2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013"

Transkript

1

2 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya

3 Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için yaptığınız özverili çalışmaların sonunda 25 Mayıs 2009 da doğdu ve kısa sürede sizler tarafından sahiplenildi. Kuruluşundan hemen birkaç ay sonra düzenlenen I. Tıbbi ( Klinik) Mikrobiyoloji Sempozyumu na 300 e yakın meslektaşımız katılarak geleceğimiz ve vizyonumuz hakkında bize ipucu verdi. Hemen bir yıl sonra yaptığımız I. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi ne 700 ü aşkın katılımın olması ise derneğimizin büyüme potansiyelinin iyi bir göstergesiydi. Bu duyuru ile sizlere sunduğumuz 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013 ün programını oluştururken sizlerden gelen öneriler ve katkılar doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Kongre içeriği, öncelikle meslektaşlarımız tarafından özellikle son yıllarda sağlıkta yaşanan hızlı değişimlerin algılanması, bunların meslek pratiğimize yansımaları ve daha verimli bir uzmanlık alanı olabilmenin gereğine yönelik konulardan oluşmaktadır. Kongrede yer alacak panel ve konferansların sağlık hizmeti sunumuna katkı veren uzmanlarımızın, alanımızdaki güncel gelişmeleri, teknolojideki son yenilikler ışığında izlemelerine ve değerlendirmelerine de olanak sağlayacağını ümit etmekteyiz. Kongrenin düzenleneceği ortam seçilirken, birbirimizle daha yoğun fikir paylaşma olanağını sağlayabilecek, meslektaşlar olarak bilimsel toplantılar dışında kalan zamanlarda da bir araya gelip farklı çalışmalar için ekipler oluşturabileceğimiz özellikleri sağlamasına dikkat edilmiştir. Bu nedenledir ki, bilimsel programlar dışındaki zamanlarda da birarada olup birbirini tanımayı, birlikte neler yapabileceğimizi belirlemeyi ve bazı çalışmalar için iş bölümü yaparak kongreden daha fazla ürünle geri dönebilmeyi sağlayabilecek, kongremizin organizasyonu için gerekli tüm altyapıya sahip bir otel ortamı tercih edilmiştir. Ülkemizin Mikrobiyologları olarak bu kongrede Avrupa ve Amerikalı meslektaşlarımızla bir araya gelip Tıbbi-KlinikMikrobiyolojinin geleceğini tartışmayı ve geleceğe daha hazır bir uzmanlık grubu oluşturmayı arzu ediyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren birlikte hareket etmeyi ve güç birliği sağlamayı prensip olarak kabul ettiğimiz TMC ile organizasyonunu yürüttüğümüz 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013 ün 2. Duyurusunu sizlere sunmanın kıvancı içindeyiz. KLİMUD ve TMC Yönetim kurulları olarak 9-13 Kasım 2013 tarihlerinde sizleri ikinci kongremize şimdiden davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Saygı ve sevgilerimizle, Prof. Dr. Nezahat GÜRLER Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN TMC Başkanı Kongre Başkanı KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Faruk AYDIN Kongre Genel Sekreteri

4 DÜZENLEYENLER DÜZENLEME KURULU Kongre Başkanı Prof. Dr. Yurdanur AKGÜN Kongre Sekreteri Prof. Dr. Faruk AYDIN Sayman Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Üyeler Prof. Dr. S. Şöhret AYDEMİR Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ Prof. Dr. Gülden ÇELİK Prof. Dr. Deniz GÜR Prof. Dr. Nezahat GÜRLER Prof. Dr. H. Güven KÜLEKÇİ Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Prof. Dr. Güner SÖYLETİR Prof. Dr. A. Bülent SÜMERKAN Prof. Dr. Burçin ŞENER Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.

5 DÜZENLEYENLER BİLİMSEL KURUL Hakan ABACIOĞLU Selda ERENSOY Barış OTLU Ali ADILOĞLU Sibel ERGÜVEN M. Ali ÖKTEM Erdal AKALIN Berrin ESEN Betigül ÖNGEN Ulus AKARCA Özgen ESER Semra ÖZÇELİK Gülay AKARSU Duygu FINDIK Tuncer ÖZEKİNCİ Murat AKOVA Zeynep GÜLAY Aykut ÖZKUL Sebahat AKSARAY Meral GÜLTEKİN Cumhur ÖZKUYUMCU Orhan Cem AKTEPE Mustafa GÜNEY Aydan ÖZKÜTÜK Sevtap ARIKAN Yeşim GÜROL Mustafa ÖZYURT Dilek ARMAN Gülşen HASÇELİK Arzu SAYINER Gönül ASLAN Ufuk HASDEMİR Rüçhan Yazan SERTÖZ Neriman AYDIN İlknur KALELİ Nedim SULTAN Derya AYDIN Ayşe KALKANCI Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Selim BADUR Esra KARAKOÇ Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Ahmet BAŞUSTAOĞLU Onur KARATUNA Mehmet TANYÜKSEL Füsun CAN Çiğdem KAYACAN Ferda TUNÇKANAT Cengiz ÇAVUŞOĞLU Selçuk KILIÇ Ebru US Nilgün ÇERİKÇİOĞLU Tanıl KOCAGÖZ Tercan US Meltem YALINAY ÇIRAK Nedret KOÇ Yavuz UYAR Dilek ÇOLAK İ. Soner KOLTAŞ Nurver ÜLGER Melek DEMİR Metin KORKMAZ Pınar ZARAKOLU Mine DOLUCA Volkan KORTEN Fadile Y. ZEYREK Rıza DURMAZ Dilek Yeşim METİN Ayşın ZEYTİNOĞLU Beyza ENER Ülgen ZEKİ OK Gül Bahar ERDEM Feza OTAĞ Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.

6 KURSLAR 9-10 Kasım :01 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda Satın Alma İşlemleri Kursu SALON A Kursun Amacı: Kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları ihalelerde uygulanan esas ve usulleri karşılıklı tartışmak, en sık karşılaşılan konuları belirlemek, sanal ihale işlemi senaryosu oluşturarak interaktif şekilde tartışarak kursiyerlerin ihale işlemlerini analiz edip yorum yapabilmelerini sağlamaktır. Kursun Programı: Teorik Program : Kamu İhale Kanunu; Kapsam ve istisnalar, Tanımlar Temel ilkeler. Yaklaşık maliyetin hazırlanması. İhale usulleri; Açık ihale, Belli istekliler arasında ihale, Pazarlık usulu. Doğrudan temin kuralları. Teknik şartname hazırlama prensipleri. Uygulamalı Program : Grup çalışması; Bir satın alma işleminin hazırlanması (Serbest zaman). İdareye İtirazlar; İradeye İtirazlar (Teknik dökümana itiraz, Döküman ve usullere itiraz), Kamu İhale Kurumu na itiraz. Bilgi ve belgeleri açıklama yasakları. Yeterli isteklilerle ilgili düzenlemeler. Grupların çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi. İnteraktif çalışmalar. Geri bildirimlerin alınması. Kurs Sorumlusu: Faruk AYDIN Kurs Eğitimcileri: Faruk Aydın Yüce Ayhan Asuman Birinci Tekin Karslıgil Ekrem Yaşar Kurs Katılımcı Sayısı : 40 Kişi Kurs Ücreti : 250 TL + KDV 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

7 KURSLAR 9-10 Kasım :02 Otoimmun Hastalıkların Laboratuvar Tanısı - Otoantikorlar Kursu SALON B Kursun Amacı: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık alanının rutin laboratuvar uygulamasında önemli bir bölümü oluşturan otoimmun hastalıklara yönelik test yöntemlerinin tanıtılması ve özellikle bu alanda altın standart olarak kabul edilen IFA (İndirekt Floresan Antikor) yönteminin uygulanışı, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması aşamalarında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi paylaşmak ve alanımızda bu konu ile ilgili laboratuvar standardizasyonunu sağlamaktır. Kursun Programı: Teorik Program : Otoimmün hastalıkların tanısında IFA ve diğer laboratuvar tanı yöntemleri hakkında bilgi; IFA mikroskopi paternleri ve yorumlama. Uygulamalı Program : Uygulama örnekleri ve hasta örnekleri üzerinden ANA, ANCA, AMA, ASMA, LKM, APA, anti-endomisyum antikor mikroskopisi ve raporlama Kurs Sorumlusu: Burçin ŞENER Kurs Eğitimcileri: Neşe Kaklıkkaya Nilgün Kaşifoğlu Burçin Şener Tutku Tanyel Kurs Katılımcı Sayısı : 30 Kişi Kurs Ücreti : 250 TL + KDV 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

8 KURSLAR 9-10 Kasım :03 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu SALON C Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında doğru, geçerli ve güvenilir testlerin kullanılması için; test seçimi, verifikasyon (doğrulama) prensipleri ve iç/dış kalite kontrol hakkında genel bilgileri vermek ve değişik test grupları için örnekleri interaktif olarak paylaşmaktır. Kursun Programı: Teorik Program: Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında serolojik testler, moleküler testler, kan kültürü, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri ile ilgili olarak uygulanan verifikasyon ve doğrulama çalışmaları; iç ve dış kalite kontrol çalışmaları hakkında bilgi verilmesi. Uygulamalı Program: Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında uygulanan verifikasyon ve doğrulama yöntemleri ile ilgili örnek uygulamalar ve grup çalışmaları. Kurs Sorumlusu: Neriman AYDIN Kurs Eğitimcileri: Neriman Aydın Nuran Esen Semra Kurutepe Cüneyt Özakın Arzu Sayıner Murat Telli Kurs Katılımcı Sayısı : 40 Kişi Kurs Ücreti : 250 TL + KDV 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

9 KURSLAR 9-10 Kasım :04 Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu SALON D Kursun Amacı: Enfeksiyon hastalıklarında tedavilerin doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve izlenmesi açısından yaşamsal önem taşıyan ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarının en önemli sorumluluklarından biri olan Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram konusunda farkındalığı ve yetkinliği artırmaktır. Kursta önce teorik bilgiler verilecek ve ardından antibiyogram rapor örnekleri ve/veya senaryoları üzerinden gruplar halinde konu tartışılacaktır. Kursun Programı: Teorik Program: Bakterilerde Antibiyotik Direnci: Doğal ve Kazanılmış Dirençte Tanımlar, Gram Pozitif ve Negatif Bakterilerde Doğal ve Kazanılmış Direnç Hedef Değişikliğine Bağlı Direnç ve Klinik Yansımaları: Penisilin, Metisilin, Vankomisin ve Kinolon Direnci Enzimatik Direnç ve Kliniğe Yansımaları: Beta-Laktam Direnci: Gram Pozitifler, Enterik Bakteriler, Non-fermentatif Bakteriler, Karbapenem Direnci (Enterik ve Non-fermentatif Bakteriler), Aminoglikozid Direnci İlacın FK/FD Özelliklerinin Sonuç Raporuna Yansıması ADT Standartlar ve temel yorumlar: (CLSI ve EUCAST) Uygulamalı Program: Uygulama programı için 6 grup oluşturularak, her grubun kendilerine verilen antibiyogram profil örneklerini yorumlayıp kısıtlı sonuç raporu sunmaları istenecektir. Daha sonra eğiticiler ve kursiyerler bu sunumları birlikte tartışarak değerlendirecektir. Kurs Sorumlusu: M. Ufuk HASDEMİR Kurs Eğitimcileri: Zeynep Gülay Deniz Gür M. Ufuk Hasdemir Onur Karatuna Çiğdem Kayacan Volkan Korten Güner Söyletir Kurs Katılımcı Sayısı : 30 Kişi Kurs Ücreti : 250 TL + KDV 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

10 KURSLAR 9-10 Kasım :05 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu SALON E Kursun Amacı: Ülkemizde kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerde, kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve uygulanan testler ile ilgili eğitimlerin ve kan merkezi sorumluluğuna yönelik temel eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır. Kursun Programı: Kan hizmet birimlerinde sorumluluk alan tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarına transfüzyon merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi aşamaları; immünohematolojik testler ve transfüzyon uygulamaları ve kan hizmet birimleri arasındaki ilişkiler konusunda teorik bilgi aktarımını takiben bu alanda çalışacak bir hekimin en sık karşılaşabileceği sorunlar, çözüm önerileri ve kaynaklara ulaşım yolları örneklerle pekiştirilecektir. Kurs Sorumlusu: Ramazan ULUHAN Kurs Eğitimcileri: Rukiye Berkem Esra Karakoç Nil Banu Pelit Ramazan Uluhan Berrin Uzun Kurs Katılımcı Sayısı : 40 Kişi Kurs Ücreti : 250 TL + KDV 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

11 KURSLAR 9-10 Kasım :06 Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Örneklerine Yaklaşım Kursu SALON F Kursun Amacı: Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının, mikrobiyoloji laboratuvarlarında hızlı, doğru, güvenilir kültür raporu oluşturmasını sağlamak için, klinik örneklerin laboratuvara kabulünden sonuç raporunun düzenlenmesine kadar olan süreci, güncel ve standart yöntemleri uygulayarak yönetmelerini sağlamak ve rutin uygulamalar sırasında karşılaşabilecekleri sistemlere ait farklı örnekleri interaktif olgular şeklinde tartışarak klinik örneklere yaklaşım konusundaki yetkinliklerini arttırmaktır. Kursun Programı: Teorik Program: Dolaşım sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, yara ve yumuşak doku örneklerinin işlenmesiyle ilgili standart yöntemler ve algoritmalar. Uygulamalı Program: Sistemlere ait örnek olguların tartışılması ve raporların oluşturulması Kurs Sorumlusu: Aynur EREN TOPKAYA Kurs Eğitimcileri: Sebahat Aksaray Ahmet Başustaoğlu Banu Bayraktar Meral Gültekin Gülşen Hasçelik Çiğdem Kuzucu İpek Mumcuoğlu Betigül Öngen Güner Söyletir Aynur Eren Topkaya Kurs Katılımcı Sayısı : 40 Kişi Kurs Ücreti : 250 TL + KDV 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir.

12 AÇILIŞ PROGRAMI 10 Kasım 2013, Pazar Açılış Programı Salon A 16:30 Açılış Töreni 17:00-18:30 Açılış Oturumu Yurdanur Akgün, Nezahat Gürler Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Sürveyans ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları: Yeni Fırsatlar ve Görevler Hakan Abacıoğlu Suyun Hafızası Meltem Yalınay Çırak 18:30 Açılış Kokteyli

13 BİLİMSEL PROGRAM 11 Kasım 2013, Pazartesi Salon A 8:45-10:15 Salon B Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Mevzuat Oturum Başkanı: Erdal Akalın Tıbbi laboratuvar yönetmeliği Ferzane Mercan Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı ve SUT Ufuk Akdıkan Sağlık Bakanlığı Açısından Mevzuat Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı ve mevzuat Cüneyt Özakın KAHVE MOLASI 10:15-10:45 10:45-11:30 KONFERANS 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşılar Oturum Başkanı: Murat Akova Konuşmacı: Selim Badur 11:30-12:30 ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA EUROIMMUN TÜRKİYE - Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş. Dia Pro A.Ş MEDİPAN GMBH ÖĞLE YEMEĞİ 12:30-13:30 13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUM BIODPC Teşhis Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Salon C

14 BİLİMSEL PROGRAM 11 Kasım 2013, Pazartesi Salon A 14:30-16:00 Salon B Salon C İNTERAKTİF OTURUM 7/24 Kan Bankası: Olgular ve Çözüm Önerileri EUCAST e Geçiş Tanı Sorunları Yaşanan Bakteriyel Enfeksiyonlar Oturum Başkanı: Ramazan Uluhan Konuşmacılar: Nil Banu Pelit Rüçhan Yazan Sertöz Yüce Ayhan Murat Akova, Bülent Sümerkan EUCAST - setting international breakpoints Gunnar Kahlmeter EUCAST e geçiş Deniz Gür (ABBOTT Katkılarıyla) Gülşen Hasçelik, Z. Ceren Karahan Gastrointestinal sistem etkenleri: Campylobacter, Clostridium difficile Betigül Öngen Solunum sistemi etkenleri: Legionella, Nocardia Gülşen Hasçelik Protez enfeksiyonlarında mikrobiyoloji Füsun Can KAHVE MOLASI VE POSTER GEZİSİ 16:00-16:30 16:30-17:30 MİNİ- MİNİ- MİNİ- Mikrobiyolojide Kalite İndikatörleri Hastane Enfeksiyonları ve Direnç Sürveyansı: Neler Yapıyoruz? Adli Tıp ve Mikrobiyoloji Neriman Aydın, Derya Aydın Kalite uygulamalarında indikatör yönetimi Derya Aydın Mikrobiyolojide kalite indikatörü örnekleri Gül Bahar Erdem Laboratuvarlarda veri madenciliği ve iyileştirme Bülent Kamış 18:00-20:00 Erdal Akalın, Bülent Sümerkan Sürveyans kültürleri: Rutin mi, israf mı? Yeşim Çetinkaya Şardan Hastanelerde direnç sürveyansı Özgen Eser Cumhur Özkuyumcu, Tercan Us Cinsel saldırılarda adli mikrobiyolojik yaklaşım Melek Demir Postmortem mikrobiyoloji laboratuvarı deneyimleri Cumhur Özkuyumcu, Nihan Ziyade KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD) GENEL KURULU

15 BİLİMSEL PROGRAM 12 Kasım 2013, Salı Salon A 8:00-8:45 8:45-10:15 Salon C İNTERAKTİF OTURUM İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Klinik Bakteriyoloji Olgularla Viroloji, Seroloji Moderatör: Burçin Şener Moderatör: Selda Erensoy Tartışmacılar: Ebru Us, Gülçin Bayramoğlu Tartışmacılar: Meral Gültekin, Ayşın Zeytinoğlu Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi TBC Tanısında Neredeyiz? Fungal Enfeksiyonların Mikrobiyolojik Tanısı Arzu Sayıner, Gülden Çelik Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca HIV: Klinisyen gözüyle Volkan Korten Mikrobiyoloji uzmanının rolü Arzu Sayıner (ATQ QIAGEN Katkılarıyla) Süheyla Sürücüoğlu, Gönül Aslan Boyama ve kültüre dayalı tanı yöntemleri Mustafa Özyurt Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Cengiz Çavuşoğlu İnterferon gama salınım testleri Süheyla Sürücüoğlu Beyza Ener, Nilgün Çerikçioğlu Direkt mikroskobik inceleme ve kültürün tanıdaki yeri Dilek Yeşim Metin Biyobelirteçlerin tanıda yeri Beyza Ener Mantarların epidemiyolojik tiplendirilmesi Ayşe Kalkancı Tüberküloz sürveyansında neredeyiz? Nurhan Albayrak KAHVE MOLASI 10:15-10:45 10:45-11:30 Salon B KONFERANS MİNİ- MİNİ- Good Laboratory Practice for Blood Cultures Tarihten Bugüne Gram Boyama ve Önemi Enfeksiyon Etkenleri Sürveyansında Neredeyiz? Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan Oturum Başkanı: Nedim Sultan Oturum Başkanı: Berrin Esen Konuşmacı: Patrick R. Murray Mikrobiyolojinin vazgeçilmezi Pınar Zarakolu (BD Katkılarıyla) Boyarım tanırım Feza Otağ İnvazif bakteriyel etkenler: Meningokok, Pnömokok Rıza Durmaz Antibakteriyel direnç sürveyansı: CEASAR ve UAMDS projeleri Hüsniye Şimşek

16 BİLİMSEL PROGRAM 12 Kasım 2013, Salı Salon A 11:30-12:30 Salon B Salon C MİNİ- MİNİ- MİNİ- Biyogüvenlik: Ulusal ve Yerel Perspektifle Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler Enfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Hızlı/Hasta Başı Testler İmmünoloji, İmmünolojik Testler ve Mevzuat Oturum Başkanı: Ahmet Başustaoğlu Oturum Başkanı: Dilek Çolak Biyogüvenlik uygulamaları, elde edilen veriler ve davranış değişiklikleri Mustafa Güney Hangi test, nerede, ne zaman, kim tarafından Gülden Çelik Ulusal biyogüvenlik rehberi ve eğitim materyalinin tanıtılması Cemile Sönmez Kalite kontrolü Yeşim Gürol Oturum Başkanı: Mustafa Berktaş Laboratuvar hizmetleri açısından Neriman Aydın Eğitim açısından Meral Gültekin ÖĞLE YEMEĞİ 12:30-13:30 13:30-14:30 UYDU SEMPOZYUM Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 14:30-16:00 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Sürveyansı Projesi DİKKAT! Doğru Kan Kültür Teknikleri; Türkiye de Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyom Mehmet Ali Torunoğlu, Hakan Abacıoğlu THSK ve bulaşıcı hastalıklar kontrol programı çalışmaları Mehmet Ali Torunoğlu Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklara genel bakış ve sürveyans sistemleri Ahmet Özlü Erken uyarı - cevap sistemi ve saha epidemiyolojisi Bahadır Sucaklı Mikrobiyoloji referans laboratuvarlarının proje çalışmaları Yavuz Uyar Güner Söyletir, Nezahat Gürler Neden DİKKAT? Klinik açıdan beklentiler Dilek Arman Türkiye de ne durumdayız? Ahmet Başustaoğlu Kan kültürü uygulamalarında bizim kılavuzumuz ne diyor? Esra Karakoç (BD Katkılarıyla) Mustafa Berktaş, Meltem Yalınay Çırak İnsan mikrobiyom projesinde neredeyiz? Tanıl Kocagöz İmmün sistem ve bağırsak mikrobiyotası: Dost mu düşman mı? İlknur Kaleli Probiyotiklerin etki mekanizmaları ve enfeksiyon hastalıklarında kullanımı Tercan Us (DSÖ Katkılarıyla) 16:00-16:30 16:30-18:00 20:00 KAHVE MOLASI YUVARLAK MASA Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı Faruk Aydın, Aynur Eren Topkaya Mikrobiyolojide insan gücü ve iş yükü çalışması Aynur Eren Topkaya İş gücünün rasyonel kullanımı: Uzman görüşü: Münire Pınarbaşlı, Serap Süzük Asistan görüşü: Özlem Altay GALA YEMEĞİ

17 BİLİMSEL PROGRAM 13 Kasım 2013, Çarşamba Salon A 8:00-8:45 İNTERAKTİF OTURUM Salon B Salon C İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Anaerob Bakteriyoloji Olgularla Mikoloji ve Parazitoloji Moderatör: Moderatör: Güven Külekçi Duygu Fındık Tartışmacılar: Ferda Tunçkanat, Tartışmacılar: Nurver Ülger Nedret Koç, Gülay Akarsu 8:45-10:15 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Yurdanur Akgün, Burçin Şener TUK ve TUKMOS Engin Uçar Tıbbi mikrobiyoloji çekirdek eğitim müfredat çalışmaları Yurdanur Akgün Tıbbi mikrobiyoloji eğitiminin yapılandırılması Selda Erensoy Tıbbi mikrobiyoloji eğitiminde ölçme-değerlendirme Duygu Fındık KAHVE MOLASI 10:15-10:45 10:45-12:15 Mikrobiyolojide Yeni Tanı Yöntemleri Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Yorumlanması Tanıl Kocagöz, Ali Adiloğlu Güner Söyletir, Çiğdem Kayacan Ülkemizde Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Paraziter Etkenler MALDI-TOF Patrick R. Murray Uzman sistemler Ufuk Hasdemir Flow sitometri Ali Adiloğlu Direnç yorumlamada uzmanlaşma (Olgular eşliğinde) Zeynep Gülay, Onur Karatuna Yeni jenerasyon sekans sistemleri Barış Otlu Önemi artan ve yeni bağırsak parazitleri Sibel Ergüven Sıtma ve leishmania enfeksiyonları İ. Soner Koltaş Kistik ve alveoler ekinokokkoz Ülgen Zeki Ok Yeni teknolojilerin laboratuvardaki etkilerinin analizi Uğur Çiftçi Bit, kene ve diğer ektoparazitler Semra Özçelik ÖĞLE YEMEĞİ 12:15-13:30 13:30-14:15 Ülgen Zeki Ok, Metin Korkmaz UZMANIYLA TARTIŞALIM UZMANIYLA TARTIŞALIM UZMANIYLA TARTIŞALIM Klinik Mikrobiyoloji Uzman Gözüyle Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı Bir Mikrobiyoloji Uzmanının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Dilek Çolak, Ayşın Zeytinoğlu Aydan Özkütük, Rukiye Berkem Faruk Aydın, Şöhret Aydemir

18 BİLİMSEL PROGRAM 13 Kasım 2013, Çarşamba Salon A 14:15-15:45 Salon B Rutin Parazitolojide Tanı Sorunları Antifungal Duyarlılık Testleri ve Ülkemizde Önem Kazanan Direnç Epidemiyolojisi Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu Sevtap Arıkan Akdağlı, Nedret Koç Tuncer Özekinci, Ne zaman? Hangi yöntemler? Yavuz Uyar Mehmet Tanyüksel, Fadile Yıldız Zeyrek Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında parazitolojik Sevtap Arıkan Akdağlı tanının mevcut durumu Candida türlerinde Fadile Yıldız Zeyrek direnç epidemiyolojisi Serolojik tanıda yöntem seçimi Mine Doluca Metin Korkmaz Aspergillus türlerinde Etkene yönelik parazitolojik tanıda standardizasyon Mehmet Tanyüksel Raporların yorumlanması ve faturalandırmadaki sorunlar Derya Dirim Erdoğan 15:45-16:30 Salon C KAPANIŞ direnç epidemiyolojisi Nilgün Çerikçioğlu Kırım kongo kanamalı ateşi ve hantavirus enfeksiyonu Mehmet Ali Öktem Batı Nil virüsü enfeksiyonu Aykut Özkul Tularemi Selçuk Kılıç Bruselloz Orhan Cem Aktepe

19 BİLDİRİLER Bildirilerin Gönderilmesi Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 16 Eylül 2013 Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. Yazım Kuralları Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir. Özet gönderimi için konu başlıkları: Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji, İmmünoloji, Antibiyotik Duyarlılık, Moleküler Mikrobiyoloji Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır. Dikkat Edilecek Noktalar Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız Yeni Kullanıcı linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için: Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Tel: (0216) E-posta: Bildirilerin Değerlendirilmesi Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Posterlerin Web Sitesinde Paylaşımı Bildirilerin değerlendirilmesi sonucu kabul edilen posterler, kongre tarihinden 15 gün önce, belirlenecek formatta kongre web sayfasına yüklenebilecektir. Böylelikle, bildiri sahipleri hem posterleri kongre esnasında sergileyecekler, hem de kongre öncesinde web sayfası aracılığıyla katılımcılarla paylaşma imkanına sahip olacaklardır.

20 GENEL BİLGİLER Kongre - Kurs Tarihi 9-13 Kasım 2013 Kongre - Kurs Yeri Titanic Kongre Merkezi - Belek / Antalya Kongre Dili Kongre dili Türkçe dir. Davet Mektubu Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Yaka Kartı Tüm katılımcılar kayıt sırasında kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır. Kongre Web Sayfası Bildiri özetlerinin gönderilmesi, burs başvuruları, kurs ile kongre kayıt ve konaklama işlemlerinin online olarak yapılması ve kongre ile ilgili tüm güncel bilgilerin paylaşılması için web sayfası oluşturulmuştur. Kredilendirme Kongrenin bilimsel programı Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında kredilendirilecektir.kredi başvurunuzun onaylanabilmesi için kayıt masasına T.C kimlik numaranızı bildirmeniz önemle rica olunur. Katılım Belgesi Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara 12 Kasım 2013 itibariyle kayıt masasından katılım sertifikası verilecektir. RFID Kongrede istenilen verilerin derlenmesi ve hangi konuların daha çok ilgi çektiğinin saptanması amacıyla; yalnızca toplantı salonlarının girişine, oturumlara katılım sayılarını ölçümlemek için okuyucu kapılar kurulacaktır. Bu işlem kongre yaka kartlarının içindeki çipler vasıtası ile yapılacaktır. İptal Şartları 30 Ağustos 2013 tarihinden sonra yapılacak kayıt, konaklama ve transfer iptallerinde para iadesi yapılmayacaktır. İptaller Serenas Turizm e yazılı olarak bildirildiği takdirde geçerlilik kazanacaktır. 25 Ekim 2013 tarihine kadar Serenas Turizm e yazılı olarak bildirilen isim değişiklikleri dikkate alınacak, bu tarihten sonra isim değişikliği yapılamayacaktır. Stand Alanları Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla geniş bir alan ayrılacaktır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır. Burs Başvurusu Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği üyesi olup kongreye bildiri ile katılan Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı veya asistanı 50 kişiye kongre otelinde konaklama bursu verilecektir. Burs almak isteyenler, 1 Ağustos 2013 tarihine kadar kongre web sayfasındaki Burs Başvuru Formu nu doldurmalıdır. Burs Başvurusu Şartları: Dernek üyesi olmak, asistan/genç uzman olmak (5 yıl), bildirisi kabul edilmiş olmak, bildiri / poster sunucusu olmak, bir önceki kongrede bu burstan faydalanmamış olmak. Kayıt ve Konaklama Ücretlerinin Taksitlendirilmesi Kongreye katılmak isteyen katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla kongre kayıt ve konaklama ücretlerinde taksitlendirme imkanı sağlanacaktır. Bu imkandan yararlanmak isteyen katılımcıların 1 Ağustos 2013 tarihine kadar online kayıt - konaklama sisteminden işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

21 KAYIT BİLGİLERİ Kongre Kayıt Bilgileri Kongre Kayıt 15 Temmuz 2013 Öncesi Klimud Üyelik Durumu 15 Temmuz 2013 Sonrası Kongre Sırasında Üye Üye Değil Üye Üye Değil Üye Üye Değil Uzman 350 TL 400 TL 400 TL 450 TL 450 TL 500 TL Asistan 250 TL 300 TL 300 TL 350 TL 350 TL 400 TL Kayıt Tipi Firma Temsilcisi 250 TL 300 TL 350 TL Refakatçi 150 TL 200 TL 250 TL Kayıt ücretlerine % 18 KDV eklenecektir. Tüm katılımcı ve firma temsilcilerinin kayıt olması zorunlu olup yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine; bilimsel toplantılara katılma, kongre çantası ve özet kitabı, sergi alanına giriş ile sosyal aktiviteler dahildir. Tüm kayıtlar ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirmasyonu için lütfen ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-posta yada faks yoluyla iletiniz. İndirimli kayıt ücretlerinden faydalanabilmek için, 15 Temmuz 2013 tarihinden önce kayıt ücretlerinin kongre hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına faks ya da e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Kongre internet sitesi aracılığıyla online kayıt sistemi kullanılarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Yaş haddinden emekli Mikrobiyoloji Hocalarımız için kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Kurs Kayıt Bilgileri Kurs Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda Satın Alma İşlemleri Kursu 250 TL Kurs Otoimmun Hastalıkların Laboratuvar Tanısı - Otoantikorlar Kursu 250 TL Kurs Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda Validasyon ve Verifikasyon Kursu 250 TL Kurs Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu 250 TL Kurs Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 250 TL Kurs Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Örneklerine Yaklaşım Kursu 250 TL Kayıt ücretlerine % 18 KDV eklenecektir. Kurslar 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde ve eşzamanlı olarak gerçekleşecektir. Bir katılımcı sadece bir kursa kayıt yaptırabilir. 11 Ekim 2013 tarihine kadar kurslara kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri: Banka Adı ve Şubesi : GARANTİ BANKASI A.Ş. MEŞRUTİYET CAD. ŞUBESİ Hesap Adı : KLİMUD 2013 KONGRESİ TL Hesap No : TL IBAN No : TR

22 KONAKLAMA ve TRANSFER BİLGİLERİ Konaklama Bilgileri 3 Gecelik Paket 15 Temmuz 2013 Öncesi 15 Temmuz 2013 Sonrası Otel Adı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Titanic Belek 410 Euro 300 Euro 460 Euro 350 Euro Konaklama ücretlerine % 8 KDV eklenecektir. Paket fiyatlara Herşey Dahil sisteminde 10 Kasım 2013 giriş, 13 Kasım 2013 çıkış olmak üzere 3 gece konaklama dahildir. 4 Gecelik Paket 15 Temmuz 2013 Öncesi 15 Temmuz 2013 Sonrası Otel Adı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Titanic Belek 540 Euro 400 Euro 610 Euro 460 Euro Konaklama ücretlerine % 8 KDV eklenecektir. Paket fiyatlara Herşey Dahil sisteminde 9 Kasım 2013 giriş, 13 Kasım 2013 çıkış olmak üzere 4 gece konaklama dahildir. Dış Katılımcı Ücreti / Günlük 50 Euro Dış katılım ücretine %18 KDV eklenecektir. Kongre otellerinde konaklamayan ve kongreye dışarıdan katılacak olan katılımcılara, kayıt ücreti yanında organizasyon bedeli ücreti günlük 50 Euro + KDV olarak uygulanacaktır. Transfer Bilgileri Kişi başı tek yön transfer ücreti 40 Euro + KDV dir. Transfer taleplerinin transfer tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak kongre organizasyon sekretaryasına iletilmiş olması gerekmektedir. Konaklama ve transfer ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri: Banka Adı ve Şubesi Hesap Adı TL Hesap No TL IBAN No EURO Hesap No EURO IBAN No : : : : : : HSBC BANK A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBE SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş TR TR

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Kültür Apt. No:38/5, Kat:7 Kızılay, Ankara, Türkiye Telefon : 0 3 30 78 8 E - posta : info@klimud.org Prof. Dr. Faruk Aydın Karadeniz

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

SPONSOR 1 LUK DOSYASI

SPONSOR 1 LUK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 3. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 6 9 Kasım 2014 / Calista Luxury Resort Otel, Antalya Toplantı Ön Programı 05 Kasım 2014

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

DAVET. Değerli meslektaşımız,

DAVET. Değerli meslektaşımız, DAVET Değerli meslektaşımız, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresinin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 20-23 Ekim 2011 tarihinde Zeynep Resort Otel Belek/Antalya da yapılacak kongremizi duyurmak ve sizlerin de kongreyle

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir http://uhsk.org Kongre Eş Başkanları Türkan Günay Fatih Kara Kongre Sekreteri Yasemin Durduran Düzenleme Kurulu Alpaslan Türkkan Gamze Çan Burcu Tokuç Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 SPONSORLUK DOSYASI DAVET Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 2012 DÜZENLEME KURULU HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 01 DÜZENLEME KURULU TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Sercan Ulusoy Genel Sekreter Dr. Serhat Ünal Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Semih

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 15 19 Haziran 2010 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZET KİTABI Editör Prof. Dr. Dürdal US Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey,

Detaylı

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI 22 NİSAN 2011 TARİHİNDE TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ SIRASINDA ANTALYA DA YAPILACAKTIR YETERLİK SINAVINA KATILMA

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

Klimud Bülten Bülten Tarihi : Aralık 2014 Cilt 1, Sayı 4

Klimud Bülten Bülten Tarihi : Aralık 2014 Cilt 1, Sayı 4 Klimud Bülten Bülten Tarihi : Aralık 2014 Cilt 1, Sayı 4 EDİTÖRÜN PETRİSİ FARKINDA MIYIZ? B i r y ı l ı d a h a t a m a m l a m a k t a y ı z. Laboratuvarlarımızda 2015 yılı hazırlıkları yapılıyor olmalı.

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı.

TÜSAD, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında sosyal medyada gerçekleştirdiği Algı Yaratma projesi ile 2.5 milyon kişiye ulaştı. Solunum Aktüel SAYI: 14 www.solunum.org.tr YIL: 5 TÜSAD 36. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2014, katılımcılarını 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Sheraton Çeşme Otel de ağırlıyor. Sayfa 4 TÜSAD, 31 Mayıs Dünya

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü Sayın Yetkili, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel / ANTALYA' da düzenlenecek olan 12.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

SPONSORL 1 UK DOSYASI

SPONSORL 1 UK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI GENEL BİLGİLER Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 4. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 5 8 Kasım 2015 / Papillon Zeugma Otel, Belek / Antalya Toplantı Ön Programı

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 KASIM 2014 Antalya Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ Bu şartname, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği nin yönetim ve sorumluluğunda

Detaylı