T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1999 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 99/12603 Milletlerarası Andlaşma 10 Şubat 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli: 1 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması"nın, 2 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması "nın, 3 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Sahasındaki İşbirliği Anlaşması"nın, onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/3/1999 tarihli ve EİGY-II-935,936 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI H.H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H.ULUĞBAY Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakam H. ULUĞBAY Devlet Bakanı V. F. ÜNLÜ Devlet Bakam A. TÜMEN Devlet Bakanı Prof. Dr. S. ÖZTEK Adalet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Milli Savunma Bakanı C. BAYAR İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakam Prof. Dr. N. ÇAĞAN Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Milli Eğitim Bakanı A. ILIKSOY Bayındırlık ve İskan Bakanı M. G. KARAHAN Sağlık Bakanı H. B. AKTAN Ulaştırma Bakanı M. ERDİR Tarım ve Köyişleri Bakanı H. TARTAN M. ERDİR Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Prof. Dr. A. Z. AKTAŞ Enerji ve Tabii Kay. Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Kültür Bakanı V. Resmî Gazete Kodu : A. TAN Turizm Bakanı A. SEZER F. AYTEKİN Orman Bakam Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 192. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması Anlaşma'da "Akit Taraflar" olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti; Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, Tarafların karşılıklı devletlerinin mali, ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak; Gümrük vergi, resim ile diğer harçlarının doğru ve tam olarak tahsilinin önemini dikkate alarak; Uyuşturucu ve psikotrop madde trafiğinin, insan ve genel olarak toplum sağlığına bir tehdit oluşturarak, 'bu maddelere yönelik gayrı meşru ticaretin gelişmesine yol açtığını dikkate alarak; Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçları önleme çabalarının, Akit Taraf Gümrük İdarelerinin işbirliği ile daha etkin hale getirileceğini dikkate alarak; Karşılıklı İdari Yardımı destekleyen uluslararası sözleşmeleri ve bununla birlikte Gümrük İşbirliği Konseyinin (Dünya Gümrük Örgütü) 5 Aralık 1953 tarihli Tavsiye Kararını dikkate alarak; Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır; MADDE 1 Tanımlar Bu Anlaşma'da geçen; a) "Gümrük Mevzuatı" deyimi, eşyanın ithalat, ihracat ve transiti veya Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen Gümrük vergi ve resimleri ile ilgili diğer gümrük rejimleri ve Gümrük İdareleri tarafından milli sınırlar arasındaki eşya dolaşımına uygulanan kontrol tedbirleri ile ilgili olarak kanun ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler; b) "Gümrük Vergisi" deyimi, temin edilen hizmetlerin yaklaşık değeri ile sınırlı olan ücret ve harçlar hariç olmak üzere, gümrük mevzuatlarının uygulanması dolayısıyla Akit Tarafların topraklarında tahsil edilen vergi, harç ve resimleri; c) "Şahsi Bilgi" deyimi, tespit edilmiş ya da tespit edilebilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi; d) "Talepte Bulunan İdare" deyimi, bu Anlaşma çerçevesinde yardım talebinde bulunan ya da yardımı alan Gümrük İdaresi; e) "Talepte Bulunulan İdare" deyimi, bu Anlaşma çerçevesinde, yardım talebinde bulunulan ya da yardımı veren Gümrük İdaresi; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 10 Nisan 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 f) "Gümrük Suçu" deyimi, gümrük mevzuatının ihlali veya ihlal teşebbüsü; g) "Gümrük idaresi" deyimi, Türkiye Cumhuriyetinde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde Maliye Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü; anlamına gelir. MADDE 2 Anlaşmanın Kapsamı 1. Akit Taraflar, bu Anlaşma çerçevesinde gümrük mevzuatlarının tam ve doğru olarak uygulanmasını teminat altına almak ve özellikle gümrük mevzuatlarına karşı işlenen suçları tespit etmek, araştırmak ve önlemek hususlarında birbirlerine yardım sağlayacaklardır. 2. Bu Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm yardımlar, herbir Akit Tarafın topraklarında geçerli olan mevzuata aykırı olmamak ve talepte bulunulan İdarenin yetkileri ile mevcut kaynakları dahilinde olmak kaydı ile verilir. MADDE 3 Yardımın Kapsamı 1 Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, Gümrük mevzuatlarının usulüne uygun olarak uygulanmasını teminen aşağıdaki hususlara ilişkin elindeki tüm bilgileri verir; a) Gümrük Vergilerinin tam olarak hesaplanması; b) Eşyanın Gümrük kıymetinin tam olarak hesaplanması; c) Eşyanın menşei ve tarife sınıflandırması; 2. Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, Talepte bulunulan İdare, eğer mümkün ise eşyanın tabi kılındığı Gümrük rejimini de belirterek, Akit Taraflardan birinin topraklarından ihraç edilen eşyanın, diğer Akit Tarafın topraklarına usulüne uygun olarak ithal edilip edilmediğine dair bilgi verir. 3. Talepte bulunan idarenin talebi üzerine, Talepte bulunulan İdare, imkanlar çerçevesinde aşağıdaki hususlara ilişkin takipleri gerçekleştirerek, inceleme sonuçlarını karşı tarafa bildirir: a) Talepte bulunan Tarafın topraklarında, gümrük mevzuatına karşı suç işlediğinden şüphelenilen veya suç işlediği tespit edilen belirli özel ve tüzel kişiler; b) Talepte bulunan İdare tarafından gümrük suçu işlemede kullanıldığından şüphelenilen Akit Taraf topraklarındaki iş yerleri; c) Talepte bulunan Tarafın topraklarında, gümrük mevzuatına karşı işlenen temel suçların artmasına neden olabileceği Talepte bulunan İdarece bildirilen eşya dolaşımı; d) Talepte bulunan Tarafın topraklarında, gümrük mevzuatına karşı suç işlemede kullanıldığından şüphelenilen veya suç işlemede kullanıldığı tespit edilen nakil vasıtaları. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı : MADDE 4 Yardım ile İlgili Özel Hükümler Akit Taraflar, imkanlar dahilinde, gerekli hallerde gümrük mevzuatlarının usulüne uygun ve tam olarak uygulanabilmesini teminen aşağıdaki hususlara ilişkin elde ettikleri bilgileri karşı tarafa verir: a) Diğer Akit Tarafın çıkarlarını zedeleyebilecek ve benzer mevzuatlara karşı suç oluşturabilecek, oluşturan ya da oluşturmakta olan faaliyetler; b) Gümrük suçu işlemede kullanılan yeni yöntemler; c) Diğer Akit Tarafın topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı suça konu olduğu bilinen eşya; d) Diğer Akit Tarafın topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı suç işlediği bilinen ya da şüphelenilen belirli kişiler; e) Diğer Akit Tarafın topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı suç işlemede kullanıldığına, kullanılmakta olduğuna ya da kullanılabileceğine dair bilgi ya da şüphe bulunan nakil vasıtaları ve konteynerler. MADDE 5 Teknik Yardım 1. Bu Anlaşma çerçevesinde öngörülen yardım aşağıdaki hususları ihtiva eder; a) Suç önlemede kullanılan kaçakçılıkla mücadele tedbirleri, b) Suç işlemede kullanılan yeni yöntemler; c) Yeni kaçakçılıkla mücadele yöntem ve tekniklerinin başarılı bir şekilde uygulanması nedeniyle elde edilen gözlem ve bulgular; d) Kargo ve yolcu işlemlerinde kullanılan yeni teknik ve geliştirilmiş yöntemler. 2. Akit Taraf Gümrük İdareleri, milli mevzuatları ile uyum halinde olmak kaydı ile, aşağıdaki hususlara ilişkin işbirliğinde bulunmaya çaba gösterir: a) Personel eğitimi hususunda özel programlar geliştirmek ve düzenlemek, bu programların uygulanması için girişimde bulunmak; b) Bilgi değişiminin çabuk ve güvenli bir ortamda sağlanmasını teminen aralarında iletişim kanalları tesis ve idame etmek; c) Personel, uzman değişimi ile irtibat görevlilerinin atanması da dahil olmak üzere aralarında etkin koordinasyon oluşturmak; d) Yeni araç ve işlemleri değerlendirmek ve denemek; e) Karşılıklı Gümrük Rejimlerini kolaylaştırmak ve uyumlaştırmak; f) Zaman zaman ortak faaliyette bulunmalarını gerektirecek, her türlü genel idari sorun. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4-

5 10 Nisan Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 6 Tebliğ/Bildirim Talepte bulunan İdarenin, talebi üzerine, Talepte bulunulan İdare, kendi mevzuatı ile uyum halinde olmak kaydı ile, kendi topraklarında bulunan bir adrese, tüm kararlan bildirmek ve dokümanları tebliğ etmek amacıyla bu Anlaşma kapsamında belirtilen gerekli tüm tedbirleri alır. Bu durumda, Madde 7 nin 3 üncü paragrafı uygulanır. MADDE 7 Yardım Taleplerinin Şekil ve İçeriği 1. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır. Bu taleplerin yerine getirilmesi için gereken belgeler talebe eklenir. Durumun aciliyeti nedeniyle, istisnai durumlarda, sözlü talepler de kabul edilebilir, ancak sözlü talepler ivedilikle yazılı olarak teyit edilir. 2. Bu Maddenin 1. paragrafı gereğince yapılan talepler aşağıdaki bilgileri içerir: a) Talepte bulunan Gümrük İdaresi; b) Talep edilen tedbir; c) Talebin amacı ve nedeni; d) Talebin konusu ile ilgili yasa ve diğer yasal düzenlemeler; e) Araştırılan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili özlü ve ayrıntılı bilgi; 0 Madde 6'da belirtilenler hariç, geçerli nedenlerin bir özeti; g) Talepte bulunan yardım ile konu hakkındaki nedensel bağlantı. 3. Talepler, İngilizce veya bu idare tarafından kabul edilen başka bir dilde yapılır. 4. a) Yardım, Gümrük İdareleri arasında direk iletişim yolu ile yerine getirilir. b) Talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük idaresi'nin, talebin yerine getirilmesi açısından yetkili idare olmaması halinde, talebi, mevzuat çerçevesinde kendi yetkileri ile cevaplandıracak yetkili idareye derhal iletir ya da Talepte bulunan Tarafa, bu talebe ilişkin izlenecek yöntem hakkında tavsiyede bulunur. 5. Bir talep, şeklen gerekli şartları ihtiva etmiyor ise, talebe ilişkin alınması gereken ilk önlemler alınarak, talebin değiştirilmesi ya da tamamlanması istenir. MADDE 8 Talebin Yerine Getirilmesi 1. Talepte bulunulan İdare, talebi yerine getirmek üzere mevzuatı çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alır ve gerekli hallerde iç mevzuatı ile uyum halinde olmak ve yetkileri ile mevcut kaynakları dahilinde olmak kaydıyla her türlü tedbirin alınması için de çaba sarf eder. 2. Bir Tarafın Gümrük İdaresi, diğer Tarafın Gümrük İdaresinin talebi üzerine, bu Anlaşma çerçevesinde gerekli hallerde tanık, uzman ve suç işlediğinden şüphelenilen şahısların sorgulanması dahil olmak üzere, gerekli tüm soruşturmaları gerçekleştirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 10 Nisan Sayı : Talep üzerine, Talepte bulunulan idare, mümkün olan en geniş kapsamda, kendi personeli Talepte bulunan İdare ile alakalı suçlara ilişkin soruşturmalar gerçekleştirirken, Talepte bulunan İdare personelinin de topraklarında hazır bulunmalarına izin verir. 4. Bu Maddenin 3 üncü Paragrafında belirtildiği üzere, Talepte bulunan İdare personelinin diğer Akit Taraf topraklarında hazır bulunmaları halinde, bu personel her zaman resmi yetkilerini ispatlamalıdır. Diğer Akit Tarafın kendi personeline sağlanan koruma, iç mevzuatları ile uyum halinde olmak kaydı ile bu personele de tanınır. 5. Talepte Bulunan İdare, eğer talep edilirse, koordinasyonun sağlanması amacıyla, talebe ilişkin faaliyetin yeri ve zamanı hakkında bilgilendirilir. 6. Talepte Bulunan İdarenin suçları soruşturmak ile yetkilendirilmiş personeli, Talepte bulunulan İdareden ilgili kayıt, belge ve diğer dokümanları, basında yer alan bilgileri, suça ilişkin her türlü bilgi ya da kopyalarını isteyebilir. 7. Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, Akit Taraf Gümrük İdareleri karşılıklı olarak iletişimden sorumlu personelini atayacak ve bu personelinin isim, ünvan, telefon ve fax numaralarını içeren listeleri teati edecektir. Soruşturmalardan sorumlu birimlerinin direk temas kurmaları için gerekli düzenlemeleri de gerçekleştirebilirler. MADDE 9 Bilgilerin Bilgisayar Ortamında İletilmesi Bu Anlaşma kapsamında öngörülen belgeler, aynı amaçlar doğrultusunda herhangi bir şekildeki bilgisayar ortamında sağlanan veriler ile değiştirilebilir. Bilgisayar ortamında sağlanan verilerin kullanım ve yorumlanması için gerekli bilgiler, bu veriler ile birlikte iletilir. MADDE 10 Yardımın İstisnaları 1. Talepte bulunulan Taraf, talebi yerine getirmesinin ülkesinin bağımsızlığına, güvenliğine, kamu politikalarına veya diğer temel menfaatlerine, ticari, sanayi veya profesyonel gizlilik ilkelerine ciddi zarar verebileceğine karar vermesi halinde yardımda bulunmayabilir veya bu yardımı bazı koşul ve şartların yerine getirilmesi kaydıyla verebilir. 2. Talepte bulunan Tarafın Gümrük idaresi, diğer Taraf Gümrük İdaresinden benzer bir talep geldiğinde eğer bu talebi yerine getiremiyecek ise, bu hususu yardım talebinde belirtecektir. Bu talebi yerine getirip getirmemek Talepte bulunulan Tarafın Gümrük İdaresinin insiyatifindedir. 3. İstenilen yardımın verilmemesi halinde, bu karar ve kararın nedenleri en kısa zamanda Talepte bulunan Tarafın Gümrük idaresine bildirilir. MADDE 11 Gizlilik İşbu Anlaşma çerçevesinde elde edilen her türlü bilgi, belge ve diğer veriler gizli tutulur ve bunları alan Taraf, kendi topraklarında aynı bilgi, belge ve veriler ne derece gizli tutuluyor ve korunuyorsa, bu bilgi ve verileri de o derecede gizli tutar ve korur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 10 Nisan Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 MADDE 12 Bilgilerin Kullanımı 1. İşbu Anlaşma çerçevesinde elde edilen her türlü bilgi, belge ve diğer veriler idari ve hukuki işlemlerde kullanımları da dahil olmak üzere, ancak bu Anlaşmada öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılır. 2. Talepte bulunan Taraf, Taleple bulunulan Tarafın rızası olmaksızın, Anlaşma çerçevesinde elde ettiği belge ve bilgileri, istekte belirtilen amaç dışında herhangi bir amaçla kullanamaz. 3. Bu Anlaşma çerçevesinde, şahsi bilgi değişimi gerçekleştirilir ise, Akit Taraf Gümrük İdareleri, bu bilgilerin sadece talepte belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Talepte bulunulan İdarenin öngördüğü şartlar dahilinde kullanımını teminat altına alır. 4. Bu Maddenin 1 inci ve 2 nci paragrafları, uyuşturucu ve psikotrop maddelere ilişkin suçlara ilişkin bilgilere uygulanmaz. Bu bilgiler, Talepte bulunan Akit Tarafın uyuşturucu trafiği ile doğrudan mücadele eden yetkililerine verilebilir. Mamafih, bu bilgiler üçüncü ülkelere verilemez. MADDE 13 Dosya, Belge ve Tanıklar 1. Tarafların Gümrük idareleri talep üzerine birbirlerine, eşyanın kıymetini, miktarını, menşeini ve gideceği yeri gösteren nakliyata ilişkin belgeleri sağlar. 2. Dosya, bilgi ve diğer belgelerin asılları ancak kopyalar yetersiz olduğunda talep edilir. Özel talep üzerine dosya, belge ve diğer maddelerin kopyaları usulüne uygun olarak tasdik edilir. 3. Talepte bulunan Gümrük İdaresine gönderilen dosya, belge ve diğer maddelerin asılları ilk fırsatta geri gönderilir. Bu işlem, Talepte bulunulan Gümrük idaresinin veya üçüncü tarafların haklarına halel getirmez. Talep üzerine, sürmekte olan dava veya benzer amaçlar için gerekli olan asıllar gecikmeden iade edilir. 4. Bir Tarafın Gümrük İdaresinin talebi üzerine, diğer Taraf Gümrük idaresi, kendi takdiri ile personeline, rızalarını almak kaydı ile karşı tarafın topraklarında adli ya da idari işlemlerde tanıklık etme ve işlemler için gerekli olabilecek dosya, doküman ve diğer belgeleri veya bunların onaylanmış kopyalarını sunma yetkisi verir. Talep yazısında, işlemin yeri, zamanı, şekli ve tanıklığın kapsamı belirtilir. MADDE 14 Masraflar 1. Taraflar, kamu görevlisi olmayan uzman, tercüman ve tanıklara yönelik harcamalar hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın uygulanmasından doğan tüm harcamalara ilişkin iddialarından vazgeçer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 10 Nisan Sayı: Eğer Talebi yerine getirmek için büyük veya olağanüstü masraflar ortaya çıkar ise, o zaman Akit Tarafların Gümrük idareleri talebin yerine getirilmesine ilişkin süre ve koşullar, ayrıca giderleri karşılama şekli ve yöntemi hakkında birbirlerine danışır. MADDE 15 Anlaşmanın Uygulanması 1. İşbu Anlaşmanın uygulanması, Akit Tarafların Gümrük İdareleri tarafından gerçekleştirilir Gümrük İdareleri, Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapar. 2. Gümrük İdareleri, Anlaşmanın uygulanması ya da yorumlanmasından doğan her türlü şüphe veya sorunu karşılıklı mutabakat ile çözer. 3. Çözümlenemeyen sorunlara, diplomatik kanallardan çözüm bulunur. MADDE 16 Yürürlüğe Giriş ve Fesih 1. İşbu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için gerekli işlemleri yerine getirdiklerine dair notaların diplomatik kanallardan mübadele edildiği tarihten sonra gelen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. 2. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre yürürlükte kalmak üzere hazırlanmıştır. Fakat, Akit taraflardan birinin, diğer tarafa diplomatik kanallardan yazılı olarak Anlaşmayı yürürlükten kaldırma isteğini bildirmesi halinde, bu Anlaşma fesih edilir. Fesih, diğer Akit Tarafın, Anlaşmayı yürürlükten kaldırma isteği bildirimini almasından itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 10 Şubat 1999 tarihinde, Ankara'da tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe. Hırvatça ve İngilizce olmak üzere ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Metinler arasında yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

9 10 Nisan 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan böyle: Akit Taraflar olarak geçecektir) bitki koruma alanında karşılıklı işbirliğini teşvik etmeyi isteyerek; bitki karantina zararlılarının girişine karşı kendi topraklarını korumasını geliştirmeyi ve bu uygulamayı takiben meydana gelen kayıpları önlemeyi arzu ederek, bitki ve bitki ürünlerinin karşılıklı ticareti ve mübadelesini kolaylaştırmak için aşağıdaki Anlaşmaya varmışlardır: MADDE 1 Bu anlaşmaya göre aşağıdaki tanımlar; a) Bitkiler terimi, tüketim ve işleme amaçlı olmayıp dikim amacıyla tohumlar dahil canlı bitki ve bunların kısımlarını ifade eder; b) Bitkisel Ürünler terimi, doğaları veya üretimlerinin doğası itibarıyla zararlıların yayılmasında muhtemelen bir tehlike teşkil edecek bitkisel menşeli bazı materyaller ile bunların işlenmiş ürünlerini ifade eder; c) Zararlılar terimi, bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı veya potansiyel zararlı olan, bitki veya hayvan orijinli canlıları veya patojen amilleri ifade eder; d) Karantina Zararlıları terimi, ithalatçı ülkede mevcut olmayan veya mevcut olupta geniş ölçüde yayılmamış ve aktif olarak mücadelesi yapılabilen ve eradike edilen, ithalatçı ülkeye ekonomik önemi olan zararlıları ifade eder; MADDE 2 Akit Taraflar, bitki ve bitki zararlılarının transiti veya ithalatıyla ilgili spesifik karantina şartlarının yanında karantina zararlılarının listesini birbirlerine ileteceklerdir. Yukarıda belirtilen hükümlerdeki herhangi değişiklik, bildirimin alınmasından 60 gün sonra diğer Akit Tarafa yazılı olarak-bildireceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 10 Nisan Sayı : MADDE 3 Akit Taraflar, alınan zararlı kontrol tedbirlerinin yanısıra karantina zararlılarının görünüşündeki önemli değişiklikler de gecikmeksizin birbirlerini haberdar edeceklerdir. MADDE 4 Akit Taraflar, tarafların topraklarına/topraklarından malların ihracatı ve transitinin, ithalatçı ülkenin veya transit ülkenin yasal kanunlarına uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır. MADDE 5 Bitki sağlığı denetimine tabi olan ihraç edilen herhangi mala, Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında belirlenen modele uygun ve Akit Tarafların yetkili makamınca çıkarılmış bir Bitki Sağlık Sertifikası eklenecektir. Eğer gerekirse, Bitki Sağlık Sertifikası, ithalatçı ülkenin yetkili makamı tarafından talep edilen bilgileri kapsayacaktır. Bitki Sağlık Sertifikası, ithalatçı ülkenin bitki sağlık denetimini uygun şekilde yapması ve gerekli tedbirleri alması için ithalatçı ülkenin haklarına engel teşkil etmez. Bitki Sağlık Sertifikası formu orijinal olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlanacaktır. Bitki Sağlık Sertifikası yukarıda belirtilen dillerden birinde doldurulacaktır. Herhangi bir değişiklik, iptal veya silinti bu formu geçersiz kılacaktır. MADDE 6 Akit Taraflar, malların ithalat, ihracat ve transitinin yapılacağı giriş noktalarını birbirlerine bildireceklerdir. MADDE 7 Eğer bitki sağlık denetimi sırasında karantina zararlıları bulunursa veya ithal eden ülkenin bitki koruma alanında yönetmeliklerine aykırı bir durum belirlenirse Akit Taraflar ithal edilmek istenen bu ürünü geri iade, imha etme veya diğer gerekli bitki sağlığı tedbirlerini almaya yetkilidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 10 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 MADDE 8 Akit Taraflar; a) Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren 60 günden geç olmamak üzere, bitki koruması ile ilgili yönetmeliklerini birbirlerine ileteceklerdir. b) Bitki Koruma Organizasyonunu tanımak amacıyla, bitki koruma alanında bilimsel araştırma sonuçları ve deneyimlerinin yanında uzman değişimini de destekleyeceklerdir. c) Bitki Koruma alanında kendi ülkelerinde yayınlanmış tüm önemli mesleki dergileri, yayınları birbirlerine ileteceklerdir. MADDE 9 Eğer karşılıklı muvafakat gösterilirse, ulaşımı hızlandırmak, karantina zararlılarının yayılma riskini azaltmak amacıyla bitki sağlık denetimi Akit Taraflarca diğer Akit Tarafın topraklarında yapılabilir. Bitki sağlığı denetimleriyle ilgili prosedür ve diğer şartlar her bireysel olay için Akit Taraflarca belirlenecektir. MADDE 10 Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili spesifik sorunları çözmek için, Akit Taraflar gerekirse karşılıklı toplantı çağrısında bulunacaklardır. Türkiye Cumhuriyetinde ve Hırvatistan Cumhuriyetinde yapılacaktır. Her toplantının tarihi ve yeri karşılıklı mutabakata dayanarak belirlenecektir. Tüm harcamalar Akit Tarafların kendileri tarafından karşılanacaktır. MADDE 11 Akit Tarafların aşağıda belirtilen yetkili makamları Anlaşmanın uygulanmasından ve koordine edilmesinden sorumlu olacaklardır. Türkiye Cumhuriyetinde Hırvatistan Cumhuriyetinde ; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ;Tarım ve Orman Bakanlığı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı: MADDE 12 Bu Anlaşmanın uygulanması sırasında doğacak herhangi bir anlaşmazlık, her Akit Tarafın uzmanlarının uzlaşmasıyla çözülecektir. Bu yolla arzu edilen sonuca ulaşılmazsa, sorun diplomatik yolla çözülecektir. MADDE 13 Bu Anlaşma hükümleri, Akit Tarafların bitki sağlığı alanındaki diğer uluslararası hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde bir engel teşkil etmeyecektir. MADDE 14 Bu Anlaşma, Akit Tarafların bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm ulusal yasal şartlarının yerine getirildiğinin birbirlerine diplomatik yolla bildirilmesinden sonraki 30. gününde yürürlüğe girer. Bu Anlaşma 5 yıllık bir süre için imzalanmıştır ve Akit Taraflardan birinin, Anlaşmanın geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 6 ay önce diplomatik kanallar vasıtasıyla yazılı olarak beyan etmedikçe Anlaşma gelecek 5 yıl için otomatik olarak uzatılacaktır. İş bu Anlaşma Ankara'da tarihinde iki orijinal nüsha halinde, her biri eşit derecede geçerli Türkçe, Hırvatça ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Yorumdaki farklılık durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 10 Nisan Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Sahasındaki İşbirliği Anlaşması Hayvanların ve hayvansal orijinli ürünlerin dolaşımını kolaylaştırmayı ve aynı zamanda veterinerlik sahasındaki işbirliğini geliştirmeyi olduğu kadar bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve güvenilir olmayan hayvansal orijinli ürünlerin girişini önlemeyi arzu eden Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti (burada bundan sonra "Akit Taraflar" olarak tanımlanır) aşağıdakilerde anlaştılar: MADDE 1 Hayvanların ve hayvansal orijinli ürünlerin (bundan sonra yük olarak tanımlanır) ithalat ve transiti ancak mecburi veteriner sağlık şartları karşılandığında ve ithalatçı ülkenin yetkili otoritesinin ve yükün topraklarına doğru transitte olacağı ülkenin önceden onayı alındığında gerçekleştirilebilir. Akit Tarafların yetkili otoriteleri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Hırvatistan Cumhuriyeti'ne gönderilecek yüklerle birlikte olması gereken veteriner sağlık sertifikalarının örneklerinin değişiminde bulunacaklar ve bunların değişikliklerini ve ilavelerini birbirlerine bildireceklerdir. Veteriner sağlık sertifikaları en az Türkçe ve Hırvatça dillerinde basılmak mecburiyetindedir. MADDE 2 Akit Tarafların yetkili otoriteleri: 1. Yüklerin ithalat ve transiti için veteriner sağlık şartlan hakkında birbirlerini bilgilendirecekler. 2. Ülkelerindeki ihbarı mecburi bulaşıcı hayvan hastalıklarının durumları hakkında yerlerin adlarını, kodunu ve epizootiyolojik ve epidemiyolojik bölgeyi ifade eden aylık rapor değişiminde bulunacaklar; 3. Hastalığın gidişatı hakkında olduğu kadar Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin (OIE) A Listesi bulaşıcı hayvan hastalığının herhangi bir mihrakı hakkında birbirlerini 24 saat içinde bilgilendireceklerdir ve Şap Hastalığı durumunda, virüs, hastalığın karakteri, alınan önlemler ve ajanın kaynağı bildirilmek zorundadır. MADDE 3 Akit Tarafların yetkili otoriteleri veterinerlik sahasındaki işbirliğini geliştirmek için: I. Veterinerlik sahasındaki ve diğer profesyonel yayınlarla ilgili düzenlemelerin değişiminde bulunacaklar; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı : Mevcut yılın rezidü örnekleme planının ve önceki yılın rezidü örnekleme sonuçlarının değişimlerinde bulunacaklar; 3. Teşhis ve analiz laboratuvarları arasındaki işbirliği olduğu kadar, hayvan hastalıklarının çalışma ve araştırmasıyla ilgili bilimsel enstitüler ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin veteriner sağlık kontrol sistemleri arasında işbirliğinde bulunacaklar; 4. Hastalık önlenmesi ve hayvanların tıbbi tedavisinde ihtiyaç duyulan vasıtaların üretimi ve satın alınmasında karşılıklı yardım teklifinde bulunacaklar; 5. İhtiyaç durumunda, teşhis vasıtalarının olduğu kadar deneysel ve teşhis amaçlı hayvan patojen zincirlerinin değişiminde bulunacaklar; 5. Veteriner servisleri arasında işbirliğinde bulunacaklar ve organizasyon ve veteriner servis etkinlikleri, ihracat tesislerinin durumları, hayvan sağlığı ve hayvan sağlık bilgi sisteminin durumları ile ilgili tecrübelerini artırmak için veteriner uzmanları değişiminde bulunacaklar; 7. Karşılıklı bazda yıllık uzman toplantıları düzenlemek için çaba sarf edeceklerdir. MADDE 4 Şayet giriş noktasında veya varış yerinde, yükün veteriner sağlık sertifikasındaki belirtilen şartları karşılamadığı tespit edilirse, ithalatçı Akit Tarafın yetkili otoritesi diğer Akit Tarafın yetkili otoritesini bilgilendirecek ve iç kanuni düzenlemeler gereğince önlemler alacaktır. MADDE 5 Şayet Akit Taraflardan birinin topraklarında bulaşıcı bir hayvan hastalığı teşhis edilirse, diğer Akit Tarafın yetkili otoritesi böyle bir hastalığın çıktığı bölgeden gelen bu hastalığa duyarlı hayvan türlerinin yüklerinin ithalatını ve transitini kısıtlamaya veya yasaklamaya yetkilidir. İthalatın kısıtlanması ve yasaklanması, hastalığın yayılabilmesine olan diğer yüklere de aynı şartlar altında uygulanabilir. vasıta MADDE 6 Bu anlaşmanın şartlarının uygulanmasından çıkan anlaşmazlıklar Akit Tarafların yetkili otoritelerinin temsilcileri düzeyinde çözülecektir. Şayet bu yolla arzu edilen sonuca ulaşılamazsa, anlaşmazlıklar diplomatik bir yolla çözülecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 10 Nisan 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 MADDE 7 Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkili otorite Ankara'daki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Hırvatistan Cumhuriyeti'ndeki yetkili otorite Zagreb'deki Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner Müdürlüğüdür. MADDE 8 Bu Anlaşmanın Şartlarına Akit Tarafların rızası ile ilaveler ve/veya düzenlemeler yapılabilir. MADDE 9 Mevcut Anlaşma, Akit Tarafların taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan sonuçlanan haklarını ve sorumluluklarını etkilemeyecektir. MADDE 10 Bu Anlaşma, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin Akit Taraflarca diplomatik kanallarla birbirlerini bilgilendirdikleri en son yazılı ihbarın alındığı ayı takip eden ayın ilk gününde yürürlüğe girer. Bu Anlaşma beş (5) yıl sureyle geçerli olup Akit Taraflardan biri anlaşma süresinin bitiminden en az 6 ay önce diplomatik kanallarla itiraz etmedikçe, bu Anlaşma otomatik olarak diğer beş (5) yıl için uzatılacaktır. Mevcut Anlaşma yürürlüğe girdiği gün, 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara'da Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan Veterinerlik Anlaşmasının geçerliliğini ortadan kaldırır. Bu Anlaşma tarihinde Ankara'da, iki orijinal nüsha halinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Hırvatça ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Yorum farklılıkları durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 10Nisan 1999-Sayı: UGOVOR IZMEBU VLADE REPUBLIKE TURSKE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SURADNJII MEDUSOBNOJ POMOCI U CARINSKIM PITANJIMA Viada Republike Turske i Viada Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu ugovorne stranke, IMAJUĞI U VIDU da povrede carinskih propisa átete ekonomşkim, fıskalnim, trgovackim, socijalnim i kulturnim interesima njihovih zemalja; IMAJUĞI U VIDU da je vazno osigurati propisanu naplatu carinskih pristojbi i poreza; IMAJUĞI U VIDU da promet opojnim sredstvima i psihotropnim tvarima pndonosi razvoju nedopustene trgovine tim sredstvima koja predstavlja opasnost za zdravlje Ijudi i drustva opcenito; SVJESNI da bi borba protiv takvih prekrsaja bila najucinkovitija uz usku suradnju njihovih carinskih sluzbi; VODECI RAĞUNA o medunarodnim konvencijama koje poticu bilaieralnu medusobnu suradnju kao i o preporucl Vijeca za carinsku suradnju o medusobnoj administrativnoj pomoci od 05. prosinca 1953.; sporazumjele su se o sljedecem: CLANAK 1. Defınicije Za potrebe ovog Ugovora: a) "carinsko zakonodavstvo" znaciti ce zakone i propise koje primjenjuju carinske sluzbe u vezi s uvozom, izvozom i provozom robe ili bile kojim drugim carinskim postupcima koji se odnose na carine, davanja i druge kontrole u svezi kretanja roba preko nacionalnih granica; b) "carinska davanja" znaciti ce sva davanja, takse, pristojbe i/ili druge troskove koji se odreduju i sakupljaju na podrucjima Ugovornih stranaka uz primjenu carinskog zakonodavstva, ali ne ukljucuju pristojbe i troskove iznos kojih je ogranicen na pnblizne troskove izvrsenih radnji; c) "osobnt podaci" znaciti ce podatke o identificiranim fizickim osobama ili fîzickim osobama koje se mogu identifıcirati; d) "sluzba traziteljica" znaciti ce carinsku sluzbu koja podnosi 2ahtjev za pomoc u skladu sa ovim Ugovorom ili koja prima takvu pomoc; e) "zatrazena sluzba" znaciti ce carinsku sluzbu koja prima zahtjev za pomoc u skladu sa ovim Ugovorom ili daje takvu pomoc; f) "prekrsaj" znaciti ce svako krsenje ili pokusaj krsenja carinskog zakonodavstva; g) "carinska sluzba" znaciti ce Predsjednistvo Vlade - Podsekretarijat za carinu za Republiku Tursku, te Ministarstvo fınancija - Carinska uprava Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 10 Nisan Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 CLANAK 2. Opseg primjene Ugovora 1. Ugovorne stranke pomagati ce jedna drugoj na nacin i pod uvjetima utvrdenim ovim Ugovororn, osiguravaju pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito sprjecavaju, otkrivaju i istrazuju prekrsaje tog zakonodavstva. 2. Sva pomoc i suradnja koja se pruza u skladu s ovim Ugovororn, biti ce u skladu s unutarnjim zakonodavstvom te u okviru nadleznosti i raspolozivih sredstava zatrazene sluzbe. CLANAK 3. Suradnja po zahtjevu 1. Na zahtjev sluzbe traziteljice, zatrazena sluzba pruziti ce sve potrebne podatke koji mogu pomoci u primjeni carinskog zakonodavstva, ukljucujuci; a) omogucavanje pravilnog utvrdivanja carinskih davanja; b) tocno utvrdivanje vrijednosti robe u carinske svrhe; c) utvrdivanje razvrstavanja robe u tarifu i podrijetla robe. 2. Na zahtjev sluzbe traziteljice, zatrazena sluzba obavijestiti ce da li je roba izvezena s podruöja jedne od Ugovornih stranaka Ispravno uvezena na podrucje druge ugovorne stranke, navodeci, kada je to potrebno, koji je carinski postupak primijenjen. 3. Na zahtjev sluzbe traziteljice, zatrazena sluzba ce u okviru svojih nadleznosti poduzeti potrebne mjere za osiguranje nadzora nad: a) pojedinim fizickim i pravnim osobama, za koje postoji osnovana sumnja da krse ili su krsili carinsko zakonodavstvo na podrucju stranke traziteljice; b) prostorijama za koje sluzba traziteljica sumnja da su koristena u cinjenju carinskih prekrsaja na carinskom podrucju jedne ili druge ugovorne stranke; c) prometom roba koje bi moglo prouzrociti znatno krsenje carinskog zakonodavstva na podrucju stranke traziteljice, a o kojem je sluzba traziteljica dala obavijest, d) prijevoznim sredstvima za koje postoji osnovana sumnja, da su bila, jesu ili bi mogla biti koristena za krsenje carinskog zakonodavstva na podrucju stranke. traziteljice. CLANAK 4. Posebni oblici suradnje Ugovorne stranke ce, u okviru svojih nadleznosti pruziti pomoc ukoliko je to neophodno za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na: a) djela kojima je prekrsen, kojima se krsi ili ce se krsiti, to zakonodavstvo i koja bi mogla zanimati drugu Ugovornu stranku; b) nove nacine ili metode koristene pri krsenju carinskog zakonodavstva; c) robe za koje se zna da su, na podrucju druge ugovorne stranke, predmet znatnih krsenja carinskog zakonodavstva; d) pojedine osobe za koje se zna ili sumnja da krse zakonodavstvo koje je na snazi na podrpcju ugovorne stranke; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Savfa : 18 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı: e) sredstva prijevoza i kontejnere, o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se upotrebljavali, da se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrebljavati za Izvrsenje prekrsaja carinskog zakonodavstva koje je na snazi na podrucju druge ugovorne stranke. CLANAK S. Tehnicka pomoc 1. Suradnja predvidena ovim Ugovorom, ukljuciti ce inter alia pruzanje podataka u vezi s: a) postupcima primjene zakona koji bi mogli biti korisni u sprjecavanju prekrsaja; b) novim nacinima izvrsenja prekrsaja; c) iskustvima i nalazima proizaslim iz uspjesne primjene novih nacina i tehnika suzbijanja krijumcarenja; d) novim postupcima i poboljsanim nacinima kontrole putnika i posiljaka. 2. Carinske vlastl Ugovornih stranaka ce, ukoliko to nije u suprotnostl s njihovim nacionalnim zakonima, teziti suradnji na: a) pokretanju, razvoju, İli poboljsanju programa obuke svojih djelatnike; b) uspostavljanju i odrzavanju medusobnih putova priopcavanja u cilju olaksavanja sigurne I brze razmjene podataka; c) pospjesivanju ucinkovite medusobne koordinacije, ukljucujuci razmjenu osoblja, strucnjaka, i odredivanje sluzbenika za vezu; d) proucavanju i isprobavanju nove opreme i postupaka; e) pojednostavljenju i harmoniziranju svojih carinskih postupaka; i, f) bilo kojim drugim opcim upravnim pitanjima koja bi mogla s vremena na vrijeme zahtijevati njihovo zajednicko postupanje. CLANAK 6. Dostavljanje / Izvjescivanje Na zahtjev sluzbe traziteljice, zatrazena sluzba ce u skiadu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne radnje u okviru odredba ovog Ugovora, potrebne za priopcavanje svih odluka I dostavu svih dokumenata adresatu s prebivalistem ili sjedistem na njenom podrucju. U torn slucaju primijeniti ce se odredbe clanka. 7, stavka 3. ovog Ugovora. CLANAK 7. Oblik i sadrzaj zahtjeva za pomoc 1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora biti ce u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za udovoljavanje takvim zahtjevima pratiti ce zahtjev. Kada je to zbog zurnosti postupka potrebno, meze se prihvatiti usmeni zahtjev, koji se mora odmah pismeno potvrditi. 2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog clanka sadriavati ce slijedece podatke: a) naziv sluzbe traziteljice koja postavlja zahtjev; b) zahtjevano postupanje; c) predmet zahtjeva i razlog; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 10 Nisan 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 d) zakone, propise, i druge pravne osnove; e) sto tocnije i obuhvatnije podatke o fızickim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi; f) sazetak relevantnih cinjenica, osim u slucajevirna predvidenim clankom 6., i g) vezu izmedu traiene pomoci i predmeta na koji se odnosi. 3. Zahtjevi ce se podnijeti na engleskom jeziku ili na jeziku prihvatljivom toj sluzbi. 4. a) Suradnja ce se odvijati neposrednom komunikacijom izmedu dviju carinskih sluzbi. b) U slucaju kada carinska sluzba zatrazene ugovprne stranke nije nadlezna za postupanje po zahtjevu, odmah ce zahtjev proslijediti nadleznom tijelu, koje ce odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlastenjima, ili ce uputiti sluzbu traziteljlcu na pravilan postupak pri takvom zahtjevu. 5. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, moze se traziti njegov ispravak ili dopuna; pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja. CLANAK 8. İzvrsenje zahtjeva 1. Zatrazena sluzba ce poduzeti sve odgovarajuce mjere za izvrsenje zahtjeva, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom te u okviru nadleznosti i raspolozivih sredstava, te ce ako je potrebno, nastojati provesti sve mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu. 2. Carinska sluzba bilo koje ugovorne stranke ce, po zahtjevu carinske sluzbe druge ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, ukljucuju i ispitivanje strucnjaka i svjedoka ili osoba osumnjicenih za izvrsenje prekrsaja, te poduzeti provjere, kontrole, i utvrditi cinjenicno stanje u svezi s ovim Ugovorom. 3. Zatrazena sluzba moze po zahtjevu, do najvece moguce mjere, dozvolitisluzbenicima druge ugovorne strane prisutnost na njenom podrucju, kada njeni sluzbenici istrazuju prekrsaje koji su od znacaja za sluzbu traziteljicu. 4. Kada u slucajevirna predvidenim stavkom 3 ovog ölanka, djelatnici carinske uprave jedne drzave borave na podrucju druge drzave moraju u svakom trenutku biti u mogucnosti dokazati svoj sluzbeni status. Oni ce uzivati jednaku zastitu kakvu, u skladu sa vazecim zakonodavstvom, imaju carinski djelatnici te drzave,. 5. Sluzba traziteljica ce, ako se to zahtjeva, biti obavijestena o vremenu i mjestu poduzimanja radnjl vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano. 6. Sluzbenici sluzbe traziteljice, koji su ovlasteni za istragu o prekrsaju, mogu zahtijevati da zatrazena sluzba pregleda odnosne knjige, registre i druge dokumente ili nosace podataka te da pribavi njihove preslike ili bilo koje podatke vezane uz prekrsaj. 7. Za svrhe ovog Ugovora, carinske sluzbe ugovornih stranaka ce odrediti djelatnike odgovorne za takvo priopcavanje te ce razmijeniti popise sa imenima, djelatnim rasporedom, telefonskim i fax brojevima tih djelatnika. One se takoder mogu dogovoriti da njihove istrazne sluzbe budu u direktnom medusobnom kontaktu. CLANAK 9. Kompjuteriziranî podaci Dokumente predvidene ovim Ugovorom mogu zamijeniti kompjuterizirani podaci sacinjeni u bilo kojem obliku za istu svrhu, pri tome treba dostaviti i sve obavijesti neophodne za tumacenje takvih kompjuterskih podataka. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı: CLANAK 10. Izuzeici od suradnje 1. U slucajevima gdje zatrazena Ugovorna stranka smatra da bi udovoljavanje zahtjevu krsiio suverenitet, sigurnost, javni interés ili neki drugi bitni drzavni interés, ili bi predstavljalo povredu industrijske, posiovne ili sluzbene tajne, suradnja se moze odblti ili se moze uciniti zavisnorn o udovoljavanju odredenim uvjetima ili zah.tjevima. 2. Kada sluzba traziteljica zahtjeva pomoc koju ona sama ne bi mogla pruziti, ako bi od nje bila zahtjevana, na ovu ce okolnost upozoriti u svom záhtjevu. U tom ce siucaju na zatrazenoj sluzbi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu. 3. Ako je pomoc odbijena, takva odluka i razlozi za nju dostaviti ce se sluzbi traziteljici bez odgadanja. CLANAK 11. Povjerljivost Svi podaci priopceni u bilo kojem obliku, u skladu s ovim Ugovorom, povjerljive su naravi, te ce uzivati jednaku zastitu po odnosnom zakonodavstvu na snazi na podrucju zatrazene ugovorne stranke. CLANAK 12. Upotreba podataka 1. Podaci, sprave, i ostala priopcenja primljena u tijeku medusobne pomoci mogu se upotrijebiti samo za svrhe navedene u ovom Ugovoru, ukljucujuci i upotrebu u sudskim i upravnim postupcima. 2. Sluzba traziteljica nece upotrebljavati dokaze ili podatke, pribavljene prema ovom Ugovoru, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pişmene suglasnosti zatrazene sluzbe. 3. U slucaju razmjene osobnih podataka, po ovom Ugovoru, carinske sluzbe Ugovornih stranaka osigurati ce primjenu podataka samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu şa svim uvjetima koje postavi zatrazena stranka. 4. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovog clanka ne primjenjuju se na podatke o prekrsajima vezanim uz narkoticne droge i psihotropne tvari. Takve obavijesii se mogu priopciti tijelima ugovorne stranke traziteljice koja su neposredno ukljuéena u borbi protiv nezakonitog prometa opojnih sredstava. Medutim, ovi se podaci nece dostavljati trecim zemljama.' CLANAK 13. Spisi, isprave i svjedoci 1. Carinske sluzbs Ugovornih stranaka ce na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, podrijetlo, stanje i odrediste robe. 2. Original,' spisa, isprava i ostalih materijala zahtijevati ce se samo u slucajevima gdje prijepisi ne bi bili dovoljni. Na izricit zahtjev, kopije takvih spisa, isprava, i ostalih materijala trebaju biti ovjerene u skladu s unutarnjim propisima. 3. Origtnali spisa, isprava i ostalih materijala koji su otpremljeni sluzbi traziteljici, biti ce vraceni cim prije. Prava zatrazene sluzbe ili trecih strana u vezi s njima ostati ce nedirnuta. Na zahtjev zatrazene sluzbe treba origínale, potrebne za donosenje presuda ili slicne svrhe, vratiti bez odgadanja. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 10 Nisan Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Na zahtjev carinske sluzbe jedne ugovorne stranke, carinska sluzba druge ugovorne stranke ce, prema svome nahodenju, ovlastiti svoje djelatnike, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci u sudskim İli upravnim postupcima na podrucju ugovorne stranke traziteljice, te da podnesu spise, isprave, i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu, treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka, te u kojem svojstvu ce djelatnik svjedociti. CLANAK 14. Troskovi 1. Carinske sluzbe ugovornih stranaka odustati ce od prava na povrat troskova, nastalih izvrsenjem ovog Ugovora, osim troskova isplacenih svjedocima, naknada isplacenih vjestacima, te troskova prevoditelja, koji nisu drzavni sluzbenici. 2. Ako se trazi podmirenje velikih i neuobiöajenih troskova potrebnih za ispunjenje zahtjeva, carinske sluzbe ugovornih stranaka ce se konzultirati radi odredivanja nacina i uvjeta za ispunjenje zahtjeva, te za podmirenje troskova. CLANAK 15. Provedba 1. Provedba ovog Ugovora povjerena je carinskim sluzbama Ugovornih stranaka. One ce odluciti o nacinima za olaksanje provedbe ovog Ugovora. 2. Carinske sluzbe ce nastojati suglasno rijesiti svaki problem ili sumnju nastalu u tumacenju ili primjeni ovog Ugovora. 3. Sporovi za koje nije pronadeno rjesenje, rijesit ce se diplomatskim putem. CLANAK 16. Stupanje na snagu i otkaz 1. Ovaj Ugovor stupit ce na snagu prvog dana narednog mjeseca od primitka zadnje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke, diplomatskim putem, medusobno izvjescuju da su ispunjeni nacionalni uvjeti za stupanje Ugovora na snagu. 2. Ovaj Ugovor sklapa se na neodredeno vrijeme, ali ga svaka ugovorna stranka moze otkazati u svako doba dostavom obavijesti diplomatskim putem. Ugovor prestaje vrijediti tri mjeseca od dana obavijesti o otkazu drugoj ugovornoj stranki. Sacinjeno u Ankara d a n a , u dva izvorna primjerka na turskom, hrvatskom i engleskom jeziku. pri cemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slucaju neslaganja u tumacenju mjerodavan ce biti engleski tekst. ZA VLADU REPUBLIKE TURSKE ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı: UGOVOR IZMEBU VLADE REPUBLIKE TURSKE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SURADNJI NA PODRUCJU ZASTITE BILJA Viada Republike Turske i Viada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) u zelji da potaknu medusobnu suradnju na podrucju zastite bilja; u nastojanju da poboljsaju zastitu svojih teritorlja od unosenja karantenskih stetocinja bilja i da ogranice gubitke koji nastaju kao posljedica njihovog djelovanja; te da olaksaju medusobnu trgovinu i razmjenu bilja i biljnih proizvoda, sklopile su sljedeci Ugovor: Clanak 1. Za potrebe ovog Ugovora primjenjuju se sljedece definicije: a) bilje - zivo bilje i biljni dijelovi ukljucujuci i sjeme koje je namijenjeno za sjetvu, a ne za konzumaciju ili preradu; b) biljni proizvodl - nepreradeni materijal biljnog podrijetla (ukljucujuci i zrno) i preradeni proizvodi koji uslijed nacina njihove prerade mogu stvoriti rizik od sirenja stetocinja bilja; c) stetocinje bilja - svaki oblik biljnog zivotinjskog svijeta kao i svaki patogeni agens stetan ili potencijalno stetan za bilje i biljne proizvode; d) karantenske stetocinje bilja - stetocinje koje su potencijalno opasne za gospodarstvo zemlje uvoznice, koje u njoj ne postoje İli postoje, ali nisu siroko rasprostranjene, pod aktivnom su kontrolom i djelotvorno se suzbijaju. Clanak 2. Ugovorne stranke ce razmijenlti Liste karantenskih stetocinja bilja kao i specificne karantenske zahtjeve koji se odnose na uvoz ili provoz bilja i biljnih proizvoda. Sve promjene gore spomenutih odredaba bit ce pismeno obznanjene drugoj ugovornoj stranci unutar 60 dana nakon primitka objave. Clanak 3. Ugovorne stranke izvjescivat ce se medusobno, bez kasnjenja, o znacajnim promjenama u pojavi karantenskih stetocinja bilja, kao i o poduzetim mjerama suzbijanja istih. Clanak 4. Ugovorne stranke osigurat ce da se izvoz, reeksport i provoz posiljaka u/kroz drzavni teritorij ugovorne stranke provodi u skladu sa zakonskim odredbama zernlje uvoznice ili zemlje kroz koju $e odvija provoz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 10 Nisan 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Clanak 5. Svaka posilika koja se izvozi i koja podlijeze zdravstvenom pregledu treba biti popracena svjedodzbom o zdravstvenom stanju bilja izradenoj u skladu s modelom opisanom u Medunarodnoj konvenciji o zsstiti bilja i izdanom od nadleznog tijela ugovorne stranke. Ukoliko je potrebno, svjedodzba o zdravstvenom stanju bilja ce sadrzavati podatke koje zahtijeva nadlezno tljelo zemlje uvoznice. Svjedodzba o zdravstvenom stanju bilja ne Iskljucuje pravo zemlje uvoznice da zdravstvenl pregled provede na odgovarajucl nacin i poduzme potrebne mjere. Obrazac svjedodzbe o zdravstvenom stanju bilja bit ce pripre.nnljen izvorno na engleskom, njemackom i francuskom jeziku. Svjedodzba o zdravstvenom stanju bilja bit 6e popunjena na jednom od gore spomenutih jezika. Bilo koja izmjena, precrtavanje I brisanje ucinit ce je nevazecom. Clanak 6. Ugovorne stranke izvijestit ce jedna drugu o granicnim prijelazima kroz koje se odvija uvoz, izvoz i provoz posiljaka. Clanak 7. Ako se prilikom zdravstvenog pregleda nadu karantenske stetoclnje bilja ili se utvrdl povreda proplsa iz podrucja zaâtite bilja zemlje uvoznice, ugpvorna stranka je ovlastena odbiti uvoz posiljke ili unistiti takvu posiljku ili poduzeti druge potrebne zdravstvene mjere. Ugovorne stranke ce: Clanak 8. a) razmjenjivati pravne propise o zastiti bilja, najkasnlje 60 dana od njihovog stupanja na snagu; b) podupirati razmjenu strucnjaka s ciljem upoznavanja organizacije biljne zastite, kao i iskustava i znanstvenih dostignuca iz podrucja zastite bilja; c) razmjenjivati informaclje o svim vaznim strucnim casopislma, monografijama i publikacijama iz podrucja zastite bilja koje se izdaju u njihovlm drzavama. Clanak 9. U svrhu ubrzanja prijevoza i smanjenja rizika unosenja karantanskih stetocinja bilja, u slucaju obostrane suglasnosti, ugovorne stranke mogu obavlti zdravstveni pregled na teritoriju druge ugovorne stranke. Postupak i druge uvjete zdravstvenog pregleda ugovorne stranke ce utvrditi za svaki pojedini slucaj. Clanak 10. U svrhu rjesavanja odredenih pitanja nastalih u svezi s provedbom ovog Ugovora, ako je to potrebno ugovorne stranke organizirati ce zajednlcke sastanke. Sastanci ce se odrzavati naizmjenicno u Republici Turskoj i Republici Hrvatskoj. Vrijeme i mjesto odıiavanja svakog sastanka utvrdit ce se na temelju medusobnog dogovora. Svaka ugovorna stranka sama snosi troskove svoje delegacije. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1999-Sayı: Clanak 11. Nadlezna tijela ugovornih stranaka koja ce koordinirati i odgovarati za provedbu ovog ugovora su: - u Republici Turskoj: Ministarstvo poljoprivrede i sela - u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo poljoprivrede i sumarstva. Clanak 12. Nerporazume koji mogu nastati provedbom ovog Ugovora rjesavat ce mjesovita komi.sija strucnjaka obiju ugovornih stranaka. Ukoliko se ne postigne zeljeni ishod, nesporazumi ce se rijesiti diplomatskim putem. Clanak 13. Ovaj Ugovor ne utjece na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz medunarodnih ugovora kojih su one ugovorne stranke. Clanak 14. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana primitka zadnje obavijesti upucene diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvjescuju jedna drugu o ispunjavanju svih nacionalnih pravnih zahtijeva za stupanje na snagu ovoga Ugovora. Ovaj Ugovor sklapa se na razdoblje od 5 godina te se automatski produzuje za sljedeca razdoblja od 5 godina, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaze pisano, diplomatskim putem, najkasnije 6 mjeseci prije isteka odnosnog razdoblja. Sastavljeno u Ankara dana u dva izvornika na turskom, hrvatskom i engleskom jeziku, pri Ğemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slucaju nesuglasica u tumacenju, engleski tekst Ğe biti mjerodavan. ZA VLADU REPUBLIKE TURSKE VLADU REPUBLIKE HRVATSKE Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2011/2144 30 Mart 2008 tarihinde Ankara da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6080 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak,

MADDE 2 Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin başlığı Kapatma işleminin sonuçlandırılması olarak, 20 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29717 TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/5) ESKİ YENİ MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Na osnovu elana 95 taeka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Proglagavam

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007)

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) -86- TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - Türkiye'nin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.2000 Sayı: 24102 ) -2292- TÜRKİYE'DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 20.4.1989 Sayı : 20145)

(Resmî Gazete ile yayımı : 20.4.1989 Sayı : 20145) 575 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 20.4.1989

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.1989 Sayı: 20145)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.1989 Sayı: 20145) 569 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi Gazete ile

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

1 / 5. HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI MODERASYON ve RAPORLAMA HİZMETİ ŞARTNAMESİ

1 / 5. HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI MODERASYON ve RAPORLAMA HİZMETİ ŞARTNAMESİ 1 / 5 HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI MODERASYON ve RAPORLAMA HİZMETİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- TARAFLAR : ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (kısaca BİRLİK olarak adlandırılacaktır) Dış Ticaret

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı