Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008"

Transkript

1 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç Metal Ýþleme Makinalarý Mil Presleri CNC PC Kontrolleri Aksesuarlar Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

2 Uygun fiyata kaliteli - OPTIMUM ve quantum metal iþleme makinalarý Önsöz Ürünler Optimum deðerde geliþmiþ özellikleri olan fonksiyonel bir makine mi arýyorsunuz? Aradýðýnýz OPTIMUM ve quantum metal iþleme makinalarýdýr. OPTIMUM machinen Germany GmbH, üstün donaným, kaliteli üretim ve "OPTIMUM" fiyat ve kalite hizmeti vermektedir. Amacýmýz taleplerinizi karþýlamaktýr 15 yýldýr Optimum ve quantum ürünlerinin geliþim tasarým ve üretimini gerçekleþtirmekteyiz Ürünlerimizin her biri kendisini kalite, uygun fiyat, uzun ömürlülük ve sabit deðer ile göstermektedir. Ürünlerimiz en ihtimamlý ve hassas standartlarda geliþtirilip üretilmektedir. Kendi üretim tesislerimizin yanýnda yüksek kalite taleplerimizi karþýlayabilen yan sanayi kuruluþlarý ile birlikte çalýþmaktayýz. Ýrtibat Yaný baþýnýzda size tavsiye ve destek sunan uzman aracý ve anlaþmalý bir yerel aðýmýz bulunmaktadýr Bilgi seviyemizi durmaksýzýn ürünlerimizin geliþmesi ve ilerlemesi için kullanmaktayýz Bundan dolayý talepleriniz ve geliþim tavsiyeleriniz her zaman için kabul edilip deðerlendirilmektedir. Alman kontrolü altında Çin deki üretim ekibi 2 OPTIMUM Werk, Yangzhou China

3 The OPTIMUM Kalite Garantisi Her bir OPTIMUM ve quantum ürünleri yüksek kalite taleplerine uygun olarak üretilmiþtir. Satýþ sonrasý hizmet Servise ihtiyaç duyduðunuzda deneyimli servis elemanlarý ile uzman satýcýlar yardýmcý olmaya hazýrdýrlar. Firma merkezimizdeki en kapsamlý yedek parça deposu ihtiyaç durumunda kýsa sürede yedek parçanýza ulaþmanýzý saðlamaktadýr. Hizmetlerimiz uzun yýllar boyunca en iyi kullanýmý garanti etmektedir. Kalite belgeleri OPTIMUM ve quantum makinalarýmýz detaylý kullaným kýlavuzlarý, açýlým þemalarý ve CE uygunluk belgeleri ile birlikte satýlmaktadýr. Delici ve torna makinalarýmýz için bir test raporu da ilave olarak verilmektedir. Thomas Collrep & Kilian Stürmer Müdür Optimum Almanya Ekibi Avrupa daðýtým aðý Bütün Avrupa genelinde uzman ortaklarýmýz ile birlikte çalýþýyoruz. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 3

4 ÝÇINDEKILER Matkap makinalarý Metal Þerit Testereler Metal daire testereler OPTI B PRO...6 OPTI B PRO Vario...8 OPTI B 24 H/B 28 H/Vario...10 OPTI B 30 BS Vario...12 OPTI B 40 GSP...14 OPTI B 40 GSM...14 OPTI B 50 GSM...16 OPTI RB quantum B 140 T Vario quantum B 160 T Vario quantum B quantum B Vario quantum B 28 GS quantum B 30 GT/GS quantum RB 6 T/RB 8 S Matkap aksesuarlarý OPTI S 100G...97 OPTI S 130GH...98 OPTI S 181G...99 OPTI S 210G/Vario OPTI S 275G/Vario OPTI S 300VG OPTI S 350G OPTI S 350GA quantum S 91 G quantum S 121 G quantum S OPTI CS OPTI CS MSR 4/MSR LMS Freze makinalarý Polisaj makinasý Zýmpara makinalar OPTI BF20(L) Vario...24 OPTI F 30/Vario...26 OPTI F OPTI F OPTI BF 46 Vario...30 OPTI WF 20 Vario...32 OPTI MF 2 Vario...34 OPTI MF 4 Vario...34 OPTI UF OPTI F 100 CNC...38 OPTI F 100 TC-CNC...40 quantum BF16 Vario Freze aksesuarlarý OPTI DG OPTI DBS OPTI SM /Vario OPTI BSM 75/ QSM 150/175/ TS OPTI PSM 200 polish OPTI PSM 250 polish Torna makinalarý CNC OPTI D 180 Vario...61 OPTI D 240/Vario...62 OPTI D 280/Vario...62 OPTI D OPTI D OPTI D OPTI D OPTI D OPTI D quantum D 140 Vario quantum D 210/Vario quantum D 250/Vario Torna aksesuarlarý Yazýlým pcdreh Mega NC SYMplus...42 Donaným CNC-kontrolleri III/VI Montaj kiti Komple ve ilave aksamlar için BF20 Vario için WF20 Vario Dairesel divizör tab için D için D için D für D Makine lambalarý Ölçüm cihazlarý Eðme/Bükme Pres/Kesme Makine lambalarý...87 DPA DPA 2000 S...90 Ölçüm payandasý...89 MPA Mikrometre...93 MS Dijital kumpas...93 Uzunluk...93 Ölçüm standý...94 Sayaç standý...94 Kadranlý ölçek...94 Makina su terazisi...94 Sac metal iþleme makinalarý SAR 750/ Katlama presi FP Silindir bükme makinasý BM Masalý tip mengene WBS Çelik kesici makas PS 125/PS Mil presleri DDP 1 - DDP

5 Matkap makinalarý Tezgâh matkaplar OPTI B 17 Pro OPTI B 23 Pro OPTI B 23 Pro Vario OPTI B 24 H OPTI B 24 H Vario Sütunlu matkaplar OPTI B 26 Pro OPTI B 26 Pro Vario OPTI B 33 Pro OPTI B 33 Pro Vario OPTI B 28 H OPTI B 28 H Vario OPTI B 30 BS Þanzýmanlý sütunlu matkaplar OPTI B 40 GSP OPTI B 40 GSM OPTI B 50 GSM Radyal matkaplar OPTI RB 35

6 OPTI B 17 PRO/OPTI B 23 PRO/OPTI B 26 PRO/OPTI B 33 PRO Atölye ve tamirhaneler veya kendi iþini yapan hobi amaçlý profesyoneller için son derece uygun tablalý ve sütunlu matkaplar Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti 0.02 mm 'den az Hassas bilye yataklý ana mil RÖHM çabuk takýlabilir mandren standart Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ, büyük boyutlandýrýlmýþ, yüksekliði ayarlanabilir emniyetli cam. Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz çalýþma (OPTI B 23 PRO 'dan baþlayarak) Kaliteli diþli V-kayýþý ile daha iyi güç aktarýmý Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ tahrik kayýþý kapaðý. Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Delik derinlik týrnaðý Çaprazlama kanallý, ±45 0 kývrýlabilen hassas iþlenmiþ tabla (B 33 Pro T-kanallý) dönebilen çalýþma tablasý Saðlam büyük boyutlu T-kanallý arka tarafýndan aðýr taban Alüminyum kalýptan yapýlma yumuþak tutacaklý uzun tek parça besleme kolu IP 54'e uygun düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Sað - Sol deðiþtirmeli 400 volt modeller Güçlü, sessiz ve titre þimsiz çalýþan motor Makinanýn tamamý aðýr yapýlý Ýspatlanmýþ kalite Optimum fiyat/kalite oraný Yüksek sabit deðer B 17 Pro 2005 in Makinası Heimwerker Praxis Fig:B 17 Pro Fig: B 23 Pro Model OPTI B 17 PRO OPTI B 23 PRO Ürün kodu (230 V) (400 V) Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 500 W 230 V ~50 Hz 750 W ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 16 mm Ø 25 mm Çalýþma aralýðý 152 mm 180 mm Pinol yükselmesi 65 mm 80 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 2 MK 2 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 5 Kademe 12 Kademe Matkap tablasý Tabla boyutlarý 235 x 220 mm 280 x 250 mm T-kanalý ölçüsü 12 mm 12 mm Matkap tablasý eðilebilirliði ± 45 ± 45 Matkap tablasý dönebilirliði Mil/tabla mesafesi (maks) 325 mm 360 mm Mil/taban mesafesi (maks) 530 mm 610 mm Boyutlar Sütun çapý 60 mm 73 mm Uzunluk x Geniþlik xy ükseklik 600 x 260 x 860 mm 650 x 320 x 1010 mm Net aðýrlýk 39 kg 66 kg Teslimat kapsami OPTI B 17 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B23 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 26 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 33 Pro: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 4 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz. 6

7 Pro-serisi Güvenilir özellikler Delme Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma (OPTI B 23 PRO'dan sonra) Kaliteli diþli V kayýþý ile daha iyi güç aktarýmý Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ tahrik kayýþý kapaðý. Fig: B 26 Pro Fig: B 33 Pro Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti 0.02 mm 'den az Hassas bilye yataklý ana mil RÖHM çabuk takýlabilir mandren standart Emniyet anahtarý ile donatýlmýþ, büyük boyutlandýrýlmýþ, yüksekliði ayarlanabilir emniyetli cam. Model OPTI B 26 PRO OPTI B 33 PRO Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baglantisi Motor 750 W 400 V ~50 Hz 1,1 kw 400 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 25 mm Ø 30 mm Çalýþma aralýðý 210 mm 254 mm Pinol yükselmesi 85 mm 120 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 3 MK 4 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 12 Kademe 9 Kademe Matkap tablasý Tabla boyutlarý 330 x 290 mm 475 x 425 mm T-kanalý ölçüsü 14 mm 14 mm Matkap tablasý eðilebilirliði ± 45 ± 45 Matkap tablasý dönebilirliði Mil/tabla mesafesi (maks) 720 mm 695 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1230 mm 1180 mm Boyutlar Sütun çapý 80 mm 92 mm Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik 700 x 350 x 1670 mm 860 x 480 x 1720 mm Net aðýrlýk 82 kg 135 kg Alüminyum kalýptan yapýlma yumuþak tutacaklý uzun tek parça besleme kolu IP 54'e uygun, düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 7

8 OPTI B 23 PRO VARIO/OPTI B 26 PRO VARIO/OPTI B 33 PRO VARIO Daimi kullaným için kademesiz tablalý ve sütunlu matkaplar Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat 12 hýz kademeli, sýnýrsýz deðiþken hýz (Opti B 23 Pro Vario ve Opti B 26 Pro Vario) 9 hýz kademeli, sýnýrsýz deðiþken hýz (Opti B 33 Pro Vario) Alman yapýmý "Made in Germany" Delik derinlik týrnaðý dönebilen çalýþma tablasý Makinanýn tamamý aðýr yapýlý Optimum fiyat/kalite oraný Her devirde yüksek güç Yüksek sabit deðer Fig: B 23 Pro Vario Fig: B 26 Pro Vario Fig: B 33 Pro Vario Model OPTI B 23 Pro Vario OPTI B 26 Pro Vario OPTI B 33 Pro Vario Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 750 W 400 V ~50 Hz 750 W 400 V ~50 Hz 1,5 kw 400 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm Çalýþma aralýðý 180 mm 210 mm 254 mm Pinol yükselmesi 80 mm 85 mm 120 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 2 MK 3 MK 4 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 12 kademelos 12 kademelos 9 kademelos Matkap tablasý Tabla boyutlarý 280 x 245 mm 330 x 290 mm 475 x 425 mm T-kanalý ölçüsü 12 mm 14 mm 14 mm Matkap tablasý eðilebilirliði ± 45 ± 45 ± 45 Matkap tablasý dönebilirliði Mil/tabla mesafesi 360 mm 720 mm 695 mm Mil/taban mesafesi610 mm 1230 mm 1180 mm Boyutlar Sütun çapý 73 mm 80 mm 92 mm U x G x Y 660 x 320 x 1010 mm 710 x 350 x 1670 mm 870 x 480 x 1720 mm Net aðýrlýk 75 kg 90 kg 140 kg Teslimat kapsami OPTI B23 Pro Vario: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 26 Pro Vario: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu OPTI B 33 Pro Vario: RÖHM çabuk deðiþtirilebilir mandren (3-16 mm) B16 Mors konik MK 4 - B 16 Mandren koruyucu 2 T-kanal somunu Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz 8

9 Pro-serisi Delme Sessiz çalýþma Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz çalýþma Emniyet þalteri IP 54'e uygun düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Kullanýmý kolay Hýz kontrolü Hýz kontrolü için potansiyometre Dönme hassasiyeti Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti 0.02 mm 'den az Delme pinolü Hassas bilye yataklý ana mil Yüksek kalite RÖHM çabuk takýlan mandren standart Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir Kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalter V-kayýþlarý Kaliteli diþli V-kayýþý ile daha iyi güç aktarýmý Frekans doðrultuculu sanayi motoru Frekans doðrultuculu, motor gücü yüksek ve geniþ sabit tork gücünde çalýþan sessiz ve titreþimsiz, uzun ömürlü sanayi motoru Derinlik durdurucu týrnak Alüminyum döküm besleme kolu Emniyetli çalýþma için alüminyum kalýptan yapýlma, yumuþak tutacaklý, uzun ve tek parça besleme kolu Tablanýn dikine ayarlanmasý Diþli ray üzerinden Çelik sütun Sarsýntýsýz ve titreþimsiz çalýþma için kalýn cidarlý 5 vida bağlantılı Taban Masif yapýlý ve büyük boyutlu Kanallý Arka tarafýndan aðýr Fig: B 23 Pro Vario Tabla desteði Son derece sarsýntýsýz ve kalýn cidarlý Delme tablasý Hassas iþlenmiþ Çaprazlama T-kanallý ±45 0 kývrýlabilir döndürülebilir Mil devir hýzý Çok geniþ hýz aralýðý 30'dan 3500 rpm'ye kadar OPTI B 23 Pro Vario ve OPTI B 27 Pro Vario için 20'dan 3500 rpm'ye kadar OPTI B 33 Pro Vario için V-kayýþ kapaðý Emniyet þalterli Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 9

10 OPTI B 24 H/OPTI B 24 H VARIO/OPTI B 28 H/OPTI B 28 H VARIO Çalýþma atölyeleri ve el iþleri için tablalý ve sütunlu matkaplar Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti mm 'den az Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan iç kilit þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha Desteksiz çalýþmalar için alüminyum kalýptan yapýlma yumuþak tutacaklý büyük ergonomik tek parça besleme kolu Arka tarafýndan aðýr, T-kanallý, saðlam ve büyük boyutlu taban IP 54'e uygun, düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Sað sol dönüþtürücü þalter Hassas bilye yataklý ana mil 85 mm pinol yükselmesi (OPTI B 24 H / B 24 H Vario) 105 mm pinol yükselmesi (OPTI B 28 H / B 28 H Vario) Delik derinlik týrnaðý 7 mil hýzý (OPTI B 24 H) 16 mil hýzý (OPTI B 28 H) Matkap tablasý aydýnlatmasý Soğutucu tertibatý (OPTI B 28 H Vario) Güvenlik þalterli V-kayýþ kapaðý dönebilen çalýþma tablasý Sessiz ve titreþimsiz güçlü elektrik motor Optimal fiyat/kalite oraný Yüksek sabit deðer Model OPTI B 24 H OPTI B 28 H Ürün kodu (230 V ) Ürün kodu (400 V ) YENI Model OPTI B 24 H VARIO* OPTI B 28 H VARIO* Ürün kodu YENI YENI Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 850 W ~50 Hz 850 W 400 V ~50 Hz * Motor Vario 1,5 kw 230 V ~50 Hz 1,5 kw 230 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 20 mm Ø 28 mm Çalýþma aralýðý 165 mm 200 mm Pinol yükselmesi 85 mm 105 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 2 MK 3 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk dk -1 Hýz kademe sayýsý 7 Kademe 16 Kademe *Mil devir sayýsý Vario dk dk -1 Matkap tablasý Tabla boyutlarý 280 x 300 mm 320 x 360 mm T-kanalý ölçüsü 14 mm 14 mm Mil/tabla mesafesi 515 mm 860 mm Brüt taban UzunlukxGeniþlik 280 x 260 mm 300 x 320 mm Mil/taban mesafesi 590 mm 1275 mm Boyutlar Sütun çapý 80 mm 92 mm Uzunluk 665 mm 698 mm Geniþlik 434 mm 449 mm Yükseklik 998 mm 1721 mm Net aðýrlýk 102 kg 147 kg Fig: B 24 H Teslimat kapsami OPTI B 24 H/OPTI B 24 H Vario Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) B16 Mors konik MK 2 - B 16 Büyük boyutlu mandren koruyucu Delme meyili T-kanal somunu OPTI B 28 H/OPTI B 28 H Vario: Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Büyük boyutlu mandren koruyucu Soğutucu pompasý (B 28 H Vario) T-kanal somunu Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz. 10

11 V-kayýþlarýnýn garantili çalýþma ömrü saat (Yýlda 200 gün boyunca her gün 4 saatlik çalýþma ile 12 yýl çalýþýlabilir) Sessiz çalýþama Taþlanmýþ diþ kavramalý alüminyum kayýþ kasnaðý ile sessiz çalýþma Kaliteli diþli V-kayýþý 7M ile daha iyi güç aktarýmý ve standart kayýþlara kýyasla daha az güç kaybý. B 24 H/Vario B 28 H/Vario Tahrik kayýþý kapaðý Emniyet anahtarlý Hýz göstergesi Dijital ve iyi okunaklý Delme Tabla lambasý Dâhili Alüminyum döküm besleme kolu Alüminyum kalýptan yapýlma, uzun ve tek parça besleme kolu. Emniyetli çalýþma için yumuþak tutamaklý Tabla Diþli ray üzerinde Hassas iþlenmiþ çaprazlama T-kanallarý Çifte taþlanmýþ tabla Sütun Kalýn cidarlý Yüksek güç ve sarsýntýsýzlýðý saðlayan, saðlam dökme sütun Taban T-kanallý masif yapý Büyük boyutlu Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý (sadece B 28 H Vario da) Fig: B 28 H Vario soğutucu ekipmanıyla Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi (B 28 H/Vario) V-kayýþýný gerdiren çabuk sýkýþtýrmalý kol Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 11

12 OPTI B 30 BS VARIO Serbest meslek sahipleri ve atölyelerde çalýþanlar için ideal sütunlu matkap Güvenilir özellikler Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Mükemmel kontrol özellikli, sessiz ve yüksek performanslý elektro-motor Hassas bilye yataklý ana mil 125 mm mil hareket aralýðý Alüminyum kayýþ kasnaðý ve taþlanmýþ diþ kayýþ alýþlarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Vario hýzlarý (sýnýrsýz deðiþken hýz ayarlamalý) Sað sol dönüþtürücü þalter Kaliteli diþli V-kayýþý 7M ile daha iyi güç aktarýmý ve standart kayýþlara kýyasla daha az güç kaybý Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Ayarlanabilir delik derinlik týrnaðý Çelikten yapýlma üçlü mil besleme kolu IP 54'e uygun, düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalteri olan kullanýmý kolay emniyet þalteri Dijital derinlik ekraný, 0.01 mm hassasiyetli, inç/mm dönüþümlü Delme/koni enjeksiyon mekanizmasý ile basit parça deðiþimi Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan, iç kilit þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha Soğutucu tertibatý ve soğtucu tanký Dijital devir sayýsý göstergesi Kılavuz çekme modu Otomatik mod Optimal fiyat/kalite oraný Sabit deðer Oto çalýþma Þekli: Otomatik konumda motor kol hareket ettirildiðinde kendiliðinden hareket eder ve tekrar çýkýþ pozisyonunda durur. Böylece tekrarlanan delme iþlemlerinde start ve stop tuþlarýna basýlmak zorunda kalýnmaz Model OPTI B 30 BS Vario Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 2,2 kw 230 V ~50 Hz Soğutucu pompasý 40 W Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 30 mm Çalışma aralığı 285 mm Pinol yükselmesi 125 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 3 Devir özellikleri Mil devir sayisi dk -1 Hiz kademe sayisi 3 Kademe Matkap tablasi Tabla boyutlari (UxG) 400 x 500 mm T-kanali ölçüsü 14 mm Matkap tablasi schwenkbar Mil/tabla mesafesi (maks) 780 mm Taban çalýþma alaný (U xg) 270 x 390 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1230 mm Boyutlar Sütun çapý 115 mm Uzunluk 643 mm Geniþlik 534 mm Yükseklik 1850 mm Net aðýrlýk 231 kg Kılavuz Çekme Þekli: Motor pinol kolunun hareket ettirilmesi suretiyle aþaðý doðru hareket eder. Dönme istikametinin deðiþtirilmesi iþlemi ayarlanabilir delik derinliði dayanaðýnda bulunan bir durdurma þalteri aracýlýðýyla yapýlýr. Teslimat kapsami Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) B16 Mors konik MK 3 - B 16 Mandren koruyucu Boru-yað pompasý Enjeksiyon mekanizmasý T-kanal somunlarý Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz 12

13 B 30 BS Vario Delme Tavsiye Edilir Kontrol paneli Dijital devir sayýsý göstergesi ACÝL KAPAMA Vurma Þalteri Ýþletme Þekli/Dönme Ýstikameti Seçme Þalteri Vida Diþi Açma/Otomatik Seçme Þalteri Potansiyometre Soðutucu Þalteri Makine lambasý þalteri Dijital hassas ölçüm 0,01 mm hassasiyette Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir Kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalter Soğutucu hortumu Ayarlamalý ve kapatma valflý Tabla lambasý Dâhili Sütun Kalýn cidarlý, yüksek güç ve sarsýntýsýzlýk için saðlam dökme sütun Tabla yükselmesi Diþli ray üzerinden Matkap tablasi Büyük boyutlu, masif yapýlý ve yüzeyi hassas iþlenmiþ Çaprazlamasýna T-kanallý Arka tarafýndan aðýr Çift sýkýþtýrma Taban T-kanallý masif yapý Büyük boyutlu Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Fig: B 30 BS Vario Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý V-kayýþlarý Kaliteli diþli V-kayýþý 7M ile daha iyi güç aktarýmý ve standart kayýþlara kýyasla daha az güç kaybý Alüminyum kayýþ kasnaðý ve taþlanmýþ diþ kayýþ alýþlarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Ýçten kilitli V-kayýþ kapaðý Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi Fýrlatma tertibatýný içeri doðru itiniz, ardýndan pinol kolunu yukarý doðru bastýrýnýz Mors konik matkap milinden dýþarý doðru bastýrýlýr. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 13

14 OPTI B 40 GSP/OPTI B 40 GSM Soğutucu tertibatý ve kılavuz donanýmý ile saðlam, þanzýmanlý matkap, OPTI B 40 GSM'de ilaveten elektromanyetik mil besleme kolu var Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Aðýr, saðlam demir döküm yapý Yüksek güç ve sarsýntýsýzlýðý saðlayan, saðlam dökme sütun Yað pompasý ile otomatik diþli yaðlamasý Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ iþ mili ile yüksek hassasiyet Taþlanmýþ þanzýman diþli çarklarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Kılavuz donanýmý Kilitlenebilir ana þalter ve motor koruyucu þalter Basit parça deðiþimi için bütünleþmiþ delme meyilli mil kilitleyici Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan, mikro þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha OPTI B 40 GSP mekanik 2 kollu ayarlanabilir mil besleme özelliği OPTI B 40 GSM elektromanyetik mil besleme özelliği Model OPTI B 40 GSP Ürün kodu Model OPTI B 40 GSM Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 1,5 kw 400 V ~50 Hz Soğutucu pompasý 40 W Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 35 mm Kılavuz çekme çelik M 24 Delme kapasitesi demir döküm Ø 45 mm Kılavuz çekme demir döküm M 30 Calisma araligi 350 mm Pinol yükselmesi 180 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 4 Otomatik mil besleme kolu 2 Kademe, 0,1/0,2 mm/u Devir özellikleri Mil devir sayisi dk -1 Hiz kademe sayisi 18 Kademe Matkap tablasi Tabla boyutlarý (UxG) 560 x 560 mm T-kanali ölçüsü 18 mm Mil/tabla mesafesi (maks) 780 mm Taban çalýþma alaný (UxG) 510 x 500 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1320 mm Boyutlar Sütun çapý 150 mm Uzunluk 730 mm Geniþlik 560 mm Yükseklik 2220 mm Net aðýrlýk 580 kg Teslimat kapsami Çabuk deðiþtirilebilir mandren 0-16 mm Mors konik MK 4 Mandren koruyucu Matkap tabla aydýnlatmasý Soğutucu sistemi Kılavuz donanýmý Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz Fig: B 40 GSP 14

15 Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi Fýrlatma tertibatýný içeri doðru itiniz, ardýndan pinol kolunu yukarý doðru bastýrýnýz Mors konik matkap milinden dýþarý doðru bastýrýlýr. B 40 GSM B 40 GSP Mil devirleri Matkap kafasýnýn ön tarafýnda yer alan 9 seçilebilir vites deðiþtirme kolu ve 2 kademli motor ile 18 farklý hýz imkâný Delme Pinol besleme kolu Otomatik Tabla lambasý Dâhili Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir, kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalterli Delik derinlik týrnaðý Milimetre ölçekli gösterge çizelgesi Mil besleme kolu 2 hýzlý otomatik Sað sol dönüþtürücü þalter Pafta için Matkap tablasi Büyük boyutlu, masif yapýlý ve yüzeyi hassas iþlenmiþ Çaprazlamasýna T-kanallý Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Arka tarafýndan aðýr Kendi ekseni etrafýnda ve sütun çevresinde dönebilen tabla Sütun Kalýn cidarlý, yüksek güç ve sarsýntýsýzlýk için saðlam dökme sütun Taban T-kanallý masif yapý Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Fig: B 40 GSM Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý OPTI B 40 GSP Otomatik pinol tahrik kolun hareket etmesiyle gerçekleþir. Ayarlanmýþ delme derinliðine ulaþýldýðýnda delme derinlik týrnaðý pinol kolunu geri itecek ve otomatik pinol kolu devreden çýkacaktýr OPTI B 40 GSM Derin delikler ve cep deliði delmeleri için otomatik pinol tahrik mil besleme düðmesine basýlarak her an açýlýp kapanabilir. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 15

16 OPTI B 50 GSM Elektromanyetik mil besleme kolu, soğutucu tertibatý ve kılavuz(pafta) donanýmý ile saðlam þanzýmanlý matkap Güvenilir özellikler Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Aðýr ve saðlam demir döküm yapý Sessiz, titreþimsiz ve sarsýntýsýz çalýþmayý saðlayan kalýn dökme sütun Yað pompasý ile otomatik diþli yaðlamasý Sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ iþ mili ile yüksek hassasiyet Taþlanmýþ þanzýman diþli çarklarý ile sessiz ve titreþimsiz çalýþma Kılavuz (pafta) donanýmý Kilitlenebilir ana þalter ve motor koruyucu þalter Çalýþma tablasýnun aydýnlatýlmasý için entegre lamba Basit parça deðiþimi için entegre delme meyilli mil kilitleyici Kullanýcýnýn en iyi þekilde korunmasýný saðlayan, mikro þalterli, büyük boyutlu, yükseklik ayarlý koruyucu levha Otomatik mil besleme kolu Enjeksiyon mekanizmasý Enjeksiyon mekanizmasý ile kolay ve hýzlý parça deðiþimi Model OPTI B 50 GSM Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 3,0 / 2,4 kw 400 V ~50 Hz Boru-yað pompasý 40 W Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 50 mm Kılavuz çekme çelik M 42 Delme kapasitesi demir döküm Ø 60 mm Kılavuz çekme demir döküm M 50 Calisma araligi 375 mm Pinol yükselmesi 230 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 4 Otomatik mil besleme kolu 6 Kademe, 0,05/0,3 mm/u Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk -1 Hýz kademe sayýsý 18 Kademe Matkap tablasý Tabla boyutlarý (UxG) 600 x 600 mm T-kanalý ölçüsü 18 mm Mil/tabla mesafesi (maks) 800 mm Taban çalýþma alaný (UxG) 600 x 520 mm Mil/taban mesafesi (maks) 1300 mm Boyutlar Sütun çapý 200 mm Uzunluk 1016 mm Geniþlik 610 mm Yükseklik 2454 mm Net aðýrlýk 820 kg Matkap tablasý Titreþimsiz ve sarsýntýsýz çalýþma için çift sýkýþtýrma Teslimat kapsami Çabuk deðiþtirilebilir mandren (0-16 mm) Mors konik MK3-B16 Mandren koruyucu Soğutucu pompasý Enjeksiyon mekanizmasý T-kanal somunlarý Aksesuarlar için 19. sayfaya bakýnýz 16

17 Aðýr, saðlam döküm 820 kg Sessiz ve titreþimsiz çalýþma B 50 GSM Delme Delik derinlik týrnaðý Milimetre ölçekli gösterge çizelgesi Mil besleme Otomatik Ýleri itme hareketi pinol kolda bulunan basma tuþlarý ile aktif hale getirilir. Mil besleme El çarklý Pinol ileri itme hareketinin hýzý için seçme þalteri. Tabla lambasý Matkap tablasý Büyük boyutlu, masif yapýlý ve yüzeyi hassas iþlenmiþ Çaprazlamasýna T-kanallý Matkap tablasýnýn dikey ayarlanmasýný saðlayan diþli ray Arka ağırlık merkezli Kendi ekseni etrafýnda ve sütun çevresinde dönebilen tabla Soğutucu tahliyesi Koruma camý Yüksekliði ayarlanabilir, kullanýcýnýn en yüksek düzeyde korunmasýný saðlamak amacýyla mikro þalterli Sütun Kalýn cidarlý, yüksek güç ve sarsýntýsýzlýk için saðlam dökme sütun Taban T-kanallý masif yapý Yüzeyi hassas iþlenmiþ Çalýþma tablasý yana çevrilerek taban yüksek çalýþma parçalarý için tabla olarak kullanýlabilir Fig: B 50 GSM Soğutucu tertibatý Soğutucu kabý Matkap kafasýnýn ön tarafýnda yer alan 9 seçilebilir vites deðiþtirme kolu ve 2 kademli motor ile 18 farklý hýz imkâný 2 hýzlý otomatik mil besleme kolu Derin delikler ve cep deliði delmeleri için otomatik pinol tahrik mil besleme düðmesine basýlarak her an açýlýp kapanabilir. Makinalarimiz CE standartlarina uygundur. 17

18 OPTI RB 35 RB 35 Seri altlýklý hassas iþleyen saðlam radyal matkap makinasý Güvenilir özellikler Güvenilir özellikler: kalite, verimlilik ve fiyat Delme pinolünde ölçülmüþ olarak garantili dönüþ hassasiyeti mm 'den az Çok amaçlý kullanýma uygun Aðýr demir döküm yapý Büyük boyutlu, yüzeyi hassas iþlemiþ, saðlam ve pürüzsüz tabla Paralel T-kanallý Hassas, titreþimsiz ve sessiz çalýþmayý saðlayan, kalýn gri dökme demir Hassas Mors konik yataklý mil Titreþimsiz ve sessiz çalýþmayý saðlayan kalýn cidarlý (Ø 115mm) sütun Düþük voltajda devre kesicili, acil kilitleme þalterli emniyet þalteri Yüksek kalite performanslý motor Makina altlýðý ile seri Sabit deðer Ýki kademeli motor ile 155'den 2250 rpm'ye kadar geniþ hýz aralýðý Yatay hareket eden matkap kafasý ile geniþ çalýþma alaný Hassas mors konik yataklý mil Fig: RB 35 Model OPTI RB 35 Ürün kodu Teknik bilgi Elektrik baðlantýsý Motor 1,1 kw/0,55 kw 400 V ~50 Hz Delme kapasitesi Delme kapasitesi çelik Ø 32 mm Kolun çalýþma aralýðý mm Makine kafasý hareketi 355 mm Pinol yükselmesi 130 mm Mil alýþý Mil alýþý MK 3 Devir özellikleri Mil devir sayýsý dk -1 Hýz kademe sayýsý 2 x 5 Kademe Matkap tablasi Tabla boyutlarý (UxG) 550 x 500 mm T-kanalý ölçüsü 16 mm, mesafe 100 mm Mil/taban mesafesi (maks) mm Boyutlar Sütun çapý 115 mm Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik 910 x 680 x 1940 mm Net aðýrlýk 288 kg Diþli raylar ile yükseklik ayarlý ikili sýkýþtýrmalý makine kafasý Teslimat kapsamý Talaþ kaplý makine altlýðý 2 T-kanal somunu Anahtarlı mandren adaptörü B16/MK3 Aksesuarlar Montaj tablasý L x B x H 230 x 235 x 205 mm; T-kanal ölçüsü 17 mm Ürün kodu: Daha fazla aksesuar için 19. sayfaya bakýnýz 18

19 GENEL BAKIŞ - AKSESUARLAR Delme makinaları için aksesuarlar Direkt Çabuk Takýlabilir M. 0-8 mm/mk B17 Pro B23 Pro/Vario B26 Pro/Vario B33 Pro/Vario B24 H/Vario B28 H/Vario B30 BS Vario B40 GSP B40 GSM B50 GSM RB 35 Delme Direkt Çabuk Takýlabilir M.0-13mm/MK Direkt Çabuk Takýlabilir M 0-13mm/MK Çabuk takýlabilir m 0-8 mm B Çabuk takýlabilir m 0-10 mm B Çabuk takýlabilir m 0-13 mm B Çabuk takýlabilir m 0-16 mm B Röhm çabuk takýlabilir m 1-13 mm, B Röhm çabuk takýlabilir m 3-16 mm, B Redüksiyon kovanlarý MK3-MK Redüksiyon kovanlarý MK4-MK Redüksiyon kovanlarý MK4- MK Mors koniði MK2 - B Mors koniði MK3 - B Mors koniði MK4 - B Mors koniði MK5 - B Mors koniði MK6 - B Titanyum matkap 13 mm Mors konili HSS / MK Mors konili HSS / MK Kılavuz (pafta) donanýmý M5-M Kılavuz (pafta) donanýmý M3-M Koni çýkartýcý MSP Koni çýkartýcý MSP Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Sýkýþtýrma alet seti SPW Genel amaçlý soğutucu tertibatý 230 V Genel amaçlý soğutucu tertibatý 400 V Ayaklý Soðutucu Yaðlama MMC Soğutucu hortumu KMS makine mengeneleri MSO Makina mengenesi MSO Makina mengenesi MSO Makina mengenesi MSO Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BMS Makina mengenesi BSI Makina mengenesi BSI Makina mengenesi BSI Uygun Yarı uygun Uygun değil Bu aksesuar tablosu tavsiye edilen tüm aksesuar seçeneklerini içermektedir. Duruma ve farklı şartlara göre değişik aksesuar kullanımı daha pratik olabilir. 19

20 DELMEAKSESUARLARI Direkt Çabuk Takýlabilir Mandren Dönüþ hassasiyeti 0,05 mm den daha 0-8 mm MK2 Mors koniklý 0-13 mm MK3 Mors koniklý 0-13 mm MK4 Mors koniklý Redüksiyon kovanlarý MK 3 - MK MK 4 - MK MK 4 - MK YENI OPTIMUM hassas çabuk takýlabilir mandrenler Dönüþ hassasiyeti 0.06 mm 'den az 0-8 mm; B mm; B mm; B mm; B Mors koniði MK 2 - B MK 3 - B MK 4 - B MK 5 - B MK 6 - B Uzatma kovaný MK 2 - MK MK 3 - MK RÖHM Cabuk degistirilebilir mandren 1-13 mm; B mm; B Koni çýkartýcý MSP için MK 1 - MK 3 MSP için MK 4 - MK 6 Kılavuz (pafta) donanýmý Besleme yönünü deðiþtirirken çok faydalý olan entegre hýzlý geri dönen traverse 4 kademe ayarlý sürtünme kapaðý Sabitleyici B16 ile birlikte Teslimat kapsamý 2 esnek pens 2 düz anahtar 1 Allen anahtarý M5 - M M3 - M

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Metal İşleme Makinaları

Metal İşleme Makinaları Metal İşleme Makinaları Sütunlu Matkaplar Metal Testere Tezgahları Metal Freze Tezgahları Metal Bant Zımparalar, Taşlamalar, Polisaj Makinaları Metal Torna Tezgahları www.olguncivata.c om optımum metal

Detaylı

Kolay servis άrόn No.: 303 4303 OPTI B 30 VGM 2.5 kw 230 V ~50 Hz 40 W Ψ 30 mm Ψ 24 mm 285 mm 125 mm MT 3 1. Kademe - 0.1 mm/dev up to Ψ 30 mm 2. Kademe - 0.15 mm/dev up to Ψ 24 mm 3. Kademe - 0.2 mm/dev

Detaylı

Metal İşleme Makinaları

Metal İşleme Makinaları Metal İşleme Makinaları Sütunlu Matkaplar Metal Testere Tezgahları Metal Freze Tezgahları Metal Bant Zımparalar, Taşlamalar, Polisaj Makinaları Metal Torna Tezgahları T Ü R K İ Y E D İ S T R İ B Ü T Ö

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

» MANYETİK TABANLI MATKAPLAR VE KENAR FREZELERİ

» MANYETİK TABANLI MATKAPLAR VE KENAR FREZELERİ » MANYETİK TABANLI MATKAPLAR VE KENAR FREZELERİ Manyetik Matkap Makineleri El Matkap Makinesi RSH 1300 Güçlü motor ve ergonomik şekilde ayarlanabilen devir sayısı ile mükemmel delme işlemi sağlanır. RUKO

Detaylı

* Sağ el 1/8 1/4 -19 -28 -19 1/8 3/8 1/4. Nominal Boru Boyutu - Inch Başına Diş - 27 - 18 - 18

* Sağ el 1/8 1/4 -19 -28 -19 1/8 3/8 1/4. Nominal Boru Boyutu - Inch Başına Diş - 27 - 18 - 18 El Paftaları Kat. Model Açıklama Kalıplar Ağırlık Fiyat 13083 11-R - 1 El Paftası (Set Halinde) BSPT 13,3 365 13088 11-R - 2 El Paftası (Set Halinde) BSPT 17,5 630 37777 Sap ve Cırcır - 2.4 115 Ağır Tip

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:6/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 804486 TEL: (0) 860 04

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Metal İşleme Makinaları

Metal İşleme Makinaları Metal İşleme Makinaları Sütunlu Matkaplar Metal Testere Tezgahları Metal Freze Tezgahları Metal Bant Zımparalar, Taşlamalar, Polisaj Makinaları Metal Torna Tezgahları T Ü R K İ Y E D İ S T R İ B Ü T Ö

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri 56 Profesyonel elektrikli el aletleri Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, Profesyonel elektrikli el aletleri 57 Tavizsiz çok yönlülük Profesyonel darbeli matkaplar ve vidalama makineleri

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i Plastik Boru Makası ROCUT TC 42 Ø 42 mm ye kadar plastik boru makası PP-, PE-, PE-X-, PB- ve PVDF-boruların Ø 42 mm ye kadar kesilmesi için. Plastikboruların kolay kesilmesi için sa lam, hassas bıçak.

Detaylı

Cihaz Bilgileri PİN ON DİSK AŞINDIRMA CİHAZI Markası: Turkyus Modeli: Demirbaş Sicil No: Sorumlusu:

Cihaz Bilgileri PİN ON DİSK AŞINDIRMA CİHAZI Markası: Turkyus Modeli: Demirbaş Sicil No: Sorumlusu: PİN ON DİSK AŞINDIRMA CİHAZI Turkyus Kullanım Amacı: Kuru-kayma aşınmasını incelemek Cihaz ısı kontrol ünitesi ve portatif ısı kabini entegre edilmiş Pin on Disk Test Cihazı olup aşağıda belirtilen teçhizat,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

MANYETİK MATKAPLAR 825, ,00. Özellikler / Avantajlar: Özellikler / Avantajlar:

MANYETİK MATKAPLAR 825, ,00. Özellikler / Avantajlar: Özellikler / Avantajlar: MANYETİK MATKAPLAR MiniBeast MagBeast HM40 Kompakt ve güçlü, şantiye veya atölye kullanım için idealdir. Maksimum performans için hafif ve güçlü. 13mm 825,00 1.250,00 40 mm kesme kapasitesi sunan güçlü

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

TAKIM TuTuCuLAR TAKIM TuTuCuLAR

TAKIM TuTuCuLAR TAKIM TuTuCuLAR takım t u t u c u lar Ayarlanabilir kılavuz kolları ve, üst başlığı altında toplanmıştır. Kılavuz kolları ile el kılavuzları kullanılabilmektedir. Kılavuzun dörtgen şaftı kılavuz kolunun ayarlanabilir

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

TÜRKİYEN YENİN N EN BÜYÜK MAKİNA MARKETİ ÜRÜN KATALOĞU. Geçmi. eçmişten. Gelecege Hep Birlikte Nice Dostluklara TS EN ISO

TÜRKİYEN YENİN N EN BÜYÜK MAKİNA MARKETİ ÜRÜN KATALOĞU. Geçmi. eçmişten. Gelecege Hep Birlikte Nice Dostluklara TS EN ISO SİNCE 1996 - -İÇİN TÜRKİYEN YENİN N EN BÜYÜK MAKİNA MARKETİ ÜRÜN KATALOĞU Geçmi eçmişten Gelecege Hep Birlikte Nice Dostluklara TS EN ISO 9001 -- www.yuntes.com.tr -- satis2@yuntes.com.tr -- SİNCE 1996

Detaylı

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK

HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK Opsiyonel 15 ton kapasiteli iş masası olan tezgahlarda X-ekseninde 3 sıra yatak vardır. HBM-5T 130 LUK CNC BORVERK 60 takımlık magazin, HBM-5T nin opsiyonel olarak alınabilir aksesuarlarındandır. Kollu

Detaylı

Metal. Endüstri kalitesi Made in Germany. Yeni FEIN Kompakt Avuç Taşlama Makinesi. Fiyat/performans oranı yeniden tanımlandı.

Metal. Endüstri kalitesi Made in Germany. Yeni FEIN Kompakt Avuç Taşlama Makinesi. Fiyat/performans oranı yeniden tanımlandı. Metal Endüstri kalitesi Made in Germany. Yeni FEIN Kompakt Avuç Taşlama Makinesi. Fiyat/performans oranı yeniden tanımlandı. Yeni FEIN avuç taşlama makineleriyle yalnızca hızlı çalışmakla kalmıyorum bunlar

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

KALIP BAÐLAMA SETÝ MVN SÜPER HASSAS TEZGAH MENGENESİ

KALIP BAÐLAMA SETÝ MVN SÜPER HASSAS TEZGAH MENGENESİ KALIP BAÐLAMA SETÝ MVN SÜPER HASSAS TEZGAH MENGENESİ 52 PARÇA KALIP BAÐLAMA SETÝ SET ÝÇERÝÐÝ 24 ADET SAPLAMA (75/100/125/150/175/200 mm) 6 ADET T-SOMUN 4 ADET EÞLEÞME SOMUNU 6 ADET FLANÞ SOMUNU 6 ADET

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. - ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

140 Profesyonel elektrikli el aletleri. Sabit cihazlar

140 Profesyonel elektrikli el aletleri. Sabit cihazlar 140 Profesyonel elektrikli el aletleri Profesyonel elektrikli el aletleri 141 Bosch un gönye kesme makineleri: her zorluğun üstesinden gelir Bosch'un gönye kesme makineleri ve tezgah tipi daire testereleri

Detaylı

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 24: Frezeleme. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 24: Frezeleme DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 24.1 Giriş Frezeleme, düz bir yüzey elde etmek için yapılan temel bir talaş kaldırma işlemidir Freze bıçakları bir veya birden fazla

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

BULUPOL-4 OTOMATİK KAFALI ÇİFT DİSKLİ ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI

BULUPOL-4 OTOMATİK KAFALI ÇİFT DİSKLİ ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI BULUPOL-4 OTOMATİK KAFALI ÇİFT DİSKLİ ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ POWERTOOLS PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ POWERTOOLS 2016 PSCS 10-3,6V İki pozisyonlu akülü tornavida / matkap 3,6 V akü LED çalışma lambası Üç kademeli akü kapasite göstergesi İki pozisyonlu vidalama

Detaylı

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. Bu makinalar T-modellerin 6 eksenli çalisan modelleri olup çapraz tabla hareketleri,yatay kolon hareketi, calisma tablasi otomatik indexleme ve dönmesi, sanzuman dikey hareketleri, ve diger NC özellikleri

Detaylı

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Hareketli Mil. Gövde. Hareketli Mil. Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Korumasýz. 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý

Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Hareketli Mil. Gövde. Hareketli Mil. Karbür Ölçüm Yüzeyleri. Korumasýz. 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý MÝKROMETRELER MÝKROMETRE HAKKINDA Mikrometreler parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Kumpaslara göre daha hassastýrlar. Ayrýca özel amaçlar için üretilmiþ

Detaylı

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni.

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni. Elektrik motoru \ Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l.------------ i---- \ \ Enine (Tabla) hareket düzeni Gezer punto Ana mil Talaş mili Şalter

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir.

MALTECH. İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. M5 EVOLUTION - GÜÇLÜ SUPERMIX - İDEAL İç ve dış cephe sıva uygulamalarında kullanılan, yenilikçi ve güçlü bir modeldir. Turbomix özellikli sıva makinesi Kolay müdahale edilebilen su armatürü D ve R tipi

Detaylı

POWER TOOLS GR 3,6 Lİ. BUR2 18 Li HD BUR2 18Lİ HD BR 12E BR 12E + FL12L. BR2 15 Li HD. BR 15E BR 15E 2Ah BUR2 18E. Batarya Tipi.

POWER TOOLS GR 3,6 Lİ. BUR2 18 Li HD BUR2 18Lİ HD BR 12E BR 12E + FL12L. BR2 15 Li HD. BR 15E BR 15E 2Ah BUR2 18E. Batarya Tipi. ŞARJLI VİDALAMA Lion AKÜLÜ VİDALAMA Lion GR 3,6 Lİ BR2 10,8 Lİ HD Voltaj/ Amper Batarya Tipi Max. Sıkma Torku Devir hızı Çelik / Ahşap BR2 15Lİ HD Uç sistemi Tork ayarı Şarj süresi GR 3,6 Lİ 3.6v / 1.3

Detaylı

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010 HUSQVARNA TAŞ-TU TUĞLA-SERAMİK-KİREMİT KESME MAKİNES NESİ 2010 SmartPump patentli pompa sistemi. Standart pompalara benzemeyen sistemi ile daha temiz su ortamı sayesinde pompanın tıkanmasını önler. Eşsiz

Detaylı

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE DİK İŞLEME MERKEZİ MCV-2418 2418 FANUC 0i-MC KONTROL ÜNİTESİ RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE KUTU KIZAK SİSTEMİ (DÖKÜM-DÖKÜME+TURCITE KAPLAMA) 760 x 360 İŞ MASASI X:610, Y:455,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi 2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi Gövde : Tamamen metal profil konstrüksiyon.ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde. Ana freze Motoru

Detaylı

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Endüstriyel iş istasyonları TopPult sistemi TP Montaj elemanlarına genel bakış...109 Kombinasyon seçenekleri...110 600 mm genişlik...111 800 mm genişlik...112 1200

Detaylı

PML Hattı KATALOGLARI

PML Hattı KATALOGLARI PML Hattı KATALOGLARI 2017-2018 İÇERİK ÜRÜN PML Hattı 3 Siparişe genel bakış PML Hattı 4 Pnömatik sıkıştırmalar 6 Serbest üretim için esnek ve modüler pnömatik mengeneler 6 Ağız, 3 PML Komple tamamladı

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

MARKER KALEMLER. Tigra Marker Kalem 120.00 USD. Adet: 1.35 USD. Ağaç Saplı Çekiçler. Stand içindeki renk adetleri:

MARKER KALEMLER. Tigra Marker Kalem 120.00 USD. Adet: 1.35 USD. Ağaç Saplı Çekiçler. Stand içindeki renk adetleri: MARKER KALEMLER Tigra Marker Kalem 120.00 USD Stok Kod: 000000000 Paket adedi: 12 adet Kutu adedi: 144 adet Koli adedi: 576 adet Kullanılan zeminler; Porselen, Cam, Ahşap, Metal, Planstik zemin üzerine

Detaylı

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE. İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER

RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE 0i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE. İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER DİK İŞLEME MERKEZİ VM-1 FANUC i-mc KONTROL ÜNİTESİ RENKLİ LCD EKRAN, MANUAL GUIDE i DİYALOG PROGRAMLAMA İLE İSTENİRSE FANUC 18i-M KONTROL ÜNİTESİ VE AI Nano CC, AI Nano HPCC, DATA SERVER KUTU KIZAK SİSTEMİ

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Güç ve hız hizmetinizde

Güç ve hız hizmetinizde KAROT ACMA Güç ve hız hizmetinizde Ø 25 mm den 350 mm ye kadar sulu ve kuru karot açma. Makinaları kuru ve Sulu Karot Açma > Virax kuronları Bütün materyaller için Ø 350 mm ye kadar tek bir seri karot

Detaylı

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com 2012 OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ www.ogendidactic.com OAG-122 AÇIK KANAL EĞİTİM SETİ VE UYGULAMA MODÜLLERİ GİRİŞ Bu akış kanalı ve aparatları, öğrencilere barajlar, yapay suyolları, nehirlerin

Detaylı

Başlıca ürün özellikleri

Başlıca ürün özellikleri Darbeli matkap AdvancedImpact 900 Yenilikçi Bosch Kickback Control ve 2 vitesli şanzımana sahip yeni AdvancedImpact 900 performans ve kontrol konusunda en yüksek taleplerle gelen hafif hizmet kullanıcıları

Detaylı

Yiv Açma YİV AÇMA. Boru Kapasitesi. Model No. Tip. Sayfa

Yiv Açma YİV AÇMA. Boru Kapasitesi. Model No. Tip. Sayfa Yiv Açma Yangın hatları ve diğer endüstriyel tesisatların hız ve verimliliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Maksimum 24" çapındaki uygulamalar için geniş mekanik ve hidrolik ünite seçeneği. Tip No

Detaylı

Boru Bükme Makinaları

Boru Bükme Makinaları boru bükme makinası boru bükebilme sıkma makarası motor tahrikli motor ile hassas büküm fren balatası soğutma fanı Motor ile The Precision of Degree With Brake Motor büküm Motor Max.gücü 190 bending kw

Detaylı

DMU 75 / 95 monoblock

DMU 75 / 95 monoblock www.dmgmori.com Beş eksenli üniversal frezeleme tezgahı DMU 75 / 95 monoblock Standard yüksek teknoloji En uygun fiyata beş eksenli simültane işleme. DMU 75 / 95 monoblock 950 mm X hareketi ve beş eksenli

Detaylı

2046 TAKIM ARABASI MEKANİK 6 ÇEKMECE

2046 TAKIM ARABASI MEKANİK 6 ÇEKMECE TAKIM ARABALARI TAKIM ARABALARI Çalışma ortamlarında düzen sevenler, Altaş ve Carolus çekmeceli arabaları çok sevecek. Mobil, yerden tasarruf eden ve bakımı oldukça kolay bu el arabaları kaosu yok edecek

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03 9.04-9.05

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

CNC DİVİZÖR KATALOĞU.

CNC DİVİZÖR KATALOĞU. CNC DİVİZÖR KATALOĞU www.yildiriakina.net 2017 serisi Yeni Tasarım CNC Divizör GXA - S Süper Pnomatik (Pnomatik Frenli) tabla çapı yeni tasarım dikey ve yatay bağlantı sonsuz dişli aktarma süper pnomatik

Detaylı

BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON)

BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON) BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON) 1 BH Serisi Std Hızlı Plastik Enjeksiyon Makinesinin tasarım ve geliştirmesi BORCHE firması tarafından yapılmış olup, PATENT hakları ile korunmaktadır.

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ 01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ EL / AL ÇOK YÜKSEK VE AĞIR KAPILAR İÇİN ZİNCİRLİ MEKANİZMA Standart boyutların üzerindeki kapılarınız için mükemmel bir çözüm. Yeni nesil zincirli

Detaylı

ÜNċVERSAL TAKIM TEZGAHLARI FREZ TORNA MATKAP TESTERE

ÜNċVERSAL TAKIM TEZGAHLARI FREZ TORNA MATKAP TESTERE ÜNċVERSAL TAKIM TEZGAHLARI TESTERE FREZE TORNA MATKAP TESTERE FREZ ZE TORNA TEZGAHLARI CR10040 22kW, 400 V CR10040 1000 mm Torna Tezgâh 710 mm Puntalar Aras Mesafe 4000 mm 3.15-315 dev/dak Gezer Punta

Detaylı

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARI

CNC TORNA TEZGAHLARI kula CNC TORNA TEZGAHLARI TECRÜBE TORNA UZMANI ECOCA... Torna tezgahları üretmek için kurulan ECOCA, ilk 30 sene boyunca sadece torna tezgahı imal etti. 1988 yılından bu yana CNC torna tezgahları üretiyor.

Detaylı

Cnc Divizör. Türkiye Mümessili.

Cnc Divizör. Türkiye Mümessili. Cnc Divizör Türkiye Mümessili 2 KOMATECH Tapping Center Tezgahları MADE IN KOREA KT 420 KT 420 Eksen Hareketleri (X,Y,Z) (mm) 560x420x300mm İş Mili Koniği Spindle Devri (dev/dk) BT 30 10.000rpm/Direct

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR.

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. 1969 dan beri hassas ölçüm cihazlarının İsviçre li üreticisi EN İYİLER 01.03-31.12.201 201 1 2 3 4 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. KAbLOSUZ BAĞLANTIYA HAZIR, MODÜL

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Hidrolik Sistem Seçenekleri

Hidrolik Sistem Seçenekleri Hidrolik Sistem Seçenekleri PQ Çift proportional sistem Pompa Yüksek tepkimeli valf Çift proportional valf Servo otomatik basınç kontrolü Pompa Proportional valf Yüksek hassasiyetli enerji tasarruf sistemi

Detaylı

BULUPOL-3 ÇİFT DİSKLİ PLC KONTROLLÜ DİJİTAL ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI

BULUPOL-3 ÇİFT DİSKLİ PLC KONTROLLÜ DİJİTAL ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ÇİFT DİSKLİ PLC KONTROLLÜ DİJİTAL ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Şimdi sanal marketimizden sipariş verin! www.meusburger.com. Avantajlarınız: » mm / Inch 'e her konumda hızlı değişim

Şimdi sanal marketimizden sipariş verin! www.meusburger.com. Avantajlarınız: » mm / Inch 'e her konumda hızlı değişim Atölye gereksinimleri aksiyonları 01.01'den 29.02.1' ya kadar geçerli Şimdi sanal marketimizden sipariş verin! www.meusburger.com Diğer ölçüm cihazları ve el aletlerini alet ve kalıp yapımı için atölye

Detaylı

UTILITYSERİSİ. Tam ve yarı otomatik şerit testere makineleri. Üst Baskı Aparatı* Basınçlı bor yağ temizleme sistemi Talaş temizleme fırçası

UTILITYSERİSİ. Tam ve yarı otomatik şerit testere makineleri. Üst Baskı Aparatı* Basınçlı bor yağ temizleme sistemi Talaş temizleme fırçası 6 20 7 2 V T C AL UID OL OLL 2 Tam ve yarı otomatik şerit testere makineleri UTILITYSERİSİ Ön mengene Talaş konveyörü Aydınlatma lambası Besleme konveyörü 19 Üst Baskı Aparatı Basınçlı bor yağ temizleme

Detaylı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı Evsel su sistemi Multi Eco-Top Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Açılır masa rayları. Ürünlere genel bakış. Açılır masa rayları. Genel bakış

Açılır masa rayları. Ürünlere genel bakış. Açılır masa rayları. Genel bakış Açılır masa rayları Ürünlere genel bakış Açılır masa rayları Genel bakış 1246 1247 Açılır masa rayı Trimanis aksesuarları Ürünlere genel bakış / Teknik karşılaştırma 1249 Technik für Möbel 1245 Açılır

Detaylı