REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REGESTA. Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law"

Transkript

1

2 REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi Journal of Commercial Law Dört Aylık Hakemli, Bilimsel ve Mesleki Yerel Süreli Yayın This journal is a peer reviewed academical and occupational journal published three times a year. Cilt: 2 1 Sayı: 2 Volume: 2 1 Issue: 2 Yıl 1 Year: 2012

3 Regesta Ticaret Hukuku Dergisi Regesta Journal of Commercial Law "Hakemli Dergidir" 1 "Peer reviewed Journal" Cilt: 2 1 Sayı: 2 Volume: 2 1 Issue: 2 Yıl 1 Year: 2012 Yayın Sahibi 1 Publisher: İstanbul Ticaret Odası adına İmtiyaz Sahibi 1 On Behalf of Istanbul Chamber of Commerce Publisher and Grant Halder Dr. Murat Yalçıntaş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av./Aal. Nurcan Turan Responsible Manager: Danışman ve Basıma Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Hazırlayanın Adı 1 Name of the (Sertifika No. 1 Certificate No ) General Counsel and Editing Tel.: O Company: Basımemın Adı 1 Printed by: Kitap Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No. 1 Certificate No.: 16053) Tel.: (212) Basıldığı Yer 1 Place of Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1 Publication: Topkapı/İstanbul Basım Tarihi 1 Publication Date: 2012 Yönetim Yeri 1 Place of Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul Management: Tel: (212) URL: Yayın Türü 1 Type ofpublication: Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan yerel, süreli ve hakemli bir hukuk dergisidir. 1 This journal is a peer reviewed nationallaw journal published three times a year. ISSN:

4 Dergiye yapılan atıflarda "REGESTA" kısaltınası kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: "REGESTA" Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: nurcan. tr Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul Tel: (212) Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazariara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2012 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü İstanbul Ticaret Odası'nın yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be cop i ed, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior express ed permission in writing of the Istanbul Chamber of Commerce. REGESTA TİCARET HUKUKU DERGİSİ Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul Tel: (212) İnternet adresi:

5

6 EDİTÖRIEDITOR IN CHIEF Av. Nurcan Turan YA YlN KVRULU/EDITORIAL BOARD Prof. Dr. Seyithan Deliduman Prof. Dr. İsmail Kayar Prof. Dr. Abuzer Kendigelen Prof. Dr. Hasan Pulaşh Prof. Dr. Oruç Hami Şener Prof. Dr. Güzin Ü çışık Prof. Dr. Hüseyin Ülgen Prof. Dr. Yeliye Yanh Prof. Dr. Harndi Yasaman Prof. Dr. Şükrü Yıldız Doç. Dr. Murat Alışkan Doç. Dr. Savaş Bozbel Doç. Dr. Hayrettin Çağlar Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson Doç. Dr. Mehmet Özdamar Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber Yrd. Doç. Dr. Fema İpekel Dr. Anlam Altay

7 DANIŞMA KVRVLU/ADVJSORY BOARD Prof. Dr. Zühtü Aytaç Prof. Dr. Seyithan Deliduman Prof. Dr. Nuray Ekşi Prof. Dr. Y adigar İzmirli Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Prof. Dr. Sami Karahan Prof. Dr. Arslan Kaya Prof. Dr. İsmail Kayar Prof. Dr. Abuzer Kendigelen Prof. Dr. Hasan Pulaşlı Prof. Dr. Kemal Şenocak Prof. Dr. Asuman Turanboy Prof. Dr. Güzin Üçışık Prof. Dr. Hüseyin Ülgen Prof. Dr. Yeliye Yanlı Prof. Dr. Harndi Yasaman Prof. Dr. Şükrü Yıldız Prof. Dr. Lerzan Yılmaz Prof. Dr. Aynur Yongalık Doç. Dr. Pınar Akan Doç. Dr. Sevilay Uzunallı Yrd. Doç. Dr. H. Ali Dural

8 REGESTA TİCARET HUKUKU DERGiSi YAYlN İLKELERi PUBLICATION AND SUBJıfiSSION REQUIREJfENTS OF REGESTA JOURNAL OF COMMERCIAL LAW 1. Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. Journal of Regesta is a peer reviewed journal published three times a year. 2. Dergi'de yayımlanabilecek yazılar, Ticaret Hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleri dir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning Commercial Law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi' de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editar should not be published elsewhere nar be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında ( doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions). Articles should be written according to the fallawing style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,justified Footnotes: Times New Roman, 1 O points, at 1 line spacing, justified

9 VIII 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached microsoft word document via should be submitted to the editor. There is no ne ed to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazann (veya yazarlann) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralanna ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştınlmalıdır. The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi'ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authors) and English. 8. Dergi 'ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that rejlect the content of the article. 9. Dergi'ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

10 10. Dergi'ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimierin yapılmış olduğu ve baszlmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himselfor herself. ll. Yayın Kurulu'nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakerne gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu'nca, tekrar hakerne gönderile bilir. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) w il! be informed (generally via ) in adequate detail and provided with a copy of the review er 's report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakem/ik) dayanır. Hakerne gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party. IX 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarları na ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

11

12 Regesta Hakkında 1 About Regesta REGESTA adlı hukuk dergisi, yılda 3 sayı yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide, Ticaret Hukuku'na ilişkin akademik makalelerin yanı sıra, ticaret sicili uygulamalarını ortaya koyan çalışmalara yer verilmektedir. Akademisyenlerin ve ticaret sicilini ilgilendiren konularda çalışan başta hukukçular olmak üzere uzmanların, ticaret sicili ile doğrudan ya da dolaylı ilgili, yoruma açık ve tereddüt edilen konuları çeşitli perspektiflerden işleyen çalışmalarının büyük bir boşluğu dolduracağına ınanıyoruz. Journal of REGESTA is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, cancentrating on issues of academic articles relating to Commercial Law and studies regarding trade registry process. It has been in publication since We are persuaded that the academicians ' and the specialists ' especially the jurists ' studies, including different views regarding openended and hesitated subjects relating to the trade registry directly or indirectly, will be filled the gap.

13

14 IEDİTÖRDEN...IFROM THE EDITOR... Dergimizin ilk iki sayısına yönelik olumlu eleştiriterin verdiği güçle, dergimizin üçüncü sayısını 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin getirdiği hızlı ve yoğun süreçte hazırlamış bulunuyoruz. Önceki sayılarda olduğu gibi bu sayıda da, güncelliği nedeniyle, 'de yürürlüğe giren ve 6335 Sayılı Kanun'la son şeklini alan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin akademik değerlendirmeler ağırlıklı yer tutmakla birlikte; dergiyi çıkarırken hedeflediğimiz doğrultuda, dergimizin bir önceki sayısında yer alan ticaret sicil uygulamalarına ilişkin bir bölüm de bulunmaktadır. Nitekim bu sayıda, 6102 Sayılı Kanun' da, limited şirketler bakımından getirilen yeni düzenlemelere ve bir önceki sayıda ele alınan anonim şirketlere ilişkin son değişiklikler sonrası güneellenmiş bilgilere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, üye olmayı amaçladığımız ve 20 I O yılından itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte takip ettiğimiz ECRF (Avrupa Ticaret Sicilieri Forumu) 1 CRF (Şirket Sicilleri Forumu) gibi siciller arası işbirliği teşkilatlarının tanıtırnma ve faaliyetlerine ilişkin yazırnıza yer verilmiştir. Bu giriş yazısını takiben 16 Eylül 2009 tarih ve /AB sayılı direktife de, gelecek sayımızda yer verilecektir. Son olarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 'nun yürürlüğe girdiği bu yoğun süreçte, dergirnize yazıları ile katkı sağlayan tüm yazarianınıza şükranlarırnızı sunrnayı bir borç bilirim. Aralık ayında görüşmek üzere... Av. 1 Aal. Nurcan TURAN

15

16 REGESTA TİCARET HUKUKU DERGiSi Cilt: 2 1 Sayı: 2 Yıl: 2012 İÇİNDEKİLER Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri Prof Dr. Ömer TE0.~1Al\f ve 6353 Sayılı Kanunlarla Türk Ticaret Kanunda Yapılan Değişikliklerin Şirketler Hukukuna İlişkin Kısmın Değerlendirilmesi Prof Dr. Hasan PULAŞLI... 9 Elektronik Ortamdaki Ticaret Sicili İşlemleri ve Mersis Prof Dr. Seyithan DELİDUMAN- Yrd. Doç. Dr. Serdar ACAR ı 02 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Sicili Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yas ağı Arş. Gör. Aydın Alber YÜCE... 6 ı Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Soner ALTAŞ... 8ı Avrupa ve Dünyada Ticaret Sicilieri Arasında İşbirliği Çalışmaları Av. Nurcan TURAN- Av. Sabiha Buket BİLGEL Av. Nur ÖZCAN... 9ı Pratik Bilgiler

17

18 REGESTA JOURNAL OF COMMERCIAL LAW Volume: 21 Issue: 2 Year: 2012 CONTENTS The Provisions of New Turkish Commercial Code and Its Enforcement Code About Having No Use For Quorum in the General Assembly of Joint Stock and Limited Company Prof Dr. Ömer TEOMA1V... 3 The Review Regarding Company Law According to the Amendments of Law Numbered 6335 and 6353 to the Turkish Commercial Code Prof Dr. Hasan PULAŞLI... 9 Trade Registry Transactions in Electronic Media and Mersis Prof Dr. Seyithan DELİDUMAN Asst. Prof Serdar ACAR The Trade Registry According to the (New) Turkish Commcrcial Code Numbered 6102 Assoc. Prof Dr. Mehmet ÖZDAlıJAR The Prohibition of hıdebtedncss of Sharcr to Company in Joint- Stock Companics and Limited Companies Res. Asst. Aydın Alber YÜCE The Revicwing According to the New Turkish Commcrcial Code Regarding Lcgal and Criminal Liability of the Personnel of Registry of Commercc Soner ALTAŞ The Collaboration Betwccn the Trade Rcgistries in Europc and in the World Aal. Nurcan TURAN Aal. Sabiha Buket BİLGEL Aal. Nur ÖZCAN Practical Informations

19

20 MAKALELER ARTICLES * Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri The Provisions of New Turkish Commercial Code and!ts Enforcement Code About Having No Use For Quorum in the General Assembly of Joint Stock and Limited Company Prof. Dr. Ömer TEOMAN * 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla Türk Ticaret Kanunda Yapılan Değişikliklerin Şirketler Hukukuna İlişkin Kısmın Değerlendirilmesi The Review Regarding Company Law According to the Amendments of Law Numbered 6335 and 6353 to the Turkish Commercial Code Prof. Dr. Hasan PULAŞLI * Elektronik Ortamdaki Ticaret Sicili İşlemleri ve Mersis Trade Registry Transactions in Electronic Media and Mersis Prof. Dr. Seyithan D ELİD UMAN Yrd. Doç. Dr. 1 Asst. Prof. Serdar ACAR * 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Sicili The Trade Registry According to the (New) Turkish Commercial Code Numbered 6102 Doç. Dr. 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR

21 * Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı The Prohibition of Indebtedness of Sharer to Company in Joint-Stock Companies and Limited Companies Arş. Gör. 1 Res. Asst. Aydın Alber YÜCE * Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Ticaret Sicili Müdürlüğü Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluklarının Değerlendirilmesi The Reviewing According to the New Turkish Commercial Code Regarding Legal and Criminal Liability of the Personnel of Registry of Commerce Soner AL TAŞ *Avrupa ve Dünyada Ticaret Sicİlleri Arasında İşbirliği Çalışmaları The Collaboration Between the Trade Registries in Europe and in the World Av. 1 Aal. Nurcan TURAN- Av. 1 Aal. Sabiha Buket BİLGEL Av. 1 Aal. Nur ÖZCAN

22 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YÜRÜRLÜK KANUNUNUN ANONiM VE LİMİTED ORTAKLIK GENEL KURULLARINDA TOPLANTI NİSABI ARANMAYACAGINI ÖNGÖREN HÜKÜMLERİ THE PROVISIONS OF NEW TURKISH COMMERCIAL CODE AND /TS ENFORCEMENT CODE ABOUT HAVING NO USE FOR QUORU1lf IN THE GENERAL ASSEJlrfBLY OF JOINT STOCK AND LIMITED COJlrfPANY ÖZET Prof. Dr. Ömer TEOMAN* Bu çalışmada, Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında toplantı nisabı aranıp aranmayacağı hususu yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, toplantı anonim ortaklık, limited ortaklıklar, genel kurul ABSTRACT nisabı, In this essay, it is discussing about having no use for quorum in General Assembly of Joint Stock and Limited Company according to the provisions of the new Turkish Commercial Code and its Enforcement Code. Keywords: The new Turkish Commercial Code, the quorum, }aint stock company, limited company, general assembly İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Eski Başkanı.

23 4 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri I. YASAL DÜZENLEME ı. istisnai bazı hükümleri bir yana bırakılacak olursa ı Temmuz 20ı2 tarihi itibarı yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu (Kısaca = YTK) "toplantı ve karar nisabı" kenar başlığını taşıyan 4ı8. maddesinin ı. fıkrasının ilk iki cümlesinde anonim ortaklıkların yasada ve/veya ana sözleşmelerinde daha ağır nisap öngörülen haller dışında, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanabileceğini ve bu nisabın toplantı süresince korunmasının zorunlu olduğunu belirttikten sonra üçüncü cümlede "ilk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz" şeklinde bir düzenleme getirmiştir. YTK 4ı8/1, cümle 3'de yer alan bu kural ile böylece uzun yıllardan beri demek veya apartman kat malikleri için yapılan çağrı duyurulannda ve özellikle gazete ilanlannda sıkça rastlanan "ikinci toplantıda nisap aranmayacağı" yolundaki ibare yasaya dayansıtılmış olmaktadır Öte yandan "Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" (Kısaca - YürK) da m. 20/II'de gerek anonim gerek limited ortaklıklar yönünden esas sermayenin yasada öngörülen tutara yükseltilebilmesi için "yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz" kuralını getirdiği gibi yine m. 22/II'de anonim ortaklıkların ana sözleşmesi ve limited ortaklıkların şirket sözleşmelerini yeni yasaya uyumlu hale getirmek amacı ile yapacakları sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantılarında m. 20/II'nin uygulanacağını öngörerek, burada da nisap aranmayacağını açıklamıştır. Bu makalemde ı957 tarihli Eski Ticaret Kanunu (Kısaca = ETK) başta gelmek üzere mevzuatımızdaki hükümlerin ışığı altında "genel kurullarda toplana nisabı aranmayacağı" yolundaki bu düzenlemenin hukuken doğru ve yerinde olup olmadığı sorununu, açıklamalardaki kolaylığı göz önüne alarak salt anonim ortaklıklar yönünden irdelemek istiyorum. 1 Hemen belirteyim, YTK'nun hukuk dilimizde yerleşmiş bulunan "yetersayı" kavramı yerine "nisap"ta ısrar etmesini yadırgıyorum. Bunun gibi YTK cümle I'deki "karşılayan" kavramının "tekabül etme" deyimine tam uymadığı da muhakkaktır. Buna karşılık anılan yetersayının toplantı süresince korunmasının zorunlu olduğunu öngören düzenleme çok yerindedir. REGESTA Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2012

24 Prof Dr. Ömer TEOMAN 5 Il. GÖRÜŞÜM 1. Bilindilli üzere Arapça kökenli olan "nisao" kavramının Türkçe'deki karş~lığı "yetersay;"dır 2 ve "yetersayı" kavr~mını ifade etmek üzere sözlüklerde "bir otururnun açıiabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap" açıklamasına 3 yer verilmektedir. Hemen belirteyim, dernek, kooperatif veya kat malikleri kurulu gibi kişilerin bir araya geldiği kuruluşlar bakımından geçerli olabilecek bu açıklama sermaye ortaklıkları sayılan anonim ve limited ortaklıklar bakımından hem eksiktir hem de doğru değildir. Gerçekten, sorunu anonim ortaklıklar yönünden irdelediğimizde bunların genel kurullarında öncelikle toplantı yapılabilmesi için esas sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden pay sahiplerinin veya bunların temsilcilerinin hazır bulunmalarının zorunlu kılındığını, bunun yanı sıra geçerli bir karar alınabilmesi için de somut bir önerinin lehinde olarak öngörülen belirli sayıda oyun kullanılmasının aranmakta olduğunu saptayabiliriz. Değişik bir anlatımla, anonim ortaklıklarda biri "esas sermaye"ye göre belirlenen "toplantı yetersayıları" diğeri de genel kurulda fiilen kullanılan oylara göre varlığı araştmhp ortaya konulan "karar yetersayısı" olmak üzere iki ayrı yetersayı arandığı gibi, yasa koyucu görüşülüp karara bağlanacak hususun önemine göre ve özellikle kendisine sözleşme değişikliğini konu alan toplantılarda ve karar oylamalarında daha ağır yetersayılar kabul etmiş, giderek bazı ayrıksı durumlarda gerek toplantı yapılabilmesi gerek karar alınabilmesi için oybirliğini dahi aramıştır. 2. Şu hususu da ekleyeyim ki, yasa koyucunun bakış açısı, sözleşme değişikliğinin söz konusu olmadığı, anonim ortaklığın olağan faaliyeti ile ilgili, diyelim yönetim kurulunun seçimi ve kar dağıtımı gibi konularda toplantı yapmayı ve karar almayı olanaklar oranında kolaylaştırmak olduğu için, hiç kuşkusuz ana sözleşmede daha ağır bir yetersayı öngörülmemişse, YTK 418/I'de sermayenin en az dörtte birine tekabül eden payların sahip veya temsilcilerinin hazır bulunmasını yeterli gördüğü gibi, aslında ortaksal demokrasiyi ne denli gerçekleştirdiği hiç belli olmayan bu düşük yetersayının dahi sağlanamaması durumunda izleyen toplantıda sermayenin ne kadarlık bir oranı temsil edilirse edilsin, toplantı yapılabilmesine izin vermiştir. Kanımca sorunun odak nok- 2 Dil Derneği Türkçe Sözlük, Cilt II, 2. Baskı, Ankara 2003, s Türkçe Sözlük, s REGESTA Year: 2012 Issue: 2 Volume: 2

25 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük Kanununun Anonim ve Limited Ortaklık Genel Kurullarında Toplantı Nisabı Aranmayacağını Öngören Hükümleri tası da burada yatmakta olup, irdelenip aydınlığa kavuşturulması gereken husus, yasa koyucunun sözünü ettiğim toplantının kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak amacının "nisap aranmaz" kavramı ile açıklanmasının doğru olup olmadığıdır. 3. Soruna bu açıdan bakıldığında 1957 tarihli ETK'nun 372. maddesinin 3. cümlesinde yasa koyucunun "nisap aranmaz" kavramı yerine "ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye salahiyetlidirler" şeklinde bir düzenlemeye yer verdiği gözlemlenmektedir4. ETK 372'nin kaynağını oluşturan 1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu da 366. maddesinin 3. cümlesinde "İkinci içtimada hazır bulunan hissedarın temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun icrayi müzakereta ve itayi karara salahiyettardırlar" demek sureti ile sorunu nisap aranmaz şeklinde değil, toplantıda hazır bulunan sermaye miktarı ne denli az olursa olsun, genel kurulun toplantı yapıp karar almaya yetkili olduğunu belirtecek şekilde ele alıp, açıklamıştı. Görüldüğü gibi, gerek YTK gerek YürK anonim ortaklık genel kurullarının kolayca toplanmalarını istediği durumlarda toplantının "nisap aranmaksızın" yapılabileceğini açıklamış, böylece 1957 ve 1926 tarihli yasalarımızda yer alan "genel kurulda temsil edilen sermayenin miktarı ne olursa olsun" ölçütünü terk etmiştir. Bununla beraber YürK 20/II'de toplantı nisabının aranmayacağının belirtilmiş olmasına karşın, "toplantıda mevcut oylar" ibaresine yer verilerek, aşağıda değinceeğim sakıncanın bir ölçüde giderilmiş olduğu söylenebilir. 4. Kanımca özellikle "ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz" yolundaki YTK 418/I, cümle 3 gerek dil bilimi gerek hukuk yönünden kesinlikle yanlış kullanılan bir ibaredir. Gerçekten, a) Bir kere, yukarıda da ifade ettiğim gibi, anonim ortaklıklarda toplantı nisabı veya yetersayısı kavramı, şirket genel kurulunun geçerli bir toplantı yapabilmesi için en azından esas sermayenin ne kadarlık bir bölümünün toplantıda hazır bulunup, temsil edilmesi gerektiğini ifade eden bir kavram olduğuna göre, genel kurulun sanki hiçbir pay sahibi genel kurulda hazır bulunmasa ve/veya temsil olunmasa dahi toplantı yapabileceği gibi hukuken yanlış ve mantığa da aykırı bir izienim yaratan 4 Buna karşılık ETK'na ilişkin YürK'da ana sözleşme değişikliklerinin uyarlanması ile ilgili her hangi bir kolaylaştıncı yetersayı öngörülmemiştir. REGESTA Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2012

26 Prof Dr. Ömer TEOMAN 7 "nisap aranmaz" deyimi kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu nedenledir ki, sözünü ettiğim deyim bizatihi nisap veya yetersayı kavramına aykındır. b) İkinci olarak, yukarıda da kısmen değindiğim gibi, ikinci toplantıda nisap aranmayacağını belirten kural, genel kurulda hiçbir pay sahibi veya pay sahibinin temsilcisi hazır bulunmasa dahi, genel kurulun sanki kendi kendine toplanabileceği ve karar alabileceği gibi mantık kuralları ile de çeliştiği kuşkusuz bulunan bir sonuca götürmektedir ki, bu da kesinlikle kabul edilemez. c) Yasa koyucu YTK 418 ve YürK 20 ile 22'yi sevk ederken, toplantı yapıp karar almayı kolaylaştırmak istediği ve toplantıda ne kadar sermayenin hazır bulunduğuna bakmadığı, ne var ki toplantının yapılabilmesi için hiç olmazsa somut anonim ortaklıktaki en düşük itibari değerli tek bir payın sahip veya temsilcisinin hazır bulunmasını zorunlu kıldığı için, kanımca metninde yer verdiğinin aksine kesinlikle bir yetersayının varlığını aramıştır. Özellikle yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmalarının bundan böyle zorunlu olmadığı yeni hukuk düzenimizde, pay sahibi sıfatını haiz bulunmayan bir yönetim kurulunun YTK 419/1, cümle 3'e göre çağırdığı bir ikinci genel kurul toplantısına hiçbir pay sahibinin hazır bulunmaması durumunda, bir kurulun varlığından söz edilerneyeceği ve burada bir toplantı yapılamayacağı tartışmasızdır. 5. Nihayet YTK'nun kavram kullanmaktaki bu özensizliği yasa koyucunun esasen m. 418/II'de kararların toplantıda hazır bulunan oyların5 çoğunluğu ile verileceğinden söz etmek sureti ile örtülü bir biçimde genel kurulda hiç olmazsa oy hal<k.ına sahip bir pay sahibinin hazır bulunmasını zorunlu kıldığı gerekçesi ile de haklı gösterilemez. III. SONUÇ Açıkladığım nedenlerle fikriınce YTK 4 I 8/1, cümle 3 ve YürK 20111, cümle 1 ile 22/II'de yer alan "nisap aranmaz" ibaresi ya ETK 372'de olduğu gibi temsil edilen sermayenin miktarı ne olursa olsun genel kurulun toplantı yapmaya yetkili olduğu veya belki de daha doğrusu genel kurul toplantısında şirkette var olan en düşük itibari değerli payın sahibinin veya temsilcisinin hazır bulunmasının dahi yeterli sayılacağı şeklinde anlaşılıp, yorumlanmalıdır 6. 5 Kanımca "toplantıda hazır bulunan oy lar" deyimi de hiç isabetli değildir. 6 Buna karşılık kanımca toplantı yetersayısının varlığı bakımından pay sahibinin oy hakkından yoksun olup olmaması önemli değildir. REGESTA Year: 2012 Issue: 2 Volume: 2

27

28 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA TÜRK TİCARET KANUNDA YAPILAN DEGİŞİKLİKLERİN ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN KlSMlN DEGERLENDİRİLMESİ THE REVIEW REGARDING COMPANY LAW ACCORDING TO THE AMENDMENTS OF LAW NUMBERED 6335 AND 6353 TO THE TURKISH COMMERCJAL CODE Prof. Dr. Hasan PULAŞLı* ÖZET Bu makalede 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nda değişen maddelerin, şirketler hukukuna ilişkin hükümleri ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 6102 sayılı unvanı, sermaye şirketleri, ticaret sicili. ABSTRACT Türk Ticaret Kanunu, ticaret In this essay, it is tried to discussing the amendment provisions regarding the company law of the new Turkish Commercial Code numbered Keywords: The Turkish Commercial Code numbered 6102, trade name, company with share capital, trade registry. I. GENEL OLARAK 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilk Tasarısı uzun çalışmalar sonucunda 2005 yılında yayımıandı ve iki yılı aşkın süre içinde birçok sempozyum ve konferanslarda tartışıldı. Yapılan eleştiriler dik- Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

29 1 O 6335 ve 6353 Sayılı Kanunlarla Türk Ticaret Kanunda Yapılan Değişikliklerin Şirketler Hukukuna İlişkin Kısmın Değerlendirilmesi kate alınarak önemli değişikliklerden sonra 2007 yılında Hükümet Tasarısı olarak TBMM sunuldu. Ancak Tasarının yasalaşması 20 ll yılında olmakla birlikte, bir süreçte yine birçok makalede incelendi ve ayrıca genç akademisyenler, akademik aşarnalarına ilişkin olarak yazdıkları doktora ve doçentlik tezlerinin konularını bu Tasarıdan seçerek hazırlayıp yayımladılar 1. Belirtmek gerekir ki, Tasarının yasalaşmasına hukukçuların büyük bir bölümü çeşitli sebeplerle karşıydılar hatta yasalaşma sürecinde TBMM'deki komisyon çalışmalarına bizzat katılıp önleme girişimlerinde dahi bulundu. Bütün aksi görüş ve engellemelere karşın Tasarı 'de Mecliste tabiri caizse jet hızıyla kabul edildi ve ı4.2.20ı ı 'de Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı. Yürürlük tarihi de ı ı 2 olarak öngörüldü 2. Ancak, Kanunun yürüdüğüne kısa zaman kala, özellikle Ticaret hukukçusu olmayan akademisyenlerden tarafından bazı hükümlerin uygulanmasının tacirler için büyük tehlikeler arz ettiğine ilişkin sansasyonel nitelikteki eleştirileringünlük gazetelerde haber olarak yayımlanması üzerine 3, ticaret ve sanayi odalarının ve bunların üst çatı kuruluşlarının yeni TTK'da büyük bir revizyon yapılması veya yürürlük tarihinin ertelenmesi yönünde hükümet ve bakanlıklar nezdinde büyük bir kulis faal i yeti başlatıldı. Bu çabalar üzerine TBMM'de Kanunun yürürlük tarihinden iki gün önce, yani 30 Haziran 20ı2'de 60ı2 sayılı TTK ve bunun Yürürlüğe ilişkin 6103 sayılı Kanunda toplam 48 madde değişiklik yapıldı ve bu değişikliklerin etkisi de takriben 86 maddeye yansıdı. Ancak, TTK' da değişiklik yapan 6335 sayılı Kanununun geçici 6. maddesine 4. 1 Örneğin, Karasu, Rauf, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler ilkesi, Ankara 2009, Okutan-Nilsson, Gül, Türk Ticaret kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, Doğan, Beşir Fatih; Anonim Şirket yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul 2011, Çoştan, Hülya, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Anonim Şirketin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme yapılanmasında Alacaklının Korunması, Ankara 2009, Çağlar, Hayrettin, Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m Örneğin, anonim şirketlerde ortakların şirkete borçlanmasına ilişkin olarak, 1 TL şirketten borç alacak ortağın hapis cezasıyla cezalandırılacağı; yönetim kurulu üyelerinin artık yedi sülalesini tanımak zorunda olacağı, çünkü onların 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirketten taksit mal alamayacakları, aksi halde hapis cezasıyla cezalandırılacağı gibi. REGESTA Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2012

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 1 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 34 Volume: 9 / Issue: 34 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 140 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLER...5 A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER...5 B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER...

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER B LD R LER 07-11 Kas m 2012 Ankara Aralık, 2013 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 28 Kızılay/ANKARA

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 2 Year 2014 Volume 3 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ

MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Hayati Şahin, Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş 17 Aralık 2012 67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Yeni Ticaret Kanunu

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company)

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) HAKEMLİ ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) ÖZET Kübra ERCOŞKUN ŞENOL *1 Anonim şirketin yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Other laws by the people, Francisco Goya, 1823. Sayfa 1 / 27

Other laws by the people, Francisco Goya, 1823. Sayfa 1 / 27 Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin görevleri, hakları ve sorumlulukları anlamında yeni Türk Ticaret Kanunu ne gibi önemli yenilikler getirmiştir? Other laws by the people, Francisco Goya, 1823

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı