SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

2

3 AKTİF(VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem I -DÖNEN VARLIKLAR 14,423, III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,037, A-Hazır Değerler 845, A-Mali Borçlar 2, Kasa 3, Banka Kredileri 2, Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar 66, Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler 775, Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri B-Menkul Kıymetler 195, Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1-Hisse Senetleri 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 9-Diğer Mali Borçlar 4-Diğer Menkul Kıymetler 195, B-Ticari Borçlar 1,493, Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1-Satıcılar 261, C-Ticari Alacaklar 941, Borç Senetleri 1,232, Alıcılar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-Alacak Senetleri 843, Alınan Depozito ve Teminatlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 13, C-Diğer Borçlar 369, Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 1-Ortaklara Borçlar 6-Diğer Ticari Alacaklar 84, İştiraklere Borçlar 295, Şüpheli Ticari Alacaklar 85, Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 85, Personele Borçlar D-Diğer Alacaklar 12,383, Diğer Çeşitli Borçlar 73, Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 9,937, Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklerden Alacaklar 1,272, D-Alınan Avanslar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları 4-Personelden Alacaklar 2- Alınan Diğer Avanslar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1,173, E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 172, E-Stoklar 17, Ödenecek Vergi ve Fonlar 117, İlk Madde ve Malzeme 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 55, Yarı Mamüller-Üretim 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş,Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm. 3-Mamüller 1, Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4-Ticari Mallar 16, G-Borç ve Gider Karşılıkları 5-Diğer Stoklar 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü(-) 7-Verilen Sipariş Avansları 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 27, Gider Tahakkukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 27, I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2-Gelir Tahakkukları 1-Hesaplanan KDV H-Diğer Dönen Varlıklar 11, Diğer KDV 1- Devreden KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 2-İndirilecek KDV 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 3-Diğer KDV 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- İş Avansları 6-Personel Avansları 11, Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 14,423, KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2,037,

4 AKTİF(VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem II -DURAN VARLIKLAR 7,761, IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 4-Çıkarılmış Tahviller 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) B-Diğer Alacaklar 7-Diğer Mali Borçlar. 1-Ortaklardan Alacaklar B-Ticari Borçlar 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Satıcılar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Borç Senetleri 4-Personelden Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 550, Ortaklara Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştiraklere Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3-İştirakler 550, Diğer Çeşitli Borçlar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar 6-Bağlı Ortaklıklar D-Alınan Avanslar 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değ.Düşüklüğü Karş.(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 9-Diğer Mali Duran Varlıklar E-Borç ve Gider Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 7,190, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1-Arazi ve Arsalar F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3-Binalar 4,617, Gider Tahakkukları 4-Tesis,Makine ve Cihazlar G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. 5-Taşıtlar 381, Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 6-Demirbaşlar 2,191, Tesise Katılma Payları 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn. 8-Birikmiş Amortismanlar(-) UZUN VADELİ YABANCI 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar KAYNAKLAR TOPLAMI 10-Verilen Avanslar V-ÖZ KAYNAKLAR 20,147, E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21, A-Ödenmiş Sermaye 1-Haklar 21, Sermaye 2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 5-Özel Maliyetler B-Sermaye Yedekleri 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 2-Hisse Senedi İptal Karları 8-Verilen Avanslar 3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl. F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 1-Arama Giderleri 5-Diğer Sermaye Yedekleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C-Kar Yedekleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri 5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4-Diğer Kar Yedekleri 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 5-Özel Fonlar 2-Gelir Tahakkukları D-Geçmiş Yıllar Karları 19,814, H-Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıllar Karları 19,814, Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2-Diğer KDV 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar F-Dönem Net Karı (Zararı) 332, Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 1-Dönet Net Karı 332, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-Dönem Net Zararı(-) 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 20,147, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 7,761, AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 22,184, PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 22,184,

5 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU Cari Dönem - A-BRÜT SATIŞLAR 5,730, Yurt İçi Satışlar 173, Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer (Üye Aidat ) Gelirleri 5,556, B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR 5,730, D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 89, Satılan Mamüller Maliyeti(-) 1, Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 11, Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 75, BRÜT SATIŞ KARI 5,640, BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 7,567, Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) 7,567, Amaca Yönelik Giderler(-) FAALİYET KARI FAALİYET ZARARI -1,926, F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1,854, İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 12, Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar Menkul Kıymet Satış Karları 5, Kambiyo Karları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1,835, G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 137, Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 85, Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 51, H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -210, I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 542, Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 542, J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) DÖNEM KARI 332, DÖNEM ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI 332, DÖNEM NET ZARARI 1123

6 AKTİF (VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI I- DÖNEN VARLIKLAR 14,423, A- Hazır Değerler 845, Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Nakit Kasası 3, Alınan Çekler 3- Bankalar Vadesiz Mevduat 66, , Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesi Vakıflar Bankası Şişli Şubesi Halk Bankası Beyoğlu Şubesi Halk Bankası Karaköy Şubesi Ziraat Bankası Salıpazarı Şubesi İşbankası Kabataş Şubesi 2, Akbank Salıpazarı Şubesi 6, Bayındırbank Merkez Şubesi Fortisbank Mercan Şubesi 1, Finansbank Kadıköy (Kuşdili) Şub. 5, Halk Bankası İst.Ticari Şubesi Halk Bankası Kurtuluş Şubesi 11, Denizbank Altunizade Şubesi Şekerbank Etiler Şubesi 1, Ing (Oyakbank) Bank Beşiktaş Şubesi 2, İşbankası Kurtuluş Şubesi 1, İşbankası Kurtuluş Şubesi 6, Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 8, Yapı Kredi Bankası Kurtuluş Şubesi 5, Bank Asya Bayrampaşa Şubesi Türk Ekonomi Bankası Eminönü Şubesi 3, Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesi Hsbc Bank Kurtuluş Şubesi Vakıfbank Kurtuluş Şubesi 1, Vadesiz Döviz Tevdiat 4, İşbankası (EURO) Kurtuluş Şubesi 4, GMAF Hesapları Halk Bankası Harbiye Şubesi 0.25 İşbankası Kabataş Şubesi Diğer Hazır Değerler 775, Akbank Salıpazarı Şubesi 205, Fortis Bank Mercan Şubesi 24, Finansbank Kadıköy (Kuşdili) Şub. 145, Halkbankası Kurtuluş Şubesi 68, İşbankası Kurtuluş Şubesi 209, Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 80, Yapı Kredi Bankası Kurtuluş Şubesi 34, Vakıfbank Kurtuluş Şubesi 7, Özel Ekran Tahsilatları 1, İşbankası Kurtuluş Şubesi 1,

7 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) B- Menkul Kıymetler 195, Diğer Menkul Kıymetler (*** Sabit Getirili Menkul Kıymetler) 195, İşbankası Kurtuluş Şubesi 74, Garanti Bankası Kurtuluş Şubesi 4, Yapı Kredi Bankası Kurtuluş Şubesi 116, *** Bankalardaki alınan fonları gösterir. C- Ticari Alacaklar 941, Alacak Senetleri 843, Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli çekler Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli senetler 744, , Verilen Depozito ve Teminatlar 13, İski Abonman 2- Bedaş Güvence Bedeli 3- Türk Telekom 4- İl Özel İaderesi 1, , , Diğer Ticari Alacaklar 84, Gerçek Kişilerden Alacaklar 2- Tüzel Kişilerden Alacaklar 16, , Şüpheli Ticari Alacaklar 85, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 85, D- Diğer Alacaklar 12,383, Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 9,937, Dönem sonu itibariyle üyelerden alacaklar aşağıdaki gibidir Kayıt Ücreti Maktu Aidat Nisbi Aidatlar Ücret Tarifesi 2009 Yılı Kayıt Ücreti 2009 Yılı Maktu Aidat 2009 Yılı Nisbi Aidat 2009 Yılı Ücret Tarifesi Üye Borçları Taksit Büro Borçları Taksit Gecikme Zamları Maktu Aidat Gecikme Zammı Nisbi Aidat Gecikme Zammı Taksitlendirme Gecikme Zammı 9,937, , ,205, ,677, , , ,573, ,462, , , , , , , , İştiraklerden Alacaklar 1,272, ,272, İSMMMO İktisadi İşletmeden Alacaklar TESMER İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinden Alacaklar 104, ,168, Diğer Çeşitli Alacaklar 1,173, ,173, TESMER' den Alacaklar Odalardan Alacaklar Diğer Alacaklar 694, , ,

8 AKTİF (VARLIKLAR) E- Stoklar 17, , Mamüller 1, Form ve Dosya Stokları 4- Ticari Mallar 16, F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir. Vergi Levhası ve Sözleşme Stokları G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 27, , Gelecek Aylara Ait Giderler Sigorta Giderleri Kasko Giderleri Trafik Sigorta Giderleri Abonelik Giderleri Lisans Giderleri Kira Giderleri 27, , , , , H- Diğer Dönen Varlıklar 11, , Personel Avansları 11, Personel Avansları 11, DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 14,423, II DURAN VARLIKLAR 550, A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 550, İştirakler (İsmmmo Akademi) 550, D- Maddi Duran Varlıklar 7,190, Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir. 7,190, Binalar İdari Bina (Kabataş) Yeni İdare Binası 4,617, , ,608, Taşıtlar Plakalı Araç Plakalı Araç Plakalı Araç Plakalı Araç 381, , , , , Demirbaşlar Merkez Demirbaşları 2,191, ,191, E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21, , Haklar İSMMMO İsim Hakları İSMMMO Akademi İsim Hakları 21, , , F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 7,761, AKTİF HESAPLAR TOPLAMI 22,184,

9 PASİF (KAYNAKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,037, A- Mali Borçlar 2, , Banka Kredileri (Kredi Kartları) 2, B- Ticari Borçlar 1,493, ,493, ,493, Satıcılar Gerçek Kişilere Borçlar As Et Biga Et Ürünleri Can Balık Market Derya Kopyalama Has Aytaş Nalburiye Nöbetçi Nakliyet Taşımacılık İ.T.Ü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İmren Marmara Balık Market Meldam Matbaa Hizmetleri Narin Çiçekcilik Şen Manav Taç Su Tuana Şarküteri Tüzel Kişilere Borçlar Açı Cephe Sist.Ltd.Şti. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. Bizim Moto Kurye Kargo Taşımacılık Ltd.Şti. Bilgi Bir.Sis.Elek.Bil.End.Müh.Ltd.Şti. Cevahirler İnşaat Taahhüt A.Ş Cevat Kuru Temizleme Boyama Ltd.Şti. Docuart Bilg.İlt.San.Tic.Ltd.Şti. D-Com Bilg.ve Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. Digital İletişim Ser.Hizm.Tic.Ltd.Şti. Doruk İlet.ve otom.san.tic.a.ş Denpa Çevre Sağlığı ve Tar.İlaç.Ltd.Şti. Dizayn Eletk.Gör.Müzik.Vip Tas.Ltd.Şti. D-Market Elektronik Hizm.ve Tic.A.Ş Dialog Anlatım İletişim A.Ş Emek İnş.ve İşl.A.Ş (Radison Sas) Eren Tem.Taş.ve Yön.Hizm.Ltd.Şti. 261, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elektro Mita Ofis Mak.Sat.Ser.Hizm.Ltd.Şti Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş Hasan Koll.Şti. Hızlı İletişim Hizmetleri Ltd.Şti. İpek Sigorta Acentelik Hizm.Ltd.Şti. İzmir SMMMO Hizmet ve Eğitim İşletmesi Kaya Elektronik ve Otom.San.Tic.Ltd.Şti. Klima Tek Isıt.Soğ.ve Klima Sis.Ltd.Şti. Koç Net Haber.Tekn.ve İlet.Hizm.A.Ş Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş Mengerler Sigorta Aracılık Hizm.A.Ş Mart Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti. Opera Kırtasiye Ltd.Şti. Optimist Turizm Org.Serv.Tic.Ltd.Şti. Popay Teks.Turz.Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Palet İstanbul Gıda Dış Tic.Ltd.Şti , , , , , , ,

10 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR) Seavit Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Servis İstanbul Kurum.İht.Ürün.Ltd.Şti. Sepaş Danışmanlık ve Tic.Ltd.Şti. Sofra Yemek Üretim ve Hizm.A.Ş Thyssen Krupp Asansör San.Tic.A.Ş Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş Telsan Telsiz Sistemleri Ltd.Şti. Trakya Özel Sağlık Tesisleri A.Ş Ulusal Özel Güv.Hizm.San.Tic.A.Ş Üçler Süpermarket Gıda San.Ltd.Şti. Ustaoğlu Film Yapım Rekl.Ltd.Şti. Uzay Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş , , , , Borç Senetleri 1,232, ,232, İleri Tarihli Verilen Çekler 1,232, Diğer Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar 369, İştiraklere Borçlar 295, İsmmmo Akademi İktisadi İşletmesi TÜRMOB - TESMER İstanbul Şubesine 185, , Diğer Çeşitli Borçlar 73, Kurul ve Komite Üyelerine Borçlar 4, Üyelere Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) 36, Şirketler ve Ortaklıklara Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) Üye hesabına geçecek havaleler (Bilinmeyen havaleler) 1, , D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 172, , Ödenecek Vergi ve Fonlar Aralık Ay'ı Ödenecek Vergi Fon ve KDV2 117, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Aralık Ay'ı Ödenecek SGK ve İşsizlik Sigortası 55, , G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2,037,

11 PASİF (KAYNAKLAR) IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Boçrlar İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR 20,147, A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 19,814, Geçmiş Yıllar Karları 19,814, Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı , , , , , , , ,582, ,597, ,276, ,231, ,192, ,129, ,225, , E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları(-) F- Dönem Net Karı (Zararı) 332, , Dönem Net Karı ( - ) 332, Dönem Net Zararı (-) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 20,147, PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 22,184,

12 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER 1 BİRLİK PAYLARI 547, ÜYE GELİRLERİ 5,555, Cari Dönem Payları 394, CARİ DÖNEM ALACAKLARI 5,041, Geçmiş Dönem Payları 153, Kayıt Ücreti 473, YÖN.,DEN.,DİS.,KURULU GİDERLERİ 492, Maktu Aidat Ücreti 313, Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 359, Nisbi Aidat Ücreti 4,083, Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 50, Ücret Tarifesi Ücreti 51, Disiplin Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 83, Maktu Aidat Gecikme Zammı 35, FAALİYET GİDERLERİ 1,355, Nisbi Aidat Gecikme Zammı 14, GENEL KURUL GİDERLERİ 305, Faaliyet Belgesi 62, TÜRMOB Genel Kurulu Giderleri SGK EK-9 6, Oda Genel Kurul Giderleri 305, GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI 513, TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 151, Kayıt Ücreti Yemek ve İçecek Giderleri 43, Maktu Aidat Ücreti Çicek ve Çelenk Giderleri 25, Nisbi Aidat Ücreti 29, Konaklama Giderleri 5, Ücret Tarifesi Ücreti Yakıt ve Yol Giderleri 13, Taksitlendirme Telefon Giderleri 25, Maktu Aidat Gecikme Zammı 233, Posta Giderleri 2, Nisbi Aidat Gecikme Zammı 250, Kargo Giderleri 3, STAJYER GELİRLERİ 1,765, Yönetimi Temsilen Yapılan Giderler 32, KATKI PAYLARI 1,765, TAŞIT GİDERLERİ 47, Stajyer Dosya Bedeli 875, Plakalı Taşıt 6, Stajyer Müracaat Bedeli 875, Plakalı Taşıt 6, Stajyer Fon Payı 14, Plakalı Taşıt 17, DİĞER GELİRLERİ 806, Plakalı Taşıt 10, TÜRMOB PAYLARI 70, Plakalı Taşıt 7, Kaşe Payı 16, SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 4, Kimlik Payı 53, Bilet Giderleri 4, SAYILI YASA 5/A C 1, Yemek ve İçecek Giderleri İlk Müracaat Kayıt Ücreti 1, Yakıt ve Yol Giderleri 3.3 BASILI FORM GELİRLERİ 103, ODA ÇALIŞMA KOM. VE KURULLARI GİDERLERİ 247, Form ve Dosya Gelirleri 92, Haksız Rekabet Kurulu Giderleri 117, Sözleşme ve Vergi Levhası 11, Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Giderleri 50, MEVDUAT GELİRLERİ (TL) 18, Yayın Kurulu Gidederleri 33, Vadesiz Mevduat Gelirleri Mesleki Denetim Komitesi Giderleri 32, Vadeli Mevduat Gelirleri 12, Staj Komitesi Giderleri 13, Menkul Kıymet Gelirleri 5, Diğer Kurul Giderleri MEVDUAT GELİRLERİ (DÖVİZ) 3.6 TOPLANTI,PANEL,SEMİNER,SEMPOZYUM GİDERİ 221, Vadesiz Mevduat Gelirleri TOPLANTI GİDERLERİ 69, Vadeli Mevduat Gelirleri Başkanlar Kurulu Toplantı Giderleri 1, İLAN REKLAM GELİRLERİ İl Dışı Toplantı Giderleri Mali Çözüm İlan Gelirleri Yurtdışı Toplantı Giderleri 9, İSMMMO Yaşam İlan Gelirleri Basın Toplantı Giderleri 3.7 BAĞIŞ GELİRLERİ 2, İlçe Temsilci Toplantı Giderleri 9, Kurumlardan Bağışlar Delege Toplantı Giderleri Tüzel Kişilerden Bağışlar Danışma Meclisi Toplantı Giderleri 2, Gerçek Kişilerden Bağışlar 2, Meslek Odaları Toplantı Giderleri 1, MUHTELİF GELİRLERİ 610, Sivil Toplum Kuruluşları Toplantı Giderleri Hesap Tashihi Gelirleri 9, Resmi Kurumlar Toplantı Giderleri Balo Gelirleri Ruhsat Dağıtım Toplantı Giderleri 19, Bilirkişilik Seminer Gelirleri İlçe Ziyaretleri Toplantı Giderleri Sosyal Etkinlik Gelirleri Stajyer Toplantı Giderleri Sayılı Yasa (SGK) Gelirler 80, Yönetim Kurulu Toplantı Giderleri 4, Sözleşme Fesih Gelirleri Ortak Kurullar Toplantı Giderleri 2, Demirbaş Satış Geliri 70, Personel Toplantı Giderleri 17, Avrupa Birliği Fonu 10, TÜRMOB Eğitim Katılım Payı 440, ,396, ,126,

13 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 2,396, NAKLİ YEKÜN 8,126, PANEL GİDERLERİ Konusu kalmayan karşılıklar Mesleki Eğitim Panelleri SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 226, İl Dışı Panel Giderleri Satılan Mal Maliyeti 13, Mesleki Kuruluşların Panelleri Diğer Satışların Maliyeti 75, SEMİNER GİDERLERİ 17, Karşılık Giderleri 85, İlçe Seminer Giderleri Demirbaş Satış Zararı 51, Seminer Giderleri (İstanbul) 15, İl Dışı Seminer Giderleri 1, Diğer Seminer Giderleri SEMPOZYUM GİDERLERİ 116, Muhasebe Sempozyumu Giderleri 68, Meslek Odaları Sempozyum Giderleri 47, Yurtdışı Sempozyum Katılım Giderleri FORUM GİDERLERİ 17, Muhasebe Forumu Giderleri İl Dışı Forum Giderleri 17, Diğer Forum Giderleri SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ 20, KUTLAMA GİDERLERİ 20, Mart Muhasebe Günü Giderleri Mart Dünya Kadınlar Günü Giderleri Bayram Kutlama Giderleri 20, Balo Giderleri KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ Tiyatro ve Sinema Giderleri Diğer Kültürel Etkinlik Giderleri 3.8 YAYIN BASIM GİDERLERİ 356, MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ GİDERLERİ 121, Matbaa Giderleri 58, Posta ve Kargo Giderleri 39, Telif Hakkı Giderleri 22, Hazırlama Giderleri İSMMMO YAŞAM DERGİSİ GİDERLERİ 115, Matbaa Giderleri 35, Posta ve Kargo Giderleri 38, Telif Hakkı Giderleri Hazırlama Giderleri 40, ÜCRET TARİFESİ GİDERLERİ Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Hazırlama Giderleri MALİ REHBER VE AJANDA GİDERLERİ Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Hazırlama Giderleri DİĞER MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ 89, Matbaa Giderleri 57, Posta ve Kargo Giderleri 7, Telif Hakkı Giderleri 24, Hazırlama Giderleri 2,396, ,899,

14 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 2,396, NAKLİ YEKÜN 7,899, MESLEKİ RAPORLAR GİDERİ 31, Matbaa Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Telif Hakkı Giderleri 31, Hazırlama Giderleri 4 PERSONEL GİDERLERİ 2,844, Brüt Ücret Giderleri 1,540, Fazla Çalışma Ücreti Giderleri 4.3 Çocuk Yardımı Giderleri 2, Kasa Tazminatı Giderleri 15, İkramiye Giderleri 501, Yol Yardımı Giderleri 54, Yakacak Yardımı Giderleri 72, Erzak Yardımı Giderleri 23, Yemek Giderleri 118, Giyim Yardımı Giderleri 1, Bayram Yardımı Giderleri 13, Eğitim Yardımı Giderleri 12, Özel Sağlık Sigortası Giderleri 59, Diğer Sosyal Haklar 118, Harcırah Giderleri 4.16 SGK İşveren Payı Giderleri 281, İşsizlik İşveren Payı Giderleri 28, EĞİTİM GİDERLERİ 253, ÜYE EĞİTİM GİDERLERİ 241, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri 32, Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri 113, Salon Kira Giderleri 14, Eğitim Kitabı Basım Giderleri 43, Kırtasiye Giderleri 7, Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 27, STAJYER EĞİTİM GİDERLERİ Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri Kırtasiye Giderleri Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 5.3 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 1, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri 5,494, ,899,

15 GİDERLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER NAKLİ YEKÜN Kırtasiye Giderleri 5,494, NAKLİ YEKÜN 7,899, Plaket Giderleri Konaklama Giderleri SMMM ODALARI EĞİTİM GİDERLERİ 1, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri Kırtasiye Giderleri Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 5.5 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 3, Ulaşım Giderleri Yemek Giderleri 3, Otopark Giderleri Eğitmen Giderleri Salon Kira Giderleri Eğitim Kitabı Basım Giderleri Kırtasiye Giderleri Plaket Giderleri Konaklama Giderleri 5.6 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE FONLARI 5, Katılım Payları 5, AR - GE GİDERLERİ 17, Kalite Belgesi Giderleri 1, Kütüphane Giderleri 6.3 Bilgisayar Yazılım Geliştirme Giderleri Muhasebe Müzesi Giderleri 6.5 Bilgiye Erişim Merkezi Giderleri 14, DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 937, PTT VE KARGO GİDERLERİ 200, HABERLEŞME GİDERLERİ 43, Telefon Giderleri 25, *** ** 68 Nolu Telefon Giderleri 1, Cep Telefonu Giderleri 16, Araç Telefonu Giderleri SMS GİDERLERİ 46, Bilgilendirme SMS Giderleri 46, DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 4, Data Hattı Giderleri 4, POSTA GİDERLERİ 51, Üye Posta Giderleri 24, Stajyer Posta Giderleri 26, Diğer Posta Giderleri KARGO GİDERLERİ 51, Üye Kargo Giderleri 44, Stajyer Kargo Giderleri Diğer Kargo Giderleri 6, ,448, ,899,

16 GİDERLER NAKLİ YEKÜN MOTORLU KURYE GİDERLERİ 2, Üye Motorlu Kurye Giderleri Stajyer Motorlu Kurye Giderleri Diğer Motorlu Kurye Giderleri 1, ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ 108, Isıtma, Soğutma, Aydınlatma Giderleri 86, Su Giderleri 21, DANIŞMANLIK GİDERLERİ 324, Hukuk Danışmanlık Giderleri 9, Bilgi Danışmanlık Giderleri 223, Basın Danışmanlık Giderleri 91, İnsan Kaynakları Danışmanlık Giderleri 7.4 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ 101, Bilgisayar Sarf Malzemesi Giderleri 52, Fotokopi Giderleri 10, Diğer Kırtasiye Giderleri 38, AFET VE KURTARMA GİDERLERİ Afet Giderleri Kurtarma Giderleri 7.6 TEMİZLİK VE GÜVENLİK GİDERLERİ 202, GÜVENLİK GİDERLERİ 91, İdari Bina Güvenlik Giderleri 91, TEMİZLİK GİDERLERİ 110, İdari Bina Temizlik Giderleri 95, İdari Bina Temizlik Malzemesi Giderleri 14, YARDIM GİDERLERİ 32, ÜYELERE YARDIM GİDERLERİ 1, Sağlık Yardımı Donanım ve Tefrişat Yardımı 1, Mesleki Yayın Yardımı Mesleki Promosyonlar 8.2 BURS YARDIMI 31, Üye Çocuklarına Burs Yardımı 31, SOSYAL HİZMET KURUMLARINA YARDIM Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım Yetiştirme Yurtlarına Yardım 8.4 KURUMLARA YARDIM KAMU KURUMLARINA YARDIM Eğitim Kurumlarına Yardım Emniyet Teşkilatına Yardım Kamu İdaresine Yardım 8.5 ODALARA YARDIM MESLEK ODALARINA YARDIM Donanım ve Tefrişat Yardımı Mesleki Yayın Yardımı 8.6 SPONSORLUK GİDERLERİ Eğitim Kurumlarına Sponsorluk Giderleri Kamu Kurumlarına Sponsorluk Giderleri Meslek Odalarına Sponsorluk Giderleri İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER 6,448, NAKLİ YEKÜN 7,899, Sivil Toplum Kuruluşlarına Sponsorluk Giderleri 6,481, ,899,

17 GİDERLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER NAKLİ YEKÜN 6,481, NAKLİ YEKÜN 7,899, BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 18, BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 3, Gazete, Dergi Giderleri 3, İLAN GİDERLERİ 14, Disiplin İlan Giderleri 12, Personel İlan Giderleri Diğer İlan Giderleri 1, DEŞİFRE GİDERLERİ Deşifre ve Çözüm Giderleri ABONELİK GİDERLERİ 106, İNTERNET TV ABONELİK GİDERLERİ Abonelik Giderleri MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 10, Mesleki Mevzuat Abonelik Giderleri 6, Hukuk Mevzuat Abonelik Giderleri Diğer Abonelik Giderleri 3, İNTERNET ABONELİK GİDERLERİ 75, İnternet Erişimi Abonelik Giderleri 75, DİGİTAL YAYINLAR ABONELİK GİDERLERİ 1, Digitürk Abonelik Giderleri 1, Kablolu Tv Abonelik Giderleri 10.5 DİGİTAL BELGE ABONELİK GİDERLERİ 10, Abonelik Giderleri 10, MERNİS KİMLİK PAYLAŞIM ABONELİK GİDERLERİ 8, T.C Kimlik Sorgulama Giderleri 8, ULAŞIM GİDERLERİ 17, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 12, Ulaşım Giderleri 6, Nakliye Hammaliye Giderleri 6, ŞEHİR DIŞI ULAŞIM GİDERLERİ 4, Ulaşım Giderleri Nakliye Hammaliye Giderleri 4, Otopark ve Yakıt Giderleri 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 43, BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 20, Merkez Bina Bakım Onarım Giderleri 20, Fındıklı Bina Bakım Onarım Giderleri 12.2 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7, Merkez Bina Asansör Bakım Onarım Giderleri 7, Fındıklı Bina Asansör Bakım Onarım Giderleri BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ 5, Bilgisayar Sistemi Bakım Onarım Giderleri 2, Büro Makinaları Bakım Onarım Giderleri 2, SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1, Santral Bakım Onarım Giderleri 1, KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 9, Klima Bakım Onarım Giderleri 9, JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ Jenaratör Bakım Onarım Giderleri ,667, ,899,

18 - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 6,667, NAKLİ YEKÜN 7,899, SİGORTA GİDERLERİ 15, BİNA SİGORTA GİDERLERİ 14, Merkez Bina Sigorta Giderleri 13, Fındıklı Bina Sigorta Giderleri ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ Merkez Bina Asansör Sigorta Giderleri BÜRO MAKİNALARI SİGORTA GİDERLERİ Elektronik Cihazlar Sigorta Giderleri OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ Otopark Sigorta Giderleri VERGİ RESİM VE HARÇLAR 28, EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERLER 20, BEYANNAME VERGİLERİ 7, FİNANSMAN GİDERLERİ 141, BANKA GİDERLERİ 141, Vakıfbank Giderleri Halkbankası Giderleri 1, Ziraat Bankası Giderleri İşbankası Giderleri 2, Akbank Giderleri 5, Fortisbank Giderleri 6, Hsbc Bankası Giderleri Finansbank Giderleri 6, Denizbank Giderleri Şekerbank Giderleri Ing (Oyakbank) Bank Giderleri Garanti Bankası Giderleri 60, Yapı Kredi Bankası Giderleri 56, Bank Asya Giderleri Teb Bankası Giderleri Albaraka Türk Bankası Giderleri Citibank Giderleri Tekstilbank Giderleri Anadolubank Giderleri Kuveyt Türk Bankası Giderleri Diğer Banka Giderleri DİĞER GİDERLER 63, MUTFAK GİDERLERİ 27, YEMEK GİDERLERİ 27, Et ve Balık Ürünleri Giderleri 1, Bakliyat Giderleri 1, Manav Giderleri İçecek Giderleri 6, Züccaciye Giderleri 11, Yemek Giderleri 6, İÇECEK GİDERLERİ 4, ÇAY KAHVE VE MEŞRUBAT GİDERLERİ 4, Çay Kahve Makinası Giderleri 4, Yakacak Giderleri ,915, ,899,

19 GİDERLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER NAKLİ YEKÜN 6,915, NAKLİ YEKÜN 7,899, TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ , TEMİZLİK GİDERLERİ 13, Deterjan Giderleri Kuru Temizleme Giderleri 12, MUHTELİF GİDERLER 8, , Ecza Dolabı Giderleri 1, Yangın Tüpü Giderleri Kira ve Aidat Giderleri 6, DAVA VE NOTER GİDERLERİ , DAVA GİDERLERİ 4, Açılan Dava Giderleri 4, Karşı Dava Giderleri NOTER GİDERLERİ 4, Resmi Defterler Tasdik Giderleri 4, Tasdik Giderleri TAHAKKUK DÜZELTMELERİ GİDERLERİ , ÜYELİKTEN AYRILMA VE TASFİYE İŞLEMLERİ 652, Üyeliktan Ayrılmalar Şirket Tasfiyeleri Değersiz Alacaklar Reesen Yapılan Tahakkuk Düzeltmeleri 453, Sayılı Yasa İndirimleri 198, SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 18.1 Maddi Sabit Kıymetler 18.2 Gayri Maddi Sabit Kıymetler 18.3 Taşınmaz Sabit Kıymetler GİDERLER TOPLAMI GELİR FAZLASI GENEL TOPLAM 7,567, GELİRLER TOPLAMI 7,899, , GİDER FAZLASI 7,899, GENEL TOPLAM 7,899,

20 DÖNEMİ ORANLI GİDER Sİ 1 BİRLİK PAYLARI 485, , , CARİ DÖNEM PAYLARI 403, , , Kayıt Ücreti Payı 22, , , Maktu Aidat Ücreti Payı 175, , , Nisbi Aidat Ücreti Payı 150, , , Ücret Tarifesi Payı 50, , , Faaliyet Belgesi Payı 6, , İlk Müracaat Payı GEÇMİŞ DÖNEM PAYLARI 81, , , Kayıt Ücreti Payı 1, , Maktu Aidat Ücreti Payı 40, , , Nisbi Aidat Ücreti Payı 30, , , Ücret Tarifesi Payı 9, , , YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN KURULU GİDERLERİ 509, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 375, , , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 375, , , DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 50, , Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 50, , DİSİPLİN KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 84, , Disiplin Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 84, , FAALİYET GİDERLERİ 1,989, ,355, , GENEL KURUL GİDERLERİ 622, , , TÜRMOB GENEL KURUL GİDERLERİ 287, , Ulaşım Giderleri 10, , Konaklama Giderleri 200, , Yemek Giderleri 75, , Muhtelif Giderler 2, , ODA GENEL KURUL GİDERLERİ 334, , , Ulaşım Giderleri 10, , Konaklama Giderleri 2, , Yemek Giderleri 80, , , Davetiye ve Zarf Giderleri 12, , Posta Giderleri 50, , İlan Giderleri 2, , Kargo Giderleri 20, , , Genel Kurul Faaliyet Kitabı Basım Gideri 50, , , Afiş ve Pankart Giderleri 5, , Çiçek Giderleri 20, , , Salon Kirası Giderleri 45, , , Prodüksiyon Giderleri 20, , Plaket Giderleri 5, , Ödül Giderleri 3, , SMS Giderleri 3, , Tercüme Giderleri 2, , Muhtelif Giderler 5, , ,984, ,396, ,

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

YILLARI. Faaliyet Raporu Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar

YILLARI. Faaliyet Raporu Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO MALİ TABLOLAR 01.01.2013-30.04.2013 Dönemi Mali Tablolar AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 30.4.2013 30.4.2013 I -DÖNEN VARLIKLAR 17.457.480,59 III-KISA

Detaylı

YILLARI. Faaliyet Raporu Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar

YILLARI. Faaliyet Raporu Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO MALİ TABLOLAR 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR 12.100.694,04 III-KISA

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi İSMMMO MALİ TABLOLAR. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO MALİ TABLOLAR 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2010 I -DÖNEN VARLIKLAR 14.335.072,31 III-KISA

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

SMMMO BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

SMMMO BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM SMMMO BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM 1 01.05.2008-30.04.2009 Bütçesi nakit akış dengesine göre hazırlanmıştır. 2 01.05.2008-30.04.2009 Bütçesi % 10 enflasyon varsayımına göre hazırlanmıştır. 3 Yasal

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1168 1111 AKTİF(VARLIKLAR) TÜRMOB

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 30.04.2009 31.12.2010 30.04.2009 31.12.2010

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 30.04.2009 31.12.2010 30.04.2009 31.12.2010 AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 30.04.2009 31.12.2010 30.04.2009 31.12.2010 I -DÖNEN VARLIKLAR 14.680.585,07 14.335.072,31 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.937.287,25

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 31.12.2012 31.12.2012

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR 14.335.072,31 12.100.694,04 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.637.583,15

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012

AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR 12.100.694,04 12.481.796,67 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.037.405,10

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

Tarih : 25/09/2014 64.158,38 30.226,00 30.226,00 30.226,00 33.932,38 33.932,38 33.932,38

Tarih : 25/09/2014 64.158,38 30.226,00 30.226,00 30.226,00 33.932,38 33.932,38 33.932,38 Sayfa No : 1/9 1 10 100 100.01 102 102.0 102.0.0 102.0.0.001 102.0.0.002 108 108.0 108.0.01 108.0.01.01 108.0.02 108.0.02.01 13 131 131.0 131.0.0 131.0.0.1 131.0.0.1.22 131.0.0.1.22.0 131.0.0.1.23 131.0.0.1.23.0

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AKTİF 31.12.2009 I.DÖNEN VARLIKLAR A.Hazır Değerler 3.360.575,20 24.427.943,42 1-Kasa 248.428,39 200.495,97 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 3.112.146,81 24.227.447,45 4-Verilen Çek.ve Ödeme Emri 5-Diğer Hazır

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKiDÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,405,808.85 22,348,670.28 A. Hazır Değerler 14,408,247.16 8,250,022.23 t-kasa 363,787.91 471,841.53 2-Alınan Çekler

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 214 TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/214 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.45,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 1.721,33 4-Verilen Çekler ve Ödeme Em. (-) B-MENKUL

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU 2013 2014 AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem 1. DÖNEN VARLIKLAR 932.168,26 1.364.164,28 A. HAZIR DEĞERLER 51.279,49 284.964,97

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER Sayfa - Dayanışma ve Afet Fonu Havale İşlemlerinde Havale Masrafı 3 - SDE Kredilendirme Başvurusunun Süresi 4 - Oda Mali Kayıtlarının Hesap Planı

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) Dönemi:31.12.2012 I- DÖNEN VARLIKLAR 871.416,40 A-HAZIR DEĞERLER 67.387,28 1-KASA 17.118,35 2-BANKALAR 1.422,77 3-DİĞER HAZIR DEĞERLER 48.846,16

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı