EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2 0 2): İnkılap ve benzeri kavramlar. Türk inkılâbı ve özellikleri. Atatürk'ün inkılap anlayışı. Fransız ihtilali ve yaydığı fikirleri. Sanayi inkılâbı, kapitalizm, emperyalizm, sosyalizm. Osmanlı devleti, devletin çöküş nedenleri, devleti kurtarma çabaları. XX. yüzyılda Osmanlı devleti, I.Meşrutiyet, II.Meşrutiyet, I.Balkan savaşı, II.Balkan savaşı. Birinci Dünya Savaşı, Savaşta Osmanlı devleti, savaşın bitişi, Mondros ateşkes anlaşması. Milli ordunun kuruluşu Kuvay-ı Milliye, düzenli orduya geçiş. Ermeni meselesi ve Ermenilerle yapılan savaşlar. Fransızlarla yapılan savaşlar ve Ankara İtilafnamesi. Yunanlılarla yapılan savaşlar, Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi, Siyasi sonuçlar. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Lozan Konferansı. EBB1003-EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) : Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve İlkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri. Türk eğitim sistemi. ENF1011-TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2): Anakart, işlemci, monitör, klavye, RAM, ROM, sabit disk, yazıcı, seri-paralel port, CD-ROM, ses kart v.b donanım elemanları, işletim sistemleri, dosya yöneticisi, masa üstü ayarları, disk işlemcisi, yazılım güncelleme, dosya oluşturma, yazma, değiştirme, biçimlendirme, grafik ve şekil yerleştirme. Ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, kelime işlem programları, Sorun analizi ve çözüm üretme, elektronik çizelgeler oluşturma, matematiksel işlemler, ortalamalar, minimum ve maksimum fonksiyonların kullanımı, çizelge biçimlendirme, chart biçimlendirme. FİZ1201 FİZİK I (3 0 3): Vektörler; bileşke ve bileşenler, mekaniğin temel birimleri, kuvvet, denge, Newton'un 1. Kanunu, Newton'un 3. hareket kanunu, sürtünme. Bir kuvvetin momenti, dengenin 2. şartı, ağırlık merkezi problemleri. Doğrusal hareket, hız, ivme bağıntıları, ortalama hız. Newton'un 2. Kanunu, uygulamalı düzlemsel hareket, kütle, ağırlık, genel çekim kanunu. Eğik atış, dairesel hareket, açısal hız ve açısal ivme, sabit açısal ivmeli hareket, merkezcil kuvvet ve problemler. İş ve enerji, güç, impuls ve momentum, dönüş hareketi ve kinetik enerjisi. Coulomb kanunu, elektrik yükleri, değme ile yüklenme, iletken ve yalıtkanlar, bir iletken tesiriyle yükleme, elektrik alanı ve kuvvet çizgileri, iletken içindeki yükler. Elektrik potansiyel enerjisi, potansiyel farkı, yüklü kürenin potansiyeli, iş ve enerji prensipleri. Ohm kanunu, akım ve direnç, Joule kanunu. Doğru akım devreleri, elektromotor kuvveti devre denklemleri, güç. KİM1003-KİMYA (3 0 3): Kimyada Temel Kavramlar ve Made Element, bileşik, karışım ve bazı kimyasal kavramlar, önemli kamya kanunları, Lavoisler, proust, dalton, avagadro vs., Atom ağırlığı, molekül ağırlığı, atom-gr, molfram. SEMBOLLER, FORMÜLLER, DENKLEMLER VE BİLEŞİKLER: Semboller, formüller denklemler, Ağırlıkça bileşim, % bileşim, basit formül, molekül formülün tayini, Elementlerin değerlilikleri, iyon ve molekül yapısı, değerlik kavramı, Bileşik formüllerin yazılışı ve adlandırılması, Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Stokiyometri. ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK CETVEL: Atom çekirdeği, izotopluk, elemnt, Akımın elektron yapısı, kuantum sayıları ve yörünge, periyodik sistem, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi. ORGANİK KİMYA: Organik bileşiklerin sınıflandırılması, Hidrokarbonlar (Alkanlar, Alkenler, Alkinler),

2 Heteroalifatikler (Alkoller, Eterler, Aldehitler, Ketonlar, Asitler, Esterler), Aromatik bileşikler. MAK1009-MAKİNE TEKNOLOJİSİ (2 0 2): Uzunluk ölçme tekniği ve güvenilirliği, imalat teknolojisi (üretim metotlarının sınıflandırılması), makineler ve takım teknolojisi (teknik sistem olarak makineler,), talaş kaldırarak şekil vermenin esasları, elle talaş kaldırarak şekil verme ve takım tezgâhlarında talaş kaldırarak şekillendirmede temel prensipler MAK1173-TEKNİK RESİM (2 2 3): Tasarım ve konstrüksiyon bürosu organizasyonu, donanım ve takımların tanıtılması. Çizgi, yazı ve rakamlar. Temel geometrik çizimleri. Perspektif çizim metotları. Ölçek ve ölçülendirme çeşitleri, kurallar ve uygulamalar. İzdüşümler, görünüş çıkarma teknikleri ve yardımcı görünüş çıkarma metotları ve uygulamalar. Kesit görünüşler, kesit alma teknikleri ve özel makine parçalarının kesit görünüş alma uygulamaları. Toleranslar, yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işaret uygulamaları. Perspektif resimler MAT1009 MATEMATİK I (3 0 3): Gerçek ve kompleks sayılar, polinomlar, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Köklü, kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüşebilen denklemlerin çözümü. İkinci derece denklemlerde kök katsayı bağıntıları ve eşitsizliklerin çözümü. Determinant ve Lineer denklemlerin çözümü, Düzlemde doğru denklemi, Vektörler, Logaritma. TÜR1011-TÜRK DİLİ I (2 0 2): Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil kültür münasebeti. Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri. gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe nin ses özellikleri, ses bilgisi ve hece bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Kompozisyonla ilgili bilgiler ve çeşitleri. YDİ1001 YABANCI DİL-I (2 0 2): Temel ve orta düzey İngilizce dilbilgisi, yazılı ve sözlü anlatımın geliştirilmesi. I. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1002- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2 0 2): Mustafa Kemal Atatürk, çevresi (sosyal-politik), kişiliği. Kurtuluş savaşı, hazırlık dönemi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Amasya Tamimi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. İstanbul Hükümetinin tutumu. Mebusan Meclisi'nin toplanması. İstanbul'un işgali. Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanması. Atatürk Inkilabı ve hedefleri. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa, 20 Nisan 1924 tarihli Anayasa. Cumhuriyetçilik tanımı ve nitelikleri. Milliyetçilik, milletin anlamı ve tanımı, milletin unsurları. Halkçılık, tanımı ve nitelikleri. Laiklik, tanımı ve nitelikleri. Devletçilik, tanımı ve nitelikleri. İnkılapçılık, tanımı ve nitelikleri. EBB1004- EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (3 0 3): Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki ve fiziksel vb) öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar ENF1014- TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 1 3): Bilgisayar ile sunu hazırlanması, İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili temel kavram ve terimler, bilgisayar ağ yapısı temeli, server ve kullanıcılar, yerel bilgisayar ağları ile ilgili temel bilgiler, web sayfası tasarımı, HTML ve JAVA programlama üniteleri, veri tabanı programının sağladığı avantajlar ve önemi, veri tabanı oluşturup gerektiği şekilde veri toplayıp işleyebilme. FİZ1202- FİZİK-II (3 0 3): Mıknatıslık, mıknatıslık alanı, iletkenlere etkiyen kuvvetler, kapalı bir devreye etkiyen kuvvet, Galvanometre, ampermetre ve problemler, bir akımın

3 magnetik alanı, doğru ve uzun bir iletkenin meydana getirdiği magnetik alan, indüksiyon elektromotor kuvveti, hareketten doğan emk, Faraday kanunu, Lenz's kanunu. Sığa ve dielektriklerin özellikleri, kondansatörler, yüklü bir kondansatörün enerjisi, dielektrik katsayısı. Alternatif akım; alternatif akım seri devresi, etkin değerler rezonansı, transformatör problemleri. MAK1006-STATİK (3 0 3): Statiğin temel ilkeleri ve temel kavramları, üç boyutlu uzayda vektörler, vektörlerin çarpımı, uzayda ve düzlemde kuvvet sistemleri, uzayda, düzlemde moment kavramları ve uygulamaları. Maddesel noktanın dengesi, katı cismin dengesi, kafes sistemleri, çerçeveler ve makineler, yayılı kuvvetler, kiriş ve çerçeveler, ağırlık merkezi, atalet momenti, sürtünme ve sürtünme kanunları. MAK1008-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (2 2 3): Güncel CAD programlarının tanıtımı. Bir CAD programı kullanarak, doğru, çember, yay, elips, çokgen çizimleri. Ölçülendirme, tarama. Katman tanımlama. ölçek, aynalama, kopyalama, taşıma, silme, matris ve desen formatta kopyalama gibi çizim yöntemleri. teknik resim konularının bilgisayarda çizilip çıktılarının alınması için gerekli komutlar. 3B modelleme yöntemleri Tel kafes modelleme, ilkel katı elemanlar, eleman ekleme, çıkarma, arakesit alma yöntemleri ve extrude, revolve, sweep yöntemleri ile 3B parça modelleme. MAT1008-MATEMATİK-II (3 0 3): Tek değişkenli fonksiyonun Tanım ve Çeşitleri. Limit, fonksiyonlarda süreklilik, Türevin tanımı; Cebirsel, kapalı, Trigonometrik Ters trigonometrik, üslü ve logaritmik fonksiyonları türevleri. Türevin limitlere uygulanması, fonksiyonlarda artan ve azalan olma ile Max, Min problemleri, Grafik çizimleri. Diferansiyel ve integral; Belirsiz integral kuralları, Belirli integral, integralle alan ve hacim hesapları SSD1020- SOSYAL SEÇMELİ DERSLER ( ): TÜR1002-TÜRK DİLİ-II (2 0 2): 1. Cümle Bilgisi, 2. Kelime Grupları, 3. Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, 4. Cümle Türleri, 5. Cümle Çözümlemeleri, 6. Cümle İnceleme Örnekleri, 7. Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), 8. Anlatım Biçimleri, 9. Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, 10. Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, 11. Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), 12. Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), 13. Konferans, 14. Bilimsel Araştırma YDİ1002-YABANCI DİL-II (2 0 2): Temel ve orta düzey İngilizce dilbilgisi, yazılı ve sözlü anlatımın geliştirilmesi. II. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ EBB2015 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I (2 2 3): Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğrenimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi MAK2009-MUKAVEMET I (3 0 3): Genel kavramlar, çekme-uzama deneyi, Hooke kanunu, emniyet katsayısı, yorulma, malzemelerin mekanik özellikleri, çekme, basma, kayma (kesme) gerilmeleri, eğilme gerilmesi, burulma, kuvvet-moment grafikleri, şekil değiştirme, şekil değiştirme gerilme ilişkileri, mohr dairesi. MAK2015-BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEK RESMİ (2 2 3): Perspektif resim çizimi, kroki resim çizimi. Delme noktaları ve ara kesitlerin bulunması. Açınımlar. Ara kesitli parçaların yapım resimlerinin çizimi. Standartlar, yüzey işaretleri, toleranslar. Gereçler ve

4 seçimi. Standart birleştirme elemanlarının yapım ve montaj resimlerinin çizimi, seçimi. Yaylar, vida, cıvata, dişli çarklar, kasnaklar, kamalar, yataklar, kaplinler, kavramalar, yataklar ve örnek delme ve kesme kalıpları gibi elemanların montaj resimlerinin çizimi. Yapım resimleri verilen makina parçalarının montaj resimlerinin çizimi ve montaj resim antedinin doldurulması. Montaj resmi verilen sistemlerin yapım resimlerinin çizimi konularının bilgisayar ortamında uygun CAD programı kullanılarak çizilmesi. MAK2017-DİNAMİK (3 0 3): Dinamiğin prensipleri, maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın doğrusal hareketi, uzayda eğrisel hareket, düzlemde eğrisel hareket, dik koordinatlar, normal ve teğetsel koordinatlar, kutupsal koordinatlar. Bağıl hareket, kinetiğin temel kanunları, Newton un ikinci hareket kanunu, iş, güç ve enerji. MAK2019-MESLEK MATEMATİĞİ (3 0 3): Birinci dereceden genel diferansiyel denklemler, makine biliminde uyg. İkinci dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları, Kısmi diferansiyel denklemler ve nümerik çözümleri. Lineer diferansiyel denklemler ve uygulamaları. İntegrasyon ve makinede uygulamaları. Matrisler, matrislerin toplanması, matrislerin çarpımları, matrislerin tersleri ve matrislerle mekanik problemlerin çözümleri. MAK2021-ENDÜSTRİYEL ÖLÇME (2 0 2): Ölçme ve kontrolün temel prensipleri. Ölçme yöntemleri. Ölçme ve kontrol aletleri: Kumpas, mikrometre, mehengir, komparatör, pasametre, endikatör. Mastarlar. Koordinat ölçme tezgahı. Yüzey pürüzlülüğünün tanıtılması ve yüzey pürüzlülük ölçme aleti. MEK2023-ELEKTRİK-ELEKTRONİK BİLGİSİ (2 0 2): Elektrik elemanlarının tanıtılması. Elektrik devreleri ve kaynakları. Anahtarlar, şalterler, kontaktörler ve motorlara yol verme metotları, motor bağlantıları ve korumaları. Arızalar ve giderilmeleri. Elektronik elemanların tanıtılması. MAK2025-TERMODİNAMİK (3 0 3): Birim sistemleri hakkında genel bilgiler, Termodinamikte tarifler, saf maddenin özellikleri, ideal gaz denklemleri ve bunlarla ilgili örnekler, iş ve ısı transferi hesaplanması, Termodinamiğin I. Kanunu, II. Kanunu, kapalı ve açık sistemlere uygulanışı. Entalpi, Entropi, açık sistem analizi. MET2011-MALZEME BİLGİSİ I (3 0 3): Malzemenin tanımı ve sınıflandırılması, malzemenin özellikleri, malzeme seçimi, malzemelerin yapıları, atomlar arası bağlar ve atomsal diziliş, kristal yapı, kristal yapı kusurları, atomsal yayınma, faz diyagramları ve faz dönüşümleri, Demir-demir karbür denge diyagramı, ham demir ve çelik üretimi, çelik standartları, çelik türleri, dökme demirler, malzeme standartları, malzeme test yöntemlerine giriş, II. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ EBB2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II (2 2 3): Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğrenimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. MAK2007 SAYISAL ANALİZ (2 0 2): Giriş, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri (Denklemlerin köklerini bulma), matrisler ve determinantlar ve ilgili tüm hesaplar, bir matrisin değerini hesaplama ve inversini alma, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, ara değer bulma (İnterpolasyon), mühendislik sistemlerinin matematik modellemesi, eğri uydurma (Regrasyon), sayısal türev, sayısal diferansiyel, sayısal integral, sonlu elamanlar metoduna giriş. Her bölümle ilgili mühendisliğe yönelik sayısal uygulamalar.

5 MAK2014-MUKAVEMET II (3 0 3): Burkulma, burulma, bileşik gerilme, enerji metotları, Castigliano teoremi, gerilme transörleri. MAK2020 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 2 3): Uygun CAD programları ile 3B lu modelleme yöntemlerinin kullanılması Standart makine elemanlarının modele eklenmesi. Katı modeller ile montaj oluşturma. Standart veri yapısı kullanılarak farklı CAD modellerinin dönüşümü.3b lu modelleme yöntemlerinin güncel en az iki CAD programında uygulamaları. MAK2022 TEMEL İŞLEMLER TEKNİĞİ (2 4 4): Talaşlı imalatta kullanılan; matkap, vargel, tığ çekme vb. takım tezgahlarının tanıtılması; kesici ve aparatlarının kullanılması. Bu tezgahlarda kullanılan operasyon tipleri, kesiciler. Matkapların ve torna kalemlerin bilenmesi. El aletleri kullanarak parça işleme, şekil verme. Isıl işlemler. Sertleştirme, menevişleme, tavlama. Pafta, kılavuz ile vida çekme. El ile raybalama. Vargel tezgahında talaş kaldırma. Ölçme ve kontrol aletlerinin kullanılması. Markalama. Kaynak yöntemleri. Yumuşak ve sert lehimleme. Metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesi. Emniyet kuralları. MAK2024- BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 2 3): Yüksek düzeyli dillerin genel başlık altında incelenmesi, programlama diline giriş, komutların bilgisayara aktarım yöntemleri, karakterler, değişkenler, aritmetik işlemler, kontrol komutları ve sayaç kavramı, matematik fonksiyonlar, döngüler, ekran düzenleme komutları, akış diyagramı, alt program kavramı, dosyalar. Laboratuar uygulaması. MAK2026-AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3 0 3): Akışkanların özellikleri; viskozite, yoğunluk, özgül kütle, kılcallık, sıvı basıncı, basınç farkı, basınç değişimleri, basınç yükü. Hidrostatik; kaldırma kuvveti, yüzme. Arşimet prensibi, cisimlerde stabilite, boyut analizi ve hidrolik benzeşim. Hidro-dinamik; süreklilik eşitliği, enerji denklemi, Bernoulli denklemi. Borularda akım, sıvı akımının ölçülmesi, pitot tüpü, debi, hız, daralma katsayıları, savaklar. Su makineleri, akım makineleri, türbinler, pompalar, vantilatörler, türbinler. MET2014-MALZEME BİLGİSİ II (3 0 3): Tahribatlı ve tahribatsız malzeme test yöntemleri ve uygulamaları, metalografi, plastikler, kompozit malzemeler, korozyon. III. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ EBB1002-OKUL DENEYİMİ I (1 4 3): Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğunca erken bir aşamada bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır. Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan dallarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. EBB3007 SINIF YÖNETİMİ (2 0 2): Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. MAK3013-MAKİNE ELEMANLARI I (3 0 3): Genel kavramlar, gerilme analizi, bileşik gerilme, kırılma teorisi, yorulma, emniyet katsayısı, güvenilirlik, çentik, büyüklük, yüzey ve diğer faktörler. Malzeme seçimi, perçinli, kaynaklı, lehimli bağlantılar, kuvvet ve moment yükü. Bağlantı ve güç vidaları, miller, iki boyutlu analiz, kamalar, yaylar.

6 MKT3029-İMAL USULLERİ-I (2 0 2): Herhangi bir parçanın üretilme metotları, takım tezgahlarının temel elemanları. Matkap, vargel, tığ çekme tezgahları ve bu tezgahlarda kullanılan operasyon tipleri, kesiciler. Bu tezgahlarla ilgili hız, ilerleme, işleme zamanı, tezgah gücü hesapları. Kaynak yöntemleri. Yumuşak ve sert lehimleme. Metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesi. Toz metalürjisi yöntemi ile parça üretimi ve toz metalürjisi teknikleri. Geleneksel olmayan talaş kaldırma yöntemleri. MKT3031 TORNALAMA TEKNİĞİ (2 4 4): Torna tezgâhının çalıştırılma biçimi. Torna tezgâhı kısımlarının tanıtılması, tezgâhında kullanılan avadanlıkların çeşitleri, kullanma yerleri ve kullanma biçimleri ile tezgâha bağlanmalarının gösterilmesi. Tornada kullanılan kesici takımlar (torna kelemi, punta matkabı vb) ve bunların kesmeye hazır konuma getirilmesi. İş parçalarının ayna-punta veya iki punta arasında işlenme farkının gösterilmesi. Tornalama operasyonlarının uygulamaları: silindirik tornalama, konik tornalama, eksantrik tornalama, vida çekme, delik delme ve büyütme, küre tornalama, tırtıl çekme, yay sarma ve özel tornalama işlemleri. MEK3033-HİDROLİK-PNÖMATİK (2 2 3): Hidroliğe giriş, hidrolikte temel prensipler, hidrolikte standart semboller, hidrolik boru ve hortumlar, hidrolik pompalar, hidrolik motorlar, hidrolik silindirler, sızdırmazlık elemanları, hidrolik valfler, yağ haznesi,filtreler, hidrolik akümülatörler, hidrolik akışkanlar, elektro-hidrolik sistemler, hidrolik sistemlerde hatalar ve tespitler,hidrolik devreler, endüstride hidrolik sistemlerin uygulama alanları. Pnömatiğe giriş. Pnömatikte fiziksel prensipler. Havanın üretimi, bakımı ve dağıtımı. Pnömatikte standart semboller, silindirler, sızdırmazlık elemanları ve motorlar. Pnömatik motorlar, valfler. Pnömatik devreler ve çizimleri. Devre çizim yöntemleri. Hidropnömatik. Pnömatik sistemlerin uygulama alanları. Arıza bulma. Elektro-pnömatik. Sistem tasarımı ve kurulması. Programlanabilir Kontrol Mantık sistemi, programlanması ve uygulamalar. MEK3035 ROBOTİK (2 0 2): Genel robotik. Sanayi robotları. Konfigürasyon çeşitleri, kullanım alanları ve programlanması. Endüstriyel robotları programlama dilleri ve yapıları. Tahrik sistemleri. Maniplatörlerin kinematiği. Maniplatörlerin dinamiği, Statik ve dinamik kuvvet analizi, hareket denklemleri. Maniplatörlerin kontrol yöntemleri. MAK3037 ISI TRANSFERİ (3 0 3): Isı iletimi; Forier ifadesi, üç boyutlu ısı iletiminin genel ifadesi, sınır şartları,sabit rejimde tek boyutlu, radyal ve çok boyutlu ısı iletimi, kanatlar, zamana bağlı rejimde ısı iletimi, ısı taşınımı; hidrodinamik ve ısıl sınır tabakalar, doğal ve cebri ısı taşınımı, buharlaşma, yoğuşma, boru ve kanallardaki akışlar. Isı ışınımı; kanunlar, siyah küçük cisim tarafından yayılan ışınım, karşılıklı yüzeyler arasındaki ışınım, şekil sayıları, ışınım perdeleri, gaz ışınımı. III. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ EBB2104-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3 0 3): Temel Program Geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme. EBB3014- PROGRAM GELİŞTİRME (3 0 3): Gerek okul içinde gerekse okul dışında program geliştirme sürecinde yer alan hedef, içerik, öğrenme-öğretme durumu ve değerlendirme, Milli Eğitimin ve okulun amaçlarını etkin bir şekilde geliştirmek ve gerçekleştirmek, program geliştirmenin kuramsal temelleri, düzenlenen içerik ve etkinliklerin uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesi.

7 EBB4001 OKUL DENEYİMİ II (1 4 3): Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacı ile yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları; öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları MAK3016- MAKİNE ELEMANLARI II (3 0 3): Rulmanlı-kaymalı yataklar, güç iletimi, dişliler, düz, helisel, konik, sonsuz vida dişlileri, kayışlı kasnaklar, kaplinler, kavramalar, frenler ve yağlama. MAK3018- MAKİNE DİNAMİĞİ (3 0 3): Temel mekanik kavramlar, maddesel sistemler, virtüel iş prensibi, D Alembert prensibi, sistemlerin Langrange Denklemleri, hız-ivme ve kuvvet analizleri, dinamiğin temel problemleri, dinamiğin 1. ve 2. temel problemleri, makinelerde hareket, volan hesabı, yaklaşık metotla hareket denklemlerinin çözümü ve özel haller, makinelerde titreşim, makinelerde kütle dengelemesi, dengelemenin esasları, çeşitli mekanizmalarda kütle dengelemesi. işleme yöntemlerine yönelik kalıplar. Üniversal ve otomatik iş kalıpları. Esnek üretim sistemleri için bağlama kalıbı tasarımı, montaj ve birleştirme işlemleri için kalıplar. Kalıp maliyeti. Kalıpların kontrol ve muayenesi. Modüler bağlama kalıpları: özellikleri, uygulama alanları. Modüler bağlama kalıbı tasarımı. MAK İMAL USULLERİ II (2 0 2): Elastisite ve plastisitenin temelleri, malzemelerin akma eğrileri ve plastisite ile ilgili mekanik özellikleri, kütlesel şekillendirilebilirlik. Plastik şekillendirme işlemlerinin analizi, kütlesel şekillendirme yöntemleri, haddeleme, çubuk ve tel çelme, ekstrüzyon, açık kalıpta ve kapalı kalıpta dövme işlemleri. Saç şekillendirme yöntemleri, kesme, bükme, derin çekme ve diğer işlemler. Saçlarda şekillendirilebilirlik. Metallerde plastik şekil vermede nümerik yöntemler. MAK3032 FREZELEME TEKNİĞİ (2 4 4): Freze takım tezgahı ve avadanlıklarının kullanımı ve çalıştırılması. Takım tezgah kesicileri, özellikleri, kullanım şekilleri. Frezeleme teknikleri. Düzlem yüzey, kanal, kademe, cep ve frezede delik operasyonlarının uygulamaları. Bölme işlemleri. Dişli çark imalat uygulamaları ve helisel kanalların açılması. Frezelemede yüzey kalitesi. Özel dişli açma tezgâhları ve uygulamaları. MAT3034 TAKIM TASARIMI (3 0 3): Talaş kaldırma teknolojisinin esasları. Elastik/plastik deformasyon ve kırılma mekaniği. Malzeme yapıları ve mekanik davranışları. Talaş kaldırma mekaniği. Talaş kaldırmayı etkileyen faktörler. Dik ve eğik kesme. Talaş kaldırma teorileri. Talaş kaldırma modelleri ve farklı malzemelerde talaş davranışı. Kesici takım geometrisi. Kesici takım malzemeleri: Yüksek hız çelikleri, çok kristalli Bor Nitrürler, elmaslar vb. Kesici takımların üretilmesi, mekanik özellikleri, standartları performansları ve kullanım alanları Talaşlı imalatta kullanılan tezgahların özelliklerine ve kullanılan kesici takım tiplerine göre sınıflandırılması. Torna, planya ve vargel, delme ve delik işleme, broşlama, taşlama tezgahlarında kullanılan takımların özellikleri, sınıflandırılması. Esas kesme kenar ve şaft ebatlarının hesaplanması, tablo değerlerinin ve işleme şartlarına göre takım seçimi, örnek problem çözümleri.

8 IV. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ EBB2004- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2 2 3): Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali vb) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi MAK4051- MAKİNE KALİTE KONTROL (2 0 2): Kalite kontrolün tanımı, toplam kalite anlayışı, kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrol (KK) faaliyetleri ve sistemleri, KK'da kullanılan temel istatistiksi yöntemler, olasılık ve dağılımlar, toleranslar, standart ve spesifikasyonlar, uluslararası standartlar,(ts,din,iso vb). Güvenirlilik test ve faaliyetleri KK'da ölçme, ölçme hataları, ölçü aletlerin bakımı ve kalibrasyonu. Kontrol yöntemleri, muayene ve tipler, muayenede örnekleme, örnek alma yöntemleri, örneklemede işlenen hatalar, örnekleme planları, kullanılacak örnekleme planının dizaynı. Kontrol diyagramları(kd) yapısı, yorumlanması, proses kontrolü KD'nin hazırlanması ve uygulanması. KK maliyetleri ve sınıflandırılması. Iskarta, yeniden işleme ve düzelteme faaliyetleri, planlaması. KK organizasyonunun oluşturulması, talimat ve formların ISO 9000 serisine göre belirlenmesi ve hazırlanması. MAK4053 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT I (2 2 3): CNC tezgahlar, uygulama alanları. CNC tezgahlarının yapısı. CNC torna tezgahlarının tanıtımı ve programlanması. M ve G kodları. Çevresel ve delik tornalama operasyonlarının programlanması. Tornalama çevrimleri. CNC torna simülasyon programlarının tanıtılması. CNC freze tezgahlarının yapısı, tanıtımı ve programlanması. Mutlak, artışlı programlama. Doğrusal ve dairesel interpolasyon. Düzlem yüzey, kanal, cep, çevresel frezeleme operasyonlarının programlanması. CNC freze çevrimleri. Alt programlama. MAK4055 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON VE YÖNETİM (2 0 2): İşletme hakkında genel bilgiler ve tanımlar, işletme stratejileri, organizasyon, yetki, koordinasyon, modern yönetim, yönetimin fonksiyonları, planlama, örgütleme, koordinasyon, üretim çeşitleri, talep tahminleri, talep tahmini metotları (kalitatif, kantitatif metotlar), girişmcilik ve girişimcilik kavramları, girişimcilik engelleri ve kısıtlar, işletmenin kuruluş yeri seçimi, fizibilite raporlarının hazırlanması, iş hukuku, işletme sorunları ve çözüm yöntemleri, KOBİ lerin yeniden yapılandırılması, ürün tasarım süreci ve süreç tipleri, AR-GE MAK4057 TAŞLAMA VE ALET BİLEME TEKNİĞİ (2 4 4): Taşlama ve alet bileme tezgahlarının ve yardımcı aparatlarının tanıtılması ve kullanılması, çalışma prensipleri, ayarlanması. İş parçalarının ve taşların bağlanması, sökülmesi, dengelenmesi, bilenmesi, uygun taş seçimi. Silindirik, konik, delik taşlama, punta taşlama işlemlerinin yapılması ve dikkat edilecek noktalar. Emniyet tedbirleri. Alet bileme tezgahında tek ve çok ağızlı düz, helisel, çapraz, profil ve diğer frezelerin bilenmesi, gerekli ayarların ve hesaplamaların yapılması. Matkap, torna ve freze kalemlerinin bilenmesi, bileme ile ilgili temel kuralların uygulamalı olarak gösterilmesi, bileme sırasında meydana gelebilecek hatalar ve giderilmesi. MAK4059 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ VE İŞLENMESİ (2 0 2): Yüzey mühendisliğinin önemi, mühendislik malzemelerinin kullanımının önemi. Yüzey kaplamaları ve çeşitleri, malzeme yüzeyine kazandırılan mühendislik özellikleri. Mühendislik malzemelerinin metalografik incelemeleri. Malzemelerin mühendislik analizlerinin yorumlanması. Sürtünme ve aşınma, tanımı, çeşitleri ve temel unsurları. Kompozit malzemeler, tanımı, çeşitleri, mekanik davranışları. Demir dışı mühendislik malzemeleri. Alüminyum ve alaşımları, Magnezyum ve alaşımları, Berilyum ve alaşımları, Hafniyum, Zirkonyum, Bakır ve alaşımları, Nikel, Kobalt, Çinko, Titanyum ve alaşımları, Refrektör metaller, Süper iletken malzemeler, Süper iletkenliğin oluşumu. Oksitlenme ve oksitlenmenin büyüme teorileri. Oksitlere karşı korunma. Pasiflik, Korozyon, Korozyon

9 çeşitleri ve korozyon koruyucuları. makina elemanları için malzeme seçimi. Plastik malzemeler. MAK4061 TALAŞSIZ ŞEKİL VERME (2 0 2): Talaşsız şekil verme yöntemlerinin sınıflandırılması. Talaşsız (plastik) biçimlendirmenin esasları. Yapılarda kayma olayı, soğuk ve sıcak biçimlendirme, kristal hataları, kırılma, iç gerilmeler. Serbest dövme ve basma, serbest dövme ve basmada uygulanan işlemler, özellikleri ve konstrüksiyon esasları. Dövme ve basma makinaları, şahmerdanlar, özel dövme makinaları, presler. Kalıpta dövme ve basma yöntemi, kalıpların düzenlenmesi, kalıp malzemeleri, kalıpların imalatı, çapak kesme, kalıpta yığma işlemleri. Extrüzyon yöntemi ve esasları, uygulanması, extrüzyon donanımı ve özel yöntemler. Haddeleme yöntemi, yufkaçlar, hadde ve hadde tesisatı. Plastik boru imalatı, dikişli boru imalatı, dikişsiz boru imalatı, boruların biçimlendirilmesi. Soğuk biçimlendirme, tel çekme, sacların şekillendirilmesi. Talaşsız şekil verme mekaniği, plastik şekillendirmede gerilme, sürtünme, şekil değiştirme direnci. Döküm tekniği. Çelik dökümlerde kalıp ve maça tasarımı, kalıp ve maça kumlarının hazırlanması, yolluk, besleyici ve soğutucular. Çelik dökümlerin çeşitleri, alaşım elementlerinin mikro yapıya ve mekanik özelliklere, katılaşmaya ve akıcılığa etkisi. MET ISIL İŞLEMLER (2 0 2): Isıl işlem fırınları, ostenitleme, TTT diyagramları, perlitik dönüşümler, martensitik dönüşümler, beynit tavlaması, temperleme, yüzey sertleştirme işlemleri, yaşlanma sertleştirmesi, yeniden kristalleştirme uygulamaları. TLŞ4000 BİTİRME ÖDEVİ/TEZİ (0 2 1): Mezun durumundaki öğrencilere danışmanları tarafından; bilgilerini yenileme ve öğretim dönemlerinde kazandıkları eğitim, teknoloji, sanat ve estetik, üretim yönetimi ve maliyetle ilgili bilgilerin kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Mezuniyet Tezi Yürütme Ve Değerlendirme Kılavuzu na uygun olarak bir tez yaptırılır. Yazılı ve/veya imalatı yapılmış proje halinde ders sorumlusu öğretim elemanına teslim eder. IV. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ EBB4002-REHBERLİK (3 0 3): Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma ve yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. EBB4004-ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2 6 5): Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmen uygulaması semineri (Öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması). MAK4036 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT II (2 2 3): CAD/CAM ortamında tasarım ve geometrilerin tanıtılması, CAD/CAM programlarının özellikleri CAD/CAM entegrasyonu. DNC sistemler ve yapısı.. Ürün tasarımı teknikleri. Bilgisayarda 3B lu makina, ürün modelleme teknikleri ve simulasyon modüllerinin kullanılması. Takım seçimi ve takım tasarımı,, Prizmatik ve silindirik parça modelleme ve işleme uygulamaları. Katı ve yüzey modelleme. CNC kodları türetme yöntemleri ve CNC tezgâha kod gönderme. Farklı ve güncel CAD/CAM programlarının tanıtılarak karşılaştırılması, CAD/CAM programları ile 2B, 3B ve katı modelleme uygulamaları, CAD ortamında parçaların modellenerek bilgisayar destekli işlem planlaması yapılması ve CNC tezgâhlarda imalat uygulamaları.

10 MAK4038 İŞ GÜVENLİĞİ VE HUKUKU (2 0 2): İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş kazaları ve nedenleri, çevre güvenliğini tehdit edici unsurlar, meslek hastalıkları, iş güvenliği teşkilatı, iş güvenliğinde maliyet, verimlilik ölçüm ve analizler. Yangınlar ve korunma yöntemleri. İş güvenliği yönetmenlikleri, iş kazalarında yapılacak ilk yardım ve hukuki işlemler, iş güvenliği eğitim programı hazırlanması: İş ve çevre güvenliği ile ilgili temel kavramlar, çevrede ve konutlarda güvenliği tehdit edici unsurlar. MAK4040 KALIPÇILIK TEKNİKLERİ (2 2 3): Basit delme kesme kalıpları ve tanıtımı, malzeme seçimi, kalıp yapımında kullanılan takım ve tezgahların tanıtılması, kalıplarda temel işlemler, eğeleme, markalama, delme, raybalama, pimleme ve kılavuz çekme işlemleri, şerit planlama, kalıpta kesme, kesme boşluğu, açılı boşluk, kalıbı oluşturan elemanların tanıtımı ve görevleri, sap tutucunun yerleştirilmesi, delme kesme kalıbı tasarımı, imalatı ve montajı, kalıbın prese bağlanması ve denenmesi, kalıplanan parçalarda ortaya çıkan hatalar ve giderilme yolları, Bükme ve hacim kalıplarına giriş, Plastik enjeksiyon tezgahının tanıtımı. Standart kalıp elemanları yapımı. Plastik ve hacim kalıbı tasarımı, imalatı, montajı ve denenmesi. basit bükme veya hacim kalıbı tasarım, imalatı ve uygulaması, alanla ilgili geliştirilen teknik ve teknolojilerin tanıtım ve uygulanması MAK4042 İSTATİSTİK (2 0 2): Giriş ve temel kavramlar. Yığın, değişken, sınıflama, ölçme düzeyi, eşit aralıklı ölçme düzeyi, oranlama ölçme düzeyi. Verileni toplanması. İstatistiğin amacı. Verilerin kullanıma sunulması : Tablolar halinde gösterim, çokluk dağılımı, grafikler, histogram, diyagram, Merkezsel eğitim ölçütleri : Aritmetik ortalama, meydan (ortanca), mod (tepedeğer), geometrik ortalama, harmonik ortalama, ayrılış, değişim katsayısı. Olasılık : Olasılık kavramı, ayrık olaylar, olasılığın tanımı, bazı olasılık kuralları, koşullu olasılık, permütasyon ve kombinasyon. Dağılımlar : Binom dağılımı, poisson dağılımı, normal dağılım, X2 (ki kare) dağılımı. Örnekleme : Ki kare testleri, ki kare uyum iyiliği testleri. İlişki katsayıları : Korelasyon katsayısı Spcorman'ın sınıra korelasyonu. Korelasyon : Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Regresyon : Uygun modelin seçimi MAK4044 MODERN İMALAT TEKNOLOJİLERİ (2 0 2): Tel erezyon ve dalma erezyon tezgahları, çalışma prensipleri, programlanması. Su jeti ile kesme yöntemi. Lazerle kesme. Kimyasal işleme yöntemleri. Lepleme, honlama. Piyasada kullanılan diğer alışılmamış imalat yöntemleri. TLŞ4000 BİTİRME ÖDEVİ/TEZİ (0 2 1): Mezun durumundaki öğrencilere danışmanları tarafından; bilgilerini yenileme ve öğretim dönemlerinde kazandıkları eğitim, teknoloji, sanat ve estetik, üretim yönetimi ve maliyetle ilgili bilgilerin kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Mezuniyet Tezi Yürütme Ve Değerlendirme Kılavuzu na uygun olarak bir tez yaptırılır. Yazılı ve/veya imalatı yapılmış proje halinde ders sorumlusu öğretim elemanına teslim eder.

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine 1.Dönem 14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2): Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ 241311011 ACİL YARDIM (sosyal seçmeli) 1+0 0 KRD 1 AKTS İlkyardımın tanımı, ilkyardımın

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU I- Yapılacak Çalışmalarla İlgili Bilgiler A) Talaşlı Şekillendirme a-takım tezgahları hakkında

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MKE 101 Matematik Cebir Kavramı, Polinom Kavramı, Oran ve Orantı Kavramları ve Uygulamaları, Denklem Kavramı, Eşitsizlik

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 1.1. Tasarım... 1 1.2. Makine Tasarımı... 2 1.3. Tasarım Fazları... 2 1.4. Tasarım Faktörleri... 3 1.5. Birimler... 3 1.6. Toleranslar ve Geçmeler... 3 Problemler... 20 2. Bölüm

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MRS101 Matematik Bağıntılarla cebirsel işlemlerle ilgili temel işlemler, Ondalık kesirlerle ilgili temel

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar 1.GİRİŞ Genel olarak metal şekillendirme işlemlerini imalat işlemlerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. İmalat işlemleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Temel şekillendirme,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV KONULARI (Bu bölümde görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliģkin konulardaki sorular yer almakta olup soru sayısı 50 dir) 1- MAKĠNE MÜHENDĠSĠ

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU. Laboratuvar Saati. Kredisi AKTS

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU. Laboratuvar Saati. Kredisi AKTS I. YARIYIL Dersin Kodu: MAK-107 Dersin Adı: BİLGİSAYAR I 1 1 1-1,5 2 Türkçe Zorunlu Bilgisayar donanımı ve çevre birimleri,windows işletim sisteminde temel işlevleri, ofis programlarının temel düzeyde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri (1-2) 2

Temel Bilgi Teknolojileri (1-2) 2 Temel Bilgi Teknolojileri (1-2) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işlem, sunu hazırlama, tablolama ve

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU END. KALIPÇILIK BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU END. KALIPÇILIK BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER Makine programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrencileri piyasa şartlarına hazırlayacak genel ve uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu dersler YÖK tarafından belirlenmiş olup, Makine Programlarında aşağıdaki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır.

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır. İmalatın amacı, ham madde halinde bulunan herhangi bir malzemeyi belirli bir şekle dönüştürmektir. İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1. YY) MAT110 Matematik I 3 2 4 5 FIZ110 Fizik I 3 2 4 5 KIM110 Kimya 3 0 3 5 MAK110 Makine Mühendisliğine Giriş 2 0 2 3 MAK111 Teknik Resim 2 2 3 6 TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2 ATA101

Detaylı

: Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak.

: Başlangıç seviyesinde kelime, dilbilgisi ve dört yetiyi kazandırmak. in in in in in Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0, 2 AKTS) AIT 1101 1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya Savaşı ve

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI 2014 DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI 2014 DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE PROGRAMI 2014 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TRD 121 - Türk Dili I (2+0) ECTS 2 YDZx121 - Yabancı Dil I (2+0)

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kaynak Teknolojisi Programı Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin okutulmasının amacı

Detaylı

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Bu bölüm; Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yabancı Diller Anabilim Dalı ndan oluşmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerinin eğitim programları; genel kültür, alan

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE-1: Bu staj kılavuzu, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Programı Müfredat ve Ders İçerikleri MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN SERVİS DERSLER

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Programı Müfredat ve Ders İçerikleri MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN SERVİS DERSLER MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜNCE VERİLEN SERVİS DERSLER MAK-131 TEKNİK RESİM (+1) Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri. Bilgisayar ile temel geometrik çizimler; çokgen çizimleri, elips, oval

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Talaşlı İmalat Yöntemleri malzemebilimi.net Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Temel Bilgi Teknolojileri (2-0) 2 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş,

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF (I. VE II.Ö. ÖĞRETİM) PAZARTESİ 11.00 Malzeme Bilgisi II 17.00 Elektrik Ark ve Oksigaz Kay.Tek. Uyg. SALI 11.00 Bilgisayar Programlama 11.00 Matematik II 14.00 İngilizce (I.ve

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı Ders Kodu

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı Ders Kodu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ in Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2+0, 2 AKTS) AIT 1101 1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersinin okutulmasının amacı 2- Osmanlı Devletinin yıkılış sebepleri 3- I. Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 13.01.14 Pazartesi 10.30 OD1 1 Matematik I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 13.01.14 Pazartesi 14.00 802-803-804

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 3 Şekillendirmenin Metalurjik Esasları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı 3. Şekillendirmenin

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 011

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ .SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ A-TEST SAYILAR- TEMEL KAVRAMLAR A-TEST SAYILAR- POLİNOMLAR B-TEST POLİNOMLAR- PARALEL DOĞRULARDA VE ÜÇGENDE AÇILAR A- B TEST PARALEL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı