UZAKTAN EĞİTİMİN TEKNOLOJİ BOYUTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN EĞİTİMİN TEKNOLOJİ BOYUTU"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİMİN TEKNOLOJİ BOYUTU Prof.Dr.Mehmet GÜROL Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bl. Arş.Gör.Tuncay Sevindik Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Öğret. ÖZET Uzaktan eğitim kavramı 18.yy dan sonra şiddetle eğitim dünyasında gündemi meşgul eden bir kavram olmuştur. Bu kavramın baskın olarak geleneksel eğitim tarzında bir eğitim sistemi olarak kabul edildiği savunulurken, bazı eğitimciler tarafından da alternatif bir eğitim modeli olduğu savunulmaktadır. Fakat günümüz teknolojisinin de akıl almaz derecede artış göstermesi uzaktan eğitim kavramını yönetim, teknoloji, değerlendirme boyutlarının faydaları, zararları ve işlem süreçleri v.b şekillerde geleneksel eğitim sisteminde olduğu yönleriyle ele alınmasını gündeme getirmiştir. Bu araştırmada da uzaktan eğitimin teknoloji boyutu betimsel araştırma modeline uygun olarak ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: İnternet, İntranet, Hybrid, Online, Uzaktan Eğitim ABSTRACT A concept of distance education has been busy to education world after then 18.century. While A scientist is agree to equality this concept to traditional education, this concept alternative education modell is agree by some scientist. but, a concept of distance education increase to abnormally degree in our day technology: management, technology, advantage-disadvantage of dimension evaluation etc, the same to traditional education. In this research, we examine to dimension technology of distance education. Key Words: Internet, Intranet, Hybrid, Online, Distance Education 1. GİRİŞ Bilindiği gibi uzaktan eğitimle ilgili inceleme konularından biriside yapı ve işleyiş boyutudur. Eğitimde yapılaştırmada felsefi, bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ve bireysel boyutların esas alınması kuramsal alt yapıyı oluşturmaktadır. Burada belirtilen teknoloji boyutu, çağdaş eğitim teknolojisi ve toplumsal olguların esas alınmasıyla oluşmaktadır (Alkan, 1998:5). Alkan ın ifade ettiği uzaktan eğitimin boyutlarından biri olan teknoloji boyutunu bu çalışmada ele alacağız. Uzaktan eğitim programı, eğitim kurumlarının, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olmak için belli bir düzende hazırladıkları ders programı ile gerçekleştirilen çalışmaya verilen isimdir. Bir başka tanım da; Uzaktan eğitim programı öğrenciyle eğitsel kaynaklar arasında bağlantı kurarak eğitimi gerçekleştiren bir sistemdir (www.uluslararasiegitim.com). En genel anlamda uzaktan eğitim öğretmen ve öğrencinin zaman ve mekan bakımından birbirinden ayrıldığı ortamlar üzerinde yapılandırılan eğitim uygulamaları olarak tanımlayabiliriz (Yorgancı, 1998:102).

2 2 Uzaktan eğitimin tarihçesine bakıldığında; gazete aracılığıyla eğitim (1870), mektupla eğitim ( ), radyo, televizyon, video ( ) ve bilgisayar destekli eğitim kronolojik olarak sıralamayı oluşturmaktadır (Odabaşı ve Kaya, 1998:63). Fakat asıl kırılma noktası olan 2000 yılına gelindiğinde uzaktan eğitimde bilgisayar ve internet teknolojilerinin bütünleştiği görülmektedir. Bu birliktelik uzaktan eğitimin sınırlarını boyut almaz şekilde geliştirmiştir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu iletişimi sağlayan uzaktan eğitim sisteminin nasıl bir teknik altyapı gerektiriyor, sorusunun karşılığı araştırılacaktır. Bunun için bir ya da birden çok sunucunun olması gerekiyor. Öğrenci tarafı içinse laboratuvar ortamı veya bağımsız çoklu ortam uçları gerekiyor. Yerel ağ yapısının sunucuya bağlanma konusunda sorunsuz olması gerekiyor. Kullanılan yazılımında sadece ders yapısına değil ayrıca idari yapıya da uygun olması gerek. Bir dersin hazırlanma süreci ortalama 6-9 ay sürüyor. Ancak bu süre ders materyali, çoklu ortam ögelerine de bağlı olarak 1 seneye kadar uzuyor. En temel şekliyle dersin hazırlığı için 1 öğretmen, 1 asistan, grafiker ve bir programcı gerekiyor. İnternet temelli uzaktan eğitimde derslerin verilmesinde bütünlük açısından tutarlı olmak için ilkeler ve standartlar olması gerekir (kullanılacak fontlar, sayfa yapısı, anlatım vs). Bunların yanında öğretim elemanı ve yardımcı elemanlar için ayrı bir eğitim gerekiyor (Özaygen, A. 2000). Klasik eğitimde eğitimi veren belirli bir zaman ve mekana bağlı olarak bilgileri yüz-yüze aktarmaktadır. İnternet destekli öğretimde ise öğretmen ve öğrenci arasında üçüncü bir faktör daha ortaya çıkmaktadır. Bu, öğretmenden alınan bilgilerin internet ortamına aktarılarak öğrencilere sunulmasındaki teknolojik hizmet faktörü dür. Aslında bu faktörü tek bir özne ya da nesne ile tanımlamak mümkün değildir. Teknolojik hizmet faktörünün en genel anlamda materyallerin internet ortamına aktarılmasını sağlayan internet destekli öğretim ekibi ve internet ortamına aktarılan bilgilerin öğrencilere yada alıcılara aktarılmasındaki iletişim kanalları ndan oluştuğunu (Geyik, Seymen, 2003) 2. UZAKTAN EĞİTİMİN GENEL YAPISI Uzaktan eğitimin bir çok alanda uygulaması olduğu bilinmektedir. Uzaktan eğitimin teknoloji boyutu ele alınırken internet tabanlı uzaktan eğitim uygulamalarında (İTUE), teknoloji boyutu uzaktan eğitimle uğraşan kişiler için önemlidir. Internet tabanlı uzaktan eğitim, gelişmiş teknolojik gereçlerle birbirinden uzak öğrenciler ve eğitim kadrosunun etkileşimli olarak veri alışverişinde bulunması şeklinde tanımlanabilir. Söz konusu eğitim sisteminin izlerinin bir yüzyıl kadar gerilere gittiğini söyleyen Ruksasuk, uzaktan eğitim kavramının, onunla çok yakından ilgisi bulunan uzaktan öğrenim, telekurs, ev kursları, bağımsız kurslar, açık üniversite, elektronik üniversite ve sanal sınıf gibi kavramlardan doğduğunu ifade etmektedir. Günümüze kadar hizmet içi eğitim, posta ile eğitim ve yaşam boyu öğrenim gibi çeşitli adlarla anılan eğitim yaklaşımlarının oluşumunu gerektiren nedenler, internet tabanlı eğitime de altyapı oluşturan nedenler olmuştur (Odabaş, 2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları online, hybrid, intranet gibi farklı adlarla işlenmektedir. Tüm bunlar aslında internet tabanlı uzaktan eğitimi temsil etmektedir. İnternet tabanlı uzaktan eğitimin dünyadaki farklı coğrafyalarda farklı şekillerde kabul görmüş uygulamaları kullanılmaktadır. Kimi eğitim kurumları

3 3 hybrid kursları seçerken, kimi eğitim kurumları da online eğitim sistemini seçmektedir. Bu seçim kurumun eğitimden elde edeceği maksimum perfonmansa göre değişmektedir. İnternet tabanlı uzaktan eğitim sistemlerine internet üzerinde genel olarak baktığımızda yüksek öğretim düzeyinde uzaktan eğitim uygulamalarının daha çok kullanıldığı görülmektedir. Fakat dünyada ve ülkemizde orta öğretim düzeyinde de internet tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları kullanılmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde uygulanan asenkron eğitim sistemi ülkemizdeki internet tabanlı uzaktan eğitim sistemine en güzel örnektir (www.yok.gov.tr). 3. UZAKTAN EĞİTİMDE ALTYAPI ARAÇLARI İnternet tabanlı uzaktan eğitimde kullanılan alt yapı araçları yazılım (software) ve donanım (hardware) olarak sınıflandırılmalıdır, fakat her geçen gün kendisini yenileyen teknoloji, araştırmalarda belirtilen bugünün teknolojilerini modası geçmiş sistemler olarak göstermektedir. Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Multimedya (Web Kamera,Mikrofon v.b.) Web Editörleri Ana (Server) Bilgisayarlar Browserlar İnternet Bağlantısı (Dialup, ADSL,Kablo) Veri Tabanı Yazılımları Kişisel Bilgisayar (Multimedya Destekli) Konferans Yazılımları Uydu Sohbet Yazılımları Up Link İstasyonu Laboratuarlar İçin Terminal İşletim Sist. Yönetim Yazılımları (Yöneticiler için) Görüntü Aktaran Yazılımlar (RealPlayer gibi) Tablo-1. İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Alt Yapı Araçları Uydu: Sunucu (yer istasyonu) ile kişisel bilgisayarın arasındaki iletişimi sağlamaktan sorumludur. Up Link İstasyonu: Sunucu ana makinelerden alınan verilerin uyduya gönderilmesinden sorumludur. Ana Makina(lar): Oluşturulan içeriğin (multicast/broadcast, on-demand, unicast) saklan ması ve sunulmasından, materyallerin oluşturulup ana makinelere gönderilmesinden sorumludur (www.tbd.org.tr). İletişim ortamları yönüyle bakılacak olursa yazılı (metinler, çalışma klavuzları), sesli (ses kayıtları), görüntülü (video, kablo tv. ), veri şeklinde (web sayfaları, bilgisayar dosyaları, online testler, İnteraktif araçlar) iletişim ortamları oluşturulmaktadır (www.elearners.com). 4. UZAKTAN EĞİTİMDE İŞLEYEN SÜREÇ Altyapı sağlama, içerik hazırlama ve içeriği sunma, içeriği sunma, içeriğin internet tabanlı uzaktan eğitim platformuna taşıma hizmetleridir. Bu üç aşamayla doğru orantılı olarak, İTUE programlarının hazırlanmasında bir ekip çalışması gerçekliği göz önünde bulundurulacak olursa bu ekip içersinde; insan kaynakları ve eğitim uzmanları, deneysel öğrenci grupları, pedagoglar, grafikerler, bilgisayar yazılımcıları, altyapı sağlayıcılar görev almalıdır. Çünkü İTUE de bir bilgisayarcının ve koordinatörün olması yeterli değildir. Bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekip önce alt yapıyı sağlamakta, ardından içerik hazırlanmakta ve hazırlanan içerik internet platformunda sunulmaktadır. Bu sunum aşamasından sonra öğrencilerin ve öğretmenlerin süreç içerisindeki konumları İTUE sisteminde sürecin nasıl işlediğini göstermektedir.

4 İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Süreç Nasıl Çalışmaktadır? a. Okul Seçimi İnternet tabanlı uzaktan eğitim programı için en önemli adımlardan birisi eğitim alınacak okulun seçilmesi aşamasıdır. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte geleneksel tarzda eğitim veren birçok okul, İTUE sistemine hızlı bir geçiş yapmaktadır. Öğrencinin yapması gereken şey programa kayıt yaptırmadan önce programın hangi kuruluş tarafından tanındığını ve hangi okul bünyesinde verildiğini araştırmaktır (http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/kurs.asp). b. Başvuru, Kayıt ve Harç Ödeme Ödemeler genellikle, telefon, posta, online, kredi kartı yada kampus içerisinde bunun için görevlendirilmiş kişiler kanalıyla yapılmaktadır. c. Ders Seçimi Teknoloji, fen ve matematik gibi geleneksel eğitim teknikleri ile verilen dersler online eğitim programında yer almayabilir. Sınıf mevcudu, geleneksel okullarda öğrenci sayısı sınıfın ölçüsüne göre ayarlanmaktadır. Buna rağmen İTUE programında öğrenci sayısı öğretmenin ilgilenebileceği mevcutla sınırlandırılmıştır. d. Dersler Ders ekranı: Ekranın sol alt köşesinde genel olarak öğrencinin dersle ilgili görebileceği şeyler yer almaktadır. Konu ile alakalı yapılan açıklamaları okumak yada ödevi açmak için yapılması gereken şey sadece klasör yada dosyanın üzerine tıklamaktır. Online dersler: Bu tarz bir eğitim sisteminde öğretmenin anlattıklarını not almak yerine öğrenciler kendi kendilerine konuyu okuyabilmektedir. Sistemli bir sınıf olmamasından dolayı öğrenciler kendilerini disiplin altına almalıdır. e. Yardımcı kitaplar Kitaplar: İTUE programı için istenilen kitaplar internette sırasıyla verilir. Kütüphane: İTUE programının uygulandığı bazı üniversitelerinin kendine ait online kütüphanesi vardır. Bu kütüphanelere yada öğretmen tarafından tavsiye edilen kurslara internet yolu ile erişim sağlanabilir. Bazı okullar ise hazırlamış oldukları ders programını kendi sayfalarında yayınlar. Böylelikle öğrenci okulunun sitesinden çıkmak zorunda kalmadan kütüphaneden ve dersten daha kolay faydalanabilir. f. Öğretmen ve Öğrenci Arasında Etkileşimi Sağlama Yolları E-posta: Öğretmen, e-posta yolu ile bir öğrenciye yada gruba doğrudan soru yada yorumlarını yöneltebilir. Bülten panosu: Cyber Kampüste öğrenciler arasında soru ve cevaplar için bülten panosunu kullanarak gerçekleştirilen iletişim e-postaya oranla daha yaygındır. Bu yöntem hem öğrencilere daha spesifik sorular sorabilme, hem de bütün öğrencilere cevabı görme olanağı sağlamaktadır.

5 5 Sohbet odaları: Oluşturulan sohbet odalarında öğrenciler diğer öğrenci arkadaşları, öğretmenleri ile ders yada ödevleri ile alakalı birebir tartışmalara katılabilirler. Bu sistem derste çekingen olan öğrenciler için geleneksel ders ortamına oranla daha etkili olacaktır (http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/kurs.asp). g. Dersle İlgili Verilen Ödevler ve Yapılan Sınavlar İTUE programında yapılan test vb. sınavlara gerçekten programa dahil olan öğrencinin girip girmediğini saptamak kolay değildir. Bu yüzden online eğitim sisteminin uygulandığı bir çok okul, sınavların rektörlük tarafından belirlenecek bir denetleyici tarafından yine belirlenen bir ortamda gerçekleştirilmesini teklif etmektedir. Siber Kampüs'te sınavlar bir denetleyicinin gözetimi altında yapılmaktadır. Öğrenciler sınava kimliklerini göstererek girebilirler ve rektörlük sınav sonuçlarını onaylı bir şekilde öğretmene gönderir (http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/kurs.asp). h. Kursun Tamamlanması, Mezun Olma Yada Sertifika Alma Çeşitlilik: Geleneksel eğitim programlarına nazaran daha geniş bir yelpazede sunulan uzaktan eğitim programlarında lisans ve lisans üstü eğitimi, ilgi ve geçmiş eğitimleriniz ile örtüşen bir alanda kolaylıkla alabilirsiniz. Transfer: Geleneksel eğitim veren okullarda olduğu gibi uzaktan eğitim kuruluşlarında da bir programda alınan kredi diğer bir kurum için geçerli sayılmayabilir. Çünkü bu programlara onay veren kurumlar farklı olabilir (www.uluslararasiegitim.com/uzak/ kurs.asp). 5. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN İNTERNET OKUR-YAZARLIĞI İTUE programlarına öğrenci ve öğretmenlerin kabulünden önce yeterli derecede internet ve bilgisayar okur yazarlığı olması gerekliliği vardır. Daha önceleri toplumumuzda varolan bilgisayara karşı olumsuz yaklaşım artık yerini hayatın vaz geçilmez bir parçası olduğu yargısına bırakmıştır. Son yıllarda da bireyler teknoloji okur-yazarlığını biraz bilgisayar ve internet okur-yazarlığını geliştirdikten sonra internet kafeler de yada evlerinde internet ortamında geliştirmektedir. Teknoloji okur-yazarlığı yeterli düzeyde olan bireylerde her türlü İTUE programında yabancılık çekmemektedir. Kullanılan sistemler aşağıda belirtilmiştir. 6. İNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN SİSTEMLER Bu sistemler Çevrimiçi, Hybrid, İntranet tabanlı kurslardır. Tüm bunların ortak noktaları, hepsinde multimedya uygulamalarını aynı amaç için kullanabilmekteyiz. Farklılıkları ise;

6 6 Sistem Hybrid Çevrimiçi İntranet Özellikleri Bu eğitim sisteminde okula devam etme durumu diğer kurslara oranla daha fazladır. Bu eğitim sisteminde okula devam etme yok denecek kadar azdır. Fakat günümüzde bir çok eğitim kurumunda sınavlar yüzyüze yapılmaktadır. Diğer iki sistemden farkı yerel yapıya sahip olmasıdır. Bu sistemde kampus içi uygulamalar görülmektedir. Çevrimiçi ve hybrid eğitim sistemlerine göre hız çok fazladır. İnternet tabanlı uzaktan eğitim programları için, hız olarak en uygun modeldir. Tablo-2. İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Kullanılan Sistemler 6.1.İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sınıf Ortamının Tasarlanması İnternet tabanlı uzaktan eğitimde sınıf ortamı,dersin içeriğine göre işlevsellik kazanmakta bazı dersler sınıf ortamında işlenmezken, bazı derslerde laboratuar ortamlarında işlenme gereği duyar. Bunlara örnek verecek olursak elektronik alanında lisans üstü bir laboratuar dersinin işlenmesi ele alınabilir. Laboratuar için uygun ortam hazırlandıktan sonra şekil-1 deki gibi dersler internet aracılığıyla öğrenciye ulaştırılmaktadır. Şekil-1. Laboratuar tabanlı bir lisans üstü dersin İTUE aracılığıyla aktarılması

7 7 Şekil-1 den görüleceği gibi bir deney düzeneğinin kamera ile bilgisayara ve laboratuarda bulunan server bilgisayara aktarılması söz konusudur. Daha sonra server bilgisayardaki datalar belli bir kuyrukta alıkonulduktan sonra internet ara yüzü ile sunucudan istemciye dağıtılmaktadır. 6.2.Uzaktan Eğitimde Yönetim ve Değerlendirme İnternet tabanlı uzaktan eğitim kurumlarının yönetimsel bakımdan nasıl olduklarıanın ve ne şekilde kurulduklarının temelinde; ulusal gereksinimler, sosyal yapı, uygulamanın genel özellikleri vardır. Tüm bunlar İTUE in yönetim yapısını etkilemektedir (Kaya, 2002:63). Aslında İTUE de eğilim, işbirliğini sağlamak yönündedir. İTUE in yönetim boyutun da öğrenci kayıtları, derslerin, öğretim elemanlarının koordinasyonu, teknik personelin yönlendirilmesi, okulun akredite edilmesi, danışmanlı, okul reklamı v.b, geleneksel sistemdeki yönetim şekliyle benzerlik göstermektedir. Değerlendirme boyutu, uzaktan eğitimin beşiği sayılan Amerika Birleşik Devletleri nde İTUE de genel olarak uygulanan değerlendirme sitemleri bir-kaç basamaktan oluşmaktadır. İnternet üzerinde tesadüfü yöntemlerle ele aldığımız Phoenix, North Caroline State ve Penn State s gibi İTUE uygulayan üniversitelerde değerlendirmeler portfolyo süreci, çoktan seçmeli testler, video konferans ve belirli sınav merkezlerinde yapılmakta olan sınavlar şeklinde uygulanmaktadır. İTUE programında değerlendirme ve yönetim yazılımsal olarak çözülmektedir. Bu yazılımlar, Active Server Page, Delphi v.b yazılımlar değerlendirme yönetim bölümünde aktif rol oynar ve istemci-sunucu mimarisinde etkileşim gösterir. Görülmektedir ki uzaktan eğitimde önemli olan kavramlar teknoloji, yönetim, değerlendirme, teknik ve öğretim elemanları ve akreditasyon boyutlarından oluşmaktadır. Akreditasyon kavramı eğitimde belirli standartlar üzerinde anlaşmak için geliştirilmiş bir kavramdır. 6.3.Akreditasyon Uzaktan eğitim beraberinde nitelik sorununu getirmiştir. Özellikle 1990 ların ilk yıllarından başlayarak, uzaktan eğitim ya da çevrimiçi eğitim adı altında en az çaba ve maliyetle en çok sayıda mezun vererek kar elde etmek isteyen kurum ortaya çıkmıştır. Diploma Değirmeni ya da Sayısal Diploma Değirmeni biçiminde adlandırılan bu kurumlarda uzaktan eğitim konusunda hiçbir eğitim almamış insanlar açtıkları programlar ve derslerle bir çok insanı kandırmışlardır (Aydın, 2003). Bu sebepten dolayı akreditasyon uzaktan eğitim için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Uzaktan eğitim veren kuruluşların akredite edilmesini dünyada sağlayan en önemli kuruluşlardan biri The Distance Education and Training Council (DETC) in 1998 verilerine göre İTUE e katılan öğrencilerin ortalama yaşlarının 31 olduğu ifade edilmiş ve sık sorulan sorular bölümünde ise en önemli sorun bu eğitimi veren kuruluşlardan aldıkları sertifika yada diplomaların başka ülkelerdeki geçerlilik düzeyleri olmuştur. Halen akreditasyon konusunda çalışmalar devam ederken bu tip sorular eğitim kurumlarının sorunlar kısmındaki en önemli soru olarak yerini korumaktadır. İTUE in daha çok kullanıldığı ABD de akreditasyon sorunu bir çok akreditasyon kurumu tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumların sağlamış olduğu standartlar İTUE programı veren eğitim kurumlar tarafından uygulanmaktadır. Bu akredite kurumlarından bazıları şöyledir;

8 8 Middle States Association of Colleges and Schools, Commission on Higher Education adlı kurum, Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, District of Columbia, Puerto Rico and Virgin Islands üniversitelerinin uzaktan eğitim çalışmalarını akredite etmektedir (http://www.elearners.com). New England Association of Schools and Colleges, Commission on Institutions of Higher Education adlı kurum Schools in Vermont, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut and Rhode Island üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarının akreditasyonunu sağlamaktadır. Bu akredite kurumlarının dışında bir çok akreditasyon kurumu vardır ve bunlar ABD nin değişik bölgelerinde farklı okullara farklı derecelerde akreditasyon hizmeti sağlamaktadır (http://www.elearners.com). Bu akredite kurumlarından en büyüğü olan DETC akreditasyon işlerini 1926 yılından beri devam ettirmekte, 500 den fazla akademik kuruma hizmet vermekte ve bu güne kadar 120 milyon kişiye ABD de hizmet vermiştir (www.detc.org). 7.SONUÇ Sürekli gelişen teknolojiye paralel olarak gelişen uzaktan eğitimin teknoloji boyutu, uzaktan eğitimin yapısını da değiştirmiş durumdadır. Bu değişiklik İTUE yönündedir. Bu değişimde de en önemli rolü alt yapı, içerik ve sunum kısımları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra sıkça tartışılmakta olan yönetim, değerlendirme ve akreditasyon sorunları uzaktan eğitimin beraberinde getirmiş olduğu problemlerdir. Fakat dünyada bu tip problemlerde farklı şekillerde (ülkelerin eğitim yapısına bağlı olarak) çözülmektedir. Hızla büyüyen teknolojinin hiçbir zaman son noktasında olmadığımız kesin bir yargıdır. Buna bağlı olarak da İTUE uygulamaları da sürekli gelişim gösterecektir.tüm bu gelişimlerin yanı sıra eğitim teknolojisindeki yenilikler de en büyük sorunlardan biri olarak görülen ölçme ve değerlendirme boyutuna farklı alternatifler sunacaktır Kaynakça Alkan, C. (1998) Uzaktan Eğitimin Yapı ve İşleyiş Boyutu Uzaktan Eğitim 1998 Kış, s:5-10 Geyik ve diğerleri (2003), Uzaktan Eğitimde Toplam Kalite Felsefesinin Uygulanabilirliği Kaya, Z. (2002), Uzaktan Eğitim, PegemA Yayıncılık, Ankara, s:63 Aydın, C.H. (2003).Uzaktan Eğitimin Geleceğine İlişkin Eğilimler. tindex.php?sayi=419&yazi=221. Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi sayı: 419. Aralık 2003 de Alındı. Odabaş, H. (2002). "Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri" Türk Kütüphanecilği 17, (2003), belge /ogrelfiles/ho/hom5.htm. Aralık 2003 de alındı. Özaygen, A. (2000). İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim. gi /00/mart. Bilim ve Teknik Dergisi, mart sayısı. Aralık 2003 de alındı. Özden, Y. (1998), E-insan/E-öğretim: Uzaktan Eğitim İçin Öneriler, tr/sayi75_html/egitim_ozden.htm. Kasım 2003 de Alındı.

9 9 The Association. Aralık 2003 de alındı. U.S. Higher Ed. Accrediting Agencies. Aralık 2003 de alındı. Uzaktan Eğitim Nedir? Aralık 2003 de alındı. Online Kurslar Nasıl Çalışır. Kasımda 2003 de Alındı. Asenkron Öğrenme. Aralık 2003 de alındı.

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Türkiye de e-öğrenme

Türkiye de e-öğrenme Türkiye de e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 Ocak 2006 Salı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenme

Açıköğretimde e-öğrenme Açıköğretimde e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ 2. ULUSAL SEMPOZYUMU 25-26-27 MAYIS 2005 SAMSUN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenciler İçin Moodle Kullanma Kılavuzu

Öğrenciler İçin Moodle Kullanma Kılavuzu ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma,

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Bilgi Merkezi Web Siteleri

Bilgi Merkezi Web Siteleri Bilgi Merkezi Web Siteleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Çerçeve Klasik Karma Web Sitesi Yapıları Çerçeve Yapı Örnekler Bilgi Merkezi Web Siteleri Klasik Yapı

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- DynEd Program DVD si nereden alınır? 2- DynEd Programı nasıl kurulur? 3- Öğrenciler program

DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- DynEd Program DVD si nereden alınır? 2- DynEd Programı nasıl kurulur? 3- Öğrenciler program DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- DynEd Program DVD si nereden alınır? 2- DynEd Programı nasıl kurulur? 3- Öğrenciler program kurulumunu nasıl yapabilir? 4- Records Manager şifresi nasıl

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Ürünler Çözümler Hizmetler e-öğrenme Uzaktan Eğitim Çözümleri Temel e-öğrenme, Ders Yönetim,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır BİR KÜTÜPHANEDE AĞ OLUŞUMU VE WEB SAYFASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ Tamer TEKGÜL Şube Müdürü Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Marmara Üniversitesi

Detaylı

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız.

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

e-öğrenme Sunumu Tanıtım Sunumu

e-öğrenme Sunumu Tanıtım Sunumu ETGİ: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim ETGi 2011 e-öğrenme Sunumu Tanıtım Sunumu e-öğrenme Yönetim Sistemi Çözümü Öğretmenler istedikleri zaman istedikleri yerden sisteme erişip, ders oluşturabilir,

Detaylı

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ TEKNİKERİ

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ TEKNİKERİ TANIM İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bilgisayar donanımını, yazılımını, bilgisayar

Detaylı

İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12

İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12 İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12. SINIFTA YAPILMASI GEREKENLER MALİYET TOEFL, IELTS VE SAT İLETİŞİM BİLGİLERİ Suzan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (COMPE 505) Ders Detayları

İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (COMPE 505) Ders Detayları İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (COMPE 505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama COMPE 505 Güz 3 0 0 3 7.5

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz

Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz Uzaktan Eğitim Sistemi ve Yeni Hedeflerimiz 1 Sunum Planı Misyon Vizyon İdari Kadro Mevcut Durum Hedefler ve Çalışma Planı 26.05.2011 ue.atilim.edu.tr 02 Misyon Üniversitemiz ilke olarak, uzaktan eğitim

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi. Gereksinimi Açıklayan Bir Metin Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi Sahibi Kaynağı Öncelik Anki Durum

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi. Gereksinimi Açıklayan Bir Metin Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi Sahibi Kaynağı Öncelik Anki Durum Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi Gereksinim No Gereksinimi Açıklayan Bir Metin Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi Sahibi Kaynağı Öncelik Anki Durum 1 OÖYS sistem veri tabanının oluşturulması 2 Rüzgar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : 0690220134 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Eğitim için Erişilebilir ICT ve Çoklu Modalite İki İtalyan Modeli İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Prof. Licia Sbattella Rektörün Engellilik Temsilcisi Politecnico di Milano - İtalya G3ict Yürütme Kurulu

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

BiliĢim Teknolojileri Alanı

BiliĢim Teknolojileri Alanı BiliĢim Teknolojileri Alanı A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞĠ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

WEB Grafik Tasarımı I (GRT 307) Ders Detayları

WEB Grafik Tasarımı I (GRT 307) Ders Detayları WEB Grafik Tasarımı I (GRT 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS WEB Grafik Tasarımı I GRT 307 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

UTKAR. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

UTKAR. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç.Dr. Erhan Öner UTKAR Müdürü eoner@marun.edu.tr Y.Doç.Dr. S. Müge Yükseloğlu UTKAR Yönetim Kurulu Üyesi myukseloglu@marun.edu.tr Uzaktan Eğitim Uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi

Detaylı

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM 4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi, Elazığ asafvarol@avc.net.tr Özet: Fırat Üniversitesi/Türkiye ile Özbekistan

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL - Prof.Dr. Mehmet KESİM Öğr.Grv. Mehmet Emin MUTLU AB2000 Anadolu Üniversitesi

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ

Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Uzaktan Eğitim Nedir? Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Tanım 1 UE Tanımı Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı