YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS"

Transkript

1 İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012

2 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması adlı eşleştirme projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje ekibi, aşağıdaki gibidir: PROJE LİDERİ Muharrem Ürgüp YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MEVKİDAŞI İbrahim Cansız PROJE LİDERİ José de la Mata Amaya Dionysia Kallinikou YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI Aránzazu Alameda López Eğitim materyalinin hazırlanmasına katkıda bulunan yazarlar Carmen Lamela Rafael Lozano Bu yayımda ifade edilen görüşler Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmamaktadır. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜNİTE EVVELİYAT YENİ BİR İCRA DAİRESİ MODELİ İHTİYACI İCRA DAİRESİNİN TEŞKİLATLANMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN İLKELER Teşkilatlanma ilkeleri Bütünlük ilkesi Hiyerarşik yapı Görevlerin dağılımı Eşgüdüm Işleyiş ilkeleri Etkinlik ve hızlılık Esneklik İşin modernleştirilmesi Sorumluluk yönetimi Kusursuzluk ve sürekli iyileştirme Standardizasyon Benzeştirme MODELİN GENEL TANIMI TEST...15 ÜNİTE MERKEZİ SEVİYENİN İŞLEVLERİ İCRA DAİRESİNİN İŞLEVLERİ Idari birim Icra birimi...23

4 3. PROTOKOLLER ORTAK HİZMETLERİN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ VE ORTAK HİZMETLER İLE DİĞER BİRİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER SORUMLULUKLARIN TESPİTİ TEST...31 ÜNİTE ÖNSÖZ İŞ POZİSYONLARI KİTAPÇIĞI İş pozisyonları kitapçığı nedir? İş pozisyonları kitapçığının hedefleri Iş pozisyonlari kitapçiğinin içeriği Her pozisyonun tanımlanmasına ilişkin veri Pozisyonun misyonu İcra dairesi içerisindeki pozisyonların organizasyon şeması Her pozisyondan beklenen katkılar veya sonuçlar Pozisyonun işlevleri Diğer pozisyonlarla temel ilişkiler Pozisyonun teknik araçları Pozisyonun gerektirdikleri Gözlemler İş pozisyonları kitapçığının Pratik uygulaması İş pozisyonları kitapçığının iletilmesi İş pozisyonları kitapçığının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi USUL KİTAPÇIĞI Usul Kitapçığı nedir? Süreç Yönetimi ihtiyacı Usul Kitapçığının kullanımı Usul Kitapçığının temel kavramları Usul Kitapçığında genel hatlar Kitapçığın içeriği Usul Kitapçığının Pratik uygulaması...46

5 Yönetim prosedürlerinin kullanımı Süreçlerin düzgün uygulanmasının altı anahtarı Usul kitapçığının düzgün iletilmesi Yönetim prosedürlerinin kullanımı. Uygulamanın denetlenmesi Denetleme aracı olarak yönetim göstergeleri Kalite ve sürekli iyileştirme çerçevesinde denetleme TEŞKİLATA İLİŞKİN KİTAPÇIK Teşkilata İlişkin Kitapçık nedir? Yapı Teşkilata İlişkin Kitapçığın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi TEST...52 TESTLERİN SONUÇLARI...54

6

7 G İ R İ Ş ÜNİTE 1 İCRA DAİRESİNİN YENİ TEŞKİLAT MODELİ Bu ünite, reforma yol açan sebepleri belirtmek ve özellikle hiyerarşi, görevlerin dağılımı ve eşgüdüm gibi reform destekleyen ilkeleri eğitim alanlara sunmak suretiyle yeni icra modelini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bölüm aynı zamanda, bu bağlamda her icra dairesi tarafından gerçekleştirilen prosedüre ilişkin işlevler ile Adalet Bakanlığı çerçevesinde yürütülen idari işlevler arasındaki farkları yaratan daire yapısına ilişkin genel bir görünüm de içermektedir. İÇİNDEKİLER 1. EVVELİYAT. YENİ BİR İCRA DAİRESİ MODELİ İHTİYACI 2. İCRA DAİRESİNİN TEŞKİLATLANMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN İLKELER 2.1 TEŞKİLATLANMA İLKELERİ Bütünlük ilkesi Hiyerarşik yapı Görevlerin dağılımı Eşgüdüm 1

8 2.2 İŞLEYİŞ İLKELERİ Etkinlik ve hızlılık Esneklik İşin modernleştirilmesi Yönetime ilişkin sorumluluk Kusursuzluk ve sürekli iyileştirme Standardizasyon. Benzeştirme 3. MODELİN GENEL TANIMI 3.1 Kurumsal Çerçeve 3.2 İcra daireleri seviyesi 1. EVVELİYAT. YENİ BİR İCRA DAİRESİ MODELİ İHTİYACI Türk icra sistemi, çok zayıf performansı sebebiyle yargı idaresinde en fazla eleştiriye maruz kalan alandır. Hakimler, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, katipler, hizmetliler, avukatlar ve vatandaşların genel düşüncesi Türkiye de icra sisteminde ciddi düzenlemelere gidilmesi gerektiği yönündedir. Uygulamadaki aksaklıklar ve önemli eksiklikler şu anda icra takipleri ve iş akışının etkinliği ve etkililiği bağlamında engel teşkil etmektedir. Mevcut durumun özeti şu şekildedir: İcra sisteminin yönetilmesi ve eş güdümüne ilişkin somut bir kurumsal çerçeveden yoksunluk tespit edilmiştir. Bu sebeple, icra dosyalarının ciddi oranlarda arttığı dikkate alındığında (yaklaşık 1200 icra dairesi tarafından işleme alınan ve gittikçe sayısı artan yaklaşık dosyadan oluşan iş yükü) politika ve idari kararlar dairelerin faaliyetleri ve ihtiyaçlarına tam uyum gösterememektedir. Merkezi kurumsal çerçeve açısından tespit edilen en önemli sorunlar: a) Yapısal sorunlar: Bakanlık içerisindeki farklı birimlerde görev çatışması, 2

9 Farklı denetleme mekanizmalarına rağmen icra dairelerinin işleyişi ve performansına yönelik etkin bir denetleme ve kontrol uygulanmaması, Hizmetin sürekli iyileştirilmesi ve kusursuzluğun sağlanmasına ilişkin sorumluluk konusunda bir kalite sisteminin olmaması olarak sıralanabilir. b) Teşkilata ilişkin sorunlar: İcra takiplerinin işleme alınması ve yürütülmesi konusunda uygulama birliğinden yoksunluk, Günlük işlemlerde en sık karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin, kılavuzluk eden kitapçıklar veya protokoller ve yorumlayıcı kriterler bulunmadığından usule ilişkin belirsizliklerin bulunması, Mali işlemlerin (tahsilatlar ve reddiyatlar) banka sistemi aracılığıyla değil, icra dairelerinde nakit olarak yapılmasından dolayı yaşanan güçlükler olarak sıralanabilir. Bu noktaya kadar tespit edilen icra dairesi sorunlarının yapısal ve teşkilata ilişkin konularda olduğunu unutmamak önem arz etmektedir. Muhtemelen icra dairelerinin işleyişini yasal ve mevzuata ilişkin değişikliklerle iyileştirmek mümkün olacaktır ancak bu, Proje ile paralel olarak gerçekleştirilen bir başka çalışmanın alanındadır. Bu noktalar dikkate alındığında, icra dairelerinde tespit edilen en önemli sorunlar aşağıdaki gibidir: a) Yapısal sorunlar: Dairelerin, mevcut iş yüküne karşılık verecek işlem kapasitesi bulunmamaktadır ve dosya sayısındaki aşırı artışa ayak uyduramamıştır. Taşra seviyesindeki parçalı teşkilat yapısı icra sisteminin etkinliği noktasında bir engel haline gelmektedir. b) Teşkilata ilişkin sorunlar: İcra takiplerinin işleme alınmasında ve yürütülmesinde uygulama birliği bulunmamaktadır. 3

10 İşlevlerin ayrışması Sınırlı kaynaklar, eskiden kalma çalışma yöntemleri (UYAP sistemindeki gelişmelere rağmen), kağıt yığını altında kalmış masalar, yetersiz kontrol ve usule ilişkin belirsizlikler sebebiyle günlük aksaklıklar meydana gelmektedir İcra dairelerine aşırı sayıda ziyaretçi (avukatlar ve vatandaşlar) gelmesi, herkese ayrı ayrı ilgi gösterilmesini zorlaştırırken, düzenli bir sistemde çalışmayı imkansız kılmaktadır. Arşivlerde veya yediemin depolarında kontrol bulunmamaktadır. Aşırı iş yükü vardır. Mali işlemlerin (tahsilatlar ve reddiyatlar) banka sistemi aracılığıyla değil, icra dairelerinde nakit olarak yapılmasından dolayı yaşanan güçlükler bulunmaktadır. Yargı idaresinde ve özellikle de icra dairelerinde belirli değişikliklerin yapılması gerektiği açık olduğundan, erişilebilir kaynakların optimize edilmesi, kalite kontrolü tekniklerinin belirlenmesi, yerine getirilecek koşulların belirlenmesi ve hizmetin işleyişine ilişkin yeterli dayanıklılık gösteren bir rejimin oluşturulmasına yönelik yönetim kriteri takip edilmelidir. Bu teşkilata ilişkin yenden yapılandırılma, burada sayılanların dışında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmayı sağlayacaktır: - Dosyaların işleme alınmasında uygulama birliği oluşturulması - İcra dairelerinin dosya sayısındaki aşırı artışa ayak uydurmasının sağlanması - İcra dairelerinin gerçek ihtiyaçlarının önceden görülmesi ve planlanması - İcra dairelerindeki materyal ve insan kaynaklarının sağlanmasının planlanması. - İcra dairelerinde uzmanlaşmanın uygunluğu veya gerekliliğinin tespit edilmesi - İş yükü ve hedeflerin gerçekleştirilmesine göre farklı icra dairelerinde iş tazmini sisteminin düzenlenmesinin uygunluğunun tespit edilmesi. 4

11 Özetlemek gerekirse, Türk icra dairelerinin yeni bir model altında teşkilatlanması, daha hızlı ve etkin karşılık oluşturmak için yapılmaktadır. Ayrıca 21ncü yüzyıl toplumundan daha uygun bir icra sistemi talep eden vatandaşların ve yasal profesyonellerin ihtiyaçlarına yardımcı olmak da amaçlanmaktadır. İcra dairelerinde tespit edilen sorunlar, icra dairelerinin yönetimi ve eşgüdümünden sorumlu kurumsal ulusal çerçevenin yanı sıra icra dairelerinin kendilerini de etkilediğinden teşkilat açısından iki temel gereksinim belirlenmiştir: 1. İcra dairelerinin işleyişini yöneltmek ve koordine etmek amacıyla kurumsal bir çerçeve oluşturulması. 2. Mikro birimlere ayrılmış mevcut parçalı yapının değiştirilmesi. İcra konularında, Türk adalet sisteminin ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir teşkilat modeli ile yüksek kaliteli bir kamu hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. İcra sisteminin talep edilen yapısal reformu, hızlılık, etkililik, etkinlik, işin modernleştirilmesi, görevde uzmanlaşma, şeffaflık, idare sorumluluğu, eşgüdüm ve işbirliği ilkeleri altında çalışacak yeni bir model sunan Yeni İcra Dairelerinin Oluşturulmasına Yönelik Yönetmelik in kapsamındadır. Dolayısıyla, icra dairesi, bölgenin başlıca şehrinde yer alacak olup, tüm bölgeyi kapsayacaktır. Dairenin başında bir icra müdürü bulunacaktır. Temel teşkilat modelinde icra dairesi bir İdari Birim ve bir İcra Birimini kapsayacaktır. Bu yeni tasarımın amacı, daha hızlı, etkin ve yüksek kaliteli ve vatandaşlara daha fazla ilgi gösteren hizmet elde etmek için tüm icra dairelerinde yeni çalışma metodolojileri ve standart yönetim kriterleri sunmaktır. 2. İCRA DAİRELERİNİN TEŞKİLATLANMA VE İŞLEYİŞ İLKELERİ İcra dairesinin yeni yapısı, vatandaşların ihtiyaçlarına hassasiyet göstermenin yanı sıra daha hızlı ve daha etkin adalet sunmak için kilit bir unsur olarak görülmektedir. 5

12 Yeni teşkilat modeli, icra dairelerindeki etkinliğe rehberlik edecek ve değer olarak görev görecek ilkelere dayandırılacaktır. 2.1 TEŞKİLATLANMA İLKELERİ Bütünlük ilkesi: İcra dairelerinin, tek bir teşkilat sistemi çatısı altında genel bir yaklaşımla bütünleştiği düşünülmektedir Hiyerarşik yapı: İcra daireleri denetleme ve kontrol organı olarak merkezi seviye altındadır. Hiyerarşi ilkesi, idari organlar arasında bir ilişki sistemi kuran, iki taraflı yürüyen, üstler ve astlar arasında dikey ve kademeli bir yönetim olması anlamına gelmektedir. Bu hiyerarşi ilkesi, yeni teşkilat sisteminin temelidir, icra dairelerinin bu ilke ile teşkilatlanması ve yönetilmesi gerekmektedir ve faaliyetin birliğinin sağlanması konusunda önemli bir koşul olmanın yanı sıra, etkin ve etkili bir Yargı İdaresi için de hayati önem taşımaktadır. Dairelerin düzenlendiği pozisyonlar aracılığıyla işlevsel bağımlılığı kendi içinde barındırmaktadır. Bu müdürlüklerin düşüncesi, görevlerinin yerine getirilmesini de içermektedir: yönlendirme, denetleme, teftiş ve uyuşmazlık çözümleri. Tüm bu bahsi geçen görevler şu faaliyetlerle düzenlenecektir: planlama, karar alma, yönetim, kontrol ve işin dağıtılması, performans kontrolü ve hizmetin düzgün işlemesini sağlamak için özellikle veya genel olarak gereken emirler ve talimatlar verme Görev dağılımı: Görevlerin dağılımı, kurumun her bireyinden azami şekilde faydalanmanın en iyi yoludur. Üyelerin ilgili rollerinin sınırlandırması anlamına gelmektedir. Amacı, aynı çaba ile daha çok ve daha iyi üretim sağlamaktır; çünkü ilginin ve çabanın odaklandığı alan azalacak ve yetenekler ile kapasitenin gelişmesi ile de performans çoğalacaktır. Aslında, kurum ne kadar büyük olursa, görevlerin dağılması da o kadar büyük olmalıdır, çünkü sadece bu şekilde daha yüksek üretkenlik, daha etkin ve tek tip sonuçlara ulaşılabilir. Çalışanların yeteneklerini arttırmasına yardımcı olacağından ve bu yolla da zamandan tasarruf sağlanacağından, görev dağılımı performansı 6

13 da iyileştirecektir. Hatta, her değişiklik veya her pozisyon veya görev yeni bir çabaya alışmak anlamına gelir ki bu da üretimi düşürür. İcra daireleri modelinde görev dağılımı, ortak hizmetlerin içerisinde bütünleşmiş bir bölümün ikiye takıma ayrılmasıyla açıkça belirtilmiştir. Daire ne kadar büyük olursa, ortak hizmetler içerisinde bütünleşmiş takımlar/bölümlerin sayısı da o kadar büyük olacaktır. Bu yapılanmada, hiyerarşi ilkesine dayanan ortak hizmetlerin müdürü, astlar ve üstlerin tam görevleri arasında fark oluşturacak görevlerin dağılımının sağlanacağı ilk noktadır. Ayrıca, bu daire modelinde iş, çalışanlar arasında dosya sayısı dikkate alınarak değil, takibin bulunduğu adım ve aşamaya göre dağıtılmaktadır ki bu sayede mevcut sistemde var olan herkes, her işi yapmaktadır şeklinde olan çalışma yönteminden kaçınılmış olur. Sonuç olarak, uzmanlaşma sağlanarak, idarenin daha hızlı ve etkili olması sağlanacaktır. Görevlerin dağılım ne kadar yüksek olursa, daire çalışanlarının uzmanlaşması da o kadar yüksek olacaktır ancak her halükarda hizmetin gereksinimlerine ayak uydurabilmek adına da daire içerisinde yeterli esneklik sağlanmalıdır Eş güdüm: teşkilat modeli hem harici hem dahili olarak eş güdüm mekanizmalarının kurulmasını sağlayacaktır. Eş güdüm, yeni icra dairesinin temelindeki en kilit noktalardan birini oluşturmaktadır. Hiyerarşi ve görevlerin dağılımı yeterli bir teşkilatlanma için kafi değildir ama bunların yanı sıra eş güdüm son derece ciddi önem taşımaktadır; bu yüzden bir yapıdaki organlar arasında etkin eş güdüm gerekmektedir. Burada güdülen amaç, farklı birimler arasında iyi iletişimin sürdürülebilmesidir; çünkü dairenin düzgün bir performans göstermesi buna bağlıdır. Her ne kadar bu eş güdüm, hiyerarşi ilkesiyle yani üst birimin dikte ettiği veya birimlere verilen belirli emirler aracılığıyla sağlanabiliyor olsa da bu yeterli değildir; aynı zamanda işin düzenlenmesi ve dağıtılması ve protokoller gibi spesifik eş güdüm teknikleri de oluşturmak gerekmektedir. 7

14 2.2 İŞLEYİŞ İLKELERİ Etkinlik ve hızlılık: Model, icra dairelerinin icra takiplerinde büyük oranda sonuçlandırmaya varması konusunda beklentilere sahiptir Esneklik: her teşkilatın, hizmetteki aksaklıklardan sakınmak adına, kendi yapısı içerisinde esneklik kriterini kullanması gerekmektedir İşin modernleştirilmesi: icra dairelerinin düzgün görev paylaşımını sağlamak, ulaşılabilir insan kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmak ve görevlerin yerine getirilmesi için en uygun araçlar ve en hızlı yöntemlerin bulunması için bir yapı benimsemesi gerekmektedir. Görevlerin azaltılması veya gereksiz ve etkin olmayan görevlerin kaldırılmasıyla görevlerin bölünmesi veya alt birimlere bölünmesinin mümkün olması durumunda iş çok daha iyi bir şekilde icra edilebilecektir Sorumluluk yönetimi: Görevlerin dağılımı ilkesi her pozisyon için iş tanımı ve bu sayede sorumlulukların tanımlanması anlamına gelmektedir Kusursuzluk ve sürekli iyileştirme: teşkilat modeli, zayıf ve güçlü noktaların tespiti suretiyle, icra hizmetinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Edinilen bilgilere dayanarak, eğitim, istihdam ihtiyaçları, yeninden teşkilatlanma ve materyal gereksinimleri gibi konularda spesifik planlar yapılacaktır Standardizasyon: Teşkilat modeli, protokollere, pozisyon kitapçıklarına ve icra faaliyetlerinin spesifik prosedürlerine dönüştürülecek olan tek tip bir metodolojik kriter ile desteklenecektir Benzeştirme: Bu teşkilatlanmaya ilişkin yeniden yapılandırma, nerede olursa olsun icra dairelerinin tek tip olarak işlemesini teşvik etmelidir. 3. MODELİN GENEL TANIMI Yeni teşkilat modeli ile, icra dairelerinin aşağıda belirtilenlerden kurtulmuş bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir: Merkezi seviyede kurumsal çerçeveden yoksunluk; Taşra seviyesinde parçalanmış bir teşkilat yapısı; ve İşlemsel kapasitenin eksikliği 8

15 Taşra seviyesinde parçalanmış bir teşkilat yapısı; ve İşlemsel kapasitenin eksikliği İcra Dairelerinin Evrimi İcra daireleri için: İcra Dairelerinin Evrimi Somut bir kurumsal çerçeve ile yönetilen Yeni teşkilat modeli ile sağlamlaştırılan Farklı konularda uzmanlaşmış dairelere dayanan 14 İşlevsel olarak iyi desteklenen bilgi işlem teknolojileri İcra dairelerinin yeni teşkilat modelinin ana dayanakları şu şekildedir: 1. Adalet Bakanlığı içerisinde, icra daireleri politikalarını hazırlayacak, düzenli işleyişi inceleyecek, kaliteyi ve en iyi kurumsal uygulamaları tanımlayacak kurumsal bir çerçeve, 2. Sürekli iyileştirmeyi sağlayacak bir teftiş ve kalite yönetim sistemi, 3. Her icra dairesinin boyutlarına uyarlanabilecek bütünleşmiş ve esnek, yeni bir teşkilat modeli içerisinde bilgi işlem teknolojileriyle desteklenen, icra daireleri içinde yatay ve uzmanlaşmış daireler. Aşağıda belirtilen organların yapısını inceleyelim: 1) MERKEZİ SEVİYE, Adalet Bakanlığı içerisinde yeni spesifik bir organdır ve icra dairelerinin yönetimini merkezileştirmektedir. Adalet Bakanlığı içerisindeki kurumsal çerçeve icra dairelerinin politikalarını 9

16 oluşturmak, düzenli işleyişi kontrol etmek ve kalite ile en iyi kurumsal uygulamaları belirlemekle yükümlüdür. Bu organ, icra dairelerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak adına, teftiş ve denetleme, istatistik, uygulamaların standardizasyonu (protokollerin, görüşler, usul kitapçıkları, iş tanımları kitapçığı vb.), yasal ve teşkilata ilişkin hususlar (protokoller, talimatlar, sorulara çözümler, Usul kitapçıkları ve iş tanımları kitapçıklarının hazırlanması vs.) ve mali işlemlerin yönetimi gibi diğer yetkilerin dışında teftiş ve kalite yönetimi sistemi içermektedir. Üç temel çalışma alanı belirlenmiştir: 1. İnsan kaynakları: icra dairelerinde, eğitim ve hem icra dairesi çalışanları hem de vatandaşlara bilgi konusunda insan kaynakları yönetimine ilişkin tüm konularda yetkilidir. 2. Yönetim: teftiş ve kalite, mali konular, vergiler, harçlar, ödemeler vb. konularda yetkilidir. 3. Planlama: planlama, proje kontrolü, kuralların standardizasyonu ve değişim yönetimi için gereken faaliyetler gibi konularla ilgilenir. Ayrıca, Merkezi Birim sorumlusuna doğrudan teknik destek sağlayacak olan üst danışmanlar kurulu olacaktır. Bu kurul aynı zamanda birimin diğer alanlarının faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. 10

17 sağlayacak olan üst danışmanlar kurulu olacaktır. Bu kurul ayn zamanda birimin diğer alanlarının faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. MERKEZİ'BİRİM' YAPISI' İCRA%DAİRESİ%SORUMLU% BİRİM% Danışma' kurulu' Yöne%m'' Te)iş'&'kalite' İsta%s%k' İnsan'Kaynakları' İKY' Eği%m' İlgi've' bilgi' Planlama' Proje' planlama' &'kontrol' Standartla şbrma' Bilgi'işlem' 2) İCRA DAİRELERİ SEVİYESİ 2) İCRA DAİRELERİ SEVİYESİ Yeni modelde, icra dairesi, bölgenin en büyük şehrinde yerleşik olan ve Yeni modelde, icra dairesi, bölgenin en büyük şehrinde yerleşik tüm bölgeyi kapsayan bir faaliyet alanına sahip icra ile ilgilenen birim olan ve tüm bölgeyi kapsayan bir faaliyet alanına sahip icra ile olacaktır. ilgilenen birim olacaktır. 1 İCRA%BİRİMİ% İdari%Birim% İcra%Birimi% Danışma' masası' Arşiv' Tedarik' Tebligat'Birimi' Ön'büro' Dosya' açma' birimi' Haciz' '' Mali'Birim' Aile' Yeni İcra Dairesi Modeli Yeni İcra Dairesi Modeli 11

18 Şu anda icra dairelerine ilişkin yeni yönetmelik inceleme aşamasındadır. Bu taslak yönetmelik, yeni modelin gelişmesinde icra müdürlerini bel kemiği olarak görmektedir. İcra dairesinin yönetiminin yanı sıra, idari birim ve icra biriminin yönetimlerine de spesifik olarak icra müdürleri atanacaktır. Tüm birimlerin veya bölümlerin icra daireleri için konulan ilkeleri Yeni yerine icra dairelerinin getirmelerini oluşturmasına ve özellikle dahili yönelik eş güdümün yönetmeliğin sağlanmasını 10uncu temin maddesi, etmelidirler. Adalet Bakanlığı nın, ülke çapında icra dairelerinin uygulamalarında birlik sağlanmasına ilişkin genel bir kriter getirme Yeni icra dairelerinin oluşturmasına yönelik yönetmeliğin 10uncu sorumluluğundan bahsetmektedir. Ayrıca, icra müdürleri, icra dairesi maddesi, Adalet Bakanlığı nın, ülke çapında icra dairelerinin uygulamalarında içerisinde eş güdümlenmiş birlik sağlanmasına faaliyetleri ilişkin temin genel edebilmek bir kriter getirme amacıyla sorumluluğundan talimatlar yayımlayabilir. bahsetmektedir. Son olarak, Ayrıca, İdari icra Birim müdürleri, ve İcra icra Biriminin dairesi içerisinde müdürlerine eş güdümlenmiş Hizmet Talimatları faaliyetleri doğrultusunda temin edebilmek sorumluluklarındaki amacıyla talimatlar bölüm ve yayımlayabilir. birimleri yönlendirme Son olarak, olanağını İdari sunmaktadır. Birim ve İcra Biriminin müdürlerine Hizmet Talimatları doğrultusunda sorumluluklarındaki Bu yönetmeliğin amacı, icra faaliyetlerinde birlik sağlayan bir kılavuz bölüm ve birimleri yönlendirme olanağını sunmaktadır. oluşturmaktır. Bu yönetmeliğin amacı, icra faaliyetlerinde birlik sağlayan bir kılavuz Yeni teşkilatlanma, icra daireleri alanında iki farklı faaliyet türünü oluşturmaktır. ayrıştırmayı amaçlamaktadır; usule ilişkin ve idareye ilişkin destek. Yeni teşkilatlanma, icra daireleri alanında iki farklı faaliyet türünü Dolayısıyla, bu farklı işlevler dikkate alınarak, iki farklı birim ayrıştırmayı amaçlamaktadır; usule ilişkin ve idareye ilişkin destek. oluşturulmaktadır: Dolayısıyla, bu farklı işlevler dikkate alınarak, iki farklı birim oluşturulmaktadır: - İdari Birim Danışma masası, tedarik ve arşivleri içermekte ve icra birimine genel destek sağlayan işlevleri vermektedir. İdari Birim, Danışma masası, tedarik ve arşivleri içermekte ve icra birimine genel destek sağlayan işlevleri vermektedir. İdari Birim Danışma masası Arşivler Tedarik İdari Birim örneği İcra Birimi, icra takibine ilişkin tüm süreçlerin yapıldığı bölümdür. İdari Birim örneği Birim, üyeleri arasında eş güdüme ve dayanışma ilkelerine göre yönetilecek olan işlevsel bölümlere ayrılacaktır. Bu bölümler, farklı 12 - İcra birimi, icra takibine ilişkin tüm süreçlerin yapıldığı bölümdür. Birim, üyeleri arasında eş güdüme ve dayanışma ilkelerine

19 türden işlerin yürütülmesine veya uzmanlaşılmış işlemlerin (örn. Satışlar) yerine getirilmesinde uzmanlaşabilir. Tüm icra dairesinin yönetim sorumluluklarını üstlenen bir icra müdür ve dairenin büyüklüğüne göre ona yardım eden bir veya daha fazla icra müdür yardımcısı olacaktır. Birimlerin hepsinin başında bir icra müdürü olacaktır. Bölümlerin her birinin başında ise diğer icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları olacaktır. Bu bağlamda, her bölümde veya bölümlerin bazılarında İdari Birimi, dairenin büyüklüğüne bağlı olarak bir veya daha fazla icra müdür yardımcıları ile yöneten bir icra müdürü olacaktır. Küçük ve orta ölçekli icra dairelerinde icra müdürünün idari birimi kendi başına yönetebilmesi için model esne olmalıdır. Büyük ölçekli icra dairelerinde, bölümlerin bazılarında veya hepsinde yürütme yetkisi olan icra müdür yardımcıları olacaktır. İcra Birimini idare eden bir icra müdürünün yanı sıra, işlemsel bölümlerin her birini yöneten icra müdürleri olacaktır. Beş ana bölüme ayrılacaktır: -Ön büro -Talep -Haciz -Satış -Aile Ayrıca, icra birimindeki spesifik bölümler şu şekilde olacaktır: -vergiler ve harçlar ile tahsilat ve reddiyat olarak iki bölüme ayrılmış mali birim, -tebligat birimi 13

20 -vergiler ve harçlar ile tahsilat ve reddiyat olarak iki bölüme ayrılmış mali birim, -tebligat birimi İcra Birimi Tebligat Birimi Ön Büro Dosya açma birimi Haciz Satış Aile İcra Birimine örnek Ancak, modelin en önemli özelliklerinden birisi esnek olmasıdır; tüm İcra Birimine örnek icra daireleri için geçerli bir model değil, her bölgenin özelliklerine göre uyarlanan bir model bulunmaktadır. Ancak, modelin en önemli özelliklerinden birisi esnek olmasıdır; tüm icra daireleri için geçerli bir model değil, her bölgenin özelliklerine göre uyarlanan bir model bulunmaktadır

21 4. TEST Doğru mu yanlış mı: Her bir ifadeye ilişkin, doğru veya yanlış seçeneğini işaretleyiniz. Doğru-Yanlış 1. Taşra düzeyindeki parçalı teşkilat yapısı, icra sisteminin etkinliği karşısında bir engel haline gelmeye başlamıştır. Doğru-Yanlış 2. İcra takiplerinin aşırı artışı sebebiyle ulusal düzeyde yapının tekrar düzenlenmesine yönelik acil bir ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru-Yanlış 3. Çoklu teftiş mekanizmaları, icra dairelerinin işleyişi ve performansını denetlemek ve kontrol etmek açısından etkindir. Doğru-Yanlış 4. Her icra dairesinin, etkinliğini iyileştirmek adına kendi kriterine sahip olması gerekmektedir. Doğru-Yanlış 5. İşlevlerin bölünmesi, bir kurumun tüm bireylerinden en fazla faydayı sağlamak adına en iyi yoldur. Doğru-Yanlış 6. Hiyerarşi ve iş bölümü, yeterli bir kurum elde etmek için yeterlidir. Doğru-Yanlış 7. Esneklik, standartlaşma ile aynıdır. Doğru-Yanlış 8. İcra müdürleri, teftiş sisteminden sorumludur. Doğru-Yanlış 9. Yeni teşkilat modeli bütünleşmiş ve esnektir, dolayısıyla her boyuttaki icra dairesien uyumlanabilir. Doğru-Yanlış 10. Harç ve vergi tahsilatı İdari Birimin yetkileri arasındadır. Çoktan seçmeli: Aşağıdaki sorulardan her biri için, en uygun bulduğunuz cevabı daire içine alınız. 1. Aşağıdaki ilkelerden hangisi teşkilat ilkesidir? A. İş dağılımı B. Etkinlik C. Standartlaşma D. Esneklik 15

22 2. Aşağıdaki ilkelerden hangisi, işleyiş ilkesidir? A. Hiyerarşi B. İş dağılımı C. Yönetim yükümlülüğü D. Eş güdüm 3. Merkezi Birimin yetkilendirdiği daireler olabilir mi? A. Evet B. Hayır C. Bazen D. Asla 4. Danışma Masası: A. İcra Birimi içerisindedir B. Merkezi Birimin içerisindedir C. İdari Birim içerisindedir D. Bağımsız bir birimdir 5. Aşağıda belirtilen bölümlerden hangisi icra biriminde değildir? A. Haciz B. Arşiv C. Aile D. Ön büro 16

23 ÜNİTE 2 MERKEZİ SEVİYE VE İCRA DAİRESİNİN İŞLEYİŞİ Bu ünite, yeni modelin genel yapısı ve icra dairesinin işleyişine ilişkin bilgiler sunmayı amaçlamaktadır İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ SEVİYENİN İŞLEVLERİ 2. İCRA DAİRESİNİN İŞLEVLERİ 2.1. İDARİ BİRİM 2.2. İCRA BİRİMİ 3. PROTOKOLLER 4.ORTAK HİZMETLERİN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ VE ORTAK HİZMETLER İLE DİĞER BİRİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER. 5. SORUMLULUKLARIN TESPİTİ 1. MERKEZİ SEVİYENİN İŞLEVLERİ. Adalet Bakanlığı nın yapısı içerisinde spesifik bir organ olarak Merkezi Birim, merkezileştirilmiş bir şekilde icra dairelerinin yönetimini sağlamaktadır. Bu birimin yürüteceği temel işlevler şu şekildedir: İcra dairelerinin işleyişinin stratejik noktalarını koordine etmek İcra dairelerinin işleyişini iyileştirmek için emirler ve talimatlar yayımlamak İcra dairelerinde insan kaynakları yönetimi Çalışanların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri İcra daireleri ve vatandaşlar tarafından sorulan sorulara cevaplar vermek 17

24 Aşırı borçlanmanın önüne geçmek adına vatandaşlara bilgi sağlamak İcra dairelerinin performanslarının arttırılması için standardizasyon araçları oluşturmak Düzgün işleyişin sağlanması adına, yeni modelin gerektirdiği bilgi işlem teknolojileri projelerini, UYAP ile işbirliği içerisinde geliştirmek İcra dairelerinin sağladığı hizmetlerin performansı ve etkinliğini, teftiş faaliyetleri ile tespit etmek. İcra dairelerinde kalite sistemini yönetmek Mali konularla ilgili tüm hususları idare etmek İcra dairelerinde istatistiki bilginin işlenmesi, merkezileştirilmesi ve toplanması Tüm ülke çağında icra dairelerinin uygulanması ve çalışmasını planlamak ve koordine etmek Farkındalık, motivasyon, eğitim ve iletişim konularında yeni teşkilat modeli ile bağlantılı değişim yönetimini desteklemek. Merkezi Birim, vekalet edilmiş yetkilerle ve merkezi birimin kontrolü altında özellikle kalite, teftiş, destek ve bilgi gibi alanlarda yetkili dairelere sahip olabilir. Merkezi Birim, verilen farklı iş alanlarında yüksek seviyede tavsiyeler vererek belirli hedeflere ulaşmada işbirliği yapacak danışma kurulu ile çalışacaktır. Görevleri şu şekildedir: Yetkilerini değerlendirmek için gereken yeteri yasal veya farklı türdeki bilgiye sahip olabilmesi için birimin başına tavsiyeler vermek. Merkezi Birim ile bütünleşmiş iki alanı desteklemek. Merkezi Birimde üç genel alan bulunabilir: 18

25 1) YÖNETİM A) Teftiş ve kalite: Merkezi Birim tarafından daha önce kurulan politikalar ve hedeflere uyumu temin etmek adına eş güdümleme, denetleme ve teftiş sisteminin nasıl çalıştığını tespit etmeden oluşan görevleri yürütmek. Bunların yanı sıra, icra dairelerinde teftiş yetkilerinin geliştirilmesi görevini üstlenecektir. Teftiş ve kalite birimi ayrıca planların uygulanması ve icra dairelerinde bütünleşmiş kalite sisteminin sürdürülmesinden sorumlu olacaktır. İşlevleri özellikle aşağıdakileri içerecektir: Teftiş sisteminin politikaları, kılavuzları ve hedeflerinin standart işleme prosedürleri geliştirilerek uygulanmasının gerçekleştirilmesi Teftiş sisteminin yönetimi ve eş güdümü Teftiş sisteminin plan ve programlarının geliştirilmesi ve uygulanması Planlama ve teftiş programı için hedeflerin ve stratejik kriterlerin kurulmasına katılım İcra dairelerinin kalite yönetimi modelinin uygulanmasının planlanması ve koordine edilmesi Kalite standartlarında uygulanacak usule ilişkin ve düzenleyici çerçevenin oluşturulması Kalite yönetim sisteminde belirlenen süreç uygulama eylemlerinin belirlenmesi Kalite standartlarının geliştirilmesi ve yerine getirilmesi konusunda yerel temsilcilerle eş güdüm. B) İstatistik: Görevi, istatistiki bilginin standart, güncel ve homojen bir şekilde toplanması ve işlenmesinin idaresidir. İşlevleri aşağıdaki gibidir; İcra dairelerinin istatistiki konularda gelişmesinin planlanması ve eş güdümlenmesi. 19

26 Tüm ülke çapında icra dairelerinin istatistiki bilgilerinin toplanması ve işlenmesinin planlanması ve koordine edilmesi. Türk icra sistemi konusunda istatistiki bilginin üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılması için gereken dengeli kart veya bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesi ve analizinin koordine edilmesi Toplanmış ve onaylanmış istatistiki bilginin yetkili kişilere sunulması ve kullanımına açılması. C) Mali işler: Temel amacı, merkezileştirilmiş bir şekilde icra dairelerinde tahsilat, reddiyat ve yediemin yönetiminin yürütülmesidir. İşlevleri aşağıdaki gibidir: İcra dairelerinde mali işlemlerin işleyişinin denetlenmesi ve kontrolü Mali işlerin yürütülmesinden sorumlu mali kurum ile düzenli ilişkiler Kullanıcı yönetimi ve sorun çözme sistemleri ile mali işlemler sisteminin ilk seviyede yönetimi İcra dairelerinde yediemin sisteminin eş güdümlü şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi. 2) İNSAN KAYNAKLARI A) İnsan kaynakları yönetimi: Temel amacı icra dairelerinde insan kaynakları yönetiminin bu bağlamdaki ihtiyacı karşılamaya odaklanmış şekilde, etkinliğinin, merkezi ve uzmanlaşmış yönetimle iyileştirilmesidir. Temel işlevleri: İcra dairelerinde istihdam programlanması ve düzenli personel yönetimi İcra dairelerine yeni istihdam sağlamak için işe alım süreçlerinin geliştirilmesi ve kurulması İcra dairelerinde açık pozisyonların ve personel yer değiştirme süreçleri ile ilişkili süreçlerin yönetilmesi Adalet Bakanlığı na verilmiş icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları üzerindeki yürütme yetkileri. 20

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Yargı Kararları Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran başkanın

Detaylı