Türkiye Halk Bankası A.. ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının ( Grup ) 3ð Û $ îððç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Halk Bankası A.. ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının ( Grup ) 3ð Û $ îððç"

Transkript

1 ÌDÎÕ ÇÛ ØßÔÕ ÞßÒÕßÍ ßò ò ÊÛ ÓßÔ ÑÎÌßÕÔ ÕÔßÎ ï ÑÝßÕ ó íð ÛÇÔDÔ îððç ØÛÍßÐ ÜJÒÛÓ ÒÛ ß Ì Þß ÓÍ Æ Í Ò ÎÔ ÜÛÒÛÌ Ó ÎßÐÑÎËô ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ Ú ÒßÒÍßÔ ÌßÞÔÑÔßÎ ÊÛ Ú ÒßÒÍßÔ ÌßÞÔÑÔßÎß Ô Õ Ò Ü ÐÒÑÌÔßÎ

2 Türkiye Halk Bankası A. ò Ç*²» ³ Õ«««Ž² ß²µ ÌDÎÕ ÇÛØßÔÕÞßÒÕßÍ ßò òêûóßô ÑÎÌßÕÔ ÕÔßÎ ï ÑÝßÕ Š íð ÛÇÔDÔ îððç ØÛÍßÐ ÜJÒÛÓ ÒÛ ß Ì Þß ÓÍ Æ Í Ò ÎÔ ÜÛÒÛÌ Ó ÎßÐÑÎË Türkiye Halk Bankası A.. ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının ( Grup ) 3ð Û $ îððç itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı» ±²»»² ¼*²»³» µ±² ± ¼» ¹» ¾ ± «ô nakit akı ¾ ± «ª» * µ ² µ ¼» im tablosunu sınırlı denetime tabi tutmu ¾««²«± «ò Î ± µ±²««º ² ² ¾ ± Þ ²µ *²» ³ ² ² ± «³ ««undadır. Ba ımsız denetimi yapan kurulu ± µ $» ³» ¼$»² ± «³ ««µô ¹» 9»µ» tirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tabl± üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlü e konulan hesap ve kayıt düzeni ile ³¾» ª» ¾ ımsız denetim ilkelerine ili µ ² ¼$»²»³»»» «¹«² ± µ ¹» 9»µ» ³ ò Þ«düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlı lı ın bulunup bulunmadı ına dair sınırlı bir güvence verecek ekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak ²½»»²³» ô ¼± ««unun sorgulanması ve ¼»²»»²»² ² *²» ³» ¹* $ meler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı oldu undan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sa lar. Tam kapsamlı bir denetim çalı ması yürütülmemesi nedeniyle ¾ ¼»²» ³ ¹* $ $ ¾ ¼ ³»³»µ»¼ ò Ù» 9»µ» ³ ± ¼«umuz sınırlı denetim sonucunda, ili ikteki konsolide finansal tabloların, Grup un 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu n«² íéž²½ ª» íèž ²½ ³ ¼¼»» ¹»» ²½» $ $ $µ» ¾««² ² ¼$»²»³»» ¼» ¾»»²»² ³¾» µ» ª» standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ili kin yayımlanan di» *²» ³» µô»¾ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak do ru bir biçimde yansıtmadı ına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamı tır. ÜÎÌ Þß ÓÍ Æ ÜÛÒÛÌ Ó ÊÛ ÍÛÎÞÛÍÌ ÓËØßÍÛÞÛÝ ÓßÔ ÓD ßÊ ÎÔ Õ ßò ò Ó»³¾» ±º ÜÛÔÑ ÌÌÛ ÌÑËÝØÛ ÌÑØÓßÌÍË stanbul, 23 Kasım 2009 Í ¾» Ì$ µ» ͱ «³ «Ñ µ Þ ¼»²» 9 ô ÍÓÓÓ

3 ÌDÎÕ ÇÛ ØßÔÕ ÞßÒÕßÍ ßò ò íð ÛÇÔDÔîððç ÌßÎ Ø Ì ÞßÎ ÇÔß ØßÆ ÎÔßÒßÒ ÜÑÕËÆ ßÇÔ Õ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ Ú ÒßÒÍßÔ ÎßÐÑÎË ïò îò íò ìò Ç*²» ³ Ó» µ» Ž² ² ß¼» æ Í* $ * $ Ó» îò Ý ¼¼» Ò±æêí ß²µ Telefon ve Fax Numaraları: Ì»»º±²æ ðíïî îèç îð ðð Ú æðíïî îèç íð ìè Û»µ ±² µ» ¼» æ ò µ¾ ²µò½±³ò Û»µ ±² µ ± ¼» æ µ¾ ²µò Îà µ¾ ²µò½±³ò Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Ú ² ² Ì ¾ ±» Þ«² kin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebli e göre hazırlanan dokuz aylık konsolide finansal raporu a ıda yer alan bölümlerden olu maktadır. i Þ ²½ Þ* $³ æ ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕß ØßÕÕ ÒÜß ÙÛÒÛÔ Þ ÔÙ ÔÛÎ i µ ²½ Þ* $³ æ ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕßŽÒ Ò ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ßÎß ÜJÒÛÓ Ú ÒßÒÍßÔ ÌßÞÔÑÔßÎ i D9$²½$ Þ* $³ æ ÔÙ Ô ÜJÒÛÓÜÛ ËÇÙËÔßÒßÒ ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ i Ü* ¼$²½$ Þ* $³ æ ÙÎËÐŽËÒ ÓßÔ ÞDÒÇÛÍ ÒÛ Ô Õ Ò Þ ÔÙ ÔÛÎ i Þ» ²½ Þ* $³ æ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ Ú ÒßÒÍßÔ ÌßÞÔÑÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß ÊÛ Ü ÐÒÑÌÔßÎ i Altıncı Bölüm : Í Ò ÎÔ ÜÛÒÛÌ Ó ÎßÐÑÎË Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları k±² ± ¼»»¼»² ¾ lı ortaklıklarımız, i µ» ³ ª» birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız a ıdadır: Þ lı Ortaklıklar µ» ïò Þ µ Í ¹± ßò ò ïò Ü»³ óø µ¾ ²µ ÒòÊò îò Þ µ Ø Í ¹± ßò ò 3. Halk Yatırım Menkul De»» ßò ò Bu raporda yer alan konsolide dokuz aylık finansal ¾ ±» ¾«² kin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına kin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara il kin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun ± µô µ ¾» ³»¼ i müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmı ± «ô ¾ ımsız sınırlı ¼»²» ³» ¾ ««³«ª» µ» «²«³««ò Ankara, 23 Kasım 2009 Ø ² Ý»¾»½ Ø ² Í»» Hüseyin Aydın Û³ ² Í$ Y µ* $ Ç*²» ³ Õ«««Þ kanı Ç*²» ³ Õ«««Þ µ ² Ê»µ ô Ü»²» ³ Õ±³» D» Ç*²» ³ Õ«««D» ô Ù»²» Ó$¼$ Ç*²» ³ Õ«««D» ô Ü»²» ³ Õ±³» D» Ñ ³ ² ß ² Ú ² ² Ç*²» ³ ª» Ð ² ³ Ù»²» Ó$¼$ Yardımcısı Ç««º Ü«² ѽ µ Ú ² ² Ó¾» ª» Î ± ³ Ü» Þ kanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletil»¾»½»» µ» ±²»» µ ² ¾ ¹» æ ß¼óͱ ¼ñD²ª ²æ Ò»ª ² Ü ²¼ ñç*²» ³»² Ì» Ò±æ ðíïî îèç íð ïë Ú Ò± æ ðíïî îèç íð ëð

4 Þ Î ÒÝ ÞJÔDÓ Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler Í º Ò± I. Ana Ortaklık Banka nın kurulu ô ¾ langıç statüsü, anılan statüde meydana gelen ¼» µ µ» ª»¼»² 9» ï II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim v» ¼»²» ³ ² ¼± rudan ve dolaylı olarak tek ¾ ına veya birlikte elinde bulunduran ortaklıkları, varsa bu hususlarda yıl içindeki de µ µ»» ¼ ± ¼««¹ «¾ kin açıklama ï III. Ana Ortaklık Banka nın Yönetim Kurulu Ba µ ² ª» $»» ô Ü»²» ³ Õ«««$»»» Ù»²» Müdür ve yardımcılarının varsa Ana Ortaklık Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk î alanlarına ili kin açıklama IV. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan µ ª» µ«««kin açıklamalar 3 V. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ili kin açıklama í VI. Konsolidasyon kapsamına alınan kurulu kin açıklama ì Õ ÒÝ ÞJÔDÓ Õ±² ± ¼» Ú ² ² Ì ¾ ± ò Õ±² ± ¼» Þ ²9± ê II. Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu è ò Õ±² ± ¼» Ù» Ì ¾ ± «ç Êò Õ±² ± ¼» J µ ² µ ¼ Ó¾»»»² Ù» ª» Ù ¼» Õ»³» ²» µ ² Ì ¾ ± ïð Êò Õ±² ± ¼» J µ ² µ Ü» ³ Ì ¾ ± «ïï VI. Konsolide Nakit Akı Ì ¾ ± «ïî DYDÒÝD ÞJÔDÓ Konsolide Bazda Muhasebe Politikalarına kin Açıklamalar I. Sunum esaslarına ili kin açıklamalar ïí II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden i»³»» kin açıklamalar 13 III Konsolide edilen ortaklıklara ili µ ² ¾ ¹» ² «²«³«ïì Êò Ê ¼»»³ ª» ± ±² *» ³»»» $»ª $ $²»» kin açıklamalar 16 Êò Ú ¹» ª» ¹ ¼» ²» kin açıklamalar ïê Ê ò D½» ª» µ±³ ±² ¹» ª» ¹ ¼»» ²» kin açıklamalar ïê VII. Finansal varlıklara ili kin açıklama ve dipnotlar ïé VIII. Finansal varlıklarda de» ¼$ $µ $ $²» kin açıklamalar îð IX. Finansal araçların netle ³» ²» kin açıklamalar îï X. Satı ve geri alı ² maları ve menkul de»» ² *¼$²9 ª» ³»»³» ²» kin açıklamalar 21 XI. Satı amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin duran varlıklar ile bu varlıklara ili µ ² borçlar hakkında açıklamalar îï È ò»»º» ª» ¼ er maddi olmayan duran varlıklara ili kin açıklamalar îî XIII. Maddi duran varlıklara ili kin açıklamalar îî È Êò Õ ³»³» ²» kin açıklamalar îí ÈÊò Í ¹±»µ² µ ¹» ª» ¹ ¼»» ²» kin açıklamar îí ÈÊ ò Í ¹±»µ² µ µ ılıklarına ili kin açıklamalar îí ÈÊ ò Õ ılıklar ve ko ««$µ$³ $ $µ»» kin açıklamalar îì XVIII. Çalı anların haklarına ili µ ² $µ$³ $ $µ»» kin açıklamalar îë XIX. Vergi uygulamalarına ili kin açıklamalar îê ÈÈò Þ± 9 ²³ kin ilave açıklamalar îé XXI. Hisse senetleri ve ihracına ili kin açıklamalar îé ÈÈ ò ߪ ª» µ ¾» kin açıklamalar îé ÈÈ ò Ü»ª»» ª µ» ²» kin açıklamalar îé XXIV. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ili kin açıklamalar îé ÈÈÊò Ü» ««kin açıklamalar îè ÜJÎÜDÒÝD ÞJÔDÓ Õ±² ± ¼» Þ ¼ Ó Þ$²»» µ ² Þ ¹» ò Õ±² ± ¼»» ³»»» i standart oranına ili kin açıklamalar îç ò Õ±² ± ¼» µ»¼ µ ²» kin açıklamalar íî ò Õ±² ± ¼» µ ²» kin açıklamalar íì Êò Õ±² ± ¼» ±» ±²» µ» kin açıklamalar íë Êò Õ±² ± ¼» µ«µ ²» kin açıklamalar íë VI. Konsolide faiz oranı riskine ili kin açıklamalar íé Ê ò Õ±² ± ¼» µ ¼» µ ²» kin açıklamalar ìð Ê ò Õ±² ± ¼» º» ¾* $³»³» ²» kin açıklamalar ìï Èò Þ kalarının nam ve hesabına yapılan i lemler, inanca dayalı i»³»» kin açıklamalar 43

5 ÞÛ ÒÝ ÞJÔDÓ Õ±² ± ¼» Ú ² ² Ì ¾ ± kin Açıklama ve Dipnotlar ò Õ±² ± ¼» µ º µ»³»» kin açıklama ve dipnotlar ìì ò Õ±² ± ¼» º µ»³»» kin açıklama ve dipnotlar ëé III. Konsolide nazım hesaplara ili kin açıklama ve dipnotlar êë Êò Õ±² ± ¼» ¹» ¾ ± «² kin açıklama ve dipnotlar êè Êò Õ±² ± ¼» * µ ² µ ¼» ³ ¾ ± «² kin açıklama ve dipnotlar éî VI. Konsolide nakit akı ¾ ± «² kin açıklama ve dipnotlar éí VII. Ana Ortaklık Banka nın dahil oldu «µ ¹ «¾«² kin açıklamalar éì VIII. Bilanço sonrası hususlara ili kin açıklama ve dipnotlar éë ßÔÌ ÒÝ ÞJÔDÓ Þ ımsız Sınırlı Denetim Raporu ò Þ ımsız sınırlı denetim raporuna ili kin açıklamalar éê ò Þ ımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dip²± éê

6 Þ Î ÒÝ ÞJÔDÓæ ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕß ØßÕÕ ÒÜß ÙÛÒÛÔ Þ ÔÙ ÔÛÎ ò ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕßŽÒ Ò ÕËÎËÔË ÌßÎ Ø ô Þß ÔßÒÙ Y ÍÌßÌDÍDô ßÒ ÔßÒ ÍÌßÌDÜÛ ÓÛÇÜßÒß ÙÛÔÛÒ ÜÛ ÕÔ ÕÔÛÎ ØÌ Êß ÛÜÛÒ ÌßÎ ØYÛÍ Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ( Ana Ortaklık Banka ) 2284 no lu kanun kapsamında 1933 yılında Türkiye de kurulmu, 1938 yılında fiilen faaliyete geçmi ve bugün itibarıyla µ ³ ³» ½ ¾ ¾ ²µ ± µ º» ²» ¼»ª ³» ³»µ»¼ ò ò ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕßŽÒ Ò ÍÛÎÓßÇÛ ÇßÐ Í ô ÇJÒÛÌ Ó ÊÛ ÜÛÒÛÌ Ó Ò ÜÑ ÎËÜßÒ ÊÛ ÜÑÔßÇÔ ÑÔßÎßÕ ÌÛÕ Þß Òß ÊÛÇß ÞÎÔ ÕÌÛ ÛÔ ÒÜÛ ÞËÔËÒÜËÎßÒ ÑÎÌßÕÔ ÕÔßÎ ô ÊßÎÍß ÞË ØËÍËÍÔßÎÜß Ç Ô Y ÒÜÛÕ ÜÛ ÕÔ ÕÔÛÎ ÔÛ ÜßØ Ô ÑÔÜË Ë ÙÎËÞß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß Ana Ortaklık Banka nın do «¼ ² µ ³» ÌòÝò Þ bakanlık Özelle ³» ¼» Þ kanlı ı na ò Ana Ortaklık Banka nın 30 Eylül 2009 hesap dönemi sonu itibarıyla nominal sermayesinin pay sahipleri arasındaki da ılımı a ıda gösterilmektedir: Ø»¼ íðòðçòîððç Þ ² ÌÔ û íïòïîòîððè Þ ² ÌÔ Þ bakanlık Özelle ³» ¼» Þ kanlı ı (**) çíéòîéê éìôçè çíéòîéê éìôçè Halka Açık Kısım , ,98 Ü» Ø»¼ øö ìéì ðôðì ìéì ðôðì ̱ ³ ïòîëðòððð ïððôðð ïòîëðòððð ïððôðð û øö Ü er sermayedarların pay tutarları TL nin altındadır. øöö J»» ³» Ç$µ»µ Õ«««Ž²«² ë ubat 2007 tarih, 2007/8 sayılı kararı uyarınca Özel» ³» ¼» Þ kanlı ı na ait hisselerden %25 lik kısmının halka arz edilmesi çalı maları tamamlanmı, Ana Ortaklık Banka hisseleri Sermaye Piyasası Kurulu nun 27 Nisan 2007 tarih, 23/471 sayılı kararıyla kayda alınmı ve hisseler, 10 Mayıs 2007 tarihinde ²¾«Ó»²µ«Kıymetler Borsası nda ( ÓÕÞ»³ ¹* ³»» ¾ lamı tır. ï

7 Þ Î ÒÝ ÞJÔDÓæ ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕß ØßÕÕ ÒÜß ÙÛÒÛÔ Þ ÔÙ LER (devamı) ò ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕßŽÒ Ò ÇJÒÛÌ Ó ÕËÎËÔË Þß ÕßÒ ÊÛ DÇÛÔÛÎ ô ÜÛÒÛÌ Ó ÕËÎËÔË DÇÛÔÛÎ ÔÛ ÙÛÒÛÔ ÓDÜDÎ ÊÛ ÇßÎÜ ÓÝ ÔßÎ Ò Ò ÊßÎÍß ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕߎÜß ÍßØ Ð ÑÔÜËÕÔßÎ ÐßÇÔßÎß ÊÛ ÍÑÎËÓÔËÔËÕ ßÔßÒÔßÎ Òß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß ³ Unvanı Ù*»ª» Þ layı Ì Ì Ü««³«Ø ² ÝÛÞÛÝ Ç*²» ³ Õ«««Þ kanı Ankara òìò òß Š Ûµ±²±³ óó» Þ ò íð Ø ² ÍÛÆÛÎ Ø$» ² ßÇÜ Ò Ç*²» ³ Õ«««Þ µ ² Ê»µ Ç*²» ³ Õ«««D» ª» Ù»²» Ó$¼$ Û³ ² Í$ YßÇÕJÇÔD Ç*²» ³ Õ«««D» ïíòðìòîððë Ü ò Ò«ÕÛÍÕ Ò Ç*²» ³ Õ«««D» ïíòðìòîððë ïíòðìòîððë ß²µ òìò.a - Bankacılık Dı Ì ½» ª» Õ ³¾ ± Þ ò îê ðïòðêòîððë ß²µ òìò òß Š Ûµ±²±³ óó» Þ ò îë Doktora; Washington International Unıversity- ܱ½ ± ±º ± ± ² Þ«²» ß¼³ ² ±² Çò ² å Í ½ ˲ ª» Þ«²» ͽ ±± øóòþòßò Manchester Unı. U.K. Tecnology (M.Sc) Ô ² å ÑÜÌD ó Ó µ ²» Ó$»²¼ ܱµ ± å Í µ D² ªò Ç*²» ³ ª» Ñ ¹ ² ±² Y.lisans; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Û² ò Ô ² å ß² ¼± «D² ªò ߺ ±² ÞÚô Ó» Þ ò Þ«²»¼¼ ² ÌßÒÇÛÎ Ç*²» ³ Õ«««D» ïëòðçòîððë ß $ µ D² ª»» ó» ³» Ú µ$» îê brahim Hakkı TUNCAY Yönetim Kurulu Üyesi Ô ² å Ñ Ü± «Ì»µ² µ D² ª»»» ³» Þ ò îç ß ³» ÇßÎ Æ Ç*²» ³ Õ«««D» ðçòðìòîððè Doktora; Marmara Üniv. Bank. ve Sig. Ens. Bankacılıµ Ana Bilim Dalı, 2005-Tez a amasında Y.lisans; Marmara Üniv. Bank. ve Sig. Ens. Bankacılık Ana Bilim Dalı Ô ² å ²¾«D² ª»»» ³» Ú µ$» ô Ó«º YÛÔ Õ Ç*²» ³ Õ«««D» ðçòðìòîððè ß²µ D² ª»» Ø«µ«µ Ú µ$» ïë»»º ÛÚÛ Ü»²» ³ Õ«««D» îèòðíòîððí Çò ² å Ø ª ¼ ˲ ª» ÖÚÕ Í½ ±± ±º Ù±ª» ²³»² Ô ² å ß²µ D² ª»» Í Þ ¹» Ú µ$» Š Õ ³«Ç*²» ³ Þ ò Ç««º Üß ÝßÒ Ü»²» ³ Õ«««D» îèòðíòîððí Û µ» µ ¼ ª» Ì ½ ³» ßµ ¼»³ íð Ç µ«üûó ÎÝ Genel Müdür Yardımcısı Ø YÛÔ K Genel Müdür Yardımcısı Ó«º ÍßÊß Genel Müdür Yardımcısı Ömer Muzaffer BAKTIR Óò Ý»²¹ ÙJ EBAKAN Erol GÖNCÜ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı ðçòïîòîððì Š ïíòðêòîððë Ê»µ»»²ô ïìòðêòîððë ß»»² ðçòïîòîððì Š ïçòðêòîððë Ê»µ»»²ô îðòðêòîððë ß»»² ðçòðíòîððë Š ïíòðêòîððë Ê»µ»»²ô ïìòðêòîððë ß»»² Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalı ³ Ûµ±²±³ ª» Û²¼$ µ» Þ ò Û µ» µ ¼ ª» Ì ½ ³» ßµ ¼»³ Š µ Þ ò Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalı ³ Ûµ±²±³ ª» Û²¼$ µ» Þ ò ²¾«Ì»µ² µ D² ª»» Š Ó ¼»² Ó$»²¼ ß²µ D² ª»» Š µ Þ ò ÑÜÌD Ú»² Û¼»¾ Ú µ$» Ó»³ µ Þ ò Yunus ESMER Genel Müdür Yardımcısı A. òì òßµ ¼»³» ³»óÓ¾» Þ ò íð Ü ò ÕßÊÝ Ñ LU Genel Müdür Yardımcısı Doktora; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık E² ò Bankacılık Bl. Y.lisans; Marmara Üniv. Bankacılık ve Sigortacılık Û² ò Bankacılık Bl. Ô ² å ܱµ«Û $ D² ªò ÞÚ» ³» Þ ò Süleyman ASLAN Genel Müdür Yardımcısı ODÌD BF Uluslar arası µ» Þ ò ïê Í» ² ÍDÔÛÇÓßÒÑ LU Genel Müdür Yardımcısı Osman ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı Ù D² ª»» µ ¼ ª» ¼ Þ ³» Ú µ$»» ³» Þ ò ÇòÔ ² å Ñ Ü± «Ì»µ² µ D² ª»» Ç*²» ½» 9 ²» ³» Þ ò Ô ² å Ñ Ü± «Ì»µ² µ D² ª»» Ú»² Û¼»¾ Ú µ$» µ Þ ò ÇòÔ ² æ Ñ Ü± «Ì»µ² µ D² ª»» Ú»² Þ ³» Ô ² æ Ñ Ü± «Ì»µ² µ D² ª»» Ó$»²¼ µ Ú µ$» Ó ¼»² Ó$»²¼ Bankacılık ve» ³»½ µ»µ Tecrübe Yılları îê ïè ïè ê ïç îê ïè ïè îï îð ïè ïè ïì îí Yukarıda ismi geçen ki ilerin Ana Ortaklık Banka da sahip oldukları pay bulunmamaktadır. î

8 Þ Î ÒÝ ÞJÔDÓæ ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕß ØßÕÕ ÒÜß ÙÛÒÛÔ Þ ÔÙ LER (devamı) Êò ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕߎÜß Ò ÌÛÔ ÕÔ ÐßÇ ÍßØ Þ ÑÔßÒ Õ ÊÛ ÕËÎËÔË ÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Ana Ortaklık Banka da T.C. Özelle ³» ¼» Þ kanlı ı dı ında nitelikli paya sahip hissedar bulunmamaktadır. Êò ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕßŽÒ Ò Ø ÆÓÛÌ ÌDÎD ÊÛ ÚßßÔ ÇÛÌ ßÔßÒÔßÎ Òß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß Ana Ortaklık Banka hakkında genel bilgiler: Türkiye Halk Bankası Anonim irketi (Ana Ortaklık Banka) 2284 no lu kanun kapsamında 1933 yılında Türkiye de kurulmu, 1938 yılında fiilen faaliyete geçmi ve bugün itibarıyla kamusal» ³» ½ ¾ ¾ ²µ ± µ º» ²» ¼»ª ³» ³»µ»¼ ò ¾ Ana Ortaklık Banka nın yeniden yapılandırma süreci: ìêðí ²±Ž «Ì$ µ» Ý«³ Æ Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim µ» Yasası, dönemini kapsayan Makro Ekonomik Program çerçevesinde hazırlanmı tır. Bu yasanın amacı, uluslararası normları ve rekabeti yakalayabilmek için söz konusu bankaların ³±¼» ²»»¼ ³» ª» ¾ ²µ»» ² ² ¾$ $µ ¾ kısmının özel sektördeki gerçek ve tüzel µ ilere satılmasıdır. Ana Ortaklık Banka 14 Nisan 200ï ²¼» ¹» 9»µ»»² ± ²$ $ ¹»²» µ« µ«««un yapısını yeniden gözden geçirmi ô»² ¾ *²» ³ µ««9³ ª» ß² Ortaklık Banka nın nominal sermayesi Bin TL den Bin TL ye çıkartılmı tır. Yeniden yapılanma süreci dahilinde, Ana Ortaklık Banka özel görev zararlarına kar ılık olarak Ì$ µ» Ý«³ Ø ²» Ó$» arlı ı ndan devlet tahvili almı ve Ana Ortaklık Banka nın tüm görev zararı alacakları 30 Nisan 2001 tarihinde kapatılmı tır. Buna ek olarak, önemli sayıdaki çalı ²¼ ²»² *» mesi imzalamaları istenmi veya bu çalı ² ¼» ¼»ª» µ«««larına aktarılmı tır. ½ 4603 no lu Kanun un 2.2 maddesi uyarınca yeniden yapılandırma i lemlerinin tamamlanmasını müteakiben Ana Ortaklık Banka nın hisse satı lemlerinin 4046 sayılı Özelle ³» Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kan«² Ø$µ³$²¼» Õ ² ³»» ¼» Ü» iklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma ve hisse satı»³» ² ² ¾«µ ²«²«² $ $ $ e girmesinden itibaren üç yıl içinde (25 Kasım 2003 tarihine kadar) tamamlanması ¹»»µ³»µ»¼ ò J²½» íï Ì»³³«îððì ve 5230 sayılı yasa ile 4603 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan 3 yıl ibaresi 5 yıl ve akabinde 10 Ocak 2007 tarih, 5572 sayılı yasa ile de 10 yıl olarak ¼» ³ ò Þ«¼» iklik sonucunda, Ana Ortaklık Banka nın özelle ³»» ¹ $» uzatılmı tır. Bakanlar Kurulu nun bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu, 5230 sayılı yasayla yapılan de iklik sonrasında 27 Aralık 2005 tarih, 2005/9841 sayılı kararıyla 5 yıllık süreyi yarısı kadar uzatmı tır. Anılan Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte iken Özelle ³» Ç$µ»µ Õ«««Ž²«² ïï ß «± îððê ª» 2006/69 sayılı kararıyla Ana Ortaklık Banka daki ka³» J»» ³» ¼» Þ kanlı ı na devredilmi ve Ana Ortaklık Banka nın %99,9 hissesinin 25 Mayı îððè ²» kadar blok satı yöntemiyle satılmasına karar verilmi tir. Danı tay 13 üncü Dairesi, 29 Kasım 2006 tarih, 2006/4258 sayılı kararıyla Özelle ³» Ç$µ»µ Õ«««Ž²«² ïï ß «± îððê ª» 2006/69 sayılı kararının yürütmesini durdurmu tur. Bunun üzerine 5572 sayılı yasal düzenleme yapılmı ª» ¾«µ» J»» ³» Ç$µ»µ Õ«««ô ë ubat 2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararını µ J»» ³» ¼» Þ kanlı ı na devredilen hisselerin %25 lik kısmının halka a » *»» tirilmesi ve bu sürecin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasını öngörmü $ ò ß² Ortaklık Banka nın halka arz süreci, %24,98 e tekab$»¼»² µ aması Mayıs 2007 nin ilk haftasında tamamlanarak hisseleri 10 Mayıs 2007 de stanbul Menkul Kıymetler Borsası ø ÓÕÞ Ž²¼ èôðð ÌÔ ¾ º»³ ¹* ³»» ¾ lamı tır. í

9 Þ Î ÒÝ ÞJÔDÓæ ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕß ØßÕÕ ÒÜß ÙÛÒÛÔ Þ ÔÙ LER (devamı) Êò ßÒß ÑÎÌßÕÔ Õ ÞßÒÕßŽÒ Ò Ø ÆÓÛÌ ÌDÎD ÊÛ ÚßßÔ ÇÛÌ ßÔßÒÔßÎ Òß Ô Õ Ò AÇIKLAMA (devamı) ¼ 31 Temmuz 2004 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5230 sayılı Pamukbank Türk ß²±² ³ irketi nin Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ne Devri ve Bazı Kanunlarda Ü» iklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Ú±²«Ž² ² µ» ³ olan Pamukbank ın hisseleri, Halkbank a devredilmi ò Ó$ ¹ Ð ³«µ¾ ²µ Ìòßò òô Y«µ«±ª Í ²» ³»» Ìòßò òô Y«µ«±ª ª» ½ ÌòßòÑòô Õ ³» ³»» Hisseli Komandit Ortaklı ı ve be $ $ kın ortak tarafından bir özel sektör mevduat bankası ± µ µ««³«tur. Ana Ortaklık Banka, Bakanlar Kurulu nun 5 Mart 1955 gün ve 4/4573 sayılı kararı ile anonim irket statüsünde özel bankacılık faaliyetlerine ba lamı tır. 19 Haziran 2002 tarih ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan 742 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, Ana Ortaklık Banka nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 18 Haziran 2002 itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigort Ú±²«Ž² ø Ú±²Œ ¼»ª ± ³««ò e) Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanları: Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı, ticari finansman ve kurumsal bankacılık, fon yöneti³ lemleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı lemlerini kapsamaktadır. º Ana Ortaklık Banka 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla, yurtiçinde 632, yurtdı ında ise 2 si Kıbrıs ta ïž Þ» ²Ž¼» ± ³ µ $»» íå ± ³¼ êíë «¾»» º» ¹*» ³»µ»¼ ò Ç«9 «¾»» rakamı 19 adet uydu ubeyi de içermektedir. Bununla birlikte Ana Ortaklık Banka nın ß ³ ² Ž¼ í ¼» º ² ² ³» «¾» ª» ²Ž¼ ï ¼»»³ ½ i bulunmaktadır. Ê ò ÕÑÒÍÑÔ ÜßÍÇÑÒ ÕßÐÍßÓ Òß ßÔ ÒßÒ ÕËÎËÔË ÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß Ana Ortaklık Banka ile ba lı ortaklıkları niteli ²¼»µ å ó ó ó Þ µ Í ¹± ßò ò Þ µ Ø Í ¹± ßò ò Halk Yatırım Menkul De»» ßò ò ³ µ±² ± ¼ ±² *²»³ ²»Œ ¹*»ô µ ²» ²¼»µ å ó Ü»³ óø µ¾ ²µ ÒòÊò» *» ³» *²»³ ²»Œ ¹*» µ±² ± ¼» º ² ² ¾ ± ¼»¼ ³» ¼ ò Ana Ortaklık Banka nın ba lı ortaklıkları niteli ²¼»µ µ«««ô µ µ» íï Ó îððç finansal tablolarda konsolidasyon kapsamına alınmı tır. ì

10 Õ ÒÝ ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ Ú ÒßÒÍßÔ ÌßÞÔÑÔßÎ ò Õ±² ± ¼» Þ ²9± ò Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu ò Õ±² ± ¼» Ù» Ì ¾ ± «Êò Õ±² ± ¼» J µ ² µ ¼ Ó¾»»»² Ù» ª» Ù ¼» Õ»³» ²» µ ² Ì ¾ ± Êò Õ±² ± ¼» J µ ² µ Ü» ³ Ì ¾ ± «Ê ò Konsolide Nakit Akı Ì ¾ ± «ë

11 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô ßY ÕÔßÓßÔßÎ Õ Ò ò ÍËÒËÓ ÛÍßÍÔßÎ Òß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Þ«± ¼» ² µ±² ± ¼» º ² ² ¾ ±» ¾«² kin açıklama ve dipnotlar, Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına µ ² Ë «ª» Û Hakkında Yönetmeli e ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDÕŒ tarafından muhasebe ve finansal raporlama esasların kin yayımlanan di» *²» ³» µô açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanmı tır. zlenen muhasebe politikaları ile konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ¼» erleme esasları a ıda detaylı olarak sunulmu «ò ò Ú ÒßÒÍßÔ ßÎßYÔßÎ Ò ÕËÔÔßÒ Ó ÍÌÎßÌÛÖ Í ÊÛ ÇßÞßÒÝ ÐßÎß Ý ÒÍ ÒÜÛÒ ÔÛÓÔÛÎÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ ïò Ù «Ž«² Ú ² ² ß 9 µ ² Í»» æ Ana Ortaklık Banka tarihi misyonundan gelen görevi ²»¼»²» µ$9$µ ª» ± ¾±» ³»» ile esnaf ve sanatkarların kredilendirilmesine a ırlık vermektedir. Görev zararları nedeniyle µ º ²¼» ¾««² ² *»» ¼»ª» 9 ¾± 9 ²³ enetlerinin ana para itfaları ile kupon faizi *¼»³»» ²¼»²» ¼»» i fonları, kaynak maliyetinin azaltılmasında, kredi» ¼» µ«²³ µ ª» µ± ullarında temin edilmi menkul kıymetlere yönlendirmektedir. Grup un en *²»³ º±² µ ² ı mevduat olup, yurt dı ından kredi temini yoluyla da fon ¾ ³»µ»¼ ò Ù «¼ µ ¹» meleri yakından takip ederek elde etti i fonları en fazla verim elde»¼»½» ² ¼ ¼» erlendirmektedir. Haftalık yapılan Aktif ve Pasif Komite toplantılarında Ana Ortaklık Banka nın ana stratejisi belirlenmekte¼ ò 2. Grup un Yabancı Para Cinsinden»³» ²» kin Açıklamaları: Grup un yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dı ındaki para birimleri) ³¾»»»²»³» ô lem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası na 9»ª ³»µ»¼ ò Þ ²9±¼» ² ¼*ª» ¾ lı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası na çev ³» ¼ ò Ù» 9»» «¹«² ¼»» ¼»² ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan ka»³» ¹» 9»» «¹«² ¼»» ² ¾»»²¼ i tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Pa µ»³» ² 9»ª ³¼»² ª» ¼*ª»³» ² ª»»¼»» ²¼»² µ ² µ ² ² µ ³¾ yo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır. Grup un yurtdı ında kurulu ubelerinin finansal tabloları faaliyette bulundukları temel»µ±²±³ µ 9»ª»¼» ¹»9» ± ² ¾ ³ øº±²µ ±²» ¾ ³» ¼$»²»²³»µ»¼ ò Yurtdı ı ubelerin finansal tabloları, Grup un fonksiyonel pa ¾ ³ ± ² ª» º ² ² ¾ ± 9 ² «²«³ ¾ ³ ± ² ÌÔ ½ ² ²¼»² º ¼»»¼ ³ ò Grup un yurt dı ında kurulu ubelerinin varlık ve yükümlülükleri, finansal tablo ¼ ¾ ²9± tarihindeki geçerli olan kurlar kullanılarak TL ola µ º ¼»»¼ ò Ù» ª» ¹ ¼»» ô ¼*²»³ içinde döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadı ı takdirde, ortalama kurlar ile çevrilir. Ñ «an kur farkı özkaynaklar altında di er kar yedekleri hesabında muhasebele ò Þ«çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin satıldı ı dönemde kar veya zararda kayda alınır. Yurtdı ı faaliyetin satın alımından kaynaklanan»»º» ª» ¹» 9»» «¹«² ¼»» ¼$» ³»» ô yurtdı ı faaliyetinin varlık ve yükümlü ü olarak ele alınır ve dönem sonu kurundan çevrilirò ïí

12 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò ò ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÛÜ ÔÛÒ ÑÎÌßÕÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò Þ ÔÙ ÔÛÎ Ò ÍËÒËÓË 1. Uygulanan konsolidasyon esasları: Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, 8 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine µ ² Ì»¾ de yer alan hususlar esas alınmakta ve konsolidasy±²»³» Ì$ µ» Ó¾» Standartları uygulanarak gerçekle ³»µ»¼ ò ò Þ lı ortaklıkların konsolidasyon esasları: Anılan Tebli uyarınca; aktif toplamı Ana Ortaklık Banka nın aktif toplamının yüzde birinden az olan ve bu sınırın altında olup pay toplamları Ana Ortaklık Banka nın aktif toplamının yüzde be ² ³ ² ¾ lı ortaklıkları konsolidasyon kapsamı dı ında bırakmak mümkün olmakla beraber BDDK nın, 3 Aralık 2008 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımladı ı, Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düze²»²³» ²» µ ² Ì»¾ Ž¼» Ü» iklik Yapılmasına Dair Tebli ile Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Ü$»²»²³» ²» µ ² Ì»¾ in 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasında yaptı ı de µ µ hükmüne hazırlık olması açısından daha önceki dönemlerde yukarıda belirtilen istisna sınırları içerisinde kalan Ana Ortaklık Banka nın b lı ortaklıkları Birlik Sigorta A. òô Þ µ Ø Í ¹± ßò. ve Halk Yatırım Menkul De»» ßò òô ï ѽ µ Š íï Ó îððç» ¼*²»³ ²¼»² ¾ lamak üzere konsolidasyon kapsamına alınmı tır. Önceki yıl finansal tabloları ve dipnotları daha önce raporlandı ı»µ» «²«³«olup, yukarıda bahsedilen ¾ lı ortaklıkların konsolidasyon etkisi yansıtılmamı tır. Þ lı ortaklıklar; ana ortaklı ın kontrolü altında faaliyet gösteren ortaklıklardı ò Õ±² ± å ß² Ortaklık Banka nın bir tüzel ki ²» ³» ² ²ô ¹ 2 $ ¼»» ¾ ²» ± ³ artı aranmaksızın, ço «² ««² ¼± rudan veya dolaylı olarak sahip olması veya bu ço «² «sahip olmamakla birlikte imtiyazlı hisseleri elinde bulundurması veya di»»¼ yapılan anla malara istinaden oy hakkının ço «² «u üzerinde tasarrufta bulunması suretiyle ª»» ²¹ ¾ » *²» ³ µ«««$»» ² ² µ» 9± «² ««²«¾ ³» da görevden alma gücünü elinde bulundurmasıdır. Ì ³ µ±² ± ¼ ±² *²»³ ²» ¹*»ô ¾ lı ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dı ı kalemlerinin tamamı Ana Ortaklık Banka nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dıı µ»³»» ¾» ³ ò Ù «Ž«² µ±² ± ¼ ±² ¼»¼»²» ¾ ¾ lı ortaklıkta yer alan yatırımlarının defter de»» ¹ ¾ lı ortaklı ın sermayesindeki gruba ait olan kısım µ ılıklı olarak netle ³ tir. Konsolidasyon kapsamına alınan ba lı ortaklıkların birbirleriyle yaptıkları her türlü i»³ ª» ¾³»» µ ² ¾ µ»» µ ılıklı olarak ²³ ò Õ±² ± ¼»»¼ ³ ¾ lı ortaklıkların net gelirleri ve özkaynakları içer ²¼»µ azınlık hakları, grubun net gelirinden ve özkayna ından ayrı olarak hesaplanmı ª» µ±² ± ¼» gelir tablosu ile konsolide bilançoda, ayrı bir kal»³ ± µ ¹*» ³» ¾ ««³««ò Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, ba lı ortaklıkça kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka nın muhasebe politikalarından farklı olması durumunda, söz konusu farklılıkları giderici düzeltmeler ve uyumlu hale getirme çalı maları yapılmı olup, farklı muhasebe politikaları uygulanan kalem bulunmamaktadır. ÌÚÎÍ í» ³» Þ» meleri Standardı 31 Mart 2004 tarihinden sonraki satın almalardan µ ² µ ² ² erefiyeler için amortisman muhasebesi uygulanmamasını, pozitif»»º»² ² ¾ µ º ± µ µ ¾¼ ³» ² ª» ¾ ²9± ¼*²»³» itibarıyla de» ¼$ $µ $ $ ² ²» ¾ tutulmasını öngörmektedir. Yine aynı standartta, sö µ±²«² ±² ¹» 9»µ» en satın ³ kin iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların gerçe» «¹«² ¼»» ²¼» Grup un payının iktisap maliyetini a ması durumunda ortaya çıkan tutarı ifade eden negat º»»º»² ²»ô ± ««u dönemde gelire yansıtılması gere ²»»»¼ ³»µ»¼ ò ïì

13 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò ò ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÛÜ ÔÛÒ ÑÎÌßÕÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò Þ ÔÙ ÔÛÎ N SUNUMU (devamı) ïò ¾ò Uygulanan konsolidasyon esasları (devamı): tiraklerin konsolidasyon esasları: tiraklere yatırımlar niteli ²¼» ± ² Ü»³ óø µ¾ ²µ ÒòÊòŽ² ² øü»³ Ø µ Þ ²µ µ±² ± ¼» º ² ² ¾ ± ¼ * µ ² µ *²»³» ³¾»» ³» ²» íð Û $ îððç» ¼*²»³ ²¼» ¼» ¼»ª ³»¼ ³ tir. Ana Ortaklık Banka nın di» ¾ µ ± ² Ø µ Ú ² ² Õ ³ ßò. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzen»²³» ²» µ ² Ì»¾ in 5 inci maddesindeki istisnalar kapsamında konsolidasyon dı ında bırakılmı tır. tirakler; Ana Ortaklık Banka nın sermayesine katıldı ı, üzerinde kontrolü bulunmamakla ¾ µ» *²»³» µ ²» ± ¼«u, yurtiçinde veya yurtdı ında kurulu bulunan ortaklıklardır. J²»³» µ ² µå tirak edilen ortaklı ın finansal ve idari politikalarının olu turulmasına katılma gücünü ifade eder. Ana Ortaklık Banka, itirak edilen ortaklıkta nitelikli paya»ô µ»¼ ³»¼ i sürece, Ana Ortaklık Banka nın o i µ» *²»³» µ ²» ± ¼««µ ¾¼ ò Þ ka bir yatırımcının önemli oranda veya ço «² «µ ³$ µ» ² elinde bulundurması, Ana Ortaklık Banka nın o i µ» *²»³» µ ² e sahip olmasına»²¹» ± ««³ ò Nitelikli pay; bir ortaklı ın sermayesinin veya oy haklarının do rudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını te kil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yön» ³ kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylardır. J µ ² µ *²»³ å ¾ tirakteki sermaye payının defter de» ² ²ô tirak edilen ortaklı ın özkaynaklarında dönem içinde ortaya çıkan de iklik tutarından, i µ»¼»²» ¼$»² kadar artırılıp azaltılmasını ve i tirak edilen ortaklıktan alınan kâr paylarının, i tirak tutarının ¾µ ¼» ¼» ³ ¼»» ²¼»² ¼$ $ ³» ² *²¹*»² ³¾»» ³» *²»³ ² º ¼»» ³»µ»¼ ò J µ ² µ *²»³ ²» ¹*» µ±² ± ¼»»¼»² tirak olan Demir Halk Bank N.V. nin kullandı ı muhasebe politikaları Ana Ortaklık Banka nın muhasebe politikalarından farklı de ¼ ò Demir Halk Bank ın yaptırmı ± ¼««¼» erleme çalı ması sonucu hesaplanarak özkaynaklar hesabına kaydetti»² ¼»² ¼» erleme fonu, Ana Ortaklık Banka finansal tabloların * µ ² µ ² ³ ³» ±¼ µ±² ± ¼»»¼ ³»» nasında iptal edilmi ò ½ò Birlikte kontrol edilen ortaklıkların konsolide edilme esasları: Ana Ortaklık Banka nın konsolidasyona dahil edilecek birlikte kontrol edilen bir ortaklı ı bulunmamaktadır. ¼ò Ü»ª ô ¾» ³» ª»»»¼ ² ³»³» ²¼» «¹«² ² µ»» æ Bulunmamaktadır. ïë

14 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò Êò ÊßÜÛÔ ÔÛÓ ÊÛ ÑÐÍ ÇÑÒ ÍJÆÔÛ ÓÛÔÛÎ ÔÛ ÌDÎÛÊ DÎDÒÔÛÎÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Ù «Ž«² $»ª»³» ırlıklı olarak para ve faiz swapları, vadeli döviz alım-satım lemleri ile kredi temerrüt swaplarından olu maktadır. Grup un ana sözle ³»¼»² ayrı tırılmak suretiyle olu turulan türev ürünleri bulunmamaktadır. Ì$»ª º ² ² 9 ô *» ³» ²¼»µ ¹» 9»» «¹«² ¼» erleri ile kayıt altına alınmakta ª» ±² µ ± ³ ¼*²»³» ²¼» ¹» 9»» «¹«² ¼»»»»»² ¼»² ³¾»» tirilmektedir. Bazı türev i»³»»µ±²±³ µ ± µ µ»² µ± «²³ ³ µ ¾ µ»ô º ² ² µ»² µ± «²³ ³¾» ²» ø»dge) uygun kalem olarak tanımlanması 9 ² $³ ¹»»µ»² µ± ²» ¹» ³»¼ 9 ² Ú ² ² ß 9 æ Ó¾»» ³» ª» J 9³»» kin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı ± µ ³¾»» tirilmekte ve söz konusu araçlar dolayısı ile gerçeµ»»² µ ²9 ª» kayıp kar zarar tablosu ile ili µ»²¼ ³»µ»¼ ò Êò Úß Æ ÙÛÔ Î ÊÛ Ù ÜÛÎ ÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Ú ¹»» ª» ¹ ¼»» ÌÓÍ íç Ú ² ² ß 9 Ó¾»» tirme Standardı çerçevesinde etkin faiz (finansal varlı ın ya da yükümlülü ün gelecekteki nakit akımlarını ¾«¹$²µ$ ²» ¼»º» ¼»» ²»» itleyen oran) yöntemi ile tahakkuk esasına göre ³¾»» ³»µ»¼ ò ¹ ³»ª «¹»» ²½» ¼±²«µ ½ µ ²» ¹» ³ µ»¼» ² ª» ¼ er alacakların faiz tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte ve söz kon««¼»²» µ ¼ º gelirleri dı ında tutulmaktadır. Ê ò DÝÎÛÌ ÊÛ ÕÑÓ ÍÇÑÒ ÙÛÔ Î ÊÛ Ù ÜÛÎÔÛÎ ÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ D½» ª» µ±³ ±² ¹» ñ¹ ¼»»»³ ² ²» ¼± «««²¼ µµ«µ ¼ esasına göre muhasebele ³»µ»¼ ò ïê

15 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò Ê ò Ú ÒßÒÍßÔ ÊßÎÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß ÊÛ Ü ÐÒÑÌÔßÎ ïò îò Finansal araçlar, finansal varlıklar, finansal yükümlülükler ve türev enstrümanları kapsamaktadır. Finansal araçlar, söz konusu finansal araçlara hukuki olarak taraf olunması durumunda bilançoda yer almaktadır. Finansal varlıklar, temelde Grup un ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Þ«9 º ² ² ¾ ± ¼ µ µ ¼» ô µ»¼ ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve ¾ ³» *» ²» ò Ó µ«¼» er, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldi ¼ ¾ µ º ² ¾ µ ¾ varlıkla de»¾»½» ª» ¾ $¼$²» ²» ¹»»¾»½» ¼»» ¼ ò Þ º ² ² varlı ın piyasa de eri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satı ²» ¼»»¼»¾»½»µ tutara veya satın almadan do ¾»½»µ ¾± ½» ò Finansal varlıkların tahmini makul de eri Grup tarafından piyasalara ili µ ² ¾ ¹» ª» ¹»»µ ¼» erleme yöntemleri kullanılarak belirlenmi ò ß²½ µô ³ µ«¼»» ² ¾»»²³» ²¼» kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Grup un varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa ko ullarında» ¼»»¼»¾»½» ¼» erler olmayabilir. Bazı finansal araçların maliyet ¼»» ²»» ± ² kayıtlı de erlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe» «¹«² ¼»»» ²»» ± ¼««varsayılmaktadır. ß ıda her finansal aracın tahmini makul de erlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmi ò Ò µ Ü»»» ª» Þ ²µ æ Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeler ½ ¼*²»³ ±²«¹» µ««²¼ ² ¼»»»²³ ò Þ ²9±¼ µ µ ô»º»µ º ¼» ± ¾ ²µ ¼ µ mevduatın mevcut de» ô ¾«varlıkların tahmini gerçe» «¹«² ¼»»» ¼ ò Ó»²µ«Ü»»» æ ò Ù» 9»» Ë ¹«² Ü» er Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara kin Açıklamalar a.1. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar, piyasada kısa ¼*²»³¼» ± «² º ª» ¾»²» «² «¼ µ ¼ ¹ ²³ ¼ ² µ lama amacıyla elde edilen veya elde edilme ²»¼»² ²¼»² ¾ ımsız olarak kısa dönemde kar sa lamaya yönelik bir portföyün parçası olan ³»²µ«¼»»» ¼ ò Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar, bilançoya ge 9»» «¹«² ¼» erleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben gerçe» «¹«² ¼»»» $» ²¼»² ¼»»»³»» ¾ tutulmaktadır. Gerçe» «¹«² ¼»»»»» µ»¼»² º ± «umlarının aktif piyasa µ± ulları içerisinde gerçekle ³»³» ¼««³«²¼ ¹» 9»» «¹«² ¼»» ² ¹$ª»² ¾»µ ¼» ¾»»²³»¼ i kabul edilmekte ve iç verim oranı kullanılarak i µ±² ±»¼ ³ ¼»» Œ ¹» 9»» «¹«² ¼» er olarak dikkate alınmaktadır. Yapılan de»»³» ±²«½«²¼ ± «² µ ²9 ¼ kayıplar kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar ın elde tutulması esnasında kazanılan faizler kar/zarar tab ± «²¼ º ¹»» 9» ²¼» ª»» ¼» edilen kar payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Söz konusu varlıkların vadelerinden önce elden çıkarılmaları halinde; Tek Düzen Hesap Planı açıklamaları ¼± «««²¼» ¼»»¼»² µ ª» Ú Ù» ñù derleri ile Sermaye Piyasası»³» Kar/Zarar hesaplarına yansıtılarak gelir tablosuna aktarılmaktadır. ïé

16 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò Ê ò Ú ÒßÒÍßÔ ÊßÎÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß ÊÛ Ü PNOTLAR (devamı) îò òîò Ó»²µ«Ü» erler: (devamı) Ù» 9»» Ë ¹«² Ü» er Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Ù» 9»» Ë ¹«² Ü» er Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar, alım satım amaçlı olarak edinilmeyen, ancak ilk muh»¾»» tirme sırasında gerçe» «¹«² ¼» er farkı kar/zarara yansıtılacak ekilde sınıflandırılan finansal varlıkları ifade et³»µ»¼ ò Söz konusu varlıkların gerçe» «¹«² ¼» er farklarının muhasebele tirilmesi alım satım amaçlı menkul de erler ile aynı»µ ¼» ¹» 9»µ» ³»µ»¼ ò b. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara µ ² Açıklamalar ¾òïò Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine ka¼ µ ³ ²»»» ¼» ««² ª» º±² ³ µ ¾» ¼ ± ³ µ $»» ª ¼» ±²«² µ ¼» ¼» ««¾ ³» 9 ² ¹»»µ µ± ulların sa lanmı ± ¼««ô ¾ ª» ¾»»²»¾ *¼»³»»» ¾ ª ¼» ¾««² ²ô µ ³¾»» tirme sırasında gerçe» «¹«² ¼» er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılanlar ile satılmaya hazır olarak tanımlanan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dı ında kalan türev olmayan finansal varlıkları ifade» ³»µ»¼ ò µ kayıtları i»³ ³»» ¼» ¼ ± ³ µ $»» ¹» 9»» «¹«² ¼» erleri üzerinden yapılan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, varsa de er azalı ı için ayrılan kar ılı ın ¼$ ülmesinden sonra, iç verim oranı yöntemi kullanılar µ µ±² ±»¼ ³ ³»» ¼» erlemeye tabi tutulmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların kazanılmı ± ² º ¹»» ô µ ñ ¾ ± «²¼ º ¹» ± µ ³¾»» tirilmektedir. Grup tarafından vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadı ından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlık bulunmamaktadır. ¾òîò Satılmaya hazır finansal varlıklar, Ana Ortaklık Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile ª ¼»» µ ¼» ¼» ««½ µ ª» ¹» 9»» «¹«² ¼» er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılanlar dı ında kalan türev olmayan finansal varlıkları ifade etmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların i»³ ³»» ¼ ± ³ µ $»» µ ³¾»» ³» ª» ³$» µ ¼»»»³» ¹» 9»» «¹«² ¼» er esasına göre yapılmakta olup, iç verim oranı kullanılarak iskonto edilen de er ile maliyet arasındaki fark, kar/zarara yansıtılmaktadır. Gerçe» «¹«² ¼»»»»» µ»¼»² º ± «umlarının aktif piyasa µ± ulları içerisinde gerçekle ³»³» ¼««³«²¼ ¹» 9»» «¹«² ¼»» ² ¹$ª»² ¾»µ ¼» ¾»»²³»¼ µ ¾¼ ³»µ» ª» 9 ª» ³ *²»³»» ² ² µ±² ±»¼ ³ ¼»» ô ¹» 9»» «¹«² ¼» er olarak kabul edilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçe» «¹«² ¼»»» ²¼»µ ¼» µ µ» ¼»² µ ² µ ² ² ¹» 9»µ» ³»³ µ ª» ô ¹ finansal varlı µ ılık gelen de erin tahsili, varlı ın satılması, elden çıkarılması veya º»» «raması durumlarından birinin gerçekle ³» ²» µ ¼ ¼*²»³ ² ¹» ¾ ± «² yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki Menkul De»» Ü» er Artı Fonu hesabında»²³»µ»¼ ò lgili varlı ın de erinin tahsil edilmesi veya elden çıkarılması durum«²¼ ¹» 9»» «¹«² ¼» er uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında olu ² ¹» 9»» «¹«² ¼» er farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. ïè

17 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò Ê ò Ú ÒßÒÍßÔ ÊßÎÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓß ÊÛ Ü PNOTLAR (devamı) íò Õ»¼» ª» ß ½ µ æ Õ»¼» ª» ½ µ ô ¾± 9 «ô ³ ª» ³» lama yoluyla yaratılan, sabit veya ¾»»²»¾ ²» µ» *¼»³»»» ± ² ª» µ º ¾ ¼»³ ¹* ³»»² º ² ² varlıklardır. Krediler ve alacakların ilk kayıtları elde etme mal»» ¼ ± ³ µ $»» 9 ¼»»»» yapılmakta ve müteakiben iç verim yöntemi kullanıla µ µ±² ±»¼ ³ ¾»¼»»» ¼» erlenmektedir. Kredilerin teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, i»³ ¹ ¼» ª» ¾«²«² ¹ ¾ ¼ er masraflar kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktadırò Ò µ¼ µ»¼» 9» ²¼»»²»² ¾»» ª» µ««³ µ»¼» 9» µ» ²» ¹*»ô Ì»µ Ü$»² Hesap Planı (THP) ve ² ³» Ž²¼» ¾»»²» ¼ ± ² ¾ µ»» ²» ¹*» ³¾»» ³»µ»¼ ò Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılı tarihindeki kurdan Türk Lirası na çevrilerek Türk Parası ( TP ) hesaplarda izlenmekte, müteakip dönemlerde ise ilgili dönem kurlarının ¾ langıç kurlarının üzerinde veya altında olması durumuna göre kredinin anapara tutarında meydana gelen artı ya da azalı lar gelir tablosunda kambiyo kar/zarar hesaplarına µ ¼»¼ ³»µ»¼ ò Ù» *¼»³»» ô ¹» *¼»³» ²¼»µ µ«$» ²¼»²» ²³ µ ô ± «an kur farkları gelir tablosunda kambiyo kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. ͱ «² ¹» ³ olarak kabul edilen krediler, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmı olan ve 23 Ocak 2009 tarih ve sayılı Resmi G»»Ž¼» yayımlanan yönetmelik ile de iklik yapılan Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacakların Ò» µ» ² ² Þ»»²³» ª» Þ«² çin Ayrılacak Kar ılıklara µ ² Û ª» Ë Hakkında Yönetmelik te yer alan esaslar çerçevesinde sınıflandırılmakta ve bunlar için özel µ ılık ayrılmaktadır. Özel kar ılıklar 820/821 Kar ılık ve De» Ü$ ³» Ù ¼»» ó èîðððñèîïðð J» Õ ılık Giderleri Hesabı na aktarılmaktadır. Aynı yıl 9 ²¼»» ¾» µ ² µ ılıklar, Kar ılık Giderleri hesabına alacak kaydedilmek suretiyl»ô ¹»9³ yıllarda ayrılan µ ılıkların serbest kalan bölümü ise Di er Faaliyet Gelirleri hesabına aktarılarak ³¾»» ³»µ»¼ ò ïç

18 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò Ê ò Ú ÒßÒÍßÔ ÊßÎÔ ÕÔßÎÜß ÜÛ ÛÎ ÜD DÕÔD DÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun de» ¼$ $µ $ $²» «radı ına ili kin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadı ı hususu de»»²¼ ò Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumun¼ ¹ ¼»» ¼$ $µ $ ü tutarı tespit»¼ ò Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca ilgili varlı ın ilk ³¾»» ³» ²¼»² ±² ¾ ª» ¾ ¼»² ¼ º ± ın ( zarar/kayıp olayı ) ³» ¼ ² ¹» ¼ ine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlı ın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin e¼»¾»² ¹»»½»µ»µ ³ ² ² µ akı ları üzerindeki etkisi sonucunda de» ¼$ $µ $ $²» «radı ına ili kin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda de» ¼$ $µ $ $²» «ª» ¼»» ¼$ $µ $ ü zararı olu «ò» ¼» ³» ¼ ² ¹»»½»µ ± ±²«½«²¼ ± «ması muhtemel kayıplar, olasılı ın $µ»µ ine bakılmaksızın muhasebele ³»» ò Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ili µ ² ¼»» ¼$ $µ $ ü zararı meydana gelmesi durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akı larının finansal varlı ın orijinal faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bu¹$²µ$ ¼»»» ¼»º» ¼» eri arasındaki fark olarak ölçülmekte, söz konusu fark tutarının z ± µ ³¾»» ³» ± «¼ varlı ın defter de eri azaltılmaktadır. Müteakip dönemlerde, de» ¼$ $µ $ ü tutarının azalması durumunda, daha önce muhasebele ³ ¾««² ² ¼»» ¼$ $µ $ ü zararı iptal»¼ ³»µ»¼ ò Ù» 9»» «¹«² ¼»» $» ²¼»² ³¾»»»² ª» ¼» er artı veya azalı ları özkaynaklarda izlenen satılmaya hazır finansal varlıkların de» ¼$ $µ $ $²» «raması ¼««³«²¼ ô ¾ µ³ kar veya zarar kayıtları özkaynak kalemlerinden çıkarılarak dönem net kar/zararında gösterilmektedir. Zarar kaydı yapılan ¼*²»³»»²» ¼*²»³» ²¼»ô varlı ın gerçe» «¹«² ¼» erinde bir artı ¹» 9»µ» mesi durumunda, varlı µ ² ± µ kaydedilen zarar, ters kayıtla iptal edilmektedir. Õ»¼» ª» ½ µ» ¹ ± µå Ù «Ç*²» imi tarafından düzenli aralıklarla kredi portföyü incelenmekte ve kullandırılan kredilerin t µ ¾» ²» µ ² $»» ² belirmesi durumunda söz konusu krediler 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacakların Niteliklerinin Þ»»²³» ª» Þ«² çin Ayrılacak Kar ılıklara kin Usul ve Esaslar Hakkında Ç*²» ³» µœ $µ$³» ¼± rultusunda sınıflandırılmaktadır. Di» º ²ô ï ѽ µ îððè ²» µ ¼ ô ¹ *²» ³» µ» ¾»»² ¹ ri oranlar ile sınırlı kalınmaksızın bu tür kredilerin tamamı için özel kar ılık ayrılmakta olup, söz konusu özel kar ılıklar kar/zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra donuk alacaklar hesabına intikal»¼»² ² µ¼ µ»¼» 9 ² ¾² ¹»9» ± ³ µ $»»ô Õ ılıklar Yönetmeli Ž² ² çò maddesine göre sınıflandırılmı Kefalet teminat türü hariç anılan Yönetmeli ² ïðò maddesinde belirtilen teminatların dikkate alınma oranları uygulanmak suretiyle bulunan teminat tutarı takip risk bakiyesinden indirgenmekte ve indirgeme sonrasında kalan takip risk ¾ µ» µ ¼ ûïðð *» µ ılık ayrılmaktır. Takipteki firmaların meri gayrinaµ¼ kredilerinden nakit temini amacıyla verilen gayrinaµ¼ µ»¼» 9 ² *» µ ılık oranı %100, ¼» ¹ ² µ¼ µ»¼» 9 ² ûëð ± µ «¹«²³ µ dır. Bu krediler için yapılan anapara tahsilatları anaparaya mahsup edilmekte, faiz tahsilatları ise kar/zarar tablosunda Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler kaleminde gösterilmekte¼ ò J» µ ılıkların dı ında, Ana Ortaklık Banka yukarıda belirtilen yönetm» µ $µ$³» 9» 9»ª» ²¼» µ»¼ ª» ¼ er alacakları için genel kredi kar ılı ı ayırmaktadır. îð

19 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò Èò Ú ÒßÒÍßÔ ßÎßYÔßÎ Ò ÒÛÌÔÛ Ì Î ÔÓÛÍ ÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak n»» tirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması ya da varlı ın elde edilmesi ile yükümlülü $²» ²» ¹» ³» ² ²» zamanlı olarak gerçekle»¾ ³» ²¼»ô ¾ ²9±¼ ²» ¼»»»» ¹*» ò Èò ÍßÌ ÊÛ ÙÛÎ ßÔ ßÒÔß ÓßÔßÎ ÊÛ ÓÛÒÕËÔ ÜÛ ÛÎÔÛÎ Ò JÜDÒY ÊÛÎ ÔÓÛÍ ÔÛÓÔÛÎ ÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Repoya konu olan menkul kıymetler Grup portföyünde «««amaçlarına göre Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar veya Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar portföylerinde sınıflandırılmakta ve ait oldu u portföyün esaslarına göre de erlemeye tabi tutulmaktadır. λ ± *» ³»» µ ılı ında elde edilen fonlar pasifte Repo»³» ²¼»² Í ² ² Fonlar hesaplarında izlenmekte, repo anla maları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Ì»» ±»³» Ì» λ ± lemlerinden Alacaklar hesabında muhasebele ³»µ»¼ ò Ì»» ± ² maları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gelir reeskontu hesaplanmaktadır. 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Bin TL ters repo lemi bulunmaktadır (31 Aralık 2008: Bulunmamaktadır). È ò ÍßÌ ßÓßYÔ ÛÔÜÛ ÌËÌËÔßÒ ÊÛ ÜËÎÜËÎËÔßÒ ÚßßÔ ÇÛÌÔÛÎÛ Ô Õ Ò ÜËÎßÒ ÊßÎÔ ÕÔßÎ ÔÛ ÞË ÊßÎÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò ÞÑÎYÔßÎ ØßÕÕ ÒÜß ßY ÕÔßÓßÔßÎ Satı amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma µ»» ² layan varlıklar defter ¼» erleri ile satı için katlanılacak maliyetler dü $ ³$ ¹» 9»» «¹«² ¼»»» ²¼»² ¼$ $µ olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma i»³ ¼«¼«««å ª» bu varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlı ın satı amaçlı elde tutulan bir varlık olarak sınıflandırılabilmesi için ilgili varlı ın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satı ında sıkça rastlanan ve alı ılmı µ± ullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satı olasılı ının yüksek olması gerekir. Satı olasılı ının yüksek olması için uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlı ın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satı ına ili kin bir plan yapılmı ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program ¾ latılmı olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçe» «¹«² ¼»»» ««³ «¾ º» µ º ± µ pazarlanıyor olmalıdır. Çe ± ª» µ± ullar satı»³ ² ² ³ ³ ²³ $» ² ¾ yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, i letmenin kontrolü dı ındaki olaylar veya µ± «²»¼»²» ¹» 9»µ» ³ ª» letmenin ilgili varlı ın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satı ına yönelik satı planının devam etmekte oldu una dair yeterli kanıt bulunması durumunda söz konusu varlıklar satı amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmay ¼»ª ³»¼ ò Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satı amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetl»» kin sonuçlar gelir tablosunda ayrı ± µ «²««ò îï

20 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò È ò ÛÎÛÚ ÇÛ ÊÛ Ü ÛÎ ÓßÜÜ ÑÔÓßÇßÒ ÜËÎßÒ ÊßÎÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Bilanço tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka nın konsolide ekli finansal tablolarında»»º» bulunmamaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için»²¼»µ»²³ tarihi satın alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde satın alınan kalemler için satın alım maliyeti de» ²¼»²ô ¾ µ³ itfa ve tükenme payları ile kalıcı de» ¼$ $ µ ılıkları ayrılmı olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar n± ³ ³± ³ ² yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak am± ³ ² ¾ «««ò ß³± ³ ² yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olaraµ ¹* ¼»² ¹»9 ò Ó ¼¼ ± ³ ² ¼«² varlıklar, yazılım giderlerinden olu makta olup, normal amortisman metoduna göre 5 yıl 9» ²¼» º»¼ ³»µ»¼ ò Ó¾» ³ ²» ²¼» ³± ³ ² $» ô ³± ³ ² *²»³ veya kalıntı de er bakımından cari dönemde önemli etkisi olan veya ±² µ ¼*²»³» ¼» önemli etkisi olması beklenen de iklik bulunmamaktadır. È ò ÓßÜÜ ÜËÎßÒ ÊßÎÔ ÕÔßÎß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzel ³ ³» ¼»»» ²¼»² ª»»»² dönemlerde alınan kalemler için satın alım maliyet ¼»»» ²¼»² ¾ µ³ ³± ³ ² ª» kalıcı de» ¼$ $ µ ılıkları ayrılarak yansıtılır. Maddi duran varlıkla ²± ³ ³± ³ ² metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir»µ ¼» ³± ³ ² ¾ ««³««ò Ó ¼¼ ¼«² varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlı ın hizmetten alınması sonucu ± «an kar ve zararlar satı hasılatı ile varlı ın defter de eri arasındaki fark olarak ¾»»²»»µô ¹» ¾ ± «² ¼»¼» ò Õ *» ³» ²» ¾ lanmı *» ³» bedellerinin itfası ise kira süresince e it taksitler ile yapılmaktadır. Maddi duran varlıkl yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider ol µ ³¾»» ³»µ»¼ ò Ó ¼¼ duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır. Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürl» ıdaki gibidir: Ì ³ ² Ûµ±²±³ µ Ömür (Yıl) Amortisman Oranı Þ ² ëð û î Õ ëð û î Ü» Ó»²µ îóîë û ìóëð J» Ó» Þ»¼»» ë ûîð Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Menkuller 4-5 û îðóîë Ó¾» ³ ²» ²¼»ô ½ ¼*²»³¼» *²»³ ¾» µ ± ² ¼ ±² µ ¼*²»³» ¼» önemli bir etkisi olması beklenen de µ µ bulunmamaktadır. îî

21 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò È Êò Õ ÎßÔßÓß ÔÛÓÔÛÎ ÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Ú ² ² µ ³ ± ¼ ²»² µ º» ô 9 ¾»¼»» ª» µ *¼»³»» ² ² µ±² ±»¼ ³ ¼»»» ² ² ¼$ ük olanı üzerinden aktifle tirilmekte, kira bedelleri toplamı pasifte $µ$³ $ $µ ± µ µ ¼»¼ µ»² 9» ¼ µ» º «tarları ertelenmi faiz tutarı olarak ³¾»» tirilmektedir. Kiralama konusu varlıklar sabit kıymetler (menkuller) hesabının altında izlenmekte ve normal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır. Grup kiralayan sıfatıyla finansal kiralama i»³» ¹» 9»µ» ³»³»µ»¼ ò Faaliyet kiralaması ile ilgili i»³» ¹ *» ³» $µ$³» ¼± «««²¼ ª» µµ«µ esasına göre muhasebele ³»µ»¼ ò ÈÊò Í ÙÑÎÌß ÌÛÕÒ Õ ÙÛÔ Î ÊÛ Ù ÜÛÎÔÛÎ ÒÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Í ¹± µ»» ²¼» ³ ¹»» ² ³»¼»² ± 9» ¹»» ²¼»²» $ *»» ¼»ª»¼»²» ²¼ ¼ µ»² ±² ± «maktadır. Ø ±»¼ *¼»²¼ µ9» ¹ ¼» µ ¼»¼ ³»µ»ô ¼*²»³ ±²«²¼ ±»¼»²$ *¼»²³»³» ¹» 9»µ» ³ ²½ µ ±»¼ ³»³ 9 ² ³«µ µ ılı ı ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu kar ılıklar içerisinde ²»» ³»µ»¼ ò ÈÊ ò Í ÙÑÎÌß ÌÛÕÒ Õ ÕßÎ Ô ÕÔßÎ Òß Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Í ¹± irketleri, yürürlükteki sigorta mevzuatı uyarınca kazanılmamı ³» µ ılı ı, ¼»ª ³»¼»² µ» µ ılı ı, muallak hasar kar ılı ı, hayat matematik kar ılı ı ve dengeleme µ ılı ı ayırmaktadırlar. Kazanılmamı ³» µ ılı ı, dönem içinde yazılan brüt primlerin bir sonraki» dönemine isabet eden kısmını göstermekte ve gün esasına göre hesaplanmaktadır. Ü»ª ³»¼»² µ» µ ılı ı, beklenen hasar prim oranının % 95 in üzerinde olması halinde, an oranın net kazanılmamı ³» µ ılı ı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar $» ²¼»² Ø ²» Ó$» arlı ı nca belirlenen bran lar için ayrılmaktadır. Ó«µ µ ılı ı, dönem sonunda rapor edilip henüz ödenmemi» ¹» 9»µ» ³ ²½ µ ±»¼ ³»³ hasarlar için ayrılmaktadır. Muallak hasarların re $ * payları muallak hasarlar kar ılı ı içinde netle ³»µ»¼ ò Ó»³ µ µ ılık, bir yıldan uzun süreli hayat, sa lık ve ferdi kaza sigorta sözle ³»» 9 ² ± 9»»»» ¼ ± ² $µ$³ $ $µ» ² µ ılanmasını teminen aktüeryal esaslara göre ayrılmaktadır. Ü»²¹»»³» µ ılı ı, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebileceµ ³ ² oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek üzere ayrılmaktadır. îí

22 DYDÒÝD ÞJÔDÓæ ÕÑÒÍÑÔ ÜÛ ÞßÆÜß ÓËØßÍÛÞÛ ÐÑÔ Ì ÕßÔßÎ Òß Ô AÇIKLAMALAR (devamı) Õ Ò ÈÊ ò Í ÙÑÎÌß ÌÛÕÒ Õ ÕßÎ Ô ÕÔßÎ Òß Ô Õ N AÇIKLAMALAR (devamı) Ü» ²¼ ²ô ¹± irketleri, 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla TFRS 4 Si¹± Í*» ³»» Œ standardı hükümlerine tabidirler. TFRS 4, sigorta s*» ³»» ² ² ³¾»» ³» ²» µ ² ±»² ² ïò amasını ifade etmekte olup, sigorta sözle ³»» ² ² ³¾»» ³» ve ölçümüne yönelik tam kapsamlı bir standart olu turulmasına kadar geçen süre içerisinde kullanılacak bir geçi standardı olarak de»»²¼ ³»µ»¼ ò ÌÚÎÍ ìô ¹± µ»» tarafından düzenlenen tüm sözle ³»» ² ¹± *» mesi ya da yatırım sözle ³» ± µ sınıflandırılması gereklili ² ¾» ò J²»³ ¼»»½»¼» ¹± µ ıyan sözle ³»» ô ¹± *» ³» ± µ ²»»²¼ ³»µ»¼ ò Í ¹± µ ô ¾ ¹± *» ³» ²» ²¼» bulunduran (sigortalanan) tarafın sigortalayan tarafa, finansal risk dı ında, devretti µ» olarak tanımlanır. TFRS 4, bir iletmenin daha önce kullandı ı muhasebe politikalarını ¹± *» ³»» ²» µ ² ³¾»» ³» ª» * 9$³ µ»» 9» 9»ª» ²¼» uygulamasına izin vermekle birlikte, finansal tabloların sunumunda daha güvenilir rakamlara «ılmasının muhtemel oldu u durumlarda, muhasebe politikasında de µ µ *²¹* $»¾ ò J²»³ ¼»»½»¼» ¹± µ ımayan sözle meler ise yatırım sözle ³»» ± µ sınıflandırılır. Yatırım sözle meleri, TMS 39 standardına göre muhasebele ò Ù «Ž ¾ lı sigorta µ»» ô *²¹* $»² µ» ¼»² µ ² µ ² ² rını azaltmak amacıyla prim ve risklerini operasyonlarının bir parçası olarak devretmektedir. Önemli ¹± µ» ² ¼»ª»¼»² *» ³»»» µ ²» $ *»» ¼»ª»¼»² ¹± ³» ô güvence altına alınan muhtemel risklerden kaynaklan ² ¹± ³ ¹»» ² ² µµ«µ«²» ¾ ¾ 9 ³¼» ¹ ± 9»» ² süresine yayılarak giderle ³»µ»¼ ò Aracılık, komisyon, konsorsiyum giderleri ve di»» ¼»» ³» ³»» ¹ ¾ ¹± ª»» $ ² *» ³»»» ¼± «¼ ² µ»²¼»² ª» ¼» µ»² ± ² ³»» ô *» ³» süresince prim kazancının muhasebele ³» ²»» ¾ ¾ 9 ³¼» º»¼ ò TFRS 4 uyarınca her bilanço tarihinde, sigorta sözl» ³»» ²» kin borçların µ ılanabilirli ²» ¼ µ ² ± «turmak amacıyla prim alacakları ile ertelenmi» ¼»» ³» ³»» ² ² $µ$³ $ $µ»» µ ıla tırılması suretiyle yükümlülük yeterlilik testi uygulanmaktadır. Kar ıla tırma sırasında yükümlülükleri destekleyen varlıkla ¼ ²» ¼»»¼»² yatırım gelirleri de ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. Açı ın (var ise), ilk olarak»»»²³» ¼»» ³» ³»» ² ² ²³» » ¼± «¼ ² ¹» ¾ ± «²¼ ¹ ¼»» ³» ô $µ$³ $ $µ»» µ» ²¼»² µ ² µ nan ek zararlar için ise ayrıca µ ılık ayrılması gerekmektedir. Bu test sonucu giderl»»²»»»²³» ¼»» ³» ³»» ±² ¼ ²»² ¼»² ¹»» ¼*²$ $ $»³» ò ÈÊ ò ÕßÎ Ô ÕÔßÎ ÊÛ ÕÑ ËÔÔË ÇDÕDÓÔDÔDÕÔÛÎÛ Ô Õ Ò ßY ÕÔßÓßÔßÎ Ù»9³ ± ¼ ² µ ² µ ² ² ³»ª½«¾ $µ$³ $ $ ün bulunması, yükümlülü $²» ²» getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir»µ ¼» * 9$»¾ ³» ¼««³«²¼ µ ılık finansal tablolarda ayrılır. Kar ılıklar, bilanço tarihi itibarıyla $µ$³ $ $ ün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin öneml ± ¼««¼««³ ¼ ¾«¹$²µ$ ¼»» ²» ²¼ ³»µ » µ±² ±»¼ ò îì

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 29 Nisan 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 101

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu

ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu bağımsız sınırlı denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Sayfa No -- Finansal Tablolar 3-9 Bilançolar 3-4 Gelir

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ

SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMA TEBLĠĞĠ ( ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 29 Nisan 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 101

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 88 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardan oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Bağımsız İncelemeden

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 11 Mayıs 2012 Bu rapor50 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İş Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

İş Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 48 İŞ FAKTORİNG 2015 FAALİYET RAPORU İçindekiler SAYFA FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları bağımsız denetim raporu, konsolide finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar bağımsız denetim raporu ING Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ING Bank

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 10 Mayıs 2016 Bu rapor 64 sayfa konsolide finansal tablolar ve

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar... 1-2 Konsolide

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun ( Şirket

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 3 Şubat 2016 Bu rapor 2 sayfa bağımsız

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Huzur Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Huzur Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Huzur Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 2-6 Ara dönem gelir tablosu 7-8 Ara dönem nakit akış tablosu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Liberty Sigorta Anonim Şirketi. Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Liberty Sigorta Anonim Şirketi. Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1-2 Konsolide olmayan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Konsolide bilanço 3-7 Konsolide

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 ÖZET GELİR TABLOSU... 4 ÖZET ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU a) İşletmenin ticaret unvanı: Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket) Şirket, 287413 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda Öz Finans

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Yeni

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

PSA Finansman Anonim Şirketi (Eski adıyla Finans Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi)

PSA Finansman Anonim Şirketi (Eski adıyla Finans Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi) (Eski adıyla Finans Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin

Detaylı