Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008"

Transkript

1 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç Metal Ýþleme Makinalarý Mil Presleri CNC PC Kontrolleri Aksesuarlar Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

2 Uygun fiyata kaliteli - OPTIMUM ve quantum metal iþleme makinalarý Önsöz Ürünler Optimum deðerde geliþmiþ özellikleri olan fonksiyonel bir makine mi arýyorsunuz? Aradýðýnýz OPTIMUM ve quantum metal iþleme makinalarýdýr. OPTIMUM machinen Germany GmbH, üstün donaným, kaliteli üretim ve "OPTIMUM" fiyat ve kalite hizmeti vermektedir. Amacýmýz taleplerinizi karþýlamaktýr 15 yýldýr Optimum ve quantum ürünlerinin geliþim tasarým ve üretimini gerçekleþtirmekteyiz Ürünlerimizin her biri kendisini kalite, uygun fiyat, uzun ömürlülük ve sabit deðer ile göstermektedir. Ürünlerimiz en ihtimamlý ve hassas standartlarda geliþtirilip üretilmektedir. Kendi üretim tesislerimizin yanýnda yüksek kalite taleplerimizi karþýlayabilen yan sanayi kuruluþlarý ile birlikte çalýþmaktayýz. Ýrtibat Yaný baþýnýzda size tavsiye ve destek sunan uzman aracý ve anlaþmalý bir yerel aðýmýz bulunmaktadýr Bilgi seviyemizi durmaksýzýn ürünlerimizin geliþmesi ve ilerlemesi için kullanmaktayýz Bundan dolayý talepleriniz ve geliþim tavsiyeleriniz her zaman için kabul edilip deðerlendirilmektedir. Alman kontrolü altında Çin deki üretim ekibi 2 OPTIMUM Werk, Yangzhou China

3 The OPTIMUM Kalite Garantisi Her bir OPTIMUM ve quantum ürünleri yüksek kalite taleplerine uygun olarak üretilmiþtir. Satýþ sonrasý hizmet Servise ihtiyaç duyduðunuzda deneyimli servis elemanlarý ile uzman satýcýlar yardýmcý olmaya hazýrdýrlar. Firma merkezimizdeki en kapsamlý yedek parça deposu ihtiyaç durumunda kýsa sürede yedek parçanýza ulaþmanýzý saðlamaktadýr. Hizmetlerimiz uzun yýllar boyunca en iyi kullanýmý garanti etmektedir. Kalite belgeleri OPTIMUM ve quantum makinalarýmýz detaylý kullaným kýlavuzlarý, açýlým þemalarý ve CE uygunluk belgeleri ile birlikte satýlmaktadýr. Delici ve torna makinalarýmýz için bir test raporu da ilave olarak verilmektedir. Thomas Collrep & Kilian Stürmer Müdür Optimum Almanya Ekibi Avrupa daðýtým aðý Bütün Avrupa genelinde uzman ortaklarýmýz ile birlikte çalýþýyoruz. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 3

4 ÝÇINDEKILER Matkap makinalarý Metal Þerit Testereler Metal daire testereler OPTI B PRO...6 OPTI B PRO Vario...8 OPTI B 24 H/B 28 H/Vario...10 OPTI B 30 BS Vario...12 OPTI B 40 GSP...14 OPTI B 40 GSM...14 OPTI B 50 GSM...16 OPTI RB quantum B 140 T Vario quantum B 160 T Vario quantum B quantum B Vario quantum B 28 GS quantum B 30 GT/GS quantum RB 6 T/RB 8 S Matkap aksesuarlarý OPTI S 100G...97 OPTI S 130GH...98 OPTI S 181G...99 OPTI S 210G/Vario OPTI S 275G/Vario OPTI S 300VG OPTI S 350G OPTI S 350GA quantum S 91 G quantum S 121 G quantum S OPTI CS OPTI CS MSR 4/MSR LMS Freze makinalarý Polisaj makinasý Zýmpara makinalar OPTI BF20(L) Vario...24 OPTI F 30/Vario...26 OPTI F OPTI F OPTI BF 46 Vario...30 OPTI WF 20 Vario...32 OPTI MF 2 Vario...34 OPTI MF 4 Vario...34 OPTI UF OPTI F 100 CNC...38 OPTI F 100 TC-CNC...40 quantum BF16 Vario Freze aksesuarlarý OPTI DG OPTI DBS OPTI SM /Vario OPTI BSM 75/ QSM 150/175/ TS OPTI PSM 200 polish OPTI PSM 250 polish Torna makinalarý CNC OPTI D 180 Vario...61 OPTI D 240/Vario...62 OPTI D 280/Vario...62 OPTI D OPTI D OPTI D OPTI D OPTI D OPTI D quantum D 140 Vario quantum D 210/Vario quantum D 250/Vario Torna aksesuarlarý Yazýlým pcdreh Mega NC SYMplus...42 Donaným CNC-kontrolleri III/VI Montaj kiti Komple ve ilave aksamlar için BF20 Vario için WF20 Vario Dairesel divizör tab için D için D için D für D Makine lambalarý Ölçüm cihazlarý Eðme/Bükme Pres/Kesme Makine lambalarý...87 DPA DPA 2000 S...90 Ölçüm payandasý...89 MPA Mikrometre...93 MS Dijital kumpas...93 Uzunluk...93 Ölçüm standý...94 Sayaç standý...94 Kadranlý ölçek...94 Makina su terazisi...94 Sac metal iþleme makinalarý SAR 750/ Katlama presi FP Silindir bükme makinasý BM Masalý tip mengene WBS Çelik kesici makas PS 125/PS Mil presleri DDP 1 - DDP

5 Matkap makinalarý Tezgâh matkaplar OPTI B 17 Pro OPTI B 23 Pro OPTI B 23 Pro Vario OPTI B 24 H OPTI B 24 H Vario Sütunlu matkaplar OPTI B 26 Pro OPTI B 26 Pro Vario OPTI B 33 Pro OPTI B 33 Pro Vario OPTI B 28 H OPTI B 28 H Vario OPTI B 30 BS Þanzýmanlý sütunlu matkaplar OPTI B 40 GSP OPTI B 40 GSM OPTI B 50 GSM Radyal matkaplar OPTI RB 35

6 OPTI B 17 PRO/OPTI B 23 PRO/OPTI B 26 PRO/OPTI B 33 PRO Atölye ve tamirhaneler veya kendi iþini yapan hobi amaçlý profesyoneller için son derece uygun tablalý ve sütunlu matkaplar Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti 0.02 mm 'den az Hassas bilye yataklý ana mil RÖHM çabuk takýlabilir mandren standart Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ, büyük boyutlandýrýlmýþ, yüksekliði ayarlanabilir emniyetli cam. Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz çalýþma (OPTI B 23 PRO 'dan baþlayarak) Kaliteli diþli V-kayýþý ile daha iyi güç aktarýmý Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ tahrik kayýþý kapaðý. Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Delik derinlik týrnaðý Çaprazlama kanallý, ±45 0 kývrýlabilen hassas iþlenmiþ tabla (B 33 Pro T-kanallý) dönebilen çalýþma tablasý Saðlam büyük boyutlu T-kanallý arka tarafýndan aðýr taban Alüminyum kalýptan yapýlma yumuþak tutacaklý uzun tek parça besleme kolu IP 54'e uygun düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Sað - Sol deðiþtirmeli 400 volt modeller Güçlü, sessiz ve titre þimsiz çalýþan motor Makinanýn tamamý aðýr yapýlý Ýspatlanmýþ kalite Optimum fiyat/kalite oraný Yüksek sabit deðer B 17 Pro 2005 in Makinası Heimwerker Praxis Fig:B 17 Pro Fig: B 23 Pro Model OPTI B 17 PRO OPTI B 23 PRO Ürün kodu (230 V) (400 V) Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 500 W 230 V ~50 Hz 750 W ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 16 mm Ø 25 mm Çalýþma aralýðý 152 mm 180 mm Pinol yükselmesi 65 mm 80 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 2 MK 2 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 5 Kademe 12 Kademe Matkap tablasý Tabla boyutlarý 235 x 220 mm 280 x 250 mm T-kanalý ölçüsü 12 mm 12 mm Matkap tablasý eðilebilirliði ± 45 ± 45 Matkap tablasý dönebilirliði Mil/tabla mesafesi (maks) 325 mm 360 mm Mil/taban mesafesi (maks) 530 mm 610 mm Boyutlar Sütun çapý 60 mm 73 mm Uzunluk x Geniþlik xy ükseklik 600 x 260 x 860 mm 650 x 320 x 1010 mm Net aðýrlýk 39 kg 66 kg Teslimat kapsami OPTI B 17 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B23 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 26 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 33 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 4 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz. 6

7 Pro-serisi Güvenilir özellikler Delme Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma (OPTI B 23 PRO'dan sonra) Kaliteli diþli V kayýþý ile daha iyi güç aktarýmý Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ tahrik kayýþý kapaðý. Fig: B 26 Pro Fig: B 33 Pro Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti 0.02 mm 'den az Hassas bilye yataklý ana mil RÖHM çabuk takýlabilir mandren standart Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ, büyük boyutlandýrýlmýþ, yüksekliði ayarlanabilir emniyetli cam. Model OPTI B 26 PRO OPTI B 33 PRO Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baglantisi Motor 750 W 400 V ~50 Hz 1,1 kw 400 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 25 mm Ø 30 mm Çalýþma aralýðý 210 mm 254 mm Pinol yükselmesi 85 mm 120 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 3 MK 4 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 12 Kademe 9 Kademe Matkap tablasý Tabla boyutlarý 330 x 290 mm 475 x 425 mm T-kanalý ölçüsü 14 mm 14 mm Matkap tablasý eðilebilirliði ± 45 ± 45 Matkap tablasý dönebilirliði Mil/tabla mesafesi (maks) 720 mm 695 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1230 mm 1180 mm Boyutlar Sütun çapý 80 mm 92 mm Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik 700 x 350 x 1670 mm 860 x 480 x 1720 mm Net aðýrlýk 82 kg 135 kg Alüminyum kalýptan yapýlma yumuþak tutacaklý uzun tek parça besleme kolu IP 54'e uygun, düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 7

8 OPTI B 23 PRO VARIO/OPTI B 26 PRO VARIO/OPTI B 33 PRO VARIO Daimi kullaným için kademesiz tablalý ve sütunlu matkaplar Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat 12 hýz kademeli, sýnýrsýz deðiþken hýz (Opti B 23 Pro Vario ve Opti B 26 Pro Vario) 9 hýz kademeli, sýnýrsýz deðiþken hýz (Opti B 33 Pro Vario) Alman yapýmý "Made in Germany" Delik derinlik týrnaðý dönebilen çalýþma tablasý Makinanýn tamamý aðýr yapýlý Optimum fiyat/kalite oraný Her devirde yüksek güç Yüksek sabit deðer Fig: B 23 Pro Vario Fig: B 26 Pro Vario Fig: B 33 Pro Vario Model OPTI B 23 Pro Vario OPTI B 26 Pro Vario OPTI B 33 Pro Vario Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 750 W 400 V ~50 Hz 750 W 400 V ~50 Hz 1,5 kw 400 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm Çalýþma aralýðý 180 mm 210 mm 254 mm Pinol yükselmesi 80 mm 85 mm 120 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 2 MK 3 MK 4 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 12 kademelos 12 kademelos 9 kademelos Matkap tablasý Tabla boyutlarý 280 x 245 mm 330 x 290 mm 475 x 425 mm T-kanalý ölçüsü 12 mm 14 mm 14 mm Matkap tablasý eðilebilirliði ± 45 ± 45 ± 45 Matkap tablasý dönebilirliði Mil/tabla mesafesi 360 mm 720 mm 695 mm Mil/taban mesafesi610 mm 1230 mm 1180 mm Boyutlar Sütun çapý 73 mm 80 mm 92 mm U x G x Y 660 x 320 x 1010 mm 710 x 350 x 1670 mm 870 x 480 x 1720 mm Net aðýrlýk 75 kg 90 kg 140 kg Teslimat kapsami OPTI B23 Pro Vario: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 26 Pro Vario: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 33 Pro Vario: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 4 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz 8

9 Pro-serisi Delme Sessiz çalýþma Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz çalýþma Emniyet þalteri IP 54'e uygun düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Kullanýmý kolay Hýz kontrolü Hýz kontrolü için potansiyometre Dönme hassasiyeti Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti 0.02 mm 'den az Delme pinolü Hassas bilye yataklý ana mil Yüksek kalite RÖHM çabuk takýlan mandren standart Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir Kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalter V-kayýþlarý Kaliteli diþli V-kayýþý ile daha iyi güç aktarýmý Frekans doðrultuculu sanayi motoru Frekans doðrultuculu, motor gücü yüksek ve geniþ sabit tork gücünde çalýþan sessiz ve titreþimsiz, uzun ömürlü sanayi motoru Derinlik durdurucu týrnak Alüminyum döküm besleme kolu Emniyetli çalýþma için alüminyum kalýptan yapýlma, yumuþak tutacaklý, uzun ve tek parça besleme kolu Tablanýn dikine ayarlanmasý Diþli ray üzerinden Çelik sütun Sarsýntýsýz ve titreþimsiz çalýþma için kalýn cidarlý 5 vida bağlantılı Taban Masif yapýlý ve büyük boyutlu Kanallý Arka tarafýndan aðýr Fig: B 23 Pro Vario Tabla desteði Son derece sarsýntýsýz ve kalýn cidarlý Delme tablasý Hassas iþlenmiþ Çaprazlama T-kanallý ±45 0 kývrýlabilir döndürülebilir Mil devir hýzý Çok geniþ hýz aralýðý 30'dan 3500 rpm'ye kadar OPTI B 23 Pro Vario ve OPTI B 27 Pro Vario için 20'dan 3500 rpm'ye kadar OPTI B 33 Pro Vario için V-kayýþ kapaðý Emniyet þalterli Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 9

10 OPTI B 24 H/OPTI B 24 H VARIO/OPTI B 28 H/OPTI B 28 H VARIO Çalýþma atölyeleri ve el iþleri için tablalý ve sütunlu matkaplar Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti mm 'den az Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan iç kilit þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha Desteksiz çalýþmalar için alüminyum kalýptan yapýlma yumuþak tutacaklý büyük ergonomik tek parça besleme kolu Arka tarafýndan aðýr, T-kanallý, saðlam ve büyük boyutlu taban IP 54'e uygun, düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Sað sol dönüþtürücü þalter Hassas bilye yataklý ana mil 85 mm pinol yükselmesi (OPTI B 24 H / B 24 H Vario) 105 mm pinol yükselmesi (OPTI B 28 H / B 28 H Vario) Delik derinlik týrnaðý 7 mil hýzý (OPTI B 24 H) 16 mil hýzý (OPTI B 28 H) Matkap tablasý aydýnlatmasý Soğutucu tertibatý (OPTI B 28 H Vario) Güvenlik þalterli V-kayýþ kapaðý dönebilen çalýþma tablasý Sessiz ve titreþimsiz güçlü elektrik motor Optimal fiyat/kalite oraný Yüksek sabit deðer Model OPTI B 24 H OPTI B 28 H Ürün kodu (230 V ) Ürün kodu (400 V ) YENI Model OPTI B 24 H VARIO* OPTI B 28 H VARIO* Ürün kodu YENI YENI Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 850 W ~50 Hz 850 W 400 V ~50 Hz * Motor Vario 1,5 kw 230 V ~50 Hz 1,5 kw 230 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 20 mm Ø 28 mm Çalýþma aralýðý 165 mm 200 mm Pinol yükselmesi 85 mm 105 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 2 MK 3 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 7 Kademe 16 Kademe *Mil devir sayýsý Vario dk dk -1 Matkap tablasý Tabla boyutlarý 280 x 300 mm 320 x 360 mm T-kanalý ölçüsü 14 mm 14 mm Mil/tabla mesafesi 515 mm 860 mm Brüt taban UzunlukxGeniþlik 280 x 260 mm 300 x 320 mm Mil/taban mesafesi 590 mm 1275 mm Boyutlar Sütun çapý 80 mm 92 mm Uzunluk 665 mm 698 mm Geniþlik 434 mm 449 mm Yükseklik 998 mm 1721 mm Net aðýrlýk 102 kg 147 kg Fig: B 24 H Teslimat kapsami OPTI B 24 H/OPTI B 24 H Vario Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Büyük boyutlu mandren koruyucu Delme meyili T-kanal somunu OPTI B 28 H/OPTI B 28 H Vario: Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Büyük boyutlu mandren koruyucu Soğutucu pompasý (B 28 H Vario) T-kanal somunu Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz. 10

11 V-kayýþlarýnýn garantili çalýþma ömrü saat (Yýlda 200 gün boyunca her gün 4 saatlik çalýþma ile 12 yýl çalýþýlabilir) Sessiz çalýþama Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz çalýþma Kaliteli diþli V-kayýþý 7M ile daha iyi güç aktarýmý ve standart kayýþlara kýyasla daha az güç kaybý. B 24 H/Vario B 28 H/Vario Tahrik kayýþý kapaðý Emniyet anahtarlý Hýz göstergesi Dijital ve iyi okunaklý Delme Tabla lambasý Dâhili Alüminyum döküm besleme kolu Alüminyum kalýptan yapýlma, uzun ve tek parça besleme kolu. Emniyetli çalýþma için yumuþak tutamaklý Tabla Diþli ray üzerinde Hassas iþlenmiþ çaprazlama T-kanallarý Çifte taþlanmýþ tabla Sütun Kalýn cidarlý Yüksek güç ve sarsýntýsýzlýðý saðlayan, saðlam dökme sütun Taban T-kanallý masif yapý Büyük boyutlu Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý (sadece B 28 H Vario da) Fig: B 28 H Vario soğutucu ekipmanıyla Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi (B 28 H/Vario) V-kayýþýný gerdiren çabuk sýkýþtýrmalý kol Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 11

12 OPTI B 30 BS VARIO Serbest meslek sahipleri ve atölyelerde çalýþanlar için ideal sütunlu matkap Güvenilir özellikler Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Mükemmel kontrol özellikli, sessiz ve yüksek performanslý elektro-motor Hassas bilye yataklý ana mil 125 mm mil hareket aralýðý Alüminyum kayýþ kasnaðý ve taþlanmýþ diþ kayýþ alýþlarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Vario hýzlarý (sýnýrsýz deðiþken hýz ayarlamalý) Sað sol dönüþtürücü þalter Kaliteli diþli V-kayýþý 7M ile daha iyi güç aktarýmý ve standart kayýþlara kýyasla daha az güç kaybý Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Ayarlanabilir delik derinlik týrnaðý Çelikten yapýlma üçlü mil besleme kolu IP 54'e uygun, düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Dijital derinlik ekraný, 0.01 mm hassasiyetli, inç/mm dönüþümlü Delme/koni enjeksiyon mekanizmasý ile basit parça deðiþimi Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan, iç kilit þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha Soğutucu tertibatý ve soğtucu tanký Dijital devir sayýsý göstergesi Kılavuz çekme modu Otomatik mod Optimal fiyat/kalite oraný Sabit deðer Oto çalýþma Þekli: Otomatik konumda motor kol hareket ettirildiðinde kendiliðinden hareket eder ve tekrar çýkýþ pozisyonunda durur. Böylece tekrarlanan delme iþlemlerinde start ve stop tuþlarýna basýlmak zorunda kalýnmaz Model OPTI B 30 BS Vario Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 2,2 kw 230 V ~50 Hz Soğutucu pompasý 40 W Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 30 mm Çalışma aralığı 285 mm Pinol yükselmesi 125 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 3 Devir özellikleri Mil devir sayisi dk -1 Hiz kademe sayisi 3 Kademe Matkap tablasi Tabla boyutlari (UxG) 400 x 500 mm T-kanali ölçüsü 14 mm Matkap tablasi schwenkbar Mil/tabla mesafesi (maks) 780 mm Taban çalýþma alaný (U xg) 270 x 390 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1230 mm Boyutlar Sütun çapý 115 mm Uzunluk 643 mm Geniþlik 534 mm Yükseklik 1850 mm Net aðýrlýk 231 kg Kılavuz Çekme Þekli: Motor pinol kolunun hareket ettirilmesi suretiyle aþaðý doðru hareket eder. Dönme istikametinin deðiþtirilmesi iþlemi ayarlanabilir delik derinliði dayanaðýnda bulunan bir durdurma þalteri aracýlýðýyla yapýlýr. Teslimat kapsami Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Mandren koruyucu Boru-yað pompasý Enjeksiyon mekanizmasý T-kanal somunlarý Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz 12

13 B 30 BS Vario Delme Tavsiye Edilir Kontrol paneli Dijital devir sayýsý göstergesi ACÝL KAPAMA Vurma Þalteri Ýþletme Þekli/Dönme Ýstikameti Seçme Þalteri Vida Diþi Açma/Otomatik Seçme Þalteri Potansiyometre Soðutucu Þalteri Makine lambasý þalteri Dijital hassas ölçüm 0,01 mm hassasiyette Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir Kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalter Soğutucu hortumu Ayarlamalý ve kapatma valflý Tabla lambasý Dâhili Sütun Kalýn cidarlý, yüksek güç ve sarsýntýsýzlýk için saðlam dökme sütun Tabla yükselmesi Diþli ray üzerinden Matkap tablasi Büyük boyutlu, masif yapýlý ve yüzeyi hassas iþlenmiþ Çaprazlamasýna T-kanallý Arka tarafýndan aðýr Çift sýkýþtýrma Taban T-kanallý masif yapý Büyük boyutlu Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Fig: B 30 BS Vario Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý V-kayýþlarý Kaliteli diþli V-kayýþý 7M ile daha iyi güç aktarýmý ve standart kayýþlara kýyasla daha az güç kaybý Alüminyum kayýþ kasnaðý ve taþlanmýþ diþ kayýþ alýþlarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Ýçten kilitli V-kayýþ kapaðý Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi Fýrlatma tertibatýný içeri doðru itiniz, ardýndan pinol kolunu yukarý doðru bastýrýnýz Mors konik matkap milinden dýþarý doðru bastýrýlýr. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 13

14 OPTI B 40 GSP/OPTI B 40 GSM Soğutucu tertibatý ve kılavuz donanýmý ile saðlam, þanzýmanlý matkap, OPTI B 40 GSM'de ilaveten elektromanyetik mil besleme kolu var Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Aðýr, saðlam demir döküm yapý Yüksek güç ve sarsýntýsýzlýðý saðlayan, saðlam dökme sütun Yað pompasý ile otomatik diþli yaðlamasý Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ iþ mili ile yüksek hassasiyet Taþlanmýþ þanzýman diþli çarklarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Kılavuz donanýmý Kilitlenebilir ana þalter ve motor koruyucu þalter Basit parça deðiþimi için bütünleþmiþ delme meyilli mil kilitleyici Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan, mikro þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha OPTI B 40 GSP mekanik 2 kollu ayarlanabilir mil besleme özelliği OPTI B 40 GSM elektromanyetik mil besleme özelliği Model OPTI B 40 GSP Ürün kodu Model OPTI B 40 GSM Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 1,5 kw 400 V ~50 Hz Soğutucu pompasý 40 W Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 35 mm Kılavuz çekme çelik M 24 Delme kapasitesi demir döküm Ø 45 mm Kılavuz çekme demir döküm M 30 Calisma araligi 350 mm Pinol yükselmesi 180 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 4 Otomatik mil besleme kolu 2 Kademe, 0,1/0,2 mm/u Devir özellikleri Mil devir sayisi dk -1 Hiz kademe sayisi 18 Kademe Matkap tablasi Tabla boyutlarý (UxG) 560 x 560 mm T-kanali ölçüsü 18 mm Mil/tabla mesafesi (maks) 780 mm Taban çalýþma alaný (UxG) 510 x 500 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1320 mm Boyutlar Sütun çapý 150 mm Uzunluk 730 mm Geniþlik 560 mm Yükseklik 2220 mm Net aðýrlýk 580 kg Teslimat kapsami Çabuk deðiþtirilebilir mandren 0-16 mm Mors konik MK 4 Mandren koruyucu Matkap tabla aydýnlatmasý Soğutucu sistemi Kılavuz donanýmý Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz Fig: B 40 GSP 14

15 Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi Fýrlatma tertibatýný içeri doðru itiniz, ardýndan pinol kolunu yukarý doðru bastýrýnýz Mors konik matkap milinden dýþarý doðru bastýrýlýr. B 40 GSM B 40 GSP Mil devirleri Matkap kafasýnýn ön tarafýnda yer alan 9 seçilebilir vites deðiþtirme kolu ve 2 kademli motor ile 18 farklý hýz imkâný Delme Pinol besleme kolu Otomatik Tabla lambasý Dâhili Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir, kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalterli Delik derinlik týrnaðý Milimetre ölçekli gösterge çizelgesi Mil besleme kolu 2 hýzlý otomatik Sað sol dönüþtürücü þalter Pafta için Matkap tablasi Büyük boyutlu, masif yapýlý ve yüzeyi hassas iþlenmiþ Çaprazlamasýna T-kanallý Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Arka tarafýndan aðýr Kendi ekseni etrafýnda ve sütun çevresinde dönebilen tabla Sütun Kalýn cidarlý, yüksek güç ve sarsýntýsýzlýk için saðlam dökme sütun Taban T-kanallý masif yapý Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Fig: B 40 GSM Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý OPTI B 40 GSP Otomatik pinol tahrik kolun hareket etmesiyle gerçekleþir. Ayarlanmýþ delme derinliðine ulaþýldýðýnda delme derinlik týrnaðý pinol kolunu geri itecek ve otomatik pinol kolu devreden çýkacaktýr OPTI B 40 GSM Derin delikler ve cep deliði delmeleri için otomatik pinol tahrik mil besleme düðmesine basýlarak her an açýlýp kapanabilir. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 15

16 OPTI B 50 GSM Elektromanyetik mil besleme kolu, soğutucu tertibatý ve kılavuz(pafta) donanýmý ile saðlam þanzýmanlý matkap Güvenilir özellikler Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Aðýr ve saðlam demir döküm yapý Sessiz, titreþimsiz ve sarsýntýsýz çalýþmayý saðlayan kalýn dökme sütun Yað pompasý ile otomatik diþli yaðlamasý Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ iþ mili ile yüksek hassasiyet Taþlanmýþ þanzýman diþli çarklarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Kılavuz (pafta) donanýmý Kilitlenebilir ana þalter ve motor koruyucu þalter Çalýþma tablasýnun aydýnlatýlmasý için entegre lamba Basit parça deðiþimi için entegre delme meyilli mil kilitleyici Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan, mikro þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha Otomatik mil besleme kolu Enjeksiyon mekanizmasý Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi Model OPTI B 50 GSM Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 3,0 / 2,4 kw 400 V ~50 Hz Boru-yað pompasý 40 W Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 50 mm Kılavuz çekme çelik M 42 Delme kapasitesi demir döküm Ø 60 mm Kılavuz çekme demir döküm M 50 Calisma araligi 375 mm Pinol yükselmesi 230 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 4 Otomatik mil besleme kolu 6 Kademe, 0,05/0,3 mm/u Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk -1 Hýz kademe sayýsý 18 Kademe Matkap tablasý Tabla boyutlarý (UxG) 600 x 600 mm T-kanalý ölçüsü 18 mm Mil/tabla mesafesi (maks) 800 mm Taban çalýþma alaný (UxG) 600 x 520 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1300 mm Boyutlar Sütun çapý 200 mm Uzunluk 1016 mm Geniþlik 610 mm Yükseklik 2454 mm Net aðýrlýk 820 kg Matkap tablasý Titreþimsiz ve sarsýntýsýz çalýþma için çift sýkýþtýrma Teslimat kapsami Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) Mors konik MK3-B16 Mandren koruyucu Soğutucu pompasý Enjeksiyon mekanizmasý T-kanal somunlarý Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz 16

17 Aðýr, saðlam döküm 820 kg Sessiz ve titreþimsiz çalýþma B 50 GSM Delme Delik derinlik týrnaðý Milimetre ölçekli gösterge çizelgesi Mil besleme Otomatik Ýleri itme hareketi pinol kolda bulunan basma tuþlarý ile aktif hale getirilir. Mil besleme El çarklý Pinol ileri itme hareketinin hýzý için seçme þalteri. Tabla lambasý Matkap tablasý Büyük boyutlu, masif yapýlý ve yüzeyi hassas iþlenmiþ Çaprazlamasýna T-kanallý Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Arka ağırlık merkezli Kendi ekseni etrafýnda ve sütun çevresinde dönebilen tabla Soğutucu tahliyesi Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir, kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalterli Sütun Kalýn cidarlý, yüksek güç ve sarsýntýsýzlýk için saðlam dökme sütun Taban T-kanallý masif yapý Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Fig: B 50 GSM Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý Matkap kafasýnýn ön tarafýnda yer alan 9 seçilebilir vites deðiþtirme kolu ve 2 kademli motor ile 18 farklý hýz imkâný 2 hýzlý otomatik mil besleme kolu Derin delikler ve cep deliði delmeleri için otomatik pinol tahrik mil besleme düðmesine basýlarak her an açýlýp kapanabilir. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 17

18 OPTI RB 35 RB 35 Seri altlýklý hassas iþleyen saðlam radyal matkap makinasý Güvenilir özellikler Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti mm 'den az Çok amaçlý kullanýma uygun Aðýr demir döküm yapý Büyük boyutlu, yüzeyi hassas iþlemiþ, saðlam ve pürüzsüz tabla Paralel T-kanallý Hassas, titreþimsiz ve sessiz çalýþmayý saðlayan, kalýn gri dökme demir Hassas Mors konik yataklý mil Titreþimsiz ve sessiz çalýþmayý saðlayan kalýn cidarlý (Ø 115mm) sütun Düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalterli emniyet þalteri Yüksek kalite performanslý motor Makina altlýðý ile seri Sabit deðer Ýki kademeli motor ile 155'den 2250 rpm'ye kadar geniþ hýz aralýðý Yatay hareket eden matkap kafasý ile geniþ çalýþma alaný Hassas mors konik yataklý mil Fig: RB 35 Model OPTI RB 35 Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 1,1 kw/0,55 kw 400 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 32 mm Kolun çalýþma aralýðý mm Makine kafasý hareketi 355 mm Pinol yükselmesi 130 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 3 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk -1 Hýz kademe sayýsý 2 x 5 Kademe Matkap tablasi Tabla boyutlarý (UxG) 550 x 500 mm T-kanalý ölçüsü 16 mm, mesafe 100 mm Mil/taban mesafesi (maks) mm Boyutlar Sütun çapý 115 mm Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik 910 x 680 x 1940 mm Net aðýrlýk 288 kg Diþli raylar ile yükseklik ayarlý ikili sýkýþtýrmalý makine kafasý Teslimat kapsamý Talaþ kaplý makine altlýðý 2 T-kanal somunu Anahtarlı mandren adaptörü B16/MK3 Aksesuarlar Montaj tablasý L x B x H 230 x 235 x 205 mm; T-kanal ölçüsü 17 mm Ürün kodu: Daha fazla aksesuar için 19. sayfaya bakýnýz 18

19 GENEL BAKIŞ - AKSESUARLAR Delme makinaları için aksesuarlar Direkt Çabuk Takýlabilir M. 0-8 mm/mk B17 Pro B23 Pro/Vario B26 Pro/Vario B33 Pro/Vario B24 H/Vario B28 H/Vario B30 BS Vario B40 GSP B40 GSM B50 GSM RB 35 Delme Direkt Çabuk Takýlabilir M.0-13mm/MK Direkt Çabuk Takýlabilir M 0-13mm/MK Çabuk takýlabilir m 0-8 mm B Çabuk takýlabilir m 0-10 mm B Çabuk takýlabilir m 0-13 mm B Çabuk takýlabilir m 0-16 mm B Röhm çabuk takýlabilir m 1-13 mm, B Röhm çabuk takýlabilir m 3-16 mm, B Redüksiyon kovanlarý MK3-MK Redüksiyon kovanlarý MK4-MK Redüksiyon kovanlarý MK4- MK Mors koniði MK2 - B Mors koniði MK3 - B Mors koniði MK4 - B Mors koniði MK5 - B Mors koniði MK6 - B Titanyum matkap 13 mm Mors konili HSS / MK Mors konili HSS / MK Kılavuz (pafta) donanýmý M5-M Kılavuz (pafta) donanýmý M3-M Koni çýkartýcý MSP Koni çýkartýcý MSP Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Genel amaçlý soğutucu tertibatý 230 V Genel amaçlý soğutucu tertibatý 400 V Ayaklý Soðutucu Yaðlama MMC Soğutucu hortumu KMS makine mengeneleri MSO Makina mengenesi MSO Makina mengenesi MSO Makina mengenesi MSO Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BSI Makina mengenesi BSI Makina mengenesi BSI Uygun Yarı uygun Uygun değil Bu aksesuar tablosu tavsiye edilen tüm aksesuar seçeneklerini içermektedir. Duruma ve farklı şartlara göre değişik aksesuar kullanımı daha pratik olabilir. 19

20 DELMEAKSESUARLARI Direkt Çabuk Takýlabilir Mandren Dönüþ hassasiyeti 0,05 mm den daha 0-8 mm MK2 Mors koniklý 0-13 mm MK3 Mors koniklý 0-13 mm MK4 Mors koniklý Redüksiyon kovanlarý MK 3 - MK MK 4 - MK MK 4 - MK YENI OPTIMUM hassas çabuk takýlabilir mandrenler Dönüþ hassasiyeti 0.06 mm 'den az 0-8 mm; B mm; B mm; B mm; B Mors koniði MK 2 - B MK 3 - B MK 4 - B MK 5 - B MK 6 - B Uzatma kovaný MK 2 - MK MK 3 - MK RÖHM Cabuk degistirilebilir mandren 1-13 mm; B mm; B Koni çýkartýcý MSP için MK 1 - MK 3 MSP için MK 4 - MK 6 Kılavuz (pafta) donanýmý Besleme yönünü deðiþtirirken çok faydalý olan entegre hýzlý geri dönen traverse 4 kademe ayarlý sürtünme kapaðý Sabitleyici B16 ile birlikte Teslimat kapsamý 2 esnek pens 2 düz anahtar 1 Allen anahtarý M5 - M M3 - M

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

KAMPANYA. Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! www.rothenberger.com.tr. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline 01 / 2015

KAMPANYA. Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! www.rothenberger.com.tr. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline 01 / 2015 EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline KAMPANYA 01 / 2015 Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! Bu kampanya 30.06.2015 tarihine kadar geçerlidir. www.rothenberger.com.tr ROTHENBERGER Alet ve

Detaylı

Genel Katalog 201 /1. www.rothenberger.com.tr. Tesisat Alet ve Makinaları

Genel Katalog 201 /1. www.rothenberger.com.tr. Tesisat Alet ve Makinaları Genel Katalog 201 /1 Tesisat Alet ve Makinaları www.rothenberger.com.tr Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Tüm fiyatlar sind unverbindliche fiyatlarmpfehlungen in pro Stück, zuzüglich. Tüm içerik

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe w w w. v a r o l m a k i n a. c o m VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süreçte daima yüksek kalite ve hizmet anlayışını kendine görev

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı