SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

2

3 AKTİF(VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem I -DÖNEN VARLIKLAR 14,423, III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,037, A-Hazır Değerler 845, A-Mali Borçlar 2, Kasa 3, Banka Kredileri 2, Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar 66, Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler 775, Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri B-Menkul Kıymetler 195, Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1-Hisse Senetleri 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 9-Diğer Mali Borçlar 4-Diğer Menkul Kıymetler 195, B-Ticari Borçlar 1,493, Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1-Satıcılar 261, C-Ticari Alacaklar 941, Borç Senetleri 1,232, Alıcılar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-Alacak Senetleri 843, Alınan Depozito ve Teminatlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 13, C-Diğer Borçlar 369, Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 1-Ortaklara Borçlar 6-Diğer Ticari Alacaklar 84, İştiraklere Borçlar 295, Şüpheli Ticari Alacaklar 85, Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 85, Personele Borçlar D-Diğer Alacaklar 12,383, Diğer Çeşitli Borçlar 73, Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 9,937, Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklerden Alacaklar 1,272, D-Alınan Avanslar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları 4-Personelden Alacaklar 2- Alınan Diğer Avanslar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1,173, E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 172, E-Stoklar 17, Ödenecek Vergi ve Fonlar 117, İlk Madde ve Malzeme 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 55, Yarı Mamüller-Üretim 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş,Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm. 3-Mamüller 1, Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4-Ticari Mallar 16, G-Borç ve Gider Karşılıkları 5-Diğer Stoklar 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü(-) 7-Verilen Sipariş Avansları 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 27, Gider Tahakkukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 27, I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2-Gelir Tahakkukları 1-Hesaplanan KDV H-Diğer Dönen Varlıklar 11, Diğer KDV 1- Devreden KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 2-İndirilecek KDV 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 3-Diğer KDV 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- İş Avansları 6-Personel Avansları 11, Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 14,423, KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2,037,

4 AKTİF(VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem II -DURAN VARLIKLAR 7,761, IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 4-Çıkarılmış Tahviller 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) B-Diğer Alacaklar 7-Diğer Mali Borçlar. 1-Ortaklardan Alacaklar B-Ticari Borçlar 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Satıcılar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Borç Senetleri 4-Personelden Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 550, Ortaklara Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştiraklere Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3-İştirakler 550, Diğer Çeşitli Borçlar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar 6-Bağlı Ortaklıklar D-Alınan Avanslar 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değ.Düşüklüğü Karş.(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 9-Diğer Mali Duran Varlıklar E-Borç ve Gider Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 7,190, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1-Arazi ve Arsalar F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3-Binalar 4,617, Gider Tahakkukları 4-Tesis,Makine ve Cihazlar G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. 5-Taşıtlar 381, Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 6-Demirbaşlar 2,191, Tesise Katılma Payları 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn. 8-Birikmiş Amortismanlar(-) UZUN VADELİ YABANCI 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar KAYNAKLAR TOPLAMI 10-Verilen Avanslar V-ÖZ KAYNAKLAR 20,147, E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21, A-Ödenmiş Sermaye 1-Haklar 21, Sermaye 2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 5-Özel Maliyetler B-Sermaye Yedekleri 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 2-Hisse Senedi İptal Karları 8-Verilen Avanslar 3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl. F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 1-Arama Giderleri 5-Diğer Sermaye Yedekleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C-Kar Yedekleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri 5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4-Diğer Kar Yedekleri 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 5-Özel Fonlar 2-Gelir Tahakkukları D-Geçmiş Yıllar Karları 19,814, H-Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıllar Karları 19,814, Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2-Diğer KDV 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar F-Dönem Net Karı (Zararı) 332, Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 1-Dönet Net Karı 332, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-Dönem Net Zararı(-) 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 20,147, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 7,761, AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 22,184, PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 22,184,

5 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU Cari Dönem - A-BRÜT SATIŞLAR 5,730, Yurt İçi Satışlar 173, Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer (Üye Aidat ) Gelirleri 5,556, B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR 5,730, D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 89, Satılan Mamüller Maliyeti(-) 1, Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 11, Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 75, BRÜT SATIŞ KARI 5,640, BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 7,567, Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) 7,567, Amaca Yönelik Giderler(-) FAALİYET KARI FAALİYET ZARARI -1,926, F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1,854, İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 12, Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar Menkul Kıymet Satış Karları 5, Kambiyo Karları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1,835, G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 137, Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 85, Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 51, H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -210, I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 542, Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 542, J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) DÖNEM KARI 332, DÖNEM ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI 332, DÖNEM NET ZARARI 1123

6 AKTİF (VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI I- DÖNEN VARLIKLAR 14,423, A- Hazır Değerler 845, Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Nakit Kasası 3, Alınan Çekler 3- Bankalar Vadesiz Mevduat 66, , Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesi Vakıflar Bankası Şişli Şubesi Halk Bankası Beyoğlu Şubesi Halk Bankası Karaköy Şubesi Ziraat Bankası Salıpazarı Şubesi İşbankası Kabataş Şubesi 2, Akbank Salıpazarı Şubesi 6, Bayındırbank Merkez Şubesi Fortisbank Mercan Şubesi 1, Finansbank Kadıköy (Kuşdili) Şub. 5, Halk Bankası İst.Ticari Şubesi Halk Bankası Kurtuluş Şubesi 11, Denizbank Altunizade Şubesi Şekerbank Etiler Şubesi 1, Ing (Oyakbank) Bank Beşiktaş Şubesi 2, İşbankası Kurtuluş Şubesi 1, İşbankası Kurtuluş Şubesi 6, Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 8, Yapı Kredi Bankası Kurtuluş Şubesi 5, Bank Asya Bayrampaşa Şubesi Türk Ekonomi Bankası Eminönü Şubesi 3, Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesi Hsbc Bank Kurtuluş Şubesi Vakıfbank Kurtuluş Şubesi 1, Vadesiz Döviz Tevdiat 4, İşbankası (EURO) Kurtuluş Şubesi 4, GMAF Hesapları Halk Bankası Harbiye Şubesi 0.25 İşbankası Kabataş Şubesi Diğer Hazır Değerler 775, Akbank Salıpazarı Şubesi 205, Fortis Bank Mercan Şubesi 24, Finansbank Kadıköy (Kuşdili) Şub. 145, Halkbankası Kurtuluş Şubesi 68, İşbankası Kurtuluş Şubesi 209, Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 80, Yapı Kredi Bankası Kurtuluş Şubesi 34, Vakıfbank Kurtuluş Şubesi 7, Özel Ekran Tahsilatları 1, İşbankası Kurtuluş Şubesi 1,

7 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) B- Menkul Kıymetler 195, Diğer Menkul Kıymetler (*** Sabit Getirili Menkul Kıymetler) 195, İşbankası Kurtuluş Şubesi 74, Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 4, Yapı Kredi Bankası Kurtuluş Şubesi 116, *** Bankalardaki alınan fonları gösterir. C- Ticari Alacaklar 941, Alacak Senetleri 843, Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli çekler Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli senetler 744, , Verilen Depozito ve Teminatlar 13, İski Abonman 2- Bedaş Güvence Bedeli 3- Türk Telekom 4- İl Özel İaderesi 1, , , Diğer Ticari Alacaklar 84, Gerçek Kişilerden Alacaklar 2- Tüzel Kişilerden Alacaklar 16, , Şüpheli Ticari Alacaklar 85, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 85, D- Diğer Alacaklar 12,383, Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 9,937, Dönem sonu itibariyle üyelerden alacaklar aşağıdaki gibidir Kayıt Ücreti Maktu Aidat Nisbi Aidatlar Ücret Tarifesi 2009 Yılı Kayıt Ücreti 2009 Yılı Maktu Aidat 2009 Yılı Nisbi Aidat 2009 Yılı Ücret Tarifesi Üye Borçları Taksit Büro Borçları Taksit Gecikme Zamları Maktu Aidat Gecikme Zammı Nisbi Aidat Gecikme Zammı Taksitlendirme Gecikme Zammı 9,937, , ,205, ,677, , , ,573, ,462, , , , , , , , İştiraklerden Alacaklar 1,272, ,272, İSMMMO İktisadi İşletmeden Alacaklar TESMER İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinden Alacaklar 104, ,168, Diğer Çeşitli Alacaklar 1,173, ,173, TESMER' den Alacaklar Odalardan Alacaklar Diğer Alacaklar 694, , ,

8 AKTİF (VARLIKLAR) E- Stoklar 17, , Mamüller 1, Form ve Dosya Stokları 4- Ticari Mallar 16, F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir. Vergi Levhası ve Sözleşme Stokları G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 27, , Gelecek Aylara Ait Giderler Sigorta Giderleri Kasko Giderleri Trafik Sigorta Giderleri Abonelik Giderleri Lisans Giderleri Kira Giderleri 27, , , , , H- Diğer Dönen Varlıklar 11, , Personel Avansları 11, Personel Avansları 11, DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 14,423, II DURAN VARLIKLAR 550, A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 550, İştirakler (İsmmmo Akademi) 550, D- Maddi Duran Varlıklar 7,190, Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir. 7,190, Binalar İdari Bina (Kabataş) Yeni İdare Binası 4,617, , ,608, Taşıtlar Plakalı Araç Plakalı Araç Plakalı Araç Plakalı Araç 381, , , , , Demirbaşlar Merkez Demirbaşları 2,191, ,191, E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21, , Haklar İSMMMO İsim Hakları İSMMMO Akademi İsim Hakları 21, , , F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 7,761, AKTİF HESAPLAR TOPLAMI 22,184,

9 PASİF (KAYNAKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,037, A- Mali Borçlar 2, , Banka Kredileri (Kredi Kartları) 2, B- Ticari Borçlar 1,493, ,493, ,493, Satıcılar Gerçek Kişilere Borçlar As Et Biga Et Ürünleri Can Balık Market Derya Kopyalama Has Aytaş Nalburiye Nöbetçi Nakliyet Taşımacılık İ.T.Ü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İmren Marmara Balık Market Meldam Matbaa Hizmetleri Narin Çiçekcilik Şen Manav Taç Su Tuana Şarküteri Tüzel Kişilere Borçlar Açı Cephe Sist.Ltd.Şti. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. Bizim Moto Kurye Kargo Taşımacılık Ltd.Şti. Bilgi Bir.Sis.Elek.Bil.End.Müh.Ltd.Şti. Cevahirler İnşaat Taahhüt A.Ş Cevat Kuru Temizleme Boyama Ltd.Şti. Docuart Bilg.İlt.San.Tic.Ltd.Şti. D-Com Bilg.ve Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. Digital İletişim Ser.Hizm.Tic.Ltd.Şti. Doruk İlet.ve otom.san.tic.a.ş Denpa Çevre Sağlığı ve Tar.İlaç.Ltd.Şti. Dizayn Eletk.Gör.Müzik.Vip Tas.Ltd.Şti. D-Market Elektronik Hizm.ve Tic.A.Ş Dialog Anlatım İletişim A.Ş Emek İnş.ve İşl.A.Ş (Radison Sas) Eren Tem.Taş.ve Yön.Hizm.Ltd.Şti. 261, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elektro Mita Ofis Mak.Sat.Ser.Hizm.Ltd.Şti Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş Hasan Koll.Şti. Hızlı İletişim Hizmetleri Ltd.Şti. İpek Sigorta Acentelik Hizm.Ltd.Şti. İzmir SMMMO Hizmet ve Eğitim İşletmesi Kaya Elektronik ve Otom.San.Tic.Ltd.Şti. Klima Tek Isıt.Soğ.ve Klima Sis.Ltd.Şti. Koç Net Haber.Tekn.ve İlet.Hizm.A.Ş Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş Mengerler Sigorta Aracılık Hizm.A.Ş Mart Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti. Opera Kırtasiye Ltd.Şti. Optimist Turizm Org.Serv.Tic.Ltd.Şti. Popay Teks.Turz.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Palet İstanbul Gıda Dış Tic.Ltd.Şti , , , , , , ,

10 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR) Seavit Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Servis İstanbul Kurum.İht.Ürün.Ltd.Şti. Sepaş Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. Sofra Yemek Üretim ve Hizm.A.Ş Thyssen Krupp Asansör San.Tic.A.Ş Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş Telsan Telsiz Sistemleri Ltd.Şti. Trakya Özel Sağlık Tesisleri A.Ş Ulusal Özel Güv.Hizm.San.Tic.A.Ş Üçler Süpermarket Gıda San.Ltd.Şti. Ustaoğlu Film Yapım Rekl.Ltd.Şti. Uzay Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş , , , , Borç Senetleri 1,232, ,232, İleri Tarihli Verilen Çekler 1,232, Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 369, İştiraklere Borçlar 295, İsmmmo Akademi İktisadi İşletmesi TÜRMOB - TESMER İstanbul Şubesine 185, , Diğer Çeşitli Borçlar 73, Kurul ve Komite Üyelerine Borçlar 4, Üyelere Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) 36, Şirketler ve Ortaklıklara Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) Üye hesabına geçecek havaleler (Bilinmeyen havaleler) 1, , D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 172, , Ödenecek Vergi ve Fonlar Aralık Ay'ı Ödenecek Vergi Fon ve KDV2 117, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Aralık Ay'ı Ödenecek SGK ve İşsizlik Sigortası 55, , G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2,037,

11 PASİF (KAYNAKLAR) IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Boçrlar İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR 20,147, A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 19,814, Geçmiş Yıllar Karları 19,814, Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı , , , , , , , ,582, ,597, ,276, ,231, ,192, ,129, ,225, , E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları(-) F- Dönem Net Karı (Zararı) 332, , Dönem Net Karı ( - ) 332, Dönem Net Zararı (-) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 20,147, PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 22,184,

12 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER 1 BİRLİK PAYLARI 547, ÜYE GELİRLERİ 5,555, Cari Dönem Payları 394, CARİ DÖNEM ALACAKLARI 5,041, Geçmiş Dönem Payları 153, Kayıt Ücreti 473, YÖN.,DEN.,DİS.,KURULU GİDERLERİ 492, Maktu Aidat Ücreti 313, Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 359, Nisbi Aidat Ücreti 4,083, Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 50, Ücret Tarifesi Ücreti 51, Disiplin Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 83, Maktu Aidat Gecikme Zammı 35, FAALİYET GİDERLERİ 1,355, Nisbi Aidat Gecikme Zammı 14, GENEL KURUL GİDERLERİ 305, Faaliyet Belgesi 62, TÜRMOB Genel Kurulu Giderleri SGK EK-9 6, Oda Genel Kurul Giderleri 305, GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI 513, TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 151, Kayıt Ücreti Yemek ve İçecek Giderleri 43, Maktu Aidat Ücreti Çicek ve Çelenk Giderleri 25, Nisbi Aidat Ücreti 29, Konaklama Giderleri 5, Ücret Tarifesi Ücreti Yakıt ve Yol Giderleri 13, Taksitlendirme Telefon Giderleri 25, Maktu Aidat Gecikme Zammı 233, Posta Giderleri 2, Nisbi Aidat Gecikme Zammı 250, Kargo Giderleri 3, STAJYER GELİRLERİ 1,765, Yönetimi Temsilen Yapılan Giderler 32, KATKI PAYLARI 1,765, TAŞIT GİDERLERİ 47, Stajyer Dosya Bedeli 875, Plakalı Taşıt 6, Stajyer Müracaat Bedeli 875, Plakalı Taşıt 6, Stajyer Fon Payı 14, Plakalı Taşıt 17, DİĞER GELİRLERİ 806, Plakalı Taşıt 10, TÜRMOB PAYLARI 70, Plakalı Taşıt 7, Kaşe Payı 16, SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 4, Kimlik Payı 53, Bilet Giderleri 4, SAYILI YASA 5/A C 1, Yemek ve İçecek Giderleri İlk Müracaat Kayıt Ücreti 1, Yakıt ve Yol Giderleri 3.3 BASILI FORM GELİRLERİ 103, ODA ÇALIŞMA KOM. VE KURULLARI GİDERLERİ 247, Form ve Dosya Gelirleri 92, Haksız Rekabet Kurulu Giderleri 117, Sözleşme ve Vergi Levhası 11, Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Giderleri 50, MEVDUAT GELİRLERİ (TL) 18, Yayın Kurulu Gidederleri 33, Vadesiz Mevduat Gelirleri Mesleki Denetim Komitesi Giderleri 32, Vadeli Mevduat Gelirleri 12, Staj Komitesi Giderleri 13, Menkul Kıymet Gelirleri 5, Diğer Kurul Giderleri MEVDUAT GELİRLERİ (DÖVİZ) 3.6 TOPLANTI,PANEL,SEMİNER,SEMPOZYUM GİDERİ 221, Vadesiz Mevduat Gelirleri TOPLANTI GİDERLERİ 69, Vadeli Mevduat Gelirleri Başkanlar Kurulu Toplantı Giderleri 1, İLAN REKLAM GELİRLERİ İl Dışı Toplantı Giderleri Mali Çözüm İlan Gelirleri Yurtdışı Toplantı Giderleri 9, İSMMMO Yaşam İlan Gelirleri Basın Toplantı Giderleri 3.7 BAĞIŞ GELİRLERİ 2, İlçe Temsilci Toplantı Giderleri 9, Kurumlardan Bağışlar Delege Toplantı Giderleri Tüzel Kişilerden Bağışlar Danışma Meclisi Toplantı Giderleri 2, Gerçek Kişilerden Bağışlar 2, Meslek Odaları Toplantı Giderleri 1, MUHTELİF GELİRLERİ 610, Sivil Toplum Kuruluşları Toplantı Giderleri Hesap Tashihi Gelirleri 9, Resmi Kurumlar Toplantı Giderleri Balo Gelirleri Ruhsat Dağıtım Toplantı Giderleri 19, Bilirkişilik Seminer Gelirleri İlçe Ziyaretleri Toplantı Giderleri Sosyal Etkinlik Gelirleri Stajyer Toplantı Giderleri Sayılı Yasa (SGK) Gelirler 80, Yönetim Kurulu Toplantı Giderleri 4, Sözleşme Fesih Gelirleri Ortak Kurullar Toplantı Giderleri 2, Demirbaş Satış Geliri 70, Personel Toplantı Giderleri 17, Avrupa Birliği Fonu 10, TÜRMOB Eğitim Katılım Payı 440, ,396, ,126,

13 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 2,396, NAKLİ YEKÜN 8,126, PANEL GİDERLERİ Konusu kalmayan karşılıklar Mesleki Eğitim Panelleri SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 226, İl Dışı Panel Giderleri Satılan Mal Maliyeti 13, Mesleki Kuruluşların Panelleri Diğer Satışların Maliyeti 75, SEMİNER GİDERLERİ 17, Karşılık Giderleri 85, İlçe Seminer Giderleri Demirbaş Satış Zararı 51, Seminer Giderleri (İstanbul) 15, İl Dışı Seminer Giderleri 1, Diğer Seminer Giderleri SEMPOZYUM GİDERLERİ 116, Muhasebe Sempozyumu Giderleri 68, Meslek Odaları Sempozyum Giderleri 47, Yurtdışı Sempozyum Katılım Giderleri FORUM GİDERLERİ 17, Muhasebe Forumu Giderleri İl Dışı Forum Giderleri 17, Diğer Forum Giderleri SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ 20, KUTLAMA GİDERLERİ 20, Mart Muhasebe Günü Giderleri Mart Dünya Kadınlar Günü Giderleri Bayram Kutlama Giderleri 20, Balo Giderleri KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ Tiyatro ve Sinema Giderleri Diğer Kültürel Etkinlik Giderleri 3.8 YAYIN BASIM GİDERLERİ 356, MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ GİDERLERİ 121, Matbaa Giderleri 58, Posta ve Kargo Giderleri 39, Telif Hakkı Giderleri 22, Hazırlama Giderleri İSMMMO YAŞAM DERGİSİ GİDERLERİ 115, Matbaa Giderleri 35, Posta ve Kargo Giderleri 38, Telif Hakkı Giderleri Hazırlama Giderleri 40, ÜCRET TARİFESİ GİDERLERİ Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Hazırlama Giderleri MALİ REHBER VE AJANDA GİDERLERİ Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Hazırlama Giderleri DİĞER MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ 89, Matbaa Giderleri 57, Posta ve Kargo Giderleri 7, Telif Hakkı Giderleri 24, Hazırlama Giderleri 2,396, ,899,

14 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 2,396, NAKLİ YEKÜN 7,899, MESLEKİ RAPORLAR GİDERİ 31, Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Telif Hakkı Giderleri 31, Hazırlama Giderleri 4 PERSONEL GİDERLERİ 2,844, Brüt Ücret Giderleri 1,540, Fazla Çalışma Ücreti Giderleri 4.3 Çocuk Yardımı Giderleri 2, Kasa Tazminatı Giderleri 15, İkramiye Giderleri 501, Yol Yardımı Giderleri 54, Yakacak Yardımı Giderleri 72, Erzak Yardımı Giderleri 23, Yemek Giderleri 118, Giyim Yardımı Giderleri 1, Bayram Yardımı Giderleri 13, Eğitim Yardımı Giderleri 12, Özel Sağlık Sigortası Giderleri 59, Diğer Sosyal Haklar 118, Harcırah Giderleri 4.16 SGK İşveren Payı Giderleri 281, İşsizlik İşveren Payı Giderleri 28, EĞİTİM GİDERLERİ 253, ÜYE EĞİTİM GİDERLERİ 241, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri 32, Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri 113, Salon Kira Giderleri 14, Eğitim Kitabı Basım Giderleri 43, Kırtasiye Giderleri 7, Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 27, STAJYER EĞİTİM GİDERLERİ Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri Kırtasiye Giderleri Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 5.3 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 1, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri 5,494, ,899,

15 GİDERLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER NAKLİ YEKÜN Kırtasiye Giderleri 5,494, NAKLİ YEKÜN 7,899, Plaket Giderleri Konaklama Giderleri SMMM ODALARI EĞİTİM GİDERLERİ 1, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri Kırtasiye Giderleri Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 5.5 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 3, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri 3, Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri Kırtasiye Giderleri Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 5.6 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE FONLARI 5, Katılım Payları 5, AR - GE GİDERLERİ 17, Kalite Belgesi Giderleri 1, Kütüphane Giderleri 6.3 Bilgisayar Yazılım Geliştirme Giderleri Muhasebe Müzesi Giderleri 6.5 Bilgiye Erişim Merkezi Giderleri 14, DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 937, PTT VE KARGO GİDERLERİ 200, HABERLEŞME GİDERLERİ 43, Telefon Giderleri 25, *** ** 68 Nolu Telefon Giderleri 1, Cep Telefonu Giderleri 16, Araç Telefonu Giderleri SMS GİDERLERİ 46, Bilgilendirme SMS Giderleri 46, DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 4, Data Hattı Giderleri 4, POSTA GİDERLERİ 51, Üye Posta Giderleri 24, Stajyer Posta Giderleri 26, Diğer Posta Giderleri KARGO GİDERLERİ 51, Üye Kargo Giderleri 44, Stajyer Kargo Giderleri Diğer Kargo Giderleri 6, ,448, ,899,

SMMMO BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

SMMMO BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM SMMMO BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM 1 01.05.2008-30.04.2009 Bütçesi nakit akış dengesine göre hazırlanmıştır. 2 01.05.2008-30.04.2009 Bütçesi % 10 enflasyon varsayımına göre hazırlanmıştır. 3 Yasal

Detaylı

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 30.04.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I- DÖNEN VARLIKLAR 13.438.216,13 I-KISA V.Y.KAYNAKLAR 1.123.873,71 A-HAZIR DEĞERLER 1.317.930,51 A-BORÇLAR 1.014.148,43 Nakit

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP NO Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 01

Detaylı

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D IIEMSAN Y. U. EAP«2(D 2012 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır Sürüm 1.0-2- İÇİNDEKİLER Vizyonumuz 4 Yönetim Kurulu 5-8 Üretim ve Satış Bilgileri 10-11 Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 19,054,899.90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,746,989.88 10 HAZIR DEĞERLER 17,608,290.18 32 TİCARİ BORÇLAR 457,905.41

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,018,478.09 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,913,680.31 10 HAZIR DEĞERLER 25,000,341.72 32 TİCARİ BORÇLAR 1,105,458.52

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941 VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ticaret Yollarınız Açık Olsun 2 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.rodaport.com RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 Şubat 2014, Cuma günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. SUNUM

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla...

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm)

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm) Kesin Mizan Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 (Onaylı sürüm) Uygulama Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda

Detaylı

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27820 Resmi Gazete Tarihi 19/01/2011 Kapsam 1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere

Detaylı