BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir)

2 BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimi gören asistanların hazırlamak zorunda olduğu uzmanlık tezlerinin yazımında belirli bir standardı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Tez konusunun seçilmesi, uzmanlık öğrencisine bildirilmesi, tez danışmanın tayin edilmesi, tezin çalışılması, değerlendirilmesi ve kabul edilmesi TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi MADDE 28 e (Ek-1) uygun şekilde yapılır sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin Tez Danışmanı Atanması MADDE 11. a) fıkrasında yer alan Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. ibaresi dikkate alınarak belirlenen tez danışmanı sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Bu kılavuzda belirtilen esaslara göre hazırlanarak Uzmanlık Yönetmeliğinde tanımlanan jüri üyeleri için 3 (üç) adet, Hastane Kütüphanesi için 2 (iki) adet olmak üzere toplam 5 (beş) adet tez kitapçığı Başhekimliğe verilecektir. Başhekimlik ve Kütüphane için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Komisyonu tarafından gözden geçirilmiştir. 1

3 verilecek olan 2 (iki) adet tezin doldurulmuş ve onaylanmış Tez Onay Sayfaları olacaktır. Tezin kabul edilmesini takiben YÖK Tez Merkezi ne gönderilmek üzere aşağıda belirtilen 3 (üç) ek Başhekimliğe tezlerle birlikte verilecektir. 1. Tezin kompakt disketi (CD) (İki adet) 2. Tez onay sayfası 3. Tez veri giriş formu Yukarda belirtilen eklerin nasıl hazırlanacağının ayrıntıları Yüksek Öğretim Kurumlarında Hazırlanan Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik Tezlerinin YÖK Tez Merkezine Teslim Edilmesine ilişkin Kılavuz da belirtilmiştir. İlgili kılavuza aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilinmektedir: Hazırlanacak tezin özellikleri, yazım kuralları ve biçimsel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir: A. KAĞIT, KAPAK ve CİLT ÖZELLİKLERİ 1. Kağıt Kâğıt olarak A4 (210 mm x 297 mm) boyutlarında ve gr ağırlığında birinci hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır. 2. Kapak Cilt kapağı olarak iyi kalite parlak beyaz kuşe karton kullanılmalıdır. 3. Ciltleme Tezler uygun şekilde yapıştırılmış ve karton kapaklı tek bir cilt haline getirilmiş olmalıdır. B. GENEL YAZIM KURALLARI 1. Yazım Tezin yazım dili Türkçe dir. Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan son Yazım Kılavuzuna uyularak yazılmalıdır. Akıcı ve bilimsel bir dil kullanılmalı, kullanılan terimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Tezler, 2

4 bilgisayarda gelişmiş kelime işlem programları (Microsoft Office Word 6.0 ve üzeri versiyon) seçilerek yazılmalıdır. Kullanılacak harf karakteri Arial veya Times New Roman yazı tiplerinden biri olmalı ve siyah renkte yazılmalıdır. Başlıklar, dip notlar ve tablo/şekil açıklamalarında Arial ve Times New Roman yazı tipleri veya çok süslü olmamak kaydıyla herhangi bir kitap karakteri kullanılabilir. Ana metnin harf büyüklüğü 12 punto olmalı, dipnotlar ve tablo/şekil açıklamaları 11 punto ile yazılmalıdır. Bir sayfaya sığdırılması gereken tablo ve şekillerde rahat okunabilmek kaydıyla daha küçük karakterler kullanılabilir. Alt ve üst indisler metin harf büyüklüğünden daha küçük olmalıdır. Yazımda nokta, virgül ve noktalı virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir karakter aralık bırakılmalıdır. Noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. Bölüm başlıkları büyük harfler ile kalın ve ortalanarak, alt bölüm başlıkları ise sadece baş harfleri büyük harf ile ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Yazımda olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir. Anlatım mümkünse edilgen (pasif) formda yapılmalı, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Tıp ile ilgili kelimeler okunduğu gibi, özel isimler ise olduğu gibi yazılmalıdır. Noktalama ve imla için son baskı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından yayınlanan İmla Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü ne uyulur. 2. Satır Aralıkları Bütün metinlerde 1,5 (bir buçuk) satır aralığı kullanılmalıdır. Özetler, kaynaklar, tablo, şekil ve resim açıklamaları bir satır aralığıyla yazılmalıdır. İki kaynak arasında 2 (iki) satır aralığı bırakılmalıdır. Dış kapak yazıları arasındaki boşluklar tez başlığının uzunluğuna göre değişebilir. Dış kapakla ilgili önerilen satır boşlukları Ek-2 de gösterilmiştir. 3. Paragraf Başlangıcı ve Sayfa Sonu Paragrafların başlangıcında (1.25cm) sekme kullanılmalıdır. Sayfa sonlarında kelimeler bölünmemelidir. 3

5 4. Sayfa Düzeni Her sayfanın sol kenarında 3,5 (üç buçuk) cm (word sayfa düzeninde sol kenar için 2.5cm boşluk ve 1cm cilt payı), sağ kenarında 2,5 (iki buçuk) cm, alt ve üst kenarlarında ise 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Önsöz, İçindekiler, Özet, Abstract, Kısaltmalar Dizini, Tablolar Dizini, Şekiller Dizini, Bölüm başlıkları (Giriş, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler), Kaynaklar ve Ekler yeni bir sayfadan başlamalı ve ortalanarak yazılmalıdır. Bölüm başlıkları ve Önsöz sayfa üst kenarından 5 (beş) cm aşağıdan, ortalanarak yazılmalı ve başlıktan sonra 3 (üç) satır aralık bırakılarak metne geçilmelidir. İçindekiler, Özet, Abstract, Kısaltmalar Dizini, Tablolar Dizini, Şekiller Dizini, Kaynaklar ve Ekler sayfanın üst kenarından 3 (üç) cm aşağıda ve ortalanarak yazılmalıdır. 5. Sayfaların Numaralandırılması Dış kapak, boş sayfa, iç kapak ve onay sayfası dışında tezin tüm sayfaları numaralandırılır. Tezin ön sayfaları (önsöz, içindekiler, özet, abstract, kısaltmalar, tablo, şekil ve resim listesi) roma rakamları (I, II, III, IV,.) ile, giriş ve amaç ile başlayan metin bölümü ise arabik rakamlar (1, 2, 3, 4,...) ile numaralandırılmalıdır. Numaralar sayfaların sağ alt köşesine 12 punto ile yazılmalıdır. 6. Tablolar, Şekiller ve Resimler. Tablolar, şekiller ve resimler metinde ilk sözü edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Bir sayfada bir veya birden fazla tablo/şekil/resim yer alabilir. Tablo başlıkları üste, şekil ve resim başlıkları ise alta yazılmalı ve yazımda 11 punto kullanılmalıdır. Tablo, şekil ve resim ile açıklamaları arasında en fazla bir satır aralığı boşluk olmalıdır. 4

6 Tablo, şekil ve resim ile metin arasında en az bir satır aralığı boşluk olmalıdır. Tezde yer alma sıralarına göre tablolar (Tablo 1, Tablo 2), şekiller (Şekil 1, Şekil 2) ve resimler (Resim 1, Resim 2) biçiminde numaralandırılmalıdır. Şekillerde kullanılan istatistikî grafiklerin isimleri belirtilmelidir. 7. Simge ve Kısaltmalar Tezde geçen kısaltmaların açıklamaları ve simgeler yazım planına uygun olarak punto, 1,5 satır aralık ile alfabetik sırayla yazılmalıdır. Tez metni içerisinde geçen birimler, uluslararası birim sistemine (SI) veya TS sayılı TSE sistemine uygun bir şekilde gösterilmeli ve kısaltmaları yapılmalıdır. Birimi anlatan sözcüğün Türkçe karşılığı varsa açık yazımda bu kullanılmalı, parantez içinde orijinali yazılmalıdır. Birimi gösteren simgelerin sonuna nokta konulmamalıdır. Kısaltma, ilk geçtiği yerde açık ifade ve yanına parantez içinde kısaltma biçiminde verilmeli, daha sonra özet hariç her yerde kısaltma olarak kullanılmalıdır. 8. Alıntılar Tez içerisinde başka yayınlara yapılan atıflarda kaynak gösterilmeli ve bu atıflarda orijinal metin kopya edilerek aynen aktarılmamalıdır. 9. Metin İçerisinde Kaynak Gösterme Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılır. Tez içinde verilen her kaynak numarası tezin kaynaklar bölümünde mutlaka yer almalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterme, ilgili cümlenin sonunda parantez içinde verilmeli. Bir cümle sonunda birden fazla kaynak gösterilecekse numara sırasına göre ve numara arasına virgül konmalı, peş peşe numaralar ikiden fazla ise ilk ve son numara arasına çizgi işareti konulmalıdır. Metinde yazar veya yazarların adı kullanılacaksa, sadece soyadı yeterli olup kaynak numarası yazılmalıdır. Kaynak iki yazarlı ise her ikisinin de soyadı belirtilmeli, üç veya daha fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı ve "ve 5

7 ark." şeklinde gösterilmelidir. Başka kaynaktan alınan resimlemeler (tablo ve grafik vb.) için de kaynak gösterilmelidir. 10. Kaynaktan Kaynak Gösterme Bir kaynağın içinde yer alan ve doğrudan ulaşılamayan kaynaklar kaynak olarak gösterilemez ve kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. 11. Resimlemeler Tez metni içerisinde anlatıma yardımcı olan; şekil, tablo, fotoğraf, grafik, çizim, formül gibi yardımcı araçların tümü Resimlemeler olarak adlandırılır. Tezde kullanılan fotoğraf dışındaki resimlemeler; bilgisayar çıktısı, rapido kalem veya çıkartma aracı (letraset) kullanılarak yapılmalı, fotoğraflar orijinal olmalıdır. Resim ve şekil başlıkları altta, diğer resimlemelerin açıklamaları ise üstte, metin yazısı ile bir satır boşluk bırakılarak yer almalı; açıklama yazısı bir satırdan fazla olursa diğer satırlar ilk satır başlangıcı hizasından başlatılmalıdır. Resimlemelerin üzerindeki açıklayıcı işaretlemeler (ok, simge, v.b.) bilgisayar, rapido veya letraset ile yapılmalıdır. Resimlemeler anlatıldıkları sayfaya veya bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Sayısı fazla ise ayrı başlık halinde, aynı yazım kuralları geçerli olmak kaydıyla, başka bir bölüm olarak yerleştirilebilirler. Bir sayfadan daha büyük olan tablolar metin içerisinde bulunmak zorunda ise, bir sayfa boyutlarında uygun bir yerden bölünmelidir, tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı numara ve aynı başlıkla verilmeli, ancak tablo numarasından sonra (devam) ibaresi yazılmalıdır. Resimlemelerin numaralandırılmasında Arap rakamları kullanılmalıdır. Resimlemeler tüm tez boyunca kendi aralarında, birbirlerinden bağımsız numaralandırılmalıdırlar. Resimlemelerin tipi (şekil, tablo, vb.) ve numarası koyu yazılmalı, ilk harfi büyük olmalıdır. Resimleme numarası tire işareti ardından verilmelidir (Örneğin: Şekil 1, Tablo 2 gibi). 6

8 12. Ekler Tez metni içerisinde yer almaları halinde, konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki resimlemeler, anketler, hasta listesi vb. bu bölümde verilmelidir. Ayrıca, araştırma projesi ve etik kurul başvuruları ve onaylarının birer örneği ekler bölümüne konur. Bu bölümde yer alacak her bir ek için uygun bir başlık seçilmeli ve metin içinde sunuş sırasına göre Ek1, Ek2, Ek3 şeklinde tanımlanmalıdır. Her ek bölümü, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Ekler, ekler dizininde sırasıyla verilmelidir. 13. Baskı Tezler, bilgisayar kullanarak, lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır. C. TEZİN KAPAK DÜZENİ Dış kapak ve iç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni birbiriyle aynı olmalıdır. Times New Roman veya Arial karakter kullanılarak yazılmalıdır. Tezin dış kapağı beyaz krome kartondan hazırlanmalıdır. Dış ve iç kapağın üst tarafında 3 cm boşluk bırakılarak (sol kenardan 2,5 cm içerden başlamak üzere) sayfanın ortasına 14 punto büyük harf ile Kurumun adı, klinik/birimi yazılmalıdır. Tezin başlığı 18 punto harf ile sayfanın üst kenarından itibaren 10 cm boşluk kalacak şekilde ortalanarak büyük harflerle yazılmalıdır. Tezin başlığı kısa ve öz olmalı ve tezin içeriğini yansıtmalıdır. Başlık bir satırdan fazla ise, her satır arasında 1,5 satır aralık bulunmalıdır. Tez başlığından yaklaşık 3 cm alta adayın unvanı, adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle) 14 punto olarak yazılmalıdır. Aday adının yaklaşık 2 cm altına hangi tıpta uzmanlık tezi olduğu 14 punto büyük harflerle belirtilmelidir. Bunun altına tez danışmanının unvanı, adı-soyadı (soyadı büyük harfle) belirtilmek üzere 12 punto ile kalın karakterle yazılmalıdır. Alt kenardan yaklaşık 3 cm yukarıya ortalanarak tezin sunulduğu il ve tarih (yıl) 12 punto büyük harflerle yazılmalıdır. Bunlara ek olarak iç kapakta belirtilmesi gerekli unsurlar şunlardır: 7

9 İç kapakta, tez danışmanı satırının iki aralık altından başlayacak şekilde tez çalışmasına katkıda bulunanlar var ise; Yardımcı Araştırmacılar başlığı altında sıralanır. Araştırmacıların unvanı, adı ve soyadı, anabilim/bilim dalları 12 punto ile yazılır. İç kapakta ayrıca, tezin sunulduğu yer ve yıl yazımının altına, varsa tezi destekleyen kurum ve bilimsel araştırma proje numarası ortalanarak yazılmalıdır. Sunulan proje numarası tezin sunulduğu yer ve yıl yazımının altına sağdan 2,5 cm mesafe olacak şekilde belirtilmelidir. Proje no ve destekleyen kuruluş yazılarının ilk harfleri aynı hizada olmalıdır (Bkz. Ek-2,3) D. TEZDE YER ALACAK BÖLÜMLERİN SIRASI ve NUMARALANDIRILMASI. I. ÖNSÖZ II. İÇİNDEKİLER III. ÖZET IV. ABSTRACT V. KISALTMALAR VI. TABLO LİSTESİ VII. ŞEKİL LİSTESİ VIII. RESİM LİSTESİ TEZ METNİ 1. GİRİŞ VE AMAÇ 2. GENEL BİLGİLER 3. GEREÇ ve YÖNTEM 4. BULGULAR 5. TARTIŞMA 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 7. KAYNAKLAR 8. EKLER 8

10 I. ÖNSÖZ (Teşekkürler, Destekler vb.) Araştırmacının kişisel duygu ve düşüncelerini belirttiği bölümdür. Özellikle çalışmaya katkıda bulunanların isimlerine ve teşekkür mesajlarına bu bölümde yer verilir. Bu bölümde kaynak belirtilmez. Teşekkür edileceklerden önceden izin alınması uygundur. ÖNSÖZ başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 5 (beş) cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. Tek bir sayfa olmalı, sade bir dille, alt kenardan en az 3 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. II. İÇİNDEKİLER Önsöz sayfasından başlayarak tüm özel sayfalar, tez metninin içerdiği tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar ve ekler, içindekiler dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir. Tezde kullanılan her bir başlık, içindekiler dizininde hiç bir değişiklik yapılmaksızın, yer almalıdır. İçindekiler dizininde her başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. İÇİNDEKİLER başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 3cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. Sadece birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkları bulunduran bir içindekiler sayfası düzenlenmelidir. Birinci derece başlıklar için 1.,2. gibi; ikinci derece başlıklar için 1.1., 1.2. gibi; üçüncü derece başlıklar için , gibi bir gösterim tercih edilmelidir. III. ÖZET Özette tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar kısa ve öz olarak belirtilmelidir. Bu bölümde, çizelge grafik ve benzeri görsel araçlara yer verilmez ve kaynak gösterilmez. ÖZET başlığı, kalın, tümüyle büyük harflerle; sayfanın üst kenarından 3 cm aşağıya ortalanarak yazılmalıdır. Özet başlığından sonra bir satır aralığı boş bırakılıp kalın harflerle ve ortalanarak tezin adı yazılır. Tez adının altında tezi hazırlayanın adı, soyadı yazılır. Bir satır aralığı boşluk bırakılıp özet metnine geçilir. 9

11 Özet metni bir satır aralığıyla yazılmalıdır. Amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar alt başlıklarıyla yapılandırılmış 300 kelimeyi geçmeyen bir Türkçe özet yazılmalıdır. Özette; başlık, amaç, yöntem, bulgular, sonuç, anahtar kelimeler, iletişim adresi bölümleri olur. Özet metni sonrasında bir satır aralığı boşluk bırakılıp en az üç (3) en fazla 5 (beş) anahtar kelime yazılır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Anahtar kelimelerin, çalışmayla ilgili ancak, başlıkta yer almayan kelimelerden seçilmesi daha uygundur. Anahtar Kelimeler: Konuyu kolayca bulmaya yardımcı olmak üzere, Index Medicus'un Medical Subjects Headings'te yer alan başlıklardaki terimlerin Türkçesi tercih edilmek koşuluyla belirlenerek yazılır. Aşağıda yer alan web adresinden yararlanılabilir: IV. ABSTRACT Abstract (İngilizce Özet) sayfasının içeriği ve sayfa düzeni tümüyle Türkçe özet sayfasının aynı olmalıdır. Tezin İngilizce başlığı olmalıdır. V. KISALTMALAR Çok gerekli durumlarda standart kısaltmalar dışında kısaltmalara gidilebilir. Yapılan kısaltmalar ya da semboller ilk geçtiği yerde parantez içerisinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Kısaltmalar çok fazla ise Kısaltmalar başlığı altında alfabetik sıraya göre özel bir sayfa olarak verilmelidir. KISALTMALAR başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. VI. TABLO, ŞEKİL VE RESİM LİSTESİ Tablo, şekil ve resimlere ait listelerin her biri mümkünse ayrı sayfalarda verilmelidir. Her birinin kendisine ait ayrı bir numarası olmalı, tez içinde baştan sona doğru sıra ile numaralandırılmalıdır. Tablo, şekil ve resim adları kısa ve öz olmalıdır. TABLO, ŞEKİL ve RESİM LİSTELERİ başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst 10

12 kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. TEZ METNİ 1. GİRİŞ VE AMAÇ Tezin tanıtıldığı, okuyucunun soruna ve konuya ilgisinin çekildiği bölümdür. Okuyucuya konuyu tanımlayıcı bilgiler, kaynak gösterilerek, ancak yorum yapılmadan verilir. Yeterli bilgiler verildikten sonra tezin amacı, bu konuyu çalışma nedeni, hangi hipotez veya hipotezlerin test edilmek istendiği, araştırma sonunda ne yarar elde edileceği, sonuçların nerede ve nasıl kullanılacağı, bilime olan katkısı çok açık ve kısa olarak yazılır. Bu bölüm 2 (iki) sayfadan daha uzun olmamalıdır. 2. GENEL BİLGİLER Bu bölümde çalışma konusu ile ilgili literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında gözden geçirilir. Konuya ilişkin sorunlar saptanır, var olan çözüm önerileri giriş bölümünde belirtilen amaç, kapsam ve hipotezler doğrultusunda değerlendirilir. Olası hipotezlerden hangilerinin bu tez kapsamında test edileceği anlatılır. Literatür bilgileri derlenerek amaçlar ve kullanılacak yöntem arasında sebep-sonuç ilişkileri kurulur. İlgili kaynaklar belirtilir. Bu kısım tezin yarısından fazla olamaz. 3. GEREÇ VE YÖNTEM Giriş ve Genel Bilgiler bölümlerinde oluşturulan hipotezlerin nasıl test edildiği, hangi yöntem, araç ve gereçlerin kullanıldığı bu bölümde ayrıntılı olarak anlatılır. Kullanılan laboratuar ve gözlem teknikleri, anketler ve diğer ölçüm şekilleri tarif edilir. Veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinin nasıl yapıldığı belirtilir. Tüm tezlerde, insan deneklerden yararlanılmışsa Tıbbi Etik Kurulu nun onayının alınması gereklidir. Gereç ve Yöntem bölümünde etik kurul onay tarihi ve numarasının yazılması 11

13 zorunludur. 4. BULGULAR Bu bölümde bir önceki bölümde tarif edilen yöntemlerle elde edilen veriler belli bir mantıksal-analitik bütünlük ve akış içinde sunulur. Verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi gereklidir. Yazarın, verileri daha anlaşılır hale getirmek için tablo, grafik, vb. yapması beklenir. Gerekirse şekil, fotoğraf ve benzeri görüntüler kullanılır. Bu bölümde sadece çalışmanın verileri sunulmalıdır, alıntı ve kaynaklara kesinlikle yer verilmemelidir. 5. TARTIŞMA Bu bölümde, tez çalışmasında elde edilen bulgular, Giriş ve Genel Bilgiler bölümlerinde verilen çerçeve içinde ve literatür ışığı altında dikkatlice karşılaştırmalı ve araştırmacının kendi yorumları da katılarak tartışılmalıdır. Test edilen hipotezlerin kabul ya da ret edilip edilmedikleri ve amaçlara ne ölçüde varılıp varılmadığı yazılmalıdır. Tartışmada, daha çok, Giriş ve Genel Bilgilerde söz edilen hipotezlerin tez çalışması ile elde edilen bulgularla ne ölçüde desteklendiği hususu üzerinde durulmalıdır. Daha önceki çalışmalarla bağdaşmayan bulgu ve kararlar tartışmada ayrıntılı olarak açıklanmalı, savunması yapılmalı ve nedenlerini belirtilmelidir. Elde edilen sonuçların teorik önemi, pratik yararı, bundan sonra ne yapılması gerektiği gibi tartışma ve yorumlara da bu bölümde yer verilir. Çalışmanın bilime nasıl bir katkıda bulunduğu mutlaka belirtilmeli, özgün kısımları vurgulanmalıdır. Tahmini yorum ve çıkarsamalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Tezin kısıtlılıkları da bu bölümde belirtilmelidir. 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel fakat açık-seçik ve öz olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde, sonuçlar madde madde yazılabilir. Tez çalışmasını yapan kişinin, kendinden sonra aynı konuda ya da 12

14 ilgili konularda çalışacak kişilere iletmek istediği öneriler varsa belirtilmelidir. 7. KAYNAKLAR Kaynaklar dizini 1 (bir) satır aralıklarla yazılmalı ve her kaynak arasında 2 (iki) satır boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar, tez içindeki geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak numaraları yazar adı veriliyorsa yazar adından hemen sonra belirtilmelidir [örn; Candan ve ark. (24) ]. Yazar adı verilmiyorsa cümle sonunda kaynak numarası belirtilmelidir. Araştırıcı okuduğu, ulaştığı kaynakların hepsine, tezinde yer vermek zorunda değildir. Araştırıcı, kendi çalışmasına, konu ve izlenen yöntemler açısından en çok benzeyenleri ele almalıdır. Geniş hacimli ve temsil yeteneği olan araştırmalar yeğlenmelidir. Aynı kaynakların tekrarında veya tekrar edilen kaynaklarla birlikte yeni numaralı kaynak kullanılması durumunda sıralama küçük numaradan büyüğe doğru yapılır Kaynaklar virgülle ayrılır, ara vermeden devam eder (örn; 1,3,10,12). Kaynak numaraları ardışık olarak ikiden fazla birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına tire (-) işareti konulur (örn;5-9). Derginin adı kısaltılacak ise, Index Medicus veya Science Citation Index (SCI) gibi indekslerde kullanılan kısaltmalar kullanılmalı, bireysel kısaltma yapılmamalıdır. Kaynak örnekleri için Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Kurulu web sayfasına bakılabilir: International Commitee of Medical Journal Editors ve kaynak örnekleri için National Library of Medicine web sayfasındaki standartlara uygun yazılmalı: Şekil, tablo, resim, grafik ve benzeri anlatım araçları bir kaynaktan alınmış ise, alt veya üst yazılarında kaynak mutlaka belirtilmelidir. Kaynak yazımında Düşünen Adam Psikiyatri ve Nöroloji Dergisi yazım kurallarında kaynak gösterimi ile ilgili belirtilen ve aşağıdaki 13

15 web adresinde belirtilen esaslara uyulmalıdır: Kaynakların yazımı için örnekler Makaleler Jordaan GP, Nel DG, Hewlett RH, Emsley R. Alcohol-induced psychotic disorder: a comparative study on the clinical characteristics of patients with alcohol dependence and schizophrenia. J Stud Alcohol Drugs 2009;70: Güleç H. Şizofreni tanısı konmuş hasta ve birinci derece yakınlarında mizaç ve karakter profili. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46:8-12. Ek sayı: Oral ET. Geçmişten günümüze bipolarite ve endofenotipler Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10 (Ek 1):8-9. Fichter MM, Quadflieg N. Long-term stability of eating disorder diagnoses. Int J Eat Disord 2007;40 (Suppl.): Baskıdaki makale: Blumgart E, Tran Y, Craig A. Social anxiety disorder in adults who stutter. Depress Anxiety 2010 (in press) Yıldız M, Yazıcı A, Çetinkaya Ö, Bilici R, Elçim R. Şizofreni Hastalarının Yakınlarının Hastalıkla İlgili Bilgi ve Görüşleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010 (baskıda) 14

16 Yazar sayısı 4 den fazla olan makaleler: (İngilizce ve Türkçe kaynaklar için kısaltma kullanılmaksızın tüm yazar isimleri yazılmalıdır.) Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, Kochanek PM, Graham SH. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2): Kitaptan alıntılar Tek yazarlı kitaptan alıntı: Kayaalp OS. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler. 3. Baskı, Hacettepe-Taş Kitapçılık, Ankara, 2005, Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Second ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2000, Kitaptan bir bölüm, bir editör var ise: James C. Psychiatric Disorders in Persons With Intellectual Disability: In Gabbard GO (editor). Treatments of Psychiatric Disorders. Fourth Ed. Washington: American Psychiatric Publishing Inc., 2007, Kitaptan bir bölüm, birden fazla editör var ise: Hollander E, Simeon D. Panic Disorder: In Hales RE, Yudofsky SC (editors). Essentials of Clinical Psychiatry. Arlington: American Psychiatric Publishing Inc., 2004,

17 Editörler aynı zamanda kitabın içindeki metin ya da metinlerin yazarı ise, önce alınan metin yazılır takiben kitabın ismi yine kelimeler büyük harf1e başlatılarak yazılır. Den Boer JA, George MA, Ter Horst GJ (editors). Transcranial magnetic stimulation and vagus nevre stimulation: new approaches to antidepressant treatment. In: Current and Future Developments in Psychopharmacology. First ed. Amsterdam: Benecke N.I., 2004, Çeviri kitaptan alıntı: Saddock BJ, Saddock VA. Klinik Psikiyatri. Aydın H, Bozkurt A (Çeviri Ed.) 2. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 2005, Tezden alıntı Güler M: Romatoid artritli hastalarda plazma, lökosit ve eritrosit içi çinko, bakır ve magnezyum düzeyinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 1990 (yayınlanmamış), s Dalbudak E. Erkek alkol bağımlılarında travma sonrası stress bozukluğu ve kişilik özelliklerinin yaşam kalitesi ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman RuhSağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Kongre bildirileri (Yayınlanmamış toplantı sunumlarının kaynak gösterilmemesi gerekir.) Akvardar Y, Arkar H, Gul S, Akdede BB. Alkol kullanım bozukluklarında kişilik özellikleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, 2003,

18 Seyhan F. Kalça ekleminde yüzey değiştirme artroplastisinin (Wagner protezi) geç sonuçları. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 1989, Çeviri Watson JD: Gen ve Moleküler Biyoloji (Çev. A Günalp). Ankara, Hacettepe Üniv.Yayınları, No.1, 1986: İnternetten alınan makale Perneger TV, Giner F. Randomized trial of heroin maintanence programme for adults who fail on convential drug treatments. BMJ [serial on the Internet] [cited 2005 Aug 12]; 317 (2): [about 3 p]. Available from: Web sitesi örneği Clinical Pharmacology Website [homepage on the Internet]. New York: Association of Clinical Pharmacology, 2001 [Cited 2004 June 16]. Available from: Kompakt disklere kayıtlı belgeler Grolier Inc. Grolier Multimedia Encyclopedia for IBM, Version 3.2 [CD-ROM], Novato: Grolier Inc., Elektronik dergi Larquin PF. Gene trasfer by electropuration. Molecular Biotechnology (Electronic Journal),1997; 7(1):

19 8. EKLER Varsa ekler bu bölümde numara sırasıyla (Ek:1- gibi) yer alır. E. BİLİMSEL MAKALE YAZIMI Tıpta uzmanlık tezleri sınırlı sayıda basılan bilimsel araştırma sunumlarıdır. Araştırma sonuçlarının daha fazla sayıda okuyucuya ulaşması amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makale şeklinde sunulması teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır. Bilimsel makale yazımında, International Commitee of Medical Journal Editors İnternet adresi yol gösterici olacaktır. Yapılan tezlerin en geç iki yıl içinde yayınlanması tez yürütücüsü ve tez danışmanının sorumluluğundadır. F. TEZ YAZIM ÖRNEĞİ Tez yazımında örnek sayfa için Ek-4 e bakabilir, kontrol amacıyla Ek-5 te yer alan Tez Değerlendirme Formunu kullanabilirsiniz. Örnek tez, aşağıdaki web adresinden incelenebilir: 18

20 Ek Temmuz 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15153 Ekli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 19/6/2009 tarihli ve 7414 sayılı yazısı üzerine, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi MADDE 28 (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. (2) Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisi talebi dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim sorumlusu tarafından kendisine bir tez danışmanı tayin edilir. (3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik kurulları tarafından belirlenen, uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye sunulur. Eğitim gördüğü birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya 19

21 akademik kurulun uygun göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır. (4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve kurum amirine bildirilir. (5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar. (6) Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile kurumların akademik kurullarında görüşülerek ekli çizelgelerde belirlenen uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir ve bu durum fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir. (7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre kurum amirine yapılan bildirimini takiben en geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur. (8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır. 20

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU 2. BASKI EDİTÖRLER Dr. Oya Gürbüz Dr. Berrak Yeğen Dr. Tolga E. Dağlı Dr. Pamir Atagündüz

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* İSTANBUL 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam 2- Görünüm Standartları 2.1. Tez dış, sırt ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU I. Giriş Uzmanlık Tezi, esas olarak orijinal bir bilimsel araştırmanın rapor edildiği olgunlaşmış bir çalışmadır. Orijinal araştırmalarda uyulması gerekli

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KLAVUZU

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KLAVUZU 1. GİRİŞ 1.1. Amaç NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KLAVUZU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nde hazırlanan uzmanlık tezlerinin biçim ve yazım kurallarını belirlemek, tez

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı