REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law"

Transkript

1

2 REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law Dört Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın This journal is a peer reviewed academical and occupational journal published three times a year. Cilt: 2 1 Sayı: 2 Volume: 2 1 Issue: 2 Yıl 1 Year: 2012

3 Regesta Ticaret Hukuku Dergisi Regesta Journal of Commercial Law "Hakemli Dergidir" 1 "Peer reviewed Journal" Cilt: 2 1 Sayı: 2 Volume: 2 1 Issue: 2 Yıl 1 Year: 2012 Yayın Sahibi 1 Publisher: İstanbul Ticaret Odası adına İmtiyaz Sahibi 1 On Behalf of Istanbul Chamber of Commerce Publisher and Grant Halder Dr. Murat Yalçıntaş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av./Aal. Nurcan Turan Responsible Manager: Danışman ve Basıma Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Hazırlayanın Adı 1 Name of the (Sertifika No. 1 Certificate No ) General Counsel and Editing Tel.: O Company: Basımemın Adı 1 Printed by: Kitap Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No. 1 Certificate No.: 16053) Tel.: (212) Basıldığı Yer 1 Place of Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1 Publication: Topkapı/İstanbul Basım Tarihi 1 Publication Date: 2012 Yönetim Yeri 1 Place of Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul Management: Tel: (212) URL: Yayın Türü 1 Type ofpublication: Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan yerel, süreli ve hakemli bir hukuk dergisidir. 1 This journal is a peer reviewed nationallaw journal published three times a year. ISSN:

4 Dergiye yapılan atıflarda "REGESTA" kısaltınası kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: "REGESTA" Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: nurcan. tr Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul Tel: (212) Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazariara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2012 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü İstanbul Ticaret Odası'nın yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be cop i ed, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior express ed permission in writing of the Istanbul Chamber of Commerce. REGESTA TİCARET HUKUKU DERGİSİ Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul Tel: (212) İnternet adresi:

5

6 EDİTÖRIEDITOR IN CHIEF Av. Nurcan Turan YA YlN KVRULU/EDITORIAL BOARD Prof. Dr. Seyithan Deliduman Prof. Dr. İsmail Kayar Prof. Dr. Abuzer Kendigelen Prof. Dr. Hasan Pulaşh Prof. Dr. Oruç Hami Şener Prof. Dr. Güzin Ü çışık Prof. Dr. Hüseyin Ülgen Prof. Dr. Yeliye Yanh Prof. Dr. Harndi Yasaman Prof. Dr. Şükrü Yıldız Doç. Dr. Murat Alışkan Doç. Dr. Savaş Bozbel Doç. Dr. Hayrettin Çağlar Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson Doç. Dr. Mehmet Özdamar Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber Yrd. Doç. Dr. Fema İpekel Dr. Anlam Altay

7 DANIŞMA KVRVLU/ADVJSORY BOARD Prof. Dr. Zühtü Aytaç Prof. Dr. Seyithan Deliduman Prof. Dr. Nuray Ekşi Prof. Dr. Y adigar İzmirli Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Prof. Dr. Sami Karahan Prof. Dr. Arslan Kaya Prof. Dr. İsmail Kayar Prof. Dr. Abuzer Kendigelen Prof. Dr. Hasan Pulaşlı Prof. Dr. Kemal Şenocak Prof. Dr. Asuman Turanboy Prof. Dr. Güzin Üçışık Prof. Dr. Hüseyin Ülgen Prof. Dr. Yeliye Yanlı Prof. Dr. Harndi Yasaman Prof. Dr. Şükrü Yıldız Prof. Dr. Lerzan Yılmaz Prof. Dr. Aynur Yongalık Doç. Dr. Pınar Akan Doç. Dr. Sevilay Uzunallı Yrd. Doç. Dr. H. Ali Dural

8 REGESTA TİCARET HUKUKU DERGiSi YAYlN İLKELERi PUBLICATION AND SUBJıfiSSION REQUIREJfENTS OF REGESTA JOURNAL OF COMMERCIAL LAW 1. Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. Journal of Regesta is a peer reviewed journal published three times a year. 2. Dergi'de yayımlanabilecek yazılar, Ticaret Hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleri dir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning Commercial Law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi' de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editar should not be published elsewhere nar be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında ( doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions). Articles should be written according to the fallawing style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,justified Footnotes: Times New Roman, 1 O points, at 1 line spacing, justified

9 VIII 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached microsoft word document via should be submitted to the editor. There is no ne ed to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazann (veya yazarlann) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralanna ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştınlmalıdır. The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi'ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authors) and English. 8. Dergi 'ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that rejlect the content of the article. 9. Dergi'ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

10 10. Dergi'ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimierin yapılmış olduğu ve baszlmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himselfor herself. ll. Yayın Kurulu'nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakerne gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu'nca, tekrar hakerne gönderile bilir. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) w il! be informed (generally via ) in adequate detail and provided with a copy of the review er 's report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakem/ik) dayanır. Hakerne gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party. IX 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarları na ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

11

12 Regesta Hakkında 1 About Regesta REGESTA adlı hukuk dergisi, yılda 3 sayı yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide, Ticaret Hukuku'na ilişkin akademik makalelerin yanı sıra, ticaret sicili uygulamalarını ortaya koyan çalışmalara yer verilmektedir. Akademisyenlerin ve ticaret sicilini ilgilendiren konularda çalışan başta hukukçular olmak üzere uzmanların, ticaret sicili ile doğrudan ya da dolaylı ilgili, yoruma açık ve tereddüt edilen konuları çeşitli perspektiflerden işleyen çalışmalarının büyük bir boşluğu dolduracağına ınanıyoruz. Journal of REGESTA is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, cancentrating on issues of academic articles relating to Commercial Law and studies regarding trade registry process. It has been in publication since We are persuaded that the academicians ' and the specialists ' especially the jurists ' studies, including different views regarding openended and hesitated subjects relating to the trade registry directly or indirectly, will be filled the gap.

13

14 IEDİTÖRDEN...IFROM THE EDITOR... Dergimizin ilk iki sayısına yönelik olumlu eleştiriterin verdiği güçle, dergimizin üçüncü sayısını 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin getirdiği hızlı ve yoğun süreçte hazırlamış bulunuyoruz. Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da, güncelliği nedeniyle, 'de yürürlüğe giren ve 6335 Sayılı Kanun'la son şeklini alan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin akademik değerlendirmeler ağırlıklı yer tutmakla birlikte; dergiyi çıkarırken hedeflediğimiz doğrultuda, dergimizin bir önceki sayısında yer alan ticaret sicil uygulamalarına ilişkin bir bölüm de bulunmaktadır. Nitekim bu sayıda, 6102 Sayılı Kanun' da, limited şirketler bakımından getirilen yeni düzenlemelere ve bir önceki sayıda ele alınan anonim şirketlere ilişkin son değişiklikler sonrası güneellenmiş bilgilere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, üye olmayı amaçladığımız ve 20 I O yılından itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte takip ettiğimiz ECRF (Avrupa Ticaret Sicilieri Forumu) 1 CRF (Şirket Sicilleri Forumu) gibi siciller arası işbirliği teşkilatlarının tanıtırnma ve faaliyetlerine ilişkin yazırnıza yer verilmiştir. Bu giriş yazısını takiben 16 Eylül 2009 tarih ve /AB sayılı direktife de, gelecek sayımızda yer verilecektir. Son olarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun yürürlüğe girdiği bu yoğun süreçte, dergirnize yazıları ile katkı sağlayan tüm yazarianınıza şükranlarırnızı sunrnayı bir borç bilirim. Aralık ayında görüşmek üzere... Av. 1 Aal. Nurcan TURAN

15

16 REGESTA TİCARET HUKUKU DERGiSi Cilt: 2 1 Sayı: 2 Yıl: 2012 İÇİNDEKİLER Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri Prof Dr. Ömer TE0.~1Al\f ve 6353 Sayılı Kanunlarla Türk Ticaret Kanunda Yapılan Değişikliklerin Şirketler Hukukuna İlişkin Kısmın Değerlendirilmesi Prof Dr. Hasan PULAŞLI... 9 Elektronik Ortamdaki Ticaret Sicili İşlemleri ve Mersis Prof Dr. Seyithan DELİDUMAN- Yrd. Doç. Dr. Serdar ACAR ı 02 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Sicili Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yas ağı Arş. Gör. Aydın Alber YÜCE... 6 ı Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Soner ALTAŞ... 8ı Avrupa ve Dünyada Ticaret Sicilieri Arasında İşbirliği Çalışmaları Av. Nurcan TURAN- Av. Sabiha Buket BİLGEL Av. Nur ÖZCAN... 9ı Pratik Bilgiler

17

18 REGESTA JOURNAL OF COMMERCIAL LAW Volume: 21 Issue: 2 Year: 2012 CONTENTS The Provisions of New Turkish Commercial Code and Its Enforcement Code About Having No Use For Quorum in the General Assembly of Joint Stock and Limited Company Prof Dr. Ömer TEOMA1V... 3 The Review Regarding Company Law According to the Amendments of Law Numbered 6335 and 6353 to the Turkish Commercial Code Prof Dr. Hasan PULAŞLI... 9 Trade Registry Transactions in Electronic Media and Mersis Prof Dr. Seyithan DELİDUMAN Asst. Prof Serdar ACAR The Trade Registry According to the (New) Turkish Commcrcial Code Numbered 6102 Assoc. Prof Dr. Mehmet ÖZDAlıJAR The Prohibition of hıdebtedncss of Sharcr to Company in Joint- Stock Companics and Limited Companies Res. Asst. Aydın Alber YÜCE The Revicwing According to the New Turkish Commcrcial Code Regarding Lcgal and Criminal Liability of the Personnel of Registry of Commercc Soner ALTAŞ The Collaboration Betwccn the Trade Rcgistries in Europc and in the World Aal. Nurcan TURAN Aal. Sabiha Buket BİLGEL Aal. Nur ÖZCAN Practical Informations

19

20 MAKALELER ARTICLES * Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri The Provisions of New Turkish Commercial Code and!ts Enforcement Code About Having No Use For Quorum in the General Assembly of Joint Stock and Limited Company Prof. Dr. Ömer TEOMAN * 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla Türk Ticaret Kanunda Yapılan Değişikliklerin Şirketler Hukukuna İlişkin Kısmın Değerlendirilmesi The Review Regarding Company Law According to the Amendments of Law Numbered 6335 and 6353 to the Turkish Commercial Code Prof. Dr. Hasan PULAŞLI * Elektronik Ortamdaki Ticaret Sicili İşlemleri ve Mersis Trade Registry Transactions in Electronic Media and Mersis Prof. Dr. Seyithan D ELİD UMAN Yrd. Doç. Dr. 1 Asst. Prof. Serdar ACAR * 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Sicili The Trade Registry According to the (New) Turkish Commercial Code Numbered 6102 Doç. Dr. 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR

21 * Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı The Prohibition of Indebtedness of Sharer to Company in Joint-Stock Companies and Limited Companies Arş. Gör. 1 Res. Asst. Aydın Alber YÜCE * Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluklarının Değerlendirilmesi The Reviewing According to the New Turkish Commercial Code Regarding Legal and Criminal Liability of the Personnel of Registry of Commerce Soner AL TAŞ *Avrupa ve Dünyada Ticaret Sicİlleri Arasında İşbirliği Çalışmaları The Collaboration Between the Trade Registries in Europe and in the World Av. 1 Aal. Nurcan TURAN- Av. 1 Aal. Sabiha Buket BİLGEL Av. 1 Aal. Nur ÖZCAN

22 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YÜRÜRLÜK KANUNUNUN ANONiM VE LİMİTED ORTAKLIK GENEL KURULLARINDA TOPLANTI NİSABI ARANMAYACAGINI ÖNGÖREN HÜKÜMLERİ THE PROVISIONS OF NEW TURKISH COMMERCIAL CODE AND /TS ENFORCEMENT CODE ABOUT HAVING NO USE FOR QUORU1lf IN THE GENERAL ASSEJlrfBLY OF JOINT STOCK AND LIMITED COJlrfPANY ÖZET Prof. Dr. Ömer TEOMAN* Bu çalışmada, Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında toplantı nisabı aranıp aranmayacağı hususu yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, toplantı anonim ortaklık, limited ortaklıklar, genel kurul ABSTRACT nisabı, In this essay, it is discussing about having no use for quorum in General Assembly of Joint Stock and Limited Company according to the provisions of the new Turkish Commercial Code and its Enforcement Code. Keywords: The new Turkish Commercial Code, the quorum, }aint stock company, limited company, general assembly İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Eski Başkanı.

23 4 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri I. YASAL DÜZENLEME ı. istisnai bazı hükümleri bir yana bırakılacak olursa ı Temmuz 20ı2 tarihi itibarı yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu (Kısaca = YTK) "toplantı ve karar nisabı" kenar başlığını taşıyan 4ı8. maddesinin ı. fıkrasının ilk iki cümlesinde anonim ortaklıkların yasada ve/veya ana sözleşmelerinde daha ağır nisap öngörülen haller dışında, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanabileceğini ve bu nisabın toplantı süresince korunmasının zorunlu olduğunu belirttikten sonra üçüncü cümlede "ilk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz" şeklinde bir düzenleme getirmiştir. YTK 4ı8/1, cümle 3'de yer alan bu kural ile böylece uzun yıllardan beri demek veya apartman kat malikleri için yapılan çağrı duyurulannda ve özellikle gazete ilanlannda sıkça rastlanan "ikinci toplantıda nisap aranmayacağı" yolundaki ibare yasaya dayansıtılmış olmaktadır Öte yandan "Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" (Kısaca - YürK) da m. 20/II'de gerek anonim gerek limited ortaklıklar yönünden esas sermayenin yasada öngörülen tutara yükseltilebilmesi için "yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz" kuralını getirdiği gibi yine m. 22/II'de anonim ortaklıkların ana sözleşmesi ve limited ortaklıkların şirket sözleşmelerini yeni yasaya uyumlu hale getirmek amacı ile yapacakları sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantılarında m. 20/II'nin uygulanacağını öngörerek, burada da nisap aranmayacağını açıklamıştır. Bu makalemde ı957 tarihli Eski Ticaret Kanunu (Kısaca = ETK) başta gelmek üzere mevzuatımızdaki hükümlerin ışığı altında "genel kurullarda toplana nisabı aranmayacağı" yolundaki bu düzenlemenin hukuken doğru ve yerinde olup olmadığı sorununu, açıklamalardaki kolaylığı göz önüne alarak salt anonim ortaklıklar yönünden irdelemek istiyorum. 1 Hemen belirteyim, YTK'nun hukuk dilimizde yerleşmiş bulunan "yetersayı" kavramı yerine "nisap"ta ısrar etmesini yadırgıyorum. Bunun gibi YTK cümle I'deki "karşılayan" kavramının "tekabül etme" deyimine tam uymadığı da muhakkaktır. Buna karşılık anılan yetersayının toplantı süresince korunmasının zorunlu olduğunu öngören düzenleme çok yerindedir. REGESTA Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2012

24 Prof Dr. Ömer TEOMAN 5 Il. GÖRÜŞÜM 1. Bilindilli üzere Arapça kökenli olan "nisao" kavramının Türkçe'deki karş~lığı "yetersay;"dır 2 ve "yetersayı" kavr~mını ifade etmek üzere sözlüklerde "bir otururnun açıiabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap" açıklamasına 3 yer verilmektedir. Hemen belirteyim, dernek, kooperatif veya kat malikleri kurulu gibi kişilerin bir araya geldiği kuruluşlar bakımından geçerli olabilecek bu açıklama sermaye ortaklıkları sayılan anonim ve limited ortaklıklar bakımından hem eksiktir hem de doğru değildir. Gerçekten, sorunu anonim ortaklıklar yönünden irdelediğimizde bunların genel kurullarında öncelikle toplantı yapılabilmesi için esas sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden pay sahiplerinin veya bunların temsilcilerinin hazır bulunmalarının zorunlu kılındığını, bunun yanı sıra geçerli bir karar alınabilmesi için de somut bir önerinin lehinde olarak öngörülen belirli sayıda oyun kullanılmasının aranmakta olduğunu saptayabiliriz. Değişik bir anlatımla, anonim ortaklıklarda biri "esas sermaye"ye göre belirlenen "toplantı yetersayıları" diğeri de genel kurulda fiilen kullanılan oylara göre varlığı araştmhp ortaya konulan "karar yetersayısı" olmak üzere iki ayrı yetersayı arandığı gibi, yasa koyucu görüşülüp karara bağlanacak hususun önemine göre ve özellikle kendisine sözleşme değişikliğini konu alan toplantılarda ve karar oylamalarında daha ağır yetersayılar kabul etmiş, giderek bazı ayrıksı durumlarda gerek toplantı yapılabilmesi gerek karar alınabilmesi için oybirliğini dahi aramıştır. 2. Şu hususu da ekleyeyim ki, yasa koyucunun bakış açısı, sözleşme değişikliğinin söz konusu olmadığı, anonim ortaklığın olağan faaliyeti ile ilgili, diyelim yönetim kurulunun seçimi ve kar dağıtımı gibi konularda toplantı yapmayı ve karar almayı olanaklar oranında kolaylaştırmak olduğu için, hiç kuşkusuz ana sözleşmede daha ağır bir yetersayı öngörülmemişse, YTK 418/I'de sermayenin en az dörtte birine tekabül eden payların sahip veya temsilcilerinin hazır bulunmasını yeterli gördüğü gibi, aslında ortaksal demokrasiyi ne denli gerçekleştirdiği hiç belli olmayan bu düşük yetersayının dahi sağlanamaması durumunda izleyen toplantıda sermayenin ne kadarlık bir oranı temsil edilirse edilsin, toplantı yapılabilmesine izin vermiştir. Kanımca sorunun odak nok- 2 Dil Derneği Türkçe Sözlük, Cilt II, 2. Baskı, Ankara 2003, s Türkçe Sözlük, s REGESTA Year: 2012 Issue: 2 Volume: 2

25 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri tası da burada yatmakta olup, irdelenip aydınlığa kavuşturulması gereken husus, yasa koyucunun sözünü ettiğim toplantının kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak amacının "nisap aranmaz" kavramı ile açıklanmasının doğru olup olmadığıdır. 3. Soruna bu açıdan bakıldığında 1957 tarihli ETK'nun 372. maddesinin 3. cümlesinde yasa koyucunun "nisap aranmaz" kavramı yerine "ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye salahiyetlidirler" şeklinde bir düzenlemeye yer verdiği gözlemlenmektedir4. ETK 372'nin kaynağını oluşturan 1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu da 366. maddesinin 3. cümlesinde "İkinci içtimada hazır bulunan hissedarın temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun icrayi müzakereta ve itayi karara salahiyettardırlar" demek sureti ile sorunu nisap aranmaz şeklinde değil, toplantıda hazır bulunan sermaye miktarı ne denli az olursa olsun, genel kurulun toplantı yapıp karar almaya yetkili olduğunu belirtecek şekilde ele alıp, açıklamıştı. Görüldüğü gibi, gerek YTK gerek YürK anonim ortaklık genel kurullarının kolayca toplanmalarını istediği durumlarda toplantının "nisap aranmaksızın" yapılabileceğini açıklamış, böylece 1957 ve 1926 tarihli yasalarımızda yer alan "genel kurulda temsil edilen sermayenin miktarı ne olursa olsun" ölçütünü terk etmiştir. Bununla beraber YürK 20/II'de toplantı nisabının aranmayacağının belirtilmiş olmasına karşın, "toplantıda mevcut oylar" ibaresine yer verilerek, aşağıda değinceeğim sakıncanın bir ölçüde giderilmiş olduğu söylenebilir. 4. Kanımca özellikle "ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz" yolundaki YTK 418/I, cümle 3 gerek dil bilimi gerek hukuk yönünden kesinlikle yanlış kullanılan bir ibaredir. Gerçekten, a) Bir kere, yukarıda da ifade ettiğim gibi, anonim ortaklıklarda toplantı nisabı veya yetersayısı kavramı, şirket genel kurulunun geçerli bir toplantı yapabilmesi için en azından esas sermayenin ne kadarlık bir bölümünün toplantıda hazır bulunup, temsil edilmesi gerektiğini ifade eden bir kavram olduğuna göre, genel kurulun sanki hiçbir pay sahibi genel kurulda hazır bulunmasa ve/veya temsil olunmasa dahi toplantı yapabileceği gibi hukuken yanlış ve mantığa da aykırı bir izienim yaratan 4 Buna karşılık ETK'na ilişkin YürK'da ana sözleşme değişikliklerinin uyarlanması ile ilgili her hangi bir kolaylaştıncı yetersayı öngörülmemiştir. REGESTA Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2012

26 Prof Dr. Ömer TEOMAN 7 "nisap aranmaz" deyimi kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu nedenledir ki, sözünü ettiğim deyim bizatihi nisap veya yetersayı kavramına aykındır. b) İkinci olarak, yukarıda da kısmen değindiğim gibi, ikinci toplantıda nisap aranmayacağını belirten kural, genel kurulda hiçbir pay sahibi veya pay sahibinin temsilcisi hazır bulunmasa dahi, genel kurulun sanki kendi kendine toplanabileceği ve karar alabileceği gibi mantık kuralları ile de çeliştiği kuşkusuz bulunan bir sonuca götürmektedir ki, bu da kesinlikle kabul edilemez. c) Yasa koyucu YTK 418 ve YürK 20 ile 22'yi sevk ederken, toplantı yapıp karar almayı kolaylaştırmak istediği ve toplantıda ne kadar sermayenin hazır bulunduğuna bakmadığı, ne var ki toplantının yapılabilmesi için hiç olmazsa somut anonim ortaklıktaki en düşük itibari değerli tek bir payın sahip veya temsilcisinin hazır bulunmasını zorunlu kıldığı için, kanımca metninde yer verdiğinin aksine kesinlikle bir yetersayının varlığını aramıştır. Özellikle yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmalarının bundan böyle zorunlu olmadığı yeni hukuk düzenimizde, pay sahibi sıfatını haiz bulunmayan bir yönetim kurulunun YTK 419/1, cümle 3'e göre çağırdığı bir ikinci genel kurul toplantısına hiçbir pay sahibinin hazır bulunmaması durumunda, bir kurulun varlığından söz edilerneyeceği ve burada bir toplantı yapılamayacağı tartışmasızdır. 5. Nihayet YTK'nun kavram kullanmaktaki bu özensizliği yasa koyucunun esasen m. 418/II'de kararların toplantıda hazır bulunan oyların5 çoğunluğu ile verileceğinden söz etmek sureti ile örtülü bir biçimde genel kurulda hiç olmazsa oy hal<k.ına sahip bir pay sahibinin hazır bulunmasını zorunlu kıldığı gerekçesi ile de haklı gösterilemez. III. SONUÇ Açıkladığım nedenlerle fikriınce YTK 4 I 8/1, cümle 3 ve YürK 20111, cümle 1 ile 22/II'de yer alan "nisap aranmaz" ibaresi ya ETK 372'de olduğu gibi temsil edilen sermayenin miktarı ne olursa olsun genel kurulun toplantı yapmaya yetkili olduğu veya belki de daha doğrusu genel kurul toplantısında şirkette var olan en düşük itibari değerli payın sahibinin veya temsilcisinin hazır bulunmasının dahi yeterli sayılacağı şeklinde anlaşılıp, yorumlanmalıdır 6. 5 Kanımca "toplantıda hazır bulunan oy lar" deyimi de hiç isabetli değildir. 6 Buna karşılık kanımca toplantı yetersayısının varlığı bakımından pay sahibinin oy hakkından yoksun olup olmaması önemli değildir. REGESTA Year: 2012 Issue: 2 Volume: 2

27

28 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA TÜRK TİCARET KANUNDA YAPILAN DEGİŞİKLİKLERİN ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN KlSMlN DEGERLENDİRİLMESİ THE REVIEW REGARDING COMPANY LAW ACCORDING TO THE AMENDMENTS OF LAW NUMBERED 6335 AND 6353 TO THE TURKISH COMMERCJAL CODE Prof. Dr. Hasan PULAŞLı* ÖZET Bu makalede 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nda değişen maddelerin, şirketler hukukuna ilişkin hükümleri ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 6102 sayılı unvanı, sermaye şirketleri, ticaret sicili. ABSTRACT Türk Ticaret Kanunu, ticaret In this essay, it is tried to discussing the amendment provisions regarding the company law of the new Turkish Commercial Code numbered Keywords: The Turkish Commercial Code numbered 6102, trade name, company with share capital, trade registry. I. GENEL OLARAK 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilk Tasarısı uzun çalışmalar sonucunda 2005 yılında yayımıandı ve iki yılı aşkın süre içinde birçok sempozyum ve konferanslarda tartışıldı. Yapılan eleştiriler dik- Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

29 1 O 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla Türk Ticaret Kanunda Yapılan Değişikliklerin Şirketler Hukukuna İlişkin Kısmın Değerlendirilmesi kate alınarak önemli değişikliklerden sonra 2007 yılında Hükümet Tasarısı olarak TBMM sunuldu. Ancak Tasarının yasalaşması 20 ll yılında olmakla birlikte, bir süreçte yine birçok makalede incelendi ve ayrıca genç akademisyenler, akademik aşarnalarına ilişkin olarak yazdıkları doktora ve doçentlik tezlerinin konularını bu Tasarıdan seçerek hazırlayıp yayımladılar 1. Belirtmek gerekir ki, Tasarının yasalaşmasına hukukçuların büyük bir bölümü çeşitli sebeplerle karşıydılar hatta yasalaşma sürecinde TBMM'deki komisyon çalışmalarına bizzat katılıp önleme girişimlerinde dahi bulundu. Bütün aksi görüş ve engellemelere karşın Tasarı 'de Mecliste tabiri caizse jet hızıyla kabul edildi ve ı4.2.20ı ı 'de Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı. Yürürlük tarihi de ı ı 2 olarak öngörüldü 2. Ancak, Kanunun yürüdüğüne kısa zaman kala, özellikle Ticaret hukukçusu olmayan akademisyenlerden tarafından bazı hükümlerin uygulanmasının tacirler için büyük tehlikeler arz ettiğine ilişkin sansasyonel nitelikteki eleştirileringünlük gazetelerde haber olarak yayımlanması üzerine 3, ticaret ve sanayi odalarının ve bunların üst çatı kuruluşlarının yeni TTK'da büyük bir revizyon yapılması veya yürürlük tarihinin ertelenmesi yönünde hükümet ve bakanlıklar nezdinde büyük bir kulis faal i yeti başlatıldı. Bu çabalar üzerine TBMM'de Kanunun yürürlük tarihinden iki gün önce, yani 30 Haziran 20ı2'de 60ı2 sayılı TTK ve bunun Yürürlüğe ilişkin 6103 sayılı Kanunda toplam 48 madde değişiklik yapıldı ve bu değişikliklerin etkisi de takriben 86 maddeye yansıdı. Ancak, TTK' da değişiklik yapan 6335 sayılı Kanununun geçici 6. maddesine 4. 1 Örneğin, Karasu, Rauf, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler ilkesi, Ankara 2009, Okutan-Nilsson, Gül, Türk Ticaret kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, Doğan, Beşir Fatih; Anonim Şirket yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul 2011, Çoştan, Hülya, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Anonim Şirketin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme yapılanmasında Alacaklının Korunması, Ankara 2009, Çağlar, Hayrettin, Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m Örneğin, anonim şirketlerde ortakların şirkete borçlanmasına ilişkin olarak, 1 TL şirketten borç alacak ortağın hapis cezasıyla cezalandırılacağı; yönetim kurulu üyelerinin artık yedi sülalesini tanımak zorunda olacağı, çünkü onların 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirketten taksit mal alamayacakları, aksi halde hapis cezasıyla cezalandırılacağı gibi. REGESTA Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2012

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi),

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 06.06.2016/77-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/135-1 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI ÖZET : 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 6102

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

DENETİM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI

DENETİM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI DENETİM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI Murat ESKİN 02 AĞUSTOS 2016 2 SUNUM İÇERİĞİ SÖZLEŞME KABUL PROSEDÜRLERİ DENETİM SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR SÖZLEŞMEDE

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2012-47)

SİRKÜLER RAPOR (2012-47) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No:

Detaylı

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur.

32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU. Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 32 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU 1- Yıllık faaliyet raporu nedir? Yıllık faaliyet raporu tüm şirketlerin hazırlaması gereken, şirketle ilgili bilgilerin yer aldığı bir rapordur. 2- Yıllık faaliyet raporu

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA TİCARİ İŞLETMELER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN İŞLEVİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Osman OKUR* Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun Denetleme başlıklı 397 nci maddesiyle, maddenin dördüncü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KANUN NO: 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 26 Haziran 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012 KONU Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükselmeleri ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

KANUN TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KANUN TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1 13/1/2011 tarihli ve 6102

Detaylı

/164 ÖZET :

/164 ÖZET : 01.12.2009/164 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 7.8.1996 tarihli ve 22720

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI Sirküler Rapor 10.07.2012/130-1 TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderilen 3 Temmuz 2012 tarihli

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1-13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (30.06.2012 T. 28339 R.G.) Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler.

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler. Ana Sözleşme Yeni Sermaye Finansal Raporlama UFRS Dönüşümü İç Kontrol Bağımsız Denetçi Bilanço Muhasebe Sistemleri Yönetim Kurulu Elektronik İmza TTK Hukuki Proje Fina orlama Yönetimi Kur Hukuki Gereklilikler

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

SİRKÜLER 2012/21. : Türk Ticaret Kanununda Yapılması Gündemde Olan Değişikliklerle İlgili Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı.

SİRKÜLER 2012/21. : Türk Ticaret Kanununda Yapılması Gündemde Olan Değişikliklerle İlgili Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı. SİRKÜLER 2012/21 SİRKÜLERİN Tarihi : 03.07.2012 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Türk Ticaret Kanununda Yapılması Gündemde Olan Değişikliklerle İlgili Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı. : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz in 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki

Detaylı