YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS"

Transkript

1 İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012

2 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması adlı eşleştirme projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje ekibi, aşağıdaki gibidir: PROJE LİDERİ Muharrem Ürgüp YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MEVKİDAŞI İbrahim Cansız PROJE LİDERİ José de la Mata Amaya Dionysia Kallinikou YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI Aránzazu Alameda López Eğitim materyalinin hazırlanmasına katkıda bulunan yazarlar Carmen Lamela Rafael Lozano Bu yayımda ifade edilen görüşler Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmamaktadır. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission.

3 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜNİTE EVVELİYAT YENİ BİR İCRA DAİRESİ MODELİ İHTİYACI İCRA DAİRESİNİN TEŞKİLATLANMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN İLKELER Teşkilatlanma ilkeleri Bütünlük ilkesi Hiyerarşik yapı Görevlerin dağılımı Eşgüdüm Işleyiş ilkeleri Etkinlik ve hızlılık Esneklik İşin modernleştirilmesi Sorumluluk yönetimi Kusursuzluk ve sürekli iyileştirme Standardizasyon Benzeştirme MODELİN GENEL TANIMI TEST...15 ÜNİTE MERKEZİ SEVİYENİN İŞLEVLERİ İCRA DAİRESİNİN İŞLEVLERİ Idari birim Icra birimi...23

4 3. PROTOKOLLER ORTAK HİZMETLERİN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ VE ORTAK HİZMETLER İLE DİĞER BİRİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER SORUMLULUKLARIN TESPİTİ TEST...31 ÜNİTE ÖNSÖZ İŞ POZİSYONLARI KİTAPÇIĞI İş pozisyonları kitapçığı nedir? İş pozisyonları kitapçığının hedefleri Iş pozisyonlari kitapçiğinin içeriği Her pozisyonun tanımlanmasına ilişkin veri Pozisyonun misyonu İcra dairesi içerisindeki pozisyonların organizasyon şeması Her pozisyondan beklenen katkılar veya sonuçlar Pozisyonun işlevleri Diğer pozisyonlarla temel ilişkiler Pozisyonun teknik araçları Pozisyonun gerektirdikleri Gözlemler İş pozisyonları kitapçığının Pratik uygulaması İş pozisyonları kitapçığının iletilmesi İş pozisyonları kitapçığının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi USUL KİTAPÇIĞI Usul Kitapçığı nedir? Süreç Yönetimi ihtiyacı Usul Kitapçığının kullanımı Usul Kitapçığının temel kavramları Usul Kitapçığında genel hatlar Kitapçığın içeriği Usul Kitapçığının Pratik uygulaması...46

5 Yönetim prosedürlerinin kullanımı Süreçlerin düzgün uygulanmasının altı anahtarı Usul kitapçığının düzgün iletilmesi Yönetim prosedürlerinin kullanımı. Uygulamanın denetlenmesi Denetleme aracı olarak yönetim göstergeleri Kalite ve sürekli iyileştirme çerçevesinde denetleme TEŞKİLATA İLİŞKİN KİTAPÇIK Teşkilata İlişkin Kitapçık nedir? Yapı Teşkilata İlişkin Kitapçığın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi TEST...52 TESTLERİN SONUÇLARI...54

6

7 G İ R İ Ş ÜNİTE 1 İCRA DAİRESİNİN YENİ TEŞKİLAT MODELİ Bu ünite, reforma yol açan sebepleri belirtmek ve özellikle hiyerarşi, görevlerin dağılımı ve eşgüdüm gibi reform destekleyen ilkeleri eğitim alanlara sunmak suretiyle yeni icra modelini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bölüm aynı zamanda, bu bağlamda her icra dairesi tarafından gerçekleştirilen prosedüre ilişkin işlevler ile Adalet Bakanlığı çerçevesinde yürütülen idari işlevler arasındaki farkları yaratan daire yapısına ilişkin genel bir görünüm de içermektedir. İÇİNDEKİLER 1. EVVELİYAT. YENİ BİR İCRA DAİRESİ MODELİ İHTİYACI 2. İCRA DAİRESİNİN TEŞKİLATLANMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN İLKELER 2.1 TEŞKİLATLANMA İLKELERİ Bütünlük ilkesi Hiyerarşik yapı Görevlerin dağılımı Eşgüdüm 1

8 2.2 İŞLEYİŞ İLKELERİ Etkinlik ve hızlılık Esneklik İşin modernleştirilmesi Yönetime ilişkin sorumluluk Kusursuzluk ve sürekli iyileştirme Standardizasyon. Benzeştirme 3. MODELİN GENEL TANIMI 3.1 Kurumsal Çerçeve 3.2 İcra daireleri seviyesi 1. EVVELİYAT. YENİ BİR İCRA DAİRESİ MODELİ İHTİYACI Türk icra sistemi, çok zayıf performansı sebebiyle yargı idaresinde en fazla eleştiriye maruz kalan alandır. Hakimler, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, katipler, hizmetliler, avukatlar ve vatandaşların genel düşüncesi Türkiye de icra sisteminde ciddi düzenlemelere gidilmesi gerektiği yönündedir. Uygulamadaki aksaklıklar ve önemli eksiklikler şu anda icra takipleri ve iş akışının etkinliği ve etkililiği bağlamında engel teşkil etmektedir. Mevcut durumun özeti şu şekildedir: İcra sisteminin yönetilmesi ve eş güdümüne ilişkin somut bir kurumsal çerçeveden yoksunluk tespit edilmiştir. Bu sebeple, icra dosyalarının ciddi oranlarda arttığı dikkate alındığında (yaklaşık 1200 icra dairesi tarafından işleme alınan ve gittikçe sayısı artan yaklaşık dosyadan oluşan iş yükü) politika ve idari kararlar dairelerin faaliyetleri ve ihtiyaçlarına tam uyum gösterememektedir. Merkezi kurumsal çerçeve açısından tespit edilen en önemli sorunlar: a) Yapısal sorunlar: Bakanlık içerisindeki farklı birimlerde görev çatışması, 2

9 Farklı denetleme mekanizmalarına rağmen icra dairelerinin işleyişi ve performansına yönelik etkin bir denetleme ve kontrol uygulanmaması, Hizmetin sürekli iyileştirilmesi ve kusursuzluğun sağlanmasına ilişkin sorumluluk konusunda bir kalite sisteminin olmaması olarak sıralanabilir. b) Teşkilata ilişkin sorunlar: İcra takiplerinin işleme alınması ve yürütülmesi konusunda uygulama birliğinden yoksunluk, Günlük işlemlerde en sık karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin, kılavuzluk eden kitapçıklar veya protokoller ve yorumlayıcı kriterler bulunmadığından usule ilişkin belirsizliklerin bulunması, Mali işlemlerin (tahsilatlar ve reddiyatlar) banka sistemi aracılığıyla değil, icra dairelerinde nakit olarak yapılmasından dolayı yaşanan güçlükler olarak sıralanabilir. Bu noktaya kadar tespit edilen icra dairesi sorunlarının yapısal ve teşkilata ilişkin konularda olduğunu unutmamak önem arz etmektedir. Muhtemelen icra dairelerinin işleyişini yasal ve mevzuata ilişkin değişikliklerle iyileştirmek mümkün olacaktır ancak bu, Proje ile paralel olarak gerçekleştirilen bir başka çalışmanın alanındadır. Bu noktalar dikkate alındığında, icra dairelerinde tespit edilen en önemli sorunlar aşağıdaki gibidir: a) Yapısal sorunlar: Dairelerin, mevcut iş yüküne karşılık verecek işlem kapasitesi bulunmamaktadır ve dosya sayısındaki aşırı artışa ayak uyduramamıştır. Taşra seviyesindeki parçalı teşkilat yapısı icra sisteminin etkinliği noktasında bir engel haline gelmektedir. b) Teşkilata ilişkin sorunlar: İcra takiplerinin işleme alınmasında ve yürütülmesinde uygulama birliği bulunmamaktadır. 3

10 İşlevlerin ayrışması Sınırlı kaynaklar, eskiden kalma çalışma yöntemleri (UYAP sistemindeki gelişmelere rağmen), kağıt yığını altında kalmış masalar, yetersiz kontrol ve usule ilişkin belirsizlikler sebebiyle günlük aksaklıklar meydana gelmektedir İcra dairelerine aşırı sayıda ziyaretçi (avukatlar ve vatandaşlar) gelmesi, herkese ayrı ayrı ilgi gösterilmesini zorlaştırırken, düzenli bir sistemde çalışmayı imkansız kılmaktadır. Arşivlerde veya yediemin depolarında kontrol bulunmamaktadır. Aşırı iş yükü vardır. Mali işlemlerin (tahsilatlar ve reddiyatlar) banka sistemi aracılığıyla değil, icra dairelerinde nakit olarak yapılmasından dolayı yaşanan güçlükler bulunmaktadır. Yargı idaresinde ve özellikle de icra dairelerinde belirli değişikliklerin yapılması gerektiği açık olduğundan, erişilebilir kaynakların optimize edilmesi, kalite kontrolü tekniklerinin belirlenmesi, yerine getirilecek koşulların belirlenmesi ve hizmetin işleyişine ilişkin yeterli dayanıklılık gösteren bir rejimin oluşturulmasına yönelik yönetim kriteri takip edilmelidir. Bu teşkilata ilişkin yenden yapılandırılma, burada sayılanların dışında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmayı sağlayacaktır: - Dosyaların işleme alınmasında uygulama birliği oluşturulması - İcra dairelerinin dosya sayısındaki aşırı artışa ayak uydurmasının sağlanması - İcra dairelerinin gerçek ihtiyaçlarının önceden görülmesi ve planlanması - İcra dairelerindeki materyal ve insan kaynaklarının sağlanmasının planlanması. - İcra dairelerinde uzmanlaşmanın uygunluğu veya gerekliliğinin tespit edilmesi - İş yükü ve hedeflerin gerçekleştirilmesine göre farklı icra dairelerinde iş tazmini sisteminin düzenlenmesinin uygunluğunun tespit edilmesi. 4

11 Özetlemek gerekirse, Türk icra dairelerinin yeni bir model altında teşkilatlanması, daha hızlı ve etkin karşılık oluşturmak için yapılmaktadır. Ayrıca 21ncü yüzyıl toplumundan daha uygun bir icra sistemi talep eden vatandaşların ve yasal profesyonellerin ihtiyaçlarına yardımcı olmak da amaçlanmaktadır. İcra dairelerinde tespit edilen sorunlar, icra dairelerinin yönetimi ve eşgüdümünden sorumlu kurumsal ulusal çerçevenin yanı sıra icra dairelerinin kendilerini de etkilediğinden teşkilat açısından iki temel gereksinim belirlenmiştir: 1. İcra dairelerinin işleyişini yöneltmek ve koordine etmek amacıyla kurumsal bir çerçeve oluşturulması. 2. Mikro birimlere ayrılmış mevcut parçalı yapının değiştirilmesi. İcra konularında, Türk adalet sisteminin ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir teşkilat modeli ile yüksek kaliteli bir kamu hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. İcra sisteminin talep edilen yapısal reformu, hızlılık, etkililik, etkinlik, işin modernleştirilmesi, görevde uzmanlaşma, şeffaflık, idare sorumluluğu, eşgüdüm ve işbirliği ilkeleri altında çalışacak yeni bir model sunan Yeni İcra Dairelerinin Oluşturulmasına Yönelik Yönetmelik in kapsamındadır. Dolayısıyla, icra dairesi, bölgenin başlıca şehrinde yer alacak olup, tüm bölgeyi kapsayacaktır. Dairenin başında bir icra müdürü bulunacaktır. Temel teşkilat modelinde icra dairesi bir İdari Birim ve bir İcra Birimini kapsayacaktır. Bu yeni tasarımın amacı, daha hızlı, etkin ve yüksek kaliteli ve vatandaşlara daha fazla ilgi gösteren hizmet elde etmek için tüm icra dairelerinde yeni çalışma metodolojileri ve standart yönetim kriterleri sunmaktır. 2. İCRA DAİRELERİNİN TEŞKİLATLANMA VE İŞLEYİŞ İLKELERİ İcra dairesinin yeni yapısı, vatandaşların ihtiyaçlarına hassasiyet göstermenin yanı sıra daha hızlı ve daha etkin adalet sunmak için kilit bir unsur olarak görülmektedir. 5

12 Yeni teşkilat modeli, icra dairelerindeki etkinliğe rehberlik edecek ve değer olarak görev görecek ilkelere dayandırılacaktır. 2.1 TEŞKİLATLANMA İLKELERİ Bütünlük ilkesi: İcra dairelerinin, tek bir teşkilat sistemi çatısı altında genel bir yaklaşımla bütünleştiği düşünülmektedir Hiyerarşik yapı: İcra daireleri denetleme ve kontrol organı olarak merkezi seviye altındadır. Hiyerarşi ilkesi, idari organlar arasında bir ilişki sistemi kuran, iki taraflı yürüyen, üstler ve astlar arasında dikey ve kademeli bir yönetim olması anlamına gelmektedir. Bu hiyerarşi ilkesi, yeni teşkilat sisteminin temelidir, icra dairelerinin bu ilke ile teşkilatlanması ve yönetilmesi gerekmektedir ve faaliyetin birliğinin sağlanması konusunda önemli bir koşul olmanın yanı sıra, etkin ve etkili bir Yargı İdaresi için de hayati önem taşımaktadır. Dairelerin düzenlendiği pozisyonlar aracılığıyla işlevsel bağımlılığı kendi içinde barındırmaktadır. Bu müdürlüklerin düşüncesi, görevlerinin yerine getirilmesini de içermektedir: yönlendirme, denetleme, teftiş ve uyuşmazlık çözümleri. Tüm bu bahsi geçen görevler şu faaliyetlerle düzenlenecektir: planlama, karar alma, yönetim, kontrol ve işin dağıtılması, performans kontrolü ve hizmetin düzgün işlemesini sağlamak için özellikle veya genel olarak gereken emirler ve talimatlar verme Görev dağılımı: Görevlerin dağılımı, kurumun her bireyinden azami şekilde faydalanmanın en iyi yoludur. Üyelerin ilgili rollerinin sınırlandırması anlamına gelmektedir. Amacı, aynı çaba ile daha çok ve daha iyi üretim sağlamaktır; çünkü ilginin ve çabanın odaklandığı alan azalacak ve yetenekler ile kapasitenin gelişmesi ile de performans çoğalacaktır. Aslında, kurum ne kadar büyük olursa, görevlerin dağılması da o kadar büyük olmalıdır, çünkü sadece bu şekilde daha yüksek üretkenlik, daha etkin ve tek tip sonuçlara ulaşılabilir. Çalışanların yeteneklerini arttırmasına yardımcı olacağından ve bu yolla da zamandan tasarruf sağlanacağından, görev dağılımı performansı 6

13 da iyileştirecektir. Hatta, her değişiklik veya her pozisyon veya görev yeni bir çabaya alışmak anlamına gelir ki bu da üretimi düşürür. İcra daireleri modelinde görev dağılımı, ortak hizmetlerin içerisinde bütünleşmiş bir bölümün ikiye takıma ayrılmasıyla açıkça belirtilmiştir. Daire ne kadar büyük olursa, ortak hizmetler içerisinde bütünleşmiş takımlar/bölümlerin sayısı da o kadar büyük olacaktır. Bu yapılanmada, hiyerarşi ilkesine dayanan ortak hizmetlerin müdürü, astlar ve üstlerin tam görevleri arasında fark oluşturacak görevlerin dağılımının sağlanacağı ilk noktadır. Ayrıca, bu daire modelinde iş, çalışanlar arasında dosya sayısı dikkate alınarak değil, takibin bulunduğu adım ve aşamaya göre dağıtılmaktadır ki bu sayede mevcut sistemde var olan herkes, her işi yapmaktadır şeklinde olan çalışma yönteminden kaçınılmış olur. Sonuç olarak, uzmanlaşma sağlanarak, idarenin daha hızlı ve etkili olması sağlanacaktır. Görevlerin dağılım ne kadar yüksek olursa, daire çalışanlarının uzmanlaşması da o kadar yüksek olacaktır ancak her halükarda hizmetin gereksinimlerine ayak uydurabilmek adına da daire içerisinde yeterli esneklik sağlanmalıdır Eş güdüm: teşkilat modeli hem harici hem dahili olarak eş güdüm mekanizmalarının kurulmasını sağlayacaktır. Eş güdüm, yeni icra dairesinin temelindeki en kilit noktalardan birini oluşturmaktadır. Hiyerarşi ve görevlerin dağılımı yeterli bir teşkilatlanma için kafi değildir ama bunların yanı sıra eş güdüm son derece ciddi önem taşımaktadır; bu yüzden bir yapıdaki organlar arasında etkin eş güdüm gerekmektedir. Burada güdülen amaç, farklı birimler arasında iyi iletişimin sürdürülebilmesidir; çünkü dairenin düzgün bir performans göstermesi buna bağlıdır. Her ne kadar bu eş güdüm, hiyerarşi ilkesiyle yani üst birimin dikte ettiği veya birimlere verilen belirli emirler aracılığıyla sağlanabiliyor olsa da bu yeterli değildir; aynı zamanda işin düzenlenmesi ve dağıtılması ve protokoller gibi spesifik eş güdüm teknikleri de oluşturmak gerekmektedir. 7

14 2.2 İŞLEYİŞ İLKELERİ Etkinlik ve hızlılık: Model, icra dairelerinin icra takiplerinde büyük oranda sonuçlandırmaya varması konusunda beklentilere sahiptir Esneklik: her teşkilatın, hizmetteki aksaklıklardan sakınmak adına, kendi yapısı içerisinde esneklik kriterini kullanması gerekmektedir İşin modernleştirilmesi: icra dairelerinin düzgün görev paylaşımını sağlamak, ulaşılabilir insan kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmak ve görevlerin yerine getirilmesi için en uygun araçlar ve en hızlı yöntemlerin bulunması için bir yapı benimsemesi gerekmektedir. Görevlerin azaltılması veya gereksiz ve etkin olmayan görevlerin kaldırılmasıyla görevlerin bölünmesi veya alt birimlere bölünmesinin mümkün olması durumunda iş çok daha iyi bir şekilde icra edilebilecektir Sorumluluk yönetimi: Görevlerin dağılımı ilkesi her pozisyon için iş tanımı ve bu sayede sorumlulukların tanımlanması anlamına gelmektedir Kusursuzluk ve sürekli iyileştirme: teşkilat modeli, zayıf ve güçlü noktaların tespiti suretiyle, icra hizmetinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Edinilen bilgilere dayanarak, eğitim, istihdam ihtiyaçları, yeninden teşkilatlanma ve materyal gereksinimleri gibi konularda spesifik planlar yapılacaktır Standardizasyon: Teşkilat modeli, protokollere, pozisyon kitapçıklarına ve icra faaliyetlerinin spesifik prosedürlerine dönüştürülecek olan tek tip bir metodolojik kriter ile desteklenecektir Benzeştirme: Bu teşkilatlanmaya ilişkin yeniden yapılandırma, nerede olursa olsun icra dairelerinin tek tip olarak işlemesini teşvik etmelidir. 3. MODELİN GENEL TANIMI Yeni teşkilat modeli ile, icra dairelerinin aşağıda belirtilenlerden kurtulmuş bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir: Merkezi seviyede kurumsal çerçeveden yoksunluk; Taşra seviyesinde parçalanmış bir teşkilat yapısı; ve İşlemsel kapasitenin eksikliği 8

15 Taşra seviyesinde parçalanmış bir teşkilat yapısı; ve İşlemsel kapasitenin eksikliği İcra Dairelerinin Evrimi İcra daireleri için: İcra Dairelerinin Evrimi Somut bir kurumsal çerçeve ile yönetilen Yeni teşkilat modeli ile sağlamlaştırılan Farklı konularda uzmanlaşmış dairelere dayanan 14 İşlevsel olarak iyi desteklenen bilgi işlem teknolojileri İcra dairelerinin yeni teşkilat modelinin ana dayanakları şu şekildedir: 1. Adalet Bakanlığı içerisinde, icra daireleri politikalarını hazırlayacak, düzenli işleyişi inceleyecek, kaliteyi ve en iyi kurumsal uygulamaları tanımlayacak kurumsal bir çerçeve, 2. Sürekli iyileştirmeyi sağlayacak bir teftiş ve kalite yönetim sistemi, 3. Her icra dairesinin boyutlarına uyarlanabilecek bütünleşmiş ve esnek, yeni bir teşkilat modeli içerisinde bilgi işlem teknolojileriyle desteklenen, icra daireleri içinde yatay ve uzmanlaşmış daireler. Aşağıda belirtilen organların yapısını inceleyelim: 1) MERKEZİ SEVİYE, Adalet Bakanlığı içerisinde yeni spesifik bir organdır ve icra dairelerinin yönetimini merkezileştirmektedir. Adalet Bakanlığı içerisindeki kurumsal çerçeve icra dairelerinin politikalarını 9

16 oluşturmak, düzenli işleyişi kontrol etmek ve kalite ile en iyi kurumsal uygulamaları belirlemekle yükümlüdür. Bu organ, icra dairelerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak adına, teftiş ve denetleme, istatistik, uygulamaların standardizasyonu (protokollerin, görüşler, usul kitapçıkları, iş tanımları kitapçığı vb.), yasal ve teşkilata ilişkin hususlar (protokoller, talimatlar, sorulara çözümler, Usul kitapçıkları ve iş tanımları kitapçıklarının hazırlanması vs.) ve mali işlemlerin yönetimi gibi diğer yetkilerin dışında teftiş ve kalite yönetimi sistemi içermektedir. Üç temel çalışma alanı belirlenmiştir: 1. İnsan kaynakları: icra dairelerinde, eğitim ve hem icra dairesi çalışanları hem de vatandaşlara bilgi konusunda insan kaynakları yönetimine ilişkin tüm konularda yetkilidir. 2. Yönetim: teftiş ve kalite, mali konular, vergiler, harçlar, ödemeler vb. konularda yetkilidir. 3. Planlama: planlama, proje kontrolü, kuralların standardizasyonu ve değişim yönetimi için gereken faaliyetler gibi konularla ilgilenir. Ayrıca, Merkezi Birim sorumlusuna doğrudan teknik destek sağlayacak olan üst danışmanlar kurulu olacaktır. Bu kurul aynı zamanda birimin diğer alanlarının faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. 10

17 sağlayacak olan üst danışmanlar kurulu olacaktır. Bu kurul ayn zamanda birimin diğer alanlarının faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. MERKEZİ'BİRİM' YAPISI' İCRA%DAİRESİ%SORUMLU% BİRİM% Danışma' kurulu' Yöne%m'' Te)iş'&'kalite' İsta%s%k' İnsan'Kaynakları' İKY' Eği%m' İlgi've' bilgi' Planlama' Proje' planlama' &'kontrol' Standartla şbrma' Bilgi'işlem' 2) İCRA DAİRELERİ SEVİYESİ 2) İCRA DAİRELERİ SEVİYESİ Yeni modelde, icra dairesi, bölgenin en büyük şehrinde yerleşik olan ve Yeni modelde, icra dairesi, bölgenin en büyük şehrinde yerleşik tüm bölgeyi kapsayan bir faaliyet alanına sahip icra ile ilgilenen birim olan ve tüm bölgeyi kapsayan bir faaliyet alanına sahip icra ile olacaktır. ilgilenen birim olacaktır. 1 İCRA%BİRİMİ% İdari%Birim% İcra%Birimi% Danışma' masası' Arşiv' Tedarik' Tebligat'Birimi' Ön'büro' Dosya' açma' birimi' Haciz' '' Mali'Birim' Aile' Yeni İcra Dairesi Modeli Yeni İcra Dairesi Modeli 11

18 Şu anda icra dairelerine ilişkin yeni yönetmelik inceleme aşamasındadır. Bu taslak yönetmelik, yeni modelin gelişmesinde icra müdürlerini bel kemiği olarak görmektedir. İcra dairesinin yönetiminin yanı sıra, idari birim ve icra biriminin yönetimlerine de spesifik olarak icra müdürleri atanacaktır. Tüm birimlerin veya bölümlerin icra daireleri için konulan ilkeleri Yeni yerine icra dairelerinin getirmelerini oluşturmasına ve özellikle dahili yönelik eş güdümün yönetmeliğin sağlanmasını 10uncu temin maddesi, etmelidirler. Adalet Bakanlığı nın, ülke çapında icra dairelerinin uygulamalarında birlik sağlanmasına ilişkin genel bir kriter getirme Yeni icra dairelerinin oluşturmasına yönelik yönetmeliğin 10uncu sorumluluğundan bahsetmektedir. Ayrıca, icra müdürleri, icra dairesi maddesi, Adalet Bakanlığı nın, ülke çapında icra dairelerinin uygulamalarında içerisinde eş güdümlenmiş birlik sağlanmasına faaliyetleri ilişkin temin genel edebilmek bir kriter getirme amacıyla sorumluluğundan talimatlar yayımlayabilir. bahsetmektedir. Son olarak, Ayrıca, İdari icra Birim müdürleri, ve İcra icra Biriminin dairesi içerisinde müdürlerine eş güdümlenmiş Hizmet Talimatları faaliyetleri doğrultusunda temin edebilmek sorumluluklarındaki amacıyla talimatlar bölüm ve yayımlayabilir. birimleri yönlendirme Son olarak, olanağını İdari sunmaktadır. Birim ve İcra Biriminin müdürlerine Hizmet Talimatları doğrultusunda sorumluluklarındaki Bu yönetmeliğin amacı, icra faaliyetlerinde birlik sağlayan bir kılavuz bölüm ve birimleri yönlendirme olanağını sunmaktadır. oluşturmaktır. Bu yönetmeliğin amacı, icra faaliyetlerinde birlik sağlayan bir kılavuz Yeni teşkilatlanma, icra daireleri alanında iki farklı faaliyet türünü oluşturmaktır. ayrıştırmayı amaçlamaktadır; usule ilişkin ve idareye ilişkin destek. Yeni teşkilatlanma, icra daireleri alanında iki farklı faaliyet türünü Dolayısıyla, bu farklı işlevler dikkate alınarak, iki farklı birim ayrıştırmayı amaçlamaktadır; usule ilişkin ve idareye ilişkin destek. oluşturulmaktadır: Dolayısıyla, bu farklı işlevler dikkate alınarak, iki farklı birim oluşturulmaktadır: - İdari Birim Danışma masası, tedarik ve arşivleri içermekte ve icra birimine genel destek sağlayan işlevleri vermektedir. İdari Birim, Danışma masası, tedarik ve arşivleri içermekte ve icra birimine genel destek sağlayan işlevleri vermektedir. İdari Birim Danışma masası Arşivler Tedarik İdari Birim örneği İcra Birimi, icra takibine ilişkin tüm süreçlerin yapıldığı bölümdür. İdari Birim örneği Birim, üyeleri arasında eş güdüme ve dayanışma ilkelerine göre yönetilecek olan işlevsel bölümlere ayrılacaktır. Bu bölümler, farklı 12 - İcra birimi, icra takibine ilişkin tüm süreçlerin yapıldığı bölümdür. Birim, üyeleri arasında eş güdüme ve dayanışma ilkelerine

19 türden işlerin yürütülmesine veya uzmanlaşılmış işlemlerin (örn. Satışlar) yerine getirilmesinde uzmanlaşabilir. Tüm icra dairesinin yönetim sorumluluklarını üstlenen bir icra müdür ve dairenin büyüklüğüne göre ona yardım eden bir veya daha fazla icra müdür yardımcısı olacaktır. Birimlerin hepsinin başında bir icra müdürü olacaktır. Bölümlerin her birinin başında ise diğer icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları olacaktır. Bu bağlamda, her bölümde veya bölümlerin bazılarında İdari Birimi, dairenin büyüklüğüne bağlı olarak bir veya daha fazla icra müdür yardımcıları ile yöneten bir icra müdürü olacaktır. Küçük ve orta ölçekli icra dairelerinde icra müdürünün idari birimi kendi başına yönetebilmesi için model esne olmalıdır. Büyük ölçekli icra dairelerinde, bölümlerin bazılarında veya hepsinde yürütme yetkisi olan icra müdür yardımcıları olacaktır. İcra Birimini idare eden bir icra müdürünün yanı sıra, işlemsel bölümlerin her birini yöneten icra müdürleri olacaktır. Beş ana bölüme ayrılacaktır: -Ön büro -Talep -Haciz -Satış -Aile Ayrıca, icra birimindeki spesifik bölümler şu şekilde olacaktır: -vergiler ve harçlar ile tahsilat ve reddiyat olarak iki bölüme ayrılmış mali birim, -tebligat birimi 13

20 -vergiler ve harçlar ile tahsilat ve reddiyat olarak iki bölüme ayrılmış mali birim, -tebligat birimi İcra Birimi Tebligat Birimi Ön Büro Dosya açma birimi Haciz Satış Aile İcra Birimine örnek Ancak, modelin en önemli özelliklerinden birisi esnek olmasıdır; tüm İcra Birimine örnek icra daireleri için geçerli bir model değil, her bölgenin özelliklerine göre uyarlanan bir model bulunmaktadır. Ancak, modelin en önemli özelliklerinden birisi esnek olmasıdır; tüm icra daireleri için geçerli bir model değil, her bölgenin özelliklerine göre uyarlanan bir model bulunmaktadır

21 4. TEST Doğru mu yanlış mı: Her bir ifadeye ilişkin, doğru veya yanlış seçeneğini işaretleyiniz. Doğru-Yanlış 1. Taşra düzeyindeki parçalı teşkilat yapısı, icra sisteminin etkinliği karşısında bir engel haline gelmeye başlamıştır. Doğru-Yanlış 2. İcra takiplerinin aşırı artışı sebebiyle ulusal düzeyde yapının tekrar düzenlenmesine yönelik acil bir ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru-Yanlış 3. Çoklu teftiş mekanizmaları, icra dairelerinin işleyişi ve performansını denetlemek ve kontrol etmek açısından etkindir. Doğru-Yanlış 4. Her icra dairesinin, etkinliğini iyileştirmek adına kendi kriterine sahip olması gerekmektedir. Doğru-Yanlış 5. İşlevlerin bölünmesi, bir kurumun tüm bireylerinden en fazla faydayı sağlamak adına en iyi yoldur. Doğru-Yanlış 6. Hiyerarşi ve iş bölümü, yeterli bir kurum elde etmek için yeterlidir. Doğru-Yanlış 7. Esneklik, standartlaşma ile aynıdır. Doğru-Yanlış 8. İcra müdürleri, teftiş sisteminden sorumludur. Doğru-Yanlış 9. Yeni teşkilat modeli bütünleşmiş ve esnektir, dolayısıyla her boyuttaki icra dairesien uyumlanabilir. Doğru-Yanlış 10. Harç ve vergi tahsilatı İdari Birimin yetkileri arasındadır. Çoktan seçmeli: Aşağıdaki sorulardan her biri için, en uygun bulduğunuz cevabı daire içine alınız. 1. Aşağıdaki ilkelerden hangisi teşkilat ilkesidir? A. İş dağılımı B. Etkinlik C. Standartlaşma D. Esneklik 15

22 2. Aşağıdaki ilkelerden hangisi, işleyiş ilkesidir? A. Hiyerarşi B. İş dağılımı C. Yönetim yükümlülüğü D. Eş güdüm 3. Merkezi Birimin yetkilendirdiği daireler olabilir mi? A. Evet B. Hayır C. Bazen D. Asla 4. Danışma Masası: A. İcra Birimi içerisindedir B. Merkezi Birimin içerisindedir C. İdari Birim içerisindedir D. Bağımsız bir birimdir 5. Aşağıda belirtilen bölümlerden hangisi icra biriminde değildir? A. Haciz B. Arşiv C. Aile D. Ön büro 16

23 ÜNİTE 2 MERKEZİ SEVİYE VE İCRA DAİRESİNİN İŞLEYİŞİ Bu ünite, yeni modelin genel yapısı ve icra dairesinin işleyişine ilişkin bilgiler sunmayı amaçlamaktadır İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ SEVİYENİN İŞLEVLERİ 2. İCRA DAİRESİNİN İŞLEVLERİ 2.1. İDARİ BİRİM 2.2. İCRA BİRİMİ 3. PROTOKOLLER 4.ORTAK HİZMETLERİN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ VE ORTAK HİZMETLER İLE DİĞER BİRİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER. 5. SORUMLULUKLARIN TESPİTİ 1. MERKEZİ SEVİYENİN İŞLEVLERİ. Adalet Bakanlığı nın yapısı içerisinde spesifik bir organ olarak Merkezi Birim, merkezileştirilmiş bir şekilde icra dairelerinin yönetimini sağlamaktadır. Bu birimin yürüteceği temel işlevler şu şekildedir: İcra dairelerinin işleyişinin stratejik noktalarını koordine etmek İcra dairelerinin işleyişini iyileştirmek için emirler ve talimatlar yayımlamak İcra dairelerinde insan kaynakları yönetimi Çalışanların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri İcra daireleri ve vatandaşlar tarafından sorulan sorulara cevaplar vermek 17

24 Aşırı borçlanmanın önüne geçmek adına vatandaşlara bilgi sağlamak İcra dairelerinin performanslarının arttırılması için standardizasyon araçları oluşturmak Düzgün işleyişin sağlanması adına, yeni modelin gerektirdiği bilgi işlem teknolojileri projelerini, UYAP ile işbirliği içerisinde geliştirmek İcra dairelerinin sağladığı hizmetlerin performansı ve etkinliğini, teftiş faaliyetleri ile tespit etmek. İcra dairelerinde kalite sistemini yönetmek Mali konularla ilgili tüm hususları idare etmek İcra dairelerinde istatistiki bilginin işlenmesi, merkezileştirilmesi ve toplanması Tüm ülke çağında icra dairelerinin uygulanması ve çalışmasını planlamak ve koordine etmek Farkındalık, motivasyon, eğitim ve iletişim konularında yeni teşkilat modeli ile bağlantılı değişim yönetimini desteklemek. Merkezi Birim, vekalet edilmiş yetkilerle ve merkezi birimin kontrolü altında özellikle kalite, teftiş, destek ve bilgi gibi alanlarda yetkili dairelere sahip olabilir. Merkezi Birim, verilen farklı iş alanlarında yüksek seviyede tavsiyeler vererek belirli hedeflere ulaşmada işbirliği yapacak danışma kurulu ile çalışacaktır. Görevleri şu şekildedir: Yetkilerini değerlendirmek için gereken yeteri yasal veya farklı türdeki bilgiye sahip olabilmesi için birimin başına tavsiyeler vermek. Merkezi Birim ile bütünleşmiş iki alanı desteklemek. Merkezi Birimde üç genel alan bulunabilir: 18

25 1) YÖNETİM A) Teftiş ve kalite: Merkezi Birim tarafından daha önce kurulan politikalar ve hedeflere uyumu temin etmek adına eş güdümleme, denetleme ve teftiş sisteminin nasıl çalıştığını tespit etmeden oluşan görevleri yürütmek. Bunların yanı sıra, icra dairelerinde teftiş yetkilerinin geliştirilmesi görevini üstlenecektir. Teftiş ve kalite birimi ayrıca planların uygulanması ve icra dairelerinde bütünleşmiş kalite sisteminin sürdürülmesinden sorumlu olacaktır. İşlevleri özellikle aşağıdakileri içerecektir: Teftiş sisteminin politikaları, kılavuzları ve hedeflerinin standart işleme prosedürleri geliştirilerek uygulanmasının gerçekleştirilmesi Teftiş sisteminin yönetimi ve eş güdümü Teftiş sisteminin plan ve programlarının geliştirilmesi ve uygulanması Planlama ve teftiş programı için hedeflerin ve stratejik kriterlerin kurulmasına katılım İcra dairelerinin kalite yönetimi modelinin uygulanmasının planlanması ve koordine edilmesi Kalite standartlarında uygulanacak usule ilişkin ve düzenleyici çerçevenin oluşturulması Kalite yönetim sisteminde belirlenen süreç uygulama eylemlerinin belirlenmesi Kalite standartlarının geliştirilmesi ve yerine getirilmesi konusunda yerel temsilcilerle eş güdüm. B) İstatistik: Görevi, istatistiki bilginin standart, güncel ve homojen bir şekilde toplanması ve işlenmesinin idaresidir. İşlevleri aşağıdaki gibidir; İcra dairelerinin istatistiki konularda gelişmesinin planlanması ve eş güdümlenmesi. 19

26 Tüm ülke çapında icra dairelerinin istatistiki bilgilerinin toplanması ve işlenmesinin planlanması ve koordine edilmesi. Türk icra sistemi konusunda istatistiki bilginin üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılması için gereken dengeli kart veya bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesi ve analizinin koordine edilmesi Toplanmış ve onaylanmış istatistiki bilginin yetkili kişilere sunulması ve kullanımına açılması. C) Mali işler: Temel amacı, merkezileştirilmiş bir şekilde icra dairelerinde tahsilat, reddiyat ve yediemin yönetiminin yürütülmesidir. İşlevleri aşağıdaki gibidir: İcra dairelerinde mali işlemlerin işleyişinin denetlenmesi ve kontrolü Mali işlerin yürütülmesinden sorumlu mali kurum ile düzenli ilişkiler Kullanıcı yönetimi ve sorun çözme sistemleri ile mali işlemler sisteminin ilk seviyede yönetimi İcra dairelerinde yediemin sisteminin eş güdümlü şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi. 2) İNSAN KAYNAKLARI A) İnsan kaynakları yönetimi: Temel amacı icra dairelerinde insan kaynakları yönetiminin bu bağlamdaki ihtiyacı karşılamaya odaklanmış şekilde, etkinliğinin, merkezi ve uzmanlaşmış yönetimle iyileştirilmesidir. Temel işlevleri: İcra dairelerinde istihdam programlanması ve düzenli personel yönetimi İcra dairelerine yeni istihdam sağlamak için işe alım süreçlerinin geliştirilmesi ve kurulması İcra dairelerinde açık pozisyonların ve personel yer değiştirme süreçleri ile ilişkili süreçlerin yönetilmesi Adalet Bakanlığı na verilmiş icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları üzerindeki yürütme yetkileri. 20

YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS

YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS EĞİTİCİ KİTABI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin

Detaylı

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASI

İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASI İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ EĞİTİM PROGRAMI ÜNİTE I: İCRA DAİRELERİNİN YENİ TEŞKİLAT MODELİ İCRA DAİRELERİNİN YENİ TEŞKİLAT MODELİ EVVELİYAT. YENİ BİR İCRA DAİRESİ

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı