İ STANBUL B İ LG İ ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K VE DO Ğ A B İ L İ MLER İ FAKÜLTES İ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ STANBUL B İ LG İ ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K VE DO Ğ A B İ L İ MLER İ FAKÜLTES İ"

Transkript

1 İ STANBUL B İ LG İ ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K VE DO Ğ A B İ L İ MLER İ FAKÜLTES İ ( CMPE/BIOE/EEEN/IE/ESEN/ME/CE /MECA) (200/300) STAJ KILAVUZU

2 İÇİNDEKİLER A. STAJIN AMACI B. STAJIN TANIMI, ZAMANI VE SÜRESİ C. STAJ KOMİSYONU D. STAJ İŞLEMLERİ (PROSEDÜRÜ) E. STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI F. STAJ RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ G. STAJDAKİ KAZANIMLARLA CEVAPLANMASI GEREKLİ SORULAR EKLER EK.1 ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU EK.1-B ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU (YURTDIŞI STAJLAR İÇİN) EK.2 STAJ KABUL FORMU EK.3 BEYAN VE TAAHHÜTNAME EK.4 GÖNÜLLÜ STAJ BAŞVURU FORMU EK.5 STAJ FORMU EK.6 STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU EK.7 STAJ YERİ DEĞERLENDİRME FORMU EK.8 STAJ RAPORU KAPAK SAYFASI

3 A. STAJIN AMACI İlgili lisans programında verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikiminin; staj derslerinin öğrenim çıktılarını karşılayacak şekilde gelişmesini sağlamak, bunu izleyen yarıyıllarda öğrencilerin alacağı dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencileri endüstri ortamında ve eğitimleri ile ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırmaktır. Stajın temel felsefesi, bir bütün olarak sistemin ve ayrıca sistem öğeleri ve bunlar arasında ilişkilerin, tek bir birime bağlı kalarak değil, organizasyonun tamamı gözönüne alınarak ayrıntılı gözlemlenmesidir. Buradaki hedef; staj yapılan kurumda gerçekleştirilen işlerin mümkün olduğunca ayrıntılı bir biçimde incelenmesi olmalıdır. Dolayısıyla öğrencilerin staj yerleri belirlenirken; öğrenim gördükleri bölümün staj derslerinin öğrenim çıktılarının karşılanacak olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, öğrenciler bu stajı yaparak kurum/kuruluş-yönetim-çalışan ilişkileri ve etkileşimi konusunda da tecrübe edinmiş olacaklardır. B. STAJIN TANIMI, ZAMANI VE SÜRESİ B.1. Staj, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanması sürecinin önemli bir parçasıdır. B.2. Lisans öğrencilerinin; lisans derecesine hak kazanabilmeleri için, eğitimleriyle ilgili ticari ve sınai kuruluşlar ile hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda yapabilecekleri görevler hakkında yerinde gözlem ve inceleme yapmalarını sağlamak amacıyla toplam 40 iş günü staj yapmaları zorunludur. B.3. Staj başvurusu en erken 2. Sınıfı takip eden yaz döneminde yapılabilir. Staj, akademik takvime uygun olarak, derslerin başlayacağı haftadan önce tamamlanmak üzere kesintisiz en az 20 şer iş gününü kapsayan iki ayrı dönemde yapılmalıdır. B.4. Stajların kış tatil döneminde yapılıp yapılamayacağına, ilgili tatil döneminde stajı tamamlayacak asgari iş günü süresi bulunması koşuluyla Bölüm Staj Komisyonları karar verir. B.5. Öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun kararı ile ilk stajı üniversitenin ilgili birimlerinde yapabilirler. Bu durumda, ilgili Bölüm Başkanlığı, stajı yürütmekten ve iş yeri güvenliğinden sorumlu öğretim üyesi kimliğini yazı ile Dekanlığa bildirir.

4 C. STAJ KOMİSYONU C.1. Lisans programı bulunan her bölümün kendi Bölüm Staj Komisyonu bulunmalıdır. Staj Komisyonu başkan ve 2 üyeden oluşur. Bölüm Staj Komisyonu Başkanlığı bölüm başkanı veya bir öğretim üyesi tarafından yürütülür. Staj Komisyon Başkanı olarak bölüm başkanı haricinde bir öğretim üyesi görevlendirilmesi halinde bu durum Dekanlığa bir yazı ile bildirilir. C.2. Staj derslerinin; kendi aralarında ve müfredatta bulunan diğer derslerle olan ön koşul ilişkilendirmeleri ilgili Bölüm Kurulu tarafından müfredat içeriğine uygun olarak yapılır ve ilgili üst kurulların onayı ile yürürlüğe girer. C.3. Bölüm Staj Komisyonu, her akademik yıl için Kasım/Aralık ayı tarihlerinde öğrencilere stajlar ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapar. D. STAJ İŞLEMLERİ (PROSEDÜRÜ) D.1. Staj yapacak öğrencilerin, staj yapacakları kurum/kuruluşu kendileri bulmaları ve Ek-1 de verilen Zorunlu Staj Başvuru Formu ile öğrenim gördükleri Bölüm Staj Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bölüm Staj Komisyonu tarafından gerekli onay alındıktan sonra Fakülte Dekanlığı nın onayı alınmalıdır. D.2. Öğrencilerin, onaylanmış Zorunlu Staj Başvuru Formu ve Ek-2 de verilen Staj Kabul Formu ile staj yapılacak kurum/kuruluşa giderek; Staj Kabul Formu nu staj yapılacak kurum/kuruluşa onaylatmaları gerekmektedir. Bu formun daha sonra Bölüm Staj Komisyonu na onaylatılması ve Fakülte Sekreterliği ne teslim edilmesi gerekmektedir. D.3. Öğrencilerin, Ek-3 te verilen Beyan ve Taahhütname belgesini doldurarak Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile beraber Fakülte Sekreterliği ne teslim etmeleri gerekmektedir. D.4. Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı stajlarında, sigorta masrafları dahil, her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yurtdışı zorunlu staj başvurularında Ek-1b de yer alan form kullanılır. D.5. Öğrenciler yapmak zorunda oldukları stajların haricinde ve normal öğretim programını aksatmayacak şekilde kendilerinin bulacakları kurum/kuruluşta gönüllü staj yapabilirler. Bunun için, öğrencilerin Ek-4 te verilen Gönüllü Staj Başvuru Formu ile öğrenim gördükleri

5 Bölüm Staj Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bölüm Staj Komisyonu tarafından gerekli onay alındıktan sonra Fakülte Dekanlığı nın onayı alınmalıdır. D.6. Öğrencilerin, onaylanmış Gönüllü Staj Başvuru Formu ve Ek-5 te verilen Staj Formu ile staj yapılacak kurum/kuruluşa giderek; Staj Formu nu staj yapılacak kurum/kuruluşa onaylatmaları gerekmektedir. Onaylatılmış olan Staj Formu ve öğrenci tarafından doldurulması gereken Beyan ve Taahhütname belgesi ile kimlik fotokopisi Fakülte Sekreterliği ne teslim edilmelidir. D.7. Zorunlu staj bitiminden hemen sonra Ek-6 da verilen Stajyer Değerlendirme Formu staj yapılan yerdeki yetkili kişilerce doldurulup onaylanır ve ilgili akademik birime ulaştırılır. Bu form staj yapılan yer tarafından akademik birime posta yoluyla gönderilebileceği gibi öğrenci tarafından kurum/kuruluşun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde de getirilebilir. D.8. Staj yapan öğrencilerin, staj bitimini takip eden yarıyılda kendi bölümlerinin (200/300) kodlu derslerinden birine kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca staj yapan öğrenciler tarafından hazırlanan Staj Raporu; staj bitiminden sonraki dönemin ders kayıtlarına kadar Fakülte Sekreterliği ne teslim edilmelidir. D.9. Stajı yapmamış ve Staj Raporu nu teslim etmemiş olan öğrencilerin Staj Dersi ne kaydolmasına izin verilmez. D.10. Staj Raporu teslim edilirken; öğrencilerin staj tamamlandıktan sonra doldurmaları gereken ve Ek-7 de verilen Staj Yeri Değerlendirme Formu nun da teslim edilmesi gereklidir. E. STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI E.1. Staj raporu staj kılavuzunda bulunan soruların yanıtlandığı, staj yapılan işletmede öğrencilerden yapılması istenen özel çalışmaların ve/veya çizimlerin bulunduğu, ekler hariç, en fazla 15 sayfalık İngilizce olarak hazırlanmış bir rapordur. E.2. Staj raporu A4 boyutundaki beyaz kağıda bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Yazım sırasında Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1½ satır aralığı kullanılacaktır. Rapor, Ek-8 de verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Staj Raporu Kapak Sayfası ile bu kılavuzda Staj Sırasında Cevaplanması Gereken Sorular başlığı altındaki soruların soru numarasına göre cevaplanacağı metin ve eklerden oluşur.

6 E.3. Staj Raporunda kullanılan dile önem verilmeli, başlıklar, bölümler, alt bölümler, paragraf girintileri standart ve bütünlük içinde olmalı, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir. E.4. Rapor içerisinde gereksiz bilgi ve dokümanlara yer verilmemeli, gerekli görülenler ise metinde atıf yapılıp kendi içlerinde numara verilerek Ekler bölümüne konulmalıdır. Ekler, 5 sayfayı geçmemelidir. Bu rapor profesyonel bir rapor olarak kabul edildiğinden, anlaşılır ve öz cümleler kullanılmasına ve ekonomik bir alan kullanımına özen gösterilmelidir. F. STAJ RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapılan staj çalışmasının başarılı sayılması öncelikle aşağıdaki şartlara bağlıdır : F.1. Önceki sayfada belirtilen Staj Raporu Yazım Kuralları na göre hazırlanmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz. Şekil, organizasyon ve raporun diğer içerikleri değerlendirme sırasında etkili olacaktır. Bölüm Staj Komisyonu gerekli gördüğü yerlerin tekrar yazılmasını isteyebilir. F.2. Stajyer Değerlendirme Formu işletme yetkililerince stajın bitiminden hemen sonra (en geç stajın bitimini izleyen yarıyıl kayıtlarına kadar) bölüme ulaştırılmalıdır. (Söz konusu formun ulaştırılması öğrencinin sorumluluğunda olup zamanında ulaşmayan formlardan öğrenci sorumludur ve bu durumda stajdan başarısız sayılır.) F.3. Hazırlanan Staj Raporu staj bitimini takip eden 10 gün içinde ilgili akademik birime teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmaz. F.4. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler bu stajı bir sonraki yaz döneminde ya da ara dönemde tekrarlamak zorundadırlar. Stajları tamamlanmayan öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz. G. STAJDAKİ KAZANIMLARLA CEVAPLANMASI GEREKLİ SORULAR: Staj Raporu nda aşağıdaki soru detaylı olarak yanıtlanmalıdır, bunun haricindeki diğer cevaplanması gereken sorular ilgili Bölüm tarafından hazırlanır ve öğrencilere web sitesi, e- posta vb. yollarla duyurulur.

7 SORU- Staj yaptığınız kurum/kuruluş ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriniz. (En fazla 2 sayfa): a) Tam adı ve adresi b) Gelişimini özetleyen kısa tarihçesi c) Varsa bağlı bulunduğu üst kuruluş d) Mevcut tesisleri e) Çalışan eleman sayısı ve niteliklerine göre sınıflandırılması (işçi, teknisyen, mühendis, idari personel v.b.) f) 1. Üretici kuruluşlar için; imal edilen mallar, üretim kapasitesi, temel hammaddeleri, malzeme tedarik yöntemleri. 2. Hizmet kuruluşları için; sunulan hizmetler, hizmet kapasitesi.

8 I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION Adı /Name Soyadı / Surname Öğrenci No ve Sınıfı / Student ID number and year Fakülte / Faculty Bölüm / Department Staj Süresi / Duration of Intership Staj Türü (imalat, hizmet, inşaat, atölye, şantiye, vb.)/ Type of the Internship (production, service, office, construction, workshop, construction site, etc.) Yazışma Adresi / Contact Address Tel: (Ev / Home) GSM e-posta / II- İŞLETME BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATION Yazışma Adresi / Contact Address EK-1 APPENDIX 1 ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU COMPULSORY INTERNSHIP APPLICATION FORM Bölüm Başkanı / Staj Komisyon Başkanı Onayı III- DEKANLIK ONAYI / APPROVAL OF DEAN'S OFFICE İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Kılavuzu gereği, öğrencilerimizin teorik eğitimini uygulamayla pekiştirmek amacıyla kamu ve özel sektörde staj yapma zorunlulukları vardır sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendi gereğince zorunlu stajını yapacak öğrencilerimizin İş Kazası Meslek Hastalığı primi öğrencimiz zorunlu staj süresince Üniversitemiz tarafından ödenecektir. / In accordance with the Internship Guide of the Faculty of Engineering and Natural Sciences of İstanbul Bilgi University our students are required to do internship in private or public sectors in order to improve their theoretical education with practice. In accordance with item (b) of the article 5 of the Law numbered 5510, the Workmen s Compensations Insurance premium of the students who will perform their compulsory internship will be paid by the University during their internship. Yukarıda bilgileri verilen öğrencimizin belirtilen sürelerde zorunlu stajını kurumunuzda yapabilmesi için gerekli iznin verilmesini bilgilerinize sunarım. / I kindly request you to give permission to our student identified above, to do his/her compulsory internship at your institution on the indicated dates. Saygılarımla / Yours Sincerely, Dekanlık / Dean's Office Bu kısım Dekanlık tarafından doldurulacaktır. / This section will be filled in by the Dean's Office TARİH/DATE SAYI/REF. :... /... /... :

9 EK-1b APPENDIX 1b ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU (YURTDIŞI STAJLAR İÇİN) COMPULSORY INTERNSHIP APPLICATION FORM (FOR INTERSHIPS ABROAD) I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION Adı /Name Soyadı / Surname Öğrenci No ve Sınıfı / Student ID number and year Fakülte / Faculty Bölüm / Department Staj Süresi / Duration of Intership Staj Türü (imalat, hizmet, inşaat, atölye, şantiye, vb.)/ Type of the Internship (production, service, office, construction, workshop, construction site, etc.) Yazışma Adresi / Contact Address Tel: (Ev / Home) GSM e-posta / II- İŞLETME BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATION Yazışma Adresi / Contact Address Bölüm Başkanı / Staj Komisyon Başkanı Onayı III- DEKANLIK ONAYI / APPROVAL OF DEAN'S OFFICE İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Kılavuzu gereği, öğrencilerimizin teorik eğitimini uygulamayla pekiştirmek amacıyla kamu ve özel sektörde staj yapma zorunlulukları vardır. Zorunlu stajını yurtdışında yapacak öğrencilerimiz için Üniversitemizin herhangi bir mali sorumluluğu bulunmamaktadır. / Our University does not assume any financial responsibility for those students who will be doing their internship abroad. Yukarıda bilgileri verilen öğrencimizin belirtilen sürelerde zorunlu stajını kurumunuzda yapabilmesi için gerekli iznin verilmesini bilgilerinize sunarım. / I kindly request permission for our student identified above, to do his/her compulsory internship at your institution on the indicated dates. Saygılarımla / Yours Sincerely, Dekanlık / Dean's Office Bu kısım Dekanlık tarafından doldurulacaktır. / This section will be filled in by the Dean's Office TARİH/DATE SAYI/REF. :... /... /... :

10 EK-2 APPENDIX 2 STAJ KABUL FORMU (Staj yapılacak kurum tarafından staj öncesinde doldurulacaktır) INTERNSHIP ACCEPTANCE FORM (This will be filled in before the internship by the institution in which the internship will be performed) I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION Soyadı / Surname Öğrenci No ve Sınıfı / Student ID number and year Fakülte / Faculty Bölüm / Department Staj Süresi / Duration of Intership Staj Türü (imalat, hizmet, inşaat, atölye, şantiye, vb.)/ Type of the Internship (production, service, office, construction, workshop, construction site,etc.) Yazışma Adresi / Contact Address Tel (Ev / Home) GSM e-posta / Varsa (öğrenciye ait); SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI numarası... II- STAJ YAPILACAK KURUMUN / THE INSTITUTION'S Kurum içindeki birimin adı / Name of the department Adresi / Address Tel / Phone Faks / Fax e-posta / Yetkili Staj Sorumlusunun of the Staff Responsible for Internship İnsan Kaynakları Müdürünün of Human Resource Manager Staj Başlama Tarihi / Begining Date Staj Bitiş Tarihi / Completion Date STAJYERDEN BEKLENEN GÖREVLER / STAJYERE VERİLECEK DESTEK / DUTIES EXPECTED FROM THE INTERN SUPPORT THAT WILL BE GIVEN TO THE INTERN İŞ YERİ STAJ YETKİLİSİNİN ONAYI / APPROVAL OF THE STAFF RESPONSIBLE FOR INTERNSHIP AT THE INSTITUTION Kurumumuzda yukarıda belirtilen tarihler arasında staj yapması kabul edilmektedir. / The person is permitted to do his/ her internship at our institution on the dates indicated above İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ STAJ KOMİSYONU ONAYI APPROVAL OF ISTANBUL BILGI UNIVERSITY INTERNSHIP COMMITTEE Yukarıda adı geçen öğrencimizin belirtilen kurumda zorunlu stajını yapması komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür / görülmemiştir. / It is approved / not approved for our student. Identified above, to do his / her compulsory internship at the institution indicated..../.../ Kurum Yetkilisi / Responsible of the Institution İmza / Signature.../.../ Staj Komisyonu / Internship Committee İmza / Signature

11 EK-3 APPENDIX 3 BEYAN VE TAAHHÜTNAME Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Enstitüsü Bölümü öğrencisiyim biriminde/işyerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak / Stajyer Öğrenci olarak 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarınca çalışmak istiyorum. Ailemden, annem / babam üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti almaktayım / almamaktayım. Beyanımın doğruluğunu, durumumda değişiklik olması durumunda değişikliği hemen bildireceğimi kabul eder, beyanımın hatalı veya eksik olmasından kaynaklanacak prim, idari para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizinin tarafımca ödeneceğini taahhüt ederim. Adı Soyadı : T.C.Kimlik No : Bölümü : Öğrenci No : İmzası : Tarih

12 EK-4 APPENDIX 4 GÖNÜLLÜ STAJ BAŞVURU FORMU VOLUNTARY INTERNSHIP APPLICATION FORM I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION Soyadı / Surname Öğrenci No ve Sınıfı / Student ID number and year Fakülte / Faculty Bölüm / Department Staj Süresi / Duration of Intership Staj Türü (imalat, hizmet, inşaat, atölye, şantiye, vb.)/ Type of the Internship (production, service, office, construction, workshop, construction site,etc.) Yazışma Adresi / Contact Address Tel: (Ev/home) GSM e-posta / II- İŞLETME BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATION Yazışma Adresi / Contact Address Bölüm Başkanı / Staj Komisyon Başkanı Onayı III- DEKANLIK ONAYI/ APPROVAL OF DEAN'S OFFICE Yukarıda bilgileri verilen öğrencimizin belirtilen sürelerde gönüllü stajını kurumunuzda yapabilmesi için gerekli iznin verilmesini bilgilerinize sunarım. / I kindly request you to give permission to our student identified above, to do his/her voluntary internship at your institution on the indicated dates. Saygılarımla / Yours Sincerely, Dekanlık / Dean's Office Bu kısım Dekanlık tarafından doldurulacaktır. / This section will be filled in by the Dean's Office TARİH/DATE :... /... /... SAYI/REF.

13 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY EK-5 APPENDIX 5 STAJ FORMU INTERNSHIP FORM Bilgiler staj yapılacak firma tarafından doldurulacaktır This will be filled by the institution in which the internship will be performed... /... /... Öğrencinin / Student s; Ad-Soyad / Name-Surname : Okuduğu Bölüm / Programme : Staj Tarih Aralığı / Internship Dates :... /... / /... /... Staj yapacağı gün sayısı (haftada) / Internship Days (per week) : Firmada çalışacağı birim / Related Department of Company : Firma of Company : Yetkili Kişi / Authorized Person : Firma Kaşesi & İmza / Company Seal & Signature :

14 EK-6 APPENDIX 6 STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU (Staj yapılacak kurum tarafından staj sonrasında doldurulacaktır) INTERN EVALUATION FORM (This will be filled in after the internship by the institution in which the internship will be performed) I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION Soyadı / Surname Öğrenci No ve Sınıfı / Student ID number and year Fakülte / Faculty Bölüm / Department Staj Süresi / Duration of Internship Staj Türü (imalat, hizmet, inşaat, atölye, şantiye, vb.)/ Type of the Internship (production, service, office, construction, workshop, construction site,etc.) Yazışma Adresi / Contact Address Tel (Ev / Home) GSM e-posta / II- STAJ YAPILACAK KURUMUN / THE INSTITUTION'S Kurum içindeki birimin adı / Name of the department Adresi / Address Tel / Phone Faks / Fax e-posta / Yetkili Staj Sorumlusunun Adı / Name of the Staff Responsible for Internship İnsan Kaynakları Müdürünün Adı / Name of Human Resource Manager Staj Başlama Tarihi / Begining Date Staj Bitiş Tarihi / Completion Date III- DEĞERLENDİRME / EVALUATION A- Kişisel Değerlendirme / Personal Evaluation Kendine Güven İnsiyatif İşine Gösterdiği Özen Üstü ile İletişim İşe devamda titizliği Sorumluluk alma Görevini yerine getirme Çalışma hızı ve zamanını değerlendirme Uygun malzeme kullanma becerisi Bilgiyi uygulamaya dökme becerisi Self Confidence Initiative Interest, work attitude Communication with superiors Attendance at work Taking responsibility Fulfilling the duties Work efficiency and time management Appropriate material usage skills Practice and Knowledge combination skill İyi Yeterli Zayıf Gözlemlenmedi Good Satisfactory Poor Not Observed

15 İşi algılama ve öneri getirebilme Stajın ilk gününden son gününe kadar gösterdiği profesyonel gelişim Takım çalışmasına ve iş bölümüne yatkınlık Genel Değerlendirme Perception of work and ability to suggest Professional development displayed from the first day to the last day of the internship Inclined to team work and division of labor Overall Evaluation B- Stajyerin, staj süresince toplam staj süresinin %10'undan fazla devamsızlığı var mıdır? / Has there been absence of the intern more than 10% of the internship period? Evet/ Yes Hayır/ No... (gün-toplam/ day-total) C- Lütfen eleştirilerinizi ve stajyer öğrencinin gelişimi ile ilgili tavsiyelerinizi belirtiniz. / Please state your comment and suggestions on the progress of the intern. D- Bu stajyeri tekrar çalıştırmayı düşünür müsünüz? (Yanıtınız "Hayır" ise, lütfen nedenini açıklayınız.) / Would you consider employing this intern again? (if your answer is "No", please explain.) Evet/ Yes Hayır/ No E- Gelecek yıl üniversitemizden stajyer çalıştırmak istermisiniz? (Yanıtınız "Hayır" ise, lütfen nedenini açıklayınız.) / Would you consider employing intern from our university next year? (if your answer is "No", please explain.) Evet/ Yes Hayır/ No STAJ YETKİLİSİNİN ONAYI / APPROVAL OF THE AUTHORIZED PERSON FOR INTERNSHIP Adı Soyadı / Name and Surname Görevi / Duty Tarih / Date... /... /... İmza / Signature

16 I - ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION Soyadı / Surname Öğrenci No ve Sınıfı / Student ID number and year Fakülte / Faculty Bölüm / Department Staj Süresi / Duration of Intership Staj Türü (imalat, hizmet, inşaat, atölye, şantiye, vb.) / Type of the Internship (production, service, office, construction, workshop, construction site, etc.) Yazışma Adresi / Contact Address Tel (Ev / Home) GSM II- STAJ YAPILACAK KURUMUN / THE INSTITUTION'S Kurum içindeki birimin adı / Name of the department Adresi / Address Tel / Phone Fax Yetkili Staj Sorumlusunun Adı / Name of the Staff Responsible for Internship İnsan Kaynakları Müdürünün Adı / Name of Human Resource Manager Staj Başlama Tarihi / Begining Date Staj Bitiş Tarihi / Completion Date III- DEĞERLENDİRME / EVALUATION A- Kurumsal Değerlendirme / Institutional Evaluation EK-7 APPENDIX 7 STAJ YERİ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğrenci tarafından staj sonrasında doldurulacaktır) INTERNSHIP PLACE EVALUATION FORM (This will be filled in after the internship by the student...) Bir ücret ödemesi yapıldı mı? Yapıldıysa ne kadar ödendi? Was any salary paid? If yes, how much was paid? Ulaşım imkanı sunuldu mu? / Was any transportation opportunity provided? Yemek imkanı sunuldu mu? / Was any meal opportunity provided? Üniversite hayatında edindiğiniz kavramsal bilgilerinizi stajınız süresince uygulayabildiniz mi? / Were you able to practice the theoretical knowledge you got through your university life during your internship? Staj dönemi içerisinde yabancı dillerinizi kullanma imkanı buldunuz mu? / Were you able to use your foreign languages during the internship period? Yabancı dil seviyeniz sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardımcı oldu mu? / Did you foreign language level help you carry out your responsibilities? Size bireysel çalışma ortamı sağlandı mı? / Were you provided with an individual working place? Bulunduysanız fabrika / şantiye / atölye vb.ortamı uygun muydu? / Was the environment appropriate if you had been in a factory / construction site / workshop etc.? Staj yaptığınız iş yerini arkadaşınıza önerir misiniz? / Would you suggest the institution you did your internship to your friends? Mezun olduktan sonra bu işyerinde çalışmak ister miydiniz? / Would you want to work at this institution after your graduation? Evet / Yes Hayır / No Hiç / Az / Orta Düzeyde / Çok / Never Little Moderately Very much

17 Değerlendirme Hiç Pek Biraz Oldukça Tamamen için uygun değil / katılmıyorum / katılmıyorum / katılıyorum / katılıyorum / katılıyorum / Not appropriate Totally Partially Partially Considerably Totally agree for evaluation disagree disagree agree agree Staj yapmak, mezun olduktan sonra hangi alana yönelmek istediğim konusunda alacağım kararlarda yol gösterdi. / Doing internship directed me in making decision about my will at positioning myself in working areas. Staj yaptığım kurum beklentilerimi karşıladı. / The institution at which I did my internship met my expectations. Staj yaptığım kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilmektedir. / The institution I did my internship at gives importance to research and development activities. Lütfen eleştirilerinizi ve tavsiyelerinizi belirtiniz. / Please state your comments and suggestions. Staj için söz konusu kurumu tercih etme nedeniniz nedir? / What is your reason in choosing the named institution for your internship? Staj yaptığım kurumda eğitim programında gördüğüm analiz yöntemlerinden (optimizasyon teknikleri, istatistiksel analiz teknikleri tasarım vb.); / At the institution I performed my internship, I learned to use the analysis methods (optimization techniques, statistical analysis techniques, design etc.) I was taught in the education program Yöntemlerin uygulanmasını öğrendim. Eğitimim sırasında aldığım / I was able to associate the courses I took during my education,... dersleri staj süresince / with the works işlerle ilişkilendirdim. / during the internship process. Staj sürecinde / During the internship process, I realized that I have lack of knowledge in the subjects such as... konularında bilgi eksikliğimin farkına vardım. Staj yaptığınız kurumun en olumlu 3 yönünü belirtiniz. / Identify the 3 most positive aspects of the institution you performed your internship at Tarih / Date... /... /... İmza / Signature

18 ÖĞRENCİNİN / STUDENT; ADI SOYADI : NAME SURNAME NUMARASI : STUDENT NUMBER BÖLÜMÜ DEPARTMENT TARİH : EK-8 APPENDIX 8 STAJ RAPORU KAPAK SAYFASI SUMMER TRAINING REPORT COVER PAGE DATE SIGNATURE STAJ YAPTIĞI KURUMUN / INSTITUTION OF SUMMER TRAINING; ADI : NAME : ADDRESS STAJ YAPILAN BİRİM : DEPARTMENT OF SUMMER TRAINING İRTİBAT KURULABİLECEK YETKİLİ BİRİM SORUMLUSUNUN ADI : NAME OF THE PERSON TO CONTACT WHO IS RESPONSIBLE FOR DEPARTMENT TARİH : DATE TELEFON NUMARASI : PHONE NUMBER SIGNATURE FAX NUMARASI : FAX NUMBER STAJIN / SUMMER TRAINING; BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHLERİ (GÜN/AY/YIL) : DATE STARTED/DATE FINISHED (DAY/MONTH/YEAR)

A. STAJIN AMACI B. STAJIN TANIMI, ZAMANI VE SÜRESİ

A. STAJIN AMACI B. STAJIN TANIMI, ZAMANI VE SÜRESİ A. STAJIN AMACI İlgili lisans programında verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikiminin; staj derslerinin öğrenim çıktılarını karşılayacak şekilde gelişmesini sağlamak, bunu izleyen yarıyıllarda öğrencilerin

Detaylı

Tel:(Ev/Home) E-posta/ Cep Telefonu/Mobile:

Tel:(Ev/Home) E-posta/  Cep Telefonu/Mobile: EKLER EK-1 72.00.FR.56 ZORUNLU TÜMLEŞİK EĞİTİM BAŞVURU FORMU COMPULSORY INTEGRATED TRAINING APPLICATION FORM I-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ/STUDENT INFORMATION Adı/Name: Soyadı/Surname: Öğrenci No ve Sınıfı/Student

Detaylı

STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI. Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz.

STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI. Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz. STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz. Uygun staj yerinizi bulunuz. Staj Başvuru Beyanı Formunu Staj yapacağınız

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (CMPE/BIOE/EEEN/IE/ESEN) (200/300) STAJ KILAVUZU (ALAN/SEKTÖR UYGULAMASI) 1 İÇİNDEKİLER A. STAJIN TANIMI VE SÜRESİ B. STAJIN AMACI C. STAJ İŞLEMLERİ (PROSEDÜRÜ)

Detaylı

Tel:(Ev/Home) E-posta/ Cep Telefonu/Mobile:

Tel:(Ev/Home) E-posta/  Cep Telefonu/Mobile: APPENDICES APPENDIX-1 72.00.FR.56 ZORUNLU TÜMLEŞİK EĞİTİM BAŞVURU FORMU COMPULSORY INTEGRATED TRAINING APPLICATION FORM I-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ/STUDENT INFORMATION Adı/Name: Soyadı/Surname: Öğrenci No ve Sınıfı/Student

Detaylı

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U ST 200/300/400 İ Ç İ N D E K İ L E R I. STAJIN TANIMI VE AMACI... 3 II. STAJ SÜRESİ VE NİTELİĞİ... 4 III. STAJ İŞLEMLERİ... 8 III.

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ( CMPE/BIOE/EEEN/IE/ESEN/ME/CE /MECA)(200/300)

İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ( CMPE/BIOE/EEEN/IE/ESEN/ME/CE /MECA)(200/300) İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ( CMPE/BIOE/EEEN/IE/ESEN/ME/CE /MECA)(200/300) INTERNSHIP GUIDE TABLE OF CONTENTS A. THE PURPOSE OF THE INTERNSHIP B. THE DEFINITION,

Detaylı

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ STAJ DOSYASI TRAINING FILE EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY STAJ DOSYASI / TRAINING FILE

Detaylı

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U ST 100/200/300/400 İ Ç İ N D E K İ L E R I. STAJIN TANIMI VE AMACI... 3 II. STAJ SÜRESİ VE NİTELİĞİ... 4 III. STAJ İŞLEMLERİ... 8

Detaylı

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U ST 200/300/400 İ Ç İ N D E K İ L E R I. STAJIN TANIMI VE AMACI... 3 II. STAJ SÜRESİ VE NİTELİĞİ... 4 III. STAJ İŞLEMLERİ... 8 III.

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ

İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İ Z M İ R E K O N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ S T A J K I L A V U Z U ST 200/300/400 İ Ç İ N D E K İ L E R I. STAJIN TANIMI VE AMACI... 3 II. STAJ SÜRESİ VE NİTELİĞİ... 4 III. STAJ İŞLEMLERİ... 8 III.

Detaylı

S T A J K I L A V U Z U

S T A J K I L A V U Z U Đ Z M Đ R E K O N O M Đ Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ S T A J K I L A V U Z U ST 200/300/400 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R I. STAJIN TANIMI VE AMACI...3 II. STAJ SÜRESĐ VE NĐTELĐĞĐ...4 III. STAJ ĐŞLEMLERĐ...7 III. 1.

Detaylı

S T A J K I L A V U Z U

S T A J K I L A V U Z U Đ Z M Đ R E K O N O M Đ Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ S T A J K I L A V U Z U ST 200/300/400 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R I. STAJIN TANIMI VE AMACI...3 II. STAJ SÜRESĐ VE NĐTELĐĞĐ...4 III. STAJ ĐŞLEMLERĐ...7 III. 1.

Detaylı

1. TÜMLEŞİK EĞİTİM RAPORU YAZIM PLANI VE YAZIM KURALLARI

1. TÜMLEŞİK EĞİTİM RAPORU YAZIM PLANI VE YAZIM KURALLARI 1. TÜMLEŞİK EĞİTİM RAPORU YAZIM PLANI VE YAZIM KURALLARI Rapor Yazım Planı: Tümleşik Eğitim Raporu aşağıdaki bölümlerden oluşur. Tümleşik eğitim raporu ön kapağı İçindekiler Özet Tümleşik eğitim raporu

Detaylı

A. THE PURPOSE OF THE INTERNSHIP

A. THE PURPOSE OF THE INTERNSHIP A. THE PURPOSE OF THE INTERNSHIP To provide the development of the learning outcomes of the internship courses, to lay the groundwork for the courses students are going to take in the following semesters,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Stajın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri program ile ilgili iş

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ EK A İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK & MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Training Diary ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI Name Surname NUMARASI Student ID Number BÖLÜMÜ Department STAJ DERS KODU Course Code

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY No ID Bölümü Department Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year STAJ DEFTERİ / TRAINING DIARY Defter No / Diary Nr... YAPILAN PRATİK ACCOMPLISHMENTS

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

2) İlgili Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği nden OLUR/ONAY YAZISI alınacaktır.

2) İlgili Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği nden OLUR/ONAY YAZISI alınacaktır. STJ 202 (HASTANE ECZACILIĞI STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 202 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. Eğitim ve AraĢtırma

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

TÜM BU İŞLEMLERİN ARDINDAN STAJINIZA BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

TÜM BU İŞLEMLERİN ARDINDAN STAJINIZA BAŞLAYABİLİRSİNİZ. STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE İZLENECEK YOL DİKKAT Staj yapacak öğrencilerin programda okutulan dört dönem derslerini en az bir kez almış ve bu derslerin devam şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı: Staj Başlama ve Bitiş Tarihi: Staj yeri: EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU A.DAVRANIŞLAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

Detaylı

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADIMLARINI TAKİP EDEREK STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLATABİLİRLER 1.ADIM: STAJ YAPILACAK OLAN İŞ YERİNDEN STAJ YAPILMASININ UYGUN OLDUĞUNA DAİR İŞYERİ STAJ ONAY BELGESİ

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ Kabul eden makam, tarih ve sayı : Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulu, 29/01/2016 (342) Ek ve değişiklikler

Detaylı

TRAINING LOGBOOK STAJ GÜNLÜĞÜ Spring 2013 Bahar 2013. Phone Telefon DECLARATION OF THE STUDENT

TRAINING LOGBOOK STAJ GÜNLÜĞÜ Spring 2013 Bahar 2013. Phone Telefon DECLARATION OF THE STUDENT YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Selçuk Yaşar Kampüs, Ünirsite Caddesi, No:35-37, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir, 35100 Phone: +90 232

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ TC ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ PROGRAMI : YÖNETİM VE ORGANİZASYON : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ADI SOYADI : SINIF YARIYIL :

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI STAJ YÖNERGESİ Kabul eden makam, tarih ve sayı : Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulu, 07/01/2016 (341) Ek ve değişiklikler :

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA T.C. ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SB1. /../20... BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Yüksekokulunuz. Programı.. Öğretim.. numaralı öğrencinizim.yapmakla yükümlü olduğum. İş günü stajımı ekte sunduğum işyerinde.../.../20..

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE)

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname) :... Numarası (School Number)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION DEPARTMENT OF VISUAL COMMUNICATION DESIGN Öğrencinin Adı, Soyadı / Student's

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ STAJ BİLGİLERİ

MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ STAJ BİLGİLERİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ STAJ BİLGİLERİ Zorunlu Stajlarda Kullanılacak Formlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Tarihler ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU STAJ KABUL FORMU STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU STAJ

Detaylı

Sayı : /302- Güneysınır,. /. / 2015 Konu : Staj İLGİLİ MAKAMA

Sayı : /302- Güneysınır,. /. / 2015 Konu : Staj İLGİLİ MAKAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Güneysınır/KONYA Sayı : 59681437/302- Güneysınır,. /. / 2015 Konu : Staj İLGİLİ MAKAMA Aşağıda adı ve soyadı, Yüksekokul numarası ve sınıfı

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE)

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ (INDUSTRIAL TRAINING FILE) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname) :... Numarası (School Number)

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞBAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM

Detaylı

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ 1- Staj Yapacağın Kurum ile Konuşup Sözlü Onay Al. 2- Staj Başvuru Formundan Üç Adet Çıktı Al. 3- Staj Başvuru Formundaki Kendin ile İlgili

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge, Fen Fakültesi öğrencilerinin Biyoloji, Fizik ve İstatistik Bölümlerinde zorunlu, Kimya

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU T.C. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU EK- 1 Resim Yapıştırınız. Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ Training Diary ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI Name of Student NUMARASI Student ID Number BÖLÜMÜ Department STAJ DERS KODU Training Course Code Staj Yapılan Kuruluşun

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli işveren, Öğrencimizin Firmanızda gerçekleştirmiş olduğu stajın tarafımızdan

Detaylı

SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ

SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ SAĞLIK YARDIMI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ Aşağıda işaretlediğim kurumdan veya ailemden sağlık yardımı almaktayım/herhangi bir sağlık yardımı almıyorum. 1- Genel Sağlık Sigortası Kapsamındayım 2- Annem veya

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING)

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE ADI:... BÖLÜMÜ/PROGRAMI ADI:. İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR (INDUSTRIAL- ON THE JOB TRAINING) fotograf Öğrenci Bilgileri (Student Information) Adı ve Soyadı (Name and Surname)

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer) İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli işveren, Öğrencimizin Firmanızda gerçekleştirmiş olduğu stajın tarafımızdan

Detaylı

Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ 0 FOTO STAJ DEFTERİ Adı Soyadı :... Numarası :... Bölümü ve Yarıyılı :... YAPILAN STAJ Kurum Yapılan Çalışma

Detaylı

Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014

Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014 FORMLAR / FORMS Form-1 Form-1 Form-2 Form-2 Form-3 Form-3 Staj

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 İnşaat Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS

İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS INTERNSHIP BOOKLET ST 200/300/400 CONTENTS I- DEFINITION AND AIM OF THE INTERNSHIP... 3 II- INTERNSHIP DURATION AND QUALITY... 4 III- INTERNSHIP PROCESS... 7 III.1. Internship

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ 18/02/2010 Fen Edebiyat Fakültesi YÖNERGE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Stajın Amacı MADDE 1 - Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin pratik bilgi, mesleki görgü ve deneyimlerini artırmak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 05/05/2017-172377 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BE6LN00A7* Sayı :74933216-304.01- Konu :Staj hk. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA İstanbul Üniversitesi

Detaylı

CONTENTS A P P E N D I X E S APPENDIX -1 COMPULSORY INTEGRATED TRAINING APPLICATION FORM APPENDIX -2 COMPULSORY INTEGRATED TRAINING ACCEPTANCE FORM

CONTENTS A P P E N D I X E S APPENDIX -1 COMPULSORY INTEGRATED TRAINING APPLICATION FORM APPENDIX -2 COMPULSORY INTEGRATED TRAINING ACCEPTANCE FORM UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL ASSOCIATION DIRECTIVE FOR INTEGRATED TRAINING CONTENTS 1- DEFINITION AND AIM OF THE INTEGRATED TRAINING... 3 2- INTEGRATED TRAINING PLACE, DURATION AND QUALITY... 3 3-

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

: KONRTOL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

: KONRTOL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ STAJYER ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ PROGRAMI : ELEKTRONİK VE OTOMASYON : KONRTOL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ ADI SOYADI : SINIF-YARIYIL : ÖĞRENCİ NO : 201 / 201 T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını

Detaylı

İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NE

İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NE Form 2../ /20. İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NE Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi no lu öğrencisiyim.../ / 20 tarihinden başlayarak../ / 20 tarihinde tamamlanmak üzere 25 iş günü

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Fen Edebiyat Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin kamu ve/veya özel sektördeki iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME>

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 1.1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU Staj Nedir? Staj, derslerde öğrenilen konuların pratikte nasıl uygulandığının

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU EDÖ/STAJ RAPOR DOSYASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU EDÖ/STAJ RAPOR DOSYASI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU EDÖ/STAJ RAPOR DOSYASI Adı Soyadı :. Programı :.. Öğrenci No :. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Pratik çalışma, Kimya Mühendisi adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına yönelik deneyim

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi

Detaylı

EK: 1 İşyeri Staj Kabul Formu MÜDÜRLÜĞÜNE Yüksekokulunuz Programı numaralı öğrencisi... nin / /20. - / /20... tarihleri arasında işyerimizde. gün staj yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinize sunulur.

Detaylı

IINTERNSHIP LOGBOOK STAJ GÜNLÜĞÜ Spring 2017 Bahar Period of Internship Staj Dönemi Starting Date Başlama Tarihi Finishing Date Bitiş Tarihi

IINTERNSHIP LOGBOOK STAJ GÜNLÜĞÜ Spring 2017 Bahar Period of Internship Staj Dönemi Starting Date Başlama Tarihi Finishing Date Bitiş Tarihi YAŞAR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Selçuk Yaşar Kampüs, Ünirsite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir, 35100 Phone: +90 232

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20..- 20..ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ DOSYASI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ DOSYASI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ DOSYASI T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ STAJYER ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME KLAVUZU Değerli öğrencimiz; Dönem içerisinde Staj I-II ve Klinik Uygulama

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senatonun 14/05/2015 tarih ve 4/5 sayılı Kararı ile kabul edilen; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu

Detaylı

EK 1- Staj Başvuru Formu

EK 1- Staj Başvuru Formu EK 1- Staj Başvuru Formu Sayın İlgili, Aşağıda bilgileri verilen öğrencimizin mezun olabilmesi için Bölümümüz Lisans Öğretim Planında yer alan ve 25 iş günü olan stajını yapması gerekmektedir. Adı geçen

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY

NEAR EAST UNIVERSITY NEAR EAST UNIVERSITY FOOD ENGINEERING DEPARTMENT STAJ PROGRAM DEFTERİ THE SUMMER PRACTICE DIARY ÖĞRENCİNİN STUDENT S SOYADI, ADI :... SURNAME, NAME ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Haftalık Staj Programı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu Staj Uygulama Esasları, İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

Detaylı

STAJ RAPORU TRAINING REPORT

STAJ RAPORU TRAINING REPORT STAJ RAPORU TRAINING REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI :... NAME AND LASTNAME BÖLÜMÜ :... DEPARTMENT ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Adres/Address: T.C.OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Mimarlık Bölümü öğrencileri, iki staj yapmak zorundadırlar.

Detaylı

STAJ ÖNKOŞULLARI STAJ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

STAJ ÖNKOŞULLARI STAJ BAŞVURU PROSEDÜRÜ 25.12.2014 STAJ ÖNKOŞULLARI Öğrenciler, 4. (dördüncü) yarıyılı tamamladıktan sonra staj yapmaya hak kazanırlar, öncesinde staj YAPAMAZLAR. Sadece düzensiz (irregular) öğrenciler 3. (üçüncü) yarıyıldan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22 Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 21/06/2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Korunma

Detaylı

DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ 20./20. ÖĞRETİM YILI ADI-SOYADI PROGRAMI NUMARASI :. :. :. (Ek-1) T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİMİN YAPILACAĞI İŞYERİ TANITIM BELGESİ İŞ YERİ BİLGİLERİ

Detaylı

ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ V. ve VI. SINIF SEÇMELĠ STAJ REHBERĠ

ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ V. ve VI. SINIF SEÇMELĠ STAJ REHBERĠ ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ V. ve VI. SINIF SEÇMELĠ STAJ REHBERĠ 2016-2017 1 ACU Tıp Fakültesi ders programı kapsamında 5. ve 6. sınıflarda seçmeli stajlar yapılmaktadır. Bu rehber seçmeli stajların

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KILAVUZU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KILAVUZU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KILAVUZU TANIM: Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin 2. ve 3. Sınıflarının bitiminde 20 iş günlük

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj yapacak

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. BÖLÜMÜ: PROGRAMI: SINIFI: NUMARASI:. T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim,

Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Resmi Gazete 22.05.2002 Çarşamba Sayı: 24762 (Asıl) Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü EK 1.. /.. /. KİMYA BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA Bölümümüz numaralı öğrencisiyim. Düzce Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi nde belirtilen önkoşulları sağladığımdan dolayı ( 1 ) tarihleri arasında

Detaylı

S T A J D O S Y A S I

S T A J D O S Y A S I S T A J D O S Y A S I Öğrencinin : Adı Soyadı Programı Sınıfı Okul Numarası :.. :... : : STAJ Devresi : STAJ-I STAJ-II I. EDÖ II. EDÖ 2015 SİLİFKE SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM

Detaylı

ZORUNLU STAJ UYGULAMA REHBERİ

ZORUNLU STAJ UYGULAMA REHBERİ 2014 ZORUNLU STAJ UYGULAMA REHBERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU i İÇİNDEKİLER 1 STAJIN TANIMI, SÜRESİ VE DÖNEMİ... 1 2 STAJIN AMACI... 1 3 STAJ YAPABİLME ŞARTLARI... 1

Detaylı

1)STAJ DOSYASI İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ BÖLÜME AYIRILMIŞTIR. a) Zorunlu Staj Başvuru Formu Hazırlanması Ve Onay Aşamaları İle İlgili Açıklamalar:

1)STAJ DOSYASI İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ BÖLÜME AYIRILMIŞTIR. a) Zorunlu Staj Başvuru Formu Hazırlanması Ve Onay Aşamaları İle İlgili Açıklamalar: 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE STAJ UYGULAMASINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLMİŞTİR. BU DEĞİŞİKLİKLER AŞAĞIDAKİ GİBİ BİLDİRİLMİŞ OLUP, İLGİLİ TÜM ÖĞRENCİLERE, AKADEMİSYENLERE VE İDARİ PERSONELLERE

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönerge, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı bölüm öğrencilerinin okulda edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya

Detaylı