STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI"

Transkript

1 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik malzemelerin satın alımı aşağıda belirtilen standartlara göre yapılır. POVİDONE İYOTLU ANTİSEPTİK SIVI SABUN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Solüsyonun etken maddesi %7.5 Povidone-iodine polyl iyot kompleksi olmalıdır. 2. Ürün bakterisid, fungusid, virusid (HBV, HIV dahil), protozoid özelliklere sahip olmalıdır. 3. Cerrahi el antisepsisinde, cilt ve yara dezenfeksiyonunda, antiseptik yıkamalarda seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır. 4. Ellerde allerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, cam, plastik şişelerde orijinal ambalajlanmış olmalıdır. 6. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, açıklamalar Türkçe olmalıdır. Üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır. 7. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 8. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 9. ilgili malzeme için teklif verecek firmalar tarafından ameliyathanede kullanılmak üzere numune bırakılmalıdır. 10. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. KLORHEKSİDİN GLUKONATLI ANTİSEPTiK SIVI SABUN ŞARTNAMESİ 1. Ürün % 4 klorheksidin glukonat, isopropil alkol ve yumuşatıcı içermelidir 2. Ortalama bir doz kullanımı (4 ml) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, plastik

2 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 2 / 17 şişelerde orijinal ambalajlanmış olmalıdır. 4. Her 1000 ml ürün için kullanıcı kişilerin onaylanması kaydı ile kontaminasyonu engelleyen 1000 ml'lik pompalı ambalajda olmalı, 50'ye 1 oranında koruyucu krem ve 30 adet duvara monte edilmeye uygun aplikatörleri bedelsiz olarak verilmelidir. 5. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık tarihli olmamalıdır. 6. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 7. Hastane idaresinin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıha Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 8.Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 9. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır ANTİSEPTiK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ(SAVLON) 1. %1,5 klorheksidin glukonat ve % 15 cetrimide içermelidir cc'lik ambalajlarda bulunmalıdır. 3. 1/1 00'lük çözeltisi, sağlam cilde, rnukozalara, açık yaraya uygulanabilir olmalı, zarar vermemelidir. 4.Solüsyon içeriklerinin ışıktan etkilenmemesi için ambalajları, ışığı geçirmeyecek nitelikte olmalıdır. 5.Ürünler orijinal ambalajında (mühür kapaklı) bulunmalı; üzerinde formulasyonu, kullanım şekli üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir. Ürünlerin raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. 6. Teslim sırasında gerekli görülürse solüsyonların analizleri yaptırılacaktır. Analiz giderleri müteahhit fırma tarafından karşılanacaktır. 7.Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

3 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 3 / 17 POVİDONE İODİNE % 10 ANTİSEPTİK SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün %10 oranında povidone iodine içermelidir. 2. Bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır. 3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı cami plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır. 5. Ürün alkol içermemelidir. 6. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır. 7. Solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır. 8. Ürün povidon iyotlu % 7.5 sıvı sabun ile karışıklığı önlemek için etiket veya ambalaj renginde dikkat çekici fark olmalıdır. 9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır. 10. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 11. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 12. Gönderilen seriye ait olmak üzere üretici firma Kalite Kontrol Laboratuarı sorumlu müdürü tarafından imzalanmış detaylı ürün analiz raporu ürün ile birlikte teslim edilmelidir. idarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 13. İilgili malzeme için teklif verecek firmalar tarafından hastanemizde kullanılmak üzere numune bırakılmalıdır. 14. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 15. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

4 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 4 / 17 ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. EI antiseptiği % n-propanol veya ethanol veya isopropanol içermelidir. 2. Alkolün cinsi, miktarı, konsantrasyonu ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 3. Ürün içinde cildin tahrişini önlemek amacıyla %1-3 gliserol veya lanolin bulunmalıdır. 4. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır. 5.Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en az 2 dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır ml'lik ambalajlarda verilmelidir. Her 2 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir 7. Masa üstü kullanıma uygun olmalı, hasta başında kullanıma uygun ambalajlarda olmalıdır.ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 8.Hastanedeki PVC yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalı, zarar vermemelidir. 9.İhaleyi kazanan firma hastane ihtiyacına göre duvar aplikatörünü ücretsiz temin etmelidir. 10. Ürün toksik, allerjik, cildi kurutucu ve iritasyon etkili olmamalıdır. 11. Ellerde buharlaşarak kolayca ayrılmalıdır. 12. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır. 13. İdarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 14. İhaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 15. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 16. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 17. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

5 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 5 / 17 SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAME 1- Kimyasal bileşiminde; % 5-15 oranında Anyonik yüzey aktif madde, <% 5 oranında noniyonik aktif madde, betain ve cilt nemlendirici madde içermelidir. 2- Koruyucu madde, sedef maddesi ve parfüm içermelidir. 3- Mamül içindeki aktif maddeler doğada en az % 90 parçalanabilirlik özelliğine sahip aktif madde içermelidir. 4- PH ( direkt ) değeri en az 5-6 olmalıdır. 5- Cildi yıpratıcı etkisi olmamalı uygun özellikte aktif maddeler içermelidir. 6- Sık el yıkamaya uygun olmalı ve kusursuz bir temizlik performansına sahip olmalıdır. 7- En fazla 5-10 kg.' lık ambalajlarda olmalıdır. 8- Sabunlar hastanemiz deposuna teslimatta ve belirli aralıklarla Mikrobiyoloji Laboratuarında test ettirilecektir. 9- TSE veya uluslar arası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürünlerinden olmalıdır. 10- Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi olmalıdır. 11- Üretici firma çevre sağlığı açısından Çevre Bakanlığı ÇED raporuna sahip olmalıdır. 12- Ürünün Avrupa Konseyi EC direktifine göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır 13. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır BOWİE& DICK TEST PAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kullanmaya hazır test paketi olmalıdır 2.Ön vakumlu buhar otoklavlarında 134 C de 3,5 dakikada sonuç vermelidir. 3.Hava boşaltımı ( vakum sisteminin kontrolünü) buhar penetrasyonunu test edecektir. Yetersiz hava tahliyesi, yetersiz gaz konsantrasyonu, süper ısılı buhar ve ıslak buhar gibi sorunları ayırt edecektir. 4.Test paketinin, EN ISO Class 2 satndardına uygunluğunu gösteren BSI sertifikası firma tarafından verilecektir. 5.Test kağıdındaki renkli indikatörler, işlem sonrası belirgin bir renge dönecektir.( İndikatörlü yüzey siyah ve / veya beyaz renkte olmayacaktır.) 6.Test kağıdındaki indikatörlü yüzey, film kaplı olacaktır.

6 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 6 / 17 7.Paket vakum sonucunda meydana gelen basıncına dayanıklı olmalı, yırtılma ve deforme olmamalıdır. 8.Test paketi üzerinde maruziyet gösteren indikatör nokta olmalıdır 9.Renk değişikliği en az 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt için saklanabilmelidir. 10.Paket üzerinde üretim ve ya seri no'su ile üretim tarihi ve son kullanma tarihi mevcut olmalıdır 11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır 12.Normal oda koşullarında saklanabilmelidir. ( %20-60 nem, 0-30 C sıcaklık) 13.Miyadının bitmesine 3 ay kala firma yeni miyadlı ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 14.Türkçe orijinal kullanma talimatı ve test değerlendirme şeması beraberinde verilecektir. Test işleminin başarılı olup olmadığını gösteren referans tablosundan en az 5 adet verilmelidir ve ürün üzerinde açıklayıcı işaretli bulunmalıdır. 15.İhale aşamasında numune verilecek ve denenecektir. BİYOLOJİK İNDİKATÖR BUHAR OTOKLAVI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Geobacillus stearothermophilus ( Bacillus stearothermophillus ) sporu içermelidir. 2. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 3 saat içinde gösterebilmeli ve bu özelliği belgelendirilmelidir ± 2 C'de orijinal okuyuculu inkübatörde inkübe edilmelidir, inkübasyon süresi 3 saati geçmemelidir. 4. Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalı, raf ömrü üretim tarihi itibariyle iki yıl, miyadı hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 12 ay olmalıdır 5. EN ISO :2006 standartına uygun olmalı ve bu uygunluk test raporuyla belgelendirilebilmelidir. 6. Spor diski ile direkt teması önlemek için besi yeri ortamı, indikatör içinde ayrıca bir tüpte yer almalı ve sterilizasyon sonrası cam tüp kırılarak sporun besi yeri ile temasa geçmesini sağlayacak bir mekanizma bulunmalıdır. Cam tüp, el değmeden otomatik olarak kırılmalıdır. 7. Biyolojik indikatörü veren firma, birlikte bu indikatörlerle kullanılması gereken inkübatör cihazını da vermelidir. İnkübatör, biyolojik ölümün gerçekleşmediği konusunda otomatik sonuç vermelidir. ( farklı renkte ışık vb.) 8. Normal oda şartlarına ( 15-30Oc, %35-60 nem) saklanabilmelidir. 9. Tüp üzerinde üretim tarihi yazan, kimyasal indikatör şerit bulunmalıdır. 10. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazları 6 aylık periyodlar ile biyolojik indikatörleri temin eden firma tarafından kalibrasyonları ve kalibreleri belgelenerek yaptırılacak,

7 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 7 / 17 belgeler Biyomedikal Ünitesine teslim edilecektir. 11. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlarının arızası durumunda, arızalar firma tarafından giderilmelidir. 12. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlarıyla ilgili bir sorun oluşması halinde ( kalibrasyon, arıza vb.) firma 48 saat içerisinde sorunları gidermelidir /42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ne göre Class I olarak sınıflandırılmalıdır. 14. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır BUHAR OTOKLAV İÇİN KİMYASAL İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İntegratör çok parametreli olup, doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır santigrad derece' den 138 santigrad derece' ye kadar olan tüm gravite ve ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalıdır. 3-TS EN ISO :2005 standardını karşılamalıdır. 4- Sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermemelidir. 5-İntegratörün üst kaplaması buharı belirli bir hızla içeriye verebilecek lamine kaplı filmden yapılmış olmalıdır. 6-İntegratörün içindeki kimyasal madde non toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir. 7- İntegratör, 105 Bacillus stearothermophilus sporu içeren biyolojik indikatörle standardize edilmiş olmalıdır. 8-Sterilizasyon işlemi tamamlandığında indikatör stribinin üzerindeki renk (veya renk tonu) değişimi açık ve net bir şekilde görülebilmeli, değerlendirmede sorun yaratabilecek gölgelenmeler oluşmamalıdır. 9-Sterilizasyon sonrası renk (veya renk tonu) değişimi en az dört hafta süreyle sabit kalmalı ve kayıt için saklanabilmelidir. 10-En az 100 adet integratör içeren paketler halinde sunulmalıdır. 11-Paketler üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır. 12-Normal oda koşullarında (15-30 C.%36-60 nem) saklanabilmelidir. 13-Raf ömrü en az 2 yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 14-İntegratörlerle birlikte kullanım şeklini gösteren bir tablodan en az 50 adet verilmelidir. En az 20 adet indikatör ihale açılış tarihi itibariyle 3 iş günü içerisinde firmalar tekrar aranmaksızın teslim edilecektir. 15. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

8 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 8 / 17 KLOR TABLET TEKNİK ŞARTNAME 1-Kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır. 2- Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC ( sodyumdikloroisosyanurat ) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun Ph' sı saf su Ph' sına yakın olmalıdır. 3- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon çocuk ve bebek setlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilecek kadar non-toksik olmalıdır (LD/50 oral yolla tavşanlarda 2-2,5 g/kg/dan az olmamalı). 4- Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır. 5- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye ( nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal ) sahip tam bir biosidal olmalıdır dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır. 6- Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır. 7- Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır. 8- Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda ( 100 lük ) ( hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb. ) olmalıdır. Saklama süresi ( raf ömrü ) en az 2 yıl olmalıdır. 9- Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu ( afiş ya da PVC kaplı renkli basım 50 adet ) bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir. 10- Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır. 11- Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan ( suya atıldığında kendiliğinden eriyen ) formüle sahip olmalıdır. Tablet suda kolay ve tamamen çözünmelidir. 12- Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünebilmeli, tortu oluşturmamalıdır. 13- Ürüne ait Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün ithal izni ( ya da ürüne ait üretim ruhsatı ) olmalıdır.

9 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 9 / Biyosidal ürün ruhsatının onaylı örneği olmalıdır. 15- Tabletler kutu ambalajlarda olup, 1 kutu da en az 100 adet tablet olmalıdır Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Çamaşır suyu <%5 sodyum hipoklorit (aktif kloramin. %4,5) içermelidir. 2-Çamaşır suyu sıvı halde, berrak sarı renkte olmalıdır. 3. Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır. 4. Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir. 5.. En az 4, en fazla 7 Kg.' lık dikdörtgen prizması şeklinde ambalajda olmalıdır. 6. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır 7. Bidonların üzerinde üreticinin adı,ürünün kullanma talimatı ve üretim tarihi bulunmalıdır. 8. Ambalajın kapağı polipropilenden imal edilmiş olmalı,gaz çıkışı olan ürünler için özel olarak tasarlanmış gaz çıkışını sağlayarak ambalajın şişmesini engelleyen ventilli kapak bulunmalıdır. 9. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 10. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyorıun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 11. Ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmelidir. 12, Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır. YÜKSEK DÜZEY(ALET) DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Dezenfektan solüsyon, bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.

10 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 10 / 17 2.Yüksek düzey dezenfektan( gluteralaldehit,ortofitalaldehid,hidrojen peroksit,paresetik asit) onayı almış kullanıma hazır veya konsantre ürün olmalıdır. 3.Solusyonun dezenfektan aktivitesinin test stripleri kullanılarak test edilmesi mümkün olmalıdır. 4.Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalı, bu özelliği kanıtlayan orijinal raporları ihale dosyasında olmalıdır. Aletlerde bahsedilen durumun oluşması halinde ürün iade edilecektir. 5.Mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi 5-20 dk olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporları ihale dosyasında sunulmalıdır 5.En az on dört gün tam etki süresine sahip olmalıdır. 6.Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. 7.Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. 8.Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır litrelik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır. 10. Kuaterner ammonyum, fenol, klor ve formaldehid içermemelidir. 11. İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 12. İhaleyi alan firmanın ürünü Glutaraldehit içeriyorsa kullanım sonrası nötralize etmek için yeteri kadar sodyum bisülfat firma tarafından karşılanmalıdır. 13.İhaleyi alan firmanın ürünü ortofitalaldehit (OPA) ise kullanım sonrası glisin ile nötralize edileceğinden(25 gr glisin/4 lt OPA ) firma tarafından karşılanmalıdır. 14.Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır. 15. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB(TİTUBB ) kodu olmalıdır. MARUZİYET BANDI BUHAR OTOKLAV İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Maruziyet indikatör bandı, buhar otoklavında işlem görmüş paketleri işlem görmeyenlerden ayırd etmek amacıyla kullanılabilmelidir. 2-Isıya maruz kaldığında bant üzerinde gözle kolaylıkla fark edilebilen renk değişimi gözlenmelidir. 3-Bohça ve paketlerin dışına yapıştırılmalı, bohça kapatma görevini de yerine getirmelidir. 4-Krep yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalıdır. 5-Metal, porselen ve cam yüzeylere kolayca yapışabilmelidir. 6-Yapıştığı yüzeyden kolayca çıkarılabilmeli, söküldüğünde iz ve atık bırakmamalıdır. 7-Üzerine yazı yazılabilmelidir.

11 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 11 / 17 8-Otoklav bantları birbiri üzerine yapışmayacak şekilde ayrı ayrı jelatinlerde paketlenmiş olmalıdır. 9-Otoklav bandının uzunluğu en az 40 (kırk) metre olmalıdır. 10-Otoklav bandının eni en az 19 (ondokuz) milimetre olmalıdır. 11-Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır. 12-Normal oda şartlarında (15-30ºC, %30-60 nem) saklanabilmelidir. 13-Rulonun üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 14.Ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 15-EN867-1 ve/ veya EN867-2 ve/veya ISO belgelerinden birine sahip olmalıdır. KÜVÖZ DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su ile silinebilen tüm yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine uygun olmalıdır. 2. Aldehit ve türevlerini içermemelidir. 3. Kullanıma hazır olmalıdır.her şişenin kendisine ait uygulama aplikatörü bulunmalıdır. 4. Glikol türevi ve kuaterner amonyum bileşikleri içermelidir. 5. Bakteriler (MRSA,TB basili), mantarlar, virüslere (HBV,HCV,HIV, VE Rota virüsler dahil) karşı etkili olmalıdır.klinik raporları sunulmalıdır. 6. Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir. 7. Hastaların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılmalıdır. 8. Akrilik camlara uyumlu olmalı,hiçbir zarar vermemelidir veya 1000 cc lik PVC içermeyen orjınal ambalajlarda sunulmalıdır. 10. Ürün CE uyumlu olmalıdır.ürünün üretici firmasının ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olması gerekmektedir. Sağlık bakanlığı ithal izin belgeleri bulunmalıdır. 11. Ürünün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az bir yıl olmalıdır. 12. Koroziv ve oksitleyici olmamalı, kokusu kullanıcıyı rahatsız etmemelidir. 13. Ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 14. Ambalajlar üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 15. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB( Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır. ENZİMATİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün üçlü enzim içeren enzimatik deterjan özelliğine sahip bir solüsyon olmalıdır. 2. Üçlü enzim (amilaz, proteaz,lipaz) kompleksi, iyonik olmayan deterjan, enzim dengeleyiciler ve iyon şelatları içermelidir.

12 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 12 / Endoskopik ve cerrahi aletlerin temizliğinde kullanılmalı ve aletler üzerindeki kan, doku vb. organiklerin kolaylıkla arınmasını sağlamalıdır. 4. Solüsyon kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. 5. Ultrasonik temizleyici cihazlarla ve otomatik yıkama makinelerinde de kullanılabilir nitelikte olmalıdır. 6. Sulandırılmış ürünün ph sı nötr olmalıdır. 7. Ürün,5 veya 10 litrelik orjinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim ve son kullanma tarihi ve içeriği yazmalıdır. 8. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 4 bidon başına 1 adet 25cc hazneli doz pompası verilmelidir. 9. Konsantre üründen en az 100 litre kullanıma hazır solüsyon elde edilebilmeli, çeşme suyu ile sulandırılabilmelidir.ürünün kullanımı ile ilgili olarak firma kullanıcıları eğitmelidir. 10. Ürün her oranda sıcak veya soğuk suda çözülebilir özellikte olmalıdır. 11. Enzimatik stabilitesini 70 C ye kadar koruyabilmelidir. 12. Ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 13. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. 14. Ürüne ait güvenlik veri fişi verilmelidir. 15. Ürünün, hastaneye teslim tarihi itibariyle raf ömrü en az bir yıl olmalı ve ürünlerin son kullanım tarihlerine 3 ay kala firma, yeni miadlı ürünlerle değiştirmelidir. 16. Korozyon önleyici inhibitörleri içermelidir 17. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB( Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır. YÜZEY DEZENFEKTANI(ALDEHİTSİZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün aldehid ve fenol içermemelidir. 2. Ürün, deterjan-dezenfektan özelliğini bir arada taşımalıdır. 3. Ürün, konsantre olup çeşme suyu ile sulandırılabilmelidir. 4. Ürün, bakteriler (mycobacterium tuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) karşı etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair Ulusal Ekspertiz Raporları vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını idaremize sunmalıdır. 5. Ürün, dezenfekte edilecek yüzeylere zarar vermemelidir. 6. Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. 7. Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. 8. Ürünün Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün ruhsatı olmalıdır.

13 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 13 / Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır SIVI GENEL TEMİZLİK MADDESİ ŞARTNAMESİ 1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır. 2. Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır. 3. Cam temizliğinde iyi sonuç vermelidir 4. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir. 5. Noniyonik yüzey aktif maddeler, kompleks yapıcılar, poliglikoller, stabilizatörler, boya ve parfüm içermelidir. 6. En fazla 5-6 kg.' lık polietilen bidonlarda olmalıdır. 7. PH değeri 8-9 olmalıdır. 8. Yer cilasına zarar vermemelidir. 9. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik maddelerinden olmalıdır. 10. Etiketler sudan kolayca etkilenmemeli, etiket üzerinde ürünün kullanma miktarı şekli, kimyasal bileşimi, koruyucu önlemleri ve işaretleri yer almalıdır 11. Kimyasal ürünün özellikleri tetkik edilecektir. Yükleniciden laboratuar test belgeleri istenecektir. 12. Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi olmalıdır. 13. Üretici firma çevre sağlığı açısından Çevre Bakanlığı ÇED raporuna sahip olmalıdır. 14. Ürünün Avrupa Konseyi EC direktifine göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. 15. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır DEZENFEKSİYONLU BANYO TEMİZLEME MADDESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Noniyonik aktif madde, organik asitler çözücüler ve parfüm içermelidir. 2. Kolay durulanmalı ve hoş kokulu olmalıdır. 3. Mamül içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır. 4. Korrozyon inhibitörü içermelidir. 5. En az 1 Kg.' lık plastik şişelerde olmalıdır. 6. Görünümü berrak açık sıvı olmalıdır. 7. Direk PH' ı ( 20 oc ) 1-1,5 olmalıdır. 8. Kireç ve üre taşı gibi birikintileri kolayca çözmelidir.

14 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 14 / Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır TUVALET DEZENFEKSİYON MADDESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Noniyonik yüzey aktif maddeler, katyonik yüzey aktif maddeler, inorganik asitler, boya ve parfüm içermelidir. 2. Tuvalet iç yüzeylerinde ve oluşan sarı pas lekelerini kireç ve üre taşı birikimlerini kolayca temizlemelidir. 3. Güçlü temizleme ve dezenfekte etme özelliği olmalıdır. 4. Mamül içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır. 5. Korrozyon inhibitörü içermelidir. 6. En az 1 Kg.' lık plastik şişelerde olmalıdır. 7. Görünümü berrak sıvı olmalıdır. 8. Direk PH' ı ( 20 oc ) 0,5-1 olmalıdır. 9. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır CAM SİLME TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cam peluşu ( cam çekçeğine takılan havlu mekanizma ), çekçeği, çekçek sapı ve cam bezi olan takım. 2. Kovasız olacaktır. 200 adet peluşu, 200 adet cam çekeceği lastikli ve 200 adet peluş aparatı olacaktır. 3. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olacaktır. 4. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır SARI TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Sarı renkli bez olmalıdır.

15 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 15 / Sarı bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır KIRMIZI TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Kırmızı renkli bez olmalıdır. 4. Kırmızı bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır MAVİ TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Mavi renkli bez olmalıdır. 4. Mavi bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

16 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 16 / 17 YEŞİL TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen, deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Yeşil renkli bez olmalıdır. 4. Yeşil bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır FİBER OVMA KEÇESİ ( RULO HALİNDE ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Sürtmeye dayanıklı temizleme aracı. 2. İki ayrı renkte ( yeşil ve maviyeşil ) olmalıdır. 3. Eni en az 14 cm olmalıdır Metresi mavi, 1000 metresi ise yeşil renklerde olmalıdır Rulo fiber ovma keçesi en az 5 metre en fazla 10 metre olmalıdır. 6. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olacaktır. 7. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır KİR VE CİLA SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Her tür kire karşı etkili yüzey aktif maddeler içermelidir. 2. Kolay durulanmalı ve hoş kokulu olmalıdır. 3. Mamül içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır. 4. En fazla 5-6 kg' lık bidonlarda olmalıdır. 5. Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır. 6. Görünümü berrak renksiz sıvı olmalıdır. 7. Direk PH değeri ( 20 ºC ) olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

17 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 17 / 17

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg)

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) (12 adetlik kolilerde) 9000 Adet 4 Tuvalet, fayans

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır. -Yüklenici firmalar tarafından Teslimat esnasında ya da daha sonra Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerden farklı

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Ġlçe Devlet Hastanesi 2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ANA YIKAMA MADDESi TOZ DETERJAN TEKNiK ŞARTNAMESi

SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ANA YIKAMA MADDESi TOZ DETERJAN TEKNiK ŞARTNAMESi i SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ANA YIKAMA MADDESi TOZ DETERJAN TEKNiK ŞARTNAMESi 1- Sağlık Bakanlığı tarafından 23.12.2010 tarih ve 27794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / 10 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON? İÇİNDEKİLER 1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?.1-4 1.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Uygulanışı...2 1.2. Membran Filtrasyon Yönteminde Sonuçların Verilişi...3 1.3. Su Numuneleri için Mikrobiyolojik Parametreler

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı