DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ OKULU ORMAN KORUMA DERSİ ÖDEV RAPORU ORMAN KORUMA Ödev Konu Başlığı ???? Kızılçam YANGIN (Grup Başkanı) ???? Ardıç BOZKIR ???? Sedir TOROS NOT: Dış kapak, bu sayfada belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Proje grubu öğrencilerinin adı küçük soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Raporun ismi yazı alanına ortalanacak şekilde büyük harflerle "Times New Roman" karakterinde, "12 punto" ve kalın yazılmalıdır. Ağustos 2015 DÜZCE 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa no 1 - GİRİŞ Birinci Başlık İkinci Başlık Üçüncü Başlık... 1 NOT: İçindekiler en fazla 4 basamak olarak hazırlanacaktır. İçindekiler kısmının oluşturulmasında Microsoft Office Word penceresinin başvurular sekmesi altındaki İçindekiler sekmesinden ve faydalanılacak diğer sekmelerden yararlanılabilir. Sayfa numaraları İÇİNDEKİLER sayfasından büyük Romen rakamlarıyla (I, II, III, ) başlar. Metin Kısmında ise GİRİŞ bölümünden itibaren 1 ile başlar ve (1, 2, 3 ) tipinde rakamlarla kesintisiz devam eder. Tüm sayfa numaraları sayfanın altına ortalanarak konur. NOT: Şekiller, Tablolar ve Kısaltmalar Listesi. Üstten iki satır boşluk bırakarak Şekiller Listesi (12 punto, koyu, büyük harflerle, ortalanmış) başlığı konur ve başlıktan sonra da bir satır boşluk bırakılır. Şekiller de tablolar gibi çalışmanın başından sonuna kadar ardışık olarak numaralandırılır; bir başka deyişle bölüm değişikliklerinde şekil numaralaması bir önceki bölümden devam eder. Şekil numarası ve şekil adı şeklin altında, koyu harflerle ve ortalanarak verilir. Ödev raporu içindeki resim, harita, grafik gibi veriler Şekil olarak verilir. Üstten iki satır boşluk bırakarak TABLOLAR LİSTESİ (12 punto, koyu ve büyük harflerle, ortalanmış) başlığı konur ve başlıktan sonra da bir satır boşluk bırakılır. Tablolar isimleriyle birlikte çalışmanın başından sonuna kadar ardışık olarak numaralandırılır. Tablo numarası ve tablo adı tablonun üstünde, koyu harflerle ve ortalanmış olarak verilir. Üstten iki satır boşluk bırakarak KISALTMALAR LİSTESİ (12 punto, koyu ve büyük harflerle, ortalanmış) başlığı konur ve başlıktan sonra da bir satır boşluk bırakılır. Kısaltma cümleleri ve karşılık geldikleri anlamları verilir. 2

3 1.GİRİŞ Bu bölümde ödev konusu üzerinde genel bilgi verilir. Kısaca problemin (konunun) tanıtımı verilir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilir. Yapılan bu çalışmalar ve sonuçlar genel bir değerlendirme ile öz bir biçimde verilir. Ayrıca, ödev konusu ile ilgili olarak, hangi bölümlerden oluşacağı, araştırma yöntemi, araştırmanın hangi zaman dilimlerinde gerçekleştirileceği ve grup elemanları arasında nasıl bir paylaşımın yapılacağı gibi konular hakkında da kısa bir bilgilendirme yapılabilir. NOT: Yazım için standart A-4 kağıdının bir yüzü kullanılır. Ödev metni elektronik ortamda, MS Windows tabanlı MS World yazım programında hazırlamalıdır. Tablo, grafik ve şekiller için Excell programı kullanılmalıdır. Metin içinde tablo, grafik ve şekillerin verilmesinde yazı tipi Times New Roman (TNR) ve yazı boyutu 9 puntodur. Noktalama işaretlerinden sonra bir harf boşluk bırakılır. Sayfa yapısı üst, alt ve sağdan 2.5 cm ve sol taraftan 3,5 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanacaktır. Satır aralıkları 1,5 aralık olarak ayarlanır ve metinler sayfanın iki yanına yaslanmış olarak yazılır. Paragraflar arası bir satır boşluk bırakılır. Bir paragrafın ilk cümlesi sayfa sonuna ya da son cümlesi sayfa başına konmaz. Satır başı, soldan bir Tab içeride olacak şekilde yapılır. 2.ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma yöntemleri ve gerekirse o yöntemin seçilme nedenleri açıklanabilir. Kullanılacak malzeme, deney tasarımı, uygulanacak deney teknikleri, araştırmada izlenilecek çalışmanın basamakları ve uygulamaları belirtilir Alt Ana Bölüm I Ana Bölümün altındaki gerekli kısımların sınıflandırılması yapılır Alt Ana Bölüm II Alt Ana Bölüm 1 deki detaylandırmalar; kullanılan özel teknik, malzeme, özel yöntemler, araştırma modelleri tanıtılabilir. 3

4 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLAR Ödev konusu kapsamında yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler neticesinde elde edilen bulgular ve sonuçları gerekli yorumlarla birlikte bu bölümde verilir. Daha önceden yapılmış olan çalışmalar, ödev konusuyla ilgili elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılır ve farklılıklar ile benzerlikler yorumlanır. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde, çalışma kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler ışığında ödev konusu desteklenecek bir şekilde yorumlanır ve değerlendirilir. Ayrıca, ödev konusu ile ilgili olarak koruyucu-önleyici tedbirler ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verilerek tavsiyelerde bulunulabilir. 5. KAYNAKLAR Ödevin hazırlanması kapsamında yararlanılan tüm kaynaklar bu bölümde gösterilmelidir. Metin içinde belirtilen atıflar, mutlaka kaynaklarda belirtilmelidir. Aynı şekilde kaynaklarda yer alan atıflarda mutlaka metin içinde belirtilmelidir. Kaynağın tümü tek satır aralığında yazılır ve diğer kaynakla arasında bir satır boşluk bırakılır. Dergi adları ise altı çizili olarak yazılır. Ödev içerisinde kullanılan kaynaklar Yazar Soyadına Göre Dizini hazırlanarak, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak yazılır. Aynı yazar(lar)ın farklı yıllarda yayınlanmış eserleri veriliyorsa önce yaptığı yayından başlayarak (eskiden yeniye doğru) sıralama yapılır. Yazar soyadı-virgül - ilk ad (lar)ının baş harfi- nokta-virgül- yayın yılı- nokta - belgenin başlığı - virgül-yayınlandığı yer (yayın organı ya da yayın evi)- virgül- cilt no- virgülsayı no- virgül-sayfa no-virgül-yayınlandığı şehir veya ülke- nokta. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Bilgili, E., Stand development and fire behavior. Forest Ecology and Management, 179, Bilgili, E., Kucuk, O., Estimating above-ground fuel biomass in young calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in Turkey Energy and Fuels, 23, Bildiriler için kaynak gösteriminde: 1) Yazar (lar) ın soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi (iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır), 2) Bildirinin yılı, 3) bildirinin adı, 4) -kongrenin adı, tarihi ve yeri, 5) bildiriler kitabının cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. 4

5 Bilgili, E., Baysal, İ., Dinç Durmaz, B., Sağlam, B., ve Küçük, Ö., Türkiye de 2008 yılında çıkan büyük orman yangınlarının değerlendirilmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs, Artvin, Bildiriler Kitabı III: Kitaplar için kaynak gösteriminde: 1) Yazar (/lar) ın soyad (/lar) ı, ve ad (/lar) ının ilk harfi, 2) Kitabın adı, 3) varsa editör yada çevirenin adı, 4) Cilt numarası, kaçıncı baskı olduğu ve varsa sayfa numarası, 5) Yayınevinin adı, 6) Basıldığı yer, 7) Yayın yılı yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Türker, M.F., Ormancılık İşletme Ekonomisi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, xxiv+287s, ISBN: , Celepler Matbaacılık, Trabzon, Eylül Hunter, M.L., Maintaning biodiversity in forest ecosystems. Cambridge University Press, New York City, NY. 698 pp. Perera, A.H., Buse, L.J. ve Weber, M.G Emulating Natural Forest Landscape Disturbances: Concepts and Applications. Columbia University Press, NY, 315 pp. Ödev raporunun hazırlanmasında yararlanılan tezler için kaynak gösteriminde: 1) Yazarın soyadı, adının ilk harfi, 2) tezin bitirildiği yıl, 3) Tezin adı, 4)Tezin türü (Yüksek lisans veya Doktora), 5) Çalışmanın yapıldığı kuruluşun ve bulunduğu şehrin adı, Baysal, İ Karaçam Ölü Örtüsünde Yangın Büyüme ve Gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, AİBÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Baysal, İ Orman Yangınlarının Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu. Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yazarı belli olmayan ve sorumluluğu bir kuruluşa ait olan yayınlar için kaynak gösteriminde: 1)Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı), 2) yayın tarihi, 3) yayının adı, 3) yayın no, yayınlandığı şehir veya 1) "Anonim," yazılır, 2) yayın tarihi 3) yayının adı, 4) yayınlayan kuruluş, 5) yayın yeri olarak verilir. D.P.T., Onuncu Kalkınma Planı ( ), Karar No:1041, Ankara. 5

6 Anonim, Onuncu Kalkınma Planı ( ), D.P.T. :1975, Karar No:1041, Ankara. Metin içerisinde yazarı belli olan internet kaynaklarına atıf yapılırken, yazar soyadı sistemine benzer şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (James ve Richard, 2003) David ve Clifford a (2003) göre... Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası (,), yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL-1, 2015), (URL 2, 2015) URL-1, Orman Atlası. 27 Şubat URL-2, Türkiye Orman Varlığı. 27 Şubat Ekler Ödevin hazırlanması aşamasında, ödev metini içinde verilmeleri durumunda ödev görünümünü ve bütünlüğü bozan bilgiler Ekler bölümünde verilmelidir. Bu bilgiler; geniş ve ayrıntılı tablolar, anket formları, geniş haritalar ve benzerleridir. Ekler bölümünde verilecek her bir belge ya da açıklama için bir başlık seçilmeli ve sunuş sırasına göre Ek 1., Ek 2., gibi her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde numaralandırılarak sunulmalıdır. Bir sayfaya sığmayan ekler bir sonraki sayfadan itibaren "Ek- 'in devamı başlığı yazılarak devam edilir. Ek 1. Ölçüm yapılan örnekleme alanlarındaki meşcere özellikleri, ölçümleri yapılan ağaçların ortalama değerleri ve yanıcı madde miktarı değerleri 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 1 Çzab Çzd Çzc Çzd Çzb Çzc Çzab Çzd Çzcd Çzb Çzd Çzcd Çzd Açıklamalar: 1*: Deneme alanı no; 2*: Meşcere tipi; 3*: Kapalılık (%); 4*: Diri örtü kapalılık (%); 5*: d1.30 Göğüs yüzeyi çapı (cm); 6*: Tepe çapı (m); 7*: Ağaç boyu (m); 8*: Tepe altı yüksekliği (m); 9*: Ağaç yaşı (yıl); 10*: Kabuk kalınlığı (cm); 11*: Toplam ölü örtü (gr); 12*: Toplam ölü örtü ve humus (gr) 6

7 Yangın faktörü NOT: Metin içinde şekil, resim, grafik, harita, tablo ve gibi bilgilerin verilmesinde aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterim yapılmasına dikkat edilmedir. Şekil 1. Yangına hassas orman işletme müdürlükleri haritası (OGM, 2013) Şekil 2. Basit elips yangın gelişimi Yangın faktörü Periyotlar Şekil 3. Yangın faktöründeki zamansal değişim 7

8 Tablo 1. Meşcere özellikleri sınıf ve yanıcı madde tipi Kategori Sınıf Yanıcı madde tipi Çza0,Çza1, Çza2, Çza3, Çok genç Çzab1, Çzab2, Çzab3, Çzb1, Çzb2, Çzb3, Genç Çzbc1, Çzbc2, Çzbc3 Meşcere tipi Çzc1, Çzc2, Çzc3, Çzcd1, Çzcd2, Çzcd3 Olgun Çzd1, Çzd2, Çzd3 Yaşlı BÇz, Dy Diğer Tablo 2. Akbaş OİŞ meşcere tipleri, adedi ve ormanlık alanı MESCERE Bölmecik adedi Alan (ha) Çz0Y Çz0a Çza ,3 Çzab ,7 Çzab Çzb ,3 Çzbc Çzbc Çzc3 7 33,9 Çzcd ,8 Çzcd1Y ,8 Çzcd1-T 6 25 Çzcd2Y 12 64,1 Çzcd2-T 3 33,5 Çzcd ,6 Çzd Çzd ,2 ÇzÇfDya 2 14 ÇzSra ,8 ÇzSra3 8 69,6 ÇzSrDya 5 74,5 ÇzHra 12 46,9 ÇzHrSra ,1 SGcd2-T 2 12,4 Çfa 5 13,2 ÇfÇza 13 51,7 8

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu Trabzon - 2015 ÖNSÖZ Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora programlarında tez yazımı önemli bir aşama olup,

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Bayburt-2013 1.GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1.1.Kullanılacak Kağıdın Özellikleri Bitirme Çalışması, DIN A4

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*)

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) 2014 (*) Bu kılavuzun hazırlanmasında İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. 2 BİTİRME PROJESİ YAZIMINDA

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır.

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır. T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZLERİ İLE SANAT ESERİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMALARININ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ Madde 1 - AMAÇ Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPOR YAZIM KLAVUZU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPOR YAZIM KLAVUZU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPOR YAZIM KLAVUZU Temmuz 20.. STAJ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLETMENİN ADI HAZIRLAYAN: ÖĞRENCİ NO: TARİH: İZMİR-20.. STAJ RAPORU

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu 2 1. GİRİŞ Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri

Detaylı