1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ"

Transkript

1 DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temelini oluşturmak. Meslek derslerindeki Matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak. ) 1 Kayıt Yenileme 2 Yüzde ve Binde Hesapları 3 Alış ve Maliyet Hesapları 4 Satış ve Kâr Hesapları 5 Kârın Hesaplanması, Kümülatif Kâr, Ortalama Kâr 6 Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar 7 Karışım, Bileşim Problemleri 9 Alaşım Problemleri 10 Faiz ve Türleri 11 Faiz Hesapları ve Hesaplama Yöntemleri 12 Faiz Hesaplarında Özel Durumlar ve Uygulama Problemleri 13 İskonto ve İskonto Hesapları 14 Diş İskonto ve İç İskonto,Denk Bonolar 15 Iskonto Problemleri ve Çözümleri

2 DERS KODU 103 SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE ) Sekreterlik Bilgisi 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, Bu ders, sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilme, sekreterlik türlerini, görev ve sorumluluklarını öğrenebilme, sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme, sekreterin mesleki niteliklerini kavrayabilme, genel olarak sekreterin görevlerini bilme, büro hostesliği, nezaket ve görgü kurallarını kavrayabilmeyi amaçlamaktadır. 1 Sekreterlik kavramı, sekreterlik Mesleğinin İşlevi,Sekreterin Özellikleri 2 Sekreterlik Çeşitleri ve Görevleri 3 Sekreterin Görevleri, Sekreterlik Eğitimi 4 Örgütsel İletişim/Temel Özellikleri, İşlevleri, İletişim Süreci, İletişim Kanalları, Grup İçi İletişim Modelleri/ İletişim Biçimleri/ İletişim araçları/ Etkin İletişimi 5 Engelleyen Faktörler/ Örgütlerde İletişimin İyileştirilmesi Protokol Kuralları/ Protokol Listeleri/ Kurum ve Kuruluşlarda Protokol Kuralları/ Törenlerde Protokol Kuralları/ İletişimde Uygulanan Protokol Kuralları/ Resmi 6 davetlerde Uygulanan Protokol Kuralları/ Göreve Başlamada ve Ayrılmada Protokol Kuralları 7 İmaj Yönetimi/ İmaj Kavramı/ Kişisel İmaj/ Örgütsel İmaj Toplantı Yönetimi/ Verimli Bir Toplantı İçin Yapılacak İşler/Toplantı Yönetiminde 9 Başarısızlık Nedenleri/ Toplantılara Katılma Nedenleri/ Toplantı Türleri/ Toplantının Planlanması/ Toplantı Yerinin Seçimi ve Tasarımı/ Sekreterin Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi/ Zaman Kaybı Nedenleri/ Zamanı İyi Kullanma Aşamaları/ 10 Yönetimde Zamanı İyi Kullanma Kuralları/ Zamanı İyi Kullanmanın Yararları Stres Yönetimi/ Stres Kaynakları/ Stresin Derecesi/ Stresin Belirtileri ve Sonuçları/ 11 Stres Yönetimi ve Kontrolü/ Bireysel ve Örgütsel Stres Yönetimi Teknikleri Kriz Yönetimi/ Krizin Tanımı ve Özellikleri/ Kriz Kaynakları/ Kriz Süreci/Kriz 12 Sonuçları Yazışma Kuralları ve Dosyalama/ Yazışma Kavramı/ Yazışmalarda İçerik Yönünden 13 Düzenleme/Yazışmalarda Anlatım Yönünden Düzenleme/ Yazışmalarda Dilbilgisi ve İmla Yönünden Düzenleme/ Sekreterin Yzışma Becerisi/ Evrak Hizmetleri 14 Rapor Yazma/ Rapor Çeşitleri 15 Raporun Ana Bölümleri/ Rapor Yazmada Teknik Unsurlar

3 DERS KODU 105 SÜRE VE ) Protokol Bilgisi 1.Yarıyıl/Güz Dönemi x (Proje, Sosyal hayatta ve Çalışma hayatında gerekli olan protokol kurallarını öğretmek. 1 Protokol kavramı ve tanımı 2 Sosyal hayatta protokolün yeri ve önemi 3 Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol çeşitleri ve özellikleri 4 Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları 5 İl ve ilçelerde uygulanan protokol listeleri 6 Sekreterin kendi işinde uygulayacağı protokol kuralları 7 Sekreterlikte etkili iletişim yolları İşletmelerin çevreleri ile ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama 9 görevi 10 Sekreterin kılık kıyafet protokolüne uyması 11 Toplumsal yaşamda birey toplum ilişkisi 12 Sosyal hayatta ve iş hayatında protokolün yeri ve önemi 13 Protokol kuralları ve sekreter : Yüz yüze ve telefonla iletişimde Protokol kuralları ve sekreter : Ziyaret ve ziyaretçilerle, 14 randevularda 15 Protokol kuralları ve sekreter : Toplantılar

4 DERS KODU 107 SÜRE VE ) Genel İşletme 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Dersin amacı öğrencilere işletmecilik ile ilgili temel bilgileri öğretmek. 1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar 2 İşletme Çevre İlişkisi 3 İşletmelerin Sınıflandırılması 1 4 İşletmelerin Sınıflandırılması 2 5 İşletme Kuruma Çalışmaları 6 İşletme Fonksiyonları 7 Üretim 9 Üretim Yönetimi 10 Pazarlama Yönetimi 11 Finans Yönetimi 12 İnsan Kaynakları Yönetimi 13 Halkla İlişkiler Sisteminin İşleyişi 14 Örnek Olaylar 15 Örnek Olaylar

5 DERS KODU 109 SÜRE VE ) Bilgisayar I 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Bilgisayar ile ilgili temel kavram ve terimleri anlayabilme, Microsoft Windows P/Vista/7 işletim sistemlerini ve MS Word programını en verimli şekilde nerede ve nasıl kullanılabileceği hakkında yeterli bilgi kazandırmak. Bilgisayarı tanımak, Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar parçalarını 1 tanımak 2 Bilgisayar parçalarını tanımak, Genel bilgisayar bilgileri 3 Windows P/Vista/7 ortamı, Windows P/Vista/7 ye ilk adım 4 Görev Çubuğu özellikleri, Başlat menüsü 5 Görünüm özelliklerini ayarlamak, Enerji koruma ayarları 6 Denetim masası öğeleri 7 Dosya ve klasörlerle çalışmak 8 Ara sınav 9 Internet Explorer 10 Office programlarına giriş 11 Word de ilk işlemler, seçimler yapmak Karakter ve paragrafları biçimlendirmek, madde imleri ve 12 numaralandırma yapmak 13 Belgelere eklentiler yapmak, Tablolar ile çalışmak 14 Tablolar ile çalışmak 15 Resim ve grafik nesneleri ile ilgili işlemler yapmak

6 DERS KODU 111 SÜRE VE ) Klavye Teknikleri 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Bu ders, Öğrencilerin mesleki eğitim alanında öğrendikleri kurumsal bilgileri klavye üzerinde yapabilme, klavye kullanmasını öğrenmiş büro yönetimi ve sekreterlik bölümü öğrencilerinin bu becerilerini her türlü yazı örnekleri üzerinde kullanmalarını sağlayabilme, bilgisayarda yazı şekillendirme yapabilme, farklı dillerde seri yazı yazabilme alışkanlığı kazanabilme ve Türk Standartlarına göre yazı yazabilme tekniklerini öğrenebilmektir. 1 Bilgisayar Çevre Birimleri 2 Klavye teknikleri ve Kısa Yol Tuşları 3 Klavyenin Temel Teknikleri 4 Temel Tuşlar ve Diğer Tuşlar Üzerinde Pratik Kazanma 5 Dökümanları Şekillendirme Kuralları 6 Düzeltme İşaretleri 7 Müsvetteden Yazı Yazma 9 Basit Tablolar Düzenleme 10 Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar 11 Türk Standartlarına Göre Yazı Hazırlama 12 Farklı Dillerde Yazı Yazma 13 Çok Sayfalı Mektuplar 14 Microsoft Word Uygulamaları 15 Basit Tablolar Düzenleme

7 DERS KODU 113 SÜRE VE. ) Hukukun Temel Kavramları 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Hukukun ortaya çıkışı ve işlemleri 2 Hukukta yer alan temel kavramlar ve teoriler, 3 Türk hukukunun kaynakları ve temel kavramları 4 Hukuk muhakemesinin esasları 5 Adalet ve eşitlik gibi temel ilkeler 6 Hukukun normatif karakterinin ne anlam geldiği 7 Hak Kavramı 9 Hukuk insanlarının genel olarak standartları ve süreç 10 Kamu hukuku dalları, 11 Özel hukuk dalları, 12 Karma hukuk dalları 13 Diğer ilgili mevzuatlar 14 Hukukta sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi Türk hukukunda yargı düzeninin genel esasları: sorumluluğun 15 işletilmesi.

8 DERS KODU 115 SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati (Proje, Türk Bağımsızlık savaşı, Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türkiye ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini vatanı, milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürk İlke ve inkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda millî hedefler etrafında birleştirmektir 1 Temel Kavramlar (İnkılap, İhtilal, Devrim, Islahat, Hükümet Darbesi... ) 2 Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri ve Islahatlar Hareketleri. 3 Tanzimat Fermanı,Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet II. Meşrutiyet Dönemleri 4 I.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Fikir Hareketleri 5 İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Harbi, Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, Cepheler, Ermeni Meselesi ve I Dünya Savaşı Sırasında Ermeni 6 Olayları 7 Ara Sınav 8 Mondros Mütarekesi ve Sonrası Osmanlı Topraklarında Yapılan İşgaller İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Atatürk ün Samsun a Çıkışı, Milli 9 Mücadele Dönemi Yeni Türk Devletinin Teşkilatlanması, Kongreler Dönemi ve Misak-ı Milli 10 Kararları 11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve İç Ayaklanmalar Milli Mücadelede Başlıca Cepheler, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları Sakarya 12 Savaşı, 13 Başkomutanlık Meydan Muharebesi Mudanya Mütarekesi 14 Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması 15 Final Sınavı

9 DERS KODU 117 SÜRE VE ) Türk Dili- I 1.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Türk dilinin özelliklerini, imlâ, noktalama, ses ve işleyiş kurallarını göstermek, yi doğru ve etkili kullanmada yeterlilik sağlamak Dil, tanımı, dilinin kazanılması, dilin iletişimdeki yeri ve 1 önemi, 2 Dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi 3 ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, 4 de sesler ve sınıflandırılması, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece 5 bilgisi, 6 de sesler ve sınıflandırılması, nin hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama 7 işaretleri ve uygulaması, 9 nin yapım ekleri ve uygulaması 10 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, 11 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 12 de isim ve fiil çekimleri 13 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 14 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 15 Zarfların, edatların ve bağlaçların deki kullanılışı.

10 DERSİN KODU 119 SÜRE VE ) Yabancı Dil- I (İngilizce) 1.Yarıyıl/Güz Dönemi İngilizce x (Proje, İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fixed Times 14 consolidation

11 2.YARIYIL /BAHAR DERSİN ADI Yabancı Dil -II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi SÜRE VE ) (Proje, Bu ders öğrenciye başlangıç seviyede İngilizce bilgisine sahip olarak nasıl konuşacağını, yazacağını öğretmeyi amaçlamaktadır 1 Simple past tense TO BE fiili 2 Simple past tense düzenli fiiller 3 Simple past tense düzensiz fiiller Gelecek zaman ve planlı gelecek, Hava, Aylar, Günler hakkında 4 konuşma 5 Moda ve giyim konusundan bahsetme 6 Sürekli geçmiş zaman 7 Yan cümlecikler WHEN/ WHILE 8 Arasınav 9 Mecburiyet, Tavsiyeler hakkında konuşma 10 Konuların Tekrar 11 Edatlar, Coğrafya ve Seyahat hakkında bilgiler 12 Present Perfect Tense ve spor faaliyetleri 13 Present Perfect ve Sağlık hakkında kelimelerin öğrenilmesi 14 Tavsiyelerde bulunabilme ve since/for kalıpları 15 Genel Tekrar 16 Dönem sonu sınavı

12 DERS KODU 104 SÜRE VE Genel İletişim 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi x (Proje, Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmesi ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmesini sağlamaktır. Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirmektir 1 Kayıt Yenileme ) 2 İletişim ve İletişimle İlgili Temel Kavramlar 3 İletişim Süreci ve İletişim Türleri 4 İletişim Engelleri 5 İletişim engellerini aşma yolları 6 Sözel İletişim 7 Sözsüz İletişim 9 Yazılı İletişim 10 İş yaşamı ve İletişim Teknikleri 11 Teknoloji ve İletişim 12 Teknolojik Araçların İletişime Etkileri 13 Etkili İletişim 14 İletişimde Grafik ve Görsel Araçlar 15 İletişimde Görsel Araçların Kullanımının Uygulanışı

13 Türk Dili -II DERS KODU 106 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl / Bahar Dönemi (Proje, nin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek nin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak, büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak, nin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek ve konuşma eğitimi vermektir 1 Dil bilgisi bilme 2 Türkiye sini doğru kullanabilme nin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü yönünde 3 yorumlar yapabilme Okuduğunu anlama, anladığını yorumlayabilme, yorumlarını sözlü 4 ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme 5 Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme 6 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme 7 Duygu ve düşüncelerini yazıyla ve sözle doğru ifade edebilme Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde 9 yorumlar yapabilme 10 Yazı dilini doğru kullanabilme 11 Konuşma dilini doğru kullanabilme 12 Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme Sesleri doğru çıkarabilme. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek 13 okuyabilme ve şiir okuma çalışmaları 14 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları 15 Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları

14 Mesleki yazışmalar DERS KODU 108 SÜRE VE ) 2.Yıl/Bahar x (Proje, Bu ders, İletişim türlerini öğrenebilme ve bunlar içinde yazılı iletişim konusunu örnekleriyle açıklayabilmeyi, iş yazılarını ve örgütsel yazışmaları örneklendirebilme ve bu tür yazışmaların şekil ve içerik açısından etkinliğinin unsurlarını kavrayabilmeyi, rapor hazırlama tekniklerini, rapor hazırlama süreci, raporların şekil ve içerik yönünü kavrayabilmeyi amaçlamaktadır. 1 Kayıt Yenileme 2 İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, İletişim Unsurları 3 İletişim Türleri, Sözlü, Sözsüz ve Yazılı İletişim 4 İletişimin Fonksiyonları 5 Yazılı İletişimde Etkinlik Faktörleri 6 Yazışma Teknikleri 7 İş yazılarında Etkinliğin Unsurları 9 Örgütsel Yazışmaların Şekil Yönü 10 Yazışma Türleri ve Yazının İşlevsel Kullanımı 11 Örgütsel İletişim Araçları 12 Raporlar ve Rapor Yazma Teknikleri 13 Tablolar 14 Şekiller 15 Dönem Sonu Sınavı

15 Bilgisayar -II DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi SÜRE VE. ) x (Proje, Excel e giriş 2 2 Çalışma sayfasına veri girişi, verilerin silinmesi ve değişiklik 2 yapılması 3 Excel de problem çözülmesi 4 Link oluşturma 5 Formül oluşturma 6 Formül üzerinde değişiklik yapma 7 Fonksiyonlar hakkında temel bilgiler 8 Ara sınav 9 Temel fonksiyonlar 10 Metin tabanlı fonksiyonlar 11 Mantıksal fonksiyonlar 12 Mantıksal fonksiyonlar 13 Excel de çizim yapılması 14 Grafiklerle çalışma 15 Grafiklerle çalışma 16 Dönem sonu sınavı

16 Örgütsel Davranış DERS KODU Yarıyıl / Bahar Dönemi SÜRE VE ) x (Proje, Davranışların nasıl oluştuğunu ve değiştiğini kavrayabilme, bunları etkileyen temel konu ve kavramları tanımlayabilme, aralarındaki bağlantıyı ve ilişkiyi kavrayabilme. 1 Kayıt Yenileme 2 Davranış bilimleri ile ilgili kavramlar 3 Davranış bilimleri ile ilgili bilim dalları 4 İhtiyaçlar ve motivasyon 5 Güdüleme kuramları 6 Örgütsel motivasyon 7 Kişilik kavramı 9 Kültür kavramı 10 Kültür kavramı 11 Örgütsel kültür 12 Örgütlerde gruplar ve özellikleri 13 Örgütlerde gruplar ve özellikleri 14 Dönem Sonu Sınavı DERSİN ADI Genel Ekonomi DERS KODU 116

17 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl /Bahar Dönemi x (Proje, Öğrencilere temel ekonomi bilgisini vermek, ekonominin temel sorunları, arztalep fiyat oluşumu ve ekonomik düşünce mantığını öğretmek. 1 DERS KAYITLARI 2 Ekonominin Konusu ve Tanımı, Temel Sorunları, Ekonomik Sistemler 3 Piyasanın Unsurları Arz ve Talep Konusu Arz ve Talep Kanunları, Arz ve Talep Esneklikleri Cebirsel ve Grafiksel 4 Açıklamaları 5 Tüketici Teorisi 6 Üretici Teorisi 7 Tam Rekabet Piyasası ve Özellikleri, Aksak Rekabet Piyasası 9 Makro İktisat ve Makro Modeller 10 Milli Gelir, Hesaplanma Yöntemleri ve Milli Geliri Belirleyen Faktörler 11 İstihdam ve İşsizlik 12 Para, Para Piyasası ve Para Politikaları 13 Enflasyon ve Makro Politikalar 14 Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı 15 Makro İktisat ve Makro Modeller

18 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri DERS KODU 118 SÜRE VE ) 2.Yarıyıl /Bahar Dönemi x (Proje, Bu ders, dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramları, iyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken özellikleri ve ilkeleri, dosyalanması gereken belge türlerini ve belgelerin dosyalara girinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini, dosyalama ve arşivleme sürecinin aşamalarını, dosyalama ve arşivlemede kullanılan donanımları ve yardımcı araçları, büro yönetimi ve sekreterlik bölümü öğrencilerine tanıtmayı ve kavratmayı amaçlamaktadır 1 Kayıt Yenileme 2 Büro Yönetimi Anlamı ve Kapsamı / Kalite Yönetimi ile İlişkisi 3 Evrak Yönetiminde Verimlilik 4 Evrak ve Evrak Kayıt İşlemleri 5 Dosya Tasnif Sistemleri 6 Evrak ve Dosya Hizmetlerini Geliştirme Esasları 7 Sanal Büro ve Sanal Evrak Yönetimi 9 Arşivin önemi / Tanımı / Gizliliği / Evrak Dosya İşleriyle Arşiv İlişkileri 10 Arşivle İlgili Mevzuat 11 Örgütlerde Arşivleme Sistemleri 12 Arşivin Örgütlenmesi/Arşiv malzemesini Tasnif/Saklama ve Koruma Esasları 13 Arşivlerde ayıklama ve İmha Süreci 14 Arşiv Personeli / Arşiv Binaları ve Arşivlerin Finansmanı 15 Dönem Sonu Sınavı

19 Yönetim Ve Organizasyon DERS KODU Yarıyıl /Bahar Dönemi SÜRE VE ) x (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Yönetim ve organizasyon kavramlarını tanımlayabilmek, aralarındaki ilişkileri açıklayabilmek, yönetim kuramlarını ve fonksiyonlarını öğrenmek ve yönetim fonksiyonlarını etkin biçimde yerine getirme yöntemlerini kavrayabilmek 1 Kayıt Yenileme Yönetim ve Organizasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Yönetim 2 Sürecinin Temel Özellikleri 3 Yönetim Teorisinin Gelişimi ve Klasik Yönetim Düşüncesi 4 Neo Klasik Yönetim Düşüncesi 5 Modern Yönetim Düşüncesi ve Yönetim Düşüncelerinin Karşılaştırlması 6 Yönetimin Fonksiyonlarına Giriş ve Planlama Fonksiyonu 7 Örgütleme Fonksiyonu 9 Yürütme Fonksiyonu 10 Koordinasyon Fonksiyonu 11 Denetim Fonksiyonu 12 Yönetimde Karar Verme 13 Organizasyonlarda Çatışma, Çatışma Nedenleri ve Çatışmanın Yönetimi Benchmarkıng,Outsoursıng Learnıng Organizatıons, TKY, Bilgi 14 Yönetimi 15 Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyon

20 DERS KODU 122 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -II 2.Yarıyıl /Bahar Dönemi (Proje, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk İlke ve İnkılapları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk ün Türk milleti için seçmiş olduğu Çağdaş Medeniyetleri Yakalama hedefinin önemini kavratmak ve benimsetmek 1 Siyasi alanda yapılan inkılaplar 2 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 3 Kadın Hakları 4 Sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılâplar 5 Hukuk ve eğitim alanında yapılan inkılâplar 6 Ekonomik ve sağlık alanında yapılan inkılâplar 7 Ara Sınav 8 Bütünleyici İlkeler, Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik İlkesi 9 Milliyetçilik İlkesi, 10 Halkçılık İlkesi, Laiklik İlkesi 11 Devletçilik İlkesi, İnkılapçılık İlkesi 12 Milli Mücadele dönemi Türk Dış Politikası 13 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 14 İsmet İnönü ve Celal Bayar Dönemleri 15 Final Sınavı

21 3.YARIYIL /GÜZ Etkili ve Güzel Konuşma DERS KODU 203 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanma, kazandığı becerileri uygulatma. Konuşma kavramı, Konuşmayı bozan etkenler, İyi bir konuşmacının 1 nitelikleri, Konuşma eyleminin dört temel öğesi, Diksiyon nedir? Diksiyonun amaçları, Diksiyonun faydaları, Ses 2 özellikleri, Üslûp özellikleri, Tarihsel gelişim 3 Ses nedir? Ses ve kişilik ilişkisi, İyi bir konuşma sesinin özellikleri 4 Doğru nefes doğru ses, Gevşeme, zihni boşaltma, Vücudun ısıtılması Solunum (Diyafram nefesi uygulamaları, Verimli nefes çalışmaları, 5 Sesin oluşumu, Ses perdesini geliştirme çalışmaları, Tınlatıcılar, Durak, Sese zararlı yiyecek ve içecekler) Fonetik (Boğumlanma (ünlüler ve ünsüzler), Boğumlanma 6 bozuklukları) 7 nin ses özellikleri 9 Noktalama işaretleri Söyleyiş kuralları (ulama, vurgu, benzeşme, kaynaşma, düşme, 10 aşınma, daralma ) 11 Tonlama (anlatım) 12 Konuşmayı bozan nedenler 13 Topluluk önünde konuşma 14 Sözlü anlatım tekniği 15 İletişim, kişisel etkiyi geliştirme

22 Büro Yönetimi DERS KODU 205 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl/Güz Dönemi x (Proje, Bu ders, yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme, örgüt yönetimi ve büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeleri açıklayabilme ve örgüt Mesleki eğitim alanında öğrendikleri kuramsal bilgileri klavye üzerinde yapabilme, klavye kullanmasını öğrenmiş Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü öğrencilerinin bu becerilerini her türlü yazı örnekleri üzerinde kullanmalarını sağlayabilme, bilgisayarda yazı şekillendirme yapabilme, farklı dillerde seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme ve Türk Standartlarına göre yazı yazabilme tekniklerini öğretebilmektir. Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramlarının Anlamı, Kapsamı ve Tarihsel 1 Gelişimi/ Büro Yönetiminin Fonksiyonları Örgüt, Örgütsel Yapı ve Örgüt Unsurlarına İlişkin Çağdaş Yaklaşımlar/ 2 Örgüt Türleri, Örgüt Şemaları İş Analizi/ İş Değerlemesi/ Başarı Ölçütleri/ Başarı Değerlemesi/ İş 3 Tanımları/ İş Gerekleri Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi/ Bürolarda Çatışma ve 4 Çatışmanın Giderilmesi/ Örgütsel Stres ve Stres Yönetimi Büro Faaliyetlerinde Verimlilik ve Verimliliği Arttıran Faktörler/ Beyin 5 Fırtınası/ Duyarlılık Eğitimi/ Nominal Grup Çalışması/ Delphi Tekniği 6 Büro Faaliyetlerinde Etkinlik ve Etkinliğin Sağlanması Ergonomi Açısından Büro Yönetimi Teknikleri/ Bürolarda Yerleşme ve 7 İş Akımı İlişkisi Büro Uygulamalarında Etkin İletişim/ Örgütsel İletişim/ Örgütsel İletişim 9 Araçları Ofis Otomasyonu Sistemleri ve Büro Malzemeleri/ Form Kullanımı ve 10 Form Standardizasyonu 11 Bürolarda Dosyalama 12 Bürolarda Arşivleme 13 Bilgi İşlem Sistemleri 14 Bilgi Teknolojileri 15 Büro Yönetiminde Denetim

23 İnsan Kaynakları Yönetimi DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE ) 2 14 (Proje, 2 3 İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, gelişimi ve ilkelerini tanımlar. Personel sağlama ve seçme, Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer kavramlarını açıklar. İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımını örneklendirir. Personel planlamasının ve değerlendirmesinin nasıl yapıldığını açıklar. Hizmet içi eğitimin gerekliliğini beyan eder. Şikayet ve disiplin işlevlerini yorumlar 1 İnsan kaynakları yönetimi tanımı, işlevleri, gelişimi ve ilkeleri Personel sağlama ve seçme, Personel hareketliliği, Örgütsel 2 Sosyalizasyon ve kariyer 3 İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı 4 Personel planlaması 5 Personel sağlığı 6 İş güvenliği 7 Kamu ve Özel sektördeki farklar 9 Başarı değerlendirmesi 10 Hizmet içi eğitim 11 Şikayet ve disiplin 12 İletişim, motivasyon ve önderlik 13 Sendikalara katılım, Sendikal haklar, 14 Ücret yönetimi 15 İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler 16 Yıl Sonu Sınavı

24 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER ) x (Proje, Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşamı, bilgi kavramı, bilgi işleme ve bilgi toplumu. Büro otomasyon kavramı, amacı, yararları, karşılaşılan zorluklar ve çözümler. Büro makineleri, kullanımı ve satın alımında dikkat edilecek hususlar. Bilgisayar, yazılım ve donanım teknolojileri, ağlar, internet (e- ticaret, e-alışveriş, e-devlet) Haf ta 1 Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşamı, bilgi işleme ve bilgi toplumu Büro otomasyonu kavramı, amacı, bürolarda makinenin önemi, karşılaşılan 2 zorluklar Bürolarda makine ihtiyaçlarını belirleme, izlenecek yol ve dikkat edilecek 3 hususlar Makine seçiminde dikkat edilecek hususlar, satın alma öncesi araştırma ve 4 yapılacak işler 5 Makinelerin bürolarda uygun yerleşimi ve kullanımında verimli çalışma yolları Makinelerin kullanımında daha fazla verim almak için kullanılan metodlar ve 6 makinelerde bulunması gereken özellikler Makinelerin kullanımını bilmenin önemi, makinelerin bozulma nedenleri ve 7 dikkat edilecek hususlar. 9 Makinelerin Kullanma ve deneyim verilerini değerlendirme Büro makineleri çeşitleri, sistemleri ve kullanım amaçları. Bilgisayar ve 10 donanımları, tarayıcılar, optik okuyucular, yazıcılar, kesintisiz güç kaynağı 11 Bilgisayarla ilgili terimler, Bilgisayarlarda kelime işlem programlarının faydaları Yazı makineleri, daktilolar, hesap makineleri, haberleşme makineleri ve 12 sistemleri, Telefon, GSM, Teleks, Faks özellikleri ve kullanım yerleri. Sunu makineleri, slayt makineleri, Tepegöz, Epidiyaskop, Data Projeksiyon, Video, Fotokopi Makinesi, Teksir Makineleri, Alıcı veya kablo ile çalışan 13 Görüntü Makineleri, TV ve sistemleri, Video Kamera, Fotoğraf Makineleri özellikleri ve kullanım yerleri. 14 İnternet ve bilgi alışverişi, e-ticaret, e-alışveriş, e-devlet in işleyişi. Arşivlerde kullanılan makineler ve filmler, Evrak imha ve kağıt kesme 15 makineleri, Postalama ve adresleme makineleri, hava temizleme, soğutma/ ısıtma, Banknot sayma makineleri.

25 Bilgisayar -III Ders kodu Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE. ) x (Proje, power pointin tanıtımı 2 PowerPoint menüleri 3 PowerPoint menüleri 4 PowerPoint menüleri 5 bir yeni sunuma başlama 6 slayt çalışmaları 7 slaytları sıralama düzenleme ve slaytların gösterimi 9 tablolar şemalar ve diagramlar 10 grafik ekleme 11 animasyon,ses ve film ekleme 12 yazdırma ve sunum paylaşımı 13 kendi sunum elementlerini ekleme 14 web oluşturma için bir sunum oluşturma 15 power point kısayol

26 Mesleki İngilizce- I DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi DERS KATEGORİSİ SÜRE VE DERSİN AMACI DERSİN İÇERİĞİ VE (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) x (Proje, Sekreterlik, Özel Kalem gibi idari görevlerde çalışacak öğrencilere, telefon görüşmeleri, , fax, ofis mobilyaları, toplantılar, not alma vb. konularda ihtiyaç duyacakları temel İngilizce bilgisinin verilmesi ve gerekli terimleri öğrenmelerinin sağlanması, farklı okuma parçaları ve testlerle öğrencilerin mesleki yabancı dillerinin pekiştirilmesidir. 1 Introduction Introducing and Greeting People, Formal Greetings, Informal Greetings, Formal Farewells, Informal Farewells, Health Telephoning-I; Answering the Phone, Introducing Yourself, Asking to Speak with Someone, Connecting Someone, Taking a Message for Someone, Leaving a Message with Someone, the Telephoning-II; Confirming Information, Listening to an Answering Machine, Leaving a Message on an Answering Machine, Finishing a Conversation, Putting Someone on Hold, Putting Someone Through, Asking for Repetition 5 Secretarial Duties, Office Items, Office Furniture, Stationery Supplies, Quantities, the 2nd Quiz 6 Ordering Stationery, Expressing Need, Adjectives to Describe Stationery, Countable and Mass 7 Office routine, Discussing Routine Actions and Timetables, Present Simple Tense, Adverbs Used With Present Simple, the 3rd Quiz 9 Receiving visitors, Being Helpful, Arranging Appointments, Dates and Times, Travel Arrang 10 Meetings; Agenda Setting, Agreeing and Disagreeing, Setting Up a Meeting, Postponing a Meeting, Conforming a Meeting by , the 4th Quiz 11 ing; A First Contact, A Formal Message, An Informal Message, Replying a Formal Mess 12 Giving Directions, Expressing Obligation, Imperatives, Must, Have to, Have got to, the 5th 13 Storing and Presenting Information, Filing Equipment, Filing Systems, Working with Records, 14 Revision 15 Introduction

27 Genel Muhasebe DERS KODU Yarıyıl/Güz Dönemi SÜRE VE ) (Proje, Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe kavramını anlayabilme - Kayıt yöntemleri, defter tutma ve muhasebe sürecini kavrayabilme - Tekdüzen muhasebe sistemini anlayabilme ve uygulayabilme Bilânço ve gelir tablosunu kavrayabilme 1 Muhasebenin yapısı 2 Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramlar Temel Kavramlar (Devam), Genel Kabul Görmüş Muhasebe 3 İlkeleri 4 Temel Muhasebe Eşitliği, Bilanço ve Gelir Tablosu 5 Hesaplar, Muhasebe Kayıt Belgeleri ve Defterler 6 Stoklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Hazır Değerler, Menkul Kıymetler ve Alacaklar ile İlgili 7 İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 9 Duran Varlıklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 10 Ticari Borçlar 11 Borçlarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 12 Özkaynaklarla İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 13 Gelir ve Giderlerle İlgili İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 14 Dönem Sonu İşlemleri 15 Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi

28 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DERS KODU 219 SÜRE VE 3.Yarıyıl/Güz Dönemi x (Proje, Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır. ) 1 Hizmet sözleşmesinin tesisi, 2 sözleşmenin sona erme sonuçları,. 3 çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, 4 tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım 5 ve hizmetler

29 DERSİN ADI Yönetimde Kalite ve Bölgesel Sorunlar DERS KODU 201 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl/Güz Dönemi Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak 2. Kalite standartlarını uygulamak 1 Kalite kavramı 2 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon 3 Standart ve standardizasyon 4 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 5 Yönetim kalitesi ve standartları 6 Yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları 7 Çevre standartları 8 Kalite yönetim sistemi modelleri 9 Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim 10 Stratejik yönetim 11 Yönetime katılma 12 Süreç yönetim sistemi 13 Kaynak yönetimi sistemi 14 Efqm mükemmellik modeli

30 Zaman Yönetimi DERS KODU 207 SÜRE VE 3.Yarıyıl/Güz Dönemi (Proje, Zaman Yönetimine giriş, bileşenleri, 2 Zaman kaybettiren etkinlikler 3 Zaman yönetiminde planlama 4 Zaman yönetiminde teknoloji kullanımı )

31 4.YARIYIL /BAHAR DERSİN ADI Yönetici Sekreterliği DERS KODU 202 SÜRE VE ) 4.Yarıyıl/Bahar Dönemi (Proje, Bu ders, öğrencilerin sekreterlik hakkındaki tüm bilgi ve becerileri öğrenmesini sağlamak, yönetici sekreterliğinin kişisel özelliklerini tam olarak kavranmasını ve mesleki niteliklere sahip olmasını öğretebilmek amaçlanmaktadır. 1 Kayıt Yenileme 2 Sekreterlik mesleğinin anlamı ve kapsamı/ Tarihsel gelişimi 3 Sekreterlik türleri/ Görev ve sorumlulukları 4 Profesyonel sekreterlikte başarı faktörleri 5 Yönetici sekreterin kişisel özellikleri ve mesleki nitelikleri 6 Sekreterlik ve insan ilişkiler ( Halkla ilişkiler) 7 Yönetici sekreterin iş etiği 8 Sekreter ve yönetici bürolarında ergonomik tasarım ve önemi 9 Ara Sınav Sekreterlik hizmetleri ve ofis hostesliği/ Toplantılarda sekreterin 10 rolü/ Dikte alma teknikleri ve sekreterlik becerileri Sekreterlikte nezaket, görgü ve protokol kuralları/ Sekreterin 11 fiziksel görünümü/ Sekreterlik mesleği ve imaj yönetimi Çağdaş örgütlerde sekreterlik ve büro hizmetleri/ Ofis 12 otomasyonu sistemi Sekreterlik mesleğinde etkin iletişim yöntemleri/ Örgütsel 13 iletişim ve örgütsel iletişim araçları 14 Sekreterlik mesleği ve stres yönetimi 15 Dönem Sonu Sınavı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Matematik -I DERSİN KODU 101 SÜRE VE ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ 1. YIL I. Yarıyıl ISL 111 Temel Hukuk Bu ders kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS SBYA 101 Temel Hukuk Sosyal düzen kuralları,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı