STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI"

Transkript

1 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik malzemelerin satın alımı aşağıda belirtilen standartlara göre yapılır. POVİDONE İYOTLU ANTİSEPTİK SIVI SABUN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Solüsyonun etken maddesi %7.5 Povidone-iodine polyl iyot kompleksi olmalıdır. 2. Ürün bakterisid, fungusid, virusid (HBV, HIV dahil), protozoid özelliklere sahip olmalıdır. 3. Cerrahi el antisepsisinde, cilt ve yara dezenfeksiyonunda, antiseptik yıkamalarda seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır. 4. Ellerde allerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, cam, plastik şişelerde orijinal ambalajlanmış olmalıdır. 6. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, açıklamalar Türkçe olmalıdır. Üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır. 7. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 8. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 9. ilgili malzeme için teklif verecek firmalar tarafından ameliyathanede kullanılmak üzere numune bırakılmalıdır. 10. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. KLORHEKSİDİN GLUKONATLI ANTİSEPTiK SIVI SABUN ŞARTNAMESİ 1. Ürün % 4 klorheksidin glukonat, isopropil alkol ve yumuşatıcı içermelidir 2. Ortalama bir doz kullanımı (4 ml) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, plastik

2 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 2 / 17 şişelerde orijinal ambalajlanmış olmalıdır. 4. Her 1000 ml ürün için kullanıcı kişilerin onaylanması kaydı ile kontaminasyonu engelleyen 1000 ml'lik pompalı ambalajda olmalı, 50'ye 1 oranında koruyucu krem ve 30 adet duvara monte edilmeye uygun aplikatörleri bedelsiz olarak verilmelidir. 5. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık tarihli olmamalıdır. 6. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 7. Hastane idaresinin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıha Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 8.Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 9. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır ANTİSEPTiK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ(SAVLON) 1. %1,5 klorheksidin glukonat ve % 15 cetrimide içermelidir cc'lik ambalajlarda bulunmalıdır. 3. 1/1 00'lük çözeltisi, sağlam cilde, rnukozalara, açık yaraya uygulanabilir olmalı, zarar vermemelidir. 4.Solüsyon içeriklerinin ışıktan etkilenmemesi için ambalajları, ışığı geçirmeyecek nitelikte olmalıdır. 5.Ürünler orijinal ambalajında (mühür kapaklı) bulunmalı; üzerinde formulasyonu, kullanım şekli üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir. Ürünlerin raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. 6. Teslim sırasında gerekli görülürse solüsyonların analizleri yaptırılacaktır. Analiz giderleri müteahhit fırma tarafından karşılanacaktır. 7.Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

3 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 3 / 17 POVİDONE İODİNE % 10 ANTİSEPTİK SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün %10 oranında povidone iodine içermelidir. 2. Bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır. 3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı cami plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır. 5. Ürün alkol içermemelidir. 6. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır. 7. Solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır. 8. Ürün povidon iyotlu % 7.5 sıvı sabun ile karışıklığı önlemek için etiket veya ambalaj renginde dikkat çekici fark olmalıdır. 9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır. 10. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 11. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 12. Gönderilen seriye ait olmak üzere üretici firma Kalite Kontrol Laboratuarı sorumlu müdürü tarafından imzalanmış detaylı ürün analiz raporu ürün ile birlikte teslim edilmelidir. idarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 13. İilgili malzeme için teklif verecek firmalar tarafından hastanemizde kullanılmak üzere numune bırakılmalıdır. 14. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 15. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

4 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 4 / 17 ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. EI antiseptiği % n-propanol veya ethanol veya isopropanol içermelidir. 2. Alkolün cinsi, miktarı, konsantrasyonu ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 3. Ürün içinde cildin tahrişini önlemek amacıyla %1-3 gliserol veya lanolin bulunmalıdır. 4. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır. 5.Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en az 2 dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır ml'lik ambalajlarda verilmelidir. Her 2 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir 7. Masa üstü kullanıma uygun olmalı, hasta başında kullanıma uygun ambalajlarda olmalıdır.ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 8.Hastanedeki PVC yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalı, zarar vermemelidir. 9.İhaleyi kazanan firma hastane ihtiyacına göre duvar aplikatörünü ücretsiz temin etmelidir. 10. Ürün toksik, allerjik, cildi kurutucu ve iritasyon etkili olmamalıdır. 11. Ellerde buharlaşarak kolayca ayrılmalıdır. 12. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır. 13. İdarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 14. İhaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 15. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 16. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır. "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir. 17. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

5 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 5 / 17 SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAME 1- Kimyasal bileşiminde; % 5-15 oranında Anyonik yüzey aktif madde, <% 5 oranında noniyonik aktif madde, betain ve cilt nemlendirici madde içermelidir. 2- Koruyucu madde, sedef maddesi ve parfüm içermelidir. 3- Mamül içindeki aktif maddeler doğada en az % 90 parçalanabilirlik özelliğine sahip aktif madde içermelidir. 4- PH ( direkt ) değeri en az 5-6 olmalıdır. 5- Cildi yıpratıcı etkisi olmamalı uygun özellikte aktif maddeler içermelidir. 6- Sık el yıkamaya uygun olmalı ve kusursuz bir temizlik performansına sahip olmalıdır. 7- En fazla 5-10 kg.' lık ambalajlarda olmalıdır. 8- Sabunlar hastanemiz deposuna teslimatta ve belirli aralıklarla Mikrobiyoloji Laboratuarında test ettirilecektir. 9- TSE veya uluslar arası standartlara uygunluk belgesine sahip firmaların ürünlerinden olmalıdır. 10- Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi olmalıdır. 11- Üretici firma çevre sağlığı açısından Çevre Bakanlığı ÇED raporuna sahip olmalıdır. 12- Ürünün Avrupa Konseyi EC direktifine göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır 13. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır BOWİE& DICK TEST PAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Kullanmaya hazır test paketi olmalıdır 2.Ön vakumlu buhar otoklavlarında 134 C de 3,5 dakikada sonuç vermelidir. 3.Hava boşaltımı ( vakum sisteminin kontrolünü) buhar penetrasyonunu test edecektir. Yetersiz hava tahliyesi, yetersiz gaz konsantrasyonu, süper ısılı buhar ve ıslak buhar gibi sorunları ayırt edecektir. 4.Test paketinin, EN ISO Class 2 satndardına uygunluğunu gösteren BSI sertifikası firma tarafından verilecektir. 5.Test kağıdındaki renkli indikatörler, işlem sonrası belirgin bir renge dönecektir.( İndikatörlü yüzey siyah ve / veya beyaz renkte olmayacaktır.) 6.Test kağıdındaki indikatörlü yüzey, film kaplı olacaktır.

6 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 6 / 17 7.Paket vakum sonucunda meydana gelen basıncına dayanıklı olmalı, yırtılma ve deforme olmamalıdır. 8.Test paketi üzerinde maruziyet gösteren indikatör nokta olmalıdır 9.Renk değişikliği en az 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt için saklanabilmelidir. 10.Paket üzerinde üretim ve ya seri no'su ile üretim tarihi ve son kullanma tarihi mevcut olmalıdır 11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır 12.Normal oda koşullarında saklanabilmelidir. ( %20-60 nem, 0-30 C sıcaklık) 13.Miyadının bitmesine 3 ay kala firma yeni miyadlı ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 14.Türkçe orijinal kullanma talimatı ve test değerlendirme şeması beraberinde verilecektir. Test işleminin başarılı olup olmadığını gösteren referans tablosundan en az 5 adet verilmelidir ve ürün üzerinde açıklayıcı işaretli bulunmalıdır. 15.İhale aşamasında numune verilecek ve denenecektir. BİYOLOJİK İNDİKATÖR BUHAR OTOKLAVI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Geobacillus stearothermophilus ( Bacillus stearothermophillus ) sporu içermelidir. 2. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 3 saat içinde gösterebilmeli ve bu özelliği belgelendirilmelidir ± 2 C'de orijinal okuyuculu inkübatörde inkübe edilmelidir, inkübasyon süresi 3 saati geçmemelidir. 4. Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalı, raf ömrü üretim tarihi itibariyle iki yıl, miyadı hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 12 ay olmalıdır 5. EN ISO :2006 standartına uygun olmalı ve bu uygunluk test raporuyla belgelendirilebilmelidir. 6. Spor diski ile direkt teması önlemek için besi yeri ortamı, indikatör içinde ayrıca bir tüpte yer almalı ve sterilizasyon sonrası cam tüp kırılarak sporun besi yeri ile temasa geçmesini sağlayacak bir mekanizma bulunmalıdır. Cam tüp, el değmeden otomatik olarak kırılmalıdır. 7. Biyolojik indikatörü veren firma, birlikte bu indikatörlerle kullanılması gereken inkübatör cihazını da vermelidir. İnkübatör, biyolojik ölümün gerçekleşmediği konusunda otomatik sonuç vermelidir. ( farklı renkte ışık vb.) 8. Normal oda şartlarına ( 15-30Oc, %35-60 nem) saklanabilmelidir. 9. Tüp üzerinde üretim tarihi yazan, kimyasal indikatör şerit bulunmalıdır. 10. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazları 6 aylık periyodlar ile biyolojik indikatörleri temin eden firma tarafından kalibrasyonları ve kalibreleri belgelenerek yaptırılacak,

7 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 7 / 17 belgeler Biyomedikal Ünitesine teslim edilecektir. 11. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlarının arızası durumunda, arızalar firma tarafından giderilmelidir. 12. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlarıyla ilgili bir sorun oluşması halinde ( kalibrasyon, arıza vb.) firma 48 saat içerisinde sorunları gidermelidir /42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ne göre Class I olarak sınıflandırılmalıdır. 14. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır BUHAR OTOKLAV İÇİN KİMYASAL İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İntegratör çok parametreli olup, doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır santigrad derece' den 138 santigrad derece' ye kadar olan tüm gravite ve ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalıdır. 3-TS EN ISO :2005 standardını karşılamalıdır. 4- Sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermemelidir. 5-İntegratörün üst kaplaması buharı belirli bir hızla içeriye verebilecek lamine kaplı filmden yapılmış olmalıdır. 6-İntegratörün içindeki kimyasal madde non toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir. 7- İntegratör, 105 Bacillus stearothermophilus sporu içeren biyolojik indikatörle standardize edilmiş olmalıdır. 8-Sterilizasyon işlemi tamamlandığında indikatör stribinin üzerindeki renk (veya renk tonu) değişimi açık ve net bir şekilde görülebilmeli, değerlendirmede sorun yaratabilecek gölgelenmeler oluşmamalıdır. 9-Sterilizasyon sonrası renk (veya renk tonu) değişimi en az dört hafta süreyle sabit kalmalı ve kayıt için saklanabilmelidir. 10-En az 100 adet integratör içeren paketler halinde sunulmalıdır. 11-Paketler üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır. 12-Normal oda koşullarında (15-30 C.%36-60 nem) saklanabilmelidir. 13-Raf ömrü en az 2 yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 14-İntegratörlerle birlikte kullanım şeklini gösteren bir tablodan en az 50 adet verilmelidir. En az 20 adet indikatör ihale açılış tarihi itibariyle 3 iş günü içerisinde firmalar tekrar aranmaksızın teslim edilecektir. 15. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

8 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 8 / 17 KLOR TABLET TEKNİK ŞARTNAME 1-Kolay saklanabilecek tabletler halinde olmalıdır. 2- Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC ( sodyumdikloroisosyanurat ) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun Ph' sı saf su Ph' sına yakın olmalıdır. 3- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon çocuk ve bebek setlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilecek kadar non-toksik olmalıdır (LD/50 oral yolla tavşanlarda 2-2,5 g/kg/dan az olmamalı). 4- Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır. 5- Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye ( nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal ) sahip tam bir biosidal olmalıdır dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır. 6- Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır. 7- Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır. 8- Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda ( 100 lük ) ( hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb. ) olmalıdır. Saklama süresi ( raf ömrü ) en az 2 yıl olmalıdır. 9- Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu ( afiş ya da PVC kaplı renkli basım 50 adet ) bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir. 10- Ambalaj ve temin edilen dökümanlarda imal yeri, gerekli uyarılar, imal tarihi, seri numarası bulunmalıdır. 11- Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan ( suya atıldığında kendiliğinden eriyen ) formüle sahip olmalıdır. Tablet suda kolay ve tamamen çözünmelidir. 12- Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünebilmeli, tortu oluşturmamalıdır. 13- Ürüne ait Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün ithal izni ( ya da ürüne ait üretim ruhsatı ) olmalıdır.

9 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 9 / Biyosidal ürün ruhsatının onaylı örneği olmalıdır. 15- Tabletler kutu ambalajlarda olup, 1 kutu da en az 100 adet tablet olmalıdır Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Çamaşır suyu <%5 sodyum hipoklorit (aktif kloramin. %4,5) içermelidir. 2-Çamaşır suyu sıvı halde, berrak sarı renkte olmalıdır. 3. Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır. 4. Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir. 5.. En az 4, en fazla 7 Kg.' lık dikdörtgen prizması şeklinde ambalajda olmalıdır. 6. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır 7. Bidonların üzerinde üreticinin adı,ürünün kullanma talimatı ve üretim tarihi bulunmalıdır. 8. Ambalajın kapağı polipropilenden imal edilmiş olmalı,gaz çıkışı olan ürünler için özel olarak tasarlanmış gaz çıkışını sağlayarak ambalajın şişmesini engelleyen ventilli kapak bulunmalıdır. 9. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir. 10. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyorıun teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 11. Ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmelidir. 12, Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır. YÜKSEK DÜZEY(ALET) DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Dezenfektan solüsyon, bakteriler (Mycobacterium tuberculosis, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.

10 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 10 / 17 2.Yüksek düzey dezenfektan( gluteralaldehit,ortofitalaldehid,hidrojen peroksit,paresetik asit) onayı almış kullanıma hazır veya konsantre ürün olmalıdır. 3.Solusyonun dezenfektan aktivitesinin test stripleri kullanılarak test edilmesi mümkün olmalıdır. 4.Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalı, bu özelliği kanıtlayan orijinal raporları ihale dosyasında olmalıdır. Aletlerde bahsedilen durumun oluşması halinde ürün iade edilecektir. 5.Mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi 5-20 dk olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporları ihale dosyasında sunulmalıdır 5.En az on dört gün tam etki süresine sahip olmalıdır. 6.Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. 7.Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. 8.Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır litrelik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır. 10. Kuaterner ammonyum, fenol, klor ve formaldehid içermemelidir. 11. İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 12. İhaleyi alan firmanın ürünü Glutaraldehit içeriyorsa kullanım sonrası nötralize etmek için yeteri kadar sodyum bisülfat firma tarafından karşılanmalıdır. 13.İhaleyi alan firmanın ürünü ortofitalaldehit (OPA) ise kullanım sonrası glisin ile nötralize edileceğinden(25 gr glisin/4 lt OPA ) firma tarafından karşılanmalıdır. 14.Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır. 15. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB(TİTUBB ) kodu olmalıdır. MARUZİYET BANDI BUHAR OTOKLAV İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Maruziyet indikatör bandı, buhar otoklavında işlem görmüş paketleri işlem görmeyenlerden ayırd etmek amacıyla kullanılabilmelidir. 2-Isıya maruz kaldığında bant üzerinde gözle kolaylıkla fark edilebilen renk değişimi gözlenmelidir. 3-Bohça ve paketlerin dışına yapıştırılmalı, bohça kapatma görevini de yerine getirmelidir. 4-Krep yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalıdır. 5-Metal, porselen ve cam yüzeylere kolayca yapışabilmelidir. 6-Yapıştığı yüzeyden kolayca çıkarılabilmeli, söküldüğünde iz ve atık bırakmamalıdır. 7-Üzerine yazı yazılabilmelidir.

11 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 11 / 17 8-Otoklav bantları birbiri üzerine yapışmayacak şekilde ayrı ayrı jelatinlerde paketlenmiş olmalıdır. 9-Otoklav bandının uzunluğu en az 40 (kırk) metre olmalıdır. 10-Otoklav bandının eni en az 19 (ondokuz) milimetre olmalıdır. 11-Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır. 12-Normal oda şartlarında (15-30ºC, %30-60 nem) saklanabilmelidir. 13-Rulonun üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 14.Ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 15-EN867-1 ve/ veya EN867-2 ve/veya ISO belgelerinden birine sahip olmalıdır. KÜVÖZ DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su ile silinebilen tüm yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine uygun olmalıdır. 2. Aldehit ve türevlerini içermemelidir. 3. Kullanıma hazır olmalıdır.her şişenin kendisine ait uygulama aplikatörü bulunmalıdır. 4. Glikol türevi ve kuaterner amonyum bileşikleri içermelidir. 5. Bakteriler (MRSA,TB basili), mantarlar, virüslere (HBV,HCV,HIV, VE Rota virüsler dahil) karşı etkili olmalıdır.klinik raporları sunulmalıdır. 6. Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir. 7. Hastaların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılmalıdır. 8. Akrilik camlara uyumlu olmalı,hiçbir zarar vermemelidir veya 1000 cc lik PVC içermeyen orjınal ambalajlarda sunulmalıdır. 10. Ürün CE uyumlu olmalıdır.ürünün üretici firmasının ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olması gerekmektedir. Sağlık bakanlığı ithal izin belgeleri bulunmalıdır. 11. Ürünün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az bir yıl olmalıdır. 12. Koroziv ve oksitleyici olmamalı, kokusu kullanıcıyı rahatsız etmemelidir. 13. Ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 14. Ambalajlar üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 15. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB( Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır. ENZİMATİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün üçlü enzim içeren enzimatik deterjan özelliğine sahip bir solüsyon olmalıdır. 2. Üçlü enzim (amilaz, proteaz,lipaz) kompleksi, iyonik olmayan deterjan, enzim dengeleyiciler ve iyon şelatları içermelidir.

12 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 12 / Endoskopik ve cerrahi aletlerin temizliğinde kullanılmalı ve aletler üzerindeki kan, doku vb. organiklerin kolaylıkla arınmasını sağlamalıdır. 4. Solüsyon kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. 5. Ultrasonik temizleyici cihazlarla ve otomatik yıkama makinelerinde de kullanılabilir nitelikte olmalıdır. 6. Sulandırılmış ürünün ph sı nötr olmalıdır. 7. Ürün,5 veya 10 litrelik orjinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim ve son kullanma tarihi ve içeriği yazmalıdır. 8. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 4 bidon başına 1 adet 25cc hazneli doz pompası verilmelidir. 9. Konsantre üründen en az 100 litre kullanıma hazır solüsyon elde edilebilmeli, çeşme suyu ile sulandırılabilmelidir.ürünün kullanımı ile ilgili olarak firma kullanıcıları eğitmelidir. 10. Ürün her oranda sıcak veya soğuk suda çözülebilir özellikte olmalıdır. 11. Enzimatik stabilitesini 70 C ye kadar koruyabilmelidir. 12. Ürünün denenmesi için ilgili firma numune bırakmalıdır. 13. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. 14. Ürüne ait güvenlik veri fişi verilmelidir. 15. Ürünün, hastaneye teslim tarihi itibariyle raf ömrü en az bir yıl olmalı ve ürünlerin son kullanım tarihlerine 3 ay kala firma, yeni miadlı ürünlerle değiştirmelidir. 16. Korozyon önleyici inhibitörleri içermelidir 17. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB( Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır. YÜZEY DEZENFEKTANI(ALDEHİTSİZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Ürün aldehid ve fenol içermemelidir. 2. Ürün, deterjan-dezenfektan özelliğini bir arada taşımalıdır. 3. Ürün, konsantre olup çeşme suyu ile sulandırılabilmelidir. 4. Ürün, bakteriler (mycobacterium tuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodeficiency Virus dahil) karşı etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair Ulusal Ekspertiz Raporları vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını idaremize sunmalıdır. 5. Ürün, dezenfekte edilecek yüzeylere zarar vermemelidir. 6. Toksik veya irritan etkisi olmamalıdır. 7. Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır. 8. Ürünün Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün ruhsatı olmalıdır.

13 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 13 / Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır SIVI GENEL TEMİZLİK MADDESİ ŞARTNAMESİ 1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır. 2. Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır. 3. Cam temizliğinde iyi sonuç vermelidir 4. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir. 5. Noniyonik yüzey aktif maddeler, kompleks yapıcılar, poliglikoller, stabilizatörler, boya ve parfüm içermelidir. 6. En fazla 5-6 kg.' lık polietilen bidonlarda olmalıdır. 7. PH değeri 8-9 olmalıdır. 8. Yer cilasına zarar vermemelidir. 9. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik maddelerinden olmalıdır. 10. Etiketler sudan kolayca etkilenmemeli, etiket üzerinde ürünün kullanma miktarı şekli, kimyasal bileşimi, koruyucu önlemleri ve işaretleri yer almalıdır 11. Kimyasal ürünün özellikleri tetkik edilecektir. Yükleniciden laboratuar test belgeleri istenecektir. 12. Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi olmalıdır. 13. Üretici firma çevre sağlığı açısından Çevre Bakanlığı ÇED raporuna sahip olmalıdır. 14. Ürünün Avrupa Konseyi EC direktifine göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. 15. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır DEZENFEKSİYONLU BANYO TEMİZLEME MADDESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Noniyonik aktif madde, organik asitler çözücüler ve parfüm içermelidir. 2. Kolay durulanmalı ve hoş kokulu olmalıdır. 3. Mamül içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır. 4. Korrozyon inhibitörü içermelidir. 5. En az 1 Kg.' lık plastik şişelerde olmalıdır. 6. Görünümü berrak açık sıvı olmalıdır. 7. Direk PH' ı ( 20 oc ) 1-1,5 olmalıdır. 8. Kireç ve üre taşı gibi birikintileri kolayca çözmelidir.

14 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 14 / Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır TUVALET DEZENFEKSİYON MADDESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Noniyonik yüzey aktif maddeler, katyonik yüzey aktif maddeler, inorganik asitler, boya ve parfüm içermelidir. 2. Tuvalet iç yüzeylerinde ve oluşan sarı pas lekelerini kireç ve üre taşı birikimlerini kolayca temizlemelidir. 3. Güçlü temizleme ve dezenfekte etme özelliği olmalıdır. 4. Mamül içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır. 5. Korrozyon inhibitörü içermelidir. 6. En az 1 Kg.' lık plastik şişelerde olmalıdır. 7. Görünümü berrak sıvı olmalıdır. 8. Direk PH' ı ( 20 oc ) 0,5-1 olmalıdır. 9. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır CAM SİLME TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cam peluşu ( cam çekçeğine takılan havlu mekanizma ), çekçeği, çekçek sapı ve cam bezi olan takım. 2. Kovasız olacaktır. 200 adet peluşu, 200 adet cam çekeceği lastikli ve 200 adet peluş aparatı olacaktır. 3. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olacaktır. 4. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır SARI TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Sarı renkli bez olmalıdır.

15 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 15 / Sarı bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır KIRMIZI TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Kırmızı renkli bez olmalıdır. 4. Kırmızı bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır MAVİ TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Mavi renkli bez olmalıdır. 4. Mavi bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

16 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 16 / 17 YEŞİL TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 oc' de yıkanabilen, deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez. 2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Yeşil renkli bez olmalıdır. 4. Yeşil bezin en az eni 35 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır. 5. Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır. 6. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır. 7. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır FİBER OVMA KEÇESİ ( RULO HALİNDE ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Sürtmeye dayanıklı temizleme aracı. 2. İki ayrı renkte ( yeşil ve maviyeşil ) olmalıdır. 3. Eni en az 14 cm olmalıdır Metresi mavi, 1000 metresi ise yeşil renklerde olmalıdır Rulo fiber ovma keçesi en az 5 metre en fazla 10 metre olmalıdır. 6. TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olacaktır. 7. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır KİR VE CİLA SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Her tür kire karşı etkili yüzey aktif maddeler içermelidir. 2. Kolay durulanmalı ve hoş kokulu olmalıdır. 3. Mamül içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır. 4. En fazla 5-6 kg' lık bidonlarda olmalıdır. 5. Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır. 6. Görünümü berrak renksiz sıvı olmalıdır. 7. Direk PH değeri ( 20 ºC ) olmalıdır. 8. Ürünün denenmesi için firma numune sunmalıdır

17 Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 17 / 17

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhanede kullanılmak

Detaylı

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ SUNA BALCI 17.06.2015

SUAM/DESTEK HİZMETLER BİRİMİ SUNA BALCI 17.06.2015 FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 30 Malzeme Kodu : JENA014 SIVI SABUN (LT) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44050 Düzenleme Tarihi : 17/06/2015 1. Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156055 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2015 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği KONU: Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinin İhtiyacı olan aşağıda teknik özellikleri belirtilen Temizlik Malzemesi Alımına

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 11/04/2016-E.5189 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 67750841-934.99/ 11/04/2016 Konu : Teklife Davet Sayın : Fakültemizin ihtiyacı olan ekli liste ve teknik

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı. Sayın İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı. Sayın İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/11/2017-3576 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Sayı : 19504153-934.99- Konu : Teklif Mektubu Sayın İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz Güzel Sanatlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166447 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/06/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20153965 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/06/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Daire Başkanlığımız hizmet binası temizlik işlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımının yapılması

Detaylı

T.C. KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

T.C. KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ T.C. KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ve DİĞER MALZEMELERE AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu: KSÜ Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi idari birim ve büroları için kullanılacak Temizlik

Detaylı

SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Sarf Malzeme alımı 4734

Detaylı

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg)

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) (12 adetlik kolilerde) 9000 Adet 4 Tuvalet, fayans

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 006 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

cc ~ ı. Plastikten yapılmış olmalıdır. Biopsi SAKLAMA KABı ŞARTNAMESİ 2. Kapaklı olmalıdır. 3. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalıdır.

cc ~ ı. Plastikten yapılmış olmalıdır. Biopsi SAKLAMA KABı ŞARTNAMESİ 2. Kapaklı olmalıdır. 3. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalıdır. ı. Plastikten yapılmış olmalıdır. Biopsi SAKLAMA KABı ŞARTNAMESİ cc ~ 2. Kapaklı olmalıdır. 3. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalıdır. 4. Formalin ile temasa dayanıklı olmalıdır. 5. 50cc,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 07/08/2017-E.12188 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BE6E39VD3* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Teklif vermeye davet hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. Maske delikli olmalıdır 2. Burun kısmı metal bir parça ile sıkıştırılmış olmalıdır 3. Lastikli ve başa tespit edilebilir olmalıdır 4. Maske ağzı ve burunu içine alabilmelidir.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri. Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri. Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri Yük. Hem. Aslı ÖZDEMİR İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ( DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ) 2013 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ( DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ) 2013 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ( DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ) 2013 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici firmalar tarafından Teslimat esnasında ya da daha sonra

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1. Ürün bilgileri ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.1 Ürün adı : Endoskop Dezenfektanı; % 0,55 Ortofitalaldehitli 1.2 Ürün Kodu : 6026 1000, 6026 5000, 6026 200L 1.3 Ürün Marka adı :SANITAROSA OPA 1.4 Ürün Tanımı:

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116520 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ

DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ AYŞE DEMİR ALMALI 1 STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ KİRLİ ALET TAŞIMA VE KAYIT ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON PAKETLEME STERİLİZASYON VE İNDİKATÖR KAYITLARI

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

AMELİYATHANEDE KULLANILAN DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN KULLANIM TALİMATI

AMELİYATHANEDE KULLANILAN DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN KULLANIM TALİMATI AH.TL.02 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/6 1.0 AMAÇ Fethiye Devlet Hastanesi Biriminde kullanılan dezenfektan solüsyonların kullanım şeklini ve amacını açıklar. 2.0 KAPSAM Tüm ameliyathane çalışanlarını kapsar.

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 29/09/2017-2994 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.03.11- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

ALET DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALET DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALET DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ Marka : OROCLEAN Geçerlilik Tarih : Model : OROLIN BURBATH Toplam Sayfa : 1 Ayrıca insan vucüdunda iritasyona sebep olmamalıdır, ambalaj üzerinde dezenfeksiyon süreleri,

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ KADIN EĞITIM VE KÜLTÜR DERNEĞI Elazığ ili SODES Annem de Benim Okulumda Projesi kapsamında Temizlik Materyalleri alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 1. Rahat taşıma yapılabilmesi için üstten kulplu olmalıdır 2. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu 3. Soğuz zincir

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3//03 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 039378 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 5//03 TARİHİ, SAAT :00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/09/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20137415 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/09/2013 TARİHİ,

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU Diyalizin ilk yıllarında: akut diyaliz kavramı vardı Şehir suyu kullanılırdı. MEVZUAT Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047

Detaylı

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. SATIN ALINACAK İLACIN İSMİ VE AÇIK FORMÜLÜ Her tablet; Dünya Sağlık Örgütümün (DSÖ) ya da yürürlükteki İngiliz Farmakopesi (BP) veya Amerikan Farmakopesi (USP)

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

Sterilizasyonun kontrolü. Validasyon. 1.Kalite yönetim sistemi. 2.Sterilizanın karekterizasyonu 21.09.2012

Sterilizasyonun kontrolü. Validasyon. 1.Kalite yönetim sistemi. 2.Sterilizanın karekterizasyonu 21.09.2012 Sterilizasyonun kontrolü Sterilizasyon Sürecinin Kontrolleri ve Validasyon n Sterilizasyon prosesinin bir veya daha fazla değişkenini kontrol ederek n Proses sırasında oluşabilecek problemleri ERKEN ve

Detaylı

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ 5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır. Kullanıma hazır olmalıdır. Berrak görüntülü olmalıdır. Tortu yapmamalıdır.

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, dalış cihazları, kimyasal koruyucu giysiler, kurutma kabinleri, çalışma yüzeyleri ve zeminlerin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 53 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 37166 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop %65 pamuk %35 polyester ipten imal edilmiş olmalıdır.

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 DİKKAT Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce dezenfekte edeceğinizi biliyor musunuz? Sadece YIKAMAK zararlı bakterileri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-3 27 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, kullanılacak malzemelerin doğru ve eksiksiz olarak dağıtımını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri departmanında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ //205 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 205695 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN //205 TARİHİ, SAAT 0:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/10/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015051 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/1/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1. Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Diyalizör Temizleyicisi ve Dezenfektanı 1.2 Ürün Kodu : 6127 5000 1.3 Ürün Marka adı : GBL PEROXY PLUS RP 1.4 Ürün Tanımı: GBL Peroxy Plus RP hollow

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI 71 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI 71 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI 71 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-GENEL TEMİZLİK MADDESİ Yüzey temizlik maddesi TS 12039 a uygun olacaktır. Ürün 45 (kırk beş) derece eğimli bir platformdan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3/0/016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 016130 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 6/0/016 TARİHİ, SAAT

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:STE.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Özel Vitale Hastanesi Merkezi sterilizasyon ünitesinde etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemektir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı