GÜVENLİK BİLGİ SAYFASI 134 Dizel Enjektör Temizleyici PREMİUM MP AB 1. Ürün/Madde ve Firma Tanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ SAYFASI 134 Dizel Enjektör Temizleyici PREMİUM MP 13400500AB 1. Ürün/Madde ve Firma Tanımı"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ SAYFASI 134 Dizel Enjektör Temizleyici PREMİUM MP AB 1. Ürün/Madde ve Firma Tanımı Oluşturulma tarihi: / KR Kimyasal Tarifi: Hidrokarbon ve alkolde çözülmüş deterjan hammadesi 2. Bileşim/İçerik Hakkında Bilgiler 3. Olası Tehlikeler Tedarikçi: TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG BürgermeisterSeidlStr Wolfrathausen Tel.: 08171/16000 Fax: 08171/ EINECSNr. Maddeler Sınıflandırmalar w/w% Etil nitrat heksil Xn;R20/21 N;R51/53 R Nafta (petrol), hidrodesulfurised,hafif Xn;R10 R65 R66 R67 N;R51/ Solvent Nafta (petrol), ağır aromatik R10; Xn; N; R36/38 R51/53 R Metilpropanol1 R10 Xi; R37/3841 R Kerozen Xn;R65 R Naftalin Xn;R22 N; R50/53 R40 <1 Lütfen Rcümleleri ile ilgili 16. Diğer veriler bölümüne bakınız. Yanıcı. Gözleri tahriş eder. Isıtıldığı takdirde patlamaya neden olabilir. Suda yaşayan canlılar için zararlı. Suya uzun süreli etkinliklere neden olabilir. Deri ile tekrarlanan temas deriyi kurutur ve yırtılmasına sebep olur. Buhar uykuya ve halsizliğe neden olabilir. İlave bilgiler: 1999/45/EC yönergesine göre bu madde tehlikeli sayılmıştır. Kullanım: Patlayıcı buhar/hava karışımın oluşması mümkündür. Isıtılması tehlikelidir, patlama tehlikesi vardır. 4. İlk Yardım Önlemleri İçine çekme halinde İyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Nefes alma sorunlarında bir doktora başvurulmalıdır ve bu güvenlik bilgi formu ibraz edilmelidir. Yutma halinde İstifra ettirmeyiniz. Derhal doktor yardımı alınmalıdır. Cilt ile temasta Hemen su ve sabun ile yıkayınız ve iyice durulayınız. Gözler ile temasta Gözü açık bir şekilde birkaç dakika akan su ile yıkayınız. Eğer lens var ise çıkarınız. Şikâyetlerin devam etmesi durumunda bir doktora başvurulmalıdır. 5. Yangınla Mücadelede alınacak Önlemler Toz, köpük, karbonik asit veya su buharı ile söndürün. Su jeti kullanmayın. Mümkünse kapları yangın tehdit alanlarından kaldırın. Buhar ve duman gazlarını teneffüs etmeyin. İyi bir havalandırma sağlayın. 6. Kasıtlı Olmayan Yayılma Durumlarında Alınacak Önlemler Sıvıları emen ve hapseden malzeme ile sıvıyı toplayın (Kum, toprak (kieselguhr), sıvıları hapseden genel malzemeler) ve madde 13 de belirtildiği şekilde imha ediniz. Kanalizasyona ve/veya yüzey sularına ulaşmasını engelleyiniz. 1

2 7. Kullanımı ve Saklanması Kullanım Çalışma alanında iyi bir havalandırmayı sağlayınız.. Sigara ve açık ateş yasaktır. Depolama Kuru ve serin şekilde depolanmalıdır. Kutuların depolanması ile ilgili resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır. 8. Maruz Kalma Sınırı ve Kişisel Koruma Donanımları Kullanım Önlemleri Verilen aralar öncesinde ve iş bitiminde eller yıkanılmalıdır. Nefes maskesi İyi bir havalandırmada gerekli değildir. MAK değer sınırı aşıldığı takdirde A filtreli yüz maskesi gereklidir. (EN 141) Eldiven ve Koruma Kıyafeti Nitril kauçuk koruyucu eldiven kullanılmalıdır (EN 374) Göz koruması Göz ve çevresini sıkıcı kapatan koruyucu gözlük kullanılmalıdır (EN 166) Çalışma alanındaki yoğunluk sınır değerleri Morfolin Madeni yağ Nafta (petrol), hidrodesulfurised,ağır Çözücü Nafta (petrol), ağır aromatik 2Metilpropanol1 Kerozen Naftalin,saf Belirtilen sınır değerleri TRGS 900 ile uyuşmaktadır. (TRGS 900) (EH40/2002 Occupational Exposure Limits 2002) 20 ppm 70 mg/m 3 55 mg/m mg/m mg/m ppm 310 mg/m 3 70 ppm 350 mg/m 3 10 ppm 50mg/m 3 Not: H: Deri tarafından emilebilir Y: AG ve BG kuralları dikkate alındığı sürece kısırlığa risk teşkil edecek bir tehlike oluşmamaktadır. Jkkkıkykyıtg İçerik Yoğunluk sınır değerleri Açıklama Kontrol yöntemleri: Çalışma alanındaki yoğunluk sınır değerlerine uyulup uyulmadığı hijyenik ölçümlerle kontrol edilir. AG: iş alanı sınır değeri. BG: biyolojik sınır değeri; DFG: alman araştırma vakfı H Y 2

3 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Biçim: sıvı Renk: kahverengi Koku: solvent benzeri Yoğunluk 20ºC: 0,821 g/ml Alevlenme noktası: 42ºC Patlama sınırıları: 0,6 12,0 % v/v Patlama tehlikesi: ürün patlayıcı değildir. Patlayıcı buhar ve hava karışımları oluşabilir. Tutuşma sıcaklığı: 235ºC Su karışımı: çözünmez 10. Sağlamlık ve Tepkime Sakınılması gereken durumlar: Isıtılması, açık alevler, tutuşmasına sebep olacak kaynaklar. Sakınılması gereken maddeler: Başka kimyasal maddeler ile kontağı önlenmelidir. 11. Toksikolojik Veriler Akut İçine teneffüs etme Buhar uykuya ve halsizliğe neden olabilir. Yutma Veri yoktur. Cilt ile temas Yağı arındırıcı ve deriyi kurutucu etkisi vardır. Tekrarlanan kontakta çatlak ve yırtık deriye yol açabilir. Gözle temas Gözleri tahriş eder. Uzun süreli etki Uzun süreli veya tekrarlanarak buharın teneffüs edilmesi merkezsi sinir sisteminde hasarlara neden olabilir. 12. Ekolojik Veriler Ürün ile ilgili olarak ekolojik bilgiler: Kanalizasyona/Yer altı sularına veya yüzey sularına bırakılmamalıdır. Ekotoksisite: Suda yaşayan canlılar için zararlı su çevresine uzun vadede olumsuz etkinlere neden olabilir. Dayanıklılık ve Çözülebilme Formulasyonuna göre AOX içermemektedir. 3

4 13. Çevreye Zarar Vermeden İmha Etme için Bilgi Atık kodu: organik çözeltiler, temizleyici sıvılar ve ana çözeltiler Tavsiyeler: Yerel resmi makamların yönergelerini dikkatte alınız. 14.Taşıma ile ilgili Veriler Ürün, ulusal ve/veya uluslar arası tehlikeli malların Tren, karada ve denizde taşınma talimatlarına uygun olarak ADR ve IMDG ye göre taşınmalıdır. ADR: UN 1993; FLAMMABLE LİQUİD, N.O.S; 3 III IMDG: UN 1993; NAPHTA (PETROL),İZOBÜTANOL; 3;III Sınıflandırma kodu: F1 Etiketleme ADR: 3 TehlikeNr.: 30 Alevlenme noktası: 42ºC Etiketleme IMDG: 3 IMDG EmS.: FE, SE ADR ye göre taşıma : Faktör: 1. Taşıma birimi başına maksimum toplam miktarı: 1000 kg MP: Deniz Kirliliğ: Evet Sınırlı miktarlar: LQ Yönetmelikler Tehlike tanımı: Sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı Tehlike sembolü: Xn İçerikler: Kerozen (petrol) R Cümleleri: Yanıcı. (R10) Gözleri tahriş eder (R36) Isıtıldığı takdirde patlayabilir. (R44) Sudaki organizmalar için zararlıdır ve su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir. (R52/53) Yutkunurken ak ciğere hasar verebilir. (R66) Deri ile tekrarlanan temaslar deriyi kurutur ve yırtılmasına neden olur. (R66) Buhar uykusuzluğa ve halsizliğe neden olabilir. (R67) S Cümleleri: Alec alıcı kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. (R16) Aerosol teneffüs etmeyin. (S23) Deri ve göz ile temasından sakınınız. (S24/25) Atıklarını ve kaplarını emniyetli bir biçimde imha ediniz. (S35) Çevreye dağılmasını engelleyiniz. Özel talimatları dikkate elınız. (S61) Diğer tanımlamalar 4

5 16. Diğer Bilgiler İş hattı Bilgi yok Paketleme Bilgi yok Kullanıcı kaynağı: Yönetmelik 1999/45/EG Yönetmelik 67/548/EWG (madde listesi) Kısıtlanmış yönetmelik 76/769/EWG Yönetmelik 2001/58/EC (Tadil ikinci kez 91/155/EEC) Diğer bilgiler: VOCCH: 0,340 kg/ 500 ml VOC 1999/13/EG: 82,7 % w/w Bu güvenlik bilgi sayfası tedarikçinin ürün ile ilgili verdiği bilgilere dayanmaktadır (ör: güvenlik bilgi sayfası v.b.). Ürün alman tehlikeli madde düzenlemesi/abyönetmelikleri açısından derecelendirilmiştir ve işaretlenmiştir. 2. Maddedeki R Cümlelerin anlamları: R20/21 teneffüs edildiği takdirde ve deri ile temasa girdiği anda sağlığa zararlıdır. R51/53 Suda yaşayan canlılar için zehirlidir. Sularda uzun süreli etkilere neden olabilir. R44 Isıtıldığı takdirde patlamaya neden olabilir. R10 Yanıcı. R65 Sağlığa zararlı: yutarken ak ciğere zarar verebilir. R66 Deri ile tekrarlanan temaslar deriyi kurutur ve yırtılmasına neden olur. R67 Buhar uykuya ve halsizliğe neden olabilir. R36/38 Deri ve gözleri tahriş eder. R22 Yutarken sağlığa zararlıdır R50/53 Suda yaşayan canlılar için zehirli. Suda uzun süreli etkinlere neden olabilir. R40 kanserojen etkisi olduğundan şüphe duyulur. (Toxido da hazırlanmıştır) D 5

GÜVENLİK BİLGİ FORMU UNIPOX EPOKSI SHOP PRIMER SERLESTIRICISI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU UNIPOX EPOKSI SHOP PRIMER SERLESTIRICISI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 774 KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU KAP EBADı Poliamid esaslı UNIPOX EPOKSİ SHOP PRIMER

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Oto Bakım Ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı Ürün Tanımı Otobakım Ürünü Tedarikçi Firma Üretici Firma Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. WYNN'S BELGIUM B.V.B.A. Industriepark-West

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 820CT8421TR-A Solvent Bazli Boya AKİŞ BOYA SAN VE TİC A.Ş. Ali Osman Sönmez

Detaylı

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20 1.ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : 0232 376 78 38 / 0232 376

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT06-2810 R93 Sayfa 1 / 13 1 01 adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BC810.5 0.5L ORGANIC ORANGE (REDSHADE) # AT06-2810 R93 53196671 Relevant identified uses of the substance or mixture

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI OPET FULLPRO C2 5W-30 ÜRETİCİ KULLANIM 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi Revizyon tarihi - CAS # Teflon katkı maddeli yağlayıcı

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı

Detaylı

Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/58/EG'ye göre. > 5,00 - < 25,00 Coco bis (2-hydroxyethyl) amin 61791-31-9 C R22, R34 > 1,00 - < 5,00 263-163-9

Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/58/EG'ye göre. > 5,00 - < 25,00 Coco bis (2-hydroxyethyl) amin 61791-31-9 C R22, R34 > 1,00 - < 5,00 263-163-9 Bayer CropScience Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/58/EG'ye göre Versiyon 1 / D 102000002419 1/5 Gözden geçirme tarihi : 07.03.2005 Basım tarihi : 14.06.2005 1. Madde / Müstahzar ve

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı