EĞİTİMDE BİT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNİVERSİTE VE AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE BİT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNİVERSİTE VE AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY EĞİTİMDE BİT KULLANIMINDA FARKLI MODELLER: SANAL ÜNİVERSİTE VE AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * Serhat ÇOBAN ** ÖZET Bu çalışma eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanılmasının ortaya çıkardığı potansiyeller üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda da sanal üniversite ve açık eğitim kaynaklarının ortaya çıkışı ve gelişim dinamikleri incelenmiştir. Bilgisayar ve internetin ortaya çıkışıyla sayısallaşmanın eğitim alanında gittikçe yaygınlaştığını söyleyebilmek mümkündür. İlk örneklerini Amerika Birleşik Devletleri nde gördüğümüz eğitimde sayısallaşmış teknolojilerin kullanımı, sanal üniversite yaklaşımı ile farklı bir boyut kazanmıştır. Duvarsız üniversite olarak da nitelenen sanal öğrenmenin taşıdığı potansiyeller ve nitelikler bu çalışmada ayrıntısıyla ele alınmaktadır. Eğitimde sayısallaşmış teknolojiler kullanılması ile ortaya çıkan bir diğer hareket olan açık eğitim kaynakları da bu çalışmada ele alınmakta olup Açık Erişim Dergi Hareketi, Açık Ders Kitabı Hareketi ve Açık Ders Malzemeleri Girişimi incelenmektedir. Massachusetts Institute of Technology de (MIT) 2001 yılının Nisan ayında ilk olarak tanıtılan Açık Ders Malzemeleri (OpenCourseWare- OCW) Projesinin ortaya çıkışındaki temel dinamiklerin ve projenin gelişim süreci de bu çalışmada irdelenmektedir. Açık Ders Malzemeleri hareketinin ortaya çıkış ve ilerleyişinin diğer açık erişim yaklaşımlarından farklı saikler üzerinden geliştiği söylenebilir. Özellikle MIT in öncülüğünde gelişen bu projenin, üniversitenin kendi ders materyallerini tüm dünyaya açarak niteliksel açıdan üstün bir konumda olduğunu vurgulama amacı güttüğü görülmektedir. Bir halkla ilişkiler çabası olarak da ifade edilebilecek bu girişim ile küresel çapta düşünülerek üniversitenin marka değeri artırılmak istenmektedir. Bu durumun üniversitenin çekici kılınmak isteğinden bağımsız olarak derslerin planları, yöntemleri için telif hakkı sorunu olmayan araç gereçleri sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği yönünde bir girişime yol açtığı da ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sanal Üniversite, Açık Eğitim Kaynakları * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Öğrenci-Doktora, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, El-mek:

2 400 Serhat ÇOBAN ALTERNATIVE MODELS IN USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION: A RESEARCH ON E-UNIVERSITY AND OPEN EDUCATION RESOURCES ABSTRACT This study focuses on the potential which was created by using Information and Communication Technologies (ICT) in education. In this context, the study analyzes the origins and improvement process of e-university and open education resources. It could be said that as long as the computers and internet emerged, digitizing of education has become more common. The first examples of digital technologies in education were exercised in United States of America (USA) and acquired another dimension with the concept of e-university. In this study, the characteristics and the potential of e-learning which was also called university without walls are discussed in details. Moreover, the study focuses on open education resources, which were developed from the usage of digital technologies in education and the open access journal initiative, open text-book initiative and open courses materials are also discussed. The study also examines the dynamics and development process of Open Course Ware (OCW) Project, which was launched by Massachusetts Institute of Technology (MIT), in April It could be said that rise and process of OCW has developed in different motives than other open-access approaches. Particularly, it is seen that, the project led by MIT aims to emphasize the superiority of the university and besides its educational meaning, it is conducted as a public relations project to increase the brand value of MIT by opening its resources to the world. Apart from attempts to make the university more attractive, the project leads to diminish the opportunity gap in education by providing course schedules, methods and materials which has no copyright. Key Words: Information and Communication Technologies, Education, E-University, Open Education Resources 1. Giriş İlk bilgisayarlar 1970 li yılların sonlarına doğru okullara girmeye başladığında eğitimde bilgisayar kullanımı olgusu hakkında tartışmalarda başlamıştır. Bilgisayarlarla birlikte yazıcı, disket sürücü, tarayıcı ve ilk sayısal kameralar da eğitim alanına taşınmıştır. Online eğitim üzerinden öğrencilere diploma veren programlar daha çok yükseköğretimde görülmekle birlikte bu tür uzaktan eğitim veren kurumlara sanal üniversite adı verilmektedir. Goddard ve Cornford (2001), sanal üniversitenin BİT lerden yararlanarak yüksek eğitimin yeniden yapılanmasını sağlamada güçlü bir vizyon olarak ortaya çıktığı belirtir (131).

3 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim Sanal üniversite kavramı Sanal üniversite bir üniversitede bulunması gereken eğitim ve araştırma gibi temel etkinliklerin büyük ölçüde internet üzerinden yürütüldüğü eğitim ortamıdır. Yani sanal üniversite, fiziksel bir yerleşkesi olmayan, elektronik ağlar üzerinden - elektronik posta, ilan panoları, vidyo konferans vb. ile- egitim sunan bir ortamdır (Brey, 2003: 1). Bu üniversite modelinde, geleneksel üniversitenin yerleşkeleri kaldırılarak üniversite sanal bir kurum haline getirilmekte ve bu duruma duvarsız üniversite de denmektedir. Bu üniversite yapısı içinde, küresel anlamda belirli bir potansiyele sahip olan öğrenciler, öğretim elemanları, işverenler, mezunlar ile bir ağ oluşturulmak istenmektedir (Balyer ve Gündüz, 2010: 29). Sanal üniversitelere dünya çapında çeşitli örnekler verilebilir. Bunlar; Avustralya da USQOnline, İngiltere de Açık Üniversite (Open University, UK OU), Finlandiya Sanal Üniversitesi (Finnish Virtual University), İtalyan Uzaktan Egitim Üniversitesi (The Italian Distance University- NETTUNO); Amerika da Illinois Sanal Kampüsü (Illinois Virtual Campus -IVC) ve Kanada Sanal Üniversitesi (Canadian Virtual University-CVU) dir. Bu üniversite yapısının Avustralyalı araştırmacıların yüksekögretim sistemleri üzerinde küresel iş ve yeni medya araçlarının etkilerini incelerken oluştuğu belirtilir (Balyer ve Gündüz, 2010: 29). Sanal üniversite adı Avrupa Birligi belgelerinde de sıkça kullanılmaktadır. Sanal Üniversite modelinin 1999 yılında imzalanan Bologna Deklarasyonu nun 2010 Avrupa Yüksekögretim Alanı oluşturma planının gereği olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır (Kylama, 2005: 110). Amerika Birleşik Devletleri nde sanal üniversite, dünyanın birçok yerinden gelecek talep ve bunun ekonomiye getireceği ticari kazançlardan kaynaklı ayrı bir önem taşır. ABD nin batısında yer alan on eyaletin yöneticileri, Batı Valileri Üniversitesi (Western Governers University-WGU) adı altında bir üniversite kurmuşlardır. Bu üniversite İngiliz Açık Üniversitesi ya da Türkiye deki Açık Ögretim Fakültesi gibi geniş kitlelere egitim hizmeti götürmek isteyerek Mega Üniversite unvanını almayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda da bu üniversitenin amacının üye eyaletlerde bulunan üniversitelerdeki olanaklardan ve ögretim elemanlarından yararlanmak suretiyle ögrencilere nitelikli egitim hizmeti sunmak olduğu ifade edilir (Balyer ve Gündüz, 2010: 29-30). ABD de bilgi tabanlı ekonominin, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri sağlama amaçlı eğitim ve öğretim düzeyini geliştirmek istediğini ifade eden Gladieux ve Swail (1999), bu noktada da yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar çerçevesinde yarı zamanlı eğitim, esnek eğitim, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, sanal üniversite gibi kavramların önem taşıdığını belirtir. Goddard ve Cornford (2001) ise sanal üniversite vizyonunun hızlı yayılımının sürdürücü gücünü, elit yüksek eğitimden kitlesel yüksek eğitime ulaşma isteğinin oluşturduğunu belilirtir. Yazarlar bu vizyonun ortaya çıkış nedenleri olarak şunları ifade eder: Geleneksel eğitimde öğrencilere ayrılan kaynak miktarındaki azalmanın, yeni iletişim teknolojilerinin de yardımıyla öğrencilere kitlesel olarak ulaşılabilirliğin artmasının ve aynı zamanda kazançlı niş piyasalara (deniz aşırı ülke öğrencileri, orta yaşlı öğrenciler gibi) ulaşma isteğinin doğal sonucu olarak bu vizyon öne çıkmaktadır (Goddard ve Cornford, 2001: 132). Sanal üniversitenin gittikçe farklılaşan öğrenci kitlesiyle başa çıkabilme yaklaşımı olarak da görülebileceği ifade edilmektedir. Yüksek eğitimde yer alan, yaş arasında orta sınıfa mensup kişilere olan özel ilginin genişlediği, yaşam boyu eğitimle diğer sosyal gruplara olan ilginin yoğunlaştığı, bu anlamda da yeni pazar formlarının oluştuğu belirtilmektedir. Ekonomik olarak üst sınıfa mensup öğrenenlerden, toplumun geniş kesimlerine hitap eden kitlesel öğrenenlere geçişin sağlanacağı ve bu durumun da öğrenenleri edilgen bir halden etkin bir hale getireceği ifade edilir. Bu anlamda da sanal üniversite yeni ve kazançlı deniz aşırı pazarlar ile iç piyasadaki yeni

4 402 Serhat ÇOBAN sosyal gruplara ulaşma bağlamında üniversiteyi güçlendirip genişletmenin bir aracı olarak görülmekte; aynı zamanda da öğrencilerin üniversitenin sadece tüketicisi değil kaynağı olarak da ele alınarak mezunların, mezun oldukları kurumlara yatırım yapmaya ikna edilebileceği belirtilmektedir (Goddard ve Cornford, 2001: 133). Gladieux ve Swail (1999), ABD deki yarı zamanlı eğitim kurumlarına yapılan kayıtların tam zamanlı kayıtlara nazaran üç kat daha fazla olduğunu, bu anlamda da eğitim pazarının yeniden oluştuğunu ifade eder. Birçok geleneksel eğitim kurumu gibi Phoenix Üniversitesi nin kar amaçlı bir kurum olarak akreditasyon sistemleri geliştirerek, ulusal çapta 70 den fazla siteyle öğrencilere diplomalarını vermekte oluşu bu durumu örneklendirir. ABD Eğitim Bakanlığının 1995 yılında yaptığı bir ankete göre geleneksel eğitim kurumlarının üçte biri programlarında uzaktan eğitim derslerine yer verirken, bu kurumların dörtte biri uzaktan eğitim ile diploma vermektedir. Penn State Üniversitesi, Minesota Üniversitesi, California Üniversitesi bu kurumlara örnek olarak verilebilir (12-13). Sanal üniversite, on-line dersler alan ögrencinin kurs ya da ders materyalini kendisinin okuması, çalışması, yazması ve belki de interaktif telekonferans yöntemiyle diger öğrencilerle birlikte çalışmasını gerektirir. Sanal üniversitenin öğrenme materyalleri; basılı kaynaklar, kitaplar, sesli ve vidyokasetler, televizyon programları, CD Rom- yazılım ve web siteleri seklinde olabilir. Sanal üniversite BİT leri kullanmak suretiyle bilgi paylaşımını esas aldığı için online ders malzemeleri üretimi büyük önem taşır (Balyer ve Gündüz, 2010: 33). Gladieux ve Swail (1999), sanal üniversite kavramını eleştirel bir yaklaşımla ele alarak yeni teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetinin eğitimin maliyetlerini azaltmadığı, hatta artırdığını ifade ederek sanal üniversite gibi yaklaşımlarla eğitime erişimde coğrafi bariyerlerin kırıldığını ama bunun yerini yeni bariyerlerin aldığını belirtir. Gladieux ve Swail, yaptıkları araştırmada ABD de gelir durumu, renk, etnisite gibi özellikler açısından bilgisayar kullanımı ve internete erişim noktasında önemli uçurumlar görüldüğünü belirtir (18-19). Sanal üniversite yazınında ders materyalleri ile ögrenci bilgi bankalarının sanal ortamda olmasının bir takım sakıncalar yaratabileceğine de dikkat çekilmektedir. Akademik birikimin ticari amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği, üniversitenin elindeki bilgiyi borsa brokerleri gibi pazarlamaya çalıştığı gibi bir algının oluşabileceği yönünde eleştiriler yapılmaktadır (Brey, 2003: 9; Goddarrd ve Cornford, 2001: 1). Sanal üniversite kavramına yönelik bir diğer eleştiri ise bu oluşumun pazar yönelimi ve ticari eğilimlerine ilişkindir. Noble (1998), projenin finansmanının ilk başta özel sektörden geldiğine dikkat çeker. Entelektüel mülkiyet hakları söylemiyle de araştırmacıların ve endüstrinin yeniliklerinin ticarileştirilmeye teşvik edileceğini belirtir. Noble, donanımın, yazılımın, ders materyallerinin ve diğer eğitim ürünlerinin pazarlanabilir bir biçimde eğitim piyasasında yer aldığını söylemektedir (361). 3. Açık eğitim kaynakları Uzaktan eğitim alanında ele alınabilecek diğer hareketler ise Açık Eğitim Kaynakları altında değerlendirilebilir. Açık Eğitim Kaynakları Hareketi üç temel dinamikten yola çıkarak gelişmiştir. 1. Dinamik: Web teknolojilerinde meydana gelen değişimler; çok hızlı bir biçimde içerikler düşük maliyetlerle paylaşılabilir hale gelmiştir.

5 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim Dinamik: Açık kaynak felsefesi; 1960 lı yıllarda açık kaynak kodlu yazılımlar ile ortaya çıkan felsefe daha sonra çeşitli alanlara sıçrayarak ilerlemesini sürdürmüştür. Açık kaynak kodlu yapıların başarısı (Moodle, Linux, Mozilla Firefox vb.) Açık Eğitim Kaynakları Hareketi nin doğmasına sebep olan dinamiklerden biridir. Bu felsefe sonucunda açık erişimli dergiler, açık textbook dediğimiz ders kitapları, açık ders malzemeleri ve şu anda da Avrupa Yedinci Çerçeve Programı kapsamında kamuya malolmuş verilere açık erişimi sağlayan yapılar karşımıza çıkmaktadır. 3. Dinamik: Lisanslama konusunda meydana gelen gelişmeler. Açık Lisanslama; birçok açık lisans türü olmasına rağmen (Academic Free License, BC Commons, Fair Use Network vb.) bunlardan en öne çıkan Creative Commons dur. Genel Kamu Lisansı (General Public License) metinlerini temel alan bir sözleşmedir. Eser sahiplerine telif hakkından tamamen feragat etmeden eserlerini paylaşabilme imkânı sağlamaktadır. Kendi içinde çeşitli lisanslama türleri bulunur (Kurşun, 2011). Creative Commons kurumsal web sitesinde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu ifade eder ve temel amaçlarının yaratıcı çalışmaların, bilginin yasal araçlar ile özgürce akmasını sağlamak olduğu belirtir. Bu lisans anlaşması eserin yaratıcısının dijital ortamda kullanım haklarını kendisinin belirlemesini sağlayarak her hakkı saklı yerine, bazı hakları saklı yaklaşımıyla hareket eder (Creativecommons, 2012). Creative Commons ın 2001 yılında Center for the Public Domain kuruluşunun desteğiyle ortaya çıktığını belirten Bayamlıoğlu (2013), Creative Commons u şu şekilde tanımlar. Aralarında fikri mülkiyet konusunda uzman James Boyle, Michael Carroll, Molly Shaffer Van Houweling ve Lawrence Lessig, MIT de computer science profesörü Hal Abelson, hukuk kökenli belgesel filmci ve siber hukuk uzmanı Eric Saltzman gibi sanatçı ve entelektüellerin bulunduğu bir grup tarafından, telif hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş, gönüllü bir düşünce ve sivil toplum hareketidir. Creative Commons bu amaçlara ulaşabilmek için sanatçılara ve genel olarak tüm eser sahiplerine, yasanın kendilerine tanıdığı kimi hakları kamuyla paylaşabilmelerine imkân verecek, özel olarak hazırlanmış telif lisansı sözleşmeleri önerir. Bu sözleşmelerin özelliği Free Software Foundation tarafından daha önce meydana getirilen GNU General Public License (GNU GPL) metinlerini temel alarak, yaratıcı kişilere, telif hakkından tamamen feragat etmeksizin eserlerini paylaşıma açmalarına imkân tanımasıdır. GPL nin arkasında yatan fikir yazılımın kaynak kodunu açık hale getirerek herkesin kullanabilmesine imkân tanımak ve söz konusu kodun işlenmesiyle yaratılacak yeni yazılımların da aynı şartla, açık kaynaklı olarak yayımlanmasını sağlamaktır. GPL lisansının kazandığı başarı Stanford Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Lessig i, yazar ve sanatçıların, bir hukukçunun yardımı olmaksızın eserlerini, diğer yaratıcı kişilerin de kullanımına açabilmelerini sağlayacak Creative Commons projesini başlatmaya itmiştir. Creative Commons bu amaca ulaşmak için çeşitli lisans tipleri öngörmüş olup ilk lisanslar 2002 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmiştir (Bayamlıoğlu, 2006: 11). Altı farklı çeşit Creative Commons lisans tipi bulunur. Bunlar; -Atıf Şartlı: Bu lisansa sahip eserde sağlanması gereken tek şart, eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibinin belirtilmesidir. -Atıf Şartlı + İlk Lisans Modeli Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin tüm kopyalarında veya eserden üretilmiş yeni eserlerde de aynı veya benzer lisansın kullanılmaya devam edilmesi gerekmektedir. Bu da

6 404 Serhat ÇOBAN eğer farklı bir lisans türü kullanılacaksa GNU GPL lisansının felsefesine uygun bir lisans modelinin kullanılabileceğine işaret eder. -Atıf Şartlı + Özgün Hali Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin özgün hali üzerinde değişiklik yapılamaz. -Atıf Şartlı + Ticari Kullanılamayacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisi ticari ortamda kullanılamaz. -Atıf Şartlı + Ticari Kullanılamayacak + İlk Lisans Modeli Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisi ticari ortamda kullanılmaz. Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında veya eserden üretilmiş yeni eserlerde de aynı veya benzer lisansın kullanılmaya devam edilmesi gerekmekte. -Atıf Şartlı + Ticari Kullanılamayacak + Özgün Hali Korunacak: Bu lisans modelinde eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibi belirtilmelidir. Bununla birlikte eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirisi ticari ortamda kullanılamaz. Bu lisans modelinde eserin özgün hali üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu lisans anlaşmasının çeşitli avantajları olduğu ifade edilir. Bunlar; a. İnternetin tüm potansiyelini kullanmak, b. Dijital ortamda paylaşımı mümkün kılmak, c. Paylaşımın ve kullanımın kontrolünü sağlamak, ç. Gelişen, üreten toplumlar yaratmak için araştırma, eğitim ve kültürel kaynaklara global erişim sağlamak, d. Yasal sistemleri bütünlemek/tamamlamak, e. Tekrar kullandırmak, yeniden üretmek, türetmek, f. Kullanım için izin sürecini ortadan kaldırmak (Holt, 2012: 4) Bilgiye açık erişimi savunan önemli bir isim ise Aaron Swartz olmuştur. 1 Swartz, 2008 yılında Gerilla Açık Erişim Manifestosunu yayınlamıştır. Manifestoda Swartz saklı kalmış, 1 Bilişimde özgürlüğünü savunan Swartz, JSTOR adlı online arşiv sisteminden milyonlarca akademik makaleyi indirip bedava dağıtmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve hakkında ABD Adalet Bakanlığınca 35 yıl hapis ve 1 Milyon dolar tazminat cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı. Swartz, 11 Ocak 2013 de henüz 26 yaşındayken yaşamına son verdi.

7 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 405 kilitlenmiş bilginin aktivistler tarafından kamuya açılması gerektiğini ve bunun da ahlaki bir yükümlülük taşıdığını belirtir. Swartz ın yazdığı manifesto aşağıdadır. Bilgi güçtür. Ama tüm güç gibi, bu gücü kendileri için saklamak isteyenler var. Dünyanın yüzyıllar boyunca kitap ve dergilerde yayınlanan tüm bilimsel ve kültürel mirası, bir avuç özel kuruluşlar tarafından gittikçe daha fazla dijital ortama aktarılmış ve hapsedilmiştir. Bilimlerdeki en ünlü sonuçları sunan makaleleri okumak ister misiniz? Reed Elsevier gibi yayıncılara çok büyük miktarlar göndermeniz gerekecektir. Bu durumu değiştirmek için mücadele edenler vardır. Açık Erişim Hareketi, uzakta telif haklarını imzalamayan bilim adamlarını, bunun yerine çalışmalarının internette herkesin erişim izni koşulu altında yayınlanmış olmasından emin olmasını sağlamak için cesurca mücadele etmiştir. Ancak en iyi senaryolar altında bile, çalışmalar gelecekteki yayınlanacak şeyler için geçerli olacaktır. Şimdiye kadar her şey kaybedilmiştir. Bu ödemek için fazla yüksek bir bedel. Akademisyenleri meslektaşlarının çalışmalarını okuması için ödemeye zorlamak? Bütün arşivleri tarayarak, bunların yalnızca Google da insanlara okuması için sağlanması? Birinci Dünya seçkin üniversitesindekilere bu bilimsel makalelerin sağlanması, fakat Küresel Güney çocuklarına sağlanmaması? Bu çirkin ve kabul edilemez. ''Katılıyorum,'' ''Fakat biz ne yapabiliriz? Şirketler telif haklarını tutuyorlar, erişim ücreti keserek olağanüstü miktarlarda para kazanıyorlar ve tamamen yasal onları durdurmak için bizim yapabileceğimiz bir şey yok'' çoğu böyle söylüyor. Fakat yapabileceğimiz bir şey var, zaten yaptığımız bir şey: Mücadele edebiliriz. Bu kaynaklara erişimi olanlar öğrenciler, kütüphaneciler, bilim adamları Size bir ayrıcalık verilmiştir. Dünyanın geri kalanı dışarı kilitli iken siz bu bilgi ziyafetinden beslenirsiniz. Ama gerek yok gerçekten, ahlaki açıdan, yapamazsınız bu ayrıcalığı kendiniz için koruyun. Siz dünya ile o bilgiyi paylaşma görevine sahipsiniz. Ve meslektaşlarınızla ticari şifreleri, arkadaşlarınızın indirme isteklerini yerine getirerek bu göreve sahipsiniz. Bu arada kilitli durumda olanlar boş boş durmuyorlar. Siz delikler boyunca dolanıp, çitler üzerinde tırmanıp, yayıncılar tarafında kilitlenmiş bilgiyi özgürleştirip ve arkadaşlarınızla paylaşırken. Ama bu eylemin tamamı karanlık, gizli yer altı dünyasında devam ediyor. Bu çalmak ya da korsanlık olarak adlandırılır, bir bilgi zenginliğini paylaşmak, bir gemiyi yağmalayıp ve mürettebatını öldürmekle ahlaki olarak eşdeğermiş gibi. Ancak paylaşım ahlak dışı değil - ahlaki bir zorunluluktur. Sadece açgözlülüğünden kör olmuş kişiler bilgiyi arkadaşına koplayamayı reddederler. Tabii, büyük şirketler, açgözlülüklerinden kör edilmiştir. Çalışmaları kapsamındaki kanunlar bunu gerektiriyor. Hissedarları daha azına ayaklanma çıkarırlar ve politikacılar onları arkalarından rüşvetle elde etmiş, kopyaları yapabilecek kişileri belirlemek için yasaları geçip onlara özel güç vermişlerdir. Gün ışığına çıkma vakti geldi ve sivil itaatsizliğin büyük geleneğini, bu özel kamu kültürü hırsızlığına karşı bizim dile getirmemizin zamanı geldi. Bilgiyi almak gerekir, her nerde saklanmış ise, kendi kopyalarımızı yapıp ve onları bütün dünya ile paylaşmamız gerekiyor. Telif hakkı sonlanmış ürünleri almamız ve arşive eklememiz gerekir. Gizli veritabanlarını satın alıp onları Web'e koymamız gerekiyor. Bilim dergileri indirip, paylaşım ağı dosyalarına yüklememiz gerekir. Gerilla Açık Erişim için mücadele etmemiz gerekir. Tüm dünyada, bizim kadar kişiyle, sadece güçlü bir mesaj göndermeyeceğiz ayrıca bilginin özelleştirilmesine karşı olacağız. Biz geçmişte bir şey yapacağız. Bize katılır mısınız?.

8 406 Serhat ÇOBAN Creative Commons lisans anlaşmasını kullanan birçok açık erişim hareketinin gittikçe önem kazandığını söyleyebilmek mümkündür. Açık Erişim Dergi Hareketi ile Açık Ders Kitabı Hareketi buna örnektir. 4. Açık erişim dergi hareketi Açık Erişim Dergi Hareketi 1990 ların başında geleneksel bilimsel sistemdeki iletişim problemlerini çözmek için ortaya çıkmıştır yılına gelindiğinde alanda 2500 den fazla açık erişimli dergi bulunmaktadır (Tonta, 2008). Yasal ve teknolojik engellerle dergilere getirilen kullanım sınırlaması olarak ifade edilen izin krizi ile yüksek fiyatlı dergilere erişim sınırlamasını ifade eden fiyatlandırma krizi nin açık erişim dergi çalışmalarının gündeme gelmesini sağlayan tetikleyiciler olduğu belirtilir (Suber, 2003). Bireyleri, kütüphaneleri ve kurumları fiyatlandırma krizi ile karşı karşıya getiren olgu geleneksel basılı ve elektronik bilimsel dergilerin abonelik fiyatlarının sürekli artması ve bilimsel çalışmayı yapan yazarların kendi çalışmalarını edinmek için bile para ödemek zorunda kalmasıdır. Basılı aboneliğe dayalı modellerde karşı karşıya gelinen bir diğer sınırlama ise yayınlanma ve teslim tarihi arasındaki farktır. Bu durum da araştırma sonuçlarının topluma geç yayılması ile sonuçlanır. İzin krizi ise kütüphanelerin yüksek bedeller ödeyerek sahip oldukları dergilerin kullanımını sınırlandıran yasal ve teknolojik engellerden kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Yasal engeller, telif hakları kanunundan ve lisans anlaşmalarından kaynaklanmakta olup teknolojik engeller ise bir eserin belli bir ortamda, belli bir sayıda ya da belli bir tarihe kadar kullanılmasını sağlayan sayısal hak yönetimi nden oluşmaktadır (Atılgan ve Keten, 2008; Suber, 2003; McCulloch, 337: 2006). Açık erişim kavramının tüm yönleri ile ele alınması ve bir sistematiğe oturtulmasına yönelik ilk çalışma 2002 yılında Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi nin yayımlanmasıyla başlamıştır. Daha sonra Bethesda ve Berlin de yapılan toplantılarda da açık erişim konusu detaylı bir biçimde ele alınmıştır (Kayaoğlu, 2006: 33 36). Açık erişimli dergiler iki biçimde olabilir. Bunlardan ilki açık erişim araçlarını (açık kaynak kodlu yazılımları) kullanarak oluşturulan açık erişim dergileridir. İkincisi ise kendi kendine arşivleme (self-archiving) olarak ifade edilebilir. Kendi kendine arşivleme de dört farklı biçimde karşımıza çıkar. Bunlar; açık arşivler (open archives), kurumsal arşivler (institutional repositories), konusal arşivler (area specific archives) ve yazarların kendi web sayfalarındaki çalışmalar biçimindedir (Atılgan ve Keten, 2008; Björk, 2004; Holt, 2006). Yapılan çalışmalarda açık arşivin akademisyenler, araştırmacılar, okuyucular, kütüphaneler ve kurumlar için çok sayıda faydası olduğu belirtilir (McCulloch, 2006: 339; Atılgan ve Keten, 2008). Bunları şu şekilde sırlamak mümkündür: Araştırma sonuçları daha çok kişiye ulaşmaktadır. Atıf oranları yükselmektedir. Dergilerin etki faktörleri artmaktadır. Güvenilir, doğru üst veri bilgisi sağlamaktadır. Uzun süreli koruma sağlamaktadır. Bilimsel iletişimi güçlendirmektedir.

9 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 407 Bilgiye erişim yolları çeşitlenmektedir. Dergi fiyatlarındaki dengenin korunması sağlanmaktadır. Farklı dillerdeki bilimsel bilgi paylaşılabilmektedir. Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanmaktadır. Yararlarına karşın açık erişimin birtakım problemleri olduğuda ifade edilir. Bunlar şu şekilde sıralanır: Yasal yapı Bilgi teknolojileri alt yapı İşletme modelleri Dizinleme hizmetleri ve standartlar Akademik Ödül Sistemi Pazarlama ve Kritik Kitle (Björk, 2004; Atılgan ve Keten, 2008). Bu konudaki önemli gelişmelerden biri kamu fonlarıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının açık erişimli olarak arşivlenmesi konusunda ABD, Avusturya gibi ülkelerde gerçekleştirilen yasa tasarısı hazırlanması girişimleri ile ilgilidir. Bu konuda ilk somut adım 2007 nin son günlerinde Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü yayınlarının açık erişimini zorunlu kılan yasanın parlamentonun onayını almasıyla Amerika Birleşik Devletlerinde atılmıştır. Diğer bir gelişme ise, açık erişimli dergilerde yayın yapan yazarları yakından ilgilendiren SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition: Bilimsel Yayıncılık ve Akademik Kaynaklar Koalisyonu) girişimidir. Bu girişimin ortaya çıkması, yazarların makalelerini yayınladıkları dergi yayıncısı ile yaptıkları lisans anlaşması ile kendilerine getirilen kısıtlamaları (sınıfta kullanmak, web sayfasında yayınlamak, istediği kişiye göndermek, açık arşive koymak, vb.) önleme çabasından doğmuştur. Bundan dolayı da Creative Commons ve Science Commons ile iş birliği yaparak SPARC Author Addendum geliştirilmiştir. Bu doküman sayesinde yazarların haklarını tamamen yayıncıya devretmemesi konusunda ciddi bir adım atılmıştır. Yazar, SPARC tarafından hazırlanan bu dokümanı doldurduktan sonra kendisine sunulan lisans anlaşmasına ekleyerek yayıncıya sunarak yayım ve çoğaltım hakkının kendisinde kalmasını garantilemektedir (Atılgan ve Keten, 2008). Türkiye de açık erişim kavramı ilk olarak dar bir çerçevede tartışılmaya başlanmış olup 1999 yılı sonunda kurulan ANKOS (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) 2001 yılında SPARC ı desteklemeye başlamış ve daha sonra SPARC yürütme kurulunun üyelerinden biri olmuştur. ANKOS un üniversite kütüphanelerine önemli yansımalarından biri de açık erişim kavramının üniversitelerde yeşermesi olmuştur. İlk bilimsel sunu 2002 yılında yapılan toplantıda ANKOS Başkanı tarafından Kurumsal Arşivler adıyla sunulmuş; açık erişim ya da kurumsal arşiv kavramının ilk ulusal çalışmaları ise 2005 yılının başlarında üniversitelerde konuşulmaya başlanmıştır. Açık erişim faaliyetleri 2005 yılı sonunda hız kazanmıştır. Dünyada basılı dergi fiyatlarındaki hızlı artış ve yayıncılıkta kendisini gösteren tekelin kırılması amacının açık erişim dergi hareketinin gelişiminin temel güdümleyicisi olduğu görülür. Ülkemizde de açık erişim ve kurumsal açık arşivler konusunda son yıllarda önemli gelişmeler gözlenmektedir (Atılgan ve Keten, 2008). 5. Açık ders kitabı hareketi 1990 lara gelindiğinde açık erişim dergi hareketi gibi açıklık felsefesini temel alan açık ders kitabı (open textbook) hareketinin de geliştiği görülür. Açık ders kitabı, bir açık lisans altında

10 408 Serhat ÇOBAN yayınlanmış elektronik ders kitabı olup yazarları tarafından online olarak paylaşılmaktadır. Açık ders kitapları genellikle Creative Commons lisansı altında yayınlanır (Gorissen, 2013: 11). Açık ders kitabının ortaya çıkışında ABD öncü konumdadır. Bu durumun oluşmasında temel etkenin ders kitaplarının oldukça yüksek ücretlerle satışa sunulmasının yattığı söylenebilir. California üniversitelerinde ders kitaplarının yıllık maliyeti 900 doların üzerindedir. Bu duruma alternatif olarak açık ders kitabı hareketi ortaya çıkmıştır (Frydenbeg ve Matkin, 2007: 8) Ders kitabı fiziksel olarak basılı bir kitabı ifade ederken, açık ders kitabı terimi fiziksel değil dijital ortamda yer alan bir kitabı ifade etmektedir. Açık ders kitabı dijitalleşmenin etkisiyle yeni bilgilerle güncellenebilirlik, öğrenciler ve öğretmenler tatrafından geliştirilebilirlik ve farklı kültürlere göre özelleştirilebilirlik gibi nitelikler de taşımaktadır (Frydenbeg ve Matkin, 2007: 12). Rice Üniversitesinin Connexions platformu açık ders kitabı hareketi açısından önem taşır. Rice Üniversitesinin 1999 yılında geliştirmiş olduğu Connexions platformu Creative Commons lisansı altında yaratılabilecek, değiştirilebilecek, paylaşılabilecek ve dağıtılabilecek etkili bir açık ders kitabı deposu sunmaktadır (Baker vd., 2009: 4). 6. Açık ders malzemeleri hareketi Açık ders malzemeleri (open coruseware) girişimi de açık erişim kaynakları hareketi içinde değerlendirilmektedir. Açık ders malzemeleri girişimleri MIT bünyesinde açık olarak geliştirilmeden önce çeşitli kurumlar, piyasa aktörleri tarafından ticari yönelimli olarak geliştirilmek istenmiştir. Piyasa aktörleri online ders malzemeleri ile 1998 yılında yoğun bir biçimde ilgilenmeye başlar. Dot-com un yükselişi 1998 yılına damgasını vurduğunda online piyasalardan çokça gelir elde edilebileceği düşüncesi döneme hakim olmuştur. ABD de seçkin olarak nitelenen kurumlar dot-com un yükselişinin doruğunda online ders malzemeleri ile ilgilenmeye başlamışlardır MIT deneyi Açık ders malzemeleri girişimi büyük oranda üniversitelerin inisiyatifi altında gerçekleşmiş olup bu olguya Üniversite Açık Ders Malzemeleri (ADM) adı verilir. Üniversite Açık Ders Malzemeleri, internet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişime ve kullanıma sunulan üniversitedeki her türlü ders kaynağıdır. Açık ders malzemesi bir dönemi kapsayan (14 hafta ya da saat) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları (powerpoint sunumlar, vidyo, animasyon, vb.), örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev ve çözümleri, proje ve uygulamalar, ek okuma parçalarından oluşur (TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi, 2011: 4). Açık Ders Malzemeleri Projesi ile ders araç ve gereçleri herkese açık olarak elektronik bir ortamda paylaşılmakta ve bu kapsamda akademisyenler hiçbir karşılık beklemeden, kendileri tarafından yaratılmış ders malzemelerini herkesin kullanımına açmayı kabul etmektedir. Bu proje ile derslerin planları, yöntemleri için telif hakkı sorunu olmayan araç gereçler sağlanmakta olup ilgili yazında projenin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama yönünde bir çaba olarak görülmesi gerektiği vurgulanır. Kubuş (2008), açık ders malzemelerinin doğal kullanıcılarının; derslerini zenginleştirmek isteyen-kendi üniversitesinde benzer ders açmayı planlayan öğretim üyeleri, üniversiteden mezun olupta ilgilendiği konulardaki gelişmeleri takip etmek isteyen ya da bilgilerini tazeleme ihtiyacı duyan mezunlar ile üniversite öğrencileri olduğunu belirtir. Geleneksel ya da e- öğrenmeden farklı olarak bu projeden faydalanan kişilere sertifika ya da diploma verilmemektedir (1). Açık Ders Malzemeleri (OpenCourseWare-OCW) Projesi ilk olarak 2001 yılının Nisan ayında Massachusetts Institute of Technology de (MIT) tanıtılmıştır. Projenin ortaya çıkışındaki

11 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 409 temel düşünce, MIT ders malzemelerinin 2002 yılından itibaren internet üzerinden ücretsiz erişilmesine olanak sağlamaktı. Proje adı seçimi açık kaynak kodlu yazılımların -özellikle de Linux İşletim Sistemi nin- kamusal alanda kazandığı görünürlükle ilişkilidir (Baldi vd., 2002: 1). Kendi standartlarını belirlemeye yönelmiş, türünde ilk olan en yüksek profilli proje olmasının nedenleri arasında MIT in özet ders programı, ders notları, okuma listeleri, ödevler ve diğer malzemeleri web tabanlı olarak ücretsizce vaat etmesi yatmaktadır (Walsh, 2011: 57). Açık Ders Malzemeleri projesi ilk ortaya çıktığında ücretsiz olarak sunulmamış gelir elde etme amaçlı kullanılmak istenmiştir. Projenin ilerleyen zamanlarında yeterli gelir elde etmede başarısızlıklar yaşandığı görülünce bu yaklaşımdan vazgeçilmiştir. MIT in o dönemki yöneticileri yeni teknolojilerin eğitim alanında kullanımına ilişkin toplantılar yaparak gelir yaratıcı bir model üzerinde durmuşlardır. Toplantılar sonucunda çeşitli danışmanlık şirketleri ile anlaşma yapılmış ve nasıl bir modelin uygulanabileceği üzerine fikirler alınmıştır yılındaki toplantılarda mezunlar üzerinden gelir elde etme fikri yaygınlık kazanmıştır. Sonrasında ise mezunlar üzerine yapılan anketler ve danışmanlık şirketlerinin yaptıkları piyasa araştırmaları sonucunda 2000 yılının yazında üniversite komitesine bir rapor sunulmuş, raporda MIT in bu projesinin, mezunlar üzerinden gelir elde etme açısından etkisiz olacağı bildirilmiştir (Walsh, 2011: 58). Walsh (2011), Açık Ders Malzemeleri nin arkasındaki temel fikrin MIT in ders materyallerini online olarak yayınlamak olduğunu belirtir ve gelir sağlamak amaçlı erişimi kısıtlamak gibi teşebbüslerden ziyade ücretsiz olarak erişimin sağlanmasının esas alındığını söyler (59). İlerleyen dönemlerde fakülte kurullarının hazırlamış olduğu raporlar da üniversite yönetimine sunulmuş ve bu gibi kursların ders kredisi kazanmayı içermediği bildirilerek projenin sıfır gelir modeli ile sürdürülmesi önerilmiştir. Online eğitim ortamında, kar peşinde koşan modellerden sonra ortaya çıkan MIT in açık ders malzemeleri projesi ticari modelden bir kırılma meydana getirir. MIT in Eğitim Teknolojileri Konseyi (Council on Educational Technology-CET) projeyi başlatmak için büyük bir istek duymuş olup proje için finansman edinme çabası içine girmiştir (Walsh, 2011: 59-60). MIT Yöneticileri finansman arayışı nedeniyle 2000 yılında Andrew Mellon Vakfı nın o zamanki başkanı William G. Bowen ile bir görüşme gerçekleştirir. Görüşmede Bowen fikrin önemli olduğunu ve Hewlett Vakfı nın Başkanı Paul Brest e ulaşılmasını, onun da önemli bir finansman kaynağı olabileceğini ifade eder. Bowen, sayısal teknolojilerin üniversitenin ticari faaliyetleri için önemli fırsatlar sunduğunu ama bunun üniversite misyonuna zarar vereceğini savunduğundan MIT in sunduğu proje ona çekici gelir yılının Şubat ayında ise finansörler, konsey üyeleri, MIT deki akademisyenler açık ders malzemesi projesine ilişkin tartışmalarını tamamlayarak projeyi destekleme yönlü karar alırlar. Hewlett ve Mellon Vakıfları ile ilk görüşmeler olumlu olmasına rağmen, proje 4 Nisan 2001 de ilan edildiğinde, projenin parasal kaynağına ilişkin belirsizlikler sürmüştür. Mellon Vakfı, proje başladıktan sonra projeye ödenek ayırma kararı alır (Walsh, 2011: 61-62). MIT in Açık Ders Malzemeleri Projesi içerikler üzerinden incelendiğinde ise MIT te yer alan hemen hemen her dersin Açık Ders Malzemeleri Projesi nin internet sitesi üzerinden yayınlandığı görülür. Toplam 2000 dolayında kurs site üzerinden sunulmaktadır. Her bir kurs çeşitli materyaller ile ders programları, ders notları, vidyo veya işitsel kayıtlar vb.- sunulmuştur. Bu materyallerin sağlanması ile MIT kendi öğrencisine derslerde sunmuş olduğu içerikleri dünya çapında internet kullanıcılarının erişimine açmaktadır. Bununla birlikte projenin internet sitesinde, MIT in uzaktan eğitime giriş yeri olmadığı, bu projede yer alan kurslardan ders kredisi

12 410 Serhat ÇOBAN alınamayacağı ve MIT diploması edinmede bu kursların kestirme bir yol sunmadığı vurgulanır (MIT OpenCourseWare, 2011). Açık Ders Malzemeleri Projesi MIT in eğitim deneyiminden de bazı parçalar sağlar. Bu ayrım proje girişimi tarafından açıkça belirtilir. Açık Ders Malzemeleri Projesi bir ders değildir, bir ders malzemesidir; MIT eğitimi için bir kapı değildir fakat MIT eğitim içeriği üzerine bir penceredir denmektedir (Walsh, 2011: 63). Projeye ilişkin çeşitli endişeler de dile getirilir. Bunlardan biri MIT in sunduğu ders malzemelerinden kaynaklı, MIT in okul diplomasının saygınlık değerinin etkisini yitirmesidir. Aynı zamanda okul ücretini veren öğrencilerin, okul ders içeriklerinin ücretsiz olarak online sunulmasından rahatsız olabilecekleri de ifade edilir. Üniversite yöneticileri ise bu endişelere yanıt olacak biçimde üniversitenin değerinin üniversite yerleşkesindeki öğrenciler, akademisyenler, çalışanlardan oluştuğunu ifade ederek projenin bu duruma zarar vermeyeceğini belirtir. Açık Ders Malzemeleri Projesi, MIT deki derslerin güçlülük ya da zayıflılığı ile de ilgilenmemekte, onların hepsini tek bir düzlemde ele alarak sitesinde yer vermektedir. MIT de öğretilen derslerin büyük bir çoğunluğu projenin internet sitesinde gösterilirken her bir dersin içerik miktarı aynı değildir. Bununla birlikte her kurs temel olarak en az üç unsura sahiptir. Bunlar; malzeme planı (ders planı, takvim vd.), konu temelli içerik (ders notları, okuma listesi vd.) ve öğrenme aktiviteleri (ev ödevleri vd.) dir. Projenin başında MIT deki akademik personele oluşturduğu her ders başına 3000 dolar ücret verilirken 2005 yılında bu ücret 2000 dolara indirilmiş, 2006 yılında ise böyle bir uygulamadan vazgeçilmiştir (TechTalk, 2007: 1; Walsh, 2011: 64-65). Projenin, gelişmekte olan ülkelerin eğitim müfredatının gelişimine etkide bulunacağı, bu ülkelerin yüksek eğitimini geliştireceği de vurgulanır. Proje yetkilisi Steven Lerman 2001 yılında yaptığı basın toplantısında şunları ifade etmiştir: Umarız ki ders malzemelerimiz farklı dillere de çevrilecek. Gelişmekte olan ülkelerin bilgiye ihtiyacı var. Onların altyapılarını ve kurumlarını değiştirmeye ihtiyaçları var (MIT News, 2001). Projenin temel argümanı bu ders materyallerinin dünyanın her tarafında yaşayan bireyler için faydalı olabileceğidir. Bununla birlikte proje yetkilileri sitede yer alan içeriklerin ortalama düzeydeki bir öğrenen için uygun olmadığını da kabul eder. Aynı zamanda proje içindeki ders materyalleri yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği etkileşim unsuruna da kapalıdır. MIT deki Profesörlerin ya da mezun öğrencilerin herhangi bir etkileşime girme durumu tasarlanmamıştır. Eş zamanlı tartışmalar ve canlı sohbetler, bu projede yer almamaktadır. Proje yetkililerinin izin verdiği ölçülerde yayın biçimi oluşturularak bir anlamda sınırları çizilmiş bir alanda hareket edilmektedir. Proje yetkilileri etkileşimli teknolojilere yer vermemelerinin temel nedenini dikkat dağınıklığını en alt düzeyde tutmak istemelerinden kaynaklı olduğunu bildirir. Projenin gereksiz teknolojik bataklığa saplanmasına izin verilmeyeceği de ifade edilmektedir. Açık Ders Malzemeleri Projesi üzerinde etkileşim özelliğinin bullunmamasının projenin etkisini sınırlandıran bir faktör olduğu da belirtilir (Walsh, 2011: 72). Proje yöneticileri aslında bu projeden faydalanacakların büyük oranda eğitimciler olacağını öngürmüşse de bu projeyi eğitimcilerden daha çok kendi kendine öğrenenlerin kullandığı görülmüştür. MIT de Açık Ders Malzemeleri Projesi içinde yer alan derslere ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır yılında yapılan bir çalışma, projenin internet sitesini ziyaret edenlerin %54 ünün ABD dışındaki ülkelerde yaşayanların oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Rapor bazı kalıp yargıları da değiştirmiştir. Buna göre projenin sitesini kullananların %43 ü kendisini kendi kendine öğrenen, %42 si öğrenci ve %9 u da eğitimci olarak tanıtmaktadır (MIT OpenCourseWare, 2009) Haziran ında yapılan bir çalışmada ise siteyi 100 milyon kişinin ziyaret ettiği ve bunun 71 milyonunun değişik ülkelerden geldiği bildirilmiştir (MIT Site Statistics,

13 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim ) te yapılan bir anket çalışmasında da siteyi ziyaret edenlerin %80 i sitenin faaliyetlerini olumlu olarak algılamıştır (MIT OpenCourseWare, 2006). Birçok iddiaya göre Açık Ders Malzemeleri Projesi MIT deki öğrenme ve öğretmeyi olumlu bir biçimde etkilemektedir te yapılan bir anket sonucuna göre proje birçok akademisyenin öğretim biçimini geliştirmesine katkı sağlamaktadır. MIT deki ankete göre akademisyenlerin %32 si Açık Ders Malzemeleri Projesi nin kendi öğretim materyallerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtir (MIT OpenCourseWare, 2006). Bu katkının temel nedeni olarak ise projede sunulan içeriklerin titiz bir değerlendirme sonucu tüm dünyayla paylaşılması olduğu belirtilir. Bu anlamda da akademisyenlerin projenin internet sitesinde yer alan derslerdeki bilgilerin güvenilir olduklarına inandıkları ifade edilerek akademisyenlerin derslerdeki bilgileri referans alarak çalışmalarını geliştirebildiği vurgulanır (Walsh, 2011: 78). MIT in 2005 Program Değerlendirme Raporunda da MIT deki öğrencilerin kendi derslerini seçmeden önce projenin internet sitesinde yer alan dersleri izlediği ve bu dersler hakkında bilgi aldıktan sonra kendi ilgi alanlarına göre bu dersleri seçtikleri belirtilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler sınav zamanlarında da siteden faydalanabilmektedir. Açık Ders Malzemeleri Projesi, dijital arşiv oluşturarak enstitünün öğretim materyallarinin korunmasını da sağlamaktadır (MIT OpenCourseWare, 2006). Proje nin dünya çapında MIT e itibar kazandırdığı söylenmekte olup tüm dünyaca beğenilen bir proje olmasından kaynaklı da projenin MIT in zekice düşündüğü bir pazarlama stratejisi olduğu yönünde yaklaşımlar bulunmaktadır. MIT Yöneticisi Charles Vest, MIT i tercih edebilecek öğrencilerin Açık Ders Malzemeleri Projesi nden nasıl etkilenebileceğini şu sözlerle ifade eder: Açık Ders Malzemeleri projesinin MIT e kayıtları olumsuz bir biçimde etkileyeceği yönünde kaygılı mıyım? Hayır. Aslında, bu proje MIT in eğitimi üzerine dünya çapında bir pencere sağlayacaktır. Bizim ne öğrettiğimizi göstererek öğrencileri çekebileceğimiz çok iyi bir yöntemdir (MIT News, 2001). MIT in 2005 yılında gerçekleştirdiği araştırma sonuçları da bu yaklaşımı doğrular niteliktedir. Araştırma sonuçlarına göre Açık Ders Malzemeleri Projesi nin internet sitesini, MIT teki öğrencilerin %71 i, fakülte üyelerinin %59 u ve mezunların %42 si kullanmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerinin %35 i ise MIT e kayıt yaptırmadan önce projeden haberdar olup ondan etkilenmiştir (MIT OpenCourseWare, 2006). Projenin sürdürülebilirliği ise dışarıdan finansmanlarla sağlanmış büyük bir bütçe gerektirir. Mellon ve Hewlett Vakıfları bağışlar yaparak projeye destek olmuştur. Bu vakıflar başlangışta 11 milyon dolar bağışlamış, sonrasında da ek 15 milyon dolarlık bir bağış yapmıştır yılının Temmuz ayında proje programının toplam maliyeti yaklaşık 33 milyon doları bulmuştur. Bu maliyetin yaklaşık 6 milyon doları MIT tarafından sağlanmıştır. Bu maliyetlere projeye yapılan ayni katkılar dâhil edilmemiştir. İleriki yıllarda projenin personel ve işlem maliyetinin yıllık 4 milyon doları bulması beklenmektedir (Walsh, 2011: 83). Proje uygulamaya konulduğu ilk günlerde uzun dönemli sürdürülebilirliği üzerine çok fazla düşünülmemiştir. Mellon Vakfı projenin sürdürülebilirliği noktasında endişelerini belirtmiş ama yine de projeyi destekleyeceğini ifade etmiştir. Projenin bağış yollu finansman süresinin ise yakın bir zamanda sona ereceği bildirilir yılında Üniversite Danışma Kurulu projenin mali geleceği ele alarak proje işlem maliyetlerinin bir kısmının MIT in Genel Bütçesinden karşılanması gerektiğini ifade eder. Proje ekibine de projeyi finanse edecek ek finansmanlar yaratması tavsiye edilir. Bununda kurumun eğitim misyonuna uygun programların oluşturularak kurum içi faydanın arttırılması ile sağlanabileceği üzerinde durulur. Özellikle mali kriz dönemlerinde yerel faydaya ağırlık vermenin

14 412 Serhat ÇOBAN bir proje için çok önemli olduğu vurgulanır. Projenin MIT in eğitim deneyiminin önemli bir parçası olduğunu hissettirmesinin ve özellikle MIT in kendi öğrencilerine yönelik sağladığı faydanın üzerinde durmasının önemli olduğu belirtilir. Proje materyallerini güncellemenin sürdürülebilirlik için çok önemli olduğu ifade edilirken projenin finansmanının sadece yeni derslerin eklenmesi ile değil aynı zamanda varolan materyallerin güncellemesi ile de sağlanabileceği belirtilir (Walsh, 2011: 84-85). Proje ilk defa 2009 yılında Hewlett Vakfından mali yardım almadan işlemiştir. Projenin şu anki işlem maliyeti siteyi devam ettirmek, yeni dersler eklemek ve var olan dersleri güncellemekher yıl için 4 milyon dolardır. Bunun yarısı MIT in bütçesinden, diğer yarısı ise bir yazılım şirketinden sağlanan destek ile karşılanmaktadır. Ab Initio adlı yazılım şirketini sahibi bir MIT mezunu olup 6 milyon dolarlık bir yardımda bulunmuştur. Bu anlamda da gelecek üç yılın işlem maliyetinin yarısı karşılanmış olmaktadır. MIT in bütçesinde herhangi bir daralmanın yaşanması halinde bu maliyetin nasıl kapatılacağına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Proje bu durumların ötesinde somut olarak gelir yaratmak için bir plan oluşturmamıştır (Walsh, 2011: 86). Entelektüel insancıllık ile üniversitenin marka tanıtımının (projenin başarısı MIT in başarısıdır) birbiri ile uyumından doğan MIT in bu projesi ABD üniversitelerinden tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. ABD de ilk önceleri Utah Eyalet Üniversitesi, Johns Hopkins Kamu Sağlık Okulu, Tufts Üniversitesi gibi kurumlar ve daha sonra ise Defense Acquisition Üniversitesi, Harvard Hukuk Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, UMass Boston, California Üniversitesi, Michigan School of Information Üniversitesi, Notre Dame Üniversitesi, Utah Valley Eyalet Koleji, Wheelock Koleji gibi eğitim kurumları kendi Açık Ders Malzemelerini oluşturmaya başlamıştır. İngiltere de ise İngiltere Açık Üniversitesi, Ekim 2006 yılında 5.6 milyon sterlin gibi bir bütçeyle ellerinde bulundurdukları ders araç ve gereçlerini Açık Eğitim Kaynakları (Open Educational Resources) adı altında kullanıma açmıştır. Çin de de Eğitim İçin Açık Kaynaklar (China Open Resources for Education - CORE) konsorsiyumu oluşturulmuş olup 150 den fazla üniversiteyi bünyesinde barındırmaktadır. Fransa ise Açık Ders Malzemelerini oluşturmak amacıyla Paris-Tech konsorsiyumu oluşturmuştur. 10 dan fazla Japonya üniversitesinde Açık Ders Malzemeleri portalı bulunmakta; İspanya, Portekiz ve Güney Amerika daki Latin ülkelerinin üniversiteleri de Açık Ders Malzemeleri için Universia konsorsiyumunu oluşturmaktadır (Kubuş vd., 2008: 2). Açık Ders Malzemeleri projelerinin uluslararası anlamda bir çatı altında toplanması için Uluslararası Açık Ders Malzemeleri (OCW Consortium) konsorsiyumu kurulmuştur. Bu konsorsiyumda yaklaşık 20 ülke bulunmakta olup bu konsorsiyumun kurulmasındaki amaç, Açık Ders Malzemeleri projelerinin çeşitli ülkelerdeki kullanımını sağlamak, benzer projeleri desteklemek, devamını sağlamak ve etkinliğini arttırmanın yollarını araştırmaktır (Kubuş vd., 2008: 2). Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu 2005 yılında Hewlett Vakfı ndan gelen bağışlar ile oluşturulmuştur. Konsorsiyum ilk resmi toplantısını 2005 yılının Eylül ayında yapmış ve üç temel amaç belirlemiştir. Bunlardan ilki, dünyada açık eğitim materyallerinin benimsenmesinin teşviki ile açık ders malzemelerinin etkisini genişletme; ikincisi, açık ders malzemeleri projesinin geliştirilmesini teşvik etme; üçüncüsü ise, açık ders malzemeleri projesinin etkililiğini genişletip maliyetlerini azaltarak uzun dönemli sürdürülebilirliğini sağlamaktı (Carson, 2009: 28). Konsorsiyum son dönemlere kadar MIT in bir yan kuruluşu olarak çalışmıştır. Konsorsiyumun ilk yöneticisi bir MIT çalışanı olup Hewlett Vakfı ndan yapılan bağışlar, konsorsiyum adına MIT e verilmiştir. MIT bağışın nasıl harcanacağı noktasında yetkili kurum olmuştur yılının Temmuz ayında ise Konsorsiyum MIT den bağımsız organizasyonlarla birleşmiş ve bu durum konsorsiyumun kendini yönetmesine ve mali kararları almasında kendisinin

15 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 413 belirleyici olmasını sağlamıştır. Konsorsiyum liderlik yapısıda değişmiş, çeşitli üye kurumların temsilcilerinden bir yönetim kurulu oluşturulmuştur (Walsh, 2011: 78). Yapılan araştırmalar konsorsiyumun yüzlerce yükseköğrenim kurumunu kendi bünyesinde barındırdığını gösterir. Özellikle İngilizce konuşmayan Asya bölgesinde güçlü bir büyüme gözlemlenmiştir (Open Courseware Consortium, 2011). Bununla birlikte ABD nin önde gelen kurumlarının, Açık Ders Malzemeleri fikrini benimsemeye çok da fazla yanaşmadığı gözlenmektedir. Bu anlamda MIT in projesinin hem bir avantaj hem de bir çekişme unsuru olarak görüldüğü söylenebilir. Bazı kurumların MIT in projede önemli bir aktör olarak yer aldığını bilmesi Açık Ders Malzemeleri projesini o kurumun benimsemesini hızlanabilirken, bazı kurumlarda ise bu bir ters etki oluşturur. MIT in gölgesinde bir üniversite imajı çizmek istemediklerinden bazı önde gelen ABD Üniversitelerinin bu projeye dâhil olmak istemediği söylenebilir (Walsh, 2011: 78). 7. Sonuç Bu çalışmada sanal üniversite ve açık eğitim kaynakları gibi BİT lerin eğitim alanında kullanımı ile ortaya çıkan farklı modeller ele alınarak incelenmiştir. Bilgi tabanlı ekonominin, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri sağlama amaçlı eğitim ve öğretim düzeyini geliştirmek isteğinin faklı modellerin ortaya çıkmasına temel oluşturduğu söylenebilir. Bu modellerin ortaya çıkmasındaki diğer bir etken ise geleneksel eğitim uygulamalarının maliyetinin, yeni iletişim teknolojilerinin yardımıyla öğrencilere kitlesel olarak ulaşabilmenin getirdiği maliyetten daha fazla olduğu yönündeki düşüncedir. Kazançlı niş piyasalara (deniz aşırı ülke öğrencileri, orta yaşlı öğrenciler gibi) ulaşma isteği ile üniversitelerin dijital çağı yakalayamama korkusunun (hızlı bir biçimde hareket edemezlerse rekabet dışı kalabilecekleri endişesi) da bu modelleri ortaya çıkardığı söylenebilir. BİT lerin eğitim alanında kullanılmasıyla ortaya çıkan ve açık erişim yaklaşımları içinde ele alınan Açık Eğitim Kaynakları Hareketi de bu bölümde incelenmiştir. Açık Eğitim Kaynakları Hareketi bileşenleri içinde yer alan Açık Erişim Dergi, Açık Ders Kitabı, Açık Ders Malzemeleri hareketleri de ortaya çıkış dinamikleri ve gelişim evreleri bu çalışmada ele alınmıştır. Açık Ders Malzemeleri hareketinin ortaya çıkış ve ilerleyişinin diğer açık erişim yaklaşımlarından farklı saikler üzerinden geliştiği söylenebilir. Özellikle MIT in öncülüğünde gelişen bu bu projenin üniversitenin kendi ders materyallerini tüm dünyaya açarak niteliksel açıdan üstün bir konumda olduğunu vurgulama amacı güttüğü görülmektedir. Bir halkla ilişkiler çabası olarak da ifade edilebilecek bu girişim ile küresel çapta düşünülerek üniversitenin marka değeri arttırılmak istenmektedir. Bu durumun üniversitenin çekici kılınmak isteğinden bağımsız olarak derslerin planları, yöntemleri için telif hakkı sorunu olmayan araç gereçleri sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği yönünde bir girişime yol açtığı da ifade edilebilir. KAYNAKÇA ATILGAN, D. ve KETEN, B. (2008). Açık Erişim Olgusu ve Ankara Üniversitesi, (Erişim Tarihi: ). BAKER, J. vd. (2009). Open Textbook Proof-of-Concept via Connexions, International Review of Research in Open and Distance Learning, C.10, S.5. BALDİ, S., HEİER, H., STANZİCK, F. (2002). Open Courseware vs. Open Source Software - A Critical Comparison, 10th European Conference on Information Systems, (Erişim Tarihi: ).

16 414 Serhat ÇOBAN BALYER, A., GÜNDÜZ Y. (2010). Değişik Ülkelerde ve Türkiye de Sanal Üniversitenin Gelişimi, İşleyişi ve Sanal Üniversite Gerçeği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, C.10, S.2, s BAYAMLIOĞLU, E. (2013). Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi ve Creative Commons, (Erişim Tarihi: ). BJÖRK, B-C. (2004). Open Access to Scientific Publications an Analysis of the Barriers to Change?, Information Research, C.9, S.2. BREY, P. (2003). Ethical Issues for the Virtual University, Report for cevu, (Erişim Tarihi: ). CARSON, S. (2009). The unwalled garden: growth of the OpenCourseWare Consortium, , Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-learning, C.24, S.1, s CREATİVECOMMONS. (2012). (Erişim Tarihi: ). FRYDENBEG, J. ve MATKİN, G. W. (2007). Open Textbooks: Why? What? How? When?, USA: William and Flora Hewlett Foundation Published. GLADİEUX L. E., SWAİL W. S. (1999). The Virtual University and Educational Opportunity, Washington: Educational Policy Institute. GODDARD J., CORNFORD J. (2001). Space, Place and the Virtual University:The Virtual University is the University-Made Concrete, Virtual University? Educational Environments of the Future (Der. Molen, H.), London: Portland Press, s GORİSSEN, P. (2013). Open Textbooks: Trends and Opportunities, Trend Report: Open Educational Resourches 2013, E F% %20%28LR%29.pdf. (Erişim Tarihi: ). HOLT, İ. (2006). Uluslararası Bir Açık Arşiv, Akademik Bilişim 2006, Tarihi: ). HOLT, İ. (2012). Creative Commons Lisansları, Açık Erişim ve Paylaşımın Yeni Kuralları, (Erişim Tarihi: ). KAYAOĞLU, H. D. (2006). Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı, Türk Kütüphaneciliği, C.20, S.1, s KUBUŞ, O. vd. (2008). ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları, II. Uluslararası BÖTE Sempozyumunda Sunulan Bildiri, (Erişim Tarihi: ). KURŞUN, E. (2011). An Investigation of Incentives, Barriers and Values About the OER Movement In Turkish Universities: Implications for Policy Framework, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. KYLAMA, M. (2005). The Finnish Virtual University and Finland s Path to a Learning Society, Lifelong Learning and Distance Higher Education (Der. McIntosh, C., Varoglu, Z.), France: UNESCO Publishing, s

17 Eğitimde Bit Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite Ve Açık Eğitim 415 MCCULLOCH, E. (2006). Digital Directions Taking Stock of Open Access: Progress and İssues, Library Review, C.55, S.6, s MIT NEWS. (2001). MIT to Make Nearly All Course Materials Available Free on The World Wide Web, (Erişim Tarihi: ). MIT OPENCOURSEWARE. (2006) Program Evaluation Findings Report, (Erişim Tarihi: ). MIT OPENCOURSEWARE. (2009) Program Evaluation Findings Summary, Tarihi: ). MIT OPENCOURSEWARE. (2011). (Erişim Tarihi: ). MIT SİTE STATİSTİCS. (2011). (Erişim Tarihi: ). NOBLE, D. F. (1998). Digital Diploma Mills: The Automation of Higher Education, Science as Culture, C.7, S.3, s SUBER, P. (2003). Removing the Barriers to Research: An Introduction to Open Access for Librarians, (Erişim Tarihi: ). SWARTZ, A. (2008). Guerilla Open Access Manifesto, (Erişim Tarihi: ). TECHTALK. (2007). MIT Marks OpenCourseWare Milestone, (Erişim Tarihi: ). TONTA, Y. (2008). Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape, Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges (Der. Bayır, D.), İstanbul: Turkish Librarians Association, s TÜBA. (2011). Açık Ders Malzemeleri Projesi,http://www.acikders.org.tr/dokumanlar/acikders_proje_tanitim_06-11.pdf. (Erişim Tarihi: ). WALSH, T. (2011). Unlocking the Gates, Princeton: Princeton University Press.

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları BBY 166 - Bilimsel İletişim Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında. Temel Adımlar:

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında. Temel Adımlar: Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar: Ankos Kontrol Listesi ve El Kitabı Ankos AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) Bülent Karasözen, Cem Coşkun, İlkay Holt, Özlem Bayram Kurumsal

Detaylı

Açık Erişim ve DSpace Yazılımı. Sönmez ÇELİK Doğuş Üniversitesi

Açık Erişim ve DSpace Yazılımı. Sönmez ÇELİK Doğuş Üniversitesi Açık Erişim ve DSpace Yazılımı Sönmez ÇELİK Doğuş Üniversitesi YÖK Başkanlığı 30 Mayıs 2014 Sunum Başlıkları Açık Erişim Hareketi Bilimsel Yayınlara Erişim Açık Erişimli Yayın Yapmanın Yolları Akademik

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları. METU OpenCourseWare Project

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları. METU OpenCourseWare Project ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları Okan KUBUŞ*, Fatih ARI*, Kürşat ÇAĞILTAY**, Tarkan GÜRBÜZ**, Başak AKTEKE-ÖZTÜRK* (*) Öğretim Teknolijeri Destek Ofisi, ODTÜ, ANKARA (**)Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

BBY 166 Bilimsel İletişim. Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları

BBY 166 Bilimsel İletişim. Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları BBY 166 Bilimsel İletişim Lisans Anlaşmaları ve Telif Hakları Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GEREKÇE Gümüşhane Üniversitesi nde basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik çalışmaların, (makale, kitap/kitap bölümleri, tez,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun / / 2017 tarih ve. sayılı toplantısında kabul edilerek, / /2017 tarih ve.. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR Açık Bilimsel Bilgi Dünyası ANKOSLink 2013 AEKA Grup Koordinatörü Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Grup Danışmanı İlkay HOLT (Özyeğin

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK AÇIK ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde ve Üniversitemiz

Detaylı

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 41. Kütüphane Haftası, 28 Mart 3 Nisan 2005, Ankara - 1

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Özgür Yazılım Lisansları

Özgür Yazılım Lisansları Özgür Yazılım Lisansları Doruk Fişek (dfisek@fisek.com.tr) http://seminer.linux.org.tr/seminer-notlari/lisanslar/ Başlarken Yazılım lisansı, yazılımı geliştiren kişi/kurum ile yazılımın kullanıcıları arasında

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

Açık Ders Kaynakları nın Faydaları, Uygulanması Sırasında Karşılaşılabilecek Engeller ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Ön Çalışma

Açık Ders Kaynakları nın Faydaları, Uygulanması Sırasında Karşılaşılabilecek Engeller ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Ön Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Açık Ders Kaynakları nın Faydaları, Uygulanması Sırasında Karşılaşılabilecek Engeller ve Çözüm Engin KURŞUN 1, Kürşat ÇAĞILTAY 2

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI POLİTİKA BAŞLIĞI: Bingöl Üniversitesi (BÜ) bünyesinde yapılan akademik çalışmalar için açık erişim, kurumsal arşivleme, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

AÇIK DERS KAYNAKLARI NİN FAYDALARI, UYGULANMASI SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ÖN. Kursat Cagiltay, PhD.

AÇIK DERS KAYNAKLARI NİN FAYDALARI, UYGULANMASI SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ÖN. Kursat Cagiltay, PhD. AÇIK DERS KAYNAKLARI NİN FAYDALARI, UYGULANMASI SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Engin Kursun Kursat Cagiltay, PhD. Ajanda ADK Nedir? Yeni olan ne? Kısa bir

Detaylı

Açık Erişim nedir? Açık Erişim Arşivi nedir? Açık Erişimin Ortaya Çıkış Nedenleri Açık Erişimin Tercih Edilme Nedenleri Açık Erişimin Yararları

Açık Erişim nedir? Açık Erişim Arşivi nedir? Açık Erişimin Ortaya Çıkış Nedenleri Açık Erişimin Tercih Edilme Nedenleri Açık Erişimin Yararları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2015 Açık Erişim nedir? Açık Erişim Arşivi nedir? Açık Erişimin Ortaya Çıkış Nedenleri Açık Erişimin Tercih Edilme Nedenleri Açık Erişimin Yararları Bilimsel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi)

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Bilimsel İletişim Bilimsel iletişim, bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bilginin paketlenmesi, kalite açısından onaylanması,

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

Elsevier ve Açık Erişim

Elsevier ve Açık Erişim Elsevier ve Açık Erişim ANKOSLink Nisan, 2013 Gamze Keskin Elsevier BV Kurumsal Gelisim Yoneticisi Turkiye, Iran, Orta Dogu ve Orta Asya Ulkeleri g.keskin@elsevier.com 1 Acik Erisim Nedir? Acik Erisim,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GAZİANTEP 2014 T.C GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GEREKÇE: a) Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. A- GÖREVLER - Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar

Detaylı

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. T.C. MEF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK/KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Gerekçe Açık erişim, kamu kaynaklarıyla desteklenen

Detaylı

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr Etkinlik hakkında Türkiye'nin en büyük Özgür Yazılım ve Linux odaklı etkinliklerini 2002 yılından beri gerçekleştiren İstanbul Bİlgi Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin, 2. defa tek çatı ve

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı

Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı Sönmez ÇELİK (Doğuş Üniversitesi) Gültekin GÜRDAL (İYTE) Dr. Burcu KETEN (ODTÜ) Levent KUTLUTÜRK (Yaşar Üniversitesi) Ata TÜRKFİDANI (Yaşar Üniversitesi) ::

Detaylı

Akademik Performans için Açık Erişim Yayınların Önemi

Akademik Performans için Açık Erişim Yayınların Önemi Akademik Performans için Açık Erişim Yayınların Önemi ANKOS AEKA Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu 3-5 Kasım 2014 İstanbul, Ankara, İzmir www.ankos.gen.tr Geleneksel bilimsel iletişim sistemi

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Avrupa Patent Akademisi. Patent Eğitim Seti

Avrupa Patent Akademisi. Patent Eğitim Seti Patent Eğitim Seti Avrupa Patent Akademisi Patent Eğitim Seti Patent Eğitim Seti farkındalığı artırmaya yardımcı olacak değerli bir kaynaktır. Patent uzmanları tarafından hazırlanan ve geliştirilen eğitim

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Kurumsal [Açık] Arşivler

Kurumsal [Açık] Arşivler Kurumsal [Açık] Arşivler Ankos Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu adına İlkay Holt Kurumsal Arşivlerin Faydaları Kuruma; Kurumun görünürlüğünü ve saygınlığını artırır, prestij sağlar, Kurumun

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

NEDEN AÇIK ERİŞİM? 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

NEDEN AÇIK ERİŞİM? 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA NEDEN AÇIK ERİŞİM? Açık Erişim araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında dergi makalelerinin, konferans bildirilerinin ücretsiz, çevrimiçi kopyalarından meydana gelir. Açık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri Amacı 1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından, eşit paylarla kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir. TSEV in temel

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

The Royal Society of Chemistry Publishing Resources. Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans

The Royal Society of Chemistry Publishing Resources. Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans The Royal Society of Chemistry Publishing Resources Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak tam 170 yıldır dünya çapındaki 50,000 in üzerindeki üyeye hizmet

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların,

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir?

Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir? Amaç Açık Erişim Nedir? Neden Açık Erişim? Açık Erişim Nasıl sağlanır? Kurumsal Arşiv Nedir? Kurumsal Açık Arşivin İçeriği Nedir? Kurumsal Arşivin Amacı Kurumsal Arşivin Yararları Kurumsal Arşivlerde Paylaşım

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu. ANKOSLink. April, 2015

Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu. ANKOSLink. April, 2015 MORE Dergi Koleksiyonları : Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu Sağlık Bilimleri I Malzeme Bilimi & Mühendisliği I Beşeri & Sosyal Bilimler ANKOSLink.

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı