SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION"

Transkript

1 ID ÖZET BAŞLIĞI ABSTRACT TITLE Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin Artırılmasının Bir Aracı Olarak Environmental Education As a Tool For Increasing Environmental 201 Çevre Eğitimi Awareness of Vocational School Students University Industry Colloboration: Afyonkarahisar Example in the context of EU 202 Üniversite Sanayi İşbirliği: AB Projeleri Kapsamında Afyonkarahisar Projects Meslek Yüksekokulu Makine Programı Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz-Yeterlilik 203 İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi 204 Noise Measurements İn An Automotive Maintenance Service (Antalya Province 206 Bir Otomotiv Bakım Servisinde Gürültü Ölçümü Sample) Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Okula İlişkin Genel 207 Determination of Overall Satisfaction Level of Vocational High School Students Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Değerlerini Belirlemeye Yönelik Bir Vocatıonal School Students an Investigation for Determining Their Individual Araştirma Values 208 SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION Denizde Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Yalova Üniversitesi Öğrencileri Ve Diğer Yolcular Açısından Değerlendirilmesi: Yalova İli The Evaluation Of Sea Line Passenger Transport Services According To Students Of Yalova University And The Other Passengers: The Case Of Yalova Önlisans Grafik Tasarım Programı Mezun İzleme Araştırması Ve Mezun Görüşlerinin Belirlenmesi Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Matematik-II Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 211 Meslek Yüksekokullarında ki Sağlık Branşları İçin Yeni Bir Yöntem:Yerinde Eğitim Yakıt Katkılarının Biyodizel Yakıt Özellikleri, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkisinin Araştırılması (FEB 2014/12 BAGEP Projesi) Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Veri Zarflama Yöntemiyle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma YÜSEKÖĞRETİMDE ATATÜRK İLKEKERI VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ KALDIRILMALI MI VEYA HANGİ METOTLA OKUTULMALI TARTIŞMALARI An Evaluation of Mathematics-II Curriculum Aplied in Vocational High School According to Students Opinions. A New Method for the Healthcare Branch in Vocational Schools: On-site Training Analysis of the Effect of Fuel Additives on Biodiesel Fuel Characteristics, Combustion and Emission Characteristics (FEB 2014/12 BAGEP Project) Comparison with the Data Envelopment Analysis Level of Vocational School Activities on A Survey THE DISCUSSION OF IF ''ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY'' LESSON MUST BE REMOVED OR WITH WHICH METHOD SHOULD BE 216 Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeylerinin Ölçülmesi: Bölgelere Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma Measurement of Burnout Levels of Academic Staff In Vocational School: A Comparative Study By Region 217 Anamur Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Akdeniz Bölgesi Uygulaması The Impact of Future Expectations of Anamur Vocational College Students on Regional Development and The Mediterranean Region Application 219 Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde Yöresel Mutfaklar Eğitiminin Kullanılması Utılızatıon Of Educatıon On Regıonal Cuısıne In Order To Develop Local Restaurant Menus : Mudurnu Case 220 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Physical Activity Levels of Physiotherapy Program in Ondokuz Mayis University Havza Vocational School 221 Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Kahta Meslek Yüksekokulu The Role of Vocational High Schools in Regional Development : Kahta Vocational High School Sample 222 Yaşam Boyu Öğrenmenin Avrupa Birliğinde Önemi ve AB Sürecinde Türkiye ye Etkileri The Importance of Life-long Learning in the European Union and in The Process of The European Union, Effects on Turkey İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Arapgir İlçesinin Ekonomisine Katkısının Değerlendirilmesi Önlisans Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma: Nazilli Meslek Yüksekokulu Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Yönelik Öğrencilerin Bakışları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde Bir Uygulama İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Öğrencilerinin Mesleki Uygulama Dersleri ile İlgili Görüşleri ve Analizi Önlisans Öğrencilerinin İş Güvenliği Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bağımsız Denetçilik Mesleğine İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Seviyesi ve Tutumu The Expenditure Analysis of İnönü University Arapgir Vocational School Students and the Evaluation of Contribution to Economy of Arapgir District A Study To Determıne The Entrepreneurshıp Tendency Of Vocatıonal Hıgh School Students: Nazilli Vocatıonal Hıgh School Example Getting Education At The Associate s Degree Level Students s Point Of Views About Study-İnternship Application For Tourism Education: The Comments and Analysis of the Students of Technical Departments in the Arapgir Vocational School of İnönü University Concerning the Practice-Based A Qualitative Study on the Determination of Safety Awareness Levels of Associate Degree Students Investigation of Awareness on the Independent Auditor of the Vocational School Students Vocational School Student s Attitudeand and Usage Level of Information Technologies 234 Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nde Üniversite Öğrencilerinde Başarı Odaklı Motivasyonun Öğrenim Hayatlarına Etkilerinin Ölçülmesi. In an Akdeniz University Vocational School of Technical Sciences Case Measurement of Effect of Achievement Focused Motivation Learning in Student Life Meslek Yüksek Okullarında İstihdam Bazlı Modellemeler ve Bask Mondregon Modelinin Türkiyede Uygulanabilirliğinin Araştırılması Tuz ve Biber Gürültüsünü Gidermek İçin Dört Yönlü Ortalama Süzgeç Vocatıonal Hıgh School İn The Employment-Based Modelıng And Basque Mondregon Modelİ ın Turkey, The İnvestıgatıon Of the Applıcabılıty of Four Directional Average Filter for the Removal of Salt and Pepper Noise 237 Azerbaycan'da sanayinin gelişmesinde meslek ihtisas eğitimi kurumlarının etkisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları Bölümü Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Kırsal Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Önemi: Taşkent Meslek Yüksekokulu Investigating the Reasons of Students of Vocational Schools for Preference Of Their Academic Major: Banaz Vocational School Sample Rural Development The Importance Of Vocational School: Example of Taşkent Vocational School 240 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İstihdama Bakış Açıları: Taşkent Meslek Yüksekokulu Vocational School Students Employment Perspectives: Example Of Taşkent Vocational School 241 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Öz-Yeterlik İnanç Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Assessment of Vocational School-Students General Self-EfficacyBeliefs Level AccordingtoDifferentVariables 244 İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Bünyesinde Çalışan, Meslek Yüksekokulu Mezunlarının, İşveren Gözüyle Değerlendirilmesi Evaluation of Vocational School Graduates from the Side of Employers in Iskenderun Industrial Zone

2 247 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BELENTİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: HRÜ (Harran Üniversitesi) SİVEREK MYO ÖRNEĞİ A RESEARCH ON MEASURING THE FUTURE EXPECTATIONS OF STUDENTS OF VOCATIONAL COLLEGE: THE SAMPLE OF SIVEREK VOCATIONAL 248 Sinop İline Ait Deniz Suyu Sıcaklığının Yapay Sinir Ağı İle Tahmini Seawater Temperature Prediction of Sinop City Using Artificial Neural Network İnsan Kaynakları Yönetimi Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Algı ve Analyzing the Professional Perception and Attitudes for Student of Associate Tutumlarının İncelenmesi Degree Program of Human Resources Management Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakatine Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir The Effects of Customer Relationship Management of Enterprises on Customer Araştırma Loyalty: A Research for Hotel Companies. Meslek Yüksekokulunda Örgün Öğretim Programındaki Öğrencilerinin Uzaktan Öğretim Dersine Karşı Yaklaşımı The Attitudes of Students at Vocational Schools Formal Education Program on Distance Education Course Polis Meslek Yüksek Okullarının ve Polis Eğitim Merkezlerinin Yeniden Yapılanma The indispensability of restructuring in Police Vocational and Training Schools: Zorunluluğu: Ampirik Bir Çalışma An Empirical Study Ülkemizde Önlisans Düzeyinde Sigortacılık Eğitimcileri ve Uygulayıcıların Görüşleri Kapsamında Mevcut Durum ve Beklentiler Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda İş Yeri Eğitiminin Etkililiğinin İncelenmesi Current Situation and Expectations within the Context of Insurance Educators and Practitioners Opinions in the Associate Degree Level Investigating the Effectiveness of the Workplace Training at Uludag University Vocational School of Social Sciences 260 Banaz Meslek Yüksekokulunun İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi Occupational Health and Safety of Banaz Vocational School Türkiye İş Gücü Piyasası, İşgücü Talebi ve Meslek Yüksekokullarının Mevcut 261 Programlarının Bu Talebi Karşılama Düzeyi (Doğu Marmara Öğrneği) Turkey Labor Market, Demand Against This Level Of The Current Program Of 262 Türkiye için Mesleki Eğitim Kalitesinin Önemi The Importance of Vocational Education Quality in Turkey İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Bünyesinde Çalışan, Meslek Yüksekokulu Mezunlarının, İşveren Gözüyle Değerlendirilmesi Sektörün Meslek Yüksekokullarından NVIVO 10 Nitel Veri Analizi Programıyla belirlenmesi Yükseköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Denizcilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Denizcilik Sektörünün Koşullarını Algılamaları ve Kariyer Beklentilerinin Analizi Türkiye de Yükseköğretim Sisteminde Maliye Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme Evaluation of Vocational School Graduates from the Side of Employers in Iskenderun Industrial Zone 253 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerin Kariyer Eğilimi Vocational Health-Care Higher Schools Students Determining the expectations of the Companies operating in the Sector via NVIVO 10 Qualitative Data Analysis Program The Analysis of University and High School Level Maritime Students Perceptions on Work Conditions and Career Expectations in the Maritime An Evaluation of Public Finance Education in Turkish Higher Education 264 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Akademik Motivasyonlarına Etkisi Effect of Coping Style on Undergraduates' Academic Motivation 265 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yeşil Kimya Bilinçleri ve Bunun Yeşil Pazarlama Hakkındaki Düşüncelerine Yansımaları Undergraduates Awareness of Green Chemistry and Its Reflections 267 İlçede Öğrenim Gören Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Kariyer Engelleri ve Çözüm Alternatifleri Perceived Barriers and Solutions Career Alternatives School ISI POMPALI KURUTUCUDA MUZ KURUTULMASI BANANA DRYING HEAT PUMP DRYER Üniversite Sanayi İşbirliğinin Meslek Yüksekokulları Açısından Bölgesel Kalkınmaya Etkileri-TR82 Bölgesi 273 Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğrencilerinin Meslek Eğitime Bakışı MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Meslek Eğitimi Kurumları Ve Ülkenin Ekonomik Gelişiminde Rolü MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖREL BEKLENTİLERİ KARŞILAMADA UYGULAMALI EĞİTİME YÖNELİK FİNANSAL TEMELLİ BAKIŞ AÇISI: BALIKESİR Kaynak Teknolojisi Programlarında Okutulan Bilgisayar Destekli Çizim Dersinin Değerlendirilmesi Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Ara Eleman Yetiştirilmesi (Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı ) Türkiye deki Katılım Bankalarının Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Manisa İlinden Seçilmiş Firmaların VZA Ve Malmquist Yöntemleriyle Verimliliklerinin Ölçümü Tourism and Hotel Management Students' Look of Vocational Training A RESEARCH ON EVALUATION OF PESRPECTIVE TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FINANCIAL-BASED PERSPECTIVE TO APPLICATION-BASED EDUCATION AT COLLEGES FOR MEETING SECTOR S EXPECTATIONS: THE CASE OF BALIKESIR The Determination of Computer Aided Design Course Taught at Training of Intermediate Staff With The University-Industry (Sample of DU Kaynasli Vocational High School, Rubber and Cooperation Plastics Technology Program) A Study on The Determination of The Efficiency of Participation Banks in Turkey Measuring Productivity Of Selected Companies From Manisa With DEA And Malmquist Methods GÜNÜMÜZDE MYO LARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ Kalite Yönetim Sisteminin Denizcilik Eğitimi Veren 290 Meslek Yüksekokulları için Analizi ve Örnek Model Çalışması Meslek Yüksek Okullarında Öğrencilerin Akademik Başarısını Engelleyen Nedenler Üzerine Bir Araştırma Teknik Ve İdari Programlarda Eğitim Veren Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Girişimcilik Potansiyellerinin Değerlendirilmesi: Ağlasun MYO ULUSLARARASI DENİZCİLİK MESLEKİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bilişsel Radyoda Enerji Sezme Tabanlı Spektrum Algılama A Research on the Causes Preventing Academic Success of Students in Vocational Schools The Assessment of Entrepreneurial Potential of Vocational School Higher Education Students of Technical and Administrative sciences: The Example of Ağlasun Vocational School Analysing of Quality Management System for Marine Departments in Vocational Schools and Case Study INTERNATİONAL MARİTİME TRAİNİNG AND EVALUATİON OF TURKEY APPLİCATİONS Energy Detection Based Spectrum Sensing in Cognitive Radio 296 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüketim Harcamaları Analizi ve Yerel Ekonomiye Katkıları: Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu 297 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİ VE VİZYON 298 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Hayatlarındaki Sorunlar ve Öğrencileri Sosyal Ağlara İten Sebepler: Nitel Bir Çalışma 299 TÜRKİYE NİN EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE MEZUNLARIN YETERLİK DÜZEYİ The Social Life Problems of Students in The Vocational School and the Reasons for Students use Social: Qualitative Study TURKEY'S EDUCATIONAL PROBLEMS AND QUALIFICATION LEVEL OF GRADUATES

3 301 Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki A research about the Relationship between Time Management and Academic Achievement of the Vocational High School Students in Adiyaman University Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişim Programı Öğrencilerin İlçede Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Develi İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu Kız Öğrencilerinin İşe Girme veya İş Kurma İstekleri Üzerine Bir Araştırma 304 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Obeziteye İlişkin Tutumları 305 KİMYASAL KATKILARDAKİ HİDROLİZ SÜRECİNİN TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE PROBLEMS IN THE TOWN OF THE STUDENTS AT CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT IN VOCATIONAL SCHOOL AND SOLUTION SUGGESTIONS: DEVELİ SAMPLE A Research on Business Start-Up or Start Working Request of Inonu University Arapgir Vocational School's Female Students The Attitudes of Students Towards Obesity in The Vocational College of Health Services EFFECTS OF HYDROLYSIS PROCESS IN CHEMICAL ADDITIVES ON FRESH AND HARDENED CONCRETE PROPERTIES 310 Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili 2 University Ulubey Vocational High School General Profile Of Students Uzaktan Eğitim Sisteminin (UZEM) Değerlendirilmesi: Ordu Üniversitesi Meslek Evaluation Of Distance Education System (UZEM): Ordu University Vocational Yüksekokulları Example 312 İnşaat Sektöründe Yapı Denetimi Programı Mezunlarının Yaşadıkları Sıkıntılar Ve The Diffuculties Encountered By Graduates Of Building Inspection Department Çözüm Önerileri And The Soıution Proposals. 315 Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonuna Etkisi 316 Meslek Yüksekokullarında Devamsızlık Nedenleri ve Öğrenci Başarısına Etkisi: Reasons of Absenteeism in Vocational School and Effect on Student Success: Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu The case of Amasya Technical Sciences Vocational School 317 Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve Etkileri: Amasya Teknik Bilimler Meslek Without Examination Transfer to Vocational Schools and Effects: The Case of Yüksekokulu Amasya Technical Sciences Vocational School 318 Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Vocational Schools: Current State, Problems and Suggested Solutions 319 Vakıf Üniversiteleri ndeki Meslek Yüksek Okullarının Tercih Edilme Nedenleri ve Preferred because of the Foundation Universities Vocational Schools and Saptanan Sorunlar Identification Issues 320 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulundukları İlçelerin Ekonomisine Katkıları The Economic Contributions Vocational Schools Of Higher Education To The District Where They Located 322 Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Mezunlarının İstihdamı (Gümüşhane Employment of Forestry and Forest Products Program Alumni (Gumushane Üniversitesi ) University Case) 323 Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Empati Düzeyleri Ve Yaşlı Bakımı İle İlgili Geriatric Care Programme Students Empathy Levels and Opinions About Görüşleri Geriatric Care 324 Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Yaşlılığa ve Yaşlı Bakım Teknikerliği Mesleğine Evaluation of Perception of Elderly Care Programme Students about Aging and İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi; Metafor Analizi Çalışması Elderly Care Career; Metaphor Analysis 325 Bir Isi Pompasinin Performans Analizinin Araştirilmasi (Antalya ) The Research Of Performance Analysis Of A Heat Pump (Antalya Sample) Yaşlanan Türkiye de Yaşlı Bakım Personeline Duyulan İhtiyaç ve Yaşlı Bakım Programlarının Önemi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentileri ve Memnuniyetleri: Erbaa Meslek Yüksekokulu ve Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenci Topluluklarına Katılım Düzeyi İle İlgili Tutum ve Davranışları The Need For Elderly Care Personnel And The Importance Of Elderly Care Programs In Turkey Expectations and Satisfactions of Higher Vocational School Students: A Case Study from Erbaa Higher Vocational School and Erbaa Higher Vocational Health Services School Vocational School Students Community Participation Levels of Student Related Attitudes and Behaviors 330 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Alanında Farkındalık Düzeyi Level of Awareness of Social Responsibility Area Vocational School Students Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Instructors Metaphorical Perceptions of Higher Vocational School and 332 İlişkin Metaforik Algıları : Erbaa Students of Higher Vocational School: A Case Study from Erbaa 333 Delik Delmede Farklı Parametrelerin Deliğin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Effects Of Different Parameters on Drill Surface Roughness in Drilling 334 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi The Determination of Karamanoğlu Mehmetbey University Higher School of Vocational and Technical Sciences Students Make Training Trends 335 Ülkemizde Meslek Yüksekokullarındaki Mimari Dekoratif Sanatlar Programına Bakış Decorative Architectural Overview of Arts Program in the School of Crafts in Our Country 338 CİNSİYETİN HEDONİK ALIŞVERİŞ ÜZERİNDEKİ ROLÜ THE ROLE OF GENDER ON HEDONİC SHOPPİNG 339 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi 341 Klavye Kullanmanın Üniversite Öğrencilerinin El Kavrama Gücüne Etkisi 342 Kişilik Özelliklerinin İş ve Kariyer Tercihleri Üzerine Etkisi; Sakarya Üniversitesi Turizm Bölümü/Programı Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması 345 Salihli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma 346 Sağlık İnsan Gücü Adaylarının İletişim Becerisi Algıları: Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 347 Endüstriyel Atık İkamesinin 700 C Yüksek Sıcaklıkta Beton Basınç Dayanımına Etkisi 349 İSTİHDAM ve EĞİTİM AÇISINDAN TÜRKİYE DEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ve SEKTÖRE BAKIŞ (FIRSATLAR ve TEHDİTLER) Determination of the Vocational School Students Views For Training of Summer Internship The Effect of Using Keyboard on Hand Grip Strength of University Students The Effect of Industrial Waste Substitution to Concrete Compressive Strength at 700 C High Temperature AN OUTLOOK OF VOCATIONAL SCHOOLS AND SECTOR IN TURKEY IN TERMS OF EMPLOYMENT AND EDUCATION 350 BİR ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYAR OYUNLARININ KULLANIMI USING COMPUTER GAMES AS A TEACHING TOOL 351 Sosyal Ağlar ile Eğitime Yeni Bir Bakış Education A New Look With Social Networks Türkiye deki MYO larda Moda Tasarımı Programı Tunceli Üniversitesi Mezun Moda Tasarımcıları Üzerine Söylemsel Bir Araştırma Cinsiyet ve Programlarına Göre Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecek Beklentileri Mesleki Eğitim Açısından Yeni Başlayan ve Mezun Durumundaki Mobilya ve Dekorasyon Öğrencilerinin Değişiminin İncelenmesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezunlarının Kariyer Olanaklarının Araştırılması ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ VE BULUNDUKLARI İLÇEYE OLAN KATKILARININ DEĞERLENLENDİRİLMESİ YETKİLİ SERVİSLERDE MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ İSTİHDAMI VE SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Okuma Alışkanlıkları Ve Çevre Duyarlılıkları İlişkisine Yönelik Bir Araştırma Fashion Design Programme At Vocational High School and Turkey A Discursive Study of Graduated Fashion Designers at Tunceli Üniversty TheProfessıonalExpectatıons of Vocatıonal School StudentsAccordıngtoTheırSexesandProgrammes Beginners and Graduate Students in Case of Furniture and Decoration Investigation of Changes in the Perspective of the Vocational Education Research of the Career Opportunities for Office Management and Assistance Division Graduates SITUATION ANALYSIS OF VOCATIONAL SCHOOLS IN ARTVIN ÇORUH UNIVERSITY AND THEIR CONTRIBUTION TO DISTRICTS WHERE THEY ARE LOCATED EMPLOYMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL GRADUATES IN AUTHORIZED SERVICES AND EXPECTATION OF SECTOR (AUTOMOTIVE SECTOR MODEL) A Research Study For Readıng Habıts And Envıronmental Conscıousness Of Students Attendıng Vocatıonal Hıgh Schools

4 ÖĞRENCİLERİN MESLEK TERCİHİNDEKİ BELİRSİZLİK: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI BOYUTLARINA GÖRE PROGRAMLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Bazı İşletmelerde Çalışan Personelin Mesleki Eğitim Durumlarının Değerlendirilmesi UNCERTAINTIES IN THE OCCUPATIONAL CHOICES OF STUDENTS:COMPARISON BETWEEN THEPROGRAMSACCORDING TO THEORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DIMENSIONS Evaluation of ProfessionDegreeof Employee in SomeCorporations of Manisa OrganizedIndustyZones 369 AB Sürecinde Türkiye de Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu Current Statusof thevocational Schoolsin Turkeyin the EU Process Cezaevinde Kalan Hükümlü Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Assessment of the Academic Achievement of Imprisoned Student Convicts: Case Study: Bozüyük Vocational High School of Seyh Edebali University, Bilecik MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİN ETİK ALGILARI: DERSE DEVAM, ÖDEV VE STAJ STUDENT ETHICAL PERCEPTIONS AT VOCATIONAL SCHOOL: ATTENDANCE, ETİK DEĞERLERİ HOMEWORK AND PRACTICE CODE OF ETHICS Meslek Yüksekokullarında Verilen Eğitim Süresinin ve Branşlaşmanın Gerekliliğinin Investigation of the Time Given in the Vocational Education and the Necessity İncelenmesi Branching Halkla İlişkiler Sürecinde Sosyal Kaygı Düzeylerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri İle Levels of SocialAnxietyareEliminated Through SocialResponsibility Project in Giderilmesi TheProcess of PublicRelations Fault and Sensor Error Diagnostic Methods of a Vapor Compression Bulanık Çıkarım Sistemi ve Yapay Sinir Ağları Kullanımıyla Mekanik Buhar Sıkıştırmalı Refrigeration System by Using Fuzzy Inference System and Artificial Neural SoğutmaÇevrimininSistem Arızalarının ve AlgılayıcıHatalarınınBulunma Metotları Network Otomotiv Teknolojisi Programı İçin Teknoloji Fakültesi Modelinin Uygulanması Ve Implementation of the Technology Faculty Model for Automotive Technology Bölgeye Katkısına Yönelik Bir Araştırma Program and a Research for the Regional Contribution 381 MYO'larda Yenilikçi Bakış Açısının Eğitim Boyutunda Değerlendirilmesi Yaşlı Bakım Teknikerliği Öğrencilerinin Meslekten Beklentileri, Kaygıları ve Uygulamada YaşadıklarıGüçlükler Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerindeki Ekonomik Etkileri: Elmalı 386 Kalkınma ve Meslek Yüksek Okulları: Sındırgı Meslek Yüksek Okulu İskenderun Meslek Yüksekokulu nda Bulunan Derslik ve Atölyelerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi MYO Öğrencilerinin Öğrenimleri ve Mezuniyet Sonrası Çalışma Hayatına Yönelik Düşünceleri, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu nda Bir Uygulama Meslek Yüksekokullarının İlçe İstihdamına Katkısının İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma: Buldan İlçesi TheExpectationAndConcern of TheElderlyCareStudentsAboutTheProfessionAndDifficultiesTheyEncountered in Practising The Economic Effects Of Vocational Colleges On Their Geographical Settlements: The Sample Of Elmalı Development and Vocational Schools: Case Study for Sındırgı Vocational School Examining The Ergonomic Angle Of The Classrooms And Workshops in İskenderun Vocational School A Study About Researching The Contribution To The District Employment of Vocational School 392 Meslek Yüksekokullarında Girişimcilik Dersinin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme An Assessment For Entrepreneurship Lesson In Vocational High School Motivasyon ve Öz-yeterliğin Önlisans Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine The Effects of Motivation and Self-Efficacy Associate Degree Students' Problem 393 Katkısı Solving Skills 394 Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlarına Etki Eden Faktörler Factors Affecting the Career Planning for College Students 396 Plastik Parçalardaki Tırnaklı Birleştirme Yapısının Sonlu Elemanlarla Analizi Finite Element Analysis of the Structure of Snap Fit in Plastic Parts 397 Özel Güvenlik Alanında, Özel Sektörün Meslek Yüksek Okullarından Beklentileri 398 Karadeniz Bölgesi nde Bulunan Meslek Yüksekokulları nın Turizm Bölümlerinin Durum Analizi 399 MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA MESLEK ETİĞİ DERSİ VE GEREKLİLİKLERİ 402 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu nun Kırgızistan ın Kalkınmasındaki Rolü 403 Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü : Akkuş Meslek Yüksekokulu 404 SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ: KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ 405 MYO'larda Örgütsel Bağlılığın Eğitim Boyutunda Öğrenci ve Öğretim Elemanları Perspektifinden Değerlendirilmesi Muhasebe Meslek Elemanlarının, Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi 407 Uygulamaları Programı Öğrencilerini Algılamaları, Balıkesir İli Üzerine Ampirik Bir Araştırma 408 Teknik Liselerde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açısı; Balıkesir İli 410 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 412 Yükseköğretim Kurum Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynaklarını Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma: Meslek Yüksekokulları 415 Bilgisayar Kontrollü Kazıcı Yükleyici İlk 416 Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili 417 Yaşlı Bakım Programının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri 420 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİM HİZMETİNİN KALİTESİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROLÜNE İLİŞKİN BİR İNCELEME: YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 422 Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Bilgisayar Ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları: Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü 427 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Yönünden Okul-Hastane İşbirliğine İlişkin Görüşleri 428 Meslek Yüksekokullarında Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölüm Seçiminde Etkili Faktörler 429 Günümüzde Sosyal Aktivitelerin Önemi ve Bu Bağlamda Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Yetersizlikler 431 TEKNİK PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNiN (Risk Alma, Yenilikçilik ve Başarma İhtiyacı Duygusu) BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 434 Proje Tabanlı Mekatronik Eğitiminde Öğrenci Kazanımları 435 Sosyo-Demografik Özelliklerin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu 438 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Bölümlerindeki Öğrencilerin Genel Profilinin Ders Başarısına Etkisi Private Security Area, the Private Sector Expectations of the Vocational High School Situation Analysis of the Tourism Department of Vocational Schools in the Black Sea Region PROFESSIONAL ETHICS COURSE AND REQUIREMENTS IN VOCATIONAL EDUCATION PROGRAM

5 439 Balanced Scorecard Yöntemi ile Performans Değerlendirilmesi, BIST Metal Eşya Makina Endeksi Üzerinde Bir Uygulama 441 Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor mu? 442 Uludağ Üni. Sosyal Bilimler MYO Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Araştırması 445 Küçük Yerleşim Yerlerinde Öğrenim Gören MYO Öğrencilerinin Öğrenim ve Yaşam Memnuniyeti: Selçuk Üni. Hadim MYO 446 MYO Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma 448 Öğrencilerin Finans Sektörü Çalışma Koşullarını ve Kariyer Olanaklarını Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma 449 MYO Mezun Olan Öğrencilerin Çalışma Profilleri: Makine Programı 451 Yeni Nesil Hiperakışkanlaştırıcı Beton Katkılarının Prefabrikasyonda Kullanımının Deneysel İncelenmesi Formal İletişim vs. İnformal İletişim:Meslek Yüksekokullarının Sanal Temsillerine Yönelik Araştırma Yaşlı Bireyin Manevi Bakımında Beceri Geliştirme Eğitimi Programının Yaşlı Bakım Teknikerliği Öğrencilerinin Manevi Destek Algısı Üzerine Etkisi Meslek Yüksekokullarında İstihdam Odaklı Muhasebe Eğitimi Mevcut Durum ve Beklentiler Üniversite Öğrencilerinin Sosyoekonomik Statülerine Göre Kendilerine Sunulan Hizmete Duyduğu Memnuniyeti Sorgulamaya Yönelik Bir Çalışma: Kazan Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokullarının Eğitimlerinde Değişimler ve İnşaat Teknikerliği Eğitimi nde Bologna Uyum Süreci ne Dayalı İnceleme Experimental Evaluation of Using High Performance Superplasticiser Admixtures on Precast Concrete Formal Communication vs. Informal Communication: Research on Virtual Representation of the Vocational School 455 Turizm Eğitimi alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış The Expectatıon and Satısfactıon Levels of The Students At Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Mugla Sıtkı Kocman Unıversıty wıth Respect to Academıc Servıces 456 İhracat Yapan Maden İşletmelerinde İstihdam Edilen Meslek Yüksekokulu Expectations From The Employement Of Vocational School Graduates At The Mezunlarından Beklentiler Exporter Mining Companies 462 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Profili: İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu nda Bir Uygulama 464 Üniversite Kent İşbirliği Ekseninde Bölgesel Kalkınma ve Karşılıklı Beklenti University and Urban Cooperation for Regional Development and Mutual Analizleri: Armutlu Meslek Yüksekokulu Expectations Analysis: Armutlu Vocational School 468 Meslek Yüksekokullarının Uygulamalı Eğitim Sorunları: Farklı Ülkelerden Modeller ve Türkiye için Öneriler Problems of Practical Training at Vocational Schools: Models from Different Countries and Recommendations for Turkey 470 Önlisans Mezunu Öğrencilerin, Mezun Oldukları Üniversite ile Özdeşleşmeleri: Identification of Associate Graduate Students with their Universities from Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu which they have graduated : Sample of Çanakkale Vocational School of Social 471 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Hedefleri Professional Career Objectives of Vocational College Students 472 Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Socio-Demographic Analysis of Factors Affecting Accounting and Tax Practices Unsurların Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Vakıf Programme Students Choices of Profession: An Example of Foundation The Influence of Skill Development Training Program for Spiritual Care of 475 Elderly Individual on Elderly Care Technician Students Perception of Spiritual Support Employment Oriented Accounting Education, The Current Situation and Expectations 487 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Time Management Skills of VocationalCollegeStudents 490 Mesleki Eğitimde Farklı Uygulama Alanlarının Oluşturulması Üniversite - Sektör İşbirliği ve Hisler Bahçesi MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) SEKTÖR İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA BİR MESLEKİ YÜKSEKÖĞRETİM MODELİNİN ANALİZİ ANALYSING A MODEL OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF VOCATIONAL HIGHER SCHOOL (VHS) Research of Improvements and Changes on Educations of Vocational Schools and Construction Technician Education based on Bologna Orientation Process Steril Kabin ve Çeker Ocakların Kontol Modülünün Tasarımı Turizm Animasyonu Önlisans Programından Kısıtlı Lisans Programlarına Geçişlere Yönelik Eleştirel Bir Bakış BİLGİ TOPLUMUNUN MESLEKİ EĞİTİM PARADİGMASI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE POTANSİYEL KATKILAR Konfeksiyon Üretiminde İp Diyagramı Yöntemiyle İş Analizi Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü ve Bölge Halkının Bakış Açısına İlişkin Bir Araştırma ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTE KONSEPTİ İÇİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Meslek Yüksekokullarında Matematik Kaygısının Eğitime Yansıması 511 İNGİLİZ HUKUK TARİHİNDE YÜKSEK MESLEK OKULLARI:INNS OF COURT Control Module Design of Sterile Cabin and Fume Hoods A Critical Look at Upgrading an Associate of Tourism Animation Degree to a Limited Bachelor s Degree VOCATIONAL EDUCATION PARADIGM OF THE KNOWLEDGE SOCIETY AND POTENTIAL CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH ECONOMY INFLUENCE OF POURING TEMPERATURE ON THE FORMATION OF SPHEROIDAL AND LAMELLAR GRAPHITE IN CAST IRON Work Analysis Using The String Diagram Method For Apparel Production A Research Regarding The Role Of The Vocational Schools In The Regional Development and Point Of View Of The Local Community RESTRUCTURING OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONCEPT OF THE THIRD GENERATION UNIVERSITIES ReflectiontoEducation of MathematicsAnxiety in Vocational Schools THE CAREER SCHOOLS IN ENGLISH LAW HISTORY: INNS OF COURTS 512 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Profili: İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu nda Bir Uygulama 513 Görme Engelli İnsanlar İçin Akıllı Baston Ve Akıllı Şapka Tasarımı Smart Walking Stick and Smart Hat Design for the Visually Handicapped People 514 Mikrodenetleyicili Temizlik Robotu Tasarımı Microcontroller Based Cleaning RobotDesign ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜREÇLERİNDE THE ROLE OF SOCIAL MEDIA THROUGH 516 SOSYAL MEDYANIN ROLÜ SOCIALIZATION OF UNIVERSTY STUDENTS Public Service Advertisement Example: About Violence Against Women and 518 Kamu Spotu Reklam Filmi : Kadına Şiddet ve Çevre Temalı Environment Design and Experimental Investigation of Operational Rüzgar TürbiniTahrikli, Değişken Stroklu Pistonlu 521 Characteristics of Wind Turbine Driven Piston Pump System with Variable Pompa SistemiTasarımı ve Çalışma Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi Stroke 530 Yaşam Kalitesi ninsosyo-demografik Özellikler ile İlişkisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğrencileri The Relationship betweenqualityof Life and Socio-Demographic Characteristics Medical Imaging TechniquesProgram"Students Sample 531 Meslek Yüksekokulları ve Öğrencilerinin Sorunlarının Tespit Edilmesi, Çözüm Identifying Problems of Vocational Schools and Students and Creating Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin İletişim Becerileri Ve Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma TÜRKİYE DE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM GÖREN KOSOVA'LI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE KOSOVA'DA İŞ İMKANLARI A Research On Identifying Communication Skills And Level of Entrepreneurship Of Office Management And Executive Assistance Students

6 Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Yürütülen Ders Uygulamalarının Geliştirilmesi SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARININ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Hukuki Sorunlara Çözüm Önerileri MESLEKİ EĞİTİM BÜNYESİNDE MESLEK YÜKSEKOKULLARIN VARLIĞINI VE ÖNEMİNİ SÜRDÜRMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinde İşgücü Arzı Niteliklerinin İşgücü Talebi Beklentileriyle Örtüşebilmesi Bağlamında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Proje Tabanlı Mekatronik Eğitiminde Öğrenci Kazanımları A RESEARCH ON EVALUATION OF SİNANPAŞA VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT S PROBLEMS AND SATISFACTION LEVELS Solution Offers To Questıons Of Law About Probation Of Students Of Vocatıonal School Issues and Suggested Solutions for Parity between Qualifications of Labor Supply of Vocational School Banking and Insurance Departments and Labor Demand Expectations Student Achievements in Project based Mechatronics Education 556 Meslek Yüksekokulu ÖğrencilerindeAvrupa Birliği Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu A Comparative Study on the EU Perception of Vocational School of Higher Education Students: Trakya University Uzunkopru Vocational School of Higher Education Sample 563 Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ve Sosyal Ağlar: Nazilli, Atça ve Kuyucak Meslek Yüksek Okullarının Karşılaştırması Vocational High School Students and Social Networks: Comparison of Nazilli, Atça and Kuyucak Vocational High Schools 567 Nano Teknoloji Kullanılarak Kendi Kendini Temizleyen Kumaş Üretilmesi Self Cleaning Cloth Production with Nano Technology 568 Sosyal Değerler ve Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri: Kuyucak MYO Social Values and Vocatıonal Schools Students: Kuyucak Vocatıonal School Example Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Demografik Özeliklerine Göre Değerlendirilme MESLEKİ EĞİTİM - İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTE VE KANTİTESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Yeşil İşler, İstihdam Olanakları ve Mesleki Eğitim: Türkiye İçin Öneriler MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ YABANCI DİL DERSLERİNİN BEKLENEN FAYDA SORUNU VE KARİYER PLANLAMASINA ETKİSİ Evaluation of the University Students' Attitudes Toward Gender Roles by Demographic Characteristics VOCATIONAL EDUCATION - EMPLOYMENT RELATIONSHIP: THOUGHTS ON QUANTITY AND QUALITY OF VOCATIONAL EDUCATION IN TURKEY Green Jobs, Employment Opportunities and Vocational Education: Suggestions for Turkey EXPECTED RESULT ISSUES OF FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS AND THEIR EFFECTS ON CAREER PLANNING 574 Üniversite Merkez Kampüsleri Dışındaki Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan WORKED OFF-CAMPUS OF ACADEMIC STAFF IN THE VOCATIONAL SCHOOLS Öğretim Üyelerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri LIVED PROBLEMS AND SOLUTIONS 575 ÇOK KATLI DOKUMA KUMAŞLARDAN ÜRETİLEN GİYSİLERİN KONFEKSİYON ÜRETİM A RESEARCH ON GARMENTS PRODUCED FROM MULTILAYER WOVEN FABRICS SÜREÇLERİ VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ IN TERMS OF THE MANUFACTURING PROCESS AND PROPERTIES 576 Modern Dünyada Üniversite Gençlerinin Boş Zaman Leisure Time Perceptions and Technological Reactions of The University Algıları ve Teknolojik Reaksiyonları Students At The Modern World 577 ETKİLİ İLETİŞİM YOLUYLA DAVRANIŞ GELİŞTİRME DEVELOPING BEHAVIORS BY EFFECTIVE COMMUNICATION 578 Polis Temel Eğitiminin (Polis Meslek Yüksek Okulları) Son 15 Yıldaki Gelişimi ve Çağdaş Ülkelerle Karşılaştırılması 579 YÜRÜRLÜĞE KONULAN YENİ YASALARIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR Mesleki Eğitimde Öğrenci Mutluluğu PROBLEMS IN HEALTH SERVICES VOCATIONAL HIGH SCHOOL WHEN APPLICATION OF NEW LAWS Student Hapiness In Vocational Education 580 Meslek Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yerinden Yönetim Çerçevesinde Changing Paradigms of Vocational Education According to Lifelong Learning Değişen Paradigmalar and Decentralization of Education Management 581 Mesleki Eğitimde Kurum Güvenliği ve Akreditasyonun Okul Ortamına Etkilerinin The Effects of Corporate Safety and AccreditationStandards on the İncelenmesi Environment of Vocational Schools 582 Uluslararası Borsalarda Birleşme Eğilimleri Mergers and Acquisitions among International Exchanges YAPISAL VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans Öğrencilerinin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ A RESEARCH ON THE EFFECTS OF STRUCTURAL AND PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON INTENTION TO LEAVE: A CASE STUDY OF FIVE STAR HOTEL 584 Meslek Yüksek Okullarına Duyulan İhtiyaç: Sağlık Turizmi Need for the Vocational School: Example of Health Tourism ÖĞRENCİLERİN GIDA TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE PROGRAMLARINI TERCİH ETME THE REASONS OF PREFERENCE OF FOOD TECHNOLOGY AND MACHINE 585 NEDENLERİ VE KARİYER PLANLARI PROGRAMS STUDENTS AND THEİR CAREER PLANS 586 Meslek Yüksek Okullarında Uzaktan Eğitimin İşlevselliği Ve Sürdürülebilirliği Functionality and Sustainability of Distance Learning at Vocational Colleges A ResearchAimedTowardsDeterminingTheSatisfactions Of TheStudentsStudyingToObtainTheirAssociateDegrees İn Tourism İn Terms Of 589 Kontrol Odağı, Bireycilik / Toplulukçuluk ve Öğrencilerin Akademik Başarısı: Sakarya Üniversitesi ve Haxhi Zeka Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Locus Of Control, Individualism / Collectivism and Students Accademic Success: A ComparativeStudy at Sakarya University and Haxhi Zeka University 613 Türkiye deki MYO'ların Europass Uygulamalarındaki Durumunun İncelenmesi 619 İktisadi Programlarda Mesleki Uygulama Derslerinin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma; İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu A Study on the Efficiency of Professional Practice Course in Economic Program; Example of İnönü University Arapgir Vocational School 626 İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Oluşturulmasında Oryantasyon Eğitiminin Rolü Basım ve Yayın Teknolojileri Programında Eğitim Gören Öğrencilerin Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Lojistik Programı Mezunlarının İstihdamının Değerlendirilmesi MODA TASARIMI MEZUNU BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ VE İSTİHDAM DURUMLARININ İNCELENMESİ 633 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖNEMİ Mesleki Turizm Eğitimi Veren Ön Lisans Programlarının Mevcut Durumunun Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Teknikerlerin İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir Çalışma: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Media and Television Literacy Levels Determination of Students in Printing and Publishing Technologies Evaluation of Logistics Program Graduates Employment with Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Method RESEARCH OF FASHION DESIGN BACHELORS VIEWS ABOUT ENTREPRENEURSHIP AND OBSERVATION OF THE EMPLOYMENT SITUATIONS THE VOCATIONAL EDUCATION AND ITS IMPORTANCE IN THE WORLD AND TURKEY A Research on the Current State of Associate Degree Programs in Vocational Tourism Education A Survey on Job Dissatisfaction Issues of Technicians: An Example from Denizli Organized Industrial Zone

7 639 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Yüksekokuluna İlişkin Algılarının Metafor Aracılığıyla Analizi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE 648 MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE ANALİZİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 649 Soğuğa Maruz Kalmış Ellerin Avuç İçi Damar Okuma ile Tanımlanmasına İlişkin Bir Uygulama 650 Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algılarının Memnuniyet Üzerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama 651 Stokastik Dikey Ulaşım Sistemlerinde Modelleme 246 Analysis of Vocational School Students Perceptions About Vocational Schools Through Metaphors ID ÖZET BAŞLIĞI ABSTRACT TITLE The Current Situation and Expectations On The Basis Of Comments of the Ülkemizde Ön Lisans Düzeyinde Finans Bankacılık Eğitimcileri ve Uygulayıcıların Poster Bildiri 212 Finance Banking Practitioners and Instructors at the Associate Degree in Our Görüşleri Kapsamında Mevcut Durum ve Beklentiler Country Current Situation Analysis of Private Security and Protection Associate s Degree Poster Bildiri 230 Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programlarının Mevcut Durum Analizi Program Meslek Yüksekokulları Mobilya ve Dekorasyon Programlarının Mesleki Eğitim, Vocatıonal School of Professıonal Educatıon of Furnıture and Decoratıons Poster Bildiri 231 İstihdam ve Sektör Sorunları Program, and Sector Employment Issues Poster Bildiri 242 Meslek Yüksekokullarında Uygulama Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar The Problems Encountered of Practice Lessons in the Vocational High Schools Poster Bildiri 243 Eğitim Teknolojilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminde Etkin Olarak Kullanımı ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO The Effective Use of Educational Technology in Geographic Information Systems Training and Bucak Emin Gülmez Technical Sciences MYO Sample Poster Bildiri 245 Türkiye nin AET ye Başvuru Sürecinin Ekonomi Politiği The Political Economy of Turkey's Accession to the EEC Process Poster Bildiri 266 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gıda Güvenliğine ve Genetiği The perspective of Vocational School Students to Food Safety and Food Değiştirilmiş Organizma İçeren Besinlere Bakış Açıları including Genetically Modified Organisms. Poster Bildiri 268 Binaların Depreme Karşı Güçlendirilmesi Reinforcement of Buildings against Earthquakes Poster Bildiri 270 Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışı Algısı Leadership Perception Of Sultanhisar Vocational Scool s Students Poster Bildiri 272 ORGANİZASYONEL KÜLTÜR İÇERİSİNDE YÖNETİCİ YAKLAŞIMININ EFFECT OF MANAGER APPROACH ON WORK PERFORMANCE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ WITHIN ORGANIZATIONAL CULTURE Poster Bildiri 276 Genç İşsizlikle Mücadelede Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Meslek Yüksek Unemployment at a Young Role of Employment Policy as a Tool for Vocational Okullarının Rolü ve Önemi Schools and Its Importance Poster Bildiri 278 Avrupa Birliği Eğitim Politikası Çerçevesinde Türkiye de Meslek Place of Vocational Schools in Turkey within the Framework Yüksekokullarının Yeri European Union Education Policy Poster Bildiri 291 Sulu Çözeltilerdeki Kadmiyum (II) nin Cevap Yüzey Yöntemi Kullanılarak Response surface modeling of cadmium (II) adsorption from aqueous solutions Hidroxyapatite Üzerindeki Adsorpsiyonunun by Hidroxyapatite using Response Surface Methodology modellenmesi. Aydın İli nde Faaliyet Gösteren Tarım Traktörleri Tamircilerinin Poster Bildiri 292 Problems of and Solution Offers for the Mechanics of Agricultural Tractors Poster Bildiri 306 Poster Bildiri 307 Sorunları ve Çözüm Önerileri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Bazı Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Açısından Makine Programı Öğrencilerinin İncelenmesi: (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı ) Operating in Aydın Province A Research for Determining the Nutritional Habits of Vocational School Students Some Socio-Economic Level Examination Program Students in Terms of Machine: (Karamanoğlu Mehmetbey University Vocational School of Technical Sciences Machine Program Example) Poster Bildiri 308 Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Ordu Üniversitesi Ulubey Determination Of Reading Habit Of Students: Ordu University Ulubey Meslek Yüksekokulu Vocational High School Example Poster Bildiri 309 Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Çözüm Probation Problems And Advice Solution Of Ordu University Vocational School Önerileri Students Poster Bildiri 328 Üniversite Öğrencilerinin Endüstriyel Afetler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Identifying Knowledge Levels of University Students about Industrial Disasters Poster Bildiri 336 Meslek Yüksekokullarının Atölye Ortamlarında Gürültü Seviyesinin İş Sağlığı ve Investigation of the Vocational Workshop on Ambient Noise Level in terms of Güvenliği Açısından İncelenmesi the Occupational Health and Safety Poster Bildiri 337 TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ SEGMENTATİON OF THE CONSUMER ACCORDİNG TO THE DECİSİON MAKİNG STYLE Poster Bildiri 340 Aparts İnformation, Geographic İnformation Systems and Analysis of the Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Apart Bilgi Sistemi ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler apratiation of the District Camii by the Deveoplement of Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksek Okulunun Cami Mahallesinin Kalkınmasına Katkısının İncelenmesi Technical Vocational High School Poster Bildiri 343 Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü ve Pazarcik Meslek Yüksekokulu Poster Bildiri 344 YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE SEKTÖRLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İNCELEME Poster Bildiri 348 Meslek Liselerine Ait Atölye/Laboratuar Derslerinde İş Güvenliği Önlemlerinin Investigation of Occupational Safety Measures In Workshop/Laboratory Araştırılması Courses Belong to Vocational High Schools Poster Bildiri 352 Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksek Okulları ve Toplum İlişkisinin Sürdürülebilirliği Sustainability of the Vocational Schools and Community Relations in Regional Development Poster Bildiri 355 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri İlçeye Bakış Açıları A Perspective of Vocational School Students About District Where They Get Education Poster Bildiri 356 Meslek Yüksekokullarında Yapılan Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenciler Üzerine Etkisi: The Effects of Extracurricular Interests on Students at Vocational Schools Poster Bildiri 361 Poster Bildiri 363 Poster Bildiri 366 Poster Bildiri 370 Poster Bildiri 389 Poster Bildiri 390 Poster Bildiri 400 POSTER BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR POSTER PRESENTATION Mesleki Eğitimde Mobil Bilgilendirme Sistemi Uygulaması: Aydın Meslek Yüksekokulu An Application of Mobile Information System in a Vocational Education: An Example from Aydın Vocational Collage Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi İle Mekatronik Programlarının Öğrenci Kontenjan Student Quota and Regional Distribution Analysis of Control and Automation Ve Bölgesel Dağılım Analizi Technology and Mechatronics Programs Restoranlarda Yeşil Yönetim Uygulamaları Ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algı A Research Study For Green Management Practıces In Restaurants And Ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Perceptıons Of Students Attendıng Vocatıonal Hıgh School Yeni Başlayan ve Mezun Durumundaki Öğrencilerin Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Investigation of Changes in the Perspective of the Vocational Qualifications and Eğitim Alanlarına Bakış Açılarındaki Değişimin İncelenmesi Vocational Education Students İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN THOUGHTS AND SUGGESTIONS OF VISUAL ARTS LESSON TEACHERS AT GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİ SECONDARY EDUCATION ABOUT TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS Mesleki Ve Teknik Eğitimin Makro Planlamasının Geliştirilmesinde Süreç Yönetimi Tekniklerinin Uygulanması Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ile İlgili Tutumları ve Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu nda Bir Uygulama The Attitutes of Students of Vocational High School s Students Towards Information Technologies and a Practice at Ordu University Ikizce Vocational High School

8 Poster Bildiri 401 Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının İstihdamında Okul, Kamu ve Özel Sektör İşbirliğinin Sağlanması; Özel Güvenlik ve Koruma Programları Poster Bildiri 409 Mesleki Eğitimde Endüstride İstihdama Göre Branşların Önemi ve Meslek Yüksekokulları Açısından Değerlendirilmesi Poster Bildiri 413 Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sektör İlişkisi Poster Bildiri 414 Meslek Yüksekokullarının Moda Tasarımı Programlarında Temel Tasarım Eğitiminin Önemi Poster Bildiri 419 VİRAL PAZARLAMANIN SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNE ÜYE OLAN Y KUŞAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEYEN BİR ARAŞTIRMA Poster Bildiri 426 Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Arayışlar Poster Bildiri 432 Poster Bildiri 433 Poster Bildiri 437 Poster Bildiri 443 Poster Bildiri 454 OTOMOTİV YETKİLİ SERVİSLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN ve KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNiN (Kontrol Odağı ve Belirsizlik Toleransı) BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI SORUNLARI Ulusal ve Uluslararası Mesleki Standartlar açısından yerel yönetim ve bölgesel kalkınma planları Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim Programı Öğrencilerinin Okulundan ve Meslek Hayatından Beklentileri ve Problemleri Vocational School of Building Inspection Program Students' Expectations and Problems about Their School and Career Life Poster Bildiri 460 Meslek Yüksekokullarında Yıldırma Mobbing in Vocational High Schools Poster Bildiri 461 Türkiye de Özel Güvenlik ve Koruma Programının Gelişimi, Değişimi, Sorunları ve Private Security andprotection Program Development in Turkey, Change, Çözüm Önerileri ProblemsandSuggestions Poster Bildiri 463 Bilişim Teknolojileri Eğitimine Yeni Bir Bakış:Kırklareli Üniversitesi Microsoft IT A NEW LOOK AT THE INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION: KIRKLARELİ Academy UNIVERSITY MICROSOFT IT ACADEMY Poster Bildiri 473 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş ve Okul Yaşamlarına Yönelik Görüşleri: Opinions on the Business and College Life of Vocational School Students: Case Pamukkale Üniversitesi of Pamukkale University Poster Bildiri 474 TÜRKİYE DE YAŞLI BAKIM SORUNU VE YAŞLI BAKIM TEKNİKERLERİ ELDERLY CARE PROBLEM IN TURKEY AND ELDERLY CARE TECHNICIANS Poster Bildiri 476 Meslek Yüksekokullarındaki Moda Tasarım Atölyeleri Üzerine bir Araştırma A Research about the Fashion Design Studios in Vocational Schools Poster Bildiri 477 Genç İstihdamı Bağlamında Mesleki Eğitim ve Sektör İlişkisinin Önemi The Importance of the Vocational Education-Sector Relationship in the Context of Youth Employment Poster Bildiri 486 Meslek Yüksekokullarındaki Teknik Bölümlerin Öğretim Programlarında Sosyal Derslerin Gerekliliği Poster Bildiri 489 Motorlu Araç Muayenesi ve Sektör Üniversite İşbirliği The Motor Vehicle Inspection and Sector University Collaboration Poster Bildiri 494 Poster Bildiri 499 Poster Bildiri 500 Poster Bildiri 502 Poster Bildiri 509 Poster Bildiri 510 Poster Bildiri 515 Poster Bildiri 517 Poster Bildiri 522 UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO LARINDA UYGULAMALI EĞİTİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Dumlupınar Üniversitesi SBMYO da Öğrenim Gören Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti BÖLGESEL KALKINMADA MYO LARIN ROLÜ VE YÖNETİŞİM PROJESİ: NİĞDE İLİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ POTANSİYELİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ ÇALIŞMASI Meslek Yüksekokulları El Sanatları ProgramlarındaSınavsız Geçiş Sisteminin Yarattığı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri Farklı Öğretim Elemanları Tarafından Verilen Derslerdeki Öğrenci Başarılarının Karşılaştırılması Doğu Karadeniz Bölgesinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Harcama Bileşimleri, İlçe Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Arhavi ve Hopa Kurumsal İtibar Ve İmaj Oluşturulmasına Yönelik Bir Farkındalık Çalışması: Akdeniz Üniversitesi Bitkisel Üretim Alanında Eğitim Yapan Önlisans Programlarının Tercih Edilebilirlik Durumlarının İrdelenmesi USAK UNIVERSITY of VOCATIONAL PRACTICAL TRAINING ON AN ASSESSMENT The Evaluation of the Students in Dumlupınar University in Vocational School of Social Sciences About Levels of Financial Literacy VOCATIONAL SCHOOL OF REGIONAL DEVELOPMENT ROLE AND GOVERNANCE PROJECT: A STUDY FOR EVALUATING POTENTIALS AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES IN CITY OF NIGDE Without Examination Modulation System Oriented Solutions to Problems Caused Crafts in Vocational Schools Program Comparison of Student Success Courses Taught by different Instructor Combination of Expenditures of Students in the Eastern Black Sea Region and The Importance and Role in District Economy - The Case of Arhavi and Hopa An Awareness Study Aimed at Creating a Corporate Reputation and Image: Akdeniz University Example Investigation of Preferred Status of Plant Production Ability to Associate Degree Programs Poster Bildiri 523 MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSAL FOR THE IN VOCATIONAL SCHOOLS Poster Bildiri 524 Meslek Yüksekokulu Mezun Öğrencilerin Sanayideki Yeterliliğinin Belirlenmesi Determination of Qualification of Vocational School Graduates in the Industry Poster Bildiri 526 Poster Bildiri 532 Poster Bildiri 534 Poster Bildiri 536 Poster Bildiri 537 Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlilik Algıları Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Muğla Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Meslek Yüksek Okullarında İşyeri Eğitimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Teknikerliği Bölümlerinin Kurulması ve Önemi Yüksekokul Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Türkiye de İlk Kez Açılan Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programının Oluşturulması, Geliştirilmesi Süreci ve Sektör İlişkileri Self-Efficacy Perceptions Towards The Marmara University Student Computer Use Determining Entrepreneurship Properties of Vocational School: A Study About The Students of Muğla Vocational School An Investigation About Dairy Products Consumption Behaviors of Vocational School Students: Sampling of Ankara University Kalecik Vocational School Constitution and creation of Stage and Performing Arts Technology Program, Improvement Process and Industrial Relations of the program which is opened for the first time in Turkey Poster Bildiri 539 Savat Sanatı ve Van Savat Sanatına Bakış Overview of Art Savat and Art Van Savat Poster Bildiri 543 Bölgesel Kalkınma Potansiyeline Uygun Teknik ve Mesleki Eğitim Programlarının Belirlenmesi: Aydın İli Determining Technical and Vocational Training Programs Suitable For Regional Development Potential: Case of Aydın Province Poster Bildiri 544 Poster Bildiri 546 Poster Bildiri 547 Poster Bildiri 552 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Dışındaki Sorunlarının Araştırılması Üzerine; Tosya Meslek Yüksekokulu SİNANPAŞA MYO KONGRESİ ÇALIŞTAY SONUÇLARIYLA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkiye de Özel Güvenlik ve Koruma Programının Gelişimi, Değişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Mesleki Teknik Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Investigation of Vocational College Students' Education of the problem on the outside; Tosya Vocational School Case A RESEARCH TO DETERMINE OF THE VOCATIONAL SCHOOLS PROBLEMS WITH SİNANPAŞA VOCATIONAL SCHOOL S CONGRESS WORKSHOPS RESULTS Private Security and Protection Program Development in Turkey, Change, Problems and Suggestions Vocational and Technical Education Problems and Suggestions From The Perspective Of Experienced Academics: The Sample Of Adnan Menderes University Vocational Schools Poster Bildiri 555 Proje Tabanlı Mekatronik Eğitiminde Mekanik Tasarım Derslerinin Rolü Role of Mechanical Design Courses in Project Based Mechatronics Education Poster Bildiri 558 Orman Muhafaza Memurlarının İstihdamlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Employments of Forest Rangers

9 Poster Bildiri 559 Poster Bildiri 564 Günümüzde Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Alternatifleri Malatya ve Bitlis Üniversiteleri nde İncelenmesi TR32 Bölgesinde Kalkınma ve Mesleki Eğitim Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Poster Bildiri 590 Afyonkarahisar Turizm Sektörünün Gelişmesinde Meslek Yüksekokullarının Rolü A Research of the Current Vocational High School s Problems and solution Alternatives with the Example of Bitlis and Malatya University A Study on Evaluation of the Relationship between Regional Development and Vocational Education in TR32 Region Poster Bildiri 591 Erciş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin SWOT Analizi SWOT Analysis of Ercis Vocational Highschool Students Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminde Stajın Önemi, Sorunlar ve The Importance of Internship Given Accounting Education in Vocational School Poster Bildiri 592 Çözüm Önerileri of Higher Education, Its Problems and Solutions OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) IN PUBLIC INSTITUTES Poster Bildiri 593 KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (İSG) VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ AND ASSESSMENT OF THE SITUATION SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÖĞRENCİLERİNİN KAN HEALTH CARE VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT S KNOWLEDGE AND Poster Bildiri 594 BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE YAKLAŞIMLARI APPROACHES ABOUT BLOOD DONATION MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME Poster Bildiri 595 LEISURE TIME ACTIVITIES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS ALIŞKANLIKLARI Poster Bildiri 596 Çumra Meslek Yüksekokulu nde İş Yeri Uygulamalı Eğitim (Staj) Pratiği Application of Practical Training in The Sample of Çumra Vocational High School Poster Bildiri 598 Sosyal ve Ekonomik Yönden Geri Kalmış Bölgelerde Kurulan Meslek Yüksekokulların Değerlendirilmesi: Hakkâri Evaluation of Vocational School Established in Lagging Regions of The Social and Economic Aspects: Example of Hakkâri Poster Bildiri 599 Meslek Yüksekokullarının ve Tekstil Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Problems and Solutions of the Vocational Education and Textiles Poster Bildiri 600 Poster Bildiri 608 Poster Bildiri 609 Poster Bildiri 610 Poster Bildiri 614 MESLEK YÜKSEKOKULU NDA VERİLEN DERS İÇERİKLERİNİN ULUSAL MESLEK STANDARTLARI İLE UYUMUNUN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİN İNCELENMESİ: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME Yapı Denetim Progrsmı Öğretim Elemanları Öğrencileri ve Sektör Üçgenindeki Mesleki Eğitime Bakış (Porsuk Meslek Yüksekokulu ) DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM PROGRAMLARININ KALİTESİNİN SAĞLANMASI VE GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYABİLECEK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLMESİ TASARIM DEPARTMANI OLAN İŞLETMELERİN TASARIMLA İLGİLİ FARKINDALIKLARIN BELİRLENMESİ; ANKARA ÖRNEKLEMİ Aydın Yöresi Çiftçilerinin Traktör Marka Tercihlerinde Çevre ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi Poster Bildiri 620 Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Türkiye de Mesleki Eğitim ve Teşvik Edici Faktörler INVESTIGATION OF HOW TO COMPLIANCE THE COURCE CONTENTS OFFERED IN VOCATIONAL SCHOOLS WITH NATIONAL OCCUPATIONAL STANDARDS: CHILD DEVELOPMENT Building Inspection Program Instructor, Focus on Students and Vocational education Sector Triangle(Porsuk Vocational Case) IMPROVEMENT OF THE MARITIME HIGHER VOCATIONAL SCHOOLS PROGRAMS TO ENSURE QUALITY AND MEET THE FUTURE REQUIREMENTS DETERMİNATİON OF AWARENESS ENTERPRİSES ABOUT DESİGN, SAMPLE OF ANKARA Impact of the Circles and Mass Media on the Preferences of Tractor Brands of the Farmers in Aydın Region Vocational Training and Encouraging Factors in Turkey at The Process of European Union Membership Poster Bildiri 621 Modern Şehircilik Alanında Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı İçin Bir Alan Araştırması A Field Research on Use of Wireless Sensor Networks in Modern Urban Areas Poster Bildiri 623 Poster Bildiri 627 Poster Bildiri 631 EFQM Mükemmellik Modelini Uygulayan Bir MYO nun Yıllarında Gelişiminin İncelenmesi: Gemlik Asım Kocabıyık MYO Denizcilik Sektöründe Eğitim Veren MYO'ların Öğrenci Sektör ve Akademisyen Bazında Denge Arayışı Batı Karadeniz Nitelikli İş Gücünün Arz Talep Dengesi Bağlamında Özel Sektör, Kamu ve Eğitim Kurumları Koordinasyonu Investigation Of The Development Between in a Vocational School That implemented EFQM excellence model: Example Gemlik Asım Kocabıyık Vocational School Trainee, Sector and Academician Based Balance Striving of Schools-to-Work Transition Which Provide Training For Upon Maritime Sector: West Coast of The Private Sector and State Sector and Educational Institutions Coordination of Qualified Workforce in The Context of Supply and Demand Balance Poster Bildiri 632 Öğrenci Gözüyle Meslek Yüksekokulları Ve Sorunlarına Bir Bakış A View Of Technical Collages And Their Problems From Perspective Of Students Poster Bildiri 636 Gerçek Zamanlı Kontrol Edilebilen Aydınlatma Laboratuvarı Uygulaması An Application of Real-Time Controllable Lighting Laboratory Poster Bildiri 637 Poster Bildiri 638 Poster Bildiri 640 Poster Bildiri 642 Poster Bildiri 643 Poster Bildiri Poster Bildiri Poster Bildiri NOT: Kocaeli Kartepe İlçesinin Tarımsal Potansiyeli: Arslanbey Meslek Yüksekokulu Tarımsal Programlarının Bölge İle İlişkileri Erasmus Programı Hakkında Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu nda Bir Araştırma AVRUPA BİRLİĞİ (AB) MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ; BOLU ÖRNEĞİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim Süreci Boyunca Aldıkları Uygulamalı Eğitimler, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının İstihdam Durumu: Süleyman Demirel Üniversitesi ISHMYO Bazı Tıbbi Bitki Sulu Ekstrakt Uygulamalarının Lactuca sativa L. Klorofil İçeriğine Etkisinin Belirlenmesi MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ALGILARINDA MEYDANA GELEN FARKLILIKLARIN TESPİTİ: DPÜ KÜTAHYA MYO ÖRNEĞİ Lisansüstü Program Tercih Nedenlerinin Öğrenci Tatmini İlişkisinde Grup Uyumu Etkisi 110 Özet başlığı listede yer almayan 92 adet bildiri hakem değerlendirmeleri sonucunda reddedilmiştir. Agricultural Potential of Kartepe- Kocaeli: Relations between the Agricultural Programs of Arslanbey Vocational School and Kartepe District Determination of Student s Knowledge about Erasmus Programme: A study at Karacasu Memnune İnci Vocational School EFFECTS OF EU VOCATIONAL EDUCATION PROJECTS ON LOCAL DEVELOPMENT: BOLU CASE Social Sciences Vocational High School Students, Receive Practical Training throughout The Training Process, Their Problems and Solution Suggestions Employment Status of Child Development Program Alumni: An Example of Süleyman Demirel University ISHMY Determination of Chlorophyll Content of Lactuca sativa L. Applicated with Extract with Water of Some Medicinal Plants THE DETECTION OF DIFFERENCES ACCURING IN INTERSHIP PERCEPTION OF STUDENTS ACCORDING TO THE ARRANGEMENTS MADE OVER IN THE YEARS OF SOCIAL PROGRAMME OF VOCATIONAL SCHOOL: AN EXAMPLE OF VOCATIONAL SCHOOL The Effect of the Grup Cohesiveness on the Relationship Between The Choice of Master Programs and Student Satisfaction

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ DERS DAĞILIMLARI/ BREAKDOWN OF ELECTIVES FOR ASSOCIATE DEGREE STUDENTS. Diğer adet/ # of Other Electives

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ DERS DAĞILIMLARI/ BREAKDOWN OF ELECTIVES FOR ASSOCIATE DEGREE STUDENTS. Diğer adet/ # of Other Electives ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ DERS DAĞILIMLARI/ BREAKDOWN OF ELECTIVES FOR ASSOCIATE DEGREE STUDENTS Bölüm/ DEPARTMENT Bölüm içi adet/ # of Departmental Electives Diğer adet/ # of Other Electives Adalet/Justice

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 1) Girişimci Olma Yolunda Kadın Girişimcileri Anlamak: Kadınlar Ne İster? 2) 3) Düzce İlinde Kadın Girişimcilik

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI Süre Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 Fen-Edebiyat

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ LİSANS PROGRAMLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota 1. Yerleştirme 2. Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan En

Detaylı

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD Yarıyıl: I BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati Kredi PTİK DERS KODU DERSLER KOD Teo. Uyg. Top ULUSAL ECTS Z/S MDS101 0113091012017 TÜRK DİLİ -

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Programın Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees (Turkish Lira) Eczacılık Fakültesi

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Kod/ Code Program Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees 107410012 Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı