AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYÇ ve EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için"

Transkript

1 AYÇ EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için METODOLOJİ ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) BG1-LEO / 1

2 E ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTİMCİLERİN ECO QUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİN ECVET MERKEZLİ EĞİTİMİ /ECVET-ECOQUALIFY/ ÖZET ECVET-EcoQualify projesinin başlıca amacı organik perakendecilik alanındaki öğretmen, eğitmen öğretim görevlileri için pilot eğitim kursu sağlamaktır. Kurs, öğretmenlere ECVET AYÇ-merkezli eğitim-öğretim kurslarını tasarlama, planlama dağıtma becerisini sağlayan öğrenme araçları sunacaktır. Projenin temel amaçları şunlardır: - EcoQualify için AYÇ ECVET i ortak ülkelerin UYÇ sine tercüme etmek uyarlamak; - EcoQualify QAS merkezli organik sektördeki öğretmenlerin, eğitmenlerin asistanların eğitimi için gereken pedagoji metodları analiz etmek, bir araya getirmek tanımlamak AYÇ ile ECVET in öğrenme sonuçları yaklaşımını takip etmek; - Online eğitim kurslarının pilot uygulamasını yapmak geliştirilmesi için dönüt toplamak; - Uygulama topluluğunun ortak çıkarlarını tanımlamak eğitim kursu amaçlayan bir pazar oluşturmak adına organik perakendecilik sektöründeki VET hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınlamak. Projenin başlıca ürünleri; - E(co)-Qualify Kalite Günce Sistemine gore organic gıda perakendeciği için AYÇ ECVET merkezli eğitm kurslarının anlaşılır dataylı olarak metodolojisinin elde edilmesi - Organic perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz - Eğitim kursu eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) - Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. - Genel olarak proje aktivitelerinin, genelde kabul gören nitelik eğitim standartlarının yeleşmesine katkıda bulunarak organik perakendecilik sektöründeki VET eğitimcilerinin yeterliliğini artırdığı öngörülmektedir. 2

3 Ortaklıkta Avrupa nın 6 ülkesinden (Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya İtalya) oluşup bir de katılımcı ülke (Türkiye) bulunmaktadır. Konsorsiyum, projenin çeşitli çalışma alanlarını barındıran uzmanlaşmış kurumlardan oluşmaktadır Ortaklık 2 ünirsitenin (UARD-Bulgaristan ÇOMÜ-Türkiye) işbirliğini, 3 yetişkin eğitimi sağlayıcıyı (Adrialand-İtalya, FORUM Berufsbildung e.v Ökomarkt Hamburg) 1 yetişkin eğitimciler birliği içermektedir. Üstelik proje konsorsiyumu Almanya dan Institute Equalita, Çek Cumhuriyeti nden Zivy Venkov Avusturya Viyana da kurulmuş olan Organik Perakendeciler Birliği nden (ORA) oluşmaktadır. UARD tüm aktiviteleri proje yürütücü yüklenici koordinatör olarak gerçekleştirecektir. 3

4 ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTİMCİLERİN ECOQUALIFY KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİN ECVET MERKEZLİ EĞİTİMİ (ECVET-ECOQUALIFY) Hayat Boyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VİNCİ Yenilik Transferi BG1-LEO AYÇ EVCET temelli organik gıda perakendeciliği kursları için METODOLOJİ 4

5 İçindekiler 1. Giriş Eko kalite EQF arasında karşılaştırma Avrupa Kalifikasyon Çerçesi (EQF) EQF nin Faydaları ECVET in Faydaları ECVET diğer Avrupa Enstrümanları Orgnanik Ürün Perakendeciliği 5 Mesleki Profil ECVET Metodoloji Taslağı Verimliliği artırmak için UYÇ sistemleri and stratejileri Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçesi

6 1. Giriş İnnovasyon Projesinin Transfer Özeti Proje amaçları stratejisi Yenilik projesi transferinin amacı EcoQualify için EQF ECVET in katılımcı tüm ülkelerin Ulusal Yeterlilikler Çerçesi ne tercüme edilmesi uyarlanmasıdır. Başlıca amaç ihtiyaç duydukları becerileri sunmak amacıyla öğretmen, eğitimci öğretim görevlilerine organic gıda perakendeciliği alanında bir kurs sağlamaktı; böylece e-öğrenme de dahil olmak üzere kendilerine göre ECVET EQF merkezli eğitim kurslarını tasarlayıp, planlayabilir dağıtımını yapabilirlerdi. Bu nedenle EQF ECVET merkezli organic gıda perkendeceiliği eğitim kursu için önce uygun bir motodoloji bulunması gerekiyordu. VET öğretmen eğitimcileriniin rolündeki değişimlerin araştırılması düzenlemesi gerekiyordu. Yeterlilik merkezli bir yaklaşım kullanılması öğrenim çıktılarının bulunmasına odaklanılması proje ortakları için büyük önem taşıyordu. Çalışma sürecinin başında ortaklar organic sektöründeki öğretmeni eğimci öğretim görevlileri içim öğreti metodolojileri berbarer analiz edip, biraraya getirerek tanımladılar. Tüm Avrupa ülkelerinde VET öğretim yapmak, bilgisayar odaklı yaklaşım kullanmak öğrenme çıktıları önceliktir. Bunun yanı sıra VET teki yeni metodoji didaktik yaklaşımların uygulaması önemli ölçüde profesyonel bağlılık gerektirmekte hala tam olarak anşılması anlatılması gerekmekte. Şu anki proje Alman Avusturya işbirliğinin deneyim pratiğine dayalı organic perakendeciliği alanında yeni pedagojiler sunmayı amaçlamaktadır. 6

7 Oldukça geniş kalifikasyon standartlarıyla EcoQualify Kalite Günce Sistemi 1 tüm yeni geliştirilen eğitim önerilerinin merkezindeydi. Kalifikasyon standartları bir şirketin üretim, işleme Pazar alanlarındaki bilgi, beceri yeterlilik bakımından operasyonel idari seviyesini gösterir. Bunun yanı sıra EcoQualify Kalite Günce Sistemi öğretmenlerin niteliklerini de belirtmektedir. Tüm eğitim birimleri Ekokalite Kalite Günce Sistemine dayalı olmak zorundaydı. Başlıca amaçlardan biri EQF ECVET öğrenme çıktıları amaçlarını takip etmekti. Öğrenme çıktılarının ulusal rsiyonları oluşturuldu sonrasında değerlendirildi. Bunun dılında konsorsiyum pilot olarak denendi online eğitim kurslarında test edildi. Geliştirilmesi için üyeleri tüm kullanıcılarından dönütler topladı. Çıkar Birliği için bir Sosyal Ağ Platformu kurdular organic perakendecilik sektöründeki VET in hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınladılar. Sonrasında Pazar odaklı bir eğitim kursu şekillendi. Bunların haricinde organic sektöründeki VET kurumları için kılavuzlar oluşturuldu. Kazançlar öncelikler Genişleyen organic sektörü kalifiye işçi yöneticilerin onları eğitecek olan eğitimcilerin artan sayısından kazançlı çıkacaktır. Organic gıda perakendeciliği iyi eğitimci öğretmenlerin eksikliğinden kaynaklanan boşluk sayesinde şekilenmiştir. Konsorsiyum, Avrupa PArlamentosu nun VET sağlayıcılarını da içeren ECVET I daha ileri götürme isteğine cevaben harekete geçti. Yeni metodolojik didaktik yaklaşımları, yenilikçi eğitim metotlarını e-öğrenme de dahil olmak üzere uygulama ihtiyacı konsorsiyum için son derece güçlü bir dürtüydü. Proje sonuçları genelde kabul gören nitelik eğitim standartlarının yerleşmesine de katkıda artıracaktır. 1 bulunarak organik ECVET-Ekokalite sektöründeki şu önceliği VET eğitimcilerinin adres yeterliliğini göstermektedir: VET ECO-Qualify is a comprehensi European Quality Assurance System for further education in the area of organic food retail. It offers a basis for meaningful assessment and certification systems and contributes to the alignment of different training and evaluation systems. 7

8 öğretmenlerinin, eğitimcilerinin, öğretim görevlilerinin VET kurum yöneticierinin başlangıç devam kurslarını destekleyin. Hedef grup öğretmenleri eğitimcileri, VET hizmet sağlayıcılarını yaşamboyu öğrenme programındaki eğitmenleri kapsamaktadır. Hedef sektörler eğitim, tarım, organic ticaret perakende satış, ekolojik alan gıda günliğidir. Projenin başlıca ürünleri; EcoQualify Kalite Günce Sistemine gore organic gıda perakendeciği için AYÇ ECVET merkezli eğitm kurslarının anlaşılır dataylı olarak metodolojisinin elde edilmesi Organic perakendeciliği sektöründeki VET kurumları için kılavuz Eğitim kursu eğitim-öğretim materyalleri (e-öğrenme de dahil olmak üzere) Uygulama topluluğu için sosyal ağ platformudur. AYÇ için ECO-QUALIFY projesinde geliştirilen eski ürünlerin yeniden çalışılması 1. AYÇ Ecoqualify arasındaki karşılaştırma tablosu Paylaşılan AYÇ Ekokalite arasındaki karşılaştırma tablosu, Avrupa Yetrlilikler Çerçesi tarafından yaşamboyu öğrenme için kurulan 8 kalifikasyon seviyesi ile Eco-Qualify II tarafından öngürülen öğrenme çıktıları arasında açık bir benzerlik göstermektedir (2008/C 111/01). Eco-Qualify bilgi, beceri yeterliliklerini AYÇ seviyelerine kıyaslayarak Ekokalite niteliklerinin AYÇ sistemine transferini sunmaktadır. Organic ticaretteki mesleki profillere göre bu tablo AYÇ seviyelerinin yalnızca ilk beşine dayanmaktadır. Her 8

9 bir seviye belirli bir mesleki alanla bezerlik göstermekte tek bir UYÇ seviyesiyle kıtaslanabilir durumdadır. İlaten partnerler, AYÇ yaklaşımına göre öğrenme çıktılarının detaylı anlatımlarla Ekokalite öğrenme çerçesinde bulunan tüm bilgi, beceri yeterlikleri AYÇ seviyelerine ilişkilendiren anlaşılır br araştırma ortaya koydular. 2. ECVET birimlerinde metodoloji taslakları kredi özellikleri Eco-Qualify kalifikasyon kredi sistemi, Ekokalite niteliklerini tüm Avrupa da uygulayabilmek için tanımlanabilir yapmak amacıyla her bir nitelik seviyesinin benzerlik gösteren öğrenme birimlerini kredi puanlarını tanımlamaktadır. Eco-Qualify niteliklerinin ECVET e entegrasyonuna yönlendiren, EQVET birimleri kredi özellikleri üzerine metodolojinin taslağı. Strateji, informal non-formal bilginin önemsendiği diğer sektörlere proje sonuçlarının transfer edilebilmesini garanti altına alan aşağıdan yukarıya (iş pazar sektöründen eğitim öğretim aktivitelerine) yaklaşımıdır. Farklı Avrupa ülkelerinin mesleki eğitimsel içeriğinde tanınan nitelikleri transfer etmek için temel birmleri payalaşılan kredi sistemine yerleştirilebilir noktaları tanımlar. Partnerler şu yaklaşmı izlemiştir: 2 yıllık bir öğrenme sürecine dayanan toplamda 120 kredi, tüm ekokalite öğrenme patikası için tanımlandı önem, karamaşıklık efora göre her bir 5 ana öğrenme seviyesi için bir yüzdelik hesaplandı. 3. Tüm katılımcı ülkelerin UYÇ sistemlerinin açıklaması Elkitabının bu kısmı için partnerler kendi ülkelerindeki UYÇ sisteminin gelişimiyle ilgili bilgi topladı. Bazıları ECO-QUALIFY niteliklerinin UYÇ ye entegrasyonu için yarralı gördüğü stratejileri sunarak sistemin rimliliğine katkıda bulunmak istiyor. Grup, AB metinlerini bu el kitabında toparlayarak entegre ederek her bir ülkenin ECVET AYÇ yi uygulayarak geliştirerek hangi noktaya geldiğini, neler yapıldığını yapılacağını göstermek niyetindedir. 9

10 2. AYÇ Eco-Qualify arasında kıyaslama 2.1. Avrupa Yeterlilikler Çerçesi (AYÇ) AYÇ, farklı Avrupa ülkeleri sistemleri arasındaki kalifikasyonları daha okunabilir anlaşılabilir yapmak için çeviri aleti gibi hareket eden, ülkelerin kalifikasyon sitemlerini birbirine bağlayan yaygın bir Avrupa referans çerçesidir. Başlıca iki amacı vardır: vatandaşların ülkelerarası harketliliğini artırmak yaşam boyu öğrenimlerini kolaylaştırmak. Avrupa Parlamentosu Konseyi nin, yaşamboyu öğrenme için Avrupa Kalifikasyon Çerçesi nin kurulması üzerine tavsiyesi resmi olarak 2008 Nisan da yürürlüğe girdi (2008/C 111/01) 2. Kendi milli kalifikasyon sistemlerini EQF ile bağdaştırmak için 2010 yılını, bireysel kalifikasyon sertifikalarını uygun EQF seviyesine referans oluşturduğunu günce altına almak için de 2012 yılını belirlediler. AYÇ, ortak bir Avrupa referansı 8 farklı referans- etrafında farklı ülkelerin milli kalifikasyon system çerçelerini biraraya getirecektir. Seviyeler başlangıçtan (1. Seviye, örneğin mezuniyet sertifikası) ileri (8. Seviye, örneğin doktora) seviyelere kadar tüm kalifikasyonları kapsayacaktır. Yaşamboyu öğrenmeyi geliştirmenin bir aracı olarak AYÇ akademik eğitim-öğretimin yanı sıra mesleki genel de alde edilen kalifikasyonların tüm seviyelerini kapsamaktadır. İlaten çerçe başlangıçta eğitim-öğretim sürecinde elde edilen kalifikasyonlara da hitap etmektedir. 8 referans seviyesi öğrenme çıktıları açısından tanımlanmıştır. AYÇ, Avrupa nın eğitim-öğretim sistemlerinin oldukça geniş olduğunun bu yüzden de mümkün olan ülkeler kurumlar arası kıyaslama işbirliği yapmak için öğrenme çıktılarına bazı değişiklikler gerektiğinin farkındadır. AYÇ de öğrenme çıktısı, bir öğretim sürecinin ardından kişinin ne bildiği, anladığı yapadildiği durum olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden AYÇ çalışmanın

11 uzunluğu gibi girdiler yerine öğrenmenin sonuçlarına odaklanmayı önemser. Öğrenme çıktıları bilgi, beceri yeterlilik olarak üç kategoriye ayrılır. Bu şunu işaret etmetedir ki farklı kombinasyonlarda kalifikasyonlar; teorik bilgi, pratik teknik beceri başkalarıyla birlikte çalışabilmenin önemli olduğu sosyal yeterlilikler dahil olmak üzere öğrenme çıktılarını oldukça geniş bir biçimde gözler önüne sermektedir. 3 AYÇ de öğrenme çıktısı, bir öğretim sürecinin ardından kişinin ne bildiği, anladığı yapadildiği durum olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden AYÇ çalışmanın uzunluğu gibi girdiler yerine öğrenmenin sonuçlarına odaklanmayı önemser. Öğrenme çıktıları bilgi, beceri yeterlilik olarak üç kategoriye ayrılır. Bu şunu işaret etmetedir ki farklı kombinasyonlarda kalifikasyonlar; teorik bilgi, pratik teknik beceri başkalarıyla birlikte çalışabilmenin önemli olduğu sosyal yeterlilikler dahil olmak üzere öğrenme çıktılarını oldukça geniş bir biçimde gözler önüne sermektedir AYÇ nin Faydaları Tavsiye, çeşitli milli yeterlilik sistemlerinin biribirine bağlayan aralarındaki iletişimi kolaylaştıran ortak bir Avrupa referansı kuracaktır. Bağımsız ancak birbiriyle bağlantılı oratl bir şekilde anlaşılabilir bir kalifikasyon sistemi ağı da dolayısıyla oluşturulacaktır. Öğrenme çıktılarını ortak bir referans noktası olarak kullanarak çerçe, kalifikasyonların ülkeler, sistemler kurumlar arası transfer kıyaslamasını kolaylaştıracaktır böylelikle ululsal seviyenin yanı sıra Avrupalı pek çok kullanıcı için de gerekli hale gelecektir. Çoğu Avrupa ülkesi AYÇ yi yanstan karşılık ren Ulusal Yeterlilik Çerçesi (UYÇ) geliştirmeye karar rdiler. Bu gelişmeler Avrupa işbirliği süreç seviyesinin milli seviyede sağlaması açısından önemlidir. UYÇ nin kalifikasyonların destekleyen 2004 ten artan temel bu şeffafık prensiplerin yana açık hızlı gelişimi kıyaslanabilirlik bir şekilde tüm seviyelerdeki ihtiyacını paylaşılması AYÇ yi gerektiğini göstermiştir. Ülkeler kalifiaksyon sistemleri arasındaki bu yakın ilişkinin pek çok yarar sağlayanı vardır: 3 DOI /14352, European Communities, 2008, page 3 11

12 AYÇ öğrenicilerin sağlayacaktır. seviyelerini çalışanların Öğrenicilerin ifade etmelerini diğer önemli ülkelerdeki kolaylaştıracaktır. ölçüde hareketliliğin işrenlere Bu da yeterlilik işrenlerin başvuran adayaların niteliklerini yorumlamalarına yardımcı olacak böylece Avrupa da iş pazarı hareketliliğine fayda sağlayacaktır. Oldukça pratik bir seviyede 2012 den tüm kalifikasyonlar uygun AYÇ seviyesine bir referans sağlamak zorundadır. Bu yüzden AYÇ Europass, Erasmus ECTS gibi mevcut Avrupa hareketlilik araçlarını tamamlayarak takviye edecektir. AYÇ bireylerin yaşam boyu öğrenmeye ulaşması yer almasına katkıda bulunmalıdır. Ortak bir referans noktası oluşturarak AYÇ öğrenme çıktılarının nasıl farklı yapılarla kombinleneceğini (örneğin resmi çalışma ya da gibi) gösterecek böylece eğitim eğitim renler arasındaki bariyeri azaltmaya katkıda bulunacaktır (örneğin birbirin ayrı işleyebilen yüksek öğrenim mesleki eğitim-öğretim). Bu ilerlemeyi artıracak böylelikle öğreniciler öğrendikleri takrarlamak zorunda kalmayacaktır. AYÇ, non-formal informal öğrenmenin geçerliliğini kolaylaştırarak iş ya da diğer aktivite alanlarından yoğun tecrübelerle bireyleri destekleyebilir. Öğrenme çıktıları üzerindeki odak, bu düzenlemelerdeki öğrenme çıktılarının içeri denk resmi kalifşaksyonlara bağlantılı olup olmadığını belirlemeyi kolaylaştıracaktır. AYÇ bireysel kullanıcıları eğitim öğretim sağlayıclarının yanı sıra milli sistemlerin dışında rilen kalifikasyonların şeffaflığını artırarak örneğin sektörler çok uluslu şirketler aracılığıyla da destekleyecektir. Öğrenme çıktılarına dayalı ortak bir referans çerçesinin benimsenmesi ulusal otoriteler diğer ortaklar rilen geleneksel kalifikasyonları karşılaştırma bir araya getirebilmelerini de kolaylaştıracaktır. Böylece AYÇ sektörlerin bireylerin kalifikasyonların artan internasyonalitesinden faydalanmasına yardımcı olacaktır. AYÇ eğitim-öğretim sistemi, iş pazarı, sanayi, ticaret vatandaşlara etkisi olan hırslı geniş kapsamlı bir araçtır DOI /14352, European Communities, 2008, page 4. 12

13 2.3. Mesleki Eğitim Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi Mesleki Eğitim Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) nitelik edinme için yaşamboyu öğrenmeyi, Avrupalı öğrenicilerin hareketliliğini öğrenme politikalarının esnekliğini destekleyen bir Avrupa aracıdır. Avrupa Parlamentosu Konsey i tarafından (18 Haziran 2009) kabul edilmesinin ardından ECVET artık üretken bir aşamaya gelmiştir 5. ECVET kavram prensipleri, ECVET in 2012 ye kadar Avrupa da yer alan VET niteliklerine aşama aşama uyarlama koşullarını garanti almak için test edilip sunulacaktır. Bu bakımdan bu belge ECVET in bölgesel, ulusal Avrupa çapındaki proje, başlangış denemelerini desteklemek teşvik etmek için tasarlanmıştır. Avrupa Parlamentosu Konseyi nin tavsiyesine dayanmaktadır. İlgilenenlerin de ECVET le tanışmasını sağlamaktadır. Mesleki Eğitim Öğretim için Avrupa Kredi Transfer sistemi (ECVET) mesleki eğitim öğretimde ortak gün hareketliliği artırmayı amaçlayan bir Avrupa aracıdır. Avrupa Komisyonu na üye ülkeler tarafından işbirliğiyle geliştirilen ECVET 18 Haziran 2009 tarihinde Avrupa Parlamentosu Konseyi tarafından resmen kabul edilmiştir. Katılımcı ülkelerin ECVET i kabul etmesi uygulaması isteğe bağlıdır. İlerleyen yıllarda katılımcı ülkeler komisyon, bu aracın dat edilecek tüm ortaklarla birlikte Avrupa çapında test edilmesini destekleyecektir ECVET in Faydaları ECVET in amacı bir yapı oluşturup ortak bir dil geliştirerek Avrupa boyunca VET sağlayacıları arasında ortak bir gün değişimi teşvik ederek hareketlilik süresince öğrencilerin başarılarıyla ilgili farkındalık yaratmaktır. Uluslar arası hareketliliğin içeriğinde ECVET, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerini aşmadan öğrenme çıktılarının tanınmasını desteklemeyi amaçlar. ECVEt bireylerin öğrenme sürecinde hareketliliğin tanınmasına katkıda bulunur. İşçiler için yurtdışında kazanılan kalite etkinliği daha anlaşılır durumdadır Dossier , ECVET Questions and answers, p

14 Öğrenicinin neyi kazandığını tanımlamak belgelendirmek uluslar arası eğitimin eğitim tecrübesinin kredibilitesini artırmaktadır. ECVET, yaşamboyu öğrenme fırsatlarını artırarak program izlenen yolların nitelik kazanması adına esnekliğini de desteklemektedir. Gençlerin ya da yetişkinlerin ülkeler, kurumlar ya da sistemler (örneğin başlandış ya d adevam kursları gibi) içinde formal, non formal ya da informal olmak üzere öğrendiklerini gözlemlemeyi kolaylaştırmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki eğitimlerinin sorumluluğunu üzerine alma fırsatını sunarak VET sağlayıcıları, eğitim vizyonlarını genişletebilir, eğitim programlarının çekiciliğini Avrupa içinde ünlerini artırabilirler. ECVET tarafından oluşturulan yaşam boyu öğrenme olanakları VET sağlayıcıları şirketler arasında da işbirliği oluşturmaktadır. Bu ECVET in eğitim iş pazarı arasındaki bağı güçlendirdiği anlamına gelmektedir ECVET and other European Instruments Eğitimdeki Abrupa işbirliğinin amaçları arasında yaşamboyu öğrenme hareketliliği desteklemek için ortak araçların geliştirilmesi amacı yer almaktadır. Bu araçlar sinerji ortak görüş alış rişi yoluyla geliştirildi uygulamaya kondu. ECVET in test edilemsi değerlendirilmesi aşağıdaki Avrupa araçlarıyla tamamlayıcı niteliktedir: Avrupa Nitelik Çerçesi yaklaşımda bulunmaktadır. (EQF) EQF ECVET seviyeleri öğrenme çıktılarına aynı aynı zamanda ECVET için refereans oluşturmaktadır. Europass belgeleri yani Avrupa Sertifika Desteği Europass Hareketliliği, her bir öğrencinin edindiği nitelik krediyi tanımlamak için ECVET kavramlarını entegre eder. Avrupa Kalite Günce Sistemi Referans Çerçesi ECVET in uygulanmasını destekleyecektir. Yüksek öğrenim için Avrupa Kredi Transferi Akümülasyon Sistemi (ECTS) tamamlayıcı olacaktır. Nonformal informal öğrenmenin geçerliliği için Avrupa prensipleri, nitelik 7 page 2 14

15 edinme açısından nonformal informal öğrenmenin geçerliliğine katkıda bulunmanın yanı sıra ECVET ten de faydalanacaktır. 8 ECVET in Ana Özellikleri Temel Elementleri ECVET in teknik özelliklerine göre nitelikler öğrenme çıktılarının birimlerine göre tanımlanmıştır. ECVET üzerine tavsiye (2009) öğrenme çıktılarının bir birimini değenlendirilebilir geçerli olup bilgi, beceri yeterlilik şeklinde anlamlı bir bütünden oluşan bir nitelik bileşeni olarak tanımlar. Diğer yandan öğrenme çıktıları için kredi niteliğe karşı biriktirilen ya da diğer öğrenme programları ya niteliklere transfer edilebilen değerlendirilebilen öğrenme çıktıları bütünü anlamına gelmektedir. Bu öğrenme çıktılarının değerlendirilen bir biriminin, öğrenme çıktılarının kredisini elde etmeyi sağladığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden krediler üniteyi başarıyla geçen öğrenicinin ne düzeyde bilgi, beceri yeterlilik kazandığını göstermektedir. ECVET puanları bir nitelikteki öğrenme çıktılarının nihai boyutunun nitelikle alakalı ünitelerin göreceli ağırlığının sayısal sunumudur.9 60 ECVET puanının bir yıllık tam zamanlı VET eğitiminde kazanılması beklenen öğrenme çıktılarına ilintilendirilmesi gibi bir gelenek vardır. Kredi ECVET puanları bu yüzden farklı birimlerdir. Kredi öğrenicinin kazandığı bilgi, beceri yeterlilikler bütünüyken, ECVET puanları nitelik içerisinde ünitenin yoğunluğuyla ilgili bilgi rir. Sistem öğrencinin nonformal eğitimin yanı sıra informal formal eğitim düzenlemeleriyle sağlayacak öğrenme şekilde çıktıları tasarlanmıştır. için Bu kredi birktirmesine yüzden öğrenme de olanak çıktılarının değerlendirme, geçerlilik birikimi için temel oluşturur. ECVET kredi puanı hesaplaması 8 page 3 9 The delopment of ECVET in Europe, CEDEFOP, Publications Office of the European Union, 2010,working paper number

16 ECVET puanları bir niteliğe bir bütün parçaları olarak bölüştürülür. ECVET puanlarının bir niteliğe bölüştürülmesi, tam zamanlı olarak VET ile bir yılda kazanılması beklenen öğrenme çıktılarına bölüştürülen 60 puana göre bir anlaşma kullanılmasına dayanır. Tavsiyede belirtildiği gibi rilen bir nitelik için resmi bir öğrenme içeriği referans olarak alınır gelenek üzerine puanların toplam sayısı o niteliğe rilir. Bu toplamdan ECVET puanları, nitelik içerisindeki göreceli ağırlığına göre her bir birime bölünür. ECVET puanlarının sayısı bir birimin göreceli ağırlık önem ilişkisini ifade eder. ECVET tavsiyesini göre, ECVET puanlarının bölüştürülmesi aşağıdaki yaklaşımlara ya da kombinasyonlarına mecburdur: - Farklı ortaklar niteliğin kısımları arasında diğer nitelik seviyelerinin ilerlemesi, iş pazarı ya da sosyal entegrasyon için, ünite öğrenme çıktılarının göreceli olarak önemine göre farklı kısımlarına değer rmektedir ; - Ünitedeki öğrenme çıktılarının zorluk derecesi, alanı hacmi (zorluk, alan bilgi hacmi) bütün niteliğin öğrenme çıktılarıyla ilişki halindedir. Ünitedeki beceri yeterlilikler tüm niteliğin beceri yeterlilikteki payına bakarak değerlendirilir; - Ünitenin gerektirdiği öğrenme çıktılarını edinmek için öğrencinin sarfetmesi gereken efor (öğrencinin çabası, iş yükü ya da öğrenme için gereken zaman); Hangi metot ya da kombinasyon seçilirse seçilsin ünitenin uzunluğu rasyonel olmalıdır; çok kısa üniteler tam olarak anlaşılmadan geçilmesine sebep olabilirken çok uzun üniteler de hareketliliği kısıtlayabilir

17 3. ORGANİK ÜRÜN PERAKENDECİLERİ VE 5 MESLEKİ PROFİLİ Profiller Organik Ürün Prekendecileri 5 Mesleki Profil Partnerlerin uzlaştığı ilk konu, üzerinde çalıştığımız öğrenme sürecinin tartışmasız amacı olan Mesleki Nitelikdi. Daha önceki proje sonuçları anketlerin temelinde inanıyoruz ki bugün Avrupa da organik ürün pazarının da büyümesiyle Organik Ürün Perakendeciliği yeni bir Mesleki Nitelik olarak yetişiyor. Bu projede bahsettiğimiz daha önceki Leonardo da Vinci Eko-kalite projesinin amacı da muhakkak ki bu Mesleki Nitelikti. Uzun derin tartışmalar, ortakların yeni başlayan bir çalışanı profesyonel bir Organik Ürün Mağaza Müdürü haline getirecek olan bilgi, beceri yeterlilikte daha iyi bir seviyeye gelmesi için takip etmesi gereken mesleki süreçleri oluşturan 5 mesleki profili tanımlamasına olanak sağladı. Bu nokta, henüz lise ya da ünirsite gibi geleneksel eğitim kurumları tarafından henüz dikkate alınmamakla birlikte Organik Perakendeciliği Sektörünün oldukça dinamik, tatmin moti edici bir kariyere olanak sağlayan yeni bir iş alanı olduğunu açık bir şekilde gösterdiğinden dolayı oldukça anlamlıdır. Aşağıdaki tabloda EQF kriterlerine dayalı olarak Organik Ürün Perakendeciliğinin Mesleki Niteliğini oluşturan 5 mesleki profil sunulmuştur: 1. Tarım Gıdası Dükkanı Yeni Başlayan Çalışan; 2. Organik Ürün Mağaza Satış Sorumlusu Yardımcısı; 3. Organik Ürün Mağaza Satış Sorumlusu; 4. Organik Ürün Mağaza Bölge Müdürü; 5. Organik Ürün Mağaza Genel Müdürü. 17

18 Tablo 1 Eco Qualify Seviyelerinin AYÇ ile Karşılaştırması AYÇ SEVİYE 1: Mesleki Profil: Genel tarımsal gıda yeni başlayan K: Temel tarımsal gıdalarla ilgili genellemeler S: Dükkan içindeki basit işleri gerçekleştirebilme C: Doğrudan yönetim control altında çalışma Seviye 1 1. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: ürünlerle ilgili temel bilgiler; S: dükkan içindeki basit işleri gerçekleştirebilmek için gereken temel beceriler; C: Programlanmış biçimde doğrudan control altında çalışma. AYÇ SEVİYE 2: İş pazarının gerektirdiği sektörel beceriler: Organik ürün dükkanında satış sorumlusu yardımcısı K: organik ürünlerle ilgili temel bilgiler S: satış personeline yardım müşterilere hizmet etmek C: organic ürünleri satarken kendine günmeyen; denetim altında çalışan Seviye 2-2. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: organik ürünlerle ilgili eksiksiz bilgi; S: ürün satmak müşterilere hizmet etmek için gereken temel bilişsel pratik beceriler; C: denetim altında bağımsız çalışma. AYÇ SEVİYE 3: Mesleki Profil: Organik Ürün Satış Sorumlusu K: organik ürünleri satmakla ilgili operasyonel bilgi S: organik ürünleri satabilme C: müdür yönetiminde organik ürünleri satarken kendine günme Seviye 3-3. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: organik üretimle ilgili olgular, prensipler, süreç genel kavramlarla ilgili bilgiler; S: cogniti and practical skills required to sell organic products and to sol problems by selecting and applying basic methods, tools, materials and information; C: iş tamamlamada sorumluluk alma, problem çözme durumlarına kendi davranışlarını uyarlama. AYÇ SEVİYE 4: Mesleki Profil: Organic Products Shop Area Manager K: organik gıda satışı üzerine genel kavram bilgisi S: dükkan yönetimiyle alakalı görevleri yapabilme C: belirli ürünlerin ya da organik ürün dükkanının bölge yönetimiyle alakalı görevlerin 18

19 tamamlanmasında sorumluluk alabilme özgürlüğü Seviye 4 4. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: mağaza yönetimiyle alakalı geniş kapsamda olgusal teorik bilgi; S: organik dükkan içindeki belirli problemleri çözmek için gereken bir dizi bilişsel pratik beceri; C: eercise self-management within the guidelines of work, usually predictable, but subject to change; supervise the routine work of others, taking some responsibility for the evaluation and improment of work. AYÇ SEVİYE 5: Mesleki Profil: Organik Ürünler Mağaza Genel Müdür Mesleki Profil: Organik Ürün Mağaza Genel Müdürü B: organik ürün pazarıyla ilgili eksiksiz teorik bilgi; Be.: organik gıda mağaza yönetimiyle ilgili tüm görevleri bilişsel pratik beceriyle yerine getirebilme; Y: organik ürün mağazasını yönetmede tamamen bağımsızdır, çalışanların faaliyetlerini denetler karar rme değerlendirmede sorumluluk alır. Seviye 5-5. Seviyeye ilişkin öğrenme çıktıları: K: organik ürün pazarıyla ilgili anlaşılır, uzmanlaşmış, eksiksiz teorik bilgi, bilginin sınırları hakkında farkındalık S: organik ürün mağazasının problemlerini çözmek için gereken anlaşılır düzeyde bilişsel pratik beceriler C: yönetimi icra etme beklenmedik değişimlerin olabileceği organik ürün mağazalarında denetleme, mağaza performansını artırma. Çalışmamızın ilk aşamasında yukarıda bahsedilen 5 mesleki profili daha önceden belirlerdiğimiz eğitim konularıyla ilişkilendirdik AYÇ ye uygun olup olmadıklarını doğrulamak için EcoQualify el kitabında açık bir şekilde tanımladık. İlaten, eğitim saatlerinin tamamının gösterildiği Ekokalite el kitabında sunulan Tablo 2 de bu analizin sonucu gösterilmiştir. ECVET in başlıca ünitelerini öğrenme çıktılarını doğru bir şekilde göstermesi bakımından aynı içeriğin tam olarak gözden geçirilmesi şeklini aldığı için, bir sonraki aşama için rimli bir yaklaşım sunarak EcoQualify eğitim içeriğine odaklanmamızı sağladığı için gerçekten faydalı bir ön hazırlık oldu. 19

20 Modül I Ürn Bilgisi I Modül II İla Kalifikasyonlar Modül IIA İş yeterliliği Modül III Ürün Bilgisi II Modül IV Yönetim Seviyesi Modül V Toplam Genel Müdürü 240 saat 1.0 Temel Bilgi 6.0 Pazarlama Yönetimi 104 toplam Bölge Müdürü TOF Satış Sorumlusu Konu/Modüller Yardımcı Satış Sorumlusu No Mağaza Yeni Başlayan Table 2 Eco-Qualify Elkitabından Modüller Hemen sonrasında eğitim içeriklerini daha detaylı olarak inceleyip, aynı içerikleri yukarıda açıklanan EQF seviyelerinden biri ya da daha fazlasına uyarlamaya çalışarak analizimizi derinleştirebildik. Böyle yaparak olabilecek fazlalıkları azaltmaya, konuların global yapısını basite indirgemeye olası eksikleri düzeltmeye çalıştık. Bu çalışmanın sonuçları sağ tarafında bir ya da daha fazla farklı EQF seviyelerine dair içerikleri işaretlediğimiz Tablo 3 te gösterilmiştir. Şu andan itibaren Mesleki Profil aracılığıyla Ekokalite ders konuları bu uyumluluk tablosuna yerleştirerek başlıca üniteler öğrenme çıktılarının detaylı tanımlarıyla uğraşmaya hazırdık. 20

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz ECVET-based training of trainers in organic food retailing to EcoQualify Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) 2013-1-BG1-LEO05-08698/ 1

Detaylı

RAPOR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

RAPOR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI RAPOR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) 1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI Türkiye de yükseköğretimde ulusal yeterlilikler çerçevesi

Detaylı

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz

Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Organik Sektöründeki Mesleki Eğitim Kurumları için Kılavuz Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Selçuk BİRER ECVET-based

Detaylı

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN European Commission, DG EAC Unit A3

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN European Commission, DG EAC Unit A3 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN 29-11-2006 European Commission, DG EAC Unit A3 2 Neden AYÇ? Sorun Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği Hayat boyu

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

Bologna Süreci Çerçevesinde Önceki Öğrenmenin Tanınması. Süheyda Atalay 1. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi 19-21 Nisan 2012 Kuşadası - İZMİR

Bologna Süreci Çerçevesinde Önceki Öğrenmenin Tanınması. Süheyda Atalay 1. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi 19-21 Nisan 2012 Kuşadası - İZMİR Bologna Süreci Çerçevesinde Önceki Öğrenmenin Tanınması Süheyda Atalay 1. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi 19-21 Nisan 2012 Kuşadası - İZMİR Önceki Öğrenme (Prior Learning) Eğitim-Öğretim Kurumlarında Örgün

Detaylı

ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için. İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü

ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için. İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü ERASMUS+ KA1 : Learning mobility of individuals KA2 : Co operation and innovation for good practises KA3 : Policy support Bütçe

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools PROTOKOL

MENTOR - Mentoring between teachers in secondary and high schools PROTOKOL PROTOKOL MENTOR - Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler arasında danışman öğretmenlik modeli Proje and sözleşme numarası - 2014-1-PL01-KA200-003335 This project has been funded with the support

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Amaç ve Hedefler Amaç: Hedef: Verilen Derece: Düzeyi Bazı Kabul Koşulları Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün ikili anlaşması ile Hemşirelik

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Öğrenme Çıktıları. Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör.

Öğrenme Çıktıları. Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Öğrenme Çıktıları Prof. Dr. Feyzi UĞUR Doç. Dr. Ali KARABAYIR Yrd. Doç. Dr. Nazan ARİFOĞLU Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU Öğr. Gör. Selçuk BİRER ORGANİK PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTMENLERİN ECOQUALIFY 1

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı