EĞİTİMDE BİT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNİVERSİTE VE AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE BİT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNİVERSİTE VE AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY EĞİTİMDE BİT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNİVERSİTE VE AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * Serhat ÇOBAN ** ÖZET Bu çalışma eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanılmasının ortaya çıkardığı potansiyeller üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda da sanal üniversite ve açık eğitim kaynaklarının ortaya çıkışı ve gelişim dinamikleri incelenmiştir. Bilgisayar ve internetin ortaya çıkışıyla sayısallaşmanın eğitim alanında gittikçe yaygınlaştığını söyleyebilmek mümkündür. İlk örneklerini Amerika Birleşik Devletleri nde gördüğümüz eğitimde sayısallaşmış teknolojilerin kullanımı, sanal üniversite yaklaşımı ile farklı bir boyut kazanmıştır. Duvarsız üniversite olarak da nitelenen sanal öğrenmenin taşıdığı potansiyeller ve nitelikler bu çalışmada ayrıntısıyla ele alınmaktadır. Eğitimde sayısallaşmış teknolojiler kullanılması ile ortaya çıkan bir diğer hareket olan açık eğitim kaynakları da bu çalışmada ele alınmakta olup Açık Erişim Dergi Hareketi, Açık Ders Kitabı Hareketi ve Açık Ders Malzemeleri Girişimi incelenmektedir. Massachusetts Institute of Technology de (MIT) 2001 yılının Nisan ayında ilk olarak tanıtılan Açık Ders Malzemeleri (OpenCourseWare- OCW) Projesinin ortaya çıkışındaki temel dinamiklerin ve projenin gelişim süreci de bu çalışmada irdelenmektedir. Açık Ders Malzemeleri hareketinin ortaya çıkış ve ilerleyişinin diğer açık erişim yaklaşımlarından farklı saikler üzerinden geliştiği söylenebilir. Özellikle MIT in öncülüğünde gelişen bu projenin, üniversitenin kendi ders materyallerini tüm dünyaya açarak niteliksel açıdan üstün bir konumda olduğunu vurgulama amacı güttüğü görülmektedir. Bir halkla ilişkiler çabası olarak da ifade edilebilecek bu girişim ile küresel çapta düşünülerek üniversitenin marka değeri artırılmak istenmektedir. Bu durumun üniversitenin çekici kılınmak isteğinden bağımsız olarak derslerin planları, yöntemleri için telif hakkı sorunu olmayan araç gereçleri sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği yönünde bir girişime yol açtığı da ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sanal Üniversite, Açık Eğitim Kaynakları * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Öğrenci-Doktora, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, El-mek:

2 400 Serhat ÇOBAN ALTERNATIVE MODELS IN USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION: A RESEARCH ON E-UNIVERSITY AND OPEN EDUCATION RESOURCES ABSTRACT This study focuses on the potential which was created by using Information and Communication Technologies (ICT) in education. In this context, the study analyzes the origins and improvement process of e-university and open education resources. It could be said that as long as the computers and internet emerged, digitizing of education has become more common. The first examples of digital technologies in education were exercised in United States of America (USA) and acquired another dimension with the concept of e-university. In this study, the characteristics and the potential of e-learning which was also called university without walls are discussed in details. Moreover, the study focuses on open education resources, which were developed from the usage of digital technologies in education and the open access journal initiative, open text-book initiative and open courses materials are also discussed. The study also examines the dynamics and development process of Open Course Ware (OCW) Project, which was launched by Massachusetts Institute of Technology (MIT), in April It could be said that rise and process of OCW has developed in different motives than other open-access approaches. Particularly, it is seen that, the project led by MIT aims to emphasize the superiority of the university and besides its educational meaning, it is conducted as a public relations project to increase the brand value of MIT by opening its resources to the world. Apart from attempts to make the university more attractive, the project leads to diminish the opportunity gap in education by providing course schedules, methods and materials which has no copyright. Key Words: Information and Communication Technologies, Education, E-University, Open Education Resources 1. Giriş İlk bilgisayarlar 1970 li yılların sonlarına doğru okullara girmeye başladığında eğitimde bilgisayar kullanımı olgusu hakkında tartışmalarda başlamıştır. Bilgisayarlarla birlikte yazıcı, disket sürücü, tarayıcı ve ilk sayısal kameralar da eğitim alanına taşınmıştır. Online eğitim üzerinden öğrencilere diploma veren programlar daha çok yükseköğretimde görülmekle birlikte bu tür uzaktan eğitim veren kurumlara sanal üniversite adı verilmektedir. Goddard ve Cornford (2001), sanal üniversitenin BİT lerden yararlanarak yüksek eğitimin yeniden yapılanmasını sağlamada güçlü bir vizyon olarak ortaya çıktığı belirtir (131).

3 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim Sanal üniversite kavramı Sanal üniversite bir üniversitede bulunması gereken eğitim ve araştırma gibi temel etkinliklerin büyük ölçüde internet üzerinden yürütüldüğü eğitim ortamıdır. Yani sanal üniversite, fiziksel bir yerleşkesi olmayan, elektronik ağlar üzerinden - elektronik posta, ilan panoları, vidyo konferans vb. ile- egitim sunan bir ortamdır (Brey, 2003: 1). Bu üniversite modelinde, geleneksel üniversitenin yerleşkeleri kaldırılarak üniversite sanal bir kurum haline getirilmekte ve bu duruma duvarsız üniversite de denmektedir. Bu üniversite yapısı içinde, küresel anlamda belirli bir potansiyele sahip olan öğrenciler, öğretim elemanları, işverenler, mezunlar ile bir ağ oluşturulmak istenmektedir (Balyer ve Gündüz, 2010: 29). Sanal üniversitelere dünya çapında çeşitli örnekler verilebilir. Bunlar; Avustralya da USQOnline, İngiltere de Açık Üniversite (Open University, UK OU), Finlandiya Sanal Üniversitesi (Finnish Virtual University), İtalyan Uzaktan Egitim Üniversitesi (The Italian Distance University- NETTUNO); Amerika da Illinois Sanal Kampüsü (Illinois Virtual Campus -IVC) ve Kanada Sanal Üniversitesi (Canadian Virtual University-CVU) dir. Bu üniversite yapısının Avustralyalı araştırmacıların yüksekögretim sistemleri üzerinde küresel iş ve yeni medya araçlarının etkilerini incelerken oluştuğu belirtilir (Balyer ve Gündüz, 2010: 29). Sanal üniversite adı Avrupa Birligi belgelerinde de sıkça kullanılmaktadır. Sanal Üniversite modelinin 1999 yılında imzalanan Bologna Deklarasyonu nun 2010 Avrupa Yüksekögretim Alanı oluşturma planının gereği olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır (Kylama, 2005: 110). Amerika Birleşik Devletleri nde sanal üniversite, dünyanın birçok yerinden gelecek talep ve bunun ekonomiye getireceği ticari kazançlardan kaynaklı ayrı bir önem taşır. ABD nin batısında yer alan on eyaletin yöneticileri, Batı Valileri Üniversitesi (Western Governers University-WGU) adı altında bir üniversite kurmuşlardır. Bu üniversite İngiliz Açık Üniversitesi ya da Türkiye deki Açık Ögretim Fakültesi gibi geniş kitlelere egitim hizmeti götürmek isteyerek Mega Üniversite unvanını almayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda da bu üniversitenin amacının üye eyaletlerde bulunan üniversitelerdeki olanaklardan ve ögretim elemanlarından yararlanmak suretiyle ögrencilere nitelikli egitim hizmeti sunmak olduğu ifade edilir (Balyer ve Gündüz, 2010: 29-30). ABD de bilgi tabanlı ekonominin, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri sağlama amaçlı eğitim ve öğretim düzeyini geliştirmek istediğini ifade eden Gladieux ve Swail (1999), bu noktada da yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar çerçevesinde yarı zamanlı eğitim, esnek eğitim, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, sanal üniversite gibi kavramların önem taşıdığını belirtir. Goddard ve Cornford (2001) ise sanal üniversite vizyonunun hızlı yayılımının sürdürücü gücünü, elit yüksek eğitimden kitlesel yüksek eğitime ulaşma isteğinin oluşturduğunu belilirtir. Yazarlar bu vizyonun ortaya çıkış nedenleri olarak şunları ifade eder: Geleneksel eğitimde öğrencilere ayrılan kaynak miktarındaki azalmanın, yeni iletişim teknolojilerinin de yardımıyla öğrencilere kitlesel olarak ulaşılabilirliğin artmasının ve aynı zamanda kazançlı niş piyasalara (deniz aşırı ülke öğrencileri, orta yaşlı öğrenciler gibi) ulaşma isteğinin doğal sonucu olarak bu vizyon öne çıkmaktadır (Goddard ve Cornford, 2001: 132). Sanal üniversitenin gittikçe farklılaşan öğrenci kitlesiyle başa çıkabilme yaklaşımı olarak da görülebileceği ifade edilmektedir. Yüksek eğitimde yer alan, yaş arasında orta sınıfa mensup kişilere olan özel ilginin genişlediği, yaşam boyu eğitimle diğer sosyal gruplara olan ilginin yoğunlaştığı, bu anlamda da yeni pazar formlarının oluştuğu belirtilmektedir. Ekonomik olarak üst sınıfa mensup öğrenenlerden, toplumun geniş kesimlerine hitap eden kitlesel öğrenenlere geçişin sağlanacağı ve bu durumun da öğrenenleri edilgen bir halden etkin bir hale getireceği ifade edilir. Bu anlamda da sanal üniversite yeni ve kazançlı deniz aşırı pazarlar ile iç piyasadaki yeni

4 402 Serhat ÇOBAN sosyal gruplara ulaşma bağlamında üniversiteyi güçlendirip genişletmenin bir aracı olarak görülmekte; aynı zamanda da öğrencilerin üniversitenin sadece tüketicisi değil kaynağı olarak da ele alınarak mezunların, mezun oldukları kurumlara yatırım yapmaya ikna edilebileceği belirtilmektedir (Goddard ve Cornford, 2001: 133). Gladieux ve Swail (1999), ABD deki yarı zamanlı eğitim kurumlarına yapılan kayıtların tam zamanlı kayıtlara nazaran üç kat daha fazla olduğunu, bu anlamda da eğitim pazarının yeniden oluştuğunu ifade eder. Birçok geleneksel eğitim kurumu gibi Phoenix Üniversitesi nin kar amaçlı bir kurum olarak akreditasyon sistemleri geliştirerek, ulusal çapta 70 den fazla siteyle öğrencilere diplomalarını vermekte oluşu bu durumu örneklendirir. ABD Eğitim Bakanlığının 1995 yılında yaptığı bir ankete göre geleneksel eğitim kurumlarının üçte biri programlarında uzaktan eğitim derslerine yer verirken, bu kurumların dörtte biri uzaktan eğitim ile diploma vermektedir. Penn State Üniversitesi, Minesota Üniversitesi, California Üniversitesi bu kurumlara örnek olarak verilebilir (12-13). Sanal üniversite, on-line dersler alan ögrencinin kurs ya da ders materyalini kendisinin okuması, çalışması, yazması ve belki de interaktif telekonferans yöntemiyle diger öğrencilerle birlikte çalışmasını gerektirir. Sanal üniversitenin öğrenme materyalleri; basılı kaynaklar, kitaplar, sesli ve vidyokasetler, televizyon programları, CD Rom- yazılım ve web siteleri seklinde olabilir. Sanal üniversite BİT leri kullanmak suretiyle bilgi paylaşımını esas aldığı için online ders malzemeleri üretimi büyük önem taşır (Balyer ve Gündüz, 2010: 33). Gladieux ve Swail (1999), sanal üniversite kavramını eleştirel bir yaklaşımla ele alarak yeni teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetinin eğitimin maliyetlerini azaltmadığı, hatta artırdığını ifade ederek sanal üniversite gibi yaklaşımlarla eğitime erişimde coğrafi bariyerlerin kırıldığını ama bunun yerini yeni bariyerlerin aldığını belirtir. Gladieux ve Swail, yaptıkları araştırmada ABD de gelir durumu, renk, etnisite gibi özellikler açısından bilgisayar kullanımı ve internete erişim noktasında önemli uçurumlar görüldüğünü belirtir (18-19). Sanal üniversite yazınında ders materyalleri ile ögrenci bilgi bankalarının sanal ortamda olmasının bir takım sakıncalar yaratabileceğine de dikkat çekilmektedir. Akademik birikimin ticari amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği, üniversitenin elindeki bilgiyi borsa brokerleri gibi pazarlamaya çalıştığı gibi bir algının oluşabileceği yönünde eleştiriler yapılmaktadır (Brey, 2003: 9; Goddarrd ve Cornford, 2001: 1). Sanal üniversite kavramına yönelik bir diğer eleştiri ise bu oluşumun pazar yönelimi ve ticari eğilimlerine ilişkindir. Noble (1998), projenin finansmanının ilk başta özel sektörden geldiğine dikkat çeker. Entelektüel mülkiyet hakları söylemiyle de araştırmacıların ve endüstrinin yeniliklerinin ticarileştirilmeye teşvik edileceğini belirtir. Noble, donanımın, yazılımın, ders materyallerinin ve diğer eğitim ürünlerinin pazarlanabilir bir biçimde eğitim piyasasında yer aldığını söylemektedir (361). 3. Açık eğitim kaynakları Uzaktan eğitim alanında ele alınabilecek diğer hareketler ise Açık Eğitim Kaynakları altında değerlendirilebilir. Açık Eğitim Kaynakları Hareketi üç temel dinamikten yola çıkarak gelişmiştir. 1. Dinamik: Web teknolojilerinde meydana gelen değişimler; çok hızlı bir biçimde içerikler düşük maliyetlerle paylaşılabilir hale gelmiştir.

5 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim Dinamik: Açık kaynak felsefesi; 1960 lı yıllarda açık kaynak kodlu yazılımlar ile ortaya çıkan felsefe daha sonra çeşitli alanlara sıçrayarak ilerlemesini sürdürmüştür. Açık kaynak kodlu yapıların başarısı (Moodle, Linux, Mozilla Firefox vb.) Açık Eğitim Kaynakları Hareketi nin doğmasına sebep olan dinamiklerden biridir. Bu felsefe sonucunda açık erişimli dergiler, açık textbook dediğimiz ders kitapları, açık ders malzemeleri ve şu anda da Avrupa Yedinci Çerçeve Programı kapsamında kamuya malolmuş verilere açık erişimi sağlayan yapılar karşımıza çıkmaktadır. 3. Dinamik: Lisanslama konusunda meydana gelen gelişmeler. Açık Lisanslama; birçok açık lisans türü olmasına rağmen (Academic Free License, BC Commons, Fair Use Network vb.) bunlardan en öne çıkan Creative Commons dur. Genel Kamu Lisansı (General Public License) metinlerini temel alan bir sözleşmedir. Eser sahiplerine telif hakkından tamamen feragat etmeden eserlerini paylaşabilme imkânı sağlamaktadır. Kendi içinde çeşitli lisanslama türleri bulunur (Kurşun, 2011). Creative Commons kurumsal web sitesinde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu ifade eder ve temel amaçlarının yaratıcı çalışmaların, bilginin yasal araçlar ile özgürce akmasını sağlamak olduğu belirtir. Bu lisans anlaşması eserin yaratıcısının dijital ortamda kullanım haklarını kendisinin belirlemesini sağlayarak her hakkı saklı yerine, bazı hakları saklı yaklaşımıyla hareket eder (Creativecommons, 2012). Creative Commons ın 2001 yılında Center for the Public Domain kuruluşunun desteğiyle ortaya çıktığını belirten Bayamlıoğlu (2013), Creative Commons u şu şekilde tanımlar. Aralarında fikri mülkiyet konusunda uzman James Boyle, Michael Carroll, Molly Shaffer Van Houweling ve Lawrence Lessig, MIT de computer science profesörü Hal Abelson, hukuk kökenli belgesel filmci ve siber hukuk uzmanı Eric Saltzman gibi sanatçı ve entelektüellerin bulunduğu bir grup tarafından, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş, gönüllü bir düşünce ve sivil toplum hareketidir. Creative Commons bu amaçlara ulaşabilmek için sanatçılara ve genel olarak tüm eser sahiplerine, yasanın kendilerine tanıdığı kimi hakları kamuyla paylaşabilmelerine imkân verecek, özel olarak hazırlanmış telif lisansı sözleşmeleri önerir. Bu sözleşmelerin özelliği Free Software Foundation tarafından daha önce meydana getirilen GNU General Public License (GNU GPL) metinlerini temel alarak, yaratıcı kişilere, telif hakkından tamamen feragat etmeksizin eserlerini paylaşıma açmalarına imkân tanımasıdır. GPL nin arkasında yatan fikir yazılımın kaynak kodunu açık hale getirerek herkesin kullanabilmesine imkân tanımak ve söz konusu kodun işlenmesiyle yaratılacak yeni yazılımların da aynı şartla, açık kaynaklı olarak yayımlanmasını sağlamaktır. GPL lisansının kazandığı başarı Stanford Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Lessig i, yazar ve sanatçıların, bir hukukçunun yardımı olmaksızın eserlerini, diğer yaratıcı kişilerin de kullanımına açabilmelerini sağlayacak Creative Commons projesini başlatmaya itmiştir. Creative Commons bu amaca ulaşmak için çeşitli lisans tipleri öngörmüş olup ilk lisanslar 2002 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmiştir (Bayamlıoğlu, 2006: 11). Altı farklı çeşit Creative Commons lisans tipi bulunur. Bunlar; -Atıf Şartlı: Bu lisansa sahip eserde sağlanması gereken tek şart, eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibinin belirtilmesidir. -Atıf Şartlı + İlk Lisans Modeli Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin tüm kopyalarında veya eserden üretilmiş yeni eserlerde de aynı veya benzer lisansın kullanılmaya devam edilmesi gerekmektedir. Bu da

6 404 Serhat ÇOBAN eğer farklı bir lisans türü kullanılacaksa GNU GPL lisansının felsefesine uygun bir lisans modelinin kullanılabileceğine işaret eder. -Atıf Şartlı + Özgün Hali Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin özgün hali üzerinde değişiklik yapılamaz. -Atıf Şartlı + Ticari Kullanılamayacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisi ticari ortamda kullanılamaz. -Atıf Şartlı + Ticari Kullanılamayacak + İlk Lisans Modeli Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisi ticari ortamda kullanılmaz. Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında veya eserden üretilmiş yeni eserlerde de aynı veya benzer lisansın kullanılmaya devam edilmesi gerekmekte. -Atıf Şartlı + Ticari Kullanılamayacak + Özgün Hali Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisi ticari ortamda kullanılamaz. Bu lisans modelinde eserin özgün hali üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu lisans anlaşmasının çeşitli avantajları olduğu ifade edilir. Bunlar; a. İnternetin tüm potansiyelini kullanmak, b. Dijital ortamda paylaşımı mümkün kılmak, c. Paylaşımın ve kullanımın kontrolünü sağlamak, ç. Gelişen, üreten toplumlar yaratmak için araştırma, eğitim ve kültürel kaynaklara global erişim sağlamak, d. Yasal sistemleri bütünlemek/tamamlamak, e. Tekrar kullandırmak, yeniden üretmek, türetmek, f. Kullanım için izin sürecini ortadan kaldırmak (Holt, 2012: 4) Bilgiye açık erişimi savunan önemli bir isim ise Aaron Swartz olmuştur. 1 Swartz, 2008 yılında Gerilla Açık Erişim Manifestosunu yayınlamıştır. Manifestoda Swartz saklı kalmış, 1 Bilişimde özgürlüğünü savunan Swartz, JSTOR adlı online arşiv sisteminden milyonlarca akademik makaleyi indirip bedava dağıtmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve hakkında ABD Adalet Bakanlığınca 35 yıl hapis ve 1 Milyon dolar tazminat cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı. Swartz, 11 Ocak 2013 de henüz 26 yaşındayken yaşamına son verdi.

7 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 405 kilitlenmiş bilginin aktivistler tarafından kamuya açılması gerektiğini ve bunun da ahlaki bir yükümlülük taşıdığını belirtir. Swartz ın yazdığı manifesto aşağıdadır. Bilgi güçtür. Ama tüm güç gibi, bu gücü kendileri için saklamak isteyenler var. Dünyanın yüzyıllar boyunca kitap ve dergilerde yayınlanan tüm bilimsel ve kültürel mirası, bir avuç özel kuruluşlar tarafından gittikçe daha fazla dijital ortama aktarılmış ve hapsedilmiştir. Bilimlerdeki en ünlü sonuçları sunan makaleleri okumak ister misiniz? Reed Elsevier gibi yayıncılara çok büyük miktarlar göndermeniz gerekecektir. Bu durumu değiştirmek için mücadele edenler vardır. Açık Erişim Hareketi, uzakta telif haklarını imzalamayan bilim adamlarını, bunun yerine çalışmalarının internette herkesin erişim izni koşulu altında yayınlanmış olmasından emin olmasını sağlamak için cesurca mücadele etmiştir. Ancak en iyi senaryolar altında bile, çalışmalar gelecekteki yayınlanacak şeyler için geçerli olacaktır. Şimdiye kadar her şey kaybedilmiştir. Bu ödemek için fazla yüksek bir bedel. Akademisyenleri meslektaşlarının çalışmalarını okuması için ödemeye zorlamak? Bütün arşivleri tarayarak, bunların yalnızca Google da insanlara okuması için sağlanması? Birinci Dünya seçkin üniversitesindekilere bu bilimsel makalelerin sağlanması, fakat Küresel Güney çocuklarına sağlanmaması? Bu çirkin ve kabul edilemez. ''Katılıyorum,'' ''Fakat biz ne yapabiliriz? Şirketler telif haklarını tutuyorlar, erişim ücreti keserek olağanüstü miktarlarda para kazanıyorlar ve tamamen yasal onları durdurmak için bizim yapabileceğimiz bir şey yok'' çoğu böyle söylüyor. Fakat yapabileceğimiz bir şey var, zaten yaptığımız bir şey: Mücadele edebiliriz. Bu kaynaklara erişimi olanlar öğrenciler, kütüphaneciler, bilim adamları Size bir ayrıcalık verilmiştir. Dünyanın geri kalanı dışarı kilitli iken siz bu bilgi ziyafetinden beslenirsiniz. Ama gerek yok gerçekten, ahlaki açıdan, yapamazsınız bu ayrıcalığı kendiniz için koruyun. Siz dünya ile o bilgiyi paylaşma görevine sahipsiniz. Ve meslektaşlarınızla ticari şifreleri, arkadaşlarınızın indirme isteklerini yerine getirerek bu göreve sahipsiniz. Bu arada kilitli durumda olanlar boş boş durmuyorlar. Siz delikler boyunca dolanıp, çitler üzerinde tırmanıp, yayıncılar tarafında kilitlenmiş bilgiyi özgürleştirip ve arkadaşlarınızla paylaşırken. Ama bu eylemin tamamı karanlık, gizli yer altı dünyasında devam ediyor. Bu çalmak ya da korsanlık olarak adlandırılır, bir bilgi zenginliğini paylaşmak, bir gemiyi yağmalayıp ve mürettebatını öldürmekle ahlaki olarak eşdeğermiş gibi. Ancak paylaşım ahlak dışı değil - ahlaki bir zorunluluktur. Sadece açgözlülüğünden kör olmuş kişiler bilgiyi arkadaşına koplayamayı reddederler. Tabii, büyük şirketler, açgözlülüklerinden kör edilmiştir. Çalışmaları kapsamındaki kanunlar bunu gerektiriyor. Hissedarları daha azına ayaklanma çıkarırlar ve politikacılar onları arkalarından rüşvetle elde etmiş, kopyaları yapabilecek kişileri belirlemek için yasaları geçip onlara özel güç vermişlerdir. Gün ışığına çıkma vakti geldi ve sivil itaatsizliğin büyük geleneğini, bu özel kamu kültürü hırsızlığına karşı bizim dile getirmemizin zamanı geldi. Bilgiyi almak gerekir, her nerde saklanmış ise, kendi kopyalarımızı yapıp ve onları bütün dünya ile paylaşmamız gerekiyor. Telif hakkı sonlanmış ürünleri almamız ve arşive eklememiz gerekir. Gizli veritabanlarını satın alıp onları Web'e koymamız gerekiyor. Bilim dergileri indirip, paylaşım ağı dosyalarına yüklememiz gerekir. Gerilla Açık Erişim için mücadele etmemiz gerekir. Tüm dünyada, bizim kadar kişiyle, sadece güçlü bir mesaj göndermeyeceğiz ayrıca bilginin özelleştirilmesine karşı olacağız. Biz geçmişte bir şey yapacağız. Bize katılır mısınız?.

8 406 Serhat ÇOBAN Creative Commons lisans anlaşmasını kullanan birçok açık erişim hareketinin gittikçe önem kazandığını söyleyebilmek mümkündür. Açık Erişim Dergi Hareketi ile Açık Ders Kitabı Hareketi buna örnektir. 4. Açık erişim dergi hareketi Açık Erişim Dergi Hareketi 1990 ların başında geleneksel bilimsel sistemdeki iletişim problemlerini çözmek için ortaya çıkmıştır yılına gelindiğinde alanda 2500 den fazla açık erişimli dergi bulunmaktadır (Tonta, 2008). Yasal ve teknolojik engellerle dergilere getirilen kullanım sınırlaması olarak ifade edilen izin krizi ile yüksek fiyatlı dergilere erişim sınırlamasını ifade eden fiyatlandırma krizi nin açık erişim dergi çalışmalarının gündeme gelmesini sağlayan tetikleyiciler olduğu belirtilir (Suber, 2003). Bireyleri, kütüphaneleri ve kurumları fiyatlandırma krizi ile karşı karşıya getiren olgu geleneksel basılı ve elektronik bilimsel dergilerin abonelik fiyatlarının sürekli artması ve bilimsel çalışmayı yapan yazarların kendi çalışmalarını edinmek için bile para ödemek zorunda kalmasıdır. Basılı aboneliğe dayalı modellerde karşı karşıya gelinen bir diğer sınırlama ise yayınlanma ve teslim tarihi arasındaki farktır. Bu durum da araştırma sonuçlarının topluma geç yayılması ile sonuçlanır. İzin krizi ise kütüphanelerin yüksek bedeller ödeyerek sahip oldukları dergilerin kullanımını sınırlandıran yasal ve teknolojik engellerden kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Yasal engeller, telif hakları kanunundan ve lisans anlaşmalarından kaynaklanmakta olup teknolojik engeller ise bir eserin belli bir ortamda, belli bir sayıda ya da belli bir tarihe kadar kullanılmasını sağlayan sayısal hak yönetimi nden oluşmaktadır (Atılgan ve Keten, 2008; Suber, 2003; McCulloch, 337: 2006). Açık erişim kavramının tüm yönleri ile ele alınması ve bir sistematiğe oturtulmasına yönelik ilk çalışma 2002 yılında Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi nin yayımlanmasıyla başlamıştır. Daha sonra Bethesda ve Berlin de yapılan toplantılarda da açık erişim konusu detaylı bir biçimde ele alınmıştır (Kayaoğlu, 2006: 33 36). Açık erişimli dergiler iki biçimde olabilir. Bunlardan ilki açık erişim araçlarını (açık kaynak kodlu yazılımları) kullanarak oluşturulan açık erişim dergileridir. İkincisi ise kendi kendine arşivleme (self-archiving) olarak ifade edilebilir. Kendi kendine arşivleme de dört farklı biçimde karşımıza çıkar. Bunlar; açık arşivler (open archives), kurumsal arşivler (institutional repositories), konusal arşivler (area specific archives) ve yazarların kendi web sayfalarındaki çalışmalar biçimindedir (Atılgan ve Keten, 2008; Björk, 2004; Holt, 2006). Yapılan çalışmalarda açık arşivin akademisyenler, araştırmacılar, okuyucular, kütüphaneler ve kurumlar için çok sayıda faydası olduğu belirtilir (McCulloch, 2006: 339; Atılgan ve Keten, 2008). Bunları şu şekilde sırlamak mümkündür: Araştırma sonuçları daha çok kişiye ulaşmaktadır. Atıf oranları yükselmektedir. Dergilerin etki faktörleri artmaktadır. Güvenilir, doğru üst veri bilgisi sağlamaktadır. Uzun süreli koruma sağlamaktadır. Bilimsel iletişimi güçlendirmektedir.

9 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 407 Bilgiye erişim yolları çeşitlenmektedir. Dergi fiyatlarındaki dengenin korunması sağlanmaktadır. Farklı dillerdeki bilimsel bilgi paylaşılabilmektedir. Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanmaktadır. Yararlarına karşın açık erişimin birtakım problemleri olduğuda ifade edilir. Bunlar şu şekilde sıralanır: Yasal yapı Bilgi teknolojileri alt yapı İşletme modelleri Dizinleme hizmetleri ve standartlar Akademik Ödül Sistemi Pazarlama ve Kritik Kitle (Björk, 2004; Atılgan ve Keten, 2008). Bu konudaki önemli gelişmelerden biri kamu fonlarıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının açık erişimli olarak arşivlenmesi konusunda ABD, Avusturya gibi ülkelerde gerçekleştirilen yasa tasarısı hazırlanması girişimleri ile ilgilidir. Bu konuda ilk somut adım 2007 nin son günlerinde Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü yayınlarının açık erişimini zorunlu kılan yasanın parlamentonun onayını almasıyla Amerika Birleşik Devletlerinde atılmıştır. Diğer bir gelişme ise, açık erişimli dergilerde yayın yapan yazarları yakından ilgilendiren SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: Bilimsel Yayıncılık ve Akademik Kaynaklar Koalisyonu) girişimidir. Bu girişimin ortaya çıkması, yazarların makalelerini yayınladıkları dergi yayıncısı ile yaptıkları lisans anlaşması ile kendilerine getirilen kısıtlamaları (sınıfta kullanmak, web sayfasında yayınlamak, istediği kişiye göndermek, açık arşive koymak, vb.) önleme çabasından doğmuştur. Bundan dolayı da Creative Commons ve Science Commons ile iş birliği yaparak SPARC Author Addendum geliştirilmiştir. Bu doküman sayesinde yazarların haklarını tamamen yayıncıya devretmemesi konusunda ciddi bir adım atılmıştır. Yazar, SPARC tarafından hazırlanan bu dokümanı doldurduktan sonra kendisine sunulan lisans anlaşmasına ekleyerek yayıncıya sunarak yayım ve çoğaltım hakkının kendisinde kalmasını garantilemektedir (Atılgan ve Keten, 2008). Türkiye de açık erişim kavramı ilk olarak dar bir çerçevede tartışılmaya başlanmış olup 1999 yılı sonunda kurulan ANKOS (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) 2001 yılında SPARC ı desteklemeye başlamış ve daha sonra SPARC yürütme kurulunun üyelerinden biri olmuştur. ANKOS un üniversite kütüphanelerine önemli yansımalarından biri de açık erişim kavramının üniversitelerde yeşermesi olmuştur. İlk bilimsel sunu 2002 yılında yapılan toplantıda ANKOS Başkanı tarafından Kurumsal Arşivler adıyla sunulmuş; açık erişim ya da kurumsal arşiv kavramının ilk ulusal çalışmaları ise 2005 yılının başlarında üniversitelerde konuşulmaya başlanmıştır. Açık erişim faaliyetleri 2005 yılı sonunda hız kazanmıştır. Dünyada basılı dergi fiyatlarındaki hızlı artış ve yayıncılıkta kendisini gösteren tekelin kırılması amacının açık erişim dergi hareketinin gelişiminin temel güdümleyicisi olduğu görülür. Ülkemizde de açık erişim ve kurumsal açık arşivler konusunda son yıllarda önemli gelişmeler gözlenmektedir (Atılgan ve Keten, 2008). 5. Açık ders kitabı hareketi 1990 lara gelindiğinde açık erişim dergi hareketi gibi açıklık felsefesini temel alan açık ders kitabı (open textbook) hareketinin de geliştiği görülür. Açık ders kitabı, bir açık lisans altında

10 408 Serhat ÇOBAN yayınlanmış elektronik ders kitabı olup yazarları tarafından online olarak paylaşılmaktadır. Açık ders kitapları genellikle Creative Commons lisansı altında yayınlanır (Gorissen, 2013: 11). Açık ders kitabının ortaya çıkışında ABD öncü konumdadır. Bu durumun oluşmasında temel etkenin ders kitaplarının oldukça yüksek ücretlerle satışa sunulmasının yattığı söylenebilir. California üniversitelerinde ders kitaplarının yıllık maliyeti 900 doların üzerindedir. Bu duruma alternatif olarak açık ders kitabı hareketi ortaya çıkmıştır (Frydenbeg ve Matkin, 2007: 8) Ders kitabı fiziksel olarak basılı bir kitabı ifade ederken, açık ders kitabı terimi fiziksel değil dijital ortamda yer alan bir kitabı ifade etmektedir. Açık ders kitabı dijitalleşmenin etkisiyle yeni bilgilerle güncellenebilirlik, öğrenciler ve öğretmenler tatrafından geliştirilebilirlik ve farklı kültürlere göre özelleştirilebilirlik gibi nitelikler de taşımaktadır (Frydenbeg ve Matkin, 2007: 12). Rice Üniversitesinin Connexions platformu açık ders kitabı hareketi açısından önem taşır. Rice Üniversitesinin 1999 yılında geliştirmiş olduğu Connexions platformu Creative Commons lisansı altında yaratılabilecek, değiştirilebilecek, paylaşılabilecek ve dağıtılabilecek etkili bir açık ders kitabı deposu sunmaktadır (Baker vd., 2009: 4). 6. Açık ders malzemeleri hareketi Açık ders malzemeleri (open coruseware) girişimi de açık erişim kaynakları hareketi içinde değerlendirilmektedir. Açık ders malzemeleri girişimleri MIT bünyesinde açık olarak geliştirilmeden önce çeşitli kurumlar, piyasa aktörleri tarafından ticari yönelimli olarak geliştirilmek istenmiştir. Piyasa aktörleri online ders malzemeleri ile 1998 yılında yoğun bir biçimde ilgilenmeye başlar. Dot-com un yükselişi 1998 yılına damgasını vurduğunda online piyasalardan çokça gelir elde edilebileceği düşüncesi döneme hakim olmuştur. ABD de seçkin olarak nitelenen kurumlar dot-com un yükselişinin doruğunda online ders malzemeleri ile ilgilenmeye başlamışlardır MIT deneyi Açık ders malzemeleri girişimi büyük oranda üniversitelerin inisiyatifi altında gerçekleşmiş olup bu olguya Üniversite Açık Ders Malzemeleri (ADM) adı verilir. Üniversite Açık Ders Malzemeleri, internet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişime ve kullanıma sunulan üniversitedeki her türlü ders kaynağıdır. Açık ders malzemesi bir dönemi kapsayan (14 hafta ya da saat) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları (powerpoint sunumlar, vidyo, animasyon, vb.), örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev ve çözümleri, proje ve uygulamalar, ek okuma parçalarından oluşur (TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi, 2011: 4). Açık Ders Malzemeleri Projesi ile ders araç ve gereçleri herkese açık olarak elektronik bir ortamda paylaşılmakta ve bu kapsamda akademisyenler hiçbir karşılık beklemeden, kendileri tarafından yaratılmış ders malzemelerini herkesin kullanımına açmayı kabul etmektedir. Bu proje ile derslerin planları, yöntemleri için telif hakkı sorunu olmayan araç gereçler sağlanmakta olup ilgili yazında projenin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama yönünde bir çaba olarak görülmesi gerektiği vurgulanır. Kubuş (2008), açık ders malzemelerinin doğal kullanıcılarının; derslerini zenginleştirmek isteyen-kendi üniversitesinde benzer ders açmayı planlayan öğretim üyeleri, üniversiteden mezun olupta ilgilendiği konulardaki gelişmeleri takip etmek isteyen ya da bilgilerini tazeleme ihtiyacı duyan mezunlar ile üniversite öğrencileri olduğunu belirtir. Geleneksel ya da e- öğrenmeden farklı olarak bu projeden faydalanan kişilere sertifika ya da diploma verilmemektedir (1). Açık Ders Malzemeleri (OpenCourseWare-OCW) Projesi ilk olarak 2001 yılının Nisan ayında Massachusetts Institute of Technology de (MIT) tanıtılmıştır. Projenin ortaya çıkışındaki

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ Open Access Fact And University Of Ankara Doğan Atılgan. atilgan@ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim üyesi Burcu Keten Burcu.bulut@ankara.edu.tr Ankara

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI

BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI Coşkun POLAT * GİRİŞ: BİLİMSEL İLETİŞİM SORUNU VE AÇIK ERİŞİMİN ORTAYA ÇIKIŞI Bilimsellik, disiplinlerin entelektüel altyapısının

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği Açık kaynak kodlu yazılımların idari, mali ve hukuki boyutları

Detaylı

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları A t a t ü rk Ün i v e rs i t e s i Edebiyat Fakütesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences CiltVolume 9, SayıNumber 42, HaziranJune 2009, 83-103 Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin

Detaylı

Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı

Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı Hülya Dilek-Kayaoğlu Öz Basılı dergiler aracılığı ile gerçekleşen bilimsel iletişim sürecinde yaşanan sorunlar, özellikle dergi

Detaylı

Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartları: Amerika Örnekleri. Quality Standards in Online Education: Samples from America

Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartları: Amerika Örnekleri. Quality Standards in Online Education: Samples from America Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartları: Amerika Örnekleri Quality Standards in Online Education: Samples from America Ömer Uysal Anadolu Üniversitesi, Türkiye ouysal@anadolu.edu.tr Abdullah Kuzu Anadolu

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları. METU OpenCourseWare Project

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları. METU OpenCourseWare Project ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları Okan KUBUŞ*, Fatih ARI*, Kürşat ÇAĞILTAY**, Tarkan GÜRBÜZ**, Başak AKTEKE-ÖZTÜRK* (*) Öğretim Teknolijeri Destek Ofisi, ODTÜ, ANKARA (**)Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KURUMSAL ARŞİV OLUŞTURMA REHBERİ

KURUMSAL ARŞİV OLUŞTURMA REHBERİ KURUMSAL ARŞİV OLUŞTURMA REHBERİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİVLER ÇALIŞMA GRUBU http://www.ankos.gen.tr/acikerisim MAYIS, 2007 Hazırlayanlar (alfabetik sıra ile) Cem Coşkun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ

DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 95-127 DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ Prof. Dr. Erkan Erdil Doç. Dr. M.Teoman Pamukçu Y.Doç.Dr.İ.Semih Akçomak

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ: MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ: MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE) UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ: MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE) Araş. Gör. Merve Ergüney Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi m.ozdemir55@hotmail.com Özet Yirminci yüzyılın sonlarında dünyada yaşanan ve hâlâ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV Doç. Dr. T. Volkan YÜZER Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ocak 2013, Eskişehir ii Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba Dünya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet

Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet Hasan AYKIN 1 I- GİRİŞ Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ekonomik ve toplumsal yaşamı çok yönlü olarak etkilemektedir. Değişimin

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 51-59, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 51-59, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 51-59, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Đnternetin Görünen Yüzü Arzu YILDIRIM Şırnak Üniversitesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu, ŞIRNAK Özet

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ Prof. Dr. Emine Demiray Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi edemiray@anadolu.edu.tr Özet Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en

Detaylı