Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net"

Transkript

1 S ağlam yapıların ancak sağlam temeller üzerine inşa edileceğine inanıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak için çıktığımız yolda, sizlere eğitim programlarımız ve eğitim desteklerimizle de hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçek olay analizlerine ve pratik saha deneyimlerine dayalı, uygulama ağırlıklı eğitimlerimizi, isterseniz kurumunuzun işletme ve proje gereksinimleri için özelleştiriyoruz. Eğitim Programlarımız Teknoloji Yönetimi Yenileşim (İnovasyon) Yönetimi ArGe ve Mühendislik Yönetimi Sistem Mühendisliği ve Yönetimi Program ve Proje Yönetimi İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu Stratejik Yönetim Eğitim Desteklerimiz Seminer Desteği Sınav Desteği Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Olay Simülasyonu Tasarımı ve Uygulaması Eğitim Altyapısı Kurulum ve İşletme Desteği TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

2 Bütünleşik Kurumsal Eğitim Çözümleri Eğitim Yaklaşımı Öğrenilen bilginin üreten bilgiye dönüşmesi süreci; yeni bilgi edinme, gerçek problemlerle uğraşma, daha önce öğrendiklerini yeni bağlamda kullanma, yeni bilgiyi anlama, gösterimle pekiştirme ve doğrulama, yeni bilgiyi uygulama, günlük uğraşılara entegre etme gibi etkileşimli birçok döngüyü içermektedir. TEKİM Akademi nin eğitim programları ve destekleyici eğitim hizmetleri, bu süreci kolaylaştıran bütünleşik kurumsal eğitim çözümlerini içermektedir. Gereksinimlere göre belirlenecek çözüm paketleri ile yararlanıcılara, öğrenme sürecini en etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirme olanağı sunulmaktadır. Eğitim Hizmetleri TEKİM Akademi, TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi tarafından sunulan, çeşitli düzeylerdeki profesyonel eğitim hizmetlerini içermektedir. Eğitim Programları Eğitim programları aşağıdaki başlıklar altında gruplanmış olup, her bir programda, çeşitli alt bilgi alanlarında, giriş düzeyi, gelişmiş düzey ve ileri düzey eğitim paketleri mevcuttur. Teknoloji Yönetimi Yenileşim (İnovasyon) Yönetimi ArGe ve Mühendislik Yönetimi Sistem Mühendisliği ve Yönetimi Program ve Proje Yönetimi İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu Stratejik Yönetim Eğitimler uygulama ağırlıklı yüz yüze eğitimler olup, genelde kurum ve kuruluşlara özel eğitimler şeklinde düzenlenmektedir. Bu çerçevede mevcut eğitim programlarına, kurum ve kuruluşların ya da üçüncü tarafların mevcut eğitim programları dahil edilerek özelleştirilmiş eğitim paketleri oluşturulabilmektedir. TEKİM Akademi nin güncel eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye adresinden erişebilirsiniz. TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

3 TEKİM Destekleri Aşağıdaki hizmetler, Tekim Akademi eğitimlerini desteklemek ve kurumsal yararlanıcıların eğitim programlarının etkinliğini artırmak amacıyla TEKİM tarafından ayrıca sağlanabilir. Seminer Desteği İsteyen kurumsal yararlanıcılara, ilgili eğitimleri desteklemek amacıyla, yönetici seminerleri hazırlanmaktadır. Hızlandırılmış eğitim niteliğindeki bu seminerlerde, personeli eğitime katılan yöneticiler, eğitim kapsamı, anlatılan konular ve gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgilendirilmektedir. Sınav Desteği İstenirse, eğitim alan kurum ya da kuruluş bünyesinde, yüz yüze eğitim ya da seminer sonrası sınav gerçekleştirme ve sınav değerlendirme hizmeti sağlanmaktadır. Birden fazla eğitime katılan yararlanıcılar için başarı her düzeyde ayrı ayrı belirlenerek, yararlanıcı kurum ve kuruluşların eğitim ve kariyer yönetim programlarına doğrudan destek sağlanmaktadır. Olay Simülasyonu Tasarımı ve Uygulaması Eğitim danışmanlık ve rehberlik hizmeti kapsamında istenirse, gerçek işletme ve proje yönetimi vakaları için, simülasyona dayalı danışmanlık, rehberlik ve eğitim çalışmaları, kurum ile birlikte tasarlanıp, gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntem özellikle, ileri teknolojili ürün geliştirme projelerinin planlama aşaması için öneriyoruz. Altyapı Kurulum ve İşletme Desteği İsteyen kurum ve kuruluşlara, kurumsal öğrenme ortamı ya da sanal öğrenme ortamı (ELE/VLE) kurma desteği sağlanmaktadır. Bu ortamlar kurum ve kuruluşların kendi bünyelerindeki BT altyapısı üzerine kurulabileceği gibi, tüm kurumsal yararlanıcılar için, bulut teknolojisiyle yazılım (SaaS) ya da platform (PaaS) hizmeti olarak da sunulabilmektedir. Ayrıca, yapılacak lisans antlaşmaları çerçevesinde, TEKİM Akademi içeriğinin bu tür yerel ortamlarda kullanıma açılması mümkün olmaktadır. Danışmanlık ve Rehberlik Destekleri Kurumsal yararlanıcılar için, projeye, iş süreçlerine, fonksiyonel birimlere, çalışma ekiplerine ya da işletmeye özel danışmanlık ve uygulama rehberliği hizmeti sağlanmaktadır. Kurumsal eğitim altyapısı için platform örneği eposta:

4 Kurum ve Kuruluşlara Özel Eğitimler Kurum ve kuruluşlara özel eğitimler, TEKİM Akademi nin eğitim programları portföyündeki alanlarda, içeriğinde gereksinim duyulan özelleştirmeler yapılarak hazırlanan eğitimlerdir. Kurum ve kuruluşlara özel eğitimler, 8 ya da daha fazla katılımcı için eğitim gereksinimi duyan; insan kaynakları kariyer yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirdiği personel eğitimlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak isteyen kurum ya da kuruluşlar için en uygun çözümdür. Bu eğitimler aşağıdaki şekilde özelleştirilebilir. Eğitim, kurum ya da kuruluş geneli, bir bölüm/birim ya da bir proje için özelleştirilebilir. Yalnız konu anlatımları değil, uygulamalar ve olay analizleri de gereksinimler doğrultusunda özelleştirilebilir. Eğitimin kapsamı ve derinliği, katılımcı profiline göre ayarlanabilir. Eğitim notları ve diğer eğitim materyali, eğitime uygun olarak özelleştirilebilir. Eğitim süresi ve programı istendiği şekilde düzenlenebilir. Eğitim kurum ya da kuruluşun kendi tesislerinde ya da tercih edilen bir dış mekanda gerçekleştirilebilir. İstenirse eğitim sonunda, katılımcılar için bir değerlendirme sınavı uygulanabilir. TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

5 Bu kapsamdaki eğitim programları ve örnek eğitim başlıkları aşağıda verilmiştir. Yenilik, ArGe ve Mühendislik İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi Teknoloji Yönetimi Yeni Ürün Geliştirme Mühendislik ve Proje Ekipleri için Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları ArGe ve Mühendislik Yönetimi Sistem Mühendisliği Sistem Mühendisliğine Giriş Uygulamalı Temel Sistem Mühendisliği Model Tabanlı Sistem Mühendisliği Gereksinim Mühendisliği Arayüz Yönetimi Test ve Değerlendirme Teknik Risk Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Proje Yönetimi Portföy, Program, Proje Yönetimi Bütünleşik Ürün-Süreç Geliştirme İş Dağılım Ağacı ve İş Tanımlama Kazanılmış Değer Analizi ve Yönetimi Bilgi Sistemleri Tedarik Projeleri Yönetimi Kurumsal Yönetim Stratejik Yönetim Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu E-Kurumda Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemleri Eğitim programları altında belirtilen eğitim konu başlıkları örnek olarak verilmiş olup, eğitimlerin konusu ve içeriği gereksinimler doğrultusunda özelleştirilebilir. eposta:

6 Örnek Eğitim İçerikleri Sistem Mühendisliğine Giriş Temel Kavramlar Sistem mühendisliğinin kapsamı, önemi, gelişimi Sistem ömür devri ve sistem geliştirme modelleri Sistem ömür devri süreçleri Sistem mühendisliği bilgi alanları Standartlar ve rehberler çerçevesi Sistem Mühendisliği Sistem mühendisliği eğitimlerinin amacı; Bilgi ve iletişim teknolojileri (bilişim, telekomünikasyon, haberleşme, elektronik, vb.), otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi, ileri teknolojili yeni ürün (sistem, donanım ve yazılım) geliştiren sanayi kuruluşlarında; Bu sanayilerle, özellikle tedarik ve proje işbirliği süreçleri üzerinden ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında; İlgili üniversite ve araştırma kurumlarında, araştırma ve teknoloji geliştirme, yeni ürün geliştirme, üretim ve ürün desteği ile proje yönetimi, çalışmalarında görev alan uzmanların, sistem mühendisliği alanındaki bilgilerini geliştirmelerine ve uygulamalarla pekiştirmelerine destek olmaktır. Yanda, kurum ve kuruluşlara özel olarak düzenlenen sistem mühendisliği eğitimleri için Sistem Mühendisliğine Giriş ve Uygulamalı Temel Sistem Mühendisliği eğitim içerikleri örnek olarak verilmiştir. Sistem Mühendisliği Çalışmaları Gereksinim tanımlama Sistem tasarımı ve gerçekleştirme Teknik yönetim Mühendislik özel uzmanlık alanları entegrasyonu Uygulamalı Temel Sistem Mühendisliği Gereksinim Tanımlama Kapsam, tanımlar, temel kavramlar ve süreç ilişkileri Paydaş gereksinimleri tanımlama Kavramsal tanımlama Sistem gereksinimleri tanımlama Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirme Kapsam, tanımlar, temel kavramlar ve süreç ilişkileri Alternatif çözüm analizleri Sistem mimari tasarımı Modelleme, simülasyon, prototipleme Ayrıntılı tasarım ve gerçekleştirme Entegrasyon ve doğrulama Aktarım/Konuşlandırma ve geçerli kılma Teknik Yönetim Kapsam, tanımlar, temel kavramlar ve süreç ilişkileri Teknik planlama İzleme, değerlendirme ve kontrol Karar yönetimi Arayüz yönetimi Teknik risk yönetimi Konfigürasyon yönetimi Teknik veri yönetimi Mühendislik özel uzmanlık alanları entegrasyonu TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

7 Teknoloji Yönetimine Giriş Temel Kavramlar Teknolojinin Stratejik Yönetimi Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetim Süreci Teknoloji Geliştirme Yaklaşımları Modülerlik ve Örgütsel Düzenleme Teknoloji Yönetimi Teknoloji yönetimi, bilgi, süreç, yöntem ve araçları, ürün yol haritaları oluşturmaktan, insan kaynakları ve yetkinlik planlamasına, ArGe proje alanlarının belirlenmesinden, yeni ürün geliştirmede teknolojik risk analizlerine kadar geniş bir yönetim yelpazesini kapsamaktadır. Teknoloji Yönetimi eğitimlerinin amacı, bu yelpaze içinde, teknoloji, ürün ve pazar arasındaki kavramsal ilişkilerin kurularak, etkin bir teknoloji yönetimi için gereken temel altyapının katılımcılara kazandırılmasıdır. Yanda, kurum ve kuruluşlara özel olarak düzenlenen teknoloji yönetimi eğitimleri için Teknoloji Yönetimine Giriş ve Kurumsal Teknoloji Yönetimi eğitim içerikleri örnek olarak verilmiştir. Teknoloji Yönetiminde Kullanılan Yaklaşımlar Teknoloji Taksonomisi Oluşturma Teknoloji Önceliklendirme Teknoloji Olgunluk/Yetkinlik/Hazırlık Analizleri Teknoloji Öngörüsü Teknoloji Yol Haritası Teknoloji Eylem Planları Teknoloji Yönetiminin İş Süreçleri İle İlişkisi Teknoloji Yönetimi ve Proje Yönetimi Teknoloji Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme Teknoloji Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Teknoloji Yönetimi ve Mühendislik Yönetim Süreçleri ArGe ve Teknoloji Yönetimi Teknoloji Yönetimi ve Yenilik Yönetimi Kurumsal Teknoloji Yönetimi Temel Kavramlar Sektörel Ölçekte Teknoloji Yönetimi İşletme Ölçeğinde Teknoloji Yönetimi Teknoloji Ürün Pazar İlişkisi Teknoloji Taksonomisi Oluşturma Teknoloji Taksonomisi - Faaliyet Alanı İlişkilendirme Teknoloji Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Proje Ölçeğinde Teknoloji Yönetimi Teknoloji Yönetiminin Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği ile İlişkisi Teknoloji Hazırlık Değerlendirmesi Uygulamaları Sistem Teknoloji Kırılımının Oluşturulması Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması Teknolojik Risklerin Yönetimi eposta:

8 Örnek Eğitim İçerikleri İş süreçleri yönetimine giriş Temel kavramlar Stratejik ve operasyonel düzeyde iş süreçlerine bakış İş süreçleri yaşam çevrimi İş süreçlerinin bilgi teknolojileri (BT) ile desteklenmesi İş süreci analizi Amaç ve beklenen çıktılar Analiz yöntemleri ve destekleyici araçlar Analiz bulgularının model tabanlı belgelenmesi Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu Yeni ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin önemli olduğu rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda, işlev temelli yönetimden daha esnek, etkin ve verimli bir model olan süreç temelli yönetim modeli ön plana çıkmaktadır. Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte, geleneksel iş süreçleri yönetimi yaklaşımı yerini hızla model tabanlı iş süreçleri yönetimi ve otomasyonu yaklaşımına bırakmaktadır. Bu eğitimin amacı; katılımcılara, modern işletmelerde uygulanan model tabanlı iş süreçleri yönetimi ve otomasyonu yaklaşımının, iş süreçleri yaşam çevrimi çerçevesinde anlatılmasıdır. Kurum ve kuruluşlar için özelleştirilebilen bu eğitim için örnek içerik yanda verilmiştir. İş süreci tanımlama Amaç ve beklenen çıktılar İş süreci modelleme yöntemleri ve destekleyici araçlar İş süreçlerinin model tabanlı belgelenmesi İş ürünlerinin tanımlanması ve belgelenmesi Süreçte işlem görecek verilerin tanımlanması ve belgelenmesi İş kurallarının tanımlanması ve belgelenmesi Süreçleri işletecek rollerin tanımlanması ve belgelenmesi İş süreci modellerinin doğrulanması ve geçerli kılınması İş süreçleri kütüphanelerinin oluşturulması ve yayınlanması İş süreci otomasyonu İş süreci otomasyon yöntemleri ve destekleyici araçlar İş süreci otomasyon gereksinimlerinin tanımlanması ve model tabanlı belgelenmesi Diğer sistem ve uygulamalarla entegrasyon noktalarının belirlenmesi ve arayüzlerin tanımlanması Otomasyon yöntem ve araçlarının seçilmesi İş sürecinde işlem görecek verilerin, iş kurallarının ve rollerin otomasyon ortamında tanımlanması Süreç adımlarının süreç uygulamalarına dönüştürülmesi, entegrasyonu ve testi Süreç uygulamalarının geçerli kılınması Süreç uygulamasının kullanıma alınması İş süreci uygulamalarının kullanılması ve yönetimi İş süreci uygulamalarının kullanılması Uygulama performansının izlenmesi ve raporlanması İş süreci uygulamalarının işletme, bakım ve idamesi İş sürecinin iyileştirilmesi Süreç performansının değerlendirilmesi Süreç iyileştirme faaliyetleri İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması İş süreçlerinin kullanımdan kaldırılması TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

9 İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi Yenileşim ile ilgili kavramlar Temel kavramlar Stratejik yönetim Operasyonel yönetim Yenilik yönetimi İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi Yenileşim yeteneğinin, gelişmiş ekonomileri tanımlayan en önemli göstergelerden biri olduğu, genel kabul gören bir husustur. Ancak yenilik faaliyetlerinin kapsamı ve yönetimi konusuna sistematik bir yaklaşım göstermeyen işletmelerin uygulamada bir yarar sağlamadıkları da bir gerçektir. İnovasyon (Yenileşim) Yönetimi eğitiminin amacı katılımcılara, yenileşim ile ilgili temel kavramların, yenileşim yönetiminde kullanılan sistematik yaklaşımların ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntem ve araçların kapsamlı bir şekilde anlatılmasıdır. Diğer yandan; entelektüel (beşeri) sermaye, yenilikçilik, yaratıcılık, ekip özelliği ve performans ilişkisi, birlikte fikir üretme, sentezleme ve ortak çözüm üretme tekniklerinin ele alındığı Mühendislik ve Proje Ekipleri için Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları eğitimi de, genel konuları tamamlayıcı bir eğitim olarak sunulmaktadır. Yenilik çeşitleri Ürün yeniliği Süreç yeniliği Pazarlama yeniliği Organizasyonel yenilik Yenileşim ikliminin oluşturulması ve yönlendirilmesi Liderlik Stratejinin yönetimi Yeniliklerin arkasındaki itici güçlerin yönetimi Entelektüel sermaye Bilgi yönetimi Yenileşim yeteneğinin sürekli iyileştirilmesi Süreçlerle yönetim Yenilik süreci (Jenerik) Sonuçların ölçümü Mühendislik ve Proje Ekipleri için Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları Temel Kavramlar Entelektüel (beşeri) sermaye Yenilikçilik ve yaratıcılık Birlikte çalışma Yaratıcı düşünme ve fikir sentezleme Beyin fırtınası Zihin haritası (Mind map) Kavram Haritası (Concept Map) Değerlendirme ve karar verme Sıralama ve notlandırma (NGT) Kriterlere dayalı değerlendirme Kurum ve kuruluşlar için özelleştirilebilen bu eğitimler için örnek içerikler yanda verilmiştir. eposta:

10 TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Sok. 27/22, 06510, Ankara Armada İş Merkezi, Eskişehir Yolu No:6 Kat:12, 06520, Söğütözü, Ankara Tel: Faks: E-Posta:

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı