8. Uluslararasi. MAKiNA TASARIM ve JMALAT. KONGRESi. bildiri kitabi. editorler. Abdulkadir ERDEN Tuna BALKAN Suat KADIOGLU Levend PARNAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Uluslararasi. MAKiNA TASARIM ve JMALAT. KONGRESi. bildiri kitabi. editorler. Abdulkadir ERDEN Tuna BALKAN Suat KADIOGLU Levend PARNAS"

Transkript

1 8. Uluslararasi MAKiNA TASARIM ve JMALAT KONGRESi bildiri kitabi 9-11 Eylul 1998 TECHNISCHE INFORMATIONSSIELiOTHEK editorler UNIVERSITATSBIBUOTHEK HANNOVER Abdulkadir ERDEN Tuna BALKAN Suat KADIOGLU Levend PARNAS UB/TIB Hannover ZP MAKINA MUHENDlSLlGI BOLUMU - MATlMAREN ORTA DOGU TEKNIK ONiVERSlTESi ANKARA

2 IX igindekjler Sayfa no Onsfiz v Tesekkur. vii Oretim Teknolojisindeki Gelisme ve Muhendislik UQrasinin Temel Boyutlan 1 Lutfullah ULUKAN Kesici Takim ekil ve Konum Hatalannin Yiizey Frezelemede Kesme Islemine Etkilerinin Incelenmesi 5 Slnan S. dzkan, Durmus KARAYEL, All KAYA, Yiiksel CAVU OGLU Yuzey Frezeleme Isleminde Kesici Takim ve Is Parcasi Geometrisinin Kesme Performansina Etkileri 15 Durmus KARAYEL, Slnan Serdar dzkan, All KAYA DusQk Alasimli Celikte Yiginti Talas Olusumunun Isleme Ozelliklerine Etkisi 25 YusufdZCATALBA Ozel Pinyon ile Dahili Diskesme YOnteminin incelenmesi 35 Neriman M. RASULOV, HUmbet R. HUSEYNOV Talash Imalat Islemlerinde Problem Qozucu Bir Uzman Sistem 45 M. Cemal QAKIR Toleranslann Orun Kalitesine Etkisi 55 Adalet ZEREN, HQIya YETi TiREN Imalat Sonrasi Laser ve CCD Kamera Araciligi ile Alinmis Parfa Gfiruntuleri Uzerinde Boyut Olcme 65 Nad KURGAN, Mustafa YILMAZ, Hakan MUMCU, Erkan AKORAL Ince Tornalamadaki Purtizluluk Acisindan Dusuk Teknolojik Takim Omrunun Deney Arastirmasi 77 Ercan ABI EV Yapay Sinir Aglan Kullamlarak Tornalama Zamanimn Tahmini 85 NihatTOSUN, Necmettin GUNE Bir NC Torna Tezgahimn CNC'ye Ddniisturijlmesi Uygulamasi 95 MusUfa YILMAZ, Yasln BiRiNCi CNC Torna Tezgahi icin Otomatik Kalemlik (Turret) Tasanmi ve Oretimi 103 MusUfa YILMAZ, Yasin BiRiNCi Tornalama Isleminde Kesme Kuwetlerini Olcen Octagonal (Sekiz K&seli) Ring Dinamometre 109 Tasanmi irfan AY, Ziya AKSOY, Mehmet iren Otomasyonlu Imalatta Hat Performansinin Analizi 121 Erkan AKORAL, Can COGUN, Nad KURGAN, Hakan MUMCU Imalat Endustrisinde Muhendislik Degisiklikleri Kontrol Sistemi 133 Emin GUNDOGAR DOnel If Parcalan ifin Optimum Islem Sirasinin Bilgisayar Destegi ile Belirlenmesi 143 All ORAL, M. Carnal CAKIR PP_UBT: Prizmatik Parcalar Icin Unsur Bilgi Tabam Kullamlarak Bilgisayar Yardimiyla Islem Tipi ve 153 Sirasi Belirleme M. Cenglz KAYACAN,. Abdurrahman QELlK Delikli Kompozit Kare Levhalarda Burkulma 163 Sami KAYA, Behcat DAGHAN, Ahmet AVCI

3 Cok Tabakali Kompozit Plaklarda Ostten Basincla Yuklemede Elastik-Plastik Gerilme Analizi 175 Adnan OZEL, Sadri SEN Kademeli Millerde Burulma Analizi 187 Sadri SENSOY, Nihal EKMEKCi, Biilent EKMEKCi Gerilme Analizinde Fotoelastisite ve Sonlu Elemanlar Ydntemi Uygulamalannin Kombinasyonu 199 Behcet DAGHAN Elektrik Motortannda Altematif Bir Stator-Rotor Oretim Metodu 211 Elvan UMUR Vagonun Itibarlik G6stericisinin Struktur Skeminin Yardimiyla Hesaplanmasi 219 israil S. ELYAZOV Koprulu Vinclerde Kiris Kesitlerinin Genetik Algoritma Teknigi ile Optimum Tasanmi 225 Serpil KARAKUS, M. Sinan KONURALP Paletli Arac Krenlerinde Yuk Dejjisiminin Ana Bumun Dinamik Davranisina Etkisinin Sonlu Elemanlar 235 YSnetimi ile Incelenmesi Mine DEMJRSOY TVS 2000 Vagonlannin Bilgisayar Yardimiyla Yapisal Analizi 245 Omit KOCABICAK, Murat OZSOY, Ismail CALLI Kamyon Sasi Baglantilannin Gerilme Analizi 255 Cicek KARAOGLU, N. Sefa KURALAY Siki Gecme Baglantilannda Gecisli Hal Isi lletimi Durumunda Gerilme Dagilimmin Sonlu Eleman 263 Yontemiyle Incelenmesi Sadri SEN, Adnan OZEL, Melih BELEVi Egilmeye Qalisan Yan-Kflse Kaynaginda 0c Boyutlu Gerilme Dagiliminin Sonlu Eleman YOntemiyle 275 Incelenmesi Adnan OZEL, Sadri SEN, Mtlih BELEVi Bifleks Disli Zincir Pimlerinde Kuwet Dagiliminin Analizi 283 Behcet DAGHAN Talas Kaldirma YOntemiyle Oretilen Vidali Elemanlann Yuzey Katinda Olusan Artik Gerilmelerin Vida 293 Elamanlarma Etkisi Eldar Kurbanoglu FETTULLAYEV Makine Yapim Malzemesi Olarak Polimer Betonun Yorulma Mukavemeti Acisindan Kullanilabilirligi 299 Nedim GERGER, Ergun ATES Cift Fazh Celiklerde Martensit Hacim Oram ve Morfolojinin Islenebilirlik Parametrelerinden Yuzey 309 Kalitesi Qzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Incelenmesi Ahmet GURAL, ihsan KORKUT, Mehmet EROOGAN, Ulvi SEKER Dfikme Demir Katilasma Simulasyonu ve Hizh Model Yapim Sistemi 323 Yaylali GUNAY, 6. LQtfi ERTEN, Engln BAYDAR Karbon Fiber Takviyeli Poly (Etheretherketone) Karma Malzemede Yorulma Hasarlarimn C-Tarama 335 YOntemiyle incelenmesi A. Armagan ARICI, Tamer SINMAZQELiK, Sabri TUNCEL Su Alti Ultrasonik Testte Malzeme Muayenesine Etki Eden Faktfirlerin Incelenmesi 345 Cengiz DOG AN, 6. Faruk ERKENDiRCl Korozyona Dayanikh Malzeme Secimi 355 i. Refik ALTAY, Hakki ESKidOGLU Triyod Sacilma Metodu ile Titanyum Nitrur (TiN) Kaplanmis Malzemelerin Yuzey Sertliklerinin Islem 365 Parametrelerine Bagli Olarak Incelenmesi SengQI DANISMAN, Recep KILIK

4 XI PVD (Fiziksel Buhar Yigma) Kaplama Metodlanndan Triyod Sacilma Teknigi Kullanan Sistem 375 Tasanmi Sengill DANISMAN, Kenan DANISMAN Kesici Takimlann Performansina Takim Malzemesinin ve TiN Kaplamamn Etkisi 385 H. AHLATgi, C. TURKUZ, H. CIMENOGLU, Mustafa URGEN, E. Sabri KAYALI Yuzeyi Plazma ile Nitrurlenmis AISI 4140 Celiginin Korozyon Davramsi 395 Ayhan CELiK, Mehmet GAVGALI Kahp Tasanm Adimlarimn Otomasyonu 403 Ferruh OZTURK, Arda GURARDA, Guner CAVUS, Serhat SEViNg CNC Olcme Tezgahi (CMU) Ozerinde Karmasik YQzeyli Sac Parcalara Yonelik Esnek Tutturma 413 Sistemi Ayduygu SEViNC CNC Koordinat Olcme Ocjne Tezgahinda Karmasik Yuzeyii Sac Parcalann Olcme Programlannm 423 Off-Line Hazirlanmasi icin Bilgisayar Oestekli Olcme Programlama Sistemi Ayduygu SEViNC CAD-CAM-NC Integrasyonu ile Sac Parca Kaliplarimn Imalatinda CAM'e Yonelik CAD Qahsmasi Icin 433 Gelistirilen BUtunlesik CAD Veri Tabam Ayduygu SEViNQ, Rahml DUNDAR CNC Torna Tezgahlan icin Gelistirilen Bir Prototip Uzman Sistem 443 CNC Torna Tezgahlan icin Gehstinlen Bir Prototip Uzm Osman lylbilgin, EsatOZDEMiR, Ertugrul TAQGIN Tasanm Teknikleri 457 Adalet ZEREN Bilgisayar Destekli Disli Pompa Tasanmi ve Verimlilijjinin Arastinlmasi 467 Halls CELlK, Mahmut izcller Parametrik ve Unsur Esasli Tasanm Teknigi ile Sonsuz Vidali Redukto'rlerin Tasanmi 475 Omit KOCABICAK, MQmtaz PAK, Ahmet POLAT Hidroelektrik Santrallarda Cebri Boru Bransman Tasanmi 485 Eras SdYLEMEZ, Ergin TdNUK Arac Uzerine Yerlestirilmis Bir Fuze Sisteminin Tasanmi ve Imalati 495 Ridvan TOROSLU, Mustafa AKBOSTANCI, ilhan BASCUHADAR, Sahap SAKA Mekanik Alasimlama De irmeni Tasanmi ve Imalati 505 Yusuf KILINg, Mehmet TURKER, SQIeyman SARITAS Yeralti Beton Boru Temizleme ve Onarim Makinasi Tasanmi 515 MusUfa YILMAZ Fistik ve Ceviz Iclerini Iplige Dizme Makinasi Tasanmi 521 Cengiz DOGAN Simr Yaglamah Cam Elyafi Dolgulu Politetrafioroetilen (PTFE) Radyal Yataklann Tribolojik 531 Davramslan TalatTEVRUZ Polimer Esash Sizdirmazlik Elemanlannda Yuzey Puruzlugunun Asmmaya Etkisi 539 Adalet ZEREN, Hulya YETiSTiREN, Tamer SINMAZgELIK, ismail CURGUL, Bora BOZDUMAN Cam Elyaf Takviyeli Polyester Kompozit Malzemede Cevre Sartlanmn Mekanik Ozelliklere Etkisi 551 Tamer SINMAZgELiK, Ismail CURGOL, Tolga ALPKOKiN Dinamik Yuklu Radyal Kaymah Yataklarda Basin? Dagilimi 561 Ertugrul DURAK

5 XII Icten Yanmali Motoriann Otomatik Projelendirme Sistemlerinin ve Bu Modelde Surtunme ve Asinma 571 Proseslerinin Mobellesdirimesi Perspektivleri Araz N. TAGIZADE Surtunme ve Asinma Direnci Olcme YSntemleri 581 Yavuz SOYDAN, LOtfullah ULUKAN Farkh Difuzyon Islemleri Uygulanarak Sertlestirilen Celik Yuzeylerinin Asinma Davranislan 589 Yavuz SOYDAN, V»li CELJK Yeni Bir Test Cihazi Tasanmi ve Bir Asinma Deneyi Uygulamasi 599 Mahmut izcller, Halls CELlK Su Jeti ile Kesme Sistemi icin Basing Yukseltici Tasanmi ve Tasanm Problemleri 609 Necdet GEREN, Basir SAHlN, Melih BAYRAMOGLU, Selcuk KIRBAS Su Jeti lie Kesme Sistemi Entegrasyonu ve Otomasyonu 619 Necdet GEREN, Melih BAYRAMOGLU, Besir SAHiN, M. Murat BAYSAL, Tarkan TUNC Densimetrenin Mekaniksel Sisteminin Arastinlmasi 629 Turqay HUSEYNOV Daire Kesitli Helisel Yaylann Ilk Alt) Dogal Frekansi icin Anatitik Formuller 637 Vebil YILDIRIM Otomatik Idaretmede Dizel - Generator - Motor Sisteminin Keyfiyyet Gc«tericileriniri Arastinlmasi 647 S. BAGIROV, T. MOVS0MOV T-800 Transputerteri Esasinda Sebekeli Coxmasinli ve Coxprosessorlu Sistemlerin Islenmesi 653 E. A. BALIYEV, Q. C. ABiOOV, M. M. QEMBEROV S. H. ALlYEV, I. T. EKBEROV, KONOL ELSADQIZI Salman Kol - Kizak Mekanizmalarin Kinematik Sentezini Genetik Algoritma Teknigi Kullamlarak 659 Gerceklestiren Bir Prototip Yazilim M. Sinan KONURALP, A. Hakan ASIK, Ertugrul TAgGIN Mekanizmalarin Cubuklannin Noktalannin IzJerinin Vektorial Esitlikleri 669 Vagif A. MAMEDOV, Irada C. ibrahlmova Robot Kol Tasanmina Moduler YaMasim 679 Ibrahim Deniz AKCAU, Tune SAKIN Iki Robot Kolu ile Kumanda Edilen Bir Cismin Sabit Bir Cisim ile Temas Noktalanndaki "Compliance" in 691 Kontrolu Mehmet ArifADLI Arac Uzerine Yerlestirilmis Iki Serbestlik Dereceli Bir Atis Sisteminin Denetimi 705 Funda CELlKKOL, Tuna BALKAN Manipulyatoriar ve Optimal Layihetendirme 713 Zakir RUCTEMOV, Soltan EHMEOBEYOV Yazar Dizini 723

Not: İlan edilen konular dışında öğrencilerden gelebilecek farklı öneriler de değerlendirilecektir.

Not: İlan edilen konular dışında öğrencilerden gelebilecek farklı öneriler de değerlendirilecektir. Prof. Dr. Hakan BOYACI Öğrenci Önerisi Öğrenci Önerisi Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ Hızlı tren lokomotifi için aerodinamik gövde tasarımı (Önşart: : Akışkanlar Mekaniği I) (Isıl Proje) Aerodinamik özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ XVII. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Özet Bildiri Metinleri Tam Bildiri Metinleri (CD) Editörler Prof. Dr. Ayşen ERGİN İnş. Müh. Gülay ÖZDEMİR Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP İÇİNDEKİLER SAYFA SÖZLÜ SUNUMLAR 1 Akıllı Baston Projesi 2 Ambulansa Öncelik Veren Trafik Lambaları 3 Amfibik (Kara-Deniz) Taşıma

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

AŞINDIRICILI SU JETİ

AŞINDIRICILI SU JETİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TASARIM ve KONSTRÜKSİYON EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI AŞINDIRICILI SU JETİ (BİTİRME TEZİ) HAZIRLAYAN : 2402928 İbrahim AY TEZ DANIŞMANI

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI ĠBRAHĠM AY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN PROJE ÇALIŞMASI KONULARI I. ÖĞRETİM 0405 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yapabilen Sıcaklık Kontrollü Vakum Çemberi Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ Vakumlu Saç Kesme Makinası Teleskobik

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND

Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND Đlk Çıkarken Nejat TURKAN 1 3-4 Eylül 72 Bakırlı Pirit Konsantrelerinin Çok Yönlü Değerlendirilmesinde Fluo Solids Kavurma Reaktörü Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72 Yolluksuz Dökümlerde Aşırı Isının Katılaşma

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

ONURSAL BAŞKANLAR TOPLANTI EŞBAŞKANLARI YÜRÜTME KURULU

ONURSAL BAŞKANLAR TOPLANTI EŞBAŞKANLARI YÜRÜTME KURULU ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Cemil Çelik (İnönü Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Mehmet Nimet Özdaş (TOK Kurucu Başkanı) Prof. Dr. İbrahim Eksin (TOK Başkanı) Prof. Dr. A. Talha Dinibütün (TOK Eski Başkanı)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı, 13 Mayıs 2014, Zonguldak ONUR KURULU

Bülent Ecevit Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı, 13 Mayıs 2014, Zonguldak ONUR KURULU ONUR KURULU Ali KABAN (Zonguldak Valisi) Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü) DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Orhan UZUN (BEÜ Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Mühendislik

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 26.01.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 4 KARAR NO: 2015 / 36 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar

Detaylı