Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213"

Transkript

1 KİŞİ ADLARI DİZİNİ

2

3 Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004), Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004), Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004), Sporda sponsorluk harcamaları ve gider kaydı 61(2002), Ticaret ve sanayi odaları aidatları ve kayıt zorunluluğu 73(2005), Tüm yönleriyle anonim şirketlerde genel kurul toplantısı 71(2005), Akan,Adnan Türkiye muhasebe standardı 4 satışlar ve diğer olağan gelirler 59(2002), Akbay,Ercan Naylon fatura kullanımında kaçakçılık suçu için kasıt aranması 59(2002), Vergi kimlik numarası kullanılacak işlemler ve vergi kimlik numarası kullanmak zorunda olanlar 56(2001),30-34 Akbıyık,Ali Arslan Otomotiv sektöründe ilk madde ve malzeme - mamuller ve ticari mallar hesaplarının tekdüzen hesap planı açısından incelenmesi 64(2003), Akbıyık Ali Arslan ; Güneş, İsmail Hakkı Birleşmeler işletme birleşmelerinde özellik arzeden konular 58(2002), Kurumlar vergisi kanunu açısından işletmelerde vergili birleşmeler 56(2001), Kurumlar vergisi kanunu açısından işletmelerde vergisiz birleşmeler 57(2001), Akbıyık, Ali Arslan ; Yeşiltepe, Nursen Şarapçılık sektörüne muhasebe açısından bir bakış

4 69(2004), Akcan, Ahmet ; Arslan, Mehmet Comparison of Turkey tax system with intarnational practices Özel sayı(2006), Türk vergi sisteminin uluslararası uygulamalarla karşılaştırılması Özel sayı(2006), Akçalı, Nurşen ; Şamiloğlu, Famil Küreselleşme sürecinde İstanbul menkul kıymetler borsasının derinlik sorunu 60(2002), Akdoğan,Nalan Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre fiili maliyet yönetiminde maliyet hesaplarının işleyişi 20(1993),12-23 Türkiye Muhasebe standartlarının uygulamaya konmasında, meslek mensuplarının sorumlulukları 43(1998),15-22 Akgün,Melek İşletmelerde etkinlik ve nakit çevirme süresi analizi 60(2002), : s.198 Standart maliyetlemede faaliyet tabanlı sapma analizleri 66(2004), : s.109 Akıl,Mustafa ; Canpolat, Erdal İştirak hisselerinin satışında maliyet bedeli artırımı 56(2001),35-58 Mükellefiyet türleri itibariyle menkul kıymet alım ve satım kazançlarının vergilendirilmesi ve beyanı 58 (2002), Akın,Ahmet Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi 51(2000), Belediyelerde mali yönetim 46(1999),14-15 Serbest bölgeler 47(1999),14-17 Yeni yatırım projelerinde mali analizler

5 49(1999),43-45 Türk vergi sisteminin ve gelir idaresi'nin sorunları 5(1991), Akışık,Orhan 4369 sayılı yasa ile yatırım indirimi istisnasına getirilen yenilikler 45(1998),47-53 : s.53 Finansal tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesinde uygulanan yöntemler 67(2004), : s.228 Konsinye satışlar ve tek düzen muhasebe sistemine göre muhasebeleştirilmesi 61(2002), : s.251 Hizmet sözleşmesinin bağımsız denetim açısından önemi 62(2003), : s.213 Akkanat,Z. Gönül Sakatları korumaya yönelik mali düzenlemelerin iyileştirilmesi 37(1996),56-59 : s.59 Akkum, Tülin ; Vuran, Bengü Türk sermaye piyasasındaki hisse senedi getirilerini etkileyen makro ekonomik faktörlerin arbitraj fiyatlama modeli ile analizi 65(2003),65-90 Akkurt,Mahmut Nedim Düzeltme ve yargıya geçiş 39(1997),32-41 : s.41 Akpınar,Teoman Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği 67(2004),56-59 : s.59 Aksoy,Tamer AB ipotekli finansman piyasalarının değişim ve gelişiminde etki yaratan faktörler ve dinamikler 70(2005), : s Bağımsız denetim şirketleri için ulusal ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu çok yönlü bir iç kontrol anket formu önerisi 73(2005), : s

6 Finansal muhasebe ve raporlama standartlarında uyumlaştırma ve UMS/UFRS bazında küresel muhasebe standartları setine yöneliş eğilimi 71(2005), : s Ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlamında iç kontrol ve iç kontrol gerekliliği 72(2005), : s Aktaş,Rafet Sermaye piyasası kurulu'nun belirlediği finansal tablo formatlarının aracı kurumlar açısından incelenmesi 73(2005), : s.129 Akyel, Nermin ; Karaca, Nevran Bağımsız denetim açısından etik ve yaratıcı muhasebe uygulamaları 72(2005), : s Akyol,Muhammed Kooperatiflerde gelir gider farkının geri dönüşümü (risturn) 69(2004), : s. 258 Akyüz,Müfit IMF'nin istikrar politikaları 26(1994),21-23 Alagöz,M. Yaşar Tahsilatın hızlandırılması ve vergi denetimleri 15(1992),8-9 Alakoç,Zehra Meslek elemanlarının eğitilmesinde yeni bir alternatif 61(2002), Albayrak, Murat ; Tekiner, Yıldız Maliyetlerin saptanmasında yeni yaklaşımlar 73(2005), Albeyoğlu, Suzan ; Demirdağ, Levent Gerçek kişi mükelleflerce gelirin toplanması, yıllık beyanname verilen ve verilmeyen haller 64(2003), Alışkan,Murat 4389 sayılı bankalar kanununa göre tasarruf mevduatı 52(2000), : s Alp, Ziya Enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) bağlamında 5024 sayılı kanun 65(2003),

7 Alpak, Filiz; İnaltong, Cenap; Özocak, Hulusi ; Baş, İ. Melih; İSMMMO'nun da katıldığı habitat II izleniyor 37(1996),66-67 Alparslan, Mustafa ; Sakal, Mustafa İnternet ortamında verilmeyen vergi beyannamelerine ceza kesilemeyeceği 76(2006), Alper,Hüsnü Açık mektup 30(1995),50-52 Alptürk,Ercan 21. Yüzyılda elektronik ticaret ve internetin etkileri 66(2004),44-47 Fireler ve maliyetlere etkileri 65(2003),34-39 Kredi kartları ile yapılan taksitli satışların finansal, hukuksal ve vergisel boyutu 70(2005),47-59 Özel inşaatların vergilendirilmesinde sorunlar 69(2004),78-81 Tazminatların hukuksal ve vergisel boyutu 67(2004),27-31 Altındağ,Mehmet 2003 yılında gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar 61(2002), Finansal kiralamanın vergi karşısındaki durumu 66(2004),32-37 Geçici vergide yanılma payı 51(2000), İhracat faturasının düzenlendiği dönem ile ihracatın yapıldığı dönemin farklı olması halinde kdv uygulaması 60(2002),55-59 Karın sermayeye eklenmesi nedeniyle kişilerce elde edilen kar paylarının beyanı 53(2000),34-38 Katma değer vergisinde sorumluluk ve sorumluluk kapsamına alınan işlemler 64(2003),24-27 Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ve özel durumlar 57(2001),23-29 Kurum kazancı vergi matrahının hesaplanmasında öngörülen yatırım harcamasının durumu 52(2000),13-18

8 Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi 63(2003),24-30 Ortülü kazanç 59(2002), Özel maliyet bedeli ve yeniden değerlemesi 56(2001),27-29 Vergi kanunlarına göre sorumluluk halleri 58(2002), Yurtdışında faaliyette bulunan kişilerden alınan belgelerin gider kaydı 55(2001),45-46 Altıntaş,A. Taylan Son düzenlemeler çerçevesinde kiraya veren ve kiracı açısından finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 66(2004), : s.192 Altuğ,Nuray Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışı ekonominin kapsamı 25(1993),35-50 : s.50 Altundal,Alp Aydınlanmada bir mum 19(1992),44 Altunoğlu,Erol Götürü usulde tesbit edilen ücretlerin vergilendirilmesi ve olumsuzluklar 29(1995),54-56 Anbar,Adem Hisse senetleri İMKB'de işlem gören işletmelerde kar payı dağıtımpolitikası 75(2006), : s.228 Anıl, Nazım ; Çelik, Mehmet İhrac kayıtlı teslimlerin 24 sayılı KDV sirküleri ve 95 seri no.lu kdv genel tebliği sonrasında kdv beyannamesindeki işleyişi 71(2005), Apak,Selçuk Demokratik kitle-meslek örgütleri görevleri ve sorunları 6(1991), Apak,Talha 2005 yılında elde edilen serbest meslek kazancının tespiti, vergilendirilmesi ve özellik arz eden hususlar 73(2005), seri nolu tebliğ ile kdv iadelerinde usul ve esaslar yeniden belirlendi 71(2005),61-71

9 Anonim şirketlerde yönetim kurulu (seçilme-görev-sorumluluk-karar alma-istifa) 62(2003),74-81 Çalışma izni alması gereken ve gerekmeyen yabancılar ile yabancılara yasaklanan meslekler 67(2004),15-26 Dahilde işleme rejimi kararı ve tebliği ile ihracatın devletçe desteklenmesinin usul ve esasları 68(2004), Fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura hakkındaki yasal düzenlemeler ve uygulama esasları 65(2003), Hizmet ihracatı istisnasının KDV beyan dönemi ve KDV iadesinin şartları tartışmalıdır 74(2006), İhracat bedellerinin tahsili kapatılması ve kur farkları 63(2003), : s.112 İhracat işlemlerinin beyanı 64(2003),60-76 : s.76 Konsinye (komisyoncu vasıtasıyle) satış işlemlerinin borçlar hukuku ve vergi hukuku karşısındaki durumu 60(2002),67-72 : s.72 Reklamasyon nedir? reklamasyon ve komisyon giderlerinin vergi mevzuatı yönünden değerlendirilmesi 70(2005),76-80 Sektörel dış tiacret şirketlerinin kuruluş ve faaliyet şartları ile sağlanan başlıca destekler 61(2002), : s.122 Sektörel dış ticaret şirketleri mevzuatı ve sorunları 72(2005), Sermaye şirketlerinde nev'i değişikliği 66(2004),61-70 Yetkili müesseseler (döviz büroları) mevzuatı (kuruluşu-denetimi-vergilendirilmesi 57(2001), Yetkili müesseselerde (döviz büfeleri) düzenlemeler ve beklentiler 23(1993),46-50 Yetkili müesseselerde (döviz büfeleri) muhasebe düzeni 20(1993),53-56 Yetkili müesseselerde (döviz büfeleri) son durum ve muhasebesi 30(1995),30-33

10 Arabacıoğlu,Orhan 3568 sayılı yasanın bağımlı çalışanlara getirdikleri, götürdükleri 25(1993),31-32 Bağımlı üye kavramı ve ülkemiz gerçekleri 39(1997),59-62 Arat,M. Emin dönemleri ticaret bankalarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş finansal tablolarının oranlar yöntemi ile analizi 69(2004),41-48 : s.48 Dışalımda ödeme biçimlerine göre mali rantabilite analizi 21(1993),33-39 : s.39 Argun,Doğan Çevre koruma rizikoları için karşılıklar 24(1993),33-38 İhracat işlemleri sonucunda oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesi 61(2002), : s.47 Seyahat acenteleri ve tur operatörleri arasındaki işlemlerde belgelendirme açısından bir sorun ve çözüm önerisi 60(2002),51-54 : s.54 Yatırım teşvik unsuru olarak yatırım indirimine konu olan iktisadi kıymetlerin aktifleştirilmesi, hesap planında düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi 63(2003),6-23 Arığ, H. Turgut Muhasebecinin Nisan 91 günlüğü 2 (1991), Muhasebecinin Mayıs 91 günlüğü 3 (1991), Muhasebecinin Ağustos 91 günlüğü 6 (1991), Muhasebecinin Eylül 91 günlüğü 7 (1991), Muhasebecinin Ekim 91 günlüğü 8 (1991), Muhasebecinin Kasım 91 günlüğü 9 (1991), Muhasebecinin Aralık 91 günlüğü

11 10 (1991), Muhasebecinin Mart 92 günlüğü 12 (1992), Muhasebecinin Nisan 92 günlüğü 13 (1992), Muhasebecinin Haziran 92 günlüğü 14 (1992), Arıkan,Menekşe İnşaat işletmelrinde vergi ve muhasebe uygulamaları 74(2006), : s.115 Arıkan,Yahya 1 Mart muhasebe günümüz kutlu olsun 34(1996), Şubatta toplanacak olan birlik olağanüstü genel kurulu'na giderken 11(1992), İSMMMO genel kurulu'na giderken, global dünyada ve ülkemizde muhasebe mesleği 62(2003), TÜRMOB olağan (seçimli) genel kurulu'na giderken 76(2006), yılına girerken 38(1996), yılı zor bir yıl olacak 49(1999), yılı ekonomiye istikrar mesleğimize de yeni kazanımlar getirsin 57(2001), yılı ücretlilerde vergi indirimi sistemi (vergi iadesi) 72(2005), yüzyıla girerken yaklaşan TÜRMOB seçimleri 44(1998), Aralık seçimlerine giderken 33(1995), genel kurul'a giderken 30(1995), Olağan genel kurula giderken 35(1996),3-6 8 Şubat'ta yapılan odalar birliği olağanüstü genel kurulu 12(1992),. 3-5

12 9. olağan (seçimli) genel kuruluna giderken 43(1998),3-7 Almanya'da muhasebecilerin kurduğu dev organizasyon DATEV 31(1995), 3-16 Başlarken 1 (1991), 3 Beşinci olağan genel kurula giderken 25(1993),3-5 Bilgisayarlı muhasebe programları standartlarının değerlendirilmesi 73(2005),7-13 Bizler mesleğini bağımsız, tarafsız ve objektif olarak sürdüren sosyal sorumluluk sahibi meslek mensubuyuz 64(2003),1-5 Bugün eğer gelişmeler karşısında güçlü ve insiyatifli olmak istiyorsak, yapacağımız tek şey yaşam boyu öğrenme felsefesini hayata geçirmektir 70(2005),7-13 Demokratik Kitle Örgütleri ve 3568 sayılı Yasa 5 (1991), 3-6 Emeklilerde ve ücretlilerde vergi iadesi 28(1994),18-31 Erkin Balaban'ın ardından 29(1995),11-13 Finansal raporlama standartları İSMMMO yuvarlak masa toplantısından notlar 72(2005),7-17 Foundation and development of the Chamber of Certified Public Accountants of Istanbul: Özel sayı (2006), 9-30 : s Geleceği kendi ellerimizle kuralım 40(1997),3-11 Gelin haksız rekabete dur diyelim 50(2000),6-9 Gelin ülkemizin denetimine talip olalım 51(2000),. 1-4 Globalleşmenin muhasebe mesleğine yarattığı yeni fırsatlar ve mesleğimizi bekleyen tehlikeler 63(2003),1-5 Haksız rekabet edenlere karşı mücadelemiz devam ediyor 54(2001),1-4

13 Haksız rekabet meslek yaşantımızın birinci ve çözümlenmesi gereken en temel sorunudur 53(2000),1-11 İSMMMO 12. olağan genel kurulunun ardından 55(2001),1-4 İSMMMO 3. olağan genel kurulu üzerine 14(1992),3-4 İSMMMO, 15. olağan genel kurulu'na giderken 66(2004),11-14 İSMMMO'nun 2. olağan genel kurulu 4(1991),3-7 İSMMMO'nun 4. olağan genel kurulu üzerine 20(1993),3-5 İstanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası (İSMMMO) 7. yaşında 39(1997),3-6 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluşu ve gelişmesi ( ) Özel sayı(2006), : s İşletme yönetim merkezlerinin öyküsü 19(1992),3-7 Kaçak (yetkisiz) çalışanlar önlenmedikçe muhasebe mesleği saygın olamaz 3 (1991), 3-5 Kamu yönetiminde yeniden yapılanma ve yerel yönetimlerin denetim 65(2003),7-11 Kamuoyunda mesleki itibarımızı yok eden haksız rekabete gelin hep birlikte son verelim 52(2000),1-8 Kayıp dosta 10(1991),. 3-9 Kayıtdışı ekonomi ile mücadele aynı zamanda siyasi bağımsızlık, demokrasi ve sosyal barışımızın devamı açısından da ivedilikle yerine getirilmesi gereken bir görevdir 74(2006), : s.18 Mali tatil 31(1995), Mesleğimizi daha saygın bir konuma getirmek bizlerin bu mücadeleye katılmasına ve inanmasına bağlıdır 59(2002),. 1-4 r Meslek camiamızda heyecan ve sevgi dorukta 67(2004),7-9

14 Meslek odalarının işlevi üzerine bir bakış 18(1992),. 5-6 Meslek yasamızın kabul edilişinin 10. yılı kutlu olsun 47(1999),3-6 Mesleki kararlara sahip çıkalım 36(1996),3-6 Meslekte vizyon ve dünya muhasebe kongresi 77(2006),11-19 Muhasebe meslek mensuplarının vergi uygulamalarındaki sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz 75(2006),13-20 Muhasebe mesleği Dünyada olduğu gibi ülkemizde de saygın yerini almalıdır 2 (1991), 3-5 Muhasebecilerin siyasi partilerden bekledikleri mesleki ve toplumsal talepleri 46(1999),3-9 Odalar birliği'nce yapılması zorunlu olan olağanüstü seçimli genel kurul üzerine 9(1991),3-5 Önerilerimiz hayata geçiyor 21(1993),3-4 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 33(1995),19-29 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 38(1996), Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 42(1997), : s.15 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 45(1998),30-40 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 49(1999),13-26 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 53(2000),53-65 : s.65 Özelleştirme ve demokratikleşme 28(1994),3-7 Temiz toplum 22(1993),3-4 Türk muhasebe mesleğindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm önerileri

15 69(2004),7-13 Türk ticaret kanunu tasarısındaki denetimle ilgili maddelere ait görüş ve değerlendirmeler 71(2005),7-13 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 2. olağan genel kuruluna giderken 6(1991),. 3-5 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 2. olağan genel kurulunun ardından 15(1992),3-5 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 2. olağan genel kurulunun ardından 8(1991),3-5 Türkiye'de muhasebe, finansal raporlama ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi 24(1993),3-9 Türkiye'de muhasebeci-mali müşavir-yeminli mali müşavir geçmişte ve şimdiki norm standartları 1(1991), TÜRMOB 12. olağan genel kuruluna giderken 56(2001),1-6 TÜRMOB 13. olağan genel kuruluna giderken 60(2002),1-3 TÜRMOB 5. olağan genel kurulu'nun ardından 27(1994),3-9 TÜRMOB 6. olağan mali genel kurulu 32(1995),3-5 TÜRMOB 7. olağan genel kurulu'nun ardından 37(1996),3-5 Uluslararsı muhasebe standartları Türkiye uygulaması 36(1996),60-71 Ülkemizin mali denetimine talibiz 41(1997),3-6 Vergi beyannamelerinin imzalanmasında meslek mensuplarının sorumlulukları 41(1997),6-10 Vergi gelirlerinin toplanamamasının nedenleri ve önlem önerileri 17(1992),3-5 Vergi reformu ve istikrar programı 13(1992),3-5 Yeni bir dönem başlıyor 26(1994), 3-5

16 Yeni Bir dönem ve taleplerimiz 45(1998),5-9 Yeni Bir dönemeç beyannamelerde imza zorunluluğu 29(1995),3-10 Yeni bir yıla girerken 42(1997),. 3-5 Yeni vergi reformu ve meslek mensuplarımızın imza yetkisi 23(1993),3-4 Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısının yasallaşması seçimlerden sonraya bırakılmamalıdır. 78(2006), Zaman, tüm YMM odaları ile SMMM odalarının birlikte üretme zamanıdır 68(2004), sayılı serbest muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir kanunu'na göre mesleğe kabul şartları 18(1992), Demokratik kitle örgütleri ve 3568 sayılı yasa 5(1991),. 3-6 Kaçak (yetkisiz) çalışanlar önlenmedikçe muhasebe mesleği saygın olamaz 3(1991),. 3-4 Muhasebe mesleği dünyada olduğu gibi ülkemizde de saygın yerini almalıdır 2(1991). 3-5 Muhasebe mesleği olamadan yeminli mali müşavirlik mesleği olabilir mi? 58(2002),. 1-4 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 3. olağan seçimli genel kuruluna giderken 15(1992),3-5 Arısoy, Yavuz ;Seval, Belkıs; Sarıkovanlık, Vedat Piyasa riski, sermaye yeterliliği ve riske maruz değer (VaR) 68(2004),44-59 Armağan,Kayhan Sabit kıymetler ve sigorta tazminatı 17(1992),35-39 Arpacı,Altar Ömer Avansların şüphalilik ve değersizlik boyutu 76(2006), Kamu kiralamalarında katma değer vergisi 78(2006), Katma değer vergisinde kısmi tevkifat uygulamaları 77(2006),

17 Arpaç,Sabri Uzlaşmada yapılan son düzenlemeler 52(2000),32-46 : s.46 Arslan,Erkan 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve ihalelere katılım yeterliği açısından vergi borçlarının durumu 63(2003), : s.130 Arslan,Kahraman Hisse senedi değerlendirme modelleri ve mali tabloların önemi 59(2002), : s.224 Arslan, Mehmet İş göremezlik ödeneği 48(1999), Arslan, Mehmet ; Akcan, Ahmet Comparison of Turkey tax system with intarnational practices Özel sayı(2006), Türk vergi sisteminin uluslararası uygulamalarla karşılaştırılması Özel sayı(2006), Arsoy Poroy, Aylin ; Gücenme, Ümit Accounting education in the history of Turkish Republic Özel sayı(2006),74-93 Türkiye'de cumhuriyet döneminde muhasebe eğitimi Özel sayı(2006), Arzova,S. Burak Barter işlemleri ve muhasebeleştirilmesi 54(2001),67-86 Aslan,Sinan Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uluslararası finansal raporlama standartların agöre muhasebeleştirilmesi 67(2004), : s.138 Aslanoğlu, Suphi ; Erbaşı, Ali 2005 yılında finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi gerçekleşen getirileri, reel getiri bazında karşılaştırılması ve 2006 yılındaki durum 73(2005),

18 Aslanoğlu, Suphi ;Yıldız, Seyfi Ticari uyuşmazlıklarda ticari defterlerin ispat kuvveti 74(2006), Atabey, Tuncel Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında doğan kazançların vergilendirilmesi 50(2000),26-33 Ataç, Mehmet ; Demirdağ, Levent; Özcan, Erol Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği'ne göre kar dağıtım tablosu 35(1996),30-47 Atakan, Tülin ; Gökbulut, R. İlker Türkiye'de yapılan finansal kiralama işlemlerine ilişkin eski ve yeni düzenlemelerin muhasebe açısından karşılaştırmalı incelenmesi ve uygulamaya yönelik örneklenmesi 78(2006),58-79 Atmaca, Metin ; Erol, Mikail Vergi cezalarının (gelir-kurumlar-vergi usul) kanunu karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları 61(2002), Ataman Akgül, Başak Maddi duran varlıkların amortismanına ilişkin uluslararası muhasebe standardına (IAS 16) yeralan düzenlemeler ve Türk vergi mevzuatı ile karşılaştırılması 67(2004), Atay,Mehmet Serdar Türkiye sigorta işletmeleri finansal tabloları hakkında bir eleştiri 62(2003), Değersiz alacaklar ve şüpheli alacaklar 7(1991),22-23 Sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesi 9(1991),25-27 Ateş,Tayyar Parçalanan yatırım indirimi 49(1999), Ateşli,Erkan Amortisman uygulaması 61(2002), Avcı, Mehmet ; Çımat, Ali Türkiye'de kalkınmada öncelikli yöreler ve sağlanan vergisel avantajlar 58(2002),

19 Ay, Hakan Hisse senetlerinin alım-satım kazancının vergilendirilmesi 63(2003),37-40 Avrupa Birliği'ne uyeliğin Türk ekonomisi üzerine muhtemel etkileri 66(2004), Ay, Hakan ; Çakıcı, Ömer Genel üsulsüzlük cezası 59(2002), Vergi usul hukukunda yanılma 60(2002),93-94 Ay, Yılmaz GVK'nun 94/6-b madde hükmüne göre yapılması gereken gelir vergisi stopajı ve beyanı 61(2002), Ayaz,Garip Mali milad nedir? 60(2002),60-62 Ayaz,Garip ; Sönmez, Erdal Futbol Kulüpleri ve vergi 51 (2000), Yatırım indirimi stopajı konusunda son gelişme 53(2000),39-44 Ayboğa,Hanifi Anonim şirket organlarının muhasebeye yönelik görevleri ve sorumlulukları 58(2002), Anonim ve limited şirketlerde icra-iflas-konkordato süreci ve muhasebe ilişkileri 66(2004),23-31 Bağımsız maliyet muhasebesi kayıt sistemi organizasyonu ve uygulaması 64(2003),33-50 İşletmelerde muhasebe hukuku belge ve organizasyonu 56(2001),62-72 İştiraklerle ilgili uluslararası ve Türkiye'deki mevzuatın kapsamı ve karşılaştırılması 53(2000), Mali durum tablosu ve kuramsal yapısı 57(2001),63-87

20 Muhasebe hukuk ilişkileri 68(2004),30-43 : s Ticari uyuşmazlıklarda ticari defterlerin kanıt niteliği 54(2001),36-47 Türk ticaret kanunu'na göre anonim şirketlerde bilançonun oluşum süreci 55(2001),36-44 Aydemir,İsmail 2006 dönemi için belirlenen asgari ücret üzerine bir değerlendirme 73(2005), Aydemir, İsmail ; Uçar, Mustafa Tekdüzen muhasebe sisteminde ticaret işletmeleri için gider ve maliyet hesaplarının işleyiş 23(1993),16-23 Aygör, Cezmi Türkiye muhasebe standardı-14 borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 60(2002), Aygören, Hakan ; Uyar, Süleyman Basel II ilkelerinin KOBİ'lere olası etkileri finansman maliyeti, finansal raporlama ve muhasebe açısından değerlendirme 77(2006),52-70 Aygen, Filiz ; Pazarçeviren, Selim Yüksel Çok uluslu şirketlerde transfer fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi 71(2005), Aygül, Emrah Ayni ücretlerinvergilendirilmesi 64(2003), Aygül, Emrah ; Pol, Levent Satıştan sonraki hesap dönemlerinde gerçekleşen mal iadelerinin değerlendirilmesi 59(2002), Aygül, Emrah ; Polat, Levent IV sayılı listedeki mallara ilişkin ötv kanunu ve muhasebe uygulamaları 63(2003), Ayhan,Ertan Amortisman muhasebesi 57(2001), Aysan,Mustafa A. A history of the accounting profession in Turkey

21 Özel Sayı (2006), Türkiye'de muhasebe mesleğinin gelişimi 37(1996),10-20 : s Türkiye'de muhasebe mesleğinin gelişimi Özel sayı(2006), Türk vergi sistemi yeniden düzenlenmelidir 39(1997),24-27 Aytekin,Serdar Ayın ücret ödemelerinin vergi karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları 77(2006), Basit usulde kayıt, belge düzeni ve 2005 yılı ticari kazancın tespiti 73(2005), Binek otomobil için ödenen katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin serbest meslek kazancına etkisi 78(2006), Aytekin, Serdar, Bakmaz, Zübeyir Basit usulde kayıt, belge düzeni ve 2005 yılı ticari kazancın tespiti 73(2005), Vergi hukukunda bildirimler 71(2005), Aytulun,Arif Bütçe çalışmalarında izlenecek yol ve tavsiyeler 45(1998),80-84 TS-En-ISO 9000 serisinde kalite maliyetleri ve Ç-E TSE-ISO-EN çevre yönetim sistemi muhasebesi 46(1999),62-66 Ayyıldız,Bülent Bilgisayarın kuş bakışı görünümü 43(1998),77-80 Bilgisayarın kuş bakışı görünümü 44(1998),42-46 Microsoft excel'in bazı sırları 42(1997), Bağrıaçık,Attila

22 İhracatçılarımızın ve yabancı sermaye ile ortak yatırım düşünen firmalarımızın tek çıkar yolu serbest bölgeler 57(2001),19-22 Bağrıaçık, Attila ; Boz, Yalçın Dalgalı kur rejiminde serbest bölgelerin Türk ihracatçısına sağladığı avantajlar 55(2001),26-35 Bahadır, Oğuzhan ; Hacırüstemoğlu, Rüstem ; Boz, M. Fatih Petrol arama ve üretim işletmeleri için muhasebe sistemi önerisi 78(2006),21-33 Bakbak,Bora Serbest meslek kazanclarında istisna 66(2004), Bakbak,Bora Vergi usul kanununa göre değersiz alacaklar ve vazgeçilen alacaklar 65(2003), Bakmaz, Zübeyir ; Aytekin, Serdar Basit usulde kayıt, belge düzeni ve 2005 yılı ticari kazancın tespiti 73(2005), Vergi hukukunda bildirimler 71(2005), Bakoğlu,Refika Strateji ve stratejik yönetim kavramlarını yeniden düşünme 67(2004), Bal,Kemal Sekiz yıllık eğitim 39(1997),50-56 Balaban,Erkin 3568 sayılı yasa ve yönetmeliklerimizi tanıyalım, yorumlayalım ve uygulayalım 2(1991),s Balaban,Erkin 3568 sayılı yasa ve yönetmeliklerimizi tanıyalım, yorumlayalım ve uygulayalım 1(1991), 36 Meslek mensuplarının ucret politikası ve haksız rekabet 1(1991), Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ikinci sınava giderken 16(1992),9-10 Barut,Ali Niyazi Vergi usul kanunu'na göre işyeri kavramı ve önemi 38(1996),

23 Baş, Melih ; Özocak,Hulusi Muhasebede sosyal sorumluluk ve çevre 41(1997),59-61 Muhasebe ve denetim mesleğinde etik, bağımsızlık ve tarafsızlık 56(2001), Baş, İ. Melih; İnaltong, Cenap; Özocak, Hulusi ; Alpak, Filiz İSMMMO'nun da katıldığı habitat II izleniyor 37(1996),66-67 Baş,Seyit Ahmet 4369 sayılı kanunla mesleki kuruluşlara getirilen vergi mahremiyeti sorumluluğu 44(1998),13-16 Menkul sermaye iratlarında indirim uygulamasının eleştirisi 46(1999),16-21 Yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesi ve üçüncü kişilere satılmasıyla ilgili 47 no'lu KVK genel tebliğ hükmünün irdelenmesi 43(1998),28-31 Başak,Levent 4842 ve 5024 sayılı kanunlar uyarınca finansal kiralama şirketlerinde yatırım indirimi istisnası uygulaması 67(2004),32-44 Dar mükellefiyete tabi kurumlarca elde edilen know-how bedellerinin vergilendirilmesi 68(2004), Başaran,Cansen Evrensel muhasebe standartlarına doğru 57(2001), Başer,Metin Anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımında serbest muhasebeci mali müşavir raporu zorunluluğu 24(1993),20-22 Basit usulde vergilemede, meslek mensubunun durumu ve meslek odaları 46(1999),10-13 Bayram idari izni dava açma süresini durdurur mu? 25(1993),16-17 Beyannamelerde meslek mensubunun imza zorunluluğu 19(1992),29-30 Döviz büfelerinde belge düzeni ve vergilendirilmesi 18(1992), Geçici verginin ikmalen ve re'sen tarh edilmesi yasal mıdır? 11(1992),32

24 İşyeri kapatma cezası ve bir öneri 10(1991), KDV mükelleflerinin kullanacakları ödeme kaydedici cihazlarda (yazar kasa) "Z" raporlarının alınması ve ceza uygulaması 9(1991),28-29 Kurumların aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilen esas sermayeye ilavesi 41(1997),21-30 Muhasebe mesleğinin örgütlenmesinde Türkiye 47(1999),7-13 Tek'in gecikme zammına uyguladığı KDV'nin yasallığı 16(1992),25-27 Vergiden istisna yurtdışı harcırah uygulaması ve tutarları 43(1998),10-14 Yarış atı yetiştiriciliği ve koşu faaliyetlerinin Türk vergi sistemindeki yeri 48(1999),11-17 Başoğlu,Cemil Geçici vergi uygulaması ile ilgili dönem sonu işlemlerinin muhasebe kayıtları konusundaki önerilerimiz 45(1998),15-29 Başol,İhsan Gündeliklerde vergi kesintisi 14(1992),14-22 Baydemir, Mehmet Kredi kartlarının olumlu ve olumsuz yönleri 49(1999),83-93 Baydemir,Mehmet ; Demirdağ, Levent Kredi kartları ve uygulaması 40(1997),41-44 Kredi kartları ve uygulaması 41(1997),49-56 Bayırlı, Rıdvan ; Karapınar, Aydın Ortülü sermayede kanunen kabul edilmeyen gider tutarının hesaplanması 78(2006),34-46 Bayramoğlu, M. Fatih ; Toraman, Cengiz Effects of the adoption of European Union standards of accounting practices Özel sayı(2006),

25 Avrupa Birliği uyum sürecinin muhasebe uygulamlarına etkisi Özel sayı(2006), Bedizel,Reha Semih VuK'nun 371. maddesinin yanlış uygulanması 18(1992), Bekar,Gültekin Kitle örgütleri ve demokrasi üzerine birkaç söz 26(1994),15-16 Bekar,Ş. Ömer Kuyumculukta stopaj uygulaması 25(1993),29-30 Muhasebe haftası 21(1993),10-11 Belek, Bahri ; Gürboğa,Erkan Kira gelirlerinin beyanına ilişkin pratik bilgiler 53(2000),49-52 Benzerler,Saffet Muhasebe mesleğinin gelişmekte olan ülkelerdeki yeri 10(1991), Berksoy,Turgay Türkiye ekonomisi 33(1995),30-32 Biçersin,Metin Türkiye Cumhuriyeti 75. yılında 45(1998),63-66 Bilen,Abdulkadir Bedelsiz teslimlerin vergi boyutu ve muhasebe kayıtları 76(2006), Bilen,Cavit Limanlarda deniz taşıma araçları için yapılan hizmetlerde KDV istisnası 51(2000), Limanlarda deniz taşıma araçları yapılan hizmetlerde kdv istisnası 49(1999), Bilge,Süleyman Çalışma hastalığına tutulmuş muhasebeci ve yöneticinin acı sonu 18(1992), Orgütsel psikolojide gruplar ve gruplar arası ilişkiler 25(1993),25-28

26 Ticaret hukuku açısından bilançonun tanımı ve düzenlenmesi 13(1992),11-13 Vergisel yönden kanuni temsilcilerin ödevleri ve sorumlulukları 10(1991), Binbir,Sinan Tekstil ve konfeksiyon sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 61(2002), Bingöl,Mehmet İndirimli orana tabi işlemlerde katma değer vergisi iadesi 52(2000),23-27 Bostancı,Serpil Bankalarda bağımsız denetim 58(2002), Basında promosyon olayı ve muhasebe kayıtları 20(1993),57-60 Enflasyon dönemlerinde finansal raporlama ve TMS-2 uygulaması 55(2001), Enflasyon muhasebesi 19(1992),33-36 : s.36 Küreselleşen muhasebede standartlaşma ve Türkiye muhasebe standartları kurulu 59(2002), Maddi, maddi olamayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar 56(2001), Türkiye Muhasebe standartları kurulu tarafından tartışmaya açılan TMS-1 finansal tabloların sunuluşu standardı'na ilişkin düşünceler 62(2003),41-45 Boy,Kadir 13. vergi haftasının ardından 58(2002), Boyar, Ender ; Güngörmüş, Ali Haydar Özel (yap-sat) inşaat firmalarında maliyet sisteminin oluşturulması 76(2006), Boz, M. Fatih; Hacırüstemoğlu, Rüstem ; Bahadır, Oğuzhan Petrol arama ve üretim işletmeleri için muhasebe sistemi önerisi 78(2006),21-33 Boz, Yalçın ; Bağrıaçık, Attila

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10 ve üzeri I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 1. Hizmet, Taşımacılık 205 275 290 335 2. Alım-Satım 280 350 370 400 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-15:28:49 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü İÇİNDEKİLER Önsöz... vıı Kısaltmalar... ıx Tablolar Listesi... xvıı Giriş... 1 Birinci Bölüm Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü 1. ÖN BİLGİLER... 7 1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II Metin AYTULUN Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi TMS ve VUK Kapsamında STOKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

VERGİ KILAVUZU 2010 Mayıs - 2010

VERGİ KILAVUZU 2010 Mayıs - 2010 VERGİ KILAVUZU 2010 Muzaffer EMEKCİ Gelirler Başkontrolörü Fatih KIZILTEPE Gelirler Kontrolörü Mayıs - 2010 Hazırlık, Baskı ve Cilt: KURTİŞ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 613 68 94 (pbx) Fax: (0.212) 613 68

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 21.04.2016-11:29:23 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil 193049 İrtibat Tel 312 3545790

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı