Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi"

Transkript

1 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca bilgisayara progralanabilir. Problei yukarıdaki gibi doğal bir odel şeklinde gösterek progralaa işleini basitleştirir. Denkleler ve fiziksel siste arasındaki ilişkiyi kavraada ateatiksel odeli fiziksel sistein şekline benzeyecek şekilde düzenleek bazen faydalıdir. Aşağıdaki şekil bunu gösterektedir. Doğal odelin şekillendirilesi ve kavranasında blokların şekil düzeninde gösterilesi bilhassa bu tip büyük problelerde yararlıdır. Şekil 8.6 Bilgi akışının siste içinde düzenlenesi C*****KAPALI TANK PROBLEMI PRORAMI C*****BASLANIC BOLUMU 11 FORMAT(F1.3,3X,F1.2,3X,F1.3,3X,F1.3,3X,F1.3) DATA CV1,CV2,AR,AY,1,P1,P3,RO,,/.186,.72, /3.,3.,1.14E5,5E5,1.14E5,1.,1.14E5,9.81/ OPEN(4,FILE='KAPCIKTI',STATUS='OLD',ACCESS='SEQUENTIAL') WRITE(*,12) WRITE(4,12) 12 FORMAT(7X, 'T Z F1 F2 ', / ' P2 DZ V',/, /4X,'======= ======= ======= ======= ======= =======', /' ======') T= Z= NF= A=(22/7)*(AR**2) VK=A*AY C*****TUREV BOLUMU 5 V=VK-A*Z =1*VK/V P2=+Z*RO* F1=CV1*SQRT(P1-P2)/6 F2=CV2*SQRT(P2-P3)/6 DZ=(F1-F2)/A C*****YAZMA VE BITIRME ICIN TEST BOLUMU CALL PRNTF(5.,5.,NF,T,Z,F1,F2,P2,DZ,V,.) IF(NF.T.1) O TO 7 C*****INTERASYON BOLUMU 6 CALL INTI(T,.5,4,4)

2 98 CALL INT(Z,DZ) O TO 5 7 STOP END T Z F1 F2 P2 DZ V ===== ===== ===== ===== ====== ====== ==== E E E E E E E E E E E E MATHCAD İLE ÇÖZÜM iriş Değerleri : Orta ve çıkış basınçları: N. 2 P N. 2 Popalaa basıncı: P N. 2 iriş vanası sabiti : Cv1.186 hr 1 Çıkış vanası sabiti : Cv2.72 hr N N.5 Sıvı yoğunluğu : RO 1. kg. 3 Tankın yarıçapı : r 3. Tankın yüksekliği : y 3. Tankın kesit alanı : A π r 2. g sec 2 gc 1 kg.. N 1. sec 2 Tankın ve gazın haci: VK π. r 2 y. V( t, VK V

3 99 Tankta bulunan sıvının yüksekliği : Sıvı üstündeki gazın basıncı : Tankta bulunan sıvının hidrostatik basıncı : Hidrostatik basınca bağlı giriş ve çıkış debileri : F1 t, V htv (, ) ( t, V. 3 π. r 2 1. VK V( t, 1 P2( t, h( t,. g RO. ( t, gc ( ) Cv1. P1 P2( t, F2( t, Cv2. P2( t, P3 Adi diferansiyel denklein biçii : d Vt ( ) Değişi denkleinin ve sınır koşullarının yazılası : F1( F2( Vt ( ) V sivi_haci( t, F1( t, F2( t, Diferansiyel denklein yazılası : DtV (, ) sivi_haci t, V Başlangıç Koşulları: t V ic V t= dan 1 a belirli 1 aralıkta Runge-Kutta yöntei ile sayısal integrasyon. çözü rkfixed( ic, t, 5, 1, D) Hesap çıktısı. sütunu bağısız değişkeni (zaan), 1. sütunu 1. bağılı değişkeni (sıvı haci) gösteren bir atrikste depolanır. i.. 1 çözü i, t i 6 V i çözü. i, 1 3 h V π. r 2 1. VK VK V P2 h. g RO. gc F1 Cv1. P1 P2 F2 Cv2. P2 P h F1 F2

4 1 Diğer bir duru gazın genleşe ve sıkışasının adyabatik olasıdır. bu duruda gaz sıcaklığı artık sabit değildir genleşe veya sıkışa ile değişir. Aynı ideal gaz denklei kullanılabilir ancak Po basıncının hesaplanabilesi için V ile birlikte T sıcaklığı da sağlanalıdır. T sıcaklığını tanılaak için başka bir denkle daha gerekir. Bu ilişki bir gazın sıkıştıra işi ile gazın duyulan ısısı arasındaki ilişkidir. Adyabatik sıkıştırada bu iş gazın duyulan ısı değişiine eşittir. Teel terodinaikten gaz üzerine yapılan iş hızı, W = P dv bu işin ısı eşdeğeri W 1 = P J dv azın duyulan ısı değişi hızı dh = d ( C v T ) ve C v sabit olduğundan, bu eşitlik dh = C v dt şeklini alır. İş hızı duyulan ısı değişi hızına eşitlenerek aşağıdaki denkle yazılabilir. C dt 1 = P J v dv Bu diferensiyel eşitliğin çözüünde blok şekli şöyledir. Bu etki ana odele eklenirse yeni odel şöyle olur.

5 11 Şekil 8.7 Kapalı tanktaki genleşe veya sıkışanın adyabatik olası duruunda bilgi akışı Adyabatik şıkıştıra için γ P V = sabit eşitliği de kullanılabilir. Fakat bu denklein sadece adyabatik sıkıştırayla sınırlı ola katılığı vardır. Diğer türlerdeki ısı kayıpları teel denklede yer alabilir, ancak adyabatik denklee dahil edileez. Bu problein progralanası genel progralaa işlelerini izleektedir. 1. Paraetreler ve başlangıç şartları belirtilir. 2. Türev denkleleri uygun sırada yazılır. 3. PRNTF alt prograı çağrılır. Burada yazı aralığı (.5) ve bitiş (,7) belirtilir de çıkarılan türevleri integre etek üzere INTI ile başlayarak INT alt prograı çagrılır. 5. Türev bölüünün ilk satırına dönülür. C*****KAPALI TANK PROBLEMI SIVININ ÜSTÜNDEKI AZIN C*****SIKISMA VE ENLESMESI ADYABATIK C*****BASLANIC BOLUMU DATA J,CV1,CV2,AR,AY,1,P1,P3,RO,,,T,R,CV/4.187,.186,.72, /3.,3.,1.14E5,5E5,1.14E5,1.,1.14E5,9.81,298.,8.319,6.2/ OPEN(4,FILE='ADYCIKTI',STATUS='OLD',ACCESS='SEQUENTIAL') WRITE(*,12) WRITE(4,12) 12 FORMAT(7X, 'T Z T F1 ', / ' F2 P2 DV V',/, /4X,'======= ======= ======= ======= ======= =======', /' ====== =======') T= V= NF= A=(22/7)*(AR**2) V=A*AY C*****TUREV BOLUMU M=(1*V)/(R*

6 12 5 V=V-V Z=V/A =M*R*T/V P2=+Z*RO* F1=CV1*SQRT(P1-P2)/36. F2=CV2*SQRT(P2-P3)/36. DV=F1-F2 DT=(R*T/(V*CV*J*1))*DV C*****YAZMA VE BITIRME ICIN TEST BOLUMU CALL PRNTF(6.,1.,NF,T,Z,T,F1,F2,P2,DV,V) IF(NF.T.1) O TO 7 C*****INTERASYON BOLUMU 6 CALL INTI(T,6.,4,4) CALL INT(V,D CALL INT(T,D O TO 5 7 STOP END T Z T F1 F2 P2 DV V ====== ===== ===== ===== ===== ======= ==== ==== E E E E E E E E E E E E E E E E E E MATHCAD İLE ÇÖZÜM iriş Değerleri : Orta ve çıkış basınçları: Popalaa basıncı: P N. 2 iriş vanası sabiti : Cv1.186 hr N.5.. N. 2 P N. 2

7 13 Çıkış vanası sabiti : Cv2.72 hr N.5 Sıvı yoğunluğu : RO 1. kg. 3 Tankın yarıçapı : r 3. Tankın yüksekliği : y 3. Tankın kesit alanı : A π r 2. g sec 2 gc 1 kg.. N 1. sec 2 Tankın ve gazın haci: VK π. r 2 y. V( t, VK V. 3 Tankta bulunan sıvının yüksekliği : htv (, ) V. 3 π. r 2 1 Sıvı üstündeki gazın ısı kapasitesi: Cv 6.2 kcal. IS joule. K 1 J joule. cal 1 Sıvı üstündeki gazın sıcaklığı ve iktarı : T 298. K M 1. VK IS. T Sıvı üstündeki gazın basıncı : ( t, V, M. IS. T V( t, Tankta bulunan sıvının hidrostatik basıncı : P2( t, V, h( t,. g RO. ( t, V, gc Hidrostatik basınca bağlı giriş debisi : F1( t, V, Cv1. P1 P2( t, V, Hidrostatik basınca bağlı giriş debisi : F2( t, V, Cv2. P2( t, V, P3 Adi diferansiyel denklelerin biçii : d Vt ( ) F1( V, F2( V, Vt ( ) V Değişi denklelerinin ve başlangıç koşullarının yazılası : d T( t). d M. Cv. J. 1 Vt ( ) sivi_haci( t, V, F1( t, V, F2( t, V, gaz_sicakligi( t, V, IS. T. sivi_haci( t, V, ( VK. Cv. J N 1 k.. N

8 14 Eşzaanlı Diferansiyel Denkleler takıının yazılası : ydot ( t, y) sivi_haci t, y, y 1 gaz_sicakligi t, y, y 1 Başlangıç Koşulları: sivi_haci gaz_sicakligi 298 t y initial sivi_haci gaz_sicakligi t= dan 1 a belirli 1 aralıkta Runge-Kutta yöntei ile sayısal integrasyon. çözü rkfixed y initial,, 1, 1, ydot Hesap çıktısı. sütunu bağısız değişkeni (zaan), 1. sütunu 1. değişkeni (sıvı haci) 2.sütunu 2. değişkeni (gaz sıcaklığı) gösteren bir atrikste depolanır. i.. 1 Sonuç atriksi sütun değerlerinin zaan, haci ve sıcaklık değişkenlerine atanası çözü i, t i 6 V i çözü. i, 1 3 T i çözü. i 2, K h i V i π. r 2 i M. IS. T i P2 VK V i h. i RO. g i gc i F1 Cv1. P1 P2 F2 Cv2. P2 P3 T T T h F1 F2 T h k = T k1. = K

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5, No.2, pp. 55-74 PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş.

Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. KISMĐ YÜK ALTINDA ÇALIŞAN POMPALARDA KARARSIZ AKIŞ BÖLGESĐNĐN ĐNCELENMESĐ Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

Yeni ürün radyatör, serpantin ve hava terminali özelliklerini birleştirmektedir.

Yeni ürün radyatör, serpantin ve hava terminali özelliklerini birleştirmektedir. Tüm yıl boyunca iç mekanlardaki rahat hava ortamı için büyüyen talepler ve bina masraflarını düşürme isteği bizi yeni yollar aramaya teşvik ediyor. Tavandaki hava kaynaklarından soğuk hava temin etme fikri

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç * MADDE 1. Bu esasların amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışındaki

Detaylı

MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI

MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI 445 MADENLERİN ISIL İŞLEMLERİNDE SICAKLIK VE ZAMAN HESAPLARI Sadık KAKAÇ Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET : Bu makalede katı cisimler içinde geçici (transient) rejimde ısı transferi incelenmektedir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı