BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA 2012

2

3 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA 2012

4

5

6 i ÖZET Tarih boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda birçok alanda değişim ve gelişimler yaşanmıştır. Özellikle endüstri devrimi sonrası makineli yaşamın her alanda kullanılması olgusu mimarlık ortamını da önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayar teknolojileri bu makineli yaşamın gerçekleşmesine olanak sağlamış ve tasarımların bilgisayar ortamına taşınmasıyla mimaride yeni mekan anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmadaki amaç bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarımlar üzerinde önemli ölçüde yol açtığı gelişim ve değişimleri incelemektir. Bu inceleme dört bölüm başlığı altında yapılmıştır. Birinci bölümde, Yapılan araştırmanın amacı, kullanılan yöntem ve araştırmanın kapsamına dair bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, Bilgisayarın icadı ve kullanım alanları, Yapay zeka, Uzman sistemler, Bilgisayar teknolojilerinin mekan algısı üzerindeki etkileri, Sanal gerçeklik sistemleri, Bilgisayar teknolojileri ve İmmateryalite kavramı arasındaki ilişki açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, Bilgisayar destekli tasarım (CAD), Bilgisayar destekli tasarımın gelişimi, yapılan tasarımların gerçekleşmesine olanak tanıyan bilgisayar destekli üretim (CAM) sistemleri ve bilgisayar ortamında yapılan ilk tasarım örnekleri incelenmiş, mimari ve iç mimari projelerin sunum aşamalarında kullanılan modelleme yöntemleri, fotogerçekçilik, animasyon teknikleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, geleneksel sunum teknikleri ve bilgisayar destekli sunum tekniklerinin birbirlerine oranla iyi ve zayıf yönlerini ortaya koyabilmek için uygulamalı örnekleri ile arasındaki farklar açıklanmıştır.

7 Beşinci bölümde, Bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarım üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için bilgisayar teknolojileri ile ilgili olan temel kavramlardan Parametrik Tasarım, Evrimsel sistemlere dayalı algoritmik Tasarım, Animasyon ve Performans analizlerine dayalı tasarım teknolojileri uygulamalı örnekleri ile açıklanmıştır. ii Değerlendirme bölümünde ise, yapılan anket çalışmalarından elde edilen bulgulara dayanarak Ülkemizde bilgisayar teknolojilerinin mimarlık disiplini içinde kullanım amaçlarına ilişkin bilgiler verilmiş ve bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise, yapılan araştırmalara dayanılarak geçmişten günümüze kadar bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarımlar üzerinde yadsınamaz bir yere sahip olduğu sonucuna varılmış ve yorumlar yapılmıştır. ANAHTAR KELİMELER Bilgisayar destekli tasarım, Bilgisayar teknolojileri, parametrik tasarım, Algoritmik tasarım, Performans mimarlığı, Animasyonla tasarım.

8 iii SUMMARY During history, there has been changes in many fields in accordance with the technological developments. Especially after industrial revolution, the fact that mechanical devices have been used in every aspect of life, considerabely effected architectural atmosphere. Information technology has provided instruments to perform this mechanical life and has caused new space understandings to emerge in architecture by carrying drawings to computer environment. The goal of this study is to analyse the dramatically changes and the developments of information technologies on architectural designs. This analaysis has been done in four chapter headings. In fist chapter, given an information about the purpose of the research, used the methods and the scope of the research. In second chapter, the invention and the use areas of the computer, artificial intellegence, expert systems, the effects of information technologies on space perception, virtual reality systems, cinformation technologies and the relation with immateriality term, has been explained. In third chapter, Computer aided design (CAD), development of computer aided design, computer aided manufacturing systems(cam), which allows actualisation of the designs, has been analysed. Modelling methods, photorealism, animation technics, used in presentation stage of architecture and interior architecture projects have been explained. In forth chapter, the difference between traditional presentation technics and computer aided presentation technics have been explained, with practical examples, to comparingly introduce the good and weak aspects,

9 In fifth chapter, to introduce the effects of information technologies on architectural design, as one of the terms related to computer computer Technologies, Parametric Design, Algorithmic Design based on evolutive systems have been explained with practical examples. iv Evaluation chapter, based on the foundings gathered from the analaysis and questionnaire studies, given an information about the purpose of the use the computer technologies in the architectural disciplinary, in our country. Result chapter, based on the research it has been concluded and comments, from the past to the present computer technologies has an undeniable place in architectural disciplinary. Key words Computer aided design, Information technologies, Parametric design, Algotithmic design, Performing architecture, Design with animation.

10 v TEŞEKKÜRLER Bu tezi hazırlarken değerli görüş ve bilgileriyle beni yönlendiren, her türlü yardım ve desteklerini benden esirgemeyen tez öğrencisi olmaktan onur duyduğum Sevgili Hocam Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian a sonsuz teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tüm hayatım boyunca maddi manevi desteğini benden esirgemeyen sevgili babam, annem ve kardeşlerime çok teşekkür ederim.

11 vi İÇİNDEKİLER ÖZET... i SUMMARY... iii TEŞEKKÜR... v TABLO LİSTESİ... viii ŞEKİL LİSTESİ... ix KISALTMALAR... xv 1. BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Yöntemi BÖLÜM BİLGİSAYARIN İCADI VE KULLANIMI Yapay Zeka Uzman Sistemler Bilgisayar Teknolojilerinin Mekan Algısı Üzerindeki Etkisi Görsel Nesne Haline Dönüştürme Sanal Gerçeklik Bilgisayar Tekonlojileri ve İmmateryalite BÖLÜM BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) Bilgisayar Destekli Tasarımın Gelişimi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) Bilgisayar Ortamında İlk Tasarımlar Mimari ve İç Mimari Projelerin Sunum aşamalarında Bilgisayar Kullanımı Üç Boyutlu Modelleme Wire-Frame Modeling (Tel çerçeve Modelleme Yöntemi) Surface Modeling ( Yüzey Modelleme Yöntemi) Solid Modeling (Katı Modelleme Yöntemi) Fotogerçekçilik (Rendering) Animation (Canlandırma) BÖLÜM GELENEKSEL SUNUM TEKNİKLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SUNUM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Geleneksel Sunum Teknikleri Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri... 59

12 vii 5. BÖLÜM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Parametrik Tasarım Evrimsel Sistemlere Dayalı Algoritmik Tasarım Animasyona Dayalı Tasarım Performansa Dayalı Tasarım (Tepki veren Mekanlar) BÖLÜM DEĞERLENDİRME SONUÇ KAYNAKLAR

13 viii TABLO LİSTESİ Tablo 1: Sunum Teknikleri Karşılaştırma Tablosu Tablo 2: Bilgisayarların Tasarımda Kullanım Alanları ve Oranları Tablo 3: Bilgisayar Teknolojilerinin Mimari Proje Üretimine Getirdiği Faydalar

14 ix ŞEKİL LİSTESİ Şekil 2. 1 Abaküs ve eski Hesap makinesi... 3 Şekil 2. 2 Usturlab... 4 Şekil 2. 3 Rubu tahtası... 4 Şekil 2. 4 Pascaline... 5 Şekil 2. 5 Babbage s differential engine... 6 Şekil 2. 6 Eniac bilgisayar... 6 Şekil 2. 7 Günümüz bilgisayarları... 7 Şekil 2. 8 Bilgisayarı oluşturan öğeler... 8 Şekil 2. 9 Yapay Zeka yazılımları ile satranç örneği Şekil Görselleştirme süreci Şekil Görsel nesne haline dönüştürme, Ayasofya Şekil Sanal gerçeklik ile oluşturulmuş müze...15 Şekil Sanal gerçeklik deneyimi Şekil Sanal gerçeklik deneyimi Şekil Toyo İto, Egg of the Winds, Tokyo, Şekil Reklam amaçlı cephe giydirme Şekil 3. 1 Ivan Sutherland, Sketchpad (1962) ve başlık (1970) Şekil 3. 2 Sketchpad kullanılarak hazırlanmış sandalye örneği Şekil 3. 3 CNC Makinesi Şekil 3. 4 CNC kesim tezgahına uyumlu çalışan CAD ara yüzü ve CNC kesim atölyesi Şekil 3. 5 Karmaşık geometrilere sahip formlar Şekil 3. 6 Peter Eisenman Wexner Center, Ohio Şekil 3. 7 F.Gehry. Vitra Tasarım Müzesi, Şekil 3. 8 Frank Gehry. Guggenheim Bilbao

15 x Şekil 3. 9 Peter Eisenman, Bilim ve Güzel sanatlar Enstitüsü, NewYork, Şekil Bernard Tschumi Mimarlık Bölümü, Florida, Şekil Greg Lynn Embriyolojik evler, Şekil Lars Spuybroek Off The Road 5Speed, Hollanda, Şekil Frank Gehry Deneysel Müzik Merkezi, Washington, Şekil CAD yazılımlarıyla modelleme aşaması Şekil Tel çerçeve modelleme tekniğine bir örnek Şekil Yüzey Modelleme tekniği Şekil Katı Modelleme tekniği kullanılarak oluşturulmuş bina örneği Şekil boyutlu modelleme ile oluşturulmuş iç mekan örneği Şekil Katı Modelleme tekniği kullanılarak oluşturulmuş dış mekan örneği Şekil Modelleme yazılımları ile hazırlanmış bir model örneği Şekil Fotogerçekçi görüntüleme (rendering) Tapınak modeli Şekil İyi modellenmiş bir nesnenin fotogerçekçi görüntüsü Şekil Modele ışık, malzeme ve doku eşleşmesi ile Fotogerçekçi görüntüleme örneği Şekil Fotogerçekçi görüntüleme ile hazırlanmış bir örnek Şekil Fotogerçekçi görüntüleme ile iç mekan örnekleri Şekil Fotogerçekçi görüntüleme ile dış mekan örnekleri Şekil Animasyon için hazırlanan insan modelleri ve dış mekan örnekleri Şekil CAD programı ile 3 boyutlu olarak hazırlanmış bir mekan detayı Şekil boyutlu olarak oluşturulmuş mekanda insan modelleri ve ışık ayarları ile gece görünümü Şekil boyutlu olarak oluşturulmuş mekanda insan modelleri ve ışık ayarları ile gündüz görünümü Şekil Gün ışığı etkisi ile aydınlatılan iç mekan örneği Şekil Gün ışığı etkisi ile aydınlatılan iç mekan örneği... 46

16 xi Şekil 4. 1 Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan araç-gereçler Şekil 4. 2 Geleneksel sunum tekniğinde iki boyutlu çizim, plan- kesit Şekil 4. 3 Geleneksel sunum tekniği ile hazırlanmış üç boyutlu çizimler Şekil 4. 4 Geleneksel sunum tekniği ile hazırlanmış iç mekan perspektifi Şekil 4. 5 Geleneksel sunum tekniği ile maket- modelleme yapımı Şekil 4. 6 Geleneksel sunum tekniği ile maket- modelleme yapımı Şekil 4. 7 Geleneksel sunum teknikleri ile hazırlanmış eskiz maket çalışması Şekil 4. 8 Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan kurşun kalem örnekleri Şekil 4. 9 Kurşun kalem kullanılarak yapılmış el perspektifi Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi, iç mimarlık bölümü, Boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan karakalem çalışması Şekil Kurşun kalem kullanılarak yapılmış el perspektifi Şekil Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan renkli kuru boya kalemler ve kartela örneği Şekil YDÜ mimarlık fakültesi, iç mimarlık bölümü boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan renkli kuru boya kalem çalışmaları Şekil Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan markör kalemler ve kartela örneği Şekil Markör kalem kullanılarak hazırlanmış sunum örneği Şekil Markör kalem kullanılarak hazırlanmış sunum örnekleri Şekil Renkli kuru boya kalemler ve siyah markör kullanılarak hazırlanmış sunum örneği Şekil Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan toz pastel ve kartela örneği Şekil Toz pastel kullanılarak hazırlanmış iç mekan sunum örneği Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümü boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan markör, kuru boya kalem ve toz pastel kullanılarak yapılan sunum örneği... 58

17 xii Şekil YDÜ Mimarlık fakültesi, İç mimarlık bölümü proje dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan renkli kuru boya kalem, toz pastel ve markör ile çalışılmış sunum paftaları...58 Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümü boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan markör, kuru boya kalem ve toz pastel kullanılarak yapılan Sunum örneği Şekil Guaj boya tekniği ile hazırlanmış sunum örneği Şekil Airbrush tekniği kullanılarak hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında Slayt sunum programı ile sunum çalışması örneği Şekil Bilgisayar ortamında modelleme yazılımları ile hazırlanan proje örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış iç mekan sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış iç mekan sunum örneği Şekil CAD yazılımlarında hazır şablon kullanılmış mekan örnekleri Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunum örneği Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans programı Prof. Dr. Harun Batırbaygil tarafından yönetilen Mekan Analizi dersi kapsamında Meryem topçu tarafından hazırlanmış sunum paftası Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans programı Prof. Dr. Harun Batırbaygil tarafından yönetilen Mimari Tasarım ve Uygulama dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanmış sunum paftası Şekil CAD programları ile hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında Grafik yazılımları ile hazırlanmış el çizimi etkisi verilmiş sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında Grafik yazılımları ile hazırlanmış el çizimi etkisi verilmiş sunum örneği... 69

18 xiii Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Dr. Huriye Gürdallı tarafından yönetilen proje dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan Geleneksel ve Bilgisayar sunum teknikleri bir arada kullanılarak hazırlanmış proje sunum örneği Şekil Grafik tablet örneği Şekil Grafik tablet kullanılarak yapılan örnekler Şekil 5. 1 Nesnenin yüksekliği ve eğimi ile ilgili Parametre değerleri değiştirildikçe oluşan alternatifler Şekil 5. 2 Prof. Dr. Harun Batırbaygil tarafından yönetilen Mimari Tasarım ve Uygulama dersi kapsamında parametrik Tasarım çalışmaları Şekil 5. 3 Waterloo çatı makasları için parametrik gelişim Şekil 5. 4 Uluslar arası Waterloo Terminali, Grimshaw Architects, 1993, Londra Şekil 5. 5 Gaudi nin Sagrada Famillia Kilisesinin tamamlanması çalışmaları; kolonların parametrik modellerle düzenlenmesi Şekil 5. 6 Strüktürel bir sistemin parametrik tasarım yöntemi ile modellenmesi Şekil 5. 7 Mark Burry nin Sydney Opera binasının kabuk analizi için kurduğu parametrik sistemden örnekler Şekil 5. 8 Sydney Opera Binası, Avusturalya, Şekil 5. 9 Space Modulator, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şekil Embriyolojik Ev Projesi Şekil Greg Lynn, Farklı embriyolojik evlerin evrimi Şekil Embriyolojik Ev 6 ana evin planı Şekil Academie van Bouwkunst da üretilen ilk Prototip Şekil EifForm programıyla tasarlanan Hylomorphic projesi Şekil EifForm programıyla tasarlanan Hylomorphic projesi, Saçak konstrüksiyonu Şekil EifForm programı, saçak alternatifleri Şekil Watercube Şekil Watercube iç mekan... 90

19 xiv Şekil Sabun köpüğü konstrüksiyonu Şekil Greg Lynn, Liman işletmesi Giriş Kapısı, Particle emission (Tanecik yayma) tekniği ile modelleme Şekil Greg Lynn, Liman işletmesi Giriş Kapısı, Modeli, New York, ABD, Şekil Greg Lynn, Liman işletmesi Giriş Kapısı, Modeli Şekil Animasyona dayalı tekniklerin tasarım süreci içinde kullanımlarına ilişkin Örnekler Şekil Rüzgar akışının CFD programı ile analizi, Future Systems Zed projesi, Londra Şekil Future Systems Zed projesi, Londra Şekil Arup tarafından performans analizi programı kullanarak güneş ışığı ve akustik etkilerin gözlemlenmesi, Gla Yönetim Binası Şekil Aegis Hyposurface projesi, Tasarım süreci Şekil Aegis Hyposurface projesi, Etkileşimli yüzey... 99

20 xv KISALTMALAR CAD CAM AI CNC CFD USCF VRLM Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing Artificial Intelligence Computerized Numerical Control Computational Fluid Dynamics United States Chess Federation Virtual Reality Modeling Language

21 1 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı: Lisans eğitimimi YDÜ Üniversitesinin iç mimarlık bölümünde geleneksel tasarım yöntemlerini kullanarak tamamladıktan sonra meslek hayatımda gerek sunum gerekse tasarım sürecinin her aşamasında bilgisayar kullanımının getirdiği avantajları fark etmem beni bu araştırma çalışmasına yöneltmiştir. Araştırmanın amacı, bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarımlar üzerinde geçmişten günümüze yol açtığı değişim ve gelişimlerin incelemesi, Bilgisayar teknolojileri ile geleneksel yöntemlerden farklı olan tasarım yöntemlerinin irdelenmesi ve bu teknolojilerin tasarım üzerindeki rolünü belirlemektir Araştırmanın Kapsamı: Günümüzde tüm dünyada hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler birçok farklı disiplinleri etkilediği gibi, mimarlık disiplinini de etkilemiştir. İnsan ve Teknoloji arasındaki gelişimin hızla ilerlemesi ile birlikte Mimarlık - teknoloji ilişkisi de giderek güçlenmiş ve mimarlık ürünlerinin bu gelişmeler doğrultusunda değişimler yaşadığı gözlemlenmiştir. Değişim bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişimle başlamış; Tasarımların bilgisayar ortamına geçişiyle mimaride yeni bir tasarım anlayışı ortaya çıkmıştır. Bilgisayarın sayısal ve algoritmik yapısı, tasarımcıların çeşitli yöntemler kullanarak tasarlama eylemini gerçekleştirdikleri geleneksel tasarım tekniklerinden farklı imkanlar sunarak daha özgür formlar uygulama olanağı sağlamıştır. Bu bağlamda tasarımcıların, tasarım geliştirme ve sunum biçimleri de değişime uğramıştır. Ayrıca yeni malzeme ve teknolojilerle sıradan binalardan farklı nitelikler taşıyan, geçmişte uygulanması mümkün olmayan yapıların üretimleri gerçekleşebilmiştir.

22 Tez çalışmasında, teknolojik gelişmeler ile bilgisayar destekli tasarım yöntemlerinin mimari tasarım sürecinde değişen dört farklı tasarım yöntemi olan Parametrik tasarım, Evrimsel sistemlere dayalı algoritmik tasarım, Animasyon ve Performans analizlerine dayalı tasarım teknolojileri incelenmiş, uygulamalı örnekleri ile açıklanmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin getirdiği bu farklı tasarım yöntemleri tasarım sürecinden malzemeye, yapım sistemlerine kadar tasarımı pek çok farklı boyutta etkilediğinden söz edilmiştir. Ayrıca bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarım üzerindeki etkilerinin yanı sıra mimari sunumlar üzerindeki yaygın kullanımı nedeniyle Bilgisayar destekli sunum teknikleri ile geleneksel sunum teknikleri arasındaki farklar belirlenmiş ve uygulamalı örnekleri ile açıklanmıştır Araştırmanın Yöntemi: Tez çalışmasında öncelikle, araştırma konusu için literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, Bilgisayar teknolojilerinin tasarım üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve değişimi yazılı kaynaklardan araştırılmıştır. Kapsam ve amaç ile belirtilenler doğrultusunda araştırma yöntemi olarak; Konu ile ilgili yapılan araştırma çalışmalarından, yazılı kaynaklardan, internet, yayınlardan, konuya ilişkin anket çalışmalarından ve kişisel gözlemlerden yararlanılarak bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarım üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Bu teknolojilerin tasarım amaçlı kullanımını ortaya koyabilmek için tarihsel süreç içerisinde yapılan uygulamalı örnekler, şahsen çizilmiş ya da kişiler tarafından yapılmış uygulamalar incelenmiş, araştırma konusu desteklenmiştir. Yapılan araştırmalar ışığında veriler değerlendirilerek sonuç bölümünde sunulmuştur.

23 3 2. BÖLÜM BİLGİSAYARIN İCADI VE KULLANIMI Bilgisayar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri, kendi ana yapısı altında belirlenen bir programa göre işleyebilen, bunlar üzerinde çok sayıda sayısal veya mantıksal işlemler yaparak; yaptığı işlemlerin sonucunu karşılaştırabilen, saklayabilen paylaşabilen ve istenildiğinde kullanıcılara oluşturduğu kullanılabilir bilgiyi sunabilen elektronik bir makinedir. Kısacası bilgisayar, bilgi işleyen elektronik bir makinedir. (Güneş, 2007). Bilgisayarın tarihsel gelişimi, M.Ö li yıllarda, Abaküs ün bulunmasına dayandırılmaktadır. Abaküs, günümüz hesap makinelerinin ve bilgisayarın atası olarak kabul edilmektedir. Abaküs bazı kaynaklarda ilk bilgisayar olarak tanımlanmaktadır (Çakır, 2006). (Şekil 2. 1). Şekil 2. 1 Abaküs ve eski Hesap Makinesi (http://www.master-your-computer.com). Tarihsel süreç içinde insanlar yaşadıkları çevrenin zorluklarına çözüm bulmak için uğraşlar vererek birçok icat keşfetmişlerdir. Bu icatlar sürekli gelişim ve değişim göstererek taş devrinden günümüz bilimsel ve teknolojik icatlarına kadar uzanmaktadır. Tarihte M.Ö 3. yüzyılda yunanlılar tarafından gök cisimlerinin konumlarını ve yüksekliklerini gözlemlemek üzere kullanılan Usturlab, daha çok bir astronomi aleti olarak kullanılırken gelişmeler göstererek, Ortaçağda, güneşin batış tabloları eklenerek denizcilerin bulundukları bölgeyi saptamalarına yarayan bir seyir yardımcısı haline gelmiştir. (Şekil 2. 2). (http://www.rehberim.net/forum/baska-yere-sigmayanlar- 222/76964-usturlap-nedir-nasil-calisir.html)

24 4 Şekil 2. 2 Usturlab (Alkım yayınevi, 2001). Stereometrik izdüşümlü geleneksel usturlap, MS 13.yüzyılda dörde katlanarak Rubu tahtası biçimine girmiştir. (Şekil 2. 3). Bu değişimle birlikte dairesel usturlabın şekline ve kullanım biçimine yeni özellikler katılmıştır. Osmanlı bilgisayarı da denilen Rubu tahtası 16. yüzyılda Osmanlı Devletinde zaman ve yön sorununun çözümünde kullanılırken, namaz vakitlerinin ve bayram zamanlarının tespit edilmesinde kullanılıyordu. Ayrıca, bu cihaz trigonometrik hesapların yapılmasına ve yükseklik ölçümüne imkan tanımaktaydı (http://www.yorumcu.com/astroloji/yazi.asp?artid=858). Şekil 2. 3 Rubu Tahtası (Alkım yayınevi, 2001).

25 5 Kuadrant da denilen bu alet bir dairenin çeyreği şeklinde olup gök cisimlerinin veya yüksekliği ölçülecek bina, kule gibi bir objenin eğim açısını ölçmek için kullanılırdı. Alet düşey düzlemde tutularak bir kenarı üzerinde gözleme düzeni ile hedefe bakılmakta ve daire merkezinden aşağıya doğru sarkan bir çekülün bölümlemedeki değeri okunmaktadır (Güneri ve diğ., 2001). Rubu tahtası, İki sayının çarpılması, bölünmesi, karenin hesaplanması, kök ya da küpünün alınması, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi trigonometrik oranların değerinin bulunması gibi tüm matematiksel hesaplamaların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Tüm bu karmaşık matematiksel özellikler, kullanıldığı çağın teknik olanakları da göz önüne alındığında, rubu tahtalarına bir Osmanlı bilgisayarı olma kimliğini kazandırır (http://www.yorumcu.com/astroloji/yazi.asp?artid=858). Bütün bu gelişmelerin yanı sıra batı dünyasında, Fransız Blaise Pascal 1642 senesinde Otomatik hareketlerden yararlanan ilk toplama makinesini icat etmiştir (Şekil 2. 4). Pascal bu makineyi tasarlarken, bir tarafa doğru döndürülen dişli çarkların hareketinden faydalanmıştır yılında Wilhelm Schickard dört işlem yapabilen ilk hesap makinesini geliştirmiştir (Çakır, 2006). Hesaplamada elektronik sistemin öncüsü İngiliz bilim adamı Charles - Babbage'dir yılında Babbage'nin Analitik Motor adını verdiği cihaz, belli bir programlama içinde hesapları otomatik olarak yapabilmekteydi (Şekil 2. 5) (Amirouche, 2004) yılında J.Atanasof ilk Otomatik Dijital Bilgisayar Prototipi ni geliştirmiştir yılında ise, elektrikle çalışan bilgisayarların başlangıcı olan ENIAC bilgisayar üretilmiştir (Çakır, 2006). Şekil 2. 4 Pascaline (http://wvegter.hivemind.net).

26 6 ENİAC bilgisayar, elektrik ile çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip olan ilk bilgisayardır. 30 ana bölümden meydana gelip ağırlığı 30 ton, büyüklüğü 167 m2, maliyeti ise dolardır (Şekil 2. 6) (http://www.gelisenbeyin.net/bilgisayarinicadi.html). Şekil 2. 5 Babbage s differential engine (Amirouche, 2004). Şekil 2. 6 Eniac Bilgisayar (http://www.fussilet.com).

27 7 Daha sonraki yıllarda ise bilgisayarların boyutları ve işlem kapasitesi hızla gelişerek değişimlere uğramıştır. Dev boyutlu ve maliyeti oldukça yüksek olan bilgisayarlar, gelişen ve değişen donanımlar sayesinde yerini günümüzde yaygın kullanılan ergonomik ucuz bilgisayarlara bırakmıştır (Şekil 2. 7). Bilgisayarlar, hızlı ve hatasız işlem yapma, verileri kendi bünyesinde uzun süre saklayabilme, İnternet teknolojileri aracılığı ile bir bilgiye kısa süre içerisinde ulaşabilme gibi imkanları ile hayatımızın bir parçası halini gelmiştir. Şekil 2. 7 Günümüz Bilgisayarları (http:// Bir bilgisayar, kendisine yüklenen programlarla, işleri bilgilerin verilmesinden itibaren sonuç alıncaya kadar otomatik olarak yapar. Şimdilik düşünme yeteneği yoktur. Bilgisayar birçok konu veya problem için programlanabilir, ancak bir program olmadan kendi başına iş yapamaz. Bilgisayar yazılım ve donanım olmak üzere iki ana bölümden oluşur (Şekil 2. 8). Bilgisayar sistemi donanımı ve yazılımıyla birlikte bir anlam ifade eder. Donanım, bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel ve elektronik bileşenlerin en genel ismidir. Yani bir bilgisayarda görebildiğimiz ya da dokunabildiğimiz parçalar donanım birimlerini oluşturmaktadır. Bilgisayar kasası, ekran, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, hoparlör-mikrofon vb gibi birimler donanım bileşenleridir. Yazılım ise

28 8 bilgisayarın kullandığı programların genel adıdır. İşletim sistemleri, kelime işlemciler, tablolama, sunu programları, oyunlar birer yazılım bileşenleridir (Güneş, 2007). Bilgisayarlar kullanımlarına göre, genel amaçlı ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır. Genel amaçlı bilgisayarlar, gücüne bağlı olarak birçok farklı alan için kullanılabilir. Özel amaçlı bir bilgisayar ise, yalnızca amaçlanan alanda hizmet verebilen bilgisayardır. Günlük hayatımızda kullandığımız çamaşır makinesi gibi araçları bu alana örnek gösterebiliriz (Güneş, 2007). Tablo 1. Bilgisayarı Oluşturan Öğeler BİLGİSAYAR DONANIMLAR (Parçalar) YAZILIMLAR (Programlar) Giriş Birimleri Sistem Birimleri Çıktı Birimleri Saklama Birimleri Sistem Yazılımları Uygulama Yazılımları Klavye İşlemci Ekran (Monitör) Sabit Disk İşletim Sistemi Paket Yazılımlar Fare RAM Bellek Yazıcı 3,5" Disket BIOS Özel Yazılımlar Barkod Okuyucu Güç Kaynağı Çizici (Plotter) CD Sürücüler Sürücüler Tarayıcı PORT'lar Hoparlör CD - ROM Web Kamerası Sistem Kartları CD-RW (Kaydedici) Mikrofon Ekran (Grafik) Kartı DVD - ROM Optik Okuyucu Ses Kartı ZİP Sürücü Joystick (Oyun Çubuğu) Ethernet Kartı Faks / Modem Kartı Kablolar Anakart Şekil 2. 8 Bilgisayarı oluşturan öğeler (okulweb.meb.gov.tr). Bilgisayarlar eğitim ve araştırma kurumlarında, tıpta, mühendislikte, yayın işleri gibi bir alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Mimarlık alanı içerisinde ise, Tasarım üretiminde; çizim, 3 boyutlu modelleme, canlandırma, yapı tasarımının sanal ortamda

29 9 deprem dayanımı, aydınlatma, ısı korunumu gibi performanslarının simule edilmesi, metraj-keşif çıkarma, çizimin şantiyeye anında iletimi, işveren ile eşzamanlı Net toplantı yapılması gibi çağdaş olanaklar sunmaktadır. Yapı üretiminde ise; malzeme stok kontrolü, metraj, işçi takibi, iş akış programlaması, maliyet analizi, malzeme siparişi, teknik çizimlere şantiyeden kolay ulaşım, ses ve görüntülü haberleşme gibi alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır (Yıldırım, 2004) Yapay Zeka Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ile çeşitli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Çok önemli iki çalışma vardır ki bunlar Oyunlar ve yapay zeka çalışmalarıdır. Yapay zeka, kısaca AI (Artificial Intelligence) olarak adlandırılmaktadır. AI ın amaçları, elektronik makineler aracılığı ile insanın düşünme yeteneğini olabildiğince taklit etmektir. Zeki davranış olarak nitelendirilebilecek makinelerin belki de en iyi örneği satranç oynayan bilgisayarlardır. Bu makinalar 1989 da Uluslar arası Usta düzeyinde performans göstermiştir. (Şekil 2. 9). (Bu bilgisayarların puanları 2300 ün biraz altında olup, kıyaslama amacıyla bir değer verilmesi gerekirse, dünya şampiyonu Kasparov un puanı 2700 ün üzerindedir). Özellikle Dan ve Kathe Spracklen tarafından hazırlanan bir program ( Fidelity Excel ticari mikroprosesörü için) 2110 luk bir puana (Elo) ulaşarak USCF Usta ünvanını kazanmıştır. Daha da etkileyici bir program Derin Düşünce, Carnegie Mellon Üniversitesi nden Elo puan alınmıştır. Bu satranç programı büyük Usta Bent Larsen i ilk kez yenerek Kasım 1988 de Longhbeach, Kaliforniya da düzenlenen bir satranç turnuvasında birinciliği Büyük Usta Tony Milos ile paylaşmıştı! Satranç bilgisayarları artık satranç problemlerini de çözmekte ve bu konuda insan rakiplerini kolaylıkla alt etmektedirler (Roger Penrose, 2000).

30 10 Şekil 2. 9 Yapay Zeka yazılımları ile Satranç örneği (Güneş, 2007). Bu açıdan bakıldığında yapay zekanın sonuçları, davranış planlama ve makinesel öğrenme/öğretme üzerine yoğunlaşmakta; insan gibi düşünen, insan gibi davranan robotlar, insan zekasını simüle etmeye çalışan programları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir anlamda bilgisayarlar insanlaştırılmaya ya da kişileştirilmeye çalışılmaktadır (Torus, 2010) Uzman Sistemler Uzman sistemler, belirli bir alanda uzmanlaşmış ve o alana ait görevleri bir insan kadar iyi yerine getirebilen sistemlerdir (Torus, 2010). Yapay zeka ile uzman sistemleri birbirinden ayıran en önemli özellik yapay zekanın insan gibi düşünerek problemi çözmeye çalışmasıdır. Uzman sistemlerin ise bir uzman gibi davranarak çözüme ulaşmaya çalışmasıdır. Günümüzde bilgisayarlar birçok karmaşık işlemi yüksek hızlarla yapabilmektedirler. Ancak yaptıkları bu işleri öğrenip tekrarlama, gereken yerlerde karar verebilme becerisine sahip değillerdir. Yapay zeka araştırmalarının bir kolu olan bilgi tabanlı sistemler (uzman sistemler) bu olguyu değiştirme çabasındadır. Bunun için bilgi tabanlı sistemlere iki temel becerinin

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Antakya/HATAY ARALIK- 2011 T.C. MUSTAFA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim

MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim i MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA İŞİTSEL KONFOR GEREKSİNİMLERİ VE BİR ÖRNEK Aslı ÖZÇEVİK Yüksek Lisans Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Ağustos - 2005 ii JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Aslı Özçevik

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 37 Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Tayfun YILDIRIM 1, Arzu ÖZEN 2*, Nurgül İNAN 3 1 Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO TASARIMINDA KULLANICI STANDARTLARI VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ertan VARLI Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Veyis ÖZEK Edirne-2004

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ Konu: ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR ANİMASYON NUN SİNEMA VE BİLGİSAYAR OYUNLARINDA UYGULANMASI Danışman: Yrd. Doç. Mustafa KACUR Hazırlayan:

Detaylı

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri Tayfun YILDIRIM 1, Nurgül İNAN 2, Arzu ÖZEN YAVUZ 3 1. Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2.Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2D:4D PARMAK UZUNLUKLARI ORANI İLE KİŞİLERİN SAYISAL-SÖZEL DALLARA YATKINLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UZMAN SİSTEM İLE TESPİTİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Betül CEBE

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı