BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA 2012

2

3 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA 2012

4

5

6 i ÖZET Tarih boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda birçok alanda değişim ve gelişimler yaşanmıştır. Özellikle endüstri devrimi sonrası makineli yaşamın her alanda kullanılması olgusu mimarlık ortamını da önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayar teknolojileri bu makineli yaşamın gerçekleşmesine olanak sağlamış ve tasarımların bilgisayar ortamına taşınmasıyla mimaride yeni mekan anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmadaki amaç bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarımlar üzerinde önemli ölçüde yol açtığı gelişim ve değişimleri incelemektir. Bu inceleme dört bölüm başlığı altında yapılmıştır. Birinci bölümde, Yapılan araştırmanın amacı, kullanılan yöntem ve araştırmanın kapsamına dair bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, Bilgisayarın icadı ve kullanım alanları, Yapay zeka, Uzman sistemler, Bilgisayar teknolojilerinin mekan algısı üzerindeki etkileri, Sanal gerçeklik sistemleri, Bilgisayar teknolojileri ve İmmateryalite kavramı arasındaki ilişki açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, Bilgisayar destekli tasarım (CAD), Bilgisayar destekli tasarımın gelişimi, yapılan tasarımların gerçekleşmesine olanak tanıyan bilgisayar destekli üretim (CAM) sistemleri ve bilgisayar ortamında yapılan ilk tasarım örnekleri incelenmiş, mimari ve iç mimari projelerin sunum aşamalarında kullanılan modelleme yöntemleri, fotogerçekçilik, animasyon teknikleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, geleneksel sunum teknikleri ve bilgisayar destekli sunum tekniklerinin birbirlerine oranla iyi ve zayıf yönlerini ortaya koyabilmek için uygulamalı örnekleri ile arasındaki farklar açıklanmıştır.

7 Beşinci bölümde, Bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarım üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için bilgisayar teknolojileri ile ilgili olan temel kavramlardan Parametrik Tasarım, Evrimsel sistemlere dayalı algoritmik Tasarım, Animasyon ve Performans analizlerine dayalı tasarım teknolojileri uygulamalı örnekleri ile açıklanmıştır. ii Değerlendirme bölümünde ise, yapılan anket çalışmalarından elde edilen bulgulara dayanarak Ülkemizde bilgisayar teknolojilerinin mimarlık disiplini içinde kullanım amaçlarına ilişkin bilgiler verilmiş ve bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise, yapılan araştırmalara dayanılarak geçmişten günümüze kadar bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarımlar üzerinde yadsınamaz bir yere sahip olduğu sonucuna varılmış ve yorumlar yapılmıştır. ANAHTAR KELİMELER Bilgisayar destekli tasarım, Bilgisayar teknolojileri, parametrik tasarım, Algoritmik tasarım, Performans mimarlığı, Animasyonla tasarım.

8 iii SUMMARY During history, there has been changes in many fields in accordance with the technological developments. Especially after industrial revolution, the fact that mechanical devices have been used in every aspect of life, considerabely effected architectural atmosphere. Information technology has provided instruments to perform this mechanical life and has caused new space understandings to emerge in architecture by carrying drawings to computer environment. The goal of this study is to analyse the dramatically changes and the developments of information technologies on architectural designs. This analaysis has been done in four chapter headings. In fist chapter, given an information about the purpose of the research, used the methods and the scope of the research. In second chapter, the invention and the use areas of the computer, artificial intellegence, expert systems, the effects of information technologies on space perception, virtual reality systems, cinformation technologies and the relation with immateriality term, has been explained. In third chapter, Computer aided design (CAD), development of computer aided design, computer aided manufacturing systems(cam), which allows actualisation of the designs, has been analysed. Modelling methods, photorealism, animation technics, used in presentation stage of architecture and interior architecture projects have been explained. In forth chapter, the difference between traditional presentation technics and computer aided presentation technics have been explained, with practical examples, to comparingly introduce the good and weak aspects,

9 In fifth chapter, to introduce the effects of information technologies on architectural design, as one of the terms related to computer computer Technologies, Parametric Design, Algorithmic Design based on evolutive systems have been explained with practical examples. iv Evaluation chapter, based on the foundings gathered from the analaysis and questionnaire studies, given an information about the purpose of the use the computer technologies in the architectural disciplinary, in our country. Result chapter, based on the research it has been concluded and comments, from the past to the present computer technologies has an undeniable place in architectural disciplinary. Key words Computer aided design, Information technologies, Parametric design, Algotithmic design, Performing architecture, Design with animation.

10 v TEŞEKKÜRLER Bu tezi hazırlarken değerli görüş ve bilgileriyle beni yönlendiren, her türlü yardım ve desteklerini benden esirgemeyen tez öğrencisi olmaktan onur duyduğum Sevgili Hocam Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian a sonsuz teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tüm hayatım boyunca maddi manevi desteğini benden esirgemeyen sevgili babam, annem ve kardeşlerime çok teşekkür ederim.

11 vi İÇİNDEKİLER ÖZET... i SUMMARY... iii TEŞEKKÜR... v TABLO LİSTESİ... viii ŞEKİL LİSTESİ... ix KISALTMALAR... xv 1. BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Yöntemi BÖLÜM BİLGİSAYARIN İCADI VE KULLANIMI Yapay Zeka Uzman Sistemler Bilgisayar Teknolojilerinin Mekan Algısı Üzerindeki Etkisi Görsel Nesne Haline Dönüştürme Sanal Gerçeklik Bilgisayar Tekonlojileri ve İmmateryalite BÖLÜM BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD) Bilgisayar Destekli Tasarımın Gelişimi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) Bilgisayar Ortamında İlk Tasarımlar Mimari ve İç Mimari Projelerin Sunum aşamalarında Bilgisayar Kullanımı Üç Boyutlu Modelleme Wire-Frame Modeling (Tel çerçeve Modelleme Yöntemi) Surface Modeling ( Yüzey Modelleme Yöntemi) Solid Modeling (Katı Modelleme Yöntemi) Fotogerçekçilik (Rendering) Animation (Canlandırma) BÖLÜM GELENEKSEL SUNUM TEKNİKLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SUNUM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Geleneksel Sunum Teknikleri Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri... 59

12 vii 5. BÖLÜM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Parametrik Tasarım Evrimsel Sistemlere Dayalı Algoritmik Tasarım Animasyona Dayalı Tasarım Performansa Dayalı Tasarım (Tepki veren Mekanlar) BÖLÜM DEĞERLENDİRME SONUÇ KAYNAKLAR

13 viii TABLO LİSTESİ Tablo 1: Sunum Teknikleri Karşılaştırma Tablosu Tablo 2: Bilgisayarların Tasarımda Kullanım Alanları ve Oranları Tablo 3: Bilgisayar Teknolojilerinin Mimari Proje Üretimine Getirdiği Faydalar

14 ix ŞEKİL LİSTESİ Şekil 2. 1 Abaküs ve eski Hesap makinesi... 3 Şekil 2. 2 Usturlab... 4 Şekil 2. 3 Rubu tahtası... 4 Şekil 2. 4 Pascaline... 5 Şekil 2. 5 Babbage s differential engine... 6 Şekil 2. 6 Eniac bilgisayar... 6 Şekil 2. 7 Günümüz bilgisayarları... 7 Şekil 2. 8 Bilgisayarı oluşturan öğeler... 8 Şekil 2. 9 Yapay Zeka yazılımları ile satranç örneği Şekil Görselleştirme süreci Şekil Görsel nesne haline dönüştürme, Ayasofya Şekil Sanal gerçeklik ile oluşturulmuş müze...15 Şekil Sanal gerçeklik deneyimi Şekil Sanal gerçeklik deneyimi Şekil Toyo İto, Egg of the Winds, Tokyo, Şekil Reklam amaçlı cephe giydirme Şekil 3. 1 Ivan Sutherland, Sketchpad (1962) ve başlık (1970) Şekil 3. 2 Sketchpad kullanılarak hazırlanmış sandalye örneği Şekil 3. 3 CNC Makinesi Şekil 3. 4 CNC kesim tezgahına uyumlu çalışan CAD ara yüzü ve CNC kesim atölyesi Şekil 3. 5 Karmaşık geometrilere sahip formlar Şekil 3. 6 Peter Eisenman Wexner Center, Ohio Şekil 3. 7 F.Gehry. Vitra Tasarım Müzesi, Şekil 3. 8 Frank Gehry. Guggenheim Bilbao

15 x Şekil 3. 9 Peter Eisenman, Bilim ve Güzel sanatlar Enstitüsü, NewYork, Şekil Bernard Tschumi Mimarlık Bölümü, Florida, Şekil Greg Lynn Embriyolojik evler, Şekil Lars Spuybroek Off The Road 5Speed, Hollanda, Şekil Frank Gehry Deneysel Müzik Merkezi, Washington, Şekil CAD yazılımlarıyla modelleme aşaması Şekil Tel çerçeve modelleme tekniğine bir örnek Şekil Yüzey Modelleme tekniği Şekil Katı Modelleme tekniği kullanılarak oluşturulmuş bina örneği Şekil boyutlu modelleme ile oluşturulmuş iç mekan örneği Şekil Katı Modelleme tekniği kullanılarak oluşturulmuş dış mekan örneği Şekil Modelleme yazılımları ile hazırlanmış bir model örneği Şekil Fotogerçekçi görüntüleme (rendering) Tapınak modeli Şekil İyi modellenmiş bir nesnenin fotogerçekçi görüntüsü Şekil Modele ışık, malzeme ve doku eşleşmesi ile Fotogerçekçi görüntüleme örneği Şekil Fotogerçekçi görüntüleme ile hazırlanmış bir örnek Şekil Fotogerçekçi görüntüleme ile iç mekan örnekleri Şekil Fotogerçekçi görüntüleme ile dış mekan örnekleri Şekil Animasyon için hazırlanan insan modelleri ve dış mekan örnekleri Şekil CAD programı ile 3 boyutlu olarak hazırlanmış bir mekan detayı Şekil boyutlu olarak oluşturulmuş mekanda insan modelleri ve ışık ayarları ile gece görünümü Şekil boyutlu olarak oluşturulmuş mekanda insan modelleri ve ışık ayarları ile gündüz görünümü Şekil Gün ışığı etkisi ile aydınlatılan iç mekan örneği Şekil Gün ışığı etkisi ile aydınlatılan iç mekan örneği... 46

16 xi Şekil 4. 1 Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan araç-gereçler Şekil 4. 2 Geleneksel sunum tekniğinde iki boyutlu çizim, plan- kesit Şekil 4. 3 Geleneksel sunum tekniği ile hazırlanmış üç boyutlu çizimler Şekil 4. 4 Geleneksel sunum tekniği ile hazırlanmış iç mekan perspektifi Şekil 4. 5 Geleneksel sunum tekniği ile maket- modelleme yapımı Şekil 4. 6 Geleneksel sunum tekniği ile maket- modelleme yapımı Şekil 4. 7 Geleneksel sunum teknikleri ile hazırlanmış eskiz maket çalışması Şekil 4. 8 Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan kurşun kalem örnekleri Şekil 4. 9 Kurşun kalem kullanılarak yapılmış el perspektifi Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi, iç mimarlık bölümü, Boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan karakalem çalışması Şekil Kurşun kalem kullanılarak yapılmış el perspektifi Şekil Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan renkli kuru boya kalemler ve kartela örneği Şekil YDÜ mimarlık fakültesi, iç mimarlık bölümü boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan renkli kuru boya kalem çalışmaları Şekil Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan markör kalemler ve kartela örneği Şekil Markör kalem kullanılarak hazırlanmış sunum örneği Şekil Markör kalem kullanılarak hazırlanmış sunum örnekleri Şekil Renkli kuru boya kalemler ve siyah markör kullanılarak hazırlanmış sunum örneği Şekil Geleneksel sunum tekniklerinde kullanılan toz pastel ve kartela örneği Şekil Toz pastel kullanılarak hazırlanmış iç mekan sunum örneği Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümü boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan markör, kuru boya kalem ve toz pastel kullanılarak yapılan sunum örneği... 58

17 xii Şekil YDÜ Mimarlık fakültesi, İç mimarlık bölümü proje dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan renkli kuru boya kalem, toz pastel ve markör ile çalışılmış sunum paftaları...58 Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümü boyama teknikleri dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan markör, kuru boya kalem ve toz pastel kullanılarak yapılan Sunum örneği Şekil Guaj boya tekniği ile hazırlanmış sunum örneği Şekil Airbrush tekniği kullanılarak hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında Slayt sunum programı ile sunum çalışması örneği Şekil Bilgisayar ortamında modelleme yazılımları ile hazırlanan proje örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış iç mekan sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış iç mekan sunum örneği Şekil CAD yazılımlarında hazır şablon kullanılmış mekan örnekleri Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında hazırlanmış sunum örneği Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans programı Prof. Dr. Harun Batırbaygil tarafından yönetilen Mekan Analizi dersi kapsamında Meryem topçu tarafından hazırlanmış sunum paftası Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans programı Prof. Dr. Harun Batırbaygil tarafından yönetilen Mimari Tasarım ve Uygulama dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanmış sunum paftası Şekil CAD programları ile hazırlanmış sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında Grafik yazılımları ile hazırlanmış el çizimi etkisi verilmiş sunum örneği Şekil Bilgisayar ortamında Grafik yazılımları ile hazırlanmış el çizimi etkisi verilmiş sunum örneği... 69

18 xiii Şekil YDÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Dr. Huriye Gürdallı tarafından yönetilen proje dersi kapsamında Meryem Topçu tarafından hazırlanan Geleneksel ve Bilgisayar sunum teknikleri bir arada kullanılarak hazırlanmış proje sunum örneği Şekil Grafik tablet örneği Şekil Grafik tablet kullanılarak yapılan örnekler Şekil 5. 1 Nesnenin yüksekliği ve eğimi ile ilgili Parametre değerleri değiştirildikçe oluşan alternatifler Şekil 5. 2 Prof. Dr. Harun Batırbaygil tarafından yönetilen Mimari Tasarım ve Uygulama dersi kapsamında parametrik Tasarım çalışmaları Şekil 5. 3 Waterloo çatı makasları için parametrik gelişim Şekil 5. 4 Uluslar arası Waterloo Terminali, Grimshaw Architects, 1993, Londra Şekil 5. 5 Gaudi nin Sagrada Famillia Kilisesinin tamamlanması çalışmaları; kolonların parametrik modellerle düzenlenmesi Şekil 5. 6 Strüktürel bir sistemin parametrik tasarım yöntemi ile modellenmesi Şekil 5. 7 Mark Burry nin Sydney Opera binasının kabuk analizi için kurduğu parametrik sistemden örnekler Şekil 5. 8 Sydney Opera Binası, Avusturalya, Şekil 5. 9 Space Modulator, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şekil Embriyolojik Ev Projesi Şekil Greg Lynn, Farklı embriyolojik evlerin evrimi Şekil Embriyolojik Ev 6 ana evin planı Şekil Academie van Bouwkunst da üretilen ilk Prototip Şekil EifForm programıyla tasarlanan Hylomorphic projesi Şekil EifForm programıyla tasarlanan Hylomorphic projesi, Saçak konstrüksiyonu Şekil EifForm programı, saçak alternatifleri Şekil Watercube Şekil Watercube iç mekan... 90

19 xiv Şekil Sabun köpüğü konstrüksiyonu Şekil Greg Lynn, Liman işletmesi Giriş Kapısı, Particle emission (Tanecik yayma) tekniği ile modelleme Şekil Greg Lynn, Liman işletmesi Giriş Kapısı, Modeli, New York, ABD, Şekil Greg Lynn, Liman işletmesi Giriş Kapısı, Modeli Şekil Animasyona dayalı tekniklerin tasarım süreci içinde kullanımlarına ilişkin Örnekler Şekil Rüzgar akışının CFD programı ile analizi, Future Systems Zed projesi, Londra Şekil Future Systems Zed projesi, Londra Şekil Arup tarafından performans analizi programı kullanarak güneş ışığı ve akustik etkilerin gözlemlenmesi, Gla Yönetim Binası Şekil Aegis Hyposurface projesi, Tasarım süreci Şekil Aegis Hyposurface projesi, Etkileşimli yüzey... 99

20 xv KISALTMALAR CAD CAM AI CNC CFD USCF VRLM Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing Artificial Intelligence Computerized Numerical Control Computational Fluid Dynamics United States Chess Federation Virtual Reality Modeling Language

21 1 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı: Lisans eğitimimi YDÜ Üniversitesinin iç mimarlık bölümünde geleneksel tasarım yöntemlerini kullanarak tamamladıktan sonra meslek hayatımda gerek sunum gerekse tasarım sürecinin her aşamasında bilgisayar kullanımının getirdiği avantajları fark etmem beni bu araştırma çalışmasına yöneltmiştir. Araştırmanın amacı, bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarımlar üzerinde geçmişten günümüze yol açtığı değişim ve gelişimlerin incelemesi, Bilgisayar teknolojileri ile geleneksel yöntemlerden farklı olan tasarım yöntemlerinin irdelenmesi ve bu teknolojilerin tasarım üzerindeki rolünü belirlemektir Araştırmanın Kapsamı: Günümüzde tüm dünyada hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler birçok farklı disiplinleri etkilediği gibi, mimarlık disiplinini de etkilemiştir. İnsan ve Teknoloji arasındaki gelişimin hızla ilerlemesi ile birlikte Mimarlık - teknoloji ilişkisi de giderek güçlenmiş ve mimarlık ürünlerinin bu gelişmeler doğrultusunda değişimler yaşadığı gözlemlenmiştir. Değişim bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişimle başlamış; Tasarımların bilgisayar ortamına geçişiyle mimaride yeni bir tasarım anlayışı ortaya çıkmıştır. Bilgisayarın sayısal ve algoritmik yapısı, tasarımcıların çeşitli yöntemler kullanarak tasarlama eylemini gerçekleştirdikleri geleneksel tasarım tekniklerinden farklı imkanlar sunarak daha özgür formlar uygulama olanağı sağlamıştır. Bu bağlamda tasarımcıların, tasarım geliştirme ve sunum biçimleri de değişime uğramıştır. Ayrıca yeni malzeme ve teknolojilerle sıradan binalardan farklı nitelikler taşıyan, geçmişte uygulanması mümkün olmayan yapıların üretimleri gerçekleşebilmiştir.

22 Tez çalışmasında, teknolojik gelişmeler ile bilgisayar destekli tasarım yöntemlerinin mimari tasarım sürecinde değişen dört farklı tasarım yöntemi olan Parametrik tasarım, Evrimsel sistemlere dayalı algoritmik tasarım, Animasyon ve Performans analizlerine dayalı tasarım teknolojileri incelenmiş, uygulamalı örnekleri ile açıklanmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin getirdiği bu farklı tasarım yöntemleri tasarım sürecinden malzemeye, yapım sistemlerine kadar tasarımı pek çok farklı boyutta etkilediğinden söz edilmiştir. Ayrıca bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarım üzerindeki etkilerinin yanı sıra mimari sunumlar üzerindeki yaygın kullanımı nedeniyle Bilgisayar destekli sunum teknikleri ile geleneksel sunum teknikleri arasındaki farklar belirlenmiş ve uygulamalı örnekleri ile açıklanmıştır Araştırmanın Yöntemi: Tez çalışmasında öncelikle, araştırma konusu için literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, Bilgisayar teknolojilerinin tasarım üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve değişimi yazılı kaynaklardan araştırılmıştır. Kapsam ve amaç ile belirtilenler doğrultusunda araştırma yöntemi olarak; Konu ile ilgili yapılan araştırma çalışmalarından, yazılı kaynaklardan, internet, yayınlardan, konuya ilişkin anket çalışmalarından ve kişisel gözlemlerden yararlanılarak bilgisayar teknolojilerinin mimari tasarım üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Bu teknolojilerin tasarım amaçlı kullanımını ortaya koyabilmek için tarihsel süreç içerisinde yapılan uygulamalı örnekler, şahsen çizilmiş ya da kişiler tarafından yapılmış uygulamalar incelenmiş, araştırma konusu desteklenmiştir. Yapılan araştırmalar ışığında veriler değerlendirilerek sonuç bölümünde sunulmuştur.

23 3 2. BÖLÜM BİLGİSAYARIN İCADI VE KULLANIMI Bilgisayar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri, kendi ana yapısı altında belirlenen bir programa göre işleyebilen, bunlar üzerinde çok sayıda sayısal veya mantıksal işlemler yaparak; yaptığı işlemlerin sonucunu karşılaştırabilen, saklayabilen paylaşabilen ve istenildiğinde kullanıcılara oluşturduğu kullanılabilir bilgiyi sunabilen elektronik bir makinedir. Kısacası bilgisayar, bilgi işleyen elektronik bir makinedir. (Güneş, 2007). Bilgisayarın tarihsel gelişimi, M.Ö li yıllarda, Abaküs ün bulunmasına dayandırılmaktadır. Abaküs, günümüz hesap makinelerinin ve bilgisayarın atası olarak kabul edilmektedir. Abaküs bazı kaynaklarda ilk bilgisayar olarak tanımlanmaktadır (Çakır, 2006). (Şekil 2. 1). Şekil 2. 1 Abaküs ve eski Hesap Makinesi (http://www.master-your-computer.com). Tarihsel süreç içinde insanlar yaşadıkları çevrenin zorluklarına çözüm bulmak için uğraşlar vererek birçok icat keşfetmişlerdir. Bu icatlar sürekli gelişim ve değişim göstererek taş devrinden günümüz bilimsel ve teknolojik icatlarına kadar uzanmaktadır. Tarihte M.Ö 3. yüzyılda yunanlılar tarafından gök cisimlerinin konumlarını ve yüksekliklerini gözlemlemek üzere kullanılan Usturlab, daha çok bir astronomi aleti olarak kullanılırken gelişmeler göstererek, Ortaçağda, güneşin batış tabloları eklenerek denizcilerin bulundukları bölgeyi saptamalarına yarayan bir seyir yardımcısı haline gelmiştir. (Şekil 2. 2). (http://www.rehberim.net/forum/baska-yere-sigmayanlar- 222/76964-usturlap-nedir-nasil-calisir.html)

24 4 Şekil 2. 2 Usturlab (Alkım yayınevi, 2001). Stereometrik izdüşümlü geleneksel usturlap, MS 13.yüzyılda dörde katlanarak Rubu tahtası biçimine girmiştir. (Şekil 2. 3). Bu değişimle birlikte dairesel usturlabın şekline ve kullanım biçimine yeni özellikler katılmıştır. Osmanlı bilgisayarı da denilen Rubu tahtası 16. yüzyılda Osmanlı Devletinde zaman ve yön sorununun çözümünde kullanılırken, namaz vakitlerinin ve bayram zamanlarının tespit edilmesinde kullanılıyordu. Ayrıca, bu cihaz trigonometrik hesapların yapılmasına ve yükseklik ölçümüne imkan tanımaktaydı (http://www.yorumcu.com/astroloji/yazi.asp?artid=858). Şekil 2. 3 Rubu Tahtası (Alkım yayınevi, 2001).

25 5 Kuadrant da denilen bu alet bir dairenin çeyreği şeklinde olup gök cisimlerinin veya yüksekliği ölçülecek bina, kule gibi bir objenin eğim açısını ölçmek için kullanılırdı. Alet düşey düzlemde tutularak bir kenarı üzerinde gözleme düzeni ile hedefe bakılmakta ve daire merkezinden aşağıya doğru sarkan bir çekülün bölümlemedeki değeri okunmaktadır (Güneri ve diğ., 2001). Rubu tahtası, İki sayının çarpılması, bölünmesi, karenin hesaplanması, kök ya da küpünün alınması, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi trigonometrik oranların değerinin bulunması gibi tüm matematiksel hesaplamaların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Tüm bu karmaşık matematiksel özellikler, kullanıldığı çağın teknik olanakları da göz önüne alındığında, rubu tahtalarına bir Osmanlı bilgisayarı olma kimliğini kazandırır (http://www.yorumcu.com/astroloji/yazi.asp?artid=858). Bütün bu gelişmelerin yanı sıra batı dünyasında, Fransız Blaise Pascal 1642 senesinde Otomatik hareketlerden yararlanan ilk toplama makinesini icat etmiştir (Şekil 2. 4). Pascal bu makineyi tasarlarken, bir tarafa doğru döndürülen dişli çarkların hareketinden faydalanmıştır yılında Wilhelm Schickard dört işlem yapabilen ilk hesap makinesini geliştirmiştir (Çakır, 2006). Hesaplamada elektronik sistemin öncüsü İngiliz bilim adamı Charles - Babbage'dir yılında Babbage'nin Analitik Motor adını verdiği cihaz, belli bir programlama içinde hesapları otomatik olarak yapabilmekteydi (Şekil 2. 5) (Amirouche, 2004) yılında J.Atanasof ilk Otomatik Dijital Bilgisayar Prototipi ni geliştirmiştir yılında ise, elektrikle çalışan bilgisayarların başlangıcı olan ENIAC bilgisayar üretilmiştir (Çakır, 2006). Şekil 2. 4 Pascaline (http://wvegter.hivemind.net).

26 6 ENİAC bilgisayar, elektrik ile çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip olan ilk bilgisayardır. 30 ana bölümden meydana gelip ağırlığı 30 ton, büyüklüğü 167 m2, maliyeti ise dolardır (Şekil 2. 6) (http://www.gelisenbeyin.net/bilgisayarinicadi.html). Şekil 2. 5 Babbage s differential engine (Amirouche, 2004). Şekil 2. 6 Eniac Bilgisayar (http://www.fussilet.com).

27 7 Daha sonraki yıllarda ise bilgisayarların boyutları ve işlem kapasitesi hızla gelişerek değişimlere uğramıştır. Dev boyutlu ve maliyeti oldukça yüksek olan bilgisayarlar, gelişen ve değişen donanımlar sayesinde yerini günümüzde yaygın kullanılan ergonomik ucuz bilgisayarlara bırakmıştır (Şekil 2. 7). Bilgisayarlar, hızlı ve hatasız işlem yapma, verileri kendi bünyesinde uzun süre saklayabilme, İnternet teknolojileri aracılığı ile bir bilgiye kısa süre içerisinde ulaşabilme gibi imkanları ile hayatımızın bir parçası halini gelmiştir. Şekil 2. 7 Günümüz Bilgisayarları (http:// Bir bilgisayar, kendisine yüklenen programlarla, işleri bilgilerin verilmesinden itibaren sonuç alıncaya kadar otomatik olarak yapar. Şimdilik düşünme yeteneği yoktur. Bilgisayar birçok konu veya problem için programlanabilir, ancak bir program olmadan kendi başına iş yapamaz. Bilgisayar yazılım ve donanım olmak üzere iki ana bölümden oluşur (Şekil 2. 8). Bilgisayar sistemi donanımı ve yazılımıyla birlikte bir anlam ifade eder. Donanım, bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel ve elektronik bileşenlerin en genel ismidir. Yani bir bilgisayarda görebildiğimiz ya da dokunabildiğimiz parçalar donanım birimlerini oluşturmaktadır. Bilgisayar kasası, ekran, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, hoparlör-mikrofon vb gibi birimler donanım bileşenleridir. Yazılım ise

28 8 bilgisayarın kullandığı programların genel adıdır. İşletim sistemleri, kelime işlemciler, tablolama, sunu programları, oyunlar birer yazılım bileşenleridir (Güneş, 2007). Bilgisayarlar kullanımlarına göre, genel amaçlı ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır. Genel amaçlı bilgisayarlar, gücüne bağlı olarak birçok farklı alan için kullanılabilir. Özel amaçlı bir bilgisayar ise, yalnızca amaçlanan alanda hizmet verebilen bilgisayardır. Günlük hayatımızda kullandığımız çamaşır makinesi gibi araçları bu alana örnek gösterebiliriz (Güneş, 2007). Tablo 1. Bilgisayarı Oluşturan Öğeler BİLGİSAYAR DONANIMLAR (Parçalar) YAZILIMLAR (Programlar) Giriş Birimleri Sistem Birimleri Çıktı Birimleri Saklama Birimleri Sistem Yazılımları Uygulama Yazılımları Klavye İşlemci Ekran (Monitör) Sabit Disk İşletim Sistemi Paket Yazılımlar Fare RAM Bellek Yazıcı 3,5" Disket BIOS Özel Yazılımlar Barkod Okuyucu Güç Kaynağı Çizici (Plotter) CD Sürücüler Sürücüler Tarayıcı PORT'lar Hoparlör CD - ROM Web Kamerası Sistem Kartları CD-RW (Kaydedici) Mikrofon Ekran (Grafik) Kartı DVD - ROM Optik Okuyucu Ses Kartı ZİP Sürücü Joystick (Oyun Çubuğu) Ethernet Kartı Faks / Modem Kartı Kablolar Anakart Şekil 2. 8 Bilgisayarı oluşturan öğeler (okulweb.meb.gov.tr). Bilgisayarlar eğitim ve araştırma kurumlarında, tıpta, mühendislikte, yayın işleri gibi bir alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Mimarlık alanı içerisinde ise, Tasarım üretiminde; çizim, 3 boyutlu modelleme, canlandırma, yapı tasarımının sanal ortamda

29 9 deprem dayanımı, aydınlatma, ısı korunumu gibi performanslarının simule edilmesi, metraj-keşif çıkarma, çizimin şantiyeye anında iletimi, işveren ile eşzamanlı Net toplantı yapılması gibi çağdaş olanaklar sunmaktadır. Yapı üretiminde ise; malzeme stok kontrolü, metraj, işçi takibi, iş akış programlaması, maliyet analizi, malzeme siparişi, teknik çizimlere şantiyeden kolay ulaşım, ses ve görüntülü haberleşme gibi alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır (Yıldırım, 2004) Yapay Zeka Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ile çeşitli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Çok önemli iki çalışma vardır ki bunlar Oyunlar ve yapay zeka çalışmalarıdır. Yapay zeka, kısaca AI (Artificial Intelligence) olarak adlandırılmaktadır. AI ın amaçları, elektronik makineler aracılığı ile insanın düşünme yeteneğini olabildiğince taklit etmektir. Zeki davranış olarak nitelendirilebilecek makinelerin belki de en iyi örneği satranç oynayan bilgisayarlardır. Bu makinalar 1989 da Uluslar arası Usta düzeyinde performans göstermiştir. (Şekil 2. 9). (Bu bilgisayarların puanları 2300 ün biraz altında olup, kıyaslama amacıyla bir değer verilmesi gerekirse, dünya şampiyonu Kasparov un puanı 2700 ün üzerindedir). Özellikle Dan ve Kathe Spracklen tarafından hazırlanan bir program ( Fidelity Excel ticari mikroprosesörü için) 2110 luk bir puana (Elo) ulaşarak USCF Usta ünvanını kazanmıştır. Daha da etkileyici bir program Derin Düşünce, Carnegie Mellon Üniversitesi nden Elo puan alınmıştır. Bu satranç programı büyük Usta Bent Larsen i ilk kez yenerek Kasım 1988 de Longhbeach, Kaliforniya da düzenlenen bir satranç turnuvasında birinciliği Büyük Usta Tony Milos ile paylaşmıştı! Satranç bilgisayarları artık satranç problemlerini de çözmekte ve bu konuda insan rakiplerini kolaylıkla alt etmektedirler (Roger Penrose, 2000).

30 10 Şekil 2. 9 Yapay Zeka yazılımları ile Satranç örneği (Güneş, 2007). Bu açıdan bakıldığında yapay zekanın sonuçları, davranış planlama ve makinesel öğrenme/öğretme üzerine yoğunlaşmakta; insan gibi düşünen, insan gibi davranan robotlar, insan zekasını simüle etmeye çalışan programları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir anlamda bilgisayarlar insanlaştırılmaya ya da kişileştirilmeye çalışılmaktadır (Torus, 2010) Uzman Sistemler Uzman sistemler, belirli bir alanda uzmanlaşmış ve o alana ait görevleri bir insan kadar iyi yerine getirebilen sistemlerdir (Torus, 2010). Yapay zeka ile uzman sistemleri birbirinden ayıran en önemli özellik yapay zekanın insan gibi düşünerek problemi çözmeye çalışmasıdır. Uzman sistemlerin ise bir uzman gibi davranarak çözüme ulaşmaya çalışmasıdır. Günümüzde bilgisayarlar birçok karmaşık işlemi yüksek hızlarla yapabilmektedirler. Ancak yaptıkları bu işleri öğrenip tekrarlama, gereken yerlerde karar verebilme becerisine sahip değillerdir. Yapay zeka araştırmalarının bir kolu olan bilgi tabanlı sistemler (uzman sistemler) bu olguyu değiştirme çabasındadır. Bunun için bilgi tabanlı sistemlere iki temel becerinin

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel

Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel MİMARLIKTA SANALLIK Sayısal ortamlar aslında inşa edilmiş fiziksel çevrenin yerini almaktan çok,mimarlığın tamamlayıcısı ve mesleğin önünü açan bir potansiyel barındırmaktadır. Sanal ortamda tasarım yapmak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

MİMARİDE SANAL GERÇEKLİK

MİMARİDE SANAL GERÇEKLİK MİMARİDE SANAL GERÇEKLİK SANAL GERÇEKLİK Bireylerin orda olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu sanal ortamlar Gerçek mekanların simüle edilmiş durumu, gerçek fiziksel mekanın bir benzeri

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun 2. HAFTA TEORİK DERS VE UYGULAMALARI 2 Saat Teorik anlatım + 3 Saat Laboratuvar Uygulaması İÇERİK (Teorik Kısım) CAD in açılımı ve CAD

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

İçerik. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri

İçerik. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve bilgisayarlar. H2. Donanım uygulamaları ve işletim sistemleri. H3. Kelime İşlemciler H4. Kelime İşlemci Uygulama

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

NX Motion Simulation:

NX Motion Simulation: NX Motion Simulation: Mekanizma Hareket Analizi UNIGRAPHICS NX yazılımının modüllerinden biri olan NX Motion Simulation, NX Dijital Ürün Tasarımı ailesinin mühendislik bileşenlerinden birisidir. Motion

Detaylı

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat 1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI 1 DERS İZLENCESİ 2 SİSTEM MİMARİLERİNE GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü Ürün Geliştirme Oğuz ALTAY Satış Direktörü 3 Boyutlu Teknolojiler Mühendislik ve Simülasyon 20 Yılı aşkın tecrübe Yurtiçi ve yurtdışında 4 ofis Teknoloji uygulama merkezleri 50 nin üzerinde Personel ISO

Detaylı

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu Bilgisayar Nedir? Belirli bir sonuç üretmek amacıyla; mantıksal kıyaslamalardan sonuç çıkarabilen, büyük miktarlarda bilgiyi depolayabilen ve gerektiğinde bu bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ile Autodesk firması arasında yapmış olduğumuz ortak çalışmalar neticesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info DONANIM VE YAZILIM Ahmet SOYARSLAN biltek.info Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI Prof. Dr. Necmettin Kaya 1 KONULAR 1. Bilgisayara giriş,

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM GENEL BAKIŞ Bilgi Çağı gereksinimleri Shift Happens: http://www.youtube.com/watch?v=ejpsqeqbh4o&featur e=related Öğretim Teknolojisi ne yapar? Öğretim, okullarda gerçekleştirilen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU)

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Donanım Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan elektronik bir aygıttır. Başlıca üç bölümden

Detaylı

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su jeti nedir? Su jeti, metali yada başka bir maddeyi içerisinde bulunan su ve aşındırıcı maddelerle, suyun çok yüksek bir

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Programlama Nedir? Bir bilgisayar bilimcisi gibi düşünmek ve programlama ne demektir?

Programlama Nedir? Bir bilgisayar bilimcisi gibi düşünmek ve programlama ne demektir? 2.1.1. PROGRAMLAMA NEDIR? Programlama Nedir? Bir bilgisayar bilimcisi gibi düşünmek ve programlama ne demektir? Bu düşünme şekli matematiğin, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin bazı özelliklerini birleştirmektedir.

Detaylı

GMB 103 Bilgisayar Programlama. 1. Bilgisayar Tarihi

GMB 103 Bilgisayar Programlama. 1. Bilgisayar Tarihi GMB 103 Bilgisayar Programlama 1. Bilgisayar Tarihi Yrd.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü isonmez@omu.edu.tr

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI Banka 1 Türk Dili I 2 0 2 Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Banka 1 YABANCI DİL 1 2 0 2 Banka 1 BİLGİ VE İLET. TEK. 1 2 0 2 Banka

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

ArchiCAD, Graphisoft tarafından mimarlar için üretilen 3B BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım - Computer Aided Design / CAD) yazılımıdır.

ArchiCAD, Graphisoft tarafından mimarlar için üretilen 3B BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım - Computer Aided Design / CAD) yazılımıdır. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle Türkiye

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ PROKLT ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ ProKLT, üç boyutlu ölçüm gereksinimleri için üretilen bir yazılım-donanım çözümüdür. ProKLT, incelenen cisme dokunmaksızın,

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

3Ds MAX. Bilişim Eğitim Merkezi 3DMax in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

3Ds MAX. Bilişim Eğitim Merkezi 3DMax in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Bilişim Eğitim Merkezi 3DMax in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN

TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN 1 Bilgi Teknolojileri nedir? 2 TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI BÜLENT TURAN Bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin meydana getirilmesi, yönetilmesi, saklanması, yayılması için kullanılan çeşitli

Detaylı

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem Donanım CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem yaparlar. Güncel hızları GHz seviyeleri ile ifade

Detaylı

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN İLİNDE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM LERİN YÜZDELERİ VE BİR ÖNCEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ 1. DÖNEMİNE GÖRE Atatürk Teknik ve Endüstri

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır!

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Donanım Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ CAD/CAM/CAE SİSTEMLERİNİN UYGULAMAYA GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

GELİŞTİRİLMİŞ CAD/CAM/CAE SİSTEMLERİNİN UYGULAMAYA GETİRDİĞİ AVANTAJLAR GELİŞTİRİLMİŞ CAD/CAM/CAE SİSTEMLERİNİN UYGULAMAYA GETİRDİĞİ AVANTAJLAR Erhan ASKER Makine Mühendisi INFORMATIK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. GELİŞTİRİLMİŞ CAD/CAM/ÇAE SİSTEMLERİNİN UYGULAMAYA

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

1. ÖĞR./2. ÖĞR. YARIYIL SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program

1. ÖĞR./2. ÖĞR. YARIYIL SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV GÜNÜ. Program BİLG. TEK. VE PROG.. ÖĞR./2. ÖĞR. SALON SALON (.Ö) 02.0.5 Cuma 4:0 Matematik I B. BULUT KARAGÖZ A08 0.0.5 Cumartesi 4:0 Bilgisayar Donanımı V.GÜNEŞ A08 A07 04.0.5 Pazar :00 Temel Elektronik * A.BÜYÜKGÜÇLÜ

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II 2 0 2 Z 2 Banka 1 Makro İktisat 2 0 2 Z 3 Banka 1 Muhasebe II 3 0

Detaylı

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI TANIM Çelik yapıların tasarım ve plan, görünüş, kesitlerini, çelik yapı konstrüksiyon detaylarını, çelik prefabrik yapı plan, görünüş, kesitlerini, çelik uzay kafes sistemlerini, detaylarını çizen ve şantiyede

Detaylı

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT Teknik Resime Giriş Rıdvan YAKUT Ders İçeriği Teknik resmin amacı Çizgiler, ölçek Temel geometrik çizimler Görünüş çıkarma Ölçülendirme Kesit çıkarma Perspektif Makinenin Dili Teknik Resim Bir mühendisin,

Detaylı

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI Sanal Gerçeklik Nedir? Sanal Gerçeklik Türleri Sanal Gerçeklikte Kullanılan Araçlar Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Eğitimde Kullanılan Sanal Gerçeklik

Detaylı

Evaluating the Effectiveness of Augmented Reality Displays for a Manual Assembly Task K. M. Baird, W. Barfield

Evaluating the Effectiveness of Augmented Reality Displays for a Manual Assembly Task K. M. Baird, W. Barfield Evaluating the Effectiveness of Augmented Reality Displays for a Manual Assembly Task K. M. Baird, W. Barfield BS507 - Tasarım Enformatiği Murat Sümbül Artırılmış Gerçeklik Nedir? Artırılmış gerçeklik,

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

Autodesk Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin.

Autodesk Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin. AutoCAD Product Factory Plant Design Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin. Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014, daha iyi iş akışları, proje bilgilerine kolay ulaşım ve geliştirilmiş işbirliği için

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Üçüncü Bölüm : Otomasyon Kavramı, Çeşitleri ve Faydaları Hazırlayan

Üçüncü Bölüm : Otomasyon Kavramı, Çeşitleri ve Faydaları Hazırlayan TEKNOLOJİ KULLANIMI Üçüncü Bölüm : Otomasyon Kavramı, Çeşitleri ve Faydaları Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama:

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar. Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü

Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar. Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü Tesisat Mühendisliğinde Dijital Uygulamalar Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN TEKHNELOGOS Genel Müdürü E-Proje Bilgisayar katkısını maksimize etmeyi amaçlayan bir meta formattır. Mantıksal ve teknik bütünlüğü,

Detaylı

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme.

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme. TEKNOLOJİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı