AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için"

Transkript

1 AYÇ EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için METODOLOJİ ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) BG1-LEO / 1

2 E ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTİMCİLERİN ECO QUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİN ECVET MERKEZLİ EĞİTİMİ /ECVET-ECOQUALIFY/ ÖZET ECVET-EcoQualify projesinin başlıca amacı organik perakendecilik alanındaki öğretmen, eğitmen öğretim görevlileri için pilot eğitim kursu sağlamaktır. Kurs, öğretmenlere ECVET AYÇ-merkezli eğitim-öğretim kurslarını tasarlama, planlama dağıtma becerisini sağlayan öğrenme araçları sunacaktır. Projenin temel amaçları şunlardır: - EcoQualify için AYÇ ECVET i ortak ülkelerin UYÇ sine tercüme etmek uyarlamak; - EcoQualify QAS merkezli organik sektördeki öğretmenlerin, eğitmenlerin asistanların eğitimi için gereken pedagoji metodları analiz etmek, bir araya getirmek tanımlamak AYÇ ile ECVET in öğrenme sonuçları yaklaşımını takip etmek; - Online eğitim kurslarının pilot uygulamasını yapmak geliştirilmesi için dönüt toplamak; - Uygulama topluluğunun ortak çıkarlarını tanımlamak eğitim kursu amaçlayan bir pazar oluşturmak adına organik perakendecilik sektöründeki VET hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınlamak. Projenin başlıca ürünleri; - E(co)-Qualify Kalite Günce Sistemine gore organic gıda perakendeciği için AYÇ ECVET merkezli eğitm kurslarının anlaşılır dataylı olarak metodolojisinin elde edilmesi - Organic perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz - Eğitim kursu eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) - Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. - Genel olarak proje aktivitelerinin, genelde kabul gören nitelik eğitim standartlarının yeleşmesine katkıda bulunarak organik perakendecilik sektöründeki VET eğitimcilerinin yeterliliğini artırdığı öngörülmektedir. 2

3 Ortaklıkta Avrupa nın 6 ülkesinden (Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya İtalya) oluşup bir de katılımcı ülke (Türkiye) bulunmaktadır. Konsorsiyum, projenin çeşitli çalışma alanlarını barındıran uzmanlaşmış kurumlardan oluşmaktadır Ortaklık 2 ünirsitenin (UARD-Bulgaristan ÇOMÜ-Türkiye) işbirliğini, 3 yetişkin eğitimi sağlayıcıyı (Adrialand-İtalya, FORUM Berufsbildung e.v Ökomarkt Hamburg) 1 yetişkin eğitimciler birliği içermektedir. Üstelik proje konsorsiyumu Almanya dan Institute Equalita, Çek Cumhuriyeti nden Zivy Venkov Avusturya Viyana da kurulmuş olan Organik Perakendeciler Birliği nden (ORA) oluşmaktadır. UARD tüm aktiviteleri proje yürütücü yüklenici koordinatör olarak gerçekleştirecektir. 3

4 ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTİMCİLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİN ECVET MERKEZLİ EĞİTİMİ (ECVET-ECOQUALIFY) Hayat Boyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VİNCİ Yenilik Transferi BG1-LEO AYÇ EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için METODOLOJİ 4

5 İçindekiler 1. Giriş Eko kalite EQF arasında karşılaştırma Avrupa Kalifikasyon Çerçesi (EQF) EQF nin Faydaları ECVET in Faydaları ECVET diğer Avrupa Enstrümanları Orgnanik Ürün Perakendeciliği 5 Mesleki Profil ECVET Metodoloji Taslağı Verimliliği artırmak için UYÇ sistemleri and stratejileri Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçesi

6 1. Giriş İnnovasyon Projesinin Transfer Özeti Proje amaçları stratejisi Yenilik projesi transferinin amacı EcoQualify için EQF ECVET in katılımcı tüm ülkelerin Ulusal Yeterlilikler Çerçesi ne tercüme edilmesi uyarlanmasıdır. Başlıca amaç ihtiyaç duydukları becerileri sunmak amacıyla öğretmen, eğitimci öğretim görevlilerine organic gıda perakendeciliği alanında bir kurs sağlamaktı; böylece e-öğrenme de dahil olmak üzere kendilerine göre ECVET EQF merkezli eğitim kurslarını tasarlayıp, planlayabilir dağıtımını yapabilirlerdi. Bu nedenle EQF ECVET merkezli organic gıda perkendeceiliği eğitim kursu için önce uygun bir motodoloji bulunması gerekiyordu. VET öğretmen eğitimcileriniin rolündeki değişimlerin araştırılması düzenlemesi gerekiyordu. Yeterlilik merkezli bir yaklaşım kullanılması öğrenim çıktılarının bulunmasına odaklanılması proje ortakları için büyük önem taşıyordu. Çalışma sürecinin başında ortaklar organic sektöründeki öğretmeni eğimci öğretim görevlileri içim öğreti metodolojileri berbarer analiz edip, biraraya getirerek tanımladılar. Tüm Avrupa ülkelerinde VET öğretim yapmak, bilgisayar odaklı yaklaşım kullanmak öğrenme çıktıları önceliktir. Bunun yanı sıra VET teki yeni metodoji didaktik yaklaşımların uygulaması önemli ölçüde profesyonel bağlılık gerektirmekte hala tam olarak anşılması anlatılması gerekmekte. Şu anki proje Alman Avusturya işbirliğinin deneyim pratiğine dayalı organic perakendeciliği alanında yeni pedagojiler sunmayı amaçlamaktadır. 6

7 Oldukça geniş kalifikasyon standartlarıyla EcoQualify Kalite Günce Sistemi 1 tüm yeni geliştirilen eğitim önerilerinin merkezindeydi. Kalifikasyon standartları bir şirketin üretim, işleme Pazar alanlarındaki bilgi, beceri yeterlilik bakımından operasyonel idari seviyesini gösterir. Bunun yanı sıra EcoQualify Kalite Günce Sistemi öğretmenlerin niteliklerini de belirtmektedir. Tüm eğitim birimleri Ekokalite Kalite Günce Sistemine dayalı olmak zorundaydı. Başlıca amaçlardan biri EQF ECVET öğrenme çıktıları amaçlarını takip etmekti. Öğrenme çıktılarının ulusal rsiyonları oluşturuldu sonrasında değerlendirildi. Bunun dılında konsorsiyum pilot olarak denendi online eğitim kurslarında test edildi. Geliştirilmesi için üyeleri tüm kullanıcılarından dönütler topladı. Çıkar Birliği için bir Sosyal Ağ Platformu kurdular organic perakendecilik sektöründeki VET in hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınladılar. Sonrasında Pazar odaklı bir eğitim kursu şekillendi. Bunların haricinde organic sektöründeki VET kurumları için kılavuzlar oluşturuldu. Kazançlar öncelikler Genişleyen organic sektörü kalifiye işçi yöneticilerin onları eğitecek olan eğitimcilerin artan sayısından kazançlı çıkacaktır. Organic gıda perakendeciliği iyi eğitimci öğretmenlerin eksikliğinden kaynaklanan boşluk sayesinde şekilenmiştir. Konsorsiyum, Avrupa PArlamentosu nun VET sağlayıcılarını da içeren ECVET I daha ileri götürme isteğine cevaben harekete geçti. Yeni metodolojik didaktik yaklaşımları, yenilikçi eğitim metotlarını e-öğrenme de dahil olmak üzere uygulama ihtiyacı konsorsiyum için son derece güçlü bir dürtüydü. Proje sonuçları genelde kabul gören nitelik eğitim standartlarının yerleşmesine de katkıda artıracaktır. 1 bulunarak organik ECVET-Ekokalite sektöründeki şu önceliği VET eğitimcilerinin adres yeterliliğini göstermektedir: VET ECO-Qualify is a comprehensi European Quality Assurance System for further education in the area of organic food retail. It offers a basis for meaningful assessment and certification systems and contributes to the alignment of different training and evaluation systems. 7

8 öğretmenlerinin, eğitimcilerinin, öğretim görevlilerinin VET kurum yöneticierinin başlangıç devam kurslarını destekleyin. Hedef grup öğretmenleri eğitimcileri, VET hizmet sağlayıcılarını yaşamboyu öğrenme programındaki eğitmenleri kapsamaktadır. Hedef sektörler eğitim, tarım, organic ticaret perakende satış, ekolojik alan gıda günliğidir. Projenin başlıca ürünleri; EcoQualify Kalite Günce Sistemine gore organic gıda perakendeciği için AYÇ ECVET merkezli eğitm kurslarının anlaşılır dataylı olarak metodolojisinin elde edilmesi Organic perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz Eğitim kursu eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. AYÇ için ECO-QUALIFY projesinde geliştirilen eski ürünlerin yeniden çalışılması 1. AYÇ Ecoqualify arasındaki karşılaştırma tablosu Paylaşılan AYÇ Ekokalite arasındaki karşılaştırma tablosu, Avrupa Yetrlilikler Çerçesi tarafından yaşamboyu öğrenme için kurulan 8 kalifikasyon seviyesi ile Eco-Qualify II tarafından öngürülen öğrenme çıktıları arasında açık bir benzerlik göstermektedir (2008/C 111/01). Eco-Qualify bilgi, beceri yeterliliklerini AYÇ seviyelerine kıyaslayarak Ekokalite niteliklerinin AYÇ sistemine transferini sunmaktadır. Organic ticaretteki mesleki profillere göre bu tablo AYÇ seviyelerinin yalnızca ilk beşine dayanmaktadır. Her 8

9 bir seviye belirli bir mesleki alanla bezerlik göstermekte tek bir UYÇ seviyesiyle kıtaslanabilir durumdadır. İlaten partnerler, AYÇ yaklaşımına göre öğrenme çıktılarının detaylı anlatımlarla Ekokalite öğrenme çerçesinde bulunan tüm bilgi, beceri yeterlikleri AYÇ seviyelerine ilişkilendiren anlaşılır br araştırma ortaya koydular. 2. ECVET birimlerinde metodoloji taslakları kredi özellikleri Eco-Qualify kalifikasyon kredi sistemi, Ekokalite niteliklerini tüm Avrupa da uygulayabilmek için tanımlanabilir yapmak amacıyla her bir nitelik seviyesinin benzerlik gösteren öğrenme birimlerini kredi puanlarını tanımlamaktadır. Eco-Qualify niteliklerinin ECVET e entegrasyonuna yönlendiren, EQVET birimleri kredi özellikleri üzerine metodolojinin taslağı. Strateji, informal non-formal bilginin önemsendiği diğer sektörlere proje sonuçlarının transfer edilebilmesini garanti altına alan aşağıdan yukarıya (iş pazar sektöründen eğitim öğretim aktivitelerine) yaklaşımıdır. Farklı Avrupa ülkelerinin mesleki eğitimsel içeriğinde tanınan nitelikleri transfer etmek için temel birmleri payalaşılan kredi sistemine yerleştirilebilir noktaları tanımlar. Partnerler şu yaklaşmı izlemiştir: 2 yıllık bir öğrenme sürecine dayanan toplamda 120 kredi, tüm ekokalite öğrenme patikası için tanımlandı önem, karamaşıklık efora göre her bir 5 ana öğrenme seviyesi için bir yüzdelik hesaplandı. 3. Tüm katılımcı ülkelerin UYÇ sistemlerinin açıklaması Elkitabının bu kısmı için partnerler kendi ülkelerindeki UYÇ sisteminin gelişimiyle ilgili bilgi topladı. Bazıları ECO-QUALIFY niteliklerinin UYÇ ye entegrasyonu için yarralı gördüğü stratejileri sunarak sistemin rimliliğine katkıda bulunmak istiyor. Grup, AB metinlerini bu el kitabında toparlayarak entegre ederek her bir ülkenin ECVET AYÇ yi uygulayarak geliştirerek hangi noktaya geldiğini, neler yapıldığını yapılacağını göstermek niyetindedir. 9

10 2. AYÇ Eco-Qualify arasında kıyaslama 2.1. Avrupa Yeterlilikler Çerçesi (AYÇ) AYÇ, farklı Avrupa ülkeleri sistemleri arasındaki kalifikasyonları daha okunabilir anlaşılabilir yapmak için çeviri aleti gibi hareket eden, ülkelerin kalifikasyon sitemlerini birbirine bağlayan yaygın bir Avrupa referans çerçesidir. Başlıca iki amacı vardır: vatandaşların ülkelerarası harketliliğini artırmak yaşam boyu öğrenimlerini kolaylaştırmak. Avrupa Parlamentosu Konseyi nin, yaşamboyu öğrenme için Avrupa Kalifikasyon Çerçesi nin kurulması üzerine tavsiyesi resmi olarak 2008 Nisan da yürürlüğe girdi (2008/C 111/01) 2. Kendi milli kalifikasyon sistemlerini EQF ile bağdaştırmak için 2010 yılını, bireysel kalifikasyon sertifikalarını uygun EQF seviyesine referans oluşturduğunu günce altına almak için de 2012 yılını belirlediler. AYÇ, ortak bir Avrupa referansı 8 farklı referans- etrafında farklı ülkelerin milli kalifikasyon system çerçelerini biraraya getirecektir. Seviyeler başlangıçtan (1. Seviye, örneğin mezuniyet sertifikası) ileri (8. Seviye, örneğin doktora) seviyelere kadar tüm kalifikasyonları kapsayacaktır. Yaşamboyu öğrenmeyi geliştirmenin bir aracı olarak AYÇ akademik eğitim-öğretimin yanı sıra mesleki genel de alde edilen kalifikasyonların tüm seviyelerini kapsamaktadır. İlaten çerçe başlangıçta eğitim-öğretim sürecinde elde edilen kalifikasyonlara da hitap etmektedir. 8 referans seviyesi öğrenme çıktıları açısından tanımlanmıştır. AYÇ, Avrupa nın eğitim-öğretim sistemlerinin oldukça geniş olduğunun bu yüzden de mümkün olan ülkeler kurumlar arası kıyaslama işbirliği yapmak için öğrenme çıktılarına bazı değişiklikler gerektiğinin farkındadır. AYÇ de öğrenme çıktısı, bir öğretim sürecinin ardından kişinin ne bildiği, anladığı yapadildiği durum olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden AYÇ çalışmanın 2 10

11 uzunluğu gibi girdiler yerine öğrenmenin sonuçlarına odaklanmayı önemser. Öğrenme çıktıları bilgi, beceri yeterlilik olarak üç kategoriye ayrılır. Bu şunu işaret etmetedir ki farklı kombinasyonlarda kalifikasyonlar; teorik bilgi, pratik teknik beceri başkalarıyla birlikte çalışabilmenin önemli olduğu sosyal yeterlilikler dahil olmak üzere öğrenme çıktılarını oldukça geniş bir biçimde gözler önüne sermektedir. 3 AYÇ de öğrenme çıktısı, bir öğretim sürecinin ardından kişinin ne bildiği, anladığı yapadildiği durum olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden AYÇ çalışmanın uzunluğu gibi girdiler yerine öğrenmenin sonuçlarına odaklanmayı önemser. Öğrenme çıktıları bilgi, beceri yeterlilik olarak üç kategoriye ayrılır. Bu şunu işaret etmetedir ki farklı kombinasyonlarda kalifikasyonlar; teorik bilgi, pratik teknik beceri başkalarıyla birlikte çalışabilmenin önemli olduğu sosyal yeterlilikler dahil olmak üzere öğrenme çıktılarını oldukça geniş bir biçimde gözler önüne sermektedir AYÇ nin Faydaları Tavsiye, çeşitli milli yeterlilik sistemlerinin biribirine bağlayan aralarındaki iletişimi kolaylaştıran ortak bir Avrupa referansı kuracaktır. Bağımsız ancak birbiriyle bağlantılı oratl bir şekilde anlaşılabilir bir kalifikasyon sistemi ağı da dolayısıyla oluşturulacaktır. Öğrenme çıktılarını ortak bir referans noktası olarak kullanarak çerçe, kalifikasyonların ülkeler, sistemler kurumlar arası transfer kıyaslamasını kolaylaştıracaktır böylelikle ululsal seviyenin yanı sıra Avrupalı pek çok kullanıcı için de gerekli hale gelecektir. Çoğu Avrupa ülkesi AYÇ yi yanstan karşılık ren Ulusal Yeterlilik Çerçesi (UYÇ) geliştirmeye karar rdiler. Bu gelişmeler Avrupa işbirliği süreç seviyesinin milli seviyede sağlaması açısından önemlidir. UYÇ nin kalifikasyonların destekleyen 2004 ten artan temel bu şeffafık prensiplerin yana açık hızlı gelişimi kıyaslanabilirlik bir şekilde tüm seviyelerdeki ihtiyacını paylaşılması AYÇ yi gerektiğini göstermiştir. Ülkeler kalifiaksyon sistemleri arasındaki bu yakın ilişkinin pek çok yarar sağlayanı vardır: 3 DOI /14352, European Communities, 2008, page 3 11

12 AYÇ öğrenicilerin sağlayacaktır. seviyelerini çalışanların Öğrenicilerin ifade etmelerini diğer önemli ülkelerdeki kolaylaştıracaktır. ölçüde hareketliliğin işrenlere Bu da yeterlilik işrenlerin başvuran adayaların niteliklerini yorumlamalarına yardımcı olacak böylece Avrupa da iş pazarı hareketliliğine fayda sağlayacaktır. Oldukça pratik bir seviyede 2012 den tüm kalifikasyonlar uygun AYÇ seviyesine bir referans sağlamak zorundadır. Bu yüzden AYÇ Europass, Erasmus ECTS gibi mevcut Avrupa hareketlilik araçlarını tamamlayarak takviye edecektir. AYÇ bireylerin yaşam boyu öğrenmeye ulaşması yer almasına katkıda bulunmalıdır. Ortak bir referans noktası oluşturarak AYÇ öğrenme çıktılarının nasıl farklı yapılarla kombinleneceğini (örneğin resmi çalışma ya da gibi) gösterecek böylece eğitim eğitim renler arasındaki bariyeri azaltmaya katkıda bulunacaktır (örneğin birbirin ayrı işleyebilen yüksek öğrenim mesleki eğitim-öğretim). Bu ilerlemeyi artıracak böylelikle öğreniciler öğrendikleri takrarlamak zorunda kalmayacaktır. AYÇ, non-formal informal öğrenmenin geçerliliğini kolaylaştırarak iş ya da diğer aktivite alanlarından yoğun tecrübelerle bireyleri destekleyebilir. Öğrenme çıktıları üzerindeki odak, bu düzenlemelerdeki öğrenme çıktılarının içeri denk resmi kalifşaksyonlara bağlantılı olup olmadığını belirlemeyi kolaylaştıracaktır. AYÇ bireysel kullanıcıları eğitim öğretim sağlayıclarının yanı sıra milli sistemlerin dışında rilen kalifikasyonların şeffaflığını artırarak örneğin sektörler çok uluslu şirketler aracılığıyla da destekleyecektir. Öğrenme çıktılarına dayalı ortak bir referans çerçesinin benimsenmesi ulusal otoriteler diğer ortaklar rilen geleneksel kalifikasyonları karşılaştırma bir araya getirebilmelerini de kolaylaştıracaktır. Böylece AYÇ sektörlerin bireylerin kalifikasyonların artan internasyonalitesinden faydalanmasına yardımcı olacaktır. AYÇ eğitim-öğretim sistemi, iş pazarı, sanayi, ticaret vatandaşlara etkisi olan hırslı geniş kapsamlı bir araçtır DOI /14352, European Communities, 2008, page 4. 12

13 2.3. Mesleki Eğitim Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi Mesleki Eğitim Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) nitelik edinme için yaşamboyu öğrenmeyi, Avrupalı öğrenicilerin hareketliliğini öğrenme politikalarının esnekliğini destekleyen bir Avrupa aracıdır. Avrupa Parlamentosu Konsey i tarafından (18 Haziran 2009) kabul edilmesinin ardından ECVET artık üretken bir aşamaya gelmiştir 5. ECVET kavram prensipleri, ECVET in 2012 ye kadar Avrupa da yer alan VET niteliklerine aşama aşama uyarlama koşullarını garanti almak için test edilip sunulacaktır. Bu bakımdan bu belge ECVET in bölgesel, ulusal Avrupa çapındaki proje, başlangış denemelerini desteklemek teşvik etmek için tasarlanmıştır. Avrupa Parlamentosu Konseyi nin tavsiyesine dayanmaktadır. İlgilenenlerin de ECVET le tanışmasını sağlamaktadır. Mesleki Eğitim Öğretim için Avrupa Kredi Transfer sistemi (ECVET) mesleki eğitim öğretimde ortak gün hareketliliği artırmayı amaçlayan bir Avrupa aracıdır. Avrupa Komisyonu na üye ülkeler tarafından işbirliğiyle geliştirilen ECVET 18 Haziran 2009 tarihinde Avrupa Parlamentosu Konseyi tarafından resmen kabul edilmiştir. Katılımcı ülkelerin ECVET i kabul etmesi uygulaması isteğe bağlıdır. İlerleyen yıllarda katılımcı ülkeler komisyon, bu aracın dat edilecek tüm ortaklarla birlikte Avrupa çapında test edilmesini destekleyecektir ECVET in Faydaları ECVET in amacı bir yapı oluşturup ortak bir dil geliştirerek Avrupa boyunca VET sağlayacıları arasında ortak bir gün değişimi teşvik ederek hareketlilik süresince öğrencilerin başarılarıyla ilgili farkındalık yaratmaktır. Uluslar arası hareketliliğin içeriğinde ECVET, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerini aşmadan öğrenme çıktılarının tanınmasını desteklemeyi amaçlar. ECVEt bireylerin öğrenme sürecinde hareketliliğin tanınmasına katkıda bulunur. İşçiler için yurtdışında kazanılan kalite etkinliği daha anlaşılır durumdadır Dossier , ECVET Questions and answers, p

14 Öğrenicinin neyi kazandığını tanımlamak belgelendirmek uluslar arası eğitimin eğitim tecrübesinin kredibilitesini artırmaktadır. ECVET, yaşamboyu öğrenme fırsatlarını artırarak program izlenen yolların nitelik kazanması adına esnekliğini de desteklemektedir. Gençlerin ya da yetişkinlerin ülkeler, kurumlar ya da sistemler (örneğin başlandış ya d adevam kursları gibi) içinde formal, non formal ya da informal olmak üzere öğrendiklerini gözlemlemeyi kolaylaştırmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki eğitimlerinin sorumluluğunu üzerine alma fırsatını sunarak VET sağlayıcıları, eğitim vizyonlarını genişletebilir, eğitim programlarının çekiciliğini Avrupa içinde ünlerini artırabilirler. ECVET tarafından oluşturulan yaşam boyu öğrenme olanakları VET sağlayıcıları şirketler arasında da işbirliği oluşturmaktadır. Bu ECVET in eğitim iş pazarı arasındaki bağı güçlendirdiği anlamına gelmektedir ECVET and other European Instruments Eğitimdeki Abrupa işbirliğinin amaçları arasında yaşamboyu öğrenme hareketliliği desteklemek için ortak araçların geliştirilmesi amacı yer almaktadır. Bu araçlar sinerji ortak görüş alış rişi yoluyla geliştirildi uygulamaya kondu. ECVET in test edilemsi değerlendirilmesi aşağıdaki Avrupa araçlarıyla tamamlayıcı niteliktedir: Avrupa Nitelik Çerçesi yaklaşımda bulunmaktadır. (EQF) EQF ECVET seviyeleri öğrenme çıktılarına aynı aynı zamanda ECVET için refereans oluşturmaktadır. Europass belgeleri yani Avrupa Sertifika Desteği Europass Hareketliliği, her bir öğrencinin edindiği nitelik krediyi tanımlamak için ECVET kavramlarını entegre eder. Avrupa Kalite Günce Sistemi Referans Çerçesi ECVET in uygulanmasını destekleyecektir. Yüksek öğrenim için Avrupa Kredi Transferi Akümülasyon Sistemi (ECTS) tamamlayıcı olacaktır. Nonformal informal öğrenmenin geçerliliği için Avrupa prensipleri, nitelik 7 page 2 14

15 edinme açısından nonformal informal öğrenmenin geçerliliğine katkıda bulunmanın yanı sıra ECVET ten de faydalanacaktır. 8 ECVET in Ana Özellikleri Temel Elementleri ECVET in teknik özelliklerine göre nitelikler öğrenme çıktılarının birimlerine göre tanımlanmıştır. ECVET üzerine tavsiye (2009) öğrenme çıktılarının bir birimini değenlendirilebilir geçerli olup bilgi, beceri yeterlilik şeklinde anlamlı bir bütünden oluşan bir nitelik bileşeni olarak tanımlar. Diğer yandan öğrenme çıktıları için kredi niteliğe karşı biriktirilen ya da diğer öğrenme programları ya niteliklere transfer edilebilen değerlendirilebilen öğrenme çıktıları bütünü anlamına gelmektedir. Bu öğrenme çıktılarının değerlendirilen bir biriminin, öğrenme çıktılarının kredisini elde etmeyi sağladığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden krediler üniteyi başarıyla geçen öğrenicinin ne düzeyde bilgi, beceri yeterlilik kazandığını göstermektedir. ECVET puanları bir nitelikteki öğrenme çıktılarının nihai boyutunun nitelikle alakalı ünitelerin göreceli ağırlığının sayısal sunumudur.9 60 ECVET puanının bir yıllık tam zamanlı VET eğitiminde kazanılması beklenen öğrenme çıktılarına ilintilendirilmesi gibi bir gelenek vardır. Kredi ECVET puanları bu yüzden farklı birimlerdir. Kredi öğrenicinin kazandığı bilgi, beceri yeterlilikler bütünüyken, ECVET puanları nitelik içerisinde ünitenin yoğunluğuyla ilgili bilgi rir. Sistem öğrencinin nonformal eğitimin yanı sıra informal formal eğitim düzenlemeleriyle sağlayacak öğrenme şekilde çıktıları tasarlanmıştır. için Bu kredi birktirmesine yüzden öğrenme de olanak çıktılarının değerlendirme, geçerlilik birikimi için temel oluşturur. ECVET kredi puanı hesaplaması 8 page 3 9 The delopment of ECVET in Europe, CEDEFOP, Publications Office of the European Union, 2010,working paper number

16 ECVET puanları bir niteliğe bir bütün parçaları olarak bölüştürülür. ECVET puanlarının bir niteliğe bölüştürülmesi, tam zamanlı olarak VET ile bir yılda kazanılması beklenen öğrenme çıktılarına bölüştürülen 60 puana göre bir anlaşma kullanılmasına dayanır. Tavsiyede belirtildiği gibi rilen bir nitelik için resmi bir öğrenme içeriği referans olarak alınır gelenek üzerine puanların toplam sayısı o niteliğe rilir. Bu toplamdan ECVET puanları, nitelik içerisindeki göreceli ağırlığına göre her bir birime bölünür. ECVET puanlarının sayısı bir birimin göreceli ağırlık önem ilişkisini ifade eder. ECVET tavsiyesini göre, ECVET puanlarının bölüştürülmesi aşağıdaki yaklaşımlara ya da kombinasyonlarına mecburdur: - Farklı ortaklar niteliğin kısımları arasında diğer nitelik seviyelerinin ilerlemesi, iş pazarı ya da sosyal entegrasyon için, ünite öğrenme çıktılarının göreceli olarak önemine göre farklı kısımlarına değer rmektedir ; - Ünitedeki öğrenme çıktılarının zorluk derecesi, alanı hacmi (zorluk, alan bilgi hacmi) bütün niteliğin öğrenme çıktılarıyla ilişki halindedir. Ünitedeki beceri yeterlilikler tüm niteliğin beceri yeterlilikteki payına bakarak değerlendirilir; - Ünitenin gerektirdiği öğrenme çıktılarını edinmek için öğrencinin sarfetmesi gereken efor (öğrencinin çabası, iş yükü ya da öğrenme için gereken zaman); Hangi metot ya da kombinasyon seçilirse seçilsin ünitenin uzunluğu rasyonel olmalıdır; çok kısa üniteler tam olarak anlaşılmadan geçilmesine sebep olabilirken çok uzun üniteler de hareketliliği kısıtlayabilir

17 3. ORGANİK ÜRÜN PERAKENDECİLERİ VE 5 MESLEKİ PROFİLİ Profiller Organik Ürün Prekendecileri 5 Mesleki Profil Partnerlerin uzlaştığı ilk konu, üzerinde çalıştığımız öğrenme sürecinin tartışmasız amacı olan Mesleki Nitelikdi. Daha önceki proje sonuçları anketlerin temelinde inanıyoruz ki bugün Avrupa da organik ürün pazarının da büyümesiyle Organik Ürün Perakendeciliği yeni bir Mesleki Nitelik olarak yetişiyor. Bu projede bahsettiğimiz daha önceki Leonardo da Vinci Eko-kalite projesinin amacı da muhakkak ki bu Mesleki Nitelikti. Uzun derin tartışmalar, ortakların yeni başlayan bir çalışanı profesyonel bir Organik Ürün Mağaza Müdürü haline getirecek olan bilgi, beceri yeterlilikte daha iyi bir seviyeye gelmesi için takip etmesi gereken mesleki süreçleri oluşturan 5 mesleki profili tanımlamasına olanak sağladı. Bu nokta, henüz lise ya da ünirsite gibi geleneksel eğitim kurumları tarafından henüz dikkate alınmamakla birlikte Organik Perakendeciliği Sektörünün oldukça dinamik, tatmin moti edici bir kariyere olanak sağlayan yeni bir iş alanı olduğunu açık bir şekilde gösterdiğinden dolayı oldukça anlamlıdır. Aşağıdaki tabloda EQF kriterlerine dayalı olarak Organik Ürün Perakendeciliğinin Mesleki Niteliğini oluşturan 5 mesleki profil sunulmuştur: 1. Tarım Gıdası Dükkanı Yeni Başlayan Çalışan; 2. Organik Ürün Mağaza Satış Sorumlusu Yardımcısı; 3. Organik Ürün Mağaza Satış Sorumlusu; 4. Organik Ürün Mağaza Bölge Müdürü; 5. Organik Ürün Mağaza Genel Müdürü. 17

18 Tablo 1 Eco Qualify Seviyelerinin AYÇ ile Karşılaştırması AYÇ SEVİYE 1: Mesleki Profil: Genel tarımsal gıda yeni başlayan K: Temel tarımsal gıdalarla ilgili genellemeler S: Dükkan içindeki basit işleri gerçekleştirebilme C: Doğrudan yönetim control altında çalışma Seviye 1 1. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: ürünlerle ilgili temel bilgiler; S: dükkan içindeki basit işleri gerçekleştirebilmek için gereken temel beceriler; C: Programlanmış biçimde doğrudan control altında çalışma. AYÇ SEVİYE 2: İş pazarının gerektirdiği sektörel beceriler: Organik ürün dükkanında satış sorumlusu yardımcısı K: organik ürünlerle ilgili temel bilgiler S: satış personeline yardım müşterilere hizmet etmek C: organic ürünleri satarken kendine günmeyen; denetim altında çalışan Seviye 2-2. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: organik ürünlerle ilgili eksiksiz bilgi; S: ürün satmak müşterilere hizmet etmek için gereken temel bilişsel pratik beceriler; C: denetim altında bağımsız çalışma. AYÇ SEVİYE 3: Mesleki Profil: Organik Ürün Satış Sorumlusu K: organik ürünleri satmakla ilgili operasyonel bilgi S: organik ürünleri satabilme C: müdür yönetiminde organik ürünleri satarken kendine günme Seviye 3-3. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: organik üretimle ilgili olgular, prensipler, süreç genel kavramlarla ilgili bilgiler; S: cogniti and practical skills required to sell organic products and to sol problems by selecting and applying basic methods, tools, materials and information; C: iş tamamlamada sorumluluk alma, problem çözme durumlarına kendi davranışlarını uyarlama. AYÇ SEVİYE 4: Mesleki Profil: Organic Products Shop Area Manager K: organik gıda satışı üzerine genel kavram bilgisi S: dükkan yönetimiyle alakalı görevleri yapabilme C: belirli ürünlerin ya da organik ürün dükkanının bölge yönetimiyle alakalı görevlerin 18

19 tamamlanmasında sorumluluk alabilme özgürlüğü Seviye 4 4. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: mağaza yönetimiyle alakalı geniş kapsamda olgusal teorik bilgi; S: organik dükkan içindeki belirli problemleri çözmek için gereken bir dizi bilişsel pratik beceri; C: eercise self-management within the guidelines of work, usually predictable, but subject to change; supervise the routine work of others, taking some responsibility for the evaluation and improment of work. AYÇ SEVİYE 5: Mesleki Profil: Organik Ürünler Mağaza Genel Müdür Mesleki Profil: Organik Ürün Mağaza Genel Müdürü B: organik ürün pazarıyla ilgili eksiksiz teorik bilgi; Be.: organik gıda mağaza yönetimiyle ilgili tüm görevleri bilişsel pratik beceriyle yerine getirebilme; Y: organik ürün mağazasını yönetmede tamamen bağımsızdır, çalışanların faaliyetlerini denetler karar rme değerlendirmede sorumluluk alır. Seviye 5-5. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: organik ürün pazarıyla ilgili anlaşılır, uzmanlaşmış, eksiksiz teorik bilgi, bilginin sınırları hakkında farkındalık S: organik ürün mağazasının problemlerini çözmek için gereken anlaşılır düzeyde bilişsel pratik beceriler C: yönetimi icra etme beklenmedik değişimlerin olabileceği organik ürün mağazalarında denetleme, mağaza performansını artırma. Çalışmamızın ilk aşamasında yukarıda bahsedilen 5 mesleki profili daha önceden belirlerdiğimiz eğitim konularıyla ilişkilendirdik AYÇ ye uygun olup olmadıklarını doğrulamak için EcoQualify el kitabında açık bir şekilde tanımladık. İlaten, eğitim saatlerinin tamamının gösterildiği Ekokalite el kitabında sunulan Tablo 2 de bu analizin sonucu gösterilmiştir. ECVET in başlıca ünitelerini öğrenme çıktılarını doğru bir şekilde göstermesi bakımından aynı içeriğin tam olarak gözden geçirilmesi şeklini aldığı için, bir sonraki aşama için rimli bir yaklaşım sunarak EcoQualify eğitim içeriğine odaklanmamızı sağladığı için gerçekten faydalı bir ön hazırlık oldu. 19

20 Modül I Ürn Bilgisi I Modül II İla Kalifikasyonlar Modül IIA İş yeterliliği Modül III Ürün Bilgisi II Modül IV Yönetim Seviyesi Modül V Toplam Genel Müdürü 240 saat 1.0 Temel Bilgi 6.0 Pazarlama Yönetimi 104 toplam Bölge Müdürü TOF Satış Sorumlusu Konu/Modüller Yardımcı Satış Sorumlusu No Mağaza Yeni Başlayan Table 2 Eco-Qualify Elkitabından Modüller Hemen sonrasında eğitim içeriklerini daha detaylı olarak inceleyip, aynı içerikleri yukarıda açıklanan EQF seviyelerinden biri ya da daha fazlasına uyarlamaya çalışarak analizimizi derinleştirebildik. Böyle yaparak olabilecek fazlalıkları azaltmaya, konuların global yapısını basite indirgemeye olası eksikleri düzeltmeye çalıştık. Bu çalışmanın sonuçları sağ tarafında bir ya da daha fazla farklı EQF seviyelerine dair içerikleri işaretlediğimiz Tablo 3 te gösterilmiştir. Şu andan itibaren Mesleki Profil aracılığıyla Ekokalite ders konuları bu uyumluluk tablosuna yerleştirerek başlıca üniteler öğrenme çıktılarının detaylı tanımlarıyla uğraşmaya hazırdık. 20

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) 2013-1-BG1-LEO05-08698/ 1

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

(Önergeler,tavsiye kararları ve görüşler)

(Önergeler,tavsiye kararları ve görüşler) (Önergeler,tavsiye kararları ve görüşler) TAVSİYE KARARI AVRUPA PARLEMANTOSU KONSEYİ Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin Oluşturulmasına Yönelik 23 Nisan 2008 tarihli AVRUPA PARLEMENTAOSU

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı YAYGIN EĞİTİM VE GENÇLİK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Fatoş Oktay Gençlik ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı