1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temelini oluşturmak. Meslek derslerindeki Matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak. ) 1 Kayıt Yenileme 2 Yüzde ve Binde Hesapları 3 Alış ve Maliyet Hesapları 4 Satış ve Kâr Hesapları 5 Kârın Hesaplanması, Kümülatif Kâr, Ortalama Kâr 6 Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar 7 Karışım, Bileşim Problemleri 9 Alaşım Problemleri 10 Faiz ve Türleri 11 Faiz Hesapları ve Hesaplama Yöntemleri 12 Faiz Hesaplarında Özel Durumlar ve Uygulama Problemleri 13 İskonto ve İskonto Hesapları 14 Diş İskonto ve İç İskonto,Denk Bonolar 15 Iskonto Problemleri ve Çözümleri

2 DERS KODU 103 SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE ) Sekreterlik Bilgisi 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, Bu ders, sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilme, sekreterlik türlerini, görev ve sorumluluklarını öğrenebilme, sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme, sekreterin mesleki niteliklerini kavrayabilme, genel olarak sekreterin görevlerini bilme, büro hostesliği, nezaket ve görgü kurallarını kavrayabilmeyi amaçlamaktadır. 1 Sekreterlik kavramı, sekreterlik Mesleğinin İşlevi,Sekreterin Özellikleri 2 Sekreterlik Çeşitleri ve Görevleri 3 Sekreterin Görevleri, Sekreterlik Eğitimi 4 Örgütsel İletişim/Temel Özellikleri, İşlevleri, İletişim Süreci, İletişim Kanalları, Grup İçi İletişim Modelleri/ İletişim Biçimleri/ İletişim araçları/ Etkin İletişimi 5 Engelleyen Faktörler/ Örgütlerde İletişimin İyileştirilmesi Protokol Kuralları/ Protokol Listeleri/ Kurum ve Kuruluşlarda Protokol Kuralları/ Törenlerde Protokol Kuralları/ İletişimde Uygulanan Protokol Kuralları/ Resmi 6 davetlerde Uygulanan Protokol Kuralları/ Göreve Başlamada ve Ayrılmada Protokol Kuralları 7 İmaj Yönetimi/ İmaj Kavramı/ Kişisel İmaj/ Örgütsel İmaj Toplantı Yönetimi/ Verimli Bir Toplantı İçin Yapılacak İşler/Toplantı Yönetiminde 9 Başarısızlık Nedenleri/ Toplantılara Katılma Nedenleri/ Toplantı Türleri/ Toplantının Planlanması/ Toplantı Yerinin Seçimi ve Tasarımı/ Sekreterin Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi/ Zaman Kaybı Nedenleri/ Zamanı İyi Kullanma Aşamaları/ 10 Yönetimde Zamanı İyi Kullanma Kuralları/ Zamanı İyi Kullanmanın Yararları Stres Yönetimi/ Stres Kaynakları/ Stresin Derecesi/ Stresin Belirtileri ve Sonuçları/ 11 Stres Yönetimi ve Kontrolü/ Bireysel ve Örgütsel Stres Yönetimi Teknikleri Kriz Yönetimi/ Krizin Tanımı ve Özellikleri/ Kriz Kaynakları/ Kriz Süreci/Kriz 12 Sonuçları Yazışma Kuralları ve Dosyalama/ Yazışma Kavramı/ Yazışmalarda İçerik Yönünden 13 Düzenleme/Yazışmalarda Anlatım Yönünden Düzenleme/ Yazışmalarda Dilbilgisi ve İmla Yönünden Düzenleme/ Sekreterin Yzışma Becerisi/ Evrak Hizmetleri 14 Rapor Yazma/ Rapor Çeşitleri 15 Raporun Ana Bölümleri/ Rapor Yazmada Teknik Unsurlar

3 DERS KODU 105 SÜRE VE ) Protokol Bilgisi 1.Yarıyıl/Güz Dönemi x (Proje, Sosyal hayatta ve Çalışma hayatında gerekli olan protokol kurallarını öğretmek. 1 Protokol kavramı ve tanımı 2 Sosyal hayatta protokolün yeri ve önemi 3 Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol çeşitleri ve özellikleri 4 Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları 5 İl ve ilçelerde uygulanan protokol listeleri 6 Sekreterin kendi işinde uygulayacağı protokol kuralları 7 Sekreterlikte etkili iletişim yolları İşletmelerin çevreleri ile ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama 9 görevi 10 Sekreterin kılık kıyafet protokolüne uyması 11 Toplumsal yaşamda birey toplum ilişkisi 12 Sosyal hayatta ve iş hayatında protokolün yeri ve önemi 13 Protokol kuralları ve sekreter : Yüz yüze ve telefonla iletişimde Protokol kuralları ve sekreter : Ziyaret ve ziyaretçilerle, 14 randevularda 15 Protokol kuralları ve sekreter : Toplantılar

4 DERS KODU 107 SÜRE VE ) Genel İşletme 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Dersin amacı öğrencilere işletmecilik ile ilgili temel bilgileri öğretmek. 1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar 2 İşletme Çevre İlişkisi 3 İşletmelerin Sınıflandırılması 1 4 İşletmelerin Sınıflandırılması 2 5 İşletme Kuruma Çalışmaları 6 İşletme Fonksiyonları 7 Üretim 9 Üretim Yönetimi 10 Pazarlama Yönetimi 11 Finans Yönetimi 12 İnsan Kaynakları Yönetimi 13 Halkla İlişkiler Sisteminin İşleyişi 14 Örnek Olaylar 15 Örnek Olaylar

5 DERS KODU 109 SÜRE VE ) Bilgisayar I 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Bilgisayar ile ilgili temel kavram ve terimleri anlayabilme, Microsoft Windows P/Vista/7 işletim sistemlerini ve MS Word programını en verimli şekilde nerede ve nasıl kullanılabileceği hakkında yeterli bilgi kazandırmak. Bilgisayarı tanımak, Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar parçalarını 1 tanımak 2 Bilgisayar parçalarını tanımak, Genel bilgisayar bilgileri 3 Windows P/Vista/7 ortamı, Windows P/Vista/7 ye ilk adım 4 Görev Çubuğu özellikleri, Başlat menüsü 5 Görünüm özelliklerini ayarlamak, Enerji koruma ayarları 6 Denetim masası öğeleri 7 Dosya ve klasörlerle çalışmak 8 Ara sınav 9 Internet Explorer 10 Office programlarına giriş 11 Word de ilk işlemler, seçimler yapmak Karakter ve paragrafları biçimlendirmek, madde imleri ve 12 numaralandırma yapmak 13 Belgelere eklentiler yapmak, Tablolar ile çalışmak 14 Tablolar ile çalışmak 15 Resim ve grafik nesneleri ile ilgili işlemler yapmak

6 DERS KODU 111 SÜRE VE ) Klavye Teknikleri 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Bu ders, Öğrencilerin mesleki eğitim alanında öğrendikleri kurumsal bilgileri klavye üzerinde yapabilme, klavye kullanmasını öğrenmiş büro yönetimi ve sekreterlik bölümü öğrencilerinin bu becerilerini her türlü yazı örnekleri üzerinde kullanmalarını sağlayabilme, bilgisayarda yazı şekillendirme yapabilme, farklı dillerde seri yazı yazabilme alışkanlığı kazanabilme ve Türk Standartlarına göre yazı yazabilme tekniklerini öğrenebilmektir. 1 Bilgisayar Çevre Birimleri 2 Klavye teknikleri ve Kısa Yol Tuşları 3 Klavyenin Temel Teknikleri 4 Temel Tuşlar ve Diğer Tuşlar Üzerinde Pratik Kazanma 5 Dökümanları Şekillendirme Kuralları 6 Düzeltme İşaretleri 7 Müsvetteden Yazı Yazma 9 Basit Tablolar Düzenleme 10 Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar 11 Türk Standartlarına Göre Yazı Hazırlama 12 Farklı Dillerde Yazı Yazma 13 Çok Sayfalı Mektuplar 14 Microsoft Word Uygulamaları 15 Basit Tablolar Düzenleme

7 DERS KODU 113 SÜRE VE. ) Hukukun Temel Kavramları 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Hukukun ortaya çıkışı ve işlemleri 2 Hukukta yer alan temel kavramlar ve teoriler, 3 Türk hukukunun kaynakları ve temel kavramları 4 Hukuk muhakemesinin esasları 5 Adalet ve eşitlik gibi temel ilkeler 6 Hukukun normatif karakterinin ne anlam geldiği 7 Hak Kavramı 9 Hukuk insanlarının genel olarak standartları ve süreç 10 Kamu hukuku dalları, 11 Özel hukuk dalları, 12 Karma hukuk dalları 13 Diğer ilgili mevzuatlar 14 Hukukta sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi Türk hukukunda yargı düzeninin genel esasları: sorumluluğun 15 işletilmesi.

8 DERS KODU 115 SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati (Proje, Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmektir 1 Temel Kavramlar (İnkılap, İhtilal, Devrim, Islahat, Hükümet Darbesi... ) 2 Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri ve Islahatlar Hareketleri. 3 Tanzimat Fermanı,Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet II. Meşrutiyet Dönemleri 4 I.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Fikir Hareketleri 5 İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Harbi, Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, Cepheler, Ermeni Meselesi ve I Dünya Savaşı Sırasında Ermeni 6 Olayları 7 Ara Sınav 8 Mondros Mütarekesi ve Sonrası Osmanlı Topraklarında Yapılan İşgaller İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Atatürk ün Samsun a Çıkışı, Milli 9 Mücadele Dönemi Yeni Türk Devletinin Teşkilatlanması, Kongreler Dönemi ve Misak-ı Milli 10 Kararları 11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve İç Ayaklanmalar Milli Mücadelede Başlıca Cepheler, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları Sakarya 12 Savaşı, 13 Başkomutanlık Meydan Muharebesi Mudanya Mütarekesi 14 Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması 15 Final Sınavı

9 DERS KODU 117 SÜRE VE ) Türk Dili- I 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Türk dilinin özelliklerini, imlâ, noktalama, ses ve işleyiş kurallarını göstermek, yi doğru ve etkili kullanmada yeterlilik sağlamak Dil, tanımı, dilinin kazanılması, dilin iletişimdeki yeri ve 1 önemi, 2 Dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi 3 ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, 4 de sesler ve sınıflandırılması, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece 5 bilgisi, 6 de sesler ve sınıflandırılması, nin hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama 7 işaretleri ve uygulaması, 9 nin yapım ekleri ve uygulaması 10 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, 11 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 12 de isim ve fiil çekimleri 13 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 14 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 15 Zarfların, edatların ve bağlaçların deki kullanılışı.

10 DERSİN KODU 119 SÜRE VE ) Yabancı Dil- I (İngilizce) 1.Yarıyıl/Güz Dönemi İngilizce x (Proje, İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fixed Times 14 consolidation

11 2.YARIYIL /BAHAR DERSİN ADI Yabancı Dil -II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi SÜRE VE ) (Proje, Bu ders öğrenciye başlangıç seviyede İngilizce bilgisine sahip olarak nasıl konuşacağını, yazacağını öğretmeyi amaçlamaktadır 1 Simple past tense TO BE fiili 2 Simple past tense düzenli fiiller 3 Simple past tense düzensiz fiiller Gelecek zaman ve planlı gelecek, Hava, Aylar, Günler hakkında 4 konuşma 5 Moda ve giyim konusundan bahsetme 6 Sürekli geçmiş zaman 7 Yan cümlecikler WHEN/ WHILE 8 Arasınav 9 Mecburiyet, Tavsiyeler hakkında konuşma 10 Konuların Tekrar 11 Edatlar, Coğrafya ve Seyahat hakkında bilgiler 12 Present Perfect Tense ve spor faaliyetleri 13 Present Perfect ve Sağlık hakkında kelimelerin öğrenilmesi 14 Tavsiyelerde bulunabilme ve since/for kalıpları 15 Genel Tekrar 16 Dönem sonu sınavı

12 DERS KODU 104 SÜRE VE Genel İletişim 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi x (Proje, Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmesi ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmesini sağlamaktır. Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirmektir 1 Kayıt Yenileme ) 2 İletişim ve İletişimle İlgili Temel Kavramlar 3 İletişim Süreci ve İletişim Türleri 4 İletişim Engelleri 5 İletişim engellerini aşma yolları 6 Sözel İletişim 7 Sözsüz İletişim 9 Yazılı İletişim 10 İş yaşamı ve İletişim Teknikleri 11 Teknoloji ve İletişim 12 Teknolojik Araçların İletişime Etkileri 13 Etkili İletişim 14 İletişimde Grafik ve Görsel Araçlar 15 İletişimde Görsel Araçların Kullanımının Uygulanışı

13 Türk Dili -II DERS KODU 106 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi (Proje, nin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek nin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak, büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak, nin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek ve konuşma eğitimi vermektir 1 Dil bilgisi bilme 2 Türkiye sini doğru kullanabilme nin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü yönünde 3 yorumlar yapabilme Okuduğunu anlama, anladığını yorumlayabilme, yorumlarını sözlü 4 ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme 5 Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme 6 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme 7 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde 9 yorumlar yapabilme 10 Yazı dilini doğru kullanabilme 11 Konuşma dilini doğru kullanabilme 12 Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme Sesleri doğru çıkarabilme. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek 13 okuyabilme ve şiir okuma çalışmaları 14 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları 15 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları

14 Mesleki yazışmalar DERS KODU 108 SÜRE VE ) 2.Yıl/Bahar x (Proje, Bu ders, İletişim türlerini öğrenebilme ve bunlar içinde yazılı iletişim konusunu örnekleriyle açıklayabilmeyi, iş yazılarını ve örgütsel yazışmaları örneklendirebilme ve bu tür yazışmaların şekil ve içerik açısından etkinliğinin unsurlarını kavrayabilmeyi, rapor hazırlama tekniklerini, rapor hazırlama süreci, raporların şekil ve içerik yönünü kavrayabilmeyi amaçlamaktadır. 1 Kayıt Yenileme 2 İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, İletişim Unsurları 3 İletişim Türleri, Sözlü, Sözsüz ve Yazılı İletişim 4 İletişimin Fonksiyonları 5 Yazılı İletişimde Etkinlik Faktörleri 6 Yazışma Teknikleri 7 İş yazılarında Etkinliğin Unsurları 9 Örgütsel Yazışmaların Şekil Yönü 10 Yazışma Türleri ve Yazının İşlevsel Kullanımı 11 Örgütsel İletişim Araçları 12 Raporlar ve Rapor Yazma Teknikleri 13 Tablolar 14 Şekiller 15 Dönem Sonu Sınavı

15 Bilgisayar -II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi SÜRE VE. ) x (Proje, Excel e giriş 2 2 Çalışma sayfasına veri girişi, verilerin silinmesi ve değişiklik 2 yapılması 3 Excel de problem çözülmesi 4 Link oluşturma 5 Formül oluşturma 6 Formül üzerinde değişiklik yapma 7 Fonksiyonlar hakkında temel bilgiler 8 Ara sınav 9 Temel fonksiyonlar 10 Metin tabanlı fonksiyonlar 11 Mantıksal fonksiyonlar 12 Mantıksal fonksiyonlar 13 Excel de çizim yapılması 14 Grafiklerle çalışma 15 Grafiklerle çalışma 16 Dönem sonu sınavı

16 Örgütsel Davranış DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi SÜRE VE ) x (Proje, Davranışların nasıl oluştuğunu ve değiştiğini kavrayabilme, bunları etkileyen temel konu ve kavramları tanımlayabilme, aralarındaki bağlantıyı ve ilişkiyi kavrayabilme. 1 Kayıt Yenileme 2 Davranış bilimleri ile ilgili kavramlar 3 Davranış bilimleri ile ilgili bilim dalları 4 İhtiyaçlar ve motivasyon 5 Güdüleme kuramları 6 Örgütsel motivasyon 7 Kişilik kavramı 9 Kültür kavramı 10 Kültür kavramı 11 Örgütsel kültür 12 Örgütlerde gruplar ve özellikleri 13 Örgütlerde gruplar ve özellikleri 14 Dönem Sonu Sınavı DERSİN ADI Genel Ekonomi DERS KODU 116

17 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl /Bahar Dönemi x (Proje, Öğrencilere temel ekonomi bilgisini vermek, ekonominin temel sorunları, arztalep fiyat oluşumu ve ekonomik düşünce mantığını öğretmek. 1 DERS KAYITLARI 2 Ekonominin Konusu ve Tanımı, Temel Sorunları, Ekonomik Sistemler 3 Piyasanın Unsurları Arz ve Talep Konusu Arz ve Talep Kanunları, Arz ve Talep Esneklikleri Cebirsel ve Grafiksel 4 Açıklamaları 5 Tüketici Teorisi 6 Üretici Teorisi 7 Tam Rekabet Piyasası ve Özellikleri, Aksak Rekabet Piyasası 9 Makro İktisat ve Makro Modeller 10 Milli Gelir, Hesaplanma Yöntemleri ve Milli Geliri Belirleyen Faktörler 11 İstihdam ve İşsizlik 12 Para, Para Piyasası ve Para Politikaları 13 Enflasyon ve Makro Politikalar 14 Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı 15 Makro İktisat ve Makro Modeller

18 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri DERS KODU 118 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl /Bahar Dönemi x (Proje, Bu ders, dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramları, iyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken özellikleri ve ilkeleri, dosyalanması gereken belge türlerini ve belgelerin dosyalara girinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini, dosyalama ve arşivleme sürecinin aşamalarını, dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanımları ve yardımcı araçları, büro yönetimi ve sekreterlik bölümü öğrencilerine tanıtmayı ve kavratmayı amaçlamaktadır 1 Kayıt Yenileme 2 Büro Yönetimi Anlamı ve Kapsamı / Kalite Yönetimi ile İlişkisi 3 Evrak Yönetiminde Verimlilik 4 Evrak ve Evrak Kayıt İşlemleri 5 Dosya Tasnif Sistemleri 6 Evrak ve Dosya Hizmetlerini Geliştirme Esasları 7 Sanal Büro ve Sanal Evrak Yönetimi 9 Arşivin önemi / Tanımı / Gizliliği / Evrak Dosya İşleriyle Arşiv İlişkileri 10 Arşivle İlgili Mevzuat 11 Örgütlerde Arşivleme Sistemleri 12 Arşivin Örgütlenmesi/Arşiv malzemesini Tasnif/Saklama ve Koruma Esasları 13 Arşivlerde ayıklama ve İmha Süreci 14 Arşiv Personeli / Arşiv Binaları ve Arşivlerin Finansmanı 15 Dönem Sonu Sınavı

19 Yönetim Ve Organizasyon DERS KODU Yarıyıl /Bahar Dönemi SÜRE VE ) x (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Yönetim ve organizasyon kavramlarını tanımlayabilmek, aralarındaki ilişkileri açıklayabilmek, yönetim kuramlarını ve fonksiyonlarını öğrenmek ve yönetim fonksiyonlarını etkin biçimde yerine getirme yöntemlerini kavrayabilmek 1 Kayıt Yenileme Yönetim ve Organizasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Yönetim 2 Sürecinin Temel Özellikleri 3 Yönetim Teorisinin Gelişimi ve Klasik Yönetim Düşüncesi 4 Neo Klasik Yönetim Düşüncesi 5 Modern Yönetim Düşüncesi ve Yönetim Düşüncelerinin Karşılaştırlması 6 Yönetimin Fonksiyonlarına Giriş ve Planlama Fonksiyonu 7 Örgütleme Fonksiyonu 9 Yürütme Fonksiyonu 10 Koordinasyon Fonksiyonu 11 Denetim Fonksiyonu 12 Yönetimde Karar Verme 13 Organizasyonlarda Çatışma, Çatışma Nedenleri ve Çatışmanın Yönetimi Benchmarkıng,Outsoursıng Learnıng Organizatıons, TKY, Bilgi 14 Yönetimi 15 Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyon

20 DERS KODU 122 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -II 2.Yarıyıl /Bahar Dönemi (Proje, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk İlke ve İnkılapları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk ün Türk milleti için seçmiş olduğu Çağdaş Medeniyetleri Yakalama hedefinin önemini kavratmak ve benimsetmek 1 Siyasi alanda yapılan inkılaplar 2 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 3 Kadın Hakları 4 Sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılâplar 5 Hukuk ve eğitim alanında yapılan inkılâplar 6 Ekonomik ve sağlık alanında yapılan inkılâplar 7 Ara Sınav 8 Bütünleyici İlkeler, Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik İlkesi 9 Milliyetçilik İlkesi, 10 Halkçılık İlkesi, Laiklik İlkesi 11 Devletçilik İlkesi, İnkılapçılık İlkesi 12 Milli Mücadele dönemi Türk Dış Politikası 13 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 14 İsmet İnönü ve Celal Bayar Dönemleri 15 Final Sınavı

21 3.YARIYIL /GÜZ Etkili ve Güzel Konuşma DERS KODU 203 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanma, kazandığı becerileri uygulatma. Konuşma kavramı, Konuşmayı bozan etkenler, İyi bir konuşmacının 1 nitelikleri, Konuşma eyleminin dört temel öğesi, Diksiyon nedir? Diksiyonun amaçları, Diksiyonun faydaları, Ses 2 özellikleri, Üslûp özellikleri, Tarihsel gelişim 3 Ses nedir? Ses ve kişilik ilişkisi, İyi bir konuşma sesinin özellikleri 4 Doğru nefes doğru ses, Gevşeme, zihni boşaltma, Vücudun ısıtılması Solunum (Diyafram nefesi uygulamaları, Verimli nefes çalışmaları, 5 Sesin oluşumu, Ses perdesini geliştirme çalışmaları, Tınlatıcılar, Durak, Sese zararlı yiyecek ve içecekler) Fonetik (Boğumlanma (ünlüler ve ünsüzler), Boğumlanma 6 bozuklukları) 7 nin ses özellikleri 9 Noktalama işaretleri Söyleyiş kuralları (ulama, vurgu, benzeşme, kaynaşma, düşme, 10 aşınma, daralma ) 11 Tonlama (anlatım) 12 Konuşmayı bozan nedenler 13 Topluluk önünde konuşma 14 Sözlü anlatım tekniği 15 İletişim, kişisel etkiyi geliştirme

22 Büro Yönetimi DERS KODU 205 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl/Güz Dönemi x (Proje, Bu ders, yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme, örgüt yönetimi ve büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeleri açıklayabilme ve örgüt Mesleki eğitim alanında öğrendikleri kuramsal bilgileri klavye üzerinde yapabilme, klavye kullanmasını öğrenmiş Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü öğrencilerinin bu becerilerini her türlü yazı örnekleri üzerinde kullanmalarını sağlayabilme, bilgisayarda yazı şekillendirme yapabilme, farklı dillerde seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme ve Türk Standartlarına göre yazı yazabilme tekniklerini öğretebilmektir. Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramlarının Anlamı, Kapsamı ve Tarihsel 1 Gelişimi/ Büro Yönetiminin Fonksiyonları Örgüt, Örgütsel Yapı ve Örgüt Unsurlarına İlişkin Çağdaş Yaklaşımlar/ 2 Örgüt Türleri, Örgüt Şemaları İş Analizi/ İş Değerlemesi/ Başarı Ölçütleri/ Başarı Değerlemesi/ İş 3 Tanımları/ İş Gerekleri Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi/ Bürolarda Çatışma ve 4 Çatışmanın Giderilmesi/ Örgütsel Stres ve Stres Yönetimi Büro Faaliyetlerinde Verimlilik ve Verimliliği Arttıran Faktörler/ Beyin 5 Fırtınası/ Duyarlılık Eğitimi/ Nominal Grup Çalışması/ Delphi Tekniği 6 Büro Faaliyetlerinde Etkinlik ve Etkinliğin Sağlanması Ergonomi Açısından Büro Yönetimi Teknikleri/ Bürolarda Yerleşme ve 7 İş Akımı İlişkisi Büro Uygulamalarında Etkin İletişim/ Örgütsel İletişim/ Örgütsel İletişim 9 Araçları Ofis Otomasyonu Sistemleri ve Büro Malzemeleri/ Form Kullanımı ve 10 Form Standardizasyonu 11 Bürolarda Dosyalama 12 Bürolarda Arşivleme 13 Bilgi İşlem Sistemleri 14 Bilgi Teknolojileri 15 Büro Yönetiminde Denetim

23 İnsan Kaynakları Yönetimi DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE ) 2 14 (Proje, 2 3 İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, gelişimi ve ilkelerini tanımlar. Personel sağlama ve seçme, Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer kavramlarını açıklar. İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımını örneklendirir. Personel planlamasının ve değerlendirmesinin nasıl yapıldığını açıklar. Hizmet içi eğitimin gerekliliğini beyan eder. Şikayet ve disiplin işlevlerini yorumlar 1 İnsan kaynakları yönetimi tanımı, işlevleri, gelişimi ve ilkeleri Personel sağlama ve seçme, Personel hareketliliği, Örgütsel 2 Sosyalizasyon ve kariyer 3 İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı 4 Personel planlaması 5 Personel sağlığı 6 İş güvenliği 7 Kamu ve Özel sektördeki farklar 9 Başarı değerlendirmesi 10 Hizmet içi eğitim 11 Şikayet ve disiplin 12 İletişim, motivasyon ve önderlik 13 Sendikalara katılım, Sendikal haklar, 14 Ücret yönetimi 15 İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler 16 Yıl Sonu Sınavı

24 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER ) x (Proje, Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşamı, bilgi kavramı, bilgi işleme ve bilgi toplumu. Büro otomasyon kavramı, amacı, yararları, karşılaşılan zorluklar ve çözümler. Büro makineleri, kullanımı ve satın alımında dikkat edilecek hususlar. Bilgisayar, yazılım ve donanım teknolojileri, ağlar, internet (e- ticaret, e-alışveriş, e-devlet) Haf ta 1 Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşamı, bilgi işleme ve bilgi toplumu Büro otomasyonu kavramı, amacı, bürolarda makinenin önemi, karşılaşılan 2 zorluklar Bürolarda makine ihtiyaçlarını belirleme, izlenecek yol ve dikkat edilecek 3 hususlar Makine seçiminde dikkat edilecek hususlar, satın alma öncesi araştırma ve 4 yapılacak işler 5 Makinelerin bürolarda uygun yerleşimi ve kullanımında verimli çalışma yolları Makinelerin kullanımında daha fazla verim almak için kullanılan metodlar ve 6 makinelerde bulunması gereken özellikler Makinelerin kullanımını bilmenin önemi, makinelerin bozulma nedenleri ve 7 dikkat edilecek hususlar. 9 Makinelerin Kullanma ve deneyim verilerini değerlendirme Büro makineleri çeşitleri, sistemleri ve kullanım amaçları. Bilgisayar ve 10 donanımları, tarayıcılar, optik okuyucular, yazıcılar, kesintisiz güç kaynağı 11 Bilgisayarla ilgili terimler, Bilgisayarlarda kelime işlem programlarının faydaları Yazı makineleri, daktilolar, hesap makineleri, haberleşme makineleri ve 12 sistemleri, Telefon, GSM, Teleks, Faks özellikleri ve kullanım yerleri. Sunu makineleri, slayt makineleri, Tepegöz, Epidiyaskop, Data Projeksiyon, Video, Fotokopi Makinesi, Teksir Makineleri, Alıcı veya kablo ile çalışan 13 Görüntü Makineleri, TV ve sistemleri, Video Kamera, Fotoğraf Makineleri özellikleri ve kullanım yerleri. 14 İnternet ve bilgi alışverişi, e-ticaret, e-alışveriş, e-devlet in işleyişi. Arşivlerde kullanılan makineler ve filmler, Evrak imha ve kağıt kesme 15 makineleri, Postalama ve adresleme makineleri, hava temizleme, soğutma/ ısıtma, Banknot sayma makineleri.

25 Bilgisayar -III Ders kodu Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE. ) x (Proje, power pointin tanıtımı 2 PowerPoint menüleri 3 PowerPoint menüleri 4 PowerPoint menüleri 5 bir yeni sunuma başlama 6 slayt çalışmaları 7 slaytları sıralama düzenleme ve slaytların gösterimi 9 tablolar şemalar ve diagramlar 10 grafik ekleme 11 animasyon,ses ve film ekleme 12 yazdırma ve sunum paylaşımı 13 kendi sunum elementlerini ekleme 14 web oluşturma için bir sunum oluşturma 15 power point kısayol

26 Mesleki İngilizce- I DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi DERS KATEGORİSİ SÜRE VE DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ VE (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) x (Proje, Sekreterlik, Özel Kalem gibi idari görevlerde çalışacak öğrencilere, telefon görüşmeleri, , fax, ofis mobilyaları, toplantılar, not alma vb. konularda ihtiyaç duyacakları temel İngilizce bilgisinin verilmesi ve gerekli terimleri öğrenmelerinin sağlanması, farklı okuma parçaları ve testlerle öğrencilerin mesleki yabancı dillerinin pekiştirilmesidir. 1 Introduction Introducing and Greeting People, Formal Greetings, Informal Greetings, Formal Farewells, Informal Farewells, Health Telephoning-I; Answering the Phone, Introducing Yourself, Asking to Speak with Someone, Connecting Someone, Taking a Message for Someone, Leaving a Message with Someone, the Telephoning-II; Confirming Information, Listening to an Answering Machine, Leaving a Message on an Answering Machine, Finishing a Conversation, Putting Someone on Hold, Putting Someone Through, Asking for Repetition 5 Secretarial Duties, Office Items, Office Furniture, Stationery Supplies, Quantities, the 2nd Quiz 6 Ordering Stationery, Expressing Need, Adjectives to Describe Stationery, Countable and Mass 7 Office routine, Discussing Routine Actions and Timetables, Present Simple Tense, Adverbs Used With Present Simple, the 3rd Quiz 9 Receiving visitors, Being Helpful, Arranging Appointments, Dates and Times, Travel Arrang 10 Meetings; Agenda Setting, Agreeing and Disagreeing, Setting Up a Meeting, Postponing a Meeting, Conforming a Meeting by , the 4th Quiz 11 ing; A First Contact, A Formal Message, An Informal Message, Replying a Formal Mess 12 Giving Directions, Expressing Obligation, Imperatives, Must, Have to, Have got to, the 5th 13 Storing and Presenting Information, Filing Equipment, Filing Systems, Working with Records, 14 Revision 15 Introduction

27 Genel Muhasebe DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE ) (Proje, Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe kavramını anlayabilme - Kayıt yöntemleri, defter tutma ve muhasebe sürecini kavrayabilme - Tekdüzen muhasebe sistemini anlayabilme ve uygulayabilme Bilânço ve gelir tablosunu kavrayabilme 1 Muhasebenin yapısı 2 Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramlar Temel Kavramlar (Devam), Genel Kabul Görmüş Muhasebe 3 İlkeleri 4 Temel Muhasebe Eşitliği, Bilanço ve Gelir Tablosu 5 Hesaplar, Muhasebe Kayıt Belgeleri ve Defterler 6 Stoklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Hazır Değerler, Menkul Kıymetler ve Alacaklar ile İlgili 7 İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 9 Duran Varlıklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 10 Ticari Borçlar 11 Borçlarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 12 Özkaynaklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 13 Gelir ve Giderlerle İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 14 Dönem Sonu İşlemleri 15 Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi

28 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DERS KODU 219 SÜRE VE 3.Yarıyıl/Güz Dönemi x (Proje, Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır. ) 1 Hizmet sözleşmesinin tesisi, 2 sözleşmenin sona erme sonuçları,. 3 çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, 4 tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım 5 ve hizmetler

29 DERSİN ADI Yönetimde Kalite ve Bölgesel Sorunlar DERS KODU 201 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl/Güz Dönemi Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak 2. Kalite standartlarını uygulamak 1 Kalite kavramı 2 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon 3 Standart ve standardizasyon 4 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 5 Yönetim kalitesi ve standartları 6 Yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları 7 Çevre standartları 8 Kalite yönetim sistemi modelleri 9 Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim 10 Stratejik yönetim 11 Yönetime katılma 12 Süreç yönetim sistemi 13 Kaynak yönetimi sistemi 14 Efqm mükemmellik modeli

30 Zaman Yönetimi DERS KODU 207 SÜRE VE 3.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Zaman Yönetimine giriş, bileşenleri, 2 Zaman kaybettiren etkinlikler 3 Zaman yönetiminde planlama 4 Zaman yönetiminde teknoloji kullanımı )

31 4.YARIYIL /BAHAR DERSİN ADI Yönetici Sekreterliği DERS KODU 202 SÜRE VE ) 4.Yarıyıl/Bahar Dönemi (Proje, Bu ders, öğrencilerin sekreterlik hakkındaki tüm bilgi ve becerileri öğrenmesini sağlamak, yönetici sekreterliğinin kişisel özelliklerini tam olarak kavranmasını ve mesleki niteliklere sahip olmasını öğretebilmek amaçlanmaktadır. 1 Kayıt Yenileme 2 Sekreterlik mesleğinin anlamı ve kapsamı/ Tarihsel gelişimi 3 Sekreterlik türleri/ Görev ve sorumlulukları 4 Profesyonel sekreterlikte başarı faktörleri 5 Yönetici sekreterin kişisel özellikleri ve mesleki nitelikleri 6 Sekreterlik ve insan ilişkiler ( Halkla ilişkiler) 7 Yönetici sekreterin iş etiği 8 Sekreter ve yönetici bürolarında ergonomik tasarım ve önemi 9 Ara Sınav Sekreterlik hizmetleri ve ofis hostesliği/ Toplantılarda sekreterin 10 rolü/ Dikte alma teknikleri ve sekreterlik becerileri Sekreterlikte nezaket, görgü ve protokol kuralları/ Sekreterin 11 fiziksel görünümü/ Sekreterlik mesleği ve imaj yönetimi Çağdaş örgütlerde sekreterlik ve büro hizmetleri/ Ofis 12 otomasyonu sistemi Sekreterlik mesleğinde etkin iletişim yöntemleri/ Örgütsel 13 iletişim ve örgütsel iletişim araçları 14 Sekreterlik mesleği ve stres yönetimi 15 Dönem Sonu Sınavı

1.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU 21 ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi Ders (Proje, Saati 2 14 2 2 2. Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPC 101 Mesleki Matematik 2 1 3 4 Oran Orantı,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İçerikleri TÜRK DİLİ I Dil, diller ve Türk dili, dilbilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

I. YARIYIL DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS 1

I. YARIYIL DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPO 101 Mesleki Matematik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 3. (Güz) Yarıyıl BĠS210 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diksiyon ve Güzel KonuĢma BĠS210 3. (Güz) Yarıyıl 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Ön Lisans Dersin Türü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG212 Bahar ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

I. DÖNEM (I. SINIF - I. YARIYIL) Dersin Kodu Dersin Adı Teori Pratik Kredi AKTS Dersin Türü

I. DÖNEM (I. SINIF - I. YARIYIL) Dersin Kodu Dersin Adı Teori Pratik Kredi AKTS Dersin Türü I. DÖNEM (I. SINIF - I. YARIYIL) ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ders No : 0020050006 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ I 1 101 TÜRK DİLİ I 2+0 2 1 Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğice

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS LİSTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İletişim Teknikleri Ders No : 0690160016 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İÇERİKLERİ I.YARIYIL LERİ 1805101 TÜRK DİLİ-1- Dilin tanımı, önemi ve özellikleri;

Detaylı

KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİMYILI

KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİMYILI I. YARIYILDERSİÇERİKLERİ KIRKLARELİÜNİVERSİTESİLÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014EĞİTİMÖĞRETİMYILI IYP 13101 GENELİŞLETME 4 0 4 7 Temelkavramlar,konununönemiveincelenmebiçimi;işletmecilikfaaliyetlerinintarihselgelişimi;

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MESLEKİ MATEMATİK (0860260102) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI (İ.Ö.) DERS İÇERİKLERİ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI (İ.Ö.) DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI (İ.Ö.) DERS İÇERİKLERİ Türk Dili-I 2203101 I. Yarıyıl 2+0 2 2 Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dillerin özellikleri, Dil aileleri,

Detaylı

KODU DERS ADI U T L K AKTS İÇERİK

KODU DERS ADI U T L K AKTS İÇERİK AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 0 2 0 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amaçları; İnkılâp ve inkılâpla ilgili bazı kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti nin gerilemesi

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL SİL101 GENEL 3 1 4 5 MUHASEBE Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi), Muhasebenin teorik yapısı (Muhasebenin temel kavramları,

Detaylı

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl GENEL İKTİSAT Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG311 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramlar, tanımlar, 2. Ders yöntemleri ve kaynakların

Detaylı

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) (2 0 2) (AKTS: 4)

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) (2 0 2) (AKTS: 4) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ, KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEK OKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK BÖLÜMÜ, BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI (2012-2013) YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I.YARIYIL DERS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Aİ 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): İnkılâp ve benzeri kavramlar.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örnek Olay Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce II ENG002 2 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL III Ders No : 0020050023 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1. 2.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS ATİ101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 2 0 2 2 Z 2 ATİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 2 0 2 2 Z 2 TDİ101 TÜRK

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar I (1 1 2) : Temel Bilgiler, Bilgisayar donanım birimleri, Bilgisayar yazılımları, Bilgisayar kullanımında dikkat edilecek hususlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı