T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP"

Transkript

1 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

2 KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN DEKAN V. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN YARDIMCILARI Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI Yrd. Doç.Dr. Emel ÇANKAYA Yazı İşleri Öğrenci İşleri Mali İşler Teknik İşler Kütüphane Fotokopi Araç Şoför FAKÜLTE SEKRETERİ Sevilay YILMAZ Bölüm Sekreterliği Temizlik İşleri Çay Ocağı BÖLÜMLER Matematik Bölümü İstatistik Bölümü Biyoloji Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fizik Bölümü Kimya Bölümü Arkeoloji Bölümü Coğrafya Bölümü Tarih Bölümü Matematik ABD İstatistik ABD Biyoloji ABD Yeni Türk Dili Edebiyatı ABD Fizik ABD Kimya ABD Klasik Arkeoloji ABD Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD Eskiçağ Tarihi ABD Eski Türk Dili Edebiyatı ABD Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD Bölgesel Coğrafya ABD Genel Türk Tarihi ABD Yeni Türk Edebiyatı ABD Eski Türk Edebiyatı ABD Türk Halk Edebiyatı ABD Protohisyorya ve Önasya Arkeolojisi ABD Fiziki Coğrafya ABD Türkiye Coğrafyası ABD Ortaçağ Tarihi ABD Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD Yakınçağ Tarihi ABD Yeniçağ Tarihi ABD

3 ÜNİVERSİTE SENATOSU Prof.Dr. Recep BİRCAN Rektör Prof.Dr. Temel BAYRAK Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Zeki KARAKAYA Eğitimi Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ekrem MEMİŞ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Recep BİRCAN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep BİRCAN Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nihat DALGIN İlahiyat Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Hünkâr Avni DUYAR Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç.Dr. Cemalettin AYAS Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç.Dr. Bahtiyar SARIBOĞA Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. Hasan Hüseyin SATILMIŞ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik MYO Müdürü Doç.Dr. Murat SEZGİN Boyabat M.Y. O. Müdürü Yrd. Doç.Dr. M.Orhan ARAL Ayancık M.Y. O.Müdürü Doç.Dr. Halil TURGUT Gerze M.Y. O. Müdürü Prof.Dr. Osman SAMSUN Su ürünleri Fakültesi Senato Üyesi Yrd. Doç.Dr. Burcu SEÇKİN DİNLER Fen Edb. Fakültesi Senato Üyesi Doç.Dr. Savaş BAŞTÜRK Eğitim Fakültesi Senato Üyesi Yrd. Doç.Dr. Muzaffer BARLAK İlahiyat. Fakültesi Senato Üyesi Yrd. Doç.Dr Hüseyin EŞ Eğitim. Fakültesi Senato Üyesi REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN REKTÖR YARDIMCILARI Prof.Dr. Temel BAYRAK DEKANLIK Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ Dekan V. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI Yrd. Doç.Dr. Emel ÇANKAYA Dekan Yardımcıları Sevilay YILMAZ Fakülte Sekreteri ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Recep BİRCAN Rektör Prof.Dr. Ekrem MEMİŞ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Zeki KARAKAYA Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep BİRCAN Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep BİRCAN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nihat DALGIN İlahiyat Fakültesi Dekanı FAKÜLTE KURULU Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ Prof.Dr. Kamil DEMİRCİ Prof.Dr. İsmet BERBER Doç.Dr. Nayil KILIÇ Doç.Dr. Çiğdem ALBAYRAK KAŞTAŞ Doç.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI Yrd. Doç.Dr. Yeliz KARAMAN Yrd.Doç.Dr. Alper SİNAN Yrd.Doç.Dr. B. Mehmet AKARSU Yrd. Doç.Dr. Halil KOÇ Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ Prof.Dr. İsmet BERBER Prof.Dr. Kamil DEMİRCİ Doç.Dr. C. Cüneyt ERSANLI Doç.Dr.Nayil KILIÇ Yrd. Doç.Dr. Sevim ŞERMET Senato Üyesi Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI

4 REKTÖR: a) (Değişik ilk paragraf: 01/07/ /1 md.;değişik paragraf : 18/06/ S.K./2.mad) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Yükseköğretim Genel Kurulunun bu adaylar arasından seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından Yükseköğretim Genel Kurulunun seçeceği üç aday Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. ( Ek fıkra: 02/01/1990-KHK-398/1md.; Aynen Kabul: 07/03/ /1 md.)ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, Rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

5 ÜNİVERSİTE SENATOSU: Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitemiz senato üyeleri

6 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU: a). Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, (2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe,vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, (3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, (4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, (5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

7 FAKÜLTE ORGANLARI VE GÖREVLERİ DEKAN Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Dekan Yardımcısı olarak seçer. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

8 FAKÜLTE KURULU Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı Bölümlerin Başkanları ile varsa fakülteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar; 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2. Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek 3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın Başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek. 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Dekanın Fakülte Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

9 FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU: Soruşturma, yetkiler ve cezalar: a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir. b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir. c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma engeç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. d. Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararlarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir. f. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir. g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.

10 Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI Dekan Yardımcısı Matematik Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Fizik Bölümü, Tarih Bölümü ve Coğrafya Bölümü, Bölüm başkanlıklarının hazırladıkları eğitim ve öğretim planı ile programları ile uygulamalarını incelenmek ve izlemek. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapmak. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak. Ders ücret formlarının düzenlenmesi konusunda öğretim elemanlarını bilgilendirmek ve zamanında teslimi için takip etmek. Fakültenin düzenleyeceği bilimsel toplantılar, sempozyumlar, kongreler için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve takip etmek. Yıllık çalışma planının hazırlanması, Fakültenin öğretim kapasitesinin saptanması. -Öğretim Planları ve sınavlar Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gelebilecek Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlamak ve yürütmek. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek. Ders programlarının kontrolü Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak. Sınıf danışmanlıkları oluşturulması, öğrencilerin durumlarının belirlenmesi, kredi, burs sağlanmaları konularında çalışmalarda bulunmak. Çalışma planının ve programın gerektirdiği öğretim araçlarının sağlanması, kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak. Dönem içi, dönem sonu, mazeret, ek sınavlar ve ders geçme ile ilgili işlemlerin yapılması, kayıtların tutulmasını yaptırmak. Fakültenin Cari ve yatırım bütçesini hazırlamak Öğrencilerin kabul işlemleri ve ders intibak işlemleri Oluşturulacak komisyonlar Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

11 Yrd. Doç.Dr. Emel ÇANKAYA Dekan Yardımcısı İstatistik Bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü ve Arkeoloji Bölümü Bölüm başkanlıklarının hazırladıkları eğitim ve öğretim planı ile programları ile uygulamalarını incelenmek ve izlemek. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme birimi Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlamak ve çalışmalarını yürütmek. Fakültenin stratejik planını hazırlamak. Gerektiğinde Öğretim elemanlarına Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin uygulanmasını sağlamak. Gerektiğinde Öğrencilerin Fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. Fakültede öğretim elemanları tarafından yürütülen projeleri takip etmek. Tören ve anma günleri ile diğer sosyal etkinliklerin programlarının hazırlanması, hazırlıklar yapılması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesini sağlamak. Fakültenin düzenleyeceği bilimsel toplantılar, sempozyumlar, kongreler için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve takip etmek. -Öğretim Planları ve sınavlar Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gelebilecek Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlamak ve yürütmek. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek. Fakültemizde yapılabilecek özel sınavlarının kılavuzlarının hazırlanması ve görevlilerin tespitini Fakülte Sekreteri ile birlikte tespit etmek. Ders programlarının kontrolü Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak. Öğrenci kulüplerinin kurulması, yönergelerinin hazırlanması ve etkinlik göstermesinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak. Öğrenci disiplin hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak. Fakülte web sayfası Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

12 BÖLÜM BAŞKANLIKLARI MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Kamil DEMİRCİ Matematik ABD Başkanı İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKANI Yrd. Doç.Dr. Alper SİNAN İstatistik ABD Başkanı BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. İsmet BERBER Biyoloji ABD Başkanı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI Yrd.Doç.Dr Mehmet ÖZDEMİR Yeni Türk Dili Edebiyatı ABD Başkanı FİZİK BÖLÜM BAŞKANI Doç.Dr. C.Cüneyt ERSANLI Fizik ABD Başkanı KİMYA BÖLÜM BAŞKANI Yrd. Doç.Dr. Yeliz KARAMAN Kimya ABD Başkanı ARKEOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. B. Mehmet AKARSU Klasik Arkeoloji ABD Başkanı COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD Başkanı TARİH BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Ekrem MEMİŞ Eskiçağ Tarihi ABD Başkanı Yeni Türk Dili Edebiyatı ABD Başkanı Tarih Öncesi ABD Başkanı Bölgesel Coğrafya ABD Başkanı Genel Türk Tarihi ABD Başkanı Yeni Türk Edebiyatı ABD Başkanı Protohisyorya ve Önasya Arkeolojisi ABD Başkanı Fiziki Coğrafya ABD Başkanı Ortaçağ Tarihi ABD Başkanı Eski Türk Edebiyatı ABD Başkanı Türkiye Coğrafyası ABD Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD Başkanı Türk Halk Edebiyatı ABD Başkanı Yakınçağ Tarihi ABD Başkanı Yeniçağ Tarihi ABD Başkanı

13 BÖLÜMLER Bölüm; bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı; Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde, doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanın önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. BÖLÜM BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ: Bölüm Başkanı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 21. maddesinin gereğini yapar. Ders görevlendirmeleri ön hazırlığı ile ders ve sınav programlarını hazırlar ve müdüre arz eder; gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu na görüş bildirir. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının yürütülmesini ve düzenini sağlar. Dekan tarafından görevlendirildiğinde başkanlığını yaptığı bölüme alınacak akademik personelin sınav jürisinde bulunur. Yatay geçişle gelen öğrencinin intibakı için ilgili komisyona başkanlık eder. Öğretim elemanlarının çalışma saatlerine uymasını ve mesai devamlılığını takip eder; aksama durumunda gerekli işlemler için çözüm üreterek Dekanlık Makamını bilgilendirir. Program danışmanlıkları için görüş oluşturarak Dekana arz eder. Öğretim elemanlarının faaliyet raporlarını takip eder; görev süresi uzatmalarında Fakülte Yönetim Kuruluna görüş bildirir. Ek ders ücreti ödemelerine esas F1 formlarının, ders içeriklerinin ve öğrenci devam takip listelerinin zamanında derlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin durumlarını değerlendirir. Öğrenciler için EKLE/SİL - Hata Düzeltme Not Düzeltme- Not Bildirim Kayıt Alma- Mezun Öğrenciler için İlişik Kesme Belgesini kontrol eder/edilmesini sağlar. Danışmanların düzenli bir şekilde Ders Kayıtlarının Yapılmasını ve çıktılarının öğrenci işleri bürosuna teslimini sağlar. Dekanın vereceği diğer görevleri yapar.

14 Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Listesi S.NO Adı Soyadı Görevi 1. Prof.Dr. Ekrem MEMİŞ Dekan V. 2. Prof.Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI Dekan Yardımcısı 3. Yrd. Doç.Dr. Emel ÇANKAYA Dekan Yardımcısı 4. Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ Matematik Bölüm Başkanı 5. Doç.Dr. Nayil KILIÇ Öğretim Üyesi 6. Yrd. Doç.Dr. İsmail AYDIN Öğretim Üyesi 7. Yrd. Doç.Dr. Sevda AKDAĞ Öğretim Üyesi 8. Yrd. Doç.Dr. Fadime DİRİK Öğretim Üyesi 9. Yrd. Doç. Dr. Y. Mehmet DEMİRCİ Öğretim Üyesi 10. Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKUŞ Öğretim Üyesi 11. Burçak YILMAZ Araştırma Görevlisi 12. Pınar OKÇU Araştırma Görevlisi 13. Tahir CEYLAN Araştırma Görevlisi 14. Ayşenur UÇAR Araştırma Görevlisi (Fen Bilimleri Enstitüsü) 15. Cihan ÜNAL Araştırma Görevlisi (Fen Bilimleri Enstitüsü) 16. Sevda ORHAN Araştırma Görevlisi (Fen Bilimleri Enstitüsü) 17. Yrd. Doç.Dr. Alper SİNAN İstatistik Bölüm Başkanı 18. Yrd. Doç.Dr. B. Barış ALKAN Öğretim Üyesi 19. Yrd. Doç.Dr. Nazan DANACIOĞLU Öğretim Üyesi 20. Yrd. Doç.Dr. Olcay ALPAY Öğretim Üyesi 21. Yrd. Doç.Dr. Emel ÇANKAYA Öğretim Üyesi 22. Yrd. Doç. Dr. Nesrin ALKAN Öğretim Üyesi 23. Yrd. Doç. Dr. Elvan AKTÜRK HAYAT Öğretim Üyesi 24. Mücahit KURTULUŞ Öğretim Görevlisi 25. Ülkü GÜRLEN Öğretim Görevlisi 26. Dr. Zeynep ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi 27. Erdinç KOLAY Araştırma Görevlisi 28. Mutlu KAYA Araştırma Görevlisi 29. Doç.Dr. C. Cüneyt ERSANLI Fizik Bölüm Başkanı 30. Doç. Dr. Tuncay BAYRAM Öğretim Üyesi 31. Yrd. Doç. Dr. Yeliz KARAMAN Kimya Bölüm Başkanı 32. Doç. Dr. Çiğdem ALBAYRAK KAŞTAŞ Öğretim Üyesi 33. Dr. Rıza BAYRAK Araştırma Görevlisi 34. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ Tarih Bölüm Başkanı 35. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI Öğretim Üyesi 36. Yrd. Doç. Dr. Suha Oğuz BAYTİMUR Öğretim Üyesi 37. Yrd. Doç. Dr. Hasan BARLAK Öğretim Üyesi 38. Yrd. Doç. Dr. Zekiye TUNÇ Öğretim Üyesi 39. Yrd. Doç. Dr. Tuğba KARA Öğretim Üyesi

15 40. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN Öğretim Üyesi 41. Ömer Ferit İMLAK Araştırma Görevlisi 42. Prof. Dr. İsmet BERBER Biyoloji Bölüm Başkanı 43. Doç.Dr. Hülya ÖZLER Öğretim Üyesi 44. Yrd. Doç.Dr. Elif TEZEL ERSANLI Öğretim Üyesi 45. Yrd. Doç.Dr. Halil KOÇ Öğretim Üyesi 46. Yrd. Doç.Dr. Güley KURT ŞAHİN Öğretim Üyesi 47. Yrd. Doç.Dr. Burcu SEÇKİN DİNLER Öğretim Üyesi 48. Yrd. Doç.Dr. Hülya SİPAHİ Öğretim Üyesi 49. Dr. Emire ELMAS Öğretim Görevlisi 50. Dr. Pınar ÇAM Araştırma Görevlisi 51. Fatih GÜMÜŞ Araştırma Görevlisi 52. Rukiye TANYERİ Araştırma Görevlisi 53. Cumhur AVŞAR Araştırma Görevlisi 54. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 55. Yrd. Doç.Dr. Sevim ŞERMET Öğretim Üyesi 56. Yrd. Doç.Dr. Ergün ACAR Öğretim Üyesi 57. Yrd. Doç.Dr. Songül ÇEK Öğretim Üyesi 58. Yrd. Doç. Dr. H. Gamze DEMİREL Öğretim Üyesi 59. Yrd. Doç. Dr. Ertan BESLİ Öğretim Üyesi 60. Ethem YÜKSEL Öğretim Görevlisi 61. Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR Araştırma Görevlisi 62. Yrd. Doç.Dr. Mehmet Babür AKARSU Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı 63. Coğrafya Bölüm Başkanı 64. Onur Rauf YILMAZ Araştırma Görevlisi(39 madde ile geçici görevlendirme) 65. Gökhan REYHANOĞOLLARI (ÖYP) 35. madde ile Ankara Üniversitesi 66. Samet ÇAKMAKER (ÖYP) 35. madde ile Sakarya Üniversitesi 67. Şerife ÖZDEMİR (ÖYP) 35. madde ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 68. Gözde GÜNGÖR (ÖYP) 35. madde ile Ege Üniversitesi 69. Işıl AYDIN (ÖYP) 35. madde ile Hacettepe Üniversitesi 70. Hikmet ÖZŞAHİN (ÖYP) 35. madde ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 71. Serdar AKBAYRAK 35. madde ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 72. Seval AKSOY 35. madde ile Anadolu Üniversitesi 73. Tuğrul YUMAK 35. madde ile Ankara Üniversitesi 74. Zeynep KELEŞOĞLU 35. madde ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75. Emre DİL 35. madde ile Sakarya Üniversitesi 76. Tuğba AK AYCAN 35. madde ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi 77. Mine ŞEN 35. madde ile Hacettepe Üniversitesi 78. Hakan ASLAN 35. madde ile Ankara Üniversitesi 79. Emre GÜRKANLI 35. madde ile Ankara Üniversitesi 80. Tuğba IŞIK 35. madde ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 81. Zeynep Safiye BAKİ 35. madde ile Gazi Üniversitesi

16 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS KODU KREDİ KODU KREDİ MAT101 ANALİZ I MAT102 ANALİZ II MAT103 LİNEER CEBİR I MAT104 LİNEER CEBİR II MAT105 SOYUT MATEMATİK I MAT106 SOYUT MATEMATİK II FIZ105 FİZİK I FIZ106 FİZİK II YD101 YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE) YD102 YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE) Aİ101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. - I Aİ102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. - II TD101 TÜRK DİLİ - I TD102 TÜRK DİLİ - II TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS KODU KREDİ KODU KREDİ MAT201 ANALIZ-III MAT202 ANALIZ-IV MAT203 ANALITIK GEOMETRI-I MAT204 ANALITIK GEOMETRI-II MAT207 TOPOLOJI-I MAT208 TOPOLOJI-II MAT209 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I MAT210 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II İST207 İSTATİSTİK I İST208 İSTATİSTİK II YBD201 YABANCI DİL - III (İNGİLİZCE) YBD202 YABANCI DİL - IV (İNGİLİZCE) TOPLAM TOPLAM V.YARIYIL DERSİN KODU VI. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS DERSİN ADI ULUSAL KREDİ MAT301 DIFERENSIYEL GEOMETRI - I MAT302 DIFERENSIYEL GEOMETRI - II MAT303 NÜMERİK ANALİZ I MAT304 NÜMERİK ANALİZ II MAT305 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I MAT306 KOMPLEKS FONSİYONLAR TEORİSİ - II MAT307 CEBIR - I MAT308 CEBIR - II MAT309 DİFERENSİYEL DENKLEMLER I MAT310 DİFERENSİYEL DENKLEMLER II YDI301 YABANCI DİL - V (İNGİLİZCE) YBD302 YABANCI DİL - VI (İNGİLİZCE) TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL DERSİN KODU VIII. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS MAT401 FONKSİYONEL ANALİZ I MAT402 FONKSİYONEL ANALİZ II MAT405 REEL ANALIZ MAT408 UYGULAMALI MATEMATİK II MAT407 UYGULAMALI MATEMATİK I SEÇMELİ DERSLER 18 MAT409 KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER I SEÇMELİ DERSLER 10 AKTS TOPLAM TOPLAM 6 30 TOPLAM ORTAK DERSLER TOPLAM SEÇMELİ DERSLER TOPLAM LİSANS DERLERİ GENEL TOPLAM

17 MATEMATİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS LİSTESİ 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ (VII yy) DERS Haftalık Ders Saati AKTS DERS ADI KODU Teorik Pratik MAT 403 Sayılar Teorisi MAT 411 Topoloji III MAT 413 Gurup Teori MAT 415 Analizden Seçme Konular I MAT 417 İleri Analiz MAT 419 Uygulamalı Lineer Cebir MAT 421 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular SINIF BAHAR DÖNEMİ (VIII yy) DERS Haftalık Ders Saati AKTS DERS ADI KODU Teorik Pratik MAT 404 Dönüşümler ve Geometriler MAT 406 Ölçüm Teorisi MAT 410 Kısmi Türevli Denklemler -II MAT 412 Topolojik Vektör Uzayları MAT 414 Modül Teori MAT 416 Analizden Seçme Konular II MAT 418 Vektörel Analiz MAT 420 Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri MAT 422 Akışkanlar Mekaniğinde Asimptotik Yöntemler MAT 424 Sonlu Farklar ve Element Metotları 2 2 6

18 OKUTULAN ZORUNLU - SEÇMELİ DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ MAT.101 ANALİZ I (4 2 0) 5 Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. Diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit ve üst limit Cauchy dizileri. Fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. Türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi. MAT.102 ANALİZ II (4 2 O) 5 Belirsiz integraller, integral alma yöntemleri. Belirli integraller.alt ve üst Darboux toplamları ve merdiven fonksiyonlarının integralleri, Riemann integralleri, Riemann anlamında integrallenebilen fonksiyon sınıflan,. integral hesabın temel teoremleri. Belirli integral yardımıyla bazı özel limitlerin hesabı, belirli integrallerin uygulaması olarak alan, yay uzunluğu, hacim ve dönel yüzeylerin alanlarının hesaplanması. Sonsuz seriler, serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı, pozitif terimli seriler ve yakınsaklık kriterleri, alterne seriler, mutlak ve şartlı yakınsaklık, herhangi terimli seriler ve Abel kısmi toplamı. Sonsuz çarpımların yakınsaklığı ve ilişkin kriterler. MAT. 103 LİNEER CEBİR I (2 2 0) 3 Vektör uzayı kavramı. Düzlemde vektörler. Uzayda vektörler. Alt vektör uzayı. Bir vektör cümlesinin lineer bağımlılığı ve bağımsızlığı. Vektör uzayının bazlarına ait özelikler. Alt uzayların boyutları. Direkt toplam, toplam uzayı ve arakesit uzayı. İç çarpım, iç çarpımlı uzay, ortogonal vektör sistemleri, Gram-Schmidt yöntemi, iç çarpımlı uzayların alt uzayları, ortogonal tümleyen. Lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı.. Matrisler ve matris uzayları. MAT.104 LİNEER CEBİRII {2 2 0) 3 Matrisler ve lineer dönüşümler. Elemanter işlemler, matrislerin paralel sıra vektörlerinin elemanter işlemleri, bir matrisin rankı ve inversi. Permütasyon kavramı. Determinant fonksiyonu, bir matrisin determinant rankı, bir lineer dönüşümün determinantı. Ljneer denklem sistemleri. Üç boyutlu uzayda vektörel çarpma, vektörel çarpmanın özelikleri, karma çarpma ve uygulamaları. Bir matrisin karakteristik polinomu. Dual uzay, dual baz, bir uzayın dualinin duali, dual uzayın özelikleri. MAT.105 SOYUT MATEMATİK I (2 2 0) 3 Matematik ve matematiksel mantık. Önermeler, mantıksal tartışmalar, formüller, aksiyomatik sistemlerde ispat. Cümleler, cümleler cebiri, Venn diyagramı, kartezyen çarpım. Bağıntılar, fonksiyonlar, görüntü, ters görüntü, ters fonksiyon, kardinallik, Russell paradoksu, aksiyomatik sistemler, aksiyomların ortaya çıkışı, aksiyomatik sistemlerin tutarlılık, bağımsızlık, tamlık ilkeleri ve aksiyomatik sistemlerde ispat. MAT.106 SOYUT MATEMATİK II (2 2 0) 3 Aksiyomatik sistemlere geometrik örnekler. Aksiyomatik cebirsel yapı örnekleri ve özelikleri. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar ve kompleks sayıların aksiyomatik kuruluşu, rasyonel sayıların reel sayılar içinde yoğunluğu. Bölünebilme ile ilgili teoremler. Sonlu cümle, sonsuz cümle, sayılabilir cümle, reel sayıların sayılamazlığı. M AT.201 ANALİZ III (4 2 0) 5 Fonksiyon dizilerinin noktasal ve düzgün yakınsaklığı, düzgün yakınsaklık ve integral, düzgün yakınsaklık ve türev, fonksiyon serilerinin düzgün yakınsaklığı.. Kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapı ve aralığı, kuvvet serilerinin türev ve integrali, Taylor polinomları ve serileri. Genelleştirilmiş integraller, birinci, ve ikinci çeşit genelleştirilmiş

19 integraller için yakınsaklık kriterleri, Gamma ve Beta fonksiyonları. Vektör değerli fonksiyonlar, vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği, türevi ve integrali, uzay eğrileri ve uzunlukları. Çok değişkenli fonksiyonlar ve tanım bölgeleri, iki değişkenli fonksiyonların grafik çizimleri, limiti ve sürekliliği. Kısmi türevler, zincir kuralı, tam diferensiyel, yöne göre türev. MAT.202 ANALİZ IV (4 2 0) 5 İki değişkenli fonksiyonların Taylor açılımı, maksimum ve minimumlar, bölge dönüşümleri, vektör alanları, kısmi türevin geometrik yorumu, integral işareti altında türev alma.. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri, iki katlı, integralin uygulamaları.. Üç katlı integraller, üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri, üç katlı integralin uygulamaları. Eğrisel integraller, skaler alanların ve vektör alanlarının eğrisel integralleri, eğrisel integrallerin temel teoremleri ve Green teoremi, eğrisel integrallerin uygulamaları. Yüzey integralleri, birinci çeşit yüzey integralleri, yönlendirilmiş yüzeyler üzerinde integraller, yüzey integraiierinin temel teoremleri (Stokes teoremi, Divergens teoremi ve Gauss teoremi). MAT.203ANALİTİK GEOMETRİ I (2 2 0) 3 Uzayda doğru denklemi. Düzlem denklemi, doğru düzlem ilişkileri, uzayda bir noktanın bir doğruya uzaklığı, bir noktanın bir düzleme uzaklığı. Bir dik koni ile düzlemin kesitleri. Standart formdaki konikler, çember, elips, hiperbol ve parabolün tanıtılması. Genel konik denklemi, koniklerin kutupsal koordinatlarla ifadeleri, koniklerde teğet ve değme kirişi. Uzayda özel eğriler. Uzayda standart kuadrikler, küre.elipsoid, silindir, koni, eliptik paraboloid, hiperbolik paraboloidin tanıtılması. MAT.204ANALİTİK GEOMETRİ II (2 2 0) 3 Düzlemde geometrik dönüşümler, ötelemeler, dönmeler, yansımalar, genel hareketler, afin dönüşümler. Konik denklemlemenin ve kuadrik yüzey denkleminin standart forma dönüştürülmesi. Işın yüzeyleri. Dönel yüzeyler. Uzayda geometrik dönüşümler. Bir doğruya göre, bir düzleme göre, bir yüzeye göre simetri, benzerlik ve afin dönüşümler. Düzlemde ve uzayda homojen koordinatlar. Uzayda küresel, silindirik koordinat sistemleri. MAT.209 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (2 2 0) 3 Bilgisayarın tanımı ve bilgisayarın bilgi işlemesi, ikili sayı sistemi. Donanım. Anadonanım ve Ekdonanım Birimleri. Donanım birimlerinin fiziksel yapıları ve işlevleri. Yazılım, işletim sistemi yazılımları, yapıları ve sınıflandırılmaları.. Uygulama yazılımları. Virüsler ve antivirüsler. Ağ sistemleri, internet ve internet protokolleri, internetin standart hizmetleri. FTP. Telnet. . Http. Web tasarımları. HTML yazılımı. MAT.210 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II (2 2 0) 3 Programlamanın tanımı. Algoritma ve akış şe ması.. BASIC dilinde veri tipleri, veri giriş çıkışları. Kontrol blokları. Döngüler. Diziler. Altyordamlar ve fonksiyonlar. Karakter ve sayılar ile ilgili işlemler. Dosya işlemleri, dosya yapıları, sıralı, rasgele erişimli yapılar. Sıralı erişimli dosya oluşturma ve yazma. Sıralı erişimli dosyadan okuma, ekleme. Rasgele erişim li dosya oluşturma, rasgele erişimli dosyaya yazma, okuma ve ekleme yapma. MAT.207 TOPOLOJİ I (2 2 0) 3 Topolojik uzaylar. topoloji, ve açık alt cümleler. Topolojilerin karşılaştırılması. Komşuluk ve komşuluklar aksiyomları.. Topolojik uzayda bir cümlenin iç noktası, içi, kapanışı, sının, ve yığılma noktası. Hausdorff uzayı, Hausdorf uzayında dizilerin limiti ve değme değeri. Topolojik alt uzaylar, İndirgenmiş topoloji ve topolojik alt uzayda açık alt cümle. Topolojik alt uzayda bir cümlenin kapanışı. içi, sınırı ve yığılma noktaları. MAT.208 TOPOLOJİ II (2 2 0) 3 Kartezyen çarpım uzaylar, kartezyen çarpım topolojisi ve açık alt cümle. Kartezyen çarpım uzayında fonksiyonların sürekliliği, bir çarpım cümlesinin kapanışı, içi, sınırı ye yığılma noktası. Metrik, metrik uzay, metrik uzayın topolojisi ve açık alt cümle.metrik uzayda süreklilik, düzgün süreklilik, yakınsaklık ve Cauchy dizisi. Kompakt uzaylar. Kompakt uzayda diziler. Kompakt uzayların kartezyen çarpımı. Lokal kompakt uzaylar. Bağlantılı uzaylar. MAT.307 CEBİR I (2 2 0) 3

20 Tamsayıların bazı özellikleri, bölünebilme, asal çarpanlar. Tamsayı kongrüansları, kongrüans sınıfları ve denklem çözümleri. Gruplar, altgruplar, devirli gruplar. Grup izomorfizmaları. Sonlu permütasyon grupları, Cayley teoremi, normal altgruplar, bölüm grupları ve homomorfizmalar. Grupların direkt toplamları. Sonlu değişmeli gruplarla ilgili bazı sonuçlar ve Sylow teoremleri. MAT.308 CEBİR I1 ( 2 2 O ) 3 Halkalar. Tamlık bölgeleri ve cisimler. Bir tamlık bölgesinin bölüm cismi, Sıralı tamlık bölgeleri. İdealler ve bölüm halkaları, halka hamomorfizmaları. Bir halkanın karakteristiği, maksimal ve asal idealler. Bir halka üzerindeki polinomlar, polinomlarda bölünebilme. Polinomlar halkasında çarpanlara ayırma. Polinamların kökleri ve indirgenmezlik kriterleri. Bir cismin cebirsel genişletmeleri. MAT.303 NÜMERİK ANALİZ I {2 2 0) 3 Bilgisayarda sayı temsili ve programlama teknikleri, duyarlılık kaybı. Lineer olmayan denklemlerin köklerinin nümerik hesabı, ikiye bölme" Newton ve teğet yöntemleri. İnterpolasyon ve nümerik türev, polinom interpolasyonu ve hatası, nümerik türev kestirimi, Richardson dışkestirimi, Nümerik integral, yamuk yöntemi, Romberg algoritması, Simpson ve Gauss nümerik yaklaşım formülleri. MAT.304 NÜMERİK ANALİZ II (2 2 0) 3 Kısmi pivotlu Gauss eliminasyonu İle lineer denklem sistemlerinin nümerik çözümleri. Lineer, ikinci ve üçüncü derece bağlayıcı fonksiyonlar. Adi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri, Taylor serisi ve Runge-Kutta yöntemleri, diferensiyel denklem sistemlerinin nümerik çözümleri, sınır değer problemlerinin nümerik çözümleri. En küçük kareler yöntemi ile veri analizi. Monte Carlo tekniği ile alan ve hacim kestirimi, simulasyon. MAT.309 DİFERENSİYEL DENKLEMLER I { ) 3 Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar. Değişkenlere ayrılabilen, homoqeri, tam diferensiyel, lineer, Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri. Dik ve eğik yörüngeler. Birinci basamaktan ve yüksek dereceden diferensiyel denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykırı çözümler, zarflar, n yinci basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, kısa yöntemler, parametrelerin değişimi yöntemi. Euler denklemi. MAT.310 DİFERENSİYEL DENKLEMLER I1 (2 2 0) 3 Laplace dönüşümleri. Lineer denklem ve sistemlerinin Laplace dönüşümü ile çözümleri. Değişken katsayılı lineer denklemler. Başlangıç değer, sınır değer, özdeğer ve Sturm -Liouville problemleri. İki ve daha yüksek basamaktan lineer olmayan denklemler, bağımlı ve bağımsız değişkenleri kapsamayan denklemler, homogen denklemler, Sarrus yöntemi. Serilerle integrasyon, adi ve aykırı noktalar, adi nokta komşuluğunda çözüm. Aykırı noktalar ve Frobenius yöntemi. MAT.305 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ I (2 2 0) 3 Kompleks sayıların cebirsel, geometrik ve topolojik özellikleri. Tek kompleks değişkenli fonksiyonlar, dönüşümler, limitler ve süreklilik, türev, Cauchy-Riemann denklemleri, Analitik fonksiyonlar, Harmonik fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyon, kompleks kuvvetler, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar ve terslen. Kompleks integraller, çevre integralleri, Cauchy-Goursat teoremi, integrasyonun temel teoremleri. MAT.306 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ II (2 2 0) 3 Analitik fonksiyonlar için integral gösterimleri ve uygulamaları. Diziler ve seriler, kuvvet serileri, düzgün yakınsaklık, Taylor seri gösterimleri, Laurent seri gösterimleri, singülerlikler, sıfırlar ve kutuplar. Rezidü teoremi, rezidülerin hesaplanması, trigonometrik integraller, rasyonel fonksiyonların genelleştirilmiş integralleri, trigonometrik fonksiyonlar içeren genelleştirilmiş integraller, çok değerli fonksiyonlar içeren integraller, Argument ilkesi ve Rouche teoremi. MAT.301 DİFERENSİYEL GEOMETRİ I (2 2 0) 3

21 Diferensiyellenebilir dönüşümler. Tanjant uzayı. Tanjant ve kotanjant vektör alanları. 1-formlar, k- formlar. Tensörler. Diferensiyel formlarda dış çarpma. Uzayda bir eğrinin parametrik gösterimi, hız vektörü, kovaryant türev. Eğrinin Frenet vektörleri, Frenet düzlemleri, eğrilikler, eğriliklerin geometrik anlamları, eğrilik çemberi, eğrilik küresi, eğrilik ekseni, oskülatör küre. Küresel eğriler. Eğrilim çizgileri. İnvolüt ve Evolüt. Bertrand eğri çifti. Bir eğrinin küresel göstergeleri. MAT.302 DİFERENSİYEL GEOMETRİ II (2 2 0) 3 Yüzeyler kuramı. Yönlendirme. Şekil operatörü. Gauss dönüşümü. Yüzey üzerinde özel eğriler. Temel formlar. Gauss denklemi. Gauss eğriliği. Ortalama eğrilik. Asli eğrilik. Normal eğrilik. Geodezik burulma. Şeritler kuramı. Eğrilik çizgisi, asimptotik eğri, jeodezik eğri. Dönel yüzeyler üzerinde bağlantılar. Işın yüzeylerinin diferensiyel geometrisi. Paralel yüzeyler. Minimal yüzeyler. Hiperyüzeyler. Yüzeyler arasında diferensiyellenebilir dönüşümler, izometriler. MAT.401 FONKSİYONEL ANALİZ I (2 2 0) 3 Holder, Minkowski eşitsizlikleri. Bazı dizi ve fonksiyon uzaylarının metrik yapısı.tam metrik uzaylar ve metrik uzayların tamlaştırılması. Normlu vektör uzayı, Banach uzayı, sonlu boyutlu normlu uzaylar ve alt uzaylar, kompaktlık ve sonlu boyutlu uzaylar, lineer operatörler, sınırlı ve sürekli lineer operatörler, lineer fonksiyoneller, sonlu boyutlu uzaylarda lineer operatörler ve fonksiyoneller, normlu operatör uzayları ve normlu uzayıların duali. MAT.402 FONKSİYONEL ANALİZ II (2 2 0) 3 Hilbert uzayı, ortogonal ve ortonormal diziler ve cümleler. Hilbert uzaylarında fonksiyonel gösterimi, Hilbert-adjoint, self-adjoint, üniter ve normal operatörler. Zorn lemması, Hahn-Banach teoremi ve bazı sonuçları. Adjoint operatör, yansımalı uzaylar, kategori teoremi, düzgün sınırlılık teoremi, kuvvetli ve zayıf yakınsaklık, operatör ve fonksiyonel dizilerin yakınsaklığı, açık dönüşüm teoremi, kapalı lineer operatörler, kapalı grafik teoremi. MAT.403 SAYILAR TEORİSİ (2 2 0) 3 Tamsayıların herhangi bir tabanda ifade edilmesi. Aritmetiğin temel teoremi. Tam sayılarda bölünebilme. Asal sayılar ve asal sayıların dağılımı. Euclid bölme algoritması ve uygulamaları. Tamsayıların tek türlü çarpanlara ayrılması. Çarpımsal ve toplamsal fonksiyonlar. Diophantine denklemleri. Kongrüanslar ve rezidü sistemleri. Sürekli kesir ayrışımları. Rasyonel ve irrasyonel sayılar. Primitif kökler. MAT.407 UYGULAMALI MATEMATİK I (2 2 0) 3 Kuvvet alanları, korunumlu alanlar, bir kuvvet alanında yapılan iş. Çok katlı ve eğrisel integrallerin uygulamaları, kütle hesapları, ağırlık merkezlerinin bulunması, Guldin teoremleri, eylemsizlik momenti hesapları. Fourier serileri ve uygulamaları, yarım aralıkta Fourier sinüs ve cosinüs açılımları, Fourier serilerinin türetilmesi ve integrasyonu, periyodik yüzeyler ve çift katlı Fourier serileri. İntegral yardımı ile tanımlanan fonksiyonlar, Gamma ve Beta fonksiyonları. MAT.408 UYGULAMALI MATEMATİK II (2 2 0) 3 Sturm - Liouville sistemleri, özfonksiyon açılımları, tamlık ve Parseval özdeşliği, adjoint formlar ve Lagrange özdeşliği, Sturm teorisi. Bessel denklemi ve Bessel fonksiyonları, Bessel serilen, Hankel fonksiyonları, Modifie Bessel fonksiyonları, doğurucu fonksiyonlar. Legendre denklemi ve Legendre fonksiyonları, Legendre polinomları, Legendre serileri. Gauss diferensiyel denklemi, hipergeometrik fonksiyonlar, Kummer denklemi, konfluent hipergeometrik fonksiyonlar. MAT.405 REEL ANALİZ (2 2 0) 3 Cümle dizileri, alt ve üst limitleri ve yakınsaklığı. halka ve cebiri, ölçülebilir cümleler, ölçü ve dış ölçü, Lebesgue dış ölçüsü ve ölçüsü. Ölçülebilir fonksiyonlar,. ölçülebilir fonksiyon sınıfları. Basit fonksiyonların ve pozitif fonksiyonların integralleri, integrallenebilen fonksiyonlar, Lebesgue yakınsaklık

22 ve sınırlı yakınsaklık teoremleri, Lebesgue integrali ve Riemann integrali arasındaki ilişki. Lp uzayları ve L uzayı. MAT.411 TOPOLOJİ III (2 2 0) 3 Metrikleşebilen topolojik uzaylar, tam metrik uzaylar, kompakt metrik uzaylar. Regüler uzaylar, regüler uzayların kartezyen çarpımı, tamamen regüler uzaylar. Normal uzaylar, normal uzayların kartezyen çarpımı. Kompaktlığın ayırma özellikleri. Sayılabilir ve dizisel kompakt uzaylar. -kompakt lokal kompakt uzaylar.ikinci kategoriden uzaylar. Baire uzayları. Lokal bağlantılı uzaylar. Yol (veya yay) bağlantılı uzaylar. Lokal yol bağlantılı uzaylar. MAT.409 KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER I (2 2 0) 3 Temel kavramlar, kısmi türevli denklemlerin sınıflandırılması ve oluşturulması. Birinci basamaktan lineer ve yarı - lineer kısmi türevli denklemler, Lagrange metodu, dik kesişen yüzey aileleri, Cauchy problemi. Lineer olmayan birinci basamaktan kısmi türevli denklemler, bağdaşabilir sistemler, Charpit metodu, aykırı çözümler ve zarf yüzeyleri. Yüksek basamaktan sabit katsayılı lineer kısmi türevli denklemler, homogen olmayan denklemler, operatör metodu, Euler tipi denklemler. MAT.410 KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER II (2 0 0) 2 Değişken katsayılı lineer kısmi türevli denklemler, sınıflandırma, kanonik formlar, genel çözümlerin elde edilmesi. Dalga denklemi, başlangıç değer problemi, D'Alembert formülü. Laplace denklemi, sınır değer problemleri, Poisson integral formülü. Isı denklemi, başlangıç ve sınır değer problemi, fiziksel uygulamalar. MAT.412 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI (2 0 0) 2 Vektör uzaylarında konveks, mutlak konveks ve dengeli cümleler. Bir topolojik uzayda komşuluklar bazı. Topolojik vektör uzayları ve yarı normlar. Lokal konveks uzaylar, dual uzaylar, lineer formlar, zayıf topoloji, kutupsal kümeler ve kutupsal topolojiler. MAT.404 DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I (2 0 0 ) 2 Afin grup, afin alt uzaylar. Afin çatı. Öklid çatısı. Paralelyüzün hacmi. Dönüşümler yardımıyla geometrilerin sınıflandırılması, direkt ve karşıt hareketler. Öklid düzleminde kongrüanslar. Benzerlik grubları, benzerlik kavramının genelleştirilmesi, benzerlik özelikleri. MAT.406 ÖLÇÜM TEORİSİ (20 0) 2 Ölçülebilir Fonksiyon, Ölçüler, İntegral, İntegrallenebilir Fonksiyonlar, Lebesgue Uzayları, Yakınsaklık Türleri, Monoton Fonksiyonların İntegrali, Sınırlı Salınımlı Fonksiyonlar,Mutlak Süreklilik. FİZİK BÖLÜMÜNDEN ALINAN DERSLER FİZ.105 FİZİK I (4 2 O) 5 Fizik ve ölçme, vektörler, tek-boyutta hareket, ani hız, ivme, tek-boyutta sabit ivmeli hareket, serbest düşen cisimler, iki-boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, ivmeli sistemlerde hareket, dirençli ortamlarda hareket, iş ve enerji, güç, potansiyel enerji ve korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, eylemsizlik momentumu hesabı, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, salınım hareketi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği FİZ.106 FİZİK II (4 2 0) 5

23 Elektrik alanlar, elektrik yüklerinin özellikleri, yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb kanunu, Gauss Kanunu, Elektrik potansiyel ve potansiyel farkı, kondansatörler ve dielektrikler, kondansatörlerin bağlanması, dielektrikli kondansatörler, akım ve direnç, süperiletkenler, doğru akım devreleri, seri ve paralel bağlı dirençler, Kirchoff kuralları, RC devreleri, manyetik alanlar, yüklü bir parçacığın manyetik alan içerisindeki hareketi, manyetik alan kaynakları, Biot-Savart kanunu, Ampère Kanunu, Faraday kanunu, elektromotor kuvvet, Lenz Kanunu, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar İSTATİSTİK BÖLÜMÜNDEN ALINAN DERSLER İSTATİSTİK I (2 2 0) 3 Rasgele deneyler. Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon. Beklenen değerlere ilişkin özellikler İSTATİSTİK II (2 2 0) 3 Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatistiklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

24 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS KODU KREDİ KODU KREDİ IST101 Bilgisayar Programlama I IST102 Bilgisayar Programlama II IST103 Olasılık I IST104 Olasılık II IST 105 İstatistiğe Giriş IST106 Lineer Cebir IST107 Matematik I IST108 Matematik II IST109 İktisat-I IST110 İktisat-II YD101 Yabancı Dil YD102 Yabancı Dil Aİ101 Ata. İlk. ve İnkılap Tarihi Aİ102 Ata. İlk. ve İnkılap Tarihi TD101 Türk Dili TD102 Türk Dili TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS KODU KREDİ KODU KREDİ IST201 Matematiksel İstatistik IST202 Bilgisayar Programlama.-IV IST203 Bilgisayar Programlama -III IST204 Hipotez Testleri IST205 İleri Matematik I IST206 İleri Matematik II IST207 Doğrusal Programlama I IST208 Doğrusal Programlama. II Seçmeli 3 6 Seçmeli 3 6 TOPLAM TOPLAM V.YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS VI. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ IST301 Örnekleme Teknikleri IST302 Stokastik Süreçler IST303 İst. Yöntemler IST304 İst. Karar Teorisi IST307 Regresyon Çözümlemesi IST306 Yöneylem Araştırması Seçmeli 9 12 Seçmeli 9 12 TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL DERSİN KODU VIII. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS IST403 Çok Değişkenli İst. I IST404 Çok Değişkenli İst. II IST405 İst. Deney Tasarımı IST406 İstatistiksel Veri Analizi IST407 Par. Olm. İst. Yönt Seçmeli 9 18 Seçmeli 6 12 AKTS TOPLAM TOPLAM TOPLAM ORTAK DERSLER TOPLAM LİSANS DERLERİ GENEL TOPLAM

25 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ 2. Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredisi T P K AKTS IST 211 Bilim Tarihi IST 209 Diferansiyel Denklemler IST 210 Mesleki İngilizce IST 212 İşletmeye Giriş IST 213 Muhasebe IST 214 Temel İngilizce Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredisi T P K AKTS IST 310 Varyans Analizi IST 311 Sıra İstatistikleri IST 313 Ölçüm Teo.ve Tes.Değ IST 314 Sigorta Matematiği IST 315 Komp.Değişkenli Fonk IST 316 Kestirim Yöntemleri IST 317 Demografik Analiz Met IST 318 Kalite Denetimi IST 320 Optimizasyon IST 321 Nümerik Analiz IST 322 Aktüerya IST 323 Path (iz) Analizi IST 324 Zaman Serisi IST 325 Biyoistatistik IST 326 Yönetim Muhasebesi IST 327 Web Tasarımı Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredisi T P K AKTS IST 408 Katagorik Veri Analizi IST 410 Bulanık Mantık IST 411 Risk Analizi IST 412 Lin.Olm.Reg.Çöz IST 413 Çizge Kuramı IST 414 Güvenilirlik Analizi IST 415 Veri Tabanı IST 416 Bekleme Hattı Teo IST 417 Bayesci İstatistik IST 418 Reel Analiz IST 419 Lineer Modeller IST 420 Oyunlar Teorisi IST 421 Ekonometri IST 422 İstatistiksel Veri Madenciliği

26 IST 424 Psikonometri IST 425 İleri Çok Değ. İst. Yöntemler IST 426 Altı Sigma Analizi IST 312 Modelleme ve Simülasyon Teknikleri IST 429 Yapay Sinir Ağları IST 430 Artık Analizi T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ I.YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayarın yapısı, kullanım alanları, çalışma prensibi, işletim sistemi, kelime işlem hesap tablosunu hazırlama, bilgisayar ağları ve internet. IST103 OLASILIK I (223) Örnek Uzayı Q Cebir, Olay Kavramı ve Olaylar Üzerinde İşlemler, Olasılık Kavramı ve Özellikleri, Olayların Bağımsızlığı, Şartlı Olasılık ve Tam Olasılık Formülü Tesadüfi Değişken kavramı, Dağılım Fonksiyonu ve Özelikleri, Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Beklenen Değer ve Özelikleri, Bazı, Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Poisson, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik ve Çok Terimli ), Çok Boyutlu Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Kesikli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları. IST105 İSTATİSTİĞE GİRİŞ (425) İstatistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi; Temel Kavramlar; Ölçme ve Ölçekler; İstatistiksel Verilerin Toplanması; İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar İle Özetlenmesi; Merkezi Eğilim Ölçüleri: (Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan); Oranlar ve Yüzdeler; Değişim Ölçüleri: (Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpıklık Katsayısı ve Basıklık Katsayısı); Momentler. İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar İle Gösterilmesi; İlişki Katsayıları; Pearson Çarpım Moment Korelasyonu; Kısmi Korelasyon; Kontenjansı Katsayısı; Phi Katsayısı; Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı; Cramer in İlişki Katsayısı; Basit Lineer Regresyon; Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (Binom Poisson, Normal) ve Özellikleri; Standart Puanlar; IST107 MATEMATİK I (223) Diziler, Diziler ve Fonksiyonların Limitleri, Fonksiyonların Sürekliliği, Türev ve Diferansiyel Kavramı, Türev ve Uygulamaları, Cebirsel olmayan Fonksiyonlar. IST109 İKTİSAT I (202) Ekonomi Biliminin Kapsamı; Temel kavram ve Varsayımlar; Ekonominin Temel Sorunları; Ekonomik Sistemler; Tüketici ve Firma Dengesi; Piyasa Dengesi; Faktör Piyasaları; Milli Gelir Ölçümleri ve Belirlenmesi.

27 II. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II (223) Windows 98 işletim sistemi, Microsoft Office 2000 (Word 200, Excel 2000 Access 2000, Power Point 2000), Microsoft Outlook programlarının kullanımı. IST104 OLASILIK II (223) Sürekli Tesadüfi Değişken Kavramı, Yoğunluk Fonksiyonu, Sürekli Tesadüfi Değişkenin Beklenen Değeri ve Özellikleri, Bazı Sürekli Olasılık Dağılımları (Düzgün, Normal, Üstel, Gamma, Beta, Cauchy), Çok Boyutlu Sürekli Tesadüfi Değişkenler, Üreten ve Karakteristik Fonksiyon, Limit Teoremleri, Kovaryans, Korelasyon Katsayısı, İki Boyutlu Normal Dağılım, Sürekli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları ve Dağılımları. IST106 LİNEER CEBİR (223) Matrisler, Matris İşlemleri, Matrisin n inci Kuvvetinin Bulunması, Matris Determinantı ve Tersi, Lineer Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Ortogonal Taban, Karakteristik Polinomlar, Karakteristik değer ve Karakteristik Vektörler, Matrislerin Üçgenleştirilmesi ve Köşegenleştirilmesi, Kuadratik Formlar. IST108 MATEMATİK II (223) İntegral Alma Yöntemleri, Katlı İntegrallerde İntegral Alma Yöntemi, Düzensiz İntegraller ve Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Taylor Serisine Açılımı, Katlı Seriler, Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayılar, Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Eğrilerin Parametrik Denklemleri. IST110 İKTİSAT II (202) Para Tanımı ve Tarihçesi; Para Arzı ve Talebi; Bankacılık; Uluslararası Para Sistemi; Ödemeler Dengesi; Dış Ticaret Politikası; Entegrasyon Şekilleri; İktisadi Düşüncenin Evrimi. Milli Muhasebe Kavramı ve Ölçme Yöntemleri; Keynesgil Gelir Belirlemesi ve İstihdam Teorisi; Yatırım Teorisi

28 III. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST201 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK (223) Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini ve Özellikleri, Yeterli İstatistikler Tahmin Edicilerin Bulunması Yöntemleri, Momentler Yöntemi, En Çok Olabilirlik Yöntemi, Bayes Yöntemi, En Küçük Ki Kare Yöntemi, Jaeknife Yöntemi, Aralık Tahmini. IST203 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA III (223) İstatistiksel Çözümlemede Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının Tanıtımı, Parametrik Yöntemlerin Uygulanması, Hazır Paket Programların Tanıtımı ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması. IST205 İLERİ MATEMATİK I (223) Fonksiyon Dizileri ve Fonksiyon Serileri, Düzgün Süreklilik ve Düzgün Yakınsaklık, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik ve Türevleri, Küresel ve Silindirik Koordinatlar, Toplam Diferansiyel, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Çok Değişkenli Fonksiyonların Seriye Açılımı, Minimum ve Maksimum Lagrange Çarpanları Yöntemi, Katlı integraller. IST207 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA I (223) Doğrusal Programlama Problemleri ve Geometrik Açıklaması, Matematiksel Temel, Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntem.

29 IV. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST202 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA IV (223) Bilgisayarda Problem Çözümü, Basic Diline Giriş, Basic Sabitleri ve Değişkenleri, İfadeler ve Atama Deyimleri, Bilgisayar Bilgi Girişi ve Bilgisayardan Bilgi Çıkışı, Bilgisayar Programında Kontrol ve Dallanma, Alt Programlar ve Deyim Fonksiyonları, Temel Fortran Elemanları ve Karakterleri, Fortran Deyimleri ve Kodlama Formu, Aktarma Deyimleri, Basit Giriş ve Çıkış Deyimleri, Kontrol Deyimleri, Altprogramlar, Ticari ve İstatistiksel Uygulamalar. IST204 HİPOTEZ TESTLERİ (223) Kuramsal Hipotez Testleri; Test Fonksiyonu, Güç Fonksiyonu, Düzgün En Güçlü Test, Neyman-Pearson Teoremi, Uygulamalı Hipotez Testleri; Ortalamalara İlişkin Testler, Varyanslara İlişkin Testler Ki Kare Testleri, Nitel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Bağımsızlık Testleri, Nitel Değişkenli Kitlelerde Homojenlik Kontrolü, Uyumluluk Testleri, İlişki (Korelasyon) Testleri, IST206 İLERİ MATEMATİK II (223) Karmaşık Fonksiyonların Limiti, Sürekliliği ve Türevi, Riemann Stieltjies İntegrali, Eğrisel İntegral ve Yüzey İntegralleri, İntegrallerde Değişken Değiştirme, Fourier Serisi, İntegrali ve Dönüşümü, Gamma ve Beta Fonksiyonları. IST208 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA II (223) Dualite, Ulaştırma Problemleri, Duyarlılık Analizi, Parametrik Analiz, Tam Sayılı Doğrusal Programlama, Karma Tam Sayılı Doğrusal Programlama.

30 V. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST301 ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ (223) Örnekleme kavramına ilişkin Temel Tanımlar, İadesiz eşit olasılıklı Örnekleme, Örnek Genişliğinin Tahmini, Tabakalı Örnekleme. Oransal Tahminler, Regresyon Tahmini, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, Aynı Genişlikteki Örnek Birimleri İçin İki Aşamalı Örnekleme, Farklı Genişlikte Örnekleme Birimlerinin Örnekleme Yöntemleri. IST303 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (324) İkiden Fazla Bağımsız Gurupların Karşılaştırılması (Varyans Analizi ), İki Yönlü Varyans Analizi, Çoklu Karşılaştırmalar. IST307 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ (223) Model Kavramı, Lineer Regresyon Modelleri ve Çözümlenmesi, Artıkların İncelenmesi, Suni (Gösterge) Değişkenlerde Regresyon Çözümlemesi, En İyi Regresyon Modelini Bulma Yöntemleri. VI. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST302 STOKASTİK SÜREÇLER (303) Temel Kavramlar (Sürecin Sonlu Boyutlu Dağılımı, Beklenen Değeri, Varyansı, Kovaryansı ve Karakteristik Fonksiyonu), Bağımsız Artımlı Süreç (Başarı Sayısı ve Başarı Zamanı), Poisson Süreci ve Özellikleri (Sürecin Sıçrayış Anları, Ayrılışı, Üstel ve Düzgün Dağılımla ilişkisi), Kesikli Parametreli Markov Zincirleri (Chapman-Kolmogorov Fark Denklemleri, İlk Varış Teoremi, Durumların Sınıflandırılması, Durumun Dönüşümlü veya Dönüşümsüz Olma Durumu, Limit Teoremleri(Durgun ve Ergodik Dağılımlar), Yutulma İhtimali ve Yutulma Süresi, Tesadüfi Yürüyüşler, Dallanma Süreci ve Kaybolma İhtimali, Kesikli Parametreli Martingal, Tersine Çevrilen Markov Zincirleri, Kolmogorov Kriteri. Sürekli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Diferansiyel Denklemi, Durumda Kalma süresi, Nizamlı (Regular) Olma Şartı, Limit Teoremleri, Doğum-Ölüm Süreçleri ve Bekleme Hattı Modellerine Uygulama, Yenileme Süreçleri (Yenileme Fonksiyonu, Ut ve Vt Süreçleri, Temel Teorem), Bekleme Hattı Teorisinin Bazı Modellerinin Analizi. IST304 İSTATİSTİK KARAR TEORİSİ (404) Kesikli ve Sürekli Tesadüfi değişkenler İçin Bayes Kuralı, Önsel ve Sonsal Dağılımlar, Bernoulli Süreci, Olağan Bir Süreç ve Öteki Süreçler İçin Bayes Kararı, Sonsal Dağılım Tahmini Sonsal Dağılım ve Çift Taraflı Testler, Belirlilik ve Belirsizlik, Ödemeler ve Kayıplar, Yararlılık, Belirsizlik Altında Karar Verme, Doğrusal Ödeme Fonksiyonları, Karar Teorisi ve Nokta Tahmini, Karar Teorisi ve Hipotez Testi.

31 IST306 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (223) Giriş, Yöneylem Araştırmasını Tanımı ve Özellikleri, Model Kurma, Üretim ve Envanter Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyunlar Teorisi. Ağ Analizleri, Doğrusal Olmayan Programlama, Dinamik Programlama, Simülasyon. VII. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST401 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK I (324) Çok Değişkenli İstatistiksel Analizde Kullanılan Temel Kavramlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım ve Özellikleri, Parametre Tahmini, Çok Değişkenli Normal Değişkenlerin Lineer Fonksiyonları, Karesel Formlar ve Dağılımları, Güven Bölgelerinin Belirlenmesi Çok Değişkenli Normal Kitlelerde Hipotez Testleri. IST403 IST DENEY TASARIMI (303) Tek Etkenli Deneylerde Tesadüfi Bloklar, Tek Etkenli Deneylerde Kare Düzenleri, Çok Etkenli Deneyler, Nicel ve Nitel Etkenler, Kovaryans Çözümlemesi. IST405 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER (223) Tarihçe, Çeşitli İstatistiksel Kavramlar, Bir Örnekleme Ait Konum Parametrelerine İlişkin Testler, İki Örnekleme Ait Konum ve Değişim Parametrelerine İlişkin Testler, İkiden Fazla Örnekleme İlişkin Testler, Uyum İyiliği Testleri, İlişki Katsayıları Testleri, Basit Lineer Regresyon Çözümlemesi. VIII. YARIYIL: İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ IST402 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK II (223) Temel Bileşenler ve Faktör Analizi, Kümeleme ve Sınıflama Analizi, Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon Analizi. IST404 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ (223) Öğretim Üyesi ve öğrenci tarafından seçilen özel bir konuda çalışmaların yapılarak rapor şeklinde sunulması. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ IST209 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (303) Türeve Göre Çözülebilen Birinci Mertebeden Denklemler, Lineer Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanı, Bernoulli ve Riccati Denklemleri, Türeve Göre Çözülemeyen Birinci Mertebeden Denklemler, Lagrange ve Clairaut Denklemleri, Yüksek Mertebeden Denklemler, Quatratür ve Mertebe İndirgeme Yöntemleri, Wronkciyan, Sabitlerin Değişimi Yöntemi, Sabit Katsayılı Denklemler, Karakteristik Denklem, Heterojen Denklemin Özel Çözümünün Bulunma Metotları, İkinci Mertebeden Değişken Katsayılı Denklemler, Diferansiyel Denklem Sistemi, Karakteristik Denklem, Simetrik Form é Matrisinin Bulunması, Diferansiyel Denklemlerin Genel Çözüm Metotları, Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Isı, Dalga ve Laplas Denklemleri.

32 IST210 MESLEKİ İNGİLİZCE (303) İstatistiksel terimlerin, kavramların ve teoremlerin İngilizce karşılıklarının ele alınması; Bu çerçevede ele alınacak konular; Betimleyici İstatistik; Çıkarsamalı İstatistik. IST211 BİLİM TARİHİ (303) IST212 İŞLETMEYE GİRİŞ (303) IST213 MUHASEBE (303) IST214 TEMEL İNGİLİZCE (303) IST310 VARYANS ANALİZİ (303) Varyans Analizinin Mantığı, Tek Faktör Varyans Analizi, Sabit Etki Modeli, Tesadüfi Etki Modeli, Çoklu Karşılaştırmalar, İki Faktör Varyans Analizi, Çok Faktör Varyans Analizi, Kovaryans Analizi. IST311 SIRA İSTATİSTİKLERİ (303) Sıra İstatistiklerinin Ortak Dağılımları, Sıra İstatistiklerinin Marjinal Dağılımları, Medyan ve Ranj ın Dağılımı, Sıra İstatistiklerinin Momentleri, R inci Sıra İstatistiğinin Ortalama ve Varyansı İçin Büyük Örnek Yaklaşımı, Sıra İstatistiklerinin Asimptotik Dağılımı, Kitle Kantilleri İçin Güven Aralığı Tahmin IST312 BİYOİSTATİSTİK (303) Klinik Denemeler; Hastalık Tanılarında Kullanılan Testler (Diagnostic Tests); Risk Ölçütleri; Odds Oranları; Yaşam Çözümlemeleri. IST313 ÖLÇÜM TEORİSİ VE TESADÜFİ DEĞİŞKENLER (223) Kümeler ve İşlemleri, Q - Cebir, Halka ve Monoton Kümeler Dizisi, Reel Sayılar Kümesi ve Özellikleri, Açık, Kapalı ve Kompakt Kümeler, Ölçü, Olasılık Ölçüsü ve Özellikleri, Ölçülebilir Kümeler ve Sıfır Ölçümlü Küme, Lebesque Ölçüsü ve Özellikleri, Ölçülebilir Fonksiyonlar, Mutlak Sürekli ve Kesikli Fonksiyonlar, Limit Teorimi, Riemann Stieljies İntegrali, Tesadüfi Değişkenler, Dağılım Fonksiyonu, Beklenen Değer ve Moment, Tesadüfi Değişkenler Dizisi İçin Yakınsaklık Kavramları ve Özellikleri, Lebesque İntegrallerine Giriş. IST314 SİGORTA MATEMATİĞİ (223) IST315 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR (303) Kompleks Sayılar ve Özellikleri; Kompleks Sayılar Dizisi ve Serileri; Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar: Türev, Taylor Serisi, Analitik Fonksiyon ve Cauchy Adamar Kriteri; Konform Dönüşüm ve Özellikleri; Kompleks Değişkenli Fonksiyonların İntegral; Cauchy Formülü; Rezidü Formülü Laurent Serisi ve Yakınsaklığı; Laplace Dönüşümü ve Özellikleri. IST316 KESTİRİM YÖNTEMLERİ (303) Parametrelerin Tahmini, Nokta Tahmini ve Özellikleri, Aralık Tahminleri Kitle Parametrelerinin Güven Aralığı Tahminleri, Güvenilirlik, Olası Hata. IST317 DEMOGRAFİK ANALİZ METOTLARI (303) Demografinin Mahiyeti ve Tanımı, Demografinin Diğer İlimlerle İlişkisi, Demografide Metot Nüfuz Teorileri Nüfus Siyaseti, Nüfus Sayımlarında Hata ve Noksanlıklar, Bunların Tespit ve Teşhisinde Kullanılan Metotlar, Gruplama Yolu İle Tashih, Eğri Uygulama Metodu, Hareketli Ortamlar Yöntemi, Birleşmiş Milletler Metodu, Tashih İndeksleri Metodu.

33 IST318 KALİTE DENETİMİ (223) Kalite Denetiminin Temel Kavramları; Üretim Sürecinde Kalite Denetim Gurubunun Görevleri; Bir Örneklik ve Değişkenlik; Alt ve Üst Tolerans Limitleri; Yöntem Denetimi Ürün Yada Parti Denetimi; Kalite Denetiminde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler; Kabul Aralığı; İşlem Karakteristiği (OC) Eğrisi; Karar Vermek İçin Bazı Yöntemler; İstatistiksel Denetim Grafikleri; Tek ve Çift Kabul Örneklemesi; Ardışık Örnekleme. IST320 OPTİMİZASYON (223) Kısıtsız ve Doğrusal Kısıtlı Optimum Noktalar, Lagrange Çarpanları, Genel Kısıtsız Minimizasyon Problemleri, Kuhn Tucker Teorisi, Dualite ve Klasik Yöntemlerle İlişkisi, Tek Boyutlu Arama Algoritmaları, Kısıtlı ve Kısıtsız Problemler İçin Gradyant Yöntemler, Penaltı Fonksiyonları ve Bu Fonksiyonlarla İlgili Hesaplama algoritmaları, Bazı Doğrusal Olmayan Programlama Yöntemleri, Bazı Tahmin Problemlerinin Optimizasyon Yöntemleriyle Çözümü. IST321 NÜMERİK ANALİZ (223) Taylor Açılımı, Sonlu Farklar, İnterpolasyon, Denklem Kökleri, Lineer Eşanlı Denklemler, En Küçük Kareler Eğri Uydurma. IST322 AKTUERYA (303) Riskin Olasılıksal Tanımı; Hasar-Risk Süreci; Kollektif Portföy; Prim Hesaplamaları; Prim Yüklemeleri ve Reasürans; Yarar Kuramı. IST 323 PATH (İZ) ANALİZİ (303) IST324 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (303) Zaman Serisinin Tanımı, Zaman Serisi Modelleri, Dönüşümler Eğilim Çözümlemesi, Salt Dönüşümlü Serilerin Çözümlenmesi ve Modellenmesi, Eğilim ve Mevsimsel Bileşenli Serilerin Çözümlenmesi, Uyarlamalı Modeller, Zaman Serileri Çözümlemesine Box Jenkins Yaklaşımı. IST326 YÖNETİM MUHASEBESİ (223) IST327 WEB TASARIMI (303) IST408 KATAGORİK VERİ ANALİZİ (404) Tanımlar; İki Boyutlu Olumsallık Tabloları Çözümlemeleri; İlişki Ölçüleri; Çok Boyutlu Tablolar; Logaritmik Doğrusal Modeller; Lojit Model; Multinominal Logit Model; Karesel Tablo Çözümlemeleri. IST410 BULANIK MANTIK (303) IST411 RİSK ANALİZİ (303) Risk ve Sigorta Kavramlarının Tanımı; Hasar Sayısı Dağılımları; Hasar Tutarı Dağılımları; Bireysel ve Bileşik Risk Modelleri; Risk Primi ve Brüt Prim Hesabı; Reserv Kavramı, Reasürans ve İtlaf Teorisi. IST412 LİNEER OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ (303) Model İnşası; Tahmin Metotları: En Küçük Kareler Tahmini, En Çok Olabilirlik Tahmini, Quasi Olabilirlik Tahmini, L1 Norm Minimizasyonu, Robust Tahmini, Bayes Tahmini; Varyansın Heterojenliği; Elemanter İşlemlerle Yakınsama; Artıkların Analizi; Lineer Olmayan Hipotezler. IST413 ÇİZGE KURAMI (303)

34 Temel Kavramlar; Çizgeler Üzerinde İşlemler ve Özel Yapılı Çizgeler; Ayrıt Matrisinin Gerçekleştirimi; Çizgeler Arsında İşlemler; Hamilton Çizgeleri: Çevre, Kesitleme, Ağaç ve İlişkin Kavramlar; Düzlemsellik. IST414 GÜVENİLİRLİK ANALİZİ (303) Güvenilirlik Hipotezlerinin Testleri: Dağılımdan Serbest Metotlar, Bayes Metotları Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler; Bakımı Yapılan ve Yapılmayan Sistemler İçin Sistem Güvenilirliği; Sistem Güvenirliğinin Güven Aralıkları. IST415 VERİ TABANI (303) Veri, Bilgi ve Veri Tabanı Tanımları; Veri Dosyaları, Dosya İşleme Sistemleri; Veri Tabanı İşletim Sistemleri ve Karakteristikleri; Mikro Bilgisayarlar İçin Veri Tabanı İşletim Sistemleri; Veri Modelleri; Veri Tabanı Dizaynı; Veri Tabanı Araçları ve Yöntemleri; Normalizasyon; Veri Tabanı Uygulaması. IST416 BEKLEME HATTI TEORİSİ (303) Kuyruk Modelinin Tanımı ve Temel Göstergeleri; Tek Kanatlı Markov Modelleri ve Doğum Ölüm Süreci İle Analizi; M/G/1 ve G/M/1 Kuyruk Modelleri; Erlang Kuyruk Modeli; Çıkış Akımının Analizi ve Bloklama; Çok Kanatlı Kuyruk Modelleri: M/M/n, M/M/n/N, G/M/n ve G/M/n/n Sistemlerinin Analizi. IST417 BAYESCİ İSTATİSTİK (303) Olasılık ve Bayes Teoremi; Bayes Tahminleri; Normal Dağılım İçin Bayesci İstatistik; Bayesci Hipotez Testi; Belirsiz Dağılımlar; Sonsal Dağılıma Normal Yaklaşım; Deneysel Bayes Yöntemleri; Ardışık Bayesci Kararlar. IST418 REEL ANALİZ (303) Reel Sayılar ve Özellikleri; Sayılar Dizisi ve Limiti; Seriler, Yakınsaklık Şartları; IR de Açık, Kapalı ve Kompakt Kümeler; Ölçülebilir Fonksiyonlar ve Özellikleri; Sürekli Fonksiyonlar ve Özellikleri; Fonksiyonların Maksimumu ve Minimumu; Fonksiyonlar Dizisinin Yakınsaklığı; Riemann İntegrali ve Özellikleri; Lebesque İntegrali ve Özellikleri. IST419 LİNEER MODELLER (303) Matrislerin Genelleştirilmiş Terslerinin Bulunması; Dağılımlar ve Kuadratik Formlar; Tam Ranklı Model; Lineer Modellere Giriş; Tam Ranklı Olmayan Model. IST420 OYUNLAR TEORİSİ (303) Oyun, Strateji ve Eyer Noktaları, Karma Stratejiler, Dikdörtgensel Oyunların Matrisle Çözümü, Oyun Değerini Yaklaşık Olarak Hesaplama Yöntemi, Geniş Formda Oyunlar ve Genel Teorem. IST421 EKONOMETRİ (223) Ekonometrinin Dayandığı İstatistiksel Yöntemlere Kısa Bir Bakış; Kukla Değişkenler ve Değişen Parametreli Modeller; Eşanlı Denklem Modelleri; Zaman Serileri ve Dağıtılmış Gecikmeli Modeller; Bekleyiş Modelleri; Güçlü Tahmin Yöntemleri; Bayesci Yaklaşım; Tanılama; Model Karşılaştırmaları ve Seçimi; Model Sonuçlarının Öngörü ve Karar Amaçlarıyla Kullanımı. IST422 İSTATİSTİKSEL VERİ MADENCİLİĞİ(223) Veri Madenciliğine Giriş; Veri İndirgeme ve Veri Sınıflama Gibi Alanlarda kullanılan veri madenciliği yöntemleri; Veri Madenciliğinde Olasılıksal Konular; Büyük ve karmaşık veri kümeleri gibi temel konuların yanı sıra veri ambarı ve OLAP gibi ilişkili konular IST424 PSİKOMETRİ (223)

35 IST425 İLERİ ÇOK DEĞ. İST YÖNTEMLER (223) IST426 ALTI SİGMA ANALİZİ (303) IST 427 MODELLEME VE SİMÜLASYON TEKNİKLERİ (223) Simülasyon Süreci, Simülasyon Kullanımları, İşleyiş Kontrolü Problemi, Simülasyon Tekniklerine İlişkin Uygulamalar. IST 429 YAPAY SİNİR AĞLARI (223) IST430 ARTIK ANALİZİ (223) T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ- I BIO 102 GENEL BİYOLOJİ- II BIO 151 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- I BIO 152 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI- II BIO 105 BİLGİSAYAR KULLANIMI BIO 104 SİSTEMATİĞİN ESASLARI KIM 105 GENEL KİMYA BIO 106 BİYOİSTATİSTİK FIZ 105 BİYOFİZİK- I KIM 106 ORGANİK KİMYA FIZ 106 BİYOFİZİK- II TD 101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - I Aİ 101 ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-I TD 102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - II YD 101 YABANCI DİL- I Aİ 102 ATATÜRK İLK. VE INK. TAR.-II TOPLAM YD 102 YABANCI DİL- II TOPLAM III.YARIYIL IV.YARIYIL BIO 201 SİTOLOJİ BIO 204 HAYVAN HİSTOLOJİSİ BIO 251 SİTOLOJİ LABORATUVARI BIO 254 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LAB BIO 203 GENEL EKOLOJİ BIO 212 OMURGALILAR BIO 205 OMURGASIZLAR BIO 262 OMURGALILAR LABORATUVARI BIO 255 OMURGASIZLAR LABORATUVARI BIO 208 MİKROBİYOLOJİ - II BIO 207 MİKROBİYOLOJİ - I BIO 258 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - II BIO 257 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI - I BIO 210 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ BIO 209 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ BIO 260 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ LAB BIO 259 BİTKİ A. VE MORFOLOJİSİ LAB TOPLAM TOPLAM 17 30

36 V.YARIYIL VI.YARIYIL BIO 301 GENETİK - I BIO 302 GENETİK - II BIO 351 GENETİK LABORATUVARI -I BIO 352 GENETİK LABORATUVARI -II BIO 303 BİTKİ FİZYOLOJİSİ BIO 304 HAYVAN FİZYOLOJİSİ BIO 353 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB BIO 354 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB BIO 305 BİYOKİMYA- I BIO 306 BİYOKİMYA- II BIO 355 BİYOKİMYA LAB- I BIO 356 BİYOKİMYA LAB- II BIO 307 TOHUMSUZ BİTKİ TAKSONOMİSİ BIO 308 TOHUMLU BİTKİ TAK BIO 357 TOHUMSUZ BİTKİ TAK. LAB BIO 358 TOHUMLU BİTKİ TAK. LAB BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ BIO 3.. SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM VII.YARIYIL VIII.YARIYIL BIO 403 DENİZ BİYOLOJİSİ BIO 404 LİMNOLOJİ BIO 453 DENİZ BİYOLOJİSİ LAB BIO 454 LİMNOLOJİ LABORATUVARI BIO 405 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ BIO 406 BÜYÜME GELİŞME FİZYOLOJİSİ BIO 455 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB BIO 456 BÜYÜME GELİŞME FİZ. LAB BIO 407 ÇEVRE BİYOLOJİSİ BIO 408 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ BIO 409 EVRİM BIO 410 BİYOCOĞRAFYA BIO 411 MOLEKÜLER BİYOLOJİ- I BIO 426 MOLEKÜLER BİYOLOJİ- II BIO 427 BİYOTEKNOLOJİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ BIO 4.. SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM TOPLAM ORTAK DERSLER TOPLAM SEÇMELİ DERSLER TOPLAM LİSANS DERLERİ GENEL TOPLAM

37 DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V- VI. YARIYIL VII- VIII. YARIYIL DERS ADI ULUSAL KREDİ BIO 309 AKUATİK MİKROBİYOLOJİ AKTS DERS KODU DERS ADI ULUSAL KREDİ BIO 310 TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ BIO 412 SU KİRLİLİĞİ BIO 313 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ BIO 413 KARYOLOJİ BİO 314 BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ BIO 414 GENEL TOPRAK BİLİMİ BIO 315 PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ BIO 415 BİTKİ SOSYOLOJİSİ BIO 316 VİROLOJİ BIO 416 BIO 317 ZOOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ BIO 318 ZOOCOĞRAFYA BIO 418 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER AKTS BIO 417 DOĞA KORUMA MİKROBİYAL HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ BIO 319 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ BIO 419 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ BIO 320 AKUATİK EKOLOJİ BIO 420 BIO 321 ARTHROPODA BIO 421 KARŞILAŞTIRMALI ENDOKRİNOLOJİ HAYVANLARDA DAVRANIŞ VE MİMİKRİ BIO 322 BAKTERİYOLOJİ BIO 422 BİTKİ ISLAH YÖNTEMLERİ BIO 323 GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BIO 423 SEKONDER METABOLİTLER BIO 424 HİDROBOTANİK BIO 425 SU EKOSİSTEMLERİNDE BİYOLOJİK İNDİKATÖRLER BIO 428 HERBARYUM TEKNİĞİ BIO 429 ENTOMOLOJİ BIO 430 MESLEKİ İNGİLİZCE BIO 431 İMMÜNOLOJİ BIO 433 EKONOMİK BİTKİLER BIO 434 DENİZEL BENTİK ÇEŞİTLİLİK BIO 436 MÜZE TEKNİĞİ

38 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı ve İçeriği BIO 101 Genel Biyoloji I Biyolojinin konusu, tarifi ve bölümleri, canlıların kimyasal içeriği, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, metabolizma ve enerji, enzimler, hücrenin yapısı, zar yapısı, sitoplazma ve organeller, bitki ve hayvan hücresi, fotosentez, hücre solunumu, hücreler arası iletişim, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, bitki yapısı, büyüme ve gelişme, bitkilerde taşınım mekanizmaları, beslenme ve üreme. BIO 151 Genel Biyoloji Laboratuvarı-I Mikroskobun tanıtımı, kullanımı ve bakımı, mikroskoptan şekil çizme, bitki materyallerinden kesit alma, bitki hücresinin mikroskopta incelenmesi, plastidler, nişasta taneleri, kristaller, epidermis ve parankima dokusu, tüyler, stomalar, destek doku, salgı dokusu ve kök, gövde, yaprak gibi bitki organel ve organlarının yapılarının mikroskopta incelenmesi, bir angiosperm çiçeğinin morfolojik yapısının incelenmesi BIO 102 Genel Biyoloji-II Canlıların fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre ve dokular, hücre metabolizması, üreme, gelişme, farklılaşma, kalıtım prensipleri, evrim kavramı, sinir, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistem, duyu organları, hormonlar, hayvanların sınıflandırılması, protozoonlar, süngerler, sölenterler, eklembacaklılar, yassı ve yuvarlak kurtlar, annelidler, kordalılar ve omurgalıların genel karakterleri BIO 152 Genel Biyoloji Laboratuvarı-II Hayvan hücresine örnek olarak yassı epitel hücresinin incelenmesi, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliğinin tayini, hayvansal dokular: Epitel, Özbağ, Kas, Kıkırdak, Kemik, Kan ve Sinir doku. Temel organik besin maddelerinin kalitatif tayini. Kurbağada gonatları. Protozoonlara örnek olarak Paramecium. Bir hücrelilerden Paramecium da kemotaksi ve termotaksi hareketleri. Eklembacaklılardan böceklerde vücudun morfolojik yapısı. öceklerde ağız aygıtları ve ekstremiteler. Yuvarlak ve yassı kurtlara ait örneklerin incelenmesi BIO 104 Sistematiğin Esasları Sistematik nedir, biyolojiye olan katkıları nelerdir? Biyolojik anlamda tür kavramı ve tür kavramı üzerine yürütülen farklı düşünceler; takson ve taksonomik kategori kavramları; geçmişten günümüze biyoloji alanında uygulanan sınıflandırma sistemleri ve karşılaştırılması; sınıflandırma sistemlerinde kullanılan bazı taksonomik kategoriler; nümerik taksonomi, isimlendirme kuralları, sinonim ve homonim kuralları BIO 105 Bilgisayar Kullanımı Bilgisayarın tanım, tür ve kullanımının öğrenilmesi, işletim sistemleri, Windows altında çalışan bazı paket programların kullanımı BIO 106 Biyoistatistik Bu ders kapsamında ortanca, standart sapma, standart hata, kuartil, kitle ortalamasının güven sınırları, kitle ortalamasına ilişkin testler, teorik dağılımlar, gruplar arası farkın önemi, yüzdeler arası farkın önemi, Khi-Kare analizi, korelasyon, regresyon FIZ 105 Biyofizik-I Birimler, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, kuvvet, Newton yasaları, iş ve enerji, korunumlu kuvvetler, atomun yapısı, temel biyofizik kavramlar, elektromanyetik spektrum ve özellikleri, basınç, sıvıların kaldırma kuvveti ve radyoaktivite

39 FIZ 106 Biyofizik-II Işık kaynakları, ışığın yayılması, ışığın yansıması ve kırılması, mercekler, dalga hareketi, elektriksel iletkenlik, elektroliz, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektrik akımı, Ohm kanunu, direnç, elektrikte güç, elektromotor kuvvet, Kirchhoff kanunları, elektrik devreleri ve manyetizma KIM 105 Genel Kimya Atomun yapısı, periyodik cetvel, ana grup elementleri, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal denklemler ve denkleştirme yöntemleri, gazlar, asitler ve bazlar, çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya KIM 106 Organik Kimya Organik kimyanın tanımı ve temel kavramlar, bağlanma ve izomerlik, doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, halkalı alifatik hidrokarbonlar, aromatik bileşikler, benzen ve aromatiklik; elektrofilik aromatik substitusyon tepkimeleri; nükleofilik aromatik subsitusyon tepkimeleri, stereoizomerlik, organik halojen bileşikleri; yerdeğiştirme ve ayrılma tepkimeleri, alkoller, fenoller ve tiyoller, eter ve epoksitler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler ve ilgili azot bileşikleri, heterohalkalı bileşikler, polimerler, lipitler ve deterjanlar, karbonhidratlar, amino asitler, peptidler ve proteinler, nükleotitler ve nükleik asitler YBD 101 Yabancı Dil-I To be: am, is, are Plurals, What is/are. To be: questions and negatives, Possessive adj. Possessive s,present Simple: Positive, questions and negatives, A/an, some, any, have got, Verbs + ing, There is/are, Adverbs of frequency, Prepositions of place. TIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk İnkılap tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal paşa nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli. TDK 101 Türk Dili-I Dilbilgisinin Bölümleri, Ses ve Ses Uyumları, Kelime Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri, Kelime Çeşitleri, Filer Fiil Çekimleri, Birleşik Fiil Çekimleri. YBD 102 Yabancı Dil-II Present Continuous Tense, Can for ağabeylity, Questions with How + Adjective, Expressions of quantity, Linking words: because, so, but, although, Revision. TIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklal Savaşı nın Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele, Mundanya dan Lozan a TDK 102 Türk Dili II Çatılarına Göre Filer, Kelime Grupları, İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümle Bilgisi, Kompozisyon Türleri. BIO 201 Sitoloji Hücre ve hücre teorisi; Sitolojide kullanılan mikroskobik ve biyokimyasal metotlar; Zarlar ve zar sistemleri, çekirdek, çekirdekçik, ribozomlar, mikrotübüller; Flagella, Silia, Lizozomlar, Peroksizomlar; Mitokondri ve plastidler; Virüsler ve Prokaryotik hücreler; Alg, Mantar ve bitkilerde hücre tipleri, Hayvanlarda hücre tipleri, Hücre devri ve bölünmeleri BIO 251 Sitoloji Laboratuvarı Işık mikroskobunun kullanılması ve mikroskopta ölçme yapılması, Sitolojide kullanılan teknikler, çeşitli hücre tiplerinin karşılaştırmalı olarak gösterilmesi

40 BIO 203 Genel Ekoloji Ekolojinin konusu, tanımı, tarihi gelişimi ve ekolojide kullanılan bazı temel kavramlar; abiyotik ve biyotik ekolojik faktörler ve canlılara etkileri; birey ekolojisi; populasyon ekolojisi; populasyon dinamiği; populasyon dağılış modelleri; enerji dağıtımı: R-stratejist ve K-stratejistler; ekosistem ekolojisi; ekolojik süksesyon ve klimaks kavramı; ekosistemlerin genel özellikleri ve işlevleri, biyomlar; biyolojik çeşitlilik; ekosistemlerde madde ve enerji döngüleri; biyojeokimyasal döngü; uygulamalı ekoloji; doğa ve çevre koruma BIO 205 Omurgasızlar Protozoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata üyeleri; Metazoonların sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertini, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata üyeleri ve bazı Protostomia ve Deuterostomia grupları BIO 255 Omurgasızlar Laboratuvarı Protozoa dan Flagellata, Rhizopoda, Sporozoa ve Ciliata örnekleri; Metazoa dan Porifera'ya ait Demospongia örnekleri; Cnidaria ya ait Hydrozoa, Scyphozoa ve Anthozoa örnekleri; Platyhelminthes örnekleri, Nematoda örnekleri; Mollusca dan Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia ve Cephalopoda örnekleri; Annelida dan Oligochaeta, Polychaeta ve Hirudinea örnekleri; Arthropoda dan Chelicerata dan Scorpionida, Pseudoscorpionida, Acarina örnekleri; Myriapoda dan Diplopoda, Chilopoda örnekleri; Insecta örnekleri; Crustacea den Branchiopoda, Cirripedia, Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Decapoda örnekleri; Echinodermata'dan Echinoidea, Asteroidea, Holothuroidea örnekleri BIO 207 Mikrobiyoloji- I Mikrobiyoloji tanımı ve mikroplar dünyası, protistalar, prokaryotlar, evrimsel ilişkiler, bakteriyel hücre bilimi, ökaryotik hücre yapısı, prokaryotik hücre yapısı, boyama teknikleri, üreme sırasında morfolojik değişmeler, önemli bakteri gruplan, sınıflandırmanın temelleri, önemli bakteri gruplarının tanımlanması, mikroorganizmaların beslenilmesi ve üretilmesi, beslenme ve beslenme için gerekli maddeler, üremeyi etkileyen çevresel etmenler, üretme yöntemleri, mikroorganizmaların üremesi ve ölmesi, üremenin tanımlanması ve ölçülmesi, üreme eğrisi ve dönemleri, hücrelerin logaritmik üreme döneminde tutulması, antibiyotikler ve etki mekanizmaları ve konakçıparazit ilişkilerinin incelenmesi BIO 257 Mikrobiyoloji Laboratuvarı-I Mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçlerin tanımı, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve sterilizasyon şekilleri, mikroorganizmaların üretilmesinde kullanılan besi yerleri, besi yerlerin hazırlanması, katı besi yerleri ve yatık agar hazırlanması, sıvı besi yerleri, ekim teknikleri, katı besi yerine ekim, sıvı besi yerine ekim, saf kültür üretmek ve saf kültürlerin tanıtımında kültür özelliklerinin incelenmesi, katı besi yerlerinde kültür özellikleri, bakterilerde hareket, boyalar ve bakterileri boyama yöntemleri, Gram boyama ve mekanizması, kültürel sayım yöntemleri, antibiyotiklerin in-vitro etkileri BIO 209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Bitki yapısı-bitki dokusunun kısımları, hücre çeperi, bitki dokularının sınıflandırılması; meristematik dokular; sürekli dokular (epidermis, parankima, iletim doku, destek doku, salgı doku), kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva tipleri ve tohumun yapısı BIO 259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuvarı Bitki hücresinin kısımları, hücre çeperi, geçitler, stoma tipleri, destek doku, salgı doku, mantarlaşmış örtü dokulentisel, kök, gövde kesitleri, yaprak ve çiçek morfolojisi, meyve tipleri ve tohumun yapısı BIO 204 Hayvan Histolojisi Mikroskopi, Dokuların preparasyonu; genel histolojik prensipler ve primer dokular; Epitelyum doku: basit Epitelyum, yalancı çok tabakalı epitelyum, çok tabakalı epitelyum, epitelde hücre yüzeyindeki özelleşmeler; Bağ ve destek doku:

41 Doku sıvısı, hücreler arası maddeler, bazal tabaka, bağ dokusu hücreleri, öz bağ dokusu tipleri; Özelleşmiş bağ dokuları: yağ, kıkırdak, kemik, kan (eritrositler, lökositler, kan plateletleri, plazma); Kan hücrelerinin oluşumu; Kas doku: çizgili kas, kalp kası, düz kası; Sinir dokusu: nöron, refleks yayı, nöroglia, ganglionlar, sinir fibrilleri, merkezi sinir sistemi, periferal sinir sistemi BIO 254 Hayvan Histolojisi Laboratuvarı Epitelyum doku (Örtü epiteli, Bez epiteli), Bağ doku (Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu fibrilleri), Kıkırdak doku (Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak), Kemik doku (Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri), Kan doku (Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler), Kas doku (Düz kasın yapısı, İskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı), Sinir doku (Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri) BIO 212 Omurgalılar Omurgalılardan, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, çeşitlilikleri, önemli türleri ve biyolojileri, ekoloji ve etolojileri, evrimleri, ticari önemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır BIO 262 Omurgalılar Laboratuvarı Hemikordat örnekleri ile Omurgalılar dan yuvarlak ağızlı balıklar, kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeli örnekleri üzerinde tür ve cins düzeyinde tanımlamalar yapılmaktadır BIO 208 Mikrobiyoloji-II Bakteri genetiği, kalıtımın moleküler temeli, prokaryotik kromozom yapısı, mutasyon, bakterilerde hücreler arası aktarma ve yeni bileşim, transformasyon, transdüksiyon, yapı ve düzenleme genleri, ilaca direncin genetiği, mikrop metabolizması, küçük moleküllerin biyosentezi, düşük molekül ağırlıklı organik moleküllerin biyosentezi, feed-back inhibisyonu, büyük moleküllerin biyosentezi, bakteriyel DNA replikasyonu, RNA biyosentezi, protein biyosentezi, polipeptit zincirinin biyosentezi, biyosentez yollarının düzenlenmesi, mikroorganizmalarda enerji metabolizması, bağışıklığın temelleri, antijenler- antikorlar, immünoglobulinlerin yapılan, serolojik tepkimeler, presipitasyon, aglütinasyon, toksin-antitoksin, komplemin birleşmesi tepkimeleri ve diğer tepkimeler, alerji ve asin duyarlılığa toplu bakış, funguslar, yapılan, aktinomycetes'ler, yüzeysel funguslar, derin funguslar, mikotoksinler, viroloji, virüslerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, üretilmeleri, virüs genetiği ve virüs etkileşimleri, mikroorganizma-kanser ilişkileri BIO 258 Mikrobiyoloji Laboratuvarı-II Maya invertazinin (Sucrase) elde edilmesi ve şekerlere etkisinin gözlenmesi, Enzimin aktivitesine etki eden etmenlerin denenmesi, Ekimi yapılan bakterilerin teşhisinde kullanılan teknikler, Gram boyama mekanizması; Gram negatif barsak bakterilerinin ayrılmasında kullanılan teknikler, E. coli ve E.aerogenes'in birbirinden ayrılması, IMVIC testleri: Indol deneyi, Metil kırmızısı deneyi, Voges proskauer deneyi, Sitrate deneyi; Bakterilerin biyokimyasal aktiviteleri: Karbonhidratlann Fermantasyonu, Protein, lipit ve polisakaritlerin hidrolizi; İmmünoloji ve sereloji deneyleri: Presipitasyon, Aglutinasyon, Aglutinasyon, Kompleman bileşmesi; Fungusların morfolojileri ve kültürel karakterizasyonu; Mayaların morfolojileri; Alkolik fermantasyonu; Alglerin morfolojisi ve kültüre edilmesi; Bitkilerde bakteriyel enfeksiyonlar. BIO 210 Bitki Embriyolojisi Angiospermlerin embriyolojik özellikleri: çiçek yapısı, mikrosporang, anter çeperi ve sporogen doku, erkek gametofit, vegetatif ve generatif hücre ile spermin oluşumu, megasporang, dişi gametofit, dişi gametofit tipleri ve olgun embriyo kesesi, tozlaşma, anter açılması ve polenlerin taşanımı, avtogami ve allogami. Döllenme, polen çimlenmesi, polen tüpünün tohum taslağına girişi, çifte döllenme. Embriyo, Monokotillerde embriyogeni, Dikotillerde embriyogeni. Embriyonun beslenmesinde rol oynayan besi dokular, endosperma ve tipleri, yalancı embriyo kesesi, perisperma, kalazosperma, Poliembriyoni, poliembriyoninin nedenleri ve sınıflandırılması. tohum, tohum gelişimi, tohumların sınıflandırılması ve dağılımı. Gymnospermlerin embriyolojik özellikleri: Erkek gametophyte, dişi gametofit. Tozlaşma, döllenme özellikleri, embriyo gelişimi ve besi doku.

42 BIO 260 Bitki Embriyolojisi Laboratuvarı Angiosperm çiçeğinin yapısı: Ovaryum enine kesitleri, stigma ve stilusun yapısı, plasentalanma tipleri, tohum taslağı tipleri, anter enine kesitleri, anter çeperi tabakaları ve mikrospor tetrad Embriyo: Monokotil embriyoları, Graminae embriyoları, dikotil embriyoları. Endosperma: Serbest nukleuslu, hücreli ve ara tip Endosperma,Tohum tipleri: Endosperma ve endospermasiz tohumlar, tohum kabuğu üzerindeki özel yapılar, tohum çimlenme tipleri.gymnosperm çiçeğinin yapısı: Erkek ve dişi kozalaklar, polen tanesinin yapısı, dişi gametofitin yapısı. BIO 301 Genetik-I Genetik maddenin kalıtımı; Mendel prensipleri, alleller arası ilişkiler (Dominant - resesif ilişki, çoklu alleller, kodominans, letalite), genler arası ilişkiler, cinsiyet genetiği, cinsiyetle ilişkili karakterler, genetik maddenin düzenlenmesi; linkaj ve rekombinasyon, genetik haritalama, genetik maddenin yapısı ve değişimler; kromozom sayısında değişimler (Öploidi, Anöploidi), kromozom segment sayısında değişmeler (Delesyon, Duplikasyon, Translokasyon, İnversiyon), insan genetiği ve kalıtsal hastalıklar; karyotip analizi, sendromlar, gen ekspresyonu-çevre etkileşimi BIO 351 Genetik Laboratuvarı-I Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili preparat hazırlamak ve mikroskop altında incelemek, Mendel Yasaları ve soyağacı analizleri; genetikte kullanılan istatistik yöntemleri; gen ifadesinin kalitatif ve antitatif analizi; kromozom haritalama metotları; anöploidlik ve poliploidligin incelenmesi; populason genetiği ve doğal populasyonlarda gen frekanslarının hesaplanması BIO 303 Bitki Fizyolojisi Bitkilerde su dengesi, su ve bitki hücreleri, çözünmüş maddelerin taşınması, mineral besinlerin asimilasyonu, mineral beslenme, floemde taşınım, fotosentez ve solunum BIO 353 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Bitkilerde kuru ağırlık, çimlenme, difüzyon ve ozmoz olaylarının incelenmesi, solunum hızının ölçülmesi, bitki pigmentlerinin ayrılması, fotosentez olayının incelenmesi, bitkilerde suyun topraktan alınması ve organlara iletilmesi BIO 305 Biyokimya-I Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, canlıların temel özellikleri, biyomoleküllerin kökeni ve evrim, hücrelerin moleküler organizasyonu, proteinler ve biyolojik işlevleri, aminoasitler, optiksel ve kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri. nükleik asitler, yapısal ve işlevsel özellikleri, karbonhidratlar, lipitler, yapısal ve işlevsel özellikleri BIO 355 Biyokimya Laboratuvarı-I Biyokimyasal analizlere giriş, deneysel biyokimyada temel teknikler, aminoasitlerin titrasyonu, tamponlar ve ph, önemli biyolojik tamponlar hazırlanması, karbonhidratlar için nitel ve nicel testler, proteinlerin çözünürlüğüne ph ve iyonik şiddetin etkisi, enzim aktivitesine etki eden etmenler, lipitlerle ilgili deneyler, Besinlerin C vitamini içeriğinin belirlenmesi BIO 307 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Tohumsuz bitki çeşitliliği, bitkilerde üreme ve üreme tipleri, Alglerin morfolojileri, önemi ve ekonomik değeri, sistematiği, Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta divizyoları, Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği, Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Likenler, Karayosunları ve Eğreltiler BIO 357 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Laboratuvarı Örneklerle siyanobakteri, alg, mantar, liken ve eğreltiotu gruplarının sistematiğinin açıklanması, morfolojik çizimlerinin yapılması, genel özelliklerinin, yayılışlarının ve hayat döngülerinin öğrenilmesi

43 BIO 302 Genetik-II Kromozom- DNA yapılarının organizasyonu, nükleik asitlerin topolojisi, bakteri genetiği, virüs genetiği, bakterilerde gen aktarımı mekanizmaları (Transformasyon, Konjugasyon, Transdüksiyon), prokaryotlarda gen haritalama, ekstrakromozomal elementler (Epizom, Plazmit, IS elementler, Transpozonlar), prokaryotlarda gen ekspresyonunun düzenlenmesi ve regülasyonu, ökaryotlarda genomun organizasyonu, kromatin yapısı, nükleozom yapısı, genin organizasyonu, satalit DNA, ökaryotlarda gen ekspresyonu, ökaryotlarda gen ekspersyonunun düzenlenmesi, genetik mühendisliği ve rekombinat DNA teknolojisi BIO 352 Genetik Laboratuvarı- II DNA nın izolasyonu, konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, nükleik asitlerin elektroforezi, DNA nın invitro amplifikasyonu (PCR tekniği) ve Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemi, RNA izolasyonu ve konsantrsyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, RNA'nın farklı jellerde yürütülmesi, Jellerin analizi, Poimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle DNA ve RNA'nın çoğaltılması, protein izolasyonu, protein konsantrasyonunun spektrofotometrik belirlenmesi, proteinlerin ayrımında kullanılan elektroforetik metodlar (SDS-PAGE ve Native- PAGE)i, proteinlerin blotlanması ve blotların incelenmesi, Southern ve Northern Blotlma teknikleri ve kullanım alanları (DNA ve RNA için) BIO 304 Hayvan Fizyolojisi Vejatatif ve Hayvansal Fonksiyonlar, Beslenme, Sindirim ve Emilim, Solunum Sistemi. Dolaşım Sistemi. Boşaltım Sistemi. Duyu Fizyolojisi. Nöronlar ve Sinir Sistemi. Kas ve diğer icra organları. Endokrin ve Neuroendokrin Fizyolojisi BIO 354 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Fizyolojinin tanımı, hayvan fizyolojisi laboratuar dersinin amacı, metabolizma ve bazal metabolizma kavramlarının açıklanması. Karbonhidrat sindirimi. Yağ sindirimi. Protein sindirimi. Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık ve ph in etkisi. Hemoliz. Kan gruplarının tayini. Solunum ve solunum faaliyetlerinin incelenmesi. Renk körlüğünün tayini. Arterial kan basıncının ölçülmesi. Decerebre ve spinal kurbağa aktivitelerinin karşılaştırmalı incelenmesi. Kurbağada refleks faaliyetlerinin ve fizyoanatomik özelliklerin incelenmesi BIO 306 Biyokimya- II Enzimler, yapısal ve işlevsel özelllikleri, metabolizma ve enerjinin kullanımı, termodinamik yasalar ve biyolojik tepkimelerde enerjinin kullanımı, biyoenerjetikler, karbon-oksijen döngüsü, azot döngüsü ve canlıların beslenme açısından birbirine bağımlılığı karbonhidrat metabolizması-sindirim ve emilimi, glikojen sentez ve yıkımı, Glikolizis, sitrik asit döngüsü pentoz fosfat yolu, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, lipid Metabolizması, yağ asitlerinin oksidasyonu, protein metabolizması, amino asitlerin biyosentezi ve katabolizması, nükleik asit metabolizması BIO 356 Biyokimya Laboratuvarı- II Spektrofotometrenin esasları, ph metrenin esasları, protein tayin yöntemleri, kalitatif karbonhidrat tayini, aminoasitlerin kağıt kromatografisi ile ayrılmaları, besin maddelerinde organik madde tayini, Kanda toplam kolesterol tayini, idrar deneyleri BIO 308 Tohumlu Bitki Taksonomisi Sistematik ve taksonominin amacı, bitkilerin isimlendirilmesi, sistematik kategoriler, açık tohumluların (Gymnospermae) özellikleri ve sınıflandırılması, açık tohumlu bitki familyalarının özellikleri ve cinslerinin tanıtımı, Kapalı tohumlu (angiospermae) bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması, Türkiye florasında ter alan familyaların özellikleri ve cinslerin tanıtılması BIO 358 Tohumlu Bitki Taksonomisi Laboratuvarı Tohumlu bitkilerin yaprak, çiçek, meyva yapılarının tanıtımı, Gymnospermae (Coniferales), Angiospermae (dicotylodones- monocotyledones) familyalarına ait cinslerin teşhis anahtarları ile tayini

44 BIO 403 Deniz Biyolojisi Yer yuvarı ve okyanusların genel özellikleri, okyanus ve denizlerin oluşumu ve genel özellikleri, okyanus ve denizlerin jeomorfolojik özellikleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz ekolojisinde kullanılan temel tanımlar, denizel ortamın ekolojik bölümleri, denizel canlıların ekolojik sınıflandırılması, ekolojik faktörlerin denizel canlılar üzerine etkileri, pelajik bölgenin canlı toplulukları, bentik bölgenin canlı toplulukları, özel ekosistemler ve canlı toplulukları, denizlerin biyocoğrafyası BIO 453 Deniz Biyolojisi Laboratuvarı Denizlerde su ve sediment örnekleme araçları, planktonik, nektonik ve bentik organizmaların örneklenmesinde kullanılan araç-gereç ve metotlar, fitoplankton, zooplankton, makroalg, fanerogam, makrobentik omurgasız, tunikat, kıkırdaklı ve kemikli balık örnekleri BIO 405 Hayvan Embriyolojisi Gelişme, farklılaşma, üreme organları, gametogenez, dişi üreme siklusu, yumurta, sperma, döllenme, organizasyon, BIO 455 Hayvan Embriyolojisi Laboratuvarı Yumurta tipleri; Üreme organları; Cinsiyet hücreleri; Genital siklus; Segmentasyon ve segmentasyon tipleri; Amphixous, kurbağa, kanatlılar, memelilerde zigottan sonraki gelişmeler; Organ ve sistemlerin meydana gelişi; Plasenta, ikizlik; dış gebelik; Kanatlılarda kuluçka devresine ait gelişmeler BIO 407 Çevre Biyolojisi Ekolojik çevre kavramı, çevre sorunları ve çözüm yolları, Çevre korunmasında bazı yeni yaklaşımlar, çevre ekonomisi ve planlanması. BIO 409 Evrim Evrim kavramı ve gelişimi, evrimi destekleyen kanıtlar, evrimin kullandığı ham materyaller, adaptasyon, varyasyon ve modifikasyonlar, evrimi sağlayan düzenekler, izolasyon mekanizmaları, genetik sürüklenme, göçler, Lamarkizm, Darwinizm, yeni türlerin meydana gelişi, insanın evrimi BIO 411 Moleküler Biyoloji-I Hücredeki moleküler organizasyon basamaklari, organik ve anorganik biyokimyasal bilesikler, Islevsel gruplar, kovalan ve kovalan olmayan bag tipleri, Amino asitler, peptidler ve proteinler hakkinda genel bilgi, Proteinlerdeki modifikasyonlar, parçalanmalar, peptid baginin özellikleri, N ve C uç kökleri saptama yöntemleri, Proteinlerde tekrarlanan düzenli yapilar, proteinlerin biçim kazanmalari, protein mimarisindeki yapinin düzeyleri, Peptid ve proteinlerin asitik ve bazik karakterleri, pi degerinin saptanmasi, Makroiyonlar arasindaki etkilesimler, bu etkilesimlere küçük iyonlarin etkisi, iyonik güç ve poliamfolitler, Nükleik asitler, yapisal birimlerve makromoleküler yapi, DNA formlari ve özellikleri, DNA çift sarmalinin tersinir olarak çözülmesi, RNA dan yapilan genler, RNA virüslerive retrovirüsler BIO 427 Biyoteknoloji Biyoteknolojiye giriş, biyoteknoloji nedir, günümüz dünyası ve biyoteknoloji, substratlar ve biyoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji, rekombinant DNA teknolojisi, molekular biyoteknoloji, prokaryotik ve ökaryotik organizmalar, Escherchia coli ve Saccharomyces cerevisiae, DNA, RNA ve protein sentezi, bioproses ve biyoteknoloji, enzim teknolojisi, gen ekspresyonlarının manüplasyonu, rekombinat protein üretimi, direk mutagenez, protein mühendisliği, moleküler diagnosis, aşılar, antibiyotikler, transgenik bitki ve hayvanlar ve gen terapisi BIO 404 Limnoloji Limnolojinin temel kavramlarını öğrenme, suyun özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, akarsu sistemlerinin sınıflandırılması, tatlı su canlılarının sınıflandırılması, iç sularda enerji ve prodüktivite, iç sularda kirlenme, limnolojik araştırma araç ve yöntemleri

45 BIO 454 Limnoloji Laboratuvarı Limnolojik araştırmalarda kullanılan araç ve gereçler, arazide yapılacak ölçümler, laboratuvarda yapılacak ölçümler, limnolojik çalışma planı hazırlama, ph ölçümü, fiksatifler, klorofil-a tayini, fosfor, toplam sertlik, nitrat, nitrit, amonyak, organik madde analizi, örnek alınan alanlardan fitoplanktonun tespit ve incelemesi, zooplanktonun tespit ve incelemesi, bentik örnekleri toplama, inceleme yöntemi, yorumlama BIO 406 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Bitkilerde büyüme ve farklılaşma kavramları, bitkisel hormonlar (Oksinler, Sitokininler, Gibberillik asit, Etilen) ve bitki büyüme ve gelişmesine etkileri, tohumdan meyvelenmeye kadar gerçekleşen gelişim olayları BIO 456 Büyüme Gelişme Fizyolojisi Laboratuvarı Çeşitli faktörlerin çimlenme ve bitki büyümesi üzerine etkilerinin gözlenmesi, bitkilerde fototropizma ve jeotropizma hareketlerinin gözlenmesi BIO 408 Bitki Biyoteknolojisi Doku kültürü temel laboratuvar teknikleri, bitki doku kültürlerinin tarihi gelişimi ve uygulama alanları, bitki ıslahındaki uygulama alanları, organogenesis, somatik embriogenesis, sekonder metabolit üretimi, hastalıksız bitki üretimi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, mikro çoğaltım BIO 410 Biyocoğrafya Biyocoğrafya ve biyocoğrafik ekoller, biyocoğrafyanın veri kaynakları, karaların evrimi, biyocoğrafik bölgeler ve canlıları (Palearktik, Nearktik, Etopya, Orientalis, Avusstralya, Neotropik, Antartika). BIO 426 Moleküler Biyoloji-II DNA nın replikasyonu, polimerazlar, replikasyon çatalı, replikasyon orjini, telomer ve telomerazlar, DNA tamir mekanizmaları, rekombinasyon ve DNA nın yeniden düzenlenmeleri, prokaryotlarda transkripsiyon, ökaryot RNA polimerazları ve genel transkripsiyon faktörleri, ökaryotlarda RNA nın düzenlenmesi, repressörler, DNA metillenmesi, ribozomal ve transfer RNA'ların işlenmesi, kesilip-eklenmesi (splicing) mekanizmaları, RNA düzeltme (editing) ve yıkımı, ribozomlar, m(rna) nın organizasyonu, translasyonun başlaması, ilerlemesi ve düzenlenmesi, protein katlanmaları ve buralarda görev alan enzimler, proteinlerin kırılması, glikozilasyonu ve lipidlerin eklenmesi, proteinlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve proteinlerin yıkımı SEÇMELİ DERSLER ÜÇÜNCÜ SINIF BIO 309 Akuatik Mikrobiyoloji Tarihsel gelişim, mikrobiyal evrim, sucul ortamda yaşayan mikroorganizmalar ve karşılıklı ilişkileri, sucucul ortamlarda gelişen mikroorganizmalar diğer canlılarla olan ilişkileri (bitki ve hayvan), sucul ortama kontamine olan patojen mikroorganizmalar, sucul ortama bulaşan patojenlerin neden olduğu hastalıklar, mikroorganizmaların çevre koşullarına adaptasyonları, mikroorganizma habitat tipleri, biyojeokimyasal devreler, atık arıtımında mikroorganizmaların rolü, katı atık arıtımı, ksenobiotik ve inorganik kirleticilerle mikrobiyal etkileşimler, biyotransformasyon, biyoremediasyon, metallerin geri kazanımında, enerji ve biyokütle üretiminde mikroorganizmaların kullanımı ve zararlıların mikrobiyal kontrolü BIO 310 Türkiye Bitki Örtüsü Türkiye florasının özellikleri, zenginliğinin nedenleri, fitocoğrafik bölgeler, endemizm ve nedenleri, ülkemizdeki doğal bitkilerin kullanım alanları, bitki formasyonları, ülkemizdeki bitkileri koruma yöntemleri BIO 313 Bitki Büyüme Düzenleyicileri Bitki büyüme düzenleyicilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, özellikleri, uygulama şekilleri ve alanları, görevleri, avantaj ve dezavantajları ile ülkemizdeki kullanım durumu ve öneriler BIO 314 Bitki Ekofizyolojisi Bitki ekofizyolojisi tanımı, bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler, sıcaklık, ışık, rüzgar, toprak, biyolojik etmenler

46 BIO 315 Plankton Bilgisi ve Kültürü Plankton kavramı, sınıflandırılması, planktonun besin zincirindeki önemi, fitoplankton ve zooplanktonun genel özellikleri ve canlı grupları, plankton örnekleme ve değerlendirme yöntemleri, plankton kültürü çalışmaları ile plankton izolasyon yöntemleri BIO 316 Viroloji Virüs tanımı ve virüsleri konumu, virüslerin yapı taşları ve organizasyonu, viral enfeksiyon safhaları (tutunma ve peretrasyon, nükleik asit replikasyonu ekipasyonunun kontrolü, viral parçacıkların montajı), lizojeni, virüs konak ilişkileri, virüs hastalıkları, immün tepki, interfeton ağı ve kemoterapi, tümor virüsleri ve kanserleşme, bakteri virüsleri, bitki virüsleri, hayvan virüsleri, HIV ve AIDS, virolojide yeni eğilimler BIO 317 Zoolojide Laboratuvar Teknikleri İnceleme Yöntemleri: Canlı (Vital) İnceleme, Tespit Ederek (Postmortem) İnceleme; Genel Bilgiler, Laboratuvar Malzemeleri, Mikroskoplar, Total Preparasyon, Sitolojikl-Histolojik Preparasyon Teknikleri: Fiksasyon-Fiksatifler, Yıkama, Dehidrasyon, Şeffaflaştırma, Gömme, Trimleme, Kesit Alma (Bıçaklar- Mikrotomlar), Deparafinizasyon, Boyama (Boyalar, Boyaların Sınıflandırılması, Boyanma Mekanizması, Boyaların Kimyasal Özellikleri, Dokulara Özel Boya Prosedürleri) Empregnasyon, Sitoplazmik Yapıların Boyanması, Hücre İçindeki Makromoleküllerin Gösterilmesi, Embriolojik Teknikler, Omurgasızların Boyanmasında Bazı Önemli İpuçları, Mikroorganizmaların Gösterilmesi, Elektron Mikroskopi Yöntemleri, Doku Kültürü, (Özet olarak Otoradyografi, Kromotografi, Elektroforez). BIO 318 Zoocoğrafya Zoocoğrafyanın tarihçesi, Hayvanlarda yayılım mekanizmaları, Yayılıma ket vuran faktörler, Simbiyotik ilişkiler, Philopatri olayı, Zoocoğrafik bölgeler, Köprü teorisi, Plaka tektoniği, Permonens teorisi, Notogea nın memli ve kuş faunası, Neogea nın memeli ve kuş faunası, Arktogea nın memeli ve kuş faunası, Jeolojik çağlar, Geçmiş jeolojik şartlarda zoocoğrafik bölgelerin durumları, Tatlısu balıklarının zoocoğrafyası, Türkiye zoocoğrafyasına genel bakış, Türkiye zoocoğrafyası Kara kısmının jeolojik değişimi, Türkiye kara canlılarının zoocoğrafyası, Türkiye sürüngenlerinin zoocoğrafyası, Karadeniz in fauna tarihi, Anadolu da yakın jeolojik dönemlerin ekolojik yorumu ve fosilleri BIO 319 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi İnsan Vücuduna Giriş, Sinir Sistemi, Kas Sistemi, Sindirim Sistemi, Kan, Kalp, Kan damarları ve Dolaşım, Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi BIO 320 Akuatik Ekoloji Ekoloji ile ilgili kavramlar, ekosistemi oluşturan öğeler, ekosistemin işlevleri, ekolojik enerji, besin zincirleri, prodüktivite ve ölçüm yöntemleri, su kirliliği, ekosistemin sınıflandırılması, sucul ortamda madde döngüleri, tatlısu ekosistemi, iç su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, denizel ekosistemler ve canlıları BIO 321 Arthropoda Sınıflandırılmaları ve biyolojileri: Üç temel eklem bacaklı grubunun, yani keliseratların, krustaselerin ve mandibulatların sınıflandırılması; değişik eklembacaklı gruplarının dış iskeletleri, vücut boşlukları ve dolaşım, sindirim, nöromuskular ve üreme sistemleri ile duyu organları, ayrıca bu grupların gelişim biyolojileri ile sınıflandırılmaları ele alınmaktadır BIO 322 Bakteriyoloji Bakterilerin sınıflandırılması, bakteri hücresinin genel yapısı, evrimi, fizyolojisi, ekolojisi, genetiği, üreme özellikleri, gereksinimleri, antijenik yapıları, identifikasyonlarında kullanılan klasik ve moleküler teknikler BIO 323 Genetik Mühendisliğine Giriş Genetik Mühendisliğinin tanimi ve çalışma konuları, DNA ve RNA nın yapısı, gen organizasyonu, genlerin ifadesi, DNA, RNA izolasyonu, nükleik asitlerin etiketlenmesi ve hibridlenmesi, DNA sekanslama, gen manipulasyon metotları, konakçı hücreler ve vektörler, klonlama stratejileri, rekombinantların seçimi ve analizi, genom

47 sekanslama, insan genom projesi DÖRDÜNCÜ SINIF BIO 412 Su Kirliliği Kirleticilerin sınıflandırılması, Biyolojik pollusyon, Planktonik pollusyon, radyoaktif pollusyon, asitli maddelerin pollusyonu.denizleri kirleten kaynaklar, Gol kirlenmesi, Akarsu kirlenmesi, Pestisidler hakkında genel bilgi, gübrelemenin çevre kirlenmesine etkisi, turizmin çevreye etkisi. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği, Su kirlenmesi ile ilgili hükümler. BIO 413 Karyoloji Hücre çekirdeği ve kromozom yapısı, kromozomların tanımlanması, kromozom yapı değişiklikleri, eşem kromozomları, kromozom bantları, kromozomlardaki hareket edebilen elementler BIO 414 Genel Toprak Bilimi Genel toprak bilimine giriş, toprak ana materyali, toprak bitki ilişkisi, toprağın oluşumu, topraklara özellik kazandıran etmenler, toprak örneklerinin alınması ve analizi, toprak sınıflandırma sistemleri BIO 415 Bitki Sosyolojisi Bitki sosyolojisinin tanımı, kapsamı, temel kavramlar, vejetasyon araştırma metodları, vejetasyonun sınıflandırılması ve vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi BIO 416 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Farklı canlı dokularından nükleik asit ve proteinlerin saflaştırılması, saflaştırmada kullanılan temel teknikler, elektroforez ve elektroforetik metodlar, DNA ve RNA blotlama (transfer) teknikleri, protein blotlama (transfer) teknikleri, rekombinant DNA teknikler, PCR ve PCR ile DNA çoğaltılması, DNA-DNA hibridizasyon teknikleri, DNA sekans analizi (Sanger yöntemi), DNA sekans analizi (Maxam-Gilbert yöntemi) BIO 417 Doğa Koruma Doğa korunmasının geçmişi ve görevleri, Canlı Toplulukları ile ilgili kavramlar, Doğa korumada evrensellik, insanlığın ekolojik sorunları, Doğanın korunması, Sürdürülebilir dünya, Ekolojik denge, Biyolojik çeģitliliğin korunması, Planlı doğa koruma, Doğa korumadaki yasalar, çevresel etki değerlendirilmesi, Doğa korumada organizasyon ve ortak geleceğimiz BIO 418 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji İnsan mikrobiyal florası, normal mikrofloranın fonksiyonu ve önemi, hastalık oluşum basamakları, infeksiyon ve toksinlerin etkisi, kişiden kişiye bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan, besinler yoluyla bulaşan hastalıklar, viral hastalıklar, cinsel yolla bulaşanlar, hayvanlar ve böcekler yoluyla bulaşan hastalıklar, su yoluyla bulaşan hastalıklar, hastalıkların epidemiyoloji ve immünolojileri, enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılama programlarıı ve mikrobiyolojide moleküler tanı yöntemleri BIO 419 Balıkçılık Biyolojisi Balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği ile ilgili terimler, populasyon büyüklüğü, yenilenme oranı, yaş, büyüklük ve eşey kompozisyonu, büyüme oranı ve ölüm oranı örnekleme çeşitleri; yaş tayini, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü; gonosomatik indeks, üreme dönemi, üreme yaşı ve boyu; büyümeye ilişkin matematiksel modeller; ölüm oranı ve yaşama oranı tahmin yöntemleri; populasyon büyüklüğünü tespit metotları BIO 420 Karşılaştırmalı Endokrinoloji Endokrinolojinin tarihi ve temel metodlar, Hormon salınım ve etki mekanizmaları, Omurgasız ve omurgalı hayvanların endokrin sistemleri, Endokrin organların gelişimi, morfolojisi, histolojisi ve işleyişleri BIO 421 Hayvanlarda Davranış ve Mimikri Antipredatör davranış ekolojisi, av lokalizasyonunu daha da zorlaştırmak, kanıtları ortadan kaldırmak, avlanmayı zorlaştırmak, predatörün saldırısını püskürtmek, predatör nasıl caydırılır, savunma, predatör caydırıcılarının karşılaştırmalı analizi, vertebratların kimyasal caydırıcıları, Batesian mimikri, korunan türler ile ilişkilendirilmesi, predatörlere karşı ortaklaşa savunma, sosyallik ve alarm sinyalleri, sosyalleşme ve dikkat gelişimi, bencil sürü hipotezi, dilüsyon etkisi, Monarch kelebekleri ve mimik tipleri predatöre karşı savunma ve türler arası rekabet,

48 simbiyotik ilişkiler BIO 422 Bitki Islah Yöntemleri Bitki ıslahının kapsamı, amacı ve tarımsal üretimde etkisi, ıslah yöntemleri bakımından bitkilerde üreme sistemleri, klasik bitki ıslah yöntemleri, moleküler işaretleyiciler, doku kültürü ve gen aktarımı gibi biyoteknolojik yöntemlerin ıslahta kullanımı BIO 423 Sekonder Metabolitler Bitkilerde sekonder metabolit üretimi, tarihçesi ve önemi, fenolik bileşikler, favonoidler, terpenler, tanenler, uçucu yağlar BIO 424 Hidrobotanik Hidrobotanik tanımı, suların sınıflandırılması, akarsular, oluşumu, kaynaklar ve dereler, akarsularda çevre etmenleri, durgun sular, göl suyunun fiziki ve kimyevi özellikleri, su bitkilerinin sucul ortamdaki önemi, su bitkilerinde ekolojik ilişkiler, sucul ve bataklık ortamlardaki çeşitli bitki grupları, sucul ortamda yabani ot sorunları, yabani otlarla mücadele yöntemleri, su bitkilerinin genel biyolojik özellikleri, üremeleri, iç su bitkilerinin sınıflandırılması deniz bitkilerinin ekolojisi, deniz bitkilerinin biyolojisi, deniz bitkilerinin sınıflandırılması BIO 425 Su Ekosistemlerinde Biyolojik İndikatörler Biyoindikatör nedir, indikatör olarak seçilen organizmalar ve özellikleri, besin zinciri, biyomastaki değişimler ve kirlilik, varlık veya yokluk kriterlerini kullanarak su kalitesinin belirlenmesi, indikatör olarak tespit edilen türler, canlıların biriktirdikleri maddelere bakılarak çevresel kontaminasyonun belirlenmesi, biyoindikatör canlılar üzerine yapılan araştırmalar, su ve sediment kalitesinin belirlenmesinde kullanılan biyoindikatör canlılar, sucul ortamların ayrılmasında çeşitli canlı gruplarının oransal miktarlarının kriter olarak kullanılması BIO 428 Herbaryum Tekniği Herbaryum (kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu), bitki toplanması, bitki toplamada bilinmesi gereken bilgiler ve teknikler, gerekli olan malzemeler, presleme ve kurutma, araziden gerekli notları alma ve etiketleme, bitkilerin korunması ve saklanması için kartonlara yapıştırma, zehirleme, herbaryum dolaplarına yerleştirme (Kartoteks), bazı özel bitki gruplarının herbaryumu (sukkulent, hidrofit, açıktohumlu, suyosunları, mantarlar, likenler, eğreltiler, kara yosunları) BIO 429 Entomoloji Entomoloji nedir? Arthropoda nın sınıflarını tanıtımı ve sınıflar arasındaki farklılıkların belirlenmesi, Böceklerin genel özellikleri, böcekleri diğer canlılardan üstün kılan özellikleri, Böcek morfolojisi: Baş, göğüs ve karın, bu bölümlerdeki önemli yapıların tanıtımı, organ sistemleri, üreme ve post-embriyonik gelişim, böcek ekolojisi ve böcek taksonomisi konularına değinilecektir BIO 430 Mesleki İngilizce İngilizcede kullanılan temel zamanlar, cümle yapısı ve cümle kalıpları, noun clause yapısı, relative clause yapısı, adjective clause yapısı, basit cümle yapılarının analizi, bileşik cümle yapılarının analizi, İglizice'den Türkçe'ye çeviri teknikleri, Türkçe'den İngilizce'ye çeviri teknikleri, hızlı ve doğru okuma-anlama teknikleri, gramer yapılarına uygun cümle yazma teknikleri ve biyolojiyle ilgili makale yazma teknikleri BIO 431 İmmünoloji İmmünolojinin tanımı ve immünolojinin tarihçesi, doğuştan ve kazanılmış bağışıklık, bağışıklıkta görev alan esas ve yardımcı hücreler, bağışıklıkta görev alan dokular, antijenler, immonoglubulinler, antijen-antikor ilişkileri, B lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T lenfositlerin olgunlaşması, aktivasyonu ve farklılaşması, T hücresi reseptörleri, doku uygunluk antijenleri, sitokinler, komplemanlar, hümoral ve hücresel bağışıklık, hipersensitivite reaksiyonları, aşılar, çeşitli etkenlere karşı oluşan immün cevaplar, otoimmünite ve doku transplantasyonu BIO 433 Ekonomik Bitkiler Bitkisel ürünlerin özellikleri ve önemi, besin bitkileri, endüstri bitkileri, baharat bitkileri, uyarıcı bitkiler, tıbbi bitkiler,

49 süs bitkileri BIO 434 Denizel Bentik Çeşitlilik Ergin dönemlerini deniz tabanında geçiren organizmaların taksonomik, ekolojik, üreme ve beslenme özellikleri, bu canlıların bentik bölgede oluşturdukları toplulukların yapıları BIO 436 Müze Tekniği Müze nedir? Türkiye de ve dünyada bilimsel müzeciliğin durumu. Arazide bilimsel bir çalışma nasıl yapılır. Arazi çalışmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar. Omurgasız ve omurgalı hayvan örneklerinin toplanması. Örneklerin etiketlenmesi ve etiket çeşitleri. Örnekler üzerinde araştırma yöntemleri. Örneklerin muhafaza edilmesi ve katalogların hazırlanması. Kolleksiyonların; amacı, önemi, değeri, bakımı, korunması, büyüklüğü ve tanıtma işlemleri. Koleksiyonların tertip ve tasnifi, revizyon ve monografik çalışmalarda kolleksiyonların önemi. Kolleksiyonların takası. Bilimsel müzecilikteki son gelişmeler.

50 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS KODU KREDİ KODU KREDİ TDE 101 Osmanlı Türkçesi-I TDE 102 Osmanlı Türkçesi-II TDE 103 Türkiye Türkçesi-I TDE 104 Türkiye Türkçesi-II TDE 105 Eski Türk Edebiyatına Giriş-I TDE 106 Eski Türk Edebiyatına Giriş-II TDE 107 Çağdaş Türk Lehçeleri -I TDE 108 Çağdaş Türk Lehçeleri -II TDE 109 Türk Dili Tarihi-I TDE 110 Türk Dili Tarihi-II TDE 111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş-I TDE 112 Yeni Türk Edebiyatına Giriş-II TDE113 Halk Edebiyatına Giriş-I TDE 114 Halk Edebiyatına Giriş-II TDE 115 Temel Bilgi Tekno. Kul.-I TDE 116 Temel Bilgi Tekno. Kul.-II Aİ 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Aİ 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II YD 101 Yabancı Dil- I YD 102 Yabancı Dil- II TOPLAM TOPLAM III. YARIYIL IV. YARIYIL DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS DERSİN DERSİN ADI ULUSAL AKTS KODU KREDİ KODU KREDİ TDE 201 Osmanlı Türkçesi-III TDE 202 Osmanlı Türkçesi-IV TDE 203 Türkiye Türkçesi-III TDE 204 Türkiye Türkçesi-IV TDE 205 Eski Türk Edebiyatı- III TDE 206 Eski Türk Edebiyatı- IV TDE 207 Orhun Türkçesi TDE 208 Uygur Türkçesi TDE 209 Eski Anadolu Türkçesi -I TDE 210 Eski Anadolu Türkçesi-II TDE 211 Yeni Türk Edebiyatı- III TDE 212 Yeni Türk Edebiyatı- IV TDE 213 Türk Halk Edebiyatı- III TDE 214 Türk Halk Edebiyatı- IV TDE 215 Edebiyat Bilgi ve Teorileri-I TDE 216 Edebiyat Bilgi ve Teorileri-II TDE 217 Arapça I TDE 218 Arapça-II TOPLAM TOPLAM V.YARIYIL DERSİN KODU VI. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS DERSİN ADI ULUSAL KREDİ TDE 301 Farsça-I TDE 302 Farsça-II TDE 303 Karahanlı Türkçesi TDE 304 Harezm-Kıpçak Türkçesi TDE 305 Eski Türk Edebiyatı- V TDE 306 Eski Türk Edebiyatı- VI TDE 307 Dünya Edebiyatı Metinleri-I TDE 308 Dünya Edebiyatı Metinleri-II TDE 309 Dil Bilimine Giriş I TDE 310 Dil Bilimine Giriş II TDE 311 Yeni Türk Edebiyatı-V TDE 312 Yeni Türk Edebiyatı-VI TDE 313 Türk Halk Edebiyatı -V TDE 314 Türk Halk Edebiyatı -VI SEÇMELİ SEÇMELİ SEÇMELİ SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM VII. YARIYIL DERSİN KODU VIII. YARIYIL DERSİN KODU DERSİN ADI ULUSAL KREDİ AKTS DERSİN ADI ULUSAL KREDİ TDE 401 Çağatay Türkçesi-I TDE 402 Çağatay Türkçesi-II TDE 403 Araştırma Projesi-I TDE 404 Araştırma Projesi-II TDE 405 Eski Türk Edebiyatı- VII TDE 406 Eski Türk Edebiyatı- VIII TDE 407 Anlam Bilim-I TDE 408 Anlam Bilim-II TDE 409 Türk Halk Bilimi-I TDE 410 Türk Halk Bilimi-II TDE 411 Yeni Türk Edebiyatı- VII TDE 412 Yeni Türk Edebiyatı- VIII SEÇMELİ SEÇMELİ SEÇMELİ SEÇMELİ TOPLAM TOPLAM TOPLAM SEÇMELİ DERSLER AKTS AKTS

51 TOPLAM LİSANS DERLERİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ 3.Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredisi T P K AKTS GÜZ YY. TDE 331 DİKSİYON TDE 333 DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM-I TDE 335 ROMAN SANATI-I TDE 337 TÜRK MİTOLOJİSİ-I TDE 339 DİL SOSYOLOJİSİ BAHAR YY TDE 332 SÖZCÜK BİLİMİ TDE 334 DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM-II TDE 336 ROMAN SANATI-II TDE 338 TÜRK MİTOLOJİSİ-II TDE 340 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Sınıf Ders Kodu Ders Adı Kredisi T P K AKTS GÜZ YY. TDE 431 ÇOCUK EDEBİYATI-I TDE 433 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR-I TDE 435 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-III TDE 437 BELAGAT-I TDE 439 EDEBİ ELEŞTİRİ BAHAR YY TDE 432 ÇOCUK EDEBİYATI-II TDE 434 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR-II TDE 436 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-IV TDE 438 BELAGAT-II TDE 440 KUZEY TÜRKÇESİ 2 0 2

52 Fen Edebiyat Fakültesi İdari Personel Listesi Adı Soyadı Görevi 1 Sevilay YILMAZ Fakülte Sekreteri 2 Hüseyin IŞIKLI Bilgisayar İşletmeni 3 Haşim GÜLER Bilgisayar İşletmeni 4 Sevilay OLCA Bilgisayar İşletmeni 5 Özgür AKBULUT Bilgisayar İşletmeni 6 Yusuf ÇAKIR Bilgisayar İşletmeni 7 Kevser Tuba TUNCA Bilgisayar İşletmeni 8 Yasemin İBİŞ Bilgisayar İşletmeni 9 Zeynep GÜVEN Bilgisayar İşletmeni 10 Onur KORUL Bilgisayar İşletmeni 11 Adem Kürşat KESKİN Bilgisayar İşletmeni 12 Volkan ÇAVDAR Teknisyen 13 Abdullah Raci ERDEM Teknisyen 14 Yılmaz KABA Hizmetli 15 Aylin ŞENOL Daimi İşçi 16 Ufuk YILMAZ Daimi İşçi 17 Serhat SARAÇ Daimi İşçi 18 Murat GÜLTEKİN Temizlik Firması 19 Sevgen YEŞİL Temizlik Firması 20 Hasan KAPUSUZ Temizlik Firması 21 Mecbure AYYILDIZ Temizlik Firması 22 Cihan CANDAR Temizlik Firması 23 Yılmaz TAŞDİBEK Temizlik Firması 24 Uğur SARIKAYA Temizlik Firması 25 Nevin KARADENİZ Temizlik Firması 26 Ayşe ÖZYÜRÜK Temizlik Firması 27 Murat ŞENTÜRK Kalorifer Yakıcısı 28 Cemal ACAR Kalorifer Yakıcısı 29 Mahmut AKAN Kalorifer Yakıcısı 30 Ertuğrul ÇALDIRAN Özel Güvenlik Görevlisi 31 Cevat ŞANLAN Özel Güvenlik Görevlisi 32 Şaban ADANIR Özel Güvenlik Görevlisi 33 Özlem BAL Özel Güvenlik Görevlisi 34 Sedat ÖZ Özel Güvenlik Görevlisi 35 Altan AKYILDIZ Özel Güvenlik Görevlisi 36 Seyhan YETKİN Özel Güvenlik Görevlisi 37 Eray AYYILDIZ Özel Güvenlik Görevlisi

53 FAKÜLTE SEKRETERİ Sevilay YILMAZ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapmak Fakültedeki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlamak. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek Eğitim Öğretim Başlamadan alınacak öğrenci sayılarını bildirmek (kesin kayıt, yatay geçiş kontenjan) Eğitim Öğretim Başlamadan Lisans Programı ders değişikliğini bildirmek Eğitim Öğretim Başlamadan ders görevlendirmelerini belirlemek Kesin Kayıt hazırlıklarını takip etmek Kesin kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak gerekli olan evrakların takibini yapmak Burs ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek, öğrenci için her türlü yardım imkânlarını araştırmak Ders muafiyetlerini incelemek gereği için dekana sunmak Stratejik Planı hazırlar Her yıl Faaliyet Raporunu hazırlar Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gündemini Dekanın talimatları doğrultusunda hazırlar ve ilgililere duyurur. Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını yazar. Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarını ilgililere iletir ve uygulanmasını sağlar. Fakülte bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır. Fakülteye gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder. Fakülteye ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar. Fakülte tarafından düzenlenen tören, toplantı vb faaliyetlerin en iyi şekilde yapılması için katkı sağlar. Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir. Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Fakülte personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder. Gelen her türlü evrakı kontrol eder. Personelin izin ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar. Fakülte nin demirbaş malzeme ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek. Resmi evrakı tasdik etmek. İmza, Mühür ve Aslı Gibidir yapmak.

54 YAZI İŞLERİ Onur KORUL YAZI İŞLERİ Zeynep GÜVEN Zeynep GÜVEN ile birlikte yürütmek Onur KORUL ile birlikte yürütmek Yazışma Yazışma Rektörlük Yazışmaları Rektörlükten Gelen Yazılar Valilik ve Belediye Yazışmaları Bölümler ile Dekanlık Yazışma Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Öğretim Kurulu Yazışmaları ve Yükseköğretim Kurulu Karar.(YÖK) Diğer Üniversiteler ve Fakülte Yazışmaları Mediko Sosyal (Geçici İşçi) Yazıları İdari ve Mali -Strateji Geliş.Daire Bşk. lığı Ödenekler Satın alma-mutemet Yazışma Senato Davetiye, Senato Kararları Çeşitli Kurum Yazışmaları TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fakülte Yönetim Kurulu Davetiye Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Personel Yazışmaları Vekâlet ve İta Amirliği Akademik İdari Personel Görevlendirme İzinlerin kayıtları Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler. Rektörlük Yazışmaları Rektörlükten Gelen Yazılar Valilik ve Belediye Yazışmaları Bölümler ile Dekanlık Yazışma Bilimsel Araştırma Projeleri Yüksek Öğretim Kurulu Yazışmaları ve Yükseköğretim Kurulu Karar.(YÖK) Diğer Üniversiteler ve Fakülte Yazışmaları Mediko Sosyal (Geçici İşçi) Yazıları İdari ve Mali -Strateji Geliş.Daire Bşk. lığı Ödenekler Satın alma-mutemet Yazışma Senato Davetiye, Senato Kararları Çeşitli Kurum Yazışmaları TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fakülte Yönetim Kurulu Davetiye Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Personel Yazışmaları Vekâlet ve İta Amirliği Akademik İdari Personel Görevlendirme İzinlerin kayıtları Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler. EVRAK KAYIT Gelen Evrak Evrak Kayıtları ve Sayı verilmesi Evrak Dosyalanması ve takibi Giden Evrak Evrakların Kayıtları Sayı verilmesi Havale edilen yazıların takibi Evrakların Dosyalanması ve Posta İşlemleri EVRAK KAYIT Gelen Evrak Evrak Kayıtları ve Sayı verilmesi Evrak Dosyalanması ve takibi Giden Evrak Evrakların Kayıtları Sayı verilmesi Havale edilen yazıların takibi Evrakların Dosyalanması ve Posta İşlemleri

55 Hüseyin IŞIKLI ve Yusuf ÇAKIR SORUMLULUK ALANI Özgür AKBULUT ve Haşim GÜLER ile birlikte yürütmek MALİ İŞLER Hüseyin IŞIKLI Özgür AKBULUT Haşim GÜLER Yusuf ÇAKIR Özgür AKBULUT ve Haşim GÜLER in SORUMLULUK ALANI Hüseyin IŞIKLI ve Yusuf ÇAKIR ile birlikte yürütmek Ek Dersler Ek Ders Formlarının Kontrolü Aylık Puantaj Hazırlama Aylık Puantaj Hazırlama Yolluklar Geçici Görev Yolluğu Kongre-Seminer Yolluğu Jüri Üyeliği Yolluğu Sürekli Görev Yolluğu Tedavi Yolluğu Nakil Evraklarının Kontrolü Sevk Evraklarının kontrolü Maaşlar Özlük Haklarındaki Değişiklerin Kontrolü Evrak Takip Tahakkuk Servisine ait matbu evrak ve form örnekleri Bütçe Bütçe hazırlıkları Nakit ve Diğer Ödeme Evraklarının Hazırlaması Teslim Alma Otomasyon Link Ödeme Emri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı yazışmaları Satın Alma Harcama Yetkilisine olura sunma Teklif Hazırlama Teklif Karşılaştırma Sipariş Verme Siparişlerin Sözleşmeye Uygunluğunun Kontrolü Taşınır İşlemleri Dekanlığı ait tüm demirbaşların kayıtları ve takibi ile kontrolü Fakültenin donatımla ilgili talepleri, kırtasiye depo-ambarının malzeme ihtiyaçlarını belirlemek, demirbaşlarla ilgili yazışmaları düzenlemek, alınan demirbaşların kayıtlarını ve takibini yapmak, Taşınır İşlemleri yürütmek Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler

56 Yasemin İBİŞ ve Tuba TUNCA un SORUMLULUK ALANI ÖĞRENCİ İŞLERİ Sorumlu Ufuk YILMAZ Ufuk YILMAZ ile birlikte Öğrenci İşleriyle İlgili Tüm İşlerden Sorumlu Öğrenci Belgesi Öğrenci Kontenjanları Belirleme Kesin Kayıtlar Ek Kontenjan Kayıtları Ders Kayıtları Harçların takibi Yatay Geçişler Muafiyetler Burs ve Krediler Staj İzinli Sayıla Danışman Atama Devamsız Öğrenci Tespiti Kayıt Alma İlişik Kesme Tebligat Disiplin Sınavlar Kararlar Mezuniyet Diploma Lisans Öğrenimini Tamamlayamayanların Önlisans Programlarına İntibakı Lisans Öğrenimini Tamamlayamayanların Önlisans Programlarına İntibakı sonucu Önlisans Diploma alma şartı Sınavların Değerlendirilmesi % 10 Giren Öğrenciler Yüksek Onur Belgesi Askerlik Tecil Sosyal Faaliyetler Azami Öğretim Süresi Başarı Oranları Öğrenci Af Kanunu ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ İstatistikler Öğrenci İşlerinin ait tüm İşleri takip etmek Öğrenci İşlerinin Tüm Yazışmaları Öğrenci Belgesi Öğrenci Kontenjanları Belirleme Kesin Kayıtlar Ek Kontenjan Kayıtları Ders Kayıtları Harçların takibi Yatay Geçişler Muafiyetler Burs ve Krediler Staj İzinli Sayıla Danışman Atama Devamsız Öğrenci Tespiti Kayıt Alma İlişik Kesme Tebligat Disiplin Sınavlar Kararlar Mezuniyet Diploma Lisans Öğrenimini Tamamlayamayanların Önlisans Programlarına İntibakı Lisans Öğrenimini Tamamlayamayanların Önlisans Programlarına İntibakı sonucu Önlisans Diploma alma şartı Sınavların Değerlendirilmesi % 10 Giren Öğrenciler Yüksek Onur Belgesi Askerlik Tecil Sosyal Faaliyetler Azami Öğretim Süresi Başarı Oranları Öğrenci Af Kanunu Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler

57 BÖLÜM SEKRETERLİĞİ Adem Kürşat KESKİN BÖLÜM SEKRETERLİĞİ Aylin ŞENOL Aylin ŞENOL ile birlikte yürütmek Adem Kürşat KESKİN ile birlikte yürütmek Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölüm Sekreterliği Bölümlere Gelen Giden Evrak Kayıtları, Evrakların takibi ile yazışmaları ve dosyalanması Bölüm başkanlığından, Dekanlık makamına ve ilgili makamların yazışmaları. Ders programı ve sınav programı için gerekli verileri Bölüm Başkanına ulaştırır. Öğretim elemanlarına ders ve sınav programlarını duyurur. Öğretim elemanı mazereti nedeniyle zamanında yapılamayacak dersler için gerekli duyuruları hazırlar ve duyurur. Bölüm başkanınca tespit edilen ve mazeret bildirmeksizin ders yapmayan öğretim elemanlarına ilişkin durumu dekana bildirmek üzere yazı hazırlar. Akademik takvime uygun olarak öğrencilerin internet ortamında ders kaydına esas olacak şekilde, dönem başlarında her program için ders ve her ders için hoca bilgilerini web ortamında yapar. Bölüm Başkanının ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler. İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Kimya Bölüm Sekreterliği Bölümlere Gelen Giden Evrak Kayıtları, Evrakların takibi ile yazışmaları ve dosyalanması Bölüm başkanlığından, Dekanlık makamına ve ilgili makamların yazışmaları. Ders programı ve sınav programı için gerekli verileri Bölüm Başkanına ulaştırır. Öğretim elemanlarına ders ve sınav programlarını duyurur. Öğretim elemanı mazereti nedeniyle zamanında yapılamayacak dersler için gerekli duyuruları hazırlar ve duyurur. Bölüm başkanınca tespit edilen ve mazeret bildirmeksizin ders yapmayan öğretim elemanlarına ilişkin durumu dekana bildirmek üzere yazı hazırlar. Akademik takvime uygun olarak öğrencilerin internet ortamında ders kaydına esas olacak şekilde, dönem başlarında her program için ders ve her ders için hoca bilgilerini web ortamında yapar. Bölüm Başkanının ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler.

58 DEKAN SEKRETERİ Sevilay OLCA Dekan Sekreterliği Fakültemiz Dekanının programının takibi, Telefonlara bakmak Faks işlemlerini yürütmek Randevuların ayarlanması, Makama İmzaya Çıkan Yazışma ve Evrakın takibi Kurul Kararlarının Yazılması ve Takibi Dekanın ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler.

59 FOTOKOPİ & BASKI & İNTERNET Volkan ÇAVDAR Fotokopi & Baskı & İnternet Sınav Soruları Fotokopi çekimi Matbu Formlar Bilgisayarlardan ve internetten öğrencilerin yaralanmasını sağlar Öğrencilerin İnternetten yararlanmasını ve çıktı almasını sağlamak. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler FOTOKOPİ & BASKI Abdullah Raci ERDEM Fotokopi & Baskı Sınav Soruları Fotokopi çekimi Matbu Formlar Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler

60 TEKNİK İŞLER Sorumlu Serhat SARAÇ Bilgisayar ve internet donanım Eğitim Araç ve Cihazlarının Koruma ve Takibi Makine ve Mekanik Donanım Telefon Hat ve Donanımı Elektrik Donanımı Bakım Onarım Dersliklerin ve Konferans Salonunun Ses ve Görüntüleme Düzeni Telefon özel görüşme tahsilatı Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler.

61 KALORİFER Murat ŞENTÜRK Mahmut AKAN Cemal ACAR KALORİFERCİ Fakültemiz kalorifer kazanlarını zamanında yakmak ve kontrol etmek Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler.

62 Yılmaz KABA Murat GÜLTEKİN Sevgen YEŞİL Mecbure AYYILDIZ Cihan CANDAR Yılmaz TAŞDİBEK Uğur SARIKAYA Ayşe ÖZYÜRÜK Yılmaz TAŞDİBEK Yılmaz KABA Sorumluluk alanı Mecbure AYYILDIZ Sorumluluk alanı Hasan KAPUSUZ Sorumluluk alanı Nevin KARADENİZ Sorumluluk alanı A Blok Çay Ocağı Çay Servisi Evrak Dağıtımı Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler. Çay Ocağı Çay Servisi Evrak Dağıtımı Dekanlık Katı Ve Koridor Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler. Çay Ocağı Çay Servisi Evrak Dağıtımı Eski Bina Sınıflar, Koridorlar, laboratuvarların Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler. Çay Ocağı Çay Servisi Evrak Dağıtımı Dekanlık Katı Koridoru Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer

63 Cihan CANDAR Sorumluluk alanı Sevgen YEŞİL Sorumluluk alanı Uğur SARIKAYA Sorumluluk alanı Ayşe ÖZYÜRÜK Sorumluluk alanı Çay Ocağı Evrak Dağıtımı Matematik Bölümü Katı Ve Koridor Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer Evrak Dağıtımı Gece Sınıflar, Koridorlar Ve Wc Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler. Çay Ocağı Evrak Dağıtımı İstatistik Katı Ve Tarih Katı Koridor Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler Eski Bina Çay Ocağı Çay Servisi Evrak Dağıtımı Biyoloji Bölümü Katı Ve Koridor Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer Murat GÜLTEKİN Sorumluluk alanı Yılmaz TAŞDİBEK Sorumluluk alanı Evrak Dağıtımı Biyoloji Bölümü Katı Eski bina Derslik Ve Koridor Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer Yeni Bina Giriş Sınıflar, Bahçe, Koridorlar, laboratuvarların Temizliği Fakülte Sekreterinin Vereceği Diğer İşler.

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS MAT101 ANALİZ I 4 2 5 7 MAT102

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Nihat DALGIN DEKAN V. Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Matematiğin Temelleri (3-0) 3: Sembolik Mantık; Kümeler Kuramı; Kartezyen Çarpım; Bağıntılar; Fonksiyonlar; Birebir ve Örten Fonksiyonlar;

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SİNOP ÜNİVERSİTE SENATOSU M KURULU MÜDÜR YARDIMCILARI Yrd. Doç.Dr. Esra BOZKURT ALTAN Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN REKTÖR Prof.Dr.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ DERSLER T P K DERSLER T P K 1.Sınıf Güz Dönemi 1.Sınıf Bahar Dönemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

KISIM I BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 GENEL MATEMATİK ANALİZ - I. 1. kümeler...3 KONU TESTİ B. Bağıntı c. Sınırlı Kümeler Alan Bilgisi Yayınları

KISIM I BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 GENEL MATEMATİK ANALİZ - I. 1. kümeler...3 KONU TESTİ B. Bağıntı c. Sınırlı Kümeler Alan Bilgisi Yayınları içindekiler KISIM I BÖLÜM 1 GENEL MATEMATİK 1. kümeler...3 a. Kümelerin Birleşimi...4 B. Kümelerin Kesişimi...5 C. Bir Kümenin Tümleyeni...6 D. Simetrik Fark...6 2. sayılar...7 a. Rasyonel sayıların cebiri...9

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ MAT101 Analiz I Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 6 Matematik Analizin temel kavramları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

... /... /... Sayfa 1 / 5

... /... /... Sayfa 1 / 5 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ (2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN) 00101 Fizik I 00102 Fizik II Dersin İçeriği: Vektörler,

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL KODU DERSĐN ADI T U K A KODU DERSĐN ADI T U K A MAT101 ANALĐZ I 4 1 5 7 MAT102 ANALĐZ II 4 1 5 7 MAT103

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAT-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MAT-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

... /... /... Sayfa 1 / 5

... /... /... Sayfa 1 / 5 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ (2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN) 00101 Fizik I 00102 Fizik II Dersin İçeriği:

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu ve Adı: 00101 Fizik I Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları,

Detaylı

Şube Sayısı. Şube Sayısı T P K AKTS T P K AKTS. 2 MTK 302 Kısmi Diferansiyel

Şube Sayısı. Şube Sayısı T P K AKTS T P K AKTS. 2 MTK 302 Kısmi Diferansiyel 11.12.2014 tarih ve 714 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı (Ders dili İngilizce olan şubeler dosyanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ix BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 1.1. Tanımlar 2 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Çözümü (İntegrali) 5 1.3. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri 7 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ IST 101 Olasılık-1: Kümeler, küme işlemleri, sigma cebir, rasgele deney, örnek uzay ve olaylar, sayma teknikleri,

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri MAT 1001 Analiz-I (425): 1. Küme kavramı, Bağıntı ve Fonksiyon tanımları, Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2012 2013 Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları AÇILAN DERSLERİN İÇERİKLERİ MAT 1001 ANALİZ-I (4 2 5) DERSİN KODU VE ADI KREDİ Kontenjan

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları

Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Analitik Geometri MATH172 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans FİZİKSEL MATEMATİK II 1 Ders Adi: FİZİKSEL MATEMATİK II 2 Ders Kodu: FZK2004 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 4 7 Dersin AKTS Kredisi: 8.00

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları

Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Matematiksel Analiz III (MATH 235) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz III Ders Kodu MATH 235 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 4 2 0 5 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12.SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ .SINIF A VE B GRUBU MATEMATİK-GEOMETRİ DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ A-TEST SAYILAR- TEMEL KAVRAMLAR A-TEST SAYILAR- POLİNOMLAR B-TEST POLİNOMLAR- PARALEL DOĞRULARDA VE ÜÇGENDE AÇILAR A- B TEST PARALEL

Detaylı

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları

Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları MATH274 Bahar 3 0 0

Detaylı

Yüksek Lisans Cebir (in Turkish) Başlık: Grup Teorisi I Seviye: - İçerik: Gruplar, bölüm grupları, temel izomorfizma teoremleri, alterne, simetrik ve dihedral gruplar, direkt çarpımlar, otomorfizma grupları

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi...

Ç NDEK LER II. C LT KONULAR Sayfa Öz De er Öz Vektör.. 2. Lineer Cebir ve Sistem Analizi... ÇNDEKLER II. CLT KONULAR 1. Öz Deer Öz Vektör.. 1 Kare Matrisin Öz Deeri ve Öz Vektörleri... 21 Matrisin Karakteristik Denklemi : Cayley Hamilton Teoremi.. 26 Öz Deer - Öz Vektör ve Lineer Transformasyon

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI

Soyut Cebir. Prof. Dr. Dursun TAŞCI Soyut Cebir Prof. Dr. Dursun TAŞCI Ankara 2007 674 ÖNSÖZ Bu kitap; Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde uzun yıllar okutmuş olduğum Soyut Cebir ve Cebire Giriş ders notlarının düzenlenmesi ve daha

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30.

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Geometri - İstatistik ve Olasılık Konu

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ANALİZ I: (4.2.0) Bağıntılar ve Bağıntı Grafikleri, Fonksiyonlar, Limit. Süreklilik, Türev ve Türev Kuralları, Diferansiyel.Max.Min.Problemleri, Eğri Çizimler,

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

FİNAL SORULARI GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A

FİNAL SORULARI GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ FİNAL SORULARI 25-26 GÜZ DÖNEMİ ADI SOYADI :... NO :... SINAV TARİHİ VE SAATİ : A A A A A A A Bu sınav 4 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 9 dakikadır.

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS MATH 501 İleri Analiz

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS MATH 501 İleri Analiz İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS MATH 501 İleri Analiz 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik Kaynaklar Türkçe

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders X. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders X. Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI MATEMATİK 1 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progdersplan_tr.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ANALİZ - DİFERANSİYEL DENKLEMLER Eğitimde 30. yıl Fikret Hemek ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Analiz-Diferansiyel Denklemler

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.Sınıf 1. Yarıyıl

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.Sınıf 1. Yarıyıl FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.Sınıf 1. Yarıyıl MAT 103 Analiz I 5-4-2 7 Reel Sayılar, Tümevarım Yöntemi, Lineer Nokta Kümeleri, Fonksiyonlar; Giriş, Bazı Özel Fonksiyonlar, Trigonometrik

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 201-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 12.SINIFLAR İLERİ DÜZEY ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: TÜREV (70) LİMİT VE SÜREKLİLİK (14) 1. Bir fonksiyonun bir

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2013-2014) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progamac.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli dersin

Detaylı

Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (MATH 483) Ders Detayları

Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (MATH 483) Ders Detayları Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (MATH 483) Ders Detayları Ders Adı Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları Ders Kodu MATH 483 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz

Detaylı

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları .Yarıyıl Dersin Adı : Analitik Geometri-I Dersin İçeriği : Vektörler, vektörler üzerinde işlemler, vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları, vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı ve

Detaylı

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 0.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI EYLÜL EKİM. Gerçek katsayılı ve tek değişkenli polinomu kavram olarak örneklerle açıklar, polinomun derecesini,

Detaylı