Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213"

Transkript

1 KİŞİ ADLARI DİZİNİ

2

3 Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004), Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004), Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004), Sporda sponsorluk harcamaları ve gider kaydı 61(2002), Ticaret ve sanayi odaları aidatları ve kayıt zorunluluğu 73(2005), Tüm yönleriyle anonim şirketlerde genel kurul toplantısı 71(2005), Akan,Adnan Türkiye muhasebe standardı 4 satışlar ve diğer olağan gelirler 59(2002), Akbay,Ercan Naylon fatura kullanımında kaçakçılık suçu için kasıt aranması 59(2002), Vergi kimlik numarası kullanılacak işlemler ve vergi kimlik numarası kullanmak zorunda olanlar 56(2001),30-34 Akbıyık,Ali Arslan Otomotiv sektöründe ilk madde ve malzeme - mamuller ve ticari mallar hesaplarının tekdüzen hesap planı açısından incelenmesi 64(2003), Akbıyık Ali Arslan ; Güneş, İsmail Hakkı Birleşmeler işletme birleşmelerinde özellik arzeden konular 58(2002), Kurumlar vergisi kanunu açısından işletmelerde vergili birleşmeler 56(2001), Kurumlar vergisi kanunu açısından işletmelerde vergisiz birleşmeler 57(2001), Akbıyık, Ali Arslan ; Yeşiltepe, Nursen Şarapçılık sektörüne muhasebe açısından bir bakış

4 69(2004), Akcan, Ahmet ; Arslan, Mehmet Comparison of Turkey tax system with intarnational practices Özel sayı(2006), Türk vergi sisteminin uluslararası uygulamalarla karşılaştırılması Özel sayı(2006), Akçalı, Nurşen ; Şamiloğlu, Famil Küreselleşme sürecinde İstanbul menkul kıymetler borsasının derinlik sorunu 60(2002), Akdoğan,Nalan Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre fiili maliyet yönetiminde maliyet hesaplarının işleyişi 20(1993),12-23 Türkiye Muhasebe standartlarının uygulamaya konmasında, meslek mensuplarının sorumlulukları 43(1998),15-22 Akgün,Melek İşletmelerde etkinlik ve nakit çevirme süresi analizi 60(2002), : s.198 Standart maliyetlemede faaliyet tabanlı sapma analizleri 66(2004), : s.109 Akıl,Mustafa ; Canpolat, Erdal İştirak hisselerinin satışında maliyet bedeli artırımı 56(2001),35-58 Mükellefiyet türleri itibariyle menkul kıymet alım ve satım kazançlarının vergilendirilmesi ve beyanı 58 (2002), Akın,Ahmet Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi 51(2000), Belediyelerde mali yönetim 46(1999),14-15 Serbest bölgeler 47(1999),14-17 Yeni yatırım projelerinde mali analizler

5 49(1999),43-45 Türk vergi sisteminin ve gelir idaresi'nin sorunları 5(1991), Akışık,Orhan 4369 sayılı yasa ile yatırım indirimi istisnasına getirilen yenilikler 45(1998),47-53 : s.53 Finansal tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesinde uygulanan yöntemler 67(2004), : s.228 Konsinye satışlar ve tek düzen muhasebe sistemine göre muhasebeleştirilmesi 61(2002), : s.251 Hizmet sözleşmesinin bağımsız denetim açısından önemi 62(2003), : s.213 Akkanat,Z. Gönül Sakatları korumaya yönelik mali düzenlemelerin iyileştirilmesi 37(1996),56-59 : s.59 Akkum, Tülin ; Vuran, Bengü Türk sermaye piyasasındaki hisse senedi getirilerini etkileyen makro ekonomik faktörlerin arbitraj fiyatlama modeli ile analizi 65(2003),65-90 Akkurt,Mahmut Nedim Düzeltme ve yargıya geçiş 39(1997),32-41 : s.41 Akpınar,Teoman Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği 67(2004),56-59 : s.59 Aksoy,Tamer AB ipotekli finansman piyasalarının değişim ve gelişiminde etki yaratan faktörler ve dinamikler 70(2005), : s Bağımsız denetim şirketleri için ulusal ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu çok yönlü bir iç kontrol anket formu önerisi 73(2005), : s

6 Finansal muhasebe ve raporlama standartlarında uyumlaştırma ve UMS/UFRS bazında küresel muhasebe standartları setine yöneliş eğilimi 71(2005), : s Ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlamında iç kontrol ve iç kontrol gerekliliği 72(2005), : s Aktaş,Rafet Sermaye piyasası kurulu'nun belirlediği finansal tablo formatlarının aracı kurumlar açısından incelenmesi 73(2005), : s.129 Akyel, Nermin ; Karaca, Nevran Bağımsız denetim açısından etik ve yaratıcı muhasebe uygulamaları 72(2005), : s Akyol,Muhammed Kooperatiflerde gelir gider farkının geri dönüşümü (risturn) 69(2004), : s. 258 Akyüz,Müfit IMF'nin istikrar politikaları 26(1994),21-23 Alagöz,M. Yaşar Tahsilatın hızlandırılması ve vergi denetimleri 15(1992),8-9 Alakoç,Zehra Meslek elemanlarının eğitilmesinde yeni bir alternatif 61(2002), Albayrak, Murat ; Tekiner, Yıldız Maliyetlerin saptanmasında yeni yaklaşımlar 73(2005), Albeyoğlu, Suzan ; Demirdağ, Levent Gerçek kişi mükelleflerce gelirin toplanması, yıllık beyanname verilen ve verilmeyen haller 64(2003), Alışkan,Murat 4389 sayılı bankalar kanununa göre tasarruf mevduatı 52(2000), : s Alp, Ziya Enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) bağlamında 5024 sayılı kanun 65(2003),

7 Alpak, Filiz; İnaltong, Cenap; Özocak, Hulusi ; Baş, İ. Melih; İSMMMO'nun da katıldığı habitat II izleniyor 37(1996),66-67 Alparslan, Mustafa ; Sakal, Mustafa İnternet ortamında verilmeyen vergi beyannamelerine ceza kesilemeyeceği 76(2006), Alper,Hüsnü Açık mektup 30(1995),50-52 Alptürk,Ercan 21. Yüzyılda elektronik ticaret ve internetin etkileri 66(2004),44-47 Fireler ve maliyetlere etkileri 65(2003),34-39 Kredi kartları ile yapılan taksitli satışların finansal, hukuksal ve vergisel boyutu 70(2005),47-59 Özel inşaatların vergilendirilmesinde sorunlar 69(2004),78-81 Tazminatların hukuksal ve vergisel boyutu 67(2004),27-31 Altındağ,Mehmet 2003 yılında gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar 61(2002), Finansal kiralamanın vergi karşısındaki durumu 66(2004),32-37 Geçici vergide yanılma payı 51(2000), İhracat faturasının düzenlendiği dönem ile ihracatın yapıldığı dönemin farklı olması halinde kdv uygulaması 60(2002),55-59 Karın sermayeye eklenmesi nedeniyle kişilerce elde edilen kar paylarının beyanı 53(2000),34-38 Katma değer vergisinde sorumluluk ve sorumluluk kapsamına alınan işlemler 64(2003),24-27 Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ve özel durumlar 57(2001),23-29 Kurum kazancı vergi matrahının hesaplanmasında öngörülen yatırım harcamasının durumu 52(2000),13-18

8 Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi 63(2003),24-30 Ortülü kazanç 59(2002), Özel maliyet bedeli ve yeniden değerlemesi 56(2001),27-29 Vergi kanunlarına göre sorumluluk halleri 58(2002), Yurtdışında faaliyette bulunan kişilerden alınan belgelerin gider kaydı 55(2001),45-46 Altıntaş,A. Taylan Son düzenlemeler çerçevesinde kiraya veren ve kiracı açısından finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 66(2004), : s.192 Altuğ,Nuray Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışı ekonominin kapsamı 25(1993),35-50 : s.50 Altundal,Alp Aydınlanmada bir mum 19(1992),44 Altunoğlu,Erol Götürü usulde tesbit edilen ücretlerin vergilendirilmesi ve olumsuzluklar 29(1995),54-56 Anbar,Adem Hisse senetleri İMKB'de işlem gören işletmelerde kar payı dağıtımpolitikası 75(2006), : s.228 Anıl, Nazım ; Çelik, Mehmet İhrac kayıtlı teslimlerin 24 sayılı KDV sirküleri ve 95 seri no.lu kdv genel tebliği sonrasında kdv beyannamesindeki işleyişi 71(2005), Apak,Selçuk Demokratik kitle-meslek örgütleri görevleri ve sorunları 6(1991), Apak,Talha 2005 yılında elde edilen serbest meslek kazancının tespiti, vergilendirilmesi ve özellik arz eden hususlar 73(2005), seri nolu tebliğ ile kdv iadelerinde usul ve esaslar yeniden belirlendi 71(2005),61-71

9 Anonim şirketlerde yönetim kurulu (seçilme-görev-sorumluluk-karar alma-istifa) 62(2003),74-81 Çalışma izni alması gereken ve gerekmeyen yabancılar ile yabancılara yasaklanan meslekler 67(2004),15-26 Dahilde işleme rejimi kararı ve tebliği ile ihracatın devletçe desteklenmesinin usul ve esasları 68(2004), Fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura hakkındaki yasal düzenlemeler ve uygulama esasları 65(2003), Hizmet ihracatı istisnasının KDV beyan dönemi ve KDV iadesinin şartları tartışmalıdır 74(2006), İhracat bedellerinin tahsili kapatılması ve kur farkları 63(2003), : s.112 İhracat işlemlerinin beyanı 64(2003),60-76 : s.76 Konsinye (komisyoncu vasıtasıyle) satış işlemlerinin borçlar hukuku ve vergi hukuku karşısındaki durumu 60(2002),67-72 : s.72 Reklamasyon nedir? reklamasyon ve komisyon giderlerinin vergi mevzuatı yönünden değerlendirilmesi 70(2005),76-80 Sektörel dış tiacret şirketlerinin kuruluş ve faaliyet şartları ile sağlanan başlıca destekler 61(2002), : s.122 Sektörel dış ticaret şirketleri mevzuatı ve sorunları 72(2005), Sermaye şirketlerinde nev'i değişikliği 66(2004),61-70 Yetkili müesseseler (döviz büroları) mevzuatı (kuruluşu-denetimi-vergilendirilmesi 57(2001), Yetkili müesseselerde (döviz büfeleri) düzenlemeler ve beklentiler 23(1993),46-50 Yetkili müesseselerde (döviz büfeleri) muhasebe düzeni 20(1993),53-56 Yetkili müesseselerde (döviz büfeleri) son durum ve muhasebesi 30(1995),30-33

10 Arabacıoğlu,Orhan 3568 sayılı yasanın bağımlı çalışanlara getirdikleri, götürdükleri 25(1993),31-32 Bağımlı üye kavramı ve ülkemiz gerçekleri 39(1997),59-62 Arat,M. Emin dönemleri ticaret bankalarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş finansal tablolarının oranlar yöntemi ile analizi 69(2004),41-48 : s.48 Dışalımda ödeme biçimlerine göre mali rantabilite analizi 21(1993),33-39 : s.39 Argun,Doğan Çevre koruma rizikoları için karşılıklar 24(1993),33-38 İhracat işlemleri sonucunda oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesi 61(2002), : s.47 Seyahat acenteleri ve tur operatörleri arasındaki işlemlerde belgelendirme açısından bir sorun ve çözüm önerisi 60(2002),51-54 : s.54 Yatırım teşvik unsuru olarak yatırım indirimine konu olan iktisadi kıymetlerin aktifleştirilmesi, hesap planında düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi 63(2003),6-23 Arığ, H. Turgut Muhasebecinin Nisan 91 günlüğü 2 (1991), Muhasebecinin Mayıs 91 günlüğü 3 (1991), Muhasebecinin Ağustos 91 günlüğü 6 (1991), Muhasebecinin Eylül 91 günlüğü 7 (1991), Muhasebecinin Ekim 91 günlüğü 8 (1991), Muhasebecinin Kasım 91 günlüğü 9 (1991), Muhasebecinin Aralık 91 günlüğü

11 10 (1991), Muhasebecinin Mart 92 günlüğü 12 (1992), Muhasebecinin Nisan 92 günlüğü 13 (1992), Muhasebecinin Haziran 92 günlüğü 14 (1992), Arıkan,Menekşe İnşaat işletmelrinde vergi ve muhasebe uygulamaları 74(2006), : s.115 Arıkan,Yahya 1 Mart muhasebe günümüz kutlu olsun 34(1996), Şubatta toplanacak olan birlik olağanüstü genel kurulu'na giderken 11(1992), İSMMMO genel kurulu'na giderken, global dünyada ve ülkemizde muhasebe mesleği 62(2003), TÜRMOB olağan (seçimli) genel kurulu'na giderken 76(2006), yılına girerken 38(1996), yılı zor bir yıl olacak 49(1999), yılı ekonomiye istikrar mesleğimize de yeni kazanımlar getirsin 57(2001), yılı ücretlilerde vergi indirimi sistemi (vergi iadesi) 72(2005), yüzyıla girerken yaklaşan TÜRMOB seçimleri 44(1998), Aralık seçimlerine giderken 33(1995), genel kurul'a giderken 30(1995), Olağan genel kurula giderken 35(1996),3-6 8 Şubat'ta yapılan odalar birliği olağanüstü genel kurulu 12(1992),. 3-5

12 9. olağan (seçimli) genel kuruluna giderken 43(1998),3-7 Almanya'da muhasebecilerin kurduğu dev organizasyon DATEV 31(1995), 3-16 Başlarken 1 (1991), 3 Beşinci olağan genel kurula giderken 25(1993),3-5 Bilgisayarlı muhasebe programları standartlarının değerlendirilmesi 73(2005),7-13 Bizler mesleğini bağımsız, tarafsız ve objektif olarak sürdüren sosyal sorumluluk sahibi meslek mensubuyuz 64(2003),1-5 Bugün eğer gelişmeler karşısında güçlü ve insiyatifli olmak istiyorsak, yapacağımız tek şey yaşam boyu öğrenme felsefesini hayata geçirmektir 70(2005),7-13 Demokratik Kitle Örgütleri ve 3568 sayılı Yasa 5 (1991), 3-6 Emeklilerde ve ücretlilerde vergi iadesi 28(1994),18-31 Erkin Balaban'ın ardından 29(1995),11-13 Finansal raporlama standartları İSMMMO yuvarlak masa toplantısından notlar 72(2005),7-17 Foundation and development of the Chamber of Certified Public Accountants of Istanbul: Özel sayı (2006), 9-30 : s Geleceği kendi ellerimizle kuralım 40(1997),3-11 Gelin haksız rekabete dur diyelim 50(2000),6-9 Gelin ülkemizin denetimine talip olalım 51(2000),. 1-4 Globalleşmenin muhasebe mesleğine yarattığı yeni fırsatlar ve mesleğimizi bekleyen tehlikeler 63(2003),1-5 Haksız rekabet edenlere karşı mücadelemiz devam ediyor 54(2001),1-4

13 Haksız rekabet meslek yaşantımızın birinci ve çözümlenmesi gereken en temel sorunudur 53(2000),1-11 İSMMMO 12. olağan genel kurulunun ardından 55(2001),1-4 İSMMMO 3. olağan genel kurulu üzerine 14(1992),3-4 İSMMMO, 15. olağan genel kurulu'na giderken 66(2004),11-14 İSMMMO'nun 2. olağan genel kurulu 4(1991),3-7 İSMMMO'nun 4. olağan genel kurulu üzerine 20(1993),3-5 İstanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası (İSMMMO) 7. yaşında 39(1997),3-6 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluşu ve gelişmesi ( ) Özel sayı(2006), : s İşletme yönetim merkezlerinin öyküsü 19(1992),3-7 Kaçak (yetkisiz) çalışanlar önlenmedikçe muhasebe mesleği saygın olamaz 3 (1991), 3-5 Kamu yönetiminde yeniden yapılanma ve yerel yönetimlerin denetim 65(2003),7-11 Kamuoyunda mesleki itibarımızı yok eden haksız rekabete gelin hep birlikte son verelim 52(2000),1-8 Kayıp dosta 10(1991),. 3-9 Kayıtdışı ekonomi ile mücadele aynı zamanda siyasi bağımsızlık, demokrasi ve sosyal barışımızın devamı açısından da ivedilikle yerine getirilmesi gereken bir görevdir 74(2006), : s.18 Mali tatil 31(1995), Mesleğimizi daha saygın bir konuma getirmek bizlerin bu mücadeleye katılmasına ve inanmasına bağlıdır 59(2002),. 1-4 r Meslek camiamızda heyecan ve sevgi dorukta 67(2004),7-9

14 Meslek odalarının işlevi üzerine bir bakış 18(1992),. 5-6 Meslek yasamızın kabul edilişinin 10. yılı kutlu olsun 47(1999),3-6 Mesleki kararlara sahip çıkalım 36(1996),3-6 Meslekte vizyon ve dünya muhasebe kongresi 77(2006),11-19 Muhasebe meslek mensuplarının vergi uygulamalarındaki sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz 75(2006),13-20 Muhasebe mesleği Dünyada olduğu gibi ülkemizde de saygın yerini almalıdır 2 (1991), 3-5 Muhasebecilerin siyasi partilerden bekledikleri mesleki ve toplumsal talepleri 46(1999),3-9 Odalar birliği'nce yapılması zorunlu olan olağanüstü seçimli genel kurul üzerine 9(1991),3-5 Önerilerimiz hayata geçiyor 21(1993),3-4 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 33(1995),19-29 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 38(1996), Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 42(1997), : s.15 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 45(1998),30-40 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 49(1999),13-26 Özel gider indirimi sistemi ve vergi iadesi (ücretliler) 53(2000),53-65 : s.65 Özelleştirme ve demokratikleşme 28(1994),3-7 Temiz toplum 22(1993),3-4 Türk muhasebe mesleğindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm önerileri

15 69(2004),7-13 Türk ticaret kanunu tasarısındaki denetimle ilgili maddelere ait görüş ve değerlendirmeler 71(2005),7-13 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 2. olağan genel kuruluna giderken 6(1991),. 3-5 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 2. olağan genel kurulunun ardından 15(1992),3-5 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 2. olağan genel kurulunun ardından 8(1991),3-5 Türkiye'de muhasebe, finansal raporlama ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi 24(1993),3-9 Türkiye'de muhasebeci-mali müşavir-yeminli mali müşavir geçmişte ve şimdiki norm standartları 1(1991), TÜRMOB 12. olağan genel kuruluna giderken 56(2001),1-6 TÜRMOB 13. olağan genel kuruluna giderken 60(2002),1-3 TÜRMOB 5. olağan genel kurulu'nun ardından 27(1994),3-9 TÜRMOB 6. olağan mali genel kurulu 32(1995),3-5 TÜRMOB 7. olağan genel kurulu'nun ardından 37(1996),3-5 Uluslararsı muhasebe standartları Türkiye uygulaması 36(1996),60-71 Ülkemizin mali denetimine talibiz 41(1997),3-6 Vergi beyannamelerinin imzalanmasında meslek mensuplarının sorumlulukları 41(1997),6-10 Vergi gelirlerinin toplanamamasının nedenleri ve önlem önerileri 17(1992),3-5 Vergi reformu ve istikrar programı 13(1992),3-5 Yeni bir dönem başlıyor 26(1994), 3-5

16 Yeni Bir dönem ve taleplerimiz 45(1998),5-9 Yeni Bir dönemeç beyannamelerde imza zorunluluğu 29(1995),3-10 Yeni bir yıla girerken 42(1997),. 3-5 Yeni vergi reformu ve meslek mensuplarımızın imza yetkisi 23(1993),3-4 Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısının yasallaşması seçimlerden sonraya bırakılmamalıdır. 78(2006), Zaman, tüm YMM odaları ile SMMM odalarının birlikte üretme zamanıdır 68(2004), sayılı serbest muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir kanunu'na göre mesleğe kabul şartları 18(1992), Demokratik kitle örgütleri ve 3568 sayılı yasa 5(1991),. 3-6 Kaçak (yetkisiz) çalışanlar önlenmedikçe muhasebe mesleği saygın olamaz 3(1991),. 3-4 Muhasebe mesleği dünyada olduğu gibi ülkemizde de saygın yerini almalıdır 2(1991). 3-5 Muhasebe mesleği olamadan yeminli mali müşavirlik mesleği olabilir mi? 58(2002),. 1-4 Türkiye SMMM ve YMM odaları birliği 3. olağan seçimli genel kuruluna giderken 15(1992),3-5 Arısoy, Yavuz ;Seval, Belkıs; Sarıkovanlık, Vedat Piyasa riski, sermaye yeterliliği ve riske maruz değer (VaR) 68(2004),44-59 Armağan,Kayhan Sabit kıymetler ve sigorta tazminatı 17(1992),35-39 Arpacı,Altar Ömer Avansların şüphalilik ve değersizlik boyutu 76(2006), Kamu kiralamalarında katma değer vergisi 78(2006), Katma değer vergisinde kısmi tevkifat uygulamaları 77(2006),

17 Arpaç,Sabri Uzlaşmada yapılan son düzenlemeler 52(2000),32-46 : s.46 Arslan,Erkan 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve ihalelere katılım yeterliği açısından vergi borçlarının durumu 63(2003), : s.130 Arslan,Kahraman Hisse senedi değerlendirme modelleri ve mali tabloların önemi 59(2002), : s.224 Arslan, Mehmet İş göremezlik ödeneği 48(1999), Arslan, Mehmet ; Akcan, Ahmet Comparison of Turkey tax system with intarnational practices Özel sayı(2006), Türk vergi sisteminin uluslararası uygulamalarla karşılaştırılması Özel sayı(2006), Arsoy Poroy, Aylin ; Gücenme, Ümit Accounting education in the history of Turkish Republic Özel sayı(2006),74-93 Türkiye'de cumhuriyet döneminde muhasebe eğitimi Özel sayı(2006), Arzova,S. Burak Barter işlemleri ve muhasebeleştirilmesi 54(2001),67-86 Aslan,Sinan Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uluslararası finansal raporlama standartların agöre muhasebeleştirilmesi 67(2004), : s.138 Aslanoğlu, Suphi ; Erbaşı, Ali 2005 yılında finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi gerçekleşen getirileri, reel getiri bazında karşılaştırılması ve 2006 yılındaki durum 73(2005),

18 Aslanoğlu, Suphi ;Yıldız, Seyfi Ticari uyuşmazlıklarda ticari defterlerin ispat kuvveti 74(2006), Atabey, Tuncel Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında doğan kazançların vergilendirilmesi 50(2000),26-33 Ataç, Mehmet ; Demirdağ, Levent; Özcan, Erol Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği'ne göre kar dağıtım tablosu 35(1996),30-47 Atakan, Tülin ; Gökbulut, R. İlker Türkiye'de yapılan finansal kiralama işlemlerine ilişkin eski ve yeni düzenlemelerin muhasebe açısından karşılaştırmalı incelenmesi ve uygulamaya yönelik örneklenmesi 78(2006),58-79 Atmaca, Metin ; Erol, Mikail Vergi cezalarının (gelir-kurumlar-vergi usul) kanunu karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları 61(2002), Ataman Akgül, Başak Maddi duran varlıkların amortismanına ilişkin uluslararası muhasebe standardına (IAS 16) yeralan düzenlemeler ve Türk vergi mevzuatı ile karşılaştırılması 67(2004), Atay,Mehmet Serdar Türkiye sigorta işletmeleri finansal tabloları hakkında bir eleştiri 62(2003), Değersiz alacaklar ve şüpheli alacaklar 7(1991),22-23 Sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesi 9(1991),25-27 Ateş,Tayyar Parçalanan yatırım indirimi 49(1999), Ateşli,Erkan Amortisman uygulaması 61(2002), Avcı, Mehmet ; Çımat, Ali Türkiye'de kalkınmada öncelikli yöreler ve sağlanan vergisel avantajlar 58(2002),

19 Ay, Hakan Hisse senetlerinin alım-satım kazancının vergilendirilmesi 63(2003),37-40 Avrupa Birliği'ne uyeliğin Türk ekonomisi üzerine muhtemel etkileri 66(2004), Ay, Hakan ; Çakıcı, Ömer Genel üsulsüzlük cezası 59(2002), Vergi usul hukukunda yanılma 60(2002),93-94 Ay, Yılmaz GVK'nun 94/6-b madde hükmüne göre yapılması gereken gelir vergisi stopajı ve beyanı 61(2002), Ayaz,Garip Mali milad nedir? 60(2002),60-62 Ayaz,Garip ; Sönmez, Erdal Futbol Kulüpleri ve vergi 51 (2000), Yatırım indirimi stopajı konusunda son gelişme 53(2000),39-44 Ayboğa,Hanifi Anonim şirket organlarının muhasebeye yönelik görevleri ve sorumlulukları 58(2002), Anonim ve limited şirketlerde icra-iflas-konkordato süreci ve muhasebe ilişkileri 66(2004),23-31 Bağımsız maliyet muhasebesi kayıt sistemi organizasyonu ve uygulaması 64(2003),33-50 İşletmelerde muhasebe hukuku belge ve organizasyonu 56(2001),62-72 İştiraklerle ilgili uluslararası ve Türkiye'deki mevzuatın kapsamı ve karşılaştırılması 53(2000), Mali durum tablosu ve kuramsal yapısı 57(2001),63-87

20 Muhasebe hukuk ilişkileri 68(2004),30-43 : s Ticari uyuşmazlıklarda ticari defterlerin kanıt niteliği 54(2001),36-47 Türk ticaret kanunu'na göre anonim şirketlerde bilançonun oluşum süreci 55(2001),36-44 Aydemir,İsmail 2006 dönemi için belirlenen asgari ücret üzerine bir değerlendirme 73(2005), Aydemir, İsmail ; Uçar, Mustafa Tekdüzen muhasebe sisteminde ticaret işletmeleri için gider ve maliyet hesaplarının işleyiş 23(1993),16-23 Aygör, Cezmi Türkiye muhasebe standardı-14 borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 60(2002), Aygören, Hakan ; Uyar, Süleyman Basel II ilkelerinin KOBİ'lere olası etkileri finansman maliyeti, finansal raporlama ve muhasebe açısından değerlendirme 77(2006),52-70 Aygen, Filiz ; Pazarçeviren, Selim Yüksel Çok uluslu şirketlerde transfer fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi 71(2005), Aygül, Emrah Ayni ücretlerinvergilendirilmesi 64(2003), Aygül, Emrah ; Pol, Levent Satıştan sonraki hesap dönemlerinde gerçekleşen mal iadelerinin değerlendirilmesi 59(2002), Aygül, Emrah ; Polat, Levent IV sayılı listedeki mallara ilişkin ötv kanunu ve muhasebe uygulamaları 63(2003), Ayhan,Ertan Amortisman muhasebesi 57(2001), Aysan,Mustafa A. A history of the accounting profession in Turkey

21 Özel Sayı (2006), Türkiye'de muhasebe mesleğinin gelişimi 37(1996),10-20 : s Türkiye'de muhasebe mesleğinin gelişimi Özel sayı(2006), Türk vergi sistemi yeniden düzenlenmelidir 39(1997),24-27 Aytekin,Serdar Ayın ücret ödemelerinin vergi karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları 77(2006), Basit usulde kayıt, belge düzeni ve 2005 yılı ticari kazancın tespiti 73(2005), Binek otomobil için ödenen katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin serbest meslek kazancına etkisi 78(2006), Aytekin, Serdar, Bakmaz, Zübeyir Basit usulde kayıt, belge düzeni ve 2005 yılı ticari kazancın tespiti 73(2005), Vergi hukukunda bildirimler 71(2005), Aytulun,Arif Bütçe çalışmalarında izlenecek yol ve tavsiyeler 45(1998),80-84 TS-En-ISO 9000 serisinde kalite maliyetleri ve Ç-E TSE-ISO-EN çevre yönetim sistemi muhasebesi 46(1999),62-66 Ayyıldız,Bülent Bilgisayarın kuş bakışı görünümü 43(1998),77-80 Bilgisayarın kuş bakışı görünümü 44(1998),42-46 Microsoft excel'in bazı sırları 42(1997), Bağrıaçık,Attila

22 İhracatçılarımızın ve yabancı sermaye ile ortak yatırım düşünen firmalarımızın tek çıkar yolu serbest bölgeler 57(2001),19-22 Bağrıaçık, Attila ; Boz, Yalçın Dalgalı kur rejiminde serbest bölgelerin Türk ihracatçısına sağladığı avantajlar 55(2001),26-35 Bahadır, Oğuzhan ; Hacırüstemoğlu, Rüstem ; Boz, M. Fatih Petrol arama ve üretim işletmeleri için muhasebe sistemi önerisi 78(2006),21-33 Bakbak,Bora Serbest meslek kazanclarında istisna 66(2004), Bakbak,Bora Vergi usul kanununa göre değersiz alacaklar ve vazgeçilen alacaklar 65(2003), Bakmaz, Zübeyir ; Aytekin, Serdar Basit usulde kayıt, belge düzeni ve 2005 yılı ticari kazancın tespiti 73(2005), Vergi hukukunda bildirimler 71(2005), Bakoğlu,Refika Strateji ve stratejik yönetim kavramlarını yeniden düşünme 67(2004), Bal,Kemal Sekiz yıllık eğitim 39(1997),50-56 Balaban,Erkin 3568 sayılı yasa ve yönetmeliklerimizi tanıyalım, yorumlayalım ve uygulayalım 2(1991),s Balaban,Erkin 3568 sayılı yasa ve yönetmeliklerimizi tanıyalım, yorumlayalım ve uygulayalım 1(1991), 36 Meslek mensuplarının ucret politikası ve haksız rekabet 1(1991), Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ikinci sınava giderken 16(1992),9-10 Barut,Ali Niyazi Vergi usul kanunu'na göre işyeri kavramı ve önemi 38(1996),

23 Baş, Melih ; Özocak,Hulusi Muhasebede sosyal sorumluluk ve çevre 41(1997),59-61 Muhasebe ve denetim mesleğinde etik, bağımsızlık ve tarafsızlık 56(2001), Baş, İ. Melih; İnaltong, Cenap; Özocak, Hulusi ; Alpak, Filiz İSMMMO'nun da katıldığı habitat II izleniyor 37(1996),66-67 Baş,Seyit Ahmet 4369 sayılı kanunla mesleki kuruluşlara getirilen vergi mahremiyeti sorumluluğu 44(1998),13-16 Menkul sermaye iratlarında indirim uygulamasının eleştirisi 46(1999),16-21 Yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesi ve üçüncü kişilere satılmasıyla ilgili 47 no'lu KVK genel tebliğ hükmünün irdelenmesi 43(1998),28-31 Başak,Levent 4842 ve 5024 sayılı kanunlar uyarınca finansal kiralama şirketlerinde yatırım indirimi istisnası uygulaması 67(2004),32-44 Dar mükellefiyete tabi kurumlarca elde edilen know-how bedellerinin vergilendirilmesi 68(2004), Başaran,Cansen Evrensel muhasebe standartlarına doğru 57(2001), Başer,Metin Anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımında serbest muhasebeci mali müşavir raporu zorunluluğu 24(1993),20-22 Basit usulde vergilemede, meslek mensubunun durumu ve meslek odaları 46(1999),10-13 Bayram idari izni dava açma süresini durdurur mu? 25(1993),16-17 Beyannamelerde meslek mensubunun imza zorunluluğu 19(1992),29-30 Döviz büfelerinde belge düzeni ve vergilendirilmesi 18(1992), Geçici verginin ikmalen ve re'sen tarh edilmesi yasal mıdır? 11(1992),32

24 İşyeri kapatma cezası ve bir öneri 10(1991), KDV mükelleflerinin kullanacakları ödeme kaydedici cihazlarda (yazar kasa) "Z" raporlarının alınması ve ceza uygulaması 9(1991),28-29 Kurumların aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilen esas sermayeye ilavesi 41(1997),21-30 Muhasebe mesleğinin örgütlenmesinde Türkiye 47(1999),7-13 Tek'in gecikme zammına uyguladığı KDV'nin yasallığı 16(1992),25-27 Vergiden istisna yurtdışı harcırah uygulaması ve tutarları 43(1998),10-14 Yarış atı yetiştiriciliği ve koşu faaliyetlerinin Türk vergi sistemindeki yeri 48(1999),11-17 Başoğlu,Cemil Geçici vergi uygulaması ile ilgili dönem sonu işlemlerinin muhasebe kayıtları konusundaki önerilerimiz 45(1998),15-29 Başol,İhsan Gündeliklerde vergi kesintisi 14(1992),14-22 Baydemir, Mehmet Kredi kartlarının olumlu ve olumsuz yönleri 49(1999),83-93 Baydemir,Mehmet ; Demirdağ, Levent Kredi kartları ve uygulaması 40(1997),41-44 Kredi kartları ve uygulaması 41(1997),49-56 Bayırlı, Rıdvan ; Karapınar, Aydın Ortülü sermayede kanunen kabul edilmeyen gider tutarının hesaplanması 78(2006),34-46 Bayramoğlu, M. Fatih ; Toraman, Cengiz Effects of the adoption of European Union standards of accounting practices Özel sayı(2006),

25 Avrupa Birliği uyum sürecinin muhasebe uygulamlarına etkisi Özel sayı(2006), Bedizel,Reha Semih VuK'nun 371. maddesinin yanlış uygulanması 18(1992), Bekar,Gültekin Kitle örgütleri ve demokrasi üzerine birkaç söz 26(1994),15-16 Bekar,Ş. Ömer Kuyumculukta stopaj uygulaması 25(1993),29-30 Muhasebe haftası 21(1993),10-11 Belek, Bahri ; Gürboğa,Erkan Kira gelirlerinin beyanına ilişkin pratik bilgiler 53(2000),49-52 Benzerler,Saffet Muhasebe mesleğinin gelişmekte olan ülkelerdeki yeri 10(1991), Berksoy,Turgay Türkiye ekonomisi 33(1995),30-32 Biçersin,Metin Türkiye Cumhuriyeti 75. yılında 45(1998),63-66 Bilen,Abdulkadir Bedelsiz teslimlerin vergi boyutu ve muhasebe kayıtları 76(2006), Bilen,Cavit Limanlarda deniz taşıma araçları için yapılan hizmetlerde KDV istisnası 51(2000), Limanlarda deniz taşıma araçları yapılan hizmetlerde kdv istisnası 49(1999), Bilge,Süleyman Çalışma hastalığına tutulmuş muhasebeci ve yöneticinin acı sonu 18(1992), Orgütsel psikolojide gruplar ve gruplar arası ilişkiler 25(1993),25-28

26 Ticaret hukuku açısından bilançonun tanımı ve düzenlenmesi 13(1992),11-13 Vergisel yönden kanuni temsilcilerin ödevleri ve sorumlulukları 10(1991), Binbir,Sinan Tekstil ve konfeksiyon sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 61(2002), Bingöl,Mehmet İndirimli orana tabi işlemlerde katma değer vergisi iadesi 52(2000),23-27 Bostancı,Serpil Bankalarda bağımsız denetim 58(2002), Basında promosyon olayı ve muhasebe kayıtları 20(1993),57-60 Enflasyon dönemlerinde finansal raporlama ve TMS-2 uygulaması 55(2001), Enflasyon muhasebesi 19(1992),33-36 : s.36 Küreselleşen muhasebede standartlaşma ve Türkiye muhasebe standartları kurulu 59(2002), Maddi, maddi olamayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar 56(2001), Türkiye Muhasebe standartları kurulu tarafından tartışmaya açılan TMS-1 finansal tabloların sunuluşu standardı'na ilişkin düşünceler 62(2003),41-45 Boy,Kadir 13. vergi haftasının ardından 58(2002), Boyar, Ender ; Güngörmüş, Ali Haydar Özel (yap-sat) inşaat firmalarında maliyet sisteminin oluşturulması 76(2006), Boz, M. Fatih; Hacırüstemoğlu, Rüstem ; Bahadır, Oğuzhan Petrol arama ve üretim işletmeleri için muhasebe sistemi önerisi 78(2006),21-33 Boz, Yalçın ; Bağrıaçık, Attila

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı