gelmeyen kişi III. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi IV. Tuttuğu işçiye işini gördürdüğü hâlde ücretini vermeyen kişi V. Anne ve babasına karşı gelen kişi Ebû Hureyre nin (ra.) Hz. Peygamber den (sas.) rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Yüce Allah ın, Ben kıyamette şu üç kişinin düşmanıyım. diyerek zikrettiği zümreler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 12. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre, Dostum Peygamber (sas.), bana her ay üç gün oruç tutmamı, vakti iki rekât namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazı kılmamı tavsiye etti. Hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İstihare B) İşrak C) Teheccüd D) Evvabin (tevbe edenler) E) Kuşluk A) II - III IV B) I II V C) I III IV D) III IV V E) I IV V 13. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre Rasulullah (sas.), şehitliği beş gruba ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? A) Silahla kazaen öldürülenler B) Allah yolunda öldürülenler C) Vebadan ölenler D) Suda boğulanlar E) Göçük altında kalıp ölenler 11. İbn Ömer den (ra.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber in (sas.), Allah ın rahmetinden en uzak olan insanlar. uyarısında işaret edilen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) İbadetsizlerdir B) Acı sözlülerdir C) Hain bakışlılardır D) Fesat fikirlilerdir E) Katı kalplilerdir 14. Bir savaş hazırlığı sırasında, bir sâ (ölçek) hurma tasadduk ettiği için münafıklar tarafından alay konusu edilen, Tebuk Seferi ne ise fiilen katılan Ensar dan olan sahabinin adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? A) Ebû Hayseme B) Ebû Hureyre C) Ebû Sa lebe D) Ebû Huzeyfe E) Ka b b. Mâlik 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 15. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre her namazdan sonra 33 er defa olmak üzere yapılması istenen tesbihatlar hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Lâ ilâhe illa llâh Estağfirullâh - Elhamdülillâh B) Sübhânallâh Elhamdülillâh - Allâhu ekber C) Estağfirullâh Elhamdülillâh - Lâ ilâhe illa llâh D) Elhamdülillâh Sübhânallâh - Allâhu ekber E) Sübhânallâh Estağfirullâh - Allâhu ekber 17. Aşağıda verilen hadis kitapları ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Şihâbu l-ahbâr- Kudâî B) Meşâriku l-envâr Radıyyuddîn es- Sağânî C) Riyâzü s-sâlihîn den 1001 Hadis Seçkisi Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR D) Riyâzü s-sâlihîn Nevevî E) Tehzîbu n-nüfûs fî Tertîbi d-dürûs İzzeddîn b. Abdusselâm 16. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.) şöyle demiştir: İyi işler yapmakta acele edin; yakında karanlık geceler gibi birtakım fitneler meydana gelecek; o vakit insan, olarak sabaha çıkacak, olarak geceleyecek; olarak geceleyip, olarak sabaha çıkacaktır; dünya malı karşılığında dinini satacaktır. Yukarıdaki hadis-i şerifi doğru olarak tamamlayacak kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) kâfir - münafık - kâfir - münafık B) mümin - kâfir - mümin - kâfir C) münafık - zındık - münafık - zındık D) zındık - mümin - zındık - mümin E) mümin - münafık - mümin - münafık 18. Rasulullah (sas.): Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o katıksız münafık olur. Bir kimsede bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar, kendisinde bir parça münafıklık vardır: Abdullâh b. Amr b. el-âs tan (ra.) rivayet edilen ve yukarıda metninin bir kısmı verilen hadis-i şerifte bahsedilen münafıklık alametlerinden olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuştuğunda yalan söyler B) Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder C) Ezanı duyduğu hâlde cemaate katılmaz D) Bir anlaşma yaparsa sözünde durmaz E) Husumet etmesi hâlinde haddi aşar 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 19. Peygamber Efendimizin (sas.) kefenlendiği ve Yemen in bir şehrinden ismini alan beze, aşağıdaki adlardan hangisi verilmiştir? A) Sehûliye B) Yemeniyye C) Cilbabiyye D) Libas-ı mevta E) Şam Cübbesi 22. Ebu Hureyre den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre; Peygamberimiz (sas.) aşağıdakilerden hangisini nimete karşı nankörlük olarak tanımlamaktadır? A) İlmiyle amel etmemek B) Beş vakit namaz kılmamak C) Ölüye feryat ederek ağlamak D) Hayırlı komşuya eziyet etmek E) Anne-babaya asi olmak 20. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerifte, Hz. Peygamberin (sas.) gıybet için yaptığı tanım aşağıdakilerden hangisidir? A) Kardeşini aşırı derecede övmen veya yermendir B) Kardeşini sahip olmadığı kötü şeylerle nitelemendir C) Kardeşini sahip olmadığı şeylerle nitelemendir D) Kardeşini sahip olduğu güzel şeylerle nitelemendir E) Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir 21. I. Binekli yürüyene, II. Yürüyen oturana, III. Az olan çok olana IV. Büyük küçüğe Numaralanmış ifadelerde, Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde tavsiye etmiş olduğu selam verme adaplarından hangisi veya hangileri yanlış olarak verilmiştir? A) III ve IV B) I ve II C) Yalınız II D) Yalnız IV E) Yalnız III 23. Ebû Hureyre nin şöyle dediği nakledilmiştir: Rasul-i Ekrem Efendimiz: - Müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: - Ey Allah ın Rasulü müferridun kimlerdir? diye sordu Peygamberimizin (sas.) verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) Çokça namaz kılanlar B) Allah ı çok zikreden erkek ve kadınlar C) Allah tan en çok korkan erkek ve kadınlar D) Sadaka ve zekâtı gizli gizli verenler E) Namuslarını koruyan erkek ve kadınlar 24. Rasulullah (sas.) bir musibetle karşılaşıldığında veya bir belaya duçar olunduğunda aşağıdaki dualardan hangisini yapmayı tavsiye etmiştir? A) İnnâ lillâhî ve innâ ileyhi râciûn B) Lâ havle velâ guvvete illâ billâh C) Tevbe yarabbi estağfirullâh D) Elhamdu lillâhi rabbi l-âlemîn E) Sübhânallâhi ve bihamdihî estağfirullâh 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 25. Peygamberimiz alışverişte kazancın bereketini aşağıdakilerden hangisinin götürdüğünü belirtmiştir? A) Karaborsa satış yapmak B) Vadeli satış yapmak C) Veresiye satış yapmak D) Yemin ederek satış yapmak E) Şahit göstererek satış yapmak 28. Berâ b. Âzib den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre; Peygamber Efendimizin (sas.) yatsı namazında aşağıdaki surelerden hangisini okuduğu rivayet edilmektedir? A) Tîn suresi B) İnşirâh suresi C) Bakara suresi D) Beyyine suresi E) Kâfirûn suresi 26. I. Mazlumun duası II. Hocanın talebesine duası III. Yolcunun duası IV. Anne-babanın evladına duası Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin duası reddolunmaz? A) I ve IV B) II ve IV C) I - III ve IV D) II - III ve IV E) Yalnız II 29. Peygamberimiz in (sas.) en büyük sure buyurduğu ve Ebû Saîd Râfi b. el-muallâ ya (ra.) öğrettiği sure aşağıdakilerden hangisidir? A) Fâtiha B) İhlâs C) Bakara D) Âl-i İmrân E) Nisâ 27. Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hureyre nin (ra.) Hz. Peygamber den (sas.) rivayet etmiş olduğu ve helak eden yedi günah olarak sıralanan günahlardan biri değildir? A) Büyü yapmak B) Yalan konuşmak C) Allah a karşı ortak koşmak D) Yetim malı yemek E) Tefecilik yapmak 30. Ebû Zuheyr b. Umâre b. Rüeybe den (ra.) rivayet edildiğine göre Peygamber (sas.): Güneş doğmadan ve batmadan evvel, yani ve namazlarını kılan hiçbir kimse cehenneme girmez. buyurmuştur. Hadis-i şerifte boş bırakılan yerlerin aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanması uygun olur? A) teheccüd-akşam B) kuşluk-yatsı C) sabah-ikindi D) sabah-akşam E) sabah-yatsı 6 Diğer sayfaya geçiniz.

7 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 31. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre insanlar aşağıdaki hangi iki namazın sevabını bilselerdi emekleyerek bile olsa bu namazları cemaatle kılmaya camiye giderlerdi? A) Cuma - Bayram B) Öğle - İkindi C) Akşam - Yatsı D) Yatsı - Sabah E) Sabah - Akşam 34. Cabir den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre Peygamberimizin (sas.) zikirlerin en faziletlisi olarak vasıflandırdığı tesbihat aşağıdakilerden hangisidir? A) Sübhânellâh B) Lâ ilâhe illa llâh C) Estağfirullâh D) Elhamdülillâh E) Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh 32. Namaz kılarken etrafa bakmanın hükmünü soran Hz. Âişe ye Peygamberimiz aşağıdaki hangi cevabı vermiştir? A) Namazını iade etmelisin B) Sehiv secdesi yapmalısın C) Vesvese şeytan işidir D) Namazını tekrar kılmana gerek yoktur E) Namazından şeytanın kapıp kaçtığı şeydir 35. Rasulullah (sas.), Hz. Âişe ye (ra.) Kadir gecesine ulaştığı takdirde aşağıdaki dualardan hangisini etmesini tavsiye etmiştir? A) Allah ım, beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla B) Allah ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni de affet C) Ey Rabbimiz! Bizi her türlü kötülüklerden ve belalardan muhafaza et D) Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, bizlere cennetini nasip et E) Allah ım, bana dünyada da ahirette de iyilik ver 33. Rasulullah tan (sas.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre ramazan ayında tutulan oruçtan sonra en faziletli olan oruç aşağıdaki aylardan hangisinde tutulan oruçtur? A) Muharrem B) Zilkade C) Zilhicce D) Recep E) Şa ban 36. Rasulullah ın (sas.) ifadesi ile Allah ı ve Rasulünü çok seven olarak tanımlanan ve Hayber in fethini gerçekleştiren ordunun komutanı olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Ebûbekir B) Hz. Ömer C) Hz. Ali D) Hz. Osman E) Hz. Hâlid b. Velîd 7 Diğer sayfaya geçiniz.

8 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 37. Rasulullah ın (sas.) iki müezzini hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Hz. Ümmü Mektûm (ra.) Hz. Ammâr b. Yâsir (ra.) B) Hz. Bilâl (ra.)- Hz. Zeyd (ra.) C) Hz. Selmân-i Fârisî (ra.)- Hz. Ebû Hureyre (ra.) D) Hz. Bilâl (ra.)- Hz. Ümmü Mektûm (ra.) E) Hz. Ebû Eyyûb el-ensârî (ra.) Hz. Ukkâşe 40. Henüz yedi yaşında iken Rasulullah ın (sas.) kendisine Veda Haccında hac yaptırdığı sahabe hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Enes b. Mâlik B) Sâ d b. Ubâde C) Sâib b. Yezîd D) Ebû Hureyre E) Zeyd b. Hârise 38. Rasulullah ın (sas.) sünnetinde oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye edilen ve her ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerini içeren (dolunay günleri) günlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Eyyâmu l-şehr B) Eyyâmu l-iyd C) Eyyâmu ş-şems D) Eyyâmu l-biyz E) Eyyâmu l-hamd 41. Rasulullah ın (sas.), gece yatağına yatacağı sırada, ellerine üfleyerek okuduğu ve sonrasında da vücudunu sıvazladığı dualar aşağıdakilerden hangileridir? A) Fîl, Kureyş, Kevser B) Fâtiha, Felak, Nâs C) İhlâs, Felak, Nâs D) Fâtiha, İhlâs, Kevser E) Yâsîn, Tebâreke, Fâtiha 39. Rasulullah ın (sas.) Ramazan ayının son on günü içinde mescide çekilerek yaptığı ve aynı zamanda müekked sünnetlerinden olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A) Hac B) İ tikâf C) İnziva D) Oruç E) Umre 42. Muâz b. Cebel in (ra.) insanları cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak ameller hakkında Hz. Peygamber e (sas.) sorduğunda aldığı cevapta zikredilen ve İşin (dinin) başı, direği ve zirvesi olarak isimlendirilen ameller sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Teslimiyet-Cihad-Namaz B) Cihad-Namaz-Teslimiyet C) Teslimiyet-Namaz-Cihad D) Namaz-Oruç-Hac E) Oruç-Namaz-Zekât 8 Diğer sayfaya geçiniz.

9 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 43. İnsanların arasını bozmak için laf getirip götürmek olarak tanımlayabileceğimiz kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) İftira B) Nemîme C) Haset D) Gıybet E) Yalan 45. I. Allah ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kişi. II. Genç yaşında sayısız mala ve mülke sahip olan kişi. III. Allah ın kendisine bahşettiği ilmi ve hikmeti başkalarına öğreten kişi IV. Çok sayıda erkek evlada sahip olan kişi. Hadis-i şerifte zikredildiğine göre yukarıdaki hasletlerden hangilerine sahip olana gıpta edilebilir? A) III ve IV B) II ve IV C) I ve IV D) I ve III E) I ve II 44. Peygamberimiz (sas.) bir hadis-i şerifinde Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece karşılığını alır. buyurmuştur. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? A) sevabının B) amelinin C) hicretinin D) günahının E) niyetinin 46. I. Taşla kafası ezilen adam, namazı öğrendiği hâlde onu terk eden ve uykuyu farz namaza tercih eden kimsedir. II. Şakakları, gözleri ve burnu demirle yarılan adam, sabah evinden çıkıp her tarafa ulaşacak yalanları uyduran kimsedir. III. Fırın içindeki çıplak kadınlar ve erkekler, zina eden kimselerdir. IV. Nehirde yüzen ve taş yutan adam, faiz yiyen (tefecilik eden) adamdır. Buhârî nin Semûre b. Cündüb den (ra.) rivayet etmiş olduğu ve Hz. Peygamber in (sas.) görmüş olduğu bir rüyasını anlatıp yorumladığı uzunca bir hadiste geçen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlış olarak verilmiştir? A) Yalnız I ve IV B) Yalınız II C) Yalınız II D) Yalnız I E) Hiçbiri 9 Diğer sayfaya geçiniz.

10 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 47. Ramazan orucunun yanında hangi aydan altı (6) gün daha oruç tutan kimse bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap alır? A) Muharrem B) Zilhicce C) Recep D) Şa ban E) Şevval 49. Her işittiğini söylemesi kişiye olarak yeter. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doğru olarak tamamlanır? A) Günah B) Yalan C) Sevap D) Bela E) Hayır 48. Ümmü Gülsüm ün (ra.) Hz. Peygamber den (sas.) rivayet ettiğine göre üç yerde yalan söylemeye ruhsat verilmiştir. Bunlardan birincisi, savaş esnasında düşmana; ikincisi ise, kadının kocasına; kocanın da karısına karşı (aile dirliği için) yalan söylemesidir. Yalan söylenmesine ruhsat verilen üçüncü durum aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanların arasını düzeltmede B) Ticarette kâr etmede C) Mahkemede akrabamızın lehine şahitlik etmede D) Anne ve babamızı üzmeme konusunda E) Çocuklarımızın eğitimi esnasında 50. Hz. Peygamber den (sas.) rivayet edilen pek çok hadis-i şerifte mümine lânet okumanın kınandığı, yasaklandığı ve hoş görülmediği açıkça anlaşılmaktadır. Hatta bir hadis-i şerifte Mümine lanet etmek sanki gibidir. denilerek onun kötülüğü ifade edilmektedir. Hadis metninin anlamlı bir şekilde tamamlanması için hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) onu üzmek B) ona hakaret etmek C) onun hakkını yemek D) onu öldürmek E) ona iftira etmek 10 Diğer sayfaya geçiniz.

11 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 51. Hadis-i şeriflerde zikredilen ve insanların çoğunun kıymetini bilmedikleri iki nimet hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Gençlik- İhtiyarlık B) Zenginlik- Güzellik C) Sağlık- Boş vakit D) Ekmek-Su E) Anne-Baba 54. İbn Abbâs tan (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre Hz. Peygamber (sas.), ezberinde Kur an dan hiçbir ayet bulunmayan kimseyi aşağıdakilerden hangisine benzetmektedir? A) Tuzsuz yemeğe B) Yolcusuz yola C) Issız bir köye D) Yıldızsız geceye E) Harap bir eve 52. Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde olduğu rivayet edilen, faziletine ve mükâfatına inanarak ihya edilmesi hâlinde kişinin geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacak olan gece aşağıdakilerden hangisidir? A) Kadir gecesi B) Miraç gecesi C) Mevlid kandili D) Berat gecesi E) Regaib gecesi 55. Tebuk savaşına katılmamaları nedeni ile Rasulullah (sas.) tarafından kimsenin kendileri ile konuşmaması ile cezalandırılan ve daha sonra tövbelerinin kabulü ayetle bildirilen sahabelerin isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 53. Hz. Peygamber in tabiri ile ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi, iyilik ve güzellikleri yiyip bitiren kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Haset (kıskançlık) B) Gıybet (dedikodu) C) İftira D) Yalan E) Su-i zan (kötü düşünce) A) Murâre b. Rabî el-amrî/ Hâris b. Avf/ Şehr b. Havşeb B) Ka b b. Mâlik/ Huzeyfe b. Yemân/ Ebû Hayseme C) Ebû Katâde/ Ebû Ümâme/ Ebû Hureyre D) Hâris b. Âmir/ Âsım b. Sâbit/ Zeyd b. ed-desine E) Ka b b. Mâlik/ Murâre b. Rabî el- Amri/ Hilâl b. Ümeyye el-vâkıfî 11 Diğer sayfaya geçiniz.

12 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 56. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Müslüman ın Müslüman kardeşi ile kaç günden fazla küs durması doğru değildir? A) Üç gün B) Beş gün C) Yedi gün D) On beş gün E) Bir ay 59. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ; en sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da boş ve gereksiz yere konuşup duranlar, avurdunu doldurarak konuşan ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek edebiyat parçalayan kimselerdir. Cabir b. Abdullâh tan (ra.) rivayet edilen yukarıdaki hadis metninde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 57. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Hz. Peygamber in (sas.) hadislerinde yasaklanmış davranışlardan biri değildir? A) Eskimiş ayakkabılarla dolaşılması B) Erkeklerin kadına, kadınların da erkeklere benzemeye çalışması C) Yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla su-i zan doğuracak şekilde yalnız kalması D) Kadının başını ustura ile (zorunluluk hariç) tıraş etmesi E) Peruk veya takma saç takmak A) zekâtı en çok verenlerinizdir B) namazı en çok kılanlarınızdır C) ahlakı en güzel olanlarınızdır D) en fazla savaşlara katılanlarınızdır E) nesep bakımından bana en yakın olanlarınızdır 58. Peygamber Efendimizin (sas.) hadislerinde yenilmesi durumunda kokusu cemaati rahatsız eden iki yiyecek (bitki) aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Pirinç - Nohut B) Soğan - Pırasa C) Hurma - Üzüm D) Soğan - Sarımsak E) Mercimek - Buğday 60. Ebû Bekre den (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Hz. Peygamber in Veda Hacc ında, Mina da bayram günü verdiği hutbede, çiğnenmesi haram kılınan değerler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Malları, bahçeleri ve eşleri B) Kanları, evleri ve çocukları C) Kanları, malları ve onurları D) Canları, makamları ve paraları E) Namusları, köleleri ve cariyeleri 12 Diğer sayfaya geçiniz.

13 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 61. Hadis-i şerifte hem hoş hem de hafif olduğu için ikram edildiğinde geri çevrilmesi istenmeyen kokunun elde edildiği bitki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Misk B) Kekik C) Leylak D) Gül E) Reyhan 64. Yarışma konusu edinilen Riyâzü s-sâlihîn adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ebû Zekeriyya Muhyiddîn en-nevevî B) Ebû İdrîs eş-şâfiî C) Muhammed ibn İsmâîl el-buhârî D) Müslim bin Haccâc E) İmâm Mâlik 62. Ebû Saîd el-hudrî den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (sas.) cihadın en üstünü olarak aşağıdakilerden hangisini buyurmuştur? A) Aile bireylerinin tamamının cihada katılması B) Savaşın bütün zorluklarına katlanmak C) Zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmek D) Nefsini terbiye etmeye çalışmak E) Savaşın sonunda şehit düşmek 65. Babası olmadığını bildiği bir kimse hakkında, onun babası olduğunu iddia eden kişinin bu iddiasıyla ilgili olarak Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? A) Yalancıdır B) Münafıktır C) Nankörlük etmiştir D) Kâfir olmuştur E) İnatçılık yapmaktadır 63. Hz. Ebû Bekir (ra.), Ahmes kabilesinden Zeynep adlı bir kadının hac ibadeti esnasında yaptığı hangi davranışının cahiliye âdeti olduğunu söyleyerek yapmamasını istemiştir? A) Yüksek sesle dua etmesi B) Susarak, (konuşmayarak) hac yapması C) Tesettür kurallarına uymaması D) Kerahet vaktinde tavaf etmesi E) Sa y yaparken hızlı yürümesi 66. Bir kudsî hadis-i şerifte ifade edildiğine göre hangi ibadetlerle kul rabbine öyle yaklaşır ki, Allah o kişinin artık gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olur? A) Mekruh B) Nafile C) Vacip D) Sünnet E) Farz 13 Diğer sayfaya geçiniz.

14 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 67. Hz. Peygamber Veda Hacc ını aşağıdaki ayların hangisinde yapmıştır? A) Safer B) Zilkade C) Muharrem D) Zilhicce E) Rebiulevvel 70. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerifte: Allah a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da Hadis-i şerifte boş bırakılan yere gelebilecek olan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) gitsin B) sussun C) uyarsın D) namaz kılsın E) konuşsun 68. Ebû Mûsâ el-eş arî den (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre, bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapının. kez vurulması (çalınması) ve izin verildiği takdirde içeri girilmesine müsaade edilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) beş B) dört C) üç D) iki E) bir 71. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin alışveriş ile ilgili koymuş olduğu yasaklardan biri değildir? A) Kervanı pazar dışında karşılamak B) Alıcı gibi görünerek müşteriyi kızıştırmak C) Pazarlık yapılan mala talip olmak D) Sütlerini sağmayıp göğüslerinde biriktirilen hayvanları satmak E) Satılan malın eksik, kusurlu yönlerini söylemek 69. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre Rasulullah (sas.) güzel sözü, aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlamıştır? A) Vecize B) Zekât C) İbadet D) Sadaka E) Hikmet 72. Hz. Osman b. Affân dan (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.): Sizin en hayırlınız,. buyurdu. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) Kur an ı öğrenen ve öğreteninizdir B) Kur an ı okuyan ve anlayanınızdır C) Namazını kılan ve orucunu tutandır D) Zekâtını ve sadakasını vereninizdir E) Başkalarına yardım edeninizdir 14 Diğer sayfaya geçiniz.

15 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 73. Bu ikisi azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük (bir günah) değil (sanılsa da), aksine o büyüktür: Biri koğuculuk ederdi. Diğeri ise, buyurdu. Yukarıda metni verilen ve İbn Abbâs ın (ra.) anlattığına göre Resul-i Ekrem in (sas.) yanından geçtiği iki kabir hakkında söylediği hadis-i şerifte boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa hadis doğru tamamlanmış olur? A) komşularına yardım etmezdi B) namazlarını tam olarak kılmazdı C) oruçlarını tutmazdı D) anne ve babasına karşı gelirdi E) idrar temizliğini iyi yapmazdı 75. Hz. Âişe den (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre Allah ın en çok sevdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişinin Beytullah ta yaptığı ibadet B) Kişinin gece kimsenin görmeden yaptığı ibadet C) Kişinin cuma günü yaptığı ibadet D) Kişinin az da olsa devamlı olarak yaptığı ibadet E) Genç yaşta iken yapılan ibadet 76. Peygamberimizin Allah Teala nın sevinci, sizden birisinin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Allah Teala nın sevincine sebep olan aşağıdakilerden hangisidir? A) Müminin cihad etmesi B) Müslümanın çok namaz kılması C) Bir kulun tövbe etmesi D) Annenin evladını sevmesi E) Zekâtın gizli verilmesi 74. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (sas.) yatmadan önce yapılmasını tavsiye ettiği davranışlar arasında yer almaz? A) Kapılarınızı kilitleyin B) Kaplarınızı kapayın C) Kandilinizi söndürün D) Kırbaların ağzını bağlayın E) Günlük kıyafetlerinizle yatağa girmeyin 77. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (sas.) Hz. Âdem in yaratıldığı, cennete konulduğu ve yine cennetten çıkarıldığı günü belirtmiştir. Bu gün aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Cuma B) Pazartesi C) Salı D) Çarşamba E) Perşembe 15 Diğer sayfaya geçiniz.

16 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 78. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.) aksırdıktan sonra elhamdülillâh diyen birine aşağıdaki karşılıklardan hangisinin verilmesini tavsiye etmiştir? A) Elhamdülillâh B) Estağfirullâh C) Yerhamukellâh D) Sübhânallâh E) Maâzallâh 81. Aşure gününde tutulan orucun fazileti ile ilgili Peygamberimiz (sas.) aşağıdakilerden hangisini buyurmuştur? A) Geçen senenin günahına kefaret olur B) Bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun C) Annesinden doğduğu gün gibi günahsız olur D) Benimle cihada katılmış gibi olur E) Medine nin bütün halkına iftar ettirmenin sevabına nail olur 79. Muâz b. Cebel in Beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyleri bana söyler misin? sorusuna Allah Rasulü nün (sas.) verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Allah a hiçbir şeyi ortak koşmamak B) Namaz kılmak C) Oruç tutmak D) Zekât vermek E) Kurban kesmek 82. Hz. Âişe nin rivayetine göre Rasulullah ın (sas.) Dünyadan ve dünyada olan şeylerden daha hayırlıdır. buyurduğu namaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Cuma namazı B) Vitir namazı C) Akşam namazı D) Sabah namazının sünneti E) Teravih namazı 80. Hz. Âişe nin (ra.) rivayetine göre Allah Teala nın cehennemden en fazla insan azat ettiği gün aşağıdakilerden hangisidir? A) Cuma günü B) Ramazanın birinci günü C) Arafat günü D) Kurban bayramının ilk üç günü E) Ramazan ayının 27. günü 83. Peygamberimizin (sas.) Kur an ın üçte birine denktir. diye buyurduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakara B) Yâsîn C) İhlâs D) Mülk E) Muavvizeteyn sureleri 16 Diğer sayfaya geçiniz.

17 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 84. Peygamberimiz (sas.) Kur an okumayan Mümini aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir? A) Hurma B) Turunç C) Karpuz D) Elma E) Reyhan 87. İbn Mes ûd dan (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Müslüman a sövmek aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmıştır? A) Fasıklıkla B) Küfürle C) Münafıklıkla D) Yalancılıkla E) Edepsizlikle 85. Peygamberimizin (sas.) İki cümle vardır ki Rahmân olan Allah a sevimli, dilde hafif mizanda ise ağırdır. buyurduğu iki cümle/kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) Allâhü ekber Elhamdülillâh B) Subhânallâh Elhamdülillâh C) Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh Allâhü ekber D) Sübhânallâhi ve bi-hamdihî sübhânallâhi l-azîm E) Lâ ilâhe illa llâh Allâhü ekber 88. Ebû Hureyre den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (sas.), İman yetmiş küsür veya altmış küsür şubedir; en üstünü dır/dir. Hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Namaz kılmak B) Cihat etmek C) Hacca gitmek D) Lâ ilâhe illa llâh E) Kelime-i şehadet 86. Biriniz dua ederken, Allah ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et, demesin. Peygamberimizin (sas.) bu hadisi ile bizlere vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Duanızı kısa yapın B) Duanızda ısrarcı olmayın C) Duanızı kesin olarak yapın D) Duada hayırlı şeyler isteyin E) Duanızda samimi olun 89. İbn Abbâs tan (ra.) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sas.), ümmetinden hesapsız ve azapsız olarak cennete yetmiş bin kişinin gireceğini söylediğinde Beni de o zümreden kılması için Allah a dua et. diyerek cennete hesapsız ve azapsız gireceklerden olmaya hak kazanan sahabi efendimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Ka b b. Mâlik (ra.) B) Ukkâşe b. Mihsan (ra.) C) Süfyân b. Abdullâh (ra.) D) Süleymân b. Surâd (ra.) E) Üsâme b. Zeyd (ra.) 17 Diğer sayfaya geçiniz.

18 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 90. Peygamberimiz, Allah yolunda savaşan bir mücahidi aşağıdakilerden hangisi ile benzer saymıştır? A) Gündüzleri oruçlu, geceleri namaz ve Kur an ile geçiren kişi B) Yaşlı olan anne-babasına hizmette kusur etmeyen kişi C) Hac menasikini eksiksiz yerine getiren kişi D) Tanıdığı tanımadığı herkese selam veren kişi E) İftar davetine zengin- fakir ayrımı yapmadan herkesi davet eden kişi 93. Ebû Berze den (ra.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Hz. Peygamber (sas.), hangi namazdan önce uyumayı, sonrasında da konuşmayı hoş karşılamamıştır? A) Yatsı namazı B) Sabah namazı C) Öğle namazı D) İkindi namazı E) Akşam namazı 91. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.): Kur an da 30 ayetli bir sure vardır, (onu çok okuyan) insana, bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure suresidir. buyurmuştur. Yukarıda metni verilen hadis-i şerifte, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Yûnus B) Yâsîn C) Fâtiha D) Nisâ E) Mülk 94. Peygamberimiz (sas.) Ramazan ayında yapılan umre için aşağıdakilerden hangisini buyurmuştur? A) 100 deve kurban kesmeye denktir B) Benimle yapılan hacca eşittir C) Cehennemden kurtuluşa sebeptir D) Mizanda en fazla gelecek ameldir E) 100 köle azat etmeye denktir 92. Ebû Hureyre den (ra.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (sas.), kendisine İsra gecesi sunulan iki kadehten hangisini almıştır? A) Şerbet B) Süt C) Şarap D) Su E) Zemzem 95. Hz. Enes ten (ra.) rivayet edilen hadis-i şerife göre; insanı ölümünden sonra mezara kadar takip eden üç şey vardır. Bunlardan ikisi döner biri ölü ile kalır. Hangi seçenekte ölü ile kalan doğru olarak verilmiştir? A) Dostları B) Ailesi C) Ameli D) Malı E) İş arkadaşları 18 Diğer sayfaya geçiniz.

19 Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları - 4 B1 96. Müslümanların birbirleriyle ilişkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (sas.) tavsiyeleri arasında yer almaz? A) Birbirinizi kıskanmayın B) Birbirinizin kusurlarını araştırmayın C) Birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın D) Birbirinizin evlerine gitmeyin E) Birbirinize karşı böbürlenmeye kalkışmayın 99. Câbir in (ra.) rivayetine göre Peygamberimiz (sas.) aşağıdakilerden hangisini kişinin şirke ve küfre düşmesine engel olan ibadet olarak bildirmiştir? A) Sadaka B) Zekât C) Hac D) Namaz E) Oruç 97. Ebû Hureyre den rivayet edilen hadis-i şerifte belirtilen, Peygamberimizin (sas.) sabah namazının iki rekât sünnetinde okuduğu sureler aşağıdakilerden hangisidir? A) Fîl Kureyş B) Duhâ - İnşirâh C) Bakara Âl-i İmrân D) Felak- Nâs E) Kâfirûn İhlâs 100.Rasulullah tan (sas.) rivayet edilen hadis-i şeriflerde muavvizeteyn (koruyucu iki sure) olarak isimlendirilen sureler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Felak-Nâs B) Fâtiha-İhlâs C) Bakara-Âl-i İmrân D) Fîl-Kureyş E) Yâsîn-Mülk 98. Müslim in Ebû Hureyre den (ra.) rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre amellerin Allah a arz edildiği günler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Salı - Çarşamba B) Pazartesi - Cuma C) Pazartesi - Perşembe D) Perşembe - Cuma E) Kurban ve Ramazan bayramı günleri TEST BİTTİ. 19 Diğer sayfaya geçiniz. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

20 B1 Hadis Bilgi Yarışması (B Kategorisi) 20 Diğer sayfaya geçiniz.

B KATEGORİSİ B2 KİTAPÇIĞI. (14-19 Yaş Arası) 1 Diğer sayfaya geçiniz.

B KATEGORİSİ B2 KİTAPÇIĞI. (14-19 Yaş Arası) 1 Diğer sayfaya geçiniz. 1) Görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 2) Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanları doldurunuz.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

2- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Beni babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız.

2- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Beni babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. 1- Hak Teala nın sevdiği, dile hafif, tartıda ise ağır olan iki ifade vardır. Bunlar: Allah (c.c.) hamd-ü senasıyla beraber paktır ve her çeşit eksiklikten münezzehtir; Allah (c.c.) paktır ve çok yücedir.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00 Yüce Allah, İranlıların kutladığı iki bayrama karşılık biz Müslümanlara iki dînî bayram hediye etmiş ve bizi onlara karşı üstün kılmıştır. Hem üstün kılmış hem de onlara benzeme ve onların bayramlarına

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana 1- Hz. Ali (ra) ``Bana bir harf öğretenin kälesi olurum buyurarak bize anlatmak istediği mana aşağılardan hangisidir? a) İlim öğrenmenin ve öğretmenin önemi b) Öğretmen can kulağıyla dinlenmeli c) Öğretenelere

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT VA'Z İRŞAD PROGRAMI ADI SOYADI ÜNVANI Haftalar GÖREV TARİHİ VAKTİ VA'Z-IN YERİ VA'Z-IN KONUSU Yavuz KARABAYIR İl Müftüsü Öğle Yenişehir

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a] Muharrem in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur ân-ı kerîmde kıymet verilen dört

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı