PETROL ÜRÜNLERİ KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL ÜRÜNLERİ KİTABI"

Transkript

1 PETROL ÜRÜNLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İstanbul Gümrük Laboratuvar Müdürü (Kimya Yüksek Mühendisi) 1

2 PETROL RAFİNERİSİ Petrol rafinerileri; Petrolün temizlenip fraksiyonlu destilasyon (ayrımsal damıtma) işleminin yapıldığı tesistir. Basit bir rafineri, damıtma, dönüştürme ve arıtma olmak üzere, temelde üç büyük üniteden oluşur. Üretilen ürünler genellikle sınırlı sayıdadır ve rafinerinin donanımına göre değişir. Sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin, jet yakıtı, mazot, fuel-oil ve bitum basit bir rafinerinin standart ürünleri arasındadır. Rafineriler, gerek ham petrolün gerekse işlenmiş ürünlerin daha çok deniz yoluyla taşınması nedeniyle deniz kenarında kurulurlar. Petrol rafinerisi, farklı sentetik ürünler için ham petrolü fosil yakıta ve bileşenlere ayırır. Sıcaklığa bağlı olarak, ham petrolü özel destilasyon (damıtma) kolonlarında ısıtarak farklı bileşenler elde etmek (üretmek) mümkündür. Daha hafif bileşenler kolonun üst kısmından çekilebilir, ağır bileşenler ise alt kısımdan tahliye edilebilir. Daha fazla işleme için gerekli olan farklı sıcaklıklarda çok sayıda ısı eşanjörü gerektirir. Bazı prosesslerin soğutulması, bazılarınınsa ısıtılması gerekebilir ve bu işlem en az enerji kaybıyla yapılmalıdır. Petrol rafinerilerinde kullanılan ısı eşanjörleri sık sık ham petrolle kirlenir. Bu nedenle, petrol endüstrisi bunları düzenli olarak temizlemek zorunda kalır. Tüm rafinerinin durdurulması gerektiğinden bu son derece pahalı bir işlemdir. Petrol endüstrisi de, ham petrolün ısı eşanjörleri üzerinde yarattığı kirlenmeyi azaltacak çözümler aramaktadır. Bunların daha az sıklıkta temizlenmesi yeterli olursa, işletim maliyetlerinden ve zamandan büyük tasarruflar elde edilebilir. 2

3 3

4 4

5 5

6 HAM PETROLÜN YATAĞINDAN ÇIKARILMASI 6

7 7

8 HAM PETROLÜN YER ALTINDAN ÇIKARILMASI 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 HAM PETROL RAFİNERİSİ 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 HAM PETROL 27

28 28

29 29

30 ALİAĞA RAFİNERİSİ 30

31 TÜPRAŞ RAFİNERİSİ 31

32 DOLUM TESİSİ 32

33 HAM PETROL RAFİNERİSİ 33

34 HAM PETROL RAFİNERİSİ 34

35 KAZAKİSTAN DA (HAZAR DENİZİ NDE) BİR PETROL PLATFORMU 35

36 HAM PETROL Ham petrolden, rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılarak (damıtılarak) günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ara madde ve akaryakıt ürünleri elde edilir. Ham petrol, başlıca sıvı hidrokarbonlarla, değişen oranlarda çözülmüş gazlardan, katranlardan ve katkı maddelerinden oluşmaktadır. Petrol gazı, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal gaz olarak adlandırılmış olup, büyük oranda metan gazı içeren hafif parafin hidrokarbonlarından oluşmaktadır. Yarı katı ve katı haldeki petrol ise ağır hidrokarbon ve katrandan oluşur. Bu türden petrole, özel karakterlerine ve yöresel kullanımlarına bağlı olarak asfalt, zift, katran ve diğer isimler verilmektedir. HAM PETROLÜN OLUŞUMU Hidrokarbonların ve dolayısıyla petrol ve gazın yeraltında nasıl oluştuğu, 20.inci yüz yılın başından beri süregelen bilimsel araştırmalar ile incelenmektedir. Petrolün oluşumuna ilişkin birkaç teori vardır. En önemlisi, tüm hidrokarbonların yaşamını yitirmiş canlıların artıklarının durgun deniz ve göl gibi ortamların tabanında birikmesiyle oluşmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. Deniz, göl veya akarsularda yaşamını yitirmiş olan bitkisel ve hayvansal canlılar (yani ölü organizmalar) akarsuların bu ortamlara taşıdığı kum, kil ve mineral tanecikleri ile birlikte dibe çökerek yığılırlar. Birkaç milyon yıl sonra, yer bilim tabakalarının kayması sonucunda bu hammadde, yerini karmaşık bir karbon-hidrojen karışımına bırakır. Bu karışım, sıvı haldeyken petrolü, gaz haldeyken doğal gazı oluşturmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca yer kabuğunun geçirdiği sarsıntılar petrolün doğduğu deniz kayaçlarından dışarı çıkmasına yol açar, böylece komşu kayaçlara sızdıktan sonra açık havaya ulaşan petrol sızıntıları bitümen örtüler oluşturur. Ama genellikle, geçirimsiz sert kayaçlarla karşılaşarak alttaki tabakalara sızıp kararlı bir hâl alır ve yoğunluk sırasına göre yayılır, böylece, sünger gibi gözenekli kayaçlar içine yerleşerek petrol yataklarının oluşmasına yol açar. İçerdiği hidrokarbon moleküllerine bağlı olarak ham petrolün rengi, bileşimi ve akışkanlığı değişir. Petrol çıkarılan bölgeler değiştikçe ham petrolün özellikleri de değişir, hafif ve ağır sözcükleri, bir ham petrolün yoğunluğunu ve akmaya karşı direncini, yani viskozitesini tanımlar. Hafif ham petrol; Metal ve sülfür içeriği düşük, açık renkli, hafif kıvamlı ve kolaylıkla akabilen petroldür. Daha ucuz olan düşük kaliteli petrollerin metal ve sülfür miktarları yüksektir ve akışkan hale gelebilmesi için ısıtılmaları gerekir. Bunlar ağır ham petroller olarak tanımlanır. Önemli miktarlarda hidrojen sülfür veya diğer reaktif sülfür (kükürt) bileşikleri içeren ham petrollere sour (acı), az kükürtlü olanlara sweet (tatlı) ham petrol denir. Bu kuralın istisnaları West Texas ile Arap Ham Petrolleridir. Birincisi, içerdiği H2S e bağlı olmaksızın daima sour dur, diğeri ise içerdiği kükürtlü bileşikler yüksek reaktivitede olmadığından sour olarak tanımlanmaz. Ağır ham petrol çok viskozdur ve kolaylıkla akmaz. Tipik özellikleri yüksek spesifik gravite, düşük H/C oranı, yüksek karbon kalıntısı ve yüksek miktarlarda asfaltenler, ağır metaller, kükürt ve azottur. 36

37 Göreceli olarak basit denemelerle, ham petrol parafinik, aromatik, naftenik ve karışık bazlı olarak sınıflandırılır; - Parafinik bazlı ham petroller; Çoğunlukla parafinik hidrokarbonlardan oluşurlar ve mum ihtiva ederler. Asfaltik (veya bitümen) maddeler çok azdır veya hiç yoktur. Bunlardan yüksek miktarda mum ve yüksek dereceli yağlama yağları elde edilir. - Aromatik bazlı ham petroller; Tek halkalı veya kondense halkalı aromatik hidrokarbonlarca zengindir. - Naftenik veya asfaltik bazlı ham petroller; Asfaltik maddeler çoktur, kükürt, azot ve oksijenli bileşikler vardır, parafinler azdır veya hiç yoktur. Bunlardan elde edilen yağlama yağlarının viskoziteleri parafinik ham petrollerden elde edilenlere nazaran sıcaklığa karşı daha duyarlıdırlar. Ancak özel rafinasyon metotları sayesinde parafinik esaslı ham petrollerden elde edilen yağlama yağlarına eşdeğer hale getirilirler. - Karışık bazlı ham petroller; Hem parafinik ve hem de naftenik yapılı hidrokarbonlar içerirler. Ham petrollerin çoğu bu gruba girerler. Petrol ürünlerinin elde edilmesinde destilasyon prensibinin çeşitli uygulamaları kullanılır. Rafinasyon prosesinde destilasyonun önemi petrolün değişik kaynama noktasına sahip kompleks organik bileşiklerin (hidrokarbonların) bir karışımı olmasından ileri gelmektedir. Petrolde hidrokarbonların yanı sıra bunlara oranla daha düşük miktarlarda kükürt ve azot bileşikleri, karbon dioksit, eser metaller ve tuzlar bulunmaktadır. Petrol içinde yer alan hetero atomlardan en önemlisi kükürttür. Düz zincirli ve halkalı yapılarda, merkaptan (R-S-H) ve sülfit (R-S-R) olarak bulunabilir. R alkil gruplarıdır. Bazı doğal gaz içinde hacimce % 30 oranında H2S bulunmaktadır. Kükürt hem zehirleyici özelliği, hem de araba motorlarında korozif etkileri nedeniyle petrolde istenmeyen bir elementtir. Petrolün yapısında bulunan azot elementinin işlem (prosess) esnasında oluşturduğu azot oksitler, korozif etkiye ve çevre kirliliğine neden olur. Eser metaller, ham petrolde doğal olarak az miktarlarda, nikel, demir ve vanadyum da dahil çeşitli metaller vardır, bunlar rafinasyon sırasında uzaklaştırılır. Rafineri fırın ve kazanlarında ağır fuel oillerin yanmasıyla, fırın çeperlerinde (cidarlarında) ve tüplerde vanadyum oksit ve nikel oksit kalıntılar oluşur. Eser miktarlardaki arsenik, vanadyum ve nikelin, bazı katalizörler için zehirleyici olmaları nedeniyle, prosesslere alınmadan önce uzaklaştırılmaları önerilir. Tuzlar, ham petrollerde, süspansiyon veya çözünmüş (salamura) halde (sodyum klorür, magnezyum klorür ve kalsiyum klorür gibi inorganik tuzları şeklinde) bulunur. Bu tuzlar, katalizör zehirlenmesi, ekipman korozyonu ve arızalanmaları önlemek amacıyla, proseslerden önce uzaklaştırılmalı veya nötralleştirilmelidir. Tuz korozyonunun nedeni, bazı metal klorürlerin hidrolizlenerek hidrojen klorüre (HCl), bunun da, ham petrol ısıtılınca hidroklorik aside dönüşmesidir. Ayrıca hidrojen klorür de amonyakla birleşerek amonyum klorür (NH4CI) oluşturur ki bu madde de arızalanmalara ve korozyona yol açar. Karbon dioksit, ham petrolde doğal olarak bulunan veya işlem (prosess) sırasında ilave edilen veya destilasyon işleminde kullanılan buharda bulunan bikarbonatların dekompozisyonuyla (bozunmasıyla) meydana gelir. Ham petrolün yapısı hakkında bilgi veren bazı deneme yöntemleri vardır. Bunlardan biri API gravitelerine göre tanımlamadır. API, ham petrolü viskozitelerine göre sınıflandıran uluslararası bir sistemdir. Sistemde, ağırlık/hacim birimiyle ifade edilen yoğunluk yerine spesifik gravite değerlerinin fonksiyonu olan API gravite dereceleri esas alınmıştır. Spesifik gravite; Bir maddenin belirli bir hacminin ağırlığının, sıcaklık aynı olmak koşuluyla, aynı hacimdeki suyun ağırlığına oranıdır. Spesifik gravite, API graviteye çevrilir. API gravite değerleri yükseldikçe ham petrol incelir; örneğin hafif 37

38 (ince) ham petrollerin API graviteleri yüksek, spesifik graviteleri düşüktür. Düşük karbonlu, yüksek hidrojenli ve yüksek API graviteli ham petroller, genellikle, parafinlerce zengindir ve daha büyük oranlarda benzin ve hafif petrol ürünleri üretme eğilimindedirler. Yüksek karbon, düşük hidrojen ve düşük API gravite değerleri ise ham petrolün, naftenik bileşiklerce zengin olduğunu gösterir. Naftenik ham petrollerin API derecesi 45 dolayındadır. Ağır ham petrollerde bu değer 20 ye kadar düşer. Örneğin, API gravitesi 35 olan bir ham petrolün ortalama bileşimi, % 50 naftenler, % 7 aromatikler, % 8 asfaltenler, % 25 doymuş hidrokarbonlar ve % 10 diğer bileşikler şeklinde dağılır. Ham petrollerin yapısını tanımlayan diğer bir yöntem, korelasyon indeksi denilen BMCI veya CI (United States Bureau of Mines) değeridir. BMCI, bir destilasyon fraksiyonunun ortalama kaynama noktası ve yoğunluğuyla ilişkilidir ve parafinler için sıfır, benzen için 100 kabul edilmiştir. Değerin hesaplanmasında kullanılan eşitlik saf hidrokarbonların kaynama noktaları ve yoğunlukları kullanılarak çıkarılmıştır. Düşük BMCI değerleri fraksiyonun (veya doğrudan ham petrolün) parafinlerce zengin olduğunu, yüksek değerler aromatik yapılı bileşenlerin daha fazla bulunduğunu gösterir. Daha kapsamlı incelemelerde ham petrolün bazı değerleri (verimi, ürünlerin kalitesi gibi) ve işlenme parametreleri saptanır. 38

39 HAM PETROL REZERVLERİ 39

40 40

41 HAM PETROL SONDASI 41

42 BİR RAFİNERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 42

43 TOPPİNG RAFİNERİSİ 43

44 HYDRO-SKİMMİNG RAFİNERİSİ 44

45 KATALİTİK KRAKİNG RAFİNERİSİ 45

46 KOKLAŞTIRMA RAFİNERİSİ 46

47 47

48 48

49 HAM PETROL İŞLEME ŞEMASI 49

50 HAM PETROL OLUŞUMU VE İŞLENMESİ 50

51 HAM PETROL OLUŞUMUNA VE İŞLENMESİNE AİT ŞEMA 51

52 FCC KARAKİNG ÜNİTESİ 52

53 53

54 ATMOSFERİK DESTİLASYON ÜNİTESİ 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 VAKUM DESTİLASYON ÜNİTESİ 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 HAM PETROL RAFİNASYON ÜNİTESİ 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 AROMATİKLEŞTİRME ÜNİTESİ 77

78 78

79 79

80 HAM PETROL RAFİNERİ ÜRÜNLERİ 80

81 HAM PETROL RAFİNERİ ÜRÜNLERİ 81

82 82

83 FRAKSİYONLAMA KOLONU ÜRÜNLERİ ŞEMASI 83

84 HAM PETROL ÜNİTESİ 84

85 HAM PETROL RAFİNERİ ÜNİTESİ ŞEMASI 85

86 HAM PETROLÜN RAFİNASYONU 86

87 RAFİNERİ ÜRÜNLERİN NMR-ENHANCES KONTROLLERİ 87

88 88

89 ATMOSFERİK DESTİLASYON KOLONU ÜNİTESİ 89

90 VAKUM DESTİLASYON PROSESİ 90

91 HİDROJENASYON ÜNİTESİ 91

92 HAM PETROL RAFİNASYONU 92

93 PETROL ÜRÜNLERİNİN DESÜLFÜRİZASYONU 93

94 HİDROJENASYON ÜNİTESİ 94

95 95

96 96

97 97

98 HAM PETROL GAZLARIN AMİN İLE TATLANDIRMA ÜNİTESİ 98

99 HAM PETROL FRAKSİYONLAMA ÜNİTESİ 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 ETİLEN-GLİKOL ÜNİTESİ 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 HAM PETROL GAZLARIN REJENARSYONU VE FRAKSİYONLANMASI 113

114 ATMOSFERİK DESTİLASYON ÜNİTESİ 114

115 HAM PETROLÜN ATMOSFERİK DESTİLASYONU 115

116 HAM PETROLÜN TANIMI Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir. Petrolün başındaki "ham" terimi bir hammadde olduğunu ve henüz işlenmediğini gösterir. Ham petrol, rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılarak (damıtılarak) (destillenerek) günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ara madde ve akaryakıt ürünleri elde edilir. Petrol, yalnızca iki elementi (karbonu ve hidrojeni) içeren organik bileşiklerin bir karışımıdır. Petrol, doğal yollarla yeryüzüne fay hatları ve kayalardaki çatlaklar yoluyla sızar, birikerek katran, asfalt ve zift havuzları oluşturur. Bu nedenle İngilizcede petrol yerine kullanılan Petroleum terimi köken olarak Grekçe den (Yunanca dan) türemiş olup, taş anlamına gelen "Petra" kelimesi ile yağ anlamına gelen "Oleo" kelimelerinin birleşimidir ve taş yağı anlamına gelir. Eski Grekler den daha önce, Mezopotamya dillerinde naptu kelimesi taş yağı anlamında kullanılmıştır. Daha sonra bu kelime nafta olarak evrimleşmiş ve bugün pek çok dilin kelime haznesine ham petrol veya petrolden elde edilen gazyağı ve benzin türü hidrokarbon sıvıları belirtmek üzere girmiştir. Doğal olarak ham petrol, yeşilden kehribara kahverengiden siyaha değişik renklerde bulunur ve muhteviyatına bağlı olarak yeryüzünde su kadar akışkan olabildiği gibi, bal kadar da akmaz olabilir. 116

117 PETROL VE DOĞAL GAZ NASIL OLUŞMUŞTUR Hidrokarbonların ve dolayısıyla petrol ve gazın yeraltında nasıl oluştuğu kesinlikle bilinmemekle birlikte, 20. yüzyılın başından beri süregelen bilimsel araştırma sonuçları, tüm hidrokarbonların yaşamını yitirmiş canlıların artıklarının durgun deniz ve göl gibi ortamların tabanında birikmesiyle oluşmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. Deniz, göl veya akarsularda yaşamını yitirmiş olan bitkisel ve hayvansal canlılar (yani ölü organizmalar) akarsuların bu ortamlara taşıdığı kum, kil ve mineral tanecikleri ile birlikte dibe çökerek yığılırlar. Bitkisel ve hayvansal kökenli malzemeler mikroskobik boyuttan gözle görülebilecek boyuta kadar değişen büyüklüklerdeki organik artıklardan oluşurlar. Milyonlarca yıl süren bu çökelme ve yığılma olayı çökelen malzemenin kalınlığının artmasına neden olur. Ancak, artan kalınlıkla birlikte çökeltilerin tabana uyguladıkları ağırlıkta artar. Önce çökelen ve altta kalan kayaç bileşenleri sürekli artan üst ağırlık etkisi altında sıkılaşmaya ve birbirlerine tutunmaya başlarlar. Organik artıklar da, sıkılaşan katı tanecikleri arasında gözenek adı verilen çok küçük boşluklarda ve çatlaklarda su ile birlikte sıkışırlar ve yeraltındaki ısı, radyoaktif element ışıması, bakteri etkisi ve üst ağırlık baskısı gibi etkenler altında kimyasal bozunmaya ve moleküler değişime uğrarlar. Yüz binlerce, milyonlarca yıl sürebilen ve katajenez adı verilen bu bozunma sürecinde organik kökenli katılar, sıvılar ve gazlar oluşur. Bunlardan sıvılar ve gazlar bozunmalarını sürdürerek bizim algıladığımız anlamda ham petrole ve doğal gaza dönüşürler. Organik hammaddenin katajenezi sırasında, bu maddelerin gözenek ve çatlaklarını doldurduğu kayaç da diyajenez adı verilen değişim süreci geçirir. Diyajenez sırasında killer, kumlar, organik artıkların kabukları ve mineraller hem kimyasal hem de fiziksel olarak değişimler geçirirler ve sıkılaşarak taşlaşırlar, yeraltı kayaç katmanlarını oluştururlar. Gözenekleri içinde petrol ve gaz oluşan bu kayaçlara hazne kayaç adı verilir. Bir hazne kayacın içerisinde oluşan petrol ve gaz, kırılmaların oluşturduğu çatlak ve kırık yüzeyleri boyunca kaçarak daha gözenekli kayaçların gözenekleri ve/veya çatlakları içine göç edebilirler. Bu olay petrol veya gazın birincil göçü olarak adlandırılır. Göç olayı kilometrelerce uzağa kadar, yatay veya düşey yönde olabilir. Yeter ki petrol ve gaz içine yerleşebilecekleri gözenekli ve geçirgen bir kayaç bulabilsinler. Gözenekleri suya doygun, geçirgen bir kayaca göç etmeye çalışan petrol ve/veya gaz, sudan daha düşük yoğunluğa sahip olması nedeniyle yavaş yavaş su ile düşey yönde yer değiştirmeye başlar. Bu olay petrol veya gazın ikincil göçü olarak adlandırılır. Eğer petrol ve gaz bu kayaç gözenekleri içinde sıkışırlar ve bir başka kayaç içine göç edemezlerse, petrol ve gaz artık kapana girmiştir. Yoğunluğu düşük olan gaz üstte olmak üzere, onun altında petrol ve en altta da su, kayaç gözenekleri içinde aşağı doğru sıralanırlar. Molekülleri petrolden çok daha küçük olan gaz bazen petrolün içine giremeyeceği yeni bir göç yolu bulup petrolden ayrılabilir. İşte böyle gözenekleri içinde petrol ve gaz kapana girmiş bir kayaç parçasına petrol rezervuarı, yalnızca gaz kapana girmiş bir kayaç parçasına da doğal gaz rezervi adı verilir. 117

118 YER ALTI PETROL VE DOĞALGAZ KAYNAKLARI Petrol ve doğal gaz yeraltında kayaçların mikroskobik gözeneklerinin ve çatlakların içerisinde bulunur. Petrolün yeraltında bir göl veya havuz içerisinde bulunduğu düşüncesi doğru değildir. Petrol ve doğal gazın aranması jeoloji, jeofizik ve petrol mühendisliği dallarının ortak çalışmasını gerektirir. Yeraltı formasyonlarında petrolün ve/veya gazın var olup olmadığı kesin olarak yalnızca sondaj yapılarak belirlenebilir. Petrolün varlığı ve ekonomik olarak üretilebilir olup olmadığı sondajlarla belirlendikten sonra üretim kuyuları delinerek petrolün yeryüzüne çıkartılması sağlanır. Petrol, yerin derinliklerinde bulunan kayaçların gözenekleri ve çatlakları içerisinden akarak üretim kuyusuna ulaşır. Bir petrol veya gaz kuyusunun delinmesi işlemi petrol ve doğal gaz mühendisliğinin bir alt sınıfı olan Sondaj (kuyu delme) Mühendisliği'nin görev alanına girer. Petrol veya gaz amaçlı delinen kuyuların pek çoğu petrollü veya gazlı çıkmaz, bunlar kuru kuyu adıyla anılır ve terk edilirler. 118

119 Eğer bulunan petrol ve/veya gaz rezervi ekonomik ise, diğer bir deyişle üretim için yapılacak parasal yatırımı karşılayacak düzeyde ise, o zaman petrol ve gazın üretimi için sahanın geliştirme aşamasına geçilir. Ancak, bulunan petrol ve/veya gaz rezervi yapılacak parasal yatırımı karşılayamayacak kadar küçük ise, o kuyu petrollü veya gazlı dahi olsa, petrolün varil fiyatı yeterince yüksek düzeye erişene dek terk edilir. Petrol ve gazın üretilmesi, boru hatları yoluyla ayrıştırma veya tüketim tesislerine aktarılması işlemi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin ikinci bir alt sınıfı olan Üretim Mühendisliği'nin görev alanına girer. Ancak, yerin binlerce metre altındaki bir kayacın gözeneklerinde bulunan petrol ve gazın tamamının (% 100 ünün) üretilebilmesi imkânsızdır. Petrol rezervuarından maksimum miktarda petrol üretebilmek, gözenekli ortamda petrol ve gaz akışının fiziğini belirlemeye yönelik zorlu ölçümler, ileri düzeyde matematik içeren hesaplamalar ve sayısal modelleme tekniklerinin kullanımını gerektirir. İşin bu parçası da Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin üçüncü bir alt sınıfı olan Rezervuar Mühendisliği'nin görev alanına girer. DOĞAL GAZIN YAPISI Doğal gaz; metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan bir karışımdır. Yeraltında yalnız başına veya petrol ile birlikte bulunabilir. Petrol gibi doğal gaz da kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur ve kayaç içerisinde akarak üretim kuyularına ulaşır. Doğal gaz, yüzeyde ayrıştırılarak içerisinde bulunan ağır hidrokarbonlar (bütan, pentan vb.) uzaklaştırılır. Doğal gaz, evlerimizde kullandığımız en temiz fosil yakıttır. Doğal gazın yanması durumunda karbondioksit, su buharı ve azot oksitler oluşur. PETROL VE DOĞAL GAZ ARASINDA FARKLAR Petrol ve doğal gaz, ayni tip hidrokarbon moleküllerinden oluşmuş, sırası ile sıvı ve gaz fazlarındaki akışkanlara verilen isimlerdir. Doğal gaz yeraltında yalnız başına bulunabileceği gibi, petrol rezervuarlarında gaz başlığı olarak ve/veya petrol içerisinde çözünmüş olarak da bulunur. Doğal gaz, çoğunlukla C1-C5 hidrokarbonlarından oluşurken, petrol içerisinde C1-C60 ve daha fazla sayıda hidrokarbonlar bulunur. Petrol içerisinde çözünmüş gaz, petrolün kuyuya akmasını sağlayan en önemli enerji kaynağıdır. HAM PETROLÜN SINIFLANDIRILMASI Ham petrolün kimyasal bileşimi oldukça karmaşıktır. Tipik bir ham petrol örneği, 18 farklı hidrokarbon ailesine ait yaklaşık birkaç bin kimyasal madde içerir. Petrolün içerdiği bileşenlerin tamamının detaylı analizi oldukça zordur. 119

120 Petrolün yapısının bu derece karmaşık olması, basitleştirilmiş sınıflama tekniklerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yaygın olarak kullanılan bir sınıflama yöntemi petrolü parafin bazlı ve asfalt bazlı olarak ikiye ayırmaktır. Parafin bazlı petrollerden düşük sıcaklıklarda parafin adı verilen bir katı madde ayrışır. Parafin, asitlere karşı dayanıklı, eter, kloroform, karbon disülfür gibi kuvvetli solventler tarafından çözülemeyen bir katıdır. Asfalt bazlı petroller, damıtma sonucunda artık olarak koyu renkli (siyah) bir katı faz oluştururlar HAM PETROLLERDE VARİL TANIMI Ham petrolün dünyada ticaretini kolayca sağlamak için, uluslararası antlaşmaya göre, hacim ölçüsü olarak American Standard Oil Company Blue Barrel (mavi varil) birimi kullanılır. Blue Barrel (1 bbl) hacim olarak 159 litreye (42 gallona) eşittir. HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN GRAVİTE TANIMI Petrolün yoğunluk değeri gravite ile ölçülür. Uluslararası anlaşmalara göre American Petroleum Institu ( API) gravitesi kullanılır. Yoğunluğu 1 gr/cc olan suyun API değeri 10 olarak kabul edilip, API = (141,5/SG)-131,5 şeklinde formüle edilmiştir. SG (Spesifik Gravite) Petrol yoğunluğu/su yoğunluğu dur. Hafif petrolün, API gravite değeri daha büyük olurken, yoğunluğu artıkça API gravite değeri düşecektir. API gravite değeri büyüdükçe petrolün de piyasa değeri artacaktır. Dünyada genelde API değerinde ham petrole rastlanmaktadır. IPE Brent diye bilinen petrol 38 API dır. Dünyada bulunmuş en ağır petrol 5-7 API ve en hafif petrol ise 57 API olarak kayıtlara geçmiştir. KONDANSETİN (CONDENSATE) TANIMI Yüksek API değerine (düşük yoğunluğa) sahip hidrokarbon karışımına kondanset denir. Çok hafiftir, yoğunluğu API arasındadır. Isıtıldığında sıvı fazdan gaz fazına geçer. Jet yakıtı gibi özel alanlarda kullanılan oldukça değerli bir üründür. NAFTANIN TANIMI Nafta ham petrolün atmosferik koşullarda damıtılması sırasında elde edilen ( C) renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı hidrokarbon karışımlarına verilen bir addır. Nafta kelimesi tarihsel olarak Bakü ve İran da yeryüzüne kadar ulaşan bir tür hafif petrol sızıntısını adlandırmak için kullanılmıştır. Nafta kimyasal olarak parafinik, naftenik ve aromatik hidrokarbonlardan oluşur. Nafta yaygın olarak solvent (çözücü) ve diğer maddelerin üretildiği bir ara ürün olarak kullanılır. Teknik açıdan arabalarımızda kullandığımız benzin ve kerosen nafta gurubu karışımlar arasında yer alır. 120

121 LPG NİN TANIMI LPG (Liquiefied Petroleum Gas-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) çoğunlukla 3 ve 4 karbonlu (C3 ve C4) hidrokarbonları içeren ve düşük basınçlarda sıvılaşabilen gazları tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Doğal haliyle LPG renksiz, kokusuz, zehirli (toksik) özelliği bulunmayan bir maddedir. Havadan daha yoğundur ve basınç altında sıvı halde depolanır. Kaçak oluşması durumunda kolayca fark edilebilmesi için içerisine kokulandırıcılar eklenerek kullanıma sunulur. LNG NİN TANIMI Doğal Gaz, atmosferik basınçta yaklaşık olarak -125 C sıcaklığına kadar soğutulduğunda sıvı hale geçer ve LNG (liquiefied Natural Gas - Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) olarak adlandırılır. Bir birim hacim LNG buharlaştırıldığında yaklaşık olarak 600 birim hacim doğal gaz elde edilir. LNG su yoğunluğunun yarısından daha düşük bir yoğunluğa sahiptir. LNG doğal haliyle kokusuz, renksiz, aşındırıcı (korozif) özelliği ve zehirleyici (toksik) bir özelliği bulunmayan bir sıvıdır. Buharlaştırıldıktan sonra kolayca fark edilmesi için içerisine kokulandırıcılar eklenerek kullanıma sunulur. CNG NİN TANIMI Yaklaşık olarak psi basınca kadar sıkıştırılarak basınçlı kaplarda saklanan ve kullanıma sunulan "yoğunlaştırılmış" Doğal Gaza verilen bir isimdir. CNG (Compressed Natural Gas) genleştirilerek basıncı düşürüldükten sonra Doğal Gazın kullanıldığı her yerde ve şekilde kullanılabilir. CNG benzin ile kıyaslandığında daha düşük emisyon değerlerine sahip olduğundan yaygın olarak taşıt araçlarında kullanılır. 121

122 DOĞALGAZIN BUHAR REFORMASYON ŞEMASI 122

123 BİO-BENZİNİN TANIMI Bio-benzin (gasohol) % 90 kurşunsuz benzin ve %10 tarımsal kökenli (tahıl veya şeker kamışı etanolü) etil alkol karışımıdır. Bio-benzin kurşunsuz benzine göre daha yüksek oktanlıdır. Bunun yanında emisyon miktarı da kurşunsuz benzine göre daha düşüktür. OPEC TANIMI Organization of Petroleum Exporting Countries kelimelerinin baş harflerinden oluşan OPEC sözcüğü, kısaca petrol ihraç eden ülkeler organizasyonunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. OPEC'in kuruluş amaçlarından en önemlisi dünyada petrol fiyatlarını stabil hale getirmektir. 11 gelişmekte olan ülkenin katılımı ile oluşturulan organizasyonun üyeleri aşağıda verilmektedir; Cezayir İran Kuveyt Nijerya Suudi Arabistan Venezuella Endonezya Birleşik Arap Emirlikleri Irak Katar Libya YILLARA GÖRE HAM PETROL ÜRÜNLERİNE UYGULANAN İŞLEMLER 123

124 PETROKİMYADA KULLANILAN HAMMADDELER VE GELDİĞİ KAYNAKLAR 124

125 HAM PETROL İŞLEME ŞEMASI 125

126 HAM PETROL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ DESTİLASYON (DAMITMA) En önemli temel fiziksel değişimler arasında yer alır. Bu işlemde ayırma, uçuculuğu esas alır ve işlem (prosess) akımı destilasyonla, daha uçucu hafif komponent ile daha az uçucu ağır komponente ayrılır. Daha önce kullanılan kesikli destilasyonun yerini günümüzde, tümüyle sürekli destilasyona bırakmıştır. Günümüzde uygulanan sistemde ham petrol, bir fırın içerisine yerleştirilmiş boru sistem ile pompalanır ve borudan kaynama (püskürme) ile çıkan iki fazlı (buhar-sıvı) karışım, bir fraksinasyon kolonu içerisinde buharlaşır. Kolonun çeşitli noktalarından, değişik kaynama noktasına sahip fraksiyonlar (ürünler) alınır. Kolonun tabanından alınan artık, vakum veya su buharı destilasyonuna sokulur. Ham petrol kolonundan, çeşitli ürünler çekilir. Gaz yağı ve nafta fraksiyonları, kaba bir şekilde ayrılmış ve az miktarda, ana fraksiyondan daha yüksek uçuculukta, ham petrol benzini (Straight Run Gasoline) ihtiva eder. Bunlar, su buharı püskürtülerek, striperlerde (bir kaç rafa sahip kısa bir kolon) uzaklaştırılırlar. Striperlerin üst kısmından benzin alınır ve ham petrol destilasyon kulesine geri gönderilir. Destilasyonun pek çok uygulamasında, petrol ürünlerini ayırmak için, uçuculuk farkı pratik olmaktan çok uzaktır ve bir solventin veya anorganik bir maddenin katılmasıyla, bu fark artırılmalıdır. Düşük uçuculuğa sahip bir solventin katılmasıyla, ayırmanın artırılması halinde destilasyona, ekstraktif destilasyon adı verilir. Butenlerin bütanlardan ayrılmasında furfural kullanılması buna örnektir. Yüksek uçuculuğa sahip bir bileşiğin katılmasına ise, azeotropik destilasyon denilir. Metil Etil Keton (MEK) kullanılarak yüksek saflıkta toluen elde edilmesi buna bir örnektir. Ayrıca anhidr (mutlak) alkol elde edilmesi de bu yöntemle olur. Elek raflar veya linde rafları, destilasyon verimliliğini artırır. ABSOPSİYON Genel olarak, bir buhar veya gaz sistemin, yüksek kaynayan komponentlerini diğer komponentlerinden ayırmada kullanılır. Absopsiyon ortamı (maddesi) çoğu kez özel bir petrol ürünüdür (Gas Oil). Absopsiyon, petrol kuyusu gazlarından doğal benzinin ve depolama tanklarında meydana gelen buharların kurtarılmasında, yaygın bir şekilde kullanılır. Absopsiyon, ayrıca pek çok rafineri işleminde (prossesinde) (katalitik kraking, hifrokraking, koklaştırma, v.b) hafif hidrokarbonların elde edilmesini de sağlar. Kullanılan solvent ağır benzin, gaz yağı ve daha ağır ürünler olabilir. Absorplanan ürünler, fraksinasyon veya su buharı destilasyonu ile ayrılır. ADSORPSİYON Genellikle, absopsiyon benzeri amaçlar için kullanılır. Petrol kuyusu gazlarından doğal benzinin kurtarılmasında, bunun odun kömürü tarafından adsorplanmasından yararlanılır. Adsorpsiyon ayrıca, aktif kil kullanılarak kaydırıcı yağlardan istenmeyen rengin uzaklaştırılmasında da kullanılır. [Adsorpsiyon işlemine, bir aktik karbonun ya da aktif kilin yüzeyinde maddelerin tutulması işlemi örnek olarak verilebilir.] 126

127 SÜZME (FİLTRASYON) Mum destilatlarından mumun uzaklaştırılması için alışılmış yöntemdir. Buradaki işlem, destilatı soğuttuktan sonra süzmektir. Filtre presslerde elde edilen mum karışımı ve buhara yapışan diğer petrol ürünleri (madeni yağlar) dondurulur ve yavaş yavaş ısınmaya bırakılır. Yağ kısmı eriyerek kekden akar ve böylelikle mum, daha da saflaştırılmış olur. Kilin kullanıldığı kontakt filtrasyon yöntemi, madeni yağların saflaştırılmasında uygulanan yaygın bir yöntemdir. Bu işlemde renk giderme de meydana gelir (bu bir adsorpsiyon olayıdır). Propan ve Metil Etil Keton (MEK) çözücüleri ile mum giderme de uygulanır. KRİSTALLENDİRME En eski ayırma yöntemlerinden biridir. Kristallendirme ile ham petrolden veya kaydırıcı yağlardan, kristal veya mikrokristal halinde, mum uzaklaştırılabilir. Kristallendirme ayrıca, tereftalik asid üretiminde, p-ksileni diğer C8 Aromatiklerden yüksek saflıkta ayırmak için de kullanılabilir. EKSTRAKSİYON Bir sıvıdan (çözeltiden), diğer bir sıvının seçimli çözücü etkisiyle, bir bileşiğin (komponentin) uzaklaştırılmasıdır. Solventlerle (çözücülerde) seçimli ekstraksiyon işlemi, kaydırıcı yağların daha ileri saflaştırılmasında önemlidir. Diğer bir örnek ise, özel işlem görmüş petrolden benzen, toluen ve ksilenlerin üretimidir. Kaydırıcı yağlardan viskozite indeksi düşük hidrokarbonların, dengesiz tortuların ve bir kısım renkli maddelerin uzaklaştırılması da bu yöntemle gerçekleştirilebilir. Ekstraksiyon çoğu kez, zıt akım yöntemiyle yapılır. Bu yöntemde iki problemle karşılaşılır. Bu iki problem ise, çözeltinin dengeye eriştirilmesi ve karışmayan iki sıvı fazın birbirinden ayrılmasıdır. Kaydırıcı yağ stoklarından renkli maddeleri, kükürt bileşiklerini ve oksijen bulunduran moleküllerin uzaklaştırılmasında furfural, özellikle etkilidir. Kaydırıcı yağ, bir ekstraksiyon kolunu içerisinde, solvent veya solventlerle karıştırılır. Uygun bir solventin seçilmesi halinde, karışım iki faza ayrılır. Bunlardan biri solvent yönünden zengindir ve çözünmüş safsızlıkları bulundurur (ekstrakt faz), diğeri ise az miktarda solvent bulunduran büyük kısmı saflaştırılmış madeni yağlardır (rafinat faz). İkincisi büyük oranda parafinik bileşikler ve mum içerir. Propan veya MEK ile mum giderme işlemini, seçimli solvent ekstraksiyonu izler. Bazı hallerde işlemin bir parçası da asfalt gidermedir. Furfural, Solvent-Su ayırımı ve geri kazanımı uygulanan, tipik bir solvent rafinasyonunda ve furfural ekstraksiyonu ile kaydıcı yağların rafinasyonu aşağıda açıklanan fiziksel temel işlemler (unit operasyonlar) yer almaktadır. Burada solvent furfuraldır. Kaydırıcı yağ stoğunun, kullanılan kaydırıcı yağa bağlı olarak, C sıcaklık arasında furfural ve sürekli çalışan zıt akım ekstraksiyonu ile ekstrakte edilmesi, uygun ısı değiştiriciler kullanılarak sağlanır; - Rafinat ve ekstrat fazların, sürekli bir şekilde birbirlerinden ayrılması, Solventin (furfural), vakum evaporasyonu ile rafinat veya rafine yağdan geri kazanılmasıdır. Rafine yağda kalmış olan az miktardaki solventin, su buharı destilasyonu ile uzaklaştırılması; Bu işlem, furfuralın yaş bir çözeltisini verir. Ekstrakt fazdan, atmosfer veya basınç distilasyonuyla solventin (furfural) geri kazanılmasıdır. Bu işlem yaş solventin 127

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ Yeşilyurt - Lefke RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

MOTORİN HAKKINDA HERŞEY :

MOTORİN HAKKINDA HERŞEY : MOTORİN HAKKINDA HERŞEY : Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir.motorin dizel motoru yakıtıdır. Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2606 - ÖİK: 617 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENERJİ HAMMADDELERİ ALT KOMİSYONU PETROL-DOĞALGAZ ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2826-5 (basılı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

ISBN 1978-975 19 4035-3 (basılı nüsha)

ISBN 1978-975 19 4035-3 (basılı nüsha) ISBN 1978-975 19 4035-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR: ELEKTROSTATİK BOYA OLARAK TOZ NEDİR? Yüzeylerin, eridiğinde sürekli ve düzgün bir film oluşturan tozlarla boyanması fikri 1950 lerde ilk ortaya çıkışından beri düzenli olarak gelişmiştir. Önceleri termoplastik

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı